You are on page 1of 6

iTC Skills

Training Institute

iTC Skill Training Institute


BORANG PERMOHONAN
KURSUS UJIAN TANPA MUSNAH (NDT) PTPK

GAMBAR
BERUKURAN
PASSPORT

Tarikh Mohon

: ___________________________________________________

Nama Pusat Bertauliah : ITC Skills Training Institute


Kod Pusat Bertauliah : NDT 004
Alamat Pusat Bertauliah: No.4, Jalan Utama 1/16,
Taman Perindustrian Puchong Perdana, 47100
Puchong Selangor.

JENIS KURSUS KEMAHIRAN


a) Kursus Ultrasonic & Radiografi Tahap 2 ( Direct Access)
b) Kursus Ultrasonic & Penguji Cecair Penembus Tahap 2 ( Direct
Access)
c) Kursus Ultrasonic & Penguji Zarah Penembus Tahap 2 ( Direct
Access)
d) Kursus Ultrasonic Tahap 2 ( Direct Access)
e) Kursus Penguji Cecair Penembus Tahap 2 ( Direct Access)
f) Kursus Penguji Zarah Magnetic Tahap 2 ( Direct Access)
g) Kursus Radiografi Tahap 2
h) Kursus Penguji Arus Pusar Tahap 2 ( Direct Access)

BAHAGIAN A - MAKLUMAT CALON


Nama Penuh

: __________________________________________________________

No. K/P
(Baru/Lama)

: __________________________________________________________

Tarikh Lahir

: ________________________ Jantina

Tempat Lahir

: __________________________________________________________

Keturunan

: _________________________ Agama

Alamat Tetap

: __________________________________________________________

: ______________________

: ______________________

__________________________________________________________
Poskod

: _________________________ Bandar : _______________________

Alamat Surat
Menyurat

: __________________________________________________________

Poskod

: _________________________ Bandar : _______________________

No Telefon
(Rumah)

: _________________________ No Telefon : ____________________


(Bimbit)

Alamat Emel

: __________________________________________________________

Jenis Darah

__________________________________________________________

:______________________(utk kegunaan OGSP)

BAHAGIAN B - MAKLUMAT KELAYAKAN AKADEMIK


a)

Diploma

b)

Ijazah Sarjana Muda

c)

SPM (Tingkatan 5)

d)

SPMV (Sekolah Vokasional)

e)

STPM

f)

Lain-lain (Nyatakan) :
__________________________________________________

BAHAGIAN C - MAKLUMAT KELUARGA


Bil

Butiran

1.

Nama Penuh

2.

No. K/P

3.

Alamat

4.

No Telefon

5.

Pekerjaan

Bapa/Suami/Penjaga

Ibu/Isteri

BAHAGIAN D - MAKLUMAT SAUDARA MARA TERDEKAT


Sekiranya berlaku kecemasan, saudara-mara (selain ibu bapa) yang boleh
dihubungi adalah :Butiran
Nama Penuh
No. K/P
Alamat

No Telefon
Hubungan

Saudara Pertama

Saudara Kedua

BAHAGIAN E - PENJAMIN
Bil
1.
2.
3.

4.
5.

Butiran
Nama Penuh
No. K/P
Alamat

No Telefon
Pekerjaan

6.

Pendapatan
Bulanan

7.

Nama dan
Alamat
Majikan

8.
9.

No Telefon
Majikan
Hubungan
Dengan
Pelatih

BAHAGIAN E SENARAI SEMAK DOKUMEN


Pemohon hendaklah mengemukan salinan dokumen yang lengkap bersamasama dengan borang permohonan.
1. SATU salinan kad pengenalan yang telah disahkan
2. SATU salinan sijil kelahiran/surat beranak yang telah disahkan
3. SATU salinan sijil berhenti sekolah yang tertinggi
4. SATU salinan Penyata Akaun CIMB pemohon (Akaun Konvesional sahaja)
5. SATU salinan Bil Utiliti untuk mengesahkan alamat tetap peminjam
6. SATU salinan kad pengenalan penjamin yang telah disahkan
7. SATU salinan slip gaji terkini ATAU bukti pendapatan penjamin yang telah
disahkan
8. Borang Akuan Pendapatan Penjamin (Jika penjamin tidak dapat mengemukakan
Slip Gaji.
9. Gambar Berukuran Passport 3 Keping

BAHAGIAN F PENGAKUAN PEMOHON


Saya mengesahkan bahawa semua butiran di dalam permohonan ini adalah
benar. Jika didapati permohonan ini tidak lengkap atau tidak memenuhi
mana-mana keperluan yang dinyatakan, maka permohonan ini akan ditolak
dan bayaran tidak akan dikembalikan.
Nama : ______________________________ Tarikh : _______________________________
Tandatangan Pemohon : ____________________________

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA


a)

Borang Permohonan Lengkap

b)

Gambar Berukuran Passport

Tidak

Ya

c)

Salinan Kad Pengenalan

Tidak

Ya

d)

Kursus

Kemahiran

yang

di

Tidak

tawarkan

:___________________________________

e)

Pengambilan Sesi
: __________________________________

f)

Yuran Pendaftaran
:__________________________________

g)

Jenis Pembayaran
:__________________________________

PENDAFTARAN DI PROSES OLEH


Tandatangan
Nama

: ___________________________

Tarikh

: ___________________________

Ya