You are on page 1of 20

stare wiersze do przerbki - antologia

by Volodymyr Bilyk, Ewelina Lebida, Micha Misztal, Olga Wrbel, Piotr Szreniawski

Wyd. Piotr Szreniawski Lublin 13 r.O.

Volodymyr Bilyk

Ewelina Lebida

Micha Misztal

Olga Wrbel

Piotr Szreniawski

w moim wiecie jest sonecznie czytam co czy ponadstaroytne z niezmconym zen w moim wiecie jest sonecznie czytam co czy ponadstaroytne z niezmconym zen w moim wiecie jest sonecznie czytam co czy ponadstaroytne z niezmconym zen