P. 1
Belajar Bahagian c

Belajar Bahagian c

|Views: 1|Likes:
Published by jenny1116
bm
bm

More info:

Published by: jenny1116 on Feb 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

Belajar bahagian c Langkah 1.

kenalpasti nilai

NILAI

-

AYAT

(kerjasama )-Kita mesti membuat kerja secara berg t ng r ! ng. (Berjimat cermat"berhemat )-Najmi ti#ak b r s apabila berbelanja. ($ rmat ibu bapa) -%ahirah selalu meminta i&in ibu bapan!a terlebih #ahulu sebelum keluar ke mana-mana. cuba kenalpasti nilai ber#asarkan a!at #i ba'ah. 1.(ikgu A&i&ah men#engar #engan teliti keterangan !ang #isampaikan leh mereka sebelum menjatuhkan hukuman. ).*!i+a melihat sebuah rumah terbakar semasa pulang #ari sek lah.,ia terus menele+ n b mba. -.Najah men#engar suara anak kucing #ari #alam l ngkang lalu menghampirin!a. ..Ika se#ih apabila melihat kea#aan pengemis itu. /.*emua muri# ber#iri tegak apabila lagu Negaraku #in!an!ikan. 0.hari Khamis1%aim akan bertugas membaca # a . 2.Ikmal #an 3a&il berka'an baik sejak mereka #i tahun satu lagi. 4.* ++an #an 3a#ilah mela'at jiran mereka !ang sakit #i h spital sambil memba'a buah tangan. 5.*!a&'ani sentiasa menjaga tutur katan!a apabila bercakap #engan rang tua. 16.7 h# Yus + meminta maa+ #an men!esal kerana ti#ak men!iapkan kerja sek lahn!a. 11.3a#li menga!uh basikal #engan berhati-hati #i jalan ra!a. 1).8annah ti#ak berani memberitahu keputusan peperiksaann!a !ang teruk kepa#a ibu bapa.

)-3ari# mengucapkan terima kasih kepa#a guru !ang LATI$AN 1( #ibelin!a. LATI$AN-kenalpasti / nilai #alam petikan NILAI #an AYAT 1 (7enghargai masa) -3ari# terle'at ke sek lah kerana lambat bangun. ) ( .ia terus menga!uh basikaln!a #engan laju menuju ke .*iti menjaga a#ik seperti !ang #isuruh leh ibun!a apabila ibun!a ke pasar 12. 14.9anie ti#ak takut untuk menerangkan hal sebenar kerana sememangn!a #ia ti#ak bersalah.. 1.( )Kakak ingin men l ng A&'ana membalut buku !ang baru )A&'ana mengucapkan terima kasih kepa#a kakakn!a. 1/.$ami#ah men!apu sampah sarap #i halaman rumahn!a.Ali+ sentiasa mengulangkaji pelajaran #an men!iapkan kerja !ang #iberi leh guru. ( )-3ari# pengsan semasa perhimpunan pagi #an guru bertugas memba'a 3ari# ke bilik ra'atan / ( membantun!a. ) (7enjaga kesihatan) -3ari# ti#ak sempat bersarapan . )-.Ams!ar sa!ang kepa#a a#ik-a#ikn!a..( sek lah.1-.3atima membasuh kasut #an mengg s k pakaian sek lahn!a sen#iri. 10. )A&'ana selalu men l ng ibu #an bapan!a membuat kerja rumah .

) Amirah beratur sebelum menaiki bas sek lahn!a.( . ) $alim bersalam #engan ibun!a . )A&'ana sentiasa menjaga kebersihan #irin!a. ) Amirah member baki 'ang belanjan!a kepa#a pengemis itu. ( / ( )A&'ana mengemas sen#iri bilik ti#urn!a. ) *emut-semut itu bekerja #engan bersungguh-sungguh . ) :engemis itu mengucapkan terima kasih sebelum pergi. LATI$AN 1 ( ) ( .seperti melipat kain #an mencuci kereta. ( ) Amirah membaca buku sambil menunggu bas sek lahn!a. ) *emut terjatuh ke #alam sungai lalu seek r burung . LATI$AN 1 ( ) ( .( . ( / ( ) $alim bersarapan bersama keluarga sebelum ke sek lah. )*emua guru memuji kelas $alim !ang cantik #an bersih. / ( ) Amirah menegur se rang muri# !ang membuang sampah melalui tingkap bas. ) $alim bertugas membersihkan kelasn!a. . LATI$AN 1 ( ) ( . ) $alim tiba a'al #i sek lah.( )*emut keluar mencari re&eki bersama kumpulann!a.

A!at lengkap Kita hen#aklah h rmat guru c nt hn!a men#engar nasihat #an tunjuk ajar !ang #iberikan leh guru. membina a!at ber#asarkan nilai NILAI "AYAT 1 Tekun berusaha Ali selalu ha#ir latihan sukan agar berja!a #alam pertan#ingan sukan sek lahn!a tiga minggu lagi.menjatuhkan sehelai #aun. A!at lengkap Kita perlu menjaga kesihatan #iri seperti makan makanan berkhasiat #an seimbang NILAI" AYAT . A!at lengkap Kita juga haruslah rajin belajar iaitu #engan mengulangkaji pelajaran.7enjaga kesihatan #iri Ali menjaga pemakanann!a setiap hari #engan memastikan makanan tersebut berkhasiat #an seimbang. NILAI "AYAT / 7enghargai keja!aan Ali telah menja#i j han 166m #an semua ka'ann!a . NILAI" AYAT ) $ rmat guru Ali patuh #engan nasihat #an tunjuk ajar !ang #iberikan leh gurun!a. NILAI AYAT . A!at lengkap Kita mesti tekun berusaha iaitu #engan selalu menjalani latihan sukan untuk berja!a.ajin belajar Ali selalu mengulangkaji pelajarann!a pa#a 'aktu malam. .

membuat rumusan nilai Nilai murni !ang sa!a #apati ialah1kita mesti<<<<<<<<<<<<<<<iaitu #engan<<<<<<<<<<<<<. Akhir sekali1kita se'ajarn!a menghargai keja!aan c nt hn!a #enganmengucapkan tahniah..*eterusn!a1kita hen#aklah<<<<<<<<<<<<<<c nt hn!a<<<<<<<<<<<<<< .mengucapkan tahniah kepa#an!a. ( nt h rumusan nilai Nilai murni !ang sa!a #apati ialah1kita mesti tekun berusaha iaitu #engan selalu menjalani latihan sukan untuk berja!a *eterusn!a1 kita hen#aklah h rmat guru c nt hn!a men#engar nasihat #an tunjuk ajar !ang #iberikan leh guru. A!at lengkap Kita mesti menghargai keja!aan rakan kita c nt hn!a mengucapkan tahniah.i samping itu1kita haruslah rajin belajar #engan mengulangkaji pelajaran.*elain itu1kita perlu menjaga kesihatan #iriseperti makan makanan berkhasiat #an seimbang .. .i samping itu1kita haruslah <<<<<<<<<<<<<<< #engan <<<<<<<<<.*elain itu1kita perlu<<<<<<seperti<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .. Akhir sekali1kita se'ajarn!a <<<<<<<<<<<<<<<<< c nt hn!a <<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->