You are on page 1of 2

Kragujevac Teklareka e-magazin

RED VONJE KG-BG-KG


05.03.2009. Poslednji put aurirano 01.06.2009.

KG -> BG

AUTOSAOBRAAJ

BG -> KG

4:15 Sombor (preko Beograda) 6:54 preko Topole

5:30 autoput (vikendom ne ide) 8:00 autoput

6:00 Zrenjanin (preko Beograda) 9:30 preko Topole ( vikendom ne ide)

7:00 autoput 10:30 preko Topole

8:00 preko Topole 11:45 autoput

10:00 autoput 13:00 preko Topole

11:30 autoput 15:15 autoput

12:30 preko Topole 16:00 autoput

13:00 autoput 17:00 preko Topole

15:00 autoput 18:00 autoput


http://www.teklareka.com Ovaj sajt pokree Joomla! Generisano: 11 September, 2010, 19:12

Kragujevac Teklareka e-magazin

16:15 preko Topole 18:30 preko Topole

18:00 autoput 19:30 autoput

19:30 autoput 20:30 preko Topole

http://www.teklareka.com

Ovaj sajt pokree Joomla!

Generisano: 11 September, 2010, 19:12