You are on page 1of 345

Dr.

Novotny Elemr:
Sumr-magyar
nyelvtrtnet
Bcs, 1985
Elsz
A tudomny mai llsa szerint - a magyar nyelv az u r a l i (finnugor)
nyelvek szrmazka, s gy - egy fiktv - urali alapnyelvre vezethet vissza.
Ezt az ,rkltt - immr 200 ves koncepcit azonban - a tnyek -
erteljesen cfoljk.
A tnyek ugyanis azt mutatjk, hogy a magyar nyelv lingvisztikai
(klnsen etimolgiai) problmi az urali (finnugor) nyelvek alapjn nem
oldhatk meg.
Le kell szegezni, hogy mr nagy rnk, Jkai Mr ltal is erszakoltnak
tlt - szfejtsek ellenre; si szkincsnk nagy tmege megfejtetlen maradt;
ms fell pedig a finnugor nyelvek alapjn meg nem oldhat - si szavaink
jelents rszt, mint ,jvevnyszavakat - valsggal odaajndkozzk a trk,
irni, szlv s egyb npeknek.
A legfejlettebb nyelvekben is szp szmmal tallhatk megfejtetlen s
jvevny szavak. Ez nem szgyen - ez termszetes! De a tudomny clja az
objektv igazsg feldertse, mr pedig jelen esetben - ez nem fedi a valsgot
- illetve igazsgot.
A magyar nyelvtudomnyok - az urali genetikus rokonsg alapjn
felrajzolt trkpn igen nagy s sok a fehr foltok szma. Ha ez gy van - mr
pedig gy van - akkor meg kell llaptanunk, hogy az urali rokonsg krl
valami nincs rendjn. Ez esetben viszont tovbb kell kutatnunk egy olyan nyelv
utn, - olyan valban genetikus rokonsg utn, - mely nyelvnk egsz
terletre kiterjed s melynek segtsgvel a lingvisztika trkpn - a fehr
foltok - fokozatosan eltnnek!
De ht van ilyen nyelv? g e n v a n!
Ez az s i s u m e r n y e l v !
A vilg els trtnelmi npnek, az emberi civilizci megteremtjnek
nyelve! Ez tkrzi nyelvnk sllapott, s ez a mi anyanyelvnk!
mmr 20. ve foglalkozom a sumr-magyar kapcsolatok kutatsval.
Alapttelem - kezdettl fogva az volt, hogy: ,a magyar nyelv - az si sumr
nyelvnek egyenes s tretlen folytatsa. Vagy ms szval a sumr s a
2
magyar nyelv - egyazon nyelvnek egy si s ksei formja. Ezt a ttelt
tbbrendbeli nagyobb s kisebb tanulmnnyal kvntam bizonytani.
Az 1973. vben a prizsi XXX. Orientalista Vilgkongresszusra: ,Latin
fonetikval s betkkel rt sumr szvegek a X. - X. szzadbeli magyar
nyelvemlkekben - cmen egy eladst ksztettem. A kongresszuson
szemlyesen megjelenni nem tudtam, de az elads angol szvege a
kongresszusi iratokhoz lett csatolva.
Eladsomat - az 1977. vben a svjci ,Duna Knyvkiad adta ki
magyar nyelven ,Sumr = magyar cmen. (: egyenlsg jellel :) A knyvem
ily cmen megtallhat, az Orszgos Szchenyi s az Akadmia knyvtrban
is.
Egybknt az elads - korbbi tanulmnyaimnak sszefoglalja.
Ebben bizonytom a kvetkezket:
1.) Nyelvemlkeinkben s ezerves fldrajzi neveinkben lncolatban -
megtalljuk a sumr ,Pantheon fbb isteneinek neveit, valamint a sumr
kirlyok, klnsen az utols . U r - i dinasztia kirlyainak neveit. Ez
alhzza, hogy a Krpt-medencben az a np van jelen, amely az i.e. .
vezredben ezeket az isteneket imdta, s ezeket a kirlyokat tekintette
uralkodjnak. (L u g a l, P a t - e - s i) vagyis s u m e r n p - illetve
ivadkai, akik magukat m a g y a r (m a h g a r) nven nevezik.
2.) Ezeket a ma is hasznlatos tbb ezerves neveket - ma mr senki
sem rti - s si szavainkat - a legkivlbb nyelvsz sem tudja analizlni s
etimonjait feltrni, mert ehhez a sumr nyel ismerete s tudsa felttlenl
szksges!
A tihanyi Alapt levl szrvnyaiban a ,m u n s r a u k e r e k - u n e m
,mogyor erdt, hanem k e r e k - i malmot s a ,m u n a r a u b u k u
nem ,mogyor bokrot, hanem f o k i (fuk-u) m a l m o t jelent.
Az e m e s e nv valjban fpapnt - sz szerint ,kegyes anyt jelent.
A honfoglal r p d neve nem rpcska, hanem - U r - p a d - e-bl
szrmaz nevezett urat /psztor, psztorkirlyt jelent.
A szkelyek ltal ma is hasznlt ,l u f (l u - u u - u) sz nem ,l f e j
t jelent, hanem rangot jelz f e m b e r -t.
3
3.) smertetve a sumr nyelv sajtossgait s gazdag hangtrtnett,
bemutattam a mssalhangz vltozsokat s az ebbl elll fejldsi vonalat,
pl:
(g vagy k h 0, vagy h j gy, vagy h v)
Ez a szfejts sorn ad tmutatst s annak helyessgt tmasztja al.
4.) Bemutattam s bizonytottam nyelvemlkeinkbl ki8emkelt szvegek
(teljes mondatok) egyezst - persze fejlesztett alakban - az si sumr
szvegekkel.
Ez annyibl fontos, mert ez nemcsak a lexiklis (szkincsbeli) s
nyelvtani (grammatikai), hanem a mondat szerkezeti azonossgot is bizonytja,
amit semmi ms nyelvben kimutatni nem lehet, - csakis a magyarban
Vlemnyem szerint ezek sokkal slyosabban esnek latba, mint az
alapszkincs egyezsei vagy a lexiko-, statisztikai illetve a glottokronolgiai
mdszer szzalkban kifejezett szegyezsek.
Az utbbival - vagyis a Hymes - Swades fle glottokronolgia
(lexikostatisztikai) mdszerrel kapcsolatban, - mint arra Rna-Tas Andrs
kivl altjistnk - Nyelvrokonsg cm mvben felhvja a figyelmet -
magnak D.H. Hymesnek az volt a vgs konklzija, hogy ez a mdszer csak
ott alkalmazhat, ahol a genetikus rokonsg mr bizonytott.
dkzben megjelent .M. Djakanov professzornak az kori nyelvek
kivl specialistjnak egy tanulmnya a sumr rokonsg krdsrl. Ebben
leszgezte, hogy a sumr nyelvnek - ms nyelvvel val rokonsga - eleddig
mg nincs kimutatva. Edig ugyanis nincs bizonytk arra, hogy a sumr nyelv
alapszkincse - valamely ms (l) nyelv alapszkincsvel - egyezne.
Megjegyzem, hogy .M. Djakonov professzor alapszkincs alatt a testrszek s
rokonsgi fokozatok szavait, valamint a szmneveket rti.
Br a magam rszrl - az alapszkincs egyezst - csak
kiindulpontnak tekintem - mindazonltal 1978. vben elksztettem jabb
tanulmnyomat -:
,A sumr s magyar alapszkincs egyezsrl
4
Ebben a trgykrhz tartoz testrszek, rokonsgi fokozatok, mintegy
65 sz egyezst - mutattam ki, illetve bizonytottam. Szmneveink eredete c.
(Bpest 1970.) tanulmnyomban a sumr-magyar szmnevek egyezsrl
szmoltam be.
Mindezek csak rszeredmnyeknek tekinthetk, mert a lingvisztikai
vizsgldsnak csupn egy leszktett s krlhatrolt krre s nem az egsz
nyelvre terjednek ki.
Ez pedig a genetikus rokonsg megllaptshoz nem elegend. Teht
az sszehasonlt vizsglatnak - ki kell terjednie az egsz nyelvterletre.
Erre legalkalmasabb - a becses nyelvtrtneti adatokat tartalmaz -
nyelvemlkeink vizsglata.
N e v e z e t e s e n :
1.) T i h a n y i A l p t l e v l magyar szrvnyai (1045. v)
2.) . A n d r s - k o r i i m a (1047. v)
3.) H a l o t t i b e s z d (1200. v)
4.) m a g y a r M r i a - s i r a l o m
5.) K n i g s b e r g i T r e d k
6.) G y u l a f e h r v r i S o r o k
Tbb mint hsz ves kutatsom sorn a nyelvtrtnet segtsgvel -
megllaptottam, hogy az elbb felsorolt nyelvemlkeink - szkincse s
grammatikai elemei mintegy 90 szzalkban s u m e r eredetek, s ami taln a
legfontosabb - egsz mondatok, illetve s z v e g e k vezethetk vissza az si
sumr nyelvre.
Jelen tanulmnyomban - tbb mint 400 - trk, szlv, stb. ,jvevny s
,megfejtetlen sz sumr szfejtsvel foglalkozom. Majd bizonytom a jelek, a
kpzk s ragjaink sumr eredett is. Vgl csatolom a magyar szmnevek
eredetrl 1970-ben rt rvid tanulmnyomat is.
Ezuttal bemutatok - tanulmnyom szanyagbl - kiemelsre kvnkoz
j nhny fontos szt. Megjegyzem, hogy itt csak a mai magyar sznak
megfelel sumr sz - szszerinti jelentst kzlm.
5
a.) T r k (fn.) jvevnyszavainkbl
k e n d e (knd) = kegyes r (szemet nyit)
k e n d = npies megszlts - azonos eredet, de mr
lertkelt jelentssel.
G y u l a fn. (trt) = utnv, eredeti jelentse elmosdott
l m o s v. A l m d i = Nagy ,Magasztos (=sten) fia
J e n = l b (A magyar trzsszvetsg hadi felllsban
az emberi testrszek szerint tagozdott.)
B u l c s u =vezrnv = Magas tuds; azonos a
b l c s (fn. s mnv.) = kiemelked tuds
b l c s (fn.) = testet mozgat (ringat)
b t o r (mnv.) = kiemelked hs (herosz)
b o s z o r k n y = titkos dolgokat mvel
v a r z s l (fn.) = tvolbamen (t.i. a lelke)
g y e r m e k (fn.) = nemzedttje - gyermeke
g y a r l (fn.) = gyermekknt jr, (gyenge, esend)
G y a r m a t (trzsnv) = N a p (sten) gyermeke
b.) S z l v jvevnyszavak
Ezek jelents szmbl a kvetkezket emelem ki:
u n o k a (fn.) = finak a fia (Vegyes 28/ gyermeknek a gyermeke)
m u n k a (fn.) = hasznos tett - mvelse
r a b (fn. s mnev.) = megbilincselt, megbklyzott fogoly
p a l n k = tkelhely (a kerts msodlagos)
n y o s z o l y a = n s z h e l y e (nszgy)
m o s t o h a =msik (msodik) anya
p o k o l = sttsg (ti. orszga)
p a r i t t y a = k - eltvolt
b a r t = testvrknt cselekv
6
p a r z n a = testvrrel hl (alv)
m i s k r o l = ni ivarszervet eltvolt
p l c a = felettes botja (ferula)
g a t y a = l e n ruha
g n y a = fels ruha
p a l s t = kirlyi ruha
B a l a t o n = Bl (sten) tava
P a n n o n = fnyes g fejedelme
m e g y e = rendeletet csinl (szerv)
n d o r i s p n = magas udvar f embere
W a z u l (Vaszil) = sten (ul, il) fia, (Bes-il - bl)
s z e n t = kegyes tekintet (szende)
n m a = nem beszl
b n y a = k darabol (kfejt)
t i s z t e s = teljes becslet
c.) M e g f e t e t l e n s z a v a k
E szavak nagy tmegbl kiemelem a kvetkezket:
y s a (isa) H.B. = i g a z n (valban)
h i s z e n (hisz) ua. = igaz lev
s = els, eld
U r i s t e n = Hall (s) let ura (re)
i m a = fennklt (magasztos) beszd
l t = teljes tekints
f e l e d = fejbl kimegy
e n g e d = utat nyit
r d g (urdung) = mlysg ura (re)
p a r a d i c s o m = mez dsze (eleje)
s e g t = kezt megragadja
r s z = neki jr
7
t e m e t = fldhordst csinl
u n u t t e i (H.B.) = g (menny) - szlttei
h b o r u = szembe mens (szembeszlls)
b k e = egytt (vele) mens
t a l a p (talapzat) = lb vge (talpa)
a l a p (elz, kopssal) = fundamentum
a k a r a t = cselekvs irnyt csinl (cselekvst irnyt)
t o r o n y = eredetileg trvny hza
t a n y a = pihen hz
k z p = kzp hely
a g y a f u r t = csavaros esz
k r = vltozs (ti. egszsgben)
b o l o n d (bal-and) = ellenttesen cselekv
b a l g a = ugyanaz, mint fent
k e z d = elsknt csinl
n p (np) = g gyermeke (sumr np)
N a p (gitest) = g gyermeke ( a Hold is)
h o l n a p = szlet nap
t e g n a p = befejezett nap
s i r a l o m = fokozott srs
b s = bnatos, szomor
c s i l l a g = fnyt csinl, fnyl, ragyog
g n c l = fnyes jrs =ti. szekr)
m a g y a r (npnv) = magasztos (sten) gyermeke
b k a = rok (csatorna) hala
e b i h a l = ua.
p o r o n t y = vzben szletett
m e z = ruhzat
m e z t e l e n = ruhanlkli
i n g = lenruha
v a d o n a r (j) = lev idben kszlt
m o s = vzzel tisztt
8
k s z n t = kezt mozgatja (kzzel int)
k v r = ers test
k e n y r = kiterjedt (ltalnos) tel
j r o m = jr fa
b r t n = mly verem
D e b e l l a = B l (sten) lnya, templomi prostitult
t e k i n t = szem nyitst csinl
t z (10) vge, befejezs (ujjon szmolsnl vgs szm)
h a t (6) = v g e (60-as szmrendszerben)
t u c a t = ketts hat = 12
h d = t (keresztl) jr (ti. hely)
e g y e n e s = egy menet ige > ge = 1
a z o n o s = egy menet a s > = 1 gy (1)
v e n d g = hzba jv
t e s s k = legyen a tevse (cselekvse)
i g e n (helyesls( = g y v a n (egy - van)
n e m (tagads) = n e m l v
v a n = l t e z i k ( lev)
E b b l t a l n e l g e n n y i !
A szemantikai (jelentstani) vizsglatok azt mutatjk, hogy a sumrok
valsgos mvszei voltak a szalkotsnak s a fenti szszerinti fordtsok
javarsze meglln a helyt (rtelmez sztrunkban is.
Az itt felsoroltakon kvl - egyeztettem a nvmsokat (szemlye, krd,
vonatkoz) s igen sok hatrozszt is.
Majd kurizumkppen a keresztny fima: Pater noster, vagyis a
Miatynk kezd sorait lefordtottam sumr nyelvre. A fordts az -magyar
nyelvvel szinte egyez, ami alhzza a nyelvazonossgot
Kln csoportban trgyalom - a jelek, kpzk s ragozsunk egyezseit
- rmutatok a nyelvfejlds sorn trtnt funkcivltozsokra is.
9
Vgl a szmnevek eredetrl rt korbbi tanulmnyomban bizonytom
szmneveinknek a sumr szmnevekkel val egyezst - az eltr
szmneveknek pedig azok sumr eredett
Jelen tanulmnyommal az volt a clom, hogy a magyar lingvisztikai -
fleg etimolgiai trkpen - az ell emltett ,Fehr foltok felszmolst -
elsegtsem.
Egyben tovbbi komoly s meggyz nyelvszeti bizonytkokat
szolgltassak a sumr - magyar genetikus rokonsg Altmasztsra.
Vgezetl ismt nyomatkosan hangslyozom,l hogy a sumr rokonsg
krdse a nemzetkzi tudomny (orientalisztika) ma is megoldatlan fontos
problmja, s ennek a sumr-magyar kapcsolatok gye szerves rszt kpezi.
Nem lehet teht ezt a krdst - kizrlagosan - a m a -g y a r tudomny
b e l s g y n e k tekinteni s egyszeren levenni a napirendrl!
A sumr-magyar genetikus rokonsg mellett cfolhatatlan tnyek szlnak
-, s a tnyek knyrtelenek!!!
10
A sumr-magyar
Alapszkincs egyezse
( t a n u l m n y )
11
Az sszehasonlt nyelvtudomny kt nyelv rokonsgnak
megllaptsnak, alapvet fontossgnak tartja, az alapszkincs anyagnak
megegyezst.
.M. Djakonov professzor, a leningrdi - Kelet-zsiai ntzet igazgatja -,
az kori keleti nyelvek kitn specialistja, hozzm intzett levelben (1967) a
sumr-magyar rokonsg lehetsgt elismerte. jabban azonban a Sumir-
nyelv cm tanulmnyban odanyilatkozott, hogy a sumr nyelvnek - brmely
ms nyelvvel val rokonsga: megllapthatatlan, mert ezideig a kutatk a
sumr alapszkincs anyagval (:emberi testrszek, rokonsgi terminusok s
sznevek semmi ms nyelven nem dertettek fel - megegyezseket.
Djakonov professzornak - emltett tanulmnybl teht az tnik ki, hogy
az alapszkincs egyezst tekinti nyelvrokonsgnak ,sine qua non-jnak.
Szerny nzetem szerint az alapszkincs egyezse mellett -, m s -
taln fontosabb utak s mdok vannak a nyelvrokonsg tnynek trgyi
bizonytsra.
Mindenekeltt, azt az ltalban elfogadott hipotzist kell megcfolni,
miszerint a sumr nyelv holt nyelv s a sumr np, birodalmuk sszeomlsa
utn - lassan s fokozatosan beolvadt a krnyez smi npekbe.
Ezen az alapon ugyanis a nyelvtudomny nem tud pozitv eredmnyt
elrni, mert nem szmol a vltozsokkal - holt nyelvrl lvn sz - nem
fejldsben, nyelvtrtneti alapon vizsglja a nyelvi kapcsolatokat.
A prizsi Orientalista Vilgkongresszusra (1973) kszlt - s eddig 12
tanulmnyom summzatt kpez - angol nyelv tanulmnyomban
meggyzen bizonytottam, hogy a rgi magyar nyelvemlkekben, s tbb, mint
ezerves fldrajzi neveinkben - lncolatban - az sszes sumr istenek,
valamint sumr kirlyok, klnsen - az utols . U r - i dinasztia kirlyainak -
nevei megtallhatk. Mindez ktelez erej bizonytka annak, hogy a Krpt-
medencben a Duna-Tisza tjn - ugyanaz a np van jelen, amely
Sumerfldn az i.e. a V. s . vezredben ezeket az isteneket imdta s
ezeket a papkirlyokat - tekintette uralkodjnak (l u - g a l, p a t - e - z i).
12
Ez pedig nem ms, mint a mai m a g y a r n p sumerul: m a h - g a r
=Magasztos (sten) gyermeke, vagy Anonymus szerint: ,m o g e r = M u h - g
e r,(jelentse ugyanaz! (v. Ki-en-ger = E n - k i (sten gyermeke).
Ez kes bizonytka annak is, hogy a sumr np nem olvadt be a
krnyez smi npekbe, hanem birodalmuk sszeomlsa utn (i.e. 2000-ben) -
kisebb nagyobb idkzkben - vrosllamonknt tagozdva, elhagyta si
hazjt, hogy j hazt keressen magnak.
Ugyanezen tanulmnyomban, melynek cme: ,L a t i n fonetikval s
betkkel rt sumr szvegek a X.-X. szzadbeli magyar nyelvemlkekben.
(Bp. 1973) nyelvszeti skon - nyelvtrtnet segtsgvel - elemz (analitikus)
mdszerrel -, bizonytottam azt is, hogy fontosabb nyelvemlkeink - bemutatott
magyar szvegei (mondatai) voltakppen latin fonetikval s betkkel rt s u m
r szvegek.
Mr pedig a nyelvtudomny mveli - a mondatok s szvegek
egyezst a nyelvrokonsg vizsglatnl - perdnt jelentsgnek tartjk. A
szvegekben ugyanis nemcsak a szkincsbeli (lexiklis), de a nyelvtani
(grammatikai) strukturlis, st a jelentstani (szemantikai) egyezsek is -
egyarnt megfigyelhetk.
E szvegegyezsek bemutatsval nemcsak azt a hipotzist cfoltam
meg, hogy a sumr nyel - holt nyelv, hanem bebizonytottam, azt a ttelemet
is, hogy az si sumr nyelvnek - tretlen folytatsa - s ksei modern formja:
A m a i m a g y a r n y e l v !
Br ezek a bizonytkok teljes rtkek, mindazonltal - nem trhetek ki,
.M. Djakonov professzor ltal hinyolt - alapszkincs egyezsek vizsglata
ell.
Jelen tanulmnyomban teht az ltala emltett: . Ember s emberi
testrszek, . Csald s rokonsgi fokozatok - terminolgijval kvnok
foglalkozni. Megjegyzem, hogy szmneveink sumr egyezseit ,A magyar
szmnevek eredete Bp. 1972. cm tanulmnyomban mr korbban
bemutattam.
13
Mieltt az alapszkincs - emltett 2 csoportjnak - egybevetst
megkezdenm, a knnyebb megrts kedvrt - szksgesnek tartom -
felhvni a figyelmet a kvetkezkre:
Mindenekeltt - nyomatkosan hangslyozni kell, hogy jelen esetben -
egy s ugyanazon nyelv 6000 ves fejldsrl van sz. A hatalmas
idtvolsg a kishit nyelvszeket elriasztotta. Sokan teljesen remnytelennek
s kiltstalannak tartottk a rokonsgnak mg csak a vizsglatt is!
A tudomny azonban nem ismer lehetetlent, s ez a kishitsg
egyltaln nem indokolt.
gaz ugyan, hogy a nyelvben - ez risi id alatt - mlyrehat vltozsok
trtntek: szavak tmege pusztult el, j szavak keletkeztek, s a megmaradtak
is jelents vltozsokon mentek keresztl -, mgis a tudomny ezt az irdatlan
nagy idtvolsgot is t tudja hidalni. Erre eszkzl szolgltak az
sszehasonlt nyelvszet alkotan felhasznlt hagyomnyos mdszerei s az
analitikai (elemz) mdszer. A kutat megllaptja az alaphangzkat.
Figyelemmel ksri azoknak - idrendi vltozsait - fejldsi tendenciit. E
klnbz - fejldsi tendencikbl - kialakul aztn a hang fejldsi vonala.
Termszetesen a fejldsi vonal - minden egyes hangzjt szablyos
hangmegfelelsnek kell tekinteni.
Tekintsnk meg egy-kt pldt:
b = b > p > f > w
g = g > k, illetve g > g > h > vagy
j > gy : vgl h > w (k e g i l m e h e l)
d = d >t : s s = z > s
smtlem teht, hogy az egsz (hatezer ves) nyelv fejlds sorn
kialakult a bemutatott fejldsi vonal minden egyes hangzja: szablyos
hangmegfelels. A sumer nyelvben, a magnhangzk - mellkes karakterek
s gyakran vltjk egymst. Ennek kt oka volt:
1. A sokfle (7) dialektus s
14
2. a magnhangzk illeszkedse, mely ktirny volt. (elre s
htrahat)
gyakori a sumrnyelvben a kezd s zr mssalhangzk (klnsen a ,g
hang teljes lekopsa. De ugyanez szlelhet a magnhangzknl is: ,i g e-bl
> g e = egy, els (szmnv), els lekopssal; a mai magyarban ugyanez hts
lekopssal: i g vagy e g > e g y (Halotti Beszd), vagy pedig: a - si - i r i > s i - i
r > s r (ige) = a s z e m (s i), v z (a), r j a (i r i) vagyis: s r s.
ismerjk mg a sumr nyelvbl a hasonulst (asszimilci), mely szintn
kt irny volt, tovbb a szavak felcserlst (inverzi) s a hangtvetst
(metatzis) meg a hangkiesst (elizi).
Ezen tlmenen mg igen sok sajtossga volt a sumr nyelvnek, s
ezeket mint ismernie kell a kutatnak, mert enlkl helyes eredmnyt elrni
nem lehet.
Szlnom kell mg itt az n. homonimkrl. Tudjuk, hogy a sumr nyelv -
a kezdeti idszakban - a kprs tjn fejldtt. Ez az oka annak, hogy igen
sok - egyformn hangz, de klnbz rtelm szt: homonimt tallunk a
nyelvben. Az krsban az rstud papok s irnokok ezen gy segtettek, hogy
a sz utn vagy elje fogalom-meghatroz szt = determinatvumot
alkalmaztak. A nyelv azonban tovbb fejldtt, ezrt a mg mindig nagyszm
s az rtelmet zavar homonimkat - a gyksz utn vagy elje helyezett
nvmssal (szemly, birtokos nvms s birtokjel) egsztette ki. gy ezek a
nvmsok a sztrzset megnveltk, s az rsban nem olvasand -
determinatvumokat helyettestettk. Ezt a nyelvjelensget a nagytuds J.
Halevy is szrevette. azonban ezeket nem nvmsoknak, hanem
,igemutatknak nevezi, de viszont hangslyozza, hogy ezek: determinatvum
ptl szerepet tltenek be.
Fel is sorolja ezeket:
1.) n a, n e, n i, ~ a n, e n, i n (metatzis)
2.) m u, m i, m a, ~ u m, i m, a m
3.) b i, b e, b a, ~ i b, e b, a b
4.) i ~ e, (i - n i, e - n e - bl)
Majd ms helytt:
15
5.) l u, l i, (l e), l a szemlyes nvms
J. Halevy a sumr nyelvet -, teht nyelvnk si nyelvllapott vizsglta,
de ez a nyelvjelensg a nyelv ksbbi letben is folytatdott. A sz
egyeztetseknl gy, figyelembe kell venni - a gyksz mellett -, a fenti
nvmsokat is, mert ezek egybeforrtak, s egy sztrzset alkotnak -, gy ezeket
szt kell vlasztani.
Ezek elre bocstsa utn - trjnk t - az alapszkincs anyagnak
vizsglatra.
16
E m b e r s e m b e r i t e s t r s z e k
1.
E m b e r (h o m o )
Ezzel a szval rszletesebben kvnok foglalkozni. Az ember (homo)
fogalom kifejezsre - a legsibb idben - a sumrok a ,l u szt hasznltk. A
felletes kutat ezt a szt egybevetve a mai ,ember szavunkkal megllaptja,
hogy itt egyezs nincsen, s tovbb halad. Pedig ezzel a szval rdemes - mr
csak fejlds-trtneti szempontbl is foglalkozni
Ez teljesen: m u - l u. Jelentse: ltez, v a l rgi magyar: w o l o.
rdekes, hogy a sumrek gy az els sztagot: m u , mint a msodikat: l u -
egyarnt hasznltk az ,ember megjellsre. Ez nem elszigetelt jelensg!
Pl.: g e - e n =menni, mens, a ,g eis, az ,e n is, kln-kln m e n s t
jelent.
Ebbl szrmazik a ,m l t (=f u i t) szavunk is, m l t a (m u - l u - t a
-bl elzival = ltezst befejezte (t a - t i > t a l - t i l -bl = befejezs,
bevgzs) ennek fejlesztett alakja: ,v o l t. jelentse ugyanaz. tt is az ,m =
w s az ,u > ,o vltozst figyelhetjk meg.
mde Sumr fldn - mr az si idben - kialakul: a
rabszolgatrsadalom. Mr pedig a trsadalom vltozsnak szksgszer
velejrja - a nyelv megvltozsa - fejldse is. A vltoz trsadalomban ms
terminust kellett alkalmazni a rabszolgra s mst a szabad emberre.
A sumr rabszolga helyzete igen megalz volt. trgynak (runak) szval
nem-lteznek tekintettk. Ez sumrul: ,n u - u m m u - l u = nem ltez
(vagyis nem ember). V. -magyar ,n u - u m w o l o: jelentse ugyanaz.
A rabszolga urra nem tekinthetett, csak ,lesttt szemmel
kzeledhetett hozz, ezrt - elnevezse:
i g i - n u - d u (vagy t u h)
i g i - n u - b a r (b i r) - vagy msknt:
n u - i n - b i r > n e - e n - b e r (v. nmber)
17
sz szerint: szemet nem nyit, vagyis nem tekint = rabszolga, vagy
rabszolgan
i g i = i n > e n = s z e m
b a r (b i r > b e r) = m e g n y i t
d u > t u h = m e g n y i t
Ennek megfelelen a szabad ember ( r) megjellsre a sumr nyelv -
tbbek kztt - az albbi kifejezseket hasznlta:
i - g i - d u > e g e - d u (v. E g e d > E g y e d - szemly s csaldi
nvvel.
n - b i r (b a r) > e n - b e r
Ezeknek szszerinti jelentse: szemet nyit, azaz tekint - teht s z a b a
d e m b e r, - r.
A fenti szavakbl elvont: i g i (e g e) vagy e n (i n) szavakat hasznlja az
kiratos nyelv ksbb az , r uralkod megjellsre.
Persze - a kifejezsekben felette gazdag sumr nyelvnek - tbb terminus
llt rendelkezsre - a szabad ember, r, uralkod fogalmak - kifejezsre.
Ezekkel bven foglalkoztam ,A szem s ezzel kapcsolatos szavaink
etimolgija Bp. 1966. cm tanulmnyomban.
Lnyeg az, hogy az imponlan gazdag s i szkszletbl - az e n - b e
r > e m - b e r sz maradt fenn a m a i nyelvnkben, mint a latin ,h o m o sz -
megfelelje, (ekvivalense).
Az kiratos szvegekben gyakran fordul el az en-ber sz, mint i g e: t e
k i n t jelentssel, pl.
m u - s i - e n - b e r - r e s (b a r - r e s) =
= - r - t e k i n t e n e k
Az ,e m b e r sz, mint i g e mai nyelvnkben mr nem szerepel. Ez
termszetes is, mert a ,homo megjellsre lett lefoglalva. Erre teht - az si
szkszletbl - egy ms kifejezst kellett alkalmazni. Ez pedig:
t u k - u n - t u -, ez ,e m e s a l nyelvjrsban:
t e k - e n - t e
A. Poebel szerint szerint - az ,emeku nyelvjrs ,u alaphangzja - az
,emesal-ban ,e-v vlik!
18
A szban lev i g e - analzise:
t u k (d u g - bl) = n y i t, megnyit
u n (i n , e n vltozata) = s z e m
t u (d u) = t e s z, csinl
Dr Varga Zsigmond szerint: T u k - u n (vagy t u k - i n ) = pillants.
Fordtsa: szem nyitst tesz- azaz ,t e k i n t.
Vegyk az egsz magyar mondatot:
r t e k i n t e n e k - sumer salakja:
e - r a t u k - u n - t u - e - n e - g a
Elemzs: ,e (e - n e - bl) = ,
r a = eredetileg datvusz eset, - de egyben irnyt jelz latvusz is =
f e l , r
e - r a - hangtvetssel (metatzis) - r e - (lsd. Tihanyi. Alapt
levl)
e - n e - g e > e - n e =
g e > k e = s o k, itt tbbes jel
e - n e - k e = k
a kt szveg - feltnen - azonos, gy alakilag, mint szemantikailag!
Az e m b e r (e n - b e r) szavunk mint nvsz legrgibb elfordulsa -
tbb, mint 4.000 (ngyezer) vre tehet s egy -babiloni legenda tredkn
tallhat. Ez annyiban is rdekes, mert itt tbb olyan kirlynvvel is
tallkozunk, melyek rgi fldrajzi neveinkkel azonosak vagy legalbbis
hasonlak. Ez az kiratos - legendatredk arrl tudst, hogy N a r a m - S i n
aggadei (akkd) kirly ellen (i.e. 2270-2234) fellzadtak a vrosllamok s M
a r - z a l kisi kirly fit E p - h u r - g e s - t (Eperjes?) vlasztottk meg
kirlysgra. A legenda-tredk felsorolja a lzad papkirlyokat. Tbbek kztt:
L u - g a l a n - n a uruki, B u r - E n - l i l nippuri, A r a d - E n - l i l ummai, M e
g e r (m i g i r) D a g a n ma-ar-i s E n - b e r ( n - b i r) ~ Na-ma-ar fldjnek
papkirlyt.
tt az E n - b e r nv mr nemcsak szabad embert, hanem u r a t,
uralkodt jelent - vagyis inkbb - mltsg nv. Brczi Gza - neves magyar
nyelvsz, a ,Magyar Nyelv letrajza cm Bp. . mvben - a sumr nyelv
19
ismerete nlkl - e m b e r szavunkat - a kvetkezkppen fejti meg: e m - b e
r, aholis e m = n s a b e r = f r f i
Brczi Gza - a sz megfejtshez - klnsebb magyarzatot nem fz.
A szt sszefggseibl kiragadva vizsglja s nem jelli meg, hogy melyik
finnugor (urali) nyelv hasznlja - azonosan - a trgyalt szt.
Szerintem az a szfejts - nem helytll!
Szembe llthatom vele a n e m e - n e m (genus) szt. Ennek sumr
etimonja: n i (n e) = n + m u (m e) = frfi:
n i - m u > n e - m u > n e - m e > n e m (genusz).
Ha feltesszk a krdst - mondjuk egy jszlttnl - mi a neme? Milye
nem?, ez alatt azt rtjk, hogy h m vagy n n e m - e, s semmi esetre
sem azt, hogy ember-e?
Vgezetl leszgezhetjk, hogy az ,e m b e r (homo) szavunk, az
emberi trsadalom s civilizci hajnaln - a rabszolga-trsadalom
kialakulsakor - szletett s etimonja a sumer e n - b e r, jelentse pedig -
tekint vagyis szabad ember.
2.
F e j - f e j e (f )
A sumr nyelv a ,f e j megjellsre kt kifejezst hasznlt. Az egyik -
ez a gyakoribb: s a g vagy z a g, a msik pedig az i g i > e g e sz volt. Ez
utbbi a szembenz fejet, a fej frontlis rszt, vagyis az a r c o t jelentette.
(:eredeti jelentse: szem:) a nyelvfejlds sorn a sag(zag) sz httrbe
szorult, s irnyjelz - lativuszi - jelentst kapott, illetve mint ,f (=ober) is
szerepelt. Pldaknt felemltem a - s z g u l d - igt, sumrul: s a g - u l - d u -
sz szerint =fel(sag) emelkedst (ul) csinl(du.), de miutn a d u nemcsak -
tevst, hanem menst is jelent - ,felemelked mens-nek is fordthat.
A madr replst - szllst is erre lehet visszavezetni: sag - el - la > sa
- illa > slla > s z l l. itt a szvgi ,g lekopik. A Halotti Beszdben (1200
krl) elfordul a ,b i r - z a g n a p kifejezs. A ,b i r (b a r - b l) = dntst,
20
tletet, a ,zag pedig: ,f -t jelent. Teht = f-dnts vagyis v - g t l e t
napja.
Mai nyelvnkben a ,fej megjellsre az ,i g i > e g e sz maradt fenn
s pedig a determinatvum ptl ,b i, (b e), nvms elbe helyezse.
Alakulsa: b i - i g i > b e - e g e > p e - e g e > majd f e g e > f e g e > f e h e
> f e j e vagy f e e.
Brczi Gza magyar nyelvsz ,A magyar nyelv letrajza c. munkjban
a sumrban vgbement b > p vltozs utn a f e g e sz fejldst pontosan a
fentiek szerint vezeti le, vagyis igazolja azt, hogy ezek a fejldsi tendencik
mind szablyos hangmegfelelsek.
A tihanyi Aptsg Alaptlevelben (1055) mint hatrmegjells elfordult
a: ,A S a r - f e u. ennek jelentse: A ,Sr vz forrsa.
J. Halevy szerint ugyanis az ,i g i-nek volt egy i g u > e g u alakja,
aminek a jelentse. ,forrs is. gy a f e g > f e h > f e vltozs is
igazolt. A helyes rtelmezst altmasztja a kvetkez magyar mondat: ,eri itu
rea. Sumrul:
,e r i i d - d u e - r a = a foly (vz) eredetig:
e r i = nemzs, eredet, szrmazs
i d = v z, foly
e - r a = (e - n e - r a - helyett) = latvusz
A f e j e d e l e m szavunk srgi: kt szbl tevdik ssze - az elbb
trgyalt ,f e j szbl + i d i - i l - i m > e d e - e l - e m. ez utbbi elemzs:
i d i = s z e m
i l = e m e l
i m = (a m u vltozata)
azaz szemet emel, - r, u r a l k o d .
A fejedelem szavunk teht azt jelenti, hogy: f - uralkod.
M a r i sumr vrosllam i .e. 2000 krli papkirlya: ,di - il - im. Neve,
mltsgot fejezett ki: uralkod! V. mg a szemlynvbl szrmaz -
Edelny helysgnvvel: d i - i l - i n > E d e - e l - n.
21
rdekes, hogy az archaikus ,i a npies ,fi (fej) szban fennmarad. Pl. f
s (fs), f k e t (fkt) vagy inverzival: kt fk. (Bi - igi . > fi - igi > fi -gi
> fi - hi > f ).
A ,s u sumr sz jelentse - ,tiszttani
f i - s u = fejtisztt. (u = )
A k e t ~ k t szavunk etimonja pedig: K e s - d a = k t, hozzfz.
Alakulsa: kes - da > ked - da > kedd > ket >kt. Ebbl jn, a kedd,
kett, s kt (ket) szavunk.
A ,f e j szavunk sumr egyeztetse sorn igen fontos kvetkeztetseket
vonhatunk le:
1.) A nyelv - hangtrtnete segtsgvel - 6000 ves nyelvnk e g s z
fejldst nyomon tudjuk kvetni napjainkig.
2.) Nyelvfejldsnk egyenes s tretlen. A magyar nyelv a
sumrnyelvnek szakadk nlkli folytatsa s ksei modern formja.
3.) Az ell bemutatott hangfejldsi vonal s annak egyes tendencii - ,in
concreto - a valsgban is - megegyeznek az egyes szavak - fejldsi
irnyval.
Persze elfordulnak esetek, amikor a fejlds egyes fzisai kimaradnak.
gy pldul: a ,b mssalhangz a ,p s ,f - fejldsi fokozatot tugorva -
egyenest ,w lesz.
Ezzel kapcsolatban emltem meg, hogy a tves utakon jr, de
elismerten hatalmas tuds J. Halevy francia asszirolgus, felhvta a figyelmet,
hogy a sumrban ,m = ,w: vagyis az ,m mssalhangznak kialakult egy ,w
olvasata s hangrtke is. Pl. mu - mah = emelkedett beszd, ebbl wu - mah
> wu - ma > vi - ma > ima; vagy ,mu - lu = l t e -z , ember, ebbl wo - lo >
wal, stb. u lehet o, is.
3.
S z e m - s z e m e
Ezzel a szval - korbbi tanulmnyomban - rszletesen foglalkoztam.
Ezttal csak mondanivalm lnyegre szortkozom.
22
A sumr alapsz: s i (s e). ehhez hozzjn, a determi-natvum-ptl
nvms: mu (me), lesz teht: s i - m u = s z e -m e. alakulsa: si - mu > zi - mu
> se - mu > se - me - vgl: s z e m.
Megjegyzem a s e (nvmssal: se - mu) rpaszemet, rpt, termnyt is
jelentett.
V. s e - i b - h a d - a r u = termnyt (se - ib) ver- (ru vagy ra) - bot (had
- a) = c s p h a d a r , vagy: s e - e r i = rpbl (se) eredi (eri) = ser (ital) =
sr.
Nyelvemlkeinkben - a Halotti Beszdben (1200 krl) ,z m alakban
fordul el. Ez elrehat illeszkedssel -, majd a vghangz kiessvel (elzi)
jtt ltre a z i - m u alakbl: z i - m u > z u - m u > z u m.
Anonymus ,Gesta Hungarorum c. (1200 krli) krnikjban megemlti:
H o r k a - fit: Z o m b o r t (Zum - bor). Az eltagot z u m mr ismerjk -, az
uttag b o r (bar-bl) jelentse - nyit, megnyit (ffnen) -, vltozatai b u r, b e r .
Z u m - b u r > Z o m b o r teht azt jelenti, hogy szemet nyit, tekint, vagyis -
r. tt elrehat illeszkeds trtnt. ugyanennek magas hangrend vltozata:
S e m b e r > Z e m b e r > Z s e m b e r. mindkett - szemlynvbl alakult -
fldrajzi (helysg) nv is.
Anonymus krnikjban elfordul a Z s i t v a foly neve s pedig eredeti
sumr formban S i - t u - a. Az ,a vizet (folyt) jelent, a Si - tu vagy Si - tuh -
szabad embert, urat, szemet nyitt jelent. A palcoknl s szkelyeknl sokan
viselik a S i d (S i - d u) nevet. rdekes, hogy - tbben - nem tudva nevk s
i magyar voltrl, azt megvltoztattk ,magyarostottk.
A sumr s e (szem) sz szrmazka az Anonymus krnikjban
szerepl ,S z e r e n c s hegy (mons) neve, (S e r e n c h e - Serensu) mely
egybknt azonos a szerencse (fortuna) szavunkkal Sumrul:
S e - r i - i n - s u
Elemzse: S e (s i) = s z e m, (t e k i n t s)
r i (r a) = f e l , r (latvusz)
i n (e n) = (nvms)
s u Vegyes 28/ s s = kegyes, tiszta
Jelentse: kegyes rtekints
23
Ez a teokratikus szemllet sumroknl azt jelentette, hogy az istensg
,r t k i n , - kegyes hozz, meghallgatja - egyszval jban rszesti.
Ez a ,s z e r e n c s e szavunk alapjelentse.
A trtnelmi Z r n y i csald elneve Z E R N - vri. Ebbl jtt a csald
neve Z e r i n > Z r n y i. A ze - ri - in (Se - ri - in) pedig ,rtekintst -
,szerencst jelent. Taln ezrt volt Zrnyi Mikls - a klt s hadvezr -
jelmondata ,Sors bona, - nihil - aliud. ,szerencse - semmi ms.
Mr az eladottakbl is kitnik, hogy a sumr nyelvnek a ,szem
fogalmnak kifejezsre tbb szava volt. Al kell hznom, hogy mindezek az
si szavak - kivtel nlkl - megtallhatk a magyar nyelvben - teht m a i s
lnek.
Az i d i > e d e = szem, tekints sz jelenttt, mr az elbb kimutattam -
a ,fejedelem szavunkban.
Ennl rgibb sz az: i g i > e g e. eredeti jelentse: szem, tekintet, r,
forrs, stb. Ezt megtalljuk a mai k e - g y e l e m szavunkban. A Halotti
Beszdben mg: k e g i l m e, sumrul:
k u - i g i - i l - m u
Elemzse: K u (ki v. ke) = kegyes (J. Copper szerint)
i g i = szem, tekintet
i l (e l) = emel, emels
m u v. m e = , v (nvms)
Jelentse: kegyes - szem emelse, vagyis
k e g y e s t e k i n t s
Vgl az kiratos szvegekben a ,s z e m megjellsre leginkbb
hasznlt kifejezs: e n vagy i n (ini-bl) melynek volt egy u n ( n) vltozata is
(:V. tuk - un = szemnyits:)
Az r (uralkod) megjellsre a sumrok - ltalban az ,e n vagy i g i
> e g e szavat hasznltk, azonban ez mr elvons az e n - d u vagy i g i - d u
(ege - du) = szemet nyit kifejezsbl.
k u - e n - d u > k u - u n - d u
vagy ,e m e s a l nyelvjrsban
k e - e n - d e
24
jelentse: hegyes szemet nyit = k e g y e s r.
Az arab s perzsa forrsok szerint az smagyarok: k n d vagy k e
n d e nven neveztl f uralkodjukat. (u = ) Ez ma mr csak a npi nyelvben
tallhat meg, ersen lertkelt formban: k e n d ~ k e e.
Ezzel egyenrtk volt a kigyelmed - kegyelmed megszlts, melynek
eredetre mr elbb rmutattam.
4.
K n n y ~ (l a c r i m a)
Ez a sz rgi nyelvemlkeinkben: k e n vagy k n alakban fordul el.
tt azonban tudni kell, hogy az kiratos sumr nyelv az r t, r a d s t
(rvizet) gy fejezte ki, hogy: a ,v z j n. Erre is tbb kifejezs volt. gy pl:
a - a r a - d u
Elemzs: a = vz
a r a = j r s, j v s
d u = c s i n l
Jelentse: a vz jvst csinl vagyis r a d.
Ez ms kifejezssel: a - g e - a g vagy csak a - g e
Elemzs: a = v z
g e - e n = j v s (rads)
a g = c s i n l
Ez utbbibl ered a k n n y szavunk.
g e (a - g e-bl lekopssal) = r, r a d a t
g > k hangfejldssel: k e
e n - u n - i n = s z e m
h u (genitvusz eset - birtokjel)
Alakulsa: ge - en - hu > ke - en - hu > ke - un - hu > ku - un - h u majd k - n
- j > k - n > k n n y > k n n y - k n n y.
V. a s r igvel: s e - r vagy s i - i r = s z e m (v z) r j a.
Ez a szavunk nyelvemlkeinkben ,k e n u (Schlgli szjegyzk), illetve
,k u n u ( - Mria siralom) alakban szerepel.
25
26
5.
O r r - o r r a
Dr. Varga Zsigmond ,tezer v tvlatbl Debrecen, 1942. c. rtkes
mvben e szavunkat az akkd ,a r = o r r szbl szrmaztatja. Miutn F.
Delitzsch (nmet) sumerolgus szerint az ,a magnhangz - elzmnye az ,u
(olvasata ,o is) valszn, hogy a sumrnyelvben az - u r (o r) - nak hangzott.
u r > u r - h a > u r r a > o r r a > o r r.
A ,h a birtokjel - htrahat hasonulssal . ,r lesz.
6.
S z j - s z j a
Sumrul: s a vagy s u
Jelentse: s z j, h a n g, s z
Alakulsa: s z - h h a > s z j a > s z j
Ebbl jn a ,s z l, ignk is - ,s u - i l v. ,s u - u l = s z t e m e l.
7.
O r c z j a - a r c a
Ez mr sszetett sz. Az 5. s 6. pont alatti szavak
egybekapcsoldsbl keletkezett: o r r + s z j a
Sumrul: u r - s a - h a vagy a r - s a h a
8.
K p - k p e
Ez az ,a r c kifejezsre szolgl si sumr i g i (e g e) sznak
fejlesztett alakja.
g i - e g e + b i (b e) nvms
27
tt lthatjuk az els sztag lekopsa mellett a: g > k s b > p
hangfejldst:
Alakulsa: igi - be > gi - b e > ki - p e > k p e > k p.
Eszerint az arckp szavunk, szkpzse nem szerencss! Helyesebb
volna ,kpmsa ~ ,kpms kifejezs. Az lnyelvben azonban nem trtnik
minden szigoran a logika szablyai szerint. gaz viszont, hogy a k p szavunk
szemantikai vltozson ment keresztl s jelent ,mvszeti alkotst is.
9.
F l - f l e (rgi: f i l e)
Erre is tbb szava volt a sumr nyelvnek. Minket fleg az rdekel, amit
Gosztonyi Klmn emlt: Raymond Jestin francia asszrolgus - megllaptsa
alapjn. Eszerint f l = p i. lehetsgesnek tartom, hogy az a ,b u r = f l
sznak fejlesztett alakja. A determinatvum - ptl - l u (l e) - nvms
hozzcsatolsval a sz teht gy alakul:
P i - l u > p i - l e > f i - l e > f - l e > f l.
10.
N y a k - n y a k a
A sumr determinatvumok (szmeghatrozk) kztt a ,g u = n y a k
sz is szerepel.
Ezzel a cmszavunkat egyeztetni nem tudjuk. Ez rthet is! A ,g u
sznak igen sok ms jelentse is volt. Ezrt az lnyelv fejldse sorn - a sz
el helyezte (preponlta) a ,n a vagy ,n i nvmst. Ez determinatvum ptl
megklnbztets volt. A sz teht gy alakult:
n a - g u > n a - k u > n a - u k > n a k > n y a k.
a honfoglals korban - mg hasznlatos volt ennek alakprja a: n y k
vagy n y k sz, ami a n i + g u szavakbl jtt ltre - a fenti mdon.
28
N y k (N y k) egybknt egyik honfoglal trzsnk neve. smeretes,
hogy a magyar trzsszvetsg - hadszati szempontbl igen elmsen - az
emberi test - tagjai illetve annak funkcii szerint - plt fel s tagozdott.
Egybknt a Nyk nv tbb hazai helysgnv rzi.
11.
T o r o k - t o r k a (rgi: t u r k u)
Ez a szavunk kt sumr szbl tevdik ssze: ,t u r (d u r -bl)
jelentse: b e j r a t (udvar) s az elbbi pontban trgyalt ,k u (g u - bl).
Jelentse: a nyak bejrati helye. Tur - ku hangztvetssel: T u r - u k = T o r o
k.
12.
E m l e t i - i m l e t i
A csecsem tpllkozsra - a szops, szoptatsra vonatkoz s i
kifejezs, amely mr kipusztult.
Nyelvemlkeinkben - gy a Knigsbergi Tredkben =1350 krl) 9is
mg elfordul.
Hrom sumr szbl tevdik ssze:
e m e vagy i m i = n y e l v
l e h (l a g - bl) vltozatai: lah, lih, luh = mozgst jelent ige. - Jelentse:
jr, jrtat, mozgat
t u = tesz, csinl
E m (e) - l e h - t u azt jelenti teht, hogy nyelvjrtatst csinl - vagyis s z
o p i k.
smtelten hangslyozom, hogy a kezdeti idszakban a sumr nyelv
kprs tjn fejldtt, ezt szemllteten mutatja be B Hrozny (cseh)
professzor:
29
G a l > k a l (vltozatai: kil, kul = nyils > ni szemremtest > szlets >
gyermek, nvekeds >nagy.
Ennek analgijra jttek ltre az albbi szavaink:
13.
E m l , m e l l
A szops mvelethez alapveten hozztartozik a ni e m l . A
kprsnak megfelelen - az e m - l u h > e m - l > e m l szavunk, mr
ni emlt jelli. Ugyanebbl alakult ki - az ltalnos: m e l l (mely) szavunk. tt
azonban mr - az e m e - szbl, az els sztag : ,e - lekopott
Valszn, hogy m >n vltozssal ugyanebbl szrmazik a ,n y e l iga
s a ,n y e l v' nvsz.
14.
J u n h u - j o n h - j o h (c o r)
Ez a szavunk is rgisg. Ma mr nem hasznlatos! gen gyakran fordul
el rgi nyelvemlkeinkben. Eleinte ,u - majd ,o hangzs vltozattal. A
nyelvszek ltalban s z v -nek (cor) rtelmezik - valsznleg a Schlgl fle
szjegyzk alapjn. Ez azonban nem teljesen fedi a sz - igazi rtelmt. Az
alapsz ugyanis itt: a sumr ,g u vagy ,g a. Jelentse: k e b e l, eml, tej,
stb. (kprs).
Az magyar Mria Siralomban (OM.S. - 1300 krl), mr mint kpzett
sz fordul el.
u n h u m vagy i u m h u m n o k
Ez utbbi sumrul: g u - u m - h u - u m - n a - k a
Elemzs: g u > h u > j u = k e b e l
m u =vagy n u) metatzissel: u m vagy u n determinatvum-
ptl nvms!
Egytt: g u - u m (vagy g u - u n)
Ehhez jn a ,h u birtokjel (g a - g u - bl)
30
g u - u m - h u > j u m h u = k e b l e
m u (metatzissel u m) = enym (birtokos nvms)
n a - k a vagy n u - k u (gen. vagy dat, eset, megfelel a mai
,n a k - n e k ragnak).
Jelentse teht: ,k e b l e m n e k.
Megjegyzem - ismeretes volt a sumr nyelvben a ,g a b (ga + ab
nvms) forma is, ugyancsak k e b e l jelentssel.
15.
S z v - s z i v e (c o r)
Tulajdonkppen a sumr nyelv a ,s z v megjellsre a s a g -
(vltozatai: s u g, s i g) szavat hasznlta, mely mindhrom vltozatban ,k e g y
e s -et (jelz) is jelentett. A nyelvfejlds sorn azonban nem az eredeti ,sag
hanem ennek: ,i, illetve ,u (=) hangzs vltozatai maradtak fenn. Ehhez
kpest alakulsa:
s i g > s i h > a i h > z i w >s i w > - s z v
Nyelvemlkeinkben - a z i w az ltalnos, de elfordul az , -s vltozat is -
klnsen a klti nyelvben.
16.
H t - h t a
E sz kzvetlen sumr elzmnye: h a - a - t a
Eredetileg: a g a - a - d a = h t s o l d a l a
a g a = v g , befejezs -> ga - ha > ha
a (ga -bl) = adjektvum kpz
d a > t a = o l d a l
Ez a sz megfordtssal (inverzi) = t a - a r - h a (da - ra - aga - bl), a ,ra
datvusz eset hangzcservel ,ar t a - a r - h a > t a - a r - h a > t a - a r j a > t
a r j a. Tarjnak nevezzk az llatok - h t s oldalt.
31
Ugyanebbl szrmazik a Tarjn honfoglal trzsnk neve is. T a - a r - h
a - a n > T a - a r - j a - a n = hts oldalon lv (a n ).
Ez hadszati szempontbl - htvdet, utvdet jelentett. A Tarjn trzs
nevt egybknt tbb helyen helynevnkben megtalljuk. Valsznleg a
Trkny is idetartozik. (Helynv).
17.
B o r d a s o l d a l
a.) b o r d a
sumrul: b a r - d a
v a r (b u r) = t e s t
d a (t a) = o l d a l
teht eredeti jelentse: a ,t e s t o l d a l a szemantikai fejldssel a mai
nyelvnkn is - a ,b o r d a alatt - a test oldaln lv csontozatot rtjk.
b.) o l d a l
sumr megfelelje - szerintem: u - d a - l a
u (rvidts) = h e l y
d a = o l d a l
l a (l u) = determinatvum-ptl nvms. Szszerinti
jelentse: ,o l d a l h e l y e. ez teht nem csak a test oldalt, hanem
ltalban ,o l d a l t jell.
Ez a sz rgi nyelvemlkeinkben: ,o u d a l a npiesen: , -d a l.
32
18.
G y o m o r - g y o m r a
Nyelvemlkeinkben (Schlgl szjegyzk): g u m o r.
Sumrul: g u - m u - u r u
g u (vagy ku) = eledel, tpllk, ennival
m u (m a) = , v - nvms
u r u (vagy a r a) = sszezz, (zermalnen) rl
jelentse: a tpllkot sszezz (megrl). A sz teht lettani funkcit jelent.
19.
F a r - (f a r a)
Ez a szt a sumr - ,b a r szval lehet egyeztetni. Ennek egyik jelentse
,kls oldal (Ausenseite) A. Deimel szerint. szerintem ebbl szrmazott - b > f
vltozssal a ,f a r szavunk, amely a test hts oldalt jelli.
20.
V a l a g - v a l a g a (alfele)
Sumrul: b a l - a g - a (:b >w vltozssal!:)
b a l jelentse: = kiereszt, kint, kifolyik
a g = c s i n l
a (ana - ene) =
Jelentse: kieresztst (kifolyst) csinl. Ez is biolgiai funkcit jell. A blsr
kieresztsnek (rlsnek) a helyt.
tt megjegyzem, hogy az alfele: ,s e g g e szavunkat Dr. Varga
Zsigmond a s i g v. s e g sumrszbl eredezteti, aminek jelentse: a l s r s
z.
21.
H e r e s h e r l
33
E szavunk a sumr g e r (g i r) vagy g a r szbl szrmazik, aminek
jelentse: csinl, ltrehoz, de jelent nemzst is, st a gyermek (nemzet)
szavunknak is ez a gyke.
Alakulsa: g e r -> h e r - e > h e r e = nemz (szerv).
A ,l a - ,l u igegyk jelentse: eltvolt, h e r e + l u = a here eltvoltsa
vagyis herls.
22.
K z - k e z e
Ennek a sznak a sumr megfelelje: g i - i s ( g i s). Ez azonban mr
sszetett sz. A ,g i vagy ,g e (i g i - bl) = e g y (szmnv) s a , s u vagy ,s
i = k z egybekapcsolsbl keletkezett. gy valjban ,egykezet jelent, de
ez maradt fenn nyelvnkben a ,kz megjellsre.
Alakulsa: g i s > g i z > k z > k z.
Legrgibb sszefgg nyelvemlkeinkben: az . Andrs-kori imban
(1046 vagy 1047) mg ,g i z (g i z e) formban talljuk. A ksbbi
nyelvemlkekben mr k z.
A kt (2) kz sumrul: m a - a n - s u
Ez a ,m a n c s szavunkban l tovbb. Trfsan hasznljuk, de
leginkbb llatokkal kapcsolatban.
A ma - an -su (vltozatai: min - si, mun - su) = kt kz: szmtanilag a
sumrban t z - et (10) jelentett (2 x 5 ujj). Ezt viszont megtalljuk -
szmneveink kztt - a tzes szmjegyekben.
Pldul: harminc (harum x min -si) 3 x 10 = 30.
A tovbbiakban a 10 mr ,w u n, ,w a n, ,w e n alakban szerepel, mert
m = w, s a felsorolsoknl a sumr csak egyszer teszi ki a teljes nevet, a
tbbinl rvidt. Pl. h a t - w a n, h e t - w e n, stb.
A sumr szaki dialektusban a k e t t = k a s v. k a t. K a s - s u vagy k
a t - s u = kt kz. Ez a ,k a c s szavunk elzmnye.
34
A ,k z szavunkat megtalljuk mg - helysgneveink kztt is (:K e s z
i:). ez azonban mr a K e z - i, K a z - i honfoglal trzsnk nevre megy
vissza.
23.
U j j - u j j a
A sumr nyelvben ennek megfelelje: ,u. ez hominima, s ennek a jelnek
tbb rtelme van. Ezrt csatlakozik hozz a ,g a (g u) birtokjel.
Alakulsa: u - g a > u - h a > u h a > u - j a.
A bcsi kdexben (1450) a kvetkez szvegkrnyezetben szerepel:
E m b e r i k e z n e k r j a
Sumrul:
e n - b e r - h i g i s - n e - k e - i - r u u - h a
a mondatban elfordul szavak mr ismertek egyedl az ,i - r u szt kell
elemeznem.
i (i g i - bl) = jel (eljel is)
r u (vagy r a) = bevs, bet, benyom
jelentse: jelet bevs - vagyis r .
tt megemltem, hogy a d i k, d e k s a npies ,g y i k szavunk is
si sumr eredet.
Sumrul: d i - a k u vagy d i - a k - u - n u illetve: g i - a k - u. Jelentse
jelet csinl (betvet).
Ms sumr szval: ,d u b s a r = t b l t r .
d i (idi - ide-bl) = j e l
g i (i g i - bl) = j e l
a k (a g - bl) = csinl, kszt
u (teljesen: u - n u) =
A sumr - ,d i - a k - u - n u szbl szrmazik a grg-latin d i a k o n u s, ami
alsbbrend szerpapot jelent. Bizonyra ezeknek volt a feladata az rs, -
betvets.
35
Anonymus ,Gesta Hungarorum cm krnikjban (1200) megemlti
Csand vezr apjt: D o b o k t. ez sumrul: D u b - u - k a = T b l a - f i a.
gy neveztk a sumrok a tblahz vagy rnok iskola tanulit: az
rdekokat. Ez a nv azonban nem voltegyedl ll a kzpkorban. Van ilyen
helynevnk is: D o b o k a - megye.
24.
A r a s z (rgi: a r a z)
Dvid Antal asszrolgus szerint a sumroknl az ,a r a s z hosszmrtk
volt. Eredeti neve ,s u - b a d. ez azt jelenti, hogy a k z (s u) kinyitsa (b a d).
Jelentette a nyitott kz ltal befoghat tvolsgot.
A nyelvfejlds sorn ezt felvltotta az a r a - s u. ami mr - tbb
kznyitst jelent - sz szerint a kz jrst, s gy jobban kifejezi - m r t k
jellegt. A Schlgl-fle szjegyzkben ,a r a z. mai nyelvnkben: a r a s z.
25.
K a r (rgi: k o r)
Ez a szavunk is sumr eredet. Az alapsz: ,g u r. Jelent: krbemenst,
krbevevst s krlzrst is. Fejlesztett sumr vltozatai: ,k u r, k i r (kr), k
a r.
Nyelvemlkeinkben - eleinte: k u o r, k o r majd ksbb - a mai ,k a r
formban fordul el. Valamennyi ,g u r-ra megy vissza. Megjegyzem,
ugyanezen si szbl ered a latin - ,c h o r u s sz is -, amely voltakppen
krbellst jelent.
Konstantinosz grg csszr a ,Birodalom kormnyzsrl (956) rt
mvben egyik honfoglal trzsnket: K a r - nak nevezi.
Helysgneveink kztt gyakran fordul el a ,K r (kis s nagy K r stb.)
kzsgnv. Ez mr tjnyelvi vltozat, de valjban az emltett trzsnevet rkti
meg.
36
26.
L b - l b a
A 12. pontnl emltettem, hogy a ,l a g = m o z g s t jelent ige, -
kzelebbrl, menst, jrst jelent.
Vltozata: ,l a h, ,l u h.
Ehhez csatlakozik a determinatvum ptl - nvms - ,b a. egytt teht: l
a h - b a > l - b a. Ez a sz teht azt a testrszt fejezi ki, amivel jrunk, vagyis
a funkcit jelli. A piktogrfiban (kprsban) az bra nemcsak a trgyat,
hanem a vele kapcsolatos cselekvst is jelentette. Lb > mens > t, stb.
H a ,gir, gar, gur csoportot nzzk, ez nemcsak l b a t, de lekopssal:
- i r i, a r a, u r u - menst, jrst s mg sok ezzel kapcsolatos - cselekvst is
jelentett.
Ell szltam a ,g e - e n (g i - i n) igrl. Jelentse: menni, jnni, jrni.
Ez a mai j e n > j n iginknek az salakja.
g e - e n - e g e = jr, men, jv, vagyis lb.
e - g e ~ e - n e =
Ezt jelenti teht a ,J e n trzsnevnk. Konstantin grg csszr szerint: ,G
e n e c h.
Alakulsa: G e - e n - e - g e > G e - e n - e g > G e n e g > G e n e h > J e n e
h > J e n
V.: Tih.Al.: ,m e n e h: m e - e n a ,g e - e n alakprja.
Jelentse: m e n n i, j n n i.
C s a l d s r o k o n s g i t e r m i n u s o k
1.
R a j
A trsadalom fejldsnek kezdetn a sumrek a ,csald (familia)
megjellsre a ,r i - a szt hasznltk.
A r i alakprja: r a. ezek a szavak - lekopssal a ,g i r (i r i) s ,g a r (a r
a) szkbl szrmaznak. Jelentse: nemzs, eredet, de jelent jvst is. A sz -
37
szerintem - azt jelentette, hogy egy atytl szrmaznak - teht azonos
eredetek.
A cmszavunk, hangzcservel (metatzissel) - jtt ltre.
R i - a = r a - i vagyis r a j
s valban, a ,r a j szavunk ma is ,csaldot jell. gondoljunk a m h r
a j - ra, ami ktsgtelenl mhcsaldot jelent. A kisebb emberi csoportot, ma is
,rajnak nevezzk.
A trsadalom fejldsvel a csald fogalom - nyelvnkben ms
tartalommal jelentkezik, s mr a dolgozk csoportjnak legkisebb egysgt
jelli. Hogy az sszefggseket s a szemantikai fejldst jobban megrtsk,
ki kell trnem korbbi megfejtseimre:
Amikor a falusi legny - a fonban vagy kukoricafosztskor - a lennyal
jtkosan szrakozik, erre azt mondjuk, hogy incseleg, vagy incselkedik.
Elemezzk ezt a kt si magyar szt.
,i n c s e l e g
Sumrul: i n - s e - l e g (:i n - s i - l i g - bl:)
Elemzs: i n (e n) = s z e m, t e k i n t s
s u, s i, s e = kz
l e g (l a g - b l) vltozatai: lag, lig, lug > lah, lih, luh - mozgst jelent
ige = jr, jrat, mozgat. Szszerinti jelentse: szemt (s) kezt jrtatja. Szval
ebben a jtkban a szemnek s kznek van szerepe.
,i n c s e l k e d i k
Sumrul: i n - s e - l e h - g e - d u - i - g e >
n - s e - l e - k e - d i - i - k e
tt mr a ,l e g-bl lekopssal ,l e lesz, majd az ,e hangz is kiesik
(elizi).
Elemzs: g e > k e = s o k
d u = csinl, tesz, hasonulssal - d i
i - g e vagy e - g e = e - ne (ge - en - g i - i n) = lenni segdigbl
majd -> i - k e s a vghangz lekopsval > i k (:ik - es ige!:) jelentse: .
Ez utbbi sz teht azt jelenti, hogy ,sok szem s kz jrtatst (mozgst)
csinl - i n c s e l k e d i k.
38
2.
C s e l d
Sumrul: se - leh - du > se - le - du > se - le - d > c s e l d. Jelentse:
kezet mozgat (jrtat) vagyis cselekv: - dolgoz.
3.
C s a l d (f a m i l i a)
Sumrul: s u - l a h - d u
Alakulsa: su - lah - du >> sa - lah - du > sa - la - du > sa - la - d > = c s
a l d.
Ez a 2. pont alatti ,csald sznak mly hangrend vltozata, amely
szemantikailag is vltozott, mert mr nem az egyni dolgozt, hanem az egytt
dolgozk legkisebb csoportjt, a ,familit jelli.

4.
S z o l g a
Sumrul: s u - l u h - g a
Elemzs: s u = k z
l u h (l a g -bl) = m o z g a t s (jrtats)
g a (g a r - bl) = c s i n l (tesz)
Szszerinti jelentse ugyanaz, mint a 2. alatti ,cseld sznak, cselekv,
dolgoz. Az alaki vltozs - nyelvjrsbeli klnfejldsre utal.
Alakulsa: su - luh - ga > zu - lu - ga > zol - ga > s z o l g a.
A npies: s z g l , s z g l = su - ga - luh, a ,luh s a ,ga
sztagok megfordtsval (inverzi) jtt ltre.
39
A cseld s szolga szavaink egyeztetse utn, vizsgljuk meg a vele
kapcsolatos , r szavunk eredett is.
Kitn s serny nyelvszeink megksreltk e sznak finnugor (urali) -
trk (altji) - majd s z l v s rja egyeztetst - de sikertelenl, s ezrt
,ismeretlen eredetnek knyveltk el. Miutn az elz pontokban - kimutattuk
- a szolga s cseld szavaink sumr eredett, a logika trvnyei szerint
ugyanezen nyelvben kell megtallnunk az , r szavunk etimonjt is (:ahol
szolga van, ott r -nak is kell lenni:)
5.
r (d o m i n u s)
Sumrul: u r (u r u) = riz, vd, psztor
Az si sumr nyelvnek az , r fogalmnak kifejezsre tucatnyi sz llt
rendelkezsre. Ugyanis a sumrek az ,r fogalma al vontak minden
,tekint szabad embert, aki nem volt rabszolga. tt csak egy prat emltek: ,igi
- du) (ege - du), ,en - ber (in - bir), ,idi - il (ede - el), se - mu ber, si - du, stb.
Ezekbl - elvonssal - az kiratos szvegekben az: ,i g i s ,e n
szavakat hasznltk az , r megjellsre. Tudjuk azonban, hogy a sumrek
,par excellence - teokratikus szemllet npek voltak. A vrosllam fpapjt -
gy neveztk: ,sib - zi - kalemma vagy ,r - su - uru.
u r u = vrosllam
k a l a m m a = orszg
s i b vagy u r = psztor (riz)
Jelentse: a vrosllam (vagy orszg) kegyes psztora.
Ez volt a fpap (papi fejedelem) c m e. ezt a fpapi cmet megtalljuk
igen sok sumr kirly (papkirly) nevben e l s tagknt, m s o d i k tag
pedig az istennv, kinek fpsztora volt. P l d u l :
U r - N i n - g a l
U r - z a - b a - b a
U r - N i n - g i r
U r - N a m - s e
40
U r - G i - g i r
U r - B a b - b a r (B a u)
U r - N i n - g i r - s u
Ltjuk teht, hogy a sumr kirlyok egyben az orszg fpapjai is voltak.
(Utul - kal - amma (kirly) = orszg psztora:)
Ezt az si hagyomnyt mint ratlan trvnyt - a honfoglals s a vezrek
korban is megtartottuk. A magyar fejedelmek s fejedelmi szemlyek (d u x)
egyben npk psztorai, fpapjai is voltak, vagyis papi funkcit is tltttek be.
Ezt egybknt kielemezett sumr nevk is bizonytja. Pl.
U r - s u - u r u = a vrosllam h psztora
U r - k u - u n (Ur - ki - en - bl) = En - ki (sten psztora)
B u l - s u u (B u l c s u) = ,Megbocst
H o r k a pedig =irgalmazt jelent
Mindez papi funkcira utal, amellett, hogy a hadban is jeles vezrek
voltak. A grg forrsok (950 krl) szerint a magyar trnrks megszltsa
,u r u m volt. Ez a sumr ,u r - m u-bl jn metatzissel = ,u r a m.
Ez a megszlts minden fejedelmi szemlyt (d u x) megilletett. dk
folyamn azonban elvesztette vallsi jellegt s mr minden ,tekint szabad
embert megilletett. (T e k i n t te t e s r)
6.
A t y a - a p a (p a t e r)
Sumrul: a d, - a d a, a d - d a
Eredete: u d, - u d u.
Jelentse: riz, vd, vigyz s psztor is.
Fejlesztett akkd alakja: ,a t u = riz, vigyz (ige)
Az a d - d a mr kpzett sz s szerintem ,a d - g a - bl (g a - birtokjel)
- htra hat hasonulssal - jtt ltre.
Alakulsa: ad - ga > ad - ha > at - ja > a t y a.
J. Halevy - a nagytuds asszrolgus felhvja a figyelmet, hogy az
krsban gy az ,a d(atya) mit az ,a m a sz egyarnt ,a hangzra rvidl.
41
Ehhez kpest az a p a szavunk a + b a nvmsbl b > p vltozssal jtt
ltre. A. Deimel szerint a p a = a b - b a. itt az alapsz a b, hozzjrul a ,b a
nvms.
7.
A n y a (m a t e r) - m a m a
Sumrul: a m a = a n y a
Ama - mu vagy ama - ma = anym; ez az els sztag lekopsval: m a
m a.
Miutn az ,a (hts lekopssal) magba vve is anyt jelent, ez a mai
nyelvnkben, a ,n a vagy ,n i nvms hozzkapcsolsval - az ,a - n a vagy
,a - n i - a > a n y a vagy a n y j a szban jelenik meg.
8.
M o s t o h a
Sumrul: M a - a s - t u h - h a vagy
m u - u s - t u h - h a
Jelentse: m s i k (msodik) a n y a
Elemzs: ama - as vagy umu - us - els lekopssal: ma - as vagy mu - u
s = a n y j a
t u h ( vagy t a h) = 2 (kett)
t u h - h a = m s i k
Ezzel szemben az d e s a n y a:
i d e - e s a - n i - a = els anya
i d e (i d i) = e g y (szmnv)
e s = adjektvum kpz
i d e - e s (vagy de - es) = el s
Mai hasznlatban ,desanya - npiesen ,i d e s anya - st Palc fldn 'des
anym is gyakori megszlts.
42
9.
G y e r m e k - g y e r m e k e
Sumrul: g e r - m u (g i r - m u), g a r - m u
Nyelvemlkeinkben: - gy a Knigsbergi Tredkben (1350 krl) g e r m
u k e.
G e r - vagy g a r + ,m u s g e > k e datvusz.
A sz sumr gykszava a ,g a r vagy ,g i r> g e r.
Jelentse: elllt, teremt, n e m z, csinl. Ez azonban a piktografikus fejlds
sorn: teremtettet, nemzettet vagyis g y e r - m e k e t is jelent.
F. Deltzsch (nmet) sumerolgus teremtvnynek fordtja: ,a - gar - gar =
vzi teremtvnyek.
F. Hommel pedig egyszeren: ,llnynek rtelmezi. valjban ez:
nemzettet, vagyis gyermeket jelent. A sumr kirly s istennevek kztt
gyakran szerepel - a ,g i r (g e r) sz - gyermek rtelemben. Pl.
N i - i n - g i r - s u = g fnyes gyermeke (isten)
N i - i m - g i r > N i - g i r = g gyermeke = fejedelem, fpap
S i n - M a h - g i r = Holdisten - magasztos gyermeke
K i - e n g i r = En - ki (Ki - an) isten gyermeke
Miutn a ,d u is gyermeket jelent, szerintem ennek ekvivalense: E n - k i - d
u. (tovbbi kirlynevek:
M i h - g i r - D a g a n,
U r - g i - g i r.
Ezt a szt, ilyen rtelemben tvettk a smi npek is, pl. S e n - n a g e
r - i b = Holdisten figyermeke vagy nemzett fia (g e r - i b = nemzett fia).
Az -Testamentumban Sumrfld neve: S i n - n a - h a r ahol a ,h a r (g
a r - bl) ugyancsak gyermeket jelent. Holdisten gyermekeinek fldje.
smeretes, hogy a sumrok az ,atya, anya s gyermek hrmassg
alapjn kpezik els szmneveiket.
1 = a s (a d - s u - bl)
2 = m a - a n (a m a - a n - bl)
3 = e s (p e s = nemzs, szaporods (= gyermek)
43
Az e s = gyermek megfelelje: h a r - m u (gar -bl) ugyancsak - gyermek
jelentssel. A mai magyar trzsszmnevekben a ,hrom eredetileg teht:
gyermeket jelent. G a r - m u > h a r - m u > h a r - u m > h r o m
D u ~ d u - m u = g y e r m e k
Ez a sz szintn antikvits (rgisg). Mint nll sz nyelvnkben mr
nem szerepel. D u - determinatvum-ptl nvmssal + m u: D u - m u =
gyermek. Vltozatai: d i - t u > d i - t i. Emesal nyelvjrsban: d e - m e.
Nyelvemlkeinkben: az magyar Mriasiralomban (1300 krl) mg
elfordul ,f i o d u m alakban.
S u m r u l: i b i - u - d u - m u
Alakulsa: bi - u - du - mu > fi - u - du - mu > fi - u - dum > f i - o - d u m.
Amint ltjuk, itt a kezd ,i s z zrhangz ,u lekopott, a ,b
mssalhangz pedig ,f- vltozott.
i b - b i > b i = f i
u (u - n u -bl) = , - v
d u = gyermek
m u = nvms - itt: ,enym
Jelentse: ,f i g y e r m e k e m
Cmszavunkat igen vltoz formban, megtalljuk mg a magyar
fejedelmi nevekben, a rgi fldrajzi neveinkben, st mint ksbb ltni fogjuk,
kzszavainkban is.
E l d (Eleudu): Elu - du (lu - du - bl) = g (isten) gyermeke
O n d (Oundu): U n - d u (Unu - du) = g gyermeke
A sumrok az g vagy sten gyermekei!
D u - m u - z i (D u - m u - s i) a T a v a s z isten neve igen sok
vltozatban fordul el.
D m s - D i m i s i (1171) D e m u s (1200) majd T i m i s ~ T e m e s
(hely s folynv).
Anonymus Gestjban (1200) emltett ,D e m u s nv: T m u s z
alakban megtallhat a jl ismert gyermek (kiolvas) versikben ,Antan
Tmusz szraka Tmusz stb.
Sumrul: A n -.t a - a n D. s u r - r a - a k a D.
44
a n - t a = g e n (fennt)
a n = v a n - D.
s u r - r a = felragyogst
a k a (a g a) = csinl D.
Ez tulajdonkppen a tavasz megszemlyestjnek: D u m u z i istennek ,D e
m u s z n a k - si kszntse. Ennek sumr voltra P a s s Lszl hvta fel a
figyelmet. A D e m e s D m u s z formt megtalljuk az si magyar csaldi
nevek kztt.
11.
F i , f i a, i f j , f i a t a l
A fi szt az elz (10.) pontban mr elemeztem. A f i a szban szintn
lekopik az els sztag, d a a h a (g a -bl) birtokjel csatlakozik hozz: b i - h a
> f i - h a > f i a ide vehet mg az ,i f j szavunk, amely - mr lekops
nlkl alakul: i b i - h u > i f i - h u > i f i j u > i f j . tt a h u (g u - g a -bl)
mr adjektvum kpz.
V. ifj r, - npiesen ,i f i j r. A ,f i a t a l szban a ,t a l jelentse
t e l j e s (t a l vagy t i l).
12.
k e r
A sumr nyelvben az 1 (egy) szmnv egyik alakja ,ge vagy ,gi. Ez az
,igi > ege-bl szrmazik, az els sztag lekopsval: jelentse r, frfi. A
magyar nyelvben hasznlatos 1 (egy) szmnv hts lekopssal jtt ltre -
teht i g > e g > e g y. (Lsd Halotti Beszd i g.)
13.
S i h e d e r
Sumrul: s i - g i d - e r > si - hd - er > s i - h e d - e r.
45
s i - g i d - = segt (sz szerint: kezt megragadja). A Halotti
Beszdben: ,s e g e d.
e r = e m b e r, szolga (A. Demiel szerint)
Jelentse: s e g t e m b e r, vagyis, aki a munkban kzremkdik. Ennl
tbbet mond a kvetkez sz.
14.
L e g n y
Sumrul: l u - g i n
Elemzs: l u (emesal): l e = e m b e r
G i n = s z o l g a - szolglatot tev
Alakulsa: lu - gin > le - gin > le - gn > l e g n y
Jelentse: s z o l g l (dolgoz) e m b e r
A legny szavunk npiesen: l e g i n y.
15.
K l y k - k l k
Sumrul: k u l - u k u
Elemzs: k u l (g a l -bl) = gyermek - f i
u g > u k u = ivadk, nemzetsg, stb.
Jelentse: f i (nem) ivadk, fi - gyermek
16.
F a t t y - f a t t y a
Ez alatt mai nyelvnkben azt rtjk, hogy a gyermek - mellkhajts -
vagyis nem a trvnyes atytl szrmazik.
Elemzs: b a = v
a d = a t y a
46
t u h, t a h = k e t t , msik (Halevy)
Alakulsa: ba - ad tuh >ba - at - tuh fa - at - tuh > t a t t y
Jelentse: a t y j a m s
tt a b >f vltozs nyilvn azrt trtnt, hogy alakilag is klnbzzk a
hozz igen hasonl kvetkez sztl.
17.
B t t y a
Sumrul: b a - a d - t i - h a - a
Elemzs: b a - a d = a t y j a
t i vagy t u (du vagy di -bl) = g y e r m e k (f i , i f j )
h a (ga -bl) = datvusz eset
a (a - n a) =
Alakulsa: ba - ad - ti - ha - a > ba - atti > ba - atti - ha > ba - at - ti - ja > bttija
> b t t y a
Jelentse: a t y j a f i a (:atya - fi - neki - )
18.
c c s e
Sumrul: u d - t i - s i - e (u = > )
Elemzs: u d (a d alakprja) = a t y a (riz, vd)
t i vagy t u (du -bl) = f i , gyermek
s i vagy s u = n e k i (datvusz eset)
e (e - n e) =
Alakulsa: ud - ti - si - e > t - ti si - e > utti - se > utt se > ccse > c c s e
Jelentse: atya - fi - neki - vagyis a t y j a f i a
A 17. s 19. pont alatti terminusok mg nem jelentettek sem korbeli, sem
nembeli disztinkcit, hanem csupn azt jelltk, hogy egyazon atynak a fiai,
vagyis testvrek. A minsgi sztvls - mr a ksbbi nyelvfejlds sorn
trtnt.
47
19.
P e r e p u t t y a
Sumrul: p e r - e b u - u d - t i - h a - a
Elemzs: p e r (ber - bar -bl) = t r s (Genocse) - itt: lettrs
e - (e - n e) = , v
b u > p u (b a alakprja) = v, (nvms)
u d (vagy a d) = a t y a, riz
t i vagy t u (d u - bl) = f i , gyermek
h a - a = tbbes jel (ga - ge = sok)
Alakulsa: Lsd a 17. pontnl
Jelentse: l e t t r s a s a t y a f i a i
20.
P r - p r j a
Elemzs: p a r- (b a r - b e r -bl) = trs, lettrs
h a (g a, g e) =birtokjel
Alakulsa: b a r - h a > par - ha > par - ha > p r j a
Jelentse: l e t t r s a (tekintet nlkl a nemre.)
A sz alakprja: b e r > p e r mr nyelvnkben f r f i lettrsat jell.
b e r - h e > per - he > fr - je > f r j
Egybknt a ,frfi szavunk is eredetileg finem lettrsat jellt. p e r + i b i >
p e r - b i > f r - f i
tt megjegyzem, hogy a sumr krsban a h s j jel nincsen Dr. Varga
Zsigmond - F y - djas professzor azonban - alhzza, hogy a beszlt
nyelvben mindkt hangz jelen volt.
21.
L e n y z > l e n y
48
Sumrul: G i l - e - a n - s u
Elemzs: g i l > k i l (gal -bl) = l e n y
e (e - ne) nvms =
a n (e n alakprja) = r, tekint
s u (sag - sug - bl) = kegyes, tiszta
E sznl nagymrv lekops trtnt. Eltnik a szkezd ,g, majd az ,i is.
Elemzs: Gil - e - an - su > il - e - an - su > le - an - su > le - an - zu > leanzo >
l e n y z .
Jelentse: Kegyes r - leny (kegyestekintet lny).
A ,leny szban a kegyes ,su > zu > zo) jelz mr elmarad.
V e n d g = m e - e - n i - d i - e g e
Elemzs: m e ( m u) v a - v u = v
e = hz
n i (n a) = ba, b-e latvusz
d i (d e , d u) = jvs
e g e =, v
Jelents: h z b a jv
49
22.
S z z
Sumrul: s u - z i (u = )
s u = t e s t, (olv. s z )
z i (z i d - bl) = becsletes, tiszta, tisztes
Jelentse: b e c s l e t e s (t i s z t a) t e s t
23.
H a j a d o n
Sumrul: G a - h a - a d - u n
Elemzs: g a = h z
h a (h a - a -bl) = v b e n (lokatvusz)
a d (a d a) = a t y a (lehet genitvusz is)
u n (a n) = l e v (particpium)
Jelentse: atyja hzban lev (aki mg nem ment - frjhez)
Alakulsa: ga - ha - ad - un > ha - ja - ad - un > haj - ad - un > h a j a d o n
24.
N s z - n s z a
Sumrul: N a - a z a g > n a - a s a h > n s z a
n a = fekvs, pihens, hls
a z a g = vele, oldaln
Jelentse: vele fekvs, egytthls = n s z
25.
M e n y e g z
Sumrul: M e - e n - e - g e - s u
Elemzs: m e vagy m u = e m b e r, f r f i
50
e n = v - nvms
e - g e = n e k i , h o z z
s u =a d s, olv. s > z > z
Jelentse: e m b e r h e z (frjhez) a d s
26.
L a k o d a l o m - L a k o m a
Elemezzk elbb a l a k o m a szt:
l a (l a l -bl) = teljes, bsges
k u (g u -bl) = evs, (eledel is!)
ma (m a r -bl) = csinl
(g a r alakprja)
Jelentse: B (teljes) evst csinl
(A lakmrozik szban mg jelen van az ,r!!)
A l a k o d a l o m mr ez kiegszl a ,d a l szval, aminek jelentse: ,f
n y e s.
Ez a szavunk teht azt jelenti, hogy fnyes lakodalom, vagyis
nneplyes.
27.
M e n y e c s k e
Sumrul: M e - e n - e - s i - g e
Elemzs: m e vagy m u = (ember frfi + en nvms = embere
e - s i (s u) = hozz (latvusz
ge > ke (ke - en - bl) =menni
Jelentse: sz szerint: ,embere - hozz (emberhez) m e n t.
Ms szval: f r j h e z m e n t.
Ezt a szt az ,E n - L i l s N i n - L i l ,eposzban ,m u - u n - u s - e e m
e k u dialektusban - talljuk s a sumerolgusok ,fiatalasszonynak fordtjk.
51
Ez szemantikailag teljesen megfelel a ,menyecske szavunknak.
Szerintem ebbl elvons a ,meny ~ menye szavunk. Egybknt v. a 25. pont
alatti menyegz szval.
28.
N ~ n e j e
A sumr nyelvben a ,n i - i n rnt jelent.
n i (n u , n e) = n
i n (e n , u n) = r (tekint)
Ehhez kpes: n i + g e (birtokjel) = n j e - n e j e
Alakulsa: n i - g e > n e - h e > n e - j e
A n e j e sz mai nyelvnkben azt jelenti, hogy - n n e m lettrs -
vagyis felesge.
Dr. Varga Zsigmond a ,n n e szt (idsebb nvr) a ,n i - i n-bl
szrmaztatja. Ez szemantikai vltozssal lehetsges is. Maga a ,n v r sz
br - valsznleg bels keletkezs -, de szintn sumr sz.
n i (n e, n u) = n (nnem)
b e r (b a r - b u r -bl) = t r s, de testvrt is jelent.
Dr. Varga Zsigmond s J. Halevy szerint, st A. Demiel szerint v r (b u r)
jelentse is van. tt a ,b = ,w, n i - b e r > n e - w e r > n - w e r > n - v r.
de tartozik mg a ,b a r t szavunk is.
b a r - a t u = testvrknt cselekv.
Egybknt ,b a r t szavunk latin fordtsa: f r a t e r, ami testvrt jelent.
52
29.
A s s z o n y
Rgi nyelvemlkeinkben ez a sz - tbb alakban fordul el.
Leggyakoribb: az ,a s s u n, ,a z z u n, ,a s s z u n forma, de elfordul ,a s z
e n (1197 s a Halotti Beszdben - 1200 ) ,a c h s i n alakban is.
Sumrul: g a - s a - a n
Elemzs: g a = h z
s a (s a g, s u g - bl) = kegyes, tiszta, fnyes
a n (e n, i n, u n) = r n (tekint)
Jelentse: a hz kegyes rnje
A s s z o n y szavunk - teht mr fejlesztett forma.
Elemzse: a s = h z a. Ez a sz a g a - s u -bl jn a
szkezd g s a szvgi u hangz
lekopsval.
s u (s a g -bl) =kegyes, tiszta
u n (e n , i n, a n) = rn
Jelentse ugyanaz. Az ,a c h s i n (Halotti Beszd) sz ugyancsak a sumr
nyelv alapjn magyarzhat!
A ,ga - ha = hza, lekopssal a fenti g a - s u > a s - fejlds
analgijra: a h (a c h) lesz, a s i a s a g -bl, az i n pedig az (e n, u n = r n
) legrgibb alakja, - gy lesz teht: a c h s i n.
Az a s z e n - szban (1197) pedig mr az ,e n forma szerepel. Az ,a c h
s i n si formt vettk t az osztek, s ezrt tekintettk korbban nyelvszeink
- az ,a s s z o n y -t a l n jvevny sznak. (lsd. B. Lrinczy va, a
Knigsbergi tredk, Bp. 1953. cm munkjt.
53
30.
H l g y - h l g y e
Ez kt szbl tevdik ssze:
1.) g e l - g i l (g a l - g u l - bl) = gyermek, leny, s
2.) i g i > e g e - lekopssal: = g e = r, tekint, uralkod. (v. Ge - du -
an - na = az g (a n - n a) sumr fpapn nevvel, urnak [G e)
gyermeke - lnya) du]
Alakulsa: hel - ge > hel - ge > hel - gye vagy hl - gye > hlgy > h l g y.
Jelentse: r (gyermeke) - l e n y a
31.
r v a
Sumrul: a - a r - b a
Elemzs: ,a (a d-bl) = a t y a, de Halevy szerint az ,a a n y a is
lehet!
a r (r a - bl) metatzissel) = datvusz eset
b a (b a d -bl) halott
Jelentse: a t y j a - h a l o t t
31/a.
U n o k a
(Rgi: unuka, unoka, onoka, a Teleki kdexben ,vonoka)
Sumr: M u - u n - u k a - ksbbi olvasat: W u - u n - u k a
Elemzs: m u (w u) = gyermek, fi, Ren Labat szerint: f i l s.
m u - u n vagy w u - u n = gyermeke, fia
u g - u k u = gyermek, ivadk
Jelentse: gyermeknek gyermeke (finak fia)
54
Ezt a szt mg az -egyhzi szlv vette t a sumroktl vagyis a
magyaroktl ,v n u k formjban. Miklosevich szerint a bolgr - szlvban a ,m
n u k alak is megtallhat.
32.
r e g - i d s
Sumrul: u r - e - g a ( > )
u r = riz, vigyz
e (vagy e s) = h z
g e (vagy g a) = -nak, nek (genitvusz eset)
Jelentse: a hz rizje (aki otthona marad
Sumrul: u d u - u s
u d u = i d
u s = adjektvum kpz
33.
V en d g
Sumrul: W e - e - n i - d i - e g e
Elemzs: W e - (m e, m u -bl) =, v (m = w)
,e = h z
n i vagy n a = latvusz: -ba, -be, -hoz, -hez
d i vagy d u = mens, jvs
e - g e (=e - n e) = (:ge - en = lenni
Jelentse: h z b a j v
34.
A g g a s t y n
Sumrul: A g - g a - s i - t i - a n
55
Elemzs: a g a (a g - g a) = v g e, b e f e j e z s e pl.
aga-udu-ge = i d (idszak) vgig.
s i vagy s u = - o n, - e n, - n lokatvusz
t i (t i l - bl) = l e t
a n (vagy e n) = l e v , partcium
Jelentse: Az let vgn (befejezsn) lev.
x x x x x x
Utsz
Jelen tanulmnyomban - alapszkincsnk - ell megjellt csoportjbl - ,
mintegy 60 szt vizsgltam meg s egyeztettem - az si sumr nyelv megfelel
szanyagval.
tt tulajdonkppen - egy s ugyanazon nyelv archaikus s modern -
formjnak sszehasonltsrl van sz!
Az eredmnyes egyeztetst az tette lehetv, hogy a sumr nyelvet -
nem mint holtnyelvet, hanem mint ma is l - nyelvet - fejldsben -
vizsgltam.
Kzel 6000 ves idtvolsgot kellett thidalnom, helyesebben szlva - e
hatalmas id folyamn trtnt nyelvfejldst kellett nyomon kvetnem s
ttekintenem.
Ezt lehetv tettk:
I. Az sszehasonlt nyelvtudomny hagyomnyos mdszereinek alkot
mdon trtnt felhasznlsa.
II. Az analitikus (elemz) mdszer racionlis alkalmazsa.
A d .
Mr tanulmnyom elejn nyomatkosan felhvtam a figyelmet a hangzk
- fejldsi vonalnak rendkvli jelentsre.
Ez - valjban - az e g s z nyelv - letben trtnt hangzvltozsok:
fejldsi tendencik, idrendi-kronologikus - felsorolsa. Az urli (finnugor)
56
nyelvszek szerint egy hangznak - egy (esetleg) kt szablyos
hangmegfelelse lehet.
Mr pedig ktsgtelen, hogy - a tapasztalati tnyek alapjn egybelltott -
hangsorozat: fejldsi vonal - minden egyes hangzja szablyos
hangmegfelels!
Elfordul ugyan, hogy egyes hangzk a fejldsben megrekednek,
msok viszont egy-kt fejldsi fokozatot tugornak, mindazonltal a fejldsi
vonal lnyegesen megknnyti a kutat munkjt s egyben igazolja:
,a s z a b l y o s h a n g m e g f e l e l s t.
A d .
Az etimolgiai kutatsban - a magam rszrl - klnleges fontossgot
tulajdontok: az a n a l i t i k u s (elemz) mdszer alkalmazsnak.
Ezt - leghelyesebb - egy-kt pldval szemlltetnem.
,N y i t (ffnen) szavunknak a sumr nyelvben: a ,t u h > t u - sz felel
meg. A kutat megllaptja, hogy mindkt sz egytag - itt - egyezs nem
lehetsges! Ellenben az a kutat, aki ismeri a nvmsok - determinatvum-
ptl szerept s az analitikus mdszert hasznlja - ,n y i t szavunkat mr kt
(2) rszre bontja: ,n i + t u h = az nyitsa (n i - t u h > n i - t u > n i t > n y i t)
Megkaptuk teht a ,n y i t ignk etimonjt.
Vegynk egy msik szt: ,n v (n e v e)
Sumrul: m u > w u (emesl: w e) = nevezs, nv.
Alakulsa: n i - w u > n e - w u > n e - w e > n v
A lelkiismeretes kutat teht az analitikus mdszert nem mellzheti.
x x x x x x x x x x
Tanulmnyomban nagy figyelmet fordtottam - az ugyancsak fontos
szemantikai (jelentstani) vltozsokra is. csodlatoskppen - nmely szavunk
eredeti jelentse - oly meggyz s tkletes, hogy szinte - az ,rtelmez
sztrba kvnkozik. Pl.:
c s p h a d a r = termst (szemet) ver bot
57
i n c s e l k e d i k = szemt, kezt, sokat jrtatja
c s e l e k e d i k = kezt sokat jrtatja
i m l e t (rgi) = nyelvt jrtatja (szopik)
i k e r = egynemzs
58
S z m n e v e i n k e r e t e
A magyar szmnevek eredete, klnsen a tudomnytrtnet
szempontjbl, nagy jelentsg. E fontos s rdekes krds nemcsak a
tudomnyos vilgot, de a nagykznsg szles rtegeit is rdekli. Az utbbi
idben egy akadmiai tanulmny s ennek nyomn egyes folyiratok is
foglalkoztak a szban forg krdssel. Vgs eredmnyknt leszgeztk, hogy
szmneveink nagyrszt u r a l i vagyis f i n n u g o r eredetek. Ezzel
szemben komoly tudsok szerint, maguk a finnugor szmnevek tvtel
eredmnyei, vagyis idegen eredetek.
Ezrt tartom szksgesnek a felvett krds tovbbi vizsglatt egszen
a gykerekig hat kutatssal.
Kutatsunk kiindul pontja.
Szzadunk forduljn, az els vtizedben, kitn nyelvsznk, Munkcsi
Bernt, aki nemcsak az urali, de az altji s smi nyelveknek is alapos
ismerje volt, st a s u m r b a n is jrtassgot szerzett, rszletesen is
foglalkozott a felsorolt npek szmneveivel. Kutatsai sorn mr akkoriban sok
s lnyeges egyezst mutatott ki az kori Mezopotmia npeinek
szmneveivel. klnsen feltnnek llaptotta meg, hogy az urli npek ,ugor
csoportjban a ,h t nemcsak 7-es szmot, hanem ,hetet, azaz htnapi
idtartamot is jelent. Szerinte ez a ketts jelents egszen egyedlll s a
babilniai-asszr kultrkrn kvl egyetlen ms npnl sem fordul el. tt meg
kell jegyeznem azt a tnyt, amit ma mr minden szakember elismer: a kezdeti
akkd-babilniai kultra teljesen sumr jelleg volt.
Munkcsi szerint a 6-ig val finnugor szmols az un. Sexagenlis
szmrendszeren alapszik. Ez szintn sumr eredet, s a sumr ,holdkultusz-
ra vezethet vissza (5 x 12 = 60), ahol a holdhnapok szma 12. a ht nap,
vagyis az ,id-ht az gynevezett holdfzisokat jelentette. Az ugor ,h t
pedig a babilniai-asszr ,s i b i t t u (s a b a t u) sznak -, amely ugyancsak
ketts jelents, az tvtele.
A ,sibittu - sabattu a sumr ,s i - b a d (varinsai: si - bid, sa - bad) sz
fejlemnye: megszabadulst, szabadd-tevst jelent rtelemmel. Ebbl arra
59
kvetkeztethetnk, hogy eredetileg nem hetet (holdfzist), hanem a teliholdat
(holdtltt) jelentette.
tt megjegyezzk, hogy a si - bad, sa - bad sznak (mely a mi s z a b a d
szavunk eredete!) ms kifejezsi formja i g i - d u vagy g e - t u h. Mindkett
jelentse: szemet megnyit, azaz tekint, teht s z a b a d e m b e r, szemben
a rabszolgval, aki ,igi - nu - du teht szemet n e m nyit, nem t e k i n t ,
teht n e m s z a b a d.
Munkcsi Bernt arra a vgs kvetkeztetsre jut, hogy az altji (keleti
g) s a finnugor npeknek a mveltsgben a sumrok voltak ,si mesterei.
rnyadknt fogadjuk el ezt a vlemnyt s vizsgljuk meg szmneveinket a s
u m r nyelvi alapon.
A s u m r s z m n e v e k r l l t a l b a n
A sumr szmnevek vizsglatnl mr eleve megemltek egy
szembetl sajtossgot. Ez abban nyilvnul, hogy egy s ugyanazon szm
kifejezsre tbb formt is alkalmaz. Ennek oka - szerintem - egyrszt a sumr
,vrosllamok egymstl fggetlen alakul kultrkreinek klnbzsgbl
fakad, msrszt az a gyakorlat, hogy a sumr papok, ksbb a smi rnokok,
igyekeztek az egsz birodalom terletn hasznlatos szmnevek k i r a t o s
rgztsre. Ez, a sumerolgusok szerint arra vezetett, hogy a sokszersg
folytn ma is szmos kifejezsi forma megoldatlan, br ltezsk logikusan
kvetkeztethet.
A sumrok k e z d t e t b e n tig szmoltak. Primitv mdon: u j j a i k o
n. az egyik kzen kezdtk, a msikon folytattk, illetve ismteltk az 5
hozzadsval. gy jutottak el a 10-hez. Szerintem ppen ezrt a t z e s
szmrendszer megelzte a csillagszattal sszefgg h a t v a n a s
(sexagezimlis) szmrendszert. E tren azonban a vlemnyek megoszlanak.
A s u m r s z m n e v e k r s z l e t e z s e
60
Mr mint emltettk, kezdetben ,tig szmoltak ujjaikon. A kz ujjait
nyjhoz, vagy kis csaldhoz hasonltottk: 1 = atya, 2 = anya, 3 = gyermek
(fi), 4 = leny, 5 = psztor, vagy ms vltozatban: 1 = r (els ember, frfi, 2 =
hitves(trs), stb. mint fent.
E l e m z s :
1. a s (a d - s u - bl) = a t y a
g e (ige - ege - bl) = e l s (sztaglekopssal)
Eredeti jelentse: szemet nyit, tekint, szabad ember, r, egy, eleje,
els, stb.
d i - i s vagy d e - e s (ide-e s -bl els lekopssal)
g i - i s vagy g e - e s (ige-e s - bl els lekopssal)
= e g y, e l s , r, u r a l k o d , stb.
Az akkdban ,gy = id, ed, ami a sumr ,idi-bl szrmazik. Jelentse: s
z e m.
2. m a - a n (ama - an - bl) = a n y a (a m a -bl els lekopssal).
Vltozatai: mi - in, me - en, mu - un.
k a s (kas - da -bl) = t r s, h i t v e s
eredetileg: k e s - d a = hozzkttt, hitvestrs
t a b (t a p) = 2, hozzilleszt, tapaszt (itt inkbb k e t t s, i
k e r rtelemben).
t a h vagy t u h = kzeli, mellette lv, msik
3. e s vagy u s = gyermek, vr, stb.
Joseph Halevy itt megemlti a d u = teljesen s a
d u - m u - u s = szintn gyermek szavakat.
4. l i m - m u vagy l a m m u = l e n y a. szerintem teljesen:
k i l - i m - m u
k i l = l e n y
i m - m u = v
Egyttes jelentse teht = lenya
Fritz Hommel szerint:
61
n i - in = n n e is ,n g y-et jelentett. Ez
sszettelben n i, pl. n i - s i = h s z: n i = ngy, si vagy su = k z, ami
szmtanilag = 5, teht 4 x 5 = 20.
5. i - a = id, ad, ud = r i z , p s z t o r
A sumr nyelvben a ,d hang sokszor lekopik, gy a d > a = a t y a. a psztor
eredetileg u d, de ksbb mr i d formjval is tallkozunk. Pl.
g a - a s - i d - d a > kasidu = a hz re(ura) vagy g a z d a. Ez volt a
kz utols ujja, teht vgsszm.
Az ujjon val szmols 6-tl mr a msik kzen trtnik, illetve az ,5
hozzadsval jbl kezddik.
6. a s vagyis a - a s = 5+1 =6
7. i - m i - i n vagy u - n u - u n = 5 + 2 = 7
8. u s - s u vagy u s - s a = (
us = 3, su = kz = 5 = 8 (5 + 3) = 8
9.i l i m u, i + l i m u = 9 (5 + 4) = 9
10. ,u = 10
Szerintem ez a vgz szm ugyancsak az u d = riz, psztor szbl
szrmazik a ,d hang lekopsval.
62
A m a g y a r s z m n e ve k e r e d e t e 1 - 1 0 - i g
Szmneveink 1-10-ig kivtel nlkl, mint ltni fogjuk -, s u - m e r e r e d
e t e k. A tzen felli szmnevek pedig ezen plnek fel, teht vgs soron
szintn sumer szrmazsak.
1. - E G Y Ez a tszmnevnk a sumr igi > ige > ege szbl ered.
Jelentse: s z e m. (Alakprja: idi > ide). Az i g e > e g e tulajdonkppen
elvons az i g e - t u h > g e - t u h -bl = szemet megnyit, tekint, tovbbi
jelentsei: szabad-, els ember, r, eleje, egy, els, stb.
A magyar i g > e g (gy, egy) a fenti alapszbl (ige-ege) jtt ltre. Ez a
Halotti Beszdben mg i g (olvasata g y), de ksbben mr E G > E G Y. a ,g
hang fejldse: g > h > j > gy. A sumrban az ,egy tszmnvknt fleg a
,GE volt hasznlatos. Ez ugyancsak az ige>ege szbl szrmazik, de els
lekopssal.
Nyelvemlkeinkben els elfordulsa a Tihanyi Aptsg Alaptlevelben
1055. ,G n i r vagyis g e - n i - i r = els fejedelem. Ezt a formt tbb
kzszavunkban is megtalljuk, nevezetesen:
S E - E N - G E = z s e n g e, els terms
S E - M U - G E = c s e m e g e - terms eleje
G - E N - G E > G E - E N - G E = g y e n g e (tulajdonkppen: els
jrs, jrni kezd, stb.)
S U - G E = s z g y e, vagyis a test eleje
S U olv. ,sz = t e s t
Az i d e - e s vagy d e - e s alakot az ide - es -bl szintn megtalljuk a
magyar nyelvben az ,i d e s vagy, 'des anya szban: ide - e s vagy de - e s =
els anya.
Palcfldn sokszor hallani a ,desanym szlsmdot, st a Garam
ments az ,i d e (sic!) megszlts is gyakori.
2. - K E T T (K T) tszmnevnk a sumr K A S (elvons a K A S D A
-bl) egyenl a 2 szmnvvel, s azonos eredet. Az alapsz teht: k e s - d a
= hozzfz, kt. Ez elrehat hasonulssal: k e d - d a, illeszkedssel k e d d e
63
(v. ,k e d d a ht msodik napja!), majd a sumrban a szoksos ,d > t
hanghasonulssal ,k e t t e > k t.
A ,k t szavunk a Halotti Beszdben mg mint ,k e t szerepel. A k e s
forma a k t ignk felszlt mdjban l tovbb, mint k e s d > k s d!
e - e s - k e d > e s - k e t = hozzkt, vagyis e s k e t.
A sumr 2 (kett) trzsszmnvnek sszes kifejezsi formi
megrktdnek a kzszavainkban. Ezekbl prat bemutatok az albbiakban:
m a - a n -bl: ma - an - gur - u - luh = kt henger (sz szerint: kt
krforgssal jr), azaz m n g o r l .
k a s -bl: kas - in - tuh - as = ketts szemnyits, azaz: k a - c s i n t s.
k a s - k u r - i n - g a - u = ketts fordulat utat csinl = k a c s k a r i
n g s.
t a h - t u h -bl: ma - as - ta h - ha = vagy mu - us - tu h - ha = msodik
anya, vagyis m o s t o h a.
3. H R O M tszmnevnk legrgibb formjval a Tihanyi Alaptlevl
,szrvnyai kzt tallkozunk: h a r m u.
Ugyangy fordul el a Halotti Beszdben. Ennek eredete a sumr G A R,
G E R, G R szra vezethet vissza.
G A R - M U = g y e r m e k e (nemzettje). Ebbl lthatjuk, hogy a magyar
,gyermek alapjelentse: ,h r o m
Alakulsa: gar - mu > har - mu > har - mu.
A ,m u = , v, metatzissel: ,u m - gy lesz ksbb ,h - r u m - ,h
r o m. a ,gar szt megtalljuk a ,gyarl szavunkban: gar - luh = gyermekknt
jr, teht gymoltalan, g y a r l .
Alakprja pedig a ,g y e r m e k szavunk tszava: g e r - m u - k e = g y
e r m e - k e.
gy ismerjk a Knigsbergi Tredkbl.
4. - NGY szmnevnk a sumr - n i - i n, rviden n i = 4 szmbl
eredeztethet. si jelentse ,n n e - n v r. N i - n e vagy n i - g e -bl
ered a magyar n i g y > n g y tszmnevnk.
A n e, illetve e - n e -bl a birtokos szemlynvms egyes szm 3.
szemlye rekonstrulhat. A g e ugyancsak birtokjel.
64
5. - T (rgi formban ,et) a primitv, vagyis az ujjon-szmols utols
szma.
u d - u t - u t u l = riz, psztor
Kzismert, hogy a psztor a nyj utn utolsknt ballag. rizje a nyjnak. , r
i z j e a sumrban U T U L - S U.
6 - H A T Mg kezdetben az , t volt a befejez szm, a hatvanas
(sexagezimlis) szmrendszerben viszont a ,h a t tlti be ezt a szerepet.
A magyarban ,h a t tszmnv a sumr a g a - t u -bl els
hangkopssal jtt ltre.
Alakulsa: g a - t u > h a - t u > h a - t u > h a t
Jelentse: befejez,m vget r. Ez azt jelenti, hogy a szmll - ebben a
szmrendszerben - a mvelet vgre rt.
Ez az alapsz A. Deimel sztrban gy szerepel: KA - TU = zu Ende
gehen, fertig sein.
7 - H T szmnevnk is az elbbi rendszerhez, a sexa-gezimlishoz
csoportosthat, illetve annak maradvnya. A ,hattal befejezett szmolsi
mvelet a szmll jra kezdi. Ez abbl is kitnik, hogy a sumr g e (i g e) = 1
(e g y) tszmnv megismtlse, de annak teljes formjval: g e - t u (i g e - t u
h -bl).
Alakulsa: g e - t u > h e - t u - h e - t u > h t.
gy szerepel Anonymusnl: ,h e t u - m o g e r
8 - N Y O L C (npiesen: n y c!) Ez a szmnevnk, ppgy, mint a
kvetkez ,k i l e n c szm is visszatrst jelent a legsibb szmkpzshez: 5
+ 3. n u - u s vagy n a - u s = gyermeke, teht 3 + S U (kz), amit szmtanilag
5 (t)-nek magyarzunk: nu - us - su > nu - us = nyolc.
9 - K L E N C Ez a sumr k i l - i n vagy k i l - e n = lenya vagyis 4 + s
u = 4 + kz (su), azaz 5 sszettele. sszeolvasva: k i l - e n - s i azaz 4 + 5
= 9
10 - T Z Ez a sumrok ltal ugyancsak hasznlt tzes szmrendszer
vgs szma.
t i - i s (t i - s i - bl) = vge, befejezse.
65
A szmll teht a ,tzes szmrendszerben is elrt a szmlls
vghez, s gy a szmlls teljes. A t i (t i l -bl) jelentse: vge valaminek,
befejezse, de azt is jelenti, hogy ,teljesnek lenni a s i vagy metatzissel i s
eredetileg datvusz, de a nyelvfejlds sorn a birtokos nvms egyes szm
harmadik szemlyv vlt: v .
S z m n e v e i n k e r e d e t e 1 0 - e n f e l l
20 - H S Z Ezt a szmnevet a sumr 4-es szmnvbl a ,n i s vele
egytt a szmtanilag tt jelent ,s i (s u) sz sszetteleibl kpezte: n i + s i
vagy jobban n i + i s : 4 x 5 =20.
A mi h s z szmnevnk hasonl kpzs eredmnye: ,kud + ,kud = 2 +
2 = 4 s a kz, amely tt jelent. kud - kud - su sszevonsa: ", u s s ",= 4 x 5
= 20. itt azonban elkpzelhet ms megolds is, pl.: kus - u = 2 x 10 = 20 (u =
10).
30 - H A R M N C Sumrul: har - um - mi - in - si. sszevonsa: har - mi
- in - si. Elemrl-elemre rszletezve: har - mu > har - um = 3. a mi - in vagy mu
- un = 2. a s i vagy s u = k z = 5. a mi - in si = 2 kezet jelentene, teht
szmtanilag 10-et. gy sszegezve elgondolsunkat: 3 x 10 = 30 vagyis
hromszor ktkz!
tt felhvom a figyelmet arra, hogy a sumr rsban, klnsen a
felsorolsoknl csak az els szmot rtk ki teljesen, az utna kvetkezket
mr csonktottk, amit a glosszkban, magyarzatokban kln jelltek ilyen
dorm: n u - t i l = nem teljes!
Ehhez kpest a ,30 utni szmneveknl a s i vagy s u sz eltnik, ti. a
m a - a n avagy m i - i n szavakutn, de jelentsk is megmarad, mg tovbbra
is ,t z. Ugyancsak szem eltt kell tartanunk, hogy a sumr ,m kjelnek volt
egy ,w hangrtke is, illetve olvasata, ami azt jelenti a mi szempontunkbl,
hogy az idzett ma - en = wa - an olvasatt vlik.
40 - N E G Y EV E N Az elbbiekbl kvetkeztetjk: ni - ge - we - en = 4
x 10 = 40. teht ltjuk, hogy itt mr a si vagy su elmaradt s a mi - in vagy me -
66
en olvasata tvltozik we - en formv. A sumrok 40 gyannt teht a ni - mi -
in formt hasznltk, amely sszevonssal = ni - in = 40.
50 - T V E N E szmunknak si sumr megfelelje: u t u - w e - e n
vagy u t - w e - e n. Az emesal dialektusban pedig e t e vagy e t - w e n, 5 x 1 0
= 50.
A Gyr-megyei ttevny kzsg neve ezzel teljesen azonosnak ltszik
(utu -min). Az tven egybknt ,Ellil vagy Enlil-nek a sumrok si, nemzeti
istennek volt szent szma a szmelmlet szerint. Ez a helysgnv ennek az
si istennek nevt rktette meg. Nyelvemlkeink kztt (1171 - Utuend)
egszben: t - wen - di) formban fordul el, ennek jelentse azonban
,tven vagyis En - lil - nek gyermeke.
60 - H A T V A N Sumrul: ha - tu - wa - an (6 x 10). Hatvan a sumr
isteni trisz, ,szenthromsg legfbb tagjnak A n vagy A n u istennek a szent
szma. Magyarorszgon Hatvan vrosunk nevben maradt fenn.
70 - H E T V E N Sumrul: he - tu - we - en (7 x 10)
80 - N Y O L C V A N Sumrul: nu - us - wa - an
90 - K L E N C V E N Sumrul: kil - en - si - we - en
F. Dangin francia sumerolgus szerint a sumrok a szzas s ezres
szmneveket nem ismertk. Ezt ilyen formban nem fogadhatjuk el, hiszen
sokkal magasabb rtk szmokkal is dolgoztak, mint pl. 3600, 36.333 s
360.000, ami azt bizonytja, hogy a kzbls szmokat igenis ismernik kellett.
A francia tuds vlemnye legfeljebb gy fogadhat el, ha felttelezzk, hogy
mg ezeknek a szmoknak az elfordulsval az kiratos tblkon eddig nem
tallkoztunk.
100 - S Z Z ez kt sumr szbl tevdik ssze: s a g vagy s i g =
szm, rtk, z a g vagy s a g = f . Miutn a sumrban ismert a ,g lekops: s a
- z a vagyis: ,f s z m
1000 - E Z E R Ez a szmnevnk is sumr eredet. Miutn a sumroknl
ismeretes volt a kbre emels, ezt a mveletet e s - a r a hangillesztssel e s
- e r e nven neveztk, amelynek etimologizlt rtelme: hrom szorzs. Ez gy
rtend, hogy a ,tzes szmrendszerben 3 tnyez szorzata: 10 x 10 x 10 =
1000. megjegyzem, hogy az s Z z vltozs a sumr hangtanban kimutathat.
67
Ezzel befejeztk szmneveink eredetnek vizsglatt. Az elmondottak
alapjn megllapthatjuk, hogy a magyar szmnevek a sumr szmnevekkel
rszben egyezek, rszben pedig ugyanazon szmkpzsi trvny alapjn
jttek ltre, de egytl-egyig sumr eredetek. Ugyancsak megllapthatjuk,
hogy az elsorvadt sumr szmnevek rszben kzszavainkban, rszben
fldrajzi neveinkben (pl. t a b = 2, T p i o = ketts (iker) foly, stb. lnek
tovbb.
Vgs konklziknt megllapthatjuk, hogy a magyar szmnevek
(klnsen 1-10-ig!) az egsz sumr szmfejldsnek a valsgos kpt
adjk. Ebbl viszont minden ktsget kizrlag a sumr s magyar npek
kztt fennll genetikuskapcsolatra is jogunk van kvetkeztetni.
Az altji- de klnsen az urali (finnugor) npek szmnevei is tbb
egyezst s hasonlatossgot mutatnak a sumr nevekkel. Ezrt fontos lenne
annak megvizsglsa is, hogy ezek a hasonlsgok szintn genetikus
jellegek-e
Budapest, 1971. janur 25.
68
! r ! k eredet"nek tartott #$ !v e v n y% szavaink
1.
B l c s
Sumrul: b u l - s u (u > > )
Elemzs: b u l vagy b a l = ingat, mozgat (R. Labat)
s u = t e s t
Jelentse: t e s t e t ingat, mozgat.
2.
B l c s (rgi: bulcha, belch)
Sumrul: b u l - z u
Elemzs: b u l, b a l = kiemelked, magas, nagy
z u = tuds, ismeret
Jelentse: m a g a s t u d s
3.
B t o r (b t h o r)
Sumrul: b a t - u r
Elemzs: b a t (b a d bl) = kiemelked, nagy, magas
u r (g u r > h u r -bl) = hs, herosz, frfi
jelentse: n a g y (kiemelked), h s
4.
B o s z o r k n y
Sumrul: b u z u r - g a - an
Elemzs: b u z u r = titkos dolog (misztrium)
g a = csinl
69
g a - a n = csinl
Jelentse: titkos dolgokat csinl
5.
V a r z s l
Sumrul: b a r - a - s i - l u h (b = w)
Elemzs: b a r a = tvol, messze
s i (latvusz) = - b a, - b e
l u h (lag, lug - bl) = m e n
Jelentse: tvolba men (ti. a lelke)
6.
K u r u z s l
Sumrul: k u r - u - s i - l u h
Elemzs: k u r - u - s i = krjrsban (krbe)
l u h (lag, lug -b) = m e n
Jelentse: k r b e j r (ti. a beteget)
A sumroknl gy gygytottak, hogy a kuruzsl a beteg gyt krbejrta, s gy
mondta a ,rolvasst.
7.
R v l
Sumrul: r i - u l
Elemzs: u l = tvol
r i = mens
Jelents: tvol mens
70
8.
T l t o s
Sumrul: t a - l a h - t u - u s
Elemzs: t a - l a h = tvolmens
t u = csinl
u s = kz
Jelentse: tvolmenst csinl
9.
O k t a l a n
Sumrul: u g - t a l - a n
Elemzs: u g = r t e l e m , s z (V. . Andrs-kori ima: u g
t a l a n (n) azun np
10.
S z m
Sumrul: s a m (s a - m u)
Jelentse: rtk, r, becs (szm az rtk kifejezsre szolglt a sumroknl).
11.
T a r
Sumrul: levgott, letarolt (LR. Labat)
12.
r a d
Sumrul: a - r a - d u
Elemzs: a = v z
71
a r a = m e n s, j r s
d u = c s i n l
Jelentse: vz jvst csinl - vagyis r a d.
13.
r o k
Sumrul: a - a r - k u > a - a r - u k
Elemzs: a = v z
a r = m e n s, f o l y s
k u > k i = h e l y
Jelentse: vz tfolysnak helye.
14.
S e r e g
Sumrul: s a r - u g
Elemzs: s a r = t m e g, s o k a s g
u g >e g = n p
Jelentse: npsokasg, nptmeg
15.
G y a r l (esend)
Sumrul: g a r - l u h
Elemzs: g a r (g e r) = gyermek, (nemzett)
l u h (lag, lug) = j r
Jelentse: gyermekknt jr - (esend)
(A g a r - g a r = vz gyermeke vagy vzi teremtmny - Delitzsch)
72
16.
Di s z n (rgies: g e s n a u)
Sumrul: g i s - n a - u vagy d i s - n a u
Elemzs: g i s vagy g e s > (k i s) = serts
d i s = serts
n a - g u > n a - h a - h u > n a - u = nagy
g u = adjektvum kpz
Jelentse: n a g y s e r t s
Megjegyzem, a sumr nyelvben a s a h is sertst jelent, pl.: e m e - s a h > e m
- s e = anya (nstny) serts vagyis e m s e.
17.
B a r o m
Sumrul: b a r - u m
Elemzs: b a r = puszta, mez
u m - a m = marha
Jelentse: pusztai marha
18.
H r
Sumrul: g i r = k l d s, z e n e t
Alakulsa: gi r > h i r > h r
19.
K r t
Sumrul: k i r - t u h
Elemzs: g i r > k i r >k r = k e m e n c e
t u h = n y l s
73
Jelentse: kemence nylsa
20.
K a p u
Sumrul: k a - a b u
Elemzs: k a = nyls, kapu
a b = h z
u (k u) = h e l y
a b - u = h z h e l y
Jelentse: a hzhely kapuja (nylsa)
21.
S z r
Sumrul: s u r ~ s u r - r u = h a t r
Emesal nyelvjrsban: s e r + u, jelentse: hatrhely, szr (u=) v. szerfelett
= hatrfelett, szertelen = hatrtalan.
22.
G y m l c s
Sumrul: g u - m u - i l - s e
Elemzs: g u = n v n y
m u = f a
i l = t e r m s
s e = s z e m
Jelentse: fa termse, szeme
V. G i m i l - s i n = H o l d i s t e n g y m l c s e
74
23.
T k r (rgi: tkr, K.T: tker)
Sumrul: t u h - g u r > t u - k u r vagy t u h - k e r
Elemzs: t u h > t a h = msik, msa, (kett is)
g u r (g e r) > k u r (k e r) = megfordt, fordul (Deimel)
Jelentse: fordtott msa (szemlynek vagy trgynak)
24.
E g y h z (rgi: ighoz, edhz, stb.)
Ez kt sumr szbl tevdik ssze:
a.) u d (u d u) vagy u g (u g u) = vilgossg
b.) g a - s u > g a s >h a s = hz
Jelentse: vilgossg hza. Ms sumr szval: u d - u n u = vilgossg hza.
Larsa vros rgi neve.
25.
d v z t
Sumrul: u d u - e - z u - t u
Elemzs: u d u = vilgossg
e - z u = megismers, tuds
t u = csinl
Jelentse: vilgossg megismerst csinl
u d u z u - l e g e = dvzlgy
26.
T o r (halotti
Sumrul: t u r vagy t a r = rendet, trvny
A sumrok a halottakat szigor elrs (trvny) szerint temettk el
75
27.
T r v n y (rgi: t o r a n, t r - i n)
Elemzs: t u r, t a r = rendels, trvny
a n, i n, i m = nvms
Jelentse: rendelse, trvnye
28.
T r k (npnv - turk, tork)
Sumrul: t u r k u (t u r - u k u -bl)
Elemzs: t u r = trvny
u k u (u g) = np - ivadk
Jelentse: trvny npe
gy nevezi Hrodotosz a szkta npet. Van egy msik jelentse is: t u r =
alacsony, kicsi, uku = np V. trpe!
29.
B e t
Sumrul: b i - i - d u
Elemzs: b i = nvms
i d a - i d i (i g i) =jel, (kjel is)
Alakulsa: b i d u > b i t u > b e t
Jelentse: j e l e (b e t j e)
30.
K e s e l y
Sumrul: k e s - i l e - h u
Elemzs: k e s (kis) a g e s -bl = serts
i l = felemel
76
h u = madr
Jelentse: sertst felemel madr
31.
S l y o m
Sumrul: s u - u l - m u > s u - i l - u m
Elemzs: s u = kz
i l > u l = felemelkedik
Jelentse: kzrl felemelked, ti. madr
Megjegyzem a kt utbbi szrl: ,A madr s ismertebb madrnevek
sumr eredetrl - cm tanulmnyomban mr foglalkoztam. E szavak
javarsze ,bels keletkezs -, de felttlenl sumr eredet szavak.
Br a magyar strtnet nvanyagval korbbi tanulmnyaimban - tbb
zben foglalkoztam - ezttal is szksgesnek lttam felhvni a figyelmet nhny
fontosabb szemly - mltsg s trzsnv - s u m r eredetre.
Nevezetesen: K e n d e (K n d ), G y u l a, L e b e d i , l m o s, r p d,
Z u l t a (Z s o l t), B u l - c s u, J e n s G y a r m a t.
Ezeket a neveket - tbb kivl nyelvsznk: Melich Jnos, Gombocz,
Pais Dezs, stb. st Nmeth Gyula s Ligeti Lajos akadmikusok is t r k
eredetnek tartja. Tvedsk rthet, mert egyik sem ismerte nyelvnk
salakjt: a s u m r n y e l v e t. Egyedl Munkcsi Bernt nyelvsznk
hangslyozta, hogy a keleti altji s finnugor npek smestere a kultrban a
sumr np. legjabban Olzsasz Szulejmonov (Szovjetuni) foglalkozott egy
tanulmnyban a sumr-trk kulturlis kapcsolatokkal. Ez a tanulmny
tudomnyos igny!
A szban lv nvanyag teht a trkben: e g y e z a s u m r r a
l, de viszont tvtel eredmnye, mert ms terleten ilyen egyezsek csak kis
mrtkben fordulnak el.
Ellenben a magyar nyelvben ilyen egyezsek az l e t m i n d e n t
e r l e t n kimutathatk s pedig igen jelents szmban gy a szban
77
lv nvanyag is sajt produktum. m vizsgljuk meg s elemezzk az ell
emltett neveket az si sumr nyelv alapjn.
32.
K n d k e n d e
strtneti forrsainkbl tudjuk, hogy a k e n d e (k n d ) volt a
lebdiai s etelkzi trzsszvetsg feje szakrlis uralkod.
Sumrul: k u a n d u > k u u n d u,
,emesal nyelvjrsban: k e e n d e
Elemzs: k u (k i vagy k e) = kegyes, szent, fnyes
e n (u n vagy i n) = s z e m
d u (d u g bl) = n y i t
Jelentse: kegyes tekintet (szemet nyit) vagyis: r.
az e n vagy e n d u kifejezst r nak is ford1tjk a sumerolgusok gy
teht: k e g y e s r.
Egyes kutatk k i e n - e s e (Kenese) analgijra, miutn az ,e s
s d u gyermeket jelent, gy is fordtjk, hogy k i e n (E n k i ) isten fia.
Szerintem ez nem helyes.
,K e n d e szavunk ugyanis megmaradt a npies szhasznlatban, mint k e n
d (k e e n k e e ) de jelentsbeli rtke ersen lecskkent. St
hasznlatos pejoratv rtelemben is.ugyan gy a npi hasznlatban
eredetileg egyenrtk vele a ,k e g y e l m e d ~ , k i g y e l m e d.
megszltsknt ma is hasznlatos a ,k e n d vagy ,k i g y e l m e d
kifejezs.
A ,k e g y e l e m szavunk a Halotti Beszdben is elfordul: k e g i l m e
h e l.
Ennek elemzse:
k u (k e) = k e g y e s
i g i (e g e) = s z e m
i l (e l ) = e m e l
m u (m e) = n v m s
78
Jelentse: kegyes szemet emel, vagyis kegyes tekintet. A kend s kigyelmed
szavaink lnyegileg azonosan, de az utbbi megmaradt, megtisztel
megszltsnak.
33.
G y u l a
A honfoglals krli idkben a fejedelem utn kvetkez rangban
msodik mltsg:legfbb br s hadvezr. A szakrlis fejedelem mellett
gyakorolta a tnyleges hatalmat. Egyben utnv is!
A grg forrsok szerint:
J i l a s (G i l a)
Sumrul: u g u l a h vagy i g i l a h > g u l a > G i l a
Jelentse: v e z r, f n k
Elemzs: ugu, vagy gig > gu vagy gi = els, eleje, l e
l a h (l a g bl) = j r s
Sz szerint: lenjr vagyis vezr, fnk
L e b e d i
A lebdiai magyarsg trzsfnke.
Sumrul: L i ibi du, teljesen li ibi du > Li ibi du > L e b e d i.
v. L i p i t s t a r i s i n i sumr kirly nevvel.
Elemzs: l (E l) = g, de sten fia is
i b i (i b) = f i
Msknt: i b i i l > B i i l > B l
Jelentsk ugyanaz: B l = r, de uralkod is.
d u (d i) = g y e r m e k
Fordtsa: r (u r a l k o d ) gyermeke.
33.
l m o s
79
Anonymus szerint: ,Primus dux Hungariae, Magyarorszg els
fejedelme.
Sumrul: G a l m a h u s > G a l m u u s > H a l m u u s > A l
m u s > l m o s
Elemzs: Gal mah vagy Gul muh = nagy magasztos, E n l i l isten
u s (i s) = f i , g y e r m e k
Jelentse: Nagy magasztos gyermeke
V. s i n vrosllamban E n l i l isten temploma ,E g a l m a h
34.
r p d
Honfoglal magyar fejedelem s dinasztia alapt
Sumrul: U r p a d e
Elemzs: u r = riz, psztor, uralkod
p a d (p a d d a) = nevezett, kivlasztott
Jelentse: nevezett uralkod
V. az ,A a n p a d d a si kirlynvvel
35.
Z s o l t ~ Z u l t a (fejedelem, rpd fia)
Sumrul: z a l t a a n
Elemzs: z a l vagy z u l = f n y, ragyogs
t a (t a l) = t e l j e s
a n = le v
Jelentse: teljes fnyben lv
36.
B u l c s u
80
A biznci udvarban kvetknt megfordult rangban a harmadik mltsgot
visel (k a r c h a n ~ h o r k a = irgalmaz) magyar fejedelmi szemly.
Sumrul: B u l z u
Elemzs: b u l ~ b a l = kiemelked, magas
Z u = tuds, ismeret
Jelentse: kiemelked tuds, vagyis b l c s.
37.
J e n (trzsnv - grg: C e n a g.
Sumrul: G e e n a g a vagy G e e n e g e
Elemzs: g e e n = menni, jrni
a g a (e g a) = , v
Jelentse: menje, jrja, vagyis l b a
A sumr s magyar alapszkincs egyezsei cm tanulmnyomban
kimutattam, hogy a magyar trzsszvetsg hadi felllsban az emberi
testrszek szerint kapcsoldott k z, k a r, l b, h t, n y a k. hinyzik
azonban a m e l l.
Ez nyilvn a d e r k h a d volt, mely a legtbb tmadsnak van kitve
gy bizonyra elpusztult. Nzetem szerint a derkhad ptlsra szolglt a ,G y
a r m a t t r z s, amely legalbbis nvben s u m r.
38.
G y a r m a t (trzsnv)
Sumrul: G a r m u u t u
Elemzs: g a r vagy g e r (gir) = ltrehoz, nemz, de nemzett, - vagyis g y e r
m e k is!
m u = , v (nvms)
U t u (U d) = Nap, Napisten
Jelentse: N a p (napisten) g y e r m e k e
81
A ,g a r szt Delitzsch gyermeke, teremtmnynek fordtja.
V. g y a r l szavunkkal, mely sumrul g a r l u h = gyermekknt jr,
vagyis gyenge, esend
g a r = gyermek
l u h (l a g bl) = jrs
82
S z l v eredet"nek tartott #$ ! v e v n y% szavaink
1.
U n o k a
Rgi: unuka, unoka, onoka, a Teleki kdexben ,vonoka
Sumrul: m u - u n - u k a - ksbbi olvasat: W u - u n - u k a
Elemzs: m u (w u) = gyermek, fi, Ren Labat szerint: ,f i l s
m u u n (w u u n ) = gyermeke, fia
u g u k u = gyermek, ivadk
Jelentse: gyermeknek gyermeke (finak fia).
Ezt a szt mg az -egyhzi szlv vette t a sumroktl vagyis a magyaroktl
,v n u k formban. Miklosevich szerint a bolgr-szlvban a ,m n u k alak is
megtallhat.
2.
M u n k a (HB. N u n c a s)
Sumrul: m u u n a g
Elemzs: m u vagy nvmssal, m u u n = j (hasznos) tett: s z o l g l
a t (R. Labat)
a g vagy g a a k a = tesz, csinl
Jelentse: s z o l g l a t t e v s
3.
R a b
Sumrul: r a b = megbilincselt, megbklyzott, fogoly. Labat szerint ,e n t
r a v e r
4.
83
G t (fnv)
Sumrul: g a t u = szembe tevs (helyezs)
g t o l (ige) = g a t u u l = gtat emel,
u l = e m e l
5.
A b l a k
Sumrul: a b l a h (R. Labat: fentre)
Elemzs: a b = h z
l a g > l a h = k i m e n e t
Ahol a leveg kicserldik, a sumrok a vilgossgot fellrl kaptk.
6.
P a l n k
E sz mai jelentse: deszka kerts, eredeti jelentse azonban ms volt, ami
kitnik a sumr megfeleljbl.
Sumrul: b a l a n g u > p a l a n k u
Elemzs: b a l = tjrs, tkels
a n = nvms
g u vagy k u = hely
Jelentse: tjr, (tkel) hely
A vrakat snccal (vizes rokkal) vagy vdfallal vettk krl s csak
meghatrozott helyen lehetett tkelni tulajdonkppen ez volt a p a l n k.
84
7.
H a l o m (rgi: h o l u, h a l m u, h a l u m, h a l m a)
A nyelvszek szerint a szlv ,c h u l m szbl szrmazik s a bolgrt kivve
minden szlv nyelvben megtallhat. Ez azonban gyenge rv, mert tvehettk
az sszes szlv nyelvek is.
Sumrul: h u l u m u > h u l m u
Elemzs: h u vagy h u l u = fld, hely ~ fldje, helye
l u = nvms
m u vagy m a = magas (R. Labat)
Jelentse: magas fld (domb, halom)
A halom tbbnyire temetkezsi helyet jellt (srhalom). Ugyanilyen halomsrok
voltak a dl-oroszorszgi
K u r g n o k
Sumrul: k u r g a a n
Elemzs: k u r = h e g y
g a a n = ksztett, csinlt
Jelentse: csinlt (vagyis mestersges) h e g y. A kurgnnak az Alfldn igen
sok vltozatt ismerik.
8.
N y o s z o l y a (rgi: noszola, naszolya, OKL.Sz.)
rdekes, hogy a sumr nyelvet nem ismer etimolgusaink nem
ismertk fel a n s z s a n y o s z o l y a szavak kzti kapcsolatot, gy az
elbbit n m e t az utbbit pedig s z l v jvevnysznak tekintettk. Holott
mind a kett: si szavunk.
A nsz szrl kimutattam, hogy sumrul: na - a zah = v e l e (a z
a), f e k v s (n a), egytt hls, vagyis
85
N s z
Ennek u (=c) hangzs formja n u u z u: o l ~= u l: u (h u) = hely, l a
= nvms= h e l y e, vagyis sumrul: a n u u z u (h) u l a = nsz helye,
teht n s z g y.
9.
M o t o l l a (a fonal feltekersre hasznljk)
Sumrul: m u t u l l a h
Elemzs: m u t u l = l c, rudacska (Labat)
l a h (lag bl) = j r
Jelentse: jr rudacskk.
10.
Z a b l a
Sumrul: z a a b l u
Elemzs: z a (z a g bl) = fej
a b (b a) = nvms
l a = irnyt, szablyoz
Jelentse: fejet irnyt.
11.
P o k o l (ti. orszga)
Sumrul: p a k u l > p u k u l
Elemzs: p a (b a r bl) = f n y, vilgossg
k u l (hul) = pusztuls, megsemmisls
Jelentse: fny pusztulsa = sttsg, ti. orszga
86
12.
P a r i t t y a
Sumrul: p a r i t a g
Elemzs: p a r (b a r bl) = eltvolt
i (i n i) = nvms
t a g > t a h > t a = k
Jelentse: k eltvolt
13.
B a r t
Sumrul: b a r a t u
(Halotti Beszd: b r a t hangkiesssel)
Elemzs: b a r a = testvr
t u = tevs, cselekvs
Jelentse: testvrknt cselekv
14.
P a r z n a
Sumrul: b a r a a z (a) n a
Elemzs: b a r ( p a r) a = testvr
a z a (g) = vele
n a = f e k v s, h l s
Jelentse: testvrrel hls (testvr nsz)
Ennek semmi kapcsolata sincs a szlv: prazdnij = ,res szval.
15.
A p t
(Szerzetes fpap, bels keletkezs sz)
87
Sumrul: a b a a t u
Elemzs: a b a = a t y a
a t u >u t u = r i z
Jelentse:riz atya, ennek vltozata: A p a u r > O p o u r. Ez az A p o r
csaldnvben maradt fenn.
16.
K a b t
Sumrul: g a b a a t u > k a b a t u
Elemzs: g a b a = m e l l , m e l l e
u t u > a t u = v d , r i z
Jelentse: mellet vd (ruha)
Nyelvszeink, gy a kabt, mint a ,miskrl szavainkat szlovk jvevny-
sznak tartjk, holott ezek si (sumr) szavaink. A tveds nyilvn onnt ered,
hogy miskrolst (koca ivartalantst) s a herlst (kandisznnl) szlovk,
illetve morva miskrolk lttk el.
17.
H e r l
Sumrul: g e r e l u
Elemzs: g e r (g i r, g a r) =nemzeni
g e r e > h e r e =n e m z
l u = e l t v o l t
Jelentse: (hm-nemzszerv) hert eltvolt.
18.
M i s k r o l
Sumrul: m i s i g a r u l u > m i s k a r u l u
Elemzs: m i (vagy g e m e) = n , nnem, (R. Labat szerint. ,feminin
88
s i vagy i s = adjektum kpz
g a r u > g e r a = nemz-, ivarszerv
l u = eltvolt
Jelentse: ni ivarszervet eltvolt.
19.
P l c a (rgiesen: p l t z a)
Sumrul: b a l z a
Elemzs: b a l > p a l = fenyt plca (,frule R. Labat)
z a (z a g) = f , felettes
Jelentse: felettes plcja, (amivel fenyt)
20.
G a t y a (rgi: g a t t y a)
Sumrul: g a a d t u h
Alakulsa: g a d t u h > g a t t a > t a t y a
Elemzs: g a a d > g a t = l e n (-bl val) A. Demiel szerint
t u g > t u h = r u h a
Jelentse: l e n r u h a
21.
G n y a
Sumrul: g u n a
Elemzs: g u (k u) = r u h a, r u h z a t
n a = f e l s
Jelentse: fels ruha
22.
P a l s t
89
Sumrul: p a l a s t u g
A. Deimel szerint: bala balas = kirlyi ruha, ez mr rvidts!
Bal vagy Bl = r (En-lil sumr fisten neve, msknt: E n
= ugyancsak r.
B a l u s = Bl fia = uralkodt, kirlyt jelent (Bal.-du) is!
t u g > t u h = r u h a, t a k a r
Jelentse: kirlyi (papkirlyi) r u h a
23.
B a l a t o n
Sumrul: B e l s u
Ennek kt eredeztetst ismerjk s pedig a szlv ,B l a t o = s r' s a smi
,b a l a t u, jelentse: l e t.
Szerintem mindkt megfejts csak alaki hasonlatossgon alapszik.
Kutatsaim szerint mr a rmaiak, majd az avarok idejn e t elnevezse: P
e l s o ~ P e l y s o (Pejso) volt, aminek etimonja B e l s u = B l (sten) v i z
e.
A B l (Bla) vltozatai: B u l a B a l a. Pontosan ezeket a neveket
talljuk a , Tihanyi Aptsg Alaptlevelben 1055: B u l a t i n > B a l a
t i n ahol is a t i m > t i n tavat jelent (B l t a v a ).
Mindez azt a felvetst tmasztja al, hogy a rmai foglals eltt a
Dunntlon s u m r (esetleg s z a b a r s z a b r) etnikum npek laktak.
A ,P a n n o n nv, noha a trtnszek pannon szlvokrl beszlnek,
nem szlv, de nem is ,rmai eredet. A rmaiak az itt lak npektl vettk t. A
honfoglalst kvet fejedelmeink, st els kirlyaink is P a n n o n i n a k
neveztk nemcsak a rmai provincit, hanem a Krpt-medencben fekv
egsz orszgot.
Mint az . Andrskori (1046-1047) ima mondja: ,r sten adutt vala gymulstul
zent uruzagnuc: n a g h P a n n o n a. (Teht: nagy Pannonia).
90
24.
P a n n o n
Sumrul: P a a n n u u n
Ez vitathatatlanul s u m r nv.
Elemzs: p a (bar bl) = f n y e s
a n = g
n u u n = f e j e d e l e m
Jelentse: fnyes g (menny) fejedelme
Ez pedig nem ms, mint a sumr nemzeti isten: En-lil (Lilla) a leveg g u r
a. tt megemltem mg P c s rmai kori nevt, mely szintn s u m r.
25.
S o p i a n a e
Sumrul: S u p g i a n n e (S u b h i a n n a)
Elemzs: s u p (s i p, s a b) = psztor, f p a p
g i - h i = i g a z
a n -, n e = g, g n e k
Jelentse: az g igaz psztora (fpapja)
V. ,sib zi anne jelentse ua. (Nyilvn vallsi kzpont volt).
91
26.
C s a t o r n a
Sumrul: s a t u r n a
Elemzs: s a (sag bl) = v z, r v z
t u r, t a r = meghatroz, szablyoz
n a (n a n) = n a g y
Jelentse: nagy vz (rvz) szablyoz
27.
V i t o r l a
Sumrul: b i t u r l a h (b = w)
Elemzs: b i = nvms
t u r, t a r = meghatroz, szablyoz
l a h (l a g bl) = mens
Jelentse: a mens szablyozja (meghatrozja
28.
K o r m n y
Sumrul: k u r m a a n i
Elemzs: k u r (g u r bl) = megfordul, vltoztat
n a = nagyobb vizijrm, -haj
a n i = v
Jelentse: a haj megfordtja
29.
Z t o n y
Sumrul: z a t u u n
Elemzs: z a = k
92
t u u n (d u u n) = m ly s g
Jelentse: mlysg kve
30.
M e g y e (rgi: m e g a )
Sumrul: m e h a e
Elemzs: m e (m u) = rendelet, elrs
g a = csinl
e (e n e) = (nvms)
Jelentse: rendelet (elrst) csinl, trvnytev
Ez a rendelkez trvnytev kzponti szervet jelentett: (ksbb joghatsgi
terletet is). A Tihanyi Alaptlevlben elfordul az ,u l u e s m e g a i a
kifejezs.
Jelentse: a rgiek (eldk) megyje. Ez teht gy alakilag, mint
tartalmilag teljesen fedi a magyar megye fogalmt s nevt. gy a krds
vglegesen eldntttnek tekinthet. A hatr (szlv: m e s d a) szlv sz
semmikpp sem jellhette a magyar megyt!!
31.
N d o r i s p n
Sumrul: n a u d u u r i s u b a a n
Sumr szerkezet s a j t szavunk!
Elemzs: n a = nagynak, magasnak lenni (ige9
n a g u = nagy, magas (mellknv)
d u u r = bejrat, u d v a r
u d u a r =bejrati hely (u = hely)
i = r (R. Labat szerint ,igi dialektusbeli
vltozata)
s e, s u = v (nvms)
b a a n =fels, f
93
Jelentse: magas udvar f ura (embere.
A ndorispn rvidtve n d o r a rgi rendi orszgban a kirly utn
kvetkez mltsg volt. A kirly akadlyoztatsa esetn annak helyettese.
tt meg kell jegyeznem, hogy a sumrok hite szerint a fldi lettkrkpe
volt az gi vilgnak. Amint a Holdistennek (Na an na ar Sin) meg volt a
nagy udvara (na u du r vagy gal du r) az lgen, ugyangy fldi
helytartjnak ,a l u g a l nak (kirlynak) is meg volt a maga udvara
(udvartartsa a fldn.
U r (sumr fvros) feltrja Sir L.C. Wooley angol rgsz kisott r
vrosban egy dszes portalval elltott hatalmas pletet, melynek neve: ,G a
l d u u r S i n vagy N a u d u u r N a n n a r, mindkett jelentse:
,Holdistennek nagy udvara.
tt is vilgosan kitnik, hogy a sumr nyelv ismerete nlkl sz sem lehet
magyar etimolgirl!
32.
K i r l y
,A sumrok az g vagy s t e n gyermekei cm, Bp. 1977.
tanulmnyomban utaltam a sumr nyelv kifejezsekben szerfelett gazdag
voltra s a cmben szerepl fogalmat 20 (hsz) vltozatban mutattam be. Az
kiratos szvegek azt mondjk, hogy a ,kirlysg az gbl szllt al. Ennek
megfelelen a sumr np a ,l u g a l-t egyezmnyesen ,kirlynak gi isteni
lnynek, st ksbb istennek tekintette.
pp ezrt a szaktudsok figyelmt felhvtam, hogy a l u g a l nem nagy
(gal) embert, (lu) jelent, hanem az ,i l l u g a l l u = g g y e r m e k e
lekopott fejlesztett alakja.
A ,l u g a l szt megtalljuk a legrgibb sszefgg nyelvemlknkben
az . Andrs kori imban, 2 (kt) zben is. P e g g i s l u g a l u s Step. L
u g a l u u r. Br ez utbbit egyes kutatk ,b a z i l ,-nak olvassk.
Ennek a jelentse a sumrben ugyancsak az , g f i a.
94
A ,l u g a l szavunk kiveszett, s a k e r l > k i r l > k i - r l y sz
vltotta fel. De fennmaradt az ennek megfelel e l k e l (sumrul: i l u
k a l u > e l u k a l i (melynek ezonban jelentse mr m a g a s s z l e t
s vagy uralkodi krkhz tartozott.
A ,k i r l i szavunk sumr megfelelje: g i r r a i l > k i r r a i l > k i
r a l > k i r l y
Elemzs: g i r (g e r / g a r) = gyermek
i l vagy u l = g, s t e n
A magyar ,k i r l y (r e x) sz teht kizrlag sumr eredet s a nyugati
szlvok ltal tvett ,k r l sz, mint a h o r v t Akadmia nagysztra
leszgezi nem lehetett sszlv sz. (Melich szerint.)
33.
V a z u l ~ v a s z o l y
E kt sz, valamint a szlv V a s z i l y s a grg B a z i l e - s z az
elbbi pontban is emltett B a s - i l vagy B a s u l szbl ered.
Jelentse: g (vagy s t e n) f i a vagyis azonos rtelm a mai ,k i r l y
szavunkkal.
Elemzs: b a s, b e s = f i , gyermek
i l vagy u l = g vagy s t e n
vagyis ezek a szavak mind az g i isteni szletsre utaltak.
A grgkhz valsznen a barbr szkta pelazgok beolvadsval
kerlt t s ez lett a grg csszr cme.
A magyar V a z u l sz ugyancsak kirlyi szletst jelent, mert amint a
trtnelembl tudjuk: . stvn utn mre herceg hallval V a z u l lett a
magyar kirlyi trn vromnyosa.
Minthogy si vallshoz ragaszkodott, a keresztnysget vdelmez Gizella
udvara megvakttatta, hogy az uralkodsra kptelen legyen.
34.
S z e n t
95
Sumrul: s i e n t u > z e e n t u > s e e n t u > s e n t > s z
e n t
Elemzs: s i s e > s a = kegyes, (szvet is jelent)
i n e n = szem, tekintet
t u = n y i t
Jelentse: kegyes szemet nyit, kegyes tekintet - azaz ,s z e n t
V. a s z e n d e szval.
R. Labat s ,s e n sumr szt (s e e n) fnyes s tiszta szval adja vissza.
Ez azonban csak msodlagos jelentse lehet.
35.
M o s t o h a
(Rgi: m o s t a h a, m u s t a h a, m u s t u h a)
Sumrul: m u s t u h a
Elemzs: u m u vagy a m a lekopssal
m u vagy m a = a n y a
s u vagy u s = v (nvms)
t u h vagy t a h = kett, msik (J. Jalevy)
Jelentse: m s i k (m s o d i k) a n y a
96
36.
N m a
Sumrul: n u m u a
A sumrok gy neveztk a ,kultikus csendet
Elemzs: n u, n i, n e = n e m, n e (tagads)
m u = b e s z l
a (a n a) = (nvms)
Alakulsa: nu mu a > ni mu a > n e m a > n m a
Jelentse: n e m b e s z l vagyis n m a
37.
B n y a
Sumrul: b a a n a
Elemzs: b a = sztvlaszt, feldarabol
a = (nvms)
n a = k ~ k z e t
Jelentse: k feldarabol, kfejt, ez volt a sz eredeti jelentse
38.
T i s z t e s
Sumrul: t i z i d e s
Elemzs: t i (t i l bl) = t e l j e s
z i d (z i d d a) = becslet, hsg
e s (u s) (adjektvum kpz)
Jelentse: teljes becslet
97
39.
T i s z t a
Sumrul: t i z i d d a
Jelentse: ,teljes becslet tiszta, v. ,tisztes matrna
40.
K t , k t n y
Sumrul: k i t u, k e t u (A. Deimel)
k e t i n > k e t e n C
A ,k e t a k e s d a bl szrmazik, jelentse: k t (rgi: ket).
Alakulsa: k e s d a > k e d d a > k e t > k t. Egybknt a: k e t t
szmnv, k t (ige), a k e d v e s (k e t u e s), h i t v e s (hozz kttt)
szavaink is ebbl szrmaznak.
41.
P o t o m
Sumrul: p u t u m u vagy p a t a . m u
Elemzs: p u t u vagy p a t a = nevezett
m u = n v
Jelentse: nven nevezett, nvleges
A Tihanyi Aptsg alaptlevelben e sz elfordul ,p u t u m u e j e z e
sszettelben. Ez azt jelenti, hogy: nven nevezett kegyes r (uralkod).
A ,p u t u m u nak megfelel ,p o t o m szavunk teht azt jelenti, hogy
nvleges. Nyelvnkben leggyakrabban: p o t o m r, p o t o m p n z
formban szerepel, azonban a fentiekhez kpest azt jelenti, hogy nvleges
r, vagy p n z, azaz igen olcs.
98
42.
C s b r vagy c s e b e r
Sumrul: s e b e r vagy s u b u r
Elemzs: s e vagy s s = v z
b e r vagy b u r = e d n y, tartly
Jelentse: vztartly, - vizes edny
43.
S z i k l a
Sumrul: z i k a l a
Elemzs: z i vagy z a = k , k z e t
k a l (g a l u bl) = n a g y
Fejlds: z i k a l a > z i k l a > s z i k l a
Jelentse: n a g y k (k z e t)
44.
Z e m p l n (rgi: S e m l i n megye )
Sumrul: s e m u i l i n
Elemzs: s e nvmssal s e m u = szem, szemet
i l > u l = e m e l
i n > e n = r
Jelentse: szemet emel (tekint) = r
S e m u p i i l i n
p i > b i / b a r , b i r bl = fnyes tekintet r.
Ez szemlynv volt, mely mltsgot (pap) is jellt.
99
45.
S u b a
Sumrul: s u b a (teljesen: s u b a t u g)
Elemzs: s u b s i b a = psztor
t u g > t u h = ruha, takar
Jelentse: p s z t o r r u h a
46.
Z a r n d o k
Sumrul: Z a a r a a n d u g
Elemzs: z a > s a = kegyes, jtatos
a r a = m e n e t, jrs
a n = t, a z t (trgyeset)
d u g = c s i n l
Jelentse: kegyes (szent) menetet csinl
Lsd: . Andrs-kori ima
47.
P a p (lelkiatya)
A Tihanyi Aptsg alaptlevelben (1055) ,babu humca = papi homok R.
Labat olvasata: p a b > p a p; Jelentse ,a t y a.
48.
g r i c
Ezt a szavunkat a nyelvszek (szlvistk) egyrtelmleg szlv
jvevnysznak tartjk. Erre az adott okot, hogy a keleti szlv ,i g r a t s a
nyugati szlv ,h r a t j t s z a n i jelents szval egyeztettk. Kutatsom
szerint az ,i g r i c si sumr sz teht sajt szavunk.
100
A sz rgi s mai jelentse: n e k e s (:nekmond:) vagy regs.
Hasonltsuk ssze mindhrom szt a sumr nyelv alapjn. tt azonban
tudni kell, hogy sumr nyelv az n e k e t gy fejezte ki, hogy a ,hang jrsa
(menete), vagyis a klnbz hangoknak egymsra kvetkezse (dallam,
meldia).
a. e n (m e e n , g e e n rvidtse)
r i (a r a vltozata) = j r s m e n s
b. g u ( g i > k u, k i = h a n g
c. u s, i s, e s = adjektvum kpz
Ehhez kpest
1. e n e k u e s = n e k e s
2. r i (r e) g u u s = r e g s
3. i g i r i i s = igris >igriz > i g r i c
tt hangkiess trtnt (elizi), az ,a pedig ,z tjn ,ez majd ,c-v vlt.
49.
S z a l a d
Sumrul: s a l a h d u
Elemzs: s a (sag bl) =emelked, felemelt
d u (dug bl) = c s i n l
l a h (lag bl) = m e n s
Jelentse: emelked menst csinl.
101
50.
M h (rgi: m i h)
A ,miskrol szval kapcsolatosan kimutattam, hogy R. Labat francia
akadmikus szerint a ,m i birtokjel m i h e sz a ni vagy nstny jelleget
(fenimin) jelli. Ez pedig nem ms, mint az a n y a m h
Alakulsa: m i > m i h e > m i e h e > m h
51.
D u n y h a (d u g n a, d u n n a)
Sumrul: d u g n a
Elemzs: d u g = takar
n a = fekvs, fekvhely, g y
Jelentse: g y t a k a r
52.
S z a b a d
Sumrul: s i b a d
Elemzs: s i, s u = s z e m
b a d = n y i t, megnyit
Jelentse: szemet nyit, tekint szabad (ember)
Alakulsa: si b a d > su bad > s u bud, majd nyelvemlkeinkben: z o b o d
>z o b a d > z a b a d > s z a b a d
102
& e g ' e $ t e t l e n s z a v a i n k
(i s m e r e t l n e s b i z o n y t a l a n)
1.
s a
Tudnival, hogy nyelvemlkeink adatai szilrd pillrei nyelvnk trtnete
fejldsnek. Az 1200 s krli Halotti Beszdben ez a sz kt zben is
elfordul. Finnugor alaplls nyelvszeink jl kvetkeztettk ki e sz
jelentst, de nem tudtak rmutatni a sz ,etimolgijra vagyis eredetre. Ez
pedig a sumr g i s u a n
Elemzs: gi ~ gu (igi vagy igu bl) = egy, egyenes = igaz, igaznak lenni.
s u s i = neki, de v is
a n vagy e n = lev ~ v a n
Jelentse: i g a z n, b i o z n y, v a l b a n
Alakulsa: igu (vagy igi) su an > gi (g) su an > isu an > isa an > isa a
> ,i s u vagy u s a (u )
Ennl a sznl nagymrv lekops trtnt, de ezen nem kell
csodlkozni. Vizsgljuk meg a trgyalt sznak magas hangrend vltozatt.
2.
H i s z e n
Sumrul: g i s e e n
Elemzs: g i = i g a z
S i s e = n e k i , v
E n (= a n) = le v v a n
Jelentse: igaz lev, igaz, val bizony
Alakulsa: g i - s e - e n > h i z e n > h i s z e n. Ennek folytatsa: i s z e n > i
s z > st, h i s z is. Ez a nagymrv lekops szemnk lttra trtnt.
3.
103
s (rgi: i s s)
Ez a szavunk a ,halotti Beszdben fordul el ragozott formban i s e m
u c o t.
A sz s u m e r prototpusa:
u s u, e s e, i s e = e l s , itt eldt jelent. Ez viszont az ,a s = e g y
szbl szrmazik, persze magnhangz-vltozssal.
tt ismtelten hangslyoznom kell, hogy a sumr nyelvben gyakori a
magnhangz-vltozs -, ami a ht (7) dialektusra (:minden vros kln
kultrkrt kpezett:) msfell a magas hangz illeszkedsre (voklharmnia)
vezethet vissza.
Etimolgusaink az i s ( s) szavunkat azonostjk az , s t e n
szavunk els tagjval. Ez tveds, mert mint ltni fogjuk, ez az els tag u s (i s)
itt ,h a l l.
4.
r
gy az r, mint az ,sten szval egy korbbi tanulmnyomban mr
rszletesen foglalkoztam (:sten s vele kapcsolatos szavaink etimolgija, Bp.
1970.:)
Sumrul: r u r u = vd, rz, vagyis psztor
Sok kirly nevben szerepel az , r sz az isten nevvel egytt, pl. Ur - en
ki, Ur utu, Ur Nammu, stb. Ez azt jelentette, hogy az illet sten fldi
psztora.
A sumr kirlyok, akik egyben egyhzfk is voltak, az istensg helyett s
megbzsbl uralkodtak. k voltak a np fldi psztorai, akik gondoskodtak
annak jltrl s boldogulsrl.
,U r u r u = az ,u d > u t u > u t u l szval, mely szintn rizt, psztort jelent.
Az U t u l vagy U r k a l a m m a si sumr kirlynv is azt jelentettem
hogy az ,orszg psztora . a psztor alatt termszetesen ,lelki psztort kell
rteni, ms szval, papkirlyt. A Biblia Krisztust is gy emlti: ,j psztor.
104
Amint arra korbban mr rmutattam a grg forrsok szerint az
rpd-hzi kirlyok idejn az r (Urum Uram) cm csak az uralkodhz
tagjait illette meg. Ksbb ez a cm jelentsgbl ersen vesztett , mert
nemcsak a nemes (szabad) embert, de a honorciorokat is megillette -, vgl
is ltalnoss lett.
5.
s t e n (rgi vltozatai: y s t e n ( s t e n) i s t e n, y s t i n)
Ez a sz nem azonos a smi-akkd: istanu isten szval, mert az
szmnevet (egy) jelent.
Nyelvemlkeink szerint eredeti alakja
U r y s t e n (i s t e n)
Elemzs: U r = riz, ksbb: r
u s > i s = hall (u = )
t i n > t e n = l e t
Jelentse: Hall (s) let ura (re), Dominus Deus
6.
m a i m d (rgi: w i m a, w i m a d, w e m a d i s)
m u m a h > w u m a > w i m a = magasztos beszd
w u m a h du > w e a h d u > w e m a d > i m d = magasztos beszdet
mond = i m d, k n y r g
Elemzs: m u >m e >m i (w u, w e, w i) = beszd
m a h > m u h (m a vagy m u) = magasztos, fensges, fennklt
d u (d u g bl) = m o n d
A v i m a d > sz alatt teht az istensghez intzett knyrgst, i m t kell
rteni.
7.
K e g y e l e m
105
Halotti beszdben: k e g i l m e t, k e g i l m e h e l
Sumrul: k u i g i i l m u > k i g i i l m u > k e e g e e l
m u > k e g e e l m e > k e e g e e l e m
Elemzs: k u (k e) = kegyes (Oppert szerint)
i g i = s z e m
i l = e m e l
i g i i l = szmemels, tekints
m u (u m > e m) = v , nvms
Jelents: az (istensg) kegyes rtekintse.
V. ,tekints rem stenem.
8.
L t
Ez a szavunk a Halotti Beszdben ,l a t i a t i c, a Knigsbergi
Tredkben ,l a t i u c alakban fordul el.
A sztrak szerint a sumr ,l a = l t szerintem ez nem teljes!
A cmsz valjban kt szbl tevdik ssze s pedig
l a (l a l bl) = teljes, teljesnek lenni s
i d i (i d u) = s z e m, tekintet
Elemzs: l a i d i > l a d i > l a t i > l t
Jelentse: teljes tekintet vagyis l t s.
Nem lehet teht a szvgi ,t hangzt kpznek tekinteni (Juhsz Jen). A ,l
m szavunk is rvidts!
9.
F e l e j t
Halotti Beszdben ,f e l e d e v
Mindkt sz 3-3 szelembl tevdik ssze:
106
1. b i i g i > b e e g e > p e e g e > f e e g e > f e h e > f e e = f e
j f
2. l e h (l a g, l e g bl) l e vagy l e j = m e n s, k i m e n s, t v o z
s
3. d u (d u g), t u (t u h) = t e s z, c s i n l, emesal nyelvjrsban d e > t
e
Jelentse: fejbl kimenst csinl, vagyis kiment a fejbl.
10.
E n g e d
Sumrul: e n g i d > e n g a d
Elemzs: e n vagy i n = t (ment is jelent)
g i d > g e d = n y i t, megnyit
Jelentse: utat nyit vagyis e n g e d
A ,halotti Beszdben: Engede urdung intetuinec
11.
U r d u n g (rdg Halotti Beszd)
Sumrul: u r d u u n g e
Elemzs: u r = riz, r
d u- u n = mlysg
g e = birtokjel
Jelentse: A m l y s g u r a ( r e)
12.
n t e n t v i n e c (Halotti Beszd)
Elemzs: i n = s z e m
t u h > t u = n y i t s
tu tu (itt te tu) = n y i t o g a t s (folyamatos cselekvs
107
,i (i n i) = szemlyes nvms, egyes szm, 3. szemly
n e k e = detvusz n e k i
Jelentse: szem nyitogats itt kacsints, csbts
13.
S z o p s z o p s
Sumrul: s u b a >s u p a > s u p = s z o p
Elemzs: s u (s a) = s z j
b a (bar, bir bl) = k r l v e s z
Jelentse: szjjal krlvevs (szops)
Rgi alakja: e m l e t y m l e t
(eme leh tu) = a nyelv jratsa, ami ugyancsak szopst jelent.
14.
P a r a d i c s o m
Sumrul: p a r a d i s u m
Elemzs: p a r (b a r bl) = m e z
,a (g a bl) = genitvusz
d i i s = e l e j e, d s z e
u m (m u) = v , -
Jelentse: a m e z e l e j e (d s z e)
Valban a paradicsom nvny rett, pirosl termse valsgos dsze a
meznek.
Teht ez si eredet s u m r sz, s ebbl ered a bibliai
,paradicsomkert vagyis , d e n k e r t. megjegyzem az , d e n ugyancsak
sumr sz, jelentse: , l e t (din - den) - otthona (h - z a ) ,e
15.
B o l d o g
108
Sumrul: b a u d u g
Elemzs: b a = o s z t, sztosz
u d u g (u d u g g a) = r m
Jelentse: r m e t o s z t
16.
S e g t
Sumrul: s u g i d d a (Delitzsch)
Elemzs: s u (s e > s i) = k z
g i d = m e g f o g, megragad
d u = t e s z, c s i n l
Jelentse: kz megragadst csinl (sz szerint), ami egyenl a segtssel.

109
17.
R s z (Halotti Besz: er e s e t)
Sumrul: r i s e
Elemzs: r i (a r a bl) = j r
s e, s i, s u = n e k i (datvusz)
Jelentse: neki jr, vagyis rsze
18.
T e m e t
Sumrul: t u m h e t u
Elemzs: t u m = hord, szllt (tm!)
h e (ge > gi bl) = fld
t u (t u d bl) = csinl, tesz
Jelentse: fld hordst csinl (temet)
19.
S z e g n y (Halotti Beszd: s c e g i n)
Sumrul: s e g e n
Elemzs: s i g vagy s e g = als, alant
e n = l e v
Jelentse: alant lev, vagyis kzrend (ember)
20.
U n u t t e i (Halotti Beszd)
Sumrul: u n u t u t u h i
Elemzs: u n u = g (gisten)
t u (d u) = gyermek szlets
h e- h i (g e) = s o k (tbbes szm)
110
Jelentse: g g y e r m e k e i, nyilvnvalan angyalok, ms szval: lsd 21.
21.
A n g y a l (rgi: a n g e l, a n g u l, a n g a l)
Sumrul: a n g a l
Elemzs: a n = g (sten)
g a l -, g e l -, g u l - = szltt, gyermek (B. Hrozny cseh tuds
szerint)
Jelentse: g g y e r m e k e
22.
,d e s ,g e (ellenttes ktszk)
Sumrul: d a e > d e e > d e
Vagy: g a e > g e e > g e (Halotti Beszd)
Elemzs: d a vagy g a = ellen, szembe
e (e / e - ne) = n v m s
Jelentse: e l l e n e e l l e n b e n
Megjegyzem, hogy a ,g e a nyelvfejlds sorn kiveszett, s helyette a ,d e
hasznlatos
Mind e kt sz megmaradt azonban szavainkban.
23.
H b o r (Gyulafehrvri glosszk: ,h a b r u s g)
Sumrul: g a a b u r u > h a b u r u
Elemzs: g a a b (vagy g a b a) = ellene, szembe
u r u > a r a = m e n s
Jelentse: ellene mens (szembe mens) vagyis hbor, harc
24.
111
K a b a r (npnv)
Sumrul: g a b a r i > k a b a r i
Ezt a szt R. Labat franciul ,a f f r o n t e r szval adja vissza. Amit
Eckhardt Sndor a francia nyelv professzora btor szembe-szllssal fordt.
Egybknt a cmsz elemei teljesen azonosak a 23. alatti ,hbor sz
elemeivel ezrt n gy fordtottam, hogy ,hborzk, csatzk lharcosok.
25.
T m a d
Sumrul: t a m a d u
Elemzs: t a (d a bl) = e l l e n, szembe
m a (m u)nvms = , ( v )
d u (d u g bl) = m e n s
Jelentse: s z e m b e m e n s
Az kiratos szvegekben elfordul a t a m h a r a sz, a szakemberek
,hbor, hadjrat szval fordtjk.
26.
H a d
Sumrul: g a a d u > h a d u > h a d
Ennek elsdleges jelentse szintn:
e l l e n e (g a a) m e n s (d u)
112
27.
t (Tihanyi Alaptlev: hadu utu)
Sumrul: u d u
Elemzs: u = h e l y (g u k u bl)
d u = j r s
Jelentse: j r s h e l y e
28.
K e b e l (ni)
Sumrul: ga ab > kab > keb (illeszkeds) = m e l l
Elemzs: e l vagy i l = kiemelked, magas
Jelentse: magas mell (ni kebel)
29.
K m n y (mag)
Sumrul: g a m u u n, vagy g i m u u n
Elemzs: g a vagy g i = kemny, szilrd
m u ~ m u u n = m a g, m a g j a
Jelentse: kemny mag (magja kemny)
30.
T a l a p (t a l a p z a r) t a l p (t a l p a)
A sumr-magyar alapszkincs egyezse (Bp. 1977.) cm
tanulmnyomban felhvtam a figyelmet arra, hogy a sumr nyelv kprs tjn
fejldtt. pp ezrt a k p ez esetben a l p kpe, nemcsak a testrszt jellte,
hanem menst, utat, utazst, stb. is jelentett. Ehhez kpest a l a g (l e g) > l a h
(l e h) nemcsak igt, hanem fnevet, vagyis azt a szervet is jelentette, amivel
113
megynk, jrunk: l a h b a. tt a ,b a nvms: = , v teht menje, j r
j a, vagyis l b a, ez teht az a l a p s z .
Elje jn a ,t a szcska, mely a tal til bl jn, s jelentse: b e f e j e z
s, v g
t a l a h b a
eszerint azt jelenti, hogy a lb vge talpa (als fellet).
Alakulsa: t a l a h b a > t a l a p hangkiesssel: t a l p t a l p a
31.
A l a p ~ a l a p z a t
Ez a szavunk a 30. pont alatti (t) a lah b(a) sz els s vgs
hangzjnak lekopsval jtt ltre = a l a h b a > a l a p. A ,z a t z e t
kpz.
s a g (s i g) =teljes, teljes lenni
t u = csinl
s a(g) t u a z a t a = teljes tevs, teljesg
32.
A k a r a t
Sumrul: a k a r a t u
Elemzs: a g a k a = cselekvs
r a (a r a) = menet, irnyts
t u (d u h bl) = csinl
Jelentse: a cselekvs irnytja = a k a r a t
33.
r n y b a n i r n t
Sumrul: i r a a n a - b a n a, i r a a n t a
Elemzs: i r i r a (a r a) = m e n e t (i r n y) R. LAbat s Deimel
114
a n a (e n e) = , v
b e n a = b e n n e (lokatvusz)
t a = lokatvusz
Jelentse: az menetben (irnyban)
Pl. torony irnyban = tur - unu ira ana ba na
34.
T o r o n y
Sumrul: t u r u n u
Elemzs: t u r > t a r = t r v n y
u n u = hz, laks, otthon
Jelentse: a trvny (otthona) hza
A sumroknl a trvnykezs a templomtornyok (zikkuratok) kapujban trtnt,
teht a ,torony nem magassgot jellt.
35.
S z a k a s z t (Halotti Beszd: z o c o z t i a)
Sumrul: s u k a s t u a
Elemzs: s u = t e s t
k a s (k e s d a) = k e t t
t u = t e s z, csinl
Jelentse: kt testet csinl, (kett szaktja)
36.
T a n y a
E szavunkat a kutatk a halsztanyra vezettk vissza amelyet a
halban bvelked ,mly vz mellett lltottak fel. gy Kniezsa stvn nyelvsz
szerint ez eredetileg m l y v i z e t jelentett.
Ez sumrul: d u u n a = m l y v z
115
Valjban ez a D u n a foly neve (D o n is)
Szerintem e a cmsz a:
Sumr d a h > t a h = laks, hz s a
n a = pihens, fekvs, hls szavakbl tevdik
ssze.
D a h n a > t a h n a > t a n a > t a n y a
Jelentse: pihen vagy h l h z
V. D a h k e = lakhely, laks
37.
L l e k (Halotti Beszd: l e l i k)
Sumrul: l i l k e > l i l e k
Elemzs: l i l = l l e k
e k e (e g e bl) = v
Jelentse: l e l k e
38.
F l d (rgi: f d, f e d, f e l d)
Sumrul: b i g i i d
Elemzs: b i = v
g i vagy g u = p a r t
i d = f o l y
Jelents: a foly partja (vagyis a mvels al vett fld).
Alakulsa: b i g i i d > f i h i d > f i i d > f i d
Lsd Sumr = magyar cm eladsomat, Bp. 1977.
39.
K z p e n (Halotti Beszd: c u z i c u n)
116
Sumrul: k u s i b e n e
Elemzs: k u , k u (g u g i bl) = h e l y
s i b vagy s i k ( s i g) = k z p (szv is)
n a (n e) = lokatvusz
Jelentse: kzp helyen = vagyis k z e p n
40.
J (Halotti Beszd: j o u)
Sumrul: g u g(alakprja: d u g) = j , tkletes, (Labat s Deimel)
Alakulsa: g u h u > j u h u > j o u > j
41.
G y g y t
Sumrul: g u g i t u
Teht ez kt sumr szbl tevdik ssze. Az elz pontban emltett ,g u g s a
,t u = csinl, tesz ige.
Jelentse: jv csinl, megjavt, vagyis gygyt.
42.
B o c s t (m e g b o c s t Halotti Beszd: b u l s a s s a)
Sumrul: b u l s a (g) t u
Elemzs: b u l = ingat, blint
s a g (s a) = f e j
t u = c s i n l
Jelentse fejblintst csinl. Ez volt a megbocsts jele
43.
H a l l (Halotti Beszd: h a d l a v a)
Sumrul: g a s d u l a g a
117
Elemzs: g i s ( g e s) g a s = fl
d u vagy t u h (d u g .bl) = nyit, kinyit
l a (l a l bl) =teljes
g a a g a (e g e) = , v
Jelentse: teljes flnyits, azaz h a l l s
44.
S k e t
Sumrul: s u n u g e t (u = )
Elemzs: s u vagy s i = neki (datvusz), de ,, ,v, is
n u (n u u m) = nem (tagads)
g e t u (g i s t u h ) = fl nyits, halls
Jelentse: nincs hallsa azaz s k e t
Alakulsa: s u n u g e t u > s u n g e t u > s u g e t u > s u k e t
u s k e t
45.
S o h a (rgi: s u m h a, s u n h a s o n h a)
Sumrul: s u n u u g a
Elemzs: s u = n e k i
n u (n u u m) = n e m
u g ( u k u) = id, idnek, idpont
a (a n a) = , 9 v
Jelentse: nincs neki ideje (idtlen) s o h a
Fel kell hvnom a figyelmet a sumr nyelv egy rendkvli sajtossgra: a
sz sszevonsok s lekopsok igen gyakran az rtelem rovsra trtntek,
azaz oly lnyeges szavakat, szelemeket hagy ki, hogy ltszlag az rtelem
megvltozik. Lttuk ezt a 44. s 45. alatti szavalnl, ahol a ,n e m tagad sz
tntek. Ez szlelhet a m a r a d ignl.
118
46.
M a r a d
Sumrul: n u u m a r a d u
Elemzs: n u u m (n a a m) = n e m (tagads)
a r a (h a r a bl) = mens
d u (d u g) = csinl
Jelentse: menst nem csinl = m a r a d
Alakulsa: n u u m a r a d u > m a r a d u > m a r a d
tt a ,n u m sz csonkult ,m-re.
47.
A g y a f r t
Mindenekeltt az sszetett sz 2 elemnek rtelmt:
a.) a g y = rtelem, s z s annak szkhelye, szerve
b.) f r = valamely anyagban csavaros menet szerszmmal (fr)
forgatssal ugyancsak csavaros mlyedst (lyukat) hoz ltre.
A cmsz teht azt jelenti, hogy csavaros (furatos) esz. A szkelyekre
igen gyakran hasznljuk az agyafrt, vagy ms szval: csavaros esz jelzt.
Sumrul: a g h a b u r t a (b =f)
Elemzs: a g (u g) = sz, rtelem
h a > j a = birtokjel
b u r = f r ( csavaros menetet csinl
t a (t a l bl) = mlt id jele = befejez
Alakulsa: a g h a b u r t a > a g j a f u r t a > a g y a f r t a a g y a f
r t
A trgyalt sznak semmi kapcsolata sincsen a honfoglalskori
temetkben szlelt a g y (koponya) lkelssel s a tltosokkal. Ezt szerintem
azzal lehet magyarzni, hogy a sumr templomgazdasgokban fejlett
juhtenyszts folyt, s az llatbetegsgeket gygytottk. gy a kerge krt is,
119
amit az agyba kerlt lsdiek okoznak. Ennek egyedli mdja a
,koponyalkels, s ezt a gygymdot tvittk az emberre is.
48.
K r (Gyulafehrvri Glosszk: koorsag)
Sumrul: k u r (g u r-bl) vltozik, megfordul, vltozs.
Ti. az egszsgi llapotban vagyis b e t e g s g.
49.
K e r k e
Sumrul: k e r g e e
Elemzs: k e r vagy k i r (g u r bl) = krforgs
g e (g e e n bl) = mens, men
Jelense: krbeforgssal men, krbeforg.
V. kerge birka, kerge kr.
50.
B o l o n d
Sumrul: b u l u n d u vagy b a l a n d u
Elemzs: b a l vagy b u l = ellenttes, ellenkez
a n vagy u n = azt (trgyeset) azonos az alanyesettel.
d u = csinl, cselekszik
Jelentse: ellenkezt cselekszik (a megszokottl eltrt)
51.
B a l g a
Sumrul: b u l g a
120
Jelentse ugyanaz, mint az 50. alattinak, mert a ,g a (a g) = jelentse: csinl,
tesz.
52.
S z k s g (Gyulafehrvri Glosszk)
Sumrul: s u k u s i g
Elemzs: s u k u = n s g (R. LAbat)
s i g (s e g) s a g = teljes, teljesnek lenni.
Jelentse: n s g teljessge.
53.
K e z d (K.T.)
Sumrul: g e s i d u > k e e s d u
Elemzs: g e = e g y, e l s
s u > s i -nak, -nek (datvusz)
d u = c s i n l
Jelentse: elsnek csinl k e z d
Alakulsa: g e s i d u > k e s d u = k e z d
54.
N p (rgi: n p)
Sumrul: n i i n i b > n i i b
Elemzs: n i i n vagy n i i m = g
i b i i b = f i , f i a
B. Hrozny cseh professzor szerint Ni in ib isten (napisten) volt del Babylon
(sumr fld) patrnusa. Dvid Antal magyar asszrolgus szerint a sumrok
az g gyermekeinek tartottk magukat gy a n p > n p szavunk eredetileg
a sumr npet jelentette. Ennek mly hangrend vltozata a
121
55.
N a p (gitest Halotti Beszd: n o p u n)
Sumrul: N a a n i b > N a i b > N a a p > N a p
Jelentse: ugyancsak g g y e r m e k e (N a p)
A nyelvfejlds folytn a sz rtelme kibvlt s napszakot (d i e s) is
jelentett.
56.
B r s g n a p (Halotti Beszd: b i r z a g n a p)
Elemzs: b i r (b a r bl) = dnts, tlet (brlat!)
z a g (s a g) = f
n a p = n a p (dies)
Jelentse: f t l e t n a p
57.
P e r
Sumrul: p r (a fenti b i r bl) > p e r
Eredeti jelentse: t l e t, d n t s (l. 56. p)
Mai jelentse: tletre vr jogvita (peres gy)
58.
T e g n a p
Sumrul: t e g a n a a b
Elemzs: t i l (t e l t a l) t i vagy t a = befejez, bevgez
g a = tesz, csinl
t e g ( t e g a bl) =befejezett, bevgzett
n a p = lsd. Az 55. pontnl
122
Jelentse: befejezett nap = t e g n a p
59.
H o l n a p
Sumrul: h u l n a a b (k h u l n a p) u = o
Elemzs: g a l > k a l = szlets, kels
Varinsai: k u l > h u l > k e l Hrozny professzor szerint
Jelentse: szlet (kel) n a p = h o l n a p
61.
S i r a l o m (magyar Siralom: s y r o l m u)
Sumrul: s i i r u l m u (vagy um)
Elemzs: s i i r (eredetileg a s i i r = a s z e m (v z) r j a
u l vagy i l = felemel, nvekszik, fokoz
m u (u m) = v , , nvms
Jelentse: fokozott srs siralom
62.
B (magyar siralom: b u a l)
Sumrul: b u = bnat, szomorsg (b!)
B u u s = bnatos, szomor (r. Labat) (bs!)
63.
T u d (K.T. t u d i u k, magyar Siralom: t h u d o t h l a n)
Elemzs: t u h = felfog, megrt (R. Labar)
d u (d u g bl) = tkletes, j, teljes
Jelentse: tkletes megrts = tuds
[A kzirat egy rsze itt hinyzik]
123
78.
M e z
Szerintem a 76. alatti m e s i > m e z szbl, valamint az ,u = fld,
hely sz sszekapcsolsbl eredt a m e z szavunk, mely a megmvelt
fld ruhzatt jelenti.
Korbban foglalkoztam nhny ruhzattal kapcsolatos szavunkkal, mint
pl. gnya = felsruha, suba = psztorruha, kabt = mellvd, palst = kirlyi
ruha most vizsgljuk meg e kategriba tartoz egyb szavainkat is.
79.
G u b a
Sumrul: g u b a
Elemzs: g u (k u) = r u h a, ruhzat
b a (b a r bl) = krlvesz, vd
Jelentse: krbemen (vd) r u h a
80.
K n t s (rgi: k ne n t e s)
Sumrul: k u e n t u h s u
Elemzs: k u = kegyes
e n = r, fpap
t u h = r u h a
s u = v
Jelentse: fpap ruhja
81.
n g
124
Sumrul: i n g u vagy i n g e e
Elemzs: i n = l e n (Deimel, Labat)
g u vagy g e e = ruha
Jelentse: l e n r u h a
82.
K t (npi: k t n y)
Sumrul: k e t u vagy k i t u (Deimel)
k e t > k t; k e s d a bl, aminek jelentse: k t, h o z z f z
83.
K e n d e r
Elre kell bocstanom, hogy az kiratos emlkek rmutatnak arra, st
kihangslyozzk, hogy a rostos nvnyekkel a sumrok szerint K i e n (E n
k i) isten teremtette.
Ezen alapszik szfejtsem:
Sumrul: K i e n d e e r
Elemzs: K i e n > K e e n = E n k i (teremt isten)
d e e r (d i i r) = t e r e m t (D i n g i r - bl
Jelentse: K i e n (isten) - teremtse
84.
F r s z t (K.T. f u r i s z t e)
Sumrul: b u r e s i t u
Elemzs: b u r = vz, foly (b u r > p u r> f r)
e s i = bele (latvusz)
t u = tenni
Jelents: vzbe tesz (frdet)
125
85.
F r d (rgi: f e r e d )
Sumrul: b u r u d u > b u r u d u
Elemzs: b u r = v z
d u = m e n s
Jelentse: v z b e m e n s (azaz frds)
A f e r e d u = dialektusbeli forma.
detartoznak a frdhelyek, F r e d neve
86.
V a d o n a t (- j)
Sumrul: v a (u) d u n a t (u)
Elemzs: m a vagy v a = lev (w a a n) = v a n, lev els tagja
d u (u d u) = i d
n a = -on, -en, -n (lokatvusz)
t u = csinlt, kszlt
Jelentse: l e v (idben) k s z l t
87.
j (novus)
Sumrul: u g = tiszta, vilgos, vagyis j.
88.
M o s
Sumrul: m u s u a
Elemzs: m u = v z (A. Deimel)
126
s u agy s i = tisztt
a (a n a) =
Jelentse: vzzel tisztt m o s!
89.
M a g a s (m a g o s)
Sumrul: m a g = magasnak lenni
u s = mellknvkpz
Jelentse: m a g u s azaz m a g a s (m a g o s)
90.
r (i g e e l j u t, e l r)
Sumrul: i r (a r a bl) = megy, e l r
91.
V r (fnv)
Sumrul: u b a r u = v d s, oltalmazs (R. Labat)
Szerintem ez sztagolva: u b a r u
Elemzs: u (k u bl) = h e l y
b a r = k r l v e s z
Jelentse: krlvett hely, azaz v r
Ezzel egyezik a Tihanyi Aptsg alapt levelben szerepl f e h e r u u
a r u vagyis u b a r u > u v a r u sz, mely ktsgtelenl v r a t jelent.
93.
F e h r (f e j r)
Sumrul: b i g i i r /: b> w, g > h > j
Elemzs: b i g i (b i l g i) =f n y, t z
127
i r = r a s z t
Jelentse: fnyt raszt
94.
H e g y (fnv)
Sumrul: h i g e
Elemzs: g i >h i = hegy, hegytet
g e = birtokjel
Jelentse: h e g y e
95.
O r o m
Sumrul: u r m u > u r u m
Elemzs: u r = hegytet (bizonyra k u r bl)
m u vagy u m = , v
128
96.
F a
Sumrul: p a = l o m b o s f a
Eredetileg b majd p > f vltozs
B a k o n y
Sumrul: B a k u u n u
Elemzs: b a = f a
k u = tbbes jel
u n u = hz, otthon
Jelentse: f k h a j l k a
97.
G y k r
Sumrul: g u k i r > g u k e r
Elemzs: g u = n v n y
k i r k e r (g a r g i r bl) = eredet, szrmazs
Jelentse: nvny eredete
98.
T z (fnv)
Sumrul: t i i z i
Elemzs: t i (t i l bl) = t e l j e s
i z i i z = t z
Jelentse: teljes (lobog) tz
99.
z g g a
Sumrul: i z i g a g a > i z g a g a
129
Elemzs: i z i > i z = t z (i z zs!)
g a = csinl
g a g a =csinl
Jelentse: t z e t c s i n l
100.
K r (i g e)
Sumrul: k i r > k e r
Jelentse: krbejr, krbeforog.
Ez az eredeti jelentse.
101.
H a n e m (rgi: h a n u m)
Jelentse: g a n u u m
Elemzs: g a n u = ellene
u m , i m = lev
Jelentse: ellene lev, ellenbe (ellenttes ktsz)
102.
K s z n t (k e z e n t)
Sumrul: g i s e e n t u
Elemzs: g i s e > k i s e > k i z e > k e z e = kz (egykz)
E n t u vagy i n t u= utat (menst) csinl jrtat
Jelentse: kezt jrtatja (kzzel integet)
103.
K v r
Sumrul: k u b i r > k u b a r
130
Elemzs: k u = ers, nagy
b i r > b e r (b a r bl) = t e s t
Jelentse: e r s t e s t
104.
B r t n
Sumrul: b u r t u u n
Elemzs: b u r = v e r e m
t u u n (d u u n) = m l y, m l y s g
Jelentse: m l y v e r e m
105.
K e n y r (rgi: k u n y i r)
Sumrul: k u n i i r
Elemzs: k u = tel, eledel
(De ,n a g y jelentse is van), R. Labat szerint: kiterjedt, ltalnos. N i i r (n i
m g i r bl) = fejedelem, fpap.
Jelentse: ltalnos tel
106.
J r o m
Sumrul: h a r m u
Elemzs: g a r > h a r > a r = jrs, mens
m u = f a
jelents: j r f a, vagyis j r o m
131
107.
G a z d a
Sumrul: g a s u u d a
Elemzs: g a -, g a -, h u = hz, hza
u d = r, r
Jelentse: h z u r a ( r e)
108.
G a z d a g
Sumrul: g a s u d a h g a
Elemzs: g a s u = h z, h z a t
d a h = gyarapt, hozztesz
g a (a g a) = n v m a
Jelents: h z a t g y a r a p t
109.
G y e r m e k (vagy g y e r e k)
Ezzel a szval nyelvszeink behatan foglalkoztak. Egyesek finnugornak
vltk (Budenz, Melich, Pais, Mor E.) msok viszont, Paasonnen finn
nyelvsszel egytt t r k jvevnysznak tartottk. Vgl is mint bizonytalan
eredet megfejtetlen maradt.
Ennek f oka, hogy nyelvszeink nyelvnk fforrst a s u - m e r n y e l
v e t nem ismertk. J magam e szval korbbi tanulmnyaimban tbb zben
foglalkoztam.
Sumrul: g i r m u k e > g e r m u k e > g e r e k e
Elemzs: g i r vagy g e r = csinl, ltrehoz, n e m z (alakprja: g a r), de
nemzettet - ivadkot, ms szval gyermeket
is jelent.
m u vagy e (n e) = , v (nvms)
132
k e (g e b) = n e k i (datvusz)
Jelentse: g y e r m e k e, i v a d k a (neki)
V. nyelvemlkeinkben a k e n g e r, k a n g a r e s, m a h g e r
(m a g e r), g i r m u u t u (Gyirmt)
A g e r (g i r) alakprjt a ,g a r t ugyancsak megtalljuk nyelvnkben g
a r m u u t u = (g y a r m a t), N a p (isten) gyermeke; m a h g a r = m a g
y a r (Magasztos isten gyermeke) npnevnk, st a ,h r o m szmnevnk is
erre vezethet vissza:
g a r m u > h a r m u > h a r u m = h r o m
A sumr ugyanis gy kpezte a szmneveket:
A t y a (a d s u > a s u > a s) = 1.
A n y j a (a m a a n > m a a n) = 2.
G y e r m e k (g a r m u > h a r m u > harum > hrom = 3.
Delitzsch szerint a g a r g a r = vz teremtmnyei (ivadkai gyermekei)
110.
D e b e l l a
A falusi letben pejoratv (lealacsonyt) rtelemben hasznljk ezt a
szt: feslett, erstest nkre. Ez egy si eredet sz. Tudnival, hogy a
prostitci az els formja a templomi prostitci volt. Az krsos szvegek
kzlik hogy a vrmesebb nk felajnlottk testket az istensg szolglatra.
Termszetesen e szolglat ellenrtkt a templomok kzelebbrl a papok
vettk t. lyen templom volt Bbelben az E - B l vagyis Bel (isten) temploma,
ezrt ezeket a nket: B l l e n y a i n a k neveztk.
Sumrul: De B e l l a
Elemzs: d e (d u d i) = gyermek (ez lnyt is jelentett)
B l (B e l l a) = istensg, E n l i l isten neve (E n = r)
Jelentse: B l l n y a (g y e r m e k e)
111.
F n y e s (npi: f i n y e s)
133
Sumrul: b i n e e s
Elemzs: b i (b i r b a r bl) = fny, vilgossg
n e (teljesen e n e) = , v (nvms)
e s (u s) = mellknvkpz
Jelentse: f n y e s
112.
g a z (mellknvkpz)
. Andrs-kori ima: i g h u s
i g u vagy i g i > g i = egyenes, igaz
u s a s = mellknvkpz
113.
H a m i s (Halotti Beszd: h o m u s)
Sumrul: g a m u u s > g a m u s
Elemzs: g a m (g a m a) = grbe, hajltott (gams!)
u s = mellknvkpz
Jelentse: grbe (nem egyenes) nem igaz, hamis
114.
B n (Halotti Beszd: b u n)
R. Labat szerint: n i g b u n
Elemzs: n i g = az, ami (nagy!)
b u n = nem egyese, nem igaz
Jelentse: bn
115.
T i t o k (KT. T i t o k)
Sumrul: t i t u g > t i t u k
134
Elemzs: t i (t i l bl) = t e l j e s
t u g vagy t a g = befed, betakar
Jelentse: teljes, befeds
116.
T a k a r (KTSz; t a k a r u t a )
Sumrul: t a g a r > t a k a r
Elemzs: t a h t a k = befeds
a r (g a r bl) = csinl
Jelentse: befedst csinl = b e t a k a r
115.
T e h t
Tbb nyelvemlknkben: taht (KTSz, Bcsi kdex, Winchnei k.)
Sumrul: t e h a t u, vagy t a h a t u
Elemzs: t e vagy t a (til tal bl) = teljes
G a t u (a g a t u bl) = befejezs, vg
Alakulsa: h a t u > h a t u = h a t
Ez azonos eredet a ,h t = (pars postica) szval s a hat szmnevnkkel.
116.
T u c a t (t u c z a t) = 12
Sumrul: t u h u s h a t u
tt megjegyzem, hogy a sumr szmnevek nincsenek teljesen feldertve.
J. Halevy francia akadmikus a ,m a a n (m u u n = 2 szmnv mellett
emlti mg a t a b tovbb a t u h, t a h szmnevet is, mely ugyancsak kettt
jelent.
Elemzs: t u h vagy t a h = 2
u s = adjektvum kpz
135
h a t u (a g a t u bl) = befejezst csinl
A Demiel szerint: k h a t u = zu Ende gehen, fertig sein. Ez azt jelenti,
hogy a sexagezimlis szmrendszerben a szmll 6-nl befejezte a
mveletet.
Alakulsa: t u h u s h a t u > t u u s h a t u > t u s a t u > t u z a t u > t u
z c a t = 12
V. a hettita fvros H a t t u s a nevvel ezt 12 isten vrosnak is
mondjk.
A vros sumr alapts lehet.
117.
T e s s k
Sumrul: t u h e s h e e g e
Ez a sz udvarias felszlts valamely cselekvsre.
t u e s (emesal: t e h e s) = tevs, cselekvs
h e = l e g y e n (felszlt md s optatvusz)
e g e > e k e = , v (g e e n segdige!)
Alakulsa: t u h e s h e e g e > t e h e s j e e k e > t e s j e k e >
t e s s k
Jelentse: legyen az cselekvse (tevse), rviden: cselekedjk (vagy tegyen
valamit).
Ez teht a t e s z (t e v s) szrmazka
118.
T e t s z i k (t e t s z e n i)
Sumrul: t u t u - s i - i - g e
Elemzs: t u (t e ,d u g bl) = j , s z p
s i > s u (datvusz) = n e k i
i g e, e g e (1-es sz. 3. sz. g e e n segdigbl)
136
Jelentse: szp (j) neki vagyis t e t s z i k
119.
H d
Sumrul: h i d a
Elemzs: h i g i bl (g i i n) = mens, jrs
d a (d u) = t, keresztl
Jelentse: t j r (hd), v. B n h i d a
120.
S z l (s z l e t i k)
Sumrul: s u i l ~ s u i l e t u
Elemzs: s u (s i) = t e s t
u l (i l) = felemelkeds, kiemelkeds
t u (t u t u ) = csinl
Jelentse: a test kiemelkedse, (vilgra hozsa)
121.
E g y e n e s (n p i: i g e n y e s)
Sumrul: i g e (e g e) e n e s
Elemzs: g e (i g e e g e bl) = e g y (1) tszmnv
e n = m e n s
e s (u s) = mellknvkpz
Jelentse: egy menet (azonos)
122.
A z o n o s
Sumrul: a s u n u s
137
Elemzs: a s > a z = egy (1) tszmnv
u n (e n) = m e n s
u s ( e s) = adjektvum kpz
Jelentse: e g y m e n e t (a z o n o s)
123.
g e n (helyesls)
Sumrul: i g e e n
Elemzs: i g e = egy
e n = l e v , van, levst jelent ige
jelentse: g y v a n (gy van)
124
N e m (tagad sz rgi: n u m Halotti Beszd: n a m)
A cmsz a ,n u u m emesal vltozata!
Egybknt nyelvemlkeinkben mg a ,nam vltozat is elfordul.
125.
V a n (rgi: v o n)
Sumrul: m a a n vagy m u - u n (m = w)
Elemzs: m u vagy m a = (w u w a)
a n (u n, e n) = ltezik, lev
126.
N i n c s e n
Sumrul: n u n i s i e n
Elemzs: n u (n u u m) rviden: = nem
138
n i n e (i n i e n e bl) =
s i (s u s e) = n e k i (datvusz)
e n (u n a n) = ltezik, lev, v a n
Jelentse: n e k i n i n c s e n (nem neki van)
127.
V e n d g
Sumrul: m e e n i d i e g e (m = w)
Elemzs: m e (m u) v a v u = v
e = h z
n i (- n a) latvusz = b a, b e
d i (d e, d u) j v s
e g e = , v
Jelentse: h z b a j v
128.
M u l a t (ige)
Sumrul: m u l a t u
Elemzs: m u (e m u bl) = i d
l a (l a l bl) = t e l j e s
t u = t e n n i
Jelentse: idt teljess tenni (eltlteni)
129.
K a p (ige)
Sumrul: k a b > k a p
Jelentse: R. Labat szerint (revevoir) = k a p, elfogad, tvesz
130.
139
N e s z e
Sumrul: n e s u vagy n e s e
Elemzs: n e (n a) =n e k i (datvusz)
s e vagy s u = a d s
Jelentse: n e k i a d s
131.
H a t a l o m (Halotti Beszd: h o t o l m)
Sumrul: g a t a l m u > h a t a l u m
Elemzs: g a vagy a g = h a t a l o m
t a l (t i l) = t e l j e s
m u (u m) = v
Jelentse: t e l j e s h a t a l o m
132.
S z e r e l e m (Halotti Beszd: s z e r e l m e s)
Sumrul: s i r i i l u m > s e r e e l m u
Elemzs: s u s e (si vagy se) = s z e m
r i vagy r e = fele, r (latvusz)
i l vagy e l = e m e l
m u vagy m e =
u s vagy e s = mellknv kpz
Jelentse: szemet remel (rtekint)
Eredetileg teht: kegyes, kegyelmes
133.
M i n d e n k i > m i n d e n > m i n d
Sumrul: m e e n d e e n e k e
140
Elemzs: m e e n (m e e n e = m i (mink) szemlyes nvms, tbbes szm
1. szemly
d e e n = t i (tik) tbbes szm 2. szemly
z u e n > z e e n alakprja
e g e (e n e k e) = k (g e > k e = sok)
Jelentse: m i t i k teht m i n d e n k i (sszes)
A r n o P o a b e l asszrolgus emlti a: m e e n e e n r a s m e e n
z e e n r a szavakat s gy fordtja, hogy m i -n e k n k, mert ,r a mint
datvusz azt jelenti, hogy n e k i vagy s z m r a.
Szerintem ez rvidts, s helyesen azt jelenti, hogy m i n d - e n k i
szmra.
S z e m l y e s n v m s
134.
n
Szemlyes nvms egyes szm els szemly
Sumr etimonja, a ,m e e n (vagy g e e n) ltezst, levst jelent ige
msodik tagja: e n. ilyen lekopsok a sumr nyelvben gyakoriak (sokszor az
rtelem rovsra is!). Az archaikus sumr nyelvben a m e e n (m u u n, m a
u n = v a n (nemcsak azt jelentette, hogy n vagyok, de azt is, hogy t e vagy,
vagy , van.
Az , n (e n bl teht elvons a m e e n (g e e n bl).
Mindazonltal a ,m e (g e > k e) els tag tovbbra is lt s l mint birtokos
szemlyrag nyelvnkben!
PL. e n s z e r e r e m e
e n s z e r e t e k e (g e)
Persze az alanyi s trgyas ragozsnak ez csak a csrja s ez mr k
s b b i fejlemny.
A szemly megjellsnek hinya termszetesen a fordtsnl zavart
okoz, s ilyenkor a szveg krnyezetre vagyunk utalva. A sumerolgia ttri, s
141
J. Halevy is szrevettk ezt az archaikus nyelvjelensget, st pldkat is
mutattak be: d u g > d u = tevs, cselekvs, m u ~ a b s n a
szemlynvmsok.
A ,m u d u, ,a b d u, ,n a d u nemcsak jelenti, hogy t e t t e m, de
azt is jelentheti, hogy t e t t, t e t t l.
Melich Jnos nyelvsznk finnugor (urali) eredetnek tartja e szt s a
feltett (fiktv) ,a m i, e m i bl vezeti le annak fejldst. Melichnek ez a
szfejtse szerintem erszakolt s pp olyan hibs, mint ,szlv
jvevnyszavaink egyeztetse.
135.
T e
Szemlyes nvms egyes szm msodik szemlye.
Sumr etimonja: ,t e (t e g bl) = k z e l i. J. Halevy francia
akadmikus szerint eredetileg: d i h u > t i h u > t i u > t i > t e.
A ,t i u (t i ) formt is megtalljuk nyelvemlkeinkben. A ,te s ,t i vltjk
egymst. Ksbb a nyelvfejlds sorn a numerlis (szmbeli) megoszls
folytn a ,t i (t i k a > t i k bl, aholis a ,k e = s o k lesz a tbbes szm, a ,t
e pedig az egyes szm msodik szemlye.
A 2klasszikus sumr nyelv gyakorta hasznlta a szemlyes nvms 2.
szemlyeknt a: z u (z u e) vagy ,z e alakot. Ennek jelentse: ,i s m e r s.
Arno Poebel philadelphiai professzor ltal kimutatott: m e e n, d e e
n r a s m e e n z e e n r a = m i, m i n d e n - k i n e k, (kiratos
szvegekben a ,d e (t e) s z e (z u) felvltva szerepelnek.
Megjegyzem a d e > t e szablyszer hangfejlds, a z u > z e pedig
magnhangz illeszkeds folytn jtt ltre.
136.

Szemlyes nvms egyes szm harmadik szemlye.


142
Sumr etimonja: e n e vagy u n u
Ebbl elvonssal az ,e vagy ,u. Az ,u olvasata , amely nyltabb vlssal:
, lesz.
137.
M i n k > m i
Tbbes szm els szemly nvms.
Elre kell bocstanom, hogy az archaikus sumr nyelv a tbbes szmot
kettzssel a sz ismtlsvel fejezte ki. Pl. m e e n e e n e. ksbb
erre a g e > k e vagy az e s (u s) szavakat hasznlta: ezek jelentse: s o k.
Teht ,m i (n o s) = m e e n k e (m e n k m i n k (m e e n e- e n e
helyett.
Az irodalmi ,m i elvons a npies ,m i n k bl.
143
138.
T i k (t e k) > t i
Tbbes szm msodik szemly nvms.
Ez kt szbl tevdik ssze.
Az elbb mr emltett d i - h u > t i h u > t i > t i = k z e l i (hozzm
kzellev + g e > k e = s o k) teht t i i k e > t i k. ,Ti az irodalmi nyelvben
elvons a vulgris ,t i k-bl.
Mindazonltal a ragozsban a ,t e k fotma is elfordul. Pl. n e k t e k.
N e k e = sumr datvusz (rszeshatroz) tbbes szm 2. szemlye: n e k
e t e k e hangkiesssel s a vghangz szablyos elhagysval: n e k t e
k.
139.
k
Tbbes szm harmadik szemly nvms.
A 136. pont alatt mr bemutattam, hogy az ,e, ,u az ,e n e, u n u
bl (u olvasata = ) szrmazik, elvonssal, s jelentse , (nyelvemlkeinkben
e u (e w), ami taln az olvasat vagylagossgra utal.
Ehhez jrul a tbbes jel: g e > k e, lesz teht: e n e k e ~ u n u k e
sszevonssal: e k e vagy u k e majd e k vagy k > k.
Az ,k s ennek tjnyelvi formi megtallhatk a sztrakban, de ennek
etimonja az ,e n e k e mr nem. Pedig ez a sz megtallhat a magyar
nyelvben csak fel kell kutatni.
Korbbi tanulmnyaimban foglalkoztam a ,t e k i n t (t e - k u n t a)
szval.
Ez sumrul: t u k u n t u h.
Emesal nyelvjrsban: (u = e) t e k e n t e.
Ennek egyes szm harmadik szemlye = t e k n t e n e k (e)
144
A szemlyes nvms az alapszkincs fontos csoportja, s mint fentebb
lttuk, valamennyi szemlyes nvmsunk etimonja a sumr nyelvre vezethet
vissza!
140.
L e n n i (l e s z)
Ez az ignk is s u m r eredet! Etimonja: ,L u (emesal: l e) Jelentse:
levs, ltezs. Az iget tbb szrmazka fordul el nyelvemlkeinkben.
V. l e u n (l n) sumrul: l u u n, l u e n, l e e n = l t e z s v a n,
vagyis a cselekvs ltrejtt. Az archaikus sumr nyelv a mlt idt is ezzel
fejezte ki, ksbb mr ,l u t e (l e u t) ahol is a ,t e (t e l, t i l bl)
befejezst jelent.
,L e g e n (K.T.) sumrul: l u g e e n.
tt tudni kell, hogy a sumr nyelv az hajt s felszlt mdot a ,g e e n-bl
jv g e > h e szval fejezte ki.
Mind a kt sz elfordul a rgi bibliai idzetben: ,Legyen vilgossg s
ln vilgossg.
Sumrul: l u g e e n b i l a a g u s s a g, e s i l u u n b i l a a
g u s s a g.
(b i l al a a g = f n y (lux), a g = csinls)
L e s z l e s z e n eredetileg azonos jelents a v a n, v a g y o n
szavakkal. A nyelvfejlds sorn a ,l e s z a j v i d kifejezsre lett
lefoglalva.
Sumrul: l u s e teljesen l u s e e n = l t e z s.
l u l e = ltezs
s e s u = neki
e n = lev, van
L e h e t, sumrul: l u g e t u
tt a h e t (h a t) kpz a lehetsg (szabadsg) mozzanatt fejezi ki, amely
persze valamely cselekvsre irnyul!
145
A ,g e t u h ,az i g e t u h bl szrmazik, ami azt jelenti, hogy
szemet nyit, tekint teht: szabad!
V. a s u b a d szemet nyit, vagyis s z a b a d szval. Jelentse: szabad
levs.
A Knigsbergi Tredkben: a
,l e h e t l e y e t (l e y e s s e n)
Alakban fordul el. tt az ,y vagyis a ,j nyelvtrtneti - hangtrtneti fejlds
eredmnye. (g >h, h > j), de nem a ,j, hanem a korbbi ,h maradt fenn. V.
fehr ~ fejr.
Meg kell itt emltenem, hogy a sumr nyelvben a l u l e - v s t
jelent ignek szemly (birtokos) nvms funkcija is volt, s ez a mai
nyelvnkben is megtallhat mint igerag.
,l (l u , l e l a)
Egyes szm msodik szemly igei szemlyrag.
J. Halevy francia asszirolgus egy ninivei szjegyzk (vokabularium)
alapjn megllaptotta, hogy a sumr l u, l e (l i) l a szemlyes nvmsnak
akkd megfelelje: n, te, (akkd: a n a k u stb.)
Mai nyelvnkben ma is l igei szemlyragknt: l u, l e, l a - persze a
vghangz lekopsval.
t e s z e l
k e r e s e l
i m d t l
s z e r e t t l
Ennek alapjn megfejthet a
s z e r e t l e k
szavunk is
s z e r e t = s e r e t u > (s i r i t u bl)
s i (s e) = s z e m (s z sz vltozs)
r i (a r a bl) =f e l , r
t u (t u h bl) = n y i t s
Jelentse: szem r nyits (vets), rtekints, szeretet
l e = t g e d
146
k e (g e e n bl) = n
vagyis s z e r e t t g e d n mai szval: szeretlek.
142.
K i ? M i ? krd nvms
Sumrul: g e > k e > k i (g e e n g i i n -bl) ill.
m e > m i (m e e n, m i i n bl)
Mindkett jelentse eredetileg: l e v , . Persze szavaknak mg sok ms
funkcija is van.
Halevy szerint a ,m e = m i, micsoda? Milyen, mely
Az ,e-t sokszor felvltja az archaikus ,i (m e m i, k e k i)
143.
V a l a k i, v a l a m i hatrozatlan nvms
Sumrul: m u l u g e, m u l u m e
Alakulsa: m u l u g e > w u l u k e > w o l o k e > v a l a k e > v a l a
k i Az alapszval: m u l u g e egy G u d e a szvegben is tallkozunk,
amikor a lagasi ,e n s i elmondja, hogy lmban megjelent ,m u l u g , s
megbzst adott neki - templomptsre.
A trgybeli szt a sumerolgusok ,valaki s e g y e m b e r (szemly) szval
fordtjk. A valaki, valami, jelentse eredetileg egy bizonyos (ltez) szemlyt
jelentett, de ksbb a nyelvfejlds sorn a ,valami ltez dolgot, trgyat
jelentett. A ,valaki-nek megmaradt eredeti jelentse:
(egy) l t e z (szemly)
147
144.
M i t a hatrozsz
Sumrul: m e u d u t a > m e u t a
Jelentse: m e l y i d t l
Elemzs: m e = mi, micsoda, milyen, mely
u d u (rviden: u) = i d , idpont
t a (t u) = -tl, -tl, eredetileg tvolodst jelent
145.
M e t t l m e d d i g (vagyis mely idtl, mely ideig, krd hsz.)
Sumrul: m e u d u t u u l m e u d u i g e
A szavak mr ismertek, csak a ragokat kell egyeztetni.
t a l u > t a u l > t u u l = t l, t l
l u (l e l a) szemlyes nvms = , -tle > tl > tl
A g e (i g e) datvusz, rag, jelentse azonos a s u hatrozval = i g (i
g e bl)
Pl. U r r i k i t a G i r s u k i s u
Jelentse: r fldjtl G i r s u (Lagas) fldjig.
A s u s g e vlthatjk egymst.
146.
M i d n (vonatkoz hatrozsz)
Sumrul: m e u d u n a = mely idn idben
n a = lokatvusz
Az ,a utols hangz trvny szerint elmarad
148
147.
M i k o r m i k o r o n (krd hatroz sz)
Sumrul: m e u k u u r u n
u g u u r u > u k u u r u > k u u r
elemzs: u g u > u k u = i d
u r u > a r a = m e n e t
n a (n e) =lokatvusz
jelentse: mely idben (vagy idszakban)
148.
M i l y e n (krd nvms)
Sumrul: m e e n vagy m e l e e n
Fordtsa: m i l e v , mily ltezs (levs)
149.
M i k n t (krd hatrozsz)
Sumrul: m e g e e n t a > m e k e e n t e > m e k n t > m i
k n t
Miutn a ,g e e n ~ g i i n nemcsak ltezst, levst, de menetet,
folyamatot is jelent ehhez kpest fordtsa:
mely l e v s b e n (ltezsben) vagy
mely m e n e t b e n, folyamatban
t a (d a) = lokatvusz
150.
M e n n y i
Sumrul: m e e n h e (vagy h i)
Elemzs: m e e n = m i lev, milyen
149
h i > h e (g e bl) = s o k
Jelentse: mily sok lev, milyen sok
151.
V a l a h a
Sumrul: m u l u u g a
Alakulsa: w u l u u h a > v o l o h a > v a l u h a
Elemzs: m u l u > v u l u > v o l o > v a l = l t e z
U g a > u h a = i d b e n
,a = lokatvusz
Jelentse: ltez idben (vagyis rgen)
152.
H o g y a n (hatrozsz, krdsz)
Sumrul: h u u g u a n a > h u g u a n
Elemzs: h u (g u> k u bl) =hely vagy hol
u g u (alakprja: udu s unu) = id vagy mikor
a n a> n a = lokatvusz
Szszerinti jelentse: helyen s idben, vagy mikor hol
153.
H o l (hatrozsz, krdsz)
Sumrul: eredetileg h u ( g u > k u bl)
Nyelvemlkeinkben s pedig az . Andrs-kori imban (1047) fordul el
ilyen formban ,c h u w a n) jelentse: h o l (ahol) v a n. a mai ,h o l szavunk
a sumr k u s l u (le, la) = , v nvmsbl alakult ki = h e l y e (vagyis:
h o l, a h o l) msknt h u u n.
154.
150
H o n n t h o n n a n (hatrozsz)
Sumrul: h u u n (e) n e t a
Elemzs: h u- u n = hely, helye, (hol)
e n e t a (t u) = t l e
Jelentse: szszerint: h e l y t l e
Vagyis h o n n t. A ,h o n n a n hatrozsznl a ,t a (t u) lemaradt, illetve
eltnt, h u u n a n a a n t a (t )
155.
H o v
Sumrul: h u m a a > h u w a a
Elemzs: h u (k u bl) = h e l y
m a (m u) w a = l e v ,
a (g a bl) = datvusz, de latvusz is
Jelentse: lev helyre, vagy helyre.
156.
M e r r e
Sumrul: m e h e r e
Elemzs: m e = m i, m e l y
h e-( h u) = h e l y
r e (e r e > a - r a bl) = latvusz: fel
Jelentse: m e l y h e l y r e
157.
H o z z (hatrozsz, szemlyragos)
Nyelvemlkeinkben: h u z i a (Halotti Beszd)
Sumrul: h u s i a
151
Elemzs: h u = h e l y (he is)
s i (s u) = -hoz, -hez, -hz (s >z)
a (a n a, e n e) =
Jelentse (az ) helyhez vagyis h o z z .
Ez a hoz, -hez, -hz ragunknak eredeti alakja.
158.
K p p e n (k p e n hatrozrag)
Sumrul: i g i b e e n a vagy i g i b i e n a
Elemzs: i g i i g > g e > k i , k e = arc, brzat, k p
b i > p i = v , nvms
e n e (b i e n a) = benne, lokatvusz
Alakulsa: i g i b i b i - e-na > g i b i b i e n a > k i p i b i e n a >
k i p p e n (a)
Jelentse: k p b e n, b r z a t b a n
Ezt a ,k p e n szt nyelvszeink hibsan trk eredet sznak tartjk:
holott az egyrtelmen sumer eredet teht sajt si szavunk.
Ez a ragunk is, mint ahogy az sszes ragok, kpzk, jelek rtelmes s
konkrt szavakbl alakultak ki. Egyik nyelvemlknkben (KTSZ.) a szban lv
ragot: a z o n k p p e n (o z u n k e p - p e n) formban talljuk. Ugyancsak
megtalljuk ezt a hatroz szt a keresztny fimban a Miatynkban is.
,Pater Noster: mikppen azonkppen.
159.
A z o n k p p e n
Sumrul: a s u n k i p i b e n e
tt az: a s u n > a z u n > a z o n sz egyenlsget, vagyis
azonossgot fejez ki, mert a sumrban az a s egyet (1) jelent, ppgy, mint
az i g e > g e vagy i g + e n = e g y l e v .
152
Azonkppen teht azt jelenti, hogy a z o n o s k p p e n vagyis azonos
brzatban (formban).
160.
P a t e r n o s t e r
A keresztny hitre trt magyarsgnak a latin nyelv fimt: a Pater
noster-t trtk felttlenl a sajt nyelvre fordtottk. Ez a szveg azonban
nem maradt rnk.
Annak szemlltetshez, hogy a magyar nyelv a z o n o s a s u m r
nyelvvel a ,Pater noster kezd sorait lefordtom sumr nyelvre, majd a
sumr nyelv szveget magyar (-magyar) nyelven mutatom be.
a. L a t i n s z v e g
P a t e r n o s t e r q u i e s i n c o e l i s
S a n c t i f i c e t u r n o m e n t u u m
A d v e n i a t r e g n u m t u u m
F i a t v o l u n t a s t u a
S i c u t i n c o e l o e t i n t e r r a ...
b. S u m r s z v e g
A d h a (A d d a) m e e n - k e
K e (g e) m u g u (u n) m u h u n e k e b e n e
S e e n t u h u l t u s e h e e k e t e n i m u d e
G e e n - h e e n T e u r u z a g u d C
L u g e e n T e a k a r a t u d e
M e k i b i b e e n e m u h u n b e n a
A s u n k i p i b e n e b i g i i d e n e e s i ..
c. Magyar (-magyar) szveg
153
A t i a m e e n k (a t i a n k)
K i v o g m u n e k b e n
Z e n t u u l t e s j e k T e n i w u d
J e e (n) j e n T e u r u z a g o d
L e g e n T e a k a r a t u d
M e k e p p e (n) m u n b e n e
A z u n k e p p e n f i d e n (f e d e n ) e s ..
A b. s a c. alatti sumr, illetve magyar szvegek elemzse:
a d = a t y a (R. Labat szerint: ,a t is!
Az a d d a mr fejlesztett alak s az a d + g a > h a sszevonsbl
eredt htrahasonulssal.
Alakulsa: a d h a > a t j a (a t i a) > a t y a.
Nyelvemlkeinkben: ,a t i a (KT).
A ,Pater noster szszerinti fordtsa teht:
A t y a m i e n k.
A szemlyes nvms tbbes szm 1. szemlye eredetileg: m e e n e
e n e, ksbb: m e e n g e > m e e n k e = m i e n k. itt a g e > k e
tbbes jel. Jelentse: s o k.
k e w o g u (k i v a g y = q u i e s)
a ,k e vonatkoz nvms (k i, a k i)
Tudnival, hogy a sumr nyelv vonatkoz nvmst csak ritkn hasznlt.
Ez pedig a ,l u szcska volt, aminek jelentse: l e v , ltez (ember is) vagyis
a z, a k i.
A nyelvfejlds sorn azonban ezt felvltotta a g e e n, illetve m e e n
igbl = lenni, elvont: g e > k e, illetve: m e (m i). ennek jelentse szintn: l e
v (vagyis az, aki vagy a m i.)
w o g u ~ w o g u n (e s e s t)
Sumrul: m u g u vagy teljesen: m u g u u n
m u (= w u) = , v
a g u u n pedig a g e e n segdige illesztett alakja.
154
Jelentse: ltez, ltezik (vagyon van).
Az archaikus sumr nyelv amint mr az elbb is mondottam az
igeragozsnl a szemlyt nem jellte pontosan s a harmadik szemlyt
msodik szemlyknt is hasznlta.
Nyelvemlkeinkbe gy a KT.-ben a ,v a g y alakot: v o g u w o g,
illetve w o g u n formban talljuk. Persze ez nem finnugor, hanem s u m r
eredet!
M u h h u e k e b e e n ~ m u n b e n (i n c o e l i s)
Sumrul: m u h u n e k e b e e n e
Elemzs: m u h u n ~ m a h a n = m a g a s g
(emesal: m e e n)
m u h m a h = m a g a s
a n, u n, e n = g vagyis menny
g e > k e tbbes jel = s o k
b a (b i b e) = bels, belssg
n a (n e) = lokatvusz
Nyelvemlkeinkben: HB. m u n h i(hi uruzagbele) ksbb
KT. m u n s m e n
z e n t e l t e s i e k T e n e e u d
- s a n c t i f i c e t u r n o m e n t u u m -
Sumrul: s e e n t u h u l t u s i h e e k e T e n i m u d e
Elemzs: s e ) s i s a) = k e g y e s (s > z > s)
e n vagy i n = s z e m
t u h = n y i t
Jelentse: kegyes tekintet, vagyis = s z e n t
u l e l = e m e l
szentel = szentt e m e l
t u (t e) = tevs, cselekvs
s e (s i, s u) = n e k i (datvusz)
h e = legyen (g e bl)
e g e = , v
T e n e v e d ~ n o m e n t u u m
155
d e > t e = szemlyes nvms egyes szm 2.
szemlyes msknt
z e vagy z u = t i d (birtokos nvms is)
n i vagy n e = , v nvms
m u vagy z u = n v, nevezs
Alakulsa: n i m u > n i w u > n e w u > n e w e
d e (t e) = szemlyes nvms egyes szm 2. szemlye
Jelentse: legyen a Te neved szentt emelsnek tevse
J e e (n) j e n T e u r u z a g u d
- A d v a n i a t r e g n u m t u u m
Sumrul: g e e(n) h e e n T e u r u z a g u d
Elemzs: g e e n ((g i i n) = j n n i (g > h > j)
h e = l e g y e n
e n (e n e) = , v
Jelentse: legyen az jvse, vagyis j j j n
T e u r u z a g o d
T e (d e) = szemlyes nvms egyes szm 2. szemly
u r u a z a g (g a) = szent vrosllam, o r s z g
Ez a neve sumrfld kulturlis s vallsi kzpontjnak, N i p p u r n a
k. Az -korban gyakori volt, hogy az orszgot a fvrosrl neveztk el.
Az ,u r u z a g sz a HB.-ben is elfordul a kvetkez
szvegkrnyezetben: m u n h i u r u z a g b e l e = mennyorszgba.
L e g y e n T e a k r a t u d
- F i a t v o l u n t a s t u a
Sumrul: l u g e e n T e a k a r a t u d e
Elemzs l u ( l e) = ltezs, levs
g e (h e) = l e g y e n
e n = , v
T e d e) = nvms (2. szemly)
a g a > a k a = cselekvs
r a (a r a bl) = i r n y, m e n e t
t u = tesz, csinl
156
Jelentse: cselekvst irnyt = a k a r a t
A KT.-ben a l u g e n: l e g e n alakban fordul el.
M e k e p p e n m e n n y b e n a z u n k e p p e n f i d e n (f e d e n) i s
(S i c u t i n c o e l o e t i n t e r r a)
A mikppen s azon(os)kppen, valamint a mennyben szavakat mr a
160. pontban elemeztem. tt azonban csupn a f d > f d, (f e l d, f l d)
szavakat kell analizlnom.
Sumrul: b i g i i d (d e)
Elemzs: b i (nvms) = , v
g i vagy g u = p a r t, f l d
i d = f o l y
Jelentse: a ,f o l y p a r t j a =f l d
Alakulsa: b i h i i d > f i h i i d > f i i d > f i d > f e d > f d
Legrgibb elfordulsa nyelvemlkeinkben:
Tihanyi Alaptlevl: F i d e m s i > F e d e m e s > F d e m e s = P
a p n (emes) f l d j e (f d)
A latin: ,e t = e - s i jelentse szszerint: h o z z
Ez a mai s (i s) ktszavunk.
A tnyek mindennl kesebben beszlnek.
tt is lthatjuk, hogy a latin nyelv keresztny f i m a: a ,P a t e r n o s t
e r s u m r n y e l v fordtsa teljesen egyez az m a g y a r
szveggel.
Ez a dbbenetes s vitathatatlan egyezs melyet semmifle ms
nyelven mg a finnugor nyelvekben sem lehet erszak nlkl produklni,
bizonytja, hogy a magyar nyelv az si sumr nyelvnek egyenes s tretlen
folytatsa s annak ksei formja.
Merben lgbl kapott teht a finnugor nyelvszek ltal sugalmazott s
klnbz hivatalos kiadvnyokban zrjelben vagy anlkl napvilgot ltott
ama f e l t e v s, hogy a s u m r m a g y a r r o k o n s g e l m l e t
e teljesen megalapozatlan.
157
A l o v a s k u l t r a
A sumrok kezdetben igavonsra hziastott (domesztiklt) marht,
krt (g u u d, stb. s szeldtett szamarat hasznltak.
A lovat ksbb ismertk meg s a lovaskultrt amint a rgi neve is
mutatja ,a n s e k u r r a (hegyi szamr), a hegyi npektl vettk t.
161.
L
A l szavunk jelentse is sumr eredet
Jelentse: h z , v o n
A l u g (l a g bl) > l u h bl jn, amely egyben menst, jrst is jelent.
Nyelvemlkeinkben ez a sz a Tihanyi Alaptlevlben (1055) fordul el,
l u a z u
sszettelben, ami tudvalevleg lovszt jelent
sumrul: l u h a z u
A ,z u jelentse: ismer, rt, tud. A z u = rt, tud, ismer. Vagyis azt jelenti,
hogy a lovat ismer )lhoz rt). Az ,a z u a nyelvfejlds sorn
fnvkpzv vlt, mint: s z, s z.
162.
M n (l )
Sumrul: m e e n vagy m u u n = h m (hmjelleg)
Jelen esetben: h m l (embernl frfit jelent). Ebbl ,- e s adjektvum
kpzvel:
m e e n e s = m n e s
vagyis a mn vezetse alatt egytt legel lovak csoportja.
163.
G u l y a
158
Sumrul: g u h i a
Elemzs: g u = szarvasmarha (jszg)
h i a =sokasg (R. Labat) h i a vagy h a a csak
llatokra vonatkoztathat
Jelentse: szarvasmarhk sokasga
Alakulsa: g u h i - a > g u j a > g u l y a
164.
P a r i p a
Sumrul: p a r i b a
Elemzs: p a r (b a r bl) = fnyes, pomps
i b = menst jelent ige
a (a n a) =
Jelentse: pompsan men
165.
G i r h e r
Sumrul: g i r h e e s
Elemzs: g i r = c s o n t
h e (g e bl) = s o k
e s = mellknvkpz
Jelentse: sokcsont csontos
159
166.
S z g y
Sumrul: s u g e (u = )
Elemzs: s u = t e s t
g e (i g e bl) = e l e j e
Jelentse: test eleje
167.
K t f k
Sumrul: k e t u b e e g e
Elemzs: k e t u vagy k i t u = k t
b e e g e > b i i g i > p e e g e > p e e k > f k = f e j
Jelentse: f e j e t k t (fkt)
Ms sumr kifejezssel: z a b l a
z a (g) a b l a = fejet (s a g) irnyt (l a)
168.
G y e p l s z r
Sumrul: g i i b l u s a r
Elemzs: g i vagy g e = m e n s
i b vagy b i = n v m s
l u = i r n y t
s a r = k t l (s = sz)
Jelentse: menst irnyt ktl
169.
G y i (g y i o) - l indt sz
Sumrul: g i h u > g i h g i
160
Elemzs: g i =g i n) = m e n s
h u h a = l e g y e n felszlts, (optatvusz)
Jelentse: m e n j (legyen mens) = i n d u l j
170.
O s t o r
Sumrul: u s t u r
Elemzs: u s = h a j t s, z s
t u r (t a r) = meghatroz, szablyoz
Jelentse: a hajtst szablyoz
171.
K a n t r (s z r)
Sumrul: k a a n t a r
Elemzs: k a = s z j
a n = t (itt akkutvusz)
t a r (t u r) = szablyoz
Jelentse: szjat szablyoz (s a r = ktl)
172.
N y e r e g
Sumrul: n e e r e g e
Elemzs: n e = m e l e g, melegsg
e r e (i r u a r a) = raszt, rad
g e (g e e n) =
Jelentse: meleget raszt
E kifejezs azt mutatja, hogy kezdetben sszehajtott takart hasznltak
nyeregknt, az izzadt lovat ezzel takartk be.
173.
161
K e n g y e l
Sumrul: g e e n g e e l > k e e n g e e l
Elemzs: g e e n > k e e n = mens, de lbat is jelent
g e (i g e bl) = e g y (1) egyenes, egyenl
i l > e l = e m e l
Jelentse: menst (lbat) egyenesre emel
A lovaskultrval kapcsolatos szavaink zmben bels keletkezs,
de ugyancsak s u m r szavak.
Ez termszetes is, mert a sumrok letmdja eredeti (mezopotmiai)
hazjuk elhagysa utn lnyegesen megvltozott lovas hadinpp
vltoztak. Tudvalev, hogy a hadinpeknl a l s fegyverzet (nyl, tegez, stb.)
elsrang fontossg.
Vizsgljuk meg az emltett szavakat is.
174.
N y l ( n y i l a)
Sumrul: n i l a h
Elemzs: n i vagy n a = magassg, g
l a h = jvs, mens
Jelentse: magasban (gen) jr
175.
T e g e z
Sumrul: t u h g e s > t e h g e s
Elemzs: t u h t e h (d u g bl) = tart, edny
g e s (g i s) = nylvessz
Jelentse: n y l t a r t
176.
162
F e g y v e r
A fegyver szavunk szintn si eredet, jelentse: f e j e t v e r .
b i i g i > b e e g e > f e g e > f e g > (f e g y) = f e j
m u (m e), w u w e = , (nvms)
r u (r a) = t, v a r (R. Labat)
m u r u > w u r u = t , ver
V. . Andrs-kori ima: f u u l w u r = fejbe ver
(A kezdetleges fegyver bizonyra botra erstett k lehetett. Lsd. elbb ,p a r i
t t y a szavunkat.
A hzillatok kz tartozik a l mellett a m a r h a, t e h n, st a k u t y a
is.
177.
M a r h a
Sumrul: m a r h a (a m a r g a bl)
Elemzs: m a r (e m a r) = szarvas marha
g a (g u) = t e j
Jelentse: t e j e l m a r h a
178.
T e h n
A tejet jelent ,g a kjelnek J. Halevy szerint ms olvasata is van, s
pedig ,t i (t e) s t u h .
Ha ez a megllapts helyes gy:
t i h e e n > t e h e e n bsges tej jelents, mert a sumrban a h e
e n (g e- bl) sok levt, bsget jelent.
179.
K u t y a
163
Sumrul: g u ( > k u) u d d a
Elemzs: g u > k u = szarvasmarha
u d d a = riz, vd
(Azonos az a d d a = a t y a sumr szval, amely eredetileg szintn rizt,
vdt jelent.)
Alakulsa: g u u d d a > k u u t h a > k u u t j a > k u t y a
180.,
E b
Sumrul: e b u r u
Elemzs: e b = h z, plet
u r u = vd, riz vagyis = u d u (udda)
Jelents: h z r i z
Ebbl elvons az ,e b szavunk!
181.
K o m o n d o r
Sumrul: g u m u u m d u u r u
Elemzs: g u > k u = m a r h a
m u u n = a z t akkuzatvusz
d u (d u g) = j , tkletes
u r ~ u r u = r i z
Jelentse: a marht jl riz
Tudjuk, hogy a komondor s a honfoglal magyarok, illetve kunok
kutyja volt, s kitnen rizte a gulyt s a nyjat - szembeszllt mg a
farkasokkal is.
Ezek utn vizsgljuk meg az let klnbz terletrl vett nhny
rdekes sz etimolgijt.
164
182.
C s p h a d a r
Sumrul: s e i b h a d a r u
Elemzs: s e (s i) = szem, termny
i b = n v m s
h a d = b o t (R. Labat)
r u = t, v e r
Jelentse. Szemet (termnyt) ver bot
183.
C s p l
Sumrul: s e i b l u
l u (l a g l u g bl) = megszabadt, eltvolt
Jelentse: szemet kiszabadt (eltvolt)
184.
B a t y u
Sumrul: b a t t u g
Elemzs: b a t (b a d) = s z l l t
t u g (t u h) = r u h a
Jelentse: szllt ruha
185.
H o r d
Sumrul: g u r d u (g)
Elemzs: g u r = szllt, h o r d
d u (d u g) = e d n y
Jelentse: s z l l t e d n y
165
186.
K a n n a
Sumrul: g a n n a
Elemzs: g a n > k a n = fles edny (R. Labat)
n a = n a g y
Jelentse: n a g y (fles) edny
187.
H e g e d
Sumrul: h e g u d u (u = )
Elemzs: h e (g e bl) = s o k, b
g u vagy g e = h a n g
d u (d u g) = c s i n l
Jelentse: sok hangot csinl
188.
S z o t y o l a
Sumrul: s u u t u l a h
Elemzs: s u (laltvusz) = f e l (eredetileg: dat1vusz)
u t u = Nap
l a h = mens, irnyuls
Jelentse: Nap fel irnyul
189.
S a l a m a n d e r
166
Sumrul: s a l a - m a a n d i r a
Elemzs: z a l > s a l = t z, vilgossg
m a a n = kett, ketts (2)
d i n (d i) = l e t
r a (datvusz) = n e k i
Jelentse: tzben ketts let
A kzpkori hiedelmek szerint ez a gykszer llat a tzben l. Teht a
nv nem grg-latin eredet, hanem: s u m r. (v. Z a l a b a = Tz hza,
vagyis k e m e n c e.
Z a l a b a kzsg is, Hont vrmegye.
190.
T a r k a
Sumrul: d a r g a > t a r k a
Elemzs: d a r > t a r = s z n (color)
g a > k a = mellknvkpz, de s o k is.
Jelentse: sznes, sokszn = t a r k a
191.
T a g b a s z a k a d t
Sumrul: d a g b a s u - g u d t u
Elemzs: d a g > t a g = szlessg, terjedelem (tg-dagi)
b a = n v m s
s u = t e s t
k u d (kes d a bl) = k e t t (2)
t u = c s i n l, t e s z
Jelentse: terjedelemben kt testet tev, vagy szles s magas (s u k u d t
u)
192.
167
K i a b l
Sumrul: g u a b a l
Elemzs: g u > g a > k a = szj, hang, kilts
b a l = kiereszet, kint, kifolyik
Npiesen: k a j a b l, jelentse hangjt kiereszti.
V. G u d e a lagasi kirly nevvel, jelentse: kikilt, hrnk.
193.
F o l y v z
Sumrul: b a l u a b i s e
Elemzs: b a = nvms
l u (l u g, l a gbl) = megy, folyik (b a l u > b u l u f o l o)
a (a n a, e n e bl) = , nvms
b i = nvms
s e = v z
Jelentse: foly vz
V. . Andrs kori ima: v z f o u l u a
194.
P a t a k
Sumrul: p e t u h h a
Elemzs: p a = vzlevezet rok, csatorna
t u h = m s
t u h h a = m s a
Jelentse: csatorna m s a .
V. -magyar = p o t o k a.
Tudnival, hogy a sumr fldet mestersges (vzvezetkek) csatornk
hlztk be, a termszetes ,patakot ehhez hasonltottk.
168
195.
C s p
Sumrul: s i b
Alakulsa: s i b > s i p > c s p
Jelentse: megfog (ujjal)
196.
E s z t e n d
Sumrul: e s -. t i n d u
Elemzs: u s vagy e s = hall, elmls, elpusztuls
d i n (t e n) = l e t, jjszlets
d u (u d u bl) = i d , idszak
Jelentse: a hall (elmls) s let (jjszlets) jjleds idszaka, a
termszetre vonatkoztatva.
197.
s t e n (U r s t e n)
Az els kt sztag etimonja azonos az esztend szavunk els kt
tagjval. Nyelvemlkeinkben: U r y s t e n, u s t e n, i s t e n
Sumrul: u r u s t e n = let (s) hall ura
Elemzs: u r = r, r
u s i s = h a l l
t i n > t e n = l e t
a mai i s t e n szavunk elvons az r-stenbl. rtelmileg a sumr N O
Z U s U D R A
neve mai isten nevnkkel teljesen megegyezik. Ugyanis:
Elemzs: z i = let (R. Labat)
u s = h a l l
u d = r, riz (r is, R. Labat)
169
r a = n e k i (datvusz)
Jelentse: let s hall re
Megjegyzend, hogy tbben helytelenl tagoljk e szt (zi u sudra)
s akknt fordtjk, hogy ,let hossz napokra. Ennek nincs is rtelme!
198.
s z (idszak)
Sumrul: u s = hall, el mls, ti. a termszet.
199.
N y r
Sumrul: n e a r a
Elemzs: n e = m e l e g
a r a = j r s
Jelentse: meleg jrsa, v. idjrs
200.
l d o m s
Ez a sz Anonymus ,Gesta Hungarorum cm krnikjban szerepel
elszr.
Ma is hasznlatos valamely cselekmny sikeres befejezse utn: l d
o m s t isznak. Eredeti jelentst a sumr nyelvben talljuk meg.
Sumrul: a l d u m a s
Elemzs: a l d u = befejezs (A. Deimel)
m a s (mint mellknv) = fnyes, pomps (R. Labat)
Jelentse: fnyes befejezs
Az mr csak folytats, hogy egy sikeres csatt, vagy szerzds ktst
evs-ivssal nnepeltek, illetve pecsteltek meg eleink. Egybknt a ,m a s
jsjelet, eljelet is jelent.
170
201.
L t o m s
Sumrul: l a i d u m a s
L t szavunk a ,l a i d u (i d i) bl szrmazik
Elemzs: l a = t e l j e s
i d u > i d i i t u = s z e m, tekintet
Jelentse: teljes tekintet = l t s
m a s = lomkp (fr. r v e R. Labat)
Jelentse: lomkp lts
tt megemltem, hogy korbban volt egy ms megfejtsem is, aminek az adott
tpot, hogy a ltoms szavunk alakprja: ltomny. A m a a n s a m a s u
= k e t t , m s i k, m s a.
Ezenfell egyik becses nyelvemlknkben (K.T.Sz.) szerepel a: l a t o t
u, aholis a ,t u (t u h) = kettt, pontosabban msikat jelent (Halevy)
Jelentse eszerint: m s i k l t s (nem a valsgos, illetve
termszetes.
171
202.
O l t r - fnv
Vallsi jelleg vndorsz, amely ktsgtelenl sumr eredet!
Nyelvemlkeinkben: ,o l t a r u.
Sumrul: u l t a r u
Elemzs: u l vagy i l = g i vagy isten
t a r vagy t u r = rendels, trvny
u (khu bl) = h e l y
Jelentse: gi (isteni) rendels helye;
1. vagyis dszes ptmny (arany)?
2. ahol a fpap kzlte a hvkkel az g vagy i s t e n rendelst.
203.
s s z e s ( s s z e)
A K.T.SZ.-ben ,u s v e
Sumrul: u s g e teljesen: u s g e s e
Elemzs: u s = s o k
u s u n > u z u n = z n
g e = e g y
s i (s u s e) = b a n b e n (lokatvusz
Jelentse: s o k e g y b e n = s s z e s
204.
K o m o r
Sumrul: k u m u u r u
Elemzs: k u = s t t
m u = , v
u r u (a r a) = j r s
Jelentse: stt jrs, vagyis k o m o r
172
205.
T i l t
Sumrul: t i l u t u a
Elemzs: t i l t i l u = elhatrol, elklnls
t u = c s i n l
a (a n a bl) = (nvms)
Jelentse: elhatrolst csinl
206.
N y a k a l
n a g = i n n i, ivs
u l (a l i l vltozattal) = emel, nvel, fokoz
Jelentse: ivst fokozza
Alakulsa: n a g u l > n a k a l > n y a k a l
207.
h o l
Sumrul: i m e h u l u
A K.T.SZ.-ben: i m h o l i m e h o l
Elemzs: i m =h e l y, fld, agyag
e (h e bl) = birtokjel
h u =g i, g u, g e bl = hely, de hol, ahol is
l u (nvms) = , v
Jelentse: h e l y, a h o l (van)
V. . Andrs kori ima: c h u v a n = ahol van
173
208.
U t d
Sumrul: u t u u d (-d a)
R. Labat szerint: ,e n f a s t e r ltrehoz, szletik
Mint fnv teht: szltt, gyermek u t d
209.
K t
Nyelvemlkeinkben (Tih.Al.): k u t a
A kprs tjn fejldtt sumrnyelvben az ,i g u sz nem csak szemet,
tekitetet, hanem knnyet s f o r r s t (fontaine) is jelentett. Ez a francia
nyelvben k u t a t is jellt.
A ,t a (t a l , t i l bl) = t e l j e s
Jelentse: teljes forrs (vagyis lland)
Alakulsa: i g u t a > g u t a > k u t a > k t
210.
S z e r (szerzdni, szertarts)
E sznak a mai magyar nyelvben igen sok jelentse van, de sok
jelentse volt mr a sumr nyelvben is!
A s z e r( szr) szval mr foglalkoztam. Ez hatrt, hatrhelyet jelentett.
gy teht a szr, szerfelett, szertelen, ,se szeri se szma szavakban a szer
jelentse: h a t r. (hatrhely, hatrfelett, hatrtalan, se hatra, se szma).
R. Labat francia tuds az krs kitn szakrtje megllaptotta, hogy a
,s e r (szer s a k e s d a (k e t u > k i t u > k t), kjele azonos. Mind a kett:
ktst, ktelezst, vagyis ,obligcit jogi nyelven: ktelmet jelent.
A theokratikus sumr vrosllamokban olyan olbigacik szigor vallsi
szablyok s formk kztt trtntek.
A ,s z e r valjban ,szertarts volt.
174
Anonymus gestjban (40. pont) emlti S z e r t, azaz Pusztaszert, aholis
rpd fejedelem s femberei elrendeztk az orszg szokstrvnyeit a jog
(ktelessg) igazsgos alkalmazst s az elfoglalt terletek birtoklsmdjt.
Ez ktsgtelenl si szertarts volt, amely jogokkal s ktelezettsgekkel jrt
ebbl jn a
s z e r z d n i
szavunk.
Sumrul: s e r s u d u n i
Elemzs: s e r = ktelezettsg (obligci)
s u = n e k i
d u = c s i n l
n i =
Jelentse: ktelezettsget csinl
S z e r d a
Nzetem szerint ide tartozik a s z e r d a (s z e r e d a) (Cskszereda)
szavunk is, amely nyelvszeink szerint a szlv ,s t r e d a szbl
szrmazik, aminek jelentse ,k z p
Miutn a ht napjai ,htfvel kezddnek, a szerda csak a harmadik
nap, s a kzepe az ezutn kvetkez nap, a cstrtk lenne. gy szerintem
sokkal tallbb a fenti ,s z e r szbl val szrmaztats.
Ehhez kpest a szerda (szereda) sumr megfelelje:
s z e u d a a vagy s e r e d a
Ahol is az ud ed idszakot, pontosabban, napot jelent.
Jelentse teht: s z e r n a p j a.
Nyilvnval, hogy ilyen szerekre (szertartsokra) eleink kln napot jelltek ki,
V. a vsrok napjt, vsrnap = v a s r n a p.
211.
N o m d
175
Nemzetkzi vndorsz, amely sumr eredet! A sz mai rtelme:
baromtenyszt, s az llatokkal egytt vndorl psztornp. Eredeti jelentse
azonban ms volt!
Sumrul: n u m u d u = magot (termnyt) nem ismer
n u = n e m
m u vagy m a = m a g, (termny
d u = i s m e r
vagy ms sumr kifejezssel:
s e n u m u a = szemet (termnyt), nem ismer (z u a)
212.
K a r a v n
Ez ugyancsak sumr eredet vndorsz!
Sumrul: g a r a v a a n = t z s z e k r
Elemzs: g a r vagy fg i r = s z e k r
w a n = t z
w a n (m a a n s i bl = 2 kz, teht 10 ujj
Lsd. Szmneveket!
213.
K n
Ez a sz nyelvemlkeinkben mint fnv, de mint ige is tbbszr
elfordul. (HB., O.M.S.)
Az alapsz k u vagy k i (g i bl)
R. Labat szerint jelentse: fjdalmat (szenvedst) okoz.
Sumrul: k u u n > k i i n
Aholis az u n, i n nvms. Teht az eredeti hangz , volt, az ,i mr
fejlemny.
Az O.M.S-ban ,y-nal van rva, ami az si ,-nek felel meg.
176
214.
S z r (s z r z e t)
Sumr etimonja: s u h u r (u = )
Jelentse: hajzat, szrzet (emberi, llati)
Alakulsa: s u h u r > s u u r > s z u r, majd nyltabb vlssal:
s z r
215.
S z r k a n k o s z r
Szr a psztorok vllvetve viselt ujjas posztruha. A posztt a szrcsap
kszti llati gyapjbl / szrzetbl. A szr nyilvnvalan elvons a
szrkankbl.
Sumrul: a fenti s u h u r > s u r > s z r +
+ g a n g u > k a n k u > k a n k
Elemzse: g a n = m e z
g u > k u = r u h a
Jelentse: szr (szrbl kszlt) mezei ruha.
216.
C s o n k a
Sumrul: s u n u g u a
Elemzs: s u = k z
n u = n e m
g u > k u = l e v s
a = nvms
Jelentse: k e z e n i n c s e n vagyis c s o n k a
Alakulsa: s u n u k u a > s u n u k a - a > s u n k a > c s o n k a
217.
177
l d e t u i t u l
Sumrul: i l d u t u i t u l
Elemzs: i l = magas, fokozott
d u = mens, futs
t u = csinl
i t u l = tle
Jelentse: l d z s t l (fokozott futst csinl)
218.
B a r o m
Sumrul: b a r u m
Elemzs: b a r = puszta, mez
u m > a m (a m a r bl) = szarvasmarha
Jelentse: p u s z a t a i m a r h a
178
( e l e k, k ) z k, r a g o k
A nyelvtudomny a vilg nyelveit t p u s o k a t - illeten kt nagy
csoportra osztja. Nevezetesen:
a.) f l k t l (h a j l t ) nyelvekre, ilyen pldul az indoeurpai s a
smi nyelvek,
b. a g g l u t i n l (r a g o z ) nyelvekre.
Tudvaleven ez utbbi csoportba soroljk a kutatk az si s u m e r
nyelvet is. lyen a mai m a g y a r nyelv is. Termszetesen a rokonsg
bizonytsra ez nem elegend, mert ilyen nyelv a trk, a finn s mg sok
ms nyelv is. Legfeljebb azt llapthatjuk meg, hogy e tekintetben sincsen
rokonsgot k i z r ok.
Korbbi s jelen tanulmnyomban is a cmben jelzett ,ragok s
kpzknl ott j nhnyat mr bemutattam. hangslyoztam, hogy mindezek
rtelmes s konkrt savakrl jttek ltre. Nyomatkosan r kell mutatnom arra
is, hogy klnsen a ragoknl igen gyakori a funkcibeli vltozs. gy volt
ez mr az si sumr nyelvben is s a nyelvfejlds sorn ez tovbb
folytatdott.
A fontosabbakat vegyk szemgyre!
1.) ,k tbbesjel
Ennek sumr etimonja: g e > k e > kg i > k i
Jelentse: s o k
Ez a nyelvfejlds sorn kerlt eltrbe. A sumr tbbesjel eredetileg:
e s m e s. ennek jelentse ugyancsak: s o k. Vltozatai: s, u s, i s.
Valsznnek tartom, hogy ez a nyelvfejlds sorn adjektvum
kpzkk vltak: pl. ilyen szavakban: h r e s (sokhr) okos (sok esz), eszes
(ua.) tuds (sokat tud).
A klasszikus sumr a tbbes szmot a sz megduplzsval
fejezte ki pl. a szemlyes nvms tbbes szm els szemlyt: m e e n e n
e e n e. Ez azt jelentette, hogy s o k n, (lev, mink), ksbb ez
179
leegyszersdtt = ,m e e n k e szv, ami ugyanis sok , n-t vagyis
minket jelentett.
R. Labat az kjelek kitn tudsa szerint tbbes jel volt a ,h (h a- ,
h i a).
Pl. g u h i - a = szarvasmarhk sokasga, vagyis a m a i ,g u l y a.
3.) t a l a n, - t e l e n, mellknvkpz
(hangkiesssel: t l a n, t l e n

Az etimon itt: t a l, t e l (t i l) aminek eredeti jelentse: t e l j e s l e n
n i, t e l j e s.
A sumrban gyakran elfordul, hogy egy azonos hangalak sz
jelentse egymssal teljesen ellenttes.
Pl. g a a m, d a a m = mellette lev, mai nyelvnkben: g y m.
g a a m, d a a m = e l l e n e, szembe lev
V. a sumr: d a a m h a r a = hbor, sz szerint: szembemens. A mai
magyar: h b o r = sumrul: g a b a a r u > h a b a r u, rgies h a b r u
(Gyulafehrvri glosszk).
gy van ez a jelen esetben is a : t a l, t e l (t i l) ellenttes jelents!
Jelentse: elfogyott, elapadt.
E n, a n = l e v
t a l a n t e l e n = elfogyott lev, vagyis nincsen
Meelbb kimutattam, hogy a sumr s u r u (s e r u) sz h a t r t,
hatrhelyet (szr!) jelent.
S z e r t e l e n ehhez kpest hatrtalan.
A sumr ,u g jelentse: s z, r t e l e m (agy!), ez egybknt az ,ok
szavunk etimonja is (u g > o g > o k) oktalan gy annyit jelent: hogy e s z t e l e
n (gyefogyott). (agyafogyott!)
3.) - s z, - s z, fnvkpz
Ez a kpznk a sumr: a z u, e z u bl szrmazik.
180
a (a n a), e (e n e) =
z u = rt, tud
Jelentse: rt, tud, ismer
A Tihanyi Alaptlevlben elfordul a ,l u a z u sz, a ,l u (l u h bl) = von,
hz (vagyis l), ,l u a z u teht lovat ismer, lhoz rt = l o v s z.
Hasonl szkpzsek: halsz, madarsz, vadsz, tehensz, stb.
Az a z u, e z u sznl a z > sz vltozst ltunk. Megmaradt a ,z az
dvzlgy (rgi: i d u z l g. Ez sumrul: u d u e z u l e g e (l)
Az ,u d u nemcsak idt, de vilgossgot is jelent.
V. u d u u n u= vilgossg hza, e z u, u z u, a z u szt mr
ismerjk, (az ,u vghangz szablyszeren elmaradt).
A ,l g y a l t ige (l u > l e) felszlt mdja (g h e) = legyen.
4.) s g, - s g, fnvkpz
A sumr s i g / s e g s a g sz igen sok jelentse kzt ezt is jelenti, hogy
teljess lenni, teljessg.
Ebbl szrmazik a fenti s g, s g kpznk, persze s z > z vltozssal.
Jelentse ehhez kpest valaminek a t e l j e s s g e.
Nyelvemlkeink kztt klnsen a Gyulafehrvri glosszkban 1310.
tallunk nagy szmmal ilyen kpzs szavakat.
h a b r o s a g = h a b a r u s a g
k e g u s s a g = k e e g e u s s e g
k o o r s a g = k u r s a g
e g e s s e g = e g e e s s e g
s z i u k s e g = s u k u s i g
Ezek mind si szavaink, j sumr szavak, amelyekkel jelen
tanulmnyomban mr foglalkoztam!
5.) d a l o m, d e l e m (rgebbi: a l o m, e l e m)
181
Ezeket a finnugor rokonsgi elmlet alapjn ll nyelvszeink
deverblis nvszkpznek tartjk. Ezekkel a nvszkpzkkel rszletesen
kvnok foglalkozni. tt ugyanis vilgosan kitnik, hogy a finnugor nyelvek
alapjn a magyar nyelvszeti - kivltkppen szeredeztetsi problmkat
megnyugtatan megoldani nem lehet. Ez csak nyelvnk si forrsa a s u m
r n y e l v alapjn s segtsgvel lehetsges!
Vegynk s analizljunk 4-5 si szt, amelyekben a fenti kpzk
elfordulnak, (a, b, c, d, e)
a.) lakodalom
b.) fejedelem
c.) nyugalom
d.) szerelem
e.) kegyelem
a.) l a k o d a l o m rgi l a k o d a l m a (K.T.) majd l a k o - d a l m.
B. Lrinczy va kivlan kpzett nyelvsznk a finnugorolgusok
(uralistk) kutatsi eredmnyt gy foglalja ssze: ,Finnugor eredet
kpzkbl alakult kpzbokor, gyakort d (fng) n t + gyakort ,l (urli l) +
nomenkpz ,m (> fgr m) sszekapcsolsbl keletkezett!
tt megjegyzem, hogy a zrjelben lev urali hangzk eltt (csillag) van, ami
azt jelenti, hogy fiktv, vagyis kikvetkeztetett adat! lltsuk ezzel szembe
kutatsaim alapjn az egsz sz analzist!
l a (l a l bl) = teljes, bsges
k u = e v s, eledel
d a l = fnyes, pomps, tiszta
m u vagy m a =, v
Ez a sumrban szoksos hangtvetssel (metatzis) u m, a m.
Jelentse teht: fnyes lakoma.
Ennek npies rvidtse: l a k z i
L a k u z i bl) ahol is a z i (z i g bl) = fnyes.
Ez alkalommal is, brki sszevetheti tudomnyos-finnugor s
,tudomnytalan sumr szegyeztetst az itt bemutatott nyelvi tnyek alapjn.
182
b.) f e j e d e l e m
Ez az s i szavunk is sumr eredet. tt nem kpz a ,d e l e m
A cmsz kt frszre tagoldik:
a.) f e j f , f e l s s
b . e d e l m u, e d e l e m vagy e d e l u m
V. E d e l n y helysgnvvel.
ad a.) a ,f e j szavunk. Ennek etimonja a b i nvmssal sszekapcsolt i
g i (e g e) sumr sz, mely utbbi jelentse f e j, f , f e l s (ober).
Alakulsa. B G > b e e g e > p e g e f e g e f e h e > f e j e > f e j
ad b.) e d e l e m eredetileg i d i l u m / i d i l i m - - a sumr ,M a r i
llam egyik uralkodjnak neve.)
i d i / e d e > e t e = s z e m
i l = e m e l, felemel
u m / m u = , v nvms
Jelentse: szemet emel, tekint, vagyis r, uralkod.
A fejedelem sz ehhez kpest f-uralkodt (urat) jelent.,
c.) n y u g a l o m
(HB. n u g u l m a 1221, n u g u l m 1293, n u g o l m)
n u vagy n a = pihens, fekvs
g a l, g u l = nagy, kiemelked
m u (metatzis) = , v
Jelentse: n a g y p i h e n s
Ms tagolssal: n u g + u l (i l) jelentse ugyanaz.
d.) s z e r e l e m
Nyelvemlkeinkben, Anonymusnl: z e r e l m , a HB.-ben: s c e r e l m
e s .
A sumr nyelvet nem ismer, s pp ezrt az si szavainkat - helytelenl
tagol nyelvszeink itt is az e l e m, a l o m kpz vltozatt ltjk.
Ennek sumr megfelelje:
183
s i r i i l i m > s e r e e l e m
Elemzs: s i (s e, s u) = s z e m (s > z > s)
s i m u > s e m u = s z e m e
r i vagy r a( a r a bl) = r , f e l - latvusz
i l (e l, u l) =emel, felemel
m u (u m) = emesal dialektusban:
m e (e m) = v , - nvms
Jelents: szem r emels, rtekints.
Eredetileg a rtekints jsgot, kegyessget fejezett ki -, gy a HB.-
ben a ,szerelmes sz csak ,kegyes-nek rtelmezhet.
A sz mai rtelme is adva van. Szemet vet r (pl. a legny a lnyra, azaz
megtetszett neki: szerelmes lesz bel!
e.) k e g y e l e m
Ez szintn si vallsi jelleg szavunk, amely sem az urali, sem az altji
nyelvek alapjn nem fejthet meg egyedl csak az si sumr nyelv
segtsgvel analizlhat s egyeztethet eredmnyesen s pedig minden
formjban.
Nyelvemlkeinkben: a Halotti Beszdben ktszer, mint fnv: kegilmeh,
kegilmehel, egyszer mint ige: kegiggen fordul el, a Gyulafehrvri
glosszkban pedig mint mellknv, illetve fnv: kegus, kegusseg. Elemezzk
s egyeztessk az emltett szavakat szfajok szerint.
K e g i l m e (fnv)
Sumrul: k u i g i i l m u
Elemzs: k u (k e, k i) = kegyes, szent, fnyes
i g i (e g e, e g u) = szem, tekintet
i l (e l, u l) = emel
i g i i l = szemet emel, tekint, szemet vet
m u (m e) = , v, nvms hangtvetssel (metatzis) u
m, e m
Jelentse: kegyes szem emelse, kegyes tekintse, vagyis: k e g y e l e
m.
184
A HB.-ben elfordul: k e g i g g e n mai kifejezse, illetve jelentse:
K e g y e l m e z z e n
Sumrul: k u i g i i l m u s i h e e n
Ez taht az salakja (prototpusa) a fenti kegyelmezzen szavunknak,
amit a sumr nyelvet nem ismer nyelvszeink nem rtenek, brmily kitn
etimolgusok is.
A kegilme szt (k u i g i i l m e) vagy m u mr ismerjk,
magyarzatra nem szorul azonban a m e - s i h e e n, a sz msik fele!
m u (m e) = , - nvms
s i (s u, s e) = felje, r, neki, ez eredetileg datvusz, de
ksbb latvusz, st lokatvusz is!
m u s i vagy m e s i (s = z) vltozssal: m u z i, m e z i
h e (g e e n) = lenni igbl = l e g y e n felszlt md s
optatvusz
e n (e n e bl) = nvms
Fordtsa: legyen (h e e n) felje (m u s i) kegyes szemet emel,
vagyis kegyelmezzen neki.
Alakulsa: k u i g i m u s s i h e e n > k e g i l m e s s i h e e n > k
e g e l m e z i j e n > k e g y e l m e z j e n > k e g y e l m e z z e n.
tt teht lthatunk:
1. voklharmnit (hangzilleszkedst)
2. ,s > z vltozst
3. ,z j > z htrahat hasonulst.
Elemezzk most a HB. ugyanilyen rtelm igjt.
K e g i g g e n
Sumrul: k u i g i d u h e e n
d j hangvltozs: d j bl lesz g y
i g i d u ) vagy i g i t u h) = szem nyits, tekints
h e e n (mint elbb) = legyen
Jelentse: legyen kegyes szemet nyit, s tekint, vagyis kegyelmezzen.
Egy msik nyelvemlknkben a Gyulafehrvri sorokban a
K e g u s
185
Mellknv s az ebbl alkotott fnv k e g u s s e g szerepel.
k u (k e) = k e g y e s
i g u (i g i bl) = s z e m, tekintet
u s (e s, - i s) = mellknvkpz
s i g (s e g) = teljes, teljessg (fnvkpz)
Jelentse:: k e g u s = kegyes tekintet + s e g kpz teljessge.
f.) s i r a l o m
Ez a sz az m a g y a r M r i a s i r a l o m =1300) cm
nyelvemlknkbl: s i r o l m alakban fordul el.
Sumrul: s i i r u l m u
Elemzs: s i i r =teljesen: ,a - i i r
a = v z
s i (s e) = s z e m
i r (g i r bl) = r, rads
Jelentse: s r s, sz szerint, a szem vzrja
u l(i l , a l) = felemelt, fokozott, nvekv
Jelentse: a szem fokozott vzrja = vagyis fokozott (nvekv) s - r s.
Mindezekutn tnyknt megllapthatjuk, hogy az uralistk
(finnugorolgusok) ltal ,k p z n e k vlt: - d a l o m, - d e - l e m, illetve
a l o m, - e l e m valjban nem kpzk hanem sszetett szavaink
lnyeges szelemei, melyek szorosan csatlakoznak a sztrzshz. Ezek
jelentse klnbz. pp ezrt szksges a szfejts sorn ,e t i m o n j a i n
k feldertse. Csakis gy kapunk tiszta kpet s meggyz eredmnyt!
Ezek utn le kell szgeznem, hogy nelvemlkeink eredmnyes
vizsgaltnak elengedhetetlen felttele az s i s u m r n y e l v
ismerete.
Enlkl, pusztn a finnugor nyelvekre tmaszkodva - nyelvszeti
problmink megoldsa illuzrikus s tudomnyos szempontbl teljesen
megalapozatlan.
186
Vizsgljunk meg ms kpzket is!
6.) a ,d kicsinyt kpz
gaz ugyan, hogy a sumr nyelvben a d u vagy d e s d i =teljesen d u
m i ~ d e m e s d i m i) gyermeket f i t is jelent msodlagosan k i c s i
jelentse is van gy elvileg lehet kicsinyt kpz is!
De a ,de, di, du klnsen neveknl gyermeket, fit jelent s nem
kpz. Anonymusnl pl: B o t o n d u.
Sumrul: b u t u n d u = Nevezett r fia. Ennek atyja: K l p n y,
sumrul: k u l p u u n vezr.
Jelentse ugyancsak: r f i a. v s r d i = Vsrfia. Taln vsron vett
szolga volt, mert nyelvemlkeinkben e nvvel a szolga nevei kztt
tallkozunk.
A kpz azonban csak akkor jhet szba, ha a sz etimolgija mr
ktsget kizran tisztzdott! Erre kitn plda; honfoglal fejedelmnk:
r p d
neve. Ez a nv voltakppen mltsg nv. Tves s hibs teht az az
etimolgia, mely e nevet , r p a + d kicsinytkpzbl szrmaztatja, , r p
c s k a. ez sehogy sem illik bele a honfoglals milijbe (krnyezetbe), s a
honfoglal vezrek mltsgt kifejez nevei kz.
r p d sumrul: U r p a d > A r p a d
U r (a r) u r u bl = riz, psztor, uralkod, r
p a d (b a d bl) = megnevezett, (az stensg ltal
megnevezett)
Jelentse: N e v e z e t t u r a l k o d
Ugyanis a sumroknl mr a legsibb idben is csak az lehetett uralkod
(psztor) akit az istensg fpapja tjn ,n v e n m e g -n e v e z e t t (p a d
d a m u vagy p u t u m u).
Lsd: tihanyi Alaptlevl ,p u t u u u e i e z e
Vegynk egy kirv pldt!
f l d
187
Ezt az si szavunkat tbb nyelvsznk (gy Melich Jnos is) a f e l, f l
sz ,d kicsinyt kpzs szrmazsnak tartja. Ez az etimolgia is teljesen
megalapozatlan! E szval a ,S u m r - m a - g y a r cm tanulmnyomban
(Duna Kiad, Svjc, 1977) a 45-46. oldalon a ,fidemsi szval kapcsolatban
rszletesen foglalkoztam. E sznak teht a legrgibb nyelvtrtneti alakja: f i d.
Ez a sumr: b i g i i d bl szrmazik
Jelentse: a v z (foly) partja. Ez volt a megmvelt fld!
Elemzs: b i = n v m s
g i (g u, g e) = p a r t
i d = f o l y , v z
Alakulsa: b i g i i d > f i g i i d > f i h i i d > f i i d: f i d.
F i d volt teht a ,f l d szavunknak legrgibb formja. mde, mr a sumr
nyelvben az archaikus ,i-t felvltja az , (e) hangz. gy lesz a b i g i > b e
g e > f e g e > f e h e f e + i d = f e i d > s tovbb f e j d s j > l vltozssal
> f e l d. nyelvemlkeinkben mr ezzel a formval tallkozunk.
Mint lthatjuk, a sz eredeti jelentse: ,v z (foly) partja. dk folyamn
e jelents lnyegesen kibvlt. A nmet ,f e l d = m e z , fld szval val
egyeztets annyiban mdosul, hogy mi vagyunk az tadk.
Ugyanezt a kpzt ltjk egyes nyelvszek a sorszmkpz ,d-ben, pl.
msod, harmad n a p. itt a kpz: ,d i k.
Ez pedig a d i (d u) = menst, jvst jelent igbl s ,g e > k e / e g e ,
> e k e) nvmsbl = tevdik ssze. Jv (sorra jv).
A m i n d szavunk semmikppen sem tartozik ide mert ez a ,mindenki,
mindenek szavunk rvidtse!
Amint kimutattam:
m e e n d e e n e k e = m i, t i, k - teht valamennyi, sszes =
m i n d e n k i.
7.) a ,z denominlis ,nomenkpz
tt is kivilglik, hogy amg a sz teljes eredett (etimolgijt) nem
ismerjk, addig nem lehet kpzt ,krelni mg analgia lakjn sem!
188
Mr elbb bemutattam az d v z l e g y K.T.Sz. i d u z l e g szavunk
sumr eredett.
u d u = vilgossg, i d , stb
z u = ismer, megismer
u d u e z u = vilgossg megismerje (lgy)
Teht ez egy fnv s ige.
Most vizsgljuk meg az analgiaknt felhozott:
i g a z
szt.
Nyelvemlkeinkben: O.M.S. = i g o z (y g o z), de a jval korbbi .
Andrs-kori imban (1047) i g h u s.
Elemzs: i g i (vagy i g u, i - g i e) = igaznak lenni; eredetileg: e g y, vagy e g y
e n e s.
u s ( e s, i s) = mellknvkpz
ehhez kpest: i g u u s vagy u g u - u s = i g a z, egyenes.
Ezzel szemben ll a: g a m u s > h a m u s > h a m - i s, ami viszont: g r b
t, h a m i s a t jelent.
Az ,i g a z sznl a mellknvkpz s > z vltozst figyelhetjk meg.
A sumr nyelvet nem ismer egybknt kitn nyelvszeink az urli
nyelvek alapjn a sz helyes etimolgijt nem tudjk megllaptani gy
sorozatosan kpzket krelnak ott, ahol erre semmi szksg.
m lssuk a pldkat:
8.) ,d deverblis igekpz
a.) ,k e z d
Sumrul: g e s i d u = elsnek (elsknt) csinl, vagyis kezd.
g e (i g e e g e b) = e g y - e l s
s i (s u s e) = -nak, -nek, datvusz
d u (d e) = c s i n l
Alakulsa: g e s i d u > k e s i d u > k e e s d u > k e z d
b.) ,e n g e d (HB.)
189
Sumrul: i n g i d > e n g e d
i n = t
g i d (g ed) = n y i t
Jelense: u t a t n y i t vagyis e n g e d.
c.) ,f e l e d e v e (HB.)
Ezzel a szval mr foglalkoztam.
f e e (b i i g i bl)= f e j
l e h (l e g, l a g bl) = mens, kimens, tvozs
d u (d u g bl) = c s i n l
Jelentse: fejbl kimenst csinl, vagyis f e l e d. (felejt)
d.) ,k e g i g g e n (HB.)
Jelentse:kegyesen tekintsen vagyis kegyelmezzen (lsd elbb)
9.) ,S z t sszetett kpz (gyakort + mveltet)
,f u r i s t a (frszt) K.T.)
Sumrul: b u r e s i t u = vzbe tesz (frszt)
b u r (vagy p u r) = v z, foly
s i (s u s e) = -ba, -be, itt latfvusz
t e (t u) = t e n n i
tt megjegyzem, hogy a frdni f r d (fered) szavunknl a d u menst
jelent, teht v z b e m e n s vagyis f r d s.
10.) ,l deneminlis igekpz
Nyelvemlkeinkben: s z l, s z l a, (K.T.) m u n k l
a.) s z l
Sumrul: s u i l vagy s u u l
s u (s u) = sz, hang
i l vagy u l = emel, felemel
190
Jelentse: szt emel s z l
b.) m u n k l
Sumrul: m u = hasznos tett (R. Labat)
u n = , t
g a (k a) = cselekedni, cselekvs
Jelentse: hasznos cselekedet = m u n k a
i l, u l, a l = emel, nvel
Munka nvelse (folyamatossga)
tt is lthatjuk, hogy a kpznek vett sz, valjban i g e.
11.) ,n i fnvi igenv (infinitvusz kpzje)
A ,n i kpz eredete krl nyelvszeink nagy vitkat folytattak, de az
eredmny nem megnyugtat.
Forduljunk itt is a s u m r nyelv fel.
A sumr nyelv igen sok nvmst (szem. s birt.) hasznlt, gy
m u (m e , m a)
b a (b i, b u)
n i (n a, n u)
Ezeket a sumerolgusok ,igemutatknak nevezik. Kutatsaim szerint
mr az si sumr nyelv is hasznlta tbbek kzt a szban lv n i nvmst is.
Pl.: m u = n e v e z: m u n i (vagy n i m u) = nevezse > nevezni!
z u = tud, ismer; n i z u = tudja, tuds (R. Labat)
l u u n > l e e n = lenni, ltezni
l e e n n i = az ltezse
m e e n = m e n n i
m e e n n i = az mense
Szerintem a ,n i, i n i > e n e bl jn az els hangz lekopsval s
eredeti jelentse: , v .
* a g o k
191
A n v r a g o z s (deklinci) s i g e r a g o z s (konjugci) az si
sumr nyelvben a mai nyelvnkhz kpest k e z - d e t l e g e s volt pp
ezrt a teljessg ignye nlkl csak a fontosabb nyelvjelensgekkel
kvnok foglalkozni, s fleg nyelvemlkeink alapjn.
Tudnival, hogy az si sumr, ppgy mint a magyar: az agglutinl
tpus nyelvek kz tartozik.
gen fontosnak tartom annak kiemelst, hogy miknt
nyelvemlkeinkben, ugyangy m r az si sumr nyelvben is megfigyelhet
a funkcibeli vagyis a nyelvtani szerepek vltozsa, illetve fejldse. Lssunk
erre pldt is.
A rszeshatrozi eseteknek (dattvusz) a sumr nyelvben tbb ragja is
volt.
r a r e (r i)
g a g e (g i) > k a, k e
n a n i (n e) s
s u s i (s e)
Vegyk az utbbit: s u, (s i, s e)
a.) m u s i e n b a r e s
Elemzs: m u =
s i = fel, r, irnyban
e n b a r > e n b e r = szemet (en, in) b a r (b e r) = nyit,l vagyis
tekint. (A mai ember szavunk salakja!)
e s = tbbes jel
Jelents: felje, r (m u s i) tekintk (e n b a r e s)
tt teht a s i (s e, s u) jelentse: felje, r vagyis latvusz azaz
helyhatroz ,hova krdsre.
b.) m u s e n s m u t e n = m a d r
mint szmeghatrozk (determinatvumok) ismeretesek.
Elemzs: m u vagy m a = magassg ( g)
s i (s e, s u) = -on, -en, -n, -ban, -ben
e n = j r s
192
Jelentse: magasban (gen) jr vagyis m a d r
V. M o s o n (rgi M u s e n) helynvvel
tt teht a szban lv: s u, (s i, s e) datvusz ragot mr l o k a t v u s z
(,hol krdsre felel) szerepkrben lttuk.
A ,m u t e n (m u t a e n b) szban egy msuk lokatvusz raggal
tallkozunk, ez pedig a: a > t a rag.
Ennek szintn t b b funkcija van: -val, -vel, -tl, -tl, vagyis
instrumentlis s ablatvusz (,honnan krdsre felel helyhatroz).
Ez a funkcibeli vltozs mai n y e l v n k b e n is lpten-nyomon
szlelhet.
Kurizumknt megemltem, hogy a sumrhoz legkzelebb ll p a l c
nyelvjrsban (Garamente) megkrdezi az ember menetkzben a palc
legnyt: h o v m s z?
gy felel ,K e m i n y k n y i (Kemnykhez). Visszajvet a h o l v o l t
l krdsre ugyangy felel: ,K e m i n y k n y i (Kemnyknl).
tt a sumr n i vagy n e, illetve n a datvuszrag lokatvuszi s latvuszi
vltozst lttuk.
1.) h o z, - h e z, - h z
Ez szintn datvusz rag de a latvuszi funkcivltozs m r a s u
m r b a n megtrtnt. A s u (s i, s e) ragot ezrt mr a sumerolgusok is -h o
z, -h e z, -h z -nek fordtjk = latin: a d).
Nyelvemlkeinkben: HB. ozchuz, urumchuz
Sumrul: h u s i a (s > z)
Elemzs: h u (g u, g i, g e bl) = h e l y
s i = - h o z, - h e z
a (a n a) = , v
Jelentse: helyhez vagyis h o z z
Alakulsa: h u s i a > h u z i a > h u z j a > h u z z a > h o z z
Egybknt a ,h o z z ragozhat hatroz sz, hozzm, hozzd, hozz,
ms szval: n helyemhez, te helyedhez, stb.
193
2.) n a k, - n e k - rag
Ez a rszeshatroz ragunk nyelvemlkeinkben s kdexeinkben igen
gyakran fordul el. (HB. intetvinec, Andrs-kori ima: urzagnuc. K.T. asszunnoc,
a kdexekben: Jk.K.: uronknac. tlnyom: a ,n e k rag. Lsd HB. nuganec.
Fojanec, stb. A msik csoport: n u c > n o c > n a c nyelvfejlds eredmnye.
Ez a ragunk szintn a sumr datvuszragra vezethet vissza,
n e, n u, (n i) n a + k e, k u (k i) g e g a bl)
Szerintem ez eredeti, datvusz a magas hang:
n e g e> n e k e > n e k u volt, ahol is az els tag: n e(e n e) szemlyes
nvms () a g e (k e) eltnse utn is megtartotta a datvuszi funkcijt.
Erre igen sok plda van a sumr nyelvben, egy pl. d u m u = g y e r m
e k (f i ), a d u is, a m u is gyermeket jelent, vagy a ,m u l u = e m b e r
(ltez) s ,m u is, a ,l u is embert (lnyt) jelent. Ezek sumr nyelvtrtneti
adatok! amelyek minden valamire val sumerolgus eltt ismeretesek. Ez a
rvidts vagy nevezzk elvonsnak a sumr nyelvben sokszor az rtelem
rovsra trtnt!
A npi nyelvben ez a jelensg ma is l.
Eszembe jut egy meztri tanrom adomja:
Kt gmri atyafi tallkzoik a vsron. A fiatalabb megkrdi: ,Ha val
kee btya?
,Batyiba felel az reg kurtn
,Melyen Batyiba?
,A Szomabatyiba
,De melyik Szombatyiba?
,Ht a Timaszombatyiba vgja ki az reg nem kis bszkesggel.
Az si sumr nyelv azt mutatja, hogy a sumrok beszdkben lehet
rvidsgre trekedtek. Ennek szerintem az az oka, hogy a sumr eredetileg s z
t a g n y e l v volt. Az kiratos szvegekben gyakori az a megjegyzs,
hogy n u t i l. ez azt fejezte ki, hogy n e m t e l j e s.
194
rdekes, hogy L. Labat rmutat, hogy az ,i g i sznak dialektusbeli
vltozata: ,i . Ezt szfejtseim sorn mr e nkl is megllaptottam.
Pl. b i i g i = f i (f e j) (hossz )
b i g i i d = f d (f d, f l d)
De trjnk vissza a
n e k e (n e k u ~ n e k i) szra.
Ez ragozhat hatroz sz.
Sumrul: n e k e m e
n e k e d e
n e k e e (neki-e > nekeje)
n e- k e m u u n k e > n e k u n k e = n e k n k (u = )
n e k e t e - k e > n e k t e k C
n e k e e k e
A ragokban megkapjuk a sumr szemly (s birt.) nvmst.
m e (m u) = e n
d e (d i) = t e > t e vagy t i
e (e n e) = (vltozata u n u)
m u u n k e > m n k >= m i n k
m e e n k e > m i i n k e
t e k e > vagy t i k e = t i k
e k e (e n e k e) = k
itt is lthatjuk, amint a sumr = Magyar (1973) tanulmnyomban
rmutattam, hogy a magnhangzk mellkes vagy legalbbis msodlagos
jellegek.
gy az egyeztets szempontjbl orrevelns, hogy n e k e, vagy n e k
i, vagy ppen n e k . tt annyit lehet megjegyezni, hogy az ,i s ,e vagy ,
relcijban, hogy a sumr nyelvben az archaikus az ,i s az ,e, mr
fejlemny, vagyis eredeti az ,i.
3.) B i r t o k o s e s e t (Genitvusz)
195
A sumrban a genitvusz ragja azonos a datvusszal. Nyilvnval, hogy a
n e k e ~ n a k a rszeshatrozi ,i ragbl let birtokos jelz.
A msik tag: a birtok sz pedig szemlyraggal alkotja a birtokos
szerkezetet. (a e vagy j a j e (g a > g e bl).
4.) ,t t r g y r a g (akkuzatvusz)
A sumr nyelvben az akkuzatvusznak nem volt ragja, a trgyesetet
ragtalan nominatvusszal fejezte ki.
A ,t trgyragot teht bels keletkezs ragnak kell tekintennk. Az .
Andrs-kori ima (1047) nyelvtrtneti szempontbl igen fontos nyelvemlknk
akkuzatvuszknt mg a nominatvuszt hasznlja (jelesek = jeleseiket
helyett). A 140 (szznegyven) szavas ima csupn 2 latin sznl (episcop,
presbyter) alkalmazza a ,t trgyragot. A 150 vvel ksbbi (1200) Halotti
Beszd ls a tbbi nyelvemlknk mr a maival egyezen hasznlja a ,t ragot.
Persze ma is l a ragtalan trgyeset, pl. engem, tged, kalapom, fejem,
stb.
Mint lehetsges megemltem a i n i t e > n i t e > i t e reflexi
formt, amit visszahat nvmsknt hasznl a sumr. V. palc
nyelvjrsban: i t e t, i k e t, ( t, k e t).
A ,t e (d e > d i) a 2. szemly birtokos szemlyrag (eredeti jelentse:
kzeli) a ,t trgyrag keletkezsnl szintn szba jhet.
5.) r e, - r e hatrozi rag
Ez a sumr r a (r e, r u) = a r a -bl szrmaz sumr datvuszragra
vezethet vissza.
Ennek jelentse: rszre, szmra javra, (teht valakinek jr).
Mr a sumrban funkci-vltozs trtnt s helyhatrozi ragknt
(latvusz, st lokatvusz ragknt is hasznltk).
196
Nyelvemlkeinkben a ,r a, ,r e ragot fleg latvuszi szerepben
(nvutknt) ltjuk s pedig ,r e formban. Eredetileg e r a (e n e r a
bl), mely hangtdobssal (metatzis) lett ,r e
PL. Tih.Al. (1055) Holmodia r e a , k u t a r e a .
Jelen tanulmnyomban az ,irnt s ,irnyban szavakban
kimutattam, hogy a r a (r a , r e) szavak menetet, irnyt jelentenek. Egyik
nyelvemlknkben a KT.-ben elfordul a ,r o h t u n k, sz.
Ez sumrul: r u h a t a m u u n k e, sszevonssal: r u h t u n
k ma:
r a j t u n k
Elemzs: r u (r a, r e, - a r a bl) = menet, irny, fel, neki
h a (h e, h u) = g a (g e, g u) birtokjel (birtoksz)
t u (t u) = lokatvusz
m u u n k e = m i n k, mienk (szemlyes nvms tbbes
szm els szemly).
Szszerinti jelentse: irnyban mienk, vagyis a mi irnyunkban (nem
lent vala)
6.) r t (hatrozi r a g)
Alakulsa: r e t t e, r t e, r t
A HB.-ben elfordul mint hatroz sz s a rag is.
Sumerul: e r i t u t u (u = e, emesal nyelvjrsban)
e (e n e bl) =
r e, r i (r a) - sumr datvuszrag = javra
t u (d u g bl) = t e n n i
t u t u = t e v s, folyamatos cselekvst jelez
Jelentse javra (rdekben) tevs
Ennek rvidtse az r t e s az r t rag, HB.: l i l k i r t, l e l i c - r t,
,vimaggonoc r e t t e
7.) ,t helyhatroz rag (lokatvusz)
197
Ezt fleg hatrozsznl s vrosneveknl hasznljuk. (Fent, lent, kint,
bent, Fehrvrott, Gyrtt)
S u m r e r e t r a g
Pl: a n t a = g e n ,f e n t
k i t a = f l d n, l e n t
n i m t a = m a g a s b a n ( g e n)
s i g t a = a l a n t (f l d n)
m u d a = m a g a s b a n (R. Labat)
A d a > t a funkcivltssal mg ms szerepet is betlt, gy
d a = - v a l, - v e l mellett
A ,da eredeti jelentse m e l l e t t, o l d a l, gy lesz ,mellette, vagy mint
trshatroz v e l e.
J. Halevy kutatsa szerint a ,d a azt is jelenti, hogy t k e r e s z t
l.
Pl. g i d a > h i d a = tjr.
Mai nyelvnkben: h i d a > h d
A ,t a azt is jelentette a sumr nyelvben, hogy t l - - t l.
8 .) ,l ablatvusz rag (,honnan krdsre felel helyhatroz)
Az ,l ablatvuszrag eredett a finnugor nyelvek alapjn
nyelvszeinknek nem sikerlt tisztzni.
A sumr nyelvben ennek etimonja l u (metatzissel: u l). Dvid Antal a
klfldn is ismert asszrolgusunk szerint gy neveztk a sumrok a k i v o n
s szmtani mvelett. Ez mai hasznlattal b l, -b l, (b u u l, b e l e u
l ~ - t l t l (t u u l)
9.) ,- t l, - t l ablatvusz rag
A sumr nyelv a t a (t u) ragot mg ,l nlkl hasznlta ablatvuszknt,
pl.
198
,U r r i k i t a G i r s u k i s u = ,U r f l d j r l G i r s u
f l d j i g
M e u d u t a = m e l y i d t l (m i t a)
A ,t l e szemly ragos hatrozsz az els tag: t a (t u) azzal azonos,
mg a msodik tag, a l u (l e , l a) szemlynvmsbl ered teht , t l e
Nyelvemlkeinkben, gy a HB.-ben a t l - - t l ragok hasznlata
ltalban a maival egyez. ,istentul, ,gimilse-tul stb. Eltrst tallunk az
evssel kapcsolatban (evc, emdul) amikor nem azt mondja, hogy
gymlcsbl, hanem gimilstuul. Szerintem itt ,t u (t a) lokatvusz, az ,u l (l u)
pedig latvusz. V. b e l e u l, t i m n i c e b e l e u l.
10.) v la l, - v e l (trs- s eszkzhatrozi rag instrumentlis)
Ez a rag, valamint az azonos eredet ,v e l e szemlyragos hatrozsz
nyelvemlkeinkben tbb helytt is elfordul. nevezetesen HB. zumtuchel,
halala-al, kegilme hel, O.M.S. bu ol, K.T.Sz. veled, Andrs-kori ima:
hatalmu al, ugeu vel. Az itt emlttt szavakkal mr foglalkoztam, kivve a: b
, h a t a l o m s i g e szavakat. Egyeztessk ezeket is:
- b = bnat, szomorsg
- b u u s = bnatos, szomor (R. Labat)
- h a t a l m u sumrul: g a t a l m u
- g a > h a = h a t a l o m
t a l > t u l, t i l = t e l j e s
m u = , v
Jelentse: teljes hatalm
- i g e sumrul: u g e (vagy g a)
u (u n u nvms) = , v
g u (vagy g e) = hang, sz, kijelents
Fentiekben a szban lv rag kvetkez formit lttuk:
h e l, a l, o l, u l (hal, hol, hul), v e l s vele.
199
Mindezeknek eredete a sumr h e( g i > k i) s ,g szavakra vezethet
vissza s jelentsk: oldaln, mellette vagyis v e l e. a ,g egybknt az
elbb emltett ,d a = v a l, - v e l alakprja.
Az ,l vghangz a l u, l e, l a = , v nvmsbl szrmazik nem
tvesztend ssze a l u (ul) ablatvusz raggal!
A v e l e teht = = (l e) v e l e
Ennek alakulsa: g e l e > h e l e > h e l > v e l.
k e g i l m e h e l = kegyelmvel, b u o l = b u h u l = bval
A h > v vltozs szemnk lttra trtnt.
A ,g mssalhangz teljes lekopsa (h tjn) mr ismeretes elttnk
a sumr sz s hangtrtnetbl. (Lsd. S u m r = M a g y a r c.
tanulmnyomban 10. s 30. oldaln) g > h >
A sumrnyalv a ,d a g a (g e, g i) mellett mg a ,z a g (z a) szval is
kifejezte a v a l, - v e l ragot. Ennek eredeti jelentse: oldaln, mellette vagyis
vele. Pl. n a a z a (g) = vele (oldaln) fekvs (n a) vagyis elhls a mai: n
s z a ~ n s z szavunk.
Egybknt ezt mr korbban is bemutattam! A ,g hangz itt is eltnt.
Erno Poebel esszrolgus U.S.A Philadelphia (S.N. Kramer tantmestere)
felhvta a figyelmet, hogy a sumrben ,g (k) mellett mg elvethet
mssalhangzk: t, m, n, s r.
Ezrt a flrertsek elkerlse vgett igen helynval, hogy
rmutassunk a sumr szavak eredeti alakjra, vagyis jelljk meg azt a szt,
amelybl ezt a szt szrmaztatjuk.
H e l y h a t r o z i r a g o k
A - b a, - b e, - b a n, - b e n s - b l, b l
Nyelvszeink kutatsa szerint a ,h o v a krdsre felel b a, - b e l
a t v u s z, a ,h o l krdsre felel - b a n, - b e n ,l o k a t v u s z s a h
o n n a n krdsre felel b l, - b l a b l a t v u s z ragok azonos
eredetek s nyelvemlkeink nyelvtrtneti adatai alapjn nyelvszeink
200
helyesen kikvetkeztettk, hogy a kzs alapsz: b e l (b e l ). Ez alapsz
eredett azonba a finnugor (urali) nyelvek alapjn nem sikerlt megfejteni.
Vizsgljuk meg teht ezt a szt, nyelvnk si forrsa a sumr nyelv
alapjn.
A teokratikus felfogs sumr npnl a csillagok llsaibl val jsls
mellett s i (ms az i.e. . vezredben is kimutathat) k u l t i k u s szoks
volt az llatok bels rszeibl (mj, szv, has, belek) val jsls.
Azt tartottk ugyanis, hogy az istensg akarata, tmutatsa az ldozati llatok
bens rszeibe is rva vagyon.
Ezrt nagyobb esemnyek kszbn (hbor, templompts, stb.) a s i
b z i a n n a (vagy a kirly) l u g a l, e n z i az eljelet vagy jsjelet az
llatok belsejben megfogta, kiemelte s megmagyarzta jelentst (mas-su-
gid).
Az ,eljelet (o m e n) a sumrok tbb nven neveztk: m a s vagy s a,
illetve b a s b e (b i vagy ib bl).
Minket jelen esetben az utbbi szavak
11.) b a s b e
rdekelnek. Ezek a szavak, amint R. Labat rmutat, nemcsak e l j e l e
t (jsjelet) jelentettek, hanem: belsrszt, termszetesen b e l e k e t is, (fr.
interieur).
Persze ez egy sszefoglal nv volt s jelentett mg: mjat, has alatti
belst, st szvet, (s a) S.
Az alapsz itt: b a vagy b e (b i), ehhez jrul toldalkknt a: l u, l e (l i), l
a = , v nvms -. gy lesz b a l u, b e l e vagy b e l i, b e l .
A nyelvfejlds sorn fleg a b e l e marqadt fenn, ritkbban a b a l u is
elfordul pl. JkK. Hazbalul, zayabalol
b a b e (latvusz)
HB. vilg bele, uruzag bele, nugulbele,
201
KTSz. Menybele, poszto bele, de a
JkK.-ben mr pokolba, nembe, vilg-be.
12.) b a n b e n
HB. g i m i l s b e n, p a r a d i s u m b a n, j o u b e n
Gyul.Gl. k o o r s g b o n
tt mr a b e l e a ,l e nvms elvesztsvel b e (b a) latvuszra rvidl
s e helyett csatlakozik hozz a sumr n a (n i, n e) rag b e + n e, s ez adja
meg a rag vgleges jellegt.
A b e n n e szavuk a b e l e + n e sszettelbl jtt ltre elrehat
hasonulssal.
b e l n e > b e n n e
Az ,n (on, en, 9n) lokatvuszrag a sumr n a, n e (n i)
rszeshatrozi (datvusz ragbl szrmazik funkcivltssal.
de tartozik a n l n l helyhatrozi rag is, aholis az ,l ugyancsak a l
u, l e, l a nvmsra megy vissza.
Nvms nlkli eredeti formt tallunk a palc nyelvjrsban, Kemnyknyi,
Akucsknyi, Papknyi (a Garam mentn) mindig tbbes szmban. Ugyanez a
forma mint mr rmutattam latvuszt is jell.
Az ,n lokatvusz-ragot lekopssal vagy hangzcservel megtalljuk
elg szp szmmal nyelvemlkeinkben.
HB. c u z i c u n (ku = hely, zig vagy zik = kzp, kzps /s i b is!/, ,n =
lokatvuszrag = kzps helyen.) KTSz. M e n y u n, f e l d e n, Gyul.Gl. o l t a r
u n stb.
13.) b l, - b l (ablatvusz rag)
HB. timnuce-beleul, MS. Buabeleul, JkK. Beleule, hzbalol.
tt a r a g funkcijt (szerept) az ,l = funkcijt (szerpt) az ,l = u l
vagy l u ablatvusz rag hatrozza meg.
202
A fontosabb ragokat bemutattam. Megllapthatjuk hogy a
nyelvemlkeinkben elfordul ragok (nvragok) melyeknek szma j e l e n t
s az ugyancsak nagyszm sumr ragokbl szrmaznak. A folyamatossg
mindentt megfigyelhet!
Az az llspont, mely szerint a sumr helyhatrozi rag valjban az ,a
volt, teljesen elfogadhatatlan s durva leegyszersts. Nem veszi ugyanis
figyelembe az A. Foebel sumerolgus ltal hangslyozott: g(k), d, t, n stb.
mssalhangzk elvetst (lekopst, illetve ennek lehetsgt msfell
pedig nincs tekintettel a nyelvtani funkcivltozsokra sem, amelyek
nyelvfejlds sorn tbb irnyban is fokozottabban fordulnak el. Pl.
datvuszbl > latvusz vagy lokatvusz.
g e r a g o z s (k o n j u g c i )
A sumr s magyar igeragozs egybevetse nem egy knny feladat. a
sumr igeragozs ugyanis -ezen a vonalon is -nyelvnk si llapott jelzi,
illetve tkrzi. mr itt le kell szegeznem, hogy az si sumrnyelvben mg
nem volt alanyi s trgyas igeragozs, de nem is lehetett.
Az archaikus sumr nyelvben ugyanis tbbnyire szemlyrag nlkli
igeragozst ltunk. Ennek csri azonban mr felfedezhetk.
Vizsgljuk meg kt sumr ,l e n n i jelents segdigt:
m e e n ~ g e e n
m e e n (m u u n, m a a n) = v a n (m = w)
Ez nem csak azt jelentette, hogy ltezik (v a n), hanem azt is, hogy n v
a g y o k s t e v a g y, v a n.
A m e (m u) tovbb b i (b a), n i (n a) a sumr nyelvben mint nvmsok
jelentkeznek. Ehhez kpest a sumerolgia ttri (gy Halevy francia
akadmikus is) felhvjk a figyelmet arra, hogy a m u d u g, b i d u g, n i d
u g nem csak azt jelentette, hogy tett (tevse) hanem azt is, hogy n tettem,
t e tettl, tett.
A d u g > d u jelentse: tevs, cselekvs.
A sumr ige egyben nvsz (fnv, mellknv) szerepet is betlttt!
203
m u d u g = cselekvse, tevse gy azt is kifejezhette, hogy a
cselekmny mr befejezett. Ez a legsibb nyelvllapot maradvnya.
A sumr nyelv mr az i.e. . vezred msodik felben ismerte s
hasznlta a mlt id igeragjt. Amikor az utols sumr kirly b b i S i n
sumrit elpusztotta, ezt az kiratos nyelv gy fejezte ki:
, b i i l u S i n .. S i m u r u m m u n h u l l a t a.
h u l (g u l b l) = elpusztul, elpusztt
l a (l a l bl) = t e l j e s
t a (t a l t i l bl) = b e f e j e z
vagyis t e l j e s e l p u s z t t s t b e f e j e z t e.
A befejezett cselekvs (perfektum) ,t jele amit ma is hasznlunk
ktsgtelenl a sumr t a l > t i l (t e l) > t a, t e bl szrmazik s jelentse
befejez, b e v g e z.
V. m u l u t a > m l t
m u l u = ltezs
t a = befejez
Jelentse: ltezst befejezte = m l t, e l m l t
m = w m l t > w u l t > v o l t
Vicsgljuk meg most a m e e n (m u u n) segdige alakprjt a
g e e n (g u u n) = l e n n i segdigt.
Ennek volt egy emfatikus fejldsi irnyzata is: g > k. szerintem idegen
(valsznleg smi) behatsa.
geragozsunk szoros kapcsolatban van a fenti m e e n s a g e e n
(k e e n) segdigkkel: ezek a pedig a szemlynvmssal.
Mindkettben szerepel az: e n (2-ik tag) amely a nyelv si llapotban
nemcsak azt jelentette, h o g y hanem azt is, hogy , n (st a 2. szemlyt is
ezzel jelltk).
Kutatsom szerint nem az urli fiktv ,a m i bl, hanem e b b l
szrmazott az , n szemlyes nvmsunk. Az igeragozsnl pedig emellett
mg az els tag a: m e (m ), illetve g e > k e is jelentkezik fordtott szrendben
mint nvms.
Vegyk pldnak a s z e r e t ignket s e r e t u (s i r i t u bl).
204
Jelentse: sem r nyits (vets).
e n s e r e t u (t e) m e
e n s e r e t u (t e) k e (g e- bl)
Jelentse: n s z e r e t e m ~ n s z e r e t l e k
A vghangz = ,e elvetsvel.
Vagy vegynk egy msik szt, t u d
Sumrul: t u h d u
t u h = megrt, felfog, (R. Labat)
d u (d u g bl) = tkletes, j
Jelentse: j m e g r t s, t u d s
e n t u h d u m u m u > t u d u d u m (u)
e n t u h d u k u (g e g u bl)
A vghangz lekopsval: n tudum, t u d o k
V. KTSz. t u d u m szavval.
A j e l e n t m d j e l e n i d
egyes szm els szemly igeragjai teht a sumr: m e (m u) s g e (g u) > k e
(k u) segdigbl elvont: szemlynvmsbl (amely egyben birtokos nvms
is) szrmaznak. gy vlem, hogy a ,k szemlyrag eredete gy tisztzottnak
tekinthet.
Az OMS. Nyelvemlknk gy kezddik:
V o l k s y r u l m t h u d o t h l o n
Sumrul: w u l u e k e s i i r u l m u t u h d u t a l a n.
A szavakat mr ismerjk:
s i i r u l m u = a szem (vz) rjnak nvelse (ul)
t u h d u = t u d s
t a l a n = elfogyott (elapadt) lev
Most vizsgljuk s analizljuk a ,v o l k szt
w u l u (m u l u bl) = ltezs, levs (m = w), az ,u vghangz
eltnik.
e g e > e k e = n, enym (nvms)
Jelentse: n ltezsem/levsem = azaz: v a g y o k
Az si nyelvllapot szerint azonban ez nemcsak az e l s , de a h a r m
205
a d i k szemlyt is jelentette. gy az e k e vagy i k e (az ,e elzmnye az ,i
(az i k e s ignl mr a harmadik szemlyt jelli.
A sumr nyelv alapjn teht nyelvszeink ltal sokat vitatott ,i k e s
alanyi ragozs igealakok i k ragjnak e r e d e t e v g l e g e s
megoldst nyert.
Miutn a ,g e e n = lenni, ltezni sumr igbl eredet, itt kell
foglalkoznom a felszlt md jelvel illetve ragjval.
A sumr nyelv a f e l s z l t m d o t (s optatvuszt) a g e e n
igbl szrmaz h e / h u, h a raggal fejezte ki.
Ennek jelentse: l e g y e n
Nyelvemlkeinkben a felszlt md tbb helytt is elfordul: persze mr
fejlesztett alakban: g > h > h > j vagyis j a, j e, j u formban.
Vizsgljuk meg a
F e l s z l t m d o t
A HB-ben s az Andrs-kori imban, elfordul i m a i m d szavunk
alapjn
i m a
Sumrul:m u m a h > w u m a > w i m a > i m a = ima (knyrgs
m u (m i vagy m e) = beszd
m a h = magasztos, fennklt
Jelentse: fennklt beszd (krs, knyrgs) istenhez
w i m a g g o m u c
gy mondja a HB.
Ez sumrul: w u m a d u h u m u u (n) k e
d u (d u g bl) = m o n d
h u = legyen felszlt md
m u u n k e = m i, (m i n k) a szemlyes nvms tbbes
szm 1. szemlye = m e e n k e
Egybefoglalva: legyen (h u = j e) a m i (m u u n k e = m i e n k) i m a (v i m
a) m o n d s u n k (d u).
Ugyanitt elfordul a
V i m a g g u c
206
forma is
ennl elmaradt a ,m u vagy m i sz. Ez gy ltszik hozzrtend,
mintha a Mi atynk helyett azt mondannk, A t y n k.
Nem kpezheti vita trgyt, hogy igeragozsunk s u m r e r e d , s
kzelebbrl a sumr szemlynvmsbl s vele azonos birtokos nvmsbl
szrmaznak.
Az egyes szm
m s o d i k s z e m l y i g e r a g j a i n k:
. ,d, . ,s z, . ,l
Mindegyik a sumrban hasznlatos msodik szemly szemlynvmsbl
keletkezett.
ad . ,d e > ,t e = kzeli
Eredete: d i h u > t i > t i majd
d e g u > t e g u > t e
Sumr eredet 2. szemly szemlynvms
V. A. Poebel:
m e e n d e e n - r a vagy
m e e n z e e n r a = m i n d n k n k e k (mineknk is)
A ,r a datvusz rag.
A trgyas ragozsban mindig ,d ragot tallunk.
OMS. t h e k u n c h e d, u l u d
KTSz. m i u l e s s e d, t u r i e d
JokK. M o n d y a d, t e z e d , stb.
tt a ,d az alaphangz s ,t a fejlemny!
A trgyas ragozsnl mindig ,d hangot tallunk a msodik szemlyben!
ad . Az egyes msodik szemly ,s z ragja ugyancsak sumreredet!
A sumr ,z u, ,z e (z u e n) szemlyes nvmsbl keletkezett.
A HB-ben h o l z = sumr: h u l z u = a te puszttsod (elpusztulsz, h
a l s z)
207
ad . Ugyancsak s u m r eredet az egyes m s o d i k s z e m l y
: ,l igerag is.
HB.-ben e m d u l, OMS.-ban w e r e t h u l, k y n z a t h u l, stb.
Mr a sumerolgia ttri (gy J. Halevy is) bilinguis szvegek alapjn
megllaptottk, hogy az akkd szemlynvmsnak ( n, t e, ) s u m r
megfelelje a: l u, l i, vagy l e s l a.
Korbban is felhvtam a figyelmet arra a kutatsi eredmnyemre, hogy a
sumr szemlyes s birtokos nvmsok l e v s t, l t e z s t jelent: m e e
n (m u u n), g e e n (g u u n) s l u (m u l u), l u u n sumr igkbl
szrmaznak.
A szban lev ,l igeragunk teht a sumr egyes szm msodik
szemly: l e (l u) nvmsbl szrmazott akrcsak az elbb bemutatott ,d
ragunk a d e > t e (d i t i) s ,s z ragunk a z u (z e) egyes szm msodik
szemly szemly s birtokos nvmsbl.
tt fel kell hvnom a figyelmet arra is, hogy a sumr nyelv a ltezst
jelent ,l u igt vonatkoz nvmsknt is hasznlta. Ezt annyibl tartom
jelentsnek, mert a nyelvfejlds sorn per analogiam az ugyancsak
ltezst jelent g e en s m e en igk els tagjbl a l a k u l t k i illetve
m e > m i tjn az a k i s a m i vonatkoz nvmsunk.
Egyes szm harmadik szemly
A sumr nyelv sllapotban az igeragozsnl nem jellte a s z e m
l y t.
nnt van az, hogy mg mai nyelvnkben is sok az egyes harmadik
szemly r a g t a l a n ige.
Az i.e. . vezred msodik felben az rnokiskolk - azonban m r a
szemly megjellsre is gondot fordtanak.
Pl. e m e k u n u m u u n z u a = a szent nyelvet (sumr) nem
ismeri (z u a), vagy azt, hogy az rnok diktls utn r, gy fejezte ki a sumr:
s u k a t a d i a
Jelentse: a kz (s u) a szj utn (k a t a) j r.
208
Vagy: n e v t n e m i s m e r i = n i m u (nevt) n u (n e m) z u e
(ismeri).
tt az ,e s ,a az e n e vagy a n a = lervidtve s a harmadik
szemlyt jelli.
Az egyes harmadik szemly i > e > a igeragunk teht a sumr e n e
(i n i) a n a szemlynvmsbl, illetve ksbb igeragbl veszi eredett.
Ugyancsak ,e n e sumr szemlynvmsbl szrmazik az ,n
igeragunk, persze valamennyi lervidtssel!
Az ikes igk ,i k ragjt mr elbb emltettem, s eredett a ,g e e n = l
e n n i igbl szrmaz - e g e i g e szemlyes nvmsra vezettem
vissza . ( k, - i k) = .
Az ,i k s ,n (e n) igerag azonos szerepnek nvmsjellegnek
igazolsra jra kell foglalkoznom a t e s s k (te s s i k) igealakkal.
Tudjuk, hogy ez: u d v a r i a s felszlts valaminek a tevsre.
Alakprja a: t e s s e n (tbbes: t e s s e n e k).
A t e s z ige sumr alapszava d u g > t u g > t u h ,emesal nyelvjrsban
ahol u e = t e h > t e
s u (s e, s i) = n e k i - datvusz, ksbb szemly nvms 3., szemlye is.
t e h s e = t e s z, t e v s
h e (h u , h a) = l e g y e n, a sumr felszlt md fejldse:
j > j e
i g e > i k e > i k =
t e h s e h e i k e > t e s e h e i k > t e s j e i k > t e s s e i k vagy
t e s s e e k gy lesz t e s s i k vagy t e s s k. a kt ,s s az ,s j bl
htrahat hasonulssal jtt ltre.
A ,t e s s e n ~ ,t e s s e n e k szban az ige ,i k szerept az ,e n e > e
n tlti be, aminek jelentse s z i n t n ,, e n e k e = k (,k tbbes jel).
A ,j a, ,j e rag j hangzja teht a g a, g e birtokjelbl a felszlt md h
a, h e jelbl g > h > h > j vltozssal, de lehet a le nem kopott tvg
hangzbl is. Pl. l a d i a vagy m u u n d u a, m u s i a. (l a t i a,
m o n d j a, m o s j a, ~ m o s s a).
209
Tbbes szm igeragozs
Tbbes szm els szemly
Ennek kpzse: i g e (verbum) egyes szm 3. szemlye (sokszor
ragtalan) + tbbes szm 1. szemly nvms (s birtokos) nvms ,k
tbbesjellel.
Pl. l t i a + m u u n k e (ltja mink).
Amint mr emltettem, a ,k tbbesjelnk, a sumr g e > k e = s o k,
szbl szrmazik ennek sumrelzmnye: e s (m e - e s) ugyancsak sokat
jelent.
tt fel kell hvnom a figyelmet arra, hogy a sumr nyelv - sokszor az
rtelem rovsra igen gyakran alkalmaz rvidtst. Ezt ltjuk
nyelvemlkeinkben is.
Pl. HB. ,v o g m u k
Sumrul: w u g u m u u n k e
Elemzs: w u g u = levs (m u g u bl) ltezs
m u u n k e = mienk, (mink, m n k)
Jelents: lteznk, azaz v a g y u n k
A rvidts tnye jobban kitnik a mr tbbszr emltett: w y m a g g u k (v i m
a d - j u k), mely utbb: w i m a g g o m u c ra lett helyesbtve (vymad<u>hu-
mu-ke).
Mindkt formban jelen van a felszlt md jele a ,h > h > j is. De mg
gy sem teljes a sz, mert hinyzik az ,u n elem!
A KTSz: ,t u d y u k ,l a t i u c s a
HB ,t u m e t i u c
igealak vitn fell rvidtett forma, de mint lehetsget meg kell emltenem,
hogy itt a ,j birtokjel is lehet (g a, g e, g i, g u bl) gondoljunk csak az a
t i a szra (a t y a) amely: a d > a t + g a > h a > j a elemekbl tevdik ssze s
birtokos szerkezet.
Tbbes szm msodik szemly
210
A mai kznyelvi: t o k, t e k, t k nyelvemlkeinkben t u c / t o c / t c, t
e c formban jelentkezik.
Ez is s u m r eredet!
Az egyes msodik szemly szemlynvms: t e, t i, (t u) [d i h , t i
h bl] jelentse: k z e l i + ,k (g e > k e) tbbes jel).
A HB-ben l a t i a + t u c vagyis az egyes harmadik szemly ige +
szemlynvms tbbes 2. szemly t i k e (t u k e) illeszkedett alakja, jelen
esetben t o k (t u c bl)
Az OMS-ben: u l l y e t u c
u l = l, g y i l k o l
h e > j e = legyen, felszlt md
t u c = (t i k e, vagy t k e) tbbes 2. szemly
szemlynvms
Tbbes szm harmadik szemly
A mai n a k, - n e k ragunk nyelvemlke, formja:
n u c ~ n o c s n e c
HB. v i m a g g o n o c, l e g e n e c
KTSz. s z u r n e u l e n e c
JkK. K e z d e n e k
E ragunk is sumr eredet!
Egyes szm 3. szemly szemlynvms e n e ~ u n u ~ a n a;
lekopssal: n e ~ n u ~ n a; rvidtve: e, u, a. Jelentse: , v + s a g e > k
e bl szrmaz k tbbesjel.
A szban lv rag teljes sumralakja: e n e k e, u n u k u, a n a
k a lekopssal n e k e, n u k u, n a k a; rvidtssel: e k (e), u k (e),
a k (e) vagyis: , k.
Vgezetl fggelkknt bemutatom a ,l e n n i ignek jelen, mlt s
jv idej ragozst.
Elre kell bocstanom, hogy a sumr m = w; az ,u magnhangz
211
olvasata pedig ,, , emesal nyaelvjrsban ,o (pl. l e > l e). ehhez kpest
a m u vagy m a = w u vagy w a.
J e l e n i d
Egyes szm
w u g u k e
w u g u nyelvemlkeinkben v o g v a g
w u g u u n (w o g u n) illetve
w u u n (w o n > w a n)
Tbbes szm
w u g u m u u n k e (HB. wogmuc)
w u g u t u k e
w u g u u n u k e (wogmuc) illetve elrehat hasonulssal: w u
u n u c -= w o n n o k) w a n n a k
M l t i d
Egyes szm
w u l u t a m u (eredetileg: m u l u t a m u)
w u l u t a l u
w u l u t a
Tbbes szm
w u l u t u m u u n k e
w u l u t a t u k e
w u l u t a a n a k
rvidtve: w u l u t a a k e
J v i d
212
Nyelvemlkeinkben s mai nyelvnkben jv idknt hasznlt l e s z (l e
s z e n) ige nem jelli az idbelisget vagyis azt, hogy a cselekvs a
jvben fog trtnni. Klnsen kitnik ez akkor, h a szt si nyelvnkn, a
sumr nyelv alapjn elemezzk.
l u (emesal) l e = levs, ltezs
s u vagy s e = neki, datvusz
e n = , v nvms, szemlyrag
Jelentse: ltezse neki
,Emesal nyelvjrsban ragozva:
Egyes szm
l e s e k e / l e z e k e > l e s z e k
l e s e l e
l e s e e n
Tbbes szm
l e s e m u u n k e
rvidtve: l e s e u n k e
l e s e t e k e
l e s e e n e k e
Tudnival, hogy az ,s: s > z > s vltozssal ,s z lesz, - a vghangzk
szablyszeren eltnnek.
Az idbelisg jelletlen volta, s i s u m r nyelvllapot maradvnya.
Az idbelisg jellse kimutathat azonban gy a s u m r nyelvben,
mint n y e l v e m l k e i n k b e n s m a i nyelvnkben is.
Ads vagyok a Halotti Beszd egy igen fontos szavnak
szfejtsvel.
,e m d u l
Sumrul: e m u u d u l u
Elemzs: ,e emesal formja a ,k u-bl lekopssal ltrejtt ,u-nak.
213
Jelentse: e v s, tpllkozs. (Jelent: eledelt, telt is.) V. k u - n i i r > k
e n e i r = k e n y r szszerint nagy (kiterjedt) tel. Fejedelmi tel is lehet.
m u = , v (nvms)
d u (u d u bl) = i d
l u (l e) = szemlynvms, egyes szm 2. szemly
Fordts: e v s e d i d p v e l ez mr kifejezi a jvbelisget.
Megjegyzem az e m u szavunkat evs, tpllkozs rtelemmel megtalljuk a
c s e c s e m (c s e c s + e m ) szavunkban: c s e c s e v
V. HB. e w k (m = w)
l e e n d u
l u e n (vagy l e e n = ltezs vagy levs van.
tt az e n vagy u n = szemlyes nvms egyes szm 3. szemly, de jelenthet v
a n t (e s t) is!
U d u = i d
Analg plda: t e e n d u (t u e n - <u> d u bl)
F e l s z l t m d
A sumrban a felszlt md jele a: g e e n = l e n n i igbl szrmaz g
e h e = l e g y e n tovbbalakulsa; j e > g y e, vltozatai: g u > h u g a h
a.
A fejldsi vonal teht: g > h > h > j > g y.
Nyelvemlkeinkben elfordul a ,l e g e n s ,l e g, ahol a ,g a fenti
hangfejlds szerint mr ,g y nek olvasand.
Vgezetl ismtelten leszgezem, hogy s umr nyelvben nem volt s
nem is lehetett a l a n y i s t r g y a s ragozs. Ez a megoszls mr
ksbbi nyelvfejlds eredmnye, amely azonban a sumr nyelvi alapokon
nyugszik.
214
Sumr nyelvi sajtossgok
- tanulmny -
215
B e v e z e t s
A nemzetkzi tudomny minden gazatban idnknt felmerlnek
olyan krdsek, amelyeket a tudsok vtizedeken, st vszzadokon t a
legnagyobb erfesztssel sem tudnak megoldani.
dk multval a kitart kutats oly dnt tnyeket hoz napvilgra,
amelyek az egsz problematikt reflektor-fnybe helyezik, s gy a sokat vitatott
krdsek knnyszerrel szinte maguktl megolddnak.
Tbb mint egy vszzadon t, ilyen megoldatlan krdse volt a
nemzetkzi tudomnynak: az si s titokzatos sumr np rokonsgnak
problmja.
Tudjuk, hogy a vilg e l s trtnelmi npe: a sumr np volt. Ez az si
np helyezte az emberisg kzs asztalra az emberi kultra s civilizci
els zsenge gymlcseit. A kprsbl kifejlesztett s igen bonyolult sumr
k r s csodlatos megfejtse utn - a vilg nyelvszei eltt fokozatosan
feltrult az si sumr nyelv teljes gazdagsgban.
Miutn a nyelvszek gy talltk, hogy a feltrt sumr nyelv, gy
szkincsblileg (lexiklisan) mint nyelvtanilag (grammatikailag) megbzhat
alapot szolgltat a n y e l v - sszehasonltshoz, teljes ervel hozzlttak a
nyelvrokontshoz.
Egybevetettk a sumr nyelvet a vilg gyszlvn sszes l s holt
nyelvvel (fleg nyelvcsaldokkal).
A rokontsi ksrletek azonban mint azt az idevg szakirodalom
leszgezi kivtel nlkl m e d d e k maradtak, vagyis megllaptottk, hogy
a sumr nyelv semmifle ms nyelvvel nem ll rokoni kapcsolatban!
Vajon mi volt az oka ennek az eredmnytelensgnek?
F okt n abban ltom, hogy a szaktudsok a sumr nyelvet holt
nyelvnek tekintettk kvetkezskppen, nem fejldsben, s nem
nyelvtrtneti alapon vizsgltk.
Holott, mint ltni fogjuk, a sumr ma is l nyelv!
Hibs volt az a kiindul pontul hasznlt hipotzis is, hogy a sumrok
nem hagytk el hazjukat, hanem ott maradtak s fokozatosan beolvadtak a
216
krnyez smi npekbe.
A tudomny nem alapulhat hipotziseken hanem csak tnyeken ,Pacta
loquntur mondja a latin.
Valban a tnyek mindennl kesebben beszlnek.
De vajon vannal-e ezekneka hipotziseknek ellentmond tnyek? g e
n v a n n a k !
Tbb mint msfl vtizede foglalkozom a sumr magyar kapcsolatok
krdsvel. Elzetes tanulmnyok utn 1963. vben egy kzel 300 oldalas
tanulmnyt ksztettem:
,A magyarok sumr eredetrl.
1964-ben ezt bemutattam az MTA Nyelvtudomnyi ntzetnek s
krtem z publikci engedlyezst. A finnugor rokonsg bvletben l
nyelvszeink azonban ehhez nem jrultak hozz, mert hisz' a finnugor
rokonsg mr bebizonytott, s minden ellenkez llspont: tudomnytalan!
Ennek ellenre tovbbra is fenntartva eredeti llspontomat cikkekben s
rvdebb tanulmnyokban ksreltem meg - a l a p t t e l e m t o v b b i b i
z o n y - t s t, de az illetkes szerkesztk s illetkes krk ,dicsretkre
legyen mondva rendre elutastottk dolgozataim kzzttelt. Ez a
szemllet a tudomny szempontjbl felette kros s persze helyre nem
hozhat i d p v e s z t e s g e t is jelent.
Eddigi eredmnyeimet kzlve, levelezst folytattam Sz. P. T o l s z t o v
professzorral, a Kzp-zsiai (kumarizmi chorezmi) rgszeti expedci
vezetjvel illetve . M. D j a k o n o v professzorral, a leningrdi Kelet-zsiai
ntzet igazgatjval, akik a sumr-magyar rokonsg l e h e t s g t
elismertk.
Fordulpontot jelentett a sumr magyar kutats trtnetben a X. X.
szzadbeli magyar nyelvemlkek sszehasonlt vizsglata.
1968-ban arra a magamat is megdbbent f e l f e d e - z s r e
jutottam, hogy a latin nyelv: ,Tihanyi Aptsg Alaptlevelnek (1055) magyar
szrvnyai egytl-egyig s u m r szvegek, persze fejlesztett formban.
Ugyancsak sumr mondatokat (szvegeket) llaptottam meg a tbbi
nyelvemlkeinkben is. (. Andrs-kori ima, Halotti Beszd, stb.)
217
Mindezek meggyz s ktelez erej bizonytkai annak, hogy a sumr
nyelv nem holt nyelv, hanem l nyelv s ma is l, a ,m a g y a r nyelvben,
aminek sumr ekvivalense:
M a h g a r r i = Magasztos (isten) gyermekei vagy rgiesen, M u h
g e r r i M o g e r i (Anonymusznl: moger)
De nemcsak rgi nyelvemlkeink, hanem lncolatban ezerves
fldrajzi neveink is olyan t n y e k e t trnak elnk, amelyek cfolhatatlanul
bizonytjk nyelvnk s npnk sumr eredett.
Ezek kztt els helyen kell emltenem a sumrek legrgibb npnevt:
K e e n g e r (K i i n g i r r a) = K i - e n (isten) g y e r m e - k e i.
1171-ben: K e n g e r e k vagy ms vltozatban K a a n g a r e s
1055-ben K a n g r e z.
Bizonysgttell felidzzk a sumr ,Panteon fbb isteneit, akiknek
nevei nemcsak nyelvemlkeinkben, de fldrajzi neveinkben is meg vannak
rktve.
Az g rnje: n a n n a vagy N a n a str: Nna kzsg, s t e r
foly.
A termszet s tavasz istene: D u m u z i, rgi: D i m i s i (ma D m
s) kzsg.)
A leveg-g istene a sumrek nemzeti istene: L i l e n (E n l i l):
Lille, Lelle, Lle, helysgnevek. Ugyanes ms nven: B l = B l, P l, stb.
Teremt isten: n k i = n k e puszta
Napisten: U d (u t u)
Fnyes =kegyes) napisten: U d s a = csa vagy Acsa helysgek.
Holdisten: Z u e n (rgi Z u i n, Z u u n) ma S z n y kzsg.
Felvonultathatjuk a sumrkirlyok neveit is, mint d n t bizonytkokat:
M e s s i i l i m = Meszlny s Wesselny kzsgek.
M a a r z a l = Marczali kzsgnv (sumr: ,kesbeli kirlyok!)
E p h u r g e s = E p e r j e s vros.
d i i l i m Mari-i kirly = Edelny kzsg
Klnsen fontos az utols . r-i dinasztia kirlyainak neve.
B u r z u e n = B r z s n y, B e r z s e n y
218
G i l i s i n (rgi: Gemelsen) ma = Gymlcsny
b z u e n = Ebeszny kzsg, majd telepnv.
Ezek a nevek viszont fnyesen bizonytjk, hogy itt a Krpt-
medencben ugyancsak az a np van jelen, mely i.e. harmadik vezredben
ezeket az isteneket imdta s ezeket az uralkodkat tekintette l u g a l jnak
(kirlynak), illetve p a t e s i jnek (papi fejedelmnek) vagyis a sumr
np, illetve annak ivadkai.
Egybknt a ,l u g a l sz az . Andrs-kori imban (1046/1047) fordul
el, a ,p a t e z i - nek megfelel ,p a t a m u i g i z i = nven
nevezett kegyes (igaz) r, ,p u t u w u e j e z e formban pedig a Tihanyi
Alaptlevlben (1055) tallhat mint fejedelmi mltsg nv.
Tanulmnyaimban bebizonytottam, hogy Magyarorszg els
fejedelmnek: ,A l m u s - nak neve sumr nv. Ugyancsak sumr nv a
csaldfjhoz tartoz fejedelmi szemlyek: Enedubeliani, E m e s e s g e k
neve is.
Szmneveink, br a sumroknak erre tbb kifejezsk volt,
kimutathatan sumr alapokra vezethetk vissza, illetve azonosak a sumr
szmnevekkel.
Bels keletkezs szavaink csakis a sumr nyelv alapjn analizlhatk
s fejthetk meg. (lsd a madrnevekrl szl tanulmnyomat.)
Kzszavainkat s azok elemeit ltalnossgban csakis a sumr
nyelvben talljuk meg.
Termszetesen a 6000 ves nyelvfejldst nem knny ttekinteni s
thidalni. Ezt a nehzsget is kikszbli azonban a nyelv hangtrtnetnek
ismerete. Amint rmutattam, a magyar hangtrtnet a sumr hangtrtnetnek
egyenes s tretlen folytatsa
Szerintem nem helytll az a nyelvszeti ellenvets, hogy a
finnugorolgusok ltal klnsen hangslyozott egy (esetleg) kt hangzs
,szmegfelels nlkl - sszeomlik a sumr eredetnk elmlete.
Jelen esetben egy s ugyanazon nyelv klnbz fejldsi tendenciirl
van sz. Ezekbl kialakul egy fejldsi vonal. Pl. g > k > h > (gh) > h > vagy
j, - majd a h bl > w, a j bl pedig > gy ez mr n y o l c (8) vltozat.
219
Vilgos, hogy a fejldsi vonal minden egyes hangzjt ,szablyos
hangmegfeleltetsnek kell tekinteni!
A sumr nyelv az korban mr egy fejlett nyelv volt mai szemmel
nzve- mgis csak egy archaikus nyelv. ppen ezrt a gondolatokat
krlrssal fejezte ki, teht sok volt benne a ,prefrasztikus konstrukci. A sok
pre s suffixum idk folyamn lekopik, a magnhangzk llandsulnak a
sztgaz elemek sszellnak, gy hogy ez az si nyelv ma mr gy ll
elttnk, mint egy tmr, hatalmas drgak.
Ez a drgak, a mi des anyanyelvnk: a magyar nyelv.
,Rgi magyar nyelvemlkeink mindegyike egy-egy nemzeti kincs,
nemzeti kincs azrt, mert nyelvi fejldsnk tnyeit leszgezi, s a magyar
nyelv antik eredetre kzvetlen vagy kzvetett bizonytkokat szolgltat,
hanem azrt is, mert les reflektorfnnyel vilgt bele a magyar strtnet -
ma is homlyos vilgba -, gy nemcsak a nyelvtudomny mvelinek, de a
trtnszeknek is biztos tmutatst s tmaszt nyjt -a tudomny
elrehaladst s az igazsg feldertst clz kutatsaikban.
A magyar nyelvemlkekkel felismerve annak nagy nemzeti jelentsgt
m kitnen kpzett s kimagasl nyelvtuds magyar nyelvszek egsz sora
foglalkozott. Minthogy azonban az igazsghoz vezet utak rendszerint
tvedsekkel vannak kikvezve -, s ez all a legnagyobb tudsok sem
mentesek, ezek a tiszteletre mlt erfesztsek nem mindig hoztak m e g n y
u g t a t s m e g g y z e r e d m n y e k e t .
Miben leli ez a magyarzatt?
Ennek okt fleg abban ltom, hogy egybknt kivl s szles
ltkr nyelvszeink nem ismertk a magyar nyelv sforrst: a z k o r i
s u m r n y e l v e t .
Nyelvemlkeinkben elfordul antik szavakat, elhomlyosult
szsszetteleket, mondatokat, tovbb a rgi fldrajzi neveket, valamint
szemly- s npneveket noha ezek javarsze ma is hasznlatban van mr
senki sem rti.
Ahhoz, hogy ezek az elhomlyosult s feledsbe ment srgi szavak s
nevek letre keljenek s megszlaljanak: az kori s u m r nyelv ismerete
220
s segtsge szksges!
ppen ezrt nyelvemlkeink helyes olvasatnak s rtelmezsnek
elengedhetetlen felttele a sumr nyelvnek legalbbis alapfok tudsa.
Minl rgebbi egy magyar nyelvemlk, annl kzelebb ll az si sumr
nyelvhez: st azzal meglepen azonos!
Ehhez kpest a rgi magyar szvegek tulajdonkpp latin betkkel s
fonetikval rt sumr szvegek.
Ezt a t z i s t a legrgibb magyar nyelvemlkekbl kiemelt pldk
sorozatval, valamint a X.-X.-X. szzadbl szrmaz fldrajzi- s
szemlynevekkel kvnom bizonytani.
A vilg els trtnelmi npe s az emberi civilizci megteremtje a s u
m r n p teht n e m h a l t k i s nem o l - v a d t b e l e a k r n
y e z s m i n p e k b e mint ltalban a tudsok felttelezik, - hanem
hossz, viszontagsgos vndorls utn tvszelve a nehz vezredek
vrzivatarjait ma is l s virgzik a Krptok aljn a Duna-Tisza tjn
alaptott hazjban Magyarorszgon.
A nyelvszeknek klnleges csemege (delicatesse) egy 6000 ves nyelv
tanlmnyozsa! m,aki erre vgyik ismerje meg a sumr nyelvet s annak
ksei fejlesztett alakjt: a m a g y a r n y e l v e t!
A rgi s tves dogmkhoz mereven ragaszkod tudsok ezt az
ajnlatomat bizonyra hitetlenkedve s taln mosolyogva fogadjk, ppen
ezrt a ktkedknek mr itt felhvom a figyelmt a kvetkezkre:
. Andrs magyar kirly idejben 1047. vben a magyarok
uralkodikat mg: ,l u g a l nak neveztk. Ez sz szerint: ,nagy ember
de a sumerolgusok egyezmnyesen ,k i r l y nak fordtjk. A vilgon
egyedl a sumr np nevezte gy kirlyt! Mg a velk kzs fhatalom alatt
egytt l smi akkdok is msknt ,s a r (s a r r u) nven neveztk
uralkodjukat.
Amint ezt a sumerolgia ttri: Jules Oppert s F. Delitzsch
megllaptottk, a sumrek legrgibb npneve: K i e n g i r > K i e n g
e r = K i e n (E n k i) gyermeke.
Ennek mlyhangzs vltozata: K a a n g a r vagy K u u n g u r. ezt
221
a npnevet megtalljuk nyelvemlkeinkben: 1171-ben k e n g e r e k, 1055-ben
k a n g a r e s formban.
A sumr kirlyok neveit klnsen az utols r i . dinasztia
tagjainak nevt rgi (1000) ves fldrajzi neveink rzik. Pldul: B u r z u
e n Brzsny, illetve Berzseny, hegy s kzsgnv. (Rgi: Berzen, Bur-zun.)
G i l i l z u e n (S i n) = 1200-ban Gelemsen, ksbb: G y m l c
s n y.
b z u e n = E b s z n y helynv
A sumr istenek neveit ugyancsak fldrajzi neveink rktettk meg.
n a n n a istenn N a n a s t a r nevt megtalljuk a D u n a
(ster) bal partjn N n a helysgben.
A Duna jobb oldaln pedig s t a r g a m u = star hza, jelenleg
Esztergom vros nevben.
D u m u z i a sumr Termszet vagy Tavasz isten neve: 1087-ben D i m i s
i, ksbb s ma Dms kzsg.
L i l e n (E n - l i l) isten nevt tbb helynv rzi: L i l e, L l e, L e l l e
(Balaton-lelle).
K i e n (E n k i) isten neve: a mr emltett K e e n g e r, majd K e
e n e s e Kenese helynevekben tallhat.
Z u e n (E n z u) holdisten neve, Szny kzsg nevvel azonos, (rgi
oklevelekben: Z y e n Z u u n).
U d (u t u) = napisten nevt U d s a = csa s A c s a (fnyes
napisten).
N a g u u d = nagy napisten = Nagyod kzsgnevek s
U g u d s a = fnyes Napisten npe Ugocsa megye neve rktette
meg.
Ezek az egyezsek semmi esetre sem lehetnek a puszta vletlen mvei!
A konkrt jelents kzszavaink hatalmas tmege a sumrral egyez
illetve elemeire bontva sumr gykkre vezethet vissza. A mondatok
egyezse pedig, melybl nhnyat - nyelvemlkeinkbl kiemelve bemutatok,
mr p e r d n t jelentsg. Ezekben ugyanis a lexiklis, de az alaktani
egyezsek is megfigyelhetk.
222
A rgi nyelvemlkeinknek az si sumr nyelvvel val egybevetse sorn
azonban nem elgsges a sumr szkincs s nyelvtan ismerete, hanem ezen
tlmenen ismerni kell a sumr nyelv bonyolult sajtossgait fkppen pedig
a sumr nyelv gazdag hangtrtnett, mely utbbinak a magyar ( m a g y a r)
hangtrtnet egyenes s tretlen folytatsa.
Szksges teht, hogy a knnyebb megrts cljbl ezekre fbb
vonalakban rmutassak.
223
S u m r n y e l v i s a $ t o s s g o k
A sumr nyelvnek megtlsem szerint- legfontosabb sajtossga a
magnhangzk mellkes karaktere.
Erre a nyelvjelensgre Joseph Halevy francia asszrolgus hvta fel a
figyelmet.
smeretes, hogy Halevy egy ,a b o v o elveszett gyet vdelmezett.
Haltalmas tudsval azonban ellenfeleinl is elismerst s megbecslst
szerzett. Antisumr terijt tbb rendbli rtekezsben fejtette ki. Mvei
klnsen az utbbiak a sumr nyelvi kutats szempontjbl igen becsesek.
Halevy a magnhangzk msodrang szerept_ s m i hangtani
sajtossgnak mionsti s erre tbb pldt hoz fel:
g a l g u l, m a h m u h, t i l t a l
m i n m a n, g i r g u r
s a g bl: s a g , s i g , s u g,
b a d bl: b a d, b i d, b u d > b a t, b i t, b u t
l a g bl: l i h, l a h, l u g, stb.
Ch Fosey (francia) s John Dineley Prince (USA) professzorok
ugyancsak felsorolnak pldkat, ahol a sz rtelmnek megmaradsa mellett
a sz magnhangzja megvltozik. Prince ezt a sajtossgot nem smi
nyelvjelensgnek tekinti, hanem a mai agglutinl nyelvekben is szoksos:
elre s htrahat voklharmnira vezeti vissza.
Termszetesen figyelembe kell venni a sumr dialektusokat is.
B. Hrozny (cseh) professzo a hettita rs megfejtje az ,e m e k u s
,e m e s a l fdialektusokon kvl mg 5 (t) dialektust sorol fel. Ezek is fleg
magnhangz vltozsban nyilvnultak. Ezt a magnhangz vltozst a
magyar nyelvben is megtalljuk, gy kzszavakban, mint a fldrajzi, illetve
szemlynevekben.
B. Hrozny az ,e m e k a l elemzse sorn rmutat, hogy a sumr g a l
> k a l sz tbbek kztt szletst is jelent: Ud > u t u pedig = n a p. K a l u
t u = nap szletse azaz k e l e t. ezt a formt megtalljuk a ,Kalota fldrajzi
nvben.Tovbbi vltozatai: ,K i l i t i (Balaton Kiliti a t keleti partjn s
224
Dunakiliti).
K e l e t e = ,k e l e t pedig gtjat jelent, (Oriens) a mai magyar
nyelven.
N u g u t u = ,n y u g a t = a Nap lepihense, (n w g a >n u g =
pihens.)
Az elbb mr emltett ,D u m u z i sumr Termszet (tavasz) isten
nevt sokfle vltozatban talljuk meg fldrajzi neveinkben:
Nevezetesen:
D m s: - rgebben D i m i s i (1087-ben) . Szent Lszl kirly
oklevele: ,ex curia d i m i s i e n s i van keltezve. Ennek mlyhang vltozata
D a m a s helynv. A sumrban szoksos d > t vltozssal: T i m i s T e m e s
s T m s foly, megye s hegyszoros nv.
de tartozik a ,T h a w a z Tavasz (Frhling) vszakot jelent sz is, ami
a sumr ,m = w olvasatra utal.
A . ri dinasztia egyik kirlya: L u g a l k i i n i s e d u d u (a
lagasi En temana kortrsa.)
A K i i n i s e nevet megtalljuk: K i n i z s, K e n e s e, s K a n i z s
a (Nagykanizsa) nevben.
Emltnk vgl egy ma is hasznlt kzszt: guriga, sumrul g u r i g a
= krforgst csinl, krbe forg. Ennek vltozatai: k a r i k a, k e r e k, k e r
k.
A magnhangz illeszkedst a sumr nyelvben mr F. Lenormant
(francia) professzor felismerte. Rszletesen foglalkoztak ezzel: A.H. Sayce, S.
LAngdon (angol), F. Hommel s P. Haupt (nmetek) s J. Dineley Prince (USA)
asszrolgusok. A voklharmnia a sumr nyelvben a j hangzst (eufnia)
szolglta. gen fontos nyelvi sajtsg amint azt az imnt nevezett kutatk is
megllaptottk hogy a magnhangz illeszkeds elre s htrahat volt.
Ennek szemlltetsre vegyk alapul a mr emltett: ,Z u e n (E n z
u) Hold sten szt, mely sz szerint a ,T u d s u r t jelentette. Ez a sz
elrehat illeszkedssel: Z e e n (a rgi S u i n bl pedig S i n). htrahat
illeszkedssel: Z u u n. a Duna jobb partjn fekv rmai kori Brigetio mai
magyar neve: Szny. Ez a helynv a latin fonetikval rt rgi okleveleink
225
szerint: Zyen, Zeen s Zuun. Ktsgtelen teht, hogy a honfoglal agyarok ezt
a helysget, U r vros sumr fistenrl: ,Z u e n (S i n) holdistenrl
neveztk el.
Ez az illeszkeds az sszetett nevekben is megfigyelhet: B u r z u
e n, B u r z u u n, vagy B e r z e e n. az elbbinek megfelelje:
Brzsny helysgnv, az utbbinak pedig Berzseny helysgnv.
,G i l i l s i n (nyelvemlkeinkben, 1200 ,Gemelsen) msik neve:
S e z e e n. ennek az ri kirlysgnak a nevt is megtalljuk: S z e c h e n,
ma ,S z c h n y kzsg nevben. Van ilyen csaldi nv is!
A sumr birodalom utols kirlynak neve: b i i l i z u e n (S i n)
vagy rviden: b z u e n. A nv els rszt: Ebel, Epel ma E p l kzsg
neve rzi. Egyeztetsnk helytllsgt igazolja, hogy Esztergom megye
monogrfija szerint, a kzsgnek a XV. Szzadban mg Eb-szny volt a
neve ami megfelel a rvidtett: b z u e n vagy b z u u n nvnek. Ez
utbbinl a rszleges illeszkedst figyelhettk meg szemben az elbbi
nevekkel, amelyeknl teljes illeszkedst lttunk.
smerte s alkalmazta a sumrnyelv az els s hts sztagok
lekopst. Ez szerintem arra vezethet vissza, hogy a sumr nyelv eredetileg:
monosillabikus sztagnyelv volt. Ezrt trekedett a sumr lehet rvidsgre,
gy az rsban, mint a beszdben.
Nhny plda: ,ige vagy ,ege els lekopssal: g e g y, els; a
magyarban ugyanaz htz lekopssal i g vagy e g, ksbb: gy, e g y = 1
(szmnv)
,A m a r bikaborj s szarvasmarha. Ez hts lekopssal ,a m, els
lekopssal: a m a r g a bl, m a r h a, m a r h a = tejel marha
(szarvasmarha) m a r + g a > h a = t e j.
Ezeknek a sumr nyelvi sajtossgoknak az ismerete dnt fontossg
mert e nlkl az sszehasonlt nyelvszet elrehaladst s meggyz
eredmnyt elrni nem tud.
Vegynk szre egy pldt ismt csak a sumr kirlynevek kzl. Az
utols ri dinasztia sorrendben 3. kirlynak neve: B r S i n vagy A m a r
z u e n. ez utbbi jelentse: Holdisten bikaborja.
226
A m a r z u e n els lekopssal M a r z u e n. ez viszont htrahat
illeszkedssel: M a r z a a n. halevy felhvja a figyelmet, hogy a sumr
krsban az ,m = w, vagyis az ,m mssalhangznak ,w olvasata, illetve
hangrtke is van. Ehhez kpest a M a r z a a z olvasata: ,W a r z a a
n. sok ilyen fldrajzi nevnk van. Rgi: W a r z n W a r s n, ma: V a r s
n y helynv.
A m a r u t u viszont azt jelenti, hogy ,Napisten bikaborja. Mindkett
sz els lekopssal: ,M a r t u. Ez sumr istennv, de egyben vrosnv is. A
sumr nyelvben ez els lekopssal M a r u t u > M a r t. Ez fejedelemnv (M
e e n M a r t), de gyakori fldrajzi nv is: Pilismart, Aranyosmart, stb.
tt megjegyzem, a sumerolgia ttrinek azt a megllaptst, hogy az
,u hangznak ,o, , s , hangrtke is volt a magyar nyelv teljes
mrtkben igazoplja.
ltalban a sumr szavakat s sz-sszetteleket knnyszerrel
lefordthatjuk. A problma ott addik, hogy nem tudjuk pontosan meghatrozni,
hogy 4-5000 vvel ezeltt mit rtettek. ppen az A m a r U t u szval
kapcsolatban merl fel ilyen krds! Az A m a r sz, mint elbb elmondottam
szarvasmarht is jelentett, az u d u u t u sz pedig = riz psztor
jelents. gy teht az A m a r U t u > M a r u tu > M a r t u kifejezs azt is
jelenthette, hogy szarvasmarha rz, vagyis marhapsztor.
Ezt a feltevst altmasztja, hogy a sumrok az ,a m a r u r r u
nven ismert npet ,M a r t u npnek, teht marhapsztoroknak neveztk.
Ha az ,a m u r r u szt a sumr nyelv alapjn elemezzk, - ugyanerre az
eredmnyre jutunk: A m a r hts lekopssal: m = szarvasmarha, r vagy u r
r u = riz, rizje vagyis szintn marhapsztor. Tudjuk a szakirodalombl,
hogy az ,a m u r r u np baromtenyszt, - psztornp volt.
A sumr nyelv, mint emltettem, eredetileg sztagnyelv volt s ezrt
trekedett lehet rvidsgre. Ezt a clt szolglta a sokszor elfordul
szsszevons is. lyen sszevons pl. N i i n i b > N i i b = az g fia.
Hrozny szerint a sumrok patrnusa valsznleg a Napisten (N i n g i r
s u) lagasi istennel azonos.
N i i n g i r > N i g i r > N i i r = fejedelem, fpap, sz szerint: g g
227
y e r m e k e
D i n g i r > D i g i r > D i i r = s t e n, sumr determinatvum. Sz
szerint letet (d i n) elllt (g i r) vagyis: teremt.
Mindezeket a szavakat megtalljuk a nyelvemlkeinkben, persze mr
fejlesztett alakban.
Meg kell vgl emltenem, hogy a sumr r s gyakran felcserlte a
szavakat. Ezt inverzinak nevezik. Egy sztagnyelvben a szavak sorrendje
nem br klnsebb jelentsggel.
Pl. az eredeti Z u e n helyett E n z u, K i e n helyett E n k i, Z u
a p (Z u a b) helyett A p z u formt hasznltk. Az inverzit Halevy
,grafikus rnokfogsnak minsti. John Dinley Prince papi rsmdnak nevezi,
mely nem egyezett a beszlt nyelvvel.
A smi npek ltal hasznlt ,S i n nem az E n z u bl keletkezettm
hanem a sumr ,Z u i n > S u - i n sszevonsa. Prince llspontjt igazolja
a magyar nyelv is. A ,Z u a p = tenger + h a = hal szbl keletkezett a
magyar czpha ma c p a szavunk, amely tnyleg a ,tenger hala.
Ezek voltak teht a sumr nyelv lnyeges sajtsgai, amelyeket a nyelv-
sszehasonltsnl figyelembe kell venni.
Az sszehasonlt nyelvtudomny llspontja szerint azonban kt nyelv
rokonsga tudomnyosan csakis a h a n g s s z t r t n e t a l a p j
n bizonythat.
228
A s u m r n y e l v + a n g t ! r t n e t e
A sumr s magyar (-magyar) hangt9rtnet vizsglata sorn arra a
tudomnyos szempontbl igen jelents megllaptsra jutottam, hogy a
sumr s magyar nyelv hangtrtnete kiegszti egymst s a 6000 ves
nyelvfejldsben kimutathatan semmi szakadk vagy hzag nincsen!
Ez ms szval azt jelenti, hogy az si sumr s a ksei magyar nyelv
egyazon nyelvnek klnbz idkbl szrmaz vltozata. Ezt a tnyt rgi
nyelvemlkeinkbl vett pldkkal kvnom igazolni.
A sumr nyelv a ,f e j = ca p u t, megjellsre eddigi ismereteink
szerint kt (2) szt hasznlt. Nevezetesen ,s a g (z a g) s ,i g i (vltozatai: e
g e, u g u) szavakat. A ,s a g volt a hasznlatosabb; az ,i g i a szembenz
fejet,a fej frontlis rszt, teht fleg az arcot jelentette. A magyar nyelvben
mindkt sz megtallhat!
Mgis a fej megjellsre az ,i g i (e g e u g u) sz maradt fenn a ,b
i = v nvms elje helyezsvel. gy lesz ,b i i g i b e e g e.
A sumr nyelvben az azonos hangzs szavaknak (klnsen az ,i g i
sznak (igen sok jelentse volt. Ezen az lland mozgsban fejldsben lev
sumr nyelv gy segtett, hogy az alapsz el vagy utn megklnbztetsl
a ,b i, ,m u vagy ,n i nvmst helyezte. Pldul:
b i i g i, b e e g e = f e j e
s e m , s e m e = s z e m e
n i m u, n i v u = n e v e
tt fel kell hvnom a figyelmetarra, hogy a klasszikus sumr a . vezred
kzepig (G u d e a lagasi kirly idejig) az archaikus ,i hangzt hasznlta, de
az i.e. . vezred vgn, ezt mr felvltotta az ,e hangz. (i n e n, i g i e g
e; n k i, E n k i, Z u i n, Z u - e n).
rdekes, hogy a npi nyelv ezt az archaikus ,i hangzt fenntartotta a
mai napig, st elnyben rszesti az ,e , vel szemben.
Ezek utn trjnk t a b i i g i, b e e g e= f e j, f , e l e j e, stb.
jelents sz fejldsi tendencijnak bemutatsra, eltt a s u m r aztn
magyar nyelven. Az ,i g i alapbl kiindulva a sumr krsban is kimutathat
229
sz s hangfejlds a kvetkez:
b i i g i > b e e g e> p e - e g e
A tovbbi, vagyis m a g y a r hangfejlds: ,f hangzja a sumrrsban
hinyzik. Egyes asszrolgusok (pl. Wissbach, nmet) azonban rmutatnak
arra, hogy a beszlt nyelvben ez a hangz is j e l e n volt.
A grg trsban ugyanis a sumr ,b p mint ,f hangz szerepel. Pl. D
i l b a t (a sumr Vnusz csillag) grg trsban D- e l e f a t. Brczi Gza
professzor a trgyalt sz magyar hangfejldst idrendben a
kvetkezkppen llaptotta meg:
f e g e > f e g h e /> f e h e > f e j e vagy a ,g lekopsval f e e,
ritkbban: f e u, f u u, f .
Helyezzk most ugyancsak idrendben egyms mell az si sumr
s magyar (-magyar) fejldsi tendencikat, akkor megkapjuk a kvetkez
fejldsi vonalat:
b i i g i, b e e g e, p e e g e, f e e g e, f e g h e / f e h e, f e j e,
vagy lekopssal: ,f e e, illetve f u u = f
Az itt bemutatott fejldsi vonal alapjn tnyknt leszgezhet, hogy a
sumr s a magyar nyelv hangtrtnete folytatlagos s tkletesen kiegszti
egymst. Mr ez arra is enged kvetkeztetni, hogy a magyar nyelv sforrsa
s alapnyelve: az s i s u -m r n y e l Vegyes 30/
A magyar ,f e g e (b e g e) sznak sumr elzmnye: ,p e e g e.
rdekes s dnt jelentsg, hogy az utbbi szt is megtalljuk
nyelvemlkeinkben (1047): p e e g g i i s (p e k k i s) formban. Ennek
jelentse: f r (g i i s) = r.
A magyar fejedelem (princepe, dux) sz is s u m r eredet, sumr
prototpusa: B i i g i i d i i l i m, Be e g e e d e e l e m. d i i l
i m = = r, uralkod, szszerint: szemet felemel. Jelentse: f u r a l k o d
. Van ilyen sumr kirlynv is! V. E d e l n y helysgnvvel ( d i i l i n
bl).
Emltettem, hogy a trgyalt szban az archaikus ,i hangzt a npi nyelv
(illetve tjszls) mind a mai napig fenntartotta: b i i g i> f i i g > f i h i - >f i
ez utbbinl az ,i hangz mr meghosszabbodik: "" lesz belle. pl. f -s = f
230
s , sz szerint fejtisztt, mert a msodik sztag "s u" = tiszttani. f i -k e t
= f e j k t vagy fkt. A ,k e t u" a k e s d a szbl szrmazik, jelentse:
kt, hozzfz. Ennek fordtott vltozata: k t f k = k t f k. (A lovak
fejre teszik.)
Amint teht lttuk, a ,b s ,p mssalhangzk fejldsi irnyzata: b > p >
s mint majd bemutatom a ,w is.
A ,g viszont a magyarban (vagy ,k / h / gh / h teljes elkops) vagy ,j, ez
viszont a magyarban ,g y ketts hangzval folytatdik.
Fel kell hvnom a figyelmet arra, hogy br a sumr nyelvben a ,g s ,k
prhuzamosan volt hasznlatban, mgis a ,g hangzt kell eredetinek tekinteni.
A sumr nyelv ugyanis a l g y (zngs) mssalhangzkat (b, d, g)
rszestette elnyben, az ,emfatikus (kemny) hangzk (p, t , k) ellenben. Ez
utbbiak mr fejlemnyek s szerintem i d e g e n fleg smi hatsra
kerltek a nyelvbe.
J. Halevy megllaptotta, hogy a sumr nyelvben nagyszm a
szablytalan vltozs: a mssalhangzknl.
Pl. g = d = n (i g i i d i i n i)
g = k = h (g a l k a l h a l)
s = z = s (s i z i s i)
A mssalhangzknl a szablytalannak ltsz s valban szablytalan
vltozsok tnyleg szpszmmal vannak. De Halevy ezt a nyelvjelensget is
antisumr terijnak szolglatba lltotta. Azt mondotta ugyanis, hogy amely
teria csak gy tudja magt fenntartani, az el van marasztalva.
Szerintem a szablytalan vltozsoknak az a magyarzata, hogy minden
egyes sumr vrosllam kln kultrkrt kpezett. A nyelvfejlds gy teht
nem volt egyenletes. Egyes szavak a fejldsben megakadtak s a
nyelvfejldsben klnsen a vegyes lakossg terleteken idegen
hatsok is rvnyeslhettek.
A sumr papok s rnokok viszont igyekeztek az krsban minden
formt megrkteni. gy az rott nyelv sokszor nem egyezett a tnylegesen
beszlt nyelvvel, hanem bizonyos mrtkig ksbb ,potpourri volt.
A magyar nyelvemlkekben is tallunk hasonl nyelvjelensgeket. Pl.
231
ugyanazon nyelvemlkekben: ,e g e (i g i bl) vagy a rgi: ,p e g e (b e e g
e bl) mellett mr a fejlesztett ,f e u vagy f u u olvashat. Teht itt sem volt a
fejlds egyenletes.
A szavak fejldsben val megrekedse, a nyelv fejldsnek velejrja
(coefficiense). Ebbl kvetkeztetni tudunk egyben a sz keletkezsnek
idejre.
Vegynk ngy magyar sz, amelynek mindegyike sumr gykkre
vezethet vissza:
1.) b a g o l y, 2.) p o k o l (p u k u l), 3.) f a k u l s 4.) v a k u l
b a > p a (b a r, b u r - bl) = fny, vilgossg, fnyleni, vilgtani
g u l (g a l) > k u l = elpusztulni, elveszni, megsemmislni
h u = m a d r
b a g u l vagy (p a k u l) = sttsg (sz szerint: a vilgossg
[fny]) elpusztulsa, megsemmislse
1.) b a g u l h u > b a g u l j u > b o g o l y >b a g o l y = a sttsg
madara.
2.) p a k u l (vagy elrehat illeszkedssel) p u k u l > p o k o l
sttsg (ti. orszga = k o r).
Ezek ktsgtelenl a sumr idkbl szrmaz szavak, illetve
sszettelek.
A msik kt sz mr magyar fejlemny.
3.) f a k u l = fnyt veszti, vagyis kifakul
4.) v a k u l = szeme vilgt (fnyt) elveszti, megvakul
A magyar nyelvben van a ,g hangznak egy, a fentiektl eltr fejldsi
irnyzata is, ahol a ,g ,h tjn ,w lesz. megfigyelhettk, hogy a g k
mssalhangz a sumrban ,h tjn, eltnik ez klnsen gyakori a sz
elejn s a sz vgn (f e g e > f e h e > f e e).
A ,b a r sznl, mint lttuk a szvgi ,r kopott le (b a r >b a, p a r > p a).
Foebel asszrolgus a ,g ,k mellett elvethet mssalhangzknt
mg a d, t, m, n, s r hangzkat emlti.
A sumr g > h utn a magyar hangfejldsben kimutatott ,h s ,j
hangz krsban nem fordul el. Varga Zsigmond magyar orientalista szerint
232
azonban a beszlt nyelvben ezek jelen voltak.
A a = d t hangfejdssel kapcsolatban nincs problma. tt is
megemltem, hogy a zngs (lgy) ,d hangz az elzmny.
Pl. d i n > t i n = l e t
d a l > t a l = f n y e s
d u g > t u g = n y i t megnyit, stb.
Az s > z > s sumr mssalhangzk, nemcsak a sumrben, de a magyar
(-magyar) nyelvben is vltjk egymst.
A magyar ,s z o l g a sz hangtrtnetnek vizsglatakor a vltozsok
idbeli sorrendje is rgzthet.
S z o l g a szavunk sumr salakja (prototpusa):
s u l u h g a
vagy a kt utols sz felcserlsvel:
s u g a l u h
Elemzs: s u = k z
l u h (lag, lug bl) = jrni, mozgatni (mozgst jelent ige)
g a (g a r bl) = csinl, tesz, vgez
Fordtsa teht sz szerint: a kz mozgst vgez azaz cselekszik d o
l g o z i k
A ,szolga eredeti jelentse teht: dolgoz, cselekv.
Nyelvemlkeinkben ezt a szt a kvetkez formkban talljuk:
1222/23-ban: z u l u g a
1237-ben: z u l g a (itt hangkiess elzi- trtnt)
1335-ben: z o l g a (u - o vltozsa)
A fent emltett: s u g a l u h szt a npi nyelvben talljuk meg: s z g
l (fnv) s s z g l (ige) fejlesztett alakban. V. akkd s asszr : s u k a
l s s u k a l l u szval, amelyeknl az etimologikus sszefggs nyilvnval.
Ezek volnnak azok a sumr nyelvi sajtossgok, illetve fontosabb
hangtrtneti kutatsi eredmnyek, amelyeknek ismerete lnyegesen
megknnyti nyelvemlkeink helyes vizsglatt.
233
N y e l v t a n i n y e l v s z e t i b i z o n y t k o k
rtekezsnk elejn mr rintettk, hogy a Magyar Tudomnyos
Akadmia 1905. vben Munkcsy Bernt eladsban fellbrlta
Somogyi Ede: Sumir-magyar kapcsolatok cm munkjt. A brlat azzal a f-
rvvel utastotta vissza a sumr s a magyar nyelv kztti brmifle rokoni
kapcsolat felvtelt, hogy az a nyelv (ti. a sumr), mely a jelzett szt a jelz
el, a birtokot a birtokos el veti: a magyar nyelvvel rokoni kapcsolatban nem
lehet, itt csupn kls rintkezsen alapul tvtelekrl lehet sz.
Az rvels felletesen tekintve ltalnossgban - helyesnek s
elfogadhatnak ltszik. Azonban valjban mgsem helytll! Nem gondol a
legalbb 8000 ves sumr nyelv fejldstrtnetre annak idleges
szerkezeti s szrendi vltozsaira, majd a tovbbi alakulsra.
Aki rtekezsnket figyelemmel olvasta ltnia kellett, hogy si
szavaink nagy rsze fordtott szrendben rgzdtt meg. Csak egy-kt
pldt emltnk:
t = u + d u = hely jrsnak a.
nyugalom = n u + g a l + m a = pihens nagy v
h a z a = g a z a (g) = hz szent
A pldkat sorozatban lehetne folytatni. E fordtott szrendbl
Munkcsy tl messzemen kvetkeztetseket von le. Holott ebbl csak az
kvetkezik, hogy volt egy rgi idszak a tbbezer ves nyelvfejldsben,
amikor a rendes szrend mellett, annak fordtottja is rvnyre jutott, s gy
ltszik jl megfrt egymssal.
Ezt nyomatkosan altmasztja az si sumr nyelv fejldstrtnete.
Szlljunk le az vezredek lpcsjn a messze mltba s vizsgljuk meg
a sumr nyelvi emlkeket.
Ezek vilgosan arra mutatnak, hogy a legsibb idben a birtokos
megelzte a birtokot a jelz a jelzett szt. Pl. z u a n = tuds ura, z a l a b
= tz hza, g i b i l = nd gse, z u a b = tuds hza, K i e n g i = Enki
fldje, a n m u l a =g csillaga, a b s a g g a =tenger kzepe, g e b a r
=jfl, m a h d u g g a = emelkedett beszd, A z a g n a n n a = Szent
234
nanna sten, z i k k u r a t = az let hegynek atyja, S u k k u r r u u g
=mocsr orszgnak npe. (lsd. Sokoroptka kzsg nevt).
Mindezek a feliratos nyelvbl vett szsszettelek azt bizonytjk,
hogy a sumrban a mai beszdnknek megfelel szrend volt az eredeti. Az
eredeti szrend megfordtsa smi-akkd hatsra trtnt.
Mihelyt a sumrek a smi krnyezetbl kivltak ismt visszatrtek -az
eredeti - szrendkhz.
Ez gy kpzelhet el, hogy A g a d e (A k k d) smi npe
megismerte a sumr kultrt. Felismerte egyben az r s tudsban rejl
risi hatalmat. ez az lelmes s szellemi kpessgei alapjn feltr np,
mr i.e. . vezred els felben feltrekedett az rnoki majd ennek tjn a p
a p i rendbe is.
smeretes, hogy sumr fldn a papsgnak nemcsak az egyhzi let
tern, de llamletben is, hatalmas s dnt befolysa volt.
Az egymssal llandan verseng vrosllamok kirlyai kzl a n i i b
r u a i (nippuri) Enlil isten fpapja szltotta- az istensg nevben
hatalomra, azt az uralkodt, akit Enlil isten ,nven nevezett, vagyis
kivlasztott.
A fhatalmat, teht a papsg hozzjrulsa nlkl egy-kt kivteltl
eltekintve (Urukagina) elrni nem lehetett. tt teht b alkalom nylott a papi
cselszvsekre.
Ehhez kpest a papi rendbe felkerlt dlarab akkdok -, a kirly-listk
szerint mr i.e. 2637. vben papi praktikval, sajt emberket S e r r u k i n
t juttattk az uralkodi szkbe s a fhatalmat trvnyesnek nyilvntottk, ami
a kirly nevben is (valsgos kirly) kifejezsre jutott!
lykpen az akkdok az egyhzi mellett a vilgi hatalom birtokba is
jutva papjaik s rstudik rvn igyekeztek a semitizmust bevinni az ,rs
nyelvbe. Ez a trekvsk sikerrel is jrt!
A fentiek ellenre valsznnek tnik, hogy a kln dialektusokat
beszl- egyes vrosllamok npe fggetlenl az , r s nyelvtl,
lnyegben megtartotta eredeti vagyis a mai szrendnknek megfelel
(egyez) beszdt, illetve nyelvt.
235
Ezzel megmagyarzhat, hogy a tovbbfejldd nyelv a smi hatstl
megszabadulva knnyszerrel tudott visszatrni eredeti nyelvszerkezethez.
A ,sumr nyelvvita mr vglegesen tisztzdott az a krds, hogy a
sumr nyelv nem smi nyelv. Tagadhatatlan azonban, hogy a sumr nyelv s
ltalban a smi nyelvek kztt jelents kls kapcsolat llott fenn.
A rgszeti s az kori nyelvszeti kutatsok eredmnyeibl tudjuk, hogy
a sumrek utdnpei a babilniaiak s asszrok a sumr nyelvet egyhzi
s rszben jogi nyelvknt tvettk, tovbbfejlesztettk, majd tovbb juttattk a
nyugati smi npekhez is.
St, F. Hrozny a hettita krs megfejtjtl kzlt hettita
szvegekbl az tnik ki, hogy a sumr nyelv kis-zsiba is eljutott s mg az
i.e. XV. Szzadbeli trvnyszvegekben is felesben szerepel. A sumr nyelv
kzvettssel bejutott az szvetsgi Szentrs nyelvbe: a hber nyelvbe is.
(L. Landesberger: Sumerisches Sprachgut im Alten Testament.)
Ezzel magyarzhat, hogy Rvay Mikls neves nyelvsznk 1800-as
vekben a magyar-hber nyelvrokonsgot vitatva azt mondja: ,A kettnek oly
nagy a megegyezse, hogy a kzs eredetet senki sem tagadhatja, ha csak
nem esztelen.
tt a valsg az, hogy a nagymrv sumr nyelvi tvtelek folytn a
hber nyelv is egyes vonatkozsokban sumros jelleget lttt, s minthogy a
magyar nyelv a sumr egyenes folytatsa, a magyar s a hber nyelv
hasonlatossga s kzs vonsai nmi relis alapot adnak Rvay
felvetsnek.
Sokszor elfordult, s egy pr esetre r is mutattunk, hogy a nyelvszek
(asszrolgusok) az eredeti rtkeke felcserlik a msodlagos rtkekkel,
vagyis olyan szavakat, amelyekrl a szavak elemzse tjn egy kis
fradsggal, knnyszerrel megllapthat lenne: a sumr eredet s m i
szavaknak nyilvntanak.
Mi azt valljuk hogy ilyen vits esetekben az elssget inkbb a sumr
nvnek kell adni mg az esetben is, ha a sumr eredet szavakat a smi
nyelvek tvettk, tovbbfejlesztettk, s azzal mr mint sajtjukkal
gazdlkodnak.
236
A sumr s magyar nyelv kztt az els olvasskor nem sok
hasonlatossgot lehet felfedezni s mint mondottuk, idegenl hat renk.
Ugyangy a finn-, s finnugornak nevezett nyelvek is. Ezen azonban nem kell
csodlkozni, hisz a sumr feliratokbl 5-6000 v nz le rnk. tt arra kell
figyelni, hogy a sumr nyelv, melyet a magyar nyelvvel sszehasonltunk, br a
maga korban rendkvl fejlett, az elvont fogalmakat is kifejezni tud s
sznes nyelv volt, de az eurzsiai fejlds minden fzisn tment jelenlegi
nyelvnkkel szemben, mgis csak szttagolt, cseppfolys llapotban lev s
mg kiforratlan nyelvnek kell tekintennk!
Msknt ll azonban a helyzet, ha sumr nyelv bels - szerkezeti elemeit
vizsgljuk.
A mr nagyjbl megtrgyalt szkszleti egyezseken tl, jelenlegi
nyelvnk felptse, s egsz rendszere az si sumr nyelven alapszik s
nyelvszerkezeti elemeire vezethetk vissza.
A hangok vltozsa az sszehasonltott szavak elemzse sorn, minden
esetben kln rmutattunk.
A hangtrtnet ismeretnek s alkalmazsnak fontossgt az
sszehasonlts sorn, gy a sumr, mint a magyar (klnsen az -magyar)
nyelvben hangslyoztuk.
Felhvtuk egyben a figyelmet a sumr s magyar nyelvnek arra az
egyez s klnleges sajtsga, hogy egyazon sznl ,vgigsklzza
gyszlvn az sszes magnhangzkat. Ennek egyik okt a magnhangz-
illeszkedsben jelltk meg. Msik okt pedig a klnbz nyelvjrsokra
vezettk vissza.
gaz ugyan, hogy a sumr nyelvben a magnhangz-illeszkeds mg
nem volt teljes s lehet mondani szinte tletszeren alkalmaztk, de viszont
igen sok esetben!
A nyelvfejlds sorn ez mindinkbb tkletesedett. Az -magyar
nyelvben mg tallunk egyes kivteleket. Mai nyelvnkben azonban a
magnhangz-illeszkeds mr nyelvtrvny!
Amikppen a mai magyar nyelvnek, ugyangy az si sumr nyelvnek is
tbbfle nyelvjrsa (dialektusa) volt.
237
A sumr nyelvjrsok kzl az kiratos emlkekbl kt f dialektus: az
,eme ku s az ,Eme sal ismeretes.
Holott mg volt nhny ms dialektus is!
Halevy s Hrozny 7 dialektust jellnek meg. Ezeket nem ismerjk! Pedig
ismeretk fontos volna! Ugyanis az si sumr nyelvet a nomd letben mr
nem az rs, hanem a npek ajkn l: nyelvjrsok tartottk fenn l
nyelvknt.
Ezekre a sumr nyelvjrsokra vezethet vissza, hogy a termszet
s az bred tavasz (zld nvnyzet) sumr istennek: ,D u m u z i nak a
nevt, oly klnbzkppen talljuk megrktve fldrajzi neveinkben:
Dms, Damas, Temes Timis, De-es s kzszknt: t a v a s z .
Ebbl az kvetkeztethet, hogy a klnbz vrosllamok npei az
rpdok korig megtartottk eredeti nyelvjrsukat.
Ami a magnhangzk vltozsait illeti az sszehasonltsnl
eredmnyesen tudjuk felhasznlni a nyelvszek ltal megjellt s u m r
hangvltozsokat!
a = i
b a r (p a r) = br (pr), m a n = min, s a g = sig, t a l = til, g a r = gir, d a b = dib
a = u
l a h = l u h
u = e
u b i = e b i
klnsen ez utbbi megllaptst lttuk sok esetben a magyarban. A
nyelvfejlds sorn a sumr ,i majdnem minden esetben , lett: az ,e viszont
,i.
a sumr szvgi (tbbszr szeleje is) magnhangz a magyarban
eltnik. (Ez mr -magyar sajtsg.)
u d (u) = t g a d (u) = had (g=h)
g i d (a) = hd (g = h) g u a d (i) = kilt (kit)
u d u e n (a) =idejn l u z z (u) = lovsz
a sumr ,a s ,u a magyarban ,o lesz.
g a i d =hold (g = ch = h) g a r a g (u) = horog harag (g = h)
238
g u r d (ah) = hord (g = h ) g u r s u (a) = kors (g = k)
A sumr ,u (nha ,a is) a magyarban , ()-v vltozik.
D u m i z i = Dms (helynv) t u r u d u t (a) = trdtt
u t u d i g = tdik u r (u) s i m (u) =rszem
u r s (i) = rs a b a l = bl
A mssalhangzkkal kapcsolatban az sszehasonltsnl klnsen
fontos a sumr nyelv sajtossgainak, valamint a sumr s magyar nyelv
hangtrtnetnek ismerete.
Ki kell emelni, hogy felette sokszor tallkozunk azzal az si sumr
nyelvjelensggel, hogy a szelejn s szvgn a ,g s ,k mssalhangzk
eltnnek.
Az gy lecsonkult szavak lekopsa aztn mg tovbb folytatdik.
g a z a (g) = haza (g = h) (g) a s a n = asszony, rn
(g) e e (jjel (k) i t e n (a) = itten
(k) i l e a n z a (g) = lenyz p e s u n u (g) = beseny
Z u e z t a (g) =sznt (rgi sznta)
tt is megfigyelhet, hogy ahol a ,g elmarad, ott az eltte ll
magnhangz meghosszabbodik. (A ,g bl ,h vagy ,j). Rendszerint
diftongusok keresztl.
b a l a g (a) = foly (b = v majd ,f; a= o
m e n e g (a) = men
Ez egybknt mr az -magyar hangtrtnethez tartozik!
b = p, g = k
Ez mg sumr nyelvjelensg!
b a r = p a r, b i r = p r, g e = k i
A sumerolgusok ezzel kapcsolatban figyelmeztetnek, hogy az asszr
szvegekben szerepl ,p s ,k a sumrban eredetileg ,b s ,g volt.
A sumr hangtrtnethez tartozik az is, hogy a
d = t
A magyarban a ,g sokszor ,h - v vlt.
g a a b a r u = hbor g i d e s (u) = hitves
g i d (a) = hd g a d (u) = had
239
g a z a (g) = hz g u n i n g = homok
g = j
g a r (g i r) = jr, g i n (g e n) = jn, g e e n a g = Jen = lb
b = f
b u l = fl (u = ), (i) b i = fi, fi
b = v
b i m a h d u (g) = vimd, imd, b u r u m (u) = verem (u = e)
b a r = varr (e r = kt), b a a g = vg (sztdarabolst csinl)
b i g a z t a l = vigasztal (a levertet beszddel teljess teszi)
Az ,l s ,j vltjk egymst ez krlbell egyezik az ,l y-nal. Pl. (i) b i
l a t a l =teljes ifj = Pl. (i) b i l a t a l =teljes ifj = f i a t a l: npiesen ezt ,f
i j a t a l nak mondjk. A fijatal lehet az eredeti kiejts s a f i a t a l a
ksbbi.
A sumrban megfigyelhet, hogy az ,l, melynek kiejtse ezek szerint ,j
is lehetett (ly) sokszor a szbl kimarad.
Pl. a e a
a = vz
e a = e l a = i l a = szlet, feltr
tt az ,l tvltozhatott ,j v s szerintnk csak az rsban maradt el a
,j a kiejtse bizonyra ,e j a maradt.
Erre a sumrban ms plda is van! Jensen szerint ,S a m a s s u m u k i
n babiloni kirly bilinguis szvegben szerepl A a isten neve ,A j a nak
ejtend. A sumrban csak az rsban nem volt ,j, de a beszdben eszerint
jelen volt!
Ez alapon teljes joggal tehet fel, hogy a ,v z szavunk sumr
megfelelje ,a legalbbis sszettelekben ,j a kn (-magyarosan ,j o)
hangzott.
Altmasztja ezt T p i folynevnk kiejtse is.
Sumrul: T a b a = ikervz, t a b = kett, a = vz (b = p) hangvltozs!
Ez ktg foly (Kis-, s Nagytpi), a Zagyva mellkvize, innt az
elnevezs! A ,j teht itt is jelen volt a kiejtsben! A sumr feliratokban ez a
sz fordtott szrendben szerepel: a t a b s a sumerolgusok fordtsa
240
szerint; jelentse: c s a t o r n a.
A ,S a j folynv sumrul S a g a = rvz (v. S a g a d E n l i l l
a: Enlil isten rvize), itt azonban a ,g is ,j v vltozott!
,m bl ,v lett
m a s t a g = vastag (kvr s szles), u t (u) m i n = tven
m a d (u) = v a d, m a a n = van (-lev)
,m s ,n = ,n y vltozott
n u g a l m a = nyugalom, i m = n y (a fog helye)
m e l u h = nyelv, s i g i n (m) = szegny (alant lev)
k u r m a a n i = kormny, m e e n h i = mennyi
n a g u = nyak, n u u s s u = nyolc
A ,d s ,g bl ,g y lett
A sumrban a ,d = ,g:
d a a m = gym ((vd oltalmaz)
d i s i = gysz (ujj vd)
d i b l u h = gyepl
d a h r a b i t (u) =gyarapt
d u r i m u g C = gyermek
g u l a s (a) = gyalz
g a r t (u) = gyrt (ellltst csinl)
g u m u u l s C = gymlcs
A ,z, ,s s ,sz mr a sumr nyelvben is gyakran vltjk egymst. A
nyelvfejlds sorn ez olyannyira fokozdott, hogy a klnbsgek jformn
elmosdtak. A vltozsokat itt teht pldkkal nem szemlltetjk.
R kell mutatnunk azonban arra, hogy az ,s a nyelvfejlds sorn igen
gyakran ,cs v, a szmneveknl pedig ,c v alakult.
s a r d a h = csorda, csrda, s i n a l (an) = csinl
n u n i s i e n = nincsen, s a b =csap (sztzz, szttr
k i l i m (u) s (i) = kilenc
Nagyjbl ezek voltak az sszehasonltsnl szlelt fbb vltozsok!
Ezekbl azonban ltalnos rvny trvnyeket levonni nem lehet, hanem a
tovbbi sszehasonltsnl tmpontul szolglhatnak.
241
Az 5-6000 ves nyelvfejldsben a hangok miknti vltozst, a szavak
elhalkulst, elttnk ma mg sok ismeretlen tnyez befolysolta s
hatrozta meg. Annyi azonban biztosra vehet, hogy ezek kzt a tnyezk
kztt az si sumr nyelvjrsoknak jelents szerepk volt.
A pirkad s virrad tovbb a piros s veres szavunk egyazon sumr
gykbl a ,b i r, b a r - bl szrmazik; a kiejts mgis klnbz.
gy ltezik ez mg szmos sumr gyksznl!
Mindazonltal az azonossg a szablyos hangmegfelels nlkl is, a
hangtrtnet ismeretben, teljes bizonyossggal volt megllapthat. Vegyk
most sorra az
a l a k a t a n i b i z o n y t k o k a t.
Az sszehasonlt nyelvtudomny ugyanis igen nyoms bizonytknak
tartja, a k p z k, r a g o k s jelek kzs eredett, illetve egyez voltt.
A szkszleti egyezsek trgyalsa alkalmval, nhny kpzre s ragra
mr rmutattunk, illetve kimutattuk azoknak sumr eredett.
S g s g gyjtkpznk a sumr s i g s a g g y k - b l ered.
Jelentse: valaminek a teljessge (mint i g e = megtlt, teljess tesz). Pl.
katonasg, npsg, hatalmassg = teljes hatalom, stb.
Nem szabad elfeledkeznnk arrl sem, hogy a nyelvfejldsben nagy s
jelents szerep az analgia, s ez klnsen a ragok s kpzknl
tapasztalhat!
Nvszbl nvszt kpez az
s z s z kpznk.
Ez a sumr: a z (u), e z (u) (z = sz) szbl ered; ennek jelentse:
valaminek a tudja , ismerje , rtje.
l u (h) a z (u) = lovsz (Tihanyi Alapt Levl)
m a d a a r a a z (u) = madarsz,
teht a jelentse: lhoz, madrhoz rt.
gbl nvszt kpez az
s s kpznk.
Ennek sumr megfelelje:
a s (u), e s (u) = n e k i (datvusz)
242
Ezt azonban szemllteten be kell bizonytanunk.
A sumr feliratos nyelv azt a kifejezst, hogy ,kiltsom idejn
(kiltsomkor) gy fejezte ki:
g u a d e m u u d e
Elemzs: g u = hang, sz
a = v
d e = kiereszt, kint, kifolyik
m u = n, enym
(u) d e vagy u d u = id
(g u a d e = hangjt kiereszti, vagyis k i l t)
tt mg az ige s nvsz (fnv) egybe esett. Fordtsa teht: kilt n id
= vagyis az n kiltsom idejn.
mde a nyelv fejldik s szabatosabban, vilgosabban igyekszik
mondanivaljt kifejezni. Ezrt elssorban az igt kellett elvlasztani illetve
megklnbztetni a nvsztl. Ehhez kpest ez a kifejezs gy vlik vilgoss
s szabatoss:
Sumr: g u a d (e) - a s u m (u) u d u e n (a)
-magyar: k e t s u m d n
Mai magyar: ki l t s o m i d e j n
gy fejldtt teht a nyelv!
De trjnk vissza eredeti mondanivalnkhoz!
A kt sumr szveg egybevetsnl kitnik, hogy a k i l t = ,g u a
d e ige ,a s u szval bvlt, ami azt jelenti, hogy n e k i (datvusz). Teht
vilgos, hogy ez a sz vagy kpz, amely az igbl nvszt kpezett. Most
mr teht a fordtsa: k i l t n e k i n vagyis k i l t s o m. az ,
neki eszerint azt fejezi ki, hogy valakihez hozz cmzett kiltsom. gy az
igbl mr n v s z lett, az ,a s u datvusz esetbl pedig kpz.
Jelentse: u d u e n (a) = i d e j n
Sz szerint: i d v n
e = , v
n a = lokatvusz
megkaptuk itt egyben a magyar lokatvusz ,o n e n n k p z j
243
n e k sumr eredetijt
a sumr -magyar szvegnek, a mai magyar szveggel val
egybevetsnl megllapthat, hogy a ,kilt sznl egy ,l, az ,idejn sznl
egy ,j hangz keldtt be.
Ezek a kiejtst megknnytst szolgl ,vendghangzk amelyek
rsban megrkdtek.
gbl mellknevet kpez az
kpznk
Ehhez is vegynk egy pldt: m e n n i = m e n
m e n e g (a) e g - = e h =
Fordtsa: menst csinl = mens csinl = m e n
Emltettk mr, hogy az e g a g u g (e h, a h, u h) szokszor
diftonguson t , s , v vlik a magyarban. Az ,, kpz teht a
sumr
e g (a) = csinl (ejtsd: )
szavakra vezethet vissza, a magyar hangtrtnet segtsgvel.
Minthogy az igkkel csak nagy vonalakban foglalkozunk, itt emltjk meg,
hogy a ,m e g y ,m e n n i ignek jelentmd, jelen id, egyes szm els
szemlye ugyancsak sumr.
m e n e g (a) szra vezethet vissza, de kevesebb hangvltozssal
(a kiejtsnl):
m e n e k = m e g y e k
itt azonban a szemlyrag elmarad.
Az ikes igk ,i k vgzdse
amint az a ,llegzik sz elemzse alkalmval mr bemutattuk ugyancsak az
e g (a) (g = k) = c s i n l
szra vezethet vissza!
A befejezett mellknvi igenv ,t kpzje (ijedt, slt) a sumr ,t i l t a l
= t i, t a = befejezs vg szbl ered.
A magyar ,s m e l l k n v
Kpz (hres, vizes, tzes, sros, stb. ) a sumr
e s, u s = s o k, n a g y
244
szbl szrmazik.
A magyar ,k a k e mellknvkpznk (lsd. Tarka, szrke, stb.) azonos
a s u m r
,g e (k e), g a (k a) adjektvum kzvel.
Az igbl alkotott mellknvi igenv
a n d e n d
k p z j e, minden rtelemben a sumr nyelvre vezethet vissza,.ezt
pldkkal szemlltetjk!
h o r d a n d = amit hordani kell!
Sumrul: g u r d a h a n d u g (g = h, ug = )
g u r d a h = hords
a n =
d u g = rendel, parancsol
Fordtsa: hordst rendel (parancsol) , = hordand
t e e n d = amit tenni kell
Sumrul: t u e n d u g (u = e; ug = )
t u = tenni, csinlni
e n =
d u g =rendel, parancsol
Fordtsa: tevst parancsol (rendel) = teend
j v e n d
Sumrul g e e n d u g (g = j, ug = )
g e (g i n bl) =jvs
:e n = , de id is
d u g = csinl
Fordtsa: jvst csinl, vagy jvst csinl id, azaz j v e n d
l l a n d
Sumrul a l l a h a n d u g (ug = )
a l = igei prefcium (folyamatos, tarts cselekvs)
l a h = lls, mens
a n =
d u g = csinl
245
Fordts: folyamatos menst csinl, vagy llst csinl = lland
t a l a n t e l e n fosztkpzk
Sumrul: t a l a n vagy t i l e n
t a l vagy t i l = elfogy, elapad
a n vagy e n = lev, ltez
Fordts: elfogyott lev, elapadt lev, vagyis ami mr nincs.
rdekessgknt megemltjk, hogy a t i l, t a l sz egyrszt megtltst
teljess levst, msrszt pedig elfogyst, elapads jelent.
Ugyancsak a d a a m sz egyrszt oldaln vagy mellette lev, de
msrszt szembe vagy ellene levt is jelent.
Ez a tbb esetben szlelt furcsasg szerintnk arra vezethet vissza,
hogy a sumrok rjttek arra, hogy a termszetben s az letben minden
csak viszonylagos.
Vizsgljuk meg vgl a mellknevek k z p, f e l s s az n.
tlzfokt vajon ezek jelei is az si sumr nyelvbl erednek?
A kzpfok jele: ,b b
A sumr ,i b igegyk jvst, menst jelent. Ennek kettzse ,i b i b,
sszevonssal: i b b vagy e b b.
A kettzs a sumrban ltalban fokozst jelent. tt teht tlmens,
meghalads szval fordthat;
Pl. e r s e b b rtelmezse: erset meghalad.
Fels s tlzfok: l e g e s l e g
Sumrul: (u) l e g (e) - e s (u) l e g (e)
Elemzs: u l = messze, tvol
e =
g e = mens (g i n bl)
e s = mdhatroz = -en, -knt
Fordtsa: mesze menen messzemen.
Jelen esetben a sz eleji s szvgi magnhangz eltnt.
Mindezekbl leszrhetjk azt a tanulsgot, hogy - gyszlvn minden
egyes ragunk, kpznk s jelnk rtelmes sumr szra vezethet vissza.
246
N v s z r a g o z s
Vizsgljuk meg ezutn sorban a nvszragozst.
Nominatvusz
Sem a sumr-, sem a magyar nyelvben nincs ragja.
Genitvusz s datvusz
gy a birtokos eset, mint a rszes hatroz eset ragjai gy a sumr
nyelvben, mint a magyar nyelvben majdnem megegyeznek.
A d a t v u s z mindkt rdekl ragjt: n e g e vagy n a k a a Halotti
Beszd taglalsa sorn mr bemutattuk, azt a magyar , - n a k, - n e k
raggal egyeznek talltuk.
A g e n i t v u s z ragja a sumrban a datvusz uttagja: g e (k e), g a, k
a. a (g) e- ragbl a ,g elkopsval jtt ltre az n. elhallgatott birtokjel: ,e
Akkuzatvusz
A trgyesett a sumr vagy jelletlenl hagyta, vagy az igbe beptett ,n i
, n a , b i , b a inficummal jellte.
Egybknt ezek szolgltak a sumr nyelvben a mutat nvms, a
birtokos nvms s a visszahat nvms megjellsre is.
Mindezek a nyelvfejlds sorn elenysztek.
A trgyeset ,t ragjt szerintnk a ,n i visszahat nvmst erst ,t e
szra lehet visszavezetni.
Jelentse: sajt (t magt)
A ,t e sz eredete: t e g a vagy rviden ,t e g = elsajtt,sajtt tesz.
Amikor teht azt mondjuk: e m b e r t, az annyit jelent, hogy az embert
,sajt magt, m a g t.
tt azonban lehetsgesnek tartunk ms eredeztetst is!
Md- vagy eszkzhatroz
A sumr nyelvben eszkzhatrozknt hasznltk a ,g i (k i) szt,
jelentse: ,- v a l, - v e l.
Alakulsra mr a H.B. elemzse kapcsn rmutattunk: c h e i = h e l
majd ,- v e l. A ,v a l mr ennek illesztett alakja. tt is a sumr s -magyar
hangtrtnet ismerete segtett bennnket.
247
Lokatvusz helyhatroz
Az on, -en n helyhatrozi rag eredetvel - pldamutatsval
foglalkoztunk.
A sumr lokatvusz rag: n a
u d u - n (a) = idejn
Ebbl jtt a magyar on, - en, -- n ragunk.
A fent, lent Kaposvrt, Kolozsvrt, Marosvsrhelyt szavakban szerepl
,t lokatvusz rag, a sumr ,t a lokatvusz ragbl veszi eredett, persze a
szvgi ,a magnhangz elhagysval.
V. k i t a = lent, n i m t a = fent.
A b a n, - b e n magyar helyhatroz rag ugyancsak a sumr ,n a
lokatvusz ragra vezethet vissza, ilyen formn:
b i n (a) (i = e)
b a n (a)
b i vagy b a = , v, vagy a z (mutat nvms)
n a = lokatvusz rag = - b a n, - b e n
Fordtsa:benne vagy abban = - b a n b e n
Ablatvusz h o n n a n
A magyar: - b l, - b l, - r l, - r l, - t l, - t l ablatvusz ragok is
sumr eredetek. A sumr szavak mrsre-osztozkodsra mutatnak!
A legismertebb sumr ablatvusz:
t a = -tl, -tl t a e = t l e
Sumrul: t a e l a
l a = kevesebb (elvesz tle), ebbl jtt a : - t l, - t l rag.
b e l l e
Sumrul: b i l a l e (i = e illeszkeds)
b i = az, azt
l a l = kevesbt (kivons jele is!)
e =
Fordts: azt kevesbt (elvesz belle).
Ebbl jtt rvidtssel a: - b l, - b l.
r l a
248
Sumrul: r a l a (l)
r a = neki
l a = kevesebb
Fordts: neki kevesebb (levesz rla). Ebbl jtt a: - r l, - r l ragunk.
Latvusz f e l (hov?)
Sumrul: b i l a vagy b a l a (i = e)
Elemzs: b i vagy b a = az, , v
l a (l a l) = kiegszt, teljess tesz, megtlt
Fordts: azt kiegszti, teljess teszi (vagyis bele tesz, hozzad, t l a l
(telt)
Ebbl lett a b a b e ragunk, persze lekopssal. tt a fontosabb
jelents, vagyis az rtelemad sz maradt el. lyesmikkel a sumr nyelvben
sokszor tallkozunk; pl.
g s f l d = a n k i b i d a
a n = g
k i = fld
b i =
d a = - val, -vel
Jelentse: g s f l d vele ( vele az , s-t ptolja)
Ezt sokszor gy rjk: A n k i b i
tt is teht az rtelemad sz a ,d a = vele kopott le, azonban ez
hozzrtend!
r e (i = e)
Elemzs: r i (r a) = fel, hozz
a > e =
Fordtsa: fel = felje
Ez teht a sz eredeti jelentse.
h o z z
Sumrul: g a a s a, vagy g e e - s u (G = h, a = o, s = z)
g a a, g e e = neki a . v (genitvusz)
s u, s a = hozz latvusz
Fordtsa: v hozz = hozz
249
Ebbl szrmazott a h o z, - h e z, - h z latvusz ragunk.
g e r a g o z s
A sumr igeragozs, mai nyelvnk igeragozshoz kpest, mg
szttagold s termszetesen szegnyesebb is volt. Mint mondottuk, a sumr
nyelvben az i g e s a n v s z alakilag egybeesett. Ennek sztvlasztsa s
kln jellse mr ksbbi fejlemny. A klasszikus sumr nyelv
mondatszerkesztst s beszdt az ighez kapcsolt prein s suffixumokkal
igyekezett rtelmes s vilgoss tenni. Ezek a tovbbi gyelvfejlds sorn,
rszben bepltek az igbe.
Ktsgtelen azonban, hogy jelenlegi igeragozsunknak minden csrjt
teht szerkezeti elemeit megtalljuk a sumr nyelvben s azok eredett a
sumr nyelvre tudjuk visszavezetni.
Ha alanyi szempontbl vizsgljuk mai iginket:
A szenved s mvltet igk - t a t t e t kpzjt
Megtalljuk a sumr ,t a igei preficumban, ami a magyarban ,t u igvel
(ltalban cselekvs) bvl
t a t (u) = csinltat (tetet)
pl. t a k u d = k u d t a =eskdtet.
A visszahat ige - k o d, - k e d, - k d kpzje
A sumr a k a d (u) = maga teszi szavakbl ered. Persze
figyelembe vve az illeszkedst.
A hat igk h a t, h e t kpzje
A sumr ,h e t u ,h e a t u szavakra vezethet vissza.
Elemzs: h e n, h e = b lenni, bsges
t u = csinl
t u h e t u = lehet, tehet
Ha az igemdokat vizsgljuk meg, itt ugyancsak megtallhatjuk a s u m r
eredetet.
250
Felszlt md ,j jele
A sumr ,h e h a = gy vagy gy legyen szbl alakult ki, amit a
magyar hangtrtnet is altmaszt. Hogy a ,h a magyarban a ,j-v vltozott
pldval is szemlltethet. Tgi alak: s r h o n = srjon. A sumr az , l j e n
szt gy fejezte ki: h e t i l; a magyarban (t) i l h e e n. itt megfordts s
lekops trtnt.
Megtalljuk a sumrban a k i l t s a t o k, b o n t s a s ehhez hasonl,
,t vg igkben elfordul felszlts ,s megfeleljt a sumr
,s a = szlt, nevez
szban.
Volt a sumrban, a felszlt mdnak egy ,n a jele is, pl. a magyar n a
mi lesz veled!, de ez ilyen minsgben nem maradt fenn. Lehetsgesnek
tartjuk, hogy a fejld nyelv ezt hasznlta fel
Feltteles md jell
Sumrul: g a n a (fordtssal: n a g a) = csinld, nosza, rajta teht ,n g
a t s; gy ez rtelemszeren is knnyen tmehetett a feltteles mdra.
A j v i d t
a klasszikus sumr az igegyk megkettzsvel fejezte.
Ez a nyelvfejlds sorn elsorvadt. Mai nyelvnkben a jv idt
krlrssal s pedig a 'm a j d sz segtsgvel fejezzk ki.
m a j d a n m a j d
Sumrul: m a u d a n (a)
m a = , v
u d > u d u = id
a > e = , v
n a = -on, -en, -n lokatvusz
Fordtsa: az idejn (annak idejn) = m a j d a n > m a j d.
A m l t i d
251
A sumr ,t i t a = b e f e j e z vagy v g e jelents szbl
szrmazott J. Halevy szerint. Ez ktsgkvl a t i l t a l ige csonka alakja:
jelentse: teljess tenni, megtlteni.
Teht amikor azt mondjuk: m e n t e m = sumrul: m e n t i m e (i = e)
ez azt jelenti, hogy a m e n s t b e f e j e z t e m n. Vagy: a menst
teljess tettem.
n f i n i t v u s z
A ,k i l t szval kapcsolatban bemutattuk, hogy a nyelvfejlds sorn
mint vlt kln a nvsz az igtl s hogy ez a sztvls milyen kpz
segtsgvel trtnt.
Ez a kpz az a s u = neki rszes hatroz (datvusz) esetbl
alakult. A sumr a datvuszt m g a ,n e, ,n a raggal is kifejezte.
Az infinitvusz (fnvi igenv) kpzsnl ez u t b b i datvusz
ragoknak volt fontos szerepk.
K i l t a n i
Sumrul: g u a d (e) a n e (e = i)
g u > g a, k u > k a = szj, hang
d e (d u) = csinl, tesz
a n e, a n a = neki (datvusz)
A msik datvusz ragot: ,n a megtalljuk a npies ,i n n y a = i n n i
fnvi igenvi (infinitvusz) alakban.
Az igkkel kapcsolatban mg igen sok, de aprlkos krdsrl kellene
szlni. Minthogy rtekezsnkben arra fektettk kell rszletessggel gy
mellkesebb jelentsg bizonytkok felsorolstl eltekinthetnk.
Tanulsgknt azonban itt is le kell szrni, hogy: igeragozsunk is teljes
mrtkben a sumr nyelven alapszik, illetve annak termszetes
tovbbfejlesztse.
252
Az esztergomi kpolna oroszlnos
falfestmnynek rejtlye:
(rgszeti tanulmny)
253
Esztergomban rpd-hzi kirlyaink egykori szkvrosban
rgszeink a 30-as vekben, egy kzpkori kirlyi kpolnt trtak fel. E becses
memlket strtneti szempontbl pratlan jelentsgv teszi a kpolna
szentlynek faln tallhat o r o s z l n o s brzolsok.
A kirlyi kpolnt a X. szzad msodik felben . Bla nagy
mveltsg s szles ltkr uralkod pttette. A csszri trn vromnyosa
lvn, a fnyes biznci udvarban, a legkitnbb nevelsben s tudomnyos
kpzsben rszeslt. Az idegen nevelsben s krnyezet azonban nem tudta
t megingatni hazja s npe irnt rzett szeretetben. Nagy tudst s
kpessgeit uralkodsa idejn nemzete javra gymlcsztette. Visszatrve a
hazai fldre, itt hsgesen tanulmnyozta csaldja: az rpd-hz s a magyar
nemzet si hagyomnyait. Ezeknek birtokban kirlyi csaldjnak s a magyar
np eredetnek tbb vezredes titkt, az ltala pttetett kpolna szentlynek
faln, mgikus krbe foglalt oroszlnos brzolsokban rktette meg.
A kirlyi kpolnt, s vele egytt a nagy titkot a trtnelem s az idk
viharai betemettk. Hla s ksznet azonban rgszeinknek, akik ldozatos
s kitart munkval e pratlan rtk memlket az enyszettl
megmentettk, jra napvilgra hoztk s helyrelltottk. Most mr aztn a
szaktudsoknak kell sorompba lpni, hogy oroszlnos brzolst s az azon
tallhat si rsjeleket megfejtsk.
Oroszlnos brzolsok
A kirlyi kpolna falfestmnyn lthat oroszlnokkal (7 db) a
kzelmltban tbben foglalkoztak.
A klfldi szakemberek, gy Paul Deschampa s M.Th. Ficadr-Schitter az
oroszln alakokat s palmetts keretet, a templomok dsztsre szolgl
mints szvetek (textlik) egyszer utnzatnak tartjk. gy teht a
valsgban ppen a textlik az utnzat. Msok viszont a freskkat s
textlikat egy csokorba ktve postszassznida forrsra vezetik vissza.
Megjegyzem, a magyar kzvlemny ezzel ellenttben, figyelembe vve
az si magyar nemzetsgek oroszlnos cmereit a kirlyi kpolna oroszlnos
brzolsaiban mindig is az rpd-hzi kirlyok uralkodi jelkpt ltta.
254
Legutbb kivl rgsznk Lszl Gyula professzor: ,Hunor s Magyar
nyomban cm mvben sznes kpen val bemutatsa mellett az
oroszlnos falfestmny krdst jra sznyegre hozta. Vlemnye szerint az
esztergomi kpolna falfestmnyn lthat oroszlnok, a kirlyi hatalom
jelkpei. Ezt az llsfoglalst azzal tmasztja al, hogy a legrgibb magyar
koronzsi jelvny: a kirlyi jogar kristly gmbjn is kt oroszln lthat.
Mr pedig a kirlyi jelvny a jogar Taksony s Gza fejedelem idejbl val, gy
vszzadokkal korbbi, mint az esztergomi falfestmny.
Vgl rmutatoitt arra is, hogy az oroszln a X. s a X. szzad
forduljn megjelenik kirlyaink cmerben, st megtallhat a honfoglal
vezrekkel rokon nemzetsgek cmerben is.
Ennyit az oroszlnos brzolsrl.
A kirlyui kpolna oroszlnjain azonban si rsjelek is vannak, s ezt
tudomsunk szerint eleddig mg senki sem fejtette meg.
Ezek az rsjelek megllaptsom szerint sumr archaikus szm- s
kjelek.
Vizsgljuk meg ezt a krdst kzelebbrl.
Kik voltak a sumrok?
Tisztzzuk elszr, hogy kik voltak azok a sumrok, akiknek rsjeleit
rpd-hzi kirlyaink jelvnyein felfedeztk.
Szlaljon meg egy teljesen prtatlan klfldi r: V. Zamarovszky
professzor, ,Kezdetben volt a sumr cm, gazdag forrsanyagra tmaszkod
mvben a sumrokat gy mltatja:
,A sumrok voltak fldnk els trtnelmi npe. S ami mg ennl is
tbb: a legnagyobb eredeti hozzjrulssal gazdagtottk az emberi kultrt.
,A sumrok talltk fel az rst. Ennek rvn lpett az emberisg a
trtnelem eltti korszakbl, a trtnelmibe. A sumrok az els ismert
vrosptk, az els ismert mezgazdk, s az els ismert llamalkotk. A
kerk feltalli is a sumrok: a tz fellobbansa utn, ez volt az ember
legalapvetbb mszaki tallmnya. A sumrok agyagbl, kbl s fmbl
nagyszer malkotsokat hoztak ltre.
255
,A vilgirodalom trtnete az kltemnyeikkel veszi kezdett. Tbb,
mint ezer ven t ttr szerepet jtszottak a trtnelem sznpadn. Amikor
fellptek r, az egyiptomi piramisok mg nem lteztek: amikor lekerltek rla,
idszmtsunk kezdethez mg annyi vszzad hinyzott, amennyi azta
eltelt.
Mindehhez mg azt kell hozzfzni, hogy a sumrok a htrahagyott
brzolsok (szobrok, kpek, pecsthengerek, stb.) szerint trks jelleg
npek voltak.
Az jabb kutatsok szerint Bels-zsia terletrl - valsznleg kt
hullmban rkeztek i.e. 3500 v krl, Mezopotmia dli rszbe, a Perzsa-
bl krnykre.
Az slakknl magasabb kultrval rendelkeztek. Rvidesen vrosokat
alaptottak, s fejlett csatorna-rendszerkkel valsgos ,paradicsomi kultrt
teremtettek a Tigris s Eufrtesz kzti hazjukban.
rsuk kezdetben a kprs (piktogrfia), majd ebbl kifejlesztettk az
krst.
A . vezred utols szzadaiban az gynevezett r i dinasztika
kirlyainak nehz harcokat kellett vvni a nyugati s keleti szomszdaival: az
amoritkkal s elamitkkal. Vgl is a ktfrontos harcban, a sumr seregek
felmorzsoldtak.
Az utols r i kirly: i b i i l u z u en (szin) uralkodsa alatt dnt
veresget szenvedtek, s az ellensg magt a kirlyt is elfogta. gy i.e. kb. 2000.
vben a sumr birodalom sszeomlott.
ltalban a forrsok arrl szmolnak be, hogy a sumr np elpusztult s
maradvnyai beolvadtak az utd smi npbe. Ez azonban csak hipotzis, mely
csak addig tarthatja magt, mg a sumrok jelenlte Bels-zsiban (i.e. a .
vezredben) trgyi bizonytst nem nyer.
Kutatsaink szerint a sumrok, a korai Assur terletn lak
szubareusokkal (hurritkkal) szvetkezve, vszzados vndorls utn,
isszatrtek Bels-zsiba.
Megjegyezzk itt, hogy CHREZM neve: -sumrnyelven K u m a g g
a r r i e s m a.
256
A sumr s szabr (szabr) npek innt terjeszkedtek aztn a szlrzsa
minden irnyba.
Ennyit a sumrokrl ltalban.
Alapismeretek a megfejtshez
Mieltt a megfejtst megksrelnnk, a knnyebb megrts vgett a
sumrokkal kapcsolatban mg a kvetkezkre kell felhvni a figyelmet.
A sumrok svallsa termszetimds volt. Legelsbb is a tengert
istentettk meg.
sten, sumrul: D N G R
Ennek sz szerinti fordtsa: letet nemz, vagy szl, vagyis
TEREMT.
Legbb isteni triszuk:
1.) A n a fels g istene
2.) E n l i l (Ellil) a levegg istene.
3.) K i i n > n k i > E n k i az alsvilg (fld, s fleg a vizek istene.
Ezutn kvetkeztek:
4.) N a a n vagy N a a r vagy Z u e n holdisten,
5.) U d (Utu) vagy B a b b a r Napisten, vgl
6.) M u r (Mer) vagy s k u r viharisten
tt meg kell jegyezni, hogy az rstud sumr papok, majd ezt kveten
a smi rnokok, az rsban gyakran alkalmaztak ,inverzit vagyis a szavakat
felcserltk. Ez a sztagnyelvben az rtelem megvltoztatsa nlkl
lehetsges volt.
Pl. z u e n = e n z u, k i e n = e n k i,
z i e n = e n z i, z u a b = a b z u
Minden sumr vrosllamnak volt egy helyi fistene, akit klns
tiszteletben rszestettek s egyedl ,magasztosnak tartottak. Ezek rszre
templomot (szentlyt) emeltek.
K i i n (E n k i) istennek a folyamok torkolatnl, a tengerparton fekv
legrgibb sumr vrosban: Eriduban volt a fldi szkhelye.
Temploma az: ,E z u a b, vagyis a ,tenger hza. A hagyomnyok
257
szerint itt lt az els ember: A d a p a. tt volt a ,szent t, tovbb a ,szentfa
(jsfa).
K i i n vagy E n k i isten volt az si sumr felfogs szerint a sumr
np t e r e m t s ltet istene, ezrt mellkneve: ,teremtmnyek
ltrehozja. tantotta meg az embereket az r s tudomnyra, valamint a
mvszetekre/mestersgekre. Vgl, ami a legfontosabb, volt a titkos
tanoknak, varzslatoknak, szval a m g i n a k ura s birtokosa.
ppen ez oknl fogva, hogy K i i n (E n k i) volt a teremt isten, a
sumrok legsibb elnevezse amint ezt a kutatk egyrtelmen
megllaptjk: ,K i i n g i r r a. K i i n (a teremt isten) gyermekei. g i r
vagy g e r n= gyermek, (vltozsai: g a r, g u r, vagy lekopssal e r, a r, u r.)
A sumrok kezdetben tig szmoltak (ujjon). A kz ujjait kis csaldhoz
hasonltottk. Egy = a s ( a d s u bl) = atya. Kett = m a a n (a m a a n )
= anya. Hrom = e s (u s vagy i s) vagy msknt: d u m u u s, rviden: d u
= gyermek, fi.
A sumroknl a szm: rtket jelentett. steneiket a 60-as sz,rendszer
alapjn rtkeltk. A szm-elmlet szerint: a n, az istenek kirlynak szent
szma: 60; e n l i l isten: 50; k i i n vagy e n k i isten: 40. ezutn sorban
kvetkezik: z u e z: 30, u d (u t u): 20; s m u r (m e r): 10 vagy 6 szmmal.
A sumr archaikus kprsban az ,1 (egy)-et kr alak kisebb jellel,
vagyis ponttal jelltk. Ahny pont, annyi szm. Ehhez kpest a hrom kr
alak jel = e s; ennek jelentse: gyermek, fi. Ez ms szval g i r g a r (st g
u r is), vagy pedig mint elbb mondottuk d u m u, (d u) = gyermek. tt
megjegyzem, hogy az ,egyes szmnak volt egy flkr alak jele is. A pont
nagyobb vltozata egyes kutatk szerint 10-et jellt.
A sumr krsban egybknt a 10 (tz) kjele: , kamps, horogszer jel
volt. Az archaikus sumr krsban a nyolcg csillag: istent (teremtt) vagy
eget jelentett. Sumr: d i n g i r vagy a n.
Az oroszlnos brzols sumr eredetre mutat, hogy mr i.e. a
harmadik vezred elejn Kes Anni Padda ri kirly pecsthengern is
oroszlnt ltunk. Ugyancsak megjelenik az oroszln a legends uruki kirly:
Gilgames brzolsain.
258
Vgl meg kell emlteni, hogy a . ri dinasztia egyik kirlynak neve: L u
g a l k i i n i s s d u d u = kirly, a jsgos K i i n (isten) f i a,
Ksrlet az oroszlnos szimblum megfejtsre
Ezek utn ksreljk meg az itt eladottak alapjn a X. szzadbeli
kivitelezs, de szerintnk legalbb 5000 ves eredet uralkodi szimblum
megfejtst.
A mgikus kr vd s oltalmaz rendeltetse ktsgtelen. A plma
levelecskk (palmettk) a sumr g e s t i n = az let fjnak levelei, nylvn
az , l e t e t szimbolizljk, amellett, hogy dszt elemek is.
Maga a krbefoglalt brzols s jelek nzetnk szerint a sumr rs
fejldsnek abbl az idszakbl szrmaznak, amikor a kprs fonazldott
s megkezddtt az tmenet az krsba. Ez azt jelenti, hogy a kprajz mr
nem az brzolt trgy s z e m e k k e l val megrtsre szolglt, hanem a f
l l e l val meghallgatsra volt rendelve.
A krben lthat datolyaplma sumr neve ,s a g. Ennek a sznak a
sumrben ms jelentse is van, nevezetesen: k e - g y e s, t i s z t a, s z e n
t. ez egybknt szinonim szava az ,a z a g nak = szent, tiszta, stb.
Az oroszln sumr neve pedig: m a g u r (u r m a g), szszerinti
jelentse pedig: ,nagy rz. Ez jelenthet uralkodt, kirlyt is. Van azonban e
szavaknak ms ide ill jelentse is: ,Magasztos f i a.
M a h (m a g) ugyancsak a sumr istenanya neve = ,Magasztos vagy
,fensges. A r pedig lekopott alakja a g u r g a r vagy g i r nek, jelentse:
gyermek. A kt kprajz sszetve, illetve sszeolvasva teht gy hangzik.
s a g m a g u r illeszkedssel s a g m a g a r = szent ,m a g a s z
t o s gyermeke.
Ennek dialektusbeli vltozata: s u g m u g e r
Az j-sumrban szoksos sszevonssal:
s a g m a g a r = s a m a a r
s u g m u g e r = s u m e r
A datolyaplma s az oroszln teht fonetikusan a ,s u m r npnevet
259
adja.
Az oroszln testn lthat jelek kztt legszembetnbb, s egyben a
legdszesebb: a farn lthat bezrt nyolc g csillag, a trzsn thalad ngy
kamps horogszer (ersen megvastagtott) kjel; a szgyn lev templomot
brzol bezrt flkrbe foglalt fnyesebb hrom k9ralak jel, illetve pont.
Szerintnk ennek egyenes folytatsa az oroszln bartsgosan felemelt jobb
mancsa (ez az si szm s kjeleknek jelentst a fent eladottak alapjn a
kvetkezkben ltjuk:
- A nyolcg dszes csillag = d i n g i r = s t e n
- A ngy horogszer, megvaastagtott kjel 4 X 10 = 40, vagyis K i i n
(E n k i) isten szent szma olvasta: k i i n
- A templomba zrt, 3 kralak jel, illetve fnyesebb pont: h r o m = e
s. Jelentse: g y e r m e k, f i
- A templom sumr neve: ,e, de ez egyben birtokjelet is jelent
- A felemelt m a n c s bartsgot, jsgot fejez ki. Ez sumrul = d u d u
= jsgos, bartsgos
Az si jeleket egybeolvasva teht:
D i n g i r k i i n e s e d u d u = jsgos (K i i n (E n k i)
isten fia.
Ezt a megoldsunkat teljes mrtkben altmasztja a . ri dinasztia
elbb emltett kirlynak neve:
L u g a l: K i i n e s e d u d u =kirly, a jsgos E n k i isten
fia.
Minthogy a l u g a l = kirly, sz szerint: nagy ember,a sumroknl a
vilgi uralkod neve s cme, a k i e n e s e (illeszkedssel: k i i n e s
e = k e e n e s e) nv felttlenl egyhzi: f p a p i funkcira utal,
vagyis papi fejedelmet jell.
Az -magyarban a ,k e n z teht papi fejedelmet jelent. (fldrajzi
neveinkben ennek tbb vltozatt talljuk: Kenese, Kinizsi, Kanizsa, stb.)
Keressk meg ezek utn az oroszlnos brzolson a magyar kirly
vilgi uralkodi cmnek si jeleit is.
Az oroszln fejn, htn s farkn amennyiben a helyrellts sorn a
260
pontokat helyesen tntettk fel 40 (negyven) kr alak jel olvashat, vagyis K
i i n (E n k i) isten szent szma. Olvasata teht ennek is: K i i n; az
oroszln farka vgn kln pntba foglalva h r o m pontszer jelet ltunk. Ez
is hrmat, teht gyermeket, fit jelent, de ms szval. D u m u rvidtve: ,d
u.
A kt jelet sszeolvasva: K i i n d u, vagy K i e n d u (eredetileg: k
u e n d u) = kegyes r (kegyes tekintet). Ez rtelemszeren azonos a
sumr papkirly: E n z i vagy Z i e n = ,k e g y e s r nevvel.
A K i i n d u, vagy K i e n d u nv a sumrban szoksos elre s
htrahat illeszkedssel: K e e n d e vagy K n d . Ehhez kpest a
rgi magyar ,k e n d e cm teht vilgi uralkodt, kirlyt jelent.
sszefoglalva az eddigi megfejtseket:
Sag mag ur ki in du din gir ki in es e du du
Ezt az eredeti sumr szveget a ksei magyar nyelven szabadon
fordtva gy adhatjuk vissza:
S u m r (vagyis: magyar) K e n d e (s) K e n z.
A mgikus kpen mg van bven megfejteni val, ezek azonban mr
msodlagos termszetek. A l n y e g ez volt. Helyes teht az a megllapts,
hogy az esztergomi kirlyi kpolna faln megrktett, mgikus krbe zrt
oroszlnos brzols, a magyar kirly vilgi s egyhzi hatalmnak - s r g
i e m l k - e k r e p t e t t szimbluma.
Budapest, 1968. szeptember 8
261
A bolgr np s nevnek eredete
262
Az strtnet komplex tudomny: segdtudomnyai kztt ktsgtelenl
a nyelvtudomnyt illeti a vezr szerepel. A nyelv - klnsen a nyelvi emlkek
valsgos trtnelmet mondanak el. Kzel kt vtizede foglalkozom a sumr
m a g y a r kapcsolat kutatsval. A rendelkezsemre ll adatok gy
szkincsnk, mint nyelvtani rendszernk selemeink bizonytjk, hogy a
sumr s a magyar nyelv egyazon nyelvnek egy si s egy mai formja.
Tapasztalataim szerint a sumr nyelv ismerete adja a keznkbe azt az
Ariadn-fonalat, mellyel az strtnet szvevnyes tvesztin biztosabban
tudunk eligazodni.
,Nomen est omen mondja a latin.
A b o l g r npnv megfejtse jelenti egyben a bolgr np si
eredetnek megfejtst is.
A sumrok nemzeti istene: E n l i l (L i l e n) a levegg istene volt.
Dvid Antal, neves magyar asszrolgus leszgezi: ,Bbel s Asszur Bp.
1926. cm munkjban, hogy a sumrok az g isten gyermekeinek neveztk
s tartottk magukat.
Persze ezt igen sokfle formban tudtk kifejezni.
Ugyancsak Dvid Antal hvja fel a figyelmet arra is, hogy En-lil istennek
ltalnosan hasznlt neve: B l (B e l u) volt, ami szerinte u r a t, Anton Deimel
szerint azonban uralkodt (Herrsch-et) jelentett. Ez rthet is, mert a sumr
mitolgia szerint az istenek harca: Teomachia utn En-lil isten lett, s az g s
az istenek kirlya.
Egybknt a ,B l sz eredete: i b b i i l l u = g g y e r m e k e.
ez az els sztagnak szoksos lekopsval: ,b i i l l u > b e e l l u > B l.
jelentse ltalnosan, egyszeren: r lett.
Ennek, s umr dialektusok szerint tbb vltozata volt:
B e e l, B a a l, B u u l.
Ebbl jn a magyar B l s P l sszettel helysgnevek (polybl,
Bakonybl), tovbb a B l a (rgi: Bella) szemlynv, valamint a Balla, Bulla
s Bolla magyar csaldnevek. Megkaptuk gy a bulgr vagy bolgr npnvnek
e l s tagjt: bal, bul, bol. Ez teht azonos a sumr nemzeti isten: ,B l
nevvel, illetve annak dialektusbeli vltozata.
263
A ,g a r (amely ,h tjn ,h a r lesz, nemzst, nemzettet, vagyis g y e r
m e k e t jelent.
A ,b u l g a r fejlesztett alakban ,b o l g r npnv teht azt jelenti:
hogy az U r (vagyis En l i l isten) gyermekei.
Ezt a megfejtsemet altmasztja az is, hogy a magyar eredetmondban
(csodaszarvas) a Be l r nv is szerepel. Ebben a nvben trtnszeink mr
rgebben is a bolgr npnv vltozatt lttk.
Ktsgtelen teht, hogy bolgrok sumr eredet npek voltak, amit
antropolgiai tpusuk is altmaszt (lsd. Dr. Liptk Pl antropolgiai
kutatsait).
mde a bolgrokat az V-V. szzadig a trtneti forrsok: o n o g a r o
n o g u r nven nevezik. Ezt a turkolgusok 10 ogur (trzsnek) fordtjk.
Magam rszrl n a bolgrokat a fent eladottak alapjn s u m r etnikum
npnek tartom, br idk folyamn nyelvket a krnyez s z l v npek
gyrjben felcserltk.
gy indokoltnak tartom a sumr egyeztetst:
u n u vagy e n u = g (Himmel), de e sz urat is jelent
g a r vagy g u r = g y e r m e k
Fordtsa teht: g g y e r m e k e i
A kt elnevezs teljes sszhangban ll egymssal, annl is inkbb, mert
a sumr nyelvben az , g s ,i s t e n fogalom egybeesik.
Meg kell emltenem, hogy S.P. Tolsztov akadmikus, a kivl szovjet
rgsz ,si Chorezm cm mvben utal arra, hogy a Kasgari Mahmud
szerint a besenyk (b e s e n u vagy p a s u n u = g g y e r m e k e i)
ugyanazt az ,archaikus trk nyelvet beszltk, amit a Volga mellki bolgrok.
Minthogy testvrnpeink gy a besenyk, mint a bolgrok sumr
etnikum npek voltak, nyilvnval, hogy aza r c h a i k u s t r k n y e l v
tulajdonkppen az si sumr nyelvet jelenti.
Megjegyzem: Munkcsi Bernt finnugorolgus, kutatsa szerint az altji
(keleti) npeknek kultrban az smestere: a sumr np volt. Mindezeket a
kutatsi eredmnyeimet a bolgr tudomnyos krk szves figyelmbe
ajnlom.
264
1975. oktber 17.

265
Az ,sten s ezzel kapcsolatos
szavaink etimolgija
266
1.
Vannak a magyar nyelvben klnsen nyelvemlkeinkben olyan
szavak, melyeket a magyar nyelvtudomny mveli sem az urali (finnugor),
sem az altji (trk nyelvek), de ms nyelvek alapjn sem tudnak megfejteni, s
ezrt ,ismeretlen eredetknt knyvelik el.
lyen sz a cmben emltett ,STEN szavunk.
Ez a sz tbb rgi nyelvemlknkben: a Halotti Beszdben (1200 krl),
a Knigsbergi tredkben (1350 krl), stb. tbb zben is elfordul s pedig
ilyen formkban: isten, ysten (sten) r ysten, estyn r (1528,
Szkelyudvarhelyi kdex!)
Miutn ez a sz semmifle nyelvbl nem eredeztethet, forduljunk
nyelvnk si forrsa: a sumr nyelv fel, s ksreljk meg annak segtsgvel
e szavunkat is letre kelteni s megszlaltatni a trtnelmi igazsg
rdekben.
smerni kell azonban az elzmnyeket. A sumr hitvilgban a fldi
emberek lete s halla felett a ,sorsmeghatroz = (n a m t a r) istenek
dntttek, akik a halandk gynevezett ,sorstbljt a nyakukban hordoztk.
lyen ,sorsmeghatroz isten volt: a nippuri E n l i l (e l l i l), a sumropk si
nemzeti istene, tovbb a sumr termkenysgi istenn s istenanya: n a n
n a (az g rnje), rviden N n a; a ksbbi s - t r; majd r vros helyi
fistene: N a a n n a a u e n: a holdisten; vgl a Larszban s
Szipparban tisztelt: U d (U t u) vagy B a b b a r, a ,napisten. (Lsd. Dvid
Antal: Babilon s Assur cm mvt, Bp. 1926.)
tt ki kell trnnk arra is, hogy az rstud papok s rnokok, istennevek
eltt az krsban ,szmeghatrozknt (determinatvum) a ,d i n g i r) szt
hasznltk. E sz jelentse tulajdonkppen: ,teremt (sz szerint: letet
nemz, szl). Egyes sumerolgusok szerint (Gosztonyi) ez azonos a ,tenger
szavunkkal: E n g u r (t e n g u r bll) = cen, vgtelen. Ez lehetsges is,
mert a sumrok kezdetben minden letet az ,svzbl (cen, tenger)
szrmaztattak, s mint termszetimdk, legelszr is tengert istentettek meg.
Termszetesen a keresztny hitre trt magyarsg a pogny ,d i n g i r szt,
a keresztny ,sten megjellsre hivatalosan nem hasznlhatta, br e
267
sz nyomai fldrajzi neveinkben fennmaradtak. Csak egy-kt pldt emltnk:
,Tengurdi rpd-kori kzsg (T e n g u r d i = Teremt gyermeke), Terebes
kzsg (T i i r i b i e s = Teremt fiai).
smeretes, hogy a sumr np, sten (vagy g) gyermekeinek tartotta s
nevezte magt.
2.
Nyelvemlkeinkben a keresztny hitre trt magyarsg istennek teljes
magyar neve:
u r y s t e n (1350), illetve
u r e s t y n (1528)
Ennek sumr megfelelje:
u r u s t i n
Ez, elemrl-elemre:
u r (vagy u d) = riz, r
u s (e s, i s) = elmls, hall
t i n > t e n rvidtve: t i vagy t e = let
Jelentse teht a mai magyar nyelvnkn: let (s) hall re > ura
Sz szerint: Ura (re) a hallnak (s) letnek.
A ktszt azrt tesszk zrjelbe, mert az si sumr nyelv ezt mg nem
hasznlta, az ksbbi szerzemny: e - e s (e s i bk) = hozz.
Az u r vagy u d (u t u l) cmet a sumr uralkodk hasznltk. (Lsd. A
kirlylistkban: u r n i n - g a l, u r b a b b a r, r u t u l (u d), k a l a m m
a szintn uruki kirly nevt). A sumr felfogs szerint az uralkod mint az isteni
rend r e, psztora volt npnek s ktelessge volt, hogy alattvali jltrl
s boldogsgrl gondoskodjon, lvn az istensg fldi helytartja.
Tudjuk, hogy az rpdok korban az ,u r (grg forrsok szerint u r u m)
cm kezdetben csak az uralkod hz tagjait illette meg, de az idk folyamn
aztn e cm ltalnosabb vlt.
Nyelvemlkeinkben, gy a Halotti Beszdben, de ms helytt is csupn
az ,i s t e n sz szerepel. Ez felfoghat gyis, mint elvons az ,u r - i s t e n
268
szbl. Minthogy azonban mint ell is mondottuk a t i n > t e n sz igen
gyakran szerepel megrvidtve, mint t i > t e, asumr ,i n >e n sz pedig: urat
(uralkodt) jelent ennek megfelel tagolssal az u s t i i n vagy i s t e
e n sz magban is a ,hall (s) let urt jelentette.
3.
A kifejezsekben gazdag sumr nyelv mondanivaljt tbbflekppen
tudta kifejezni. Erre ltalban a nyelvszek azt mondjk, hogy a kifejezsi
formk e gazdagsga tette lehetv, hogy a sumr nyelv kultrlt beszdhez
szksges finomabb jelentsbeli rnyalatokat is tudta rzkeltetni.
A fent trgyalt isten-fogalom nhny ms kifejezsi formjt fogjuk
ezttal bemutatni. Nevezetesen: ,b a d t i b i r r a a kirlylistk szerint
znvzeltti sumr vros. Nevt ktsgtelenl valamelyik ,sorsmeghatroz
stentl ( n a n n a) vette. A vrosnv elemrl-elemre.
b a d > b a t = leromls, hall
t i (t i n bl) = let
b i r (b a r alakprja) = dnt, br
Jelentse teht: hall (s) let brja (eldntje). (V. a mai ,b r szval,
tbbese: b r k).
de tartozik a sumr vzzn hsnek neve is, akit tudvaleven az
istenek maguk kz emeltek, teht istenn tettk:
z i u s u d r a = let (s) hall re. (Van ms rtelmezse is, de
szerintem e z a helyes.)
z i (z i g bl) = let
u s (u s i s) = hall
u d = r
r a = datvusz
Ezzel teljesen azonos rtelm az ugyancsak sumr eredet, de mr
akkd hangszerels:
u t n a ab i s t i m = rizje a hall (s) letnek azaz let s hall
re.
u d > u t = r, riz
269
n a a b = neki, (neki)
i s (u s bl) = hall, elmls
t i m (d i m bl) = let
rdekes s elgondolkoztat, hogy az si b a d t i b i r r a s z u u
s u d r a nevek a maival teljesen egyez szrendet mutatnak.
Ezzel szemben a ksbbi s fejlesztett ,u t n a a p i s t i m szrendje a
maihoz kpest mr fordtott.
4.
Hazai fldrajzi neveinkbl ki kell emelni a ,D i s a d s ,B a t t y n
helysgneveket. E felttlenl si nevek ugyanazt az istenfogalmat fejezik ki,
mint a fentebb eladotta.
1. d i u d a d = let (s) hall re
d i (d i m rvidtse) = let
a d vagy u d = riz (de atya is!)
2. b a d t i - a n = az itt elfordul szavakkal mr ell
foglalkoztunk.
a n (alakprja: e n) = r
Jelentse: hall (s) let ura
Ha mr a fldrajzi neveknl tartunk, nem mulaszthatjuk el egy korbbi
kutatsunk eredmnyt ismertetni.
A trtnetrs atyja az i.e. Vegyes 30/ szzadban lt grg
Herodotosz, a ,Dnyeper (Deneper) s ,Dnyeszter (Dineszter) folyk korabeli
nevt ,Boristenes s ,Turas nvben jelli meg.
Ezek a folynevek nem grg, hanem sumr nevek. A grg vgzdsek
elhagysval: 1. Boristen, 2. Tura.
Sumrul: 1. b a r u s t i n > b a r i s t e n = let s hall brja
(dntje),
b a r (b u r, b i r) = dnt, br
2. t u r a = rendel, meghatroz
A ,t a r , ,t u r sz egybknt rendelst, ,trvnyt is jelent. V. ,Tre
magyar helysgnvvel. ,trvny szavunk is ebbl az igegykbl szrmazik.
270
Figyelembe vve a Duna als szakasznak kori szrmazs s t e r
nevt, amely a sumr s t r nvnek (jelentse: a hall meghatrozja)
illeszkedett alakja, valszn, hogy a trgyalt folynevek N a n a s t r n a
k, a sumr termkenysg istennje nevnek vltozatai. Esztergom neve is az
s t a r s t e r nvvel kapcsolatos.
s t a r g a m u = str hza (vagyis temploma), ugyancsak s t r
istennnek, rgebbi N a n a nevt rzi a Duna bal partjn ,N n a helysgnv.
(Prkny-Nna)
Fel kell a figyelmet arra a fontos krlmnyre is hvni, hogy a szban
lv folyk ksbbi eredet nevei: ,Dnyeper (Deneper) s ,Dnyeszter
(Dineszter) ugyancsak sumr eredetek s jelentsk egybevg az imnt mr
megfejtett folynevek jelentsvel.
D i n e b i r > d e n e p e r = let brja. ,D i n (a t i n sz
elzmnye) = let. tt tudni kell mg, hogy az archaikus sumr ,i a Gudea
utni idben (i.e. 23. szzad) rendszerint ,e-v vlt; a b > p hangfejldssel
pedig mr a sumr nyelvben gyakorta tallkoztunk.
D i n e i s t a r > d i n e e s t e r = let (s) hall
meghatrozja rendelje).
Ez strtneti szempontbl azt jelenti, hogy a sumrok k t nagyobb
hullmban s pedig egy korbbi i.e. V. szzad eltti, s egy ksbbi
egyelre nem datlhat idben rkeztek a Krptok al, majd a Duna Tisza
tjra.
kor trtneti szempontjbl e folynevek viszont azrt jelentsek, mert
megdntik azt a hipotzist, hogy a sumrok, birodalmuk (az ri kirlysg)
sszeomlsa (i.e. kb. 2000) utn (de legksbb i.e. 1800 tjn kipusztultak ,s
maradvnyaik beolvadtak az utdnpekbe. Egybknt a sumrok (s a szubar,
szabr npek) jelenltt Bels-zsiban, i.e. . vezredben, igazoljk az si K o
-m a r e z m (C h o r e z m) terletn Hrodotosz ltal kzlt np s
fldrajzi nevek amelyek javarszt s u m r eredetek.
Nemcsak Bels-zsiban, de az r t i s z torkolatnl, majd baskr fldn
s termszetesen haznkban is tallkozunk e nevekkel, amint azt korbbi
tanulmnyomban mr leszgeztem. Marczali Henrik trtnelem knyvben
271
,Somogy honfoglals-kori nevt ,s u m a d i a nven jelli meg ezzel
jegyzetben utal arra, hogy az szlv nv. Holott e nv a s u m a h d i a =
Szent Magasztos (isten) fia, sumr nvvel azonos. V. a Nippuri e s u m e
h d u templom nevvel, melynek jelentse ugyanaz. Ptolhatatlan
vesztesget jelent a magyar tudomny, de klnsen az strtneti kutats
szmra, hogy nyelvszeink nagy rsze nem ismeri nyelvnk sforrst, a
sumr nyelvet.
5.
A ,hall s let urnak (rnek) isten-fogalmt ms kifejezsi formban
is megtalljuk rgi nyelvemlkeinkben. ,A sumr-magyar nyelvazonossg
trgyi bizonytkai (Bp. 1969.) cm korbbi tanulmnyomban rmutattam
arra, hogy az 1055. vbl szrmaz Tihanyi Aptsg Alapt-levelnek ,magyar
szrvnyai kzelebb llnak az si sumr nyelvhez, mint a mai nyelvnkhz. E
szrvnyok megnyugtatan s meggyzen csakis a sumr nyelv alapjn
fejthetk meg.
E becses nyelvemlknkben kt zben is elfordul a ,h u l u -o o d i
helynv, mely egybknt egy nagyobb birtoktestet jellt a Balaton partjn.
Ennek a helynvnek sumr prototpusa:
h u l u u u d i (h u l l u h u u d e bl)
Jelentse mai nyelvnkn: hall re.
Elemrl-elemre:
g u l ~ g a l > h u l ~ h a l = pusztuls, elmls, megsemmisls
l a vagy l u (l a l vagy l u l bl) = teljes, teljesnek lenni
h u l l a l vagy h u l l u = teljes pusztuls, azaz hall V. ,hall s
hulla szavainkkal
h u =g u vagy g a bl) = genitvusz
u d (vagy a d( = riz (de atya is!)
i vagy e = birtokos nvms egyes szm 3. szemlye,
teljesen i n vagy e n e
Minthogy a sumr ,u kjelnek ,o hangrtke is van, olvasata szerintem
,H o l l d i (sok ilyen csaldi nv van!). A kutatk ,Holld kzsgnvvel
272
azonostjk (ez szintn lehetsges).
Olvasatunk klnben hasonlt a ,h o l l szavunkhoz. Ez sumrul h
u l h u > hasonulssal: h u l l u > h o l l .
h u l = elpusztt
h u = madr
Jelentse teht: pusztt madr.
Ami a ,hall szavunkat illeti, ez a Halotti Beszdbe is elfordul a
kvetkez szveggel:
h a l a l n e k h a l a l a a l h o l z.
h a l l a l n e k e h a l l a l a h a h u l z u
Az egyezs feltn! A sumr szveg sz szerint: teljes pusztulsnak,
teljes pusztulsval pusztulsz el. A szvegben ismeretlen szavak, illetve
szelemek: n e k e vagy n a k a = -neki, neki.
Ez sumr datvusz (de geitvusz is), ebbl szrmazik a ,nak-nek ragunk.
h a (g a ~ g i, illetve a k a ~ k i bl) = -val, -vel
z u = te (szemlynvms, egyes szm 2. szemlye)
Mr az eddig trgyalt anyagbl is megllapthat a sumr kifejezsi
formk gazdagsga, de ez a tovbbiakbl mg fokozottabb mrtkben fog
kitnni.
Az elbb egyeztetett ,h u l u o o d i helynvnek ekvivalense a Vradi
Regestrumban (1208-1235) szemlynvknt szerepl:
,N u m W o l o h o d
Sumrul: n u u m w u l u (m u l u) h u u d
Jelentse: nem ltezsnek (azaz hallnak) re.
Elemzse:n u u m vagy n a a m = n e m (tagadsz)
m u l u vagy w u l u = ltezs, vagy msknt:
m a l u vagy w a l u = ltezs, ltez, val
tt is hangslyozni kell, hogy az krsban m = w. a tbbi sz mr
ismeretes.
Ennek a kifejezsnek rtelmileg pontosan az ellenttje, de szerkezeti
felpts tekintetben vele azonos a Benedek veszprmi ispn
vgrendeletben (1171) elfordul szemlynv:
273
V o l o o d
Sumrul: w u l u (m u l u) - h u -.u d
Jelentse: a ltezs (vagyis az let) re.
E szemlynevek eredetileg si sumr istennevek voltak. Tudjuk azonban,
hogy a sumrok szemlynvknt rendszerint annak az istenknek a nevt
vettk fel, illetve hasznltk, akinek segtsgben leginkbb bztak. Ezek teht
voltakppen v s vdnevek voltak.
A fent trgyalt szavakban fknt az ,a s ,u (ennek olvasata ,o)
hangzk vltozst figyelhettk meg. Ezrt utalnunk kell arra, hogy F. Delitzsch
(nmet) asszirolgus, kit egybknt a ,sumerolgia atyjnak tartanak, nem az
,a hangzt hanem az ,u-t tartja az eredeti sumr alaphangznak. Ehhez
kpest a n a a m = n e m (tagadsz) eredetileg ,n u u m volt, s
nyelvemlkeinkben pontosan gy is fordul el!!!
M a h a n ~ m u h u n > m u u n = menny (magas g) a Halotti
beszdben: m u n (az ,u kjelnek van , s ,9 hangrtke is!) g a l m a h
d i ~ g u l m u h d i = nagy, Magasztos (isten) gyermeke, a Tihanyi
Alaptlevlben ,H o l m o d i , ami a sumr h u l m u h d i nak felel meg.
Ezek a lnyegtelennek ltsz nyelvjelensgek valjban igen komoly
bizonytkai a sumr-magyar azonossg tnynek.
A Tihanyi Alaptlevl ,magyar szrvnyai kztt mg egy istenre val
utals llapthat meg:
,a s a u u a g i
Sumrul: a s a u w a g e
Jelentse: egyedl val (egyedl ltez)
Elemzse: a s a ~ u s u (emesal forma: e s e) = egyedl, de lehet els is
u = (u n u bl, e n e helyett, rvidts)
w a g e (m a g e)m vagy w u g i (m u g i) = lev, ltez;
A nyelvtanokbl a ,m a vagy ,m u alak ismeretes, de ksbb a ,w a
vagy ,w u olvasat jtt amint ltni fogjuk eltrbe. Jelentse: lev, ltez. A
,g e (g i), a sumr: ,g e e n segdigbl (=lenni) hts lekopssal jtt ltre.
Ez a nv is valsznen keresztnyi idk termke, teht nem
valamely si pogny istensgre, hanem a keresztnyek ,egyedl val istenre
274
vonatkozik.
6.
Most pedig visszatrnk ama korbbi megllaptsunkra, hogy a sumr
nyelv ktfle szrendet hasznlt, s ezek bksen megfrtek egymssal. Ennek
illusztrlsra a sumrnyelvbl 2, illetve 3 pldt mutatunk be. (d a d t i b i
r a, z i u s u d r a, u t n a - a b i s t i m). ezttal a mai nyelvnkbl
vett 2 pldn keresztl szemlltetjk, hogy az a ktfle szrend amint ez a
sumr prototpus elemzsbl kitnik ma is megvan nyelvnkben.
Npnk ajkrl a csodlkozs kifejezseknt gyakran halljuk ezt a
felkiltst:
,A t y a r i s t e n !
Ennek sumr prototpusa: a t h a (a d d a bl) u r u s t e n.
Ha ezt a szveget a mai szrendnkhz alkalmazkodva helyesen
akarjuk rtelmezni, gy a szrendet teljesen meg kell vltoztatni s pedig a
kvetkezkppen:
let (t i n vagy t e n) - hall (u s vagy i s) riz (u r) atyja (a t - h a)
Ez teht fordtott szrend!
Rgi srfeliratokon gyakran olvassuk ezt a szveget: ,sten nyugosztalja!
Ez sumrul: ,i s t e e n n u g - u s t a l h a
Elemzs: s t e e n = hall (s) let ura
n u g (n u g a bl rvidts) = pihens csinls, vagyis ,nyugalom
u s (s u bl metatzissel) = neki
t a l vagy t i l = teljess tenni
h a (h e) > j a (j e) optatvusz s felszlt md = legyen
A sumr szveg sz szerint: Hall (s) let ura (isten) pihens csinlst
neki (nyugalmt) teljess tegye!
Ez a szrend mr mai szrendnkkel teljesen egyez!
A mr idzett tanulmnyomban ezt a szrendbeli egyenetlensget azzal
magyarztam, hogy a sumr kezdetben monoszillabikus (sztag) nyelv volt, s
egy sztag-nyelvben a szrend nem br klnsebb fontossggal.
gen figyelemre mlt B. Hrozny (cseh) professzornak a hettita rs
275
megfejtjnek az a megllaptsa, hogy az si sumr nyelv ketts
rtegezs volt. (Ami taln gy is rhet, hogy egy urali s egy altji
snyelvnek az tvzete.)
Nagy Gza, magyar trtnsz viszont ezt az egyenetlensget ugyanazon
nyelv, de egymstl tvol l npcsoportok kln nyelvfejldsvel, majd jra
tallkozsval (i.e. 3500) hozza sszefggsbe.
7.
Vgl mg idekvnkozik az ,esztend szavunk eredetnek vizsglata.
A sumrek ber s htatos figyeli voltak a termszetnek. Szalkotsuk
melynek valsgos ,mvszei voltak, javarszt ezen alapszik.
szrevettk, hogy a zld nvnyzet bizonyos id mltn megsrgul,
elpusztul. Ezt a sumrok gy fejeztk ki:
S a r g u l ~ s a r g a l
Elemrl elemre: s a r = zld nvnyzet
G u l vagy g a l = elpusztul
Jelentse: a zld nvnyzet pusztulsa.
Ez teht a ,srgul ~ srga szavunk eredete.
Tudtk teht, hogy a vegetci elhal, elmlik. Ezt ms szval gy fejeztk
ki: u s vagy e s. Ez egybknt az , s z (vszak) szavunk eredete. Azt is
tudtk, hogy a termszet j letre kel, jj led. Ezt a t i n > t e n szval
jelltk. A termszetelhalsnak s jjszletsnek folyamata azonban
hosszabb idt vesz ignybe. Ezt az idszakot u d u (lekopssal: d u) vagy u n
u ~ u w u (m u ~ w u) szval fejeztk ki.
Az itt felsorolt szavakat sszetve megkapjuk az:
u s t e n u d u, illetve
e s t e n d u sszetett szt.
Ennek jelentse: az elmls (termszet halla) s az let (termszet
jjledsnek) idszaka.
Ez teht az ,e s z t e n d szavunk eredete.
A mai nyelvnkben az ,esztend mellett az , v szt is hasznljuk ez az
ltalnosabb.
276
Ennek a sumr megfelelje: az u m u ~ u w u, els lekopssal: m u (w
u).
Jelentse: idszak, v.
Ennek ,emesal dialektusbeli vltozata: e w e (e m e), ami megfelel a mai
ve, v szavunknak.
8.
Ezzel a rvid tanulmnyunkkal az volt a clunk, hogy nhny si
szavunk sumr egyeztetst bemutassuk, s gy eloszlassuk tudomnyos
kreinknek azt a tves hiedelmt, hogy a sumr-magyar azonossg ttele az
,strtneti csodabogarak kz tartozik, s ennek kijelentse utn a
,sumrkedst vgleg lezrtnak kell tekinteni.
Az a krlmny, hogy egyesek a Zsirai Mikls ltal emltett rgi
nyelvekkel: etruszk, baszk, egyiptomi, zsid, stb. ksreltk meg s itt
hangslyoznom kell nem egszen alaptalanul egyeztetni nyelvnket, csak
azt bizonytja, hogy a magyar nyelv egyike a vilg legsibb nyelvnek.
Tudvalev, hogy a sumr kultra s nyelv, vzbe dobott kknt terjedt el
a korabeli npek tengerben. De tovbb menve, ebbl a kultrbl rszesltek
mg a fiatal indogermn npek is. Ezt C. Antran francia asszirolgus aki igen
sokat fradozott azon, hogy a sumr rokonsg ,dicssgt az indoeurpai
npek szmra megszerezze . gy ismer el: ,az indoeurpai kultra alapja
nagymrtkben, a sumr kultra! yen irny kutatsokat folytattak az angol,
nmet, orosz s amerikai utsok is, eleget tve npk irnti ktelessgknek.
m a magyar tudomnyos krk a sumr-magyar kapcsolatok behat
vizsglatt br erre minden alap megvolt rthetetlen okbl mellztk. Papp
Lszl, kitn magyar nyelvsznk, ,A sumr-magyar krds cm (1970)
dolgozatban knytelen elismerni, hogy a ,magyar tudomny a felszabaduls
ta klnsen, de az egy Varga Zsigmond kivtelvel mr az els
vilghbor ta elhanyagolta a sumr krdst. s ez gy van, manapsg is!
Jl lehet a magyar tudomny oly kitn kpzettsg s kimagasl tuds
,nyelvszgrdval rendelkezik, hogy ha ez e krds megoldsra ,rllana,
meggyzdsnk, hogy rvidesen igen jelents s gazdag eredmnyeket
277
tudna felmutatni.
Termszetesen, mint a tudomnyos krdseket ltalban, gy a sumr
krdst sem szabad megkzelteni ,eltlettel. Nem lehet ilye fontos,
nagyhorderej s az egsz tudomnyos vilgot ,par excellence rdekl
tudomnyos krdst egy kzlegyintssel, vagy egy csak tekintlyre alapozott:
,badarsg szval elintzni.
Erre feleletl el kell mondanunk m g a kvetkezket.
9.
Az strtnet kzismerten komplex tudomny. segdtudomnyai kztt
ktsgtelenl a ,nyelvszetet illeti a vezet szerep. Nyelvnk si szavai
valsgos trtnelmet mondanak el, s csodlatos tanbizonysgot tesznek
si kultrnk s a magyarsg kzelebbi s igazi eredete mellett.
Ell idzett tanulmnyomban foglalkoztam els fejedelmnk: ,lmos
nevvel s bebizonytottam annak si sumr eredett. A nagyobb bizonyossg
kedvrt vizsgljunk meg nhny nevet els fejedelmnk csaldfjbl
vajon ezek is sumr eredetek-e?
Anonymus: ,Gesta Hungarorum cm krnikjban amelyrl fel kell
tennnk, hogy valamely rgebbi krnika alapjn kszlt, a kvetkez ilyen
neveket talljuk.
1. u g e k nobilissimus dux lmos atyja
2. e u n e d u b e l i a n i d u x Emese atyja
3. e m e s u u g e k felesge: lmos anyja
E z e k m i n d j s u m r n e v e k !
E neveket vizsgljuk meg egyenknt, elemrl-elemre.
ad.1.) u g e k: sumrul: u g e k e > u g e k
u g = np
e g e > e k e > e k (i g e bl hts lekopssal) = r, uralkod
Jelentse: a np ura (fejedelme)
ad.2.) e u n e d u b e l i a n i
sumrul: e n e d u b i i l i a n n i
e n e ~ e n = r, uralkod
278
d u = gyermek
b i i l i > b e l i (i b b i i l i bl) = r, kirly, sz szerint: az g
(isten) fia.
Dvid Antal fent idzett mvben utal arra, hogy a sumrok nemzeti
istennek: e n l i l nek, a leveg urnak kzismert neve volt, a ,b l = r
(kirly).
V. B l > P l helysgneveinkkel, valamint az ugyanebbl szrmaz
Peleske, Pilis fldrajzi nevekkel.
a n = g vagy isten, a n n i vagy a n n a, ennek genitvusz.
A nv teljes jelentse: uralkodja az g urnak (kirlynak) gyermeke.
rtelmezsnk helyessgt altmasztjk az n. sumr kirlylistk, ahol
is tbb hasonl nevet tallunk.
E n: m e e n d u a n n a = r: az g (a n n a) kirlynak (m e e n)
gyermeke (d u).
E n: m u e n g a l a n n a = r: az g kirlynak gyermeke (g a l)
E n: m e e n l u a n n a = r: az g kirlynak embere ( l u)
E n: s i b z i a n n a = r, az g kegyes (z i) psztora (s i b)
E n: g e d u a n n a = rn: az g urnak (g e) gyermeke (du)
Ez utbbi mr nem kirly, hanem holdisten fpapnje volt r
vrosban (i.e. . vezred kzepn), de viszont a kirly lenya.
Leonard C. Volley, angol rgsz r vrosnak feltrja megemlti, hogy
a sumroknl szoksban volt, hogy a kirly lenya lett a ,holdisten fpapnje.
Ezt fogjuk ltni a kvetkezkben is.
ad.3.) e m e s u sumrul: e m e s u = kegyes anya, de a sumr sztrak
(Deimel) szerint = papn, fpapn (e m e s)
e m e = anya
s a g (s u g, s i g) lekopssal s a, s u, s i = kegyes, tiszta
minthogy e m e s e is uralkod (dux) lenya volt, ktsgtelen, hogy a rgi
sumr hagyomnyokhoz hven, fpapni tisztet tlttt be.
gy neve tulajdonkppen ,egyhzi mltsgot fejez ki.
Anonymusnl a ,dux fejedelmet jelent (Almus: primus ,dux Hungarioe).
Mondhatjuk teht, hogy az itt trgyalt si magyar ,fejedelmi szemlyek,
279
valamint lmos fejedelem neve is, a fentiekbl kitnen, egytl-egyik j s u m
r n e v e k
Ha ez gy van mr pedig gy van- akkor ez nemcsak egyszer
nyelvszeti bizonytka a sumr-magyar azonossgnak, hanem
tanbizonysga egyben a magyarsg sumr eredetnek is!
Az sszehasonlt nyelvtudomny szerint a nyelvrokonsgnak
legfontosabb ismrve: a lexiklis (szkincsbeli) s grammatikai (nyelvtani)
egyezs. Ezek a kritriumok legjobban megfigyelhetk a mondatokban. Mr
pedig nincs s nem volt a vilgnak olyan l vagy holt nyelve, amellyel a
hangtrtnet alapjn egsz magyar mondatokat lehetne minden klnsebb
nehzsg nlkl egyeztetni.
lyen nyelv csak egy van s pedig az si sumr nyelv. Ez a sumr
magyar azonossgnak minden ktsget kizr legnagyobb bizonytka.
Budapest, 1970, december 1.
Dr. Novotny Elemr
Budapest, X. Krpt u. 13.
280
A Tihanyi Aptsg Alaptlevele
- egyik legrgibb nyelvemlknk -
(1055)
281
Ez a nyelvemlknk 1055. vben kelt. Tartalmazza . Andrs magyar
kirly ltal alaptott tihanyi Benedek-rendi Aptsg rszre adomnyozott
birtokokat, s annak hatrait. Az oklevl hitelessghez ktsg sem fr!
Az oklevl latin nyelven rdott. Nyelvszeti szempontbl kiemelked
fontossgv a latin szvegbe begyazott ,magyar nyelv szrvnyok
teszik.
Vegyk ezeket sorra.
1.
Az els ,magyar szrvny
T i c h o n
Ez a mai nevn: T i h a n y, amint a cmben is szerepel. A nv a ksbbi
latin nyelv oklevelekben: Tikhon, Tikoniensis, Tichoniensis. Teht ezekben a:
k, kh, ch rs vltakozik, majd ,h-ban llapodik meg. Ez a hangvltozs a
sumr hangfejldssel egyez: g vagy k > h h.
A nv sumr prototpusa (salakja):
T i k u u n u
A sumr szveg elemrl-elemre:
t i (t i l bl) = let
k u = fnyes, tiszta, kegyes, szent
Jules Oppert (francia) az ,e m e k u szval kapcsolatban utal arra,
hogy a ,k u imdst is jelent, ezrt ,szent rtelemmel kell fordtani teht
,szent nyelv;
u n u = hz, laks
Pl. u d u n u = Nap (vilgossg) hza, egybknt ,Larsza vros si
neve. A magyar helysgnevek kztt megfelelje: Adony kzsg.
Tihany jelentse: Szent (kegyes) let hza.
Nyelvszeink a sumr nyelv ismerete nlkl a szlv Tichomir,
Tichoslav szemlynevekekkel hoztk etimologikus kapcsolatba a nevet. A szlv
nyelvben azonban a kezd ,t i sztag ,t y i nek olvasand, s ejtend.
Sokkal inkbb elfogadhat a fenti megolds, mert hisz Tihany volt a
szerzetesrend Aptsgnak kolostora s temploma, s itt valban szent
282
(kegyes) let folyt.
2.
B a l a t o n
Sumrul: b e l s u
Ennek kt eredeztetst ismerjk spedig a szlv ,b l a t o = sr s a
smi ,b a l a t u, jelentse , l e t.
Szerintem mindkt megfejts csak alaki hasonlatossgon alapszik.
Kutatsaim szerint mr a rmaiak majd az avarok idejn e t elnevezse: P
e l s o ~ P e l y s o (P e j s o) volt, aminek etimonja B e l s u = B l (isten) v i
z e.
A B l (Bla) vltozatai: B u l a - B a l a. pontosan ezeket a neveket
talljuk a ,Tihanyi Aptsg alapt levelben: B u l a - t i n > B a l a t i n, ahol
is a t i n > t i n tavat jelent (B l t a v a).
Mindez azt a feltevst tmasztja al, hogy a rmai foglals eltt a
Dunntlon sumr (esetleg (szabr) etnikum npek laktak.
3.
P e t r a
4.
F u k
Ezt a szrvnyt a kutatk azonostjk a mai Sifok helynv msodik
tagjval.
Sumr salakja (prototpusa) s fejldse:
b u u g u > b u u k u > p u u k u >f u k u > f o k
Ez tulajdonkppen a: b i i g i > b e e g e = f e j, f fels rsze, eleje
jelents sznak ,u hangzs vltozata, ahol a ,g fejlds ,k-nl megrekedt,
szemantikailag egybevethet, a vrfok hegyfok szavakkal, ahol is a fok sz a
vr vagy hegy kiemelked fels rszt jelenti.
5.
283
H u l u o o d i
E nyelvemlknkben kt zben is elfordul a Huluoodi helynv, mely
egybknt egy nagyobb birtoktestet jellt a Balatonnl. A helynv sumr
prototpusa:
H u l l u h u u d i
Jelentse: h a l l r e
Ez valamelyik ,Sorsmeghatroz (Namtar) isten, valsznleg: N n a
s t r neve, amit si sumr szoks szerint, mint v s vd nevet
szemlynvknt is hasznltk.
Elemzs:
g u l vagy g e l > h u l > h a l = pusztuls, megsemmisls
l a vagy l u (l a l > l u l bl) = teljes, teljesnek lenni
a kt szt sszetve: h u l l a l vagy h u l l u = teljes pusztuls, azaz h a
l l.
V. a mai ,hall s ,hulla szavainkkal.
h u (g u vagy g a bl) = genitvusz eset
u d vagy a d = riz (de Atya is)
i vagy e (teljesen: i n i vagy e n e) = v (z birtokos nvms
egyes szm 3. szemlye)
itt is az ,u = ,o ;olvasata teht: ,h o l l o d i, sok ilyen magyar csaldi
nv van. A kutatk ,H o l l d kzsg nevvel azonostjk. (Ez szintn
lehetsges.)
6.
T u r k u
Ez a szavunk kt sumr szbl tevdik ssze:
t u r (d u r bl) = bejrat
k u (g u bl) = hely
Jelentse: bejrati hely
7.
Z a k a d a t
284
Sumrul: z a k a d d a- a t u
A nyelvemlkben ktszer fordul el egybknt igen gyakori fldrajzi
nv haznkban. Mai nven S z a k a d t.
Jelentse: h a t r k , sz szerint: kt riz kve. Ms sumr vltozata: z a
k u d d u u r r i, azonos jelentssel. Az elnevezs onnt szrmazik, hogy
a sumr hatrkveken az sten s kirly, teht kt riz (psztor) kpe volt
lthat. Ezek riztk a hatrokat, s ezrt volt szent s srthetetlen gy a k,
mint a hatr.
Elemzs: z a = k
k a d d a vagy k u d d u = kett (k a s d a bl, elre hat
hasonulssal)
a t u s u r = riz (Halevy szerint, is!) a t u a sumr u t u
vltozata
8.
A r u k
Sumrul: a a r k u > a a r u k
Elemzs: a = v z
a r = m e n s, folys
k u vagy k i = h e l y
Jelentse: vz folysnak helye
9.
S e g
Lsd a 76. szmnl.
285
10.
U r s a
Sumrul: u r s a vagy u r s i
Szintn helynv. A kutatk kapcsolatba hozzk: r s, r s i
helynevekkel. Szerintem ez eredetileg mltsg, majd szemlynv volt.
Jelentse: Kegyes psztor (r. A teljes sumr nv: u r s u u r u = a
vrosllam kegyes psztora (re).
Anonymus ,Gesta Hungarorum cm krnikjban (1200 krl)
pontosan gy szerepel, mint honfoglal vezrnv.
Elemzs: u r vagy s i b = riz, psztor
s a s s i s u (s a g bl) = vrosllam
k a l a m m a = orszg
11.
Z i l u k u t
Sumrul: s i l a k u t
Elemzs: s i l a = t
i g u t a > g u t a > k u t a = k t
a kprs tjn fejldtt sumr nyelvben az ,i g u sz nemcsak szemet,
tekintetet, hanem knnyet s forrst is jelentett (fontaine). Ez a francia
nyelvben k u t a t is jellt. Jelentse: vz forrsnak helye.
12.
K u e s k u t
Jelentse: kves kt
13.
K e r t h e l
Sumrul: k i r t (i) g i (k i)
Elemzs: k i r = bekert, kr
t i (t i l) = befejez, teljess tesz (Halevy)
g i (k i) = hely
286
Jelentse: bekertett hely, vagyis: kert hely.
14.
k o k u z a r m a
Sumrul k u u k u z a a r m a
Elemzs: k u = k e g y e s
u g vagy u k u = n p
z a (z a g bl) = s z e n t
u r u = v r o s
m a d a = f l d
Jelentse: szent vros fldjnek kegyes npe.
15.
K e u r i s t u e
16.
F e k u v e i e z e
17.
P u t u w u e j e z e
j sumr: p u t u w u e g e z e (e t( k e e n e s
Rgi sumr: p a t a m u i g i z i (e t) k i i n i s e
A ,p a t a m u E n l i l k e kifejezs gyakran szerepel az kiratos
tblkon. A szakirodalombl pedig ismerjk a P a t e n z i, P a t e z i
vagy csak rviden ,E n s i kifejezst, mint a sumr papkirlyok cmt. tt
tudni kell, hogy az si sumr jogszoksok szerint az orszg legitim uralkodja
csak az lehetett, aki E n l i l istentl Nippurban fpapja tjn az uralomra
megbzst nyelt, pontosabban, akit az ,nven nevezett. Ez sumr kifejezssel:
P a d - d a m u > p a t a m u, elrehat illeszkedssel: p u t u m u.
(vagy i g a z r).
Szemantikailag (jelentstailag) ez teljesen egyez a sumr kirlyok e n
287
z i cmvel.
A ,p u t u w u e j e z e = nven nevezett kegyes (igaz) r, teht
ugyanannyit jelent, mint a sumr: P a t e z i, vagyis uralkodt, kirlyt.
Ehhez kapcsoldik az e t latin ktszval a
18.
K n e z
tt nyilvnvalan hangkiess (elzi) trtnt. Olvasata: k e n z. minthogy
a sumr ,s a magyarban is sok esetben ,z-v vltozott a sumr prototpus:
Eredeti alakja, k e e n e s e, k i i n i s e
Jelentse: K i e n (E n k i) = isten gyermeke
e s (u s i s) = gyermek, vr, ivadk
Sz szerinti jelentse egyezik a k i i n g i r > k e e n g e r rgi sumr
npnvvel. A kirlylistk szerint a . r i dinasztia egyik kirlya E n t e m e n
a kortrsa:
L u g a l K i i n i s e d u - d u
Minthogy gy a sumr, mint a fenti szvegben ez a sz az uralkodi cm
(l u g a l, P a e s i) utn kvetkezik, valszn, hogy mindkett a kirly
fpapi funkcijra utal. Ezt altmasztja az is, hogy a magyarsggal rintkez
szlv npek ,pap, fejedelem, Frst jelentssel vettk t a trgyalt szt. Mr
ell is emltettem, az a sz helyneveinkben: Kenese, Kenz, Kinizsi, Kanizsa,
formkban fordul el.
19.
L u p a
Sumrul: i l l u i b b a > l u i b a > l u b a > l u p a
Elemzs: i l l u > i l = g
i b i > i b = f i
Jelentse: az g f i a
20.
G a m a s
288
Sumrul: i g i m a s > g i m a s > g a m a s
Elemzs: i g i > g i (g a) = r (szemet nyit, azaz r)
m a s = f n y e s
Jelentse: f n y e s r
21.
Z i g e t z a d u
Sumrul: s i g i d - z a d u
Elemzs: s i g = megtlt, meghord
i d vagy i = v z
z a d u = h e g y
Jelentse: a vz tltse, hordalka = sziget
22.
G i s n a u helynv
Sumrul: G i i s n a g u
Elemzs: g i - i s vagy d i - i s = r
n a (vagy n u) = nagynak lenni, kiemelkedni
g u (g e) lekopssal ,u = adjektvum kpz
Teht: n a g u vagy n a u = nagy, magas
Ezt a helynevet K i s b r kzsg nevvel azonosthatjk a kutatk.
Miutn: k i i s (g i i s bl) = r; b a r = fnyes, ennek jelentse: Fnyes r.
Azt, hogy ki ez a fnyes, illetve nagy r, megmondja a kzsg rgebbi
neve: A p t i (Ki s b r a p t i), vagyis a Tihanyban szkel , A p t.
nyelvemlkeinkben elfordul a: ,d i i s vltozat is: D i s n a a z a g =
disznaasz.
Sumrul: D i i s n a u a z a g
Az eddig ismeretlen ,a z a g sz jelentse: fnyes, tiszta, szent. Sz szerinti
jelentse: Szent (vagy fnyes) nagy r.
Ez nyilvnvalan mg magasabb egyhzi vagy vilgi mltsgot jellt.
Ma mr pontosan azonostani nem tudjuk.
289
23.
F i z e g
Sumrul: b i s e g
b i =fnyes, tiszta
s a g > s u g = v z
Jelentse: fnyes, tiszta vz
24.
M u n a r a u k e r e k u s m u n a r a u b u k u
Mindht hatr megjells a ,g i s n a u aptsgi birtokra vonatkozik. Szerintem
gy a ,k e r e k u , mint a ,b u k u helysgnevek, jelzs formi. Teht k e r e k
i, f u k i, a m u n a r a u m o n - a r a u sz sumr megfelelje:
M u n a a r a u
Ez, elemrl elemre: m u = m a g (S. LAngdon szerint)
n a = k
a r a u = r l
Sz szerint: m a g o t r l k vagyis m a l o m. s. A npies ,m n r
szval, ami malomgazdt jelent.
A m o g y o r sz hasonl a fentiekhez.
M u g u r u vagy m u u n g u r u = kerek mag =(magja kerek). m u
= m a g
u n (u n u) = v
g u r = k r b e m e n , krbeforg, vagyis k e r e
k.
Jelentsk: a kereki s foki malom.
25
U l u u e s m e g a i s
Sumrul: u l u e s m e g a e
Elemzs: u l u = tvoli, rgi, s
e s = tbbes jel
m e (m u) = rendelet, elrs
290
g a > h a = tesz, csinl
e (e n e) =
Jelentse: a rgiek, sk megyje (rgi m e g a), rendeletet, elrst csinl
(hely).
27.
F i z e g a z a a (g)
Sumrul: b i s e g a z a a
b i = fnyes, tiszta
s a g > s u g = v z
a z a g = s z e n t
Jelentse: t i s z t a, s z e n t v z
28.
B r o k i n a r e a
Sumrul: b a r a k i n a r e a
Elemzs: b a r a = s z e n t l y
g i n a > k i n a = igazi, valsgos
Jelentse: i g a z i s z e n t l y
29.
K u r t u e l f a
291
30.
H u r h u
Sumrul: h o r h u > h u r h i > h o r = h e g y
31.
M o r t i s
Lsd. a 37.-nl!
32.
S a r f a u
Sumrul: s a r f u
Elemzs: s a r = forrs
p u = f
Jelents: f f o r r s
F e g > f e h > f e = f
33.
E r i i t u r e a
Sumrul.U e r i i d d u e r a
Elemzs: e r i = eredet, nemzs, szrmazs
i d (i t) = v z, f o l y
e r a = latvusz (e- n e r a bl), amely
hangtdobssal (metatzis) lett ,r e
Jelentse: a folyvz eredetig
34.
O h u t c u t a r e a
Jelentse: r e g () k u t r a
35.
H o l m o d i r e a
Sumrul: g u l m u h d i a e r a
292
vagy g u l m a h d u a e r a
Elemzs: g a l (g u l) = n a g y
m u h = m a g a s z a t o s
d u = g y e r m e k
Jelentse: a nagy magasztos (isten) gyermeke
36.
G n i r u u e g e h o l m o d i a r e a
Sumr szveg: g e n i i r w u e g e G u l m u h d i a
Rgibb forma: g e n i i r m u i g i G a l m a h d u a
A sumr szveg elemrl-elemre:
g e = e g y, els (e g e bl els lekopssal)
n i i r = fejedelem (n i m g i r sszevonsa)
m u w u = , v, de lehet ,nevezett is
i g i >e g e = r, uralkod, tekint
g a l > g u l = n a g y
m a h > m u h= m a g a s z t o s (sten), m a > m u bl
d u > d i = g y e r m e k
A szveg ttve mai nyelvnkre: Els fejedelem ura (nevezett r) ,G a l m a
h d i a = nagy Magasztos gyermeke.
tt fel kell hvni a figyelmet, hogy a sumrok:
M a h = Magasztos cmmel mindig a legfbbnek tartott istenket tiszteltk meg.
E l l i l (E n l i l) istennek volt a cme.
V. s i n ( z i n) sumr vrosllamban:
E g a l m a h = Nagy Magasztos hza (temploma)
K a d i n g i r ben, B a b i l i ben: E m a h
r vrosllamban pedig: E n u u n M a h
Mr emltettem, hogy a sumr nyelv fejldsben a ,g hangz ,h h
tjn igen gyakran lekopik. Ezrt a ,G a l m a h d i nv is ,A l m d i-ra
vltozik. Ma is van ilyen nv a Balaton nyugati partjn: Balaton-Almdi.
37.
M o r t i s u u a s a r a k u t a r e a
293
Elemzs: m o r t i s (a m u r u bl) = p s z t o r
u u a s a r a = v s r
i g u t a > g u t a > k u t a = k t
Jelentse: psztorok ktja
38.
N o g u a z a h f e h e r e a
Sumrul: n u g u a z a g b e e g e
Elemzs: n o g u > n a g u > n a u = nagy, magas
a z a h > a z a g = fnyes, tiszta, szent
f e h e = fej, f
Alakulsa: b i i g i / b e e g e > p e e g e > f e g e > f e h e > f e j e > f e j
(fnv)
Jelentse: nagy, szent (fnyes) r,
Hatrt megjell helynv
39.
C a s t e l i c
Sumrul: g a s u t i l u k e
Elemzs: g a s u > g a = hz
t i l > t i l u = krlzrs
k e (k i) g i > g e = hely, fld
jelentse: krlkertett hely (telek) s hz = kastly
40.
F e h e r u u a r u r e a m e n e h h o d u u t u r e a
Sumrul: b i g i l i r u b a r u a r a m e e n g a a d u u d u ( u t u)
m e e n e g r a
Elemzs: b i g i (b i l g i) = fny, tz
ir = raszt
Jelentse: fnyt raszt, vagyis = f e h r
u b a r u = vr (fnv), vds, oltalmazs (R. Labat)
294
u (k u bl) = hely
b a r = krlvesz
Jelentse: krlvett hely, vagyis v r
r e a (e n e r a bl) = r (latvusz)
m e n e h (m e e n e g e) > m e n e g > m e n e h > m e n =
m e n
h o d u / g a a d u > h a d u = h a d
g a a b = ellene
Jelentse: ellene mens, hadba mens
u t u = t
u (k u bl) = h e l y
Jelentse: mens, jrs helye, azaz = t
Jelentse: Fehrvrra men hadi tra
41.
P e t r e n e z i a h e l r e a
Elemzs: p e t r e = P t e r
z i e n a g a > z e e n a j a > z e n a j a > z e n e j a >z e n
i a = s z e n t
z i (s i) = kegyes, tiszta
e n vagy e n t u g (i n e n) = tekint, s z e m
g e g i (k e k i) = h e l y, f l d
e r a = r
Jelentse: Pternek a szentnek a helyre (fldjre).
42.
F o t u d i
295
43.
A r u k t u e
Lsd a 8. szmnl
44.
K a n g r e a v i a
Sumrul: k a a n g a r vagy tbbes szmban k a a n g a r e s (Az ,s
tbbes jel, jelentse: s o k)
Amint a latin szveg megjelli, ez t n v, egyben birtokhatr. tt is
kiesett a msodik magnhangz, a ,z vghangz elzmnye: ,s. Olvasata
teht: K a n g a r e s.
A sumerolgia ttri megllaptottk, hogy a sumr np legrgibb neve:
K i i n g i r, vagy K e e n g e r (Oppert, Delitzsch).
K i i n vagy K e e n ( n k i, E n k i) istennv. Jelentse: Als vilg
(K i) fld s vizek u r a. egybknt a sumrek teremt istene, az isteni trisz
harmadik tagja.
G i r >G e r vagy G a r = gyermek, nemzett (F. Delitzsch teremtmny-nek
fordtja).
Jelentse teht: K i e n (isten) gyermeke.
A ,K e e n g e r mlyhang vltozata, a ,g a r-hoz elrehat
illeszkedssel: K a a n g a r.
Ehhez kpest a ,k a a n g a r tbbes szma:
K a a n g a r e s
Megkaptuk teht a ,K a n g r e z nv eredeti alakjt. Az oklevelekben
elfordul ,k a n g r e z K a a n g a r e s v i a azt jelenti, hogy a
A ,k e e n g e r tbbes szma: ,K e e n g e r e k e (vagy K e
e n g e r e s) = E n k i g y e r m e k e i .
Ez utbbit teljesen azonos formban megtalljuk ,Benedek veszprmi
ispn (comes) 1171. vben kelt vgrendeletben, mint terra: ,K e n g e r e k
et.
Jelentse itt is: sumrok, azaz magyarok fldje.
Ezek p e r d n t bizonytkok
296
Megjegyzem itt, hogy a ,k e e n g e r, K u u n g u r, K a a n g
a r sumr npnvvel felttlenl etimolgus kapcsolatban llnak a Hungria,
Hongrois, Ungheria, Ungarn orszg nevek, amelyek klnfle nyelveken
,Magyarorszgot jellik.
45.
L e a n s i h e r
Sumrul: g i l e a n s u
Elemzs: g i l > k i l = leny
e (e n e bl) =
a n (e n alakprja) = r, tekint
s u (s a g) = tiszta, kegyes
Jelentse: kegyes (tiszta) tekintet leny
46.
A r u k f e e
Lsd 8.-nl
47.
L u a z u h o l m a
Sumrul. l u h a z u - h u l u m u
Elemzs: l u g (l a g bl) > l u h = l, jelentse: hz, von, mely egyben
menst, jrst is jelent.
a z u = tud, rt, ismer
Jelentse: lhoz rt, vagyis l o v s z
H o l m a
Sumrul: h u l u m u > h u l m u
Elemzs: h u vagy h u l u = f l d, h e l y
l u (nvms) = v ,
m u > m a = magas (R. Labat)
Jelentse: magas fld, domb, h a l o m
297
48.
E k l i (latin: Ecli)
tt is hangkiess trtnt. Teljesen E k i l i vagy E k e l i.
Sumr formja: E k C - i l i (E g e vagy g i i l i bl)
Jelentse: Az , g u r a. teht isten nv, amit szemlynvknt
hasznltak. A kutatk szerint dinai rv (ad portum: E c l i). teht a
szemlynvbl helynv lett: Ekel vagy Ekil. Ma is van ilyen helysgnv: E k e l
(Komrom megye).
tt fel kell hvnom a figyelmet arra, hogy ebben a nyelvemlkben sok a
magnhangz kiess. A magyar nyelv ppgy mint a sumr nem szereti a
mssalhangz torldst s mrskelten alkalmazza az elzit.
Ebbl arra lehet kvetkeztetni, hogy ezt a nyelvemlket nem magyar,
hanem idegen ajk szerzetes foglalta rsba. Ennek az a htrnyos
kvetkezmnye, hogy amint megllaptottam, - a nagy gyakorlattal s
tudssal rendelkez nyelvszeink is, nem egyszer esnek szfejtsk sorn.
49.
F i d e m s i
Az oklevl nem mondja aptsgi birtoknak, hanem annak hatrt jell ,t
e r r a. e nvnl is elzi (hangkiess) trtnt. A helyes olvasat szerintem:
F i d e m e s i
A kutatk Csepel szigetre helyezik, azonban msutt is vannak ily
helynevek.
A trtneti sorrend:
F i d e m e s, F e d e m e s, F d m e s
Ezt a nevet kt rszre kell bontani s pedig:
a.) F i d s
b.) E m e s i (e m e s)
a.) f i d > f e d >f d hangfejldsbl lthatjuk, hogy itt a mai ,f l d
(terra) szavunk archaikus alakjval llunk szemben, amit ma is ,f d f d-
nek neveznek. Az egyike a legsibb szavainknak.
,Sumr fld, mint a folyami kultrk fldje ismeretes. Ezek a k e z d e t
298
i kultrk, a foly fldjn vagyis a partjn alakultak ki. A foly partja volt
eleinte a mvels al vett fld.
Sumrul: b i g i i d = foly partja
Elemzs: b i (nvms) = v
g i g e (,g u is, vagy k i k e) = p a r t, hely
i d = f o l y
Alakulsa: b i g i i d > p i g i i d > f i g i i d > f i h i i d > f i i d > f
d.
rdekes, hogy mr a korai nyelvemlkeinkben is (1047) tallkozunk a
fejlettebb ,f e l d formval, ami nyilvnvalan f e h i d > f e j i d >f a j d > f e l
d alakulssal jtt ltre. Ez is igazolja azt a megllaptsomat, hogy a
nyelvfejlds nem volt egyenletes.
b.) Az ,e m e s i sz sumr prototpusa: e m e s i = kegyes anya.
e m e = a n y a
s i, s u, s a (s a g bl) = kegyes, tiszta, fnyes
A Deimel szerint: ,e m e s = papn, fpapn.
Ez sszhangban ll a sz szerinti fordtsommal. lyen rtelemben ez a
szavunk kiveszett. Megtallhat azonban az ,e m s e sz anya- s nstny
serts jelentssel.
A fentiekhez kpest az oklevelekben szerepl:
F i d e m s i
Teht azt jelenti, hogy f p a p n f l d j e.
50.
A r u k t u e
Lsd a 8. szmnl.
51.
P & r e
52.
B a g a t m e z e e
299
Sumrul: m e s u
Elemzs: m e = r u h a
u (k u bl) = fld, hely
jelentse: a fld ruhzatt jelli, vagyis m e z
53.
A s a u u a g i
Sumrul: a s a u w a g e
Elemzs: a s a >u s u = egyedl, de els is
u (u n u bl) e n e helyett =
w u g e (m a g e) vagy
w u g i (m u g i) = lev, ltez
Jelentse: egyedl val (egyedl ltez)
54.
O p o u d i
55.
L o p d i
Sumrul: i l i i b i d i a > l i i b i d i a > l e e b e d i a > l e b e
d i > L e b e d i
Elemzs: i l i > i l = g (menny)
d i = g y e r m e k
Jelentse: az g (r) f i a (gyermeke)
A Lopdi nv halastavat jell. A Lebedi nvnek beseny vagy kun
vltozata.
56.
B a l u u a n a
Sumrul: b a l u h u a n a
Elemzs: b a l (b l) = B l isten
h u (g u g a bl) = genitvusz eset
300
a (a n helyett) = , v
n a = k
Jelentse: Bl nak a kve (B l kve)
B l v n y szavunk eredete.
57.
A u i
Sumrul: a u l a > u l a = hely
58.
E l e u n i h u m u k
Jelentse: rgi (eld) h o m o k
59.
H a r m u f e r t u
60.
R u u o z l i c u
61.
(h) a r m u h i g
62.
o h t u k o u
Sumrul: hg u h t u k k u
Elemzs: g u (g u h tbbes szm) = marha, marhk
t u g > t u k > t u h = pihens
k u = hely
Jelentse: m a r h k p i h e n h e l y e
63.
B a b u h u m c a
301
Sumrul: p a b h u m c a
Elemzs: p a b > p a p = atya (R. Labat)
H u m u g = homok
Jelentse: p a p i h o m o k
64.
O l u p h e l (r e a)
Sumrul: u l u b g e r a
Elemzs: u l u b > u l u p > o l u p (ksbb Alap) = r, uralkod az U b
u l nv fordtott vltozata.
G e g i (k e k i) = fld, hely
L u (l i , a l) = , v
Jelentse: r f ld j e
65.
C u e s t i
66.
C u l u n (latinosan: culum, s predium is)
Sumrul: K u l u n u vagy K a l a n
Elemzs: k u l vagy k a l (g a l bl) = gyerek
A n u n u = g vagy gisten
Jelentse: g gyermeke vagy gisten gyermeke
Dvid Antal magyar asszrolgus szerint a sumrok az g vagy isten
gyermeknek neveztk s tartottk magukat. (Babilon s Assur, Budapest,
1926. ) a nv onnt veszi eredett, hogy a t s a predium valsznleg a
,honfoglal k a l a n nemzetsg szllsterlethez, illetve birtokhoz
tartozott. Ez a feltevs azonban tovbbi kutatst ignyel, Mahler Ede (magyar)
kutat megemlti, hogy Nippur vrosa (egybknt a kulturlis let kzpontja)
neve ezzel azonos volt. Sumr fldn ,u r u a z a g g a = szent vrosnak is
neveztk.
302
67.
F e k e t e k u m u k
Sumrul: h u m u g
Elemzs: k u vagy k i (g u > k i bl) = hely, fld
m u g = nyomorsg (dr. Varga Zs. szerint)
Jelentse: nyomorsg fldje
68.
C u e s h u m u c
70.
G u n u s a r a
Sumrul: g u n u s a r
Elemzs: g u n u = a d
s a r = kirly
Jelentse: kirlyi ad
71.
Z a k a d a t
Lsd. 7. szmnl.
72.
S e r n y e h o l m a
73.
A r u k
Lsd a 8. szmnl.
74.
S u m i g
Sumrul: s u m a h d i a
Elemzs: s u (s a g bl) = kegyes, tiszta
303
m a h = m a g a s
d i a = g y e r m e k
Jelentse: a kegyes (fnyes) magasztos gyermeke
Vltozata: s u m u h d i = S o m o d
Marcali Henrik magyar trtnsz szerint Somogy megye rpdkori neve:
S u m a d i a. kitn trtnsznk a sumr nyelv ismerete nlkl ezt szlv
sznak vli, holott ez teljesen azonos a N i p p u i templom S u m a h d i
a nevvel, melynek jelentse: a k e g y e s (f n y e s) M a g a s z t o s g
y e r m e k e.
75.
T h e l e n a
76.
S e g i s t i
Sumrul: s i g i s t i
Elemzs: s i g i s = kints (Hommel)
t i (t i m) = t
Jelentse: t k i n t s
Cum portu & tributu addidit etiem lacum s e g i s t i (76). A portkkal s
szolgltatsokkal (adkkal) hozz adott t a segis-ti.
304
s s z e g z s - a T i h a n y i A p t s g A l a p t -
l e v e l e s z a v a i n a k e r e d e t r l
Brczi Gza finnugor nyelvsz szerint
1. T i c h o n s z l v
2. B a l a t o n s z l v
3. p e t r a l a t i n (k
4. f u k f i n n u g o r
5. h u l u o o d i f i n n u g o r
6. t u r k u f i n n u g o r
7. z a k a d a t valsznleg finnugor
8. a r u k t r k
9. s e g f i n n u g o r
10. u r s a t r k
11. z i l u k u t f i n n u g o r
12. k u e s k u t kut, valsznleg t r k
13. k e r t h e l kert = f i n n u g o r
13/a. h e l i s m e r e t l e n
14. k o k u t i s z t z a t l a n
14/a. z a r m a f i n n u g o r
15. k e u r i s t r k
15/a. t u e f i n n u g o r
16. f e k u i s m e r e t l e n
16/a. v e i e z e valsznleg f i n n u g o r
17. p u t u w u b i z o n y t a l a n
17/a. e j e z e valsznleg f i n n u g o r
18. k n e z s z l v
19. l u p a i s m e r e t l e n
20. g a m a s i s m e r e t l e n
21. z i g e t z a d u f i n n u g o r
22. g i s n a u t r k
23. f i z e g f i n n u g o r
305
24. m u n a r a u k e r e k u ersen vitatott
25. u l u u e s t r k
25/a. m e g a g i a s z l v
26. m o n a r a u b u k u teljesen bizonytalan
27. f i z e g a z a a f i n n u g o r
27/a. a z a a b i z o n y t a l a n
28. b r o k i n a r e a s z l v
28/a. r e a (nvut) u g o r
29. k u r t u e l f a t i s z t z a t l a n
30. h u r h u t i s z t z a t l a n
31. m o r t i s l a t i n
32. s a r f e u c s u v a s t r k
32/a. f e u f i n n u g o r
33. e r i i t u r e a f i n n u g o r
34. o h u t o u t a r e a f i n n u g o r
34/a. c u t a (k t) b i z o n y t a l a n
35. h o l m o d i s z l v
36. g n i r u u e g e h o l m o d i a bizonytalan
37. m o r t i s u u a s a r a p e r z s a
38. n o g u a z a h f e h e i s m e r e t l e n
38/a. a z a h f e h e f i n n u g o r
39. c a s t e l i c s z l v
40. f e h e r u b i z o n y t a l a n
u a r u p e r z s a
m e n e h f i n n u g o r
r e a u g o r
h o d u i s m e r e t l e n
u t u i s m e r e t l e n
41. p e t r e z e n i a h e l s z l v
r e a, h e l i s m e r e t l e n
42. f o t u d i i s m e r e t l e n
43. a r u k t u e t r k
306
44. k a n g r e z v i a i s m e r e t l e n
45. l e a n s i h e r v o g u l c s e r e m i s z
46. a r u k f e e t r k
47. l u a z u h o l m a u g o r
48. e k l i n m e t e l z m n y e
49. f i d e m s i f i n n u g o r
50. a r u k t u e t r k
51. p & r e
52. b a g a t m e z e e s z l v
52/a. m e z e e f i n n u g o r
53. a s a u u a g i n e m t i s z t z o t t e r e d e t
54. o p o u d i
55. l o p d i i s m e r e t l e n
56. b a l u u a n a s z l v
57. a u i i s m e r e t l e n
58. e l e u n i h u m u k f i n n u g o r
59. h a r m u f e r t u f i n n u g o r
60. r u u o z l i c u f i n n u g o r
60/a. l i c u n e m v i l g o s
61. (h) a r m u h i g k t e s
62. i o h t u k o u i s m e r e t l e n
63. b a b u h u m c a i s m e r e t l e n
64. o l u p h e l (r e a) t r k
65. c u e s t i f i n n u g o r
66. c u l u n t i s z t z a t l a n
67. f e k e t e k u m u k u g o r
68. f u e g n e s h u m u c t r k
69. c u e s h u m u c f i n n u g o r
70. g u n u s a r a i s m e r e t l e n
71. z a k a d a t lsd a 7. szmnl
72. s e r n y e h o l m a s z l v
73. a r u k lsd a 8. szmnl
307
74. s u m i g t r k
75. t h e l e n a
76. s e g i s t i f i n n u g o r
,szegzs a i+anyi A)tsg Ala)-t levele szavainak eredetrl
Dr. Novotnyi szerint:
Sumr eredet 69 sz 83.13%
Sumer eredete ismeretlen 14 16.87%
sszesen: ./ 1000
Brczi Gza szerint:
Finnugor eredet 23 27.71%
Valszn finnugor 2 2.4%
Ugor 4 4.8%
smeretlen 15 18.07%
Bizonytalan 8 9.63%
Tisztzatlan 4 4.8%
Vitatott 1 1.2%
Nmet 1 1.2%
Trk 9 10.84%
rni 2 2.4%
Trk csuvas 1 1.2%
Szlv 11 13.25%
Latin 2 2.4%
sszesen: ./ 11210
308
Az kori Kovarezm (Chorezm) npeirl
- t a n u l m n y
309
Szergej Pavlovics Tolsztov, orosz akadmikus: , Po szledm drevnye
chorezmijszkoj civilizcii cm mvben (magyarul: ,si Chorezm cmen
jelent meg Balzs Jnos fordtsban) beszmol a Szovjetuni
Tudomnyos Akadmija ltal szervezett chiorezmi rgszeti expedcijnak
10 ves (1937-1947) munkjrl s kutatsainak eredmnyrl.
A feltrt s ltala kzlt adatok kzl a legrdekesebb, s egyben
legrtkesebb az a tnymegllaptsa, hogy Chorezmben, mr az i.e. V-V.
vszzadban, nagyszabs s igen fejlett ntz berendezsek mkdtek. E
csatorna-rendszerek amire a szerz nyomatkkal rmutat egy ers,
politikailag jl centralizlt llamhatalomra utalnak.
A t9rtnelmi tapasztalatok alapjn ebbl Tolsztov azt a logikus
kvetkeztetst vonja le, hogy ily fejlett ntz-rendszer ltestsvel s
karbantartsval jr nehz testi munkt itt az rks hbork fldjn
semmi esetre sem a szabad masszagta harcosok lttk el, hanem azt a
leigzott npekkel, de elssorban a hadifogoly rabszolgkkal vgeztettk.
Ennek termszetes fejlemnyknt, mr a fenti idszakban a bels
zsiai Chorezm terletn egy hatalmas rabszolga-tart llam keletkezett.
A tovbbiakban Tolsztov felhvja a figyelmet arra is, hogy a rgszeti
adatok tansga szerint az i.e. X. szzadban, j, etnikai elemek rkeznek
Chorezm terletre. Ez idbelileg egybeesik az el-zsiai h u r r i t a (szubar)
trzsek elnyomulsval: r n keleti szlrl illetve az ndus foly vidkrl.
tt Tolsztov utal arra, hogy V.V. Szturove, orosz akadmikus, Bedrich Hrozny
(cseh) professzor megfejtst, az ndus menti mohenjodari feliratot illetne
oda mdostotta, hogy az a vonul h u r r i t a (szubar) trzsek emlkt rzi.
Ami a chorezmi np eredett illeti, Tolsztov a ma is l chorezmi
legendkat figyelembe vve arra a kvetkeztetsre jut, hogy a chorezmi np
k e t t s e r e d e t volt, s ennek egyik sszetevje: az el-zsiai h u r r i t a
(s z u b a r) npcsoport.
Tolsztov eme- rgszeti s trtneti tnyekkel altmasztott adataibl,
arra kell kvetkeztetnnk, hogy itt a chorezmi rabszolga-trsadalomban
egy s i viszonylag magas anyagi s szellemi kultrval rendelkez npnek,
mint uralkod osztlynak kellett hosszabb ideig jelen lenni.
310
Felmerl teht a krds vajon melyik el-zsiai np lehetett ez?
Mi nkntelenl a nem minden ok nlkl, a mezopotmiai ntz
rendszerek nagy mesterre ,a kt foly kzn paradicsomi kultrt teremt:
s i s u m r n p r e gondolunk.
Vizsgljuk meg ht, ezt az nknt knlkoz lehetsget kzelebbrl.
Lapozzuk fel ezrt mindenekeltt s nzzk meg ennek az si sumr npet
trgyal idevg lapjait.
, b i S z i n nek ( b i i l u S i n) a sumr birodalom r i
dinasztija ,megistentett s utols kirlynak, a betr hegyi elmiak (N i
m) elleni csatavesztsvel s fogsgba-hurcolsval. Az kori sumr
birodalom sszeomlott (a sumr kirlylistk szerint i.e. a 2187. vben).
A keletrl srn betr e l m i a k ltal rksen nyugtalantott s a
nyugatrl nagy rajokban beznl smi a m or i t a trzsek ltal minden
normlis letlehetsgtl megfosztott sumr np elhagyta si hazjt.
V.J. Avgyejev szovjet trtnsz: ,-kori Kelet trtnete cm munkjt
elbrl: .M.Djakonov s .M. Lurie szovjet akadmikusok, trtneti adatokkal
altmasztott tnyknt leszgezik, hogy az i.e. . vezred elejn
Sumerfldn sumrok mr nem lteztek. (Legfeljebb szrvnyosan a dli
mocsaras vidken.)
Mahler Ede (magyar) trtnsz s etnogrfus ,Babylonia s Asszria
cm mvben (1906) forrsok alapjn kzli hogy a dli akkdok (vagyis az
a np, mely a sumrokkal legutbb kzs fhatalom alatt egytt lt) az i.e.
2000. vben, a Tigris foly mentn, vagyis a karavnutakon, szakra vonultak
s ott a nyugati smi amoritkkal s a szubr npcsoportokkal egytt
megalaptjk: A s s u r t (Asszrit).
A sumr np vonulsi irnya ezzel azonos volt, de mr korbban
megtrtnhetett, mert mint elbb leszgeztk, az i.e. 2000. vben Sumr
fldn sumrok mr nem voltak.
Ugyancsak orosz forrsok szerint ezidtjt (i.e. 2000. vben) a Tigris
fels folysnl: a Z a g r o s hegysg, az Als Zab foly s a sztyeppe ltal
hatrolt terleten, a baromtenyszt s z u b a r o k tanyztak, akik magukat h u
r r i t k -nak is neveztk (sumrul: k u r r i t a = hegybl val).
311
A szubareuszok mint El-zsia legrgibb laki a kirlylistk tansga
szerint mr a trtnelem eltti idben (i.e. 4000 v eltt) a sumrokkal egytt
ltek s a fhatalmat felvltva gyakoroltk. Mgnem a dl-arbiai akkdok
benyomulva e kt npet (Avgyijev szerint rokon) elvlasztottk egymstl.
Megjegyezzk iss, hogy sem a sumrok, sem a szubrok (szubirok) nem
voltak semitk, de mindkettt szomszdsgon, vagyis kzvetlen rintkezsen
s bartsgosan alapul kapcsolatot fztk a smi a k k d nphez. gy a
kt np jra tallkozott, s egytt folytatta vonulst, de most mr kelet fel. Az
ndus foly mentn a rgszek nemcsak a Tolsztov ltal emltett hurritk, de a
sumr np nyomait is megtalltk. gy Mohenjodarban majd Harrapban is.
(Lsd Dvid Antal: Babylon s Assur cm munkjt.)
Minden valsznsge megvan teht annak, hogy a Tolsztov ltal jelzett
idtjban azaz i.e. a X. vszzadban jutottak el a vonul sumr s hurrita
(szubar) npek Bels-zsia kzelebbrl K o v a r e z m (Chorezm)
terletre.
tt Bels-zsia terletn indult meg az elszaporod sumt ls hurri
(szabr) npek differencildsa vagyis osztdsa s kirajzsa a szlrzsa
minden irnyba.
mde, amint a trtnelmi tapasztalatokbl tudjuk, a npek
differencildst szksgszeren nyomon kveti egy sokkal lassbb
folyamat: az i n t e g r l d s: vagyis a sztszrd npcsoportoknak j
npelemek felvtelvel, s e g y kiemelked vagy harciasabb trzs
vezetsvel j npekk val alakulsa. tt,e folyamatnl, igen jelents
szerepet jtszottak, a bels zsiai s altji s l a k o s t r k npek, ms
oldalon, de mr kisebb mrven az urali finnugor npcsoportok.
Mr a Szovjetuni eredeti fldrajzi (geogrfiai) neveinek puszta
ttekintse alapjn is nyugodtan llthatjuk, hogy i.e. s i.sz utni . vezredben
a Csendes-centl (Amurtl) a Dunig eurzsiai fldrszt, s annak fleg fves
sztyepps vonulatt - s u m r s h u r r i t a npek tartottk hatalmukban,
illetve ellenrzsk alatt.
Kutatsaink szerint s u m r e r e d e t s e t n i k u m npek voltak:
A szauromatk, szktk, masszagtk, dkok, avarok, bolgrok, kunok,
312
besenyk s magyarok.
Ezek javarsze az slakos trk npekkel keveredve si nyelvt
elvesztette eltrksdtt.
Egyedl a finnugor npelemekkel gyarapodott magyar np rizte meg
mindvgig si nyelvt, s mint a magyar trtnelembl tudjuk, sokszor
torzsalkodsok s ellensgeskedsek utn is, mindig kszsgesen fogadta be
nemzettestbe, a testvrnpek tredkeit, de nagyobb csoportjait is.
S z u b a r (hurri) npek voltak: a h u n o k (a nyugati hunok vagyis Atilla
hunjai), a f e h r hunok vagy e f t a l i t k s a s z a b r o k. ez utbbiak
Szibria nvadi
A hun s szabf (szabar) np egyeredetnek s azonossgnak mr az
is komoly bizonytka, hogy a trtneti forrsok az a v a r o k a t: u a r c h o n i
t k n a k vagyis a v a r h u n oknak nevezik, de perzsa forrsok ugyanezt
a npet a b a r o s z a b i r nven emltik.. ennek trtneti magyarzata az,
hogy az Vegyes 30/ szzad elejn, a Csendes-cen partjairl megindul
avarok (zsuan zsuan vagy z e n z e n np) az rtis foly mentn tanyz
szabirokat lerohanjk s trzsszvetsgre knyszertik (Priscos Rhtor). nnt
van az a v a r h u n = a v a r s z a b r elnevezs.
Vizsgljuk meg most, hogy mily trgyi bizonytkok tehetik s teszik
ktsgtelenn a sumr npek jelenltt a bels zsiai Chorezmben.
nzetnk szerint itt elssorban a korabeli fldrajzi nevek jnnek szmtsba, de
ugyanilyen sllyal esnek latba: korabeli npnevek, valamint az uralkodnevek
kielemzett s u m r eredete. gaz ugyan, hogy a sumr nyelv npelnevezs
nem felttlenl jelenti azt, hogy az illet np sumr etnikum -, de a sumrek
jelenltt e trtnelmi fldn vitathatatlanul igazolja.
Vizsgldsaink sorn legelszr is Kovarezm (Chorezm) nevt
vegyk szemgyre. Ezzel az orszgnvvel, illetve annak eredetvel maga
Sz.P. Tolsztov is oldalakon t foglalkozott. Minthogy azonban megtlsnk
szerint tves alapbl indult ki nem juthatott helyes s megnyugtat
eredmnyre. lltsuk teht K o v a r e z m (Chorezm) nevt egyms mell a
klnbz korabeli npek elnevezsben.
Babiloni: k i m a r i z m a
313
Elmi: m r a z m i
-perzsa: u v a r a z m i s
Avesztban: u v a i r i z e m
Arab: c h w r i z m
Grg: X o
Latin: c h o r a s m i a
Ezen elnevezsek kztt a legrgibb, s egyben a legteljesebb a babiloni.
Tudjuk azt, hogy a babiloniak hivatalos nyelve az a k k d volt.
Miutn az akkdok kzs fhatalom alatt a sumrokkal vszzadokon t,
s legutbb is egytt ltek, az akkd nyelv teljesen sumr befolys alatt
fejldtt, vonatkozik ez klnsen a vallsi s jogi terminolgiara. Vegyk
tehtalapul ezt a vltozatot s elemrl-elemre vezessk vissza az si sumr
nyelvre.
K u m a r i z m a
kiratosan: k u m a a r i s m a
Ez mr fejlesztett s gyben akkdos kifejezs!
Visszavezetve az eredeti sumrra:
K u m a g g a r r i e s m a
Elemezzk most ezt az si sumr szveget!
k u = e r s, n a g y. Jules Oppert francia akadmikus a sumerolgia
ttrjnek irnyad vlemnye szerint azonban ez a sz: i m d s t is
jelent, s szerinte: ,szent - nek fordtand. (V. e m e k u = szent nyelv.)
m a g vagy m a (ennek nyelvjrsbeli vltozata: m u g vagy m u) =
magas, magasztos, dics, elkel.
G a r vagy g i r, lekopott alakban a r vagy i r msknt: a i r e r i = n e m
z s, szlets, de szlttet vagy nemzettet is jelent, vagyis g y e r m e k e t.
e s (i s, u s) = s o k, de mint a jelen esetben is: tbbes jel.
m a (eredetileg: m a d a, majd: m a d) = f l d, o r s z g.
Az egsz szveg fordtsa teht:
Szent s magas szletsek fldje.
(Szent s dics nemzettek (fiak) orszga)
Megjegyzem: a ,k u mai nyelvnknek megfelelen ,szent helyett inkbb
314
,kegyes-nek volna fordtand.
A fentiek valamint a tovbbi mondanivalnk knnyebb megrtse
vgett a gazdag sumr hangtrtnetbl tudni kell a kvetkezket: a ,g jelnek,
illetve hangznak a sumr nyelvben 2 (kett) fejldsi tendencija volt: g = g
(ch) s g = k. gen gyakori e kt hangznak) de egyb mssalhangzknak is) a
sz elejrl vagy vgrl val eltnse (lekopsa).
Ez, megllaptsunk szerint a sumr rsban nem jelzett ,h s ,j tjn
trtnhetett.
Felette nagy szmban fordul el a sumr krsban az ,u jel. Ezt
gyakran vltja fel ,e hangz. valamennyi sumerolgus egyetrt abban, hogy
a sumr ,u: o, , , hangzt is takar. Ezt egybknt a ksei magyar nyelv
teljes egszben igazolja.
Az ,i s ,e hangzk sumrben ugyancsak tbbszr felcserldnek, de
az ,i az archaikusabb; pl. i n ~ e n = szem, r, stb. g i r ~ g e r = nemzs,
szlets, g i ~ g e ksbb: ki vagy ke = hely, fld, stb. g i n ~ g e n = mens,
jvs.
A sumr dialektikusokban a ,b = ,m; mindkt hangz a ksei
magyarban v s f fejldsi tendencit mutat.
R kell mutatni mg az si sumr nyelvnek egy igen fontos s klns
sajtsgra s pedig arra, hogy ugyanazon jelents szban az rsban
hasznlt fmagnhanzkat (a, e, i, u) gyszlvn vgigsklzza.
Pl. ,g a l bl: k a l, k u l, k e l, k i l = gyermek (ksbb: k a l, vagy k u l
=figyermek; k e l , k i l , k i e l = lenygyermek).
,a r a bl =jrs, mens: i r i, u r u; lekopssal r i, r u, r a, vagy
metatzissel: a r, i r, u r.
Z u e n = holdisten (szszerint a t u d s u r a) ehelyett: Z u u n
(v. a ksbbi akkd: ,S i n szval) vagy: Z e e n, megfordtssal (inverzi
,E n z u).
M a a n d u (g) a helyett: m u u n d u a = azt mond.
E klns sajtsgnak mely a ksei magyarban ppgy megvan -, kt
magyarzatt ismerjk. Az egyik az, hogy a sumr nyelvnek klnbz
nyelvjrsai (dialektusai) voltak, a kt f nyelvjrst (eme-ku s eme-sal) is
315
belertve. Joseph Halevy s Bedrich Hrozny 7 (ht) klnfle nyelvjrst
sorolnak fel. A msik, ami mi magnhangz illeszkedsnek neveznk. A sumr
nyelv ugyanis hangrtkeket, ms harmonikusabb hangzkkal cserlte fel.
Erre klnsen Lenorant (francia) s F. Hommel (nmet) professzorok hvjk
fel a figyelmet.
E szksgesnek tlt kitrs utn nzzk meg a tbbi szveget is.
Az ,elmi szvegben szemmel lthatan a ,k u sz lemaradt. Ennek
jelentse teht: Dics szlttek fldje. Vagy ,magas szletsek (elkelk)
orszga).
A grg s latin szvegbl viszont a ,m a g (m a) sz hinyzik.
Jelentse gy: Szent (kegyes) szlttek (fiak) fldje. Ez lehet nyelvfejldsbl
foly sszevons; de teljes joggal - felvetdhet az a gondolat is, hogy a ,m a g
hinya, valamelyik npelem kivlst jelenti a kovarezmi birodalom npei
kzl. Ez viszont az strtneti kutatsnak tmpontul szolglhat, e npi
komponens kivlsnak idejre nzve. Ennek a grg makedon s rmai
idk eltt kellett megtrtnni. Ez utbbi felvetsnk nem alaptalan, mert a k u
m a a r i s m a, illetve k u m a g g a r r i e s m a orszgnvbl n
p n e v e k szrmaztak!
Elssorban a ,k u m n npnv. Ez sumrul:
k u m a g u n fejlesztett alakban illeszkedssel:
m u m a a n = S z e n t (kegyes) s dics np (u n, a n).
mi magyarok a kumsokat, egyszeren csak ,k u n oknak nevezzk; k
u u n = kegyes (szent) np. A ,m a g sz teht itt mr elmarad, jelezve azt,
hogy a trtnelmi fejlds folytn ez a jelz mr ms npet illet. A kunok mg a
honfoglals idejben is 896 a rgi ,k u m a a r nven neveztk
magukat. Bizonytja ezt a kunoktl szrmaz tbb hazai helysgnv. Tbbek
kzt: K o m r, K o v r, K o m r o m nevei.
Bla magyar kirly nvtelen jegyzje: Anonymus a X. szzadban
,Gesta Ungarorum cm latinnyelv krnikjban feljegyezte, hogy rpd
fejedelem a honfoglalsban rszt vett: K e t e l (K u t u l) kun vezrt (sumrul:
K u u t u l) = Kegyes (szent) psztor hadiszolglata fejben Komrom
fldjvel jutalmazta. Ennek fia itt vrat pttet s azt Komrom-nak nevezte.
316
Sumrul: K u m a a r r a m(a), amit szabadon most mr gy
fordthatunk, hogy ,k u n o k f l d j e.
Ktsgtelen teht, hogy a k u n o k sumrok voltak!
Amint hazai helysgnevekbl pl.
E b e d = b u d vagy b i u d = N a p f i a
c s a = U d s a = kegyes napisten stb.
kikvetkeztethetjk, ama sumr vrosok npnek voltak leszrmazi, amelyek
helyi fistenkknt N a p i s t e n t (U d vagy B a b b a r) imdtk.
Ezek a vrosok pedig: L a r s z a vagy U d u n u s S z i p p r voltak,
mert itt volt Napistennek temploma s szentlye. Szippr vrost sumrok s
akkdok vegyesen laktk, ezrt a kunok nyelve akkdos jelleg sumr
nyelv volt.
Kovarezm (CHorezm) nevvel kapcsolatba hozhat, s minket
magyarokat kivltkppen rdekl msik npnvvel fogunk foglalkozni.
E jelents kitrs utn nem lesz rdektelen megvizsglni a Kyroszt
(Cyrus) ver, napimd s lldoz
m a s s z a g t k
illetve az ily nven alakult trzsszvetsg nevt.
Ez a nv sumrul: m a s a g e t a vagy eredeti alakban: m a g z a
g g i t a
Elemzs: m a g vagy m a = dics, magasztos
z a g vagy z a (s a g vagy s a) = szent
g i vagy g e (k i vagy k e) = fld, orszg
t a = -bl, -bl, -tl, -tl
Fordtsa: Dics s szent fldrl val. Ez utals a Tigris-Eufrtesz kzti sumr
shazsa.
V. U r r i k i t a = r fldjrl val
U m m a k i t a = U m m a fldjrl val
K e s k i m u t a = K e s (Kis) fldjkrl val
A ,g e t a teht nem kln npnv, legfeljebb nem szerencss
sszefoglalja lehetett, az ily vgzds npneveknek. Jelentse egybknt
azonos az ugyancsak npnevekben elfordul ,m a t a szval, vagyis
317
csak azt jelenti, hogy ,fldrl val. Azt, hogy milyen s melyik fldrl valm,
azt a szsszettel eltagja jelli meg pontosabban.
A forrsokban szerepelnek a: T y s s z a g t a, J a k s z a g t
a (m a t a), T u r a g t a np vagy helyesebben trzsnevek. Ezek br sumr
nevek, de jabb keletek s mr korabeli folynevek szerint jellik az egyes
npcsoportokat.
T y s s z a = D u - z i - a,m vagy T - z i - a, majd T i - z i - a.
D u z i (teljesen: D u m u z i) a sumr termszet (tavasz) i s t e n
neve.
A T i m i z i vagy i z i mr fejlesztett alak. Az ,a pedig vizet, folyt
jelent. Jelentse eszerint: D u z i (D u m u z i) = (isten) folyja.
A magyar ,T e m e s foly honfoglalskori neve: T i m i s. az orosz Ob
foly mellkvize: T i m. ez mind a sumr Termszetisten nevt jelli.
A J a k s z a m a t a vagy g t a nv pedig az kori J a x - a r t e s = S
z ir d a r j a nevhez kapcsoldik.
Valsznleg az indoeurpai ,a l n (sorsz) npcsoportot jellte.
T r a g t a pedig a Dnyeszter foly fldjrl val npcsoportot
jelentette. Sz.P. Tolsztov is dnyeszteri gtknak nevezi a tragtkat.
Herodotosz, az i.e. V. szzadban lt grg trtnetr, a perzsa szkta
hborval kapcsolatban felsorol nhny orosz folynevet. A Dnyesztert: T r a
s z nven emlti. Sumrul: T u r a, eredetileg T a r a = dntt, eldntt, brt
jelent. Azt, hogy mir3e vonatkozik ez a dnt sz, ugyancsak Herodotosz ltal
emltett Dnyeper foly korabeli:
,B o r y s z t h e n e s z
Neve alapjn tudjuk megfejteni.
Ez sumrul: B a r u s t i n e s
b a r vagy b i r = dnt, br
u s vagy i s = hall, elmls
t i n vagy t i = let
e s (datvusz) = neki
Fordtsa: let s hall brja szszerint: eldntje a hall (s) letnek. Teht
a fent emltett ,T u r a sznak ilyen rtelmet kell adni. (V. a magyar ,sten
318
szval: U s t i e n = Hall s let ura.)
Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a termszet-imd sumrek
hite szerint ,A n azaz ,gisten rendelkezik az emberek sorstbljval
aholis a fldi emberek lete s halla elre megvan hatrozva. Ez teht egy
felsbb gi trvny (n a m t a r vagy t u r i m). persze a sumr npllek e
,vgzetmeghatrozi hatalommal ms isteneket is felruhzott.
E n l i l t, a levegg urt
E n k i t, az als (fldi) vilg urt
N a n n a r t vagy Z u e n t, a holdistent,
U d ot vagy B a b b a r t, a Napistent, st
s t r istennt is.
Br a Dnyeper s Dnyeszter folynevek ksbbi eredetek, de
ugyancsak sumr eredetre vallanak s rtelmileg egybe vgnak a
Herodotosz ltal emltett folynevekkel.
D n y e p e r = D i n (g) e p i r r e = let dntje, brja
D n y e s z t e r = D i n (g) e u s t u r a = let s hall eldntje
A ,D u n a kori neve s t e r ugyancsak az U s t a r szavakra vezethet
vissza, amely egybknt azonos a sumr str istenn illeszkedett nevvel.
Mint elbb mondottuk str istenn is rendelkezett ,vgzet meghatrozi
hatalommal, ezt klnben neve is mutatja.
E s z t e r g o m = s t a r g a m (u) = str (istenn hza.
A D u n a mai neve pedig a sumrra visszavezetve:
D u u n a = m l y f o l y (mlysg vize).
Ezekbl a kiemelt nevekbl teljes joggal levonhatjuk azt a trtnelmi
kvetkeztetst, hogy nemcsak a Sziovjetuniban, de haznk terletn is, mr
az i.e. . vezredben, s azta folyamatosan sumr etnikum npek laktak.
Visszatrve a masszagta trzsszvetsg elbb kielemezett nevre,
megllapthatjuk, hogy e nv lnyegileg azonos az orszg: K o v a r e z m si
nevben foglaltakkal.
Ez pedig altmasztja megfejtsnk helyessgt.
Vizsgljuk meg a tbbi ismert npnevet is.
S z a k a r a u k a
319
Sumrul: s a (g) g a r r a u g g a
Elemzs: s a g vagy s u g = magas, emelkedett, dics
g a r (g i r, g u r) = szlets, nemzs
u g vagy u k u = np
g a vagy g i = tbbes jel
Fordts: Magas szlets (vagyis elkel) npek.
Ez a tbbes jelbl tlve sszefoglal nv lehetett, s ebbl alakult ki a ,s
z a k a npnv.
A g = k hangvltozst a sumr hangtrtnetbl mr ismerjk.
Nyomatkosan rmutatunk itt arra, hogy e npnv illesztett alakban
teljesen azonos egy znvz eltti , s a kirlylistkban emltett kirly:
S u k u r r u u g g i a sumr N o
Z i u s u d r a atyjnak nevvel.
Tbb, mint valszn, hogy a sumrok ebben a trtnelem eltti idben e z t a
kirlynvben megrztt n p n e v e t hasznltk. Amint ltjuk, ez a npnv
mg tovbb lt haznkban is, a gyrmegyei: ,S o k o r o (S o k o r o g bl)
fldrajzi nvben a sumr hangtrtnet alapjn a S u k u r r u u g,
tkletes megfeleljt ismerhetjk fel.
Sz.P.tolsztov ell idzett mvben megemlti az A r a l t menti
szarmata trzsekrl azt a tnyt, hogy nyugatra a szkta sztyeppkre az i.e. V.
szzadban elretrtek.
A forrsok szerint nevk:
S z a u r o m a t a
Sumrul: z a g vagy s a u r u m a t a
Elemzs: z a g vagy s a g s a (a z a g bl) =szent
u r u = vros, vrosllam
m a t a = fldrl val
Fordts: Szent vros fldrl val
Sumr fldn, a birodalom utols fvrost: U r t illettk a Szent vros
nvvel. A tblafeliratokban tbbszr elfordul ez a kittel:
G i r s u k i t a - - - U r u z a g s u
azaz: Girsu (= Lagas) fldjtl a ,Szent vrosig vagyis U r ig, korbban N i
320
p p u r i g.
a sumr nyelvben bizonyra smi hatsra gyakran elfordul a szavak
felcserlse. Pl.
Z u e n = E n z u
K i e n = E n k i
Z u a b = A b z u
Ezt az angol sumerolgusok: inverzinak (megfordtsnak) nevezik, s
ezltal a szavak rtelme nem vltozik. lyen inverzi, a:
z a g u r u = u r u z a g
E nvbl kiolvashat, hogy a kiolvashat, hogy a szauromata np vagy
legalbbis vezettrzsk a sumr fvros r npnek leszrmazottja volt.
Mint igen figyelemremlt rdekessget kell megemlteni, hogy legrgibb
sszefgg rott nyelvemlknkben, a Halotti Beszdben (1200) az ,u r u z a
g sz elfordul s pedig ilyen sszettelben: ,m u n h i u r u z a g.
Sumrul: m u u n u r u z a g = m a g a s g (menny) s z e n t v
r o s a (orszg).
Az si ,u r u z a gsz szerint o r s z g, rkdtt meg nyelvnkben, s
egyik legrtkesebb argumentuma a s u m r = m a g y a r egyenletnek, mert
a vilg sszes l s holt nyelveiben e z a s z egyedl csak a sumr
nyelvben tallhat meg azonos rtelemben.
A masszagta trzsszvetsghez tartozott: a derbik npe.
As sztagnyelvbl fejldtt sumr nyelvben a szavak, illetve kifejezsek
tbbrtelmek voltak, s az elll fordtsi nehzsgek sokszor a
szvegkrnyezet sem tudja feloldani. gy pldul az elbb emltett ,derbik
npnv ,termelk-nek is fordthat. figyelemmel azonban arra, hogy az kori
sumr np vrosllamonknt teokratikus kzssgben lt -, gy vlem,
helyesen jrunk el akkor, amikor szfejtseknl, a sumrnp npllekhez
szinte hozzntt vallsi felfogsnak elnyt adunk.
Dvid Antal: Banilon s Asszur cm mvben, a sumr
teremtslegendval kapcsoaltban megllaptja, hogy a sumrok magukat az
g vagy ,i s t e n (teremt) gyermekeinek tartottk s neveztk. Ezt persze
tbbflekppen tudtk kifejezni. gy pldul: n i i b i - = az g fiai (v. a
321
magyar n p, n i p szval.)
A ,d e r b i k npnv ennek pontos megfelelje.
Sumrul: d i i r i b i k e
Elemzs: a ,d i i r a ,d i n g i r = teremt isten sznak a sumrban
szoksos sszevonsa. ,d i n g i r > d i g i r > d i i r). itt az archaikus ,i-t
mr ,e vltja fel.
i b i = fi, gyermek (v. a magyar ifi, fi szval
k e vagy g e = sok (de itt tbbes jel)
Fordtsa: sten gyermekei (vagy a Teremt fiai).
A derbik fle np is teht nevbl kitnen s u m r etnikum np
volt.
A masszagta trzsszvetsg tovbbi tagja volt a:
T o c h r (t o k r) n p
Sumrul: t a g g a r r i vagy t u h h a r i
Fordtsa: ketts eredet (nemzs) ti. np..
Azt, hogy ez a np, mily npelemekbl tevdtt ssze, pontosan
megllaptani nem tudjuk. Ehhez a tochr nyelv ismerete volna szksges.
Lehetsges, hogy egyik komponens: indoeurpai volt. Az elnevezs felttlenl
sumr:
t a g = kett, ketts
g a r = nemzs, eredet
A h a u m a v a r g a trzsrl, szintn mint masszagta trzsszvetsg
egyik tagjrl emlkeznek meg a forrsok. Ez szerintnk sumrul:
K u u m m a a r g a
Jelentse: Szent Um-ma dics szlttei.
A szavak mr ismeretesek. Az ,U m m a a tbla-feliratokban
tbbszr szerepl sumr vrosllam neve. Ehhez kpest a maumavarga
szakk Umma npnek leszrmazi teht ugyancsak sumr etnikum npek
voltak. Ebbl egyben azt a f o n t o s kvetkeztetst is levonhatjuk, hogy a
vonul sumr npek eleinte vrosllamonknt tagozdtak, ami termszetes
is, mert hisz minden egyes vrosllamnak kln helyi fsitene volt, s ehhez
kpest kln papi fejedelmk E n - z i jk is volt.
322
Nem rdekltelen teht itt foglalkozni egy bels zsiai c h o r e z m i t
r k nppel az:
z b g e k k e l
Sumrul: u s b i e g e = csatornk embere
Br e npnevet tudomsunk szerint a rgi forrsok nem emltik, de
bizonyosra vehet, hogy ez egy si np volt, taln ppen Chorezm trtnelem
eltti slaki. Maga az zbg npelnevezs, a sumr npektl ered,
Elemzs: u s b i = embere
,e = csatorna, rok
g e = tbbes jel, vagy genitvusz
E sumr nvbl arral kell kvetkeztetnnk, hogy ennek a bizonyra
slakos trk npnek volt a feladata, termszetesen a hadifogoly
rabszolgkkal egytt, a nehz s fraszt csatornamunklatok elltsa.
Sznt-szndkkal hagytuk utoljra a Kumn (k u n) npnv mellett a
,Kovarezm orszgnvhez kapcsold msik npnevet. tt jra fel kell hvni a
figyelmet arra, hogy a K u m a a r i z m a orszgnv mr fejlesztett
forma, s pp azrt akkdos is. Ezen orszgnv si sumr megfelelje
(prototpusa):
K u m a g g a r r i e s m a
Ezt az orszgnevet ,mr elemeztk s lefordtottuk.
Choreni Mzes az V. szzadban i.u. lt rmny tuds, fldrajzi
munkjban a magyarokat ,k u m a g g a r u nven nevezi. Ez teljesen
azonos a fenti orszgnv si sumr formjval. Ebbl elvons a m a g g a r i
(magyari) vagy m a g g a r (magyar) npnv.
A ,m a g g a r ~ m a g g a r r i sumr kifejezsnek ekvivalense a ,n
i m g i r vagy ,i l l u k e l e g (v. magyar ,e l k e l szval).
Az eltagok: ,m a g, ,nim, ,il-lu jelentse azonos = magas, fels, dics;
a gir gar s kel (kal-bl) jelentse ugyancsak azonos =szlets, nemzs s
gyermek (nemzett).
Ehhez kpest a m a g g a r ~ m a g g a r r i npnv fordtsa:
magas szlets = elkel, fejedelmi (ti. n p). ez arra vezethet vissza, hogy
a magyar np a sumrok fejedelmi (u r i) trzsbl szrmazott.
323
Amint all is emtettk, a sumr nyelvnek dialektusai nyelvjrsai
voltak. A ,m a g vagy m a nyelvjrsbeli vltozata a ,m u g vagy ,m u a ,g a
r nak pedig ,g i r vagy ,g e r.
E kt nyelvjrsbeli vltozat: m u g e r(g i r) sszettele adja meg az
Anonymus ltal is emltett: m o g e r ~ m o g y e r npnevet, amit a honfoglal
magyarok is hasznltak. E npnvnl elll g = gy hangvltozst a magyar
nyelv ntrvnye, illetve hangtrtnete igazolja. Ez a vltozs a ,h s ,j tjn
trtnt. Pl. f e j: f e g e > f e h e > f e j e; j e r > g e r; a sumr g i r (g e r bl):
g i r e, g e r e = here (nemz); ugyanezen szbl: g i r (vagy ger) m u k
e > g e r m k e > gyermeke sz szerint ,nemzettje neki.
Bborban szletett Konstatntin grg csszr ltal emltett ,M e g y e r i
trzsnv nyilvnvalan a ,mogyeri nv illesztett alakja.
A magnhangzk ,vgigsklzst e nvvel kapcsolatban is megtalljuk
haznk fldrajzi - kzelebbrl - helysgneveiben: M e - g y e r, M o g y o r d,
M a g y a r d.
Mindezekbl ktsgtelen, hogy a magyarsg sajt maga megjellsre,
azt a npnevet hasznlta, mely a sumr: ,m a g s ,g a r, illetve a
nyelvjrsbeli: m u g s g i r (g e r) szavakbl tevdik ssze. Ezek pedig a
legsibb sumr szavak!
mde, mint minden nyelv, gy a sumr nyelv is llandan s
szakadatlanul fejldtt. Az eredeti szavak s szsszettelek sszevons tjn
rvidltek. gy lett a: ,n i m - g i r - bl ,n i - g i r, majd ,n i i r"= elkel
fejedelem. a ", i n -g i r"- bl: ", i -g i r"s ", i -i r"= teremt (isten).
A ,m a g g a r bl pedig ,m a g a r, ksbb m a a r = magas
szlets, elkel. Sumr volt ez is, de mr j s egyben akkdos forma.
A helysgnevekben: Marosfalva, Nagymaros, stb.
M a a r u s = magas szletsek (u s, e s, i s = sok s tbbes jel) ezt
a formt is megtalljuk.
A M a r o s foly neve azonban nem tlnk, de haznk terletn lt s
lak korbbi, ugyancsak sumr etnikum npcsoporttl ered!
A npeket, nemzeteket, mint tudjuk, nemcsak nmaguk ltal alkotott s
hasznlt nven ismerik. Az idegen npek ettl eltr s mr sajt nyelvnkhz
324
idomtott, teht ms elnevezseket hasznlnak. gy van ez a magyar
npnvvel is. A honfoglals eltti magyarsggal szomszdos s velk gyakorta
rintkez szlv: orosz s lengyel npek ,W e n g e r nven ismerik s gy
nevezik ma is. Miutn ez nem szlv eredet kifejezs, ismt csak az si sumr
nyelv fel kell fordulnunk. Ennek sumrmegfelelje:
M i n g i r ketts nemzs (eredet)
m i n, m a n = kett, ketts,
g i r, g a r = nemzs, szlets, eredet
Az emltett szlv npek ltal hasznlt eme kifejezs nem felttlenl
komoly alapja van! Ezt az elnevezst a magyarsg valamely trzse, taln
ppen a vezet trzse hasznlhatta. Emltettk Sz.P. Tolsztov ama
meggyzdst, hogy Chorezm npe: ketts eredet np volt.
Az egyik komponens szerinte a szubr (hurri np volt, amit a mi
kutatsaink alapjn a hunokkal azonos npnek tartunk. A msik komponens
szerintnk a sumr np volt, amelynek tbb elgazsa kzl, az egyik a m
a g y a r np volt.
A chorezmi fldrajzi nevek kztt elfordulnak ezek a nevek:
m a n g i r = ketts eredet s
k e l t e m i n a r i = sumrul K e l e t e m i n a r e
A m i n a r i ugyancsak ketts eredett jelent, de immr a ,g lekopott.
A ,k e l t e sz eredetileg pedig a kvetkezt jelenti:
k e l (k a l) = szlets (B. Hrozny szerint)
e t e (u t u) = N a p
sszetve, K e l e t e (k a l u t u) = szlet Nap, vagyis n a p k e l e t,
elizival K e l t e = K e l e t
fordtsa: keleti ketts eredet. A keleti sz azt kvnja kifejezni, hogy itt
mind a kt npi komponens keletrl jtt, vagyis egyik sem slakos npelem. Ez
egybknt a magyarok szlv elnevezsvel sszhangban ll.
Teht ez is altmasztja Tolsztov felvetsnek helyessgt.
A mi elgondolsunk helytllsgt pedig igazolja Bborban szletett
Konstantin (Porphrogennetosz Konsztantinosz) grg csszr, aki az elbb is
idzett: A birodalom kormnyzsrl cm (950) mvben hatrozottan
325
leszgezi, hogy a magyarokat egyidben, valamely okbl s z a b a r o k nak
neveztk.
A grg szvegben emltett ,a s f a l i sz azt fejezte ki, hogy jelen
esetben az A l s - Z a b foly menti s z a b r o k r l (h u r r i t k r l) van
sz: Konstantinosz idejben ugyanis az Als-Zab foly arab neve: ,Z a b e l
A s f a l volt.
A magyarok, s z a b a r neve valsznleg Chorezmre mutat vissza,
amikor a trzsszvetsgnek vezettrzse: szabar vagy legalbbis s z a b a r
s u m e r ketts eredet volt.
Mr az elbb is hangslyoztuk, hogy a s z a b r (s z a b r) s h u n
egy s ugyanazon npnek klnbz elnevezse. gy vlik vilgoss a
magyaroknak Bborban szletett Konstantin ltal emltett szabar (szabr)
neve; valamint rthetv vlik az is, hogy a X. s X: szzadbeli grg
forrsok, mirt nevezik oly gyakran a magyarokat hunnoi teht h u n nven.
Az si Chorezmmel kapcsolatos s a trtnelmi forrsokban megjellt
kori npek neveit nagyjbl kielemeztk. Az elemzs eredmnynek
egybevg adatai nem hagynak ktsget a tekintetben, hogy itt ezen a
trtnelmi fldn, az si hazjbl kivonult, s u m r n p illetve ennek
vrosllamknt tagozdott npcsoportjai, hosszabb-rvidebb ideig jelen
voltak.
Mr pedig, ha ezen npnevek egsz sorozata a sumreredetre vall,
bizonyosra vehet, hogy a sumrok jelenltt a fldrajzi (geogrfiai) nevek
lncolata is ugyangy igazolni fogja.
Vizsgljuk meg teht ezeket is.
Az imnt elemeztk a:M a n g i r s ,K e l t e m i n r fldrajzi
neveket, amelyek egy ketts eredet vezettrzs nevt rktik meg.
Ugyancsak behatan foglalkoztunk Kovarezm (Chorezm) eredeti kori nevvel
is.
SZ.P. Tolsztov szerint Kovarezm (CHorezm) nagyjbl azonos az
Aveszta ltal emltett ,szent s magasztos:
,K a n g h val,
St, az utbbi nv mg nagyobb terleti egysget is jelentett.
326
A ,K a n g h a orszgnv szerintnk nyelvjrsbeli vltozata az si
sumr ,K i i n g i r vagy K e e n g i = orszg sznak. Szszerint: K i i
n (E n . k i) isten fldje.
Dvid Antal: Babilon s Assur cm mvben lerja, hogy ,En-ki
(eredetileg Ki-in > Ke-en) akkdosan ,E a isten (az alsvilg fld-vz ura)
volt rgente a sumrok teremt s ltet istene. Ezrt gy is neveztk: ,n u d i
m m u d ,teremtmnyek ltrehozja. Ez alapon neveztk magukat a
sumrok: ,Ki ingir ra nven. Ez annyit jelentett, hogy n k i vagy E n k i
isten nemzettjei vagyis gyermekei. (V. a magyar n k e helysgnvvel.)
tt megjegyezzk, hogy ennek -testamentumi (bibliai) megfelelje a ,S z
i n e r fldje. Ez is sumr fldet jelent, de sz szerint: ,Holdisten
nemzettjeinek fldje.
A szfejtseknl ezttal sem szabad azonban figyelmen kvl hagyni, a
sumr nyelvnek ell is emltett klns sajtsgt, hogy ugyanazon jelents
szban, illetve szsszettelben, rszint nyelvjrs, de mginkbb a
voklharmnia, vagyis a jhangzs okbl a fmagnhangzkat
,vgigsklzza.
Nzzk ezeket a szavakat:
k i (k e , k u , k a) = als, fld, hely, stb.
i n (e n , u n , a n) = r, szem, stb.
g i r (g e r , g u r, g a r) = nemzs, szlets gyermek is.
Ehhez kpest a Ki i n g i > K a a n g a = o r s z g. A K i i n g
i r vltozatai pedig:
K u u n g u r vagy K u u n g r, K u u n g a r
tt fel kell hvni a figyelmet arra, hogy az indoeurpai npek, orszgunkra,
illetve npnkre vonatkoz elnevezsei, gymint Hungary, Hongrois, Ungheria,
Ungarn stb. a ,k = ,h hangvltozs, illetve a ,k lekopsnak
figyelembevtelvel a most emltett, ,k u u n g a r (k) u n g a r
vltozathoz llnak a legkzelebb.
A k i i n g i r ~ k i e n g i r pedig tulajdonkppen ,s u m e r e m b
e r t, a k i e n g i ~ k a a n g a pedig sumr orszgot, teht belfldet
jelentett.
327
A ,K i n g u r vltozat, mint fldrajzi nv ismeretes, s pedig Kelet-
Turkesztban, s eurpai Oroszorszgban.
A ,K a n g a r nv viszont, egykor a ,b e s e n y npet jellte.
A magyar ,b e s e n y (msknt pecsenyg) nv sumrul: p e s u n
u g vagy p e s e n e g.
Jelentse: szaporod, terjeszked (p e s) np (u n u g vagy e n e
g).
mde Lehmann (nmet) lipcsei professzor, a kivl sumerolgus szerint
a ,p sem a sumrban, sem a hurrita (mitanni) nyelvben nem eredeti hangz,
hanem a ,b-bl fejldtt. Eszerint teht: ,b e s. Ez pedig a sumr ,b a s u
,b a s z sznak vltozata. (V. B a a s vagy B e e s bn nevvel, aki az
rpdok korban nlunk hatalmas birtokokkal rendelkezett).
A ,b e s e n y nvnek feltehetleg egyik vltozata volt a: ,b e s k i r
vagy archaikusan ,b a s g i r. Jelentse: szapora nemzs. A mai b a s k i r
np a beseny npnek lehetett egy zsiban visszamaradt, majd Eurpba
beszivrgott elgazsa. Azt a felvetsnket, hogy a beseny s baskir, egy
trl fakadt np: Nagybecskerek neve, amely a beseny telepls: B e s k i r
e k e = szapora nemzsek. Ez persze nevet jell. A besenyknek teht
volt egy a mai baskirral egyez elnevezse is.
A besenykkel kapcsolatbak Tolsztov kitr arra is, hogy a k a s g r i
M a h m u d szerint, a besenyk azt az archaikus trk nyelvet beszltk,
amely igen kzel ll a Volga mellki bolgrok (csuvas) nyelvhez.
gy a K u n o k (kumnok), mint a b e s e n y k (kangrok) eredetileg
sumr etnikum npek voltak, br nyelvk ksbb eltrksdtt. St az
eladottak alapjn, mindkt np beillezzthet a Kovarezmi, illetve az onnt
kirajz sumr npek kz. Ugyanez mondhat a b o l g r npre is, mely mint
Tolsztov mondja ksbb is szembetnen mindig szoros kapcsolatot tartott
fenn Kovarezmmel.
Maga a b o l g r n p n v is sumr eredet.
b a l a g a a r i = folyami eredet.
b a l a g a = foly, folyam (sz szerint kifolyst csinl
(vz)
328
a r i (g a r bl) = szlets, eredet
mde a ,B a l a g a , szbl lett az orosz: ,V o l o g a > = V o l g a. gy
teht valjban a bolgrok neve azt jelenti, hogy volgai eredet. Ez
termszetesen mr jabb kelet nv. Az ,a = ,o hangvltozs az O b s T o
b o l orosz folyneveknl is megfigyelhet.
A bolgr npet a forrsok ,onogur vagy ,onogor nven is emltik (V-V.
szzadig). Ezt a nevet a turkolgusok: ,tzugor-nak fordtjk. Mi azonban a
bolgrokat annak ellenre, hogy kt (2) zben is cserltek nyelvet (sumr-
trk) majd (trk-szlv) fknt antropolgiai okokbl sumr eredet npnek
tartjuk. Az ,o n o - g u r nvnek a sumr nyelv alapjn, tbbfle eredeztets
lehetsges!
Az egyik ilyen nem alapnlkli szfejtsnket bemutatjuk. Emltettk,
s pldkkal is igazoltuk, hogy a vonul sumr np eleinte
vrosllamonknt tagozdott. Ennek figyelembevtelvel az o n o g u r nv
sumrul:
U n u g a r r i = U n u g u r r i,
Jelentse: U n u g (Uruk vagy Erek) vros szlttei.
,U r u k (vrosllamot, mely a B u r r a n u n = ffoly, vagyis az
Eufrtesz foly balpartjn fekdt s nagy kereskedelmi gcpont volt, a
tblafeliratok:
U n u g u r u d u = U n u g s z p v r o s nven emltik.
A sumr np trtnetbl tudjuk, hogy a vrosllamok kztt U r s U r
u k adtk a sumr birodalomnak a legtbb dinasztit. Ezrt a kt kzelfekv
vrosllam kztt, lland versengs folyt a tbbi vrosllam feletti
fhatalomrt. Taln erre vezethet vissza: a honfoglals-kori
ellensgeskedsek: U r vros npnek leszrmazi (a magyarok) s U r u k (U
n u g) vros npnek leszrmazi (a bolgrok) vagyis a kt testvrnp
kztt.
Tolsztov knyvben rszletesen foglalkozik: Guldurszunnak Chorezm
egykori legnagyobb erdjvel. Ez flrerthetetlenl sumr nv.
G u l d u r z u e n
Elemzs: g u l vagy g a l = n a g y
329
d u r = u d v a r ksbb v r, vrkastly
Z u e n (E n z u) = Holdisten (szszerint tuds ura9
Fordtsa: Holdisten nagy udvara vagy palotja
Ez a nv mr a sumr birodalom utols fvrosa: U r npnek, illetve e
npek leszrmazinak jelenltre utal..
A sumr birodalomban egyedl U r vrosban volt Holdistennek
temploma s szentlye, amit egybknt mr emltettk.
A magyarok amint ezt mr ,Debrecen vros nevnek eredetrl szl
rtekezsnkben kimutattuk, - a Holdistent h e l y i fistenknt imd U r
vros npnek voltak leszrmazi.
D e b r e c e n vros sumrul:
D i b r i i d z u e n = Holdisten kzmegragadsa. Ez a nv egy si
sumr kirlyi szertartst rkt meg.
A honfoglal magyarsg igen sok, ma is ltez fldrajzi nvben rktette
meg sei istennek: Holdistennek, valamint az u r i kirlyok nevt. Pldaknt
itt csak nhnyat emltnk, megjegyezve, hogy a ,Z u a n (Holdisten) nv
mr: Z u n vagy Z e n illeszkedett alakban fordul el.
S z n y kzsg neve (rgi oklevelekben: Zyen, Zun).
Sumrul: Z u e n = H o l d i s t e n
E b s z n y kzsg: b i z u e n = Holdisten fia. Ez volt a legutols ru
kirly, akinek csatavesztse utn i.e. 2187-ben a kirlylistk szerint, omlott
ssze az kori sumr birodaalom. A kzsg ksbbi neve E p e l E p l, ez is
az b i- i l = felntt fia nvre vezethet vissza.
B r z s n y kzsg s hegy neve (az oklevelek szerint: B e r z e n
vagy V e r z e n).
Sumrul: B r z u e n (Szn).
Ez is r vrosllam, illetve a sumr birodalom ,megistentett kedvenc
kirlya volt.
A kovarezmi: G u l d u r s z u n felttlenl si kelet neve, amellett
tesz tansgot, hogy a Holdistent imd r i sumrok Chorezmben
huzamosabb ideig jelen voltak.
U r g e n c s (vagy G u r g e n c s) chorezmi vros sumr neve U g g e
330
n s i vagy U g u r g e n s i = r, illetve r n p n e k v o n u l s
a.
Elemzs: g e n vagy g i n =menet, vonuls
s i vagy s u = neki (datvusz)
u g = np
Megfejtsnk helyessgt altmasztja a mai Karakalpia terleten fekv
ksbbi vros:
K u m j a U r g e n c s neve
Sumrul: K u u n g a U r g e n s i
Fordtsa: r szent (kegyes) npnek vonulsa
Elemzs: k u = szent, kegyes
u n = np
g a = genitvusz
V. G e n c s hazai heysgnvvel!
Z a m a c h s r
Sumrul: Z a m a g s a r
Fordts: Szent s dics kirly
Elemzs: z a, z a g = szent
m a g = nagy, dics, magasztos
s a r = kirly
V. A n s a r = g kirlya
Megjegyzem, a sumr ,s a r sznak tbb jelentse van gy sereget tmeget
is jelent!
D a r g a n
Sumrul: D a a r a g a a n
Fordtsa: hts oldalon lev, htvd (erdrendszerben vagy hadseregnl)
Elemzs: d a vagy t a = oldal
a r = itt lokatvusz
a g a > g a = hts, htrsz
a n = lev (participium)
331
V. Tarjn magyar trzs s helysgnvvel
D z s i g i r i b e n
Sumrul: D i g i r i b i e n e
Fordts: sten gyermekei (vagy Teremt fiai)
Elemzs: D i g i r (Din-gir -bl) = sten (teremt
i b i = fi (gyermek)
e n e = itt tbbes jel
Jelentse teht ugyanaz, mint a mr elemzett derbik npnvnek. V. a magyar
,T e r e b e s helysgnvvel. Sumrul: T i i r i b i e s Fordts: Teremt (T
i n g i r) gyermekei
e s = tbbes jel
K e s
Azonos a K e s vagy K i s kori sumr vros nevvel.
A fldrajzi nevek kztt foglalkoznunk kell, a jelenleg zbegisztn
terletn fekv s i vros
S a m a r a k a n d a (Szamarkand)
nevvel.
A knai forrsok szerint:
S z a m o k i e n
Ez sumrul fejlesztett alakban
S a m a a r r a k u a n d a
Eredetileg: Z a g m a g g a r r a k u - e n d u
A S a m a a r vagy Z a g m a g g a r tulajdonkppen n p n v.
rtelmileg teljesen azonos Kovarezm nevben efordul K u m a
a r vagy K u m a g g a r npnvvel.
Mindkett jelentse: Szent s magas szlets (dics szltt).
Ezek a szavak az elemzsek sorn mr tbbszr is elfordultak. Az
ismtlstl azttal eltekintnk.
A S a m a r a ~ S z a k m a r a nevet egybknt a mai Baskriban a
foly, illetve vrosnevek kztt is megtalljuk. De megtalljuk h a z n k
fldrajzi (helysg) neveiben is.
332
S z a k m r (S a g m a a r)
S z o m o r (S u m u u r vagy S a m a a r)
S o m o r j a (S u m u u r g a vagy Z a - m a a r g a)
E geogrfiai nevek mind a sumr npet jellik, s mintetgy jelzkvei a
sumr np tbb mint 3000 ves vonulsnak.
Kln kell foglalkoznunk a szban lv vrosnv utrszvel. Ez
eredetileg:
K u e n d u
Elemzs: k u (k i, k e, k a) = szent, kegyes
e n d u (i n d u) = szemet megnyit = tekint, vagyis r
ez egy sajtsgos sumr kifejezs.
A sumr rabszolgatrsadalomban ugyanis a rabszolgnak ura eltt
szemlestve kellett llnia, vagyis urra nem tekinthetett. Ezrt a rabszolgt gy
is neveztk, hogy ,szemt meg nem nyit, ,nem tekint.
Ezzel szemben a szabad ember, vagyis az , r volt a ,szemt megnyit
vagy tekint. Ezt a sumr nyelv tbbflekppen tudta kifejezni.
Pl. i g i t u g vagy i g i d u vagy
e n d u vagy e n t u g stb.
Teht az ,e n d u (i n d u, u n d u) kifejezs tekintt, szabad embert
vagyis ,u r a t jelentett. gy a ,k u e n d u fordtsa: ,k e g y e s r.
Ennek, a voklharmnia folytn kialakult vltozatai a: K u u n d u, K
e e n d u, s K u a n d u (K a a n d a).
gy a K u u n - d u (K n d ), mint a K e - e n - d u (K e n -d e) szavak
ismersk elttnk. A magyarok e nven teht ,K e - g y e s r -nak
neveztk fejedelmket, esetleg trzsfiket. V. ,K o n u honfoglal vezr
nevvel.
A ,S a m a a r r a K a a n d u vagy
,Z a g ma g g a r r a K e e n d u
azt jelenti, hogy a ,szent s magas szletsek (zagmaggar-ok) kegyes ura.
Az si sumrok a papkirlyt neveztk ,kegyes rnak: ,E n z i vagy
teljesen ,P a t e z i. ebbl kikvetkeztethetjk, hogy ez a vros s u m r
papkirlynak (papi fejedelemnek) volt a szkvrosa.
333
A K i e n d u ~ k e e n - d (u) sz ppgy, mint az r sz, mely eleinte
csak fejedelmi szemlyeket illetett meg, a np nyelvben ksbb ltalnoss, s
pusztn udvarias kifejezss vlt. A ,k e n d (rviden: k e e, k i e) szavunk
illetve megszltsunk, gy voltakppen ,k e g y e s u r a m at jelent.
Ezzel kapcsolatban itt foglalkozni kell mg a magyar trtnelem ama j
megllaptsval, hogy a honfoglal magyarsgnak nem r p d, hanem K u r
s z n k n d (kende) volt a ffejedelme. Kurszn korbbi neve: ,K u s i d
(sumrul:: K u s i d = kt foly). Kurszn mr ksbb felvett nv, s
mltsgot fejez ki.
Sumrul: K u r s a a n (teljesen: K u r z a g a n) annyi mint: ,a z o r s z
g f f e j e. mde a sumr nyelvben a ,k u r = i d e g e n orszgot
jelentett.
gy teht ez a megllapts ktelyeket breszt! E ktelynket tpllja az
is, hogy trtnelmi forrsaink szerint, Kurszn knd, ppgy mint az ltalunk
mr emltett K e t e l (K u u t u l) kun vezr, hadi szolglata fejben, rpd
fejedelemtl, szintn fldet s birtokot kapott. Vilgos, hogy aki rpdtl,
szolglata fejben fldet s birtokot kap, az semmi esetre sem lehetett
fejedelmi rangban elsbb rpdnl.
A legvasznbb az, hogy Kurszn (knd) a honfoglalsban rszt vett
s ugyancsak sumr etnikum k u n trzseknek (magyar szempontbl):
segdcsapatoknak) lett, illetve volt a f f e j e, illetve fvezre.
A fentiek figyelembe vtelvel, ezt a krdst teht jbl meg kellene
vizsglni.
Ezutn vizsgljuk meg, a perzsa s fleg grg trtneti forrsokbl
ismert chorezmi s masszagta uralkodk (kirlyok) neveit.
A chorezmi kirlyi hz megalaptjnak (i.e. X. szzad) ,S z id j a v u s
nak, a perzsa ,Aveszta szerinti neve:
S z i j j a w a r s a n
Sumrul: S i g g a A w a r Z a a n
Elemzs: s i g = megld
s i g g a = ldott
A w a r (eredetileg A m a r) = bika
334
Z u e n (szn) = Holdisten (Z a a n)
A m a r Z u a n (Szn) vagy A w a r Z a a n, a . vezred vgn uralkodott
s megistentett sumr ( r i) kirly neve. Fordtsa: ldott Amar Szn (Avar
Zaan).
tt meg kell emltenem, hogy haznkban tbb helysgnv rzi e nevet V
a r s n y formban
A ,S z i j a v u s nv sumrul:
Z i g g a m u u s vagy
Z i g g a m a u s
Jelentse: ldott nagy ember
Az ,m s a ,w jele az krsban azonos!
E sumr nv ellenre, a tbbi kirlyneveket is figyelembe vve,
valsznnek tartjuk, hogy a Szijawus dinasztia tagjai, vegyes-hzbeli kirlyok
voltak. Vagyis s u m e r ~ s z a b a r (s u b a r) ok.
Az kor trtnetbl tudjuk, hogy a perzsa achaimenidk nv szerint K y
r o s z s D a r e i o s z kirlyok, hrom zben is vezettek sikertelen hadjratot
flelmetes bels-zsiai ellensgeik: a masszagtk, a szakk s az eurpai
szktk ellen. K y r o s z hadjrata (i.e. kb. 530.) a masszagta trzsek fknt a
,d e r b i k ellen irnyult. Ennek balsikere ksztette utdjt: D a r e i o s z t, egy
msik hadjrat indtsra.
Ptolemaeus ,Sztratageni-,jbl tudjuk, hogy Dareiosz tmadsnak
hrre, hroms z a k a kirly lt ssze haditancsra, s pedig S z a k s z a f
r, O m a r g s z s T a m i r i s z.
Vegyk sorra ezeket a neveket s vizsgljuk meg eredet szempontjbl.
Tolsztov szerint ,Szakszafr neve azonosnak ltszik a ,S a u s a f a r nvvel,
s e nvhez chorezmi kirlyt kell keresnnk.
A kt nv kzl: a Szakszafr a mdosult sumr vltozat.
S a g vagy (Z a g) s a b a r (eredetileg: s u b a r)
Jelentse: S z a b a r (szubar) f e j e d e l e m
De lehet egyszeren csak ,dics (szent) szabar is.
E nv is arra mutat, hogy a chorezmi kirlyi dinasztia elssorban szubar
(hurrita) volt. tt megjegyezzk, hogy a Szabar Szubart nvnek a magyar
335
vezrnevek kztt is megtalljuk a megfeleljt: ,S z o v r s Z u a r d
alakban.
A msik kirlyi nv: O m a r g e s z
A ,h a u m a v a r g a szaka np nevvel rokonthat.
Ez a nv sumrul:
U m m a a r g i s
Jelentse: U m m a i eredet (szlets) frfi.
Minthogy a ,g i s (ges) jelentse a sumrban nemcsak frfi, de ,n a g y
is, ezrt e nv gy is fordthat, hogy ,Umma nagy szlttje. Umma si sumr
vros; neve mr a legrgibb tblafeliratokban is szerepel.
Eredeztetsnk szerint: Omargesz s Haumavarga szakk kirlya volt.
Egybknt Ktesziasz is a ,szakk kirlynak nevezi.
T a m i r i s z neve azonos T o m y r i s s z a l,
aki Herodotosz szerint a masszagtk (kzelebbrl a derbik np) kirlynje
volt. Ez mr fejlesztett (akkdos) alak.
Sumrul: T a a m i r i s i
Jelentse: harcban (hborban) lv
Az eredeti sumr kifejezs:
D a a m (g) a r a
Elemzs: d a a m = ellene, szembe
a r a (u r u, i r i, r i) = mens
s i vagy s u =lokatvusz
Sz szerinti fordts: Ellene (szembe) mensben, vagyis szembe szll = h a r
c o l .
Akkd: Tamgaram = harc, hbor
A sumrban a d a a m alakprja: g a ab = ellene, szembe; az a r a
alakprja: u r u = m e n s
Ebbl jtt a magyar ,h b o r sz.
G a a b u r u = szembeszlls, harc h b o r .
tt megjegyzem, hogy a:
K a b a r
npnv kzelebb l a g a a b a r = harcos szhoz, mint a ,k u m a a r
336
kifejezshez.
Visszatrve Tamarisz kirlyn nevhez, valszn, hogy ez csak egy
alkalmi (ad hoc) nv volt, s azt volt hivatott kifejezni, hogy a tmad
perzskkal szembeszll, azaz hadra kelt seregnek, volt a fvezre.
Kivl kovarezmi uralkod volt a . szzadban:
V a z a m r
kirly.
Sumrul:M a z a m a a r
Teljes alakban: M a g z a g m a g g a r
E kirlynvbl vilgosan ltszik, hogy a zag-mag-gar-ri vagy rviden z a
m a ar egy npnv. A m a (mag) = v a pedig jelz, jelentse: d i c s .
Az egsz nv teht ,d i c s z a g m a g g a r vagy rviden: z a m a
a r. e kirlynv mr nem szabar, hanem s u m r eredetre vall. Egybknt
teljesen azonos S a m a a r r a kanda vrosnv elrszvel, valamint
,magna Hungriban ,illetve Baskriban fekv ,S z a m a r r a folynvvel.
Csatlakozik ezzeh a Balaton partjn lev: Z a m r d i = Z a m a a r
d u helysgnv, (A ,d u dumu fit, gyermeket jelent).
A ,Samarkand nvvel kapcsolatban pedig rmutattunk arra, hogy a S a
m a a r r a nvnek dialektusbeli vltozata a: S o - m o r j a, sumrul. S u
m u e r vagy S u m u u r g a, teljesen (s u g m u g g e r) S u g
m u g g u r g a, s
S z o m o r helyneveink.
Sumrul: ,S u m u u r teljesen S u g m a g g u r. vilgos teht, hogy
mindezekben a nevekben: a ,m o g e r (m a g y a r m o g y e r), a ,m a g o r
m a g a r m a g y a r npnevnk rejtzik. Ehhez most mr semmi ktsg
nem fr.
Ezek utn eljutottunk az strtneti kutats legnagyobb szenzcijhoz.
A m a g y a r n p e r e d e t n e valamint a tudsok ltal szz ve
kutatott s u m r r o k on s g megfejtshez, de ezen tlmenen a s u m r
= m a g y a r e g y e n l e t bizonytshoz is.
A megfejts kulcst a: S a g m a g g a r rvidtve S a m a a r vagy
Z a g m a g g a r, r9vidtve Z a m a a r szavak adjk keznkbe.
337
A knnyebb ttekints s megrts vgett elemezzk ismtelten a
npnevet:
z a g vagy s a g rviden z a s s a ennek alakprja:
z u g vagy s u g rviden z u s s u
jelentse: s z e n t, d i c s , k e g y e s
m a g rviden m a alakprja
m u g rviden m u
Jelentse: m a g a s, m a g a s z t o s, d i c s
g a r rviden (lekopssal) a r a r i ennek alakprja:
g i r g e r rviden i r, e r, - e r i = nemzs, szlets
Ehhez kpest a ,s a g m a g g a r (s a m a a r) alakprja:
S u g m u g g i r vagy
S u g m u g g e r.
Rviden: (a ,g lekopsval) ,s u m u i r vagy ,s u m u e r,
illeszkedssel: s u m i i r vagy s u m e e r, vagy s u m u u r.
Megkaptuk teht a ,s u m i r vagy ,s u m r npnv Jules Oppert
francia akadmikus, a sumerolgia ttrje ltal felfedezett formjt.
Ennek jelentse: Szzent s magas (dics) szlets, ti. np.
Vgl lltsuk szembe az ugyanazon jelents, de klnbz sumr
dialektusok szerint hasznlt:
z a g m a g g a r = z a m a a r
s u g m u g g i r = s u m i i r
s u g m u g g e r = s u m e e r
npnv eredeti, vagyis s i s u m r alakjt a
m a g g a r = m a g a r = m a g y a r
m u g g a r = m o g e r = m o g y e r
npnevnkkel, akkor megkapjuk az eddig dlibbos brndnak tartott:
s u m e r (s u m i r) = m a g y a r
egyenletet, amely most mr kesen beszl -, s letagadhatatlan t n y
s c s o d l a t o s v a l s g.
+ + + + + + + + + +
338
Fggetlenl meg kell mg emlkeznnk agy, a T i s z a fels folysnl
s E r d l y b e n lt s i vitz nprl,: a d k nprl. Ezt a hazjt vd hsi
npet, a rmaiak Trajnus csszr idejben (iu. . szzad) levertk s fiait
kiirtottk vagy fogsgba hurcoltk, s csak kis rszk tudott szakra hzdni,
illetve elmeneklni.
Kutatsaink szerint ez a np a sumr npnek akkor mg nagy
csaldjba tartozott.
Bizonytkul itt is a korabeli d k fldrajzi, nevezetesen a f o l y s h e l
y s g n e v e k, msfell pedig a dk k i r l y n e v -e k szolglnak.
Vegyk szemgyre elszr is a d k fvros
S z a r m i z e g e t u z a
nevet.
Sumrul: S a a r m e e s i g i t u g z a (g)
Elemzs: s a (s a g bl) =magas, dics emelkedett
a r (g a r bl) = szlets, eredet
m e e s (tbbes jel) = levk
i g i t u g vagy d u = szemet megnyit, tekint = r
z a g (a z a g bl) = szent, kegyes
(i g i - t u g - z a g ms szval: k u e n d u (knd) = k e -g y e s (s z e
n t) r)
Fordts: Magas szletsek (dics szlttek) kegyes (szent) ura.
Ez a vros teht, amint a neve is mondja u r a l k o d i (kirlyi) szkhely
is volt.
Mr a fordtsbl is kitnik, hogy a ,s a a r m e e s (szarmia)
tulajdonkppen npnv volt, valsznleg a dkoknak sajt maguk ltal
hasznlt neve.
A s a - a r (teljesen s a g g a r) a sumrban annyi mint: m a - a r m a g
g a r vagyis m a g a s s z l e t s e k.
Tanulmnyomban eladottak alapjn is, ktsgtelenl megllapthat,
hogy a dkok i s s u m r etnikum npek voltak.
Tovbbi fontos dk vros:
339
P o t a i s s a
Sumrul: P a t a i s a (g) vagy z a (g)
Fordtsa: Holdistennek nevezett fejedelme.
Elemzs: p a t (ba d bl) = nevezett
a i = Holdisten
s a g vagy z a g (z a vagy s a) = fej, fejedelem, vezr
Potaissa teht vagy papi fejedelmi vagy helytarti szkhely lehetett.
tt tudni kell, hogy a sumr birodalomban vilgi vagy papi fejedelem csak
az lehetett, akit a leveg g istene, holdisten, vagy napisten - fpapja tjn -
e l j e l l e l nven m e g n e v e - z e t t, vagyis u r a l o m r a szltott.
V. P a t e s i (helyesen: P a d e n - z i) = nevezett kegyes r, Az
kori kelet trtnete ezt ,Pateszi nven emlti, papkirly, illetve helytart
jelentssel. Tudni kell tovbb azt is, hogy a sumrok a Holdistent hrom
klnbz nven neveztk:
N a a n n a a r = Magas gen jr
A i teljesen (g a i d) = foly (vz) otthona (hza)
Z u e n vagy E n z u = blcsessg (tuds) ura
N a p o c a (N a p k a)
Sumrul: N a a b u g a vagy u k u a
Elemzs: N a a b vagy N i i b = g fia vagyis a ,N a p
u g vagy u k u = n p
Minthogy a sumrok termszetimdk voltak, bizonyra a N a p i s t e n
t rtettk ezalatt.
Fordtsa: N a p i s t e n n p e.
(V. a sumr N i p p u r vrossal, amelynek eredeti neve:
N i i b (u) r u a = N a p v r o s a.
E kt utbbi nvbl megllapthatjuk, hogy Dciban klnbz sumr
vrosllamok npnek leszrmazi laktak.
Az egyes vrosllamoknak ugyanis ms-ms h e l y i fistenk volt. gy
valszn, hogy Dcia npe: Kovarezm (Chorezm) npeibl rekrutldott. Erre
mutat:
340
D r e b e t a
vros neve is.
A szavak kett mssalhangzval val kezddse, a flektl nyelvek
sajtsga. A sumrnyelv, mint tudjuk agglutinl (ragoz) nyelv volt. gy teht
kt mssalhangzval szkezds nem eredeti nyelvjelensg. Sok plda van
azonban arra, hogy az indoeurpai nyelvek, az eredeti sumr szavakat, sajt
nyelvkhz idomtottk. lyen plda, tanulmnyunkbl a D i n e p i r sumr
folynvnek D n y e p e r -r alakulsa. Ugyanilyen talakts fedezhet fel a
,D r e b e t a vrosnvben.
Sumrul: D i i r i b i e (n) t a
Fordts: D i r i - b e n bl val.
,D z s i g i r i b e n chorezmi vros nevt mr ell elemeztk, s azt is
megllaptottuk, hogy ez a ,d e r b i k npnek, mely a masszagta
trzsszvetsghez tartozott, volt a vrosa. Mint ell mondottuk, ez a vrosnv
a sumr npek bels zsiai centruma: K o v a r e z m fel mutat.
Az kori D c i a terlett rint hrom nagyobb foly s pedig az s t e
r (U s t a r bl), T i z i a (D u m u z i a bl) valamint a M a r i s i a (M a
a r u s bl) nevvel mr foglalkoztunk, s megllaptottuk azok sumr
eredett. Valszn, legalbbis az idpontok egybevetse ezt mutatja, hogy a
folynevek ppen a sumrok: d k n p c s o p o r t j t l szrmaznak.
D e c e b l
D k kirly neve vlemnynk szerint, ugyancsak a D u - z i (D u m u z i) =
Termszet (Tavasz) isten nevbl eredeztethet.
1.) D u z i b a l a vagy
2.) D u z i i b i l
ad.1 = D u z i isten folyja (azonos a T i z i a folynvvel
ad.2 = D u z i (isten) felntt (illetve) f i a (i b i)
itt megjegyezzk, hogy az ,i b i i l hangvltozsai a magyar fldrajzi
nevekben:
E b e l > E p e l > E p l kzsg, ugyanebbl
p e l > p o l > p o l y folynv
341
Ennek teht ,e b a l vltozata is lehetsges!
B i r a b i s t a vagy B i r a b i s t i a
D k kirly neve mr egyrtelm s rtelmileg azonos a Herodotosz ltal
emltett ,Boryszthenesz folynvvel, vagyis a ,D n y e p e r kori nevvel.
Elemzs: b i r b a r (vagy p i r p a r) = dnts, dnt
a b i (a n i) = v
u s ( i s) = hall
t i (t i n) = let
a (g a bl) genitvusz
Fordts: Hall s let dntje (brja) [b o r = vz szkelyfldn]
M a g a ,d k n p s o r s z g n v
(D a c u s, D c i a) melyet rmai forrsokbl ismernk, a sumr ,d a g
k i vagy d a g a k i szavakra vezethet vissza.
Szszerinti jelentse: szaport hely
Ezt a sumerolgusol: laks, otthon szval fordtjk. Ezt a kifejezst a
dkok valsznleg ,h a z a rtelemben hasznltk, innt a rmai tvtel.
Egybknt ez ms sumr kifejezssel: p e s k i vagy p e s e k i =
ugyancsak szaport hely. Ez a magyar f s z e k (f e s z e HB.) szavunk
eredete is. Megemltjk mg, hogy helysgneveinkben: P e s z e k (Nagy s
Kis) is szerepel. A ,d k npnv rtelmileg a b e s e n y np
kielemezett nevvel is kongrul.
A dk fvros Szermizegetuza nevvel kapcsolatban hangslyoztuk,
hogy ennek elrsze: ,S z e m i z , (S a - a r - m e - e s) n p n e v e t jell, s
kifejezst adtunk annak a meggyzdsnknek is, hogy ez csak a dkok
nmaguk ltal hasznlt neve lehetett.
Kutatsaink sorn e npnvvel sszefggsben, igen figyelemre mlt, s
egyben rdekes ms megllaptst is tettnk.
Hajdu Pter: Finnugor npek s nyelvek (Budapest, 1962.) cm
munkjban rszletesen foglalkozik a volgai finnugorok, flmillis llekszm,
egyik npcsoportjval: a cseremisz vagy msknt m a r i nppel. Utal arra,
hogy a X. szzadbeli k a z r forrsok e np nevt ,z a r m i s alakban emltik.
Arra is rmutat, hogy a volgai bolgrok, illetve ezek utdai: a c s u v a s o k a
342
m a r i npet: s a r m y s nven ismerik.
A dk fvros nevnek ,S a r m i z (S a a r m e e s) elrsze, amit
mi a d k np sajt nevnek tartunk, teljes egyezst mutat a H.P. mvben
emltett fenti npelnevezsekkel, valamint a ,cseremiszek nevvel. Mr ebbl
is levonhatjuk azt a kvetkeztetst, hogy a rmaiak ltal ,d a c u s oknak, d
k o k n a k nevezett ,s z r m i s np azonos a cseremiszekkel, vagyis a Volga
mellett l, s ma mr finnugor ,m a r i nppel.
Ezt az azonostst ersen altmasztja, magnak a m a r i npnvnek
az elemzse is:
M a a r i = m a g a s (dics) s z l e t s
Ez nem egyb, mint a mi: m a g g a r i npnevnknek fejlesztett alakja,
illetve sszevonsa. Mind a kt npnv: s u m r. de mg a: m a a r i
akkdos , s ksbbi forma, addig a m a g g a r, vagyis a mi npnevnk: a
legsibb s u m r.
Ezek a d k vagy s a r m i z nev sumr npcsoportok valsznleg a
rmaiak ,dkirt hadjrata ell, mint a dk np megmaradt tredke szakra,
majd szakkeletre hzdtak a Volga mell, s ott a finnugor npek
szomszdsgban s azokkal keveredve, eredeti sumr nyelvket
elvesztettk, s finnugorokk vltak.
Tveds teht azt hinni, hogy a dkutd mari npnek nagy tbbsgben
mongoloid (turanoid) embertani jellege csak egysze bets. Az si sumrek
ugyanis bebizonytottan turanid (mongolid) jelleg npek voltak, s gy a sumr
dkutd m a r i vagy c s e r e m i s z np, ezt az antropolgiai jelleget,
ppgy mint mi magyarok is a s u m r shazbl hozta magval s
letmdjban s mveltsgben szlelt feltn eltrsek pedig nem a volgai
bolgr utd: csuvasok hatsnak tudhatk be, hanem a sumr-d k eredet
komoly bizonytkaknt rtkelendk.
Vgl is gy nyer magyarzatot a m a r i s m a g y a r npek zenjben
megllaptott dallamegyezsek, mely fleg a pentaton (tfok) dallamstlusban
kulminl. Miutn mindkt np sumreredet, ezek a dallamegyezsek is a
kzs sumr shazra utalnak.
Az eladottakbl teht megllapthat, hogy az kori dk np nem
343
indoeurpai. Ugyancsak szertefoszlik a romn np nacionalista ,d k r o m
n szrmazst vall brndos elmlet is.
Az si sumr nyelv alapjn megvizsgltuk s kielemeztk a Bels-zsiai
K o v a r e z m npeinek nevt, geogrfiai neveit, valamint a trtneti forrsok
ltal emltett uralkodk (kirlyok) neveit. Ezek a kielemzett nevek melyek
rtelmileg sszefondnak, s egymst igazoljk -, ktelez ervel bizonytjk,
hogy si hazjt trtnelmi okok folytn odahagy s u m r n p, illetve
ennek vrosllamonknt tagozd npcsoportjai, Bels-zsia: kzelebbrl K o
v a r e z m terletn hosszabb-rvidebb ideig tnyleg jelen voltak.
Szerny tanulmnyunk gy vljk jelentsen kiegszti st j
elemekkel is gazdagtja, a szovjet tudomnyos expedci vtizedes
munkjnak Sz.P. tolsztov, szovjet akadmikus szleskr tudssal megrt
kitn mvben egybefoglalt rtkes eredmnyeit.
Az strtneti kutats szempontjbl, jelen tanulmnyunkbl igen fontos
s elremutat kvetkeztetsek s tanulsgok vonhatk le.
Ezek kzt els s legfbb az, hogy az si sumr nyelv ismerete adja
keznkbe azt az Ariadne-fonalat, melynek segtsgvel az kori (s kzpkori)
keleti npek s nem utolssorban a magyar np strtnetnek
szvevnyes tvesztin biztosabban tudunk eligazodni.
(ppen ezrt kvnatos, st egyenes szksges volna legalbb a
fvrosban szkel Etvs Lrnd Tudomnyegyetemen, a sumr nyelv- s
irodalom rszre egy kln tanszk srgs szervezse.)
Tovbbmenve leszrhetjk mg azt a tanulsgot is, hogy az strtneti
kutatsnl mily fontos szerepet jtszanak a fldrajzi nevek illetve azok
eredetnek nyelvszeti feldertse.
gy sumreredet fldrajzi nevek jelzik s rktik meg az utkor
szmra, az si sumr s szubar (hurrita) np tbb mint 3000 ves
vonulsnak tjt, az Eufrtesz s Tigris folytl a Duna-Tisza vonalig.
A gyrebb trtneti adatok kiegsztsekppen, ugyancsak a kielemzett
fldrajzi nevek tesznek tanbizonysgot arrl, hogy a bels zsiai trsgbl
fknt keleti s nyugati irnyban kirajz sumr s hurrita (szubar) npek, a
Csendes-cen partjtl az Urlig majd a Duna-Tisza tjig terjed hatalmas
344
terletet - hossz vszzadokon t ellenrzsk, illetve hatalmuk alatt
tartottk.
A sumr npek igazolt jelenlte Eurzsiban rthetv teszi azt is, hogy
az si sumr nyelv s kultra, mely npek tengerben e fldrszen sknt
olvadt szt, hogy lehetett oly mly s egyetemes hats, hogy annak nyomai,
mg az n. ,fiatalabb npek kultrjban s nyelvben, napjainkban is
fellelhetk.
Az si sumr s szubar npek, a feltr j npek gyrjben, idk
multval lassanknt felmorzsoldtak s nagyrszben elenysztek. Elbb a
trk, majd a szlv npekkel keveredve nyelvket, majd si mltjuk emlkt is
elvesztettk.
Egyedl az utols sumr dinasztia szkhelynek: r vrosa
npeinek leszrmazi a magyarok tartottk meg az si nyelvet s riztk
meg az vezredes szoksokat a Duna-Tisza tji hazban, ahol a trtnelmi
idk kezdettl fogva rkletesen s folyamatosan mindig s u m r etnikum,
vagyis testvrnpek laktak.
Budapest, 1966. november 15.
345