Werkles over hoofdstuk 1 Geest, gedrag en psychologische wetenschap

1 In het boek worden 6 perspectieven genoemd Biologisch Cognitief: Behavioristisch Psychodynamisch Ontwikkelingsperspectief Socio-cultureel: Bedenk bij elk perspectief minstens twee vragen m.b.t. de queenbees

2 Er worden in het boek verschillende onderzoeksmethoden genoemd. • Experiment • Correlatieonderzoek • Survey (vragenlijsten) • Natuurlijke observatie • Gevalsstudie Welke onderzoeksmethoden kun je gebruiken om de vragen die je hierboven hebt geformuleerd, te onderzoeken? Geef bij elk perspectief aan welke onderzoeksmethode(s) je het meest geschikt vindt en verantwoord waarom. NB: Essentieel is: wat wil je weten? Daarna kun je pas je onderzoeksmethode kiezen!

3 Is het mogelijk een experiment op te zetten m.b.t. queenbees? Zo nee, leg uit waarom! Zo ja, beschrijf hoe je zo’n experiment zou opzetten Dus: stel een hypothese op, maak operationele definitie van je hypothese, schets hoe je het experiment globaal zou opzetten en benoem de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful