UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA

SESIUNEA: IULIE, DATA: 23.07.2007 PROBA: MATEMATICĂ

1. (8 p)

Se consideră funcţia f: R→R, f ( x ) = 2 ⎢ ⎥ + 1 . 2 Să se determine expresia analitică a funcţiei f o f o f . a) f(x) + 3; b) f(x); c) 23 f(x) ; d) f(x) − 3; e) f(x) + 2 .

⎡x⎤ ⎣ ⎦

2. (7 p)

Să se determine numărul de elemente ale mulţimii E = ⎨n ∈ N

⎧ ⎩

15 1 ⎫ > . (n + 2) ! (n + 1) !⎬ ⎭

a) 0 ;

b) 1;

c) 11;

d) 13;

e) 15 .

3. (8 p)

Să se determine toate numerele complexe z ∈ C care verifică ecuaţia z − z = 1 − 2i . a) z = −

1 +i; 2

b) z =

3 + 2i ; 2

c) z1 =

3 3 , z 2 = + 2i ; 2 2

d) z =

3 − 2i ; 2

e) z =

5 + 3i . 2

1
4. (8 p) Să se calculeze determinantul ∆ = − x −1 a) −1 ; b) 2x2 ; c) 4 x 2 ;

− x −1 x2 x x . 1
d) 6 x2 ; e) 0 .

5. (8 p)

Se consideră sistemul ⎨ x + ay − z = −1 , unde a ∈ R. Fie S suma valorilor parametrului a

⎧ax + y + z = 0 ⎪ ⎪ x + ay + z = 1 ⎩

pentru care sistemul este incompatibil; determinaţi S. a) S = −1; b) S = 0; c) S = 1; d) S = −2; e) S = 2 .

6. (9 p)

Să se calculeze L = lim ⎢ ∑
n →∞
3

n

⎣k =1

1 ⎤ ⎥ . k (k + 1) ⎦
c) L = ∞ ; d) L = e ; e) L = e−1 .

n

a) L = 1 ;

b) L = e 2 ;

7. (9 p)

Fie f : R → R, definită prin f (x ) = lim derivabilitate ale funcţiei f ?

x 2 + x 3e nx 1 + e nx

n →∞

. Care este mulţimea punctelor de

e) 10π . (10 p) Să se calculeze g ' (− 2 ) şi g ' ' (− 2 ) . x . a) g ' (− 2 ) = 4. ( ) 10. 11 se duc tangente la cercul de ecuaţie x 2 + y 2 = 9 . d) (− ∞. c) 2 . y ∈ R . (10 p) Din punctul A − 5.a) R \ {0}. β = 1 . g ' ' (− 2 ) = −20 . d) 60°. e) 15° . f (x ) = x 3 + x . b) g ' (− 2 ) = 1 20 . (∀) x . 4 d) g ' (− 2 ) = 0. Să se determine unghiul dintre aceste tangente. Care sunt valorile lui α şi β pentru care legea ∗ este comutativă şi asociativă ? a) α = 1 . a) 30° . c) g ' (− 2 ) = Fie g inversa funcţiei bijective f :R → R. + ∞ ) ∪ {0} . 9. g ' ' (− 2) = 4 32 1 e) g ' (− 2 ) = . (8 p) Să se determine volumul corpului solid generat de rotirea în jurul axei Ox a domeniului plan cuprins între curbele y = a) 7π . b) 1 . β = 1. e) 4 . d) α = 1. g ' ' (− 2 ) = − 3 . a) 0 . β ∈ R ∗ . g ' ' (− 2 ) = 1 . unde α . c) 45° . e) [1. 0] . c) α = β = 1 . (7 p) Să se determine distanţa de la origine la planul π : x − 2 y − 2 z + 9 = 0 . 2 b) α = β = −1 . . b) π . b) R . 11. d) 3 . g ' ' (− 2 ) = 0 . c) 40π . d) 20π . (8 p) Fie legea de compoziţie internă pe R definită prin x ∗ y = x y + α x + 2 β y . 8. 12. β = −1 . 2 e) α = 1. b) 90° . + ∞ ) . c) [0. x = 1 şi x = 9. . 4 4 1 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful