TATABAHASA AYAT TUNGGAL a) Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

Jenis Imbuhan Jenis Imbuhan Awalan Jenis Imbuhan Akhiran

Contoh meNbeRpeNteRkedi-i -an -kan meN…….i meN…….kan peN…….an pe-……an peR…….an beR……an beR…….kan ke-…….an mempeR…….i mempeR…….kan di……kan di-…….i

b) Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. c) Predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

d) Ayat tunggal juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh-contoh ayat tunggal: 1. Datuk saya sedang berehat. ( subjek) (predikat) Doktor Amir bertugas di klinik. (subjek) (predikat) Basikal itu milik saya. ( subjek ) (predikat) Jenis Imbuhan Apitan

Contoh kata berimbuhan menolong, membawa berbasikal, bekerja pendidik, pemuda terjatuh, terjumpa keempat, kedua-dua dilihat, dirotan nikmati, say angi tumpuan, kasihan berikan, tunjukkan menghadiahi, menghadiri memberikan, membentukkan pengawasan, pemberian peperiksaan, pedalaman perumahan, perusuhan berguguran, berdekatan berdasarkan, bermenantukan keindahan, kelihatan memperkawani, memperingati mempersembahkan, mempertemukan diingatkan, dijadikan dinikmati, dipatuhi

2.

3.

IMBUHAN AWALAN, AKHIRAN DAN APITAN 1. Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga. Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan (kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata keterangan, dan kata bilangan. Imbuhan dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:

KATA HUBUNG 1. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubung atau menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu: a) Kata hubung gabungan b) Kata hubung pancangan c) Kata hubung berpasangan

2.

2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful