You are on page 1of 1

StefaNikolic Bijeljina,Tirova 14/a I godina sola pjevanja MUZIKA KOLAISIDOR BAJI NOVI SAD Direktoru Datum,19.08.

2013

PREDMET:Molba za pomjeranje ispita.

Obzirom da se u vrijeme pologanja popravnih ispita nalazim ranije dogovorenoj turneji u sklopu kulturne saradnje gradova Bijeljine i Hanovera te Vas najljubaznije molim da mi pomjerite polaganje popravnog ispita za 3. Ili 4.septembar 2013.godine. Popravni ispit imam iz Biologije poto sam u redovnom kolovanju u srednjoj koli u Bijeljini imao predmet Fiziku.O ovome sam upoznao i direktorku kole.

Zahvaljujem na razumjevanju!

Stefan Nikoli