You are on page 1of 4

Kod procene sledeih tvrdnji imaj na umu svog nastavnika

___________________________________________________:
nije tano
tano
1 Puno zna o svom predmetu. ................................................................................ 0 1 2 3
4
2 Tano zna, ta neki uenik ve dobro ume, a ta jo mora da uvebava. ........... 0 1 2 3
4
3 Puno ini da mi postanemo dobra razredna zajednica. ....................................... 0 1 2 3
4
4 Redovno nam daje povratne informacije o naim radovima. ................................ 0 1 2 3
4
5 Primeuje sve to se dogaa u odeljenju. ............................................................ 0 1 2 3
4
6 Svaki as poinje radosno i uvereno. .................................................................. 0 1 2 3
4
7 Sa njim razgovaramo i o nastavi i o odeljenju. ..................................................... 0 1 2 3
4
8 Stalno kontrolie kako radimo i ta umemo. ........................................................ 0 1 2 3
4
9 asove deli na delove koji se meusobno dobro uklapaju. .................................. 0 1 2 3
4
10 Greke u naim radovima posmatra kao ansu da nauimo jo neto. ............... 0 1 2 3
4
11 Pokuava da nas razume, ak i kad mu stvaramo potekoe. ............................. 0 1 2 3
4
12 Ohrabruje nas da isprobamo sopstvene naine uenja. ...................................... 0 1 2 3
4
13 Odaje priznanje kad se uenici ponaaju onako kako on eli. ............................. 0 1 2 3
4
14 Kod njega tano znamo ta treba da radimo. ...................................................... 0 1 2 3
4
15 esto nas puta da sami traimo reenja. ........................................................... 0 1 2 3
4
16 Otvoren je i iskren prema nama. .......................................................................... 0 1 2 3
4
17 Pokazuje angaovanost i oduevljenje svojim predmetom. ................................. 0 1 2 3
4
18 Odmah intervenie kad neki uenik pone da ometa rad. ................................... 0 1 2 3
4
19 Pravino ocenjuje naa postignua. .................................................................... 0 1 2 3
4
20 Stara se za to da u nastavi uvek budemo uposleni. ............................................. 0 1 2 3
4
Mayr, Eder & Fartacek: Linzer Diagnosebogen zur Klassenfhrung LDK-II-M (2006)

21 Mislim da smo mu dragi. ...................................................................................... 0 1 2 3


4
22 Hoe da se trudimo u nastavi. ............................................................................. 0 1 2 3
4
23 Ako se uenici kod njega pogreno ponaaju,
moraju da raunaju da e biti kanjeni. ................................................................ 0 1 2 3
4
24 Uravnoteen je i duhovit. ..................................................................................... 0 1 2 3
4
25 Kod njega tano znamo koje ponaanje oekuje od nas. .................................... 0 1 2 3
4
26 Predaje na zanimljiv nain. .................................................................................. 0 1 2 3
4
27 Smatra da moemo da ostvarimo dobre rezultate. .............................................. 0 1 2 3
4
28 Puta da o mnogim stvarima sami odluujemo. ................................................... 0 1 2 3
4
29 Ako neto obea ili najavi, toga se i pridrava. .................................................... 0 1 2 3
4
30 Vie zahteva od dobrih uenika nego od slabijih. ................................................ 0 1 2 3
4
31 Ono to kod njega nauimo, koristie nam i kasnije u ivotu. .............................. 0 1 2 3
4

Mayr, Eder & Fartacek: Linzer Diagnosebogen zur Klassenfhrung LDK-II-M (2006)

Kod sledeih tvrdnji na umu imam svoju nastavu


u odeljenju _______ - predmet _________________ :
nije
tano

tano

1 Puno znam o svom predmetu. ............................................................................. 0 1 2 3


4
2 Tano znam, ta neki uenik ve dobro ume, a ta jo mora da uvebava. ........ 0 1 2 3
4
3 Puno inim da se stvori dobra razredna zajednica. .............................................. 0 1 2 3
4
4 Redovno uenicima dajem povratne informacije o njihovim radovima. ................ 0 1 2 3
4
5 Primeujem sve to se dogaa u odeljenju. ......................................................... 0 1 2 3
4
6 Svaki as poinjem radosno i uvereno. ............................................................... 0 1 2 3
4
7 Sa uenicima razgovaram i o nastavi i o odeljenju. ............................................. 0 1 2 3
4
8 Stalno kontroliem kako uenici rade i ta umeju. ............................................... 0 1 2 3
4
9 asove delim na faze koje se meusobno dobro uklapaju. ................................. 0 1 2 3
4
10 Greke u uenikim radovima vidim kao ansu da naue jo neto. ................... 0 1 2 3
4
11 Pokuavam da razumem uenike, ak i kad mi stvaraju potekoe. .................... 0 1 2 3
4
12 Ohrabrujem uenike da isprobaju sopstvene naine uenja. ............................... 0 1 2 3
4
13 Odajem priznanje kad se uenici ponaaju onako kako to ja elim. .................... 0 1 2 3
4
14 Kod mene uenici tano znaju ta treba da rade. ................................................ 0 1 2 3
4
15 esto putam uenike da sami trae reenja. ..................................................... 0 1 2 3
4
16 Prema uenicima sam otvoren i iskren. ............................................................... 0 1 2 3
4
17 Pokazujem angaovanost i oduevljenje svojim predmetom. .............................. 0 1 2 3
4
18 Odmah interveniem kad neki uenik pone da ometa rad. ................................. 0 1 2 3
4
19 Pravino ocenjujem uenika postignua. ........................................................... 0 1 2 3
4

Mayr, Eder & Fartacek: Linzer Diagnosebogen zur Klassenfhrung LDK-II-M (2006)

20 Staram se za to da uenici u nastavi uvek budu uposleni. ................................... 0 1 2 3


4
21 Uenici su mi dragi. ............................................................................................. 0 1 2 3
4
22 elim da se uenici trude u nastavi. ..................................................................... 0 1 2 3
4
23 Ako se uenici kod mene pogreno ponaaju,
moraju da raunaju da e biti kanjeni. ................................................................ 0 1 2 3
4
24 Uravnoteen sam i duhovit. ................................................................................. 0 1 2 3
4
25 Kod mene uenici tano znaju koje ponaanje oekujem od njih. ....................... 0 1 2 3
4
26 Predajem na zanimljiv nain. ............................................................................... 0 1 2 3
4
27 Smatram da uenici mogu da ostvare dobre rezultate. ........................................ 0 1 2 3
4
28 Putam uenike da o mnogim stvarima sami odluuju. ....................................... 0 1 2 3
4
29 Ako neto obeam ili najavim, toga se i pridravam. ........................................... 0 1 2 3
4
30 Vie zahtevam od dobrih uenika nego od slabijih. ............................................. 0 1 2 3
4
31 Ono to uenici kod mene naue, koristie im i kasnije u ivotu. ......................... 0 1 2 3
4

Mayr, Eder & Fartacek: Linzer Diagnosebogen zur Klassenfhrung LDK-II-M (2006)