Državni ured za središnju javnu nabavu

Dani otvorenih vrata
Zagreb, 17.02.2014

©All rights Reserved BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL

BravoSolution – Supply Management Excellence
BravoSolution je vodeća međunarodna tvrtka u području nabavnih procesa u javnom i privatnom sektoru, koja nudi inovativna softverska rješenja, konzaltantske usluge i visoku stručnost u različitim kategorijama roba i usluga Osnovni pokazatelji
» Više od 400 klijenata » Više od 50.000 stručnjaka u sektoru nabave u 60 država svijeta koriste naša rješenja » Ukupni godišnji portfolio potrošnje klijenata koji koriste naše usluge je preko € 500 milijardi EUR » Najveći operater u ovom sektoru u Europi i 2. u svijetu

Financijski pokazatelji
» € 62 milijuna prometa u 2012 (9. uzastopna godina rasta) » Potpomognuti multi-nacionalnim industrijskim dioničarima

Rast i financijska stabilnost
BravoSolution godišnji promet ( € Euro Million)

Vodeća tehnologija
» Jedni od rijetkih koji pružaju kompletna rješenja za supply management

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

Prisutni širom svijeta
Preko 500 stručnjaka u 18 ureda smještenih u 12 zemalja na 4 kontinenta

Abu Dhabi Amsterdam Atlanta Barcelona Dubai Chicago London Madrid Mexico City Milan* Munich New York** Paris Philadelphia Rome Sao Paulo Shanghai Sydney
* Corporate Headquarters ** Vestal (New York State)

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

SEDAM IT
Više od 10 godina iskustva » Ukupno 68 zaposlenika
» »

Naša rješenja:

»

Naši certifikati, znanja i partnerstva:

»

Naša priznanja:

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

Reference i iskustva u javnom sektoru
» Značajno iskustvo u razvoju i pružanju rješenja za Supply Management u organizacijama koje

podliježu strogim okvirima transparentnosti i integriteta
» Više od 150 klijenata iz javnog sektora širom europe i svijeta koriste naš sustav kao i usluge

naših stručnjaka. Na našoj platformi i uz potporu naših stručnjaka provodi se na tisuće javnih nabava vrijednih milijarde eura bez žalbenih postupaka
» Centralna Vladina tijela, regionalne vlasti kao i lokalna administracija koristi naše usluge u

sljedećim zemljama:
Europska Unija Velika Britanija Belgija Francuska Njemačka Italija Španjolska Nizozemska Hrvatska Svijet Meksiko Ujednjeni arapski emirati Kanada Novi Zeland

» Više od 130 aktivnih platformi BravoSolution » Više od 2.300 projekata nadmetanja u realizaciji BravoSolution-a, kombinirajući tehnološka

rješenja i konzalting

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

BravoSolution je spreman i za Hrvatsku
» BravoSolution ima veliko

iskustvu u razvoju i uspješnosti pri implementaciji rješenja za upravljanje nabavom unutar organizacija koje podliježu strogim zahtjevima transparentnosti i integriteta

» Tvrtka BravoSolution je prisutna u Hrvatskoj već 2 godine » Usklađenost s nacionalnim zakonodavstvom

Potpuno su usklađeni s Direktivom 2004/17 i 18/EC i Zakonom o javnoj nabavi Republike Hrvatske te pozitivnom praksom koja vrijedi za privatni sektor Ispunjavaju sve zahtjeve koji se odnose na uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeve za sudjelovanje, zahtjeve za kvalifikacijom i natječajnih radova u natječajima (Dodatak VII ZJN) Tehnološki podržavaju sve postupke javne nabave i nabave (npr. otvoreni, ograničeni, pregovarački, natjecateljski dijalog, ispod i iznad zakonskog praga nabave) kao i načine provođenja javne nabave i nabave (kao npr. elektronička dražba).
»

Lokaliziran i preveden na hrvatski jezik

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

Vlada Velsa
Kratki opis suradnje:
»

» »

»
Vlada Velsa je izvršno tijelo koje je odgovorno Nacionalnoj skupštini Velsa, zakonodavcu koji zastupa interese naroda Velsa. Nacionalna skupštima Velsa je osnovana zakonom 1998.

»

eSourcing projekt, kao dio xchangewales programa , je lansiran u travnju 2008. godine od kada je korištenje ovog rješenja dostupno svim javnim ustanovama i organizacijama Velsa besplatno Program omogućava provođenje natječajnih postupaka, ocjenu i upravljanje ugovorima za robe i usluge koristeći sigurno eSourcing rješenje.. Usluge putem interneta povećavaju efikasnost i produktivnosti te olakšavaju reviziju procesa, kao i smanjenje troškova za dobavljače koji sudjeluju u procesima Projekti su provođeni za više kategorija, kao IT proizvodi, namještaj i kancelarijski materijal itd. Procjena ukupne godišnje vrijednosti postupaka je ~4 milijarde GBP

Rezultati
» Upravljanje nacionalnim i lokalnim ugovorima putem

Ključni pokazatelji (KPIs)
» » » » » »

Interneta » Razvoj strategija nabave i otkrivanje novih mogućnosti putem eDražbi » Uvid u sve ugovore neovisno o industriji, organizacijama i nabavnim kategorijama
© BravoSolution - All rights Reserved

Preko 12.000 postupaka 2.900 domain eksperata Preko 24.000 dobavljača aktivirano 18.000 ugovora 8 tipova ugovora 18.000 KPIs za sve ugovore

CONFIDENTIAL

Reference & iskustva u javnom sektoru
Olimpijske igre u Londonu 2012
Misija The Olympic Delivery Authority ureda (ODA - operativni Vladin ured za realizaciju OI u Londonu 2012) je uređenje prostora, izgradnja objekata, infrastrukture i komunikacije za Olimpijske i Para-olimpijske igre u Lonodnu 2012 na vrijeme i u okviru budžeta, te za trajno nasljeđe
Ukupni budžet Više od 10,3 milijardi eura Rezultati Isporuka projekta na vrijeme Niti jedan žalbeni postupak Realizirano Više od 420 uključenih internih klijenata Više 1.000 online natječaja skladno EU zakonskim normama Više od 20.000 osposobljenih dobavljača 470.000 automatskih upozorenja Izvrstan image investitora i kontinuirana otvorenost prema tržištu dobavljača Ubrzani proces nabave Transparentnost, preglednost i kontrola nad cijelim nabavnim procesom (poštujući norme EU-a i mogućnost kontrolinga i revizije) Osigurana mogućnost okvirnih procjena kao podrška donošenju odluka Smanjenje troškova administracije

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

Reference & iskustva u javnom sektoru
Spend Netherlands Ministries (Troškovi nizozemskih ministarstava)
Nizozemska Vlada kontrolira vlastite troškove uz pomoć modula Spend Governance BravoSolution od 2010 godine.
» Na razini Ministarstva financija
» 100% faktura/ narudžbi analizirano » Uvid u više od € 4 milijarde troškova na god. razini pod

nadzorom Ministarstva financija
» 4.000 dobavljača u sklopu projekta

» Na razini ostalih ministarstva
» Lansiran je projekt Spend u 11 ministarstava » 152.000 dobavljača normalizirano » Transverzalno upravljanje troškovima različitih

ministarstava putem ‘Category Managers‘
» Agregiranje potražnje

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

Kako naše rješenje pokriva nabavne procese Planiranje i analiza potrošnje Gospodarski subjekti/ ponuditelji
1
Definiranje i prikupljanje potreba

2 Nabava

3 Ugovori/ okvirni sporazumi/ narudžbenice
DRAŽBA UGOVORI

PRIKUPLJANE POTREBA /SURADNJA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

SPEND ANALYSIS VENDOR MANAGEMENT
Moduli/ fukncionalisti platforme Suite BravoSolution kao podrška procesima Makro procesi sustava središnje nabave © BravoSolution - All rights Reserved CONFIDENTIAL

Prednosti / Koristi
Striktno praćenje i poštivanje procedure postupaka nabave
Bilježe se datumi i vremena svake aktivnosti korisnika (poput dnevnika) što omogućuje brz i jednostavan pregled i uvid u proces u svakom trenutku

Program Management
Omogućuje kontrolu nad cijelim procesom

Postupak bez papira
Korištenje elektroničkog potpisa u eTendering procesu u potpunosti eliminira potrebu za papirom. Natječajne dokumentacije (tj. ponude) se mogu elektronički pohraniti

Učinkovitost
Upotreba alata e-nabave strukturira cijeli proces (aktivnosti, zadaci, odgovornosti, rokovi) i povećava učinkovitost procesa (vremenske uštede i do 70% u pozivnim natječajima, uštede od 50% na administrativnim aktivnostima tijekom natječaja, ...)

Uštede
Značajne uštede mogu se postići upotrebom alata eAukcija (povećava se mogućnost ugovaranja najbolje cijene) i alata Call for Requirement

Pohrana podataka / Arhiva
Svi natječaji i aktivnosti pohranjuju se i arhiviraju - interni korisnici mogu se na vrlo jednostavan i brz način konzultirati / poslužiti prethodnim natječajnim postupcima
© BravoSolution - All rights Reserved CONFIDENTIAL

Tehnološka platforma
» BravoSolution kao

Web platforma potpuno je integrirana u ciklus Supply Management Uključuje:
Set up i personalizaciju Hosting (HW-a i konekcije) Security/Backup/Disaster recovery Praćenje performansi Održavanje sustava Ažuriranje Fleksibilna zahvaljujući mogućnosti modularne implementacije Sadržava integracijske alate za međusobno funkcioniranje s vodećim ERP platformama (SAP, Oracle etc.) Sigurnost Sva dokumentacija i komunikacija je sigurna Povjerljivost podataka

Software as a Service (SaaS) ili „on-premises”

ISO/IEC 27001:2005 Certification

UNI EN ISO 9001:2008 Certification

Sustav podataka.

mora

zadovoljavati

sve

potrebne

standarde koji jamče povjerljivost pohranjenih

© BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL

Sedam IT d.o.o. HR - 10 000 Zagreb Koledovčina 2 Tel: +385 1 2353 1 Fax: +385 1 2353 707 www.sedamIT.hr

©All rights Reserved BravoSolution - All rights Reserved

CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times