You are on page 1of 1

OZVNY EKOFILMU

TER 4. bezna
Zatek projekce bloku film v 17.00 hod.

KINO DUKLA
4. 6. 3. 2014 VSTUP VOLN
TVRTEK 6. bezna
Zatek projekce v 17.00 hod.

STEDA 5. bezna
Zatek projekce bloku film v 17.00 hod.

LEDNICK PARK VYPRAVUJE


R, 22 min., reie Ivan Sttezsk Dokument je nejen pozvnm do Lednice, ale jet vce inspirac pro postoje dnenho lovka ke krajin, ve kter ije. Park promlouv ke sv kulturn podstat: Co jinho jsem j sm, ne uskutenn sen.

NEZTRCEJME PDU POD NOHAMA


R, 28 min., reie Ljuba Vclavov V souasnosti obhospodauje pdu ve vech vysplch zemch jen 4 % lid. Pda m za sebou skoro pl miliardy let trvajc evolun vvoj a je nutnost s n dobe hospodait, protoe je to ona, kter ns iv. A co na to pan Clek?

DL NIC
R, 75 min., reie Ivo Bystian Film vznikal od roku 2007 a mapuje nejen stavbu a estnct kilometr dlnice, ale obrac svj zrak na spolenost, kterou budovn inkriminovan komunikace rozdluje. Mezilidsk vztahy a nhled jednotlivch astnk na problematiku je pochopiteln hlavnm hybatelem celho dje filmu. Uniktn a velmi psobiv vizuln strnka filmu. Po filmu beseda s Miroslavem Patrikem, inicitorem dokumentu.

VY U TADY NEBUDETE, ALE MY STLE ANO


Nmecko, 43 min., reie Henriette Bornkamm, Carl-A. Fechner. Pbhy dt, kter se rozhodly u dle nespolhat na dospl. Pustili se do ady projekt ve snaze udlat ze svta lep msto k ivotu. Sledujeme celosvtov problmy pohledem dt. Mnoho vc se uke ve zcela novm svtle.

T ZMNU PBHY NOV KULTURY


R, 65 min., reie Vclav Kuera O lidech, kte svm komplexnm pohledem a obanskou tvoivost dokazuj zzraky v oblasti vzdlvn, zdrav, kultury, ivotnho prosted, sobstanosti, komunitn i sociln prce.

Zatek projekce bloku film v 19.00 hod.

SLADK JED
Nmecko, panlsko, 89 min., reie Peter Heller Na zklad t pklad z Mali, Keni a Tanzanie tento film ukazuje, e rozvojov pomoc nepin dn vsledek, ale me vst k zvislosti, korupci a pasivit. Ni motivaci ke snaze chovat se ekonomicky a bojovat s chudobou prostednictvm vlastnch zdroj.

Zatek projekce bloku film v 19.00 hod.

Zatek projekce bloku film v 19.00 hod.

VLKA O PSEK
Francie, Kanada, 72 min., reie Denis Delestrac Investigativnm nahldnutm na jeden z nejvce spotebovvanch prodnch zdroj na planety. Tem tvrtinm pl na svt hroz, e jako obti eroze nebo paovn psku nadobro zmiz. Psek je nepostradatelnm prvkem, na kterm je zaloen cel n modern rozvoj. Nsledkem ohromn bytov vstavby drancuj skupiny paerk ple a eky.

KONEC SVTA BYL A BUDE


R, 52 min., reie Pavel Bezouka Souasn mayt nositel tradic upozoruj, e svou budoucnost mme ve svch rukou. Volaj po zmn hierarchie ivotnch hodnot, nvratu ke spiritualit a utlumen bezbehho konzumu. Nahldneme do ivota mayskch hospod, emeslnk i aman.

CESTA ZA JINMI SELKUPY


Rusko, 26 min., reie Nikolay Makarov Zpsob ivota a pbhy pvodnch obyvatel jihozpadn Sibie, mst, kam byly odvezeny tisce obyvatel SSSR do vyhnanstv gulag.

TK NA SVATOU LUCII EKOPIA SVTY POZNN


Nmecko, 26 min., reie D.Weisbrodt, E. Mehl, E. Richter, Ch. Vinkeloe, Loh Kok Hong Ti projekty zamen na vzdlvn a respektujc udritelnost, kter mete shldnout v tomto dokumentu spolu s ukzkami architekt pi prci. R, 52 min., reie Libor paek Nejen psit ple, nejkrsnj sopen tvary celho Karibiku, detn prales se vzcnmi ivoichy a bohat korlov tesy, co stoj za poznn. Ta nejsilnj msta a zitky jsou spojeny s pbhy tch, kte se tu rozhodli dt svm snm konkrtn podobu. Dokument zachycuje i to, co se skrv za hranicemi dokonalosti vnman obyejnmi nvtvnky

ZEMLO PLUJE
R, 27 min., reie Viliam Poltikovi Michael Reynolds postavil bhem t tdn v krsn prod u Szavy prvn Zemlo v echch, kter m slouit jako informan centrum a zjemci tam mohou i pobt. Prbh stavby Zemlodi je zkladem filmu, kter divky seznm s tmto inspirujcm a pkladnm pstupem k zachovn pirozenho ivota na Zemi. Vedle Michaela Reynoldse filmem provz i Jaroslav Duek.

PATAGONIA
Belgie, 26 min., reie Patrice Goldberg Patagonie je asn msto, kde se proda ukazuje ve v sv divokosti a kter zrove slou jako barometr globlnho oteplovn. A tak dnes Charlese Darwina nsleduj do Patagonie dal vdci.

EKOPIA ZELEN CESTOVN


Nmecko, 26 min., reie Daisy Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong Pval turist a stavba hotelovch komplex vyerpv prodn zdroje a mn rz krajiny. Skupina architekt vak pila s revolun mylenkou skloubit luxusn design s ekologickou etrnost a energetickou sobstanost, kter et prodn zdroje a jsou etrn k ekologickmu prosted.

EKOINFOCENTRUM

http://ekoinfo.ecn.cz