You are on page 1of 2

Managementul lucrarilor de constructii Conf.

Madalina STOIAN

PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER


Proiectul de organizare a lucrarilor de constructii montaj trateaza conceptia de ansamblu a organizarii de santier, cu considerarea specificului, naturii volumului si duratei de executie a lucrarilor. Proiectul de organizare reprezinta o documentatie tehnico-economica ce contine un ansamblu de piese scrise si desenate ce rezolva problemele organizatorice din cadrul santierelor de constructii. El contine urmatoarele elemente: obiectul de investitie cu obiectele de constructie ce urmeaza a fi executate procedeele tehnologice de executie a lucrarilor succesiunea logica de executie a lucrarilor si planificarea acestora durata totala de executie a lucrarilor tanand seama de termenul contractual cat si de termenele partiale de executie a lucrarilor necesarul de materiale cat si lucrarile de amenajare a spatiilor de depozitare si de conservare esalonarea consumurilor si a aprovizionarii necesarul de forta de munca si constructiile social-administrative aferente necesarul de utilaje si mijloace de transport cat si constructiile aferente pentru ateliere de reparatii, intretinere sursele de aprovizionare cu materiale, energie electrica, aer comprimat, apa, precum si retelele aferente acestora caile de comunicatie si transport interioare si exterioare santierului posibilitati de cazare, transport local pentru personalul din imprejurimi lucrari si constructii aferente unitatilor de productie auxiliara cat si bazele de productie auxiliara lista obiectelor de organizare de santier, costul lucrarilor si esalonarea executiei acestora cooperarea santierului cu unitatile din zona retele si utilitati definitive cat si lucrari de drumuri definitive. Problemele de organizare trebuie astfel concepute, programate si realizate incat organizarea santierului sa nu prelungeasca termenele de punere in functiune a obiectivului de investitie si sa asigure conditii optime de viata si de munca pentru personalul santierului dar si o calitate corespunzatoare a lucrarilor de constructiimontaj. La elaborarea proiectului de organizare se folosesc urmatoarele documentatii: - autorizatia de construire - proiectul tehnic al obiectivului si obiectelor componente - documentatia tehnico-economica a lucrarii - contractul de antrepriza

- raportul de constatare pe teren care cuprinde: date despre amplasament date despre accesul pe amplasament date despre utilitati spatiul disponibil organizarii de santier (suprafete disponibile, proprietati, domeniul public posibilitati de cooperare in zona spatii de cazare posibilitati de depozitare transportul pamantului !ostul lucrarilor de organizare de santier se suporta din sumele prevazute in devizul general. Continutul proiectului A. Piese scrise ". #ema proiectului $. %emoriu justificativ: se fundamenteaza solutiile adoptate si se justifica prin evaluari directe sau cote procentuale folosirea eficienta a fondurilor pentru organizarea de santier &. 'reviar de calcul (. )rafice de executie a lucrarilor de constructii montaj privind esalonarea investitiei, cat si grafice de realizare a lucrarilor de organizare *. !alcule privind cheltuielile pentru organizarea de santier B. Piese desenate ". Planul de sistematizare a regiunii santierului, cu incadrarea acestuia in zona $. Planul de organizare al santierului, la nivel de obiectiv de investitii, si la nivel de obiect de constructie &. Planul de organizare al bazelor de productie auxiliara