You are on page 1of 7

SULIT

2013

022
032

2
Bahagian A
[Masa dicadangkan: 15 minit]
[10 markah]

Gambar di bawah menunjukkan suasana di padang sekolah.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
.................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
4. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
5. ..................................................................................................................
..................................................................................................................

022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
2013

022
032

Bahagian B
[Masa dicadangkan: 40 minit]
[30 markah]
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

Tulis sebuah karangan bertajuk Jiran Saya


ATAU

Tulis sebuah karangan yang bertajuk Kepentingan Menyertai


Kegiatan Kokurikulum di Sekolah .

ATAU
3

Kamu telah berpindah ke sekolah baharu .


Tulis sepucuk surat kepada sepupu kamu untuk menceritakan tentang
sekolah baharu itu.

022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
2013

022
032

No. Soalan
Bahagian B
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
2013

022
032

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


30
SULIT

SULIT
2013

022
032

Bahagian C
[Masa dicadangkan : 20 minit}
[20 markah]
Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
LAPORAN PROGRAM SAYANG DISAYANG
Pada cuti semester yang lalu, murid-murid SJKC Pei Hwa telah
mengadakan program bersama-sama warga emas di Rumah Orang-orang Tua
Tunas Bakti. Apabila sampai di sana, kami bersalaman dengan penghuni
penghuni di rumah itu. Pelbagai aktiviti yang dijalankan. Antaranya ialah
gotong-royong membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran.
Ada kumpulan yang menanam pokok-pokok bunga. Sampah sarap,
longkang, kaki lima rumah kebajikan itu juga dibersihkan. Satu lagi kumpulan
ditugaskan mengecat semula bangunan utama rumah kebajikan tersebut.
Selain itu, kami juga membantu penghuni-penghuni di situ menghidangkan
makanan.
Pada sebelah petang pula, para pelajar berpeluang mendekati penghunipenghuni dan cuba memahami perasaan mereka. Sesungguhnya mereka
memerlukan perhatian dan kasih sayang ahli keluarga dan masyarakat.
Sebelum pulang kami memberikan hadiah kepada semua warga Rumah
Orang-orang Tua Tunas Bakti.
Program sehari itu tamat pada jam 6.30 petang
Disediakan oleh,

16 JUN 2013

Amira
________________
( AMIRA HANIM )
Setiausaha Program Sayang Disayang

022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
2013

022
032

Bahagian C
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
20

022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
2013

022
032

8
KERTAS SOALAN TAMAT

022/032 2013 Hak Cipta PPD Kluang

[Lihat halaman sebelah


SULIT