You are on page 1of 1
NOM DE L’EXERCICI: Possessió i Contraatac OBJECTIUS Conservar la pilota, passades, desmarcatge, contraatac. GRÁFIC EXERCICI MATERIAL
NOM DE L’EXERCICI: Possessió i Contraatac
OBJECTIUS
Conservar la pilota, passades, desmarcatge, contraatac.
GRÁFIC EXERCICI
MATERIAL Porteries, cons, pilotes
Nº JUGADORS
10+2 p
ESPAI DE JOC 25x10
TEMPS
2’ de 8’
DESENVOLUPAMENT DE L’EXERCICI
CARGA
Dos equips de 5 mes dos porters.
En una meitat de camp, l’equip en possessió de la pilota (blaus) ha de realitzar 5 tocs d’equip per a poder sortir
en contraatac i amb velocitat cap a l’altre porteria.
L’equip negre ha d’intentar robar tenint les línies juntes i tots a l’hora, sense tenir en compte la seva porteria. Si
roben han d’intentar finalitzar ràpidament a la porteria del camp on estan defensant, Sinó ho aconsegueixen
hauran d’intentar que l’equip blau no arribi amb claredat davant del porter impedir l’1x1.
Guanya qui faci més gols sumant les dues series.
Si fa gol qui roba en camp contrari, juguen els que conservaven pilota de nou.
Si és fa gol de contraatac, inicia l’equip que defensava.
GRÁFIC PROGRESSIÓ
VARIANTS / PROGRESSIÓ
CARGA
Qui marca segueix amb possessió de la pilota.