You are on page 1of 2

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK BAHAGIAN A Latar Belakang Murid ( Responden )

Lengkapkan penyataan di bawah. 1. Jantina


Lelaki Perempuan

2. Bangsa
Melayu Cina

3. Agama
Islam Buddha

4. Pencapaian dalam Kemahiran Hidup semasa Ujian 1.


A B C D E

5. Mata pelajaran yang disukai / diminati. Nyatakan ______________________

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK BAHAGIAN A Latar Belakang Murid ( Responden )

Lengkapkan penyataan di bawah. 1. Jantina


Lelaki Perempuan

2. Bangsa
Melayu Cina

3. Agama
Islam Buddha

4. Pencapaian dalam Kemahiran Hidup semasa Ujian 1.


A B C D E

5. Mata pelajaran yang disukai / diminati. Nyatakan ______________________