Lecţia 3.

Utilizarea barelor cu instrumente din aplicaţia Excel

Lecţia 3. Utilizarea barelor cu instrumente din aplicaţia Excel
Obiectivele lecţiei: În această lecţie veţi învăţa cum puteţi folosi barele cu instrumente din Excel, pentru a lucra mai rapid.

Utilizarea barelor cu instrumente
Dacă nu îl configuraţi altfel, programul Excel afişează barele cu instrumente standard şi de formatare. entru a selecta un instrument de pe o bara cu instrumente, executaţi clic pe el. Indisponibil. Dacă un instrument apare afişat cu un gri estompat, înseamnă că în acel moment nu este disponibil. !numite instrumente sunt afişate în acest mod atunci c"nd nu pot fi folosite pentru operaţia care se efectuează în acel moment. Bară cu instrumente. #n Excel, aceasta reprezintă o colecţie de instrumente sau pictograme afişate pe o bara, care poate fi mutată şi redimensionată pentru a $ă uşura munca. %iecare pictograma reprezintă o comandă sau o operaţie uzuală. &ată c"te$a exemple cu a'utorul cărora puteţi în$ăţa ce rol au butoanele de pe bara cu instrumente( • entru a $edea denumirea unui buton, plasaţi indicatorul mouse)ului pe el. Excel $a afişa o casetă ScreenTip, care cuprinde denumirea butonului. • entru a obţine informaţii despre o comandă asociată cu un anumit buton, apăsaţi Shift !". &ndicatorul mouse)ului $a lua forma unui semn de întrebare. lasaţi indicatorul mouse)ului cu forma unui semn de întrebare pe un buton, şi executaţi clic pe el.

#cti$area %i dezacti$area barelor cu instrumente
#n configuraţia prestabilită, Excel afişează iniţial barele cu instrumente standard şi de formatare. Dacă nu a$eţi ne$oie de ele, le puteţi dezacti$a pe am"ndouă sau numai pe una, pentru a mări spaţiul disponibil pe ecran. #n plus, puteţi să acti$aţi alte bare cu instrumente *deşi unele dintre ele apar singure pe ecran c"nd efectuaţi o operaţie asociată+. entru a acti$a sau a dezacti$a o bară cu instrumente, efectuaţi paşii următori( • Desc,ideţi meniul &ie' %i selectaţi Toolbars. e ecran $a apărea un submeniu. • Un marca' de $alidare în dreptul denumirii unei bare cu instrumente indică faptul că bara respecti$ă este afişată în acel moment pe ecran. entru a acti$a sau a dezacti$a o bară cu instrumente *a in$ersa selecţia+, executaţi clic pe denumirea ei din listă pentru a introduce un marca' de $alidare, sau a)- îndepărta. #fi%are rapidă. entru a afişa rapid o bară cu instrumente ascunsă, executaţi clic cu butonul din dreapta pe o bară cu instrumente afişată de'a pe ecran, şi selectaţi din meniul de comenzi rapide bara cu instrumente care $reţi să fie adusă pe ecran. Excel (n reţeaua )eb. Excel pentru .indo/s 01 $a permite să desc,ideţi pagini .eb într)o fereastră a programului. 2ănd $ă aflaţi în .eb, pe ecran este afişată bara cu instrumente pentru .eb. Deoarece celelalte bare cu instrumente din Excel sunt inutile în astfel de cazuri, le puteţi elimina rapid de pe ecran, execut"nd clic pe butonul Sho' *nl+ )eb Toolbar.

selectaţi categoria dorită. executaţi clic pe etic.eta . butoanele listei derulante $or dispărea. executaţi clic pe opţiunea Lar/e Icons. le puteţi poziţiona unde $ă con$ine. a acti$a sau a dezacti$a afişarea casetelor 8creen9ip. #n etic. dacă trageţi o bară care conţine o lista derulantă *cum este bara cu instrumente standard sau bara cu instrumente de formatare+ la marginea din st"nga sau la cea din dreapta a ferestrei. &ată ce trebuie să faceţi pentru a muta o bară cu instrumente( • Executaţi clic pe marca'ul de deplasare al unei bare cu instrumente. Utilizarea barelor cu instrumente din aplicaţia Excel . tot ca pe o bară mobilă. • Dacă bara cu instrumente pe care $reţi să o personalizaţi nu este $izibilă în acel moment. -ersonalizarea barelor cu instrumente Dacă barele cu instrumente din Excel $ă oferă prea puţine *sau prea multe+ opţiuni.utarea barelor cu instrumente După ce aţi adus pe ecran barele cu instrumente care $a trebuie.eta *ptions. De exemplu. executaţi dublu clic pe marca'ul de deplasare. butoanele listelor derulante $or reapărea. uteţi să)i trageţi bara de titlu pentru a o muta.ideţi meniul Tools şi selectaţi . puteţi să $ă creaţi propriile bare cu instrumente. entru a personaliza o bară cu instrumente. ea $a lua din nou forma unei bare cu instrumente orizontale. executaţi clic pe bara ei de titlu. după cum $eţi $edea în secţiunea următoare. executaţi dublu clic pe bara ei de titlu. bara de meniuri dintr)o foaie de calcul este folosită la fel ca orice bară cu instrumente. pentru a a$ea pictograme mai mari pe bara cu instrumente. sau să trageţi una din margini. executaţi clic pe etic. dacă doriţi. .eta Toolbars si selectaţi)o din listă. pentru a o redimensiona. #n Excel pentru . • entru a însera un buton pe o bară cu instrumente. uteţi să şi personalizaţi bara de meniuri. pe suprafaţa de lucru. sau o puteţi transforma într)una mobilă. în mi'locul ecranului. entru a muta rapid o bară cu instrumente mobilă în partea de sus a ecranului. sau a sc. Dacă bara cu instrumente este una mobilă.eta 6ptions selectaţi opţiunile pe care $reţi să le a$eţi în program. sau desc. 7ara $a apărea pe ecran. 6 bară mobilă cu instrumente seamănă cu o fereastră.utarea rapidă a unei bare cu instrumente. sau să le personalizaţi pe cele existente. la fel ca pe o bara cu instrumente. efectuaţi paşii următori( • Executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse)ului pe o bară cu instrumente. să o plasaţi în orice zonă a ferestrei.ommands. Dacă mutaţi bara cu instrumente la loc 5 în partea de sus sau de 'os a ferestrei *sau o lăsaţi mobilă+. entru a muta în mi'locul ecranului o bară cu instrumente ancorată. *De . • entru a adăuga sau elimina butoane de pe bara cu instrumente.indo/s 01. executaţi clic pe etic. Bară cu instrumente mobilă. uteţi să o trageţi la marginea ecranului *să o 4ancoraţi4+ sau. Dacă trageţi o bară mobilă cu instrumente în partea de sus sau în partea de 'os a ecranului. Deşi puteţi să trageţi o bară cu instrumente oriunde doriţi.+ • 3ineţi apăsat butonul mouse)ului şi trageţi bara cu instrumente in poziţia dorită. şi selectaţi .Lecţia 3.ustomize.imba animaţiile din meniuri. • entru a modifica dimensiunea pictogramelor de pe bara cu instrumente.ustomize din meniul de comenzi rapide. !sta înseamnă că o puteţi muta lateral.

selectaţi categoria corespunzătoare pentru un anumit buton. 0u %tiţi ce rol are o anumită opţiune1 8electaţi comanda. executati clic pe Toolbars3 selectaţi denumirea barei cu instrumente pe care $reţi să o refaceţi. 2"nd terminaţi. efectuaţi paşii următori( • Desc. trageţi)le pe spaţiul barei. .eta Toolbars. • Executaţi clic pe etic. • entru a rearan'a butoanele pe o bară cu instrumente.ustomize. • Executaţi clic pe butonul . Excel $a crea o nouă bară cu instrumente mobilă.lose c"nd terminaţi. apoi executaţi clic pe butonul 4eset.epetaţi pasul < pentru a adăuga şi alte butoane pe noua bară cu instrumente.lose. selectaţi categoria Edit+. • Executaţi clic pe etic. executaţi clic pe . puteţi re$eni la configuraţia prestabilită *configuraţia anterioară modificărilor+.eta 2ommands. trageţi).Lecţia 3. • Executaţi clic pe butonul 0e'. apoi executaţi clic pe 2escription pentru a afla ce rol are comanda respecti$ă. Utilizarea barelor cu instrumente din aplicaţia Excel exemplu. e ecran $a apărea o casetă de dialog pentru confirmare: executaţi clic pe *5. uteţi să adăugaţi şi meniuri pe o bară cu instrumente: le puteţi găsi la sf"rşitul listei 2ategories. pentru a adăuga butonul 2lear 2ontents pe o bară cu instrumente. După ce aţi selectat categoria corespunzătoare. #n cazul în care constataţi că nu sunteţi mulţumit de modificările pe care le)aţi făcut pe o bară cu instrumente. #n această lecţie aţi în$ăţat să folosiţi barele cu instrumente din Excel şi să le personalizaţi în funcţie de propriile necesităţi.în afara barei. .pe bara cu instrumente. apoi trageţi). executaţi clic pe bara cu instrumente personalizată pe care $reţi să o ştergeţi.ustomize. #n caseta de dialog 2ustomize. executaţi clic pe comanda dorită şi trageţi)o pe bară cu instrumente. • entru a elimina un buton de pe o bară cu instrumente. puteţi să $ă creaţi una proprie şi să o umpleţi cu instrumentele pe care le folosiţi cel mai des. entru a $edea cum. desc.rearea propriei bare cu instrumente #n loc să modificaţi una din barele cu instrumente standard din Excel. • . #n lista 9oolbars. !poi executaţi clic pe butonul 2elete din caseta de dialog 2ustomize. • &ntroduceţi o denumire pentru noua bară cu instrumente *de exemplu 7ara preferată+ şi executaţi clic pe *5.ideţi meniul Tools şi selectaţi . #n lecţia următoare $eţi în$ăţa să introduceţi diferite tipuri de date. Dacă $reţi să ştergeţi o bară cu instrumente personalizată.ideţi meniul Tools şi selectaţi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful