CONCURSUL „FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ“

Anul şcolar 2012-2013
Subiecte pentru clasa a IV-a
• Toate problemele sunt obligatorii. • Se acordă din oficiu 10 puncte. 1. Dacă împărţim diferenţa numerelor 528 şi 179 la suma dintre 7 şi un număr necunoscut a, obţinem câtul 7 şi restul 6 !flă numărul a 25 de puncte 2. !flă cel mai mare număr de trei cifre care este suma a trei termeni de forma" a + aa + aaa #cade din numărul descoperit pe 2$9 25 de puncte 3. %a un ma&a'in s(au adus 18 lădiţe cu mere, cântărind 7 )& fiecare şi 1* lădiţe cu pere, cântărind câte 6 )& fiecare +n aceeaşi 'i s(au ,ândut 6$ )& de mere şi $1 )& de pere -âte )ilo&rame de fructe au rămas la ,ân'are. 25 de puncte 4. -âtul împărţirii a două numere este 9 şi restul / #uma dintre deîmpărţit, împărţitor, cât şi rest este e&ală cu 115 -are sunt numerele. (Reprezentarea grafică este obligatorie!) 15 puncte

em" a + aa + aaa 2 8 4 88 4 888 2 98$ 1* puncte • 98$ 1 2$9 2 7/5 5 puncte Total 25 de puncte Subiectul 3 (25 de puncte) • 18 × 7 2 126 )& 3merele5 • 1* × 6 2 6* )& 3perele5 • 126 1 6$ 2 62 )& 3cantitatea de mere rămasă5 • 6* 1 $1 2 19 )& 3cantitatea de pere rămasă5 • 62 4 19 2 81 )& 3cantitatea de fructe rămasă5 5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte Total 25 de puncte Subiectul 4 (15 puncte) • 8epre'entarea &rafică" D + -are este suma dintre D şi +. nu este un număr format din trei cifre 1* puncte • !.em" 4/ 1*/ 5 puncte .2 9 şi 82 /9 D 4 + 4 . #e ştie" .4 8 2 115 După înlocuire a.aloarea 8 • 7u poate fi a 2 9 pentru că numărul repre'entând suma.CONCURSUL „FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ“ Anul şcolar 2012-2013 Barem de corectare pentru clasa a IV-a 0ficiu Subiectul 1 (25 de puncte) • 528 1 179 2 /$9 • /$9 " 37 4 a5 2 7 rest 6 • /$9 2 37 4 a5 × 7 4 6 • 37 4 a5 × 7 2 /$9 1 6 • 37 4 a5 × 7 2 /$/ • 7 4 a 2 /$/ " 7 • 7 4 a 2 $9 • a 2 $9 1 7 • a 2 $2 10 puncte / puncte 2 puncte / puncte / puncte 2 puncte / puncte / puncte / puncte / puncte Total 25 de puncte Subiectul 2 (25 de puncte) • 6entru a afla cel mai mare număr de trei cifre dăm lui a .în acest ca'.

× + 4 8 şi D 2 9 × 1* 4 /.a puncta tot ceea ce este corect scris . se . se obţine" • 1*/ 1 / 2 1** 3repre'entând 1* părţi e&ale.• D 4 + 4 9 4 / 2 115. dacă din sumă 31*/5 înlăturăm restul. deci D 4 + 4 12 2 115 din care deducem" 2 puncte • D 4 + 2 115 1 12 2 1*/ 3pentru că un termen dintr(o sumă de doi termeni este e&al cu diferenţa dintre sumă şi celălalt termen5 2 puncte -onform repre'entării &rafice.deci o parte5 2 puncte • 1** " 1* 2 1* adică +. de unde 2 puncte • Dacă D 2 .area se reali'ea'ă parţial corect. atunci D 2 9* 4 / 2 9/ 2 puncte Total 15 puncte : #e admite orice soluţie lo&ic corectă şi demonstrată : +n ca'ul în care re'ol. adică /.