P. 1
Proiect de Lectie Andrei Gligor Modificat

Proiect de Lectie Andrei Gligor Modificat

|Views: 4|Likes:
Published by Andrei Gligor
bgbg
bgbg

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Andrei Gligor on Feb 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

PROIECT DE LECŢIE I.

• • • • • • • • • •

ALGORITMUL INTRODUCTIV
Unitatea de învăţământ: Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea St dent !"a#ti#ant$Gligor Andrei C%a&a: a V-a B Data: 29.1 .2 1! O'ie#t %: "storie uni#ersal$ Unitatea de învăţa"e: Orientul Antic Le#ţia: %egate si "mperii din Orientul Antic.&tudiu de ca' : Egipt si (ersia Ti! % %e#ţiei: lec)ie mi*t$ +do,-ndire de cuno.tin)e/ sistemati'are/ e*ersare .i e#aluare a competen)elor de munc$ intelectual$0 L(# de de&)ă* "a"e: ca,inetul de istorie C(m!etenţe+#,eie e "(!ene$

1.1omunicarea 2n lim,$ matern$ 3. 1ompeten)a digital$ 4. 1ompeten)e sociale .i competen)e ci#ice 5. A 2n#$)a s$ 2n#e)i • C(m!etenţe -ene"a%e:

1.6tili'area e7icient$ a comunic$rii .i a lim,a8ului de specialitate. !. Aplicarea principiilor .i a metodelor adec#ate 2n a,ordarea surselor istorice.

4. Ela. &ta.. 6tili'area in7orma)iilor istorice selectate dintr-o surs$ istoric$/ 2ntr-o e*punere scris$/ sau oral$.!.&ta. O/ &$ identi7ice minimum doua caracteristici ale regatelor si imperiilor 0("mative $ O1+ &a reali'e'e o sc:ema comparati#a pri#ind deose.iri 2ntre ci#ili'a)iile Antic:it$)ii/ pe .a'a surselor istorice /a elementelor e#olutiei grupurilor umane si ci#ili'atiilor omenesti.1.orarea de instrumente gra7ice 7olosind in7ormatii re7eritoare la timp si spatiu. !.a'a surselor istorice date.1.i spa)iu a 7aptelor istorice din Antic:itate/ pe .3.a'a surselor date/ importanța monar:ului 2n societatea antic$ . Locali'area 2n timp . 3. !. !.ilierea /pe . 9olosirea resurselor care sus)in 2n#$)area permanent$.i deose.2. • O'ie#tive (!e"aţi(na%e$ C(-nitive O.ilirea unor asem$n$ri .3. • C(m!etenţe &!e#i)i#e 1. !. %elatarea unui 7apt istoric din Antic:itate/ utili'-nd in7orma)ii selectate din surse istorice/ cunoscute sau la prima #edere.+ &$ de7ineasc$ urm$toare concepte istorice: %egat/ "mperiu /politica e*pansionista/satrap/nomar:/anar:ie.a'a surselor istorice.5.irile si asemanarile dintre regat si imperiu O2-&$ anali'e'e/ pe .6tili'area termenilor speci7ici istoriei Orientului Antic /in di7erite situatii de comunicare scrisa sau orala. !.

$ &$ utili'e'e 2n conte*te noi urm$torii termeni istorici: troc/ politeist/ monoteist/ scriere pictogra7ic$/ scriere cunei7orm$/ scriere :ierogli7ic$/ papirus/ semiți/ indo-europeni/ Orientul Antic/ dinastie/ ora ș-stat/ scla#.uția "mperiilor egiptean și persan 2n ci#ili'area popoarelor Orientului antic • Eva% a"ea : 7ormati#-ameliorati#$ +de ac:i'i)ii/ de proces/ de produs0 O'ie#tive a%e eva% ă"ii$ C(-nitive$ Oe. • Va%("i *i atit dini vi5ate$ .Atit dina%e$ O3+ &$ emita 8udecati de #aloare pri#ind contri. Oe/$ &$ po'ițione'e pe :art$ popoarele Orientului antic Oe1$ &$ pre'inte principalele popoare ale Orientului antic +minim 1 caracteristic$0 0("mative$ Oe2$ &$ anali'e'e relațiile dintre elementele cadrului natural-popula ții-ocupa ții Oe3$ &$ compare orașul-stat cu regatul și imperiul Atit dina%e$ Oe4$ &$ emit$ 8udec$ți de #aloare cu pri#ire la importanța ci#ili'a țiilor Orientului antic.

i 7le*i. .colar. cu ceilal)i • St"ate-ii$ inducti#-deducti#.G-ndire critic.con#ersati#.izvoare cartografice: RM1: @arta Orientului Antic Alte resurse materiale$ (oAer(oint/ #ideoproiector . RM/: <acroproiectarea didactic. Teora . oral$/ o.ser#area sistematic$/ 7iș$ de grup 0("me de ("-ani5a"e a a#tivit6ţii$ 7rontal$/indi#idual.Materiale: o7iciale : RM.Umane :! ele#i ..il./ pe grupe cooperante Re& "&e$ .elmati'area • • • In&t" mente de eva% a"e$ #eri7icarea 7rontal. . manuale: manuale: "storie clasa a V -a/ Ed.: (rograma ./ e*plicati#.%ela)ionare po'iti#.De timp : 4 ? ./ diri8at$ St"ate-ia Dida#ti#a$ Met(de$ Expozitiv-euristice: <1: 1on#ersatia euristica= <2-e*plicatia Interactive: <!:diagrama Venn = <3:demonstratia= <4:comparatia = <5:1on#ersatia e*aminatoare= <> pro.

sen)ele -organi'ea'$ materialele .2 Min(d("a Pe"(vi#i$ I&t("ie nive"&a%a$ at%a& &#(%a" i% &t"at 8("ia C. Eva% a"e <omentul organi'atoric -a.Me"(nia9.:.preg$tesc solicitate materialele %eactuali'area cuno. DEMERSUL DIDACTIC Se#venţe%e deme"& % i dida#ti# C(nţin t "i%e vi5ate O'ie#tive (!e"aţi(na%e< ('ie#tive a%e eva% ă"ii A#tivitatea #%a&ei P"()e&(" E%evi Re& "&e mate"ia %e P"(#ed.itatii9Ed.::3 II.tin)elorBe Oe1 1e intelegem prin Orient %aspund /utili'and la solicitare <anual in7ormatiile .r$spund cerin)elor .A%'at"(&9. Matei9O i&t("ie a % mii anti#e9Ed.7i'%i(-"a)ie $ • • • 8("ia C. Matei9En#i#%(!edia Anti#.organi'ea'$ clasa -crea'$ un climat cooperant Cotiuni si concepte: Orientul .

andite anterior %<! <5 O. do. AnticD E*epmple de popoare din Orientul Antic/ preci'and originea lor.#aluare Antic/(api rus/semiti/ indoeuropeni/ oras/stat.olurile si pictogramele 7olosite anteriorD <3 Oe1 1e este pergamentulD Veri7icare 7rontal$ oral$ 1are este cea mai #ec:e 7orma de organi'are politico teritorialaD %<! .ser#are sistematic$ Oe2 1um a mai 7ost numita 9enicia/ si de ceD Oe1 1ine a creat prima metoda de scriere .a'ata pe litere inlocuind ast7el sim.

este un imperiu de un oras statD <4 1e titulu are conducatorul unui imperiuD e#aluea'$ r$spunsurile + anali'ea'$/ critic$/ decide/ laud$/ ierar:i'ea'$0 .ser#are sistematic$ Oe2 E*emple de orase state din 9enici/"ndia/<esopotamia.media'$ opiniile Veri7icare 7rontal$ oral$ . O. 1are a 7ost primul imperiu cunoscut in istorie/ si de cine a 7ost acesta condusD %<! Oe! Oe2 Oe4 (rin ce se deose. Ocupatii principale ale popoarelor Orientului antic.Oe1 Ee7initi termenul de suprematie.

Coțiuni: : %egat/ (ornind de la cunostintele do. -identi7ica minim doua Veri7icare .-ndirea de Regate si imperii noi cuno. Anun)area su.iri dintre acestea. St e caz: Egipt si !ersia.&tudiu de ca' : Egipt si (ersia notea'$ pe ta.iecti#elor <2 -organi'ea'$ 2n#$țarea Eo.l$ titlul lec)iei -pre'inta ele#ilor principalele caracteristici ale regatelor si a imperiilor pentru a putea gasi asemanari si deose.i a o.tin)e in Orientul Antic.andite anterior asigura: a= <anual %<1 O.ser#are sistematic$ <1 "mperiu /politica e*pansionista/satr ap/nomar:/ anar:ie C n(a&te"ea<"e#e!ta"ea<in vata"ea O1 Ee7ineste:%egat/"mperiu -Ee7inesc termeni %<2 Oe1 /politica e*pansionista/satrap/nomar:/ anar:ie/papirus/Orient antic/dinastie/oras-stat.iectului .E#ocare %egate si "mperii din Orientul Antic.

ser#are sistematic$ (oAer (oint <5 Veri7icare 7rontal oral$ O4 E*plica:e#olutia regatelor ce au de#enit imperii si e#olutia imperiului (ersan (reci'ea'a pincipalele caracteristici aler perioadei regatului Egiptean/si a "mperiului (ersan #= Ana%i5a &$ anali'e'e/ pe .a'a surselor date/ importanța monar:ului 2n societatea antic$ Oe3 O3 Oe4 Anali'ea'a pe .a'a cunoștințelor %<3 acumulate compara orasul-stat cu regatul si .a'a surselor date/ importanta &$ compare orașul-stat cu monar:ului regatul și imperiul pe .O2 O! Oe4 &$ identi7ice minimum doua caracteristici ale regatelor caracteristici ale regatelor si si imperiilor imperiilor &a reali'e'e o sc:ema comparati#a pri#ind deose.irile si asemanarile dintre regat si imperiu B0 Inte%e-e"ea #(ntin t "i n(i%(" 7rontal$ oral$ O2 O.

ilitatea ci#ili'area popoarelor unei opinii argumentate Orientului antic <> &timularea per7ormanetei Asigurarea reten)iei .uția "mperiilor egiptean și persan 2n 2. <4 E#aluarea: 1apacit$)iBapti tudiniBatitudini Anali'ea'a critic/lauda/ierar:i'ea'a/decid e si notea'a se raportea'$ aprecierile 7ormulate la . 7orma unui %eali'ea'a sc:ema c:iorcine cu atri.uția "mperiilor egiptean și persan 2n ci#ili'area popoarelor Orientului anticD &olicita ele#ilor sa re'ol#e 7isa pentru acti#itate de grup de la pagina 14 din caietul special <> O7era solutii Veri7icare 7rontal$ oral$ Veri7icare 7rontal$ oral$ 9ișa de lucru O3 &olicita ele#ilor sa reali'e'e o sc:ema su.O4 Oe5 imperiul d= Sinte5a &$ emita 8udecati de #aloare pri#ind contri.i a trans7erului O4 1are este contri.utiile monar:ului.i asuma responsa.

i ia titlul de 2mp$rat E*emple: Im!e"i % Pe"&an 7ormat prin cuceriri de c$tre 1irus ""/ a8unge la apogeu 2n timpul lui Earius " +sec V"-V 2.u.i al 7unc)ionarilor supu.ita %e#tiei %egate si "mperii din Orientul Antic 1.a 2. conducerea 7araonului .e mari &e men)in cu a8utorul armatei . Re-ate 9ormate pe un teritoriu mai 2ntins/ locuit de o.@.ili+Comar:i0 a7lati su.i atacurilor #ecinilor E*emple: Egipt/ Assiria/ (alestina/ "ndia/ 1:ina E-i!t %9 7ormat 2n !2 <enes+primul 7araon0 2.@ prin unirea Egiptului de &us cu Egiptul de Fos de c$tre 1au'ele uni7icarii :supra#eg:erea si intretinerea sistemului de irigatii si pentru a-l apara de in#a'iile straine. .cuprindea un teritoriu imens/ de la < <editeran$ p-n$ 2n Asia 1entral$ Gu#ernarea : Earius " imparte imperiul in 2 de pro#incii numite &atrapii/7iecare condusa de un &atrap+gu#ernator0 %olul &atrapuli:pre#enirea re#oltelor/colectarea ta*elor de la proprietarii de pamant.icei/ de un singur popor 1uprind nenum$rate ora.S#.0 .capitale: <emp:is/ Te.i regelui 6neori se pr$.esc datorit$ re#oltelor interne . Im!e"ii%e 9ormate prin cucerirea mai multor popoare Euc o politic$ e*pansionist$ 1onduc$torul 2. .era impartit in !G de pro#incii conduse de no.

ilor s$i .C(nd #e"ea$ Toat$ puterea era concentrat$ 2n m-na unui singur om H monar:ul +rege/ 2mp$rat/ 7araon0 %egele: .2ndeplinea atri.a#ea autoritate deplin$ asupra supu.Ev(% tie$ Re-ate%e au de#enit imperii: Egiptul/ (ersia/ "ndia/ 1:ina Im!e"ii%e au 7ost cucerite de alte imperii .&-au destr$mat 2.u)ii de: conduc$tor al statului/ comandant al armatei/ legiuitor suprem/ 8udec$tor suprem/ mare preot .era considerat trimisul 'eului pe p$m-nt .1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->