You are on page 1of 24

Universitatea Transilvania din Brasov

Facultatea de Constructii

Proiect de an
Constructii Civile II

Szotyori Adam gr. 14195

Anul III, semestrul II


2012

Tema Proiectrului
Pentru cladirea cu regim de inaltime P+E cu destinatia de locuinta unifamiliara conceputa
architectural in cadrul orelor de seminar din semestrul I se vor efectua urmatoarele:
A) Piese scrise
1) Conformarea structural conform prevederilor codului de proiectare CR6/2006 si a
celui se proiectare seismic P100/1 2006
2) Calculul de dimensionare pentru planseu peste parter
3) Calculul privind performanta energetic a cladirii
4) Calculul de verificare a dimensiunilor fundatiei
5) Verificarea pentru un perete exterior a capacitatii de rezistenta sub actiunea
incarcarilor gravitationale
B) Piese desenate
1) Planurile intocmite deja, dar inbunatatiete conform conditiei punctului 1 piesei scrise
2) Plan fundatii cu un detaliu de fundatie
3) Plan cofraj planseu peste parter
4) Plan armare planseu peste parter
5) Plan cofraj si armare stalp

1. Conformarea structural conform prevederilor codului de proiectare pentru


cladiri din zidarie CR6/2006 si a celui de proiectare seismic P100/1-2006

a) Pozitionarea stalpisorilor din beton armat, precum si stabilirea sectiunii


transversale ale acestora s-a facut conform prevederilor din codul de proiectare
CR6/2006 5.2.4. si 7.1.2.2.1. A se vedea plansa A01 si A02
Stalpisorii au o sectiune transversala de 25x25 cm
b) Pozitionarea si stabilirea dimensiunilor golurilor de usi si ferestre s-a facut avand
in vedere dimensiunile nominale respectiv lungimile minime ale spaletilor
adiacenti golurilor de usi si ferestre prevazute in codul de proiectare CR6/2006. A
se vedea plansa A01 si A02.
c) Verificarea densitatii peretilor structural interiori si exteriori si respective a
procentului P% pe fiecare directie principal a cladirii s-a facut astfel incat se fie
satisfacuta conditia prevazuta in CR6/2006 punctul 5.2.1. si cele din P100/12006 punctul 8.3.2.2. (1)

P%=100
Parter

Directia longitudinal

P%=100

=10,86% 4%

ZC

Niv2

=> 4%

ag=0,16g

Directia transversal

P%=100

=9,65% 4%

Etaj

Directia longitudinal

P%=100

=8,53% 4%

ZC
Niv2

=> 4%

ag=0,16g

Directia transversal

P%=100

=9,35% 4%

d) Verificarea raportului intre ariile in plan ale golurilor de usi si ferestre si ariile in
plan ale plinurilor de zidarie s-a efectuat conform prevederilor din normativul

P100/1-2006 punctul 8.5.2.1.2.(3). Verificarea s-a efectuat la pereti exteriori si


interiori. A se vedea planul A01 si A02.
=
Exterior
Axa 1

=0,77<1,25

ag=0,16g

=>

1,25
Exterior
Interior
Axa C

=0,43<0,45

ag=0,16g

=>

,45
Interior
e) Stabilirea grosimii planseelor din beton armat sa facut cu urmatoarele conditii:
-

Conditie tehnologica: hf 6 cm

Conditie de rezistenta la foc: hf 6 cm

Conditie de izolare fonica: hf 13 cm

Conditie de rigiditate conform CR6/2006: hf 13 cm

Conditie de rigiditate:

hf =

12,21 cm

hf =

14,5 cm

Rezulta o grosime a placii de 15 cm

f) Stabilirea sectiunilor transversal a centurilor si a buiandrugilor s-a facut conform


prevederilor din CR6/2006 7.1.2.2.2. si 7.1.2.2.3. A se vedea plansa A01 A02
Centura va avea o sectiune transversala de 30x25 cm peste peretile de 37,5 cm
si 25x25 cm peste peretile de 25 cm.
g) Proiectarea preliminara infrastructurii cladirii s-a facut conform CR6/2006 5.4.;
5.4.1.; 5.4.2.; 7.2.; 7.2.1.; 7.2.2.;
Fundatiile peretilor structurali din zidarie vor fi continue sub ziduri si vor fi
realizate din blocuri din beton simplu.
-

Latimea soclului Bs este de 40 cm.

Latimea fundatiei Bf este de 60 cm. Bf = Bs + 10 + 10 = 60 cm

Inaltimea blocului de fundare Hf este de 40 cm

Inaltimea soclului Hs este de 115 cm

Adancima fundatiei s-a ales in functie de adancimea de inghet conform STAS


6054-77
Df = 1,20 m
h) H=2,80 m
Se adopta inaltimea treptei de h = 17,5 cm
n=H/h = 2,80/0,175=16
2h + b = 63 => b = 28 cm
Se adopta latimea rampei si podestului de 1,25 m

i) Alte conditii care au fost luate in considerare la proiectare:


-

Suprafata ochilor de planseu nu depaseste 30 mp

Grosimea minima a peretilor structurali este 25 cm conform prevederilor


codului CR6/2006 punctul 2.5.6.

Respectarea conditiilor de regularitate in plan


0,90+0,90 < 8,30/4
0,90 < 8,30/5

2. Calculul de dimensionare pentru planseu peste parter

2.1.

Alegerea materialelor
Beton
Clasa de expunere XC1 => beton de clasa C20/25
N/mm2

=2,2 N/mm2
Otel beton
PC52 6 14 = S355 = 355 N/mm2

N/mm2

OB37 6 12 = S255 = 255 N/mm2

N/mm2
2.2.

Evaluarea incarcarilor

2.2.1. Placa curenta


Incarcari variabile
Incarcari date de pereti nestructurali
Perete din gipscarton => 0,5 kN/m2
0,5 2,635=1,32 kN/m < 2 kN/m => Qi,0=0,8 kN/m2

Incarcari utile
Categoria de utilizare: Camere in cladiri rezidentiale sau locuinte => Categoria A =>
incarcari utile uniform distribuite pe plansee: Q k,1= 1,5 kN/m2

Incarcari date de greutatea proprie


Gk= d1 1+ d2 2+ d3 3+ d4 4=0,015 19 + 0,15 25 + 0,003 22 + 0,015 23 = 4,45
kN/m2

Gruparea fundamentala a incarcarilor

j =1

i=2

1,35 Gk j + 1,5 Qk,1 + 1,5 o,i Qk, i =1,35 4,45 +1,5 1,5 + 1,05 0,8= 9,10
kN/m

2.2.2. Balcon
Incarcari utile
Categoria de utilizare: Balcon la cladiri rezidentiale sau locuinte => Categoria A =>
incarcari utile uniform distribuite pe balcon: Q k,1= 3,5 kN/m2
Incarcari date de greutatea proprie
Gk= d1 1+ d2 2+ d3 3+ d4 4=0,015 19 + 0,15 25 + 0,003 22 + 0,015 23 = 4,45
kN/m2
Gruparea fundamentala a incarcarilor
n

j =1

i=2

1,35 Gk j + 1,5 Qk,1 + 1,5 o,i Qk, i =1,35 4,45 +1,5 3,5 + 1,05 0,8= 12,10
kN/m

2.3.

Calculul momentului incovoietor

2.3.1. Placa curenta


lc= 3,35+

2= 3,35+ 0,15= 3,50 m

2.3.2. Balcon
lc= 1,50+

= 1,50+ 0,075= 1,575 m

2.4.

Calculul de dimensionare a armaturii de rezistenta

2.4.1.

Determinarea ariei de armatura in camp


d1=hf cnom -

= 150 20 5 = 125 mm

= 0,022

= 0,022

=>= 0,0317

Asl=

= 0,0253

= 0,0253 100 12,5

= 1,37 cm2 => 58 (minim 8 in camp,

distant maxima intre bare 20cm)


=> Aef= 2,51 cm2
Asl,min=max

0,26

0,0013
Asl,min= 2,01 cm2

= 0,26

100 12,5= 2,01 cm2

= 0,0013 100 12,5= 1,63 cm2

= 0,04 100 12,5= 50 cm2

Asl,max= 0,04
Asl,min< Aef< Asl,max
2,01<2,51< 50

2.4.2.

Determinarea ariei de armatura pe reazem


d1=hf cnom -

= 150 20 5 = 125 mm

= 0,045

= 0,045

=>= 0,0576

Asl=

= 0,0461

= 0,0461 100 12,5

= 2,49 cm2 => 510 (minim 10 pe

reazem, distant maxima intre bare 20cm) => Aef= 3,92 cm2
Asl,min=max

0,5

= 0,5

0,0013

100 12,5= 3,87 cm2

= 0,0013 100 12,5= 1,63 cm2

Asl,min= 3,87 cm2


Asl,max= 0,04

= 0,04 100 12,5= 50 cm2

Asl,min< Aef< Asl,max


3,87<3,92< 50

2.4.3.

Determinarea ariei de armature pe reazem si pe balcon

= 0,058

= 0,058

=>= 0,0774

Asl=

= 0,0619

= 0,0619 100 12,5

= 3,34 cm2 => 510 (minim 10 pe

reazem, distant maxima intre bare 20cm) => Aef= 3,92 cm2
Asl,min=max

0,5

= 0,5

0,0013

100 12,5= 3,87 cm2

= 0,0013 100 12,5= 1,63 cm2

Asl,min= 3,87 cm2


= 0,04 100 12,5= 50 cm2

Asl,max= 0,04
Asl,min< Aef< Asl,max
3,87<3,92< 50

2.5.

Calculul de dimensionare a armaturii de repartitie


Asl,rep= max

0,2 Asl,ef = 0,2 3,92= 0,78 cm2


5 6= 1,42 cm2

Asl,rep= 5 6= 1,42 cm2

3.
3.1.

Calculul privind performanta energetic a cladirii


Determinarea anvelopei cladirii

3.1.1. Pereti exteriori


Parter:
Perimetru pe fata interioara a peretilor exterior:
P.E.ext. = 3,60+0,90+2,75+0,90+3,90+7,55+3,90+0,90+2,75+0,90+3,60+7,55=39,20 m
AP.E.parter=39,20 2,585=101,33 m2
Etaj:
Perimetru pe fata interioara a peretilor exterior:
P.E.ext. =3,60+0,90+2,75+0,90+5,40+7,55+5,40+0,90+2,75+0,90+3,60+7,55=42,20 m
AP.E.etaj=42,20 (2,635 + 0,215) + 7,55 0,05 =120,65 m2

Total AP.E.=101,33+120,65=221,98 m2

3.1.1.1.

Pereti exterior, zona vitrata (P.e.z.v.)


a) Orientare cardinara sud
Parter: F2 1 buc = 0,60 1,80=1,08 m2

F3 1 buc= 1,20 1,50= 1,80 m2

4,86 m2

Etaj: F2 1 buc = 0,60 1,80=1,08 m2


F7 1 buc= 0,60 1,50= 0,90 m2
b) Orientare cardinara nord
Parter: F5 1buc= 0,60 0,60=0,36 m2

3,51 m2

F6 1buc= 0,90 3,50=3,15 m2


c) Orientare cardinara est
Ferestre: Parter: F4 1buc= 1,80 1,20=2,16 m2
Etaj: F4 2buc= 2 1,80 1,20=4,32 m2

8,58 m2

Usi: Parter: U1 1buc= 1,00 2,10=2,10 m2 usa plina


d) Orientare cardinara vest
Ferestre: Parter: F1 1buc= 2,10 2,10=4,41 m2
Etaj: F1 1buc= 2,10 2,10=4,41 m2
Usi: Parter: U4 1buc= 1,50 2,10=3,15 m2
Etaj: U4 1buc= 1,50 2,10=3,15 m2

Total Pe.z.v.= 15,12+8,58+3,51+4,86=32,07 m2

3.1.1.2.

Pereti exterior, zona opaca (P.e.z.o.)

15,12 m2

APe.z.o.= AP.E.total - APe.z.v.total = 221,98 32,07 =189,91 m2


3.1.2. Planseu de pod
Apl.pod=7,55 3,60 + 5,40 3,60 + 2,75 9,35 = 72,33 m2
3.1.3.

Placa sub retragere

Apl.retragere= 7,55 (1,50 + 0,375)= 14,16 m2

3.1.4.

Placa pe sol

Apl.sol=Apl.pod - Apl.retragere =72,33 14,16 = 58,17 m2

Arie totala anvelopei:


Atotal,anvelopa =APe.z.v.total+ APe.z.o.+ Apl.pod+ Apl.retragere+ Apl.sol =32,07+ 189,91+ 72,33+ 14,16+
58,17= 366,64 => 367 m2

3.2.

Determinarea volumului incalzit al cladirii


Parter: 58,17
Etaj: 72,33

2,585= 150,37 m3
(5,435 2,585)= 206,14 m3

Volum total incalzit= 150,37+ 206,14= 356,51 m3

3.3.

Determinarea rezistentelor termice unidirectional pe tip de element

3.3.1. Pereti exterior, zona opaca


Se aplica relatia obisnuita de calcul tinand seama de alcatuirea constructiva a peretelui.

R=Rsi+

3.3.1.1. Predimensionarea stratului termoizolant


Rmin= Rsi+

Valoarea normata a rezistentei mermice corectata Rmin=1,80 conform Ordinul nr. 2531 al MDRT din
decembrie 2010
Se allege r=0,75
R=R r => R=

2,40=0,125+

= 2,4

+ 0,042 => x=0,075 m => grosimea stratului termoizolant este de

d= 10cm
3.3.1.2. Determinarea rezistentei termice unidirectional
R=0,125+

+ 0,042 => R=2,96 [m2K/W]

3.3.2. Pereti exterior, zona vitrata


- usa de intrare din lemn, opaca R=0,39 [m2K/W]
- ferestre duble obisnuite, fara masuri de etansare, obisnuite din lemn R=0,43 [m 2K/W]
- ferestre duble cu geam termoizolant cu masuri de etansare R=0,55 [m 2K/W]
3.3.3. Planseu de pod
3.3.3.1. Predimensionarea stratului termoizolant
Valoarea normata a rezistentei mermice corectata Rmin=5,00 conform Ordinul nr. 2531 al MDRT din
decembrie 2010
Se allege r=0,75
R=R r => R=

6,67=0,125+
este de d= 30 cm

= 6,67

+ 0,042 => x=0,28 m => grosimea stratului termoizolant

3.3.3.2. Determinarea rezistentei termice unidirectional


Se aplica relatia obisnuita de calcul tinand seama de alcatuirea constructiva a planseului de pod.
R=Rsi+

R=0,125+
3.3.4.

Placa pe sol

R1= +

U1=

+ 0,042=7,16 [m2K/W]

= +

[W/m2K] => U1=

3.4. Determinarea rezistentelor termice corectate


3.4.1. Pereti exterior, zona opaca
Se considera corectia pentru puntea termica r=0,8
R=r R= 0,8 2,96 =2,37 [m2K/W]
3.4.2. Pereti exteriori, zona vitrata
Tamplarie obisnuita
Usa exterioara: R1= R1=0,39 [m2K/W]
R2= R2=0,50 [m2K/W]
Ferestre: R1= R1=0,43 [m2K/W]
R2= R2=0,55 [m2K/W]
3.4.3. Planseu de pod
R=r R=0,70 7,16= 5,01 [m2K/W]

+ = 4,20 [m2K/W]

= 0,460 =>R1=2,17 [m2K/W]

Miercurea Ciuc => Zona IV => Te= -21C; Tp= 8C


;

= 12

r=

=0,70

3.5. Determinarea coeficientului global de izolare termica


a) Cazul usilor si ferestrelor fara masuri de etansare
G=G1 +G2

G1 =

=0,53

G2 = 0,34 n = 0,34 1,5 =0,51


G=0,53+ 0,51= 1,04
b) Cazul usilor si ferestrelor cu masuri de etansare
G=G1 +G2

G1 =

=0,54

G2 = 0,34 n = 0,34 0,8 =0,27


G=0,54+ 0,27= 0,81

=> GN=0,54 [W/m3K]

Ga> Gb > GN => Nivelul de izolare termica globala


cladirii nu este corespunzator.

3.6. Determinarea numarului annual de grade zile de calcul

[kwh/m3an]
[Kzile]

Se va considera temperature interioara egala cu 20C. In aceste conditii


extrage din normativ.

egal cu

care se va

4250

3.7. Determinarea coeficientului de corectie C


Se determina functie de

din normative

4250
Instalatie dotata cu dispozitiv de reglare termostatata
Centrala termica locala - automatizata

C= 0,88

3.8. Determinarea lui Qi [Kwh/ m3an]


Are valoarea pentru cladirile de locuit egala cu 7 [kwh/ m 3an]
3.9. Determinarea lui Qs
Qs= 0,4

Gjgi

Orientare cardinal sud:


IGj=

D12 ITj=

83,9= 487,29 [w/m2]

Orientare cardinal vest si est:


IGj=

D12 ITj=

46= 267,17 [w/m2]

Orientare cardinal nord:


IGj=

D12 ITj=

20,2= 117,32 [w/m2]

Geamuri duble (geam termoizolant dublu) => gi=0,75

Qs= 0,4

Gjgi
+117,32 0,75

0,75
7,67

0,75

0,75

= 58,04 [kwh/m3an]

QN2=10+25 = 35,75

71,50 > 35,75 =>

4.

=> nu corespunde

Calculul de verificare al dimensiunii fundatiei fundatie exterioara

Pef =

Pamant coeziv, nisip argilos, e=0,7, Ic=1 => conv=300 kPa


Conform STAS 3300/2-82
Pconv= conv+CB + CD = 300- 60- 6= 234 kPa
CB corectia de latime
B=0,6 m <5 m
CB=

conv K1 (B-1)= 300 0,05 (0,60-1)= -6 kPa

K1 = 0,05 pamant coeziv


CD corectia de adancime
Df=1,20 m< 2m
CD=

conv

=300

= -60

N=N1+N2+N3+N4
N1- incarcarea de calcul data de acoperis si planseu de pod
N1= Nacop + Npl pod=418,5+735,48=1153,98 daN
Nacop incarcare uniform distribuita data de acoperis cu valoarea de calcul. Se considera 465
daN/m2
Nacop = [(465 S) / L] 1,00= 465 3,24 / 3,60 1,00= 418,5 daN

S=3,24 m2
L=3,60 m
Npl pod ={[(incarc. unif. distrib. pl. pod) S] / L} 1,00= 817,2 3,24 / 3,60 1,00=
=735,48 daN
= 1,35

+1,5 Q1= 1,35 (0,015 1600 +0,15

0,30 20+0,045

) +1,5 75=817,2 daN/m2


Pod necirculabil=> Q1= 0,75 kN conform 10101/2A1-87
N2- incarcarea data de peretele exterior
N2=(incarc. data de perete)He 1m=933,19 2,635 1=2458,96 daN
= 1,35

=1,35 (0,005

+0,100 20+0,375 1750+0,015 1600)=933,19 daN

Greutatea specifica pentru stratul de zidarie si de beton afferent He se va considera


1750 daN/m3
N3- incarcarea data de planseu peste parter
N3={[(incarc. unif. distrib. pl. p parter) S] / L} 1,00= 23760,28 3,24/3,60 1,00=
= 3384,25 daN
= 1,35

+1,5 Q1+1,05Qi=1,35(0,015 1600+0,15

+0,035

+0,015 2300) +

1,5 1500 +1,05 800 =3760,28 daN/m2


S=3,24 m2
L=3,60 m
N4- incarcarea data de peretele exterior
N4=(incarc. data de perete)He 1m=933,19 2,585 1=2412,30 daN
= 1,35

=1,35 (0,005

+0,100 20+0,375 1750+0,015 1600)=933,19 daN

Greutatea specifica pentru stratul de zidarie si de beton afferent He se va considera


1750 daN/m3
N=N1+N2+N3+N4= 1153,98 + 2458,96 + 3760,28 + 2412,30 = 9785,52 daN = 97,86 kN
Nf=1,2 N=117,43 kN

=0,39 m

Verificare:
a) Nf= N+ B H1 1,00 med= 97,86 + 0,60 1,65 1,00

= 119,64 kN

b) Nf= N+ B 1,00 Hf af +bs 1,00 Hs af +x 1,00 H2 echiv + y 1,00 a af=


= 97,86 + 0,60 1,00
0,10 1,00 0

5.

20 + 0,40 1,00 1

25 + 0,10 1,00 1

= 117,91 kN

Verificarea pentru un perete exterior a capacitatii portante sub actiunea incarcarilor


gravitationale

Verificarea se va efectua pentru o fasie de perete de 1,00 m.


Materiale
caramizi avand fmediu = 7,5 [N/mm2]; 240x115x138 mm (f=0,95)
Mortar ciment var M5 [N/mm2]
In prezentul prioect verificarea se va efectua la sectiunea de jos a peretelui.
N<NRd
NRd= i A fd
A= t l= 37,5 100= 3750 cm2= 0,375 m2

Fd= mz

= 0,90 N/mm2

=1

A=0,375 m2> 0,3 m2; mortar ciment var => Mz= 1


Stari limite ultime, conditii normal de verifivcare de control =>
i(jos)= 1-2 = 1-2

= 0,42

ei=e0i+ ea=9,61+1,25=10,86

eoi=

=9,61 cm

d2=t-t/3=25cm
ea=max

ea= 1,00
ea=

=> ea=1,25

1,00

NRd= i A fd = 0,42 375000 0,90= 141750 N > 97855,2 N

=2,5