You are on page 1of 1

1.

ispit iz Matematike 3
10:02:2014:
Ime i prezime:.................................................................................
Studijska grupa:..............................................................................
X
1. 2. 3. 4. 5.
1. (25) Rijeite matricnu jednadzbu:
AT (XB)
gdje je A =

0
0

1
1
;B=
3
2

+B =B

3
:
4

2. (25) Odredite svojstvene vrijednosti, njihove algebarske i geometrijske


3
2
2 3 0
kratnosti, te njihove pripadne svojstvene vektore matrice A = 41 0 05 :
2 1 2
3. a) (25) Rijeite diferencijalnu jednadzbu:
y0 =

2y
+ x4 y 3 :
x

b) (25) Odredite opce rjeenje diferencijalne jednadzbe


2y 00 + 3y 0

2y = 6x2 + xe2x :

4. (20) Slucajna varijabla X ima razdiobu


X

1
0
c2 0:25

1
0:325

0:1c 0:1

Odredite c, E(X); V ar(X) te P (X > 0jX

2
3
0:15c 0:2

2):

5. (30) Neka je X N (3; 2 ) te neka je P (3 < X < 6) = 0:1779: Odredite


i izracunajte P ( x 3 2 > 3):
6. Za podatke dane u tablici:
Xi
fi

0
25

1
30

2
22

3
13

4
6

5
4

a) (10) Odredite aritmeticku sredinu i standardnu devijaciju uzorka.


b) (10) Nacrtajte histogram i poligon relativnih frekvencija.
c) (30) Koristeci Pearsonov 2 -test testirajte da li podaci dolaze iz Poissonove razdiobe na razini znacajnosti 5%.