You are on page 1of 27

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia FACULTATEA DE DREPT I TIINE S CIALE DPPD

! P RT F LIU ! C NSILIERE EDUCAI NAL" I MANA#EMENTUL CARIEREI

Mana$%&%n' Edu(a)i*nal+ An II Albu ,-an(iu. Ta'iana!Ma/ia

ALBA 0 IULIA 2013 2014

MANA#EMENTUL PERF RMANEI 1N CARIER"


Masterand : Albu (Hanciu) Tatiana-Maria MANAGEMENT ED !A"#$NA% AN ##

!u&inte c'eie: (ana)e(ent* carier+* ,er-.r(an/e* e&aluarea ,er-.r(an/el.r* .biecti&e* resurse u(ane0 Mana$%&%n'ul 2%/3*/&an)%i %4'% 2/*(%4ul (*n'inuu de de1&.ltare 2i )esti.nare al unui (ediu de lucru care .-er+ an)a3a/il.r ,.sibilitatea de a ,er-.r(a la ni&el .,ti(0 De1&.ltarea 2i c.(unicarea c.ntinu+ sunt (enite s+ asi)ure 4ntele)erea res,.nsabilit+/il.r as.ciate ,.sturil.r .cu,ate de c+tre -iecare an)a3at 4n ,arte* asu(area ,ri.rit+/il.r 2i c.relarea a2te,t+ril.r de re(unerare0 Mana$%&%n'ul 2%/3*/&an)%i ,.ate -i c.nsiderat ca -iind t.talitatea ac/iunil.r strate)ice* a&5nd un i(,act ,e ter(en lun) asu,ra acti&it+/ii .r)ani1a/iei0 Acest ansa(blu de inter&en/ii este c.nce,ut s,ecial ,entru a 4(bun+t+/ii re1ultatele an)a3a/il.r* de,arta(entel.r 2i re1ultatele ec.n.(ice 4nre)istrare de c.(,anie0 E5alua/%a 2%/3*/&an)%l*/ re,re1int+ un ele(ent al acestui siste( de (ana)e(ent* sub -.r(a unei anali1e ,eri.dice a re1ultatel.r .btinu/e 4n ur(a i(,le(ent+rii strate)iei ,r.,use0 #(,le(entarea unei strate)ii de &ana$%&%n' al 2%/3*/&an)%i ,resu,une ad.,tarea unui stil de (ana)e(ent care 4ncura3ea1+ c.(unicarea c.ntinu+ 4ntre an)a3at 2i (ana)e(ent* -eed-bac6ul -rec&ent 4n a(bele diec/ii 2i -a&.ri1area (uncii 4n ec'i,+0 7c.,ul ,rinci,al al ad.,t+rii unei ast-el de strate)ii este acela de a aduce ,lus &al.are .r)ani1a/iei ,rin ,r.(.&area ,er-.r(an/el.r 2i 4ncura3area de1&.lt+rii abilit+/il.r ,ers.nalului0 Mana$%&%n'ul 2%/3*/&an)%i ,resu,une: o De-inirea 2i (la/i3i(a/%a /%42*n4abili'6)il*/ as.ciate -iec+rui ,.st8 o De-inirea 2i u/&6/i/%a 4'anda/d%l*/ de ,er-.r(an/+8 o C*&uni(a/%a r.luril.r* indicil.r 2i standardel.r8 o E5alua/%a 2i d.cu(entarea ni5%lului d% 2%/3*/&an)6 al -iec+rui an)a3at8 o U/&6/i/%a %5*lu)i%i abilit+/il.r 2i cun.2tin/el.r -iec+rui an)a3at0 9entru . 4n/ele)ere (ai bun+ a ter(enil.r 7&ana$%&%n'ul 2%/3*/&an)%l*/7 2i 7%5alua/%a 2%/3*/&a)%l*/7 trebuie (enti.nat+ rela/ia de inclu1iune e:istent+ 4ntre cele d.u+ c.nce,te* ast-el ,ute( s,une c+ &ana$%&%n'ul 2%/3*/&an)%i include acti&itatea de %5alua/% a 2%/3*/&an)%l*/0

Mana)e(entul ,er-.r(an/ei re,re1int+ un ,r.ces .rientat s,re de1&.ltare cu caracter trans-.r(at.r 4n ti(,0 Anali1a acti&it+/il.r din trecut nu este su-icient+ 4n &ederea .b/inerii un.r re1ultate (ai bune* de aceea este ne&.ie de intre,rinderea un.r acti&it+/i (ana)eriale 4n ur(a c+r.ra s+ se reali1e1e acest lucru0 Hu(an ;es.urce E:ecuti&e este un 4*3'8a/% dedicat (ana)e(entului e-icient al /%4u/4%l*/ u&an% care &ine 4n 4nt5(,inarea ne&.ii c.(,aniil.r de a-2i .,ti(i1a in5%4'i)ia 9n (%a &ai i&2*/'an'6 /%4u/46+ (%a u&an6 0 Tin5nd c.nt de necesitatea u/&6/i/ii 4'/a'%$i(% a 3un()iil*/ d%2a/'a&%n'%l*/ d% /%4u/4% u&an% * a,lica/ia Hu(an ;es.urce E:ecuti&e &i1ea1+ . (*/%la/% %3i(i%n'6 a a('i5i'6)ii an$a:a)il*/ (u /%4'ul a('i5i'6)il*/ d% bu4in%44 din (ad/ul (*&2ani%i; A,lica/ia Hu(an ;es.urce E:ecuti&e a -.st de1&.ltat+ 4(,reun+ cu s,eciali2ti din d.(eniul /%4u/4%l*/ u&an% 2i a a&ut ca ,unct de ,lecare re1.l&area ur(+t.arel.r ,r.ble(e:

#%4'i*na/%a unui 5*lu& &a/% d% in3*/&a)ii la ni&elul -iec+rui an)a3at c5t 2i la ni&el de candidat* c.lab.rat.r sau -urni1.r de ser&icii8 C*l%('a/%a da'%l*/ din'/!* &a/% di5%/4i'a'% d% 4u/4% 2i )esti.narea acest.ra si(ultan 2i 4n ti(, real8 Flu('ua)ia d% 2%/4*nal de ,e ,ia/a -.r/ei de (unc+8 V*lu&ul 3*a/'% &a/% d% d*(u&%n'% ,e '5rtie din care re1ult+ c.sturi (ari de de,.1itare 2i un acces la date -.arte di-icil 2i (are c.nsu(at.r de ti(,8 %i,sa un.r ra,.arte c.(,lete 2i detaliate 4n ti(, real8 %i,sa unui siste( clar de %5alua/% a an$a:a)il*/* ,e ba1a unui ist.ric &eri-icabil 2i 4n cadrul unui ,r.ces trans,arent e-ectuat 4n ti(, real0 M.dulele dedicate (ana)e(entului ,er-.r(an/%l*/ 4n Hu(an ;es.urce E:ecuti&e: o bi%('i5%* at5t la ni&el de an)a3at c5t 2i la ni&el de di&i1ie sau de,arta(ent8 o E5alua/%a 2%/3*/&an)%l*/8 o F%%dba(< de la c.le)i 2i<sau ,arteneri* (er)+nd ,5n+ la e&aluarea de 3=0 )rade8 o S'udii ,4*nda:%. care se ,.t a,lica ,entru clien/i* ,entru un ,r.dus* care s+ (+s.are satis-ac/ia an)a3a/il.r* 4nainte sau du,+ e&eni(ente sau c'iar s.nda3e de cercetare0 9rin (.dulele dedicate &ana$%&%n'ului 2%/3*/&an)%i =i %5alu6/ii 2%/4*nalului*

a,licatia Hu(an ;es.urce E:ecuti&e .-er+ 4ntre) su,.rtul necesar unui ,r.)ra( de &ana$%&%n' al 2%/3*/&an)%i: o De-inirea* ur(+rirea* ne).cierea 2i d.cu(entarea ,lanuril.r de acti&itate 2i /intel.r la ni&elul di&i1iil.r c.(,aniei du(nea&.astr+8

o !.relarea /intel.r la ni&elul c.(,aniei 2i di&i1iil.r cu standardele de 2%/3*/&an)6 c.res,un1+t.are -iec+rui ,.st8 o Ada,tarea indicat.ril.r de ,er-.r(an/+ ale -iec+ri ,ers.ane la ,lanul de de1&.ltare ,ers.nal+ 2i 4ncadrarea 4n strate)ia de de1&.ltare a c.(,aniei8 o r(+rirea 4ndea,r.a,e a e&.lu/iei at5t ,ers.anel.r dese(nate ,entru 4u((%4*/a'* c5t 2i a cel.rlal/i an)a3a/i ,rin e&aluarea ,e ba1a -.r(ularel.r cust.(i1abile8 o %.cali1area 2i )esti.narea ,r.ble(el.r de ,er-.r(an/+ ,rin de-inirea de ca(,anii de e&aluare a /intel.r8 o #(,licarea su,eri.ril.r* a c.le)il.r 2i clien/il.r 4n %5alua/%a 2%/3*/&an)%l*/ unei ,ers.ane ,entru .b/inerea unei ,ers,ecti&e 8 o r(a+rirea e&.lu/iei ,er-.r(an/el.r ,ers.anel.r ,rin c.relarea datel.r 2i re1ultatel.r a-erente (ai (ult.r ca(,anii de e&aluare* ,rin utili1area (ai (ult.r instru(ente de e&aluare* ,rintre care se nu(+r+ 2i 3*/&ula/%l% d% %5alua/%8 o !.(unicarea 2i clari-icarea (isiunii* .biecti&el.r 2i res,.nsabilit+/il.r la .ricare dintre ni&elele din .r)ani)ra(+8 o 9+strarea ist.ricului de re1ultate la ni&elul -iec+rei ,ers.ane0 $biecti&ele e&alu>rii ,er-.r(an/el.r ,re1int> . (are di&ersitate* au 4n &edere nu(er.ase -unc/ii sau -unc/iuni .r)ani1a/i.nale 2i sus/in cele (ai i(,.rtante acti&it>/i ale (ana)e(entului resursel.r u(ane* se ,.t re-eri at5t la .biecti&ele .r)ani1a/i.nale* c5t 2i la cele indi&iduale0 !ele (ai i(,.rtante .biecti&e enu(erate 4n literatura de s,ecialitate sunt: o 7tabilirea rec.(,ensel.r ,ers.nalului ,entru a atin)e acest .biecti& ,r.cedura de e&aluare trebuie s> aib> la ba1> re1ultatele 2i ,er-.r(an/a e-ecti& .b/inut> 2i trebuie s> -ie ,arte c.(,.nent> a siste(ului de rec.(,ense al .r)ani1a/iei0 De ase(enea e&aluarea ,er-.r(an/el.r ,er(ite ca rec.(,ensarea an)a3a/il.r s> -ie ,erce,ut> ca ec'itabil>8 o ;ele&area -eedbac6-ului ,er-.r(an/ei an)a3a/ii si(t ne&.ia unui -eedbac6 c5t (ai c.rect al ,er-.r(an/ei 2i a un.r in-.r(a/ii care s> le e&alue1e e-icien/a e-.rturil.r de 4(bun>t>/ire a ,er-.r(an/ei0 E&aluarea ,er-.r(an/ei ,.ate -i utili1at> ,entru sti(ularea de1&.lt>rii an)a3atului* a&5nd un r.l i(,.rtant 4n 4(bun>t>/irea ,er-.r(an/ei* ,recu( 2i 4n deter(inarea .biecti&el.r carierei8 o #denti-icarea ne&.il.r indi&iduale de ,re)>tire 2i de1&.ltare a ,ers.nalului ,rin inter(ediul e&alu>rii ,er-.r(an/el.r se ,.t se(nala unele caren/e 4n ,re)>tirea an)a3a/il.r* se ,.t .b/ine in-.r(a/ii ,ri&ind ,unctele slabe sau ,unctele -.rte ale an)a3a/il.r care ur(ea1> s> bene-icie1e de cursuri de ,re)>tire sau de1&.ltare ,r.-esi.nal>8

o Discutarea .biecti&el.r carierei ,e ter(en lun) e&aluarea ,er-.r(an/el.r .-er> (ana)eril.r 2i an)a3a/il.r ,.sibilitatea reali1>rii un.r discu/ii des,re ,lanurile ,e ter(en lun) ,ri&ind cariera0 9e ba1a ,er-.r(an/ei anteri.are* su,eri.rul ierar'ic are ,rile3ul s> .-ere sub.rd.natului unele rec.(and>ri ,ri&ind (.dalit>/ile de 4(bun>t>/ire a ,er-.r(an/ei 4n &ederea reali1>rii .biecti&el.r carierei sale8 o 7,.rirea (.ti&a/iei an)a3a/il.r e:isten/a unui ,r.)ra( de e&aluare a ,er-.r(an/el.r are un e-ect (.ti&a/i.nal )enerat.r al unui c.(,.rta(ent ,.1iti& care 4ncura3ea1> ini/iati&a* de1&.lt> si(/ul res,.nsabilit>/ii* ,er(ite ,erce,erea ,.1i/iei in ierar'ia .r)ani1a/i.nal> 2i sti(ulea1> e-.rtul ,entru ,er-.r(an/>8 o ?(bun>t>/irea c.(unic>rii 2i intensi-icarea c.lab.r>rii 4ntre (ana)eri 2i sub.rd.na/i e&aluarea ,er-.r(an/ei c.nstituie . ba1> a interac/iunii ,>r/il.r (en/i.nate care a3un) s> se cun.asc> din ce 4n ce (ai bine8 o A,licarea ,rinci,iului .,.rtunit>/il.r e)ale@ 4n elab.rarea (ult.r deci1ii din d.(eniul resursel.r u(ane ,recu( 2i 4n eta,ele ,r.cesului de e&aluarea ,er-.r(an/el.r e:ist> tendin/a ,.ten/ial> ,entru a,reciere nec.res,un1>t.are8 o Des->2urarea c.res,un1>t.are a un.r acti&it>/i din d.(eniul resursel.r u(ane datele 2i in-.r(a/iile ,ri&ind e&aluarea ,er-.r(an/el.r ,er(it elab.rarea un.r deci1ii (ana)eriale ra/i.nale ,ri&ind d.(eniul resursel.r u(ane* ,recu( 2i -.r(ali1area acti&it>/il.r de ,ers.nal0 De ase(enea e&aluarea ,er-.r(an/el.r ,.ate ser&i la inte)rarea ,lani-ic>rii resursel.r u(ane 4n cadrul cel.rlalte acti&it>/i de ,ers.nal 2i la &alidarea ,r.)ra(el.r de selec/ie0 7iste(ul de e&aluare a ,er-.r(an/el.r .-er> ba1a necesar> ,entru un siste( inte)rat al resursel.r u(ane* ,recu( 2i reali1area unui dia)n.stic ,er(anent al acest.ra0 $biecti&ele .r)ani1a/i.nale ale e&alu>rii ,er-.r(an/el.r ,.t -i sinteti1ate ast-el: o !.nc.rdan/a ,er-.r(an/el.r 2i c.ntribu/iil.r indi&iduale cu (isiunea 2i .biecti&ele .r)ani1a/i.nale8 o 7esi1area nec.nc.rdan/el.r 4ntre .biecti&ele .r)ani1a/i.nale 2i strate)iile ,ri&ind resursele u(ane8 o Descrierea ,.sturil.r 2i a3ustarea c.n/inutului l.r8 o A(eli.rarea e-icacit>/ii .r)ani1a/i.nale8 o Garan/ia c> res,.nsabilit>/ile sunt bine de-inite* iar ,lanurile sunt ec'ilibrate8 o ;eali1area un.r c.nc.rdan/e 4ntre .a(enii 2i -unc/iile e:istente 4n structura .r)ani1at.ric>8 9r.cesul de e&aluare a ,er-.r(an/el.r* ,rin .biecti&ele sale aduce bene-icii at5t la ni&elul .r)ani1a/iei c5t 2i ,entru (ana)erii 2i sub.rd.na/ii i(,lica/i:

ABene-iciile e&alu>rii ,er-.r(an/ei C P%n'/u an$a:a'> $,.rtunitatea de a-i 4ncura3a ,e an)a3a/i s>-2i anali1e1e re1ultatele recente 4n (aterie de ,er-.r(an/> 2i de1&.ltare ;ecun.a2terea acel.r as,ecte ale (uncii ,e care le c.nsider> di-icile sau iritante* ,recu( 2i a c.ntribu/iil.r care le-au -.st a,reciate Anali1a 2i c.n-ir(area .biecti&el.r c.n&enite 2i a standardel.r c.n-.r( c>r.ra ur(ea1> s> lucre1e 4n &iit.r #denti-icarea tutur.r (>suril.r c.ncrete care s-ar ,utea lua ,entru 4(bun>t>/irea ,er-.r(an/ei curente (instruire* 4ndru(are) Dansa de a discuta des,re as,ira/iile de carier> sau e&entualele (ut>ri 4n direc/ia as,ira/iil.r ,r.-esi.nale ?(bun>t>/irea rela/iil.r de (unc> ,rin a(,li-icarea c.(unic>rii 2i a 4n/ele)erii

P%n'/u &ana$%/> $,.rtunitatea de a-i (.ti&a ,e an)a3a/i ,rin recun.a2terea reali1>ril.r Dansa de a clari-ica 2i 4nt>ri .biecti&e 2i ,ri.rit>/i i(,.rtante ast-el 4nc5t an)a3a/ii s> ,.at> &edea ,recis unde se 4ncadrea1> c.ntribu/iile l.r $,.rtunitatea de a a-la te(erile 2i s,eran/ele an)a3a/il.r cu ,ri&ire la r.lurile l.r curente 2i &iit.are Ba1a de ,.rnire ,entru discutarea 2i c.n&enirea direc/iil.r de ac/iune cu an)a3a/ii !lari-icarea 1.nel.r de su,ra,unere 4ntre ,.sturi* 4(bun>t>/irea de ansa(blu a ec'i,ei P%n'/u */$ani?a)i% Asisten/> ,entru ,lani-icarea succesiunii ,e ,.st:

- identi-icarea an)a3a/il.r care ar ,utea -i ,r.(.&a/i 4n &iit.r - cerin/e de de1&.ltare 2i instruire a ale an)a3a/il.r ,er-.r(an/i A3ut.r 4n ,lani-icarea -.r/ei de (unc>: identi-icarea ,lusuril.r 2i (inusuril.r 4n ,ri&in/a c.(,eten/el.r ,r.-esi.nale e:istente 2i a cerin/el.r de de1&.ltare din t.ate c.(,arti(entele .r)ani1a/iei Garan/ia -a,tului c> .biecti&ele c.n&enite ,entru )ru,uri 2i an)a3a/i indi&iduali se ar(.ni1ea1> cu .biecti&ele .r)ani1a/iei !.(unicare (ai bun> la ni&elul 4ntre)ii .r)ani1a/ii ;e1ultate .r)ani1a/i.nale 4(bun>t>/ite

B#B%#$G;AE#E: 1.Manolescu A. Managementul resurselor umane ,Editura Economic, Bucureti, 2003 2.Mathis ., !ica "., usu #. Managementul resurselor umane , Editura Economic, Bucureti, 1$$% 3. www.hrexecutive.ro/HR Executive: Software management si evaluare resurse umane

DELIMIT"RI C NCEPTUALE
Masterand : Albu (Hanciu) Tatiana-Maria MANAGEMENT ED !A"#$NA% AN ##

!$N7#%#E;EA F descrie relaia inter-u(an+ de c.(unicare 2i a3ut.r dintre . ,ers.an+ s,eciali1at+ c.nsilierul 2i ,ers.ana sau )ru,ul care s.licit+ asisten/+ de s,ecialitate8 F F este un ,r.ces c.(,le: ce cu,rinde . arie -.arte lar)> de inter&en/ii care i(,un . ,re)>tire (ai s,eci-ic* ter(enul de c.nsiliere descrie rela/ia interu(an> de a3ut.r dintre . ,ers.an> ,r.-esi.nal> de s,ecialitate8 s,eciali1at>* c.nsilierul* 2i . alt> ,ers.an> care s.licit> asisten/> de s,ecialitate* clientul (E)an* 1GG0)0 ;ela/ia dintre c.nsilier 2i ,ers.ana c.nsiliat> este una de alian/>* de ,artici,are 2i c.lab.rare reci,r.c> (#&eH* 1GG4)0

!$N7#%#E;EA ED !A"#$NA%I F ,.ate -i de-init> ca . rela/ie inter-u(an> de asisten/a 2i su,.rt dintre ,ers.ana s,eciali1at> 4n ,si'.l.)ia 2i c.nsilierea educa/i.nal> (,r.-es.r) 2i )ru,ul de ele&i 4n sc.,ul de1&.lt>rii ,ers.nale 2i ,re&en/iei situa/iil.r ,r.ble(atice 2i de cri1>0

!.n-.r( .,iniil.r e:,ri(ate in literatura de s,ecialitate* !A;#E;A este: F F F . succesiune de -unctii in .rdinea crescat.are a ,resti)iului ,rin care trece an)a3atul8 . succesiune de e:,eriente se,arate cariera ,.ate -i scurta sau de durata* de succes sau nu8 un . succesiune e&.luti&a de acti&itati si ,.1itii ,r.-esi.nale cariera e as.ciata cu un dru(

indi&id ,.ate de1&.lta (ai (ulte cariere succesi&e sau c.nc.(itente8 ascendent* ceea ce ,resu,une ca in .r)ani1atie sa e:iste ni&eluri ierar'ice* res,ecti&* recun.asterea carierei d.ar in cadrul ,uternic -.r(ali1at al .r)ani1atiil.r traditi.nale0 F ,erce,tia indi&iduala a atitudinil.r si c.(,.rta(entel.r as.ciate cu acti&itatile si e:,erienta in (unca acu(ulate in ti(,ul &ietii unei ,ers.ane0

MANAGEMENT % !A;#E;E# F F Jeste un ,unct de interes at5t al an)a3a/il.r* c5t 2i al an)a3at.ril.r din ,unct de &edere al (ana)e(entului )eneral* as,ectele le)ate de: . reu2it+ sau e2ecul

,r.-essi.nal8 . deli(itarea ,recis> a succesului sau insuccesului8 . e-icien/a sau ine-icien/a .r)ani1a/i.nal> F JA4nar(areaC cu (i3l.acele 2i strate)iile de a )>si l.cul de (unc> cel (ai ,.tri&it de a .b/ine satis-ac/ie ,r.-esi.nal>* de1&.ltare c.ntinu> a carierei* de a satis-ace ne&.ile 2i a,ira/iile ,ers.nale 2i ,r.-esi.nale 8 de a de,asi .rice ti, de .bstac.le 2i di-icult>/i 4n atin)erea sc.,uril.r (.bstac.le ce /in -ie de un c.nte:t situa/i.nal: s.cial* ec.n.(ic* .r)ani1a/i.nal* -ie de un c.nte:t intra,ers.nal: a,titudini* &al.ri* atitudini* tendin/e ,at.l.)i1ante) F ,r.cesul de ,r.iectare 2i i(,le(entare a sc.,uril.r* strate)iil.r 2i ,lanuril.r care s> ,er(it> .r)ani1a/iei s>-2i satis-ac> necesit>/ile de resurse u(ane* iar indi&i1il.r s>-2i 4nde,lineasc> sc.,urile carierei l.r (%0A0 Klatt* ;0G0 Murdic6* E0E0 7c'uster) F J,lani-ic> 2i (.delea1> ,r.)resul indi&i1il.r 4n cadrul unei .r)ani1a/ii 4n c.nc.rdan/> cu e&alu>rile ne&.il.r .r)ani1at.rice* ,recu( 2i cu ,er-.r(an/ele* ,.ten/ialul 2i ,re-erin/ele indi&iduale ale (e(bril.r acesteia (M0 Ar(str.n) ) F Jcu,rinde inte)rarea ,lani-ic>rii 2i de1&.lt>rii carierei* i(,lic> (ulti,lele interde,enden/e -unc/i.nale ale ,lani-ic>rii carierei indi&iduale* ,lani-ic>rii carierei .r)ani1a/iei 2i de1&.lt>rii carierei F F are (ulti,le le)>turi cu celelalte acti&it>/i ale (ana)e(entului resursel.r u(ane: ,lani-icarea Jdi(ensiunea interna/i.nal> a (ana)e(entului carierei re-erit.are la ,lani-icarea 2i de1&.ltarea carierei* ,lani-icarea resursel.r u(ane* e&aluarea ,er-.r(an/ei carierei acel.r an)a3a/i care ur(ea1> s> lucre1e in str>in>tate MANAGEMENT F La sti e:act ce d.resc sa -aca .a(enii si a-i su,ra&e)'ea ca ei sa reali1e1e aceasta ,e calea cea (ai buna si (ai ie-tinaL8( Erederic6 M0 TaHl.r 4n cartea sa 7'., Mana)e(ent* ,ublicat+ 4n 1G03) F La ad(inistra 4nsea(na a ,re&edea* a .r)ani1a* a c.(anda* a c..rd.na si a c.ntr.laL( Henri EaH.l* 4n cartea sa Ad(inistrati.n industrielle et )enerale* ,ublicat+ 4n 1G1=) F L,r.cesul 4n care (ana)erul .,ere1a cu trei ele(ente -unda(antale - idei* lucruri si .a(eni reali15nd ,rin altii .biecti&ele ,r.,useL8( A0Mac6ensie* e:,ri(ata 4n n.ie(brie 1G=G 4n HarNard Business ;e&ieN)

F (ana)e(entul este ec'i&alent cu L,ers.anele de c.nducereL* ter(enul de L(ana)e(entL -iind d.ar un eu-e(is( ,entru Lse-L 0 L9rinci,ala si ,.ate sin)ura sarcina a (ana)e(entului este de a (.bili1a ener)iile unitatii ec.n.(ice ,entru 4nde,linirea sarcinil.r cun.scute si de-initeL* iar testul reusitei* c.nst+ 4n L.btinerea unei e-iciente ridicate si ada,tarea la (.di-icarile din e:teri.rL0( 9eter Druc6er)

9#A"A M N!## F cu,rinde acti&it>/ile de an)a3are 2i de .-ert> a -.r/ei de (unc> 4n &ederea reali1>rii unei acti&it>/i* ,recu( 2i ,r.cesul de deter(inare a retribu/iei celui care ur(ea1> s> . 4nde,lineasc>0 F ter(enul se re-er> 2i la (.dul 4n care e&.luea1> salariile .ri la (.bilitatea lucr>t.ril.r 4ntre di-erite .cu,a/ii 2i 4ntre di-eri/i an)a3at.ri0 F trebuie t.tu2i (en/i.nat c> utili1area ter(enului de L,ia/>L nu ,resu,une c> (unca se c.(,.rt> la -el ca .rice alt> (ar->8 4n te.ria ec.n.(ic>* ,ia/a (uncii trebuie ,ri&it> ca Ll.culL unde se 4nt5lnesc cererea 2i .-erta de (unc>0 !$M9ETEN"A F este ca,acitatea* res,ecti& ,.ten/ialul de de,>2ire a un.r cerin/e c.(,le:e date de situa/ii s,eci-ice0 Ac/iunea c.(,etent> ,resu,une at5t un a,.rt c.res,un1>t.r de cun.2tin/e 2i abilit>/i* c5t 2i unul de &al.ri* (.ti&a/ii 2i tr>s>turi de ,ers.nalitate ale indi&idului* aceasta -iind in-luen/at> de c.n3uncturile e:terne 2i c.ndi/iile cadru ale unei situa/ii0 OAN!$;IC F ter(enul este -.l.sit ,entru a dese(na nuclee c.nsistente s,eci-ice indi&idului ce -ac ,arte din identitatea .cu,a/i.nal> a indi&idului 2i cu ti(,ul se (ani-est> ca ni2te anc.re0 AN!$;I A !A;#E;E# F Ai(a)inea de sineO a unei ,ers.nae

RECEN@IE AMANA#EMENTUL CARIEREI S" 1NV""M S" NE C NSTRUIM


A T$;: M#HAE%A P%I7!EAN ED#T ;A: !$M N#!A;E0;$* Bucure2ti* 2002 Mi'alea Pl+sceanu este 4n ,re1ent 9r.-es.r 9re)+tire ,r.-esi.nal+: %iceul OMi'ail 7ad.&eanuC Bucure2ti 1G=3-1G=Q OEacultatea de Eil.s.-ieC s,eciali1area s.ci.l.)ie Bucure2ti 1G=Q-1GQ1 OAcade(ia de Dtiin/e 7.ciale 2i 9.liticeC D.ct.r 4n 2tiin/e ,.litice Bucure2ti 1GR4 %ucr+ri ,ublicate 4n &.lu(e de aut.r ((.n.)ra-ii) < 7elec/ie0 O!.n2tiin/+ 2i cau1alitateC Editura Dtiin/i-ic+ 2i Encicl.,edic+* Bucure2ti* 1GRS O9si'.s.ci.l.)ia .r)ani1a/iil.r 2i c.nduceriiC* Editura 9aideia* 1GG3 O$r)ani1a/iile 2i cultura .r)ani1+riiC* Editura Trei* Bucure2ti* 1GGG OMana)e(entul carierei0 7+ 4n&+/+( s+ ne c.nstru( . carier+C* Editura !.(unicare0r.* Bucure2ti* 2002 O$r)ani1a/ii 2i c.(,.rta(ent .r)ani1a/i.nalC * Editura 9.lir.(* #a2i* 2003 O$r)ani1a/ia: ,r.iectare 2i sc'i(bareC* Editura !.(unicare0r.* Bucure2ti* 200S #NT;$D !E;E 7c.,,ul ,re1entei c+r/i este de a a3uta 4n identi-icarea anc.rei carierei 2i de a anali1a (.dul 4n care &al.rile -iec+ruia sunt le)ate de .,/iunile ,ri&ind cariera0 !un.sc5nd anc.ra carierei -iecare are ,.sibilitatea de a-2i c.n-runta .,/iunile 2i deci1iile ,ri&ind cariera 4n -unc/ie de ceea ce &al.ri1ea1+ cu ade&+rat0 Anc.ra carierei este . c.(bina/ie a ,erce,/iil.r -iec+ruia cu ,ri&ire la c.(,eten/e* (.ti&e 2i &al.ri* la care nu s-ar renun/a ,entru ni(ic 4n lu(e8 ea re,re1int+ 2inele -iec+ruia0 ni&ersitar D.ct.r* !.nduc+t.r D.ct.rat - Dc.ala

CARIER"

Na/i.nal+ de Dtiin/e 9.litice 2i Ad(inistrati&e Bucure2ti0

!A90 # #NPENTA; % $;#ENT+;#%$; 9;#P#ND !A;#E;A F c.nst+ 4ntr-un c'esti.nar care are sc.,ul de a sti(ula )4ndirea -iec+ruia cu ,ri&ire la ,r.,riile d.(enii de c.(,eten/+* (.ti&ele 2i &al.rile -iec+ruia0 !A90## $;#G#NEA !$N!E9T % # DE OAN!$;I A !A;#E;E#C F Oi(a)inea de sineC a unei ,ers.nae DETP$%TA;EA !A;#E;E#

!A90 ###

F 7tadiile i(,.rtante ale carierei F Trans-.r(area carierei* ,r.)res 2i success0 !A90 #P F DETP$%TA;EA NE# AN!$;E A !A;#E;E#

,e (+sur+ ce . ,ers.an+ e&.luea1+ 4ntr-. carier+ 42i &a de1&.lta un cadru de re-erin/+ ce &a

i(,lica necesitatea de a -.r(ula r+s,unsuri la c5te&a 4ntreb+ri esen/iale ,ri&ind talente* abilit+/i* ,uncte tari 2i slabe* .biecti&e* (.ti&a/ii* d.rin/e* &al.ri* ,e care le 4ntrune2te0 !A90 P T#9 ;# DE AN!$;E A%E !A;#E;E# F R ti,uri de anc.re ale carierei o !.(,eten/+ te'nic+--unc/i.nal+ o !.(,eten/a (ana)erial+ )eneral+ o Aut.n.(ie < #nde,enden/+ o 7ecuritate < 7tabilitate o !reati&itatea antre,ren.rial+ o 7er&ire a < Dedicare unei cause o 9r.&.care ,ur+ o 7til de &ia/+ !A90 P# A;M$N#TA;EA NE!E7#TI"#%$; #ND#P#D A%E ! !E%E

$;GAN#TA"#$NA%E F !e ,.ate -ace .cu,antul unei cariere indi&idualeU F !e ,.t -ace .r)ani1a/iile 2i (ana)eriiU F !e ,.t -ace alte institu/iiU

!A90 P## #NTE;P# % ;E!#9;$! 9ENT; #DENT#E#!A;EA AN!$;E# !A;#E;E# F ale)erea unui ,artener cu care se &a discuta des,re trecut* ,re1ent 2i &iit.r 2i des,re di-eritele e&eni(ente din carier+8 F sc.,ul: de ai a3uta ,e a(bii inter&ie&a/i s+ 4n/elea)+ (ai bine care sunt acei -act.ri ce .rientea1+ 2i c.nstr5n) carierele ,rin identi-icarea (.delel.r sau (.ti&el.r*,recu( 2i a ra/iunil.r ce se a-l+ 4n s,atele l.r0 9arcur)5nd cu,rinsul acestei c+r/i 2i r+s,un15nd la intreb+rile c'esti.narului 2i inter&iului -iecare ,ers.an+ ,.ate a3un)e la . deci1ie de-initi&+ ,ri&ind anc.ra carierei care . re,re1int+* de aceea c.nsider c+ este . carte util+ 4n ,ri&in/a ,lani-ic+rii &iit.rului0

;ecen1.r : Masterand Albu (Hanciu) Tatiana-Maria MANAGEMENT ED !A"#$NA% AN ##

PLAN DE DE@V LTARE A PR PRIEI CARIERE


Masterand: Albu (Hanciu) Tatiana-Maria Mana)e(ent educa/i.nal* An ##

Ter(enul de carier+ este as.ciat cu ideea de (i2care ascendent+ sau de a&ansare a unei ,ers.ane 4ntr-un d.(eniu de acti&itate d.rit* cu sc.,ul de a .b/ine (ai (ul/i bani * (ai (ult+ res,.nsabilitate sau de a d.b5ndi (ai (ult ,resti)iu 2i (ai (ult+ ,utere0 !ariera este in-luen/at+ de un s,ectru lar) de -act.ri: ne&.i ,ers.nale* c.nte:t s.cial 2i ec.n.(ic* interese* alte ,re.cu,+ri ale &ie/ii adulte etc0 7tadiile &5rstel.r c.nstituie un ele(ent )enerat.r ,entru descrierea eta,el.r carierei0 n inteli)ent ,lan de carier+ ur(+reste stabilirea: unei /inte* a unui sc.,* a unei destina/ii00 9e scurt* un ,lan de carier> re,re1int> . list> a un.r ,a2i de ,arcurs* ,a2i care ne &.r duce din l.cul unde ne a-l>( (identi-icat 4n eta,a de aut.cun.a2tere) c>tre l.cul 4n care &re( s> a3un)e( ((en/i.nat 4n lista cu .biecti&e)0 ?n reali1area ,lanului ,ers.nal de carier> este i(,.rtant s> r>s,un1i la ur(>t.arele 4ntreb>ri: A0 !ine &reau s> -iuU !e &reau s> -acU !e &reau s> a(U De ce &reau astaU B0 nde (> a-luU !are este situa/ia (ea actual>U !u( ,.t a3un)e de aici ac.l.U !0 !5t a( e&.luatU !e (ai a( de ->cutU Trebuie sc'i(bat ce&aU ?nc.tr. (> 4ndre,tU PAII DE PARCURS 1N REALI@AREA PLANULUI CARIEREI I;E5alua/%a SITUAIEI ACTUALE 9n (a/% &6 a3lu Anali?a SB T a 2/*2/i%i (a/i%/% PUNCTE TARI ?n&+/+t.are la Dc.ala cu clasele P### G5rb.&a* 4n&+/+(5nt si(ultan8 ab.l&ent+ abs.l&ent+ a a unui liceu de te.retic* licen/+* s,eciali1area Eil.l.)ie8 studiil.r s,eciali1area O9eda).)ia ?n&+/+(5ntului 9ri(ar 2i 9re2c.larC PUNCTE SLABE # li,sa de e:,erien/+ 4n d.(eniu8 li,sa un.r certi-icate care s+ ateste cun.2tin/e* c.(,eten/e 2i abilit+/i de li(bi str+ine8 nei(,licarea ca &.luntar 4n ac/iuni< acti&it+/i .r)ani1ate la ni&el l.cal8 cun.2tin/e* c.(,eten/e 2i abilit+/i sc+1ute

abs.l&ent+ a un.r cursuri de -.r(are c.ntinu+8 abs.l&ent+ a unui curs de .,erare calculat.r8 acti&itate de ,er-ec/i.nare c.ntinu+* la ni&elul unit+/ii de 4n&+/+(5nt* ,rin ,artici,area acti&+ la acti&it+/ile c.(isiei (et.dice8 (asterand anul ##* s,eciali1area Mana)e(ent Educa/i.nal8 cun.2tin/e* c.(,eten/e 2i abilit+/i 4n reali1area ,r.iect+rii didactice 2i 4n trans,unerea ,r.iect+rii 4n ,ractic+8 ca,acit+/i de .r)ani1are a acti&it+/il.r e:tra2c.lare 2i a serb+ril.r cu di-erite te(e8 cun.2tin/e* c.(,eten/e 2i abilit+/i de li(ba en)le1+ 2i li(ba )er(an+8 caracteristice -a&.ri1ea1+ re1isten/+ c.(unicare 4n la ,ers.nale reali1area stres* care (+ de de sarcinil.r:

de li(ba -rance1+ 2i s,ani.l+8 acces li(itat la resurse (bani* ti(,)8 ,re1en/a* 4ntr-un )rad (ai (are sau (ai (ic a un.r caracteristici ,ers.nale ne)ati&e: ti(iditate0 tea(a de a &.rbi 4n ,ublic*

ca,acitate 2i

.r)ani1are a ti(,ului* ca,acit+/i de inter,ers.nal+ s.ciali1are* u2urin/+ 4n lucrul 4n ec'i,+* ,asiune ,entru l.cul de (unc+ 2i ,entru acti&it+/ile ,e care le reali1e1* ca,acitate de stabilire a un.r rela/ii de ,arteneriat cu ,+rin/ii 2i institu/iile l.cale8 ?ncre1+t.are 4n -.r/ele ,r.,rii0 P RTUNIT"TI AMENIN"RI ,.sibilitatea de a&ansare de la ni&el ,.sibilitatea r+(5nerii ,e acela2i ,.st 4n si(ultan la . sin)ur+ clas+8 ,.sibilitatea de a ,artici,a la cursuri de -.r(are c.ntinu> la ni&el na/i.nal ca1ul re&enirii !lasei 9re)+tit.are la ?n&+/+(5ntul 9re2c.lar8 ,re&ederile le)isla/iei 4n &i).are8

.r)ani1ate de #ns,ect.ratul Dc.lar 2i de alte institu/ii cu atribu/ii 4n d.(eniu 2i nu nu(ai8 ,.sibilitatea de a -ace ,arte din c.(isii la ni&elul unit>/ii 2c.lare8 ,.sibilitatea de a -rec&enta cursurile unei alte -acult>/i<(aster de a 4n /ar> /ine sau lec/ii str>in>tate8 ,.sibilitatea de(.nstrati&e la alte unit>/i 2c.lare8 cun.2tin/e* c.(,eten/e 2i abilit>/i 4n disci,line .,/i.nale- ?N$T ,rin e:isten/a unui ba1in -unc/i.nal 4n .ra2ul de d.(iciliu8 ,.sibilitatea de-a ini/ia acti&it>/i de 4n&>/are a un.r disci,line cu ,ers.ane cu di1abilit>/i8

restr5n)erile de acti&itatea ale alt.r cadre didactice titulare* cu &ec'i(e 4n d.(eniu de la unit>/i 2c.lare din .ra2 2i 3ude/8 situa/ia -inanciar> din /ar>8 salariile (ici ale cadrel.r didactice8 c.ncuren/a (are e:istent>8 situa/ia -inanciar> de la ni&el Eur.,ean0

II;STRATE#II DE DE@V LTARE 2%/4*nalC =i 2/*3%4i*nalC 10E.r(ularea $B#E!T#PE%$; DE !A;#E;I o n ,ri( .biecti& ar -i 4n&+/atul

o ?(i d.resc s> a&anse1 4n carier+ ,rin .b/inerea )radel.r didactice o ?(i d.resc s+ a( succes ,entru c+ succesul (+ a3ut+ s+ a( (ai (ult+ 4ncredere 4n (ine 2i . stare ,si'ic+ bun+

20#denti-icarea NEP$#%$; DE DETP$%TA;E !e abilit>/i* cun.2tin/e 2i c.(,eten/e trebuie de1&.ltate ,entru a a3un)e unde (i-a( ,r.,usU o 9er-ec/i.narea cun.2tin/el.r 4n d.(eniul de acti&itate0 o Ab.rd>ri (ulti 2i transdisci,linare 4n cadrul !0D0D0 o 9artici,area la &ia/a c.(unit>/ii

o #n-.r(area ,er(anent> 2i -.r(area &i1iunii de ansa(blu asu,ra e&eni(entel.r )l.bale

30Trans-.r(>-/i ne&.ile de de1&.ltare 4n $B#E!T#PE DE ?NPI"A;E Eii atent ca .biecti&ele s> -ie 7MA;T (7,eci-ic* M>surabil* ,.sibil de Atins* ;ealist 2i 4ncadrabil 4n Ti(,)0 $biecti&e : o Pal.ri-icarea .,.rtunit>/il.r de de1&.ltare a carierei o 9er-ec/i.narea cun.2tin/el.r 4n d.(eniul calculat.arel.r o Pal.ri-icarea c.(,eten/el.r ,rin ,r.,uneri de .,/i.nale 4n cadrul unit>/il.r de in&>/>(5nt (!0D0D0) o ?(bun>t>/irea i(a)inii 2c.lii ,rin i(,licarea 4n ,r.iecte 2c.al>-c.(unitate o Men/inerea unui r.l acti& 4n s.cietatea ci&il> o E:tinderea c.(unic>rii 4n a-ara institu/iei 40#denti-icarea $9"# N#%E DE ?NPI"A;E o 9artici,area la di-erite cursuri de -.r(are c.ntinu+ o 9artici,area la se(inarii* c.n-erin/e ,e di-erite te(e de actualitate o !ititul c+r/il.r de s,ecialitate 2i E:,l.rarea internetului 4n &ederea desc.,eririi n.ut+/il.r din d.(eniu S0M$N#T$;#TA;EA ,r.)resului ,rin: o ;e1ultatele de la clas+ o Ada,tarea c.ntinu+ a !P-ului cu n.ile ac'i1i/ii

STUDIU DE CA@
Masterand: Albu (Hanciu) Tatiana-Maria Mana)e(ent Educa/i.nal* AN ##

7c.,ul educa/iei 4n institu/iile de 4n&>/>(5nt ,ri(ar c.nst> 4n a s,ri3ini de1&.ltarea ,si'.-i1ic> a c.,iil.r 4n sensul &al.ri-ic>rii su,eri.are a ,.ten/ialului l.r nati& 2i ,entru -a&.ri1area unei bune inte)r>ri s.ciale0De aceea 4n&>/>t.area trebuie s> cun.asc> bine t./i c.,iii cu care lucrea1> 2i s> -ac> ,er(anent .bser&a/ii re-erit.are la ,r.)resele 4nre)istrate de ace2tia0 ;.(i/> #ucu de-inea (ana)e(entul clasei ca -iind **c.nducerea strate)ic> .,ti(> a acti&it>/ii instructi& educati&e* ,r.iectat> 2i des->2urat> 4ntr-. unitate de 4n&>/>(5nt<clas> de ele&iC0(#ucu*;0* ,,Managementul clasei de ele&i,200=*,014*Ed0 9.lir.() A -ace (ana)e(entul clasei 4nsea(n> a utili1a un set de instru(ente de )esti.nare a rela/iil.r dintre 4n&>/>t.r 2i ele&i ,e de . ,arte 2i dintre ele&i ,e de alt> ,arte0 Acest set de instru(ente este .-erit 4n&>/>t.ril.r ,entru a le -acilita (unca 2i ,entru a-i a3uta s> c.nstruiasc> un (ediu de (unc> s>n>t.s0 PRE@ENTAREA ELEVULUI> Nu(ele 2i ,renu(ele ele&ului: E0M0 P5rsta: 10 ani $cu,a/ia (a(ei: casnic> $cu,a/ia tat+lui: 1idar0 !.(,.nen/a -a(iliei: ele&ul l.cuie2te 4(,reun+ cu ,+rin/ii* bunicii de ,artea (a(ei 2i trei -ra/i (ai (ici8 PRE@ENTAREA CA@ULUI > - inada,tarea 2c.lar>8 - ele&ul are re1ultate slabe la 4n&>/>tur>* ,re1int+ de1interes -a/> de acti&itatea 2c.lar> 2i tulbur>ri de c.(,.rta(ent0 IST RICUL EV LUIEI PR BLEMEI - ele&ul a 4nce,ut s+ (ani-este tulbur+ri de c.(,.rta(ent 2i de 4n&+/+tur+ 4nc+ din anul ,recedent de 2c.al+* ,r.-it5nd de -a,tul c+ tat+l* din ,ricina (eseriei ,e care . are este acas+ nu(ai du(inica* iar (a(a trebuie s+ ac.rde . aten/ie (ai (are -ra/il.r (ai (ici8

! a&5nd . situa/ie (aterial+ (ai ,recar+ ele&ul este este de,ri(at* nu are ,rieteni ,rintre c.le)ii de clas+ 2i absentea1+ ne(.ti&at0 C*&2*/'a&%n'ul %l%5ului 9n (ad/ul =(*lii - nu ,artici,+ la lec/ie dec5t atunci c5nd este ,r.&.cat 4n (.d direct8 - este ti(id atunci c5nd este &.rba de un r+s,uns .ral 4n -a/a clasei8 - nu reu2e2te s+ reali1e1e (unca inde,endent+8 - 42i deran3ea1+ c.le)ii 4n ti(,ul lec/iil.r8 - ca,acit>/ile intelectuale sunt de ni&el (ediu8 - 4n ti(,ul recrea/iil.r (ani-est+ dese.ri un c.(,.rta(ent &i.lent8 - nu 42i -ace te(ele de cas+0

ANALI@A DATEL R I STABILIREA IP TE@EL R - ,r.ble(ele c.,ilului 4n le)>tur> cu ter(inarea acti&it>/il.r la 2c.al> ,un 4n lu(in> ,r.ble(a de (.tricitate -in> 2i de (.ti&a/ie8 - inada,tarea ele&ului la 2c.al> este at5t e:,resia certitudinii c> el nu este ca,abil s> reu2easc>* c5t 2i e:,resia ade&>rului c.n-.r( c>ruia Cine sunt ei s rd de mine?; - 4n ciuda ,r.ble(el.r sale (.t.rii el &a c.nstata* c+ dac+ &a a&ea un nu(>r (ai (are de ,r.be .rale 2i &a -i 4ncura3at s> le re1.l&e 4n ti(, util* &a reu2i s+ le re1.l&e8 - cu t.ate acestea e:ist> . c.ntradic/ie 4ntre c.(,.rta(entul b>iatului de acas> ( situa/ii8 PLAN DE INTERVENIE FiDa/%a =i 2/%(i?a/%a *bi%('i5%l*/ ! &a -rec&enta re)ulat t.ate .rele8 - la 2c.al> &a lua ,arte la discu/ii 4(,reun+ cu t./i ele&ii8 - acti&it>/ile scrise &.r -i ter(inate 4n ti(, util8 - &a ,ri(i sarcini ,recise* -iind i(,licat 4n di&erse ac/iuni* ,entru a -i res,.sbili1at0 C*n3i$u/a/%a 4*lu)iil*/ /%?*lu'i5% =i a 4'/a'%$iil*/ d% a()iun% - (.nce,erea 2i ,unerea 4n ,ractic> a un.r (et.de c.erente de lucru8 4nc'is 4n sine 2i .stil) 2i de la 2c.al> (a)resi& 2i .stil) aceste c.(,.rta(ente 4i ,er(it s> st>,5neasc> a(bele

- . str5ns> le)>tur> cu 3a&ilia* ast-el 4nc5t s+ nu (ai -ac+ absen/e8 - 4ncura3area ele&ului de a-2i de,>2i tea(a de a r+s,unde .ral 4n -a/a clasei8 - (.ti&area ele&ului 4n a re1.l&a (unca inde,endent+ din clas+ 2i te(ele de cas+ 4n -unc/ie de ca,acit+/ile lui intelectuale8 - &a ,ri(i sarcini ,recise 4n cadrul clasei care s+ 4l -ac+ s+ interac/i.ne1e cu c.le)ii s+i8 - c.lab.rarea cu (*n4ili%/ul =(*lii ,rin c.nsiliere ,e ,r.ble(e e(./i.nale0 Ad*2'a/%a 4*lu)iil*/ =i i&2l%&%n'a/%a 9n 2/a('i(6 - i se cere ele&ului s> r>s,und> 1ilnic de creta 2i buretele ,entru tabl>* e:,lic5ndu-i c5t de i(,.rtant> este sarcina sa8 - &a lucra . dat> ,e sa,ta(an> cu c.nsilierul 2c.lii8 - &a -i i(,licat de c+tre 4n&+/+t.are 4n acti&it+/i care au ca sc., (>rirea (ic2.r5ndu-i tea(a de a r>s,unde 4n -a/a c.le)il.r8 - a3ut.rul ac.rdat de 4n&+/+t.are 4n reali1area sarcinil.r &a sc>dea 4n -unc/ie de ,r.)resul 4nre)istrat de ele&* ast-el 4nc>t s>-i ,er(it> s> ,artici,e sau s> r>s,und> s,.ntan la discu/iile din clas>8 - se &a reduce nu(>rul n.ti/el.r ,e care trebuie s> le ia 4n clas>8 - se &a -ace . e&aluare .ral> a (ateriei* du,> -iecare unitate de 4n&>/are* inaintea unei e&alu>ri su(ati&e8 - 4n cadrul acti&it>/il.r de )ru,* ele&ul &a a&ea ca sarcin> s> diri3e1e sau s> c..rd.ne1e ,lanul de ac/iune* 4n -unc/ie de anu(ite re)uli stabilite 4n ,realabil cu 4n&+/+t.area8 - . dat> ,e s>,t>(5n> &.r a&ea l.c 2edin/e de c.nsiliere 4n cabinetul 2c.lar* . dat+ ,e lun+ ,ut5nd s+ ,artici,e 2i ,+rin/ii acestuia0 E5alua/%a 2/*$/a&ului d% 4(Ei&ba/% - du,+ d.u> s>,t>(5ni de la ,ri(a 4nt5lnire au a&ut l.c 2edin/e cu ele&ul* ,+rin/ii 2i c.nsilierul 2c.lar8 - se .bser&+ ,r.)rese (ul/u(it.are 4n rela/iile s,.ntane ale ele&ului cu alte ,ers.ane8 - scad c.nsiderabil nu(+rul absen/el.r de la .re* dar este bine s> -ie su,ra&e)'eat 4n c.ntinuare ,e aceast> te(>8 - se (+re2te tre,tat nu(+rul acti&it+/il.r scrise8 - se .bser&+ . ,artici,are 2i . i(,licare t.t (ai (are a ele&ului 4n acti&it+/ile de la clas+0 C NCLU@II ,artici,>rii lui 4n clas>*

Dat.rit+ li,sei de c.(unicare cu a(bii ,+rin/i* ele&ul (ani-est+ tea(+ 4n rela/iile cu c.le)ii 2i 4ncearc+ s+ se -ac+ re(arcat ,rin inter(ediul unui c.(,.rta(ent a)resi&0 !.nsilierul 2c.lar* 4(,reun+ cu ,+rin/ii ele&ului &.r su,ra&e)'e c.(,.rta(entul c.,ilului ,entru a a(eli.ra starea de tea(+ 2i de inada,tare 2c.lar+0

M*n*$/a3ia (ad/ului dida('i(


Masterand Albu (Hanciu) Tatiana-Maria MANAGEMENT ED !A"#$NA% AN ## 7-a s,us de (ulte .ri c> ,r.-esia de dasc>l este . art>* iar su-letul c.,ilului* lutul ce trebuie (.delat0 A2a cu( -ru(use/ea -.r(ei re1ultate de,inde at5t de calitatea (aterialului c5t 2i de cun.2tin/ele 2i talentul artistului* 4n (.d ase(>n>t.r* -ru(use/ea ,ers.nalit>/ii c.,ilului* &iit.rul adult al s.ciet>/ii de (5ine* su,us (.del>rii ,rin ,r.cesul educa/i.nal* de,inde at5t de (aterialul ,us la dis,.1i/ie* c5t 2i de c.(,eten/a ,r.-esi.nal> a cadrului didactic0 A2a cu( artistul 42i las> a(,renta as,ra crea/iei sale* t.t a2a ,ers.nalitatea cadrului didactic* al>turi de (.delele din -a(ilie 2i s.cietate* 42i las> a(,renta asu,ra su-letului (aleabil al c.,ilului ,e care 4l ,re)>te2te ,entru &ia/>0 #(,.rtan/a ,e care . are cadrul didactic 4n 2c.al+ 2i s.cietate este c.relat+ cu d.u+ ti,uri -unda(entale de acti&it+/i* 2i anu(e: acti&itatea 2c.lar+ 2i acti&itatea e:tra2c.lar+0 ?n cadrul institu/iei de 4n&+/+(5nt* cadrul didactic .r)ani1ea1+ 2i c.nduce acti&it+/ile didactice 2i educati&e ce se des-+2.ar+ aici* a&5nd 4n &edere .biecti&ele -.r(ulate de ,r.)ra(+* .biecti&e s,eci-ice 4n&+/+(5ntului ,ri(ar 2i ,re2c.lar0 !adrul didactic este ,ers.ana din siste(ul de 4n&+/+(5nt res,.nsabil+ cu instruirea 2i educarea c.,iil.r cu &5rste cu,rinse 4ntre 3 2i 10 ani* 4n c.n-.r(itate cu cerin/ele idealului educa/i.nal0 Ast-el* cadrul didactic instruie2te 2i educ+ ,rin ti,uri de acti&itate s,eci-ice* ur(+rind .biecti&e c.)niti&e* de li(ba3* ,si'.(.t.rii* a-ecti&e* estetice0 !un.2tin/ele cu,rinse 4n ,r.)ra(+ c.nstituie d.ar ni2te ,re(ise latente* din ,unctul de &edere al -.r(+rii 2i educ+rii c.,iil.r0 !adrul didactic este cel care le d+ -.r/a -.r(ati&-educati&+ 4n ur(a ,relucr+rii 2i trans(iterii l.r0 !adrul didactic este cel care d+ &ia/a (anualului ,e care 4l -.l.se2te0 9rin ceea ce -ace 2i ,rin e:e(,lul ,ers.nalit+/ii sale* cadrul didcatic este (.delat.r al structurii ,ers.nalit+/ii c.,ilului* 4n stadiul cel (ai i(,.rtant al de&enirii sale0 Acti&it+/ile sale se (ateriali1ea1+ 2i 4n c.ntribu/ia ,e care . aduce 4n s,ri3inirea alt.r -act.ri educati&i ce se as.cia1+ e-.rturil.r 2c.lii: -a(ilie* (ass-(edia* c.(unitate0 El se ,.ate trans,une 4n r.lul de 4nl.cuit.r al ,+rin/il.r* de c.nsilier 2i s-+tuit.r al c.,ilului !adrul didcatic 4nt.c(e2te ,lani-ic+rile anuale* se(estriale* s+,t+(5nale* ,lanurile de lec/ii8 reali1ea1+ 2i selectea1+ (aterialul didactic adec&at -iec+rei .re de

,redare8 4nt.c(e2te ,lanuri 2i teste de e&aluare 2i -eedbac6 ,entru &eri-icarea 2i a,r.-undarea cun.2tin/el.r0 7ti(ulea1+ ele&ii 2i 4i rec.(,ensea1+ ,rin (et.de s,eci-ice* de,istea1+ ,r.ble(ele de c.(,re'ensie 2i acu(ulare ale ele&il.r 2i le eli(in+ ,rin e:,lica/ii su,li(entare0 !adrul didactic ac.rd+ . i(,.rtan/+ de.sebit+ ,+str+rii unei le)+turi ,er(anente de c.(unicare cu ,+rin/ii* ,rin (et.de s,eci-ice* -ie ele -.r(ale sau in-.r(ale0 9rin acestea 4i in-.r(ea1+ ,e ,+rin/i des,re re1ultatele 2c.lare .b/inute la 4n&+/+tur+* disci,lin+* c.(,.rta(ent* ale c.,iil.r l.r* sau des,re re1ultatele din cadrul acti&itatil.r e:tracurriculare0 !adrul didactic c.lab.rea1+ cu direct.rul 2c.lii 2i c.nsiliul de ad(inistra/ie ,entru ac.rdarea de burse 2i al.ca/ii0 De ase(enea* ,r.,une s,re a,r.bare ,artici,area .r)ani1at+ a ele&il.r la acti&itati e:tracurriculare* 2i anu(e: (ani-est+ri cultural-artistice* s,.rti&e* 2tiin/i-ice* e:cursii* &i1ite* etc0 De ase(enea cadrul didcatic are 4n &edere* de,istarea ele&il.r cu ,r.ble(e 2i ne&.i s,eciale* ,e care 4i 4ndru(+ a,.i c+tre s,eciali2ti: l.).,e1i* ,si'.l.)i* .-tal(.l.)i0 Educarea ,er(anent+ a ele&il.r 4n s,iritul c.(,etiti&it+/ii* a d.rin/ei 2i ,l+cerii de a d.b5ndi n.i cun.2tin/e 2i de a le utili1a 4n d.(enii di&erse sunt acti&it+/i s,eci-ice 4n&+/+t.rului0 !adrul didactic are . serie de sarcini &ariate 2i c.(,le:e* cea (ai i(,.rtant+ 2i (ai distincti&+ -iind cea didactic+0 Ti,uri de sarcini de ser&iciu ale cadrului didactic: o 9r.)ra(area acti&it+tii de 4n&+/are o Anali1area ,lanului de 4n&+/+(5nt 2i a ,r.)ra(ei o Ale)erea (anualului 2i a (aterialel.r au:iliare o ?nt.c(irea ,lani-ic+ril.r calendaristice* se(estriale 2i anuale o Elab.rarea ,r.iectului didactic o $r)ani1area acti&it+til.r de 4n&+tare o $r)ani1area acti&it+tii de de1&.ltare -i1ic+ o $r)ani1area acti&it+/il.r ,ractice c.(,le(entare ,r.cesului de trans(itere de !un.2tin/e o o tili1area (aterialel.r didactice Elab.rarea instru(entel.r de e&aluare

o E&aluarea cun.2tin/el.r ele&ului o E&aluarea ,ara(etril.r ,si'.- ,eda).)ici o De1&.ltarea c.(,.rta(entului s.cial o De1&.ltarea de curriculu( .,/i.nal

o !.(unicarea cadru didactic c.,il o #(,licarea -a(iliei 4n acti&it+tile -.r(ati&-educati&e De (.dul cu( 42i 4ndel,line2te el acest r.l didactic de,ind anu(i/i -act.ri* cu( ar -i: o 7tructura acti&it+/il.r de 4n&+/are o Gradul de i(,licare al c.,iil.r 4n ,r.cesul de 4n&+/are o 9artici,area acti&+ 2i res,.nsabil+ a c.,iil.r la 4nde,linirea sarcinil.r o !.nsisten/a ra,.rturil.r cadru didactic-c.,ii o E-ectele i(ediate 2i ,e ter(en lun) ale actului de instruire 2i al educa/iei 0 #denti-icarea in-.r(a/iil.r necesare reali1+rii ,r.cesului de instruire si educare este -.arte i(,.rtant+ 4n ,racticarea (eseriei0 Acesta este 4n (.d c.nstant 4n situa/ia de a acu(ula in-.r(a/ii* date -iind c.ndi/iile i(,use de re-.r(a 4n&+/+(5ntului0 ?n acest sens* 4ntre)ul de(ers 4n care este i(,licat cadrul didactic ,resu,une . ,e(anent+ acti&itate de ,er-ec/i.nare0 ;es,ectarea ,r.)ra(ei sc.lare elab.rata de Ministerul Educatiei i(,une cadrului didactic un studiu a,r.-undat al (anualel.r 2c.lare0 Ea(iliari1area cu in-.r(a/ia acest.ra este esen/ial+ 4n interac/iunea care se stabile2te 4n cadrul acti&it+/il.r cu c.,iii0 9e ba1a ,r.)ra(ei 2c.lare* &.r -i 4nt.c(ite ,lani-ic+rile* anuale* se(estriale* la -iecare .r+ 4n ,arte* /in5nd c.nt de .biecti&ele de re-erin/+ 2i de ti,urile de 4n&+tare0 %a 4nce,utul -iec+rui an 2c.lar cadrul didactic ,artici,+ la !.ns-atuiri* care au l.c 4n ,re1en/a ins,ect.rului 2c.lar de s,ecialitate 2i a -.r(at.ril.r de s,ecialitate0 lti(ele n.ut+/i 4n d.(eniul disci,linel.r ,redate de cadrul didactic sunt discutate la acest ni&el 2i ur(ea1+ a,.i s+ -ie a,licate de c+tre acesta 2i asi(ilate de clasa de ele&i0 Din cate).ria acti&it+/il.r care /in de interac/iune 2i c.(unicare* . i(,.rtan/+ -.arte (are . are (.dul de i(,licare 4n interac/iunea cu c.,iii0 9rin acti&it+/ile s,eci-ice de ,redare* 4n&+/are 2i a,r.-undare a cun.2tin/el.r cadrul didactic ,artici,+ la instruirea* 4ndru(area* antrenarea* c..rd.narea 2i su,er&i1area c.,iil.r0 !adrul didactic des-+2.ar+ acti&it+/i i(,.rtante 4n (ana)e(entul clasei* 4n ad(inistrarea* )esti.narea 2i .r)ani1area reursel.r u(ane* -inanciare si (ateriale ale clasei ,e care . 4ndru(+0 M.ti&area ele&il.r ,entru .b/inerea de re1ultate bune 2i ,er-.r(an/e e:ce,ti.nale* ac.rdarea de c.nsultan/+* (en/inerea le)+turii cu ,+rin/ii 2i re1.l&area c.n-lictel.r care se i&esc sunt -.arte -rec&ente0 De ase(enea* (en/inerea unui cli(at de c..,erare la clas+* 4n rela/iile cu celelalte cadre didactice* din c.r,ul ,r.-es.ral al 2c.lii* este un -act.r i(,.rtant 2i necesar0 $ alt+ cate).rie de acti&it+ti s,eci-ice cadului didactic este cea de natur+ intelectual+0 Tilnic* 4nt.c(e2te ,lanuri de lec/ie ,e clase* anali15nd 2i e&alu5nd in-.r(a/iile din ,r.)ra(+0 E.r(ulea1+ .biecti&e .,era/i.nale 4n ter(eni de ,er-.r(an/+ 2i adec&at sc.,ului ur(+rit0 7electea1a in-.r(a/ia ,e criterii de esen/ialitate* c.rel5nd detaliile in-.r(a/i.nale cu ,articularit+/ile

)ru,ului instruit 2i )radul de interes (ani-estat de c.,ii0 $r)ani1ea1+ ,r.cesul de trans(itere de cun.2tin/e* trans(ite cun.2tin/e 2i -.r(ea1+ 2i de1&.lt+ de,rinderi0 tili1ea1+ strate)ii didactice de ti, acti&* ,artici,ati&* -.r(ati&* care trans-.r(+ ele&ul 4ntr-un -act.r acti& al ,r.,riei -.r(+ri0 ?n -unc/ie de ni&elul clasei elab.rea1+ strate)ii* identi-ic+ s.lu/ii* re1.l&+ ,r.ble(e0 De ase(enea* stabile2te .biecti&ele e&alu+rii 2i -.r(ulea1+ instru(entele e&alu+rii* deci15nd asu,ra bare(ului 2i c.ndi/iil.r de e&aluare* ast-el 4nc5t aceasta s+ -ie c5t (ai .biecti&+0 Actuali1area 2i -.l.sirea cun.2tintel.r se i(,un 4n ca1ul 4n care a,ar n.i in-.r(a/ii* iar acestea trebuie ada,tate 4n asa -el 4nc5t s+ -ie c.n-.r(e cu strate)ia re-.r(ei 4n&+/+(5ntului0 Acti&it+/ile de .,erare ,e calculat.r sunt t.t (ai i(,.rtante 4n c.ndi/iile 4n care e:ist+ ,r.)ra(e de ,redare de lec/ii ,e calculat.r la unele disci,line0 Abilit>/ile necesare ,ractic>rii .cu,a/iei0 Dat+ -iind c.(,le:itatea s.licit+ril.r ,entru re1.l&area atribu/iil.r de ser&iciu* re1.l&area cu succes a acest.ra de,inde de abilit+/ile ,ers.anei care are aceast+ -unc/ie0 De aceea* acti&it+/ile cadrului didactic ,resu,un* 4n ,ri(ul r5nd* abilit+/i intelectuale* c.)niti&e0 ?n (are (+sur+ e:,ri(area .ral+ 2i ra,iditatea 4n )5ndire sunt abilit+/i necesare cadrului didactic0 nul dintre ,uctele tari de/inute de aceast+ ,r.-esie este .ri)inalitatea0 M.dul in)eni.s 4n care un cadru didactic trans(ite in-.r(a/iile ele&il.r ,.ate -ace 4n&+/area (ai u2.ar+ 2i s+ (.ti&e1e 4ntr-. (ai (are (+sur+0 %ucrul cu ele&ii ,resu,une din ,artea celui care 4i instruie2te abilit+/i le)ate de aten/ie* at5t selecti&+* c5t 2i distribuiti&+* . )5ndire deducti&+ 2i inducti&+* u2urin/a de a lucra cu ci-rele* dar 2i . bun+ ca,acitate de (e(.rare0 ?n ceea ce ,ri&e2te abilit+/ile -i1ice* cadrul didactic trebuie s+ aib+ de:teritate 2i . bun+ c..rd.nare -i1ic+0 Acuitatea auditi&+* &ederea de a,r.a,e 2i de de,arte sunt necesare e:ercit+rii 4n bune c.ndi/ii a (uncii0 !.(,eten/ele necesare ,entru ,racticarea acestei .cu,a/ii se re-er> la (et.dicile s,eciale ale ,red+rii .biectel.r de 4n&+/+(5nt s,eci-ice 4n&+/+(5ntului ,ri(ar 2i ,re2c.lar: scris* citit* calcule (ate(atice* de1&.ltarea &.rbirii* (u1icii 2i desenului* educa2iei -i1ice si lucrului (anual* anali1a critic+ a situa/iil.r c.nte:tuale cu care &ine 4n c.ntact cadrul didactic la clasa sau cu ,+rin/ii ele&il.r0 $ -.arte (are i(,.rtan/+ 4n ,racticarea acestei .cu,a/ii . au 4n&+/area acti&+* ele(entele 2tiin/i-ice de ba1+* ca,acitatea de anali1+ 2i 4n/ele)ere a ele(entel.r care )enerea1+ ne4n/ele)eri 2i ca,acitatea de a lua deci1ii .,.rtune0 !adrul didactic trebuie s+ -ie . ,ers.an+ ca,abil+ s+ ne).cie1e* s+ c.n&in)+* s+ c..rd.ne1e0 !.(,eten/ele de natur+ s.cial+ necesare unui cadru didactic sunt cele s,eci-ice actului de instruire 2i -urni1+rii de ser&icii0 !.(,.nen/ele necesare succesului acti&it+/ii sale se re-er+ la identi-icarea ,r.ble(el.r* e&aluarea e-icien/ei s.lu/iil.r ,.sibile 2i i(,le(entarea acest.ra0 !adrul didactic are calit+tile necesare .r)ani1+rii ti(,ului* un -act.r e:tre( de i(,.rtant 4n (unca sa0

!.ndi/iile ,si'.-s.ciale ale (ediului de (unc>: cadrul didactic 42i des->2.ar> acti&itatea la sediul -i: al unit>/ii de 4n&+/+(5nt* de .bicei 4n 1ilele de lucru ale s>,t>(5nii* 4n cadrul unui ,r.)ra( n.r(al de lucru* 4n c.ndi/ii s,eci-ice (uncii 4ntr-un s,atiu inc'is0 9entru ,.sturile 4n care se ,ractic> aceast> .cu,a/ie se 4nc'eie c.ntract de (unc> ,e ,eri.ad> nedeter(inat>* 4n ca1ul cadrului didactic titular ,e ,.st* 2i c.ntract ,e ,eri.ad+ deter(inat+* 4n ca1ul cadrului didactic su,linit.r sau deta2at0 Ast-el* nu 4n t.ate ca1urile se c.n-er+ c.ntinuitate ,.stului0 n alt ti, de c.ntract care se 4nc'eie este acela cu ,r.)ra( c.(,let sau un c.ntract cu ,r.)ra( ,ar/ial0 7c'i(b>rile inter&enite 4n c.ntinutul (uncii 4n ulti(ii S ani 2i cau1ele care le-au )enerat ?n ulti(ii S ani au inter&enit sc'i(b>ri (a3.re 4n c.n/inutul (uncii acestei .cu,a/ii0 De2i sarcinile 2i res,.nsabilit>/ile au r>(as acelea2i* (.dul de lucru s-a sc'i(bat 4n (are (>sur>0 N.utatea decur)e din -a,tul c+ siste(ul (.2tenit a -.st dec.nstruit* au -.st eliberate initia/i&ele de sc'i(bare 2i in.&are institu/i.nal+0 ?n alt+ .rdine de idei* ,eisa3ul di&ersi-icat al 4n&+/+(5ntului a -.st re)ulari1at ,rin A%e)ea ?n&+/+(5ntului 2i 7tatutul !adrului DidacticC0 ;e-.r(a e&alu+rii ele&il.r din 4n&+/+(5ntul ,ri(ar s-a d.&edit a -i . re-.r(a de substan/+* care a a&ut ca sc., sc'i(barea c.(,let+ a siste(ului e:istent ,5n+ atunci 2i nu si(,la re&i1uire0 9entru ,ri(a dat+ 4n /ara n.astr+ s-a trecut de la e&aluarea cantitati&+ la e&aluarea calitati&+0 N.ul siste( are la ba1+ criterii unitare* de a,reciere a ,er-.r(an/el.r ele&il.r nu(ite descri,t.ri de ,er-.r(an/+0 Ace2tia s,.resc c.nsiderabil .biecti&itatea e&alu+rii* dar (ai cu sea(+* -urni1ea1+ ele&il.r 2i ,+rin/il.r in-.r(a/ii rele&ante des,re ni&elul de ,re)+tire la care au a3uns0 N.tele re,re1int+ si(,le si(b.luri* -+r+ s+ aib+ . ba1+ 2tiin/i-ic+ bine c.nturat+0 !au1ele care au au stat la ba1a acest.r sc'i(b+ri au c.nstat 4n -a,tul c+ s-au a,licat ,r.)ra((e su(ar dec.n)esti.nate0 Eact.rii care au c.ndus la sc'i(barea c.n/inutului acti&it>/ii 4n ulti(ii 10 ani sunt at5t de natur+ te'n.l.)ic+* -iind re1ultatul sc'i(b+ril.r inter&enite 4n d.tarea 2c.lil.r cu calculat.are* c5t 2i de natur+ le)islati&+0 ;e-.r(a 4n&+/+(5ntului a a&ut 4n &edere le)it+/ile ec.n.(iei de ,ia/+0 Accentuarea ,r.ble(el.r ec.n.(ice* c.nstituirea c.n3unctural+ a -.r/ei de (unc+* absen/a un.r certitudini ,ri&ind e&.lu/ia &iit.are* de1&.ltarea sect.rului ,ri&at* restr5n)erea acti&it+/il.r industriale* restituirea ,r.,riet+/il.r a)ric.le* sunt re,ere esen/iale 4n direc/i.narea -inalit+/il.r educati&e0 7c'i(b+rile ,.ten/iale care &.r a&ea l.c &.r -i c.nsecin/+ a re-.r(ei care 4nc'eie tran1i/ia de la siste(ul educa/i.nal aut.ritarist 2i centrali1at* la siste(ul educa/i.nal adec&at unei s.ciet+/i ba1ate ,e libert+/i indi&iduale* ec.n.(ie de ,ia/+* c.(,e/entele &al.ril.r* stat de dre,t0 ;it(urile 2i stilurile de 4n&atare &.r -i &ariate* 2i se &.r re-eri la 4n&a/area ,rin re1.l&are de ,r.ble(e* )5ndire critic+* -.cali1area &a -i ,e ,er-.r(an/e* 2c.ala se &a ada,ta la caracteristicile ele&ului0

9r.-esiile ,ers.anel.r care e:ercit> aceast> .cu,a/ie trebuie s+ aib+ ,re)+tire de s,ecialitate* s+ -ie titular ,e ,.st sau su,linit.r0 ?nde,linirea 4n cele (ai bune c.ndi/ii a -unc/iil.r didactice 2i educati&e* culturale 2i s.ciale ce 4i re&in 4n&+/+t.rului este deter(inat+ de ,ers.nalitatea 2i c.(,eten/a acestuia0 Munca de r+s,undere ,e care . 4nde,lineste* cere cadrului didactic s+ d.&edeasc+ un lar) .ri1.nt cultural* s+ aib+ cun.2tin/e b.)ate de literatur+ 2i art+* din di-erite d.(enii ale 2tiin/ei 2i te'nicii* s+ cun.asc+ e&eni(entele &ie/ii s.cial-,.litice0 Acest -a,t 4l &a a3uta s+ stabileasc+ . bun+ c.rela/ie 4ntre di-eritele .biecte de 4n&+/+(5nt* s+ dea (ai (ult+ cul.are 2i ,ers.nalitate lec/iil.r sale0 ?n (.d e&ident* el trebuie s+ st+,5neasc+* 4n (.d te(einic* nu(er.ase 2i &ariate cun.2tin/e din d.(eniile ,e care le ,reda 2i . inalt+ cultur+ ,eda).)ic+0 !adrul didactic trebuie s+ st+,5neasc+ bine te.ria instruirii 2i a educa/iei* s+ ,.sede seri.ase cun.2tin/e de ,si'.l.)ia c.,ilului* de i)iena 2c.lar+ 2i din alte disci,line 4nrudite cu ,si'.l.)ia0 ?n ,eri.ada din anul 1GG0 ,5n> 4n ,re1ent* ni&elul (ini( de educa/ie necesar ,ractic>rii .cu,a/iei a r>(as acela2i0 9ers.anele cu aceast> .cu,a/ie au ,re)>tirea 2c.lar> care atest> c.(,eten/a necesar> ,ractic>rii ei0 E.r(area c.ntinu+ a cadrului didactic nu (ai este 4n/eleas+ ca . re(ediere a caren/el.r din -.r(area ini/ial+* ci este c.nce,ut+ ca un ,r.ces de lun)+ durata* de 4n&+/are ,er(anent+0 Ast-el* ,rin 4n&+tare ,er(anent+ se 4n/ele)e ansa(blul de acti&it+/i 2i ,ractici care cer i(,licarea cadrului didactic 4n &ederea l+r)irii .ri1.ntului de cun.2tin/e* ,er-ec/i.narea abilit+/il.r didactice0 M.delul cadrului didactic ,r.-esi.nist necesit+ -.r(area 2i de1&.ltarea c.(,e/entel.r le)ate de: o ;es,.nsabili1area ,entru ,r.iectarea 2i .r)ani1area acti&it+/il.r curriculare 4n ,ers,ecti&+ n.&at.are* strate)ic+ 2i ,r.cedural+ o tili1area (a:i(al+ a tutur.r resursel.r de 4n&+/are o Tratarea di-eren/iat+ a ele&il.r o ?nsu2irea cun.2tin/el.r 2i .,era/iil.r necesare utili1+rii te'n.l.)iei in-.r(a/iei 2i a c.(unica/iei 4n educa/ie0 $cu,a/ii 4nrudite sau rela/ii 4ntre .cu,a/ii lan/uri .cu,a/i.nale0 ?n reali1area sarcinil.r acestei .cu,a/ii* cadrul didactic c..,erea1+ 4n e)al+ (+sur+ cu direct.rul unit+/ii de 4n&+/+(5nt* direct.rul ad3unct* 2e-ul c.(isiei (et.dice* c.le)ii din c.r,ul ,r.-es.ral0 !.nlucrarea cu ,ers.nalul didactic au:iliar (bibli.tecar* in-.r(atician* lab.rant* ,eda).)* asistent s.cial) este de ase(enea i(,.rtant+0

M.delele .-erite de educat.are* a,.i de 4n&>/>t.are* in-luen/ea1> ,ers.nalitatea 4n -.r(are a c.,ilului0 Mai t5r1iu* din (ul/i(ea ,r.-es.ril.r* el 42i &a ale)e un (.del ,e care-l ad(ir> 2i cu care ar d.ri s> se identi-ice 4n ur(a desc.,eririi un.r calit>/i atracti&e0