You are on page 1of 1

KRITERIA 7: WAY FORWARD 1.

Projek yang berpotensi untuk berkembang dan mempunyai perancangan masa hadapan beserta dengan penambahbaikan dan outcome yang disasarkan dengan pelaksanaan tersebut 2. Mampu menjadi penanda aras bagi projek-projek yang seumpamanya yang telah dilaksanakan oleh organisasi di dalam dan luar Negara dalam usaha mempertingkatkan kualiti, penggunaan, keberkesanan dan impak projek