Allattaasitaaq - New orthography ram/nass G a interjection aa interjection aannguaq aarsuaq-una aajuna, aamanna aasanna aali aali

piniartumik taaneqartoq aali tappiitsup sanaa affaq (avippoq) affaa affarleq affarlilersorpaa affarleriipput affaku affassak affassaasallit aggaatsoq (S.G.) aggerpoq aggeriarpoq aggerfik aggerfia aggiuppaa aggiut aggiasoorpoq (S.G) aggiasoorneq agiaq agiut agiarsuaq agiarpoq agiarpaa agiuppaa (-mut) agiut angakkussap agiaq agiummik agiarpaa aagiaq (aaq) tuttup aagiai agiorpoq agiorpaa allaq allak allaqarpoq allappoq allappaa allaffigaa allaatigaa allakkat allakkat iluartut allagarsivoq allagarsiffigaa, allagarsivigaa allagarsiaq allagarsiaa allagassiaq allagissaarpoq allaffik

Allattaasitoqaq - Old orthography á â ãnguaq ârssuaq-una âjuna, âmána âsavna âle âle piniartumik taineqartoq âle tagpîtsup sanâ agfaq (avigpoq) agfâ agfardleq agfardlilersorpâ agfardlerîgput agfako agfagsak agfagsaussagdlit aggaitsoq, aggerpoq aggeriarpoq aggerfik aggerfia aggiúpâ aggiut aggiassôrpoq aggiassôrneq agiaq agiut agiarssuaq agiarpoq agiarpâ agiúpâ (-mut) agiut angákugssap agiaq agiúmik agiarpaa âgiaq (âq) tugtup âgiai agiorpoq agiorpâ agdlaq agdlak agdlaqarpoq agdlagpoq agdlagpâ agdlagfigâ agdlautigâ agdlagkat agdlagkat iluartut agdlagarsivoq agdlagarsivfigâ, agdlagarsivigâ agdlagarsiaq agdlagarsiâ agdlagagssiaq agdlagigsârpoq agdlagfik

allakkisarpoq allattakkat allattaaviit allattarfik allattartoq allattaat allattooq allattuuaraq allattorpaa allattuiffik allalik allanneq allapalaarpaa allapalaarineq allaqqissaarpoq allaqqissaarneq allaaseq allaat allaatitaq allaasiut allaat unatarmanni allaat nillinngilaq samungarsuaq allaat imaqanngilaq alleq allernaq tarraleqisaaq cf alleroq allerulavoq, allerulaarpoq alleruut allorpoq allorpaa allerpoq allerut allerpaa, allerutigaa alleruppaa uigigaluani alleruppaa neqimik allerneq alligaq (aki) alligarpaa alligarnippoq htr. alligartaq allikarpoq (alippaa) allikaappoq seqineq allikaappoq allikarfigaa allivoq (angivoq) pingajua allisaq alliallappoq allisippaa allisitsiut, allisisiut allu alluaq alluarpaa alluarpoq allorpoq allunaaq allunassat

agdlagkissarpoq agdlagtagkat agdlagtaivît agdlagtarfik agdlagtartoq agdlagtaut agdlagtôq agdlagtûaraq agdlagtorpâ agdlagtuivfik agdlalik agdlangneq agdlapalârpâ agdlagpalârineq agdlarqigsârpoq agdlarqigsârneq agdlauseq agdlaut agdlautitaq agdlausiut agdlât unatarmáne agdlât nivdlíngilaq samungarssuaq agdlât imaqángilaq agdleq agdlernaq tarraleqisâq agdleroq agdlerulavoq, agdlerulârpoq agdlerût agdlorpoq agdlorpâ agdlerpoq agdlerut agdlerpâ, agdlerutigâ agdlerúpâ uvigigaluane agdlerúpâ neqimik agdlerneq agdligaq (ake) agdligarpâ agdligarnigpoq agdligartaq agdlikáupoq (aligpâ) agdlikáupoq seqineq agdlikáupoq agdlikarfigâ agdlivoq (angivoq) pingajua agdlissaq agdliatdlagpoq agdlisípâ agdlisitsiut, agdlisisiut agdlo agdluaq agdluarpâ agdluarpoq agdlorpoq agdlunâq agdlunássat

allunaaqattaarpoq, allunaariaqattaarpoq allunaasaq allunaasaaraq allunaassat ingitsikkat allunaassiassat allunaassiornikut appa appat appaaq appaliarsuk apparluk aappaa aassivoq htr. aattorpaa aattuut appaavoq appakarpoq sikorsuit appakarpai appakaappoq appippoq appippaa appinissarpoq appiuppaa appiussorpaa appisaluuppaa assappaa assattorpaa qaanni assattorpaa assappaa assaavoq htr. assappoq assaappaa assakarpoq assarkartippaa assakaavoq assakaatippaa assakaasoq assallappaa assallappoq assallatserpaa iviit assallatserpai assallatserut assagiikkut assaq umiat assaat assataq assartorpoq assartorpaa assartuut (orsiaat) cf assak assaat itumak cf assagiusaq assagippoq assalluppoq assalippaa

agdlunâqátârpoq, agdlunâriaqátârpoq agdlunaussaq agdlunaussâraq agdlunaussat ingivtigkat agdlunaussiagssat agdlunaussiornikut agpa agpat agpâq agpaliarssuk agpardluk âgpâ âgsivoq âgtorpâ âgtût agpaivoq agpakarpoq sikorssuit agpakarpai agpakáupoq agpípoq agpípâ agpinigsarpoq agpiúpâ agpiússorpâ agpisalũpâ agsagpâ agsagtorpâ qáine agsagtorpâ agssagpâ agssaivoq agssagpoq agssáupâ agssakarpoq agssakartípâ agssakâvoq agssakâtípâ agssakâssoq agssatdlagpâ agssatdlagpoq agssatdlagterpâ ivît agssatdlagterpai agssatdlagterut agssagĩkut agssaq umiat agssait agssataq agssartorpoq agssartorpâ agssartût (orssiaut) agssak agssait itumak agssagiussaq agssagigpoq agssagdlugpoq agssaligpâ

isini assalippai assaliivoq htr. assalittarpaa assaligutit assalikaarut assalittaavoq assalittaatit assammiu assammipput qiterlermipput cf assaqqoq assaasat eqiterutit assaasaat avaleqqoq cf assaat assagiaq, assagiarsuk assassorpoq assassorpaa assassoriaq qillerut assassoriaq assarput (anivoq) assarneq assarnerpoq assarnaarpoq assarnaannguarpoq asserpaa, assivaa (aak) assiorpoq aassik aassiit assit assivoq (anivoq, aak) assineq, assisarneq assoq assumut assuanit assumukarpoq, assumoorpoq assorpoq assoralivoq assoralinarpoq assorleq assoqquppaa iluliannguaq assoqqullugu ingerlassaasi assorparpoq, assorparterpoq assortorpaa assortuisoq assortuineq assortuupput assuaraa assuaraakkit atukkatit toqqunngisaannarakkit assuarlerpoq htr. assuarlerajuppoq assuarlersigaa assuarliutigaa assuarnarpoq qisuk manna qipingavallaarmat assuarnaqaaq assuarnaraa assuarnaappoq

issine agssaligpai agssalîvoq agssaligtarpâ agssaligutit agssalikârut agssaligtaivoq agssaligtautit agssangmio agssangmigput qiterdlermigput agssarqoq agssaussat eqiterutit agssaussait avalerqoq agssaut agssagiaq, agssagiarssuk agssagssorpoq agssagssorpâ agssagssoriaq qivdlerut agssagssoriaq agsarput (anivoq) agssarneq agsarnerpoq agsarnârpoq agsarnãnguarpoq agsserpâ, agssivâ (auk) agssiorpoq âgssik, âvssik âgssît agsit agsivoq (anivoq, auk) agsineq, agsissarneq agssoq agssumut agssuanit agssumukarpoq, agssumôrpoq agssorpoq agssoralivoq agssoralinarpoq agssordleq agssorqúpâ iluliánguaq agssorqutdlugo angerdlásause agssorparpoq, agssorpaterpoq agssortorpâ agssortuissoq agssortuineq agssortũput agssuarâ agssuarâvkit atugkatit torqúngisáinaragkit agssuardlerpoq agssuardlerajugpoq agssuardlersigâ agssuardliutigâ agssuarnarpoq qissuk mána qipingavatdlârmat agssuarnaqaoq agssuarnarâ agssuarnáipoq

assuarnaagaa assut assorsuaq assungaatsiaq assuunngitsumik assororpoq, agsorôrpoq assoruuppoq assoruupput assoruuppaa assoruutigaa attaq (anivoq) attat attassaq attakut attakui attakoorpoq attakoorfik atserpai atserivoq atserivik atsigaaq angivoq attorpaa attuivoq attuumavoq una annoraaq attuumavoq attuumavaa attoqut attorqutserpaa ai? ajaa, aja ajaa qasoqaanga aallerpoq aavaa aalaq aalat, aallat aalarpoq, aallerpoq igalaat aallerput aappaq aappassaqanngilanga aappaagut, aappaagu aappaaguagu matuma aappaani aappassaanik aappaqanngitsoq aappaatsoq aappalik aappaliuvunga aapparaa aapparitsiannga aappariit, aappariik aappassiaq aappassiannguara aappassiaraa aappassiariipput aappassiariit aappassiarserpaa

agssuarnaigâ agsut agsorssuaq agsungâtsiaq

agsũngitsumik
agsororpoq, agsorôrpoq agsorũpoq agsorũput agsorũpâ agsorûtigâ agtaq (anivoq) agtat agtagssaq agtakut agtakue agtakôrpoq agtakôrfik agterpai agterivoq agterivik agtigaoq angivoq agtorpâ agtuivoq agtûmavoq una ánorâq agtûmavoq agtûmavâ agtoqut agtoquserpâ ai? aiâ, aja aiâ qasoqaunga aigdlerpoq aivâ ailaq ailat, aitdlat ailarpoq, aitdlerpoq igalât aitdlerput áipaq áipagssaqángilanga áipâgut, áipâgo áipâguago matuma áipâne áipagssânik áipaqángitsoq áipaitsoq áipalik áipaliuvunga áiparâ áiparitsiánga áiparît, áiparîk áipagssiaq áipagssiánguara áipagssiarâ áipagssiarîgput áipagssiarît áipagssiarserpâ

pl

htr.

v htr.

v pl

aappanippoq (S.G.) aapparseraa aapparserpaa aapperpaa una aappissavoq aappiivoq htr. aappiuppaa aappisarpoq aapavoq aapaalingiappoq aapaalingiagaa aat? iserniarit aat? pilara aat? aatsarpoq nuna aatsarpoq aatsangavoq ikersissimavoq cf aatsaarpoq aatsaat aatsaat! aatsaalli aatsaalli qimmissaq aatsaaginnaq tusarpara aatsaarluinnaq, aatsaaqqinnaaq (N.G.) aavaa aallerpoq htr. aalliuppaa aappaa aatsivoq htr. aatsivigaa aatserivoq aatsorpaa aatsuivoq htr. tunillappaa cf aatsuuppoq, aatsornarpoq nappaat aatsornartoq aatsorluut ussiut cf aatsuineq aja ajagaa ajaasaq aaja ajappaa ajappoq ajagaq, ajakkaat ajagarpoq ajagarput ajakkaarpoq ajakattarpaa ajappattorpoq ajappattorpaa ajappaarppoq ajassarpoq ajassarpaa ajassaat

áipanigpoq (S.G.) áiparserâ àiparserpâ áiperpâ una áipísavoq áipîvoq áipiúpâ àipissarpoq aipavoq aipâlingiagpoq aipâlingiagâ ait? iserniarit ait? pilara ait? aitsarpoq nuna aitsarpoq aitsangavoq ikersísimavoq aitsârpoq aitsât aitsât! aitsâtdle aitsâtdle qingmigssaq aitsâgínaq tusarpara aitsârdluínaq, aitsârqingnâq (N.G.) aivâ aigdlerpoq aigdliúpâ ãpâ âtsivoq âtsivigâ ãtserivoq ãtsorpâ ãtsuivoq tunitdlagpâ ãtsũpoq, ãtsornarpoq nápaut âtsornartoq ãtsordlût ússiut ãtsuineq aja ajagâ ajaussaq âja ajagpâ ajagpoq ajagaq, ajagkaut ajagarpoq ajagarput ajagkârpoq ajakátarpâ ajagpagtorpoq ajagpagtorpâ ajagpârpoq ajagssarpoq ajagssarpâ ajassaut

ajassaatit ajassaavoq ajassaanngilaq ajattarpaa ajattaavoq ajattorpoq ajattorpaa ajattorpoq ajattuivoq ajaataq ajagulavoq qeratavoq ajagullarpoq qerattarpoq ajagutaq, ajâgutaq ajaguttat, ajaaguttat ajagutarpaa umiaq ajagutarpaat ajagutarpoq ajagutserpaa ajaaq qaannap ajai ajasserpaa ajassersorpaa ajaamivaa umiaq ajaamivaa ajaamitsiarlugu ajangippoq ajangisaarpaa, ajangitippaa ajangigaa ajannguajaaq ajaperpoq ajaperpaa ajaqqippoq akimmippoq ajaqqiffigaa ajaqqisaarpoq ajaappiaq ajaappissaq ajaappiarpoq ajaappoq ajaluvoq, ajalorpoq inuk ajalorpoq ajalupput ajalusoorpoq ajalunaveeqqut ajaraq ajaraarpoq, ajaraappoq ajasuu (S.G.) ajasoorpoq ajusoorutigaa ajasoornarpoq ajoqi (N.G.) ajoqiit (S.G.) ajoqiat, ajoqiitaat ajoqissaq (N.G.) ajoqiitissaq (S.G.)

pl

htr. cf

cf

cf v pl

cf

pl

ajagssautit ajagssauvoq ajagssáungilaq ajagtarpâ ajagtaivoq ajagtorpoq ajagtorpâ ajagtorpoq ajagtuivoq ajautaq ajagulavoq qeratavoq ajagutdlarpoq qerátarpoq ajagutaq, ajâgutaq ajajútat, ajâgútat ajagutarpâ umiaq ajagutarpât ajagutarpoq ajagutserpâ ajâq qáinap ajai ajásserpâ ajássersorpâ ajâmivâ umiaq ajâmivâ ajâmitsiardlugo ajangípoq ajangisârpâ, ajangitípâ ajangigâ ajánguajâq ajaperpoq ajaperpâ ajarqípoq akingmigpoq ajarqivfigâ ajarqisaarpoq ajáupiaq ajáupíssat ajáupiarpoq ajáupoq ajaluvoq, ajalorpoq inuk ajalorpoq ajalúput ajalusôrpoq ajalunavêrqut ajaraq ajarârpoq, ajarâgpoq ajasô ajasôrpoq ajosôrutigâ ajasôrnarpoq ajoqe ajoqît ajoqiat, ajoqîtât ajoqigssaq ajoqîtigssaq

ajoqerpaa ajoqiivoq ajoqersivoq ajoqersivaa ajoqersorpaa ajoqersuivoq ajoqersorti ajoqersortaa ajoqersuisoq ajoqersugaq ajoqersuineq ajoqersortaq (N.G.) ilisimasortaq ajoqersornerluppaa ajoqersuinerluttoq ajoqersuinerluut ajoqersuiartortippaa ajoqersuiartortitaq ajoqersuiartortitseqatigiit ajoqersuut ajoqersuutit ajoqersuuppaa aqqutissaanik ajoqersuuppaa ajorpoq kamanneq ajorpoq ajorneq ajorpoq ajorpaa matu matuneq ajorpara ajorneq ajoriartorpoq ajoqut ajoqutaavoq ajoquteqanngilaq ajoqutigaa ajoquserpaa, ajoqusersorpaa persaquserpaa ajoraa ajoraara ajornarpoq sininneq ajornaqaaq ajornaq kakiassaq ajornaq ajornanngilaq ajornartoqanngilaq ajornatoorpoq ajornatoortippaa ajorsarpoq qisussanik ajorsarput atuarfissamik ajorsarput ajorsartut ikioriaqarput ajorsartippaa ajorsaappoq ajorsarnarpoq ajorsarnaappoq ajorsarnaaqqutaavoq ajorsaat ajorsaatikka amerlaqaat

htr.

htr.

cf

cf

ajoqerpâ ajoqîvoq ajoqersivoq ajoqersivâ ajoqersorpâ ajoqersuivoq ajoqersorte ajoqersortâ ajoqersuissoq ajoqersugaq ajoqersuineq ajoqersortaq ilisimassortaq ajoqersornerdlugpâ ajoqersuinerdlugtoq ajoqersuinerdlût ajoqersuiartortípâ ajoqersuiartortitaq ajoqersuiartortitseqatigît ajoqersût ajoqersûtit ajoqersũpâ avqutigssânik ajoqersũpâ ajorpoq kamangneq ajorpoq ajorneq ajorpoq ajorpâ mato matuneq ajorpara ajorneq ajoriartorpoq ajoqut ajoqutauvoq ajoquteqángilaq ajoqutigâ ajoquserpâ, ajoqusersorpâ persaquserpâ ajorâ ajorâra ajornarpoq siningneq ajornaqaoq ajornaq kakiagssaq ajornaq ajornángilaq ajornartoqángilaq ajornartôrpoq ajornartôrípâ ajorssarpoq qissgssanik ajorssarput atuarfigssamik ajorssarput ajorssartut ikioriaqarput ajorsartípâ ajorssaípoq ajorssarnarpoq ajorssarnáipoq ajorssarnaerqutauvoq ajorssaut ajorssautíka amerdlaqaut

ajorsaatigaa ajorsaatiginngilakka tamaasa tunisarpai ajorsaatigisaannik ajorsivoq ajorsivaa ajorsippoq ajorsippaa ajorsisippaa ajorsitsaarpoq ajorsuseq, ajussuseq ajorukuppaa ajorti ajortai ajortilik ajorteqanngilaq ajortaajarpaa ajortaaruppoq ajortaarussutigaa ajortaappoq ajortoq ajortumik mersorpaa ajortumik pivaa ajortulivoq, ajortuliorpoq ajortuliffigaa, ajortuliorfigaa ajortuliaq ajortuliarpoq ajortumeerpaa ajorunnaarpoq ajuallappoq ajuallanneq ajuallakkajuppoq ajuallatsippaa ajuallannarpoq ajuallaatigaa ajugaq ajugaqanngilaq ajugaqanngitsoq ajugaqanngissuseq ajugaavoq ajugaasoq ajugaaffigaa ajukuluppoq ajukkuppoq ajukkuppaa piukkuppaa cf ajukkuffigaa ajulerpoq aallarneq ajulerpugut ajulersarpoq ajuut, ajuliut ajuutaa ajunaarpoq ajunaarpaa ajunaarsarpaa ajunaarsaarsoq ajungaanngilaq ajunngilaq

ajorssautigâ ajorssautigíngiláka tamaisa tunissarpai ajorssautigissáinik ajorsivoq ajorssivâ ajorssípoq ajorssípâ ajorssisípâ ajorssitsârpoq ajorssuseq, ajússuseq ajorukúpâ ajorte ajortai ajortilik ajorteqángilaq ajortaiarpâ ajortaerúpoq ajortaerússutigâ ajortáipoq ajortoq ajortumik merssorpâ ajortumik pivâ ajortulivoq, ajortuliorpoq ajortulivfigâ, ajortuliorfigâ ajortuliaq ajortuliarpoq ajortumêrpâ ajorungnaerpoq ajuatdlagpoq ajuatdlagneq ajuatdlagkajugpoq ajuatdlagtipâ ajuatdlangnarpoq ajuatdlautigâ ajugaq ajugaqángilaq ajugaqángitsoq ajugaqángíssuseq ajugauvoq ajugaussoq ajugauvfigâ ajukulugpoq ajúkúpoq ajúkúpâ piúkúpâ ajúkuvfigâ ajulerpoq autdlarneq ajulerpugut ajulersarpoq ajût, ajuliut ajûtâ ajunârpoq ajunârpâ ajunârsarpâ ajunârsaissoq ajungãngilaq ajúngilaq

ajunngilaa atuarneq ajunngilaa ajunngitsoq ajunngitsumik mersorpai ajunngitsumik pivaa ajunnginneq ajunngigaa ajunnginaarpaa ajunnginngilaq ajunngisaarpoq ajunngisaarfigaa ajunngissivoq ajunngissuseq ajunngitsilivoq, ajunngitsuliorpoq ajunngitsuliffigaa, ajunngitsuliorfigaa ajunngitsuliaq ajunngitsuut ajunngitsuutippaa ajuuppaa savimmik ajuuppaanga savik ajuuppaa akissaanik ajuutinngilaa ajupataarpoq ajuusaarpoq ajussivaa ajussisippoq ajorinngorpoq, ajorunngorpoq ajorinngorserpaa ajorinngujuippoq tasisuavoq cf ajorinngujuitsoq ajuaq ajussat pl ajualissuuvoq ajuaasaq ajuallappoq ajorpoq v ajuppaa ajuppoq ajutsivoq htr. ajutoorpaa (S.G.) ajuuppaa aaq aajarpoq aajarpunga aajarpaa aalerpaa aalerfik aalerfii aaliut aamippaa aarnikippoq aarnertuvoq aaq atsit aa ai

ajúngilâ atuarneq ajúngilâ ajúngitsoq ajúngitsumik merssorpai ajúngitsumik pivâ ajúngíneq ajúngigâ ajúnginârpâ ajúngíngilaq ajúngisârpoq ajúngisârfigâ ajúngísivoq ajúngíssuseq ajúngitsulivoq, ajúngitsuliorpoq ajúngitsulivfigâ, ajúngitsuliorfigâ ajúngitsuliaq ajúngitsût ajúngitsûtípâ ajũpâ savingmik ajũpânga savik ajũpâ akigssânik ajûtíngilâ ajupatârpoq ajûssârpoq ajussivâ ajussisípoq ajoríngorpoq, ajorúngorpoq ajoríngorserpâ ajoríngujuípoq tasissuavoq ajoríngujuitsoq ajuaq ajússat ajualigssûvoq ajuaussaq ajuatdlagpoq ajorpoq ajúpâ ajúpoq ajutsivoq ajutôrpâ ajũpâ âq aiarpoq aiarpunga aiarpâ âlerpâ âlerfik âlerfê âliut âmigpâ ârnikípoq ârnertuvoq âq atsit â ai

aajusaq aaqanngitsoq aaraq aaqat aaqakka aaqqat aaqqatikka taateraap aaqqatai aarluppoq aarpoq aarpaa atsip-paa, aap-paa atsip paassaq atsipaaqut atsivoq atsiorpoq atsiorpaa aqagu aqagukkut aqaguani aqaguppat aqagussaq aqaguagu aqaguaguani aqagutaaq, aqagumisaaq aqagutaassaq, aqagumisaassaq aqagutaarpoq, aqagumisaarpoq aqagutaaraa aqaguppoq aqaguuppaa aqaguukkaluarpanga aqajak aqajamineq aqajaroq aqajarua aqajaqqut aqajaruutaa aqajaqqivoq aammik aqajaqqivoq aqajaqqerpoq aqajannguummerpoq aqajannguummivoq sisulluni aqajannguumminarpoq aqajaruusaq aqajaruusaa aqajaruusaataa aaqaaq (Upern) angajoq cf aqarpaa aqassuppaa, arsuppaa aqaat aqaatiliorpoq aqaatiliuuppaa aqisseq aqissiaq aqisserniaq aqissiusaq

aiussaq âqángitsoq âraq ârqat âqáka ârqat ârqatíka tâterâp ârqatai ârdlugpoq ârpoq ârpâ atsip-pâ, aiup-pâ atsip pâgssaq atsipâqut atsivoq atsiorpoq atsiorpâ aqago aqagúkut aqaguane aqagúpat aqagugssaq aqaguago aqaguaguane aqagutâq, aqagumisâq aqagutâgssaq, aqagumisâgssaq aqagutârpoq, aqagumisârpoq aqagutârâ aqagúpoq aqagũpâ aqagũkaluarpanga aqajak aqajamineq aqajaroq aqajarua aqajarqut aqajarûtâ aqajarqivoq aungmik aqajarqivoq aqajarqerpoq aqajángũmerpoq aqajángũmivoq sisuvdlune aqajángũminarpoq aqajarûsaq aqajarûssâ aqajarûssautâ âqâq angajoq aqarpâ aqagsugpâ, arsugpâ aqaut aqautiliorpoq aqautiliũpâ aqigsseq aqigssiaq aqigsserniaq aqigssiussaq

aqippoq qisuk aqitsoq neqi aqitsoq aqilivoq aqilisippaa uummataa aqilisillugu aqilitserpaa aqilluppoq aqigaa, aqinaarpaa inussuaq nappaatip aqiginaarpaa qipoqqaq aqinaarparput aqiluallagaa aqerloq aqerloq qaqortoq aqerlorpaa, aqerlorterpaa aqerluivoq, aqerlorterivoq aqerlorneq aqerlornera aqerluliorpoq aqerluliut aqerlulivik aqerluusaq aqerluusassaq aqerluut, aqerlorterut aqerluutissiaq aqivaa aqu aquanut aquani aquaniippoq aqorleq napparutaa aqorleq aquppoq aquttoq aquttoruseq aquppaa aquut aquutersorpoq aquutersorpaa aqullaarpoq aquimivoq, aquiimivoq aquimisaarpoq aquimisaarfigaa aqunngavoq aquippoq kaassorpoq aqupivoq, aquppivoq tuttut aqupisut ak, aak akki (N.G) aap akueraa akka, akkak akkaa akkagaa akkagaara akkaasaq

htr.

cf

v v.q.

aqípoq qissuk aqitsoq neqe aqitsoq aqilivoq aqilisípâ ũmatâ aqilisitdlugo aqilitserpâ aqitdlugpoq aqigâ, aqinârpâ inugssuaq nápâtip aqigi ̃narpâ qiporqaq aqinârparput aqiluatdlagâ aqerdloq aqerdloq qaqortoq aqerdlorpâ, aqerdlorterpâ aqerdluivoq, aqerdlorterivoq aqerdlorneq aqerdlornera aqerdluliorpoq aqerdluliut aqerdlulivik aqerdlûssaq aqerdlûssagssaq aqerdlût, aqerdlorterut aqerdlûtigssiaq aqivâ aqo aquanut aquaneq aquani ̃poq aqordleq náparutâ aqordleq aqugpoq aqugtoq aqugtoruseq aqúpâ aqût aqûterssorpoq aqûterssorpâ aqugdlârpoq aquimivoq, aquîmivoq aquimissârpoq aquimissârfigâ aqúngavoq aquípoq kâgsorpoq aqupivoq, aqúpivoq tugtut aqupissut ak, âk áke âp akuerâ áka, ákak ákâ ákagâ ákagâra ákaussaq

aakajaaq (N.G.), aakattuk (N.G.) akaaraa akaarinngilaa nakkoraa cf akaarnaappoq (Up) akannanngilaq aki akianut Nuup akia akitsinni terianniap akia qanoq akeqarpa? akeqanngitsumik akileq narsap akilia akileraa akileriipput akialiarpoq akilineq akilinermiut akerfineq sikorsuup akerferna itsineq cf akeqquppaa, akileqquppaa akerleq q.v. akivoq akivaa akisippaa, akitippaa (N.G.) akissuppaa akillorippoq akissut akissutaa akiillivoq akiillivaa, akiillisippaa akisuppoq akisuppaa akisussimavoq tarrarsuutip akisugsimanera akisunneq akisunnera akisuguppoq akisuavoq, akisuarpoq nipaa akisuavoq qaqqaq akisuarpoq akiorpoq nappaatini akiorpaa akiunngilakkit naami akiunngilara akioriipput, akiuupput iliuupput cf akioriissut akiuuppoq akigaa akissaq akissaqanngilaq saviup akissaa akissaqartinngilaa akisivoq, akissarsivoq

âkajâq, âkagtuk akârâ akâríngilâ nákorâ akârnáipoq, akangnàngilaq ake akianut Nûp akia akivtíne teriangniap akia qanoq akeqarpa? akeqángitsumik akileq narssap akilia akilerâ akilerîgput akialiarpoq akilineq akilinermiut akerfineq sikorssûp akerferna itsineq akerqúpâ, akilerqúpâ akerdleq akivoq akivâ akisípâ, akitípâ akíssúpâ akitdlorigpoq akíssut akíssutâ akîtdlivoq akîtdlivâ, akîtdlisípâ akisugpoq akisugpâ akisugsimavoq tarrarssûtip akisugsimanera akisungneq akisungnera akisugúpoq akisuavoq, akisuarpoq nipâ akisuavoq qáqaq akisuarpoq akiorpoq nápautine akiorpâ akiúngilavkit nâme akiúngilara akiorîgput, akiũput iliũput akiori ̃ssut akiũpoq akigâ akigssaq akigssaqángilaq saviup akigssâ akigssaqartíngilâ akisivoq, akigssarsivoq

aalajangersakkamik akissarsisarpoq akissarsissutigaa akissarsiaq akissarsiassaanik tuniuk akissaat akissaatitorpoq akissaatituutigaa akissamaarpaa akissamaat akissamaasivik akigippoq, akigigsârpoq akikippoq akikitsumik annoraaq akikitsoq akikillivoq sukkut akikillipput akikillisippaa akikillissutigaa akilerpaa akilerlugu ikiorpara akiliivoq htr. akilillassavara akiligassaq akiligassaqarpoq akiligassarsivoq akiligassarsisippaa akileraarpoq, akilerarpoq naafferarpaa cf akileraartarpoq akileraarutit pl akilersippaa akilersippoq sakkutuut akilersittut akilersorpaa akiliuppaa akiliussivoq htr. akiliut aajuna akilutiga akiliutigaa akiliisippaa akiluppoq akisartarpoq akisooq akisuumik akisuuvoq, akisuvoq akisugaa, akisunaarpaa akitsorpoq tupa akitsorpoq akitsortippaa akiisorsivoq akiippoq akiitsoq akiitsorpoq akiitsorpaa akiitsorfigaa akiitsortippaa akiitsugaq

aulajangersagkamik akigssarsissarpoq akigssarsíssutigâ akigssarsiaq akigssarsiagssânik tuniuk akigssaut akigssautitorpoq akigssautitûtigâ akigssamârpâ akigssamaut akigssamausivik akigigpoq, akigigsârpoq akikípoq akikitsumik ánorâq akikitsoq akikitdlivoq súkut akikitdlíput akikitdlisípâ akikitdlíssutigâ akilerpâ akilerdlugo ikiorpara akilîvoq akilitdlásavara akiligagssaq akiligagssaqarpoq akiligagssarsivoq akiligagssarsisípâ akilerârpoq, akilerarpoq nâvferarpâ akilerârtarpoq akilerârutit akilersípâ akilersípoq sákutût akilersítut akilersorpâ akiliúpâ akiliússivoq akiliut âjuna akiliutiga akiliutigâ akilîsípâ akilugpoq akisartarpoq akisôq akisûmik akisûvoq, akisuvoq akisugâ, akisunârpâ akitsorpoq tupa akitsorpoq akitsortípâ akîsorsivoq aki ̃poq akîtsoq akîtsorpoq akîtsorpâ akîtsorfigâ akîtsortípâ akîtsugaq

akiitsorti akiniarpaa akiniaavoq htr. akinialerituvoq akinialeritooq akiniaagajuppoq akiuppaa akiniutigaa akinnappaa akinnaassivoq htr. akinnassut akinnassutigaa akinnassissutigaa akeraq akeqqat akerariipput akerartorpoq akerartorpaa akerartorti kristusip akerartortaa akerartuupput akeqqerpoq akeqqiuppoq akersorpaa akersuuppoq akerleq akerleriipput akik akinga akeqarpoq tuukkaq illuinnarmik akeqartoq akingippoq suugassiaq akeqanngitsoq or akingitsoq akilerpaa, allerpaa alligaq q.v. akeroq akeqqut akerortooq akerulik akitat qarsorsap akitai akippaa akitsivoq htr. akimorpaa cf akimavoq akimaneq illorpassuaqarfiit akimanertaat akimarnit inuit akimarnit akimmapppoq akimmik akimmik tipaatsupput akimorpaa sannarissusiagut akimorpaa qinnutiga akimorpaa akimoorpoq akimmippoq, akimmippoq

akîtsorte akiniarpâ akiniaivoq akinialerituvoq akinialeritôq akiniaigajugpoq akiniúpâ akiniutigâ akingnápâ akingnássivoq akingnássut akingnássutigâ akingnássíssutigâ akeraq akerqat akerarîgput akerartorpoq akerartorpâ akerartorte kristusip akerartortâ akerartũput akerqerpoq akerqiúpoq akerssorpâ akerssũpoq akerdleq akerdlerîgput akik akinga akeqarpoq tũkaq igdluínarmik akeqartoq akingípoq sûgagssiaq akeqángitsoq or akingitsoq akilerpâ, agdlerpâ agdligaq akeroq akerqut akerortôq akerulik akitat qarsorsap akitai akípâ akitsivoq akimorpâ akimavoq akimaneq igdlorpagssuaqarfît akimanertât akimarnit inuit akimarnit akímagpoq akingmik akingmik tipaitsugput akimorpâ sánarigssusiagut akimorpâ qínutiga akimorpâ akimôrpoq akingmigpoq, akingmípoq

akimmiffigaa akkerpaa akkiut ipittaat cf akiarpaa akiarpaat akiatsiannga akiut, akiartaat akkersat akeramaarpaa akisartorpoq akit akisit akisigaa akisissaq akitsiorpoq akiliorpoq akimiippoq akimiuvoq akimiusoq aku kuup akua umiap akua amaatip akua akua salleq akua tunorleq akussaq orssuiak cf akuaq akussat pl akusserivoq akulleq akullersaat Akulliit akulloqquppai, akorloqquppai akulloqquavai akulikipput akulikitsumik akulikitsumik takusarpara akulikitsumik ipupput akulikitsumik oqaluppoq akuttupput akuttusuumik akuttusuumik tikeraartarpoq akuttusuumik ipupput akuttoqatigiipput akuttuoqatigiissarpai akuttoqatigiissaavoq, akuttoqatigiissaarivoq akuttoqatigiinneq akuilisaq akuilitsat pl akulaaq akulaajarpoq akulaasaq erfalasoq akulaasalik akulammippoq akulangerpoq

akingmigfigâ ákerpâ ákiut ipigtaut akiarpâ akiarpât akiatsiánga akiut, akiartaut ákersat akeramârpâ akissartorpoq akit akisit akisigâ akisigssaq akitsiorpoq akiliorpoq akimi ̃poq akimiuvoq akimiussoq ako kûp akua umiap akua amautip akua akua sagdleq akua tunordleq akugssaq orssuiak akuaq akússat akússerivoq akugdleq akugdlersât Akugdlît akugdlorqúpai, akordlorqúpai akugdlorquavai akulikíput akulikitsumik akulikitsumik takussarpara akulikitsumik ipúput akulikitsumik oqalugpoq akugtúput akugtusûmik akugtusûmik tikerârtarpoq akugtusûmik ipúput akugtoqatigîgput akugtoqatigîgsarpai akugtoqatigîgsaivoq, akugtoqatigîgsârivoq akugtoqatigîngneq akuilisaq akuilitsat akulâq akulaiarpoq akulaussaq erfalassoq akulaussalik akulangmigpoq akulangerpoq

akulangerluni akulikitsumik akulangerluni maannarpoq akuliaq akulissat pl akuliakippoq akuliaruseq akulissiorpoq akulivippaa akunnappoq nunat akunnattut akunnattuuvoq akunnagaa, akunnagilerpaa akunnassivoq akunnattoorpoq meqquitsumut akunnattuussasimavugut akunnippoq akunniffigaa akunnittarfik akuaa kaffit suaasanik akusarpaat akulerpaa akullerpaa akullivoq htr. oqaluppoq cf akulliisoq akullersorpaa akuliuppaa paassat sioqqanut akuliuppai akuliuppoq akuiarpaa akuutissaq akugiipput akugiissippai akkuppai, akuppai akkupput akoorpaa ataasiunngitsut akoorpai akoorivoq or akuuivoq htr. akoorut, akoorutit akutaq akullapput akullarput pl akullattaarpaa, akullartaarpaa akullatserpai, akullarterpai akullarterput akunneq akornanni akunnitsinni or akornatsinni sioqqanik akunnilik akunnequt akunnequtaat akunnequtserpai pappiaranik akunnequtsersorpai akunnilerpai akunnilersorpai akunnilersorneq

akulangerdlune akulikitsumik akulangerdlune maungnartarpoq akuliaq akulíssat akuliakípoq akuliaruseq akulíssiorpoq akulivigpâ akungnagpoq nunat akungnagtut akungnagtûvoq akungnagâ, akungnagilerpâ (uvdloq) akungnagsivoq akungnagtôrpoq merquitsumut akungnagtũsasimavugut akungnigpoq akungnigfigâ akungnigtarfik akuvâ kavfit suaussanik akussarpait akulerpâ akugdlerpâ akugdlivoq oqalugpoq akugdlîssoq, akugdlersorpâ akuliúpa paugssat siorqanut akuliúpai akuliúpoq akuiarpa akûtigssaq akugîgput akugîgsípai ákúpai, akúpai ákúput akôrpâ atausiúngitsut akôrpai akôrivoq or akûivoq akôrut, akôrutit akutaq akutdlagput akutdlarput akutdlagtârpâ, akutdlartârpâ akutdlagterpai, akutdlarterpai akutdlarterput akúneq akornáne akúnivtine or akornavtíne, siorqanik akúnilik akúnequt akúnequtât akúnequtserpai pápiaranik akúnequtsersorpai akúnilerpai akúnilersorpai akúnilersorneq

akuuneraarput ullorissat toorninnguillu akunneraarput akunnermiuvoq akunnermiugaat akunnermiulerpai, akunnermilerpai akunnermiuliuppaa or akunnermiluppaa akunnermiuppoq akunnermiuliuttoq akorlupput akorlunneq akornut akornutaavoq akornuvoq assiarpoq cf akornuppaa akornuserpaa akornusersorpaa akornutigaa akutsuk akutsunippoq, akutsoqarpoq akorpaa akussippoq mersorneq akussigaasaq akussiut akueraa akuersivoq htr. akueriipput akuerissutigaa akueqqutigaa akueqqutigiipput akuersaaffigaa akuni, akunit akuni anorlerpa akunersuaq ilisimanngilaq akunit mersorpoq akunit! alaaq (pl. Alassat qamutit alaat qimmip alai alaakippoq alaakigaa alaartugai alaanngarpoq qimmit alaanngarput alasserpai (qamutit) alanngoq kangerluup alanngua saqqaq cf alanngippoq, alanngerpoq alanngiffik alanngersaat alarpaa alarlugit atuarpai alarsimapput alarsivoq htr. alagassaq alartaavoq

akúnerârput uvdloriaussat tôrninguitdlo akúnerârput akúnermiuvoq akúnermiugât akúnermiulerpai, akúnermilerpai akúnermiuliúpâ or akúnermiliúpâ akúnermiúpoq akúnermiuliútoq akordlugput akordlungneq akornut akornutauvoq akornuvoq avssiarpoq akornúpâ akornuserpâ akornusersorpâ akornutigâ akutsuk akutsunigpoq, akutsoqarpoq akorpâ akuvsigpoq merssorneq akuvsigaussaq akuvsiut akuerâ (ak) akuerssivoq akuerîgput akueríssutigâ akuerqutigâ akuerqutigîgput akuersaivfigâ akune (N.G.), akunit (S.G.) (ako) akune anordlerpa akunerssuaq iIisimángilaq akunit merssorpoq akunit! alâq (pI. alássat) qamutit alait qingmip alai alâkípoq alâkigâ alârtugai aláingarpoq qingmit aláingarput alásserpai (qamutit) alángoq kangerdlûp alángua sarqaq alángípoq, alángerpoq alángivfik alángersaut alarpâ alardlugit atuarpai alarsimáput alarsivoq alagagssaq alartauvoq

alartaaserpaa alarterpaa alakkarpaa seqineq qaqqamit alakkarpoq seqineq alakkalerpoq tarrippoq alakkaamavoq alanngarpaa, alanngaarpaa alanngaarlugit atuakkit alanngagassaq, alanngaagassaq alanngilertorpaa alapernaappoq alapernaakkajuppoq alapernaarsorpaa nakkutigaa alaatsinaappaa aleq (pl. arlit) arla alissaq aleerserpoq qilalukkamut aleerserpoq aleqaq aleqa alersi alersaa aliagaa alianaq alianarpoq alianaqaatit tillittalermat alianaqaaq alianaappoq inuit alianaatsut alianaagaa aliannaarpoq alianaarsaarpoq aliasaarpaa aliasaarivoq aliasuppoq aliasuusaarpoq aliasuuseq aliasuutigaa aliatsappoq aliatsaatigaa aligaa alinnarpoq alinnaraa aligoq aligoqqik alippaa alippoq alittorpaa alittorpoq alittuivaa alittuuppaa alissivoq allikarpoq aliikkutaq

cf

cf

htr.

q. v.

alartaiserpâ alarterpâ alákarpâ seqineq qáqamit alákarpoq seqineq alákalerpoq tarrípoq alákaumavoq alángarpâ, alángârpâ alángârdlugit atuákit alángagagssaq, alángâgagssaq alángilertorpâ alapernáipoq alapernáikajugpoq alapernaerssorpâ nákutigâ alâtsináupâ aleq (pI. ardlit) ardla aligssaq alêrserpoq qilaluvkamut alêrserpoq aleqaq aleqa alerse alersâ aliagâ alianaq alianarpoq alianaqautit tigdligtalermat alianaqaoq alianáipoq inuit alianaitsut alianáigâ aliánaerpoq alianaersârpoq aliasârpâ aliasârivoq. aliasugpoq aliasûssârpoq aliasûseq aliasûtigâ aliatsagpoq aliatsautigâ aligâ alingnarpoq alingnarâ aligoq aligorqik aligpâ aligpoq aligtorpâ aligtorpoq aligtuivâ aligtũpâ aligsivoq agdlikarpoq alĩ̃kutaq

aliikkutaavoq aliikkutaraa aliikkutassarsiorpoq aliikkusersorpaa aliortorpoq tupermik aliortoqaanga aliortugaq aalisaq aalitsat pinnersut ungalisaq cf. aalitserpaa illu aalitserpaa alivoq alivaa alisippaa nigortippaa cf. alisimavoq, alimavoq, aliimavoq alimasippoq ungasippoq cf. alimasigaa alikkarpoq nittaalaq alikkarpoq aloq allut pl. alaaq cf. aloqut aloqutserpaa alorsivoq alorsinarpoq alorsineq alortuut alueruppoq aluilerpoq alunnguvoq alliorpoq alliut alluiarpoq, allungiarpoq alluiartarfik, allungiarfik, allungiartorfik aluppaa aluttorpaa ipparpaa cf. alussarpaa alussaavoq htr. alussaat alussaateeraq alutsinneq alumerarpoq alupaarpoq alupaarput nuliariit alupaarput alupaartut alupaat, alupaariit alussorpoq, alussuppoq alussorpaa alussugaq aluk alugaavoq

alĩ̃kutauvoq alĩ̃kutarâ alĩ̃kutagssarsiorpoq alĩ̃kusersorpâ aliortorpoq, tupermik aliortoqaunga aliortugaq âlisaq âIitsat pínersut ungalisaq âlitserpâ igdlo âlitserpâ alivoq alivâ alisípâ nigortípâ alisimavoq, aIimavoq, alîmavoq alimasigpoq, ungasigpoq. aIimasigâ aIivkarpoq nivtailaq alivkarpoq aloq atdlut alâq. aloqut aloqutserpâ alorsivoq alorsinarpoq alorsineq alortût aluerúpoq aluilerpoq alúnguvoq, atdIiorpoq atdIiut atdluiarpoq, atdlungiarpoq atdluiartarfik, atdlungiarfik, atdlungiartorfik alugpâ alugtorpâ íparpâ. alugssarpâ alugssaivoq alugssaut, alugssautêraq alugtíneq alumerarpoq alupârpoq alupârput nuliarît alupârput alupârtut alupât, alupârît alugsorpoq, alugsugpoq alugsorpâ alugsugaq aluk alugauvoq

alukumiaq alukumiaavutit alutoraa alutornarpoq alutornassuseq ila alutornassusia alutorsaavoq, alutorsarpoq aamma aammalu aammattaa aammaarpoq aammaarpaa aammaaqqiut amaaq amaat pl. amaaq, amaannguaq amarpaa amaarpoq amaarpaa amaartuarrapput amarsiniooq amakkiuppaa amaat amaasiaarput, amaartiaarput amaalik amaaligaq, amaaligaaq amaama amannaappoq amaroq ameq inuup amia inuup amiutaa umiap amia amernik atisaqarput ameraq amerneq cf. amerarmioq ameraasalik amerliinarpoq amerpaa amerpoq amiivoq htr. amiisoq amerneq amernerissaarpoq, amiutigissaarpoq amiut, amiutissaq amiisit amersooq ameerpaa ameerpoq amersivoq htr. ameerneq ameernerit ameersaq ameeruppoq, ameeruttoorpoq ameerutissaq amiiarpaa

alukumiaq alukumiauvutit alutorâ alutornarpoq alutornassuseq ila alutornássusia alutorsaivoq, alutorsarpoq ãma ãmalo ãmátaoq ãmârpoq ãmârpâ ãmãrqiut amâq amât amâq, amãnguaq amarpâ amârpoq amârpâ amârtuarráput amarsiniôq amagkiúpâ amaut amaussiârput, amârtsiârput amaulik amauligaq, amauligâq amâma amangnáipoq amaroq ameq (pI. ámit) inûp amia inûp amiutâ umiap amia amernik atissaqarput ameraq amerneq amerarmioq ameraussalik amerdlînarpoq amerpâ amerpoq amîvoq amîssoq amerneq amernerigsârpoq, amiutigigsârpoq amiut, amiutigssaq amîsit amersôq amêrpâ amêrpoq amersivoq amêrneq amêrnerit amêrsaq amêrúpoq, amêrútôrpoq amêrutigssaq amîarpâ

aappaa cf. amiiarpoq amiialitserpaa amissaq amissarpaa amissiaraa amissiaq amissiorpaa amiku amikua amikoq ammiorpoq ammiortoq amiilaarpoq amiilaaraa amiilaarnarpoq amiimii amiimeerpoq amiitsoq ameqqaq amerlapput amerlasuut amerlassuseq amerlassusii amerlaqaserpai amerlasooq amerlasuut amerlanerit amerlanerupput ukunannga amerlaneroqaat amerlanersaat amerlaqinngi makkua amerlaqinginik takujumaarputit amerlaalupput amerlanaarpai amerlipput amerlivai amerlisippai amerlisarpai amerlisaavoq htr. amerluuppaat amerluullugu umiaq sanavaat qassiiuppaat cf. ameqqapput ameqqaappaat ameqqaappai umiaq ameqqaappaat suliassani ameqqaappai amerloq, v. amippoq amiakku amiakkuuvoq amiakkuvaa amiakkuuppaa amissaq, amiku, amiilaarpoq aamippaa, v. aaq amippoq amigaa

âgpâ amîarpoq, amîaligterpâ amigssaq amigssarpâ amigssiarâ amigssiaq amigssiorpâ amiko amikua amikoq, ámiorpoq ámiortoq amîlârpoq amîlârâ amîlârnarpoq amîmê amîmêrput, amîtsoq amerqaq amerdláput amerdlasût amerdlássuseq amerdlássusê amerdlaqaserpai amerdlasôq amerdlasût amerdlanerit amerdlanerúput ukunánga amerdlaneroqaut amerdlanerssait amerdlarqinge mákua amerdlarqinginik takujumâr-putit amerdlâlugput amerdlanârpai amerdlíput amerdlivai amerdlisípai amerdlisarpai amerdlisaivoq amerdlũpât amerdlûtdlugo umiaq sanavât qavsîúpât amerqáput amerqáupât amerqáupai umiaq amerqáupât suliagssane amerqáupai amerdloq, v. amípoq amiáko amiákûvoq amiákuvâ amiákũpâ amigssaq, amiko, amîlârpoq, ámiorpoq âmigpâ, v. âq amípoq amigâ

qaannat amigaara amigaraa annoraassap uuttuutit pingasut amigarai amigarpoq ataatsimik amigarput amigartumik amigartippaa amigartoorpoq amigaat amigaateqarpoq amikkippoq amikkippaa ilama amikkippaannga amikkisaarpoq (N.G.) amikkisaartippaa amikkaku mannik amikkakuusoq amileraq amileqqat pl. amilivoq amiliartorpoq amilimavaa amilimavoq amitsoq amitsuaq amitsuarsuk amerloq amisut amisorsuit ammut, ammukarpoq, ammukaarpoq amuaa amuniupput ujaluminik amusoorpoq amusivoq htr. aalisartoq amusivoq amoorpoq amoorpaa amoorfik kitsamik amoorfik nalunaaquttap amoorfia amoorut nalunaaquttap amoorutaa amorappaa amuarpoq amuarpaa amuagaq amusariaq amusarialik amusartoq qarlortaat amusartoq amusartulik amussippaa ammussivoq, amusivoq unnuami mersortoq aliortukkanik ammussisarpoq amuullarpaa, amuullarterpaa amuullajavoq amuullarneq

qáinat amigâra amigarâ ánorâgssap ûgtûtit pingasut amigarai amigarpoq atautsimik amigarput amigartumik amigartípâ amigartôrpoq amigaut amigauteqarpoq amíkípoq amíkípâ ilama amíkípãnga amíkisârpoq amíkisârtípâ amíkako mánik amíkakûssoq amileraq amilerqat amilivoq amiliartorpoq amilimavâ amilimavoq amitsoq amitsuaq amitsuarssuk amerdloq amisut amisorssuit ámut, ámukarpoq, ámukârpoq, v. at amuvâ amuniúput ujaluminik amussôrpoq amussivoq aulisartoq amussivoq amôrpoq amôrpâ amôrfik kitsamik amôrfik nalunaerqútap amôrfia amôrut nalunaerqútap amôrutâ amoragpâ amuarpoq amuarpâ amuagaq amussariaq amussarialik amussartoq qardlortaut amussartoq amussartulik amússípâ ámússivoq, amussivoq únuame merssortoq aliortugkanik ámússissarpoq amûtdlarpâ, amûtdlarterpâ amûtdlajavoq amûtdlarneq

ammut nitserut cf. amutsit amutsisaa anagguppoq anagguppaa qinngutini tuianut anagguppaa anagguffiga anaarluppaa annappoq annassimavoq annatsippaa annaqqarpoq annaappaa annaassivoq htr. annaasineq annaassisi silamiut annaassisaat annaasisigaa annaassisoq annassut annassutiga Jisusip toqua annassutigaara annassutigaa Jisusip toqua Guutip uannut annassutigaa annassissutigaa annaffik annaffissara annaffia ulloq annaffia annaffissivaa annaavaa annaavaat aataarsuaq annaavara annatsippaa and ajussivaa cf. anaq anat pl. ullorissap anaa seqernup anaa anarpoq anarnarpoq anarnartoq taratsut anarnartut anarnartortortippaa anarsarpaa anarsaat anartarfik anarusuppoq anariaq anarissat pl. anarluk anarnaq anaasaq aanak, aanaq aanaa aanavik, aanaqqiut anaana

ámut nitserut amutsit amutsisâ anaggùpoq (anauva) anaggúpâ qíngutine tuvianut anaggúpâ anagguvfiga anârdlugpâ ánagpoq ánagsimavoq ánagtípâ ánarqarpoq ánáupâ ánaussivoq ánaussineq ánaussisse silamiut ánaussissât ánáussissigâ ánáussissoq ánássut ánássutiga Jisusip toqua ánássutigâra ánáussutigâ Jîsusip toqua Gûtip uvavnut ánáussutigâ ánáussíssutigâ, Jîsusip toqua Gutip uvavnik ánáussíssutigâ ánagfik ánagfigssara ánagfia uvdloq ánagfia ánagfigssivâ ánaivâ ánaivât âtârssuaq ánaivara ánagtípâ and ajússivâ anaq anat uvdlorissap anâ seqernup anâ anarpoq anarnarpoq anarnartoq taratsut anarnartut anarnartortortípâ anarsarpâ anarsaut anartarfik anarusugpoq anariaq anarissat anardIuk anarnaq anaussaq ânak, ânaq ânâ ânavik, ânarqiut anâna

anaavaa anaasivoq htr. anaasiniarpoq anaalerpaa anaalerivoq htr. anaalerivik anaalerut manissaat anaalerut ani, anik anaa or ania anneq annia anneraa annerinngilara nissukka annereqaakka annernarpoq kilernera annernaqaaq annerpoq anneqaat annersippaa anniaraa talikka anniaraakka anniarpoq anniartippaa anniarfik anniarfia anniartitsivik anniartitsivia anniaatigaa anniaatigaara annialerivik anniarsiorfik annilaarpoq annilaartippaa, annilaarsarpaa annilaangavoq annilaarnarpoq annilaarutigaa anerneq (anivoq) arferup anernera anernerup isua anerneq (anivoq) anernipiluk anerneeruppoq anerningerpoq anersaaq anersaaq iluartoq anersaapiluk anersaakkut ittumik anersaakkoorneq anersaarpoq anersaartorpoq anersaartorfigaa anersaaruluppoq anersaamivoq anersaamisarneri anersaamissutigaa, anersaaruluutigaa anerteqisaarpoq

anauvâ anaussivoq anaussiniarpoq anaulerpâ anaulerivoq anaulerivik anaulerut manigsaut anaulerut ane, anik anâ or ania áneq ánia ánerâ áneríngilara nisúka ánereqãka ánernarpoq kilernera ánernaqaoq ánerpoq áneqait ánersípâ ániarâ talíka ániarãka ániarpoq ániartípâ ániarfik ániarfia ániartitsivik ániartitsivia ániautigâ ániautigâra ániaulerivik ániarsiorfik ánilârpoq ánilârtípâ, ánilârsarpâ ánilângavoq ánilârnarpoq ánilârutigâ anerneq (anivoq) arferup anernera anernerup isua anerneq anernipiluk anernêrúpoq anerningerpoq anersâq anersâq iluartoq anersâpiluk anersãkut ítumik anersãkôrneq anersârpoq anersârtorpoq anersârtorfigâ anersârulugpoq anersâmivoq anersâmissarnere anersâmissutigâ, anersârulûtigâ anerteqissârpoq

anerterivoq anertikkarpoq anersa anersalunnguaq una anersalu ornikkamma anersa nakkaqinngilaq anersa puiullanngilara (or puioqinngilara) anniarpoq, annilaarpoq et al. v. aneq aniapput, anippaa et al. v. anivoq aningaaq, aningaak aningaasaq aningaasat aningaasaatai anigaasalik,aningaasalissuaq aningaasivik, aningaasalivik aningaaserivik aningaaserisoq, aningaasanik taarsiisartoq anivoq anisippaa annisiterpai, annissorpai atserpai cf. anerlaaq inoorlaaq cf. aneerpoq aniinngunaqaaq aneerasaarpoq (N.G.) aneerasaarfik (N.G.) aneersuarpoq aneersuartarfik aniingavoq aniinivoq, aneernivoq aniapput anigorpaa aniguivoq htr. aniguivaa aniguisippaa aniguisitsisoq aniguussat aniggoq aniggua paaq cf. anilaarfik (N.G.) aniorpoq aniornerit anippaa oqaatsini anippai anitsivoq htr. anitaq anisivoq annippaa annitsivoq htr. annitsivigaa annissaq annissalik annissuppaa, assuppaa anisarneq assarneq cf.

anerterivoq anertíkarpoq anersa anersalúnguaq una anersalo ornigkangma anersa nákaqíngilaq anersa puiutdlángilara (or puioqíngilara) ániarpoq, ánilârpoq et al. v. aneq aniáput, anípâ et al. v. anivoq aningâq, aningâk aningaussaq aningaussat aningaussautai aningaussalik or particularly aningaussaligssuaq aningaussivik, aningaussalivik aningausserivik aningausserissoq, aningaussanik taorsissartoq anivoq anisípâ ánisiterpai, ánissorpai agterpai anerdlâq inôrdlâq anêrpoq ani ̃ngunarqaoq anêrasârpoq anêrasârfik anêrsuarpoq anêrsuartarfik anîngavoq anînivoq, anêrnivoq aniáput anigorpâ aniguivoq aniguivâ aniguisípâ aniguisitsissoq anigũssat aniggoq aniggua pâq anilârfik aniorpoq aniornerit anípâ oqautsine anípai anitsivoq anitaq anissivoq ánípâ ánitsivoq ánitsivigâ áníssaq áníssalik aníssúpâ, ássúpâ anisarneq agsarneq

aniserpoq aniserfik aniserfigaa anillappoq anillappaa or anillaffigaa anillatsippaa anillannerit aniornerit cf. anillaavoq, anillappoq, anillakarpoq anillagiaq aniggoq cf. anillagavoq annivik, aniffik annivia annivigaa annivissiorpoq savaaraq annivissiutissaq annivissiorfik anu anut pl. anuaa pituppaa cf. anoorpai pituttorpai cf. anuerpaa pituussaarpaa cf. annoraaq annorassat or annoraat pl. annoraassaq annoraassiassat annoraassiorpoq, annorassaliorpoq annoraarpaa annoraarpoq annoraartippaa annoraartorpaa annoraartorpoq annoraajorpaa annoraarluppoq annoraarippoq annorssiorpoq, annorassivoq annorassisoq annoraarpaa, annoraajarpaa annoraajarpoq anori (anivoq) anoraa anoraa assornakuloqaaq anorersuaq anoraasuaq anoraasuarpoq anoraasuavoq anoraasarpoq anorlerpoq anorlersorsuanngorpoq natsippoq and pitorarpoq cf. anorliliuppaa anorliorpoq anorsannguaq

aniserpoq aniserfik aniserfigâ anitdlagpoq anitdlagpâ or anitdlagfigâ anitdlagtípâ anitdlangnerit aniornerit anitdlaivoq, anitdláupoq, anitdlakarpoq anitdlagiaq aniggoq anitdlagavoq ánivik, anivfik ánivia ánivigâ ánivigsiorpoq savâraq ánivigsiutigssaq ánivigsiorfik ano anut anuvâ pitugpâ anôrpai pitugtorpai anuerpâ pitũssaerpâ ánorâq ánorássat or ánorât ánorâgssaq ánorâgssiagssat ánorâgssiorpoq, ánoragssaliorpoq ánorârpâ ánorârpoq ánorârtípâ ánorârtorpâ ánorârtorpoq ánoraiorpâ ánorârdlugpoq ánorârigpoq ánorássiorpoq, ánorássivoq ánorássissoq ánoraerpâ, ánoraiarpâ ánoraiarpoq anore (anivoq) anorâ anorâ agssornakuloqaoq anorerssuaq anorâsuaq anorâsuarpoq anorâsuavoq anoraussarpoq anordlerpoq anordlersorssuangorpoq nagtipoq and pitorarpoq anordliliúpâ anordliorpoq anorssãnguaq

anorsaannguarpoq anorisaat aserorterivik anorisaatilik anoorpai, anuerpaa, v. anu annuppoq qinngorlerpoq cf. annunngilaq anusigaa anusinngorpoq ippassaq isikkami anusinngorpoq avaarpoq cf. anusinngorsarpaa anusinngorsaat anusinngorsaatissaq anusinngujuerpoq, anusinngujuippoq anusinngujuissuseq anuaa, v. anu anngajaarpoq, v. angivoq angajoq angajua angajora nukaq cf. angajulleq angajulliuvoq Paaviamit angajulliuvoq angajullerpaa angajullersaat angajullersaraat angajullequtaa angajulliliaa angajoqqaat angajoqqai angajoqqaaruppoq angajoqqaarunneq iliarsuk cf. angajoqqaavoq, angajoqqaatserpoq angajoqassusia angajoqqaatsernera angajoqqaaterfigaa angajornoq angajornua angajornoriipput anngaq angak angaa anngak, anga angakkoq angakkuarpaa angakkuarnippoq htr. angakkussarpoq angakkussarfik angalavoq angalasoq ulloriaq angalasoq nakorsaq angalavoq asimiut angaffigai sikussat angalaannarput

anorssãnguarpoq anorisaut aserorterivik anorisautilik anôrpai, anuerpâ, v. ano ánugpoq qíngordlerpoq. ánúngilaq anusigâ anusíngorpoq igpagssaq issíkame anusíngorpoq avârpoq anusíngorsarpâ anusíngorsaut anusíngorsautigssaq anusíngujuerpoq, anusíngujuípoq anusíngujuíssuseq anuvâ, v. ano ángajârpoq, v. angivoq angajoq angajua angajora nukaq angajugdleq angajugdliuvoq Pâvia-mit angajugdliuvoq angajugdlerpâq angajugdlersât angajugdlersarât angajugdlequtâ angajugdliliâ angajorqât angajorqai angajorqaerúpoq angajorqaeruneq iliarssuk angajorqauvoq, angajorqautserpoq angajorqáussusia angajorqautsernera angajorqautserfigâ angajornoq angajornua angajornorîgput ángaq angak angâ ángak, anga angákoq angákuarpâ angákuarnigpoq angákugsarpoq angákugsarfik angalavoq angalassoq uvdloriaq angalassoq nakorsaq angalavoq asimiut angalavfigai sikússat angaláinarput

angalavaa angalasut angalaarpoq angallappaa, angalaappaa angallappoq angallarluppoq angallat angallateqanngilaq angallataq angallatai angallavigaa angaluppoq angassaarpoq aarsaarpoq angavoq angerlarpoq angerlaappaa angerlarserpoq angerlarsiummerpoq angerlamut angerlamut saakkutta angerlaarluk, v. angippaa angerpoq, v. aap anngerpoq kaportora anngerpoq anngiaq anngialivoq, anngisivoq anngigaa anngigisaq anngiorpoq anngiortumik anngiuppaa anngiussivoq anngiiarpoq anngiiarpaa taanna anngiiarpaa annaakkaani anngiiaavoq anngiiarfigaa, anngiiaaffigaa anngiiaatigaa anngiaasaq anngiaasarput anngik anngissaq anngippaa anngippoq anngittartoq anngiusaq angiluk angiluttorpoq ikiortissannik angiluttorpunga peqanngitsut angiluttussapput angiluttorneq angiluttorfigaa angiluttuutigaa angiluttortippaa angiluttuuppaa anngiorpq, v. anngiaq

cf.

htr.

htr.

htr.

angalavâ angalassut angalaorpoq angatdlápâ, angaláupâ angatdlápoq angatdlardlugpoq angatdlat angatdlateqángilaq angatdlataq angatdlatai angatdlavigâ angalugpoq angásârpoq aorsârpoq angavoq angerdlarpoq angerdláupâ angerdlarserpoq angerdlarsiúmerpoq angerdlamut angerdlamut sâgkuvta angernârdluk, v. angípâ angerpoq, v. âp ángerpoq kaportora ángerpoq ángiaq, ángialivoq, ángissivoq ángigâ ángigissaq ángiorpoq ángiortumik ángiúpâ ángiússivoq ángîarpoq ángîarpâ tauna ángîarpâ ánáukâne ángîaivoq ángîarfigâ, ángîaivfigâ ángîautigâ ángiaussaq ángiaussarput ángik ángigssaq ángigpâ ángigpoq ángigtartoq ángiussaq angiluk angilugtorpoq ikiortigssavnik angilugtorpunga peqángitsut angilugtúsáput angilugtorneq angilugtorfigâ angilugtûtigâ angilugtortípâ angilugtũpa ángiorpoq, v. ángiaq

angippaa angernarluk, angunnarluk tamugartortut angernaarluat angunnaarluusaq angilloq, angerloq umiap angillortaa angillorserpoq sarfarserpoq cf. anngiuppaa, v. anngiaq angiuaarpoq, agiuaarpoq aarsaarpoq and angassaarpoq cf. angivoq angigaa qaannat angigaara anginaarpaa angeqat, angeqataa nukki angeqatigaa angeqatigiipput angeqqik, angeqqi umiap tamatuma angeqinga or angeqaa angerqinganik, angerqaanik angerqisaapput angisooq angisoq, angisorsuaq angisuatsiaq angisuatsiaavoq angissuseq angissusia, angissusersua anngajaa (S.G.) anngajaarpoq aakajaaq cf. allivoq (angilivoq), q.v. atsigaaq (angitigaaq) tuttutut atsigisoq qanoq atsigisumik atsikkutigiit atsikkutigiipput atsikkutigiissarpai annaarpaa annaartorpaa annaartuupput anneq, angineq atuartut annerit annermik annerpaaq anneruvoq or angineruvoq annerutippaa annerutippoq annerusaartoq annersiorpai anneruniarpoq anneruppaa, anneruuppaa annerussivoq pilernuvoq, sinngavoq, usoraa annikippoq annikillivoq, annikilliorpoq annertuvoq

angípâ angernardluk, angúnârdluk tamugartortut angernârdluat angúnârdlûssaq angivdloq, angerdloq umiap angivdlortâ angivdlorserpoq sarfarserpoq. ángiúpâ, v. ángiaq. angiuârpoq, agiuârpoq aorsârpoq and angásârpoq. angivoq angigâ qáinat angigâra anginârpâ angeqat, angeqatâ nugke angeqatigâ angeqatigîgput angerqik, angerqe umiap tamatuma angerqinga or angerqâ angerqinganik, angerqânik angerqisáuput angisôq angissoq, angissorssuaq angisuatsiaq angisuatsiauvoq angíssuseq angíssusia, angíssuserssua ángajâq ángajârpoq âkajâq agdlivoq (angilivoq), q. v. agtigaoq (angitigaoq) tugtutut agtigissoq qanoq agtigissumik agtíkutigît agtikutigîgput agtíkutigîgsarpai angnârpâ angnârtorpâ angnârtũput angneq, angineq atuartut angnerit angnermik angnerpâq angneruvoq or angineruvoq angnerutípâ angnerutípoq angneruvsârtoq angnersiorpai angneruniarpoq angnerúpâ, angnerũpâ angnerússivoq pilernuvoq, síngavoq, usorâ angnikípoq angnikitdlivoq, angnikitdliorpoq angnertuvoq

cf.

annertusivoq annertoqqut annertoqqutigaara aanngkalaarput ammassak ammassassuaq kapisileeraq cf. ammassaatit ammassiarpoq ammassivik ammaaq killiaq cf. ammalorpoq ammalortoq ammaloqisaaq, ammaloqissaaq ammallorippoq ammallorissaat ammavoq siku ammavoq ammaneq ammarpaa mapperpaa cf. ammarpoq ammaavoq htr. umiarsuup ammartartua ammaaneq ammerterpoq ammasoq ammassuersit, ammasuiaat ammalavoq ammaqqorpaa qinngua katsornannguaq ammaqqussavarput ammaqqoq aanneq aannersaq cf. annakannajaarpoq anneq, v. angivoq angorniorpoq (anguvoq) angoorpoq anguulerpoq iloqqutsivoq cf. anguujaarpoq anguarpoq umiatsiaq anguarpaa anguarti anguartai anguartaavoq anguartissarsiorpoq anguartorpoq anguffarluppoq anguffarippoq anguffaseq anguffasilik anguut anguutili or anguutillit angulaaq (S.G.) aajuna angulaassaq

angnertusivoq angnertorqut angnertorqutigâra ângkalârput angmagssak angmagssagssuaq kapisilêraq angmagssautit angmagssiarpoq angmagssivik angmâq kivdliaq angmalorpoq Angmalortoq angmaloqisâq, angmaloqigsâq angmatdlorigpoq angmatdlorigsaut angmavoq siko angmavoq angmaneq angmarpâ magperpâ angmarpoq angmaivoq umiarssûp angmartartua angmaineq angmarterpoq angmassoq angmassuersit, angmassuiaut angmalavoq angmarqorpâ qíngua katsornánguaq angmarqúsavarput angmarqoq ângneq áunerssaq angnakangnajârpoq angneq, v. angivoq angorniorpoq (anguvoq) angôrpoq angûlerpoq ilorqutsivoq angûjârpoq anguarpoq umiatsiaq anguarpâ anguarte anguartai anguartauvoq anguartigssarsiorpoq anguartorpoq anguvfardlugpoq anguvfarigpoq anguvfaseq anguvfasilik angût angûtilik or angûtigdlit anguIâq âjuna angulâgssaq

angulavaa, angulaarpaa (S.G.) angulavâ, angulaorpâ angusuu angusô angut angut angutaa angutâ angutigaa angutigâ angunnaq angúnaq anguttangerpoq, anguserivoq angútangerpoq, anguserivoq anguttangersoq, anguseritooq angútangersoq, anguseritôq angutaavoq angutauvoq angutaaniarpoq angutauniarpoq angutaaserpoq angutauserpoq angutaaserfigaa angutauserfigâ nakuuserpoq and persuppaa cf. nakûserpoq and perssugpâ angutissaq angutigssaq angutingavoq, angutaasangavoq angutingavoq, angutaussangavoq arnangavoq cf. arnangavoq anguterala, angukulak, angutikulak, angutikulooqanguteralak, angukulak, angutikulak, angutikulôq angutilugaq angutilugaq angutinnguaq angutínguaq angutitaq angutitaq kisiat angutitaraa kisiat angutitarât angutisiaq angutisiaq angutiviaq angutiviaq anguttuumisaarpoq angútûmissârpoq angusalluk angusatdluk angusisarpoq angusissarpoq angunnuneq angúnuneq arneritooq cf. arneritôq anguununeqarpoq angúnuneqarpoq uisuk cf. uvisuk anguvoq anguvoq anguaa anguvâ angusoqarpa? angussoqarpa? angusaa angussâ angusarpoq angussarpoq angusivoq htr. angussivoq angusaavoq angugssauvoq annguik ánguvik ullumi annguiunngilaq uvdlume ánguviungilaq annguigisarpaat ánguvigissarpât angumasaraa angumarssarâ angumeraa angumerâ angumeqquppaa angumerqúpâ angumeqquppoq angumerqúpoq angorqatorpoq angorqatorpoq anguigaq anguvigaq anguigarpaa anguvigarpâ anguilerpaa, anguilaarpaa anguvilerpâ, anguvilârpâ anguilerut anguvilerut taqqarmiu cf. tavqarmio aarpoq aorpoq aarpaa aorpâ aarniarpoq aorniarpoq aarsaarpoq aorsârpoq aarsaarfigaa aorsârfiga agiorpaa cf. agiorpâ aarliuppoq aordliúpoq

aap (ak) anngooq, aanngooq anngaavoq angerpoq angerput angerfigaa angerfigeqatigiipput angernerluppoq angersarpaa angeruseq, angerut angerutigaa anngallappoq annagallaffigaa aappaa, v. aavaa aapakaaq aapakaatsiaq apaapa amaama cf. aapapoqutsuk apparpoq silasiut apparpoq apparpaa or appartippaa appaamitsiarpaa aperaa apeqqut apeqqutissaqarpunga apeqqutigaa apeqqutillerpaa apeqqutilliivoq htr. apeqqorippoq, apeqqarippoq apersorpaa apersuupput, apersortaapput apersuut apersuutigaa apersortippoq apersortittussaq qeqartussaq cf. apissippoq apissisippaa, apissippaa apivoq, v. aput aporpoq aporfigaa aporneq aporappoq aporappaa aporassaarpoq aporaapput qimusserpassuit Uummannamut aporaapput aporsaarpaa aportariaq aportaapput aportippaa (N.G.) apuuppoq apuuppaa apuupput apuavoq apumavoq

âp (ak) avngôq, ãngôq ángâvoq angerpoq angerput angerfigâ angerfigeqatigïgput angernerdlugpoq angersârpâ angeruseq, angerut angerutigâ ángatdlagpoq ángatdlagfigâ ãpâ, v. aivâ âpakâq âpakâtsiaq apâpa amâma âpapoqutsuk áparpoq silasiut áparpoq áparpâ or ápartípâ ápâmitsiarpâ aperâ aperqut aperqutigssaqarpunga aperqutigâ aperqutigdlerpâ aperqutigdlîvoq aperqorigpoq, aperqarigpoq aperssorpâ aperssũput, aperssortáuput aperssût aperssûtigâ aperssortípoq aperssortítugssaq qeqartugssaq apigsípoq apigsisípâ, apigsípâ apivoq, v. aput aporpoq aporfigâ aporneq aporagpoq aporagpâ aporagsârpoq aporáuput qimugserpagssuit Umánamut aporáuput aporsârpâ aportariaq aportáuput aportípâ apũpoq apũpâ apũput apuavoq apumavoq

apummak apummisimavoq apustili kalaallit apustiliat aput qanik aperlaaq apivoq qaqqaq apivaa appuppaa apusineq apusiorpoq apusiut, apusiuut aputisivoq arajuppoq arfeq arajuppoq arajuppaa arajussivoq arajunnarpoq arajoqqavoq arajutsivaa arajutsivara isermat arajutsivaat arajutsivoq arajutsisippaa arajutsisillugu anivugut arajutsisaarpaa arajutsiveqanngilaq aramavoq arumavoq areerpaa, ariinnarpaa arfaq arfarmippaa, arfaamippaa arfineq, arfinillit arfernat arfiniliupput arfinilinngorput arfinilinngorpai or -ngortippai arfinileraarpoq arfinileriarpoq arfinileriarlunga taavaniipput arfinileriarlugu tusarparput arfinerpai, arfinilerpai ullut arfinilerpai nappaleramili arfiniivoq arfineq marloq arfineq aappaat arfineq pingasut arfineq pingajuat arfineq sisamat arfineq sisamaat qulaaluat arfininngorpoq arfininngormat arfininngorpat arfineq pingasunngorpoq arfersaneq, arfersanillit

cf.

htr.

htr.

htr.

cf.

apúmak apúmisimavoq apustile kalâtdlit apustiliat aput qanik aperdlâq apivoq qáqaq apivâ ápúpâ apusineq apusiorpoq apusiut, apusiût aputisivoq arajugpoq arfeq arajugpoq arajúpâ arajússivoq arajungnarpoq arajorqavoq arajutsivâ arajutsivara isermat arajutsivât arajutsivoq arajutsisípâ arajutsisitdlugo anivugut arajutsisârpâ arajutsiveqángilaq aramavoq v. arumavoq arêrpâ, arĩnarpâ arfaq arfarmigpâ, arfâmigpâ arfineq, arfinigdlit arfernat arfiniliúput arfinilíngorput arfinilíngorpai or -ngortípai arfinilerârpoq arfinileriarpoq arfinileriardlunga tâvanĩ̃punga arfinileriardlugo tusarparput arfinerpai, arfinilerpai uvdlut arfinilerpai nápaleramili arfinîvoq arfineq mardluq arfineq áipât arfineq pingasut arfineq pingajuat arfineq sisamat arfineq sisamât qulailuat arfiníngorpoq arfiníngormat arfiníngorpat arfineq pingasúgorpoq arfersaneq, arfersanigdlit

arfersarngat arfersaneq marluk arfersaneq aappaat arfersaneq pingasut arfersaneq pingajuat arfersaneq sisamat arfersaneq sisamaat arfeq arfappoq arfanniaq upanniut cf. arfiorpoq arfiut arfivik ariak, aariak kuup aariaa aarit aarinaasiit aqqaffaarsuk aqqaluaq Maalia aqqaluartaarpoq aqqaneq (at) aqqanillit (S.G.) aqqarngat isikkaneq cf. aqqaninngorpoq aqqaneq marluk aqqaneq aappaat aqqaneq pingasut aqqaneq pingajuat aqqaneq sisamat aqqaneq sisamaat aqqaneq tallimat aqqaneq tallimaat aqqarpoq (at) nerrivimmit aqqarit nalukkami aqqartarpoq puisi aqqarmat uniorpaa aqqarpaa aappalaartoq aqqaruk aqqarsarneq, aqqalasarneq aqqartarfik aqqaappaa aqqaatiterpai aqqaavaa puisi aqqaavara aqqaamavoq aqqaammartuvoq, aqqaammartoqaaq aqquppaa aqqutitippaa kiffannut aqqutitikkakku aaqqiak aaqqiagaa aaqqiagiit aaqqiagiipput inoqutigiit uku aaqqiagiikkunnaarput aaqqippaa (N.G.) aaqissorpaa (N.G.)

arfersarngat arfersaneq mardluk arfersaneq áipât arfersaneq pingasut arfersaneq pingajuat arfersaneq sisamat arfersaneq sisamât arfeq arfagpoq arfangniaq upangniut arfiorpoq arfiut arfivik ariak, âriak kûp âriâ ârit ârinâsît arqagfârssuk arqaluaq Mâlia arqaluartârpoq arqaneq (at), arqanigdlit (S.G.) arqarngat isigkaneq arqaníngorpoq arqaneq mardluk arqaneq áipât arqaneq pingasut arqaneq pingajuat arqaneq sisamat arqaneq sisamât arqaneq tatdlimat arqaneq tatdlimât arqarpoq (at) nerrivingmit arqarit nalugkame arqartarpoq puisse arqarmat uniorpara arqarpâ augpalârtoq arqaruk arqarsarneq, arqalasarneq arqartarfik arqáupâ arqautiterpai arqaivâ puisse arqaivara arqaumavoq arqáumartuvoq, arqáumartoqaoq arqúpâ arqutitípâ kivfavnut arqutitíkavko ârqiak ârqiagâ ârqiagît ârqiagîgput inoqutigît uko ârqiagîgkungnaerput ârqigpâ ârqigssorpâ

aaqqissuivoq aaqqissut, aaqqissutissaq aaqqisimaarpoq ilorrisaarpoq aaqqiuppaa aqqunarpoq aqqunarneq aqqunarnitoqaq or aqqunatoqaq aqqunartippaa imminut aqqunartippoq aqqunarpaa, aqqunaappaa aqqunaappoq aqqunaatigaa aqquppaa, v. aqqarpoq arlaq kina arlaat aallassava? kia arlaata pissavaa? arlavut arlaagut arlallit arlaliupput arlaanisaq arlariit arlariipput timmissat arlariiupput arlaatassat kaminnik arlaatassaqanngilanga arlaattarput arlaattariit arliivoq arlaaq arlaarsarpaa imminut arlaarsarpoq arlaarsaat aarlaat aarlaanni aarleraa aarlerivoq or -raaq aarlerinarpoq arlerpaa (arlaq) ullut arlerlugit nalavunga arlippoq arliarpoq arliaraa arliarissasimavakka aarlorpoq isini aarlortippai aarlorfigaa aarlungavoq aarlorpoq aarluppoq (aaq) aarluk aarluppoq aarluppai aarluarsuk arnappoq arnaq

htr.

cf.

htr.

cf.

ârqigssuivoq ârqigssut, ârqigssutigssaq ârqisimârpoq ilorrisârpoq ârqiùpâ arqunarpoq arqunarneq arqunarnitoqaq or arqúnatoqaq arqunartípâ ingminut arqunartípoq arqunarpâ, arqunáupâ arqunáupoq arqunautigâ arqúpâ, v. arqarpoq ardlaq kina ardlât autdlásava? kia ardlâta písavâ? ardlavut ardlâgut ardlagdlit ardlaliúput ardlânisaq ardIarît ardlarîgput tingmíssat ardlarîjúput ardlautagssat kamingnik ardlautagssaqángilanga ardláutarput ardláutarît ardlîvoq ardlâq ardlârsarpâ ingminut ardlârsarpoq ardlârsaut ârdlât ârdlãne ârdlerâ ârdlerivoq or -raoq ârdlerinarpoq ardlerpâ (ardlaq) uvdlut ardlerdlugit nalavunga ardligpoq ardliarpoq ardliarâ ardliarísasimaváka ârdlorpoq issine ârdlortípai ârdlorfigâ ârdlungavoq ârdlorpoq ârdlugpoq (âq) ârdluk ârdlugpoq ârdIugpai ârdluarssuk arnagpoq arnaq

arnaa arnaraara arnassaq arnarsiaq arnannguaq arnangavoq angutingavoq cf. arnarluk arnaqquassaaq arnartaq arnartavut, arnartai ajoqissat arnartaat arnartaavoq arnaaneq arnaaneqarpoq arnaasaq arnaviaq, pl. arnavissat, arnaviat angutiviaq cf. arnerivoq, arnangerpoq, arnarerpoq arneritooq, arnanngersoq arningiappoq arnisarpoq aarnuaq aarnusserpoq aarnusserpaa arngilippoq, arngilivoq arpappoq arpattagiaq arpattagiarpoq arpaannaq arpalerarpoq arlaleraarpoq arpaleraarusilik arpaliuppaa arpaliupput arpaliuteqattaarput arpalorujoorpoq arpappaa sanasoq arpatsiaruk! aggersut arpakkallarlakka! arpallugu pigakku arpatsivoq htr. arpaarpoq arpaarpaa arpaartoq arpaartippaa arpaartitsivoq arpaartitsivigaa arpik arpissorpoq arpingiappoq arpingiagaa arraa, harraa arrappoq arrajavoq arrivoq arrileqaat?

arnâ arnarâra arnagssaq arnarsiaq arnánguaq arnangavoq angutingavoq arnardluk arnarquagssâq arnartaq arnartavut, arnartai ajoqigssat arnartât arnartauvoq arnauneq arnauneqarpoq arnaussaq arnaviaq, pI. arnavissat, arnaviat angutiviaq arnerivoq, arnangerpoq, arnarerpoq arneritôq, arnángersoq arningiagpoq, arnissarpoq ârnuaq ârnússerpoq ârnússerpâ arngiligpoq, arngilivoq arpagpoq arpagtagiaq arpagtagiarpoq arpáinaq arpalerarpoq arpalerârpoq arpalerârusilik arpaliúpâ arpaliúput arpaliuteqátârput arpalorujôrpoq arpápâ sanassoq arpatsiaruk! aggersut arpákatdlardláka! arpatdlugo pigavko arpatsivoq arpârpoq arpârpâ arpârtoq arpârtípâ arpârtitsivoq arpârtitsivigâ arpik arpigssorpoq arpingiagpoq arpingiagâ arrâ, harrâ arragpoq arrajavoq arrivoq arrileqait?

arriippoq arriitsumik arrisigaa, arrissutigaa arsaarpaa pujortaatinnik arsaaraminga arsaapiloorpaa arsaaraapput, arsaaraarput arsaarutit, arsaaqqat arsaapput arsaappaat arsivoq neqimik arsisorsuupput arsivik arsaq arsarpoq arsaapput arsarneq arsarnerpoq arsaassaq, arsangusaq arsaraa oqigaa arsat arsaangavoq arsuppaa (aqarpaa) aqassuppaa artorpaa ujarassuaq artulerpara akeqqani artorpai artornarpoq aliasuuteqarluni artornakuloqaaq artorsarpoq artorsartippaa artorsajuippoq artorsarfeqanngilaq saviga artorsarfeqanngilaq artorsippaa arumavoq aramavoq asappaa nateq asakkallaak asaavoq asaat asattuuppaa asattuussivoq asattuarpoq asaloq asallut asaluusat asallerfik asaasakkaak asavoq imminut asavoq asavaa asannippoq asanninneq, asannissuseq ila asannissusia asaqatigiit

cf. pl.

htr.

htr.

pl.

htr.

arrĩpoq arrĩtsumik arrisigâ, arríssutigâ arsârpâ pujortautivnik arsâraminga arsâpilôrpâ arsâráuput, arsârârput arsârutit, arsârqat arsáuput arsáupât arsivoq neqimik arsissorssũput Arsivik arssaq arssarpoq arssáuput arssarneq arssarnerpoq arssaussaq, arssangussaq arssarâ oqigâ arssat arssaungavoq arsugpâ (aqarpâ) v. aqagsugpâ artorpâ ujaragssuaq artulerpara akerqane artorpai artornarpoq aliasûteqardlune artornakuloqaoq artorssarpoq artorssartípâ artorssajuípoq artorssarfeqángilaq saviga artorssarfeqángilaq artorssípâ arumavoq v. aramavoq assagpâ nateq assagkatdlauk assaivoq assaut assagtũpâ assagtũssivoq assagtuarpoq asaloq asatdlut asalûssat asatdlerfik assâssákâk asavoq ingminut asavoq asavâ asangnigpoq asangningneq, asangnissuseq ila asangníssusia asaqatigît

asaqatigiipput asaqatigiinneq asaqqutooq asanarpoq asasaq asasara, asasarput etc. asasarput asasaraatsigit asasamaarpaa eqqarlimaarpaa and ikinngutimaarpaa cf. asasi asasit, asasersi etc. asasiga asasigaatsigit asassut Guuti asassutaavoq asi asimi asimut asianit asimiippoq asimiu asimiut asileraa aserlivoq, aserliorpoq asiarpoq asiaqatigaa asialuppoq asialuippoq asigaa, asiginnarpaa Diaavulu asiginnarpiuk? asiginnaavoq htr. asissorpaa asissuivoq htr. asikataavoq (S.G.) asimaniarpoq (S.G.) asiinaliorpoq asuli cf. asingavoq asinngarpoq, asinngappoq asiuvoq asiutippaa asiunaveersarpaa aseerpaa aserfallappoq aserfallajavoq aserfallajaappoq asiilavoq asiillarpoq asiillaavaa aseqqoq aseqqoqarpoq aseqquku aserorpaa aserorpoq aseruivoq htr. tiitorfik aserorpara isumaga aserulerpoq ikinngitigiinnerput aserornaveeqqullugu

asaqatigîgput asaqatigîngneq asarqutôq asanarpoq asassaq asassara, asassarput etc. asassara asassarâvtigit asassamârpâ erqardlimârpâ and ikíngutimârpâ asasse asassit, asasserse etc. asassiga asassigâvtigit asássut Gûte asássutauvoq ase asime asimut asianit asimĩpoq asimio asimiut asilerâ aserdlivoq, aserdliorpoq asiarpoq asiaqatigâ asialugpoq asialuípoq asigâ, asigínarpâ Diâvulo asiginarpiuk? asiginaivoq asigssorpâ asigssuivoq asikatauvoq asimaniarpoq asînaliorpoq asule asingavoq asíngarpoq, asíngápoq asiuvoq asiutípâ asiunavêrsarpâ asêrpâ aserfatdlagpoq aserfatdlajavoq aserfatdlajáipoq asîlavoq asîtdlarpoq asîtdlaivâ aserqoq aserqoqarpoq aserquko aserorpâ aserorpoq aseruivoq tîtorfik aserorpara isumaga aserulerpoq ikíngutigîngnerput aserornavêrquvdlugo

nappaatip aserugaa aseruisoq, aserorsaasoq aserornarpoq aserorsarpaa, aserorsaarpaa aserorsaavoq htr. aserorsimassuseq aseruivaa aserujavoq aserujaappoq aseruuppoq aseruutigaa aseruutissiorpoq aserorterpaa kaffit aserorterpakka allakkatit asertikkit aserorterivik aserorterut, aserorterit aserneq aasik assik kunngip assinga takuiuk? qallunaat nunaata assinga silap assinga asseqarpoq asseqanngilaq asseqanngitsumik assigaa angunni assigaa utoqqaat assigilerpakka ataaseq assigaa assigiimmik assigiipput assigiissippai assigitippaa savinnut assigitinniaruk ilinnut assigitippara siullernut assigitillugu iluarsarpara assiliaq assilialiorpoq assilialiortoq assilialiorfik assilivaa assiliivoq htr. assiliiivik assilisassaq assilisassippaa assersuuppaa imaattumut assersuukkaanni assersuut assersuutaannaavoq assersuutigaa assinippoq assinguvoq ataatagigaluannut assinguvutit aasiit taannaqaliaasiit qujanaraasiit

nápautip aserugâ aseruissoq, aserorsaissoq aserornarpoq aserorsarpâ, aserorsârpâ aserorsaivoq aserorsímassuseq aseruivâ aserujavoq aserujáipoq aserũpoq aserûtigâ aserûtigssiorpoq aserorterpâ kavfit aserorterpáka agdlagkatit aserortíkit aserorterivik aserorterut, aserorterit aserneq âsik ássik kúngip ássinga takuviuk? qavdlunât nunâta ássinga silap ássinga ásseqarpoq ásseqángilaq ásseqángitsumik ássigâ angúne assigâ utorqait ássigilerpáka atauseq ássigâ ássigîngmik ássigîgput assigîgsípai ássigitípâ savivnut ássigitíniaruk ilingnut ássigitípara sujugdlermut ássigititdlugo iluarsarpara ássiliaq ássilialiorpoq ássilialiortoq ássilialiorfik ássilivâ ássilîvoq ássilîvik ássilissagssaq ássilissagssípâ ássersũpâ imáitumut ássersũkaine ássersût ássersûtáinauvoq ássersûtigâ ássinigpoq ássinguvoq atâtagigaluangnut ássinguvutit âsît táunaqaliâsît qujanarâsît

piumanngilaraasiit asu asulu pualaqaluni asuuna oqarmioq asumi asumigooq-una tikilermivoq asukiaq, asuk asuliaraa asuli, asuliinnaq asuleerpoq, asuliinnarpoq asuliinnarliorpoq asuliunngitsumik asuliunngitsumik taama oqarpoq asuliunngitsumik taamaaliorpunga assorapai (ativoq) assuarpoq assukkersorpoq assukkersorpaa assuuserpoq assuuserpaa assuut asuutigaa asorut at tuvillup ataa qaqqap ataa ataa aterput nerriviup ataa naqqup ataa ataani ataagut ataanit atinni or aterni atitsinni ammut ammukarpoq ammukaarpoq ammukaartut apparpoq, aqqarpoq, q.v. ataaniipoq atangerpaa nuuliaramik atangerpaatigut atangiivoq htr. atangiuppaa qanisipput umiatik umiarsuarmut atangiullgu ataarpoq ataaruk ataaruppaat ataappaa atequt ateraq (S.G.) ateraasaq aterpoq aterpaa aterfigaa qaqqaq aterfigigakku

piumángilarâsît aso asulo pualaqalune asûna oqarmioq asume asumigôq-una tikilermivoq asukiaq, asuk asukiarâ asule, asulĩnaq asulêrpoq, asulĩnarpoq asulĩnaliorpoq asuliúngitsumik asuliúngitsumik taima oqarpunga asuliúngitsumik taimailiorpunga ássorpai (ativoq) ássuarpoq ássugkersorpoq ássugkersorpâ ássûserpoq ássûserpâ ássût assûtigâ assorut at tuvigdlup atâ qáqap atâ Atâ aterput nerriviup atâ narqup atâ atâne atâgut atânit atingne or aterne ativtine ámut ámukarpoq ámukârpoq ámukârtut áparpoq, arqarpoq, q. v atânîpoq atangerpâ Nûliaramik atangerpâtigut atangîvoq atangiúpâ qanissíput umiatik umiarssuarmut atangiutdlugo atârpoq atârut atârúpât atáupâ atequt ateraq ateraussaq aterpoq aterpâ aterfigâ qáqaq aterfigigavko

aterfiorpaa niuffiorpaa cf. aterterpoq atertaq atereq ateriiarpoq ateqqerfeq atissaq atikippoq atitooq atituvoq atsippoq pisiniarfik oqaluffimmit atsinneruvoq atsissivoq alleq alliit pl. alliuvoq allerpaa allersaat allequtaq alliaq umiap alliai aajuku alliassakka alliaqanngilllat alliarpoq allineq, allerna qallineq cf. allipaqut matup allipaqutaa alliuppaa, alliutippaa, allinngortippaa ata ata takoriassagit ata nipangerit ata aningaarami ata mikissusia ataa atali atagu atagu nakkallassavoq atagu ullumi tikissavoq ataguli ata-manna ata-manna mulusut ata-manna-uku umiarsuit aataq, aatak aataqqiut, aatavik aataaq aataaraq, (S.G.), aataannguaq (N.G.) aataareq, aataarujutaqm aataarujussuaq aataarpak aataarsuaq aataatsiaq aataat aatserpoq aaterpaa atangerpaa atamertaq

aterfiorpâ niuvfiorpâ aterterpoq atertaq atereq aterîarpoq aterqerfiq atigssaq atikípoq atitôq atituvoq atsigpoq pisiniarfik oqalugfingmit atsingneruvoq atsigsivoq atdleq atdlît atdliuvoq atdlerpâq atdlersât atdlequtaq atdliaq umiap atdliai âjuko atdliagssáka atdliaqángitdlat atdliarpoq atdlineq, atdlerna qagdlineq atdlipaqut matup atdlipaqutâ atdliúpâ, atdliutípâ, atdlíngortípâ ata ata takoriásagit ata nipangerit ata angingârame ata mikíssusia atâ atale atago atago nákatdlásavoq atago uvdlume tikísavoq atagule ata-mána ata-mána mulussut ata-mána-uko umiarssuit âtaq, âtak âtarqiut, âtavik âtâq âtâraq (S.G.), âtãnguaq (N.G.) ãtariq, âtârujutaq, âtârujugssuaq âtârpak âtârssuaq âtâtsiaq âtaut âtserpoq âtserpâ atangerpâ atamertaq

ataqqivaa ataqqinnippoq htr. ataqqinarpoq naalagarsuit ataqqinartut ataqqinartippaa ataqqinarsuseq, ataqqinassuseq ataqqeqqutooq attartorpoq aatartorpaa kiffaq attartuga umiarsuit attartukkat attartortippaa attaat (N.G) attaatissaqarpoq attaaserpaa attaasiivoq htr. attaserpaa, atassutigaa, v. atavoq ataataq ataappaa, v. at ataaseq (atavoq) ataatsit pl. ullumi qanoq ippa? Ippassarlu soorlu ataaseq ataatsimik ataatsikkut ataatsikkoorput ataatsikkoorpai ataatsikkooriarput ataatsikkoortaq ataatsimiipput ataatsimiinneq ataatsimiititsivoq ataatsimiitippai ataasiaq ataasiaavoq ataasiarpoq, ataaseriarpoq ataasiannarluni iserpoq ataasiarlugit takuakka ataasiakkaarpai, ataasiakkuutaarpai ataaseraarpoq aqisserniarama ataaseraarpunga ataaseerpoq ataasioqatigaa ataasinngorpoq ataasinngorpat ataasinngormat ataasinngornikkut ataasinngortoq ataasinngortukkut ataasinngorpai ataasiuvoq Guuti ataasiullunilu pingassuuvoq ataasiuaa, ataaseerpaa atavoq nunavimmut atavoq sivisoorujussuarmik atassavoq atatippaa qulliup pujoorfia atatiinnarniaruk

atarqivâ tarqnigngpoq atarqinarpoq nâIagarssuit atarqinartut atarqinartípâ atarqinarssuseq, atarqinássuseq atarqerqutôq átartorpoq átartorpâ kivfaq átartugaq umiarssuit átartugkat átartortípâ átaut átautigssaqarpoq átauserpâ átausîvoq átaserpâ, atássutigâ, v. atavoq atâtaq atáupâ, v. at atauseq (atavoq) atautsit uvdlume qanoq-ípa? igpagssardlo sôrdlo atauseq atautsimik atautsíkut atautsíkôrput atautsíkôrpai atautsíkôriarput atautsíkôrtaq atautsimĩput atautsimĩneq atautsimîtitsivoq atautsimîtípai atausiaq atausiauvoq atausiarpoq, atauseriarpoq atausiáinardlune iserpoq atausiardlugit takuváka atausiákârpai, atausiákûtârpai atauserârpoq aqigsserniarama atauserarpunga atausêrpoq atausioqatigâ atausíngorpoq atausíngorpat atausíngormat atausíngorníkut atausíngortoq atausíngortúkut atausíngorpai atausiuvoq Gûte atausiuvdlunilo pingasûvoq atausiuvâ, atausêrpâ atavoq nunavingmut atavoq sivisôrujugssuarmik atásavoq atatípâ qutdliup pujôrfia atatĩnarniaruk

ataqut ataqut ataquserpaa ataquserpâ ataneq ataneq atanikerluk atanikerdluk atanertuvoq, attartuvoq atanertuvoq, átartuvoq ataneeruppoq, atanitannguaqanngilaq atanêrúpoq, atanitánguaqángilaq atanikkippoq atanikípoq atammik atangmiq atammissuaq atangmigssuaq atamertaq atamertaq atamertaalerpoq atamertaulerpoq atamertaraat atamertarât atappaa atápâ atatsivoq htr. atatsivoq Nuummut killinniaannaraluarama tamaanga atatsivunga Nûngmut kigdlingniáinaraluarama tamaunga atatsivunga attappaa átápâ ileqquni attakkamiuk ilerqune átákamiuk atapaavoq atapauvoq atapallerpoq atapagdlerpoq ataqqarpoq, ataqqarpoq atarqarpoq, atavqarpoq attarmik, attaasa átarmik, átaisa attarmik ornippaat átarmik ornigpât orsualu neqaalu attaasa nerivaat orssualo neqâIo átaisa nerivait attat átat attataarpoq átataerpoq attataajarpaa átataiarpâ attaserfik átaserfik attaserpaa átaserpâ attaserpoq átaserpoq attasersorpaa átasersorpâ attataq átataq attataraa átatarâ avattamik, attataqarpoq avátamik átataqarpoq atassutigaa atássutigâ attavigaa átavigâ ateq ateq aqqani, aqqagut or aqqa tunaaralugu arqane, arqagut or arqa tunâralugo ateqarpoq ateqarpoq qanoq ateqarpit qanoq-ateqarpit Piitamik ateqarpoq Pîtamik ateqarpoq ateqaat, ateqaataa ateqaut, ateqautâ ateqaatigaa ateqautigâ ateqaatersorpoq ateqauterssorpoq atequseq atequseq atissaq atigssaq atissaa taajuk atigssâ taiuk ateeq, atiik atêq, atîk ateeriipput, atiissariipput atêrîgput, atîgssarîgput ateeqammaarpaa, atiimaarpaa atêqámârpâ, atîmârpâ ateeqammaat, atiimaarut atêqámaut, atîmârut ateraa aterâ aterilerpaa, atertaaraa aterilerpâ, atertârâ atersivaa atersivâ atersinnginnarkku? atersíngínagko? atikku, atikoq atíko, atikoq atipalaaq atipalâq ativik ativik

atserpaa Laakkimik atseramikkut atserarpaa ateraavoq htr. atseraat atsiaq atsiaraa atsiaat atsiorpaa atsiuivoq htr. atsiuppaa toqusortavut atsiuttarpavut aqqitsoq atequt, aterpoq. Atikippoq, atituvoq, v. at aterlak, atissaq, v. at ativaa atigeq aterlak atisaq atisassakka qaakkit atisaajarpoq atisaajarpaa intr. atisaajarniarit atisaasivik atisalersorpoq atisalersorpaa intr. atitippaa annoraanik atitippara kammit meeqqamut atitippai assorpai, q.v allaq aqissip allaa allarpoq kiisami allalerpoq allaaqqippoq allarneq allarterpaa allarterivoq htr. allarut, allarterut alleq, alliaq, allineq, v.at alliorpoq, alliut etc., v. aloq allippoq allittartoq atorpoq siulliit ileqquisa ilaa suli atorput aalisarnermut tamanna atorpoq kruunimik atorumagaluarpunga atorpaa saviit atorlara aningaasaatikka tamaasa atorpakka aqqusineq atorakku aliasunnersuaq atorpaa silarlussuaq atoramikku atorfik atoqqaartippaa atoqqaarfik atoqqaarfissiorpoq

atserpâ Lâkimik atseramíko atserarpâ atseraivoq atseraut atsiaq atsiarâ atsiât atsiorpâ atsiuivoq atsiúpâ toqussortavut atsiútarpavut arqitsoq atequt, aterpoq, atikípoq, atituvoq, v. at aterdlak, atissaq, v. at ativâ atigeq aterdlak atissaq atissagssáka qáikit atissaiarpoq atissaiarpâ atissaiarniarit atissaisivik atissalerssorpoq atissalerssorpa atitípâ ánorânik atitípara kangmit mêrqamut atitípai ássorpai, q. v atdlaq aqigssip atdlâ atdlarpoq kîsame atdlalerpoq atdlârqigpoq atdlarneq atdlarterpâ atdlarterivoq atdlarut, atdlarterut atdleq, atdliaq, atdlineq, v. at atdliorpoq, atdliut etc., v. aloq atdlípoq atdlítartoq atorpoq sujugdlît ilerquisa ilait sule atorput aulisarnermut tamána atorpoq krûnimik atorumagaluarpunga atorpâ savît atordlara aningaussautíka tamaisa atorpáka avqusineq atoravko aliasungnerssuaq atorpâ silardlugssuaq atoramíko atorfik atorqârtípâ atorqârfik atorqârfigsiorpoq

atorneq atonermik ikkiilligami atornerluppaa atornerluivoq atorsarorpoq atorsaavoq atorsuppoq attorsuppoq atortoq atukkippaa (S.G.), atukkerpaa atukkiivoq atukkiuppaa atugaq atugai atugarliorpoq atugassaq aajuna atugassat atussaavoq atukuluppaa, atukulavaa atukulukkat atunngilaq ileqqoq atunngitsoq atunngitsut aniinnarlit tamaani atunngilatit atuusaarpaa atuusaakkat atuarpoq atuarpaa atuaavoq atuagassiorpoq atuagassiorneq atuagassiaq atuakkat atuagarsuit atuagarsualleeqatigiit atuagalliutit atuagaatit atuakkiorpoq atuakkiortarpoq atuakkiaq atuakkiai atuakkiariortugai atuakkiarai atuarfik atuartippaa atuartitsivoq atuartitsisoq atuartitsissut atuartigaa, atuaaseraa atuaaseq, atuffaseq atuaappaa, atuffappaa atuffapput atuarnerluppoq, atuffarluppoq atuallaqqippoq, atuffarippoq atuffarissivoq atuarseq atuarserpoq

htr.

cf.

htr.

htr.

htr.

(N.G)

atorneq atornermit ivkîtdligame atornerdlugpâ atornerdluivoq atorssarorpoq atorssauvoq atorsugpoq agtorsugpoq atortoq atukípâ (S.G.), atugkerpâ atugkîvoq atugkiúpâ atugaq atugai atugardliorpoq atugagssaq âjuna atugagssat atugssauvoq atukulugpâ, atukulavâ atukulugkat atúngilaq ilerqoq atúngitsoq atúngitsut anĩnardlit tamâne atúngilatit atûssârpâ atûssâgkat atuarpoq atuarpâ atuaivoq atuagagssiorpoq atuagagssiorneq atuagagssiaq atuagkat atuagarssuit atuagarssuagdIêqatigît atuagagdliutit atuagautit atuagkiorpoq atuagkiortarpoq atuagkiaq atuagkiai atuagkiariortugai atuagkiarai atuarfik atuartípâ atuartitsivoq atuartitsissoq atuartitsíssut atuautigâ, atuauserâ atuauseq, atuvfaseq atuáupâ, atuvfápâ atuvfáput atuarnerdlugpoq, atuvfardlugpoq atuatdlarqigpoq, atuvfarigpoq atuvfarigsivoq atuarseq atuarserpoq

atsaq atserpaa, atsiuppaa, v. ateq atsippoq, etc. v. at atsiorpoq, atsivoq, atsippaa, v. aaq aatsialaq aatsialavoq aatsorpaa, v. aavaa atugut, atugu (fabricius), ct. atagu atungak atungassaq atungassat pl. atungassiaraa atunngerpaa atunngiivoq htr. atungiut atunngivoq attungerfik attunngerpaa aajuppoq aak puisip aava aaverpoq aaverpaa aaversivoq htr. aaviak, aaviaq aaviappoq, aavialippoq aaviarpaa aaverpaa cf. aaviaavoq htr. aavinnaavoq, aavinnanngorpoq aalersorpoq aalersorpaa aanaarpoq aanaalersorpaa kilernikka aanaalersorpakka aappalajappoq aappalajaarpoq aappalaarpoq aappalaartoq aapaluppoq aapalualuk aappaluarpoq aappalualaarpoq aappalujappoq aappalukujuppoq aappalunguserpoq aappallarippoq aappallarissoq aappalloqut aappilattoq aappilaattuliarpoq aappillerpoq, aappillappoq aatserpaa aappoq aapputit (N.G) aasserpaa aatsippaa, aappaa

atsaq atserpâ, atsiúpâ, v. ateq atsigpoq, etc. v. at atsiorpoq, atsivoq, atsípâ, v. âq âtsialaq âtsialauvoq ãtsorpa, v. aivâ atugut, atugo (Fabricius), ct. atago atungak atungagssaq atungagssat atungagssiarâ atúngerpâ atúngîvoq atúngiut atúngivoq átungerfik átúngerpâ aujugpoq auk puissip aua auerpoq auerpâ auersivoq auiak, auiaq auiagpoq, auialigpoq auiarpâ auerpâ auiaivoq auínauvoq, auínángorpoq aulerssorpoq aulerssorpâ aunârpoq aunâlerssorpâ kilerníka aunâIerssorpáka augpalajagpoq augpalajârpoq augpaIârpoq augpalârtoq augpalugpoq augpalualuk augpaluarpoq augpalualârpoq augpalujagpoq augpalukujugpoq augpalunguserpoq augpatdlarigpoq augpatdlarigsoq augpatdloqut augpilagtoq augpilagtuliarpoq augpitdlerpoq, augpitdlagpoq augterpâ augpoq augputit augserpâ augtípâ, áupâ

soorlu aqerloq aatsitaq sordlo aqerdloq augtitaq aatsitaq augtitaq aatsitsivoq and aatsivoq htr. augtitsivoq and autsivoq aappoq áupoq aatsitsivik augtitsivik aatsitassarsiorfik augtitagssarsiorfik aassuaappoq augsuápoq aaguppoq augúpoq aaguppaa augúpâ aakkarpoq áukarpoq aakkarneq áukarneq aakkarnerinnaavoq áukarnerínauvoq aakkarnerinnanngorpoq áukarnerínángorpoq aangavoq aungavoq aanngaavoq áungaivoq aanngaavaa áungaivâ aanngaappoq aungáipoq aanngajuppoq áungajugpoq aanngarpoq áungarpoq aanngasippoq áungasigpoq aanngaamavoq áungaumavoq aanneqanngilaq aungneqángilaq aannikippoq cf. aungnikípoq aannertuvoq aungnertuvoq aannertusarpaa, aatsorsarpaa (S.G.) aatsaarpaa (N.G.) aungnertusârpâ, autsorsarpâ (S.G.), autsârpâ aannertusaarivoq, aatsorsaarivoq,htr. aatsaarivoq aungnertusârivoq, autsorsârivoq, autsârivoq aannikippoq aungnikípoq aavoq auvoq aasoq, aasimasoq aussoq, ausimassoq aaneq auneq aannersaq (S.G.) áunerssaq aakkarneq cf. áukarneq aanningavoq, aanningajavoq auningavoq, auningajauvoq aammit áumit aammisissaq áumisigssaq aammisersorpaa áumisersorpâ aassuppoq ausugpoq aassusssorpaa ausugsorpâ aalavoq aulavoq silaga aalalerpoq silaga aulalerpoq aalanngilaq auIángilaq ilaquttatit qanoq-ippat? Suli aalanngillat ilaqutatit qanoq-ípat? sule aulángitdlat aalassappoq aulagsagpoq aalassanngilaq aulagsangilaq aalassassanngilaq aulagsásángilaq aalassarippoq aulagsarigpoq aalassariippoq, aalassarluppoq aulagsarĩpoq, aulagsardlugpoq aalaguserpoq aulaguserpoq silap aalaguserneranit erseqqinngilaq silap aulaguserneranit ersserqíngilaq aalaakkaavoq auláikauvoq aalaakkerpaa auláikerpâ aalaakkerpoq auláikerpoq aalaakkippoq auláikípoq aalajavoq aulajavoq aalajaappoq aulajáipoq aalajaallivoq aulajaitdlivoq aalajangerpoq aulajangerpoq

aalajangerpaa aulajangerpâ aalajangerfigaa, aalajangiuppaa aulajangerfigâ, aulajangiúpâ aalajangersarpaa aulajangersarpâ aalakoorpoq aulakôrpoq aalaqqajuppoq aularqajugpoq aalarsaat aularsaut anorisaat cf. anorisaut aalappaa aulápâ aalappaai aulápai aalatsivoq htr. aulatsivoq aalatsivik aulatsivik aalaterpaa aulaterpâ aalaterivoq htr. aulaterivoq aalaterut aulaterut aalatipiloorpaa aulatipilôrpâ aalatseriippoq aulatserĩpoq aalavapput aulavagput aalasinnanngilaq aulassinángilaq aalisarpoq aulisarpoq aalisartoq aulisartoq aalisarpaa aulisarpâ aalisagaq aulisagaq aalisarfik aulisarfik aalisaat auIisaut aalisaateeraq auIisautêraq aalisateeqqat pingajuat avillugu itissuseqarpoq aulisautêrqat pingajuat avitdlugo itíssuseqarpoq aama, aamaq, aamaroq auma, aumaq, aumaroq aamaajaat aumaiaut aamajuitsoq aumaiuitsoq aamalivaa aumaIivâ aamalivik aumaIivik aamarsuit (S.G.) aamaruutissat (N.G.) aumarssuit (S.G.), aumarûtigssat (N.G.) aamarsualivik (S.G.) aamaruutissivik (N.G.), aamaruutissalivik (N.G.) aumarssuaIivik (S.G.), aumarûtigssivik (N.G.), aamarssuaasivik (S.G.), aamatissaasorfik (N.G.), aamaruutissivik (N.G.) aumatigssaisorfik aumarssuausivik (S.G.), aamaarpoq, aamaannaavoq, aamaannanngorpoq aumârpoq, aumáinauvoq, aumáinángorpoq aamaartippaa aumârtípâ aamaruutissa aumârutigssat aamaasivik aumausivik aamaasaq aumaussaq aamanganiaq, aamanganeq, amanganeq, aamangiaq aumanganiaq, aumanganeq, amanganeq, aamingaarpoq (S.G.) aumingârpoq aasaq aussaq aasarpoq aussarpoq aasaavoq aussauvoq aasivoq aussivoq aasivik aussivik aasiaq, aasiak ausiaq, ausiak Aasiaat Ausiait aallarpoq (aalavoq) autdlarpoq (aulavoq) aallarpai autdlarpai siullernit aallarlugit kingullernut naallugit sujugdlernit autdlardlugit kingugdlernut nâvdlugit aallanngilaq autdlángilaq aallanngitsoorpoq autdlángitsôrpoq aallalerpoq autdlalerpoq aallaarpoq autdlârpoq aallaqqaarpoq autdlarqârpoq aallaqqaat autdlarqaut

mappersikkat aallaqqaataanni magpersigkat autdlarqautãne aallaqqaasiut autdlarqausiut aallaqqaasiorpaa autdlarqausiorpâ aallaqquaa autdlarquvâ aallanerpoq autdlarnerpoq aallarnereerami ininngitsoorneq ajornaqaaq autdlarnerêrame iníngitsôrneq ajorna-qaoq aallarnerpaa autdlarnerpâ aallarniivoq htr. autdlarnîvoq aallarniut autdlarniut aallarniutigaa autdlarniutigâ niului aallarniutigalugit sanavara niulue autdlarniutigalugit sanavara aallarniivik autdlarnîvik aallarniivigaa autdlarnîvigâ kalaallit ingerlaasiannik oqaluttuutilerpakka Hans Egede aallarniivigalugu kalâtdlit ingerdlausiánik oqalugtûtilerpáka Hans Egede autdlarnîvigalugo aallarsarpoq autdlarsarpoq aallartippaa autdlartípâ aallartitsivoq htr. autdlartitsivoq aallartitaq autdlartitaq aallartitsivigaa autdlartitsivigâ najannguannik aallartitsivigaara najánguavnik autdlartitsivigâra aallartoorpoq autdlartôrpoq imminut ikilerpoq aallartoorluni ingminut ikilerpoq autdlartôrdlune aallaruppaa autdlarùpâ aallarussivoq htr. autdlarússivoq aallarussaq autdlarússaq aallaavoq autdlaivoq aallaavaa autdlaivâ aallaannippoq htr. autdlaingnigpoq aallaaneq autdlaineq aallaariarpoq autdlaeriarpoq aallaagaluarpaa autdlaigaluarpâ aallaagaluartaq autdlaigaluartaq aallaaniarpoq autdlainiarpoq aallaaniarfik autdlainiarfIk aallaaniartoq autdlainiartoq aallaat autdlait aallaasaarpoq autdlaisaerpoq aallaasaarserpoq autdlaisaerserpoq aallaasaajarpoq autdlaisaiarpoq aallaaseraq autdlaiseraq aallaaserarpoq autdlaiserarpoq aallaatiterisoq (S.G.) autdlâtiterissoq aallavikippoq autdlavikípoq aalluppaa autdlúpâ aavarpoq auvarpoq aavarpaa auvarpâ aavariarpoq auvariarpoq aavarfik, aaffaq auvarfik, auvfaq aaveq auveq aarfik or aarrit pl. aorfit or aorrit aaffappoq auvfagpoq aaffaffak, aaffaffaarsuk auvfagfak, auvfagfârssuk ava ava avani avane avannga avánga avunga avunga avuuna avûna

avaniippoq avanngarnisaq taavanngarnisaq cf. avanngasik (N.G.) tamakkii cf. avanngasippoq (N.G.) avannaq avannamut avannamit avannaani avannaagut avannaa umiuarsuit avannaanut pisussat avannassaqanngilaq avannaliuppaa, avanniliuppaa avannaamiu, avannaamioq avannamukarpoq nuissat avannamukarput avannarleq avannarlersaat avannaqquppaa avannarparpoq avannarpasippoq avannarpasissukkut ingerlaniarit anori avannarpasilerpoq avannaasarpoq avannaasaannguarpoq avannerpoq affa anna (assuma; pl. Akku, akkua assumaa, assumaak (pl. Akkorsii-aa) avunnarpoq taavunnarpoq avuunaqquppoq avuunaqquppaa avaagaa avaaginnippoq htr. avaaginnissuseq, avaaginninneq avaassorpaa avaassuivoq htr. avaassuineq avaaq avaarpaa avaarpoq siku atorumajunnaarpaa avaarsimagami avaartarpaa avaartaat avaakallappoq avaakallaappaa, avaakallaatigaa avaanguvoq avvaannguuppaa avaannguussivoq cf. avaanngunarpoq, avaanngunaqaaq avaaruppaa avaakallaappaa cf. avaalavoq, avaalaarpoq avaalavaa

avanĩpoq avángarnisaq tâvángarnisaq avángasik tamakê avángasigpoq avangnaq avangnamut avangnamit avangnâne avangnâgut avangnâ umiarssuit avangnânut pissugssat avangnagssaqángilaq avangnaliúpâ, avangniliúpâ avangnâmio, avangnâmioq avangnamukarpoq nuissat avangnamukarput avangnardleq avangnardlersât avangnarqúpâ avangnarparpoq avangnarpasigpoq avangnarpasigsúkut ingerdlaniarit anore avangnarpasilerpoq avangnaussarpoq avangnaussãnguarpoq avangnerpoq avfa avna (avssuma; pI. avko, avkua) avssumâ, avssumâk, (pI. avkorsî-â avungnarpoq tâvungnarpoq avûnarqúpoq avûnarqúpâ avâgâ avâgingnigpoq avâgingnissuseq, avâgingningneq avâgssorpâ avâgssuivoq avâgssuineq avâq avârpâ avârpoq siko atorumajungnaerpa avârsimagame avârtarpâ avârtaut avâkatdlagpoq avâkatdláupâ, avâkatdlautigâ avânguvoq avãngũpâ avãngũssivoq avângunarpoq, avãngunaqaoq avârúpâ avâkatdláupâ avâIavoq, avâIârpoq avâlavâ

avaallappaa, avaalaartorpaa avaalagiaq, avaalaqiak avalapaa, avaleraq, avammukarpoq, v. avat avannaq, v. ava avaqquppaa, avaserpaa, avasippoq, v. avat avat avammut avataani avatitsinni avataagut annorassap avataa inuupa avatai avalleq avammukarpoq avaqquppaa avaqqutsivoq iloqqutsivoq cf. avaqqutsorpoq avaqqutsorpaa avaserpaa, avasersorpaa avasippoq avasialuppoq avaqquppaatigut avasialullutik avatangerpaa avatangiivoq htr. avatissaq avatimmippoq avalluppoq avallunneq avalappoq umiarsuit avalannialerput palasikkut avalavinnialerput avalappaa alavaavoq and avalaallerpoq htr. avalaajaq avalaassuppaa avalagiaq avalassaarpoq avalassaangavoq avalattaat, avalatserut avalatippaa avalaappaa avaleq avalequt avaleraq avaleraasaq avaleraasartooq avaleqqoq avataq (avat) avatat pl. avattamik kalippoq avataarpoq avataarserpoq avatarpaartippaa avataaq avataasaq avatartaq

avâtdlápâ, avâlârtorpâ avâlagiaq, avâIaqiak avalagpâ, avaleraq, avámukarpoq, v. avat avangnaq, v. ava avarqúpâ, avaserpâ, avasigpoq, v. avat avat avámut avatâne avativtíne avatâgut ánorássap avatâ inûp avatai avatdleq avámukarpoq avarqúpâ avarqutsivoq ilorqutsivoq avarqutsorpoq avarqutsorpâ avaserpâ, avasersorpâ avasigpoq avasialugpoq avarqúpâtigut avasialugdlutik avatangerpâ avatangîvoq avatigssaq avatingmigpoq avatdlugpoq avatdlungneq avalagpoq umiarssuit avalangnialerput palasíkut avalavingnialerput avalagpâ avalaivoq and avalaigdlerpoq avalaiaq avaIáissúpâ avalagiaq avalagsârpoq avalagsângavoq avalagtaut, avalagterut avalagtípâ avaláupâ avaleq avalequt avaleraq avaleraussaq avaleraussartôq avalerqoq avataq (avat) avatat avátamik kalípoq avataerpoq avataerserpoq avatarpârtípâ avatâq avataussaq avatartaq

avatartalerpaa aaveq (aarfik or aarrit) pl. aaverpoq aaverpaa aavisorpoq, aarfisorpoq, aarrisorpoq avippoq avissimapput avilerpoq avinneq aviffigaa avissaarpaa avissaarput avissaartippai ajortip Guutimit avissaartippaatigut avissaarut avisaarutigaa avissivoq avissivaa avissivigaa avittaq avittarpoq avittarneq avittarpaa avitaat avissaavoq avittagaq avittakkat pl. avinngaq avinngaruppoq avinngarulluni avinngaruppaa avippaa oqimaalutaq avillugu sisamaat avillugu avitsivoq htr. avitaq avitippaa niuertumut avitikkiuk aviliaq aviliariit avissutit aggorpoq aggorpaa agguivoq htr. aggorqatigiissillugit aggorneq aggornerisa pingajuat aggornersiat aggortippaa aggortorfik (N.G.) aggulavoq agguarpoq agguarpaa agguarpaat agguaavoq htr. agguarfigaa

avatartalerpâ âveq (ârfit or ârrit) âverpoq âverpâ âvîsorpoq, ârfisorpoq, ârrisorpoq avigpoq avigsimáput avilerpoq avingneq avigfigâ avigsârpâ avigsârput avigsârtípai ajortip Gûtimit avigsârtípâtigut avigsârut avigsârutigâ avigsivoq avigsivâ avigsivigâ avigtaq avigtarpoq avigtarneq avigtarpâ avigtaut avigssauvoq avigtagaq, avigtagkat avíngaq avíngarúpoq avíngarutdlune avíngarúpâ avípâ oqimailutaq avitdlugo sisamât avitdIugo avitsivoq avitaq avitípâ niuvertumut avitíkiuk aviliaq aviliarît avíssutit avgorpoq avgorpâ avguivoq avgoqatigîgsitdlugit avgorneq avgornerisa pingajuat avgornersiaq avgortípâ avgortorfik avgulavoq avguarpoq avguarpâ avguarpât avguaivoq avguarfigâ

agguaqatigaa agguartippaa agguut agguusersorpaa affaq, q.v. aviisi aviuvoq siutikka aviuleqaat aviorpoq averualavoq avilorpoq avilortoq aviluarpoq, aviluarpaluppoq avilualaarpoq avilortulik niaqortooq cf. aqqarpoq aqqalavoq aqqalasaarpoq aqqalaappoq aqqaappaa aqqaapput aqqaatigaa aqqalasoq aqqut aqqutaa sumiippa aqqut qilammut nalunarunnaarpoq aqqutiga ajorsimavoq aqqutissaq aqqutissaqarpat nassiussavara aqqutissaaruppugut aqqutigaa Maniitsuliarpugut Nuuk aqqutigalugu aqqutigalugu aqqutigaluta aqqutigik aqqutigippoq aqqulluk aqqulluppoq aqqusaarpaa aqqusaappaa aqqusineq aqqusiniliaq alla allagaa, allanaraa allaavoq allanngorpoq allanngujavoq allanngujuippoq allanarpoq allanarsivoq allannerpoq allannerpaa allanniivoq htr. allanertaq allaqquppoq, allakkoorpoq allaqqunnaveerpoq

avguaqatigâ avguartípâ avgût avgûsersorpâ agfaq, q. v avîse aviuvoq siutika aviuleqaut aviorpoq averualavoq avilorpoq avilortoq aviluarpoq, aviluarpalugpoq avilualârpoq avilortulik niaqortôq avqarpoq avqalavoq avqalasârpoq avqaláipoq avqáupâ avqáuput avqautigâ avqalasoq avqut avqutâ sumĩpa avqut qilangmut nalunarungnaerpoq avqutiga ajorsimavoq avqutigssaq avqutigssaqarpat nagsiúsavara avqutigssaerúpugut avqutigâ Manitsuliarpugut Nûk avqutigalugo avqutigalugo avqutigaluta avqutigik avqutigigpoq avqutdluk avqutdlugpoq avqusârpâ avqusáupâ avqusineq avqusiniliaq avdla avdlagâ, avdlanarâ avdlauvoq avdIángorpoq avdlángujavoq avdlángujuipoq avdlanarpoq avdlanarsivoq avdlánerpoq avdlánerpâ avdlánîvoq avdlanertaq avdlarqúpoq, avdlákôrpoq avdlarqúnavêrpoq

allassarpoq, allajuppoq allasiorpoq allassaarpoq allaatippaa allatut allatut iliorpoq allatut ikkami allatut sanasinnaanngilara allatoorpoq allorpoq allorpaa ulloq allortarlugu pingasut allortarlugit kisinniakkit alloriaq alloriarpoq allorneq, alloriarneq alloriarnertuvoq allorniusaq allorarpoq allorarpai naggutit allorarlugit kiisa nunamut apuuppugut alloraqatigaa alloraqatigiippugut alloreq alloriusaq allukaarpoq allaappoq allaappaa allaattartut allaangavoq aavoq qimmeq aavoq inukullerpoq and inuuserlerpoq cf. aavooq (S.G.) miteq cf. avoqqaaraa, angoqqaaraa avoqqaarlerpoq htr. asseq, assaq asseraa, assaraa asserpoq asserpaa assiaq assiaraa assiarpaa assiaqut assiaqutaavoq assiaqutigaa assiaquserpaa assiaqattaarpaa assuaqattaapput assaarpoq assaarpaa avuvoq avuneq avusuppoq ee, eeq eeraa

avdlássarpoq, avdlajugpoq avdlasiorpoq avdlaussârpoq avdlautípâ avdlatut avdlatut iliorpoq avdlatut íkame avdlatut sanasínáungilara avdlatôrpoq avdlorpoq avdlorpâ uvdloq avdlortardlugo pingasut avdlortardlugit kisíniákit avdloriaq avdloriarpoq avdlorneq, avdloriarneq avdloriarnertuvoq avdlorniussaq avdlorarpoq avdlorarpai navgutit avdlorardlugit kîsa nunamut apûpugut avdloraqatigâ avdloraqatigîgpugut avdloreq avdloriussaq avdlukârpoq avdláupoq avdláupâ avdláutartut avdlângavoq âvoq qingmeq âvoq inukutdlerpoq and inûserdlerpoq âvôq miteq avorqârâ, angorqârâ avorqârdlerpoq avsseq, avssaq avsserâ, avssarâ avsserpoq avsserpâ avssiaq avssiarâ avssiarpâ avssiaqut avssiaqutauvoq avssiaqutigâ avssiaquserpâ avssiaqátârpâ avssuaqátáuput avssaerpoq avssaerpâ avuvoq avuneq avusugpoq ê, êq êrâ

maajugaa cf. eerpoq eernarpoq eertorpoq meeqqat eertuinnarput eeeeee eertarpoq eqaluk eqalunniarpoq eqalunniaq aqalliarpoq eqalugaq, eqaluaq, eqaloraq eqalukaaq, eqalullukaaq eqalussuaq eqalussuannguvoq eqalussuarniarpoq eqalussuarniut eqalussuarniutissarsivoq eqarpoq eqaraa eqaappoq eqaarsaarpoq eqaarsaarneq eqaarsaarfik eqaappoq eqaatsoq eqaallivoq eqaallisarpaa eqarti ammip eqartaa annorassap eqartaa qisuup eqartaa eqartilik eqartaaruppoq, eqartangerpoq eqartagersimasoq eqeq, eqi eqia eqeqqoq kanajorsiutit eqeqqui eqik kangerluup eqinga eqertooq eqeerpoq (iterpoq) isikka eqeerluanngillat eqeersarpaa eqeersarneq eqeersaasoq eqeersaatissaq eqeersoorpoq eqiiallappoq eqiingavoq eqqumavoq eqqumaniarpoq eqiagaa eqianarpoq eqiannivoq puunngavoq cf.

maujugâ êrpoq êrnarpoq êrtorpoq mêrqat êrtuínarput êêê êrtarpoq eqaluk eqalungniarpoq eqalungniaq eqatdliarpoq eqalugaq, eqaluvaq, eqaloraq eqalukâq, eqalugdlukâq eqalugssuaq eqalugssuánguvoq eqalugssuarniarpoq eqalugssuarniut eqalugssuarniutigssarsivoq eqarpoq eqarâ eqaerpoq eqaersârpoq eqaersârneq eqaersârfik eqáipoq eqaitsoq eqaitdlivoq eqaitdlisarpâ eqarte ámip eqartâ ánorâgssap eqartâ qissûp eqartâ eqartilik eqartaerúpoq, eqartangerpoq eqartangersimassoq eqeq, eqe eqia eqerqoq kanajorsiutit eqerque eqik kangerdlûp eqinga eqertôq eqêrpoq (iterpoq) issíka eqêrdluangitdlat eqêrsarpâ eqêrsarneq eqêrsaissoq eqêrsautigssaq eqêrsôrpoq eqîatdlagpoq eqîngavoq erqumavoq erqumaniarpoq eqiagâ eqianarpoq eqiánivoq pũngavoq

eqiattarpoq kajumiippoq cf. eqiattartuvoq, eqiattortuvoq eqiasuppoq eqiasuippoq eqiasuppaluk eqippoq eqissuppoq eqivoq errortat eqipput eqisarpoq eqippoq panernermit eqikkami eqippaa seqernup ameq eqippaa kiinni eqippaa assaasigut eqillugu qungasiagut eqippaa eqitsivoq htr. eqitsit eqeripput eqingavoq eqinganeq eqimapput inuit eqimasorsuit eqimattat eqittagaq nusuttagaq cf. eqiterpaa eqiterut eqiterutit pl. eqisimaarput eqisimiarpaa eqisimissat; eqisimiannguit pl. equvoq equngavoq equngasumik qanilik eqangaaluk equsaartippaa kiinni equsaartippaa qarni equsaartippaa cf. equsaavaq, eqisaavaq eqorpaa (iteq) eqorpoq equut erfaq (erippaa) erfivoq erfivaa erfarpoq erfalavoq erfalasoq aappalaarpoq cf. eriagaa illeraa and erligaa cf. erinaq, erinak (pl. Erinat, erinaat) erinaa erinaagut ilisaraara

eqiagtarpoq kajumĩpoq eqiagtartuvoq, eqiagtortuvoq eqiasugpoq eqiasuípoq eqiasugpaluk eqigpoq eqigssúpoq eqivoq errortat eqíput eqissarpoq eqípoq panernermit eqíkame eqípâ seqernup ameq eqípâ kĩne eqípâ agssaisigut eqitdlugo qungasiagut eqípâ eqitsivoq eqitsit eqeríput eqingavoq eqinganeq eqimáput inuit eqimassorssuit eqimagtat eqítagaq nusugtagaq eqiterpâ eqiterut eqiterutit eqisimârput eqisimiarpâ eqisimíssat; eqisimiánguit equvoq equngavoq equngassumik qanilik equngâluk equssârtípâ kĩne equssârtípâ qarne equssârtípâ equssâvaq, eqissâvaq eqorpâ (iteq) eqorpoq eqût erfaq (erípâ) erfivoq erfivâ erfarpoq erfalavoq erfalassoq augpalârtoq eriagâ ivdlerâ and erdligâ erinaq, erinak (pI. erinat, erinait) erinâ erinâgut ilisarâra

erinaa nalunngilara erinaa atorpaa suna erinaqatigaa erinaqarpoq kujataamiut immikkut erinaqarput erinagippoq erinagissiartorpoq erinarluppoq erinarlersuutigaa erinarsorpoq ileqqorsorpoq erinarsuut ileqqorsuut erinarsuutigaa erinarsoqattaarput erinarsoqattaarneq erinarsortitsisoq erinnerpoq erinnersaarpoq erinnersaarutigaa erinnersaarutissiat erinniaq erinniorpoq eriiniorpaa eriinniortoq eriiniugaq erinivoq erinigaa erininarpoq erininassusia erinitsappoq erinitsaappaa erinitsajuippoq eriniusaarpoq erineersaarpoq erineersaarutigaa erippaa eritaq, erittagaq erisarpaa erisaaq erisassivoq erisassivaa ersaat eritsakut, eritsarlukut eqqagaa eqqanaq eqqanaraluttuaq eqqanarpoq eqqanaarpoq eqqanaarnarpoq eqqanaarpoq eqqanaarpaa eqqanaarsarpoq qinnivoq eqqasuppoq ikiortissannik eqqasoqaanga ernumavoq

cf. cf.

cf.

cf.

erinâ nalúngilara erinâ atorpâ suna erinaqatigâ erinaqarpoq kujatâmiut ingmíkut erinaqarput erinagigpoq erinagigsiartorpoq erinardlugpoq erinalerssûtigâ erinarssorpoq ilerqorssorpoq erinarssût ilerqorssût erinarssûtigâ erinarssoqátârput erinarssoqátârneq erinarssortitsissoq erínerpoq erínersârpoq erínersârutigâ erínersârutigssiat eríniaq eríniorpoq eríniorpâ eríniortoq eríniugaq erinivoq erinigâ erininarpoq erininássusia erinitsagpoq erinitsáupâ erinitsajuípoq eriniussârpoq erinêrsârpoq erinêrsârutigâ erípâ eritaq, erítagaq erisarpâ erisâq erisássivoq erissássivâ erisaut eritsakut, eritsardlukut erqagâ erqanaq erqanaralugtuaq erqanarpoq erqanârpoq erqanârnarpoq erqanaerpoq erqanaerpâ erqanaersarpoq qingnivoq erqasugpoq ikiortigssavnik erqasoqaunga ernumavoq

eqqasuutigaa eqqaavoq eqqaavaa eqqaasassaq or eqqaaniagassaq eqqaamavaa eqqaamanippoq htr. eqqaamannissuseq eqqaasutigaa, eqqaaniutigaa eqqaassutissaq or eqqaaniutissaq ujarak eqqaassutissiaq tunissut eqqaaniutissiaq eqqaasippaa eqqaasissutigaa eqqarsarpoq isumaliorpq cf. eqqarsaat eqqarsaatigaa isumaliutigaa eqqartorpaa aatsaat eqqartorikkit iserputit eqqartuuppaa Guutip eqqartuussinera eqqartuupput eqqartuusivoq eqqartuussisoq eqqartuussivik illu eqqartuussivik ulloq eqqartuussivk eqqartuussissut eqqartuussit inatsit eqqartuussut eqqartuutippaa eqqartuutippoq eqqartuuteqatigiipput eqqartuutiffissarput nalliukkumaarpoq eqqaq eqqaani eqqatsinni eqqannguatsinni eqqarleq eqqarleraa eqqarleriipput eqqarlimaarpaa eqqarlimaarut eqqaamiu eqqaamiut eqqaasiorpaa illuorsuaq eqqaasiorlugu qulit eqqaasiorlugit eeqqa eeqqatuk assaqqoq eqqaluk eqqarpai (igippaa) eqqarpalupput eqqaappaa

erqasûtigâ erqaivoq erqaivâ erqaissagssaq or erqainiagagssaq erqaimavâ erqaimangnigpoq erqaimangníssuseq erqaissutigâ, erqainiutigâ erqáissutigssaq or erqainiutigssaq ujarak erqáissutigssiaq tuníssut erqainiutigssiaq erqaisípâ erqaisíssutigâ erqarsarpoq isumaliorpoq erqarsaut erqarsautiga cf. isumaliutigâ erqartorpâ aitsât erqartorivkit iserputit erqartũpâ Gûtip erqartũssinera erqartũput htr. erqartũssivoq erqartũssissoq erqartũssivik igdlo erqartũssivik uvdloq erqartũssivik erqartũssíssut erqartũssit cf. inatsit erqartũssut erqartûtípâ erqartûtípoq erqartûteqatigîgput erqartûtivfigssarput nagdliúkumârpoq erqaq erqâne erqavtíne erqánguavtíne erqardleq erqardlerâ erqardlerîgput erqardlimârpâ erqardlimârut erqâmio erqâmiut erqâsiorpâ igdlorssuaq erqâsiordlugo qulit erqâsiordlugit êrqa êrqatuk cf. agssarqoq erqaluk erqarpai (igípâ) erqarpalugput erqáupâ

eqqeq eqqileq, pl. Eqqillit eqqippoq (ippoq) eqqissivoq eqqissineq, eqqississuseq eqqississutigaa eqqissisarpaa eqqissisippaa eqqisiveqatigaa eqqiveqatigiipput eqqissivigaa eqqissivissaqanngilaq eqqisivissioqatigaa eqqissivissioqatigiipput eqqoq, eqquk (iteq) eqqoqutaa eqqoqutit eqqormipput eqqusaq eqqorpoq eqqorsimasumik eqqorpaa oqaatsinnik eqqorpara eqqorneqaat eqqoriarpaa eqqoriarniaannarpaa eqqoriarniuppaa eqqoriarniupput eqqoriarniutigaa eqqornaveeqqut eqqortippoq eqqoriniarpoq eqquiniut eqquuppaa ilulissaq eqquuppaa oqaatsi eqquuppaa eqquuppoq eqquussimaarpoq eqquutippaa oqaatsi eqquutippaa neriorsuunni eqquutippaa eqqumiippoq eqqumiitsuliortoq eqqumiitsuliaq eqqumiigaa eqquppaa (iserpoq) eqqussorpai eqqumavaa eqqumavoq eqqumasivoq eqqumavoq, v. eqeerpoq erlaq erlaarpoq erlavik erlavii erlaveerpaa erlavimmiu

erqeq erqileq, pI. erqigdlit erqigpoq (ípoq) erqigsivoq erqigsineq, erqigsíssuseq erqigsíssutigâ erqigsisarpâ erqigsisípâ erqigsiveqatigâ erqigsiveqatigîgput erqigsivigâ erqigsivigssaqángilaq erqigsivigssioqatigâ erqigsivigssioqatigîgput erqoq, erquk (iteq) erqoqutâ erqoqutit erqormigput erqussaq erqorpoq erqorsimassumik erqorpâ oqautsivnik erqorpara erqorneqaut erqoriarpâ erqoriarniáinarpâ erqoriarniúpâ erqoriarniúput erqoriarniutigâ erqornavêrqut erqortípoq erquiniarpoq erquiniut erqũpâ iluligssaq erqũpâ oqautse erqũpâ erqũpoq erqũsimârpoq erqûtípâ oqautse erqûtípâ neriorssũne erqûtípâ erqumĩpoq erqumîtsuliortoq erqumîtsuliaq erqumîgâ erqúpâ (iserpoq) erqússorpai erqumavâ erqumavoq erqumassivoq erqumavoq, v. eqêrpoq erdlaq erdlaerpoq erdlavik erdlavê erdlavêrpâ erdlavingmio

erlerpaa erlerpoq erlippak erlippoq tukkuippoq erlitooq erligaa, erleraa erliguuppaa erliguussivoq erlinnarpoq, erlernarpoq ujaqqat erlinnartut erlikkeerpoq erloq (iteq) erloqivoq erloqinarpoq erloqissutigaa erloqquppaa erloqqunnarpoq erloqqutigaa ermippoq (imeq) ermippaa ermiffik ermiut ermuseq, ernguseq ermutigaa, erngutigaa imissutigaa ermalisaq ermiaq, ermiugaq ernannak, ernannaq unaaq ernarpoq, erngarpoq ernaat, erngaat ernaaserfik, erngaasivik ernaataasaq erngaluttut tartutuuttut erneq ernersiaq ernissaq ernertaarpoq nuliaminit ernertaarpoq uini ernertaarfigaa ernertaaraa ernertaappaa ernivoq ernisoq ernineq erniaq aalisakkap erniai toqqortama erniai erniaraa erniorpoq erniagaluarpoq ernigaluaat erninerluppoq ernisuppoq ernisussiorpoq

cf.

htr.

cf.

cf.

cf.

erdlerpâ erdlerpoq erdligpak erdligpoq túkuípoq erdligtôq erdligâ, erdlerâ erdligũpâ erdligũssivoq erdlingnarpoq, erdlernarpoq ujarqat erdlingnartut erdligkêrpoq erdloq (iteq) erdloqivoq erdloqinarpoq erdloqissutigâ erdlorqúpâ erdlorqúnarpoq erdlorqutigâ ermigpoq (imeq) ermigpâ ermigfik ermiut ermuseq, ernguseq ermutigâ, erngutigâ imíssutigâ ermalisaq ermiaq, ermiugaq ernangnak, ernangnaq unâq ernarpoq, erngarpoq ernaut, erngaut ernauserfik, erngaussivik ernautaussaq erngalugtut tartutũtut erneq ernersiaq ernigssaq ernertârpoq nuliaminit ernertârpoq uvine ernertârfigâ ernertârâ ernertáupâ ernivoq ernissoq ernineq erniaq aulisagkap erniai torqortama erniai erniarâ erniorpoq ernigaluarpoq ernigaluaut erninerdlugpoq ernisugpoq ernisugsiorpoq

ernisussiortoq ernissussiut ernisuippoq ernitsorluppoq erniuvoq ernioqqippoq ernutaq ernutaqqiut ernerpoq ernerluni iserpoq ernerlunga aallassaanga ernerlugu oqaluuppara ernerluinnarluni erniinnaq erniinnarluinnaq ernertuvoq ernumavoq ernumavaa ukiussaq ernumaqaarput ernumagaa isumaalugaa cf. ernumanarpoq ernumassutigaa ernumatsappoq errorpaa errorsivoq htr. aqagu errorsissaagut asappaa, ermippaa, uffarpaa cf. errorsivik errorsisartoq errukkat, errortat errugassat and errortassat errortorpaa puuguttat asakkukkit errortorumaarpatit errortorfik aggortorfik cf. errortoriaq erruppaa (iserpoq) umiarsuit erruteqaat ersappoq ersalippoq massalippoq cf. ersangavoq nerisassani ersangatigai ersaq ersaqut ersarissarpaa ersaarpaa assani ersaartorpai ersaappoq ersarut ersaruserpaa issaruserpaa cf. ersaroq ersarunnguvoq ersarunnguvunga, kiami taava eqqartorpaanga? ersaroqut (S.G.)

ernisugsiortoq ernisugsiut ernisuípoq ernitsordlugpoq erniuvoq erniorqigpoq ernutaq ernutarqiut ernerpoq ernerdlune iserpoq ernerdlunga autdlásaunga ernerdlugo oqalũpara ernerdluínardlune ernĩnaq ernĩnardluinaq ernertuvoq ernumavoq ernumavâ ukiugssaq ernumaqârput ernumagâ isumâIugâ ernumanarpoq ernumássutigâ ernumatsagpoq errorpâ errorsivoq aqago errorsísaugut assagpâ, ermigpâ, uvfarpâ errorsivik errorsissartoq errugkat, errortat errugagssat and errortagssat errortorpâ pûgútat assagkugkit errortorumârpatit errortorfik avgortorfik errortoriaq errúpâ (iserpoq) umiarssuit erruteqaut ersagpoq ersaligpoq magssaligpoq ersangavoq nerissagssane ersangatigai erssaq erssaqut erssarigsarpâ erssârpâ agssane erssârtorpai erssáipoq erssarut erssaruserpâ ivsaruserpa ersaroq ersarúnguvoq ersarúnguvunga, kiame tauva erqartorpânga? ersaroqut

ersik ersippoq ileqqua tamarmi ersippoq soorlu ersitsoq erserpoq erserpaa nuuk uiareerutsigu oqaluffik ersissavarput erseqqippoq, ersarippoq (N.G.) erseqqarippoq ersersarpaa ersersaat ersiut ersiutaatsoq, erseriutileeriaq ersivoq ersigaa ersinarpoq qimmii ersinaqaat ersiorpoq ersisaarpaa ersisaarut ersorpaa (erippaa) ersorsisoq ersortaq ersorsit, ersorsisissaq ersuppoq (ersik) ersuppaa ersuut, ersuttaat nammaat cf. ersukkerpoq ersuppaa (iserpaa) ersussivoq ersulleraappoq eertaq eertat eertat qernertut eertat amitsukujuut eertaliorpoq, eersiorpoq eertarpoq (ipeq) eertaappoq arnaq eertaatsoq eruippoq (erippaa) eqqiarpaa (ipeq) ipiiarpaa cf. eqqippoq ipeqanngilaq cf. eqqiluippoq eertarpoq cf. ii ia iaa, iaa, ii-aa iaarnarpoq, iaaminarpoq sila taqqama iaaminaqaaq iaatsiaarput, jaajatsiaarput iangavoq iasilat, iasilarattuaq iasilaarpoq iatappoq

erssik erssípoq ilerqua tamarme erssípoq sôrdlo erssitsoq ersserpoq ersserpâ nûk uiarêruvtigo oqalugfik erssísavarput ersserqigpoq, erssarigpoq (N.G.) ersserqarigpoq erssersarpâ erssersaut erssiut erssiutaitsoq, erssiutileriaq ersivoq ersigâ ersinarpoq qingmê ersinaqaut ersiorpoq ersisârpâ ersisârut ersorpâ (erípâ) ersorssissoq ersortaq ersorsit, ersorsisigssaq erssugpoq (erssik) erssugpâ erssût, erssugtaut nangmaut erssugkerpoq erssúpâ (isserpâ) erssússivoq erssutdleráupoq êrtaq êrtat êrtat qernertut êrtat amitsukujût êrtaliorpoq, êrsiorpoq êrtarpoq (ipeq) êrtáipoq arnaq êrtaitsoq eruípoq (erípâ) evqiarpâ (ipeq) ipîarpâ evqípoq ipeqangilaq evqiluípoq êrtarpoq î ia iâ, iâ, î-â iârnarpoq, iâminarpoq sila tarqama iâminaqaoq iâtsiârput, jâjatsiârput iangavoq iasilat, iasilaralugtuaq iasilârpoq iatagpoq

igaa, v. ippoq iga qulissiut cf. igavoq igavaa igasoq igaleq igalilik iggavik, igaffik iggaserpoq igaaq igaarsunnippoq igalaaq igalaartaa igalaassiaq igalaamut agguut igalaamineq igalasserpaa igalasserfik igalassiorpoq igalaaliorpoq igalaaliortoq igalaasaq, siutip igalaasaa iigaq iigarpoq sermeq iigarpoq iigartippaa qarmaanut iigartippaa iigarfik, iigartarfik issiavik iigarfilik iikkerpaa, iikkersorpaa iffiaq, v. ivik igg iggorarsunnguaq-una iggiaq igiingavoq, iggeeruppoq, iggiaqanngilaq iggiinngarpoq iggippaa, iggappaa, v. iivaa igimaq igimaaq igippaa igippoq igitassaavoq igitassaannaavoq igitassaangilaq igerpallappoq igitsit issuppaa issorsuuppaat issuttaqattaarpaa igivoq igileq igineq iginnerut igiulavoq igunaq igunarsiivoq

igâ, v. ípoq iga quIivsiut igavoq igavâ igassoq igaleq igalilik iggavik, igavfik iggaserpoq igâq igârsungnípoq igalâq igalârtâ igalâgssiaq igalâmut avgût igalâmineq igalásserpâ igalásserfik igalássiorpoq igalâliorpoq igalâIiortoq igalaussaq, siutip igalaussâ îgaq îgarpoq sermeq îgarpoq îgartípâ qarmânut îgartípâ îgarfik, îgartarfik igsiavik îgarfilik îgkerpâ, îgkersorpâ igfiaq, v. ivik igg iggorarssúnguaq-una iggiaq iggîngavoq, iggêrúpoq, iggiaqángilaq iggĩngarpoq iggípâ, iggápâ, v. îvâ igimaq igimâq igípâ igípoq igitagssauvoq igitagssáinauvoq igitagssáungilaq igerpatdlagpoq igitsit igssúpâ igssorssũpât igssútaqátârpâ igivoq igileq igineq igínerut igiulavoq igunaq igunarsîvoq

igunarnippoq igunarnípoq illaarpaa, illaajarpaa (ilappoq) igdlaerpâ, igdlaiarpâ (ilagpoq) illaarpoq igdlaerpoq allaarsivoq igdlaersivoq allaarsigallarlanga igdlaersigatdlardlanga illaagutit, illaajaatit pl. igdlaigutit, igdlaiautit pI. qissassanut illaajaatit qivssagssanut igdlaiautit illaq igdlaq illarpoq igdlarpoq illarfigaa igdlarfigâ illaatigaa igdlautigâ illalaarpoq igdlalaorpoq illalaarutigaa igdlalaorutigâ illarajuppoq igdlarajugpoq illarasaarpoq igdlarasârpoq illarnarpoq igdlarnarpoq illaruarpoq igdlaruarpoq illaruaatigaa igdlaruautigâ illaaq igdlaoq illaarsuk igdlaorsuk illeq igdleq illermippoq igdlermĩpoq illernaq igdlernaq illernaasannguaq igdlernáussánguaq illit igdIit illisit igdlisit illitserpaa, illisilerpaa, illitsersorpaa, illisilersorpaa igdlitserpâ, igdlisilerpâ, igdlitsersorpâ, igdlisilersorpâ illitsersuuppaa, illisilersuuppaa, illisserpaa, illissersorpaa pâ, igdlisilersũpâ, igdlísserpâ, igdlíssersorpâ igdlitsersũ illitsersuuppoq, illisilersuuppoq igdlitsersũpoq, igdlisilersũpoq illeraq igdleraq illerpaa (illuk) igdlerpâ (igdluk) (inukkat) illersartut (inuvkat) igdlersartut illersippaa igdIersípâ illerarpoq igdlerarpoq illerarpaa igdlerarpâ illerpoq (ikivoq) igdlerpoq (ikivoq) illerfik igdlerfik illerfia igdIerfia illerfiusaq igdlerfiussaq illersorpaa (ilik), illerpaa igdlersorpâ (ilik), igdlerpâ illersuivoq htr. igdIersuivoq illersuisoq igdlersuissoq illersortigaa, ilissorpaa igdlersortigâ, iligssorpâ Guuti illersortigaara Gûte igdIersortigâra illiaq igdliaq illigaa igdligâ illinnarpoq igdlingnarpoq illiguppoq igdligugpoq illiguttoq igdIigugtôq illigussaarpaa igdligugsârpâ illigussuseq igdligugssuseq illigutsappoq idligutsagpoq illigutsaappaa igdIigutsáupâ illigutsanneq igdligutsangneq illippoq (S.G.) igdligpoq uterpoq cf. uterpoq illineq igdlineq

illippaa (ilivoq) illissaq illu illuku illussaarsuaq illoqarfik illorpaat, illorpalik illorpannguit illorpassuit, illorpassualik illoqat illoqatigaara illoqasiuppaa illoqasiuppoq illugissaat illukasik illuliorpoq illuliorpaa illuliorfissa illuluk illuluaq illulualik illusivoq illusisippaa illusimmavik kinaana? Tassa illusimaviga illusimmavigaa illuusaq illuigaq illuigarpoq illoq illora illoraara illoriit akkaasaq cf. illuusaq illuusariit illuusariipput illuk illua illuanit illuanut illuanit noqillugu illuanit ajallugu kamimma illua takunngiliuk isaata illua illuminit nimmeruvoq illuinnarmik (or illuinnaanik) iseqarpoq illuinnarmik talilik, niulik illuanik isigisaqanngilaq illoqanngilaq qaammat illoqalerpoq qaammat illueruppoq illuata tungaanut illuata tungaatigut, illuatungaatigut illugaa illugiipput illugiik qernertaq illugiilik illussaq illulerpaa

igdlípâ (ilivoq) igdlíssaq igdlo igdluko igdlússârssuaq igdloqarfik igdlorpait, igdlorpalik igdlorpánguit igdIorpagssuit, igdIorpagssualik igdloqat igdIoqatigâra igdloqasiúpâ igdloqasiúpoq igdlugigsaut igdlukasik igdluliorpoq igdIuliorpâ igdluliorfigssaq igdluluk igdluluaq igdlulualik igdlusivoq igdlusisípâ igdlusímavik kinauna? tassa igdlusimaviga igdlusímavigâ igdlûssaq igdluvigaq igdluvigarpoq igdloq igdlora igdlorâra igdlorît ákaussaq igdlûssaq igdlûssarît igdlûssarîgput igdluk igdlua igdluanit igdluanut igdluanit noqitdlugo igdluanit ajagdlugo kamingma igdlua takúngiliuk issâta igdlua igdluminit mingneruvoq igdluínarmik (or igdluínânik) isseqarpoq igdluínarmik talilik, niulik igdluanik issigissaqángilaq igdloqángilaq qáumat igdloqalerpoq qáumat igdluerúpoq igdluata tungânut igdluata tungâtigut, igdluatungâtigut igdlugâ igdlugîgput igdlugîk qernertaq igdlugîlik igdlugssaq igdlulerpâ

illuttut illuttut ammavoq illuttut tigumiaqarama ajornaqaaq illuttorpoq illuttorluni imertarpoq illuttorluni ersuppoq illuttorpai illutoruuppaa, illuttuuppaa illuinnarsorpoq illuinnarsuut illukisaarpaa illukisaarlugu passuppaa illukisaarlugu ersaartarpaa illungavoq illusippoq illuarpoq illuarpaa amissaq illuarpaa amissaq illuartaq ornigassamut illuarpugut illuaamivoq illuaamivaa illuaamiit illuaa, illusarpaa illusagaq illusariarpoq illusaat illusartaatit illoorpoq pissikalavoq cf. illoorneq illuutik, illuutit, illooriutit ikkik ikkingi or ikki ikkilluppoq ippassaq ippassaani ippassaanissaani ippassaaniinnaq ippassigami ippassiguni ippigaa isima illua ippigisalerpara kamittaakka ippigaakka oqaasii ippigisarpakka sakissamigut ippigisaqarpoq ippigisaaruppunga isoraa cf. ippinnarpoq ileqqui ippinnaqaat ippiguppoq, ippikkiorpoq ippingiappoq, ippingiatorpoq ippingiagaa ippingianarpoq ippik ippiliugaq ippigarpoq

igdlugtut igdlugtut angmavoq igdlugtut tigumiaqarama ajornaqaoq igdlugtorpoq igdlugtordlune imertarpoq igdlugtordlune erssugpoq igdlugtorpai igdlugtorũpâ, igdlugtũpâ igdluínarssorpoq igdluínarssût igdlukisârpâ igdlukisârdlugo pássúpâ igdlukisârdlugo erssârtarpâ igdlungavoq igdlusigpoq igdluarpoq igdluarpâ amigssaq igdluarpâ amigssaq igdluartaq ornigagssamut igdluarpugut igdluâmivoq igdluâmivâ igdluâmît igdluvâ, igdlusarpâ igdlusagaq igdlusariarpoq igdlusaut igdlusartautit igdlôrpoq pigsikalavoq igdlôrneq igdlûtik (dual), igdlûtit, igdlôriutit (pl.) igkik Only in pI. igkinge or igke igkigdlugpoq igpagssaq igpagssâne igpagssânigssâne igpagssânĩnaq igpagssigame igpagssigune igpigâ issima igdlua igpigissalerpara kamigtãka igpigãka oqausê igpigissarpáka sakíssamigut igpigissaqarpoq igpigissaerúpunga issorâ igpingnarpoq ilerque igpingnaqaut igpigugpoq, igpigkiorpoq igpingiagpoq, igpingiatorpoq, igpigusugpoq igpingiagâ igpingianarpoq igpik igpiliugaq igpigarpoq

ippiarsuk ippiarsuusaq nuarluk issaq (ikivaa) issimavoq issimasortavut issimavii issarpoq (illuk) nalunaaquttap issartua issajaarpoq, issakatsiaarpoq issakajaat or issakatsiaarut issiavoq (ingippoq) issavik, issiaffik issiavigaa, issiaffigaa issiallappoq issiaataq issiaatserpaa issiffarippoq isssiffarissaarpoq issiffarluppoq issiffaseq issiffatigaa isserpoq isserfik issippoq issinnerit issingavoq issaapput issoraq issoqqaarippoq issivi, issorarpai, v. ikivoq issorpoq, issortippoq issorarpoq issoqqaq issoqqat sioqqat issoqqat issuk mannequsaaq immap issui issuusaq issuppoq issutit (ikippaa) ittanneq ittanneruvoq ittaneruserpoq ittassarpoq ittoorpoq ittooraa qissigaa ittoorutigaa ittoornarpoq ittoorunnaarpoq, ittuujuerpoq ittuujuippoq ittuk ittuppoq, ittuppaluppoq immap ittunnera ittuppaluk

cf.

cf.

(N.G.)

cf.

igpiarssuk igpiarssûssaq nuardluk igssaq (ikivâ) igssimavoq igssimassortavut igssímavê igsarpoq (igdluk) naIunaerqútap igsartua igsakajârpoq, igsakatsiârpoq igsakajaut or igsakatsiârut igsiavoq (ingípoq) igsiavik, igsiavfik igsiavigâ, igsiavfigâ igsiatdlagpoq igsiautaq igsiautserpâ igsivfarigpoq igsivfarigsârpoq igsivfardlugpoq igsivfaseq igsivfatigâ igserpoq igserfik igsigpoq igsingnerit igsingavoq igsãput igsoraq igsorqârigpoq igssivik, igssorarpai. v. ikivoq igssorpoq, igssortípoq igssorarpoq igssorqaq igssorqat siorqat igssorqat igssuk mánequssâq ímap igssue igssûssaq igssugpoq igssutit (ikípâ) igtangneq igtangneruvoq igtangneruserpoq igtagsarpoq igtôrpoq igtôrâ qigsigâ igtôrutigâ igtôrnarpoq igtôrungnaerpoq, igtûjuerpoq igtûjuípoq igtuk igtugpoq, igtugpalugpoq ímap igtungnera igtugpaluk

ittulaarpoq iguppaa kapivaa cf. inguppaa cf. iguut kapuut cf. igutsak iguutilik ika ikani ikannga ikuuna ikunga ikaniippoq ikunnarpoq ikanngarpoq ikka innga, issuma ikku, ikkua issumaak ikkorsii or ikkuakkut-aa ikapput inuit ikattorsuit ikaapput ikatuvoq ikkatigaa ikasaanngilaq ikaaq, ikaarpoq and others v. ikeq ikkappoq ikkattoq, ikkanneq isumaq ikkattoq ikkalivoq ikkanniiarpaa, ikkanneriarpaa ikkarluk ikkarlippoq ikklarlisippaa ikkarlisaarpoq ikkaraa ikkarnarpoq iki ikia ikilerpaa ikilersimasut ikkii ikkeernarpoq ikkeq ikeq ikaarpoq ikaarpaa ikaartippaa ikaararput ikaaq, pl. ikaat ikaarut ikaaruserpaa ikaarsaarpoq ikaariaq ikaartarfik

igtulârpoq igúpâ kapivâ ingúpâ igût kapût. igutsak igûtilik ika ikane ikánga ikûna ikunga ikanĩpoq ikungnarpoq ikángarpoq íka ínga, igssuma igko, igkua igssumâk igkorsê or igkuákut-â ikagput inuit ikagtorssuit ikãput ikatuvoq íkatigâ ikasáungilaq ikâq, ikârpoq and others v. ikeq íkápoq íkátoq, íkáneq isumaq íkátoq íkalivoq íkánîarpâ, íkáneriarpâ íkardluk íkardlípoq íkardlisípâ íkardlisârpoq íkarâ íkarnarpoq ike ikia ikilerpâ ikilersimassut íkê íkêrnarpoq íkeq ikeq ikârpoq ikârpâ ikârtípâ ikârarput ikâq, pl. ikât ikârut ikâruserpâ ikârsârpoq ikâriaq ikârtarfik

ikaartaat ikaartiterpaa ikaartiterivoq ikaartiterisoq ikaartiterivik ikaartitigaq umiarsuarnit ikaartiterput ikaappaa, ikaaruppaa ikaassisoq, ikaassisartoq ikaassaaq ikerpasippoq, ikerparpoq ikerpasissukkut ingerlapput ikersiorpoq, ikerinnarsiorpoq ikersippaa ikersissimavoq suluni ikersippai ikertuvoq ikikippoq tassa ikikinnera qamutit ikikitsut ikerasak ikerasaliaq ikernuk ikernuaq ikernusserpaa ikiaq immap ikianiippoq (or ikerinnaaniippoq) ikiaraara ikiarpaa ikiagaq ikialavoq ikiaqut ikaquteqarami maniippoq ikiaqutissiaq iperassiaq cf. ikialitsissimavoq ikiaroorpoq ikiagoorpoq, ikiaroorpoq ikiarut ikiarsivoq ikipput ikittunnguit ikigai ikillipput, ikilipput ikillivai, ikilivai, ikillisippai, ikillisarpai ikinaarpai kikiassaliakka ikinaarpakka ikinngut ikinngutigaa ikinngutigaarput ikinngutigiipput ikinngutigiinneq ikinngutillerpaa ikinngutilliivoq htr. ikinngutimaarpaa atiimaarpaa aamma eqqarmaarpaaf. c ikinngutinnerpoq

ikârtaut ikârtiterpâ ikârtiterivoq ikârtiterissoq ikârtiterivik ikârtitigaq umiarssuarnit ikârtiterput ikáupâ, ikârúpâ ikáussissoq, ikáussissartoq ikaussâq ikerpasigpoq, ikerparpoq ikerpasigsúkut ingerdláput ikersiorpoq, ikerinarsiorpoq ikersípâ ikersísimavoq sulune ikersípai ikertuvoq ikikípoq tássa ikikínera qamutit ikikitsut ikerasak ikerasaliaq ikernuk ikernuaq ikernússerpâ ikiaq ímap ikianĩpoq (or ikerínânĩpoq) ikiarâra ikiarpâ ikiagaq ikialavoq ikiaqut ikiaquteqarame manĩpoq ikiaqutigssiaq iperagssiaq ikialigtísimavoq ikiarôrpoq ikiagôrpoq, ikiarôrpoq ikiarut ikiarsivoq ikigput ikigtúnguit ikigai ikigdlíput, ikilíput ikigdlivai, ikilivai, ikigdlisípai, ikigdlisarpai ikinârpai kikiagssaliáka ikinârpáka ikíngut ikíngutigâ ikíngutigârput ikíngutigîgput ikíngutigîngneq ikíngutigdlerpâ ikíngutigdlîvoq ikíngutimârpâ atîmârpâ and erqardlimârpâ ikíngutingnerpoq

ikinngutinnerfigaa ikiorpaa ikiuivoq htr. ikiorti ikiortiga ikiortissaqanngilatit ikiortigaa ikiortigiipput ikiorserpaa ikiorsiivoq htr. ikiorsiisigaa ikiuigajuppoq ikiuuppoq ikippaa ikippoq ikitsivoq htr. kukuppaa cf. ikitsit inneq cf. ikivoq qulliup ikinnera qulliup ikinneranit qangali iseriannguarsi ikineq ikikkarpaa, ikikkartippaa ikivoq ikivaa allamik ilaaffissaqanngimmat uagut ikivarput manna puumut ikissagit ikisivoq or issivoq htr. ikisivik, issivik ikioqqarpai, issorarpai issoraavik or ikioqqaavik ikorfaq ikorfarpaa ikorfarpoq, ikorfappoq ikorfartorpaa ikorpoq aavarpoq cf. aavartut ikorsimaffii ikualavoq (ikippaa) ikuallappoq ikuallappaa or ikuallatsippaa ikuallanneq, ikuallattoorneq ikuallassaat ikuallajavoq ikuallaatissaq ikuppaa ikuppaa taleerlugu ikuppoq. Ikussivoq ikuarpaa ikuagaq ikuttaat tuggaat cf. ikumavoq (ikippaa) ikummarippoq ikummarissarpaa ikummarluppoq

ikíngutingnerfigâ ikiorpâ ikiuivoq ikiorte ikiortiga ikiortigssaqángilatit ikiortigâ ikiortigîgput ikiorserpâ ikiorsîvoq ikiorsîssigâ ikiuigajugpoq ikiũpoq ikípâ ikípoq ikitsivoq kukugpâ ikitsit ingneq ikivoq qutdliup ikínera qutdliup ikíneranit qangale iseriánguarsse ikineq ikivkarpâ, ikivkartípâ (S.G.), ikivoq ikivâ avdlamik ilauvfigssaqángingmat uvagut ikivarput mána pûmut ikísagit ikissivoq or igssivoq ikissivik, igssivik ikiorqarpai, igssorarpai igssoraivik or ikiorqaivik ikorfaq ikorfarpâ ikorfarpoq, ikorfagpoq ikorfartorpâ ikorpoq auvarpoq auvartut ikorsimavfê ikualavoq (ikípâ) ikuatdlagpoq ikuatdlagpâ or ikuatdlagtípâ ikuatdlangneq, ikuatdlagtôrneq ikuatdlagsaut ikuatdIajavoq ikuatdlautigssaq ikugpâ ikugpâ talêrdlugo ikugpoq, ikugsivoq ikuarpâ ikuagaq ikugtaut tuggaut ikumavoq (ikípâ) ikúmarigpoq ikúmarigsarpâ ikúmardlugpoq

ikummatissaq ikkungavoq ikusik ikusippaa ikusimmippaa, ikuserpaa ikusimmiarpoq, ikusimiarpoq ikusimmiarpaa, ikusimiarpaa ikkuppaa (ikivoq) ikkussivoq htr. orpimmik ikkussivoq igaq ikkullugu ikkussaavoq ikkuppoq ikkutiinnarpoq ikkussorpai ikkutaasarpoq ikkussivik ikkuffigaa ikuuvoq ikuunnappoq ila ila pilissuuvoq ila naagga ila-ila ilaa angivallaaqaaq, ilaa? ilaali ilaali aasiit ilaali sanatugaluassusia! ilami ilami ajornaqimmat ilavik ila-una nuannaarpisi? Ilaana ajorpa? Ilaanarpa akusungila? Ilaananngila tuavioaqaat? Ilaanaqaat neqit mamareqaagit? Ilaanareqaagit akilerumaarpinga? Ilaanarumaarpinga ila, ila ila nunap ilaa ilatit ilakka aallareerput ilatit inuulluarilit ujaqqap ilaa qernerpoq ilaa aappalulluni ilaat tikipput ilaata oqarfigaanga ilaat piumapput, ilaat piumanngillat qimmit ilarpassui toqorarput nunap ilaagut illut ilaanni ilarput aallarli ilarsi unikkili ilaanni ilaanni taavaniikama takuara ilaanni tikeraartarpaatigut

ikúmatigssaq íkungavoq ikusik ikusigpâ ikusingmigpâ, ikuserpâ ikusingmiarpoq, ikusimiarpoq ikusingmiarpâ, ikusimiarpâ íkúpâ (ikivoq) íkússivoq orpingmik íkússivoq igaq íkutdlugo íkússauvoq íkúpoq íkutĩnarpoq íkússorpai íkutaussarpoq íkussivik íkuvfigâ ikûvoq ikũnagpoq ila ila piligssûvoq ila nâgga ila-ila ilâ angivatdlâqaoq, ilâ? ilâle ilâle âsît ilâle sanatugaluássusia! ilame ilame ajornaqingmat ilavik ila-una nuánârpise? ilauna ajorpa? ilaunarpa akisúngila? ilaunángila tuavioqait? ilaunaqait neqit mamareqaigit? ilaunareqaigit akilerumârpinga? ilaunarumârpinga ila ila, ila nunap ilâ ilatit iláka autdlarêrput ilatit inûvdluarilit ujarqap ilâ qernerpoq ilâ augpalugdlune ilait tikíput ilâta oqarfigânga ilait piumáput, ilait piumángitdlat qingmit ilarpagssue toqorarput nunap ilâgut igdlut iláine ilarput autdlardle ilarse unigkile ilãne ilãne tâvanîkama takuvara ilãne tikerârtarpâtigut

ilaanni sarfarsuaq qaannanut navianallaaraaq ilaaruppoq ilagaa ilagaluta maanga nuuppoq nunatta manna ilagaa ilagiipput ilagiit ilagiissai or ilagiissortai ilagiinneq ilagiissut upperneq Guutimut ilagiissutigaarput ilaginnarpaa ilassiorpoq ilassiorpaa ilassivaa ilassinngilaatigut oqaasia ilassivaat ilassivoq htr. ilassaq ilassaqanngilagut aajuna ilassaraa ilassarsiorpoq ilassarsivoq ilassarsiaraa ilattorpoq ilaannaq ilaannaa atorsinnaavoq ilaannaavoq qimmii ilaannaagamik sukkaneq ajorput ilaqarpoq ilaqanngilaq "ilaqanngitsuusaaq ilattoriallaaraaq" (pro-verb) ilaquseq ilaqutaq ilaquttakka ilaqutariit ilakuuerpoq Amm. Ilakuerserpoq ilakunnappoq ilakunnattai ilalaarpoq ilalerpaa ilaliinarpaa ilaginnarpaa cf. ilaliuppaa alera ilaliukkakku aalisaatiga naammalerpoq ilamineq tiitorfiup ilamernga atuakkat ilamininnguaannanngorpoq ilanngarpaa ilanngaavoq htr. ilanngaaneq ilanngaavaa, ilanngaavigaa qapasappoq cf. ilanngarsivoq ilanngarsivaa, ilanngarsivigaa peersivoq and avissivoq cf.

ilãne sarfarssuaq qáinanut navianatdlâraoq ilaerúpoq ilagâ ilagaluta maunga nûgpoq nunavta mána ilagâ ilagîgput ilagît ilagîgsai or ilagîgsortai ilagîngneq ilagĩssut ugperneq Gûtimut ilagĩssutigârput ilagínarpâ ilagsiorpoq ilagsiorpâ ilagsivâ ilagsíngilâtigut oqausia ilagsivât ilagsivoq ilagssaq ilagssaqángilagut âjuna ilagssâ ilagssarsiorpoq ilagssarsivoq ilagssarsiarâ ilagtorpoq iláinaq iáinâ atorsínauvoq iláinauvoq qingmê iláinaugamik súkaneq ajorput ilaqarpoq ilaqángilaq "ilaqángitsûssâq ilagtoriatdIâraoq" ilaquseq ilaqutaq ilaqútáka ilaqutarît ilakûerpoq Angm. ilakuerserpoq ilakúnagpoq ilakúnagtai ilalârpoq ilalerpâ ilalĩnarpâ ilagínarpâ ilaliúpâ alera ilaliúkavko aulisautiga nãmalerpoq ilamineq tîtorfiup ilamernga atuagkat ilaminínguáinángorput ilángarpâ ilángaivoq ilángaineq ilángaivâ, iIángaivigâ qapasagpoq ilángarsivoq ilángarsivâ, ilángarsivigâ pêrsivoq and avigsivoq

ilanngartuuppaa ilanngaat ilanngaaserivoq ilanngaaserisoq ilanngaaserivik ilangerpaa ilangiivoq htr. ilangiisippaa ilannaaraa, ilannaraa ilannaraara ilannaariit, ilannariit ilannguppaa ilaliuppaa cf. ilannguffigaa ilaaqquppoq ilaseraa ilaserpaa ilaserpoq aapparserpoq cf. ilasivoq ilasiaq ilasiaraa ilataarpoq ilataaraa ilaavoq ilaaffigaa ilaaginnarpoq ilaaginnartoq, ilaaginnaq ilavaa ilavoq ilasivoq htr. ilamaarpaa eqqarlimaarpaa cf. ilamaarutigaa ilapik, ilapittuut ilapittorpaa ilarfallattaarpoq, ilarrallattaarpoq ilatsaasorpaa aningaasanik ilatsaasuivoq ilatsaasornaqaaq ilatsiinnarpoq ilaaq tassutaq cf. ilaaqarpoq ilaassaat, ilaassamaat ilaarpaa, ilaartorpaa tassutserpaa cf. ilaartuutissaq ilaarpaa meeqqat ilaarlugit tussiarta ilaasivoq htr. uumaa ilaarsisukassak ilaarsiniooq ilaarutigaa ilatserpoq ilatserpaa ilaat (N.G.)

ilángartũpâ ilángaut ilángauserivoq ilángauserissoq ilángauserivik ilangerpâ ilangîvoq ilangîsípâ ilangnârâ, ilangnarâ ilangnarâra ilangnârît, ilangnarît ilángúpâ ilaliúpâ ilánguvfigâ ilârqúpoq ilaserâ ilaserpâ ilaserpoq áiparserpoq ilasivoq ilasiaq ilasiarâ ilatârpoq ilatârâ ilauvoq ilauvfigâ ilaugínarpoq ilaugínartoq, ilaugínaq ilavâ ilavoq ilassivoq ilamârpâ erqardlimârpâ ilamârutigâ ilapik, ilapigtũt ilapigtorpâ ilarfatdlagtârpoq, ilarratdlagtârpoq ilatsaisorpâ aningaussanik ilatsaisuivoq ilatsaisornaqaoq ilatsĩnarpoq ilâq tavssutaq ilâqarpoq ilâgssaut, ilâgssamaut ilârpâ, ilârtorpâ tavssutserpâ ilârtûtigssaq ilârpâ mêrqat ilârdlugit tugsiarta ilârsivoq ûmâ ilârsissukavsak ilârsiniôq ilârutigâ ilatserpoq ilatserpâ ilaut,

qinuiaat cf. ilappoq ilassugaara illaarpaa, q.v. ilassivaa, ilaq, ilaat, v. ila ili, ili, ilili ioo cf. ileragaa ileragisaqanngilaq attorneq ileragaa soqqusaappoq cf. ilerasuppoq ilerasuutigaa ileratsappoq ileratsaatigaa ileqqoq (ilivoq) tassa ileqqua taama ileqqoqarpugut ileqquminit ajunngilaq ileqquni allanngortippaa ileqquni atorunnaarpaa or ilequmisut ikkunnaarpoq ileqquni ativaa or atorpaa ileqqumisut ileqqumisoorpoq immikkut ileqqoqarpoq pinngortitat ileqquat arnat ileqquat ileqqussaq inotitsinnut ileqqussavut ileqquuseq ileqqoraa tamanna ileqqorinngilarput ileqqoreqqusaq ileqqorippoq ileqqorissuuvoq ileqqorluppoq ileqqorlerpoq ileqqorissarpaa ileqqorissarpoq ileqqorsiorpaa ileqqorsorpoq ileqqumisoorpoq cf. erinarsorpoq cf. ileqqorsuut erinarsuut cf. ilerniku, ilersippaa, v. ilisserpaa ileqqaarpaa, v. ilivaa iliarsuk iliarsoqqik iliarsoqqiuvoq angajoqqaarunneq cf. ilippoq qiluppoq and nipippoq cf. ilissunnippoq ilitsippaa ilingavoq ilinngarpoq

qinuiaut ilagpoq ilagsugâra igdlaerpâ, q. v. ilagsivâ, ilaq, ilaut, v. ila. ile, ile, ilile iô. ileragâ ileragissaqángilaq agtorneq ileragâ sorqusáipoq ilerasugpoq ilerasûtigâ ileratsagpoq ileratsautigâ ilerqoq (ilivoq) tássa ilerqua taima ilerqoqarpugut ilerquminit ajúngilaq ilerqune avdlángortípâ ilerqune atorungnaerpa or ilerqumisut ikungnaerpoq ilerqune ativâ or atorpâ ilerqumisut ilerqumisôrpoq ingmíkut ilerqoqarpoq píngortitat ilerquat arnat ilerquat ilerqugssaq inoqativtínut ilerqugssavut ilerqûseq ilerqorâ tamána ilerqoríngilarput ilerqorerqussaq ilerqorigpoq ilerqorigsivoq ilerqordlugpoq ilerqordlerpoq ilerqorigsarpâ ilerqorigsarpoq ilerqorsiorpâ ilerqorssorpoq ilerqumisôrpoq; erinarssorpoq ilerqorssût erinarssût ilerniko, ilerssípâ, v. iIigserpâ ilevqârpâ, v. ilivâ iliarssuk iliarssorqik iliarssorqiuvoq angajorqaerúneq iligpoq qilúpoq and nipípoq iligsungnípoq iligtípâ ilingavoq ilíngarpoq

nujai ilinngarsarpai ilisserpaa ilissersimavoq ilissiisoq ilisserut ilerniku, ilisernerluku ilersippaa, ilersivaa ilersaq ilersat ilersaasat ilik ilia, ilinga iligaa iligiipput iligiit ilissaatigaa illerpaa, illersorpaa q.v. ilimagaa ippassaq ilimagigaluarpakkit ilimanarpoq massakkut umiarsuarnik ilimanartoqanngilaq tamanna aqissinik ilimanarluaqaaq ilimanaq, ilumanaq ilimasaarpaa qimmit ilimasaarpai (or ilimatsaavai) ilimasaarut, ilimatsaat ilimasuarnarpoq ilimasuppoq ilimatsappoq ilimmarpoq ilimmaasaq ilingavoq, v. ilippoq iliorarpai, ilioqqarpai, v. ilivaa iliorpoq, v. ilivoq ilippaa ilinniagassakka ilippakka ilitsivoq htr. ilitsilertornarpoq ilitsillaqqippoq ilikkarpoq ilikkarpaa ilikkajavoq poqerpoq cf. ilikkarseriippoq poqiippoq cf. ilinneq ilinniarpoq ilinniarpaa ilinniarfik ilinniarfissuaq ilinniaqqaatissaq ilinniaqqaatissat ilinniarnertooq, ilinniagartooq ilinniagakitsoq ilinniartippaa ilinniartitsivoq ilinniartitsisoq

nujai ilíngarsarpai iligserpâ iligsersimavoq iligsîssoq iligserut ilerniko, iligsernerdluko ilerssípâ, ilerssivâ ilerssaq ilerssat ilerssaussat ilik ilia, ilinga iligâ iligîgput iligît iligssautigâ igdlerpâ, igdlersorpâ q. v ilimagâ igpagssaq ilimagigaluarpavkit ilimanarpoq mássákut umiarssuarnik ilimanartoqangilaq tamána aqigssinik iIimanardluaqaoq Ilimanaq, Ilumanaq ilimasârpâ qingmit ilimasârpai (or iIimatsaivai) iIimasârut, ilimatsaut ilimasuarnarpoq ilimasugpoq ilimatsagpoq ilímarpoq ilímaussaq iIingavoq, v. iligpoq iliorarpai, iliorqarpai, v. ilivâ iliorpoq, v. ilivoq ilípâ ilíniagagssáka ilípáka ilitsivoq iIitsilertornarpoq iIitsitdlarqigpoq ilíkarpoq ilíkarpâ ilíkajavoq poqerpoq ilíkarserĩpoq poqĩpoq ilíneq ilíniarpoq ilíniarpâ ilíniarfik ilíniarfigssuaq ilíniarqautigssaq ilíniarqautigssat ilíniarnertôq, iliniagartôq ilíniagakitsoq ilíniartípâ ilíniartitsivoq ilíniartitsissoq

ilinniut ilippagaa ilisippaa ilisaraa ilisarsivoq htr. ilisarnarpoq ilisarnaqaatit ilisarnaqut ilisarsaavoq ilisarsaanngilaq ilisimavoq allakkanik ilisimasoq ilisimajunnaarpoq isikkakka ilisimanngillat ilisimaqaaq ersinartunik ilisimaqaatit ilisimannippoq htr. ilisimannittoq nalunaajaasoq cf. ilisimassuseq ilisimarnguserpoq ilisimassutigaa ilisimaniarpoq ilisimaniarnermit kukkusaannarpoq ilisimaappoq ilisimaanneq ilisimasassarsiorpoq ilisimasassarsiortut ilisimasortaq ajoqersortaq cf. ilisimmarpoq ilisimmarippoq ilisimatooq ilitsersorpaa, ilutsersorpaa (N.G) ilitsersuivoq htr. ilitsersuisoq, ilitsersorti ilinniarfissuup ilitsersortaa ilitsersortigaa, ilutsersortigaa (N.G.) ilitsoraaq ilitsoraanga taanna taamaattuusoq ilitsoraanga qorlortorsuup saniani tupeqarluta ilitsoqquppaa ilitsoqqutigaa ilivippoq, ilikkavippoq ilisiippoq, v. ilivoq ilivaa ilisivoq htr. pingasunngorpat ilisissapput ilisaq ippassaq ilisaavoq illup ilisai iliorarpai, ilioqqarpai ilioqqaasoq ilisissuppaa ilisivik ilisiviit ilisiveeruppaa

ilíniut ilípagâ ilisípâ ilisarâ iIisarssivoq ilisarnarpoq iIisarnaqautit ilisarnaqut ilisarssauvoq iIisarssáungilaq ilisimavoq agdlagkanik ilisimassoq ilisimajungnaerpoq isigkáka ilisimángitdlat iIisimaqaoq ersinartunik ilisimaqautit ilisimangnigpoq ilisimangnigtoq nalunaiaissoq ilisimássuseq ilisimarnguserpoq ilisimássutigâ ilisimaniarpoq iIisimaniarnermit kúkussáinarpoq ilisimáipoq ilisimáineq ilisimassagssarsiorpoq ilisimassagssarsiortut ilisimassortaq ajoqersortaq ilisímarpoq ilisímarigpoq ilisimatôq ilitsersorpâ, ilutsersorpâ (N.G.) ilitsersuivoq ilitsersuissoq, ilitsersorte ilíniarfigssûp ilitsersortâ ilitsersortigâ, ilutsersortigâ (N.G.) ilitsoraoq ilitsoraunga táuna taimáitûssoq ilitsoraunga qordlortorssûp saniane tupeqardluta ilitsorqúpâ ilitsorqutigâ ilivigpoq, ilíkavigpoq ilisĩpoq, v. ilivoq ilivâ ilissivoq pingasúngorpat ilissísaput ilissaq igpagssaq ilissauvoq igdlup ilissai iliorarpai, iliorqarpai iliorqaissoq ilissíssúpâ ilissivik ilissivît ilissivêrúpâ

iliveq, iluveq (N.G.) pl. Ilerfit, ilorrit (N.G.) iliveqarfik, iluveqarfik (N.G.) iliverpaa, iluverpaa (N.G.) iliverpoq or iluverpoq htr. iliversiooq, iluversiooq ilerfiartoq ilerfiorpoq, ilorriorpoq ilerfiorpaa, ilorriorpaa ilerfuvoq, ilorruvoq iliveqquvik ileqqaarpoq iliveqqaarpaa annertusaarpaa cf. illippaa illissat ilivippoq, v. iluippoq ilivoq (ippoq) ilivaa qanoq ilimmat tikippisi qanoq ilisukkut aallassavisi amissat qanoq ilippat qanoq ilillutit qaqivit imaalillugu sanassavat tamakkua taamaalisut kingornatigut utoqqartut ilivoq immikkut ilivoq immikkut ilisippaa iliorpoq iliorpaa qanoq iliorpaasi imaaliussavat soorlu oqarfigiginni taama iliorpoq immikkut iliorpoq (cf. immikkut ilivoq) immikkut iliorpaa iliorneq qanoq iliorneri tamaasa nalunngilavut qanoq-iliuuseq iliorfigaa ajunngitsumik iliorfigaanga iliuuppoq (N.G.) iluuppput akiuupput cf. ilioruupput (N.G.) sinnersaraapput cf. ilioruullutik kalippaat ilioruuppaat ilioruuppai ileqilavoq ileqimisaarpoq ileqimisaarfigaa ilisiippoq ilisiippaa orilisiiffigaa ilisiitsoq ilisiinniusiorpoq iloqiak iloqisserpoq

iliveq, iluveq (N.G.) pI. ilerfit, ilorrit (N.G.) iliveqarfik, iluveqarfik (N.G.) iliverpâ, iluverpâ (N.G.) iliverpoq or iluverpoq iliversiôq, iluversiôq ilerfiartoq ilerfiorpoq, ilorriorpoq ilerfiorpâ, ilorriorpâ ilerfuvoq, ilorruvoq iliverquvik ilevqârpoq ilevqârpâ aungnertusârpâ itdlípâ itdlíssat ilivípoq, v. iluípoq ilivoq (ípoq) ilivâ qanoq ilingmat tikípise qanoq ilissúkut autdlásavise amigssat qanoq ilípat qanoq ilivdlutit qaqivit imailivdlugo sanásavat tamákua taimailissut kingornatigut utorqatut ilivoq ingmíkut ilivoq ingmíkut ilisípâ iliorpoq iIiorpâ qanoq iliorpâse imailiúsavat sôrdlo oqarfigigivne taima iliorpoq ingmíkut iliorpoq (cf. ingmikut ilivoq) ingmíkut iIiorpâ iliorneq qanoq iliornere tamaisa nalúngilavut qanoq-iliûseq iliorfigâ ajúngitsumik iliorfigânga iliũpoq iliũput akiũput iliorũput sivnerseráuput iliorûtdlutik kalípât iliorũpât iliorũpai ileqilavoq ileqimisârpoq ileqimisârfigâ ilisĩpoq ilisĩpâ or iIisîvfigâ ilisîtsoq ilisĩniusiorpoq iloqiak iloqísserpoq

iloqissiorpoq iluseq piniarnivut taama iluseqarput iluserippoq iluserluppoq iluserluttoq iluseerpoq, iluserliorpoq qiimaappoq cf. ilut ilutaa ilutigaa nalunaaqutaq tamanna illorsuup iluarpoq (ippoq) allakkat iluartut iluartumik iluartumik ilioqqassavatit iluartumik pillarneqarpoq iluarsuseq Guutip iluarsusia iluarneq iluarnersiorniarumaarpatit iluarniarpoq iluarsivoq iluarsivaa nalunaaqutaq iluarsivaa iluarsiartorpoq iluarsissutigaa iluartuliorpoq naapertuilluarpoq cf. iluartuusaarpoq iluartuusaartoq iluartuutippaa iluartunnguutigaa, iluartuussutigaa iluaqut iluaqutaavoq iluaqutigaa iluaqusiuppaa iluamik iluameerpoq iluameerputit iluaraa oqaatsisit iluaraakka tamanna iluarinngilarput iluarisaanik iluarisassinnik piumaarpusi iluariinnarpaa allatut ajornaqimmat iluariinnarpara ilorfaq (S.G.), ilorraq (N.G.) ilorraata tungaane ilorfaanut ilorraanut saappoq ilorraallappoq ilorraallannarpoq ilorraallassaat ilorrippoq ilorrisaarpoq ilorrisaarnarpoq

iloqíssiorpoq iluseq piniarnivut taima iluseqarput iluserigpoq iluserdlugpoq iluserdlugtoq ilusêrpoq, iluserdliorpoq qîmaipoq ilut ilutâ ilutigâ nalunaerqutaq tamána igdlorssûp ilutigisimavâ iluarpoq (ípoq) agdlagkat iluartut iluartumik iluartumik iliorqásavatit iluartumik pitdlarneqarpoq iluarssuseq Gûtip iluarssusia iluarneq iluarnersiorniarumârpatit iluarniarpoq iluarsivoq iluarsivâ nalunaerqutaq iluarsivâ iluarsiartorpoq iluarsíssutigâ iluartuliorpoq nâpertuivdluarpoq iluartûssârpoq iluartûssârtoq iluartûtípâ iluartúngûtigâ, iluartũssutigâ iluaqut iluaqutauvoq iluaqutigâ iluaqusiúpâ iluamik iluamêrpoq iluamêrputit iluarâ oqautsisit iluarãka tamána iluaríngilarput iluarissânik iluarissavsínik piumârpuse iluarĩnarpâ avdlatut ajornaqingmat iluarĩnarpara ilorfaq (S.G.), ilorraq (N.G.) ilorrâta tungâne ilorfânut ilorrânut sâgpoq ilorrâtdlagpoq ilorrâtdlangnarpoq ilorrâtdlagsaut ilorrípoq ilorrissârpoq ilorrissârnarpoq

iluanaarpoq iluanaarpaa naammattoorpaa cf. iluanaaqutigaa iluaqutigaa cf. iluarsarpaa iluarsaavoq htr. iluarsaasoq iluarsartuuppaa iluarsaappaa iluarsaassivoq iluarsaatigaa iluasaarpoq iluatigaa iluatinnarpoq iginniaqinagu, iluatinnaqaaq iluatsippaa qamutit iluatsipput aqqutissaq iluatsippaa iluatseqqinnaarlugu naapippara iluatsitaarivoq, iluartitaarivoq iluaappoq iluaanneq, iluaassuseq iluaagaa iluaaginngilaa iluaakujuppoq, iluaakujoorpoq iluaallerpoq iluaallivoq, iluaalliorpoq iluaatsuliorpoq ilulleq, ilullivaa, v. iluk iluippoq, ilivippoq puisi iluitsoq (ilivitsoq) uummatikkut iluitsukkut iluitsumik (ilivitsumik) iluileq, iluilaarsuk iluunngarmi, iluunngaata iluunngarmik, iluunngaasa nuna iluunngaat takuara iluunngarma uulippunga nunami iluunngarmi iluunngarpaa iluunngarpoq aataaq iluunngarlugu tunniuppaa iluunngarlutik aallarput iluunngarlunga iluk, ilu nunap ilua illerfiup ilua qanerma ilua iluga ilorput iluani iluanit ilutsinnit ilummut ilummiarpoq ilummukarpoq

iluanârpoq iluanârpâ nãmagtôrpâ iluanâqutigâ iluaqutigâ iluarsarpâ iluarsaivoq iluarsaissoq iluarsartũpâ iluarsáupâ iluarsáussivoq iluarsautigâ iluasârpoq iluatigâ iluatingnarpoq igíniaqinago, iluatingnaqaoq iluátípâ qamutit iluátíput avqutigssaq iluátípâ iluáterqingnârdlugo nâpípara iluátitârivoq, iluartitârivoq iluáipoq iluáineq, iluaissuseq iluaigâ iluaigíngilâ iluáikujugpoq, iluáikujôrpoq iluaitdlerpoq iluaitdlivoq, iluaitdliorpoq iluaitsuliorpoq ilugdleq, ilugdlivâ, v. iluk iluípoq, ilivípoq puisse iluitsoq ũmativkut iluitsúkut iluitsumik iluileq, iluilârssuk ilũngarme, ilũngâta ilũngarmik, ilũngaisa nuna ilũngât takuvara ilũngarma ûligpunga nuname ilũngarme ilũngarpâ ilũngarpoq âtâq ilũngardlugo túniúpâ ilũngardlutik autdlarput ilũngardlunga iluk, ilo nunap ilua igdlerfiup ilua qanerma ilua iluga ilorput iluane iluanit iluvtíne ilungmut ilungmiarpoq ilungmukarpoq

ilummoorpoq ilummoorneq iloq iloqquppaa mallup umiatsiaq iloqquppaa avataq iloqquguk iloqqutsivoq avaqqutsivoq iloqqutsorpoq kuusuppoq iloqqutsugaa ilorleq eqqarsaatai ilorliit ilorliit tiitorfiup ilorlia ilorlivut ilorparpoq ilorpasippoq ilorpasissukkut annernarpoq iluaq pl. Ilussat iluaqanngilagut iluakkooq iluakkoorpoq qaammat iluakkoorpoq ilulleq ilullilerpaa ilullilerpoq ilullivaa ilullineq ilullisaq or ilullinilik najuppaa ilullit, ilullisissaq ilullisit, ilullisissat qalliit ilukippoq iluttorpaa ilutuvoq iluleq ilulissaq ilulissaq qaartussaq ilulii ilulisserpaa, ilullerpaa ilulequtaq iluliiaat ilulissivik iluleriipput iluliaq ilulissat iluliaruseq iluliumavoq iluluumivoq, iluluumerpoq ilumiu ilumioqarpoq illaaq ilumippoq ilumilerpoq ilumiugaa

htr. cf. cf.

(S.G.)

cf.

cf.

cf.

ilungmôrpoq ilungmôrneq iloq ilorqúpâ magdlup umiatsiaq ilorqúpâ avataq ilorquguk ilorqutsivoq avarqutsivoq ilorqutsorpoq kûsugpoq ilorqutsugâ ilordleq erqarsautai ilordlît ilordlît tîtorfiup ilordlia ilordlivut ilorparpoq ilorpasigpoq ilorpasigsúkut ánernarpoq iluaq pI. ilussat iluaqángilagut iluákôq iluákôrpoq qáumat iluákôrpoq ilugdleq ilugdlilerpâ ilugdlilerpoq ilugdlivâ ilugdlineq ilugdlissaq or ilugdlinilik najugpâ ilugdlit, ilugdlisigssaq ilugdligsit, ilugdlisigssat qagdlit ilukípoq ilugtorpâ ilutuvoq iluleq iluligssaq iluligssaq qârtugssaq ilulê iluligsserpâ, ilugdlerpâ ilulequtaq ilulîaut iluligssivik ilulerîgput iluliaq Ilulíssat iluliaruseq iluliumavoq ilulûmivoq, ilulûmerpoq ilumio ilumioqarpoq igdlaoq ilumigpoq ilumilerpoq ilumiugâ

ilumiulerpaa ilumiulerpâ ilumiuliuppaa ilumiuliúpâ ilumiuliussisoq ilumiuliússissoq ilumut ilumut ilumulli, ilumummi ilumutdle, ilumúme ilumulli naapinngikkumma ilumutdle nâpíngíkungma ilumoorpoq ilumôrpoq ilumoortumik ilumôrtumik ilumoorsuseq ilumôrssuseq ilumoorfigaa ilumôrfigâ ilunarpoq ilunarpoq ilungerpoq ilungerpoq ilungersorpoq ilungersorpoq ilungersuutigaa ilungersûtigâ ilungersornarpoq ilungersornarpoq nangiarluni ilungersornaqaaq nangiardlune ilungersornaqaoq erloqinarpoq cf. erdloqinarpoq ilungersuavoq ilungersuavoq ilungersuassutigaa ilungersuássutigâ ilungersuanarpoq ilungersuanarpoq aqqunarnera ilungersuanaqaaq arqunarnera ilungersuanaqaoq ilunguvoq, ilunguummivoq ilunguvoq, ilungumivoq ilunguumminarpoq ilungũminarpoq ilunnguvoq ilúnguvoq ilunnguutigaa ilúngûtigâ aliasuppoq cf. aliasugpoq ilunngunarpoq ilúngunarpoq alianarpoq cf. alianarpoq ilupaaq ilupâq ilupaassiaq ilupâgssiaq ilupaassiassaq ilupâgssiagssaq ilupasserpaa, or ilupaarpaa ilupásserpâ, or ilupârpâ ilupasserpoq or ilupaarpoq ilupásserpoq or ilupârpoq ilupaqut ilupaqut ilupaqutit ilupaqutit ilupaaruseq ilupâruseq ilutaq ilutaq silataq cf. silataq iluaa iluvâ igalaat ilupput igalât ilúput iloqqapput ilorqáput iloqqavaat ilorqavât iluaat cf. iluvât iluseq, ilut, v. ilivoq iluseq, ilut, v. ilivoq ima ima ima oqarpoq ima oqarpoq imunga, imungarsuaq, imungaatsiaq, imungangatsiaq imunga, imungarssuaq, imungâtsiaq, imungangâtsiaq imannga imánga saviga taamak saviga taimak taamani, taamanikkut taimane, taimaníkut taamungaannaq taimungáinaq taamanimit, taamanngarnit, taamangaanit taimanimit, taimángarnit, taimangânit taamattaaq taimátaoq taamataaq iliussaagut taimátaoq iliúsaugut taamatut taimatut taamatut atsigaaq taimatut agtigaoq imaallaat, taamaallaat imâgdlât, taimâgdlât

imaallaat iseqquaanga imâgdlât iserquvânga imatoq, taamatoq imatoq, taimatoq qanortoq cf. qanortoq imaannaq imáinaq imaannaq ippoq, imaannaavoq imáinaq ípoq, imáinauvoq imaannaanngillat imáináungitdlat imaappoq, taamaappoq imáipoq, taimápoq tamanna imaappoq tamána imáipoq taamaalli taimaitdle taamaakkallarli taimáikatdlardIe imaattoq imáitoq tamaattoq taimáitoq taamaattorli taimáitordle taamaaginnarpoq taimaigínarpoq qanoq-ippa? Taamaaginnarpoq qanoq-ípa? taimaigínarpoq anori taamaaginnalerpoq anore taimaigínalerpoq taamaatsippaa taimaitípâ taamaaqatigiipput taimaeqatigîgput imaattorpoq imáitorpoq imaattoruvit imaattorumaarputit imáitoruvit imáitorumârputit imaattuarpoq imáituarpoq imaannaavoq, nappaannarpoq cf. imáinauvoq, nápainarpoq imaalivoq, taamaalivoq imailivoq, taimailivoq imaalivaa, taamaalivaa imaiIivâ, taimaiIivâ taamaalimmat, taamaalisorlu, taamaannerani, taamaanneragut taimailingmat, taimaiIissordIo, taimáinerane, taimáineragut imaaliorpoq, taamaaliorpoq imailiorpoq, taimailiorpoq imaaliorpaa, taamaaliorpaa imailiorpâ, taimailiorpâ imaasivoq, taamaasivoq imaisivoq, taimaisivoq imaasivaa, taamaasivaa imaisivâ, taimaisivâ imaasillugu sanassavat imaisivdlugo sanásavat imaangajaarpoq imaingajârpoq immaqa ímaqa immaqa puiorsimavaa ímaqa puiorsimavâ immaqa taava usseraluaraanni ímaqa tauva ússeraluaráine immaqa aallarutta ímaqa autdlaruvta immaqami ímaqame immaqaarnarpoq ímaqârnarpoq imanna, taamannak imána, taimának imannat, taamannat pl. imánat, taimánat imannaavoq, taamannaavoq imánauvoq, taimánauvoq imannaapput, taamannaapput imánáuput, taimánáuput imaartuinnarpoq imârtuínarpoq ima, imaq ima, imaq imaqarpoq imaqarpoq imaraa imarâ imaarpaa imaerpâ imaarpoq imaerpoq imaarsarpaa imaersarpâ imaarsaat imaersaut imaajarpaa imaiarpâ immaavoq ímaivoq immappoq ímagpoq immappunga ímagpunga immaappaa ímáupâ imassaq imagssaq imassat imagssat qiortakkat cf. qiortagkat

imakippoq, imaqqukippoq ilukippoq cf. imakut qinngoqutit cf. imariaq imariaq anillattoq (or aniortoq S.G.) imaqqortuvoq ilutuvoq cf. imarualavoq imaruarpaluppoq imaajuarpoq imerpaa immerpoq (immiaq) cf. immigaq immiit immiisaa immersartoq, kangiatigut immersartoq paatigut immersartoq immiuppaa immiussivik immeraappoq, immerarpoq immeraapput, immeraateqatigiipput immeraatigaa immiaq immiaraa immiarsivoq immiarsiaq immiarsiaraa imaq immamut or imaanut igippaa immap qaa imarput imarsuaq, imavik, imavissuaq imarippoq imarissivoq imarnersaq imarorpoq imaruuppaa imarsiorpoq imarsioqqippoq, imarsiullaqqippoq imarsiutit imartuneq imarunnguvoq imaviaq imaneq immerarpoq immerarpaa immerneq (N.G.) imaviaq and imarnersaq cf. immigiaq immigiarpoq imangerpoq (immippoq) nipangerpoq cf. imangertaq imeq imerput

imakípoq, imarqukípoq ilukípoq imakut qíngoqutit imariaq imariaq anitdlagtoq (or aniortoq S.G.) imarqortuvoq ilutuvoq imarualavoq imaruarpalugpoq imauarpoq imerpâ ímerpoq (ímiaq) ímigaq ímît ímîsâ ímersartoq, kangiatigut ímersartoq pâtigut ímersartoq ímiúpâ ímiússivik ímeráupoq, ímerarpoq ímeráuput, ímerauteqatigîgput ímerautigâ ímiaq ímiarâ ímiarsivoq ímiarsiaq ímiarsiarâ imaq ímamut or imânut igípâ ímap qâ imarput imarssuaq, imavik, imavigssuaq imarigpoq imarigsivoq imarnerssaq imarorpoq imarũpâ imarsiorpoq imarsiorqigpoq, imarsiutdlarqigpoq imarsiutit imartuneq imarúnguvoq imaviaq imaneq ímerarpoq ímerarpâ ímerneq (N.G.) imaviaq and imarnerssaq ímigiaq ímigiarpoq imangerpoq (imigpoq) nipangerpoq imangertaq imeq imerput

imissaq imigssaq imiinnaq imĩnaq imiinnarsuaq-una imĩnarssuaq-una imerpoq imerpoq imerpaa imerpâ imerajuppoq imerajugpoq imigassaq imigagssaq arnat imigassaat arnat imigagssât imerlaarsivoq, imeraartitsivoq imerdlârsivoq, imerârtitsivoq kuukkoortitsivoq cf. kûkôrtitsivoq imermiornaq imermiornaq imermiutarsuaq imermiutarssuaq imerorpaa imerorpâ imerorpoq imerorpoq imeruuppaa imerũpâ imerpalavoq imerpalavoq imerpalasoq imerpalassoq imerpallassarpaa imerpatdlagsarpâ imersiorpoq imersiorpoq imersivoq imersivoq imertarpoq imertarpoq imertarfik imertarfik ermuseq ermuseq imertaappaa imertáupâ imertaat imertaut qattaajaq cf. qatauaq imertaatigaa imertautigâ imerterpaa imerterpâ imerterivoq htr. imerterivoq imeruppoq imerugpoq imerusuppoq imerusugpoq imerusuersarpaa imerusuersarpâ imerusuersarpoq imerusuersarpoq immiaq ímiaq immialaat ímialât immiorpoq ímiorpoq immiorfik ímiorfik immiassat, immiugassat ímiagssat, ímiugagssat immiornerlukut ímiornerdlukut iminngerpoq imíngerpoq iminngersoq imíngersoq immippaa ímípâ immitsiannga ímitsiánga immippoq ímípoq imissutigaa imíssutigâ ermutigaa cf. ermutigâ imiippoq, imiisappoq imĩpoq, imîsagpoq imiilatsivoq imîlatsivoq immertserpaa, imilitserpaa ímitserpâ, imilitserpâ kinippaa cf. kinípâ immitsiivik, immilitsiivik ímitsîvik, ímilitsîvik imiisorpoq imîsorpoq imiisorfik imîsorfik imiusivik imiusivik ermalisaq, ermiaq, ermiugaq, ermipaa, ermuseq, ernarpoq, ernaaserfik, ernaat, ernaataasaq, q.v. ermalisaq, ermiaq, ermiugaq, ermigpâ, ermuseq, ernarpoq, ernauserfik, e imeqqutak imerqutak imeqqutammippaa imerqutangmigpâ

imeqqutaalaq imeqqutaallat qeqertani erniortarput imigoq imippoq imippaa iminneq imiavoq iminnarpoq ullumi sila iminnarpoq imissarpaa imissaat imernaalavoq qilaat imernaalatippaa imissivoq, imeratsippoq immiorpoq and immippaa, v. imeq imippaa imissut imissutaa imissutigaa (imissutigaa under imeq) cf. iimivoq iimisaarpoq immuk (imeq) immussuaq or immuk mikiartoq immueruppoq, immullarpoq immuerpaa immuiaavoq htr. immujorak immulivik immuusivik imuaa imuvoq imuneq immuppaa immussaajarpaa immuserpaa imusivik immut immutai imuneq cf. immoqqut immoqquserpaa immoqquvik imusivik cf. inalu, inaluaq inaluaasat, kunngip inaluai inalualik inalualiusaq inappaa inatsivoq htr. inassut inassutigaa inatseriippoq inatsit inatsisaa inatsisit inatsisigaa

imerqutailaq imerqutaitdlat qeqertane erniortarput imigoq imigpoq imigpâ imingneq imiavoq imingnarpoq uvdlume sila imingnaqaoq imigsarpâ imigsaut imernâlavoq qilaut imernâlatípâ imigsivoq, imeragtípoq ímiorpoq and ímípâ, v. imeq imípâ imíssut imíssutâ imíssutigâ (imíssutigâ under imeq) îmivoq îmissârpoq ímuk (imeq) ímugssuaq or ímuk mikiartoq ímuerúpoq, ímugdlarpoq ímuiarpâ ímuiaivoq ímujorak ímulivik ímûsivik imuvâ imuvoq imuneq ímúpâ ímússaiarpâ ímuserpâ imussivik ímut ímutai imuneq ímorqut ímorquserpâ ímorquvik imussivik inalo, inaluaq inaluaussat, kúngip inaluai inalualik inalualiussaq inápâ inatsivoq inássut inássutigâ inatserĩpoq inatsit inatsisâ inatsisit inatsisigâ

inatsisiliortut, inatsisartut pl. inatsissutigaa inerterpaa inerterpaanga ullumi aallaqqunanga inerterivoq htr. inertertarpaa inerterut, inerteqqut inerterutigaa, inerteqqutigaa tamanna inerteqqutigaa tigoqqunagu inertersiariarpoq inerterseriippoq inaarpaa, v. inerpaa innarpoq innartarfia innartippaa innangavoq innangavia innarnerliorpoq nallarluppoq cf. innaappaa arnaq innaappaa tutippaa and kujappaa cf. innaapput innarlerpaa htr. Innarliivoq innarliorpoq innarliuutigaa innarluk innarlummut naalippara, (N.G. killoq) innarluppoq innarluut innarluutigaa innarluippoq inaarluissut innarluissutigaa, innarluissutissara ini sumi ineqarpit palasip inaa mitit inaat qimussit inaat illu sisamanik inilik inaalippaa inaalippoq inaalisiterpai inaalisiterput inangerpaa inissaq inissaqarpoq inissaqartinngilara inissaaruppugut inissarsiorpoq inissarsiorpaa inissarsivoq inissarsivaa inissaasuavoq inissiorpaa inissiorpoq

inatsisiliortut, inatsissartut pl. inatsíssutigâ inerterpâ inerterpânga uvdlume autdlarqunanga inerterivoq inertertarpâ inerterut, inerterqut inerterutigâ, inerterqutigâ tamána inerterqutigâ tigorqunago inerterseriarpoq inerterserĩpoq inârpâ, v. inerpâ ínarpoq ínartarfia ínartípâ ínangavoq ínangavia ínarnerdliorpoq natdlardlugpoq ínáupâ arnaq ínáupâ tutigpâ and kujagpâ ínáuput ínardlerpâ htr. ínardlîvoq ínardliorpoq ínardliûtigâ ínardluk ínardlungmut nauligpara, (N.G. kigdloq) ínardlugpoq ínardlût ínardlûtigâ ínardluípoq ínardluíssut ínardluíssutigâ, ínardluíssutigssara ine sume ineqarpit palasip inâ mitit inait qimugsit inait igdlo sisamanik inilik inâlípâ inâIípoq inâlisiterpai inâIisiterput inangerpâ inigssaq inigssaqarpoq inigssaqartíngilara inigssaerúpugut inigssarsiorpoq inigssarsiorpâ inigssarsivoq inigssarsivâ inigssaisuavoq inigssiorpâ inigssiorpoq

inissippaa, inissivaa inissippoq, inissivoq inittorpaa inittorpoq inikippoq inikkuminarpoq inimiutaq innippoq inniffigaa illusimmavigaa cf. inituvoq taseq initooq inequgaa inequnarpoq meeraq inequnartunnguaq inequppaa, inequsarpaa innerivoq (inuk) innersorpaa inningiappoq inerpaa inerpoq inersimavoq inersimasut innaq inaarpaa inerippaa inerippoq paarnat inerikkiartorput ineritippaa inerititaq orpiup inerititai inertorpai innerpaa, v. inivaa innersuuppaa unnersuuppaa cf. innimigaa inniminnerpaa innimiippoq innimiikkami piumasaminik iliortarpoq inivaa iniorarpai, inioqqarpai innisaq, pl. innitsat innisaasat innerpaa innerfik inniut inoraq, v. ingippoq inorpaa qummut inorpara eqqarsaatitta inorpaa qulit inorpaat meeqqap ukioq inorpaa inorpoq inoriaqqulerpoq inornarpoq ila inornassusia inorsarpoq

inigssípâ, inigssivâ inigssípoq, inigssivoq inigtorpa inigtorpoq inikípoq iníkuminarpoq inimiutaq ínípoq ínivfigâ igdlusímavigâ inituvoq taseq initôq inequgâ inequnarpoq mêraq inequnartúnguaq ineqúpâ, inequsarpâ ínerivoq (inuk) ínersorpâ íningiagpoq inerpâ inerpoq inersimavoq inersimassut ínaq inârpâ inerípâ inerípoq paornat ineríkiartorput ineritípâ inerititaq orpiup inerititai inertorpai ínerpâ, v. inivâ ínersũpâ únersũpâ ínimigâ ínimingnerpâ ínimĩpoq ínimĩkame piumassaminik iliortarpoq inivâ iniorarpai, iniorqarpai ínisaq, pI. ínitsat ínisaussat ínerpâ ínerfik íniut inoraq, v. ingípoq inorpâ qúmut inorpara erqarsautivta inorpât qulit inorpait mêrqap ukioq inorpâ inorpoq inoriarqulerpoq inornarpoq ila inornassusia inorssarpoq

inortorpaa inortuivoq inortuuppaa inortuutilerpoq inungavoq inungavoq inungaappoq inungaaffigaa inuuppoq aalisaatiga inuuppoq ukiui aapparnissaanut inuupput inuuttoorpoq inuk Inuit nunaat inua illup inua illup inui nunap inui manniup inua kilaap inua ajussap inua inoqarpoq inoqarpa? inoqanngilaq inoqajuitsoq inoqat inoqapput inoqatikka inoqut, pl. Inoqutai inoqutigiit inoqutigiit naalagaat ilaqutaq inorerpoq inorersoq innuppoq innorluppoq innorluttoq inorpoq inororsarpaa inororsarpoq inororsarfia inoroorpoq inororsaarpoq, inoroorpoq inororsaarfigaa inorroorpoq perroorpoq and peroorpoq inoorsaarpaa inorujuk inorujussuaq inorujunnguit inoruseq, pl. Inorutsit inuarpoq inuarsimasoq inuartaq inuartaraa innuttaraa and inuttaraa inuarsaarpoq

cf.

cf.

cf.

cf.

cf.

inortorpâ inortuivoq inortũpâ inortûtilerpoq inungavoq (inungavoq inungáipoq inungaivfigâ inũpoq aulisautiga inũpoq ukiue áiparnigssânut inũput inũtôrpoq inuk Inuit nunât inua igdlup inua igdlup inue nunap inue mániup inua kilaup inua ajússap inua inoqarpoq inoqarpa? inoqangilaq inoqajuitsoq inoqat inoqáput inoqatíka inoqut, pI. inoqutai inoqutigît inoqutigît nâlagât ilaqutaq inorerpoq inorersoq ínugpoq ínordlugpoq ínordlugtoq inororpoq inororsarpâ inororsarpoq inororsarfia inorôrpoq inororsârpoq, inorôrpoq inororsârfigâ inorrôrpoq perrôrpoq and perôrpoq inôrsârpâ inorujuk inorujugssuaq inorujúnguit inoruseq, pI. inorutsit inuarpoq inuarsimassoq inuartaq inuartarâ ínugtarâ and inugtarâ inuarssârpoq

inuarulligaq, pl. Inuarullikkat inuerpaa inuerpoq inuerneq inuerniaq inueruppaa inueruppoq inuerunneq inugasaarput inugippoq inuppaaq inuppassuit inuppaaluit inupparujussuit innuppoq innuttai Guutip innutai innuffii innuttaq innuttaraa inuartaraa cf. inussaaniarpoq inussiaq inussivoq cf. inussiarnerpoq inuit inussiarnersut inussiarnerfigaa inuarsiarniippoq inussiarniiffigaa inussiorpoq ilassiorpoq cf. inussivoq inussinngilatit inussut inussugaq, inussukkiaq ivikkat inussugaliarai, inussukkuiarai inussuaq inussuppalaarpoq inuttaq inuttaraa innuttaraa and inuartaraa cf. inuttalik, innuttalik, innuttalissuaq inuttorpoq inuttuumasoq inuiak, pl. inuiaat inuiaqatigiit inuiaqatai inuiappoq inuiaqaagut inuiarpaa inuilaq, inuilaaq maani inuillamiippugut, inuilaamiippugut inuilaarsorpoq, inuilatsivoq inuilaarsioqatigiit inukkutigaa qinngasaarpaa cf. inukkutilliivoq htr.

inuarutdligaq, pI. inuarutdligkat inuerpâ inuerpoq inuerneq inuerniaq inuerúpâ inuerúpoq inuerúneq inugasârput inugigpoq inugpâq inugpagssuit inugpâIuit inugparujugssuit ínugpoq ínugtai Gûtip ínugtai ínugfê ínugtaq ínugtarâ inuartarâ inugsainiarpoq inugsiaq inugsivoq inugsiarnerpoq inuit inugsiarnersut inugsiarnerfigâ inugsiarnĩpoq inugsiarnîvfigâ inugsiorpoq ilagsiorpoq inugsivoq inugsíngilatit inugsuk inugsugaq, inugsugkiaq ivigkat inugsugaliarai, inugsugkiarai inugssuaq inugsugpalârpoq inugtaq inugtarâ ínugtarâ and inuartarâ inugtalik, ínugtalik, ínugtaligssuaq inugtorpoq inugtûmassoq inuiak, pI. inuiait inuiaqatigît inuiaqatai inuiagpoq inuiaqaugut inuiarpâ inuilaq, inuilâq mâne inuitdlamĩpugut, inuilâmĩpugut inuilârsiorpoq, inuilatsivoq inuilârsioqatigît inúkutigâ qíngasârpâ inúkutigdlîvoq

inukkutilliigajuppoq inukullerpoq inuuserlerpoq cf. inulerivoq innerivoq cf. inulersorpaa innersorpaa cf. inuluuvoq, inorluuvoq inumineq inungavoq inummataavoq innunniaq inunngorpoq inunngorfia inupiluk inuusaq inuusaliaq inuusalialiorpoq, inuusiorpoq inuaq assaasa inuaat inukkat nallukattat cf. inuarpoq inukkaappaa nallutakattarpoq cf. inuarfik inuttaq qaannap inuttaa tumisigaluarlunga inuttaannik takusaqanngilanga inuuvoq inooqat, inooqataa inoorlaaq inuuaarpoq, inuujuarpoq inuulerpoq inuuleramali suli takunngilara inuuleqqippoq inuuleqqissippaa inuummarippoq inuummarissarpaa inuummarissinarpoq inuummersorpoq kunngerput inuummersorli! inuunarpoq suli tamassa inuunarpoq inuunanngitsumik nappaateqarpoq inuuneq inuuneq naassaanngitsoq inuunissaq nalunaqaaq inuunerippoq inuunerluppoq inuunertuvoq inuuseq inuusia inuuseraa inuuserlerpoq aavoq cf. inuuserliorpoq

inúkutigdIîgajugpoq inukutdlerpoq inûserdlerpoq inulerivoq ínerivoq inulersorpâ ínersorpâ inulûvoq, inordlûvoq inumineq inungavoq inungmatauvoq ínungniaq inúngorpoq inúngorfia inupiluk inûssaq inûssaliaq inûssalialiorpoq, inûssiorpoq inuvaq agssaisa inuvait inuvkat natdIukátautit inuvarpoq inuvkáupâ natdlukátarpoq inuvarfik inuvtaq qáinap inuvtâ tumisigaluardlunga inuvtãnik takussaqángilanga inûvoq inôqat, inôqatâ inôrdlâq inûârpoq, inûjuarpoq inûlerpoq inûleramale sule takúngilara inûlerqigpoq inûlerqigsípâ inũmarigpoq inũmarigsarpâ inũmarigsinarpoq inũmersorpoq kúngerput inũmersordIe! inûnarpoq sule tamássa inûnarpoq inûnángitsumik nápauteqarpoq inûneq inûneq nâgssáungitsoq inûnigssaq nalunaqaoq inûnerigpoq inûnerdlugpoq inûnertuvoq inûseq inûsia inûserâ inûserdlerpoq âvoq inûserdliorpoq

inuuserliornarpoq inuuserippoq inuuserluppoq inuusuppoq inuusuttu, inuusuit inuussuseq inuussusia inuussusissaa qulanarpoq inuussut, inuut inuussutigaa, inuutigaa inuussutissat, inuutissat inuussutissarsiut inuutsappoq inuutsaatigaa inuutsaruttorpoq inuutsarluppoq inuutsorluppoq inuuttuinnarpoq inuufik, inuuik inunngorfik inuuissiorpoq inuueqataat ullut inuuffigisakka inuulluarnarpoq inuulluarit inuulluarna inuulluataarpoq inuulluarnerluppoq inuulluaqquaa inuulluaqqussut ingappoq ingappallaaqaaq ingatsippaa ingatsippoq ingammik ingasak ingasappoq ingasaappaa, ingattaappaa ingalappaa alarterpaa ingalanniarpaa ingalassaanngilaq nigussaanngilaq ingalavoq meerujuuvoq innganeq kaffip inngarngi innganersiorpoq inngaallappoq ingi ingip ingerlavoq ullumi ingallalluaqaagut ingerlajunnaarpugut qavunga ingerlatilluta samuuna ingerlajumaarputit nalunaaqutaq ingerlava ingerlappaa

cf. (S.G.)

cf.

cf. cf.

inûserdliornarpoq inûserigpoq inûserdlugpoq inûsugpoq inûsugtut, inûsuit inũssuseq inũssusia inũssusigssâ qularnarpoq inũssut, inût inũssutigâ, inûtigâ inũssutigssat, inûtigssat inũssutigssarsiut inûtsagpoq inûtsássutigâ inûtsarugtorpoq inûtsardlugpoq inûtsordlugpoq inũtuínarpoq inûvfik, inûvik inúngorfik inûvigsiorpoq inûveqatâ uvdlut inûvfigissáka inûvdluarpoq inûvdluarit inûvdluarna inûvdluatârpoq inûvdluarnerdlugpoq inûvdluarquvâ inûvdluarqússut ingagpoq ingagpatdlâqaoq ingagtípâ ingagtípoq ingangmik ingassak ingassagpoq ingassáupâ, ingagtáupâ ingalagpâ alarterpâ ingalangniarpâ ingalagssáungilaq nigugssáungilaq îngalavoq mêrujûvoq ínganeq kavfip íngarnge ínganersiorpoq íngâtdlagpoq inge ingip ingerdlavoq uvdlume ingerdlavdluaqaugut ingerdlajungnaerpugut qavunga ingerdlatitdluta samûna ingerdlajumârputit nalunaerqutaq ingerdlava ingerdlápâ

ingerlaqat ingerlaqataa ingiaqat cf. ingerlaniuppaa ingerlaniupput ingerlarsorpoq ingerlasaarpaa qimmini ingerlasaarpai ingerlasaarut ingerlassivoq inngiagaa inngianarpoq inngiasuppoq ingiarpaa seqernup ingiarpaanga anorip ingiarumaarpaatigut siunerpa cf. ingiaqat ingiaqataa ingiaqatigiipput ingiaqattaapput ingiaquttaappaa ingiaquttaapput ingiallorpaa appittoq ilaasa ingiallorpaa ingialluuppoq ingiorpaa inngik oqaluffiup inngia inngippaa inngiarpaa inngeeruppoq inngikkippoq inngili ingimippa, v. ingumippaa ingippoq mippoq cf. ingiffigaa ingitippaa ingoraq, ingereq, inoraq issiavoq v ingiulik ingiuleeruppoq ingiulissiorpoq ingiullerpoq ingitserpaa, v. inguvoq imma immannguaq immaralaannguaq immaralaarsuaq immannguaq najorpara immarlaarsuaq apivoq immatsiaq, immakanneq, immakannatsiaq immaarpoq immi imminni, immitsinnut, immissinnit etc. imminik or imminut toquppoq

ingerdlaqat ingerdlaqatâ ingiaqat ingerdlaniúpâ ingerdlaniúput ingerdlarssorpoq ingerdlasârpâ qingmine ingerdlasârpai ingerdlasârut ingerdlássivoq íngiagâ íngianarpoq íngiasugpoq ingiarpâ seqernup ingiarpânga anorip ingiarumârpâtigut sujornerpâ ingiaqat ingiaqatâ ingiaqatigîgput ingiaqátáuput ingiaqútáupâ ingiaqútáuput ingiatdlorpâ agpítoq ilaisa ingiatdlorpât ingiatdlũpoq ingiorpâ íngik oqalugfiup íngia íngigpâ íngiarpâ íngêrúpoq íngikípoq íngiIe ingimigpâ, v. ingumigpâ ingípoq mípoq ingivfigâ ingitípâ ingoraq, ingoreq, inoraq igsiavoq v ingiulik ingiulêrúpoq ingiuligsiorpoq ingiugdlerpoq ingivterpâ, v. inguvoq ingma ingmánguaq ingmaralãnguaq ingmaralârssuaq ingmánguaq najorpara ingmaralârssuaq apivoq ingmatsiaq, ingmakáneq, ingmakánatsiaq ingmârpoq ingme ingmivne, ingmivtinut, ingmivsínit etc. ingminik or ingminut toqúpoq

imminniipput imminnut oqarput imminit, imminiit immikkut tamatta immikkut imminnit immitsinnut iserpugut immissinniikkassi immikkoorpoq avinngaruppoq immikkoorniaqatigiit immikkoortortaq immikkoortortaasa pingajuat immikkoorut immikkoortippaa immikkoortiterpai immikkuulupput immikkuutaarput immineerpoq, immineersorpoq immineerniarpoq immisoorpoq ileqqumisoorpoq immerpoq, v. inngerpoq imminnguaq inneq (ikippaa) innerit innersivoq innersit innersuaq, pl. Innersuit inneruulaq inneruulavoq innappoq innanniarpoq innanniut, innartarfik innattaat innaallagiaq innaallagiarpoq innaallappoq innaallattarpoq innaallassaat inngoq unngoq ingoraq, v. ingippoq inguppaa ingutsivoq mamarlerpaa inguvoq inguneq imuvoq ingumippaa, ingimippaa ingumippoq ingutserpaa, ingitserpaa ingutserpoq, ingitserpoq ingussorpoq, ingussorarpoq iuu, iuu, iuf, iuf, iuju, iuju iuujortorpaa, juujoortorpaa ippappaa, v. ipeq

cf.

cf.

cf.

htr. cf.

cf.

ingmingnĩput ingmingnut oqarput ingminit, ingminît ingmíkut tamavta ingmíkut ingmivnit ingmivtínut iserpugut ingmivsínĩkavse ingmíkôrpoq avíngarúpoq ingmíkôrniaqatigît ingmíkôrtortaq ingmíkôrtortaisa pingajuat ingmíkôrut ingmíkôrtípâ ingmíkôrtiterpai ingmíkûlugput ingmíkûtârput ingminêrpoq, ingminêrssorpoq ingminêrniarpoq ingmisôrpoq iIerqumisôrpoq ingmerpoq, v. ivngerpoq ingmínguaq ingneq (ikípâ) ingnerit ingnersivoq ingnersit ingnerssuaq, pI. ingnerssuit ingnerûlaq ingnerûlavoq ingnagpoq ingnangniarpoq ingnangniut, ingnagtarfik ingnagtaut ingnâtdlagiaq ingnâtdlagiarpoq ingnâtdlagpoq ingnâtdlagtarpoq ingnâtdlagsaut íngoq úngoq ingoraq, v. ingípoq ingúpâ ingutsivoq mamardlerpâ inguvoq inguneq imuvoq ingumigpâ, ingimigpâ ingumigpoq inguvterpâ, ingivterpâ inguvterpoq, ingivterpoq inguvssorpoq, inguvssorarpoq iô, iô, iuv, iuv, iujo, iujo iûjortorpâ, jûjôrtorpâ ípagpâ, v. ipeq

ipak ipakkippoq ipattuvoq ipagippoq ipalluppoq ippak ippammiu iparaq, ipararpaa, v. iperaq, iperarpaa ipparpaa ipparpai ippat illeq cf. ippammiippoq ipi ippikippoq ipiutaq ipiutak ipeq, pl. Eqqit minguk and tutuk cf. ipertuvoq ipiinnaavoq, ipiinnarsuuvoq ipeqanngilaq ippappaa ippappoq ippassarpaa ipeeruppoq ipeerussarpaa, ipiiarpaa eqqiarpaa cf. iperaq, ipara ieqqerpaa, ipaqqerpaa iperassiaq ikiaqutissiaq cf. iperarpaa, ipararpaa iperartorpaa iperartornerit iperaataq iperaappaa iperaassorpaa iperaarpoq naloraarpoq cf. iperaariaq iperippaa (ipo) iperipput iperissippai ippernaq, (ipippoq) ippernaaqqut ippeqivoq ipperpai, v. iverpaa ipippaa ipittarpaa ipittaat ipittaavik amoorfik cf. ipippaa ipiterpaa ipitaqquppaa ipiterut

ipak ipakípoq ipagtuvoq ipagigpoq ipagdlugpoq ípak ípangmio iparaq, ipararpâ, v. iperaq, iperarpâ íparpâ íparpai ípat igdleq ípámĩpoq ipe ípikípoq ipiutaq ipiutak ipeq, pI. evqit minguk and tutuk ipertuvoq ipĩnauvoq, ipĩnarssûvoq ipeqángilaq ípagpâ ípagpoq ípagsarpâ ipêrúpoq ipêrúsarpâ, ipîarpâ evqiarpâ iperaq, iparaq iperqerpâ, iparqerpâ iperagssiaq ikiaqutigssiaq iperarpâ ipararpâ iperartorpâ iperartornerit iperautaq iperáupâ iperáussorpâ iperârpoq nalorârpoq iperâriaq iperigpâ (ipo) iperigput iperigsípai ípernaq (ipigpoq) ípernaerqut ípeqivoq íperpai, v. iverpâ ipigpâ ipigtarpâ ipigtaut ipigtaivik amôrfik ipípâ ipiterpâ ipitarqúpâ ipiterut

ipippoq ipissivoq ipissarpaa savinnik ipissaat ipissaanaq ikkiippoq ikkiillivoq ipineq iperna ipivoq ipitippaa ipiavoq ipianarpoq ipinarluk ipisarpaa, issarpaa ipiinngilaa ippuppaa ipu ipua ipuarippoq ipuitsoq ipulerpaa, ipperpaa ipuligaq ippoq qanoq ippa ima ippoq or imaappoq illumiippoq uanniippoq peqanngitsutut ippoq qatanngutittut ippara or itippara igaa qanoq igaajuk qanoq iginngilara isivoq isivaa qanoq isilluni naammalissava imaasillugu pissavat immersorpoq ittuarpoq ittuinnarpoq ittuaannarpoq, ittuarsinnarpoq iluarpoq, eqqippoq, q.v. ipuppoq (ipu) paarpoq ajattaavoq ipuppaa, ipuppaa iputtoq, iputsi iputtua, iputtaa iputtaavoq anguartaavoq ipporippoq ipporluppoq iporsuuppaa iporsuuppput iput paatit ipusiorpoq

(N.G.)

cf. cf.

cf.

cf.

ipigpoq ipigsivoq ipigsarpâ savingnik ipigsaut ipigsáunaq ivkĩpoq ivkîtdlivoq ipineq iperna ipivoq ipitípâ ipiavoq ipianarpoq ipinardluk ipisarpâ, ivsarpâ ipĩngilâ ípúpâ ipo ipua ipuarigpoq ipuitsoq ipulerpâ, íperpâ ipuligaq ípoq qanoq ípa ima ípoq or imáipoq igdlumĩpoq uvavnĩpoq peqángitsutut ípoq qatángutivtut ípara or itípara igâ qanoq igaiuk qanoq igíngilara isivoq isivâ qanoq isivdlune nãmalísava imaisivdlugo písavat ímersorpoq ítuarpoq ítuínarpoq ítuáinarpoq, ítuarsínarpoq iluarpoq, erqigpoq, q. v ipugpoq (ipo) paorpoq ajagtaivoq ipugpâ, ipúpâ ipugtoq, ipugte ipugtua, ipugtâ ipugtauvoq anguartauvoq íporigpoq ípordlugpoq iporssũpâ iporssũput iput pautit ipusiorpoq

ipuserpaa ipuserfik iputaarpaa iputaarpoq iputaajarpaa iputaajarpoq marlunnik iputaajarpugut ipummerpoq ipummingavoq isappoq isappaa assamminik isappaa isaappoq (N.G.) isaappaa isagaqq, isaagaq, isattariaq isakkat qulit takissuserai, qulinik isattariaqarpoq isatsippaa ajaappissi isatsippaa assani isatsippai isatsitaq isattorpoq isattorpaa isaguppaa, isaappaa suliassavut isagunniarlavut isajanngappaa isaroq isaqqivoq isaqqilavoq isaruarpaa isarukitsoq isarukitsorsuaq isaapput (iserpoq) isaaniartsi isaatitsissut isaaffik isavoq isaneq isaterpaa isassoraq ujukkuaq cf. isassorartorpoq isi isaa, isia isikippoq isikigaa isilerpaa iseraq iseqqivaa iseqqimisaarpoq isi meqqutip isaa naqiterutip isaa assammiup isaa illuinnarmik isilik isini sanaroortippai issat (N.G.) pl. issakka

ipuserpâ ipuserfik iputaerpâ iputaerpoq iputaiarpâ iputaiarpoq mardlungnik iputaiarpugut ipúmerpoq ipúmingavoq isagpoq isagpâ agssangminik isagpâ isâgpoq isâgpâ isagaq, isâgaq (N.G.), isagtariaq isagkat quIit takíssuserai, qulinik isagtariaqarpoq isagtípâ ajáupísse isagtípâ agssane isagtípai isagtitaq isagtorpoq isagtorpâ isagúpâ, isáupâ suliagssavut isagúniardlavut isajángápâ isaroq isarqivoq isarqilavoq isaruarpâ isarukitsoq isarukitsorssuaq isãput (iserpoq) isâniaritse isâtitsíssut isâvfik isavoq isaneq isaterpâ isavssoraq ujúkuaq isavssorartorpoq ise isâ, isia isikípoq isikigâ isilerpâ iseraq iserqivâ iserqimissârpoq isse merqutip issâ naqiterutip issâ agssangmiup issâ igdluínarmik issilik issine sanarôrtípai íssat íssáka

issatit issai issaajarpoq issalersarpoq isaarpaa isaarpoq isaajarpaa isaajarpoq isaatsoq isaquppoq isaruaq isarussat isaasaq isaasat isaasat illuat isersorpoq issiavoq issianaqaaq isigaa isiginngilara isigisaqanngilaq isitillugu isigivoq and isiginnippoq isigilluarunnaarpoq isigernani isigerluppaa isigeruluppaa isigiarsuppaa isigiarsuppoq isigippoq isigissaat isiginnaarpoq isiginnaarpaa isiginnaartut isiginnaariat isiginnaariartarfik isiginngitsuusaarpaa isikkivik isikkivigippoq isikku taattu isikkorluppoq, isikkuluppoq isikkorluppaa, isikkuluppaa isikkortuvoq isikujoorpoq isikkuppaa isikkupput isilerivoq isiluppoq isimmippaa isimmippoq isippeerpaa issippoq issiisarippoq isitooq isitooraq, isittuaq, isituuaraq issiut

pl.

htr.

cf.

htr.

íssatit íssai íssaiarpoq íssalersarpoq issaerpâ issaerpoq issaiarpâ issaiarpoq issaitsoq issaqúpoq issaruaq issarússat issaussaq issaussat issaussat igdluat isserssorpoq íssiavoq íssianaqaoq issigâ issigíngilara issigissaqángilaq issigititdlugo issigivoq and issigingnigpoq issigivdluarungnaerpoq issigernane issigerdlugpâ issigerulugpâ issigiarssugpâ issigiarssugpoq issigigpoq issigigsaut issigingnârpoq issigingnârpâ issigingnârtut issigingnâriat issigingnâriartarfik issigíngitsûssârpâ issíkivik issíkivigigpoq issíko táuto issíkordlugpoq, issíkulugpoq issíkordlugpâ, issíkulugpâ issíkortuvoq issikujôrpoq issíkúpâ issíkúput issilerivoq issilugpoq issingmigpâ issingmigpoq issípêrpâ íssípoq issíssarigpoq issitôq issitôraq, issitûvaq, issitûaraq íssiut

issiutaa issi, issik marlunnik issilik issangerpoq anisivoq and qillarlerpoq issangiaq issarniarpoq issangisserpoq issippoq tallimanik issippoq nunat issittut issinguvoq, issinnguvoq issisiut issitooq issitoorpoq issituvoq iseq iserpoq, isersorsuuvoq iserpaa iseriak iseriappoq iserisserpoq isiulavoq ikivoq itsivoq iseqqivaa iseqqiusaarpoq iserpaa, isertorpaa isertorpoq isertuivoq isertugaq iseraq iserfik isertujuippoq isertuuppaa iserpoq iserpaa eqqumavaa iserfigaa isersimavoq iserfiluk iseqqavoq isersarneq isersarneqpor isersimmat atisaq isersimmat isersimmatit (ammam) isertarfik isertarfia iserterpaa iserterivoq iserpoq iserterfik isigak (isi) isigai isigassortariaq isigattooq

cf.

cf.

htr.

cf. cf.

íssiutâ ísse, íssik mardlungnik íssilik íssangerpoq anissivoq and qivdlardlerpoq íssangiaq íssangiarpoq íssangísserpoq íssigpoq tatdlimanik íssigpoq nunat íssigtut íssinguvoq, íssínguvoq íssisiut íssitôq íssitôrpoq íssituvoq iseq iserpoq, isersorssûvoq iserpâ iseriak iseriagpoq iserísserpoq isiulavoq ikivoq itsivoq isserqivâ isserqiussârpoq isserpâ, issertorpâ issertorpoq issertuivoq issertugaq isseraq isserfik issertuiuípoq issertũpâ iserpoq iserpâ erqumavâ iserfigâ isersimavoq iserfiluk iserqavoq isersarneq isersarnerpoq isersímat atissaq isersímat isersímatit (Angm.) isertarfik isertarfia iserterpâ iserterivoq iserpoq iserterfik isigak (ise) isigai isigagssortariaq isigagtôq

isigammaaq isippak naparissat isippaat isimmippaa isimmippoq isimmigarpaa, isimmigartorpaa, isimmissarpaa isimmarpoq pillukarpoq cf. isimmartippaa isippoq, v. isi isippoq isu allunaap isua nunap isua isuanit isuanut isorpiaa isoqarpoq sukkut isoqarpa isoqanngilaq isoqut isoqutaa katassimavoq naparissat isoqutaat isorleq, isulleq isorlutaq isulluk isuippaa, isivippaa isuippoq isuitsoq isulippaa isunngaq isunngavoq, isinngavoq isorartuvoq isorakippoq isusissaanngilaq isutserpaa, isitserpaa isukkaartippaa, isikkaartippaa isoraa isorajuppoq isornarpoq isormaappoq isorpoq (iseq) isortikkiartorpoq isortoq and isortuarsuk isuarpoq isuiarpaa isuaavoq htr. isuippoq isuanneq issuarpaa oqaasii issuarpai ileqqui issuarpai manna issuarlugu sanassavat issuaavoq htr. isugutaq (iseq) isugutavoq isugutaneq

isigangmâq isigpak naparíssat isigpait isingmigpâ isingmigpoq isingmigarpâ, isingmigartorpâ, isingmigsarpâ isímarpoq pigdlukarpoq isímartípâ issigpoq, v. isse issípoq iso agdlunâp isua nunap isua isuanit isuanut isorpiâ isoqarpoq súkut isoqarpa isoqángilaq isoqut isoqutâ katagsimavoq naparíssat isoqutait isordleq, isugdleq isordlutaq isugdluk isuípâ, isivípa isuípoq isuitsoq isulípâ isúngaq isúngavoq, isíngavoq (S.G.) isorartuvoq isorakípoq isusigssáungilaq isuvterpâ, isivterpa isuvkârtípâ, isivkârtípâ issorâ issorajugpoq issornarpoq issormáipoq isorpoq (iseq) isortíkiartorpoq Isortoq and Isortuarssuk isuarpoq isuiarpâ isuiaivoq isuípoq isuangneq íssuarpâ oqausê íssuarpai ilerque íssuarpai mána íssuardlugo sanásavat issuaivoq isugutaq (iseq) isugutavoq isugutaneq

isuguttarpoq isuguttasarpaa, isuguttarterpaa isugutaarserpaa isuguttaappaa isuippaa, v. isu isuma isumamigut isumaminik isumannik aggerpit isumaminik pigili isumaminik aserorpoq isumamineerpoq isumamineerutigaa oqaatsip isumaa isumagaa isugisassakka amerlaqaat isumaginninneq isumagippoq isumassaq isumassaaruppoq isumassarsiorpoq isumassarsiorfigaa isumassarsivoq, isumasivoq isumassorpaa isumassuinera isumaappoq isumaalliorpoq isumaqarpoq isumaqarpunga takussagiga isumaqarpunga tammartajaassanngitsoq oqaaseq manna ima isumaqarpoq isumaqartippaa oqaaseq una imaattumik isumaqartippara innga assakaasunnguaq isumaqartinngilara palasitut isumaqartippara isumaqat isumakkeerpaa pullat isumakkiigaq isumakkeerfigaa isumakippoq isumakilliorpoq isumakuluppoq isumakuluut isumalerisoq isumalersuivoq isumalersujuippoq isumaliorpoq isumalioqatigiipput isumaliuutigaa, isumalioqqutigaa isumaluppoq isumaluuppoq isumaalugaa isumanerluppoq isumanerluffigaa isumanerliitigaa isumannaarpaa isumannaarfigaa

isugútarpoq isugútarsarpâ, isugútarterpâ isugutaerserpâ isugútáupâ isuípâ, v. iso isuma isumamigut isumaminik isumangnik aggerpit isumaminik pigile isumaminik aserorpoq isumaminêrpoq isumaminêrutigâ oqautsip isumâ isumagâ isumagissagssáka amerdlaqaut isumagingningneq isumagigpoq isumagssaq isumagssaerúpoq isumagssarsiorpoq isumagssarsiorfigâ isumagssarsivoq, isumasivoq isumagssorpâ isumagssuinera isumáipoq isumaitdliorpoq isumaqarpoq isumaqarpunga takúsagiga isumaqarpunga támartajãsángitsoq oqauseq mána ima isumaqarpoq isumaqartípâ oqauseq una imáitumik isumaqartípara ínga agssakâssúnguaq isumaqartíngilara palasitut isumaqartípara isumaqat isumákêrpâ putdlat isumákîgaq isumákêrfigâ isumakípoq isumakitdliorpoq isumakulugpoq isumakulût isumalerissoq isumalersuivoq isumalersuiuípoq isumaliorpoq isumalioqatigîgput isumaliûtigâ, isumaliorqutigâ isumalugpoq isumâlugpoq isumâlugâ isumanerdlugpoq isumanerdlugfigâ isumanerdlîtigâ isumangnaerpâ isumangnaerfigâ

isumannaarut uillarnerit isumannaarutissaat isumasiorpaa isumasivaa isumatsappoq isumatuvoq isumatusaarpoq isumavoq qanoq isumavit qanoq isumaqarpit cf. taama isumanngikkaluarpunga isumalerpoq uini mulugaangat erniinnaq isumaleraraaq isumalluarpoq isumalluarfigaa isumalluutigaa isummerpaa isummerpoq isummeqatigaa isunngavoq, isunngaq, v. isu isussuppoq, isussorpoq isussuppaa, isussorpaa isussuutigaa isussuuppaa italak italappoq italappaa itarusuaq-una iteq eqqa itaannguaq immap eqqa iteroq itersineq aqajaqqup iterserna itikillak itinnguvoq itinngunarpoq iterpoq itiaarpoq itinerluppoq itersarpaa itersaavoq htr. itillippoq, itillivoq, itullippoq itigarpaa itigaavoq htr. killippaa cf. itivippoq, itilleq, v. ituippoq itivoq itisooq taseq itisoorsuaq itinersuaq iterlak itersaq itersartooq itersaruaq itersaruartuvoq

isumangnaerut uvigdlarnerit isumangnaerutigssait isumasiorpâ isumasivâ isumatsagpoq isumatuvoq isumatusârpoq isumavoq qanoq isumavit (qanoq isumaqarpit ?) taima isumángíkaluarpunga isumalerpoq uvine mulugângat ernĩ̃naq isumaleraraoq isumavdluarpoq isumavdluarfigâ isumavdlûtigâ isúmerpâ isúmerpoq isúmeqatigâ isúngavoq, isúngaq, v. iso isuvssugpoq, isuvssorpoq isuvssugpâ, isuvssorpâ isuvssûtigâ isuvssũpâ italak italagpoq italagpâ itarssuaq-una iteq erqa itãnguaq ímap erqa iteroq itersineq aqajarqup iterserna itikitdlak itínguvoq itíngunarpoq iterpoq itiârpoq iternerdlugpoq itersarpâ itersaivoq itivdligpoq, itivdlivoq, ituvdligpoq (N.G.) itigarpâ itigaivoq kivdligpâ itivípoq, itivdleq, v. ituípoq. itivoq itisôq taseq itisôrssuaq itinerssuaq iterdlak iterssaq iterssartôq iterssaruaq iterssaruartuvoq

itersaruartooq iterserpaa, itersivaa itersivoq itersarlivoq, itersaliorpoq nuna itersaliorpaa itersaliaq itinersiorpoq itinersiut (aalisaat) itisivoq itisivaa, itisisippaa itsineq umiatsiaap itserna ilulissap itserna itsinertuvoq itsinikippoq itilleq, v. ituippoq illuppoq (isi) ittoq ilimanarmiut ittuat ittorput qimmit ittuat ittoqut ittoqut itsa, itsat itsaq itsarsuaq and itsarujussuaq itsanngorpoq itsanngormat itsarnisaq inuit itsarnitsat itsik manniup itsinga itsineq, v. itivoq itsivoq, v. iseq itsiuupput itsorpoq itsorpaa itsuarpoq itsuarpaa itsuarneq itsuartorpoq itsuartorpaa itsuartuut itsuannisaarpoq itsuannisaarpaa itsuannisaarfik ituippoq, itivippoq ituippaa itilleq itunneq, itinneq itussaaq itussorpoq, itussarpoq itussorpaa, itussarpaa sikut itussartarlugit apuuppugut itoqqippoq itoqqisippaa ittujaarpaa

cf.

pl.

iterssaruartôq itersserpâ, iterssivâ iterssivoq iterssalivoq, iterssaliorpoq nuna iterssaliorpâ iterssaliaq itinersiorpoq itinersiut (aulisaut) itisivoq itisivâ, itisisípâ itsineq umiatsiaup itserna ilulíssap itserna itsinertuvoq itsinikípoq itivdleq, v. ituípoq itdlugpoq (isse) ítoq Ilimanarmiut ítuat ítorput qingmit ítuat ítoqut ítoqut itsa, itsat itsaq itsarssuaq and itsarujugssuaq itsángorpoq itsángormat itsarnisaq inuit itsarnitsat itsik mániup itsinga itsineq, v. itivoq itsivoq, v. iseq itsiũput itsorpoq itsorpâ itsuarpoq itsuarpâ itsuarneq itsuartorpoq itsuartorpâ itsuartût itsuánissârpoq itsuánissârpâ itsuánissârfik ituípoq, itivípoq ituípâ itivdleq ituvneq, itivneq (S.G.), ituvsâq ituvssorpoq, ituvssarpoq ituvssorpâ, ituvssarpâ sikut ituvssortardlugit apũpugut itovqípoq itovqisípâ ítujârpâ

ittujaarsarpai itumak itummat pl. itumaga ungilappoq, immaqa pissarsissavunga itumammippaa itummiarpoq itummiarpaa itummiaraa tiummiuppaa iivaa iisivoq htr. iisinngilaq or iisaqanngilaq iisaqarpoq iisinnginniarpoq iisinnginniarfik iggippa igguppa angulavaa cf. iimisaarpoq iiorarpaa iiorarpai iioragassaq iisaq iisassaq issaqusaq (N.G.) iisaqusappoq, iisivoq iisorniut iisortaq ujukkuartuut cf. iivanngkiiliu iivanngkiiliu atuagarput iivanngkiiliulersaartoq ivavoq ivavaa ivaaq ivak ivanitsoq (S.G.) uanitsoq cf. iverpaa ivernippoq htr. ivertippaa atorfillit kunngip ivertitai palasertaaq ivertinneqarmat iverut iperpai, ippikarpai sikut ipperlugit kangerluk ikaarparput iverpaa inngerpoq cf. iffippoq iffikkiat ivianeq iviangii mamaat cf. ivngernat iviangerluppoq ivik iffit pl.

ítujârsarpai itumak, itúmat itumaga ungilagpoq, ímaqa pigssarsísavunga itumangmigpâ itúmiarpoq itúmiarpâ itúmiarâ itúmiúpâ îvâ îsivoq îsíngilaq or îssaqángilaq îssaqarpoq îsíngíniarpoq îsíngíniarfik iggípâ iggúpâ angulavâ îmissârpoq îorarpâ îorarpai îoragagssaq îsaq îssagssaq îssaqussaq îssaqussagpoq, îsivoq îssorniut îssortaq ujúkuartût îvangkîlio îvangkîlio atuagarput îvangkîliulerssârtoq ivavoq ivavâ ivâq ivak ivanitsoq uvanitsoq iverpâ ivernigpoq ivertípâ atorfigdlit kúngip ivertitai palasertâq ivertíneqarmat iverut iperpai, ípikarpai sikut íperdlugit kangerdluk ikârparput iverpâ ivngerpoq ivfípoq ivfigkiat iviangeq iviangê mamaut Iviangernat iviangerdlugpoq ivik igfit

ivik qernertoq timiusaq cf. ivittuut iffiaq timiusaq cf. iffiassat timiusiassat cf. iffiarpoq iffiorpoq iffiortoq iffiarfik ivigaq ivikkat pl. ivigaat ivissuaq ivittarpoq iggut ivisaaq ivisaartoq ikkaaluppoq ikkik, v. ikkit ikkiippoq, v. ipippoq ikkuluppoq illeraa illernarpoq illernarsarpaa illernartuut illertuutaa llernarsivoq illernarsili illeruuppaa umiartaaminik illeruutinngilaatigut illit ilissi ilinni ilinnit ilinnut ilittut ilissinni ilissinnit ilissigut ilissisut illiuvit illiuguma illeqanngippat inna (ima), issuma ikkua, ikku pl. inna avani naapeqatigiikkatta taassumuunakkut innaq illorsuup innaa innarsiorpoq innaarsuk innartorpoq innippoq inngasuppoq inngerpoq, immerppoq (iverpaa)

ivik qernertoq timiussaq Ivigtût igfiaq timiussiaq igfiagssat timiussiagssat igfiarpoq igfiorpoq igfiortoq igfiorfik ivigaq, ivigkat lvigait ivigssuaq ivigtarpoq ivgut ivisâq ivisâroq ivkâlugpoq ivkik, v. igkik ivkĩ̃poq, v. ipigpoq ivkulugpoq ivdlerâ ivdlernarpoq ivdlernarsarpâ ivdlernartût ivdlernartûtâ ivdlernarsivoq ivdlernarsile ivdlerũpâ umiartâminik ivdlerûtíngilâtigut ivdlit ilivse ilingne ilingnit ilingnut iligtut ilivsíne ilivsínit ilivsigut ilivsisut ivdliuvit ivdliuguma ivdleqángigpat ivna (ima), ivssuma ivkua, ivko ivna avane nâpeqatigîgkavta taivssumûnákut ivnaq igdlorssûp ivnâ ivnarsiorpoq ivnârssuk ivnartorpoq ivnípoq ivngasugpoq ivngerpoq, ingmerpoq (iverpâ)

inngertaarpoq, immertaarpoq inngerut issaq issaligami issaliguni issanngorpoq issanguvoq (ipivoq) ipiavoq cf. issanngunarpoq ipianarpoq cf. issarut ersarut cf. issaruserpaa ersaruserpaa cf. isseq issera tungu cf. aamaruutissat isserat isseqarpoq issersorpoq issingerpaa, issingiarpai issingersit issingigassat issoq issunik qaleriissitsivoq issunngorpq isserivoq isserpaa issiivoq htr. issippoq issortarpoq issortaat, issulerit issuaq, issuatsiaq maneq cf. issuisorpoq issumeerpaa issunippoq issuppoq isuuppaa issuarpoq issugiuppaa issuttorpoq issuttorpaa issulippoq aporamik napparutai issulinnermit napipput issuvoq issusooq ittoqerpoq, uttoqippoq Guuti kisimi ilumut Guutiusoq Guutigaa Guutigaakkit nassatik Guutigaat Guutigisaq Guutiliaq Guutimik nalusoq siulivut Guutimik nalusuugallaramik

ivngertârpoq, ingmertârpoq ivngerut ivsaq ivsaligame ivsaligune ivsángorpoq ivsanguvoq (ipivoq) ipiavoq ivsángunarpoq ipianarpoq ivsarut erssarut ivsaruserpâ erssaruserpâ ivseq ivsera tungo aumarûtigssat ivserat ivseqarpoq ivsersorpoq ivsingerpâ, ivsingiarpai ivsingersit ivsingigagssat ivssoq ivssunik qalerîgsitsivoq ivssúngorpoq ivsserivoq ivsserpâ ivssîvoq ivssípoq ivssortarpoq ivssortaut, ivssulerit ivssuaq, ivssuatsiaq maneq ivssuisorpoq ivssumêrpâ ivssunigpoq ivsugpoq ivsugpâ ivsuarpoq ivsugiúpâ ivsugtorpoq ivsugtorpâ ivsuligpoq aporamik náparutai ivsulingnermit napíput ivssuvoq ivssusôq ivtoqerpoq, uvtoqigpoq Gûte kisime ilumut Gûtiussoq Gûtigâ Gûtigâvkit nássatik Gûtigait Gûtigissaq Gûtiliaq Gûtimik nalussoq sujulivut Gûtimik naIussûgatdlaramik

Guutipiluk, Guutiunngitsoq Guutipiluit suungillat Guutiunngitsunik Guutigisaqarpusi Guutipilussiorpoq Guutipilussiortoq Guutisiorneq qaa qaa qaa qaartorpoq qaa qak qaa, qaava umiarsuit qaavat qaani, qaavani nerriviup qaaniippoq ilisiviup qanut iliuk qaqqannguup qaanit nipeqarpaluppoq qammut qaagut- qaatigut qaatigut kusanarpalukkarluarpoq qaatigoorpoq qaffappoq cf. qaatigooq qaagippoq qaaluppoq qaarsaat qaarsaavoq qaarsoq qalleq qallikkut, qalliinnakkut qalleraapput qallerpaa qallerpoq qalleqqippaa qallersaat qallersorpaa qallilerpaa qallilerut qallineq qallerna qallingerpaa qallingerpoq qallinippoq qallinngortippaa qallingortigut, qallinngorlugu iliuk qalliuppa cf. qallipiaq, qallupiaq qallupiaa aalavoq qallit qallisai, qallisissai qallivoq qalliuniarpoq anneruniarpoq cf. qalliuppaa qallu, qallu qallui qallorpaa qalluivoq cf.

Gûtipiluk, Gûtiúngitsoq Gûtipiluit sũngitdlat Gûtiúngitsunik Gûtigissaqarpuse Gûtipilugsiorpoq Gûtipilugsiortoq Gûtisiorneq qâ qâ qâ qârtorpoq qâ qak qâ, qâva umiarssuit qâvat qâne, qâvane nerriviup qânĩpoq ilissiviup qânut iIiuk qáqángûp qânit nipeqarpalugpoq qangmut qâgut- qâtigut qâtigut kussanarpalugkaluarpoq qâtigôrpoq qagfagpoq qâtigôq qâgigpoq qâlugpoq qaersaut qaersauvoq qaersoq qagdleq qagdlíkut, qagdlĩnákut qagdleráuput qagdlerpâ qagdlerpoq qagdlerqigpâ qagdlersaut qagdlersorpâ qagdlilerpâ qagdlilerut qagdlineq qagdlerna qagdlingerpâ qagdlingerpoq qagdlinigpoq qagdlíngortípâ qagdlíngortiguk, qagdlíngordlugo iliuk qagdliúpâ qagdlipiaq, qagdlupiaq qagdlupiâ aulavoq qagdit qagdlisai, qagdlisigssai qagdliuvoq qagdliuniarpoq angneruniarpoq qagdliúpâ qagdlo, qavdlo qagdIue qagdlorpâ qagdluivoq

qaallorpoq saallorpoq cf. qallusuk qaffappoq qaatigoorpoq cf. qaffarpaa qaffarpoq nuissat qaffatsikkiartorput qaffarsarpaa, qaffartippaa qaffarsaat qaffaat akkiut cf. qafferpaa qaffiivoq htr. meriannguvoq cf. qaffiavoq qaffiaq immap qaffiai qaffiumisaarpoq qassarpoq qaffarpoq cf. qassivoq qassimavoq qassimasoq (S.G.) uuttoq cf. qassorarpai issumik qassoraavoq qassuarpaa qassuaat qassutit pl. qassutit eqalunniutit qassutit qilaluarniutit qassutit sikusiutit qassutit imarsiutit qassuserpoq qassusiorpoq, qassusivoq qassusiorpaa, qassusivaa qassutaasiorpoq qassutaasiukkat qaattarpoq, qaattorpoq qaattarpaa, qaattorpaa qaattaavoq qaattaq, qaattugaq napittorpoq cf. qattuvoq qattusivoq qattuneq qattutsippoq qaappoq, (qaa) qaanneq qaatsinneq qassi qassimiuaarput qassimiuaartippai ataatsimiitippai, qassorarpai, qassutit, v. qaa qattaarpaa, v. qanippoq qaannerivoq, v. qajaq

qâgdlorpoq sâgdlorpoq qagdlusuk qagfagpoq qâtigôrpoq qagfarpâ qagfarpoq nuíssat qagfartíkiartorput qagfarsarpâ, qagfartípâ qagfarsaut qagfaut ákiut qagferpâ qagfîvoq meriánguvoq qagfiavoq qagfiaq ímap qagfiai qagfiumissârpoq qagssarpoq qagfarpoq qagssivoq qagssimavoq qagssimassoq ũtoq qagssorarpai ivssumik qagssoraivoq qagssuarpâ qagssuaut qagssutit qagssutit eqalungniutit qagssutit qilaluvarniutit qagssutit sikusiutit qagssutit imarsiutit qagssuserpoq qagssusiorpoq, qagssusivoq qagssusiorpâ, qagssusivâ qagssutausiorpoq qagssutausiugkat qâgtarpoq (N.G.), qâgtorpoq (S.G.) qâgtarpâ, qâgtorpâ qâgtaivoq qâgtaq (N.G.), qâgtugaq (S.G.) napítorpoq qagtuvoq qagtusivoq qagtuneq qagtútípoq qâgpoq (qâ) qângneq qâgtíneq qagsse qagssimiuârput qagssimiuârtípai atautsimîtípai, qagssorarpai, qagssutit, v. qâ qagtârpâ, v. qanigpoq qáinerivoq, v. qajaq

qaavoq (qaa) qarriit, qaallutit qaana, qaatsiarna, qaagallaat qarriitsi, qaagitsi, qaallusi qaali, qaatsiarli qaalanga? nalliuttorsiortunut qaagatta qaappaa qaassuk qaakkallaak qaalli qaatsivoq htr. qaaqquaa qaaqqusivoq htr. qaaqqusinera Guutip qaaqqusinera qaaqqussut qaasarpaa qaasaavoq htr. qaasaanera qaaqqusinera cf. qajagaa qajassuarpoq qajassuuppaa asattuuppaa cf. qajannarpoq umiatsiaq misisuullugu qajannaqaaq utoqqaallunilu qajannarpoq qajannaappoq qajannaarsorpaa qajaq qajara iluarsarallarlara qaannat marluk aggerput qajaqat taqqarmiu cf. qajaarserpoq qajaaruppoq qajaajarpoq qajaalaq qajaalarsiorpoq qajalugaq qajarmiu kapuut cf. qajaaraq qajariaq qajartaq umiat marlunnit qajartallit qajariaavoq qajaartorpoq qajartorpoq tasinnguaq tajartorpaa qajartuaq qajartuarpoq qajartuuseq tujooruk qajartuuserisartagara qajarujoorpoq qajaasaq

qaivoq (qâ) qarrît, qaivdlutit qaina, qaitsiarna, qaigatdlait qarrîtse, qaigitse, qaivdluse qaile, qaitsiardle qailanga? nagdliútorsiortunut qaigavta qáipâ qáissuk qáikatdlauk qaitdle qaitsivoq qaerquvâ qaerqussivoq qaerqussinera Gûtip qaerqussinera qaerqússut qaisarpâ qaisaivoq qaisainera qaerqussinera qajagâ qajagssuarpoq qajagssũpâ assagtũpâ qajangnarpoq umiatsiaq misigssûtdlugo, qajangnaqaoq utorqauvdlunilo qajangnarpoq qajangnáipoq qajangnaerssorpâ qajaq qajara iluarsaratdlardlara qáinat mardluk aggerput qajaqat tavqarmio qajaerserpoq qajaerúpoq qajaiarpoq qajailaq qajailarsiorpoq qajalugaq qajarmio kapût qajâraq qajariaq qajartaq umiat marlungnik qajartagdlit qajariauvoq qajârtorpoq qajartorpoq tasínguaq qajartorpâ qajartuaq qajartuarpoq qajartûseq tujôruk qajartûserissartagara qajarujôrpoq qajaussaq

qajaasat qajaavoq qaannerivoq, qaanneraaq qaanniorpoq qaaniorpaa qaannivoq qaannivik qajoq qajua aqerlup qajua qajorlak qajulaaq qajulaalik qajuusat qajuusiassat qajuuttaq qajuutaasaq, qajuuppaasaq qaajorpoq qaajutuvoq qaajutooq qaajoraa qaajornaqaaq qaaq (qaa) qaaraa qaaneq qaanermiippoq qasserpaa qassiuppaa qaqajaraa qaqajarlerpoq qaqqaq (qaa) qaqqannguaq nuna qaqqartoorsuaq qaqqaliarpoq qaqqasippoq qaqqasunnaq qaqqippoq qaqavoq qaqeq qaqerluk qaqerluut qaqernippoq qaqersarpaa qaqersaq, qaqersartoq qaqersivoq qaqilerpoq qaqilerpaa qaqilerut, qaqersaat qaqilipaaqineq-aa qaqitaq qaqeqqaqaalaarpoq qaqivoq (qaa) qaqivaa sarfaq qaqillugu ingelavoq qaqipput qaqippaa qaqitsivoq

htr.

(N.G.)

htr.

qajaussat qajauvoq qáinerivoq, qáineraoq qáiniorpoq qáiniorpâ qáinivoq qáinivik qajoq qajua aqerdlup qajua qajordlak qajulâq qajulâlik qajûssat qajûssiagssat qajũtaq qajũtaussaq (N.G.), qajûgpaussaq qâjorpoq qâjutuvoq qâjutôq qâjorâ qâjornaqaoq qâq (qâ) qârâ qâneq qânermĩpoq qásserpâ qássiúpâ qaqajarâ qaqajardlerpoq qáqaq (qâ) qáqánguaq nuna qáqartôrssuaq qáqaliarpoq qáqasigpoq qáqasungnaq qáqípoq qaqavoq qaqeq qaqerdluk qaqerdlût qaqernípoq qaqersarpâ qaqersaq, qaqersartoq qaqersivoq qaqilerpoq qaqilerpâ qaqilerut, qaqersaut qaqilipâqineq-â qaqitaq qaqerqaqâlârpoq qaqivoq (qâ) qaqivâ sarfaq qaqivdlugo ingerdlavoq qaqíput qaqípâ qaqitsivoq

qaqiffiliaq qaqu qaquaa qaqoriarpaa qaqutippoq qaqorpoq qaqqaarik qaqornaq, qaqornak qaqornappoq qaqorsarpaa qaqorsaat qaqorsiuppoq qaqorsivoq qaqorsoqut qaqortaq, terianniaq qaqortaq qilaluaq qaqortaq qaqorteqqasut qaqortualuk qaqortuliaq qaqulluk malimooq, misaq, quulioq, timmiakuluk cf. qaqullunnaq qaqunnak qaqunnappoq n. qaqqorpaa qaqqortariaq qaqquaq qaqquarpoq qaqquarpaa qaqquaasaq qaqqulaarpaa qaqqulaarpoq htr. qaquaq (qaqu) qaqua qaquit, qaquiseq qaquisaa qaquisaasaq qaqugu qaqugu utissavit? qaqugu naapikkukku oqarfigiumaarpara qaqugorsuaq qanga cf. qaqugoorpoq qaqutigu, qaqutigut qaqutigut ilaanni qaqutigorsuaq qaqutigorsuarujussuaq qaqutigoorpoq qaqutigoorluni takkuttarpoq qalak, qalaneq ilutip qalai or qalarni qalappoq qalappunga qalatippaa qalaliavoq qalappaa qalappoq

qaqivfiliaq qaqo qaquvâ qaqoriarpâ qaqutípoq qaqorpoq qáqârik qaqornaq, qaqornak qaqornagpoq qaqorsarpâ qaqorsaut qaqorsiúpoq qaqorsivoq qaqorssorqut qaqortaq, teriangniaq qaqortaq qilaluvaq qaqortaq qaqorterqassut qaqortualuk qaqortuliaq qaqugdluk malemôq, migssaq, qûlioq, tingmiakuluk qaqugdlungnaq qaqúnak qaqúnagpoq qáqorpâ qáqortariaq qáquaq qáquarpoq qáquarpâ qáquaussaq qáqulârpâ qáqulârpoq qaquaq (qaqo) qaqua qaquit, qaquiseq qaquisâ qaquisaussaq qaqugo qaqugo utísavit? qaqugo nâpíkuvko oqarfigiumârpara qaqugorssuaq qanga qaqugôrpoq qaqutigo, qaqutigut qaqutigut ilãni qaqutigorssuaq qaqutigorssuarujugssuaq qaqutigôrpoq qaqutigôrdlune tákútarpoq qalak, qalaneq iputip qalai or qalarne qalagpoq qalagpunga qalagtípâ qalaliavoq qalápâ qalápoq

qalatsivoq htr. qalaarpoq qalaarneq qalaruluppoq qalatippaa qalatsorpoq qalappoq nujuppoq cf. qalangavoq qalaseq qaleq (qaa) nerriviup qalia qallit pinnersut qalissarsivoq qalequt qalequtaq qalequtissiaq qaleraq qaleqqat pl. qaleralik qaleralinniarpoq qaleralliarpoq qalerannguvoq, qaleranngutitsivoq qaleriipput qaleriippai, qaleriisippai qaleriit, qaleriissat qaleruaq siuteqqup qaleruaa isip qaleruaa qalerusserpoq qaleruaajarpaa qalerualik oqilaaluk, aamanganiaq and amanganeq cf. qaalertavoq qaalertanarpoq nateq qaalertanartoq silap ullumi qaalertanassusia qaliaq (qa) illup qalia qalianiippoq qaliata pii qaliariipput tatsit qaliariit qalipaaq (qaa) qalipak qaleruaq cf. qalipakut qalipappaa aappaluttumik qalipappaa kuultimik qalipappaa qalipaavoq htr. amerpaa cf. qalipagaq qalipanngerissaarpoq, qalipaatigissaarpoq qalipaasit qalipaasiutit pl. qalipaat, qalipaatissaq

qalatsivoq qalârpoq qalârneq qalarulugpoq qalatípâ qalatsorpoq qalápoq najugpoq qalangavoq qalaseq qaleq (qâ) nerriviup qalia qagdlit pínersut qaligssarsivoq qalequt qalequtaq qalequtigssiaq qaleraq qalerqat qaleralik qaleralingniarpoq qaleragdliarpoq qaleránguvoq, qalerángutitsivoq qalerîgput qalerîgpai, qalerîgsípai qalerît, qalerîgsat qaleruaq siuterqup qaleruâ issip qaleruâ qalerússerpoq qaleruaerpâ qalerualik oqilailuk, aumanganiaq and amanganeq qâlertavoq qâlertanarpoq nateq qâlertanartoq silap uvdlume qâlertanássusia qaliaq (qâ) igdlup qalia qalianĩpoq qaliata pê qaliarîgput tatsit qaliarît qalipâq (qâ) qalipak qaleruaq qalipakut qalipagpâ augpalugtumik qalipagpâ kûltimik qalipagpâ qalipaivoq amerpâ qalipagaq qalipangnerigsârpoq, qalipautigigsârpoq qalipausit qalipausiutit qalipaut, qalipautigssaq

illup qalipaataa illunnut qalipaatissaqanngilanga qalipaataarluerpaa qalipaatiterluarpaa qalipperpoq immuup qalippernera qalippiarpoq qaloorpoq, v. qaluaa qaluarpaat (qaa) qalugiaq anguigaq cf. qalugiarpaa qalugiusaq qaluaa (qaa) qalusivoq htr. qaloorpoq qaloorpai qaloorfigaa qaloorarpai, qalooqqarpai qalooraavoq, qalooqqaavoq htr. qalorsaq qaluneq qalunnivoq qalut qalutit pl. qalutaat qalluppaa, qallutigaa qallut qalluigaa qaloorfigaa cf. qama qamani qamannga qamuuna qamunga qamaniippoq qanna, qassuma qakku, qakkua qassumaak qakkorsii, qakkorsii-aa, qakkuakkut-aa qamavoq qamavaa qamaaraa qammavik qammerivoq qamippoq inneq qamippoq kissarsuut qamippoq illut tamarmik qamipput qaminngavoq orsuerukkatta qaminngavugut qamippaa qulleq qamillugu qamippoq qamitsivoq htr. qamiterpaa, qatserpaa qamiterivoq, qatserivoq htr.

igdlup qalipautâ igdluvnut qalipautigssaqángilanga qalipautaerdluerpâ qalipautiterdluarpâ qalíperpoq ímûp qalípernera qalípiarpoq qalôrpoq, v. qaluvâ qaluarpât (qâ) qalugiaq anguvigaq qalugiarpâ qalugiussaq qaluvâ (qâ) qalussivoq qalôrpoq qalôrpai qalôrfigâ qalôrarpai, qalôrqarpai qalôraivoq, qalôrqaivoq qalorsaq qaluneq qalúnivoq qalut, qalutit qalutaut qatdlúpâ, qatdlutigâ qatdlut qatdluvigâ qalôfigâ qama qamane qamánga qamûna qamunga qamanĩpoq qavna, qavssuma qavko, qavkua qavssumâk qavkorsê, qavkorsî-â, qavkuákut-â qamavoq qamavâ qamârâ qámavik qámerivoq qamigpoq ingneq qamigpoq kíssarssût qamigpoq igdlut tamarmik qamigput qamíngavoq orssuerúkavta qamíngavugut qamípâ qutdleq qamitdlugo qamípoq qamitsivoq qamiterpâ, qavterpâ qamiterivoq, qavterivoq

qatserisoq qassuppaa qatserut, qatserutit qamitsit qamiuippoq qammorpoq qammungavoq tarungavoq cf. qamutit pl. qamutit assakaasullit qamutaasat kaamittarissat cf. qamutaasat qamutileriarpoq, qamutilippoq qamutileriartartut qamutilik sakkutuut qamutillit qamutilik imaarpaa (or kukuppaa) qamutitaq qanak qanappaa qanappoq qanallak qanattaq qanaguaq qanaguarpaa, qanagusserpaa (C.Y) qaneq qarna qaneqaqaaq qanerluppoq qanerissarpoq qanerissaat qannerivoq qanneriinnaleqaanga qanermiugaa qanersoriaq qanersorpaa qanersugassanik soraarummeerput qanersorpoq qaniksoq qaanneq, v. qaaq qanippoq qanippaa qanittukkut, qanitunnguakkut qanittukkut takunngilara qanittumik eqqarleraa qattaarpaa qanigaa qanillivoq, qallivoq qanillivaa qanilliartorpoq qanilaarpoq qanilaarfigaa qanilaartippaa qaninaarpaa qaninaaqaara qanivaa, qaniorpaa

qavterissoq qavssúpâ qavterut, qavterutit qamitsit qamiuípoq qámorpoq qámungavoq tarungavoq qamutit qamutit agssakâssugdlit qamutaussat kâmítaríssat qamutaussat qamutileriarpoq, qamutiligpoq qamutileriartartut qamutilik sákutût qamutiligdlit qamutilik imaerpâ (or kukugpâ) qamutitaq qanak qanagpâ qanagpoq qanagdlak qanagtaq qanaguaq qanaguarpâ, qanagússerpâ qaneq qarna qaneqaqaoq qanerdlugpoq qanerigsarpoq qanerigsaut qánerivoq qánerĩnaleqaunga qanermiugâ qanerssoriaq qanerssorpâ qanerssugagssanik soraerúmêrput qanerssorpoq qanikitsoq qãneq, v. qâq qanigpoq qanigpâ qanigtúkut, qanigtúnguákut qanigtúkut takúngilara qanigtumik erqardlerâ qagtârpâ qanigâ qanigdlivoq, qagdlivoq qanigdlivâ qanigdliartorpoq qanilârpoq qanilârfigâ qanilârtípâ qaninârpâ qaninâqâra qanivâ, qaniorpâ

qanisivoq htr. qaninngarpaa tillinniartoq qaninngarparput qaninngoorpoq qaniuarpoq qanilaarpoq cf. qanisaq, qanngusaq qaniksoq qaniit qannerpoq nittaavoq cf. qankitsoq, v. qaneq qanilaarpoq, v. qanippoq qanimavoq qiiarluppoq cf. qaajorpoq cf. nappaat qanimanartoq qanimaappoq qaninaarpaa, qanivoq, v. qanippoq qanoq qanoq oqarpa qanoq ippa qanoq oqartoq tusanngilara qanoq-iliornivut qanoq-issusia qanoq-aa qanormi qanorooq qanortoq qanortoq-una ilisassaq qanortoq ajorunngaarili qanga qanga tikippat qanga tikitsut tusanngilakka qanga taamak qanga taamak pinneqaa qanga taamak kukkutoqaa qanga taama-uku pilluaqaat qanga pujunnguarsi qangarsuaq qaqugu cf. qangaavoq, qanganngorpoq, qangannguuppoq qangaalersoq tikipput qanganngorpoq aallaramik qangaanna, qangaliinna qangaliinna takussaarakku qangaliiku allartut qangali qangali aallarput qangaligami qangaalersoq cf. qangalikiaq qangali qillinnguarsi qanganisaq qangattaq (qaa) qangattarpoq qangattarpaa or qangaatartippaa

qanissivoq qaníngarpâ tigdlingniartoq qaníngarparput qaníngôrpoq qaniuarpoq qanilârpoq qanisaq, qángussaq qanik qanît qangnerpoq nivtáipoq qanikitsoq, v. qaneq qanilârpoq, v. qanigpoq qanimavoq qîardlugpoq qâjorpoq nápaut qanimanartoq qanimáipoq qaninârpâ, qanivoq, v. qanigpoq qanoq qanoq oqarpa qanoq ípa qanoq oqartoq tusángilara qanoq-iliornivut qanoq-íssusia qanoq-â qanorme qanorôq qanortoq qanortoq-una ilissagssaq qanortoq ajorungnaerile qanga qanga tikípat qanga tikitsut tusángilaka qanga taimak qanga taimak píneqâ qanga taimak kúkutoqâ qanga taimak-uko pivdluaqaut qanga pujúnguarsse qangarssuaq qaqugo qangauvoq, qangángorpoq, qangagũpoq qangauIersoq tikíput qangángorpoq autdlaramik qangaivna, qangalîvna qangalîvna takúsaeravko qangalîvko autdlartut qangale qangale autdlarput qangaIigame qangaulersoq qangalikiaq qangale qivdlínguarsse qanganisaq qangátaq (qâ) qangátarpoq qangátarpâ or qangátartípâ

qangattaappaa qangatavoq qangartarpaluppoq qangattangajannarpoq qangatsippoq qangatsiffik qaangerpaa (qaa) akippaa and pitarpaa cf. qaangiivoq htr. qaangiuppoq sapaatip akunnerani qaangiuttumi qaangiussivaa nappaanni qaangiussivaa qaangiuttoorpoq qaniaq qangia qammippaa (qaa), qannippaa quttaaserpaa cf. qammippoq, qannippoq qammiut, qanniut quttaassaq cf. qammuppoq qannerpoq, v. qanik qanngoq qanngorpoq putumavoq cf. qannguluppoq qangusaq, v. qanisaq (qanippoq) qaaq (qaa) qaava qaaq portusooq qaaq pukkitsoq qaaqqortuvoq qaakippoq qaarut qaaruserpoq qaaqquppoq qaaqqussarpaa qapak qapappoq qapasak qapasaavoq qapasappoq qapasagaraa qapasattaraa qapatsisimavoq qappappoq qalappoq cf. qappangavoq qapangeqqavoq, qapangippoq, v. qappivoq qaperpaa (qaa) qapeqarppoq qaperfeerpoq qaperaaq ammip qaperaa pitsaavoq qaperangavoq qapiarpoq

qangátaupâ qangatavoq qangatarpalugpoq qangátangajangnarpoq qangatsípoq qangatsivfik qângerpâ (qâ) akípâ and pitarpâ qângîvoq qângiúpoq sapâtip akúnerane qângiútume qângiússivâ nápáune qângiússivâ qângiútôrpoq qaniaq qangia qangmigpâ (qâ), qavnigpâ qugtausserpâ qangmigpoq, qavnigpoq qangmiut, qavniut qugtaussaq qangmúpoq qangnerpoq, v. qanik qángoq qángorpoq putumavoq qángulugpoq qángussaq, v. qanisaq (qanigpoq) qaoq (qâ) qaua qaoq portusôq qaoq púkitsoq qaorqortuvoq qaukípoq qaorut qaoruserpoq qaorqúpoq qaorqúsarpâ qapak qapagpoq qapasak qapasauvoq qapasagpoq qapasagarâ qapasagtarâ qapagtísimavoq qápápoq qalápoq qápangavoq qapangerqavoq, qapangípoq, v. qápivoq qaperpâ (qâ) qaperagpoq qaperfêrpoq qaperraq ámip qaperrâ pitsauvoq qaperangavoq qapiarpoq

qapiarpaa erinaa qapiarpaa inukkat qapiarpai qapiarpaa qapiarfik qapiarnikut, qaperrakut qapiut qaapiarpaa qappik qappiorpoq, v .qapuk qappivoq qapangippoq qapangeqqavoq qapivaa qapippoq qapippaa qapittarpoq ikaartilluta sermitsiaq qapittarpoq qapinnguppoq tarrippoq, morsuppoq qapittaarpoq qapissivaa, qapitippaa qappuppaa qaappoq qapuk qapperpoq, qapuppoq qappiorpoq qapuusaq qarajaq qarajallak qaarajuppoq (qaa) qaarajunneq qilaannguasaasaq qaraarpoq, qaraalavoq (qaa) qarasaq, qarasak qarasagippoq, qarasarippoq qarsakippoq qaratsi pujoriinnarpaa qarasarsorpoq qaratserfik qaqqaqqalaarpoq oqajamaaq qaqqisaarpoq qaaqquarpaa (qaa, qaateq) qaaqqusaq qaqqut sulluitsoq qarlik (qaa) qarliit qarlikka, qarliikka qarlisit qarliitit qarlii qarlini, qarliini qarlippaa qarlippoq qarlippaat qarlissorpaa

cf. pl.

cf.

(S.G.)

(N.G.) cf.

(N.G.) cf. (S.G.) pl.

pl.

qapiarpâ erinâ qapiarpâ inuvkat qapiarpai qapiarpâ qapiarfik qapiarnikut, qaperrakut qapiut qâpiarpâ qápik qápiorpoq, v. qapuk qápivoq qapangípoq qapangerqavoq qapivâ qapípoq qapípâ qapítarpoq ikârtitdluta sermitsiaq qapítarpoq qapíngúpoq tarrípoq, morssugpoq qapítârpoq qapíssivâ, qapitípâ qápúpâ qãpoq qapuk qáperpoq, qapugpoq qápiorpoq qapûssaq qarajaq qarajagdlak qârajugpoq (qâ) qârajungneq qilaunguasaussaq qarârpoq, qarâlavoq (qâ), qarasaq, qarasak qarasagigpoq, qarasarigpoq qarasakípoq qaratse pujorĩnarpâ qarasarssorpoq qaratserfik qarqarqalârpoq oqajamâq qarqisârpoq qârquarpâ (qâ, qâteq) qârqussaq qarqut suvdluitsoq qardlik (qâ), qardlît qardlíka, qardlĩka qardlisit qardlîtit qardlê qardline, qardlîne qardligpâ qardligpoq qardligpât qardligsorpâ

qarlissorpoq qarlissooq qarlissiaq qarliingavoq qarlingerpaa qarlingerpoq qaarlisaarpoq (qaa) qaarlumisaarpuq (S.G.) nappallattaarput; qeerlimiusaarpoq cf. qarlumisaarut qarloq qarlui qarlorpoq qanoq qarlorpit? qarlortarpoq qarlortaat siumoortariaq sanimoortariaq amitsoq paatooq amusartoq patiffik qarlortaataasaq qarlorujoorpoq qarluaq qarlualuppoq qarluaasaq qarluisaarpoq qarlulavoq qarluuseq qarluusia timmissat tamarmik immikkut qarluuseqarput qarluutitoornaq qarluutitoorsuaq qarluiusalik qaarlumisuppoq (N.G.) qarmaq qarmassaq qarmarpaa qarmaasoq qarmasissiaq qarmasissiorpoq, qarmasissialiorpoq qarmaappaa qarmarpaa qaarneq, v. qaarpaa qaarpaa (qaa) isaa qaarpaa qaarpoq mallit umiatsiaq qaarpaat qaarsivoq htr. qaajavoq qaajasoq qaalerpoq qaaleqaanga qaariaq qaarneq qaarnernaq

qardligsorpoq qardligsôq qardligssiaq qardlîngavoq qardlingerpâ qardlingerpoq qârdlisârpoq (qâ) qârdlumissârput nápatdlagtârput; qêrdliussârpoq qardlumissârut qardloq qardlue qardlorpoq qanoq qardlorpit? qardlortarpoq qardlortaut sujumôrtariaq sanimôrtariaq amitsoq pâtôq amussartoq patigfilik qardlortautaussaq qardlorujôrpoq qardluaq qardlualugpoq qardluaussaq qardluisârpoq qardlulavoq qardlûseq qardlûsia tingmíssat tamarmik ingmíkut qardlûseqarput qardlûtitôrnaq qardlûtitôrssuaq qardluviussalik qârdlumisugpoq qarmaq qarmagssaq qarmarpâ qarmaissoq qarmasigssiaq qarmasigssiorpoq, qarmasigssialiorpoq qarmáupâ qarmarpâ qârneq, v. qârpâ qârpâ (qâ) issâ qârpâ qârpoq magdlit umiatsiaq qârpât qârsivoq qâjavoq qâjassoq qâlerpoq qâleqaunga qâriaq qârneq qârnernaq

ameersaq cf. qaartartoq seqqortaat cf. qaartartuinnarpoq qaartippoq qaaruarpaluppoq qangatarpaluppoq cf. qaarulerpoq qaarusuk qaarpiaq (qaa) qaqqap qaarpiaa qaarpiarpaa qarruppaa (qaak) suli sininngitsunga qarruppaanga usiuffa qarrutissanngikkaa qarrusartorpoq qarrutitippaa qarsaaq qarsaarpaluppoq qaarsilavoq (qaa), qaarsilaarpoq qaalerpoq cf. qaarsillarpoq naammassivoq cf. qaarsillarnarpoq qaarsillartippaa qaarsillaatigaa Guutip oqaasii qaarsillaatigaavut qaarsillaatissaq qaarsillaatissaapput qarsoq qarsuliorpoq qarsuliorpaa qarsulivik qarsorpoq qarsorneq qarsornilik qarsorneritsoq qarsoserpaa qarsungavoq qarsorsaq oqummersaq cf. qarsorsaarpaa qarsorsarpaa qarsorsarfik qarsorsartoq qarsuavoq (qaa) qarsuppaa qarsupippoq qarsupippaa qartorarpoq qaassuppaa qaarulerpoq, qaarusuk, v. qaarpaa qasagaa nerisani qasagai qasaarlaaq, qasaarlaq, qasaarlaat qasaruaq qasaloq

amêrsaq qârtartoq serqortaut qârtartuínarpoq qârtípoq qâruarpalugpoq qangatarpalugpoq qârulerpoq qârusuk qârpiaq (qâ) qáqap qârpiâ qârpiarpâ qarrúpâ (qauk) sule siníngitsunga qarrúpânga usiuvfa qarrutísángikâ qarrússartorpoq qarrutitípâ qarssâq qarssârpalugpoq qârsilavoq (qâ), qârsilârpoq qâlerpoq qârsitdlarpoq nãmagsivoq qârsitdlarnarpoq qârsitdlartípâ qârsitdlautigâ Gûtip oqausê qârsitdlautigâvut qârsitdlautigssaq qârsitdlautigssauput qarssoq qarssuliorpoq qarssuliorpâ qarssulivik qarsorpoq qarsorneq qarsornilik qarsorneritsoq qarsorserpâ qarsungavoq qarsorsaq oqúmersaq qarsorsaerpâ qarsorsarpâ qarsorsarfik qarsorsartoq qarssuavoq (qâ) qarssúpâ qarssupigpoq qarssupigpâ qartorarpoq qãssúpâ qârulerpoq, qârusuk, v. qârpâ qasagâ nerissane qasagai qasaerdlâq, qasaerdlaq (N.G.). qasaerdlaut qasaruaq qasaloq

nunangiak qasalorterpaa nunangiatserpaa qassarippoq, v. qati qaserpoq qasernerit pujoralak qasertippaa qasersarpaa qasiiarpaa qasserpaa, v. qaaq qasigiaq qasigiarsuaq qasigiaaraq, qasigiaraq qasigiatsiaq qasigiannguiq qasigiarpoq qasigiarniarpoq qasigiinnaq qasigiusaq qasilippoq oqaatsit qasilitsut qasilitsoq qasilitsoq manissoq qalileeq qasileeqattaattut qasillerpoq qasinngorpoq qaangorpoq qaasuppoq qaasuerpaa nujuillisarpaa qasuvoq qasuerpoq qaserfissarsivoq qasuerfik qasuerfissaqanngilaq qasuersaarpoq qasuersaartigaa qasuerserpoq qasunarpoq qaungavoq qasuppaa qasutappoq qasuterpaa qasusuippoq, qasutsuippoq ata, qasusuissusia qatsuppaa qatsussartorpoq qattaq qatsiorpoq, qattaliorpoq qatsiorpaa, qattaliorpaa qattaavaq qatangippoq qataangiinnarpoq qatanngut qatanngutaa

cf. cf.

pl cf.

cf. pl.

cf.

cf.

(N.G.) (N.G.) (N.G.)

nunangiak qasalorterpâ nunangiagterpâ qássarigpoq, v. qate qasserpoq qassernerit pujoralak qassertípâ qassersarpâ qassîarpâ qásserpâ, v. qâq qasigiaq qasigiarssuaq qasigiâraq, qasigiaraq (N.G.) qasigiatsiaq Kasigiánguit qasigiarpoq qasigiarniarpoq qasigĩ̃naq qasigiussaq qasilípoq oqautsit qasilitsut qasilitsoq qasilitsoq manigsoq qasilêq, qasilêqátáutut qasitdlerpoq qasíngorpoq qângorpoq qâsugpoq qâsuerpâ nujuitdlisarpâ qasuvoq qasuerpoq qasuerfigssarsivoq qasuerfik qasuerfigssaqángilaq qasuersârpoq qasuersautigâ qasuerserpoq qasunarpoq qasungavoq qasúpâ qasutagpoq qasuterpâ qasusuípoq, qasutsuípoq ata, qasusuíssusia qatsúpâ qatsússartorpoq qátaq qatsiorpoq, qátaliorpoq qatsiorpâ, qátaliorpâ qátauaq qatangípoq qataugĩ̃narpoq qatángut qatángutâ

qatanngtigiit qatanngutissaq qataanngutisiaq qatanngutisiariit qati qataajaqivoq qataanneerpoq, qataannersorpoq qataappoq erinnap qataatsua qataatsup tullia qataatsup-tulleerpoq qatittorpoq qatikippoq erinnap qatikitsua qatikitsup tullia qatikillivoq qatimaak, qatimaaq qatimaappoq, qatimaarpoq qatimaaluppoq, qatimaluppoq qatitoorpoq, qatitoorsorpoq qatituvoq erinnap qatituua qatituup tullia qatituup-tulleerpoq qassarippoq qatsiaqerpaluk qaateq (qaa) qaaqqaa qaatersuarpoq (N.G.) qaatserpaa qaatsiorpoq qaatsiorpaa qatik qakka or qarra allaq cf. qatigak qatiggakka qatiggatit qatigai qatiggi qatigaa qatigalluppoq qatigattooq qatigattuusaq qatigaarpoq qatiingavoq qivingavoq cf. qatikippoq, qatituvoq, v. qati qallangavoq (qalappoq), kallangavoq qallangaappoq, kallangaappoq qalluppaa, qallut, v. qaluaa qaatserpaa, v. qaateq qatsippoq (qaa) qatsinneq qatsorpoq (qasuvoq) qatsoriartorpoq qatsiuumivoq

qatángutigît qatángutigssaq qatángutisiaq qatángutisiarît qate qataiaqivoq qatáinêrpoq, qatáinerssorpoq qatáipoq (erínap) qataitsua qataitsup tugdlia qataitsup-tugdlêrpoq qatigtorpoq qatikípoq (erínap) qatikitsua qatikitsup tugdlia qatikitdlivoq qatimâk, qatimâq qatimâgpoq, qatimârpoq qatimâlugpoq, qatimalugpoq qatitôrpoq, qatitôrssorpoq qatituvoq (erínap) qatitûa qatitûp tugdlia qatitûp-tugdIêrpoq qássarigpoq qatsiaqerpaluk qâteq (qâ), qârqâ qâtersuarpoq qâtserpâ qâtsiorpoq qâtsiorpâ qatik qagka or qarra atdlaq qatigak qatiggáka qatiggatit qatigai qatigge qatigâ qatigagdlugpoq qatigagtôq qatigagtûssaq qatigârpoq qatîngavoq qivingavoq qatikípoq, qatituvoq, v. qate qatdlangavoq (qalápoq), katdlangavoq (N.G.) qatdlangáipoq, katdlangáipoq (N.G.) qatdlúpâ, qatdlut, v. qaluvâ qâtserpâ, v. qâteq qatsigpoq (qâ) qatsingneq qatsorpoq (qasuvoq), qatsoriartorpoq qatsiûmivoq

qatsuumisarpoq qatsungavoq qatsuganeq qatsuppaa, v. qasuvoq qaak qaavoq qaammat qaalerpoq qaalernerani qaallorpoq qaalloqqut qarsorsarp qaalloqqutai qaallorippoq qaalloorpaa (N.G.) qaallualaaq qaannap qaallualai qaalluarpaluppoq qaalluitsivoq qaalluitsinarpoq qaamavoq qaamaneq qaamanera qaamassuseq qaamassusia qaamasortaq qaammarpoq qaammartippaa qaammarippoq qaamarissarpaa qaammarissivoq qaammarsarpaa qaarmarsiisigaa qaammarsiisissaq qaammarujuppoq qaammarujunneq qiilarujoorneq cf. qaammat qaammat imissivoq, imeratsippoq qaammat nunguvoq qaammat illoqalerpoq illueruppoq qaammaliaq (C.Y.) qaammannippoq qaammaallappoq qaammatigippoq qaammatisiutit pl. qaasiut qaasuippoq qaasuitsoq qaatippoq qaatusimasaqanngilaq qaanngoq qaanngueruppoq qaanngunippoq qaannguusaq qaappaa, qaatsiarpaa (qaa) qaatsiarpoq htr.

qatsûmissârpoq qatsungavoq qatsunganeq qatsúpâ, v. qasuvoq qauk qauvoq qaungmat qaulerpoq qaulernerane qaugdlorpoq qaugdlorqut qarsorsap qaugdlorqutai qaugdlorígpoq qaugdlôrpâ qaugdlualâq qáinap qaugdlualai qaugdluarpalugpoq qaugdluitsivoq qaugdluitsinarpoq qaumavoq qaumaneq qaumanera qaumássuseq qaumássusia qaumassortaq qáumarpoq qáumartípâ qáumarigpoq qáumarigsarpâ qáumarigsivoq qáumarsarpâ qáumarsîsigâ qáumarsîsigssaq qáumarujugpoq qáumarujungneq qivdlarujôrneq qáumat qáumat imigsivoq, imeragtípoq qáumat nunguvoq qáumat igdloqalerpoq igdluerúpoq qáumaliaq qáumánigpoq qáumâtdlagpoq qáumatigigpoq qáumatisiutit qausiut qausuípoq qausuitsoq qautípoq qautusimassaqángilaq qáungoq qáunguerúpoq qaungunigpoq qaungûssaq qáupâ, qautsiarpâ (qâ) qautsiarpoq

qaaserpoq qaasernarpoq masappoq cf. qava qavani qavannga qavunga qavuuna qavaniippoq qavak qavanngaq qavanngarpoq qavanngarnisaq qavaavoq, qavassivoq qaffa, taqqava qanna, qassuma qakku, qakkua pl. qassumaak qakkorsii, qakkuakkuut-aa qavunnarpoq qavaruseq (qaa) eqarti cf. qallu, v. qallu qallunaaq (qava) qallunaamineq qallunaarmiu qallunaarpoq qallunaartaq qallunaartaat qallunaatsiaq qallunaatsiaat nunaat qallunassivoq qallunnerivoq qallunniaq qallunniarpoq qanna, v. qama and qava qannippaa, v. qamippaa qannguivoq qassappaa (qaperpaa) qassanneritsoq qassappaa qassuppaa, qatserpaa, v. qamippoq qasseq qassit pl. qassinik qassissaat tallimassaat qassiuppat qasseraarpa qasseriarpa qassiit qasseersuit qasseerpassuit qassiiupput qassiuppaat amerluuppaat cf. qasseeraarpoq

qauserpoq qausernarpoq masagpoq qava qavane qavánga qavunga qavûna qavanĩ̃poq qavak qavángaq qavángarpoq qavángarnisaq qavauvoq, qavagssivoq qavfa, tarqava qavna, qavssuma qavko, qavkua qavssumâk qavkorsê, qavkuákut-â qavungnarpoq qavaruseq (qâ) eqarte qavdlo, v. qagdlo qavdlunâq (qava) qavdlunâmineq qavdlunârmio qavdlunârpoq qavdlunârtaq qavdlunârtât qavdlunâtsiaq qavdlunâtsiait nunât qavdlunássivoq qavdlúnerivoq qavdlúniaq qavdlúniarpoq qavna, v. qama and qava qavnigpâ, v. qangmigpâ qavnguivoq qavssagpâ (qaperpâ) qavssangneritsoq qavssaupâ qavssúpa, qavterpâ, v. qamigpoq qavseq, qavsit qavsinik qavsigssât tatdlimagssât qavsiúpat qavserârpa qavseriarpa qavsît qavsêrssuit qavsêrpagssuit qavsîúput qavsîúpât amerdlũpât qavsêrârpoq

qasseeriarpoq qavsêriarpoq qasseeriarpaa qavsêriarpâ qasseeriarlugu oqaluuttarpara qavsêriardlugo oqalũtarpara qeeq qêq qeersui qêrssue qeeqalerpoq, qiinippoq qêqalerpoq, qînigpoq qeersooq qêrsôq qiimut qîmut qeqarpoq qeqarpoq nikorfavoq cf. (N.G.) nikorfavoq; qeqarneq qeqarneq qeqartoq, qeqartussaq qeqartoq, qeqartugssaq qeqaat qeqaut qeqaattut pl. qeqáutut qeqqaarippoq qerqârigpoq napparippoq cf. náparigpoq qeqertaq, qerertaq qeqertaq, qerertaq qeqertaasat qeqertaussaq qeqoq qeqoq qeqorpaa qeqorpâ qequivoq htr. qequivoq qequisit qequisit qeeraq qêraq qeraarpoq (qerivoq) qerârpoq (qerivoq) qeraaluppoq, qeraarpaluppoq qerâlugpoq, qerârpalugpoq qeratavoq (qerivoq) qeratavoq (qerivoq) qerattarpoq qerátarpoq qerattaqqut qerátarqut qerattaqquserpaa qerátarquserpâ qerattarsarpaa qerátarsarpâ qerattarsaat qerátarsaut qeriiaq qerîaq qerivoq qerivoq qerinarpoq qerinarpoq qerippaa qerípâ kimmikkut qerippaanga kingmivkut qerípânga qerippoq qerípoq qerinneq qeríneq qerinnarpoq qerínarpoq qerruppaa qerrúpâ neqi qerruppaa, artorpara neqe qerrúpâ, artorpara qerruppoq qerrúpoq qeqarpoq, v. qiteq qerqarpoq, v. qiteq qeqquaq qerquaq qeqqussat pl. qerqússat qeqquarsuaq qerquarssuaq qerlerpaa qerdlerpâ inuit qerlerpai inuit qerdlerpai qerlaarpaa qerdlârpâ qerleraapput qerdleráuput ukeruupput cf. ukerũput qerlertorpaa qerdlertorpâ ipperpai cf. íperpai qerlertoruuppoq, qerlertoruuppoq, qerdlertuuppoq erdlertorũpoq, qerdlertorũpoq, qerdlertũpoq q qiperuuppoq, ukeruuppoq cf. qiperũpoq, ukerũpoq qerleruppaa qerdlerúpâ qerleruppoq qerdlerúpoq

qerluppaa ataappaa cf. qeerlerpaa qeerlukkaarpoq, qeerlussaarpoq qeerliuukkaarut, qeerlussaarut qeerlutooq qeerlutoornaq qernarpoq qernarpaa qernerpoq qernertoq qernarippoq qernaluppoq, qernaaluppoq qernaarpalaarpoq qernaallappoq qerneraaq, qerneraannguaq qernraannguarpoq qerneraarpoq qerneraalerpoq qerneraasuavoq anoraasuavoq cf. qernersarpaa qernersaat qernertaq, terianniaq qernertaq qilaluaq qernertaq qernertaarsuk qernipaluppoq qernut, v. qinngut qernualavoq (qinuarpoq) qeerrappoq (qiippoq) qeeraappoq qeerraatsumik arriipoq cf. qerrut pl. qerruppaa, v. qerivoq qeersorpoq qeertorpoq qia, qiak qiajajuut qiaarpaa qia, qiak qiassaq qaissani or qissi nununeq saperpaa qissi sapangippaa qiassuaq qiavoq qiavaa qiagajuppoq qiamersorpaa, qiatippaa qiangiilippoq qiannivoq qiaruusaarpoq qiasunnguvoq qiaatigaa qissatigaa cf. qialluulavoq qiia

qerdlúpâ atáupâ qêrdlerpâ qêrdlúkârpoq (S.G.), qêrdlússârpoq (N.G.) qêrdliúkârut (S.G.), qêrdlússârut (N.G.) qêrdlutôq qêrdlutôrnaq qernarpoq qernarpâ qernerpoq qernertoq qernarigpoq qernalugpoq, qernâlugpoq qernârpalârpoq qernâtdlagpoq qernerâq, qernerãnguaq qernerãnguarpoq qernerârpoq qernerâlerpoq qernerâsuavoq anorâsuavoq qernersarpâ qernersaut qernertaq, teriangniaq qernertaq qilaluvaq qernertaq qernertârssuk qernipalugpoq qernut, v. qíngut qernualavoq (qinuarpoq) qêrragpoq (qîgpoq) qêrráipoq qêrraitsumik arrĩ̃poq qerrut qerrúpâ, v. qerivoq qêrsorpoq qêrtorpoq qia, qiak qiajajût qiârpâ qia, qiak qiagssaq qiagssane or qigsse nununeq saperpâ qigsse sapangípâ qiagssuaq qiavoq qiavâ qiagajugpoq qiamerssorpâ, qiatípâ qiangîligpoq qiánivoq qiarûssârpoq qiasúnguvoq qiautigâ qíssatigâ qiavdlûlavoq qîa,

qiiai qiiavoq qiuvoq qiiaarserpoq qiianarpoq qiianarsivoq qiiannivoq qiiarluppoq qiiatuvoq qiiaammerpoq qiiammernarpoq qillivoq qillersiaq qilloq silu qillorniaq qillorpoq, qillivoq, qillulivoq qillortaa qilluppoq umeerserami qilluppoq qulissiunni qillugaa aserormat uggorpoq qippoq qisserpoq qissertaarpoq qittarpoq qittarneq qittarnersuit eeqajaqaatigut qiippoq qissigaa qissaarpoq qissinnarpoq qissimigaarpaa qissuk, qitsuk qissuppoq qila qilamik uterumaarpunga qilamik soraarpoq qilamik takussanngilarma qilanguamik qilanaaraa qilanaarpoq erinivoq qilanaarutigaa qilanaartippaa, qilanaappaa qilanaartorpoq qilanaartuut qilaanngarpoq qilaanngarpaa qilatarpaa (qilerpaa) qilattaavoq nuersaavoq qilattakkat qilattagassiaq qilattaat qilatsippoq, v. qilertippoq qilak

pl. cf.

cf.

cf.

htr.

cf.

htr. cf.

qîai qîavoq qiuvoq qîaerserpoq qîanarpoq qîanarsivoq qîánivoq qîardlugpoq qîatuvoq qîáumerpoq qîáumernarpoq qigdlivoq qigdlersiaq qigdloq silo qigdlorniaq qigdlorpoq, qigdlivoq, qigdlulivoq qigdlortâ qigdlugpoq umêrserame qigdlugpoq qulivsiúne qigdlugâ aserormat uggorpoq qigpoq qigsserpoq qigssertârpoq qigtarpoq qigtarneq qigtarnerssuit êqajaqâtigut qîgpoq qigsigâ qigsârpoq qigsingnarpoq qigsimigârpâ qigsuk, qitsuk qigsugpoq qila qilamik uterumârpunga qilamik soraerpoq qilamik takúsángilarma qilánguamik qilanârâ qilanârpoq erinivoq qilanârutigâ qilanârtípâ, qilanáupâ qilanârtorpoq qilanârtût qiláingarpoq qiláingarpâ qilatarpâ (qilerpâ) (N.G.) qilagtaivoq nuerssaivoq qilagtagkat qilagtagagssiaq qilagtaut qilagtípoq, v. qilertípoq qilak

qilak ingerlaqaaq qilaliarpoq qilaliarfik qilaaq qilaa illup qilaani nivingavoq illup qilaa or qilaava illut qilaat or qilaavi qiliappoq qilalerpoq qilaagutserpaa qilanngaq uminngatsivoq cf. qilanngarpoq qilanngaarpaluppoq qilaat qilaappaluppoq qilaatersorpoq qilaatersortoq, qilaassisartoq qilaangusaq kaligiikkut cf. neriusaaq cf. qilaanngusaasaq qilaluaq, qilalugaq qilaluaq qaqortaq qilaluaq qernertaq, qilualuaq tuugaalik qilaluaq isortaq qilaluarpoq qilanngaq, v. qilak qilavoq qilavoq qilavaa qilappaa qillat qillatigaa qiilavoq (qiippoq) utooqqaangaluarluni suli qiilaqaaq qiilaappoq qiilasarpaa qiilasaarpoq qiilasaarniarit qileqqingavoq, v. qiloqqingavoq qileroq (qilerpaa) qileqiuppoq, qileruliuppoq qilerpaa qilersivoq cf. qilermipput, qilimmipput qilermippaat qilerneq qilernera qilerniusaq, qilernerusaq qilerserpoq qilerserpaa qilersiussaarpoq qilersiussaarpaa qilersiut qilersorpaa

qilak ingerdlaqaoq qilaliarpoq qilaliarfik qilâq qilâ igdlup qilâne nivingavoq igdlup qilâ or qilâva igdlut qilait or qilâve qilagpoq qilalerpoq qilâgutserpâ qilángaq umíngatsivoq qilángarpoq qilángârpalugpoq qilaut qiláupalugpoq qilauterssorpoq qilauterssortoq, qilaussissartoq qiláungussaq kaligĩ̃kut neriussâq qiláungussaussaq qilaluvaq, qilalugaq qilaluvaq qaqortaq qilaluvaq qernertaq, qilaluvaq tũgâlik qilaluvaq isortaq qilaluvarpoq qilángaq, v. qilak qilavoq qilavoq qilavâ qilagpâ qitdlat qitdlatigâ qîlavoq (qîgpoq) utorqaugaluardlune sule qîlaqaoq qîláipoq qîlasarpâ qîlasârpoq qîlasârniarit qilerqingavoq, v. qilorqingavoq qileroq (qilerpâ) qilerqiúpoq, qileruliúpoq qilerpâ qilersivoq qilermigput, qilingmigput qilermigpât qilerneq qilernera qilerniussaq, qilernerussaq qilerserpoq qilerserpâ qilersiússaerpoq qjlersiússaerpâ qilersiut qilerssorpâ

qilersuivoq qileruuppaa qilertaq qilertat qilerti qilertit qilertai qilertippoq, qilatsippoq qileruppaa qilerussaarpaa qilerut qilerutaa qilerutaarpaa qilerutaajarpaa qilerutissaq qilerutissiaq qilik qilorartorpoq (qiluaa) qilorartorpaa qilorartuut qilortuutigaa qiloqqingavoq, qileqqingavoq qiloorpaa (qulivaa) qiloraraa atisakka qiloraraakka ulloq qilorarilerpara qilorlaarpoq qiloriarsivoq qiluppoq qiluppaa qiluttuusat qiluppoq (qiluaa) ilippoq qilutippaa ilitsippaa qilussunnippoq qiluppaa atsipaakkut qilukkaluarpaanga qiluaa pisissi qiluaa pooq qiluaa qiluvoq niuga qiluleqaaq qilummippaa, qilummivaa qilutitsivoq nissukkut qilutitsilerpunga qiloqqusoq qimappaa qimaavoq qimallugaa qimallunnarpoq qimaguppoq qimaguppaa qimappaa qimatsivoq qimatsivigaa qimatut

htr.

pl. pl.

cf. cf.

htr.

htr. pl.

qilerssuivoq qilersũpâ qilertaq, qilertat qilerte qilertit qilertai qilertípoq, qilagtípoq qilerúpâ qilerússaerpâ qilerut qilerutâ qilerutaerpâ qilerutaiarpâ qilerutigssaq qilerutigssiaq qilik qilorartorpoq (qiluvâ) qilorartorpâ qilorartût qilorartûtigâ qilorqingavoq, qilerqingavoq qilôrpâ (qiluvâ) qilorarâ atissáka qilorarãka uvdloq qilorarilerpara qilordlaerpoq qiloriarsivoq qilugpoq qilugpâ qilugtûssat qilugpoq (qiluvâ) iligpoq qilugtípâ iligtípâ qilugsungnípoq qilúpâ atsipâvkut qilúkaluarpânga qiluvâ pisigse qiluvâ pôq qiluvâ qiluvoq niuga qiluleqaoq qilungmigpâ, qilungmivâ qilutitsivoq nísuvkut qilutitsilerpunga qiloqqusoq qimagpâ qimaivoq qimagdlugâ qimagdlungnarpoq qimagúpoq qimagúpâ qimápâ qimatsivoq qimatsivigâ qimatut

qimatulivoq qimatulivik qimatusarpoq qimaavoq qimaatippaa qimaaffik, qimaaffissaq qimaaffigaa, qimarravigaa qimarnuppaa, qimarrappaa qimmip nerisassani qimarnuppaa qimarrapput qimarratigaa qimaarsuataarpoq qiimavoq (qiippoq) qiimmappoq qiimmassarpaa qiimmattarpoq qiimaappoq iluserliorpoq qiimasuppoq qimeriaq qimeriai qimerloq, qimerluk qimerlut qimarlui qatigak ammip qimarlua illup qimarlua qimerlugaassaq qiteraasaq qimerloorpaa isiginnaarpaa qimerloorpoq or qimerluuivoq qimerlooritppaa qimerloortitsineq qimerluukkerpaa qimiaq qimippaa qimippoq qimiaq qimisserpaa qimuppoq qimmuppaa qimmorippoq qimmorluppoq qimoriarsarpaa qimusseq qamutit qimussit qimusserpoq qimusserarpoq qimusserarnerit qimusseriarsuaq qimusseertorpoq qimussiuppaa qisumussiussisoq qimussiut qimutsigaa

cf.

pl. cf.

cf. cf. htr.

cf. pl.

qimatulivoq qimatulivik qimatusarpoq qimâvoq qimâtípâ qimâvfik, qimâvfigssaq qimâvfigâ, qimarravigâ qimarnúpâ, qimarráppaa qingmip nerissagssane qimarnúpâ qimarráput qimarratigâ qimârssuatârpoq qîmavoq (qîgpoq) qĩ̃magpoq qĩ̃magsarpâ qĩmagtarpoq qîmáipoq iluserdliorpoq qîmasugpoq qimeriaq qimeriai qimerdloq, qimerdluk qimerdlut qimardlue qatigak ámip qimardlua igdlup qimardlua qimerdlugaussaq qiteraussaq qimerdlôrpâ issigingnârpâ qimerdlôrpoq or qimerdlûivoq qimerdlôrtípâ qimerdlôrtitsineq qimerdlûgkerpâ qimiaq qimípâ qimípoq qimiaq qimísserpâ qimugpoq qímugpâ qímorigpoq qímordlugpoq qimoriarsarpâ qimugseq qamutit. qimugsit qimugserpoq qimugserarpoq qimugserarnerit qimugseriarssuaq qimugsêrtorpoq qimugsiúpâ qimugsiússissoq qimugsiut qimugtigâ

qimutsilik sakkutuut qimutsillit qimuttoq, qimuttussaq qimuttussalerpai (qamutini) qimuttuarsuusannguaq qimuttuitsut qimutsuitsut aqqutaat qimmuppaa ornigassaralui qimmuppaa ullup qeqqa qimmuppaa iputini qimmuppaa qimmuuppoq sapaat qimmuuppat uterumaarpunga qimmuuttoorpoq qaangiuttoorpoq cf. qimmortungaarpoq qinaasivoq, qinnaku, v. qinerpoq qinerpoq qinerpaa qinerpai qinerlerpoq, qinersivoq htr. qinersineq qinigaraa qinerlersigaa qinerliuppaa, qiniuppaa qinaasivoq qinerlerpoq cf. qinnaku qinnaluppoq qinnarissaarpaa qinerpoq qinaaluppoq qinerterpoq qiningavoq qininngaappaa, qininngavigaa qinerseq qinersiluppoq qinoq qinuiaat qinuvoq qinuarpoq qinukkarpaa, qinullersarpaa qinutsappoq qinugaa qinuginnippoq htr. qinuvoq qinnuppaa qinnussivoq htr. qinnussisigaa, qinnussisoraa qinnut qinnutaa qinnutigaa qinutsappoq qinnuigaa qingaq qinngaq pl. qingai

qimugtilik sákutût qimugtigdIit qimugtoq, qimugtugssaq qimugtugssalerpai (qamutine) qimugtuarssûssánguaq qimugtuitsut qimugtuitsut avqutât qímúpâ ornigagssaralue qímúpâ uvdlup qerqa qímúpâ iputine qímúpâ qímũpoq sapât qímûgpat uterumârpunga qímũtôrpoq qângiútôrpoq qímortungârpoq qinaissivoq, qínako, v. qinerpoq qinerpoq qinerpâ qinerpai qinerdlerpoq, qinersivoq qinersineq qinigarâ qinerdlersigâ qinerdliúpâ, qiniúpâ qinaissivoq qinerdlerpoq qínako qínalugpoq qínarigsârpâ qinerpoq qinâugpoq qinerterpoq qiningavoq qiníngáupâ, qiníngavigâ qinerseq qinersilugpoq qinoq qinuiaut qinuvoq qinuarpoq qinugkarpâ, qinugdlersarpâ qinutsagpoq qinugâ qinugingnigpoq qinuvoq qínúpâ qínússivoq qínússissigâ, qínússissorâ qínut qínutâ qínutigâ qinutsagpoq qínuvigâ qingaq qíngat qingai

illup qingaa tuukkap qingai qingakkoorpoq qingakkoorpaluk qingalik qingalissuaq qingarippoq qingartuvoq qingaaq qingaarpoq, qingartaarpoq qingartaq nipisap qingartaa qingartaqqut qerattaqut cf. qinngarpoq (qingaq) qinngaraa qinngaqquppaa qinngaqquppoq qinngaqqussuseq illunnut ilinnik isertitsineq qinngaqquteqanga qinngaqqunnarpoq qinngaqqunnarsusia qinngaqquffigaa qinngarnarpoq (N.G) uuminarpoq cf. qinngaarsorpaa qinngarsorpaa qinngarsuivoq htr. qinngarsuisoq qinngarsortigaa qinngasaarpaa qinngasaarajuppoq qiingavoq (qippoq) qimmeq qimmeraa qimmeerserpoq qimmersuumavoq qimmiliaq qimmiliakka taavaniippuq qimmilivoq qeqertamut qimmilivunga qimmiitserpoq qinnivaa, qinngivaa qinnivoq qinneq, qinniaq, qingiaq qinniveq qinninikippoq qinnuumivoq, qinnguumvoq (qinuarpoq) qinngoq qingerpaa qinngippoq qinngippaa qinngoqut qinngorutit imakut cf. qinngoqquppaa qinngorleq

igdlup qingâ tũkap qingai qingákôrpoq qingákôrpaluk qingalik qingaligssuaq qingarigpoq qingartuvoq qingâq qingaerpoq, qingartaerpoq qingartaq nipisap qingartâ qingartarqut qerátarqut qíngarpoq (qingaq) qíngarâ qíngarqúpâ qíngarqúpoq qíngarqússuseq igdluvnut ilingnik isertitsineq qíngarquteqaunga qíngarqúnarpoq qíngarqúnarssusia qíngarquvfigâ qíngarnarpoq ûminarpoq qíngaerssorpâ qíngarssorpâ qíngarssuivoq qíngarssuissoq qíngarssortigâ qíngasârpâ qíngasârajugpoq qîngavoq (qigpoq) qingmeq qingmerâ qingmêrserpoq qingmersûmavoq qingmiliaq qingmiliáka tâvanĩput qingmilivoq qeqertamut qingmilivunga qingmîtserpoq qingnivâ, qíngivâ (C.Y.) qingnivoq qingneq, qingniaq, qingiaq qingniviq qingninikípoq qingnûmivoq, qíngûmivoq (qinuarpoq) qíngoq qingerpâ qíngípoq qíngípâ qíngoqut qíngoqutit imakut qíngorqúpâ qíngordleq

qinngortuvoq qíngortuvoq qinngukippoq qíngukípoq qinngoqqortuvoq qíngorqortuvoq qinngorlerpoq qíngordlerpoq annuppoq cf. ánugpoq qinngorluppoq qíngordlugpoq qinnguaq, qinnuaq qínguaq, qingnuaq seqernup qinnguai seqernup qínguai qinngorpoq, qinnorpoq qíngorpoq, qingnorpoq qinngorpaa qíngorpâ qinngorfigaa, qinnorfigaa cf. qíngorfigâ, qingnorfigâ qinnguserpoq, qinngusersorpoq, qinnusserpoq, qinnusserssorpoq, qinngornerpoq, qinnornerpoq qíngússerpoq, qíngússerssorpoq, qingnússerpoq, qingnusserssorpoq, qí talliguppoq cf. tavdligúpoq qinngualavoq (qinuarpoq) qíngualavoq (qinuarpoq) qernualavoq cf. qernualavoq qinnguarpaa, qinngorpaa qínguarpâ (S.G.), qíngorpâ (N.G.) (qinerpoq) qinnguartaat (S.G) qínguartaut qinngut, qernut qíngut, qernut (S.G.) qinngutit qíngutit qinnguserpaa, qinnguppaa qínguserpâ, qíngúpâ qiorpaa qiorpâ qiorpoq qiorpoq qiorfik qiorfik qiorniku qiorniko qiortakkat qiortagkat qiuut qiût qiuutit qiûtit qippaq (qipivaa) qípaq (qipivâ) qipputit cf. qíputit qipparluttoq qípardlugtoq qiippattarpaa, qipattarpaa qîpagtarpâ, qipagtarpâ qipaluaq qipaluaq qiperoq, qipeqqoq qiperoq, qiperqoq qiperorpaa qiperorpâ qiperuivoq htr. qiperuivoq inuusaliaq qiperugaq inûssaliaq qiperugaq naqitsit qiperuga naqitsit qiperugaq allanerit qiperukkat agdlangnerit qiperugkat qiperorneq qiperorneq qiperonera ajorpoq qiperornera ajorpoq qiperusoq qiperuissoq qiperuuppoq qiperũpoq qiperuut qiperût qipik qipik qikka, qipia qivka, qipia qipeerpoq qipêrpoq qipiiarpaa qipîarpâ qpilisartut (N.G.) pl. qipilissartut qipippaa qipigpâ qipippoq qipigpoq qipittorpaa qipigtorpâ qipivaa qipivâ qipisaq qipissaq ujalussiaq qipisaq ujalugssiaq qipissaq qipisivoq htr. qipissivoq qipivoq qipivoq qipingavoq qipingavoq

qissangavoq cf. qipinnguattaq qipinnguk qipinnguvoq qipioorpoq qipisartoq miligartaat cf. qipisoq, qipisariaq qipiterpai aqqut qipiteriaq qipiteriuvoq qippuppaa qipputit pl. qiippoq, (qiippoq) qiilerpoq tupamik qiileqaanga qiisagaa, qiitsatigaa qiisavoq qiitsaaqqutissaq, qiitsaarutissaq qiporaq (qiperoq) qipoqqat qipoqqaaq qipoqqarpoq qipoqqartaa qipoqqarnaq tikaagulliusaaq cf. qipoqqarpaa qipoqqartorpaa qipoqqivoq qiisavoq, v. qiippoq qissaserpoq (qia) qissatigaa qissavigaa qiseq qiserpoq qiserpaa, qiserfigaa qisersarfik, qitserarfik nuakoorfik cf. qitserarpaa qiteraavoq htr. qissiaq (qisuk) qissiaa qissiaraa qissiarpoq qissivoq qisuavoq eqalussuit qisuanertullaaraat qisuppaa qisunneq, qitsunneq qitsuppaa qitsuppoq qitsuk qitsuarsuk qitsualisartut pl. qitsuut qisuk qisuuvoq

qivssangavoq qipínguagtaq qipínguk qipínguvoq qipiôrpoq qipissartoq miligartaut qipissoq, qipissariaq (S.G.) qipiterpai avqut qipiteriaq qipiteriuvoq qípúpâ qíputit qĩpoq (qîgpoq) qîlerpoq tupamik qîleqaunga qîsagâ, qîtsatigâ qîsavoq qîtsaerqutigssaq, qîtsaerutigssaq qiporaq (qiperoq) qiporqaq qiporqâq qiporqarpoq qiporqartâ qiporqarnaq tikâgugdliussaq qiporqarpâ qiporqartorpâ qiporqivoq qîsavoq, v. qĩpoq qíssaserpoq (qia) qíssatigâ qíssavigâ qiseq qiserpoq qiserpâ, qiserfigâ qisersarfik, qitserarfik nuakôrfik qitserarpâ qitseraivoq qíssiaq (qissuk) qíssiâ qíssiarâ qíssiarpoq qíssivoq qisuavoq eqalugssuit qisuanertutdlâraut qisugpâ qisungneq, qitsungneq qitsugpâ qitsugpoq qitsuk qitsuarssuk qitsulissartut qitsût qisuk qisûvoq

qisuk qissuk qisua qissua issunik qisoqarpoq ivssunik qissoqarpoq qisoqut qissoqut qissorippoq qíssorigpoq qisugaa, qissiuppaa qissugâ, qíssiúpâ aamaruutissat qisugisarpavut aumarûtigssat qissugissarpavut qisuppaa, qissoqqippaa qissugpâ, qissorqigpâ qisussaq qissugssaq qisussaannaavoq qissugssáinauvoq qisuttaq qissugtaq umiap qiusuttai umiap qissugtai igalaassap qiusuttai igalássap qissugtai aallaasip qisuttaa autdlaisip qissugtâ avattap qisuttaa avátap qissugtâ qisuttassaq qissugtagssaq qisuttassivoq, qisuttassiorpoq qissugtagssivoq, qissugtagssiorpoq qissuttassivaa, qisuttassiorpaa qissugtagssivâ, qissugtagssiorpâ qisuttalerpaa qissugtalerpâ qisuttarpoq qissugtarpoq qisuttorpaa qissugtorpâ kissarsuut qisuttorpaa kíssarssût qissugtorpâ qisussiorpoq qissugsiorpoq qisuisorpoq qissuisorpoq qisusserpaa qissugserpâ qisuliuppaa qissuliúpâ qisuussat pl. qissûssat qiteq qiteq qeqqa qerqa unnuap qeqqa únuap qerqa ullup qeqqarpoq or ulloqeqqarpoq uvdlup qerqarpoq or uvdloqerqarpoq ulloqeqqarsiorpoq uvdloqerqarsiorpoq ulloqeqqarsiut uvdloqerqarsiut qeqqani qerqane qeqqanit qerqanit qeqqagut qerqagut qiteraq qiteraq qiterarpoq qiterarpoq ulloq qiterarpoq uvdloq qiterarpoq unnut qiterareermat tikippugut únuaq qiterarêrmat tikípugut qiterartalik, qiteralik qiterartalik, qiteralik qiteraasaq qiteraussaq qiterleq qiterdleq qiterlermipput qiterdlermigput qiterluppoq qiterdlugpoq qiteqquppaa qiterqúpâ qiteqqullugu aviguk qiterqutdlugo aviguk qiteqqullugu immerpara qiterqutdlugo ímerpara qiteqquppoq qiterqúpoq nalunaaqutaq tallimanngoriartorluni (or tallimamut) qiteqquppoq nalunaerqutaq tatdlimángoriartordlune (or tatdlimamut) qiterqúpoq qiteqquut qiterqût puiaasaq qiteqquut puiaussaq qiterqût nappartaq qiteqquut nápartaq qiterqût qiterparpoq qiterparpoq qiterparpaa qiterparpâ kangerlussuaq qiterparparput kangerdlugssuaq qiterparparput qiterpiarpaa qiterpiarpâ

qitersorpoq qiterut qiterummiugaa qiteruserpaa qiteruserpoq qitersiuppaa qiterutilik qitserivoq, qitseraaq qiterluppoq cf. qitippoq qitigiarpoq, qitsippoq qittaseq qitsarippoq qitserituvoq qiillappoq (qiippoq) qiillassarpaa qillaq (qilerpaa) annorassaq qillaqqortooq annorassaq qillakitsoq qilluaq qilluarippoq qilluarut qillutaq (qiluaa) oqaa qillutaarpaa qilluataarpoq qiitoqeerpoq qitornaq qitornaa qitornaqanngilaq qitornaarpoq qitornaaruppoq qitornartaarpoq qitornartaarfigaa qitornivigaa qiitsatigaa, v. qiippoq qitserarpaa, v. qiseq qitsuppaa, qitsuk, v. qisuppaa qituppoq uumasut tituttut qituallappoq qitujaarpoq qitulligarpoq qitullissaanngilaq qitulivoq qitulisarpaa qituperaq qitusuppoq qitutsappoq, qitutsippoq qitutsaappaa qituippoq, qitivippoq qiuvoq aarlorpoq cf. qiulerpq qiivappoq (qiippoq), qiivalavoq qiivallappoq qivaaqi kanajoq; naarissoq cf.

qiterssorpoq qiterut qiterúmiugâ qiteruserpâ qiteruserpoq qiterusiúpâ qiterutilik qitserivoq, qitseraoq qiterdlugpoq qitigpoq qitigiarpoq (S.G.), qitsigpoq (N.G.), qitigkiartorpoq qítaseq qitsarigpoq qitserituvoq qîtdlagpoq (qîgpoq) qîtdlagsarpâ qitdlaq (qilerpâ) ánoragssaq qitdlarqortôq ánoragssaq qitdlakitsoq qitdluaq qitdluarigpoq qitdluarut qitdlutaq (qiluvâ) oqâ qitdlutaerpâ qitdlutaerpoq qîtoqêrpoq qitornaq qitornâ qitornaqángilaq qitornaerpoq qitornaerúpoq qitornartârpoq qitornartârfigâ qitornivigâ qîtsatigâ, v. qĩpoq qitserarpâ, v. qiseq qitsugpâ, qitsuk, v. qisugpâ qitugpoq ûmassut qitugtut qituatdlagpoq qitujârpoq qitugdligarpoq qitugdligssáungilaq qitulivoq qitulisarpâ qituperaq qitusugpoq qitutsagpoq, qitutsigpoq qitutsáupâ qituípoq, qitivípoq qiuvoq ârdlorpoq qiulerpoq qîvagpoq (qîgpoq), qîvalavoq qîvatdlagpoq qivâqe kanajoq; nârigsoq

qiverpoq (qipivoq) qiversippaa qiversarfik matup qiversarfii qiviarpoq qiviarpaa manna qiviarallaak qiviarsarpaa qivingavoq pana qivingasoq qivinngataarpoq qiviu qiviut qiviunnguit qiviuiarpaa qiviuiaatit qiviulik qiviulisaq qivituppoq qivippoq qivittoq qivaasarpoq qissimmavoq qiviuiaatit, v. qiviu qillakiak, v. qillerpoq qillerpaa (qipivaa) qillerut qillerussuaq qillerpoq qillakiak qillaalaaq qillarlerpoq, qillarluppoq isangerpoq qillarlissarippoq qillarippoq qillarissoq qillarnaq qillaarpoq qillarujuppoq, qillarujoorpoq qillarujunneq, qillarujoorneq qaamarujunneq qillersarpaa, qillarissarpaa qillertoraq, qillertoramineq qillertuusaq qinneq (qipivaa) qipaq kikiak qinnilik sukarut qinnilik qinnikippoq qinnertuvoq qinneriarpaa qinneriarpoq qinneriaat qinnikaarpoq qinniliit, qinniliuut qissappoq qissappaa

pl.

cf.

cf.

cf.

qiverpoq (qipivoq) qiversípâ qiversarfik matup qiversarfê qiviarpoq qiviarpâ mána qiviaratdlauk qiviarsarpâ qivingavoq pana qivingassoq qivíngatârpoq qivio qiviut qiviúnguit qiviuiarpâ qiviuiautit qiviulik qiviulisaq qivitúpoq qivípoq qivítoq qivaussarpoq qivsímavoq qiviuiautit, v. qivio qivdlakiak, v. qivdlerpoq qivdlerpâ (qipivâ) qivdlerut qivdlerússuaq qivdlerpoq qivdlakiak qivdlâlâq qivdlardlerpoq, qivdlardlugpoq issangerpoq qivdlardligsarigpoq qivdlarigpoq qivdlarigsoq qivdlarnaq qivdlârpoq qivdlarujugpoq, qivdlarujôrpoq qivdlarujungneq, qivdlarujôrneq qaumarujungneq qivdlersarpâ, qivdlarigsarpâ qivdlertoraq, qivdlertoramineq qivdlertûssaq qivneq (qipivâ) qipaq kikiak qivnilik sukaterut qivnilik qivnikípoq qivnertuvoq qivneriarpâ qivneriarpoq qivneriaut qivnikârpoq qivnilît, qivniliût qivsagpoq qivsagpâ

qissaffigaa qissattarpoq qissattaat qissattorpoq qissattarpaa assani qissattorpai aalisakkat qissattorpai qissattorfigaa (S.G.) qissivoq qissarpoq (qipivaa) qissaq qissakarpoq qissangavoq qissariaq qissarut qissallappaa simia qissallaguk qisserluk (qissappoq) silarluk cf. qisserluppoq qissivoq (qipivaa) qissit qissivik qissuppaa qooq qorfik, quttarfik quivoq quivaa querusuppoq querusuersarpoq quisarpaa quisaat qoqaaq qoqaarippoq qoqassivaa qaqassivoq htr. terlinganeerpaa cf. qoqeraa qoqerpoa avaannguvoq cf. qoqernarpoq qooqqaq, qooqqaaq qoqqoq (S.G.) qorloq (qooq) uunnaaviup qorlua qorlorpoq qorlorfik, qorlortitsivik qorlorteqqasut, qorlortitassat issingigassat cf. qorlortoq qorluulavoq kutuulavoq cf. qorlunnguvoq, qorlunngutitsivoq qorliarpoq (N.G) qoornoq (quuppaa) qooroq (quuppaa), kooroq qooqqerpaa, kooqqerpaa

qivsagfigâ qivsagtarpoq qivsagtaut qivsagtorpoq qivsagtarpâ agssane qivsagtorpai aulisagkat qivsagtorpai qivsagtorfigâ qivsivoq qivssarpoq (qipivâ) qivssaq qivssakarpoq qivssangavoq qivssariaq qivssarut qivssatdlagpâ simia qivssatdlaguk qivsserdluk (qivsagpoq) silardluk qivsserdlugpoq qivssivoq (qipivâ) qivssit qivssivik qivssúpâ qôq qorfik, qugtarfik quivoq quivâ querusugpoq querusuersarpoq quisarpâ quisaut qoqâq qoqârigpoq qoqagssivâ qoqagssivoq terdlinganêrpâ qoqerâ qoqerpoq avãnguvoq qoqernarpoq qôrqaq, qôrqâq qorqoq qordloq (qôq) ũnaiviup qordlua qordlorpoq qordlorfik, qordlortitsivik qordlorterqassut, qordlortitagssat (S.G.) ivsingigagssat qordlortoq qordlûlavoq kutûlavoq qordlúnguvoq, qordlúngutitsivoq qordliarpoq qôrnoq (qũpâ) qôroq (qũpâ), kôroq (N.G.) qôrqerpâ, kôrqerpâ (N.G.),

qooqqersorpaa, kooqqersorpaa qooqqiit, qooqqiliut qoorortooq, koorortooq qooruaq, kooruaq qooruarpaa, kooruarpaa qoorarpoq, kooruarpoq qorsaqqorpoq qorsuk qorsooqqippoq qorsorpaluppoq, qorsuppalupoq quassuk meqqut quassulik meqqut quassuitsoq qisuk quassuttooq quassugippoq quasserpaa, quassulerpaa quassersorpaa, quassulersorpaa quassuiarpaa quaq quartorpoq quasak quasappoq, quasarpoq quasaliaq quasaliarpoq quasasiorpoq quasasiorpaa quaaqqippoq quaappoq, quaaqqivoq quajaat quassivaa quaraq quaraarpoq, quaraarpaluppoq qusaarpoq quarssaartippaa quartaq quartavoq qui, quik iserterivik cf. quersuaq quaassivoq querpoq querasaarpoq quersorpoq quersortarpoq, quersortuuvoq queruppoq quersaq quersarluppoq, quersarlerpoq querserpoq querteq querteerpoq qulluppaa kussuppaa cf. qulluivoq htr. qulluppoq qullunneq kusunneq cf. qullutsippaa

qôrqersorpâ, kôrqersorpâ qôrqît, qôrqiliut qôrortôq, kôrortôq (N.G.) qôruaq, kôruaq (N.G.) qôruarpâ, kôruarpâ (N.G.) qôruarpoq, kôruarpoq qorsarqorpoq qorsuk qorsôrqigpoq qorsorpalugpoq, qorsugpalugpoq quagssuk merqut quagssulik merqut quagsuitsoq qissuk quagssugtôq quagssugigpoq quagsserpâ, quagssulerpâ quagssersorpâ, quagssulersorpâ quagssuiarpâ quaq quartorpoq quasak quasagpoq, quasarpoq quasaliaq quasaliarpoq quasasiorpoq quasasiorpâ quaerqigpoq quáipoq, quaerqivoq quajaut quassivâ quaraq quaraerpoq, quaraerpalugpoq quarsârpoq quarsârtípâ quartaq quartavoq que, quik (iserterivik) querssuaq quaisivoq querpoq querasârpoq quersorpoq quersortarpoq, quersortûvoq querugpoq querssaq querssardlugpoq, querssardlerpoq quersserpoq querteq quertêrpoq qugdlugpâ kugsugpâ qugdluivoq qugdlugpoq qugdlungneq (kugsungneq) qugdlugtipâ

qullutserpaa, qullutiterpaa qullugiaq qulluagarsuk (S.G.) qussalavoq naalaaserluppoq cf. qussalaappoq soqqusaappoq cf. qussallappoq qussallaappaa, qussallaffigaa qussallaatigaa qussineq, qorsineq (qooq) qussinngiaarpoq (S.G.) qussuppoq qussungavoq qussuk qussungaartoq qussuut quttaassaq qanniut cf. quttaaserpaa qammippaa cf. quatoraq quttoraarpaa quttoraarpoq quttoraajarpoq quiappoq quiagaa quiaginngilaa quiassuarpaa quianarpoq quiananngilaq quinanngitsumik anorlerpoq akissarsiai quiananngillat quianaarpaa quianaarpai naajat quianaarpakka quianaappoq quiasaarpoq quiasuppoq quuik quilertavoq qulertagaa quilertanarpoq meqqutikka tiguniaannaramigit quilertanarseqaaq quilerratsappoq quilerroorpoq quinappoq (quiappoq) quinassaarpaa quinannarpoq quivoq, v. qooq quuguppaa, v. quuppaa qujavoq qujavaa qujagaa qujagisaq qujamasuppoq qujamasuutigaa

qugdlugterpâ, qugdlugtiterpâ qugdlugiaq qugdlugiarssuk qugsalavoq nâlaiserdlugpoq qugsaláipoq sorqusáipoq qugsatdlagpoq qugsatdláupâ, qugsatdlagfigâ qugsatdlautigâ qugssineq, qorsineq (qôq) qugssíngiârpoq qugsugpoq qugsungavoq qugssuk qugsungârtoq qugsût qugtaussaq qavniut qugtausserpâ qangmigpâ quatoraq qugtoraerpâ qugtoraerpoq qugtoraiarpoq quiagpoq quiagâ quiagíngilâ quiagssuarpâ quianarpoq quianángilaq quianángitsumik anordlerpoq akigssarsiai quianángitdlat quianaerpâ quianaerpai naujat quianaerpáka quianáipoq quiasârpoq quiasugpoq qûik quilertavoq quilertagâ quilertanarpoq merqutíka tiguniáinaramigit quilertanarseqaoq quilerratsagpoq quilerrôrpoq quinagpoq (quiagpoq) quinagsârpâ quinangnarpoq quivoq, v. qôq qûgúpâ, v. qũpâ qujavoq qujavâ qujagâ qujagissaq qujamasugpoq qujamasûtigâ

qujamasuffigaa qujanaq qujanarsuaq qujanarujussuaq qujanavik, qujanavissuaq qujanarpoq qujanaqaatit qujaniut qujarmavoq qujarmavaa qujaruppaa qujasarpaa qujasuippoq qujassut, qutsat qujassutigaa, qutsatigaa qujatippaa qutsappaa qujaavaappoq qulaaluat (quli) p., qulit-iluat qulaaluaapput, qulit iluaapput qulaannalik (quli) qulangerpaa (quli) assamminik qulangerpaa qulangiuppaa assani niaquanut qulangiuppai qulangiavaat qularpoq qularaa pisassara qularinngilara qulariunnaarpaa qularnarpoq qularnanngilaq, qularnaappoq qularnanngitsumik aggissavoq qularnaaqqut qulassutigaa qulaappaa (quli) qulaakkoorpoq quulavoq quulavaa qulassaq (quli) qulassat or qulassiat quli, qut qummut qulaa umiap qulaa matup qulaa qaqqap qulaa qulerput qulaani qulaaniippoq qulaanut qulaagut qulitsigut qulaarpaa qulequt matup qulequtaa qulequtaq

cf.

(N.G)

qujamasugfigâ qujanaq qujanarssuaq qujanarujugssuaq qujanavik, qujanavigssuaq qujanarpoq qujanaqautit qujaniut qujarmavoq qujarmavâ qujarúpâ qujasarpâ qujasuípoq qujássut, qutsat qujássutigâ, qutsatigâ qujatípâ qutsápâ qujâváipoq qulailuat (qule) pI., qulit-iluat (S.G.) qulailuáuput, qulit iluáuput quláinalik (qule) qulangerpâ (qule) agssangminik qulangerpâ qulangiúpâ agssane niaquanut qulangiúpai qulangiavât qularpoq qularâ pissagssara qularíngilara qulariungnaerpâ qularnarpoq qularnángilaq, qularnáipoq qularnángitsumik aggísavoq qularnaerqut qulássutigâ quláupâ (qule) quláukôrpoq qûlavoq qûlavâ qulavssaq (qule) qulavssat or qulavssiat qule, qut qúmut qulâ umiap quIâ matup quIâ qáqap quIâ qulerput qulâne qulânĩ̃poq qulânut qulâgut qulivtigut qulaerpâ qulequt matup qulequtâ qulequtaq

quleraa quleriipput init quleriit pattaffiit quleriit quleruaq qulerutaq quligaa qulissaq qulippaa qulippoq qulit pl. (S.G.) qalipaat cf. qulitsaq quliutit pl. qulivaa qulivoq ippassaq qulivugut qulisserpoq qulisserpaa qulissiut qulissiuserpoq qulissiuppaa iggappaa cf. quulioq (N.G) malimooq, misaq, timmiakuluk cf. qulit (quli) quliupput quleraat qulingat pingasunik qulillit tallimanik qulillit tallimanik quliliat qulit-iluat qulaaluat cf. quloroq quloruuvoq, qulororpoq quluavoq quluarpoq qulualaartarpoq qulusuppoq umiatsiaq ingerlanerminik qulusuppoq qulusuk (quli) qumaq, qumaaq, qumaarsussuaq qummarpoq (qooq) qummarneq qummarfik qummaatarivoq qumarpoq qumartippaa qumaluppoq qumangavoq qumippoq qumiingavoq, quminngavoq qumiuppaa pissivaa cf. quummerpoq, v. quuppaa qummoroorpoq (quli)

qulerâ qulerîgput init qulerît pátagfît qulerît quleruaq qulerutaq quligâ quligssaq qulípâ qulípoq qulit qalipât qulitsaq quliutit qulivâ qulivoq igpagssaq qulivugut qulivserpoq qulivserpâ qulivsiut qulivsiuserpoq qulivsiúpâ iggápâ qûlioq malemôq, migssaq, tingmiakuluk qulit (qule) quliúput qulerât qulingat pingasunik quligdlit tatdlimanik quligdlit tatdlimanik quliliat qulit-iluat qulailuat quloroq qulorûvoq, qulororpoq quluavoq quluarpoq qulualârtarpoq qulugssugpoq umiatsiaq ingerdlanerminit qulugssugpoq qulusuk (qule) qumaq, qumâq, qumârssugssuaq qúmarpoq (qôq) qúmarneq qúmarfik qúmautarivoq qumarpoq qumartípâ qumalugpoq qumangavoq qumigpoq qumîngavoq, qumĩ̃ngavoq qumiúpâ pigssivâ qũmerpoq, v. qũpa qúmorôrpoq (qule)

qummorsorpoq qummuattaq qummukajaaq qummukujooq qummukarpoq erfarpoq cf. quniippoq qunuvoq qunutippaa angutaaserfigaa cf. qunutooq qunugaa merseraa cf. qununarpoq qununarsivoq qunusiaraa qungaseq qungsinaq qungasiusaq qungasequt, qungaserut qungaseriarpoq, qungaserragpoq qungasersooq qungasiarpaa, qungaserorpaa qungasiiarpoq qungasimineq qungatserivoq quungavoq, v. quuppaa qungiaq (qupivaa) qungiarpoq qungiarpaa qunngoq qunngorsorpoq nuersorpoq cf. qungujuppoq qungujuffigaa, qungujuppaa qungujulavoq qungussutaarpoq qunguleq qungorlit pl. qunguliusaq, qungorlusaq qungussutoriaq, qungussutariaq quuppaa quuppoq sikut quupput quttarpoq qussuppoq quuguppaa, qooruppaa quummerpoq quummiugavoq quummiuppaa quungavoq quppaq (qupivaa) qussaq cf. quppaa quppaqut quppaqutserpaa quppaku

qúmorssorpoq qúmuátaq qúmukajâq qúmukujôq qúmukarpoq erfarpoq qunĩpoq qunuvoq qunutípâ angutauserfigâ qunutôq qunugâ merserâ qununarpoq qununarsivoq qunussiarâ qungaseq qungasinaq qungasiussaq qungasequt, qungaserut qungaseriarpoq, qungaserragpoq qungasersôq qungasiarpâ, qungaserorpâ qungasîarpoq qungasimineq qungatserivoq qûngavoq, v. qũpâ qungiaq (qupivâ) qungiarpoq qungiarpâ qúngoq qúngorssorpoq nuerssorpoq qungujugpoq qungujugfigâ, qungujugpâ qungujulavoq qungugsutârpoq qunguleq qungordlit qunguliussaq, qungordlussaq qungúsutoriaq, qungúsutariaq qũpâ qũpoq sikut qũput qugtarpoq qugsugpoq qũgúpâ, qôrúpâ qũmerpoq qũmiugavoq qũmiúpâ qûngavoq qúpaq (qupivâ) quvssaq qúpâ qúpaqut qúpaqutserpâ qúpako

quppakorpoq, quppakuppoq qúpakorpoq, qúpakugpoq quppartooq qúpartôq qupannaaq, qupanavarssuk (S.G.), qupaloraarsukqupangnâq, qupanavarssuk (S.G.), qupalorârssuk qupannaakkut pl. qupangnãkut qupannaatsiaq qupangnâtsiaq quperloq quperdloq quperlorpoq quperdlorpoq quperlorsuaq quperdlorssuaq quperlussaq quperdlugssaq quperlussarpoq quperdlugssarpoq quperluussaq quperdlûssaq quperluusat pl. quperdlûssat qupivaa qupivâ qupperneq qúperneq quppernerarpai qúperarpai mappersikkat qupperarpai magpersigkat qúperarpai qupperpai qúperpai anoraapilussuaq qupperpaa anorârpilugssuaq qúperpâ quppersartut (matut) qúpersartut (matut) quuppoq qûpôq qusavoq qusavoq tasitsivoq cf. tasitsivoq qusoraq qusoraq qusupak, qusupaarpoq qusupalaarpoq qusupak, qusupârpoq qusupalârpoq qutaarloq, qutaarluk qutârdloq, qutârdluk quterorpoq quterorpoq quterorpaa quterorpâ qutersaq qutersaq qullarpaa (quli) qutdlarpâ (qule) assani qullarpai agssane qutdlarpai qullarpoq qutdlarpoq qaffarpaa, qullaappaa cf. qagfarpâ, qutdláupâ qullarterpaa qutdlarterpâ qullarterpai qutdlarterpai qullarterpoq qutdlarterpoq qulleq (quli) qutdleq (qule) qalia qulleq qalia qutdleq tingerlaat qulleq tingerdlaut qutdleq taseq qulleq taseq qutdleq qullia qutdlia qullerpaa qutdlerpâq tingerlaatit qullersaat tingerdlautit qutdlersât qullersassaq minneq qutdlersagssaq mingneq qutsappaa (qujavoq) qutsápâ (qujavoq) qutsannarpoq qutsánarpoq qutsatigaa qutsatigâ qutsavigaa qutsavigâ qutsippoq (quli) qutsigpoq (qule) qutsinneq qutsingneq qutsinnerusaartoq qutsingneruvsârtoq annerusaartoq cf. angneruvsârtoq qutsissormiutaq qutsigsormiutaq qutsoq, qutsuuk, qutsunnguaq qutsoq, qutsûk, qutsúnguaq qutsunnguugallarama qutsúngûgatdlarama qutsuuk-aa qutsûk-â qutuk qutuk qulli quvdle

qullii qullilivoq qullililerpoq qullingiarpaa qullingiarpoq qullorpaa (qupivaa) qusussanik qulluivoq qullugaq qunneq (qupivaa) qunnippoq qussaq (qupivaa) (S.G.) qussarpoq (S.G.) qussarpaa, qussartorpaa qussaanaq qussaat qussaataq qussippoq (qupivaa) qussissoq qussiippoq kaagi kalleq kallerpoq kalluarpaa, v. kaluppoq kappaa kaappoq perlilerpoq cf. kaanneq kasserivoq kaasserpaa (atisani) kaasserpai (kumaat) kaattorpoq kassak, aja-kassak kaassorpoq aquippoq cf. kassuk (kaappaa), kassuit pl. kaavalanerit cf. kassuppaa ukutsia kassuppoq kaaguppaa (kaavaa) pernera kaagullugu pissavat kaajaaq kajarpoq kajaappoq kajoq kajorpoq kajortippoq kajortitippaa kajortitippoq kajuaraq, kajoruveq qajorlak cf. kajuarpoq kajoravoq kajoranaqaaq kajujuummivoq (kappaa) kajujuummisaat kajumippoq (kaappaa) aallaat kajumittoq

quvdIê quvdlilivoq quvdlililerpoq quvdlingiarpâ quvdlingiarpoq quvdlorpâ (qupivâ) qissugssanik quvdluivoq quvdlugaq quvneq (qupivâ) quvnigpoq quvssaq (qupivâ) quvssarpoq quvssarpâ, quvssartorpâ quvssaunaq quvssaut quvssautaq quvsigpoq (qupivâ) quvsigsoq quvsĩpoq kâge kagdleq kagdlerpoq kagdluarpâ, v. kalugpoq kagpâ kâgpoq perdlilerpoq kângneq kagserivoq kâgserpâ (atissane), kâgserpai (kumait) kâgtorpoq kagsak, aja-kagsak kâgsorpoq aquípoq kagssuk (kagpâ) kagssuit kaualanerit kagssugpâ ukutsia kagssugpoq kâgúpâ (kauvâ) pernera kâgutdlugo písavat kâjâq kajarpoq kajáipoq kajoq kajorpoq kajortípoq kajortitípâ kajortitípoq kajuaraq (N.G.), kajoruveq (S.G.) qajordlak kajuarpoq kajoravoq kajoranaqaoq kajujũmivoq (kagpâ) kajujũmisaut kajumigpoq (kagpâ) autdlait kajumigtoq

kajumigaa kajumissaarpaa, kajumissarpaa kajumissaat kajumissivoq kajummissaarpoq kajumiippoq kajumiillivoq kajungeraa saviit kajungerisaat nutsat kajungerisaat kajungerpoq kajungernarpoq kajungissutigaa kajunngutigaa kakappoq kakappallaaqaaq ingapaallaaqaaq cf. kakagaa kakkaaq kakammik kakammik portuvoq ingammik, akimmik cf. kakak (N.G) kakassaq (S.G.) kakappaa kakkakkaartorpoq kakkersarpaa, kakkersorpaa, v. kakivaa kakiak (kakivaa) kakkissaat pl. kakkik kakkippaa kakkippoq kakkissarfik kakkissaat kakkilertavoq kakkiviaq kakivaa kakisivoq htr. kakiarpaa kakiaat kakilisak kakiorpaa, kakiorarpaa kakiorpoq, kakiorarpoq kakiornerit, kakiorarnerit pl. kakioraat kakkippaa kakkivik kakkersarpaa kakkersaasoq kakkersorpaa mappersikkat kakkersorpai kakkersuivoq htr. kakkersuivik (mappersikkanut) kakkersuuppaa kakillalaarpoq, kakillaaluppoq kakillalaartitsivoq, kakillaalutsitivoq kakallarnaq

kajumigâ kajumigsârpâ, kajumigsarpâ kajumigsaut kajumigsivoq kajúmissârpoq kajumĩpoq kajumîtdlivoq kajungerâ savît kajungerissât nutsat kajungerissât kajungerpoq kajungernarpoq kajungíssutigâ kajúngutigâ kakagpoq kakagpatdlâqaoq ingagpatdlaqaoq kakagâ kákâq kakangmik kakangmik portuvoq ingangmik, akingmik kakak kakagsaq kakagpâ kákákârtorpoq kákersarpâ, kákerssorpâ, v. kakivâ kakiak (kakivâ) kakíssat kákik kákigpâ kákigpoq kákigsarfik kákigsaut kákilertavoq kákiviaq kakivâ kakissivoq kakiarpâ kakiaut kakilisak kakiorpâ, kakiorarpâ kakiorpoq, kakiorarpoq kakiornerit, kakiorarnerit kakioraut kákípâ kákivik kákersarpâ kákersaissoq kákerssorpâ magpersigkat kákerssorpai kákerssuivoq kákerssuivik (magpersigkanut) kákerssũpâ kakitdlalârpoq, kakitdlâlugpoq kakitdlalârtitsivoq, kakitdlâlugtitsivoq kakitdlarnaq

kakillarnaqut, kakillarnat kakivippoq qanimavoq kalaaleq kalassivoq qavassivoq kalallivoq kalavik kalerraq kalerraa kalerrippaa kalerriivoq kalerrippoq kalerrisaarpaa kalerrissutigaa kalerriuppaa kalippoq kalippaa kalittoq kaligaq kalitippaa kalippaa kalitsivoq kalitaq kalitippaa kalikalaarpaa kalikalaarpoq kalikattaq kalikattarpaa, kalikataarpaa isikkani kalikatarpai kalikataarpoq kalisappoq kalisattorpoq kalut kalutit kallut kaluserfik kalunneq, kalunneq, kalinneq kalunnerit, kalunnerit, kalinnerit kalusarpoq, kalisarpoq kalippaa (kappaa) kalluarpaa kaligiikkut kaluppoq (kappaa) kaluuvoq kalluppaa kalluarpaa kavasappaa kamagaa kamaginnippoq kamajuippoq kamagittarpoq kamagittaappoq kamanarpoq kamanaappoq qaaseqigatta kamanaaqaagut

pl. (N.G) cf.

cf.

htr.

(N.G)

htr. (S.G.)

pl.

pl.

cf.

cf. htr. cf.

kakitdlarnaqut kakitdlarnat kakivigpoq qanimavoq kalâleq kalagssivoq qavagssivoq kalatdlivoq kalavik kalerraq kalerrâ kalerrípâ kalerrîvoq kalerrípoq kalerrisârpâ kalerríssutigâ kalerriúpâ kaligpoq kaligpâ kaligtoq kaligaq kaligtípâ kalípâ kalitsivoq kalitaq kalitípâ kalikalârpâ kalikalârpoq kalikátaq kalikátarpâ, kalikatârpâ isigkane kalikatarpai kalikatârpoq kaIisagpoq kaIisagtorpoq kalut kalutit katdlut kaluserfik kalungneq, kalúneq, kalivneq (B.G.) kalungnerit, kalúnerit, kalivnerit (S.G.) kaluvssarpoq, kalivssarpoq kalípâ (kagpâ) kagdluarpâ kaIigĩkut kalugpoq (kagpâ) kalûvoq kagdlúpâ kagdluarpâ kavasagpâ kamagâ kamagingnigpoq kamajuípoq kamagigtarpoq kamagigtáipoq kamanarpoq kamanáipoq qauseqigavta kamanaeqaugut

kamappoq kamanneq kamannera kamakkajuppoq, kamajavoq kammartooq kamaappaa kamaassaa kamaasivoq kamaapput kamaatigaa kamik kammit kamia or kamma kamini or kammi kamii or kammi kamini or kammani kamikka or kammakka kamisit or kammatit kamivut or kammavut kameraq kamippaa kamippoq kamillarpaa kamillarpoq kamillarterpaa kamillaat, kamillartaat kamilaarpoq, kamillaangavoq kamippak, kamippaq kamittaq kamittorpaa kamittorpoq kamisaq kameruaq kammeraaq, kammerivoq kammeraa kammerisigaa kammivoq kammivaa kammiorpaa kammiorpoq kammiut kaamippaa (kappaa) kaamitsivoq kaamippoq kaamittariaq qamutit qaamittarissaq qamutaasat kaamisarpaa kaamisaat kaamuumivoq kana kanani kanannga kanuuna kanunga takananga kananiippoq

htr. pl.

pl.

htr.

htr.

cf.

kamagpoq kamangneq kamangnera kamagkajugpoq, kamajavoq kámartôq kamáupâ kamáussâ kamáussivoq kamáuput kamautigâ kamik kangmit kamia or kangma kamine or kangme kamê or kangme kamine or kangmane kamíka or kangmáka kamisit or kangmatit kamivut or kangmavut kameraq kamigpâ kamigpoq kamigdlarpâ kamigdlarpoq kamigdlarterpâ kamigdlaut, kamigdlartaut kamigdlârpoq, kamigdlângavoq kamigpak, kamigpaq kamigtaq kamigtorpâ kamigtorpoq kamisaq kameruaq kangmeraoq, kangmerivoq kangmerâ kangmerissigâ kangmivoq kangmivâ kangmiorpâ kangmiorpoq kangmiut kâmípâ (kagpâ) kâmitsivoq kâmípoq kâmítariaq qamutit kâmítarissat qamutaussat kâmissarpâ kâmissaut kâmûmivoq kana kanane kanánga kanûna kanunga takananga kananĩpoq

kanunnarpoq kanuunartoq kanuunaqquppoq kanuunaqquppaa kanna, katuma kakku, kakkua pl. kanannaq kanannarpoq kanajajoorpoq, kaniajoorpoq kanajajugaa, kanajajuukkuppaa, kaniajuuppaa usorukkuppaa cf. kanajaat kanajoq, kanioq kanassut, kanissut pl. kanajorlak, kaniorlak kanajorpoq, kaniorpoq kanajorniarpoq, kaniorniarpoq kanajorsiut, kaniorsiut kanajorsiutit kanassiarpoq, kanissiarpoq kanassiorpoq, kanissiorpoq kanaaq kanaartaq qulliup kanaartaa kannak (katippaa) umiap kannai kannaaliaq kannapi kanneq (katippaa) qitermigut kaneqarpoq kanerpaa kanerpoq kanerneq kanernerit pl. isugutaneq, qaqornaq, iloq cf. kanunneq, kanunngeq kaanngarpoq (kaavoq) kaanngartippaa kangi qaqqap kangia kangerput kangia allarpoq nissuma kangia aallaasip kangia kangimut kangaaq, kangaarsuk kangeq karra kangeqquppaa kangerliumaneq kangerluk kangerparpoq kangerpasippoq kangiarpoq, kangujarpoq kangiarterpaa, kangujarterpaa kangiatigooq, kangiagooq kangiaappaa, kangujaappaa

kanungnarpoq kanûnartoq kanûnarqúpoq kanûnarqúpâ kána, katuma káko, kákua kanangnaq kanangnerpoq kanajajôrpoq, kaniajôrpoq (N.G.) kanajajugâ, kanajajũkúpâ, kaniajũpâ (N.G.) usorúkúpâ kanajaut kanajoq, kanioq (N.G.), kanásut, kanísut kanajordlak, kaniordlak (N.G.) kanajorpoq, kaniorpoq (N.G.) kanajorniarpoq, kaniorniarpoq (N.G.) kanajorsiut, kaniorsiut (N.G.) kanajorsiutit kanásiarpoq, kanísiarpoq (N.G.) kanásiorpoq, kanísiorpoq (N.G.) kanâq kanârtaq qutdliup kanârtâ kának (katípâ) umiap kánai kánâliaq kánape káneq (katípâ) qitermigut kaneqarpoq kanerpâ kanerpoq kanerneq, kanernerit isugutaneq, qaqornaq, iloq kanungneq, kanúngeq kãngarpoq (kâvoq) kãngartipa kange qáqap kangia kangerput kangia atdlalerpoq nísuma kangia autdlaisip kangia kangimut kangâq, kangârssuk kangeq karra kangerqúpâ kangerdliumaneq kangerdluk kangerparpoq kangerpasigpoq kangiarpoq (S.G.), kangujarpoq kangiarterpâ (S.G.), kangujarterpâ kangiatigôq, kangiagôq kangiáupâ (S.G.), kangujáupâ

kanannap aataat kangujaassimavai kangilleq kangillersaat kangilliuvoq kangileq, Uummannap kangilii kangileqarpoq kangileraa kangileriipput kangilineq kangilerna kangimukarpoq kanngippoq kanngisippaa kanngisaarut kangoq (K.Y.) kanngorooq kanngugaa kannguttarpoq kannguttaappoq kanngutaalliorneq kanngutippoq, kanngutsippoq kanngusaarpaa kanngusuppoq kanngusuffigaa kanngusuutigaa kanngusujuippoq kanngunarpoq kanngunassuseq kanngunartuliorpoq kannussak, kanngussak, kanngusaq kannussak aappalaartoq kannussak qaqortoq kannussaasaq kannussaaqivoq, kanngusaarpoq kaperlak (N.G) kaperluk kappiagaa kappialavoq kappialaatigaa, kappialassutigaa kappiasaarpoq kappiasuppoq kappiasuutigaa kapippaa kapitaq aaqqatikka kapitannginnamik assaarsinaqaat kapitak tuilik cf. kapiterpai kapiterpoq kapiseq kapitserpoq kapitsiorpoq kapitsiorpaa kapisilik kapisiarpoq kapivaa iguppaa cf.

kanangnap âtât kangujáusimavai kangigdleq kangigdlersât kangigdliuvoq kangileq, Umánap kangiIê kangiIeqarpoq kangilerâ kangilerîgput kangilineq kangilerna kangimukarpoq kángípoq kángisípâ kángisârut kangoq (K.Y.) kángorôq kángugâ kángugtarpoq kángugtáipoq kángugtaitdliorneq kángugtípoq, kángutsípoq kángusârpâ kángusugpoq kángusugfigâ kángusûtigâ kángusujuípoq kángunarpoq kángunássuseq kángunartuliorpoq kangnúsak, kángúsak, kángúsaq kangnúsak augpalârtoq kangnúsak qaqortoq kangnúsaussaq kangnúsârqivoq, kángusârpoq, kángúsârqivoq kaperdlak kaperdluk kápiagâ kápialavoq kápialautigâ, kápialássutigâ kápiasârpoq kápiasugpoq kápiasûtigâ kapípâ kapitaq ârqatíka kapitaqángínamik agssaersinaqaut kapitak tuvilik kapiterpai kapiterpoq kapiseq kapitserpoq kapitsiorpoq kapitsiorpâ kapisilik kapisiarpoq kapivâ igúpâ

kapivoq kapisivoq kapineq kapinartoq kapinartunik meqqulik kapinartulik kappoq kapineq kapoorpaa ugguuna kaportarpunga kapuivoq kappoqqut kaportippoq kaportitsivoq kaportoq kapukaluppoq kakillaaluppoq or kakillalaarpoq kapunisaarut kappuppaa isai soorlu kappussat kappussivaa kappussivoq kapuut kaaputarnaqaaq karnalavoq (katappoq) karnalak karnalanikut karraqquppaa (kangi) karri (kangi) karra karri karreqalerpoq karriiarnikut, karriarnikut kaasuaaq kasuppaa (kaappaa) kasuppoq kasuttagaq kasuttaat siarnip kasuttaataa kasuttorpaa kasuttuivoq kasuttorpoq kasuuppaa kasuuput kasuussutigaa kasuussarpoq mallit umiatsiaq kasuussaappaat kasuussaapput katappaa katappoq katagarpoq amia katagarpoq katagaavoq, katataavoq katannikut, kattakut kataappoq katak katalleq

htr.

cf.

htr.

cf.

pl.

pl.

htr.

htr.

pl.

kapivoq kapissivoq kapineq kapinartoq kapinartunik merqulik kapinartulik kápoq kapineq kapôrpâ uggûna kaportarpânga kapuivoq káporqut kaportípoq kaportitsivoq kaportoq kapukalugpoq kakitdlâlugpoq or kakitdlalârpoq kapunisârut kápúpâ issai sôrdlo kápússat kapússiva kapússivoq kapût káputarnaqaoq karnalavoq (katagpoq) karnalak karnalanikut karrarqúpâ (kange) karre (kange) karra karre karreqalerpoq karrîarnikut, karriarnikut kâsuâq kasugpâ (kagpâ) kasugpoq kasugtagaq kasugtaut sujarnup kasugtautâ kasugtorpâ kasugtuivoq kasugtorpoq kasũpâ kasũput kasũssutigât kasũssarpoq magdlit umiatsiaq kasũssáupât kasũssáuput katagpâ katagpoq katagarpoq amia katagarpoq katagauvoq, katatauvoq katangnikut, kátakut katáupoq katak katagdleq

kataassaq kattari katernaaq (katippai) katernaat kateruserput katersat (katippai) pl. katersarsuit, katersaarsuit, katersarpassuit katersivoq katersorpai katersorput katersuivoq htr. katersorfik katersuiffik kateruuppaa katersuupput pl. katersuuttut pl. katippai katillugit quliupput katipput katittut, katittussat ulloq katiffia katiffissiorpoq katitsivoq htr. katimapput katinneq katinnera ersinngilaq katinngavoq katinngapput katinngarmik katinngarmik ornippaat katissimapput kaitisimapput katisimajartorpoq kaisimaffik, katisimmavik katitippai katitsivoq htr. katittorsiorfik katittorsiut kallangavoq (N.G) qallangavoq cf. kallangaappoq (N.G) qallangaappoq cf. katsorik (kajoq) katsorippoq katsorpoq katsunngilaq katsorna, katsornani katsorani iserpoq katsornanga utissaanga katsungappoq katsungaaserpoq katsungaarsorpoq katsorsarpaa nakorsapaa cf. katsorsaavoq htr. katsorsaasoq nakorsaq cf.

kataussaq kátare katernâq (katípai) katernât kateruserput katerssat (katípai) katerssarssuit, katerssârssuit, katerssarpagssuit katerssivoq katerssorpai katerssorput katerssuivoq katerssorfik katerssuivfik katerssũpâ katerssũput katerssũtut katípai katitdlugit quliúput katíput katítut, katítugssat uvdloq kativfia kativfigsiorpoq katitsivoq katimáput katíneq katínera erssíngilaq katíngavoq katíngáput katíngarmik katíngarmik ornigpât katísimáput katisimáput katisimajartorpoq katisimavfik, katisímavik katitípai katititsivoq katítorsiorfik katítorsiut katdlangavoq qatdlangavoq katdlangáipoq qatdlangáipoq katsorik (kajoq) katsorigpoq katsorpoq katsúngilaq katsorna, katsornane katsorane iserpoq katsornanga utísaunga katsungápoq katsungaiserpoq katsungaerssorpoq katsorsarpâ nakorsarpâ katsorsaivoq katsorsaissoq nakorsaq

katsorsaat nakorsaat katsuaq katuppaa qilaatersorpoq katuaq katuarpoq katuut, katu kaattungiaq kattuppaa, katuppaa, (katippai) kattuppai kattupput, katupput, katussipput kattutaartorput kaajaluipoq (kaavippoq) kaajaluinneq or kaajaluitsoq kaajaluivaa kaajaluisaq kaajarnaq kaajallapaa kaajallaavoq kaajallappoq kaajallanneq sapaatit kaajallannerat kaajallatippaa kaajallak kaak kaattorpoq kaappaa (kappaa) kaavalanerit kaaavarpaa kaavaarivoq or kaavaavoq tuggarpaa kaavarsit kaavarsivik kaavartaq kaallattarpaa kaattorpaa kaataq kaattariaq kaaffik kaavaa kaassivoq kaasarfik kaasarfimmiugaa kaasarfimmiuliuppaa kaasimaarpoq kaasimaarfik, kaasariaq kaassivik kaatorpaa eqaluk kaatorlugu kavaajaq kavasappaa (kappaa) kaaveq illorsuup kaarfa kaavequt naasup kaavequtaa karri

cf.

cf.

pl.

(N.G) htr.

pl. htr. cf.

(S.G.)

htr.

(S.G.)

cf.

katsorsaut nakorsaut katsuaq katugpâ qilauterssorpoq katuaq katuarpoq katût, kato kãtungiaq kátúpâ, katúpâ (N.G.) (katípai) kátúpai kátúput, katúput, katússíput kátutârtorput kaujaluípoq (kâvigpoq) kaujaluíneq or kaujaluitsoq kaujaluivâ kaujaluissaq kaujarnaq kaujatdlagpâ kaujatdlaivoq kaujatdlagpoq kaujatdlangneq sapâtit kaujatdlangnerat kaujatdlagtípâ kaujatdlak kauk kaugtorpoq káupâ (kagpâ) kaualanerit kauarpâ kauarivoq or kauaivoq tuggarpâ kauarsit kauarsivik kauartaq kautdlagtarpâ káutorpâ kautaq káutariaq kauvfik kauvâ kaussivoq kaussarfik kaussarfingmiugâ kaussarfingmiuliúpâ kausimârpoq kausimârfik, kaussariaq kaussivik kautorpâ eqaluk kautordlugo kavaiaq kavasagpâ (kagpâ) kâveq igdlorssûp kârfa, kâvequt naussup kâvequtâ karre

kasseq kaffeq kaffit pl. kaffequt kaffikut kaffillerpoq kaffilaaq kaffiliorpoq kaffiliuserpoq kaffisorpoq kaffisorfik kaavippoq kaavikoorpoq kaaviinnaq kaavippaa kaavippoq kaavittoq amoorfik kaavittoq kaavitiaaq, kaavititaaq, kaavikiak kaavitippaa kaavitsivik kaavittuliorneq kaaviffik kaaviffia nunap kaaviffii kaavissuppaa kaassaq kaassaaq kaassalunnguaq kaassaaq kaavittuliorneq cf. kallu kallormippaa kalluarpaa kaavoq ameq kaatitaq utitaq cf. kaassalivoq, kaassalisaarpoq (kaappaa) kaassorpoq (kappaa) kaassorfigaa kaassortuut kaassuarpoq kaassuarpaa kaassuinnaq kaassuinnaq ingerlavugut kii, keermi keermiaasiit keertorpaa kiiarput pl. kiak kiak, kiassuaq kiammik ipilerpunga kiappoq nunat kiattut kianneq, kiassuseq kialaarpoq kiatsippaa

kavsseq kavfeq kavfit kavfequt kavfikut kavfigdlerpoq kavfilâq kavfiliorpoq kavfiliuserpoq kavfisorpoq kavfisorfik kâvigpoq kâvikôrpoq kâvĩnaq kâvípâ kâvípoq kâvítoq amôrfik kâvítoq kâvitiâq, kâvititâq, kâvikiak kâvitípâ kâvitsivik kâvítuliorneq kâvivfik kâvivfia nunap kâvivfê kâvíssúpâ kâvsaq kâvsâq kâvsalúnguaq kâvssâq kâvítuIiorneq kavdlo kavdlormigpâ kavdluarpâ kâvoq ameq kâtitaq utitaq kâvsalivoq, kâvsalissârpoq (kagpâ) kâvsorpoq (kagpa) kâvsorfigâ kâvsortût kâvsuarpoq kâvsuarpâ kâvsuínaq kâvsuínaq ingerdlavugut kê, kêrme kêrmiâsît kêrtorpâ kîarput kiak kiak, kiagssuaq kiangmit ipilerpunga kiagpoq nunat kiagtut kiangneq, kiagssuseq kialârpoq kiagtípâ

kiatsippoq kiappaa ameq kiattaq kiattarpaa kiattulersorpoq kiattuliorpoq kaguppoq kiagunneq kiagunnermik sapilerpunga kiagunngerit kiagussaat kiassarippoq kiaqut kiaqutaavoq kiammivoq kiammiulluni kiaallappoq, kissaallappoq kiaallak kiat kiataa kiapequt kiapersorpoq kiasik kiasiusaq kiasiusaa qiversippaa or silutippaa kiasiusaa qivingavoq or siluppoq kiassarippoq kiatituvoq cf. kiatikippoq kiatituvoq kiassarippoq cf. kiallerpoq kiallersimavoq kiga kigani kigannga kiguuna kigunga takkigani, takkiuuna etc. kiganngaq (N.G) kiganngarsuaq kiganngarpoq kigaappoq (kiivaa) kigaatsumik kigaatsumik oqalugit kigaatsumik siuaritsi, malikkumaarpassi kigaatsumik nukittoriartorpoq arriippoq and paamaarpoq cf. kigaarpoq kigaallappoq kigarpaa (kiivaa) kigarpoq kigarneq kigartorpaa kigartuivoq htr. kigerpoq kiggaq

kiagtípoq kiagpâ ameq kiagtaq kiagtarpâ kiagtulersorpoq kiagtuliorpoq kiagugpoq kiagungneq kiagungnermit sapilerpunga kiagungnerit kiagugsaut kiagssarigpoq kiaqut kiaqutauvoq kiangmiuvoq kiangmiuvdlune kiâtdlagpoq, kíssâtdlagpoq kiâtdlak kiat kiatâ kiapequt kiagperssorpoq kiasik kiasiussaq kiasiussâ qiversípâ or silugtípâ kiasiussâ qivingavoq or silugpoq kiássarigpoq kiatituvoq kiatikípoq kiatituvoq kiássarigpoq kiatdlerpoq kiatdlersimavoq kiga kigane kigánga kigûna kigunga tákigane, tákiûna etc. kigángaq kigángarssuaq kigángarpoq kigáipoq (kîvâ) kigaitsumik kigaitsumik oqalugit kigaitsumik sujuaritse, maligkumârpavse kigaitsumik nukigtoriartorpoq arrĩ̃poq and pâmârpoq kigaerpoq kigaitdlagpoq kigarpâ (kîvâ) kigarpoq kigarneq kigartorpâ kigartuivoq kigerpoq kiggaq

kiggeq, kiineq ippernat kiggii kiggeqqut (S.G.) kiggiaq kiggippaa assakka matup kiggippai kiggitsivoq or kiggissivoq htr. kiggisippaa assakka matumut kiggisippakka kigippoq kigaarpoq cf. killaq (kilak) kilanneq cf. killaarpaa killaarpoq or killaarivoq htr. killaagut killaagutissiaq qilatagassiaq cf. killalaarpoq killiavoq killik killinga ulinnerata killinga sermip killingani killinganik killingant tassaniippoq killeqarpoq killeqanngilaq, killeeruppoq killeerutiuippoq killigaa Narsaq kujammut killigaara killippoq killiffigaa killingerpoq iluliaq killingerpoq killingerpaa killingerlugu tusarpaa killilerpaa, killilersorpaa killisaat killisivaa killisissaanngilaq killisiorpaa killisiortippoq killisiorfik, killisiortiffik killisiuisoqatigiit killu killut pl. umiap killui killussaq, killussiaq killusiorpoq (N.G) killuut (N.G) killoq killukkut ingerlalerputit killormut sammisippaat killormut saappoq killup tungaanut or killormut tikkuarputit killormut pivaa or iliorpaa

kiggeq, kîneq ípernat kiggê kiggerqut kiggiaq kiggípâ agssáka matup kiggípai kiggitsivoq or kiggíssivoq kiggisípâ agssáka matumut kiggsípaka kigípoq kigaerpoq kigdlaq (kilak) kilangneq kigdlaerpâ kigdlaerpoq or kigdlaerivoq kigdlaigut kigdlaigutigssiaq qilagtagagssiaq kigdlalârpoq kigdliavoq kigdlik kigdlinga ulingnerata kigdlinga sermip kigdlingane kigdlinganit kigdlinganit tássanĩ̃poq kigdleqarpoq kigdleqángilaq, kigdlêrrúpoq kigdlêrutiuípoq kigdligâ Narssaq kujámut kigdligâra kigdligpoq kigdligfigâ kigdlingerpoq iluliaq kigdlingerpoq kigdlingerpâ kigdlingerdlugo tusarpâ kigdlilerpâ, kigdlilersorpâ kigdlisaut kigdlisivâ kigdlisigssáungilaq kigdlisiorpâ kigdlisiortípoq kigdlisiorfik, kigdlisiortivfik kigdlisiuissoqatigît kigdlo kigdlut umiap kigdlue kigdlugssaq, kigdlugssiaq (N.G. kigdlugssiorpoq kigdlût kigdloq kigdlúkut ingerdlalerputit kigdlormut sangmisípat kigdlormut sagpoq kigdlup tungânut or kigdlormut tíkuarputit kigdlormut pivâ or iliorpâ

killuuvoq killorloqaana qiloqqusoq cf. killormoorpoq killormoorpaa killornuvoq killorpaa killuivoq htr. killuigajuttoq killuuppaa killuussivoq htr. killuussisoq killuutigaa kigorpoq kissarpoq kissaat kissaataa kissaatigaa kissaappaa illussamik nutaamik kissaappakkit kissaappatsigit peqqissiartoqqullutit kissaatit pl. kissavik kissaviarsuk kissavaasaq, kissuaasaq kittorarpaa kittorarpoq kittoqqaq kittoqqaa kittoraappoq kigut (kiivaa) paarnap kigutaa ipeqqap kigutaa kiguserfik kiguserivoq kigutaarnaq kigutaatsoq kigutaasaq kigutigissarpoq kigutigissaat kigutinik saligutit kigutilik kigutilissuaq kigusivoq, kigutitaarpoq kikeerpoq kikiingavoq kikiak kikiak qinnilik kiissat mileqqortuut kikiappaa kikiappoq kikiattorpaa kikiattorpoq kikiattuuppaa kikiattuuppoq kikiattuuffigaa kikiaguppaa

kigdlûvoq kigdlordloqauna qilorqussoq kigdlormôrpoq kigdIormôrpâ kigdlornuvoq kigdlorpâ kigdluivoq kigdluigajugtoq kigdlũpâ kigdlũssivoq kigdlũssissoq kigdlûtigâ kigorpoq kigsarpoq kigsaut kigsautâ kigsautigâ kigsaupâ igdlugssamik nutâmik kigsáupavkit kigsáupavtigit perqigsiartorquvdlutit kigsautit kigssavik kigssaviarssuk kigssavaussaq, kigssuaussaq kigtorarpâ kigtorarpoq kigtorqaq kigtorqâ kigtoráupoq kigut (kîvâ) paornap kigutâ iperqap kigutâ kiguserfik kiguserivoq kigutaernaq kigutaitsoq kigutaussaq kigutigigsarpoq kigutigigsaut kigutinik saligutit kigutilik kigutiligssuaq kigusivoq, kigutitârpoq kikêrpoq kikîngavoq kikiak kikiak qivnilik kikissat milerqortût kikiagpâ kikiagpoq kikiagtorpâ kikiagtorpoq kikiagtũpâ kikiagtũpoq kikiagtûvfigâ kikiagúpâ

kikiaguppoq kikiagussaq qajaqat and saguttartoq kikissiuppaa kikissiuppoq kikkiik kikivaa (kiivaa) kikineq kikisaq or kikisimasoq kikkuleq allu kilak kilanneq kilaat kilappaa kilappoq kilanneq kilerpaa kilerpoq kilerneq iki kilippaa kiligaq kilinneq kiligaat kiligakkat kiligarpoq kiligarpai paarnat kiligakkat kiligaat kilitsigaa kilitsisiaq kiliorpaa, kiliortorpaa kiliortuut kilippaa kilippoq kilitsivoq kilisappoq kilisappaa kilisaat kiliterpaa kiliterivoq kiliterut kilitsivigaa kiliutaq kiliffak kilu, kilut kilummut kiluarpaa kiluarpoq kiluk kilua or kului qillaq kilulik kiluarpaa kiluarpoq kiluarterpaa

cf.

cf. cf.

cf.

pl. cf.

htr.

htr.

cf.

kikiagúpoq kikiagússaq qajaqat and savgútartoq kikíssiúpâ kikíssiúpoq kíkîk kikivâ (kîvâ) kikineq kikissaq or kikisimassoq kíkuleq agdlo kilak kilangneq kilait kilagpâ kilagpoq kilangneq kilerpâ kilerpoq kilerneq ike kiligpâ kiligaq kilingneq kiIigait kiligagkat kiIigarpoq kiligarpai paornat kiligagkat kiligaut kiIigtigâ kiIigtigssiaq kiIiorpâ, kiliortorpâ kiliortût kilípâ kilípoq kilitsivoq kilisagpoq kilisagpâ kiIisaut kiliterpâ kiliterivoq kiliterut kilitsivigâ kiIiutaq kilivfak kilo, kilut kilúmut kiluarpâ kiluarpoq kiluk kilua or kilue qitdlaq kilulik kiluarpâ kiluarpoq kiluarterpâ

kiluttooq kilukitsoq kilunngarpaa kilunngaaserpaa kimattuut kimattuutaa kimik kimeqarpoq kimippaa kimiggiserpoq kimigiiserfigaa kimittooq kimittuvoq, kimitusaarpoq kimittuvoq kimiippoq kimiillivoq kimiilisippaa kimillappaa kimillappoq kimillanneq kimitsappoq kimitsappaa kimitsassivoq kimmukarpoq, v. kit kina, kia kikkut kina piviuk kia arlarsi takuaa kia paataai atorpigit kina taamaaliortoq naluara kimi kikkunnit kimit kikkunnit kikkut kikkutigut kimut kikkunnut kimik kikkunnik kinami kiami kikkummi kinalikiaq kialikiaq kinaluunniit kinaluunniit aappariniarpara kialuunniit takunngilaa kina-una kia-una kimit-una kia-una qimmiaq kikkut-uku kinatoq, kiatoq kiatoq aapparilinga kinaavoq kinaagaluarpat soqutiginngilara

htr.

kilugtôq kilukitsoq kilúngarpâ kilúngauserpâ kimagtût kimagtûtâ kimik kimeqarpoq kimigpâ kimigîserpoq kimigîserfigâ kimigtôq kimigtuvoq, kimigtusârpoq kimigtuvoq kimĩpoq kimîtdlivoq kimîtdlisípâ kimitdlagpâ kimitdlagpoq kimitdlangneq kimitsagpoq kimitsápâ kimitsássivoq kímukarpoq, v. kit kina, kia kíkut kina piviuk kia ardlavse takuvâ kia pautai atorpigit kina taimailiortoq naluvara kime kíkúne kimit kíkúnit kíkut kíkutigut kimut kíkúnut kimik kíkúnik kiname kiame kíkúme kinalikiaq kialikiaq kinalũnît kinalũnit aipariniarpara kialũnit takúngilâ kina-una kia-una kimit-una kia-una qingmia kíkut-uko kinatoq, kiatoq kiatoq áparilinga kinauvoq kinaugaluarpat soqutigíngilara

kinaavit kiinaq kiinnat kiinaarpaa kiinaarpoq, kiinaaruppoq kiinaq, kiinaroq kiinalik kiinnappaa aqerluusara kiinnatsiaruk kiinappak, kiinarpak kiinaaleeraq kiinaannguvoq (upv.), kiinannguvoq kiinarpoq kiinarippoq kiinnarippoq orpik kiinnarissoq kiinarluppoq kiinnarluppoq kiinarsiorpaa kiinarsivaa kiinarsorpoq kiinnassarippoq kiinnerpoq kinaqut (kinerpoq) kinequt cf. kinaquserpaa kinerfippoq (kinivaa) kinerpoq immuk kinertoq suaasat kinertunngorlugit igassavatit kalitara kinertorsuuvoq kinersimavoq kinertoorpoq kinertoorama kineraa kinequt kinaqut cf. qamutit kinequserlugit kinequtaavoq kinequtigaa kinersarpaa kinersarpoq kinersaat kinerserpaa kinerserpoq kinnikut kivivaa pl. kinngaerit cf. kinippaa (kinerpoq) kinitaq, kinisaq kinippoq kinitsivoq htr. kiniorsarpaa kinivaa kinissivoq htr. kinnga, kissuma (kiga) kikku, kikkua pl.

kinauvit kînaq kĩnat kînaerpâ kînaerpoq, kînaerúpoq kînaq, kînaroq kînâlik kĩnagpâ aqerdlûssara kĩ̃natsiaruk kînagpak, kînarpak kînâlêraq kînãnguvoq (Up.), kînánguvoq kînarpoq kînarigpoq kĩ̃narigpoq orpik kĩ̃narigsoq kînardlugpoq kĩ̃nardlugpoq kînarsiorpâ kînarsivâ kînarssorpoq kĩ̃nassarigpoq kĩ̃nerpoq kinaqut (kinerpoq) kinequt kinaquserpâ kinerfigpoq (kinivâ) kinerpoq ímuk kinertoq suaussat kinertúngordlugit igásavatit kalitara kinertorssûvoq kinersimavoq kinertôrpoq kinertôrama kinerâ kinequt kinaqut qamutit kinequserdlugit kinequtauvoq kinequtigâ kinersarpâ kinersarpoq kinersaut kinerserpâ kinerserpoq kínikut (kivivâ) kínganerit kinípâ (kinerpoq) kinitaq, kinisaq kinípoq kinitsivoq kiniorsarpâ kinivâ kinissivoq kínga, kigssuma (kiga) kíko, kíkua

kissumaak takinnga, takikku, etc kinganeq (kiivaa) kinngeq kinnganeq (kiivaa) kinnganerit pl. kinnikut cf. kingippoq kingittoq kimmarpaa (kiivaa) kimmalippaa kimmequt (kiivaa) kimmequserpaa kimmernaq (kiivaa) kimmiaq (kiivaa) kimmiarpoq kimmiarpaa kimmisserpaa kimmivik kimmik kimmia kimmisarpaa kimmisaat kimmeqqoq aagiaq cf. kimmeqquut kingu siu cf. kingumut kingumuinnaq igitarigaluavut kingumut atuleqaavut kingoraq kingoraa kingoraanit ornippaa kingorarpaa saviga kingorarpara kingoraavoq htr. inortorpaa cf. kingoraarpaa, kinguaarpaa kingoraasivoq, kinguaarsivoq htr. kingoraarti, kinguaarti kingoraartaa, kinguaartaa kingoraartigaa, kinguaartigaa kingoqiuppoq kingoqquppaa kingoqqutsivoq htr. naasut kingoqqutsisut kingornuppaa kingornussivoq htr. kingornussisoq kingornussisussaq kingornussaq kingornussassaq kingornusseqat kingornusseqataa kingornuvoq, kinguniuvoq kinguleruppoq cf. kinguaavaa

kigssumâk takínga, takíko, etc kíngaq (kîvâ) kíngeq kínganeq (kiivâ), kínganerit kínikut kingigpoq kingigtoq kingmarpâ (kîvâ), kingmaligpâ kingmequt (kîvâ) kingmequserpâ kingmernaq (kîvâ) kingmiaq (kîvâ) kingmiarpoq kingmiarpâ kingmísserpâ kingmivik kingmik kingmia kingmigsarpâ kingmigsaut kingmerqoq âgiaq kingmerqût kingo sujo kingumut kingumuínaq igitarigaluavut kingumut atuleqâvut kingoraq kingorâ kingorânit ornigpâ kingorarpâ saviga kingorarpara kingoraivoq inortorpâ kingorârpâ, kinguârpâ kingorârsivoq, kinguârsivoq kingorârte, kinguârte kingorârtâ, kinguârtâ kingorârtigâ, kinguârtigâ kingorqiúpoq kingorqúpâ kingorqutsivoq naussut kingorqutsissut kingornúpâ kingornússivoq kingornússissoq kingornússissugssaq kingornússaq kingornússagssaq kingornússeqat kingornússeqatâ kingornuvoq, kinguniuvoq kingulerúpoq kinguaivâ

kinguaaq kinguai kinguaassivoq, kinguaassiorpoq kinguaasiut kinguarpaa kinguarpoq arlavut kinguarput nalunaaqutarput kinguartalerpoq kinguaappaa, kinguaamivaa kinguaamivoq kingulleq kingulliup tullia kingulliat or kingullersaat kingulliit kingullissat kingullermik kingullerpaamik kingulleeq kingulliia cf. siulleeq cf. kingullermeerpoq kingullermeerpaa kingullermeerlugu iluarsariassagit kingullerpaa taamani angugama aatsaat kingullerpara kingulliarsuk kingulliarsuit kingulliuppaa tamakku kingulliutitsiakkit kingulliuvoq nalunaaqutaq kingulliuvoq kinguleq kingulia qaammatip matuma kinguliani kingulii kinguleqarpoq kinguleraa, kinguleraa kinguleraq, kinguleqqiut, kinguleqqat, kinguleqqiutit pl. siuleraq cf. kinglerartorpoq, kinguleqqiutitorpoq kinguleriipput ukiut kinguleriit kinguleruppoq (N.G) kingornuvoq cf. kinguleruttui kinguliaqut uigukumiaq, naggat cf. kinguluppaa kingulummatigulli sapernuvugut kngumorsorpoq, kinguporsorpoq tunumorsorpoq cf. kingumorsuuppaa, kinguporsuuppaa kingumukarpoq, kingumoorpoq kinguneq kinguneri kingorna

kinguâq kinguai kinguâgssivoq, kinguagssiorpoq kinguâgssiut kinguarpâ kinguarpoq ardlavut kinguarput nalunaerqutarput kinguartalerpoq kinguáupâ, kinguaumivâ kinguaumivoq kingugdleq kingugdliup tugdlia kingugdliat or kingugdlersât kingugdlît kingugdligssat kingugdlermik kingugdlerpâmik kingugdlêq kingugdlîa sujugdIêq kingugdlermêrpoq kingugdlermêrpâ kingugdlermêrdlugo iluarsariásagit kingugdlerpâ taimane angugama aitsât kingugdlerpara kingugdliarssuk kingugdliarssuit kingugdliúpâ tamáko kingugdliutitsiákit kingugdliuvoq nalunaerqutaq kingugdliuvoq kinguleq kingulia qáumatip matuma kinguliane kingulê kinguleqarpoq kingulerâ, kingulerâ kinguleraq, kingulerqiut, kingulerqat, kingulerqiutit sujuleraq kingulerartorpoq, kingulerqiutitorpoq kingulerîgput ukiut kingulerît kingulerúpoq kingornuvoq kingulerútue kinguliaqut uigukumiaq, naggat kingulúpâ kingulungmatigutdle sapernuvugut kingumorssorpoq, kinguporssorpoq tunumorssorpoq kingumorssũpâ, kinguporssũpâ kingumukarpoq, kingumôrpoq kinguneq kingunere kingorna

kingarnagut kinguninnguagut kingunitsiaagut kingornani kingunitsinni kingunissinnut kingunissaq kingunerileraa kingunerpaa errukkat or errortat kinguernerpai kingunerivoq htr. kingunerivik kingunertuvoq kingunertugaa kingunikut pl. kingunikortorpoq kingunikusiorpoq kingunikusiorpaa, kingunikusiorfigaa kinguuppaa kingusippoq kingusinaarpaa kinguffappoq kinguffatsippaa ajortuliani kinguffatsippai kinguk kinguppak kinguppaat kingeneqarpoq kingugaq, kingunniku kingortooq (N.G) kingupput pl. kinnguvoq kinngusoqarpoq kinngujavoq kinnguajaappoq kinnguaqattaarpoq kiorpaa kippaq (kipivaat) kippassaa pilara kippaku kippakuuvoq kipparluku kipparippoq kippaarippaa kipparissortuuvoq annoraassaq kipparisortooq kipparpoq (kit) kiperivoq, kiperaaq (kipippoq) kiperiffigaa kipippoq kipilerpoq oqalualaarnerinik kipilerpunga kipilerfigeqara kipiluttuvoq, kipiluttorpoq kipiluttunarpoq kipiluttussutigaa, kipiluttuutigaa kipisavoq, kipitsappoq

kingornagut kingunínguagut kingunitsiâgut kingornane kingunivtine kingunivsínut kingunigssaq kingunerilerâ kingunerpâ errugkat or errortat kingunerpai kingunerivoq kingunerivik kingunertuvoq kingunertugâ kingunikut kingunikortorpoq kingunikusiorpoq kingunikusiorpâ, kingunikusiorfigâ kingũpâ kingusigpoq kingusinârpâ kinguvfagpoq kinguvfagtípâ ajortuliane kinguvfagtípai kinguk kingugpak kingugpât kingungneqarpoq kingugaq, kingungniko kingortôq kingúput kínguvoq kíngussoqarpoq kíngujavoq kíngujáipoq kíngussaqátârpoq kiorpâ kípaq (kipivâ) kípagssâ pilara kípako kípakûvoq kípardluko kíparigpoq kípârigpâ kíparigsortûvoq ánorâgssaq kíparigsortôq kíparpoq (kit) kiperivoq, kiperaoq (kipípoq) kiperivfigâ kipípoq kipilerpoq oqalualârnerinik kipilerpunga kipilerfigeqâra kipilugtuvoq, kipilugtorpoq kipilugtunarpoq kipilugtússutigâ, kipilugtûtigâ kipisavoq, kipitsagpoq

kipitsappaa kipitsatigaa nappaanni angajoqqaaminut kipitsatigaa kipivaa ajaappissat kipiniaruk oqaluusera kipigakku kipineqarpoq kipisaq kipinnguvoq kipiuippoq kipiuitsumik, kipisuitsumik kipingavoq kippuppaa soraaruppaa cf. kippunnagu suliaraa kipuppoq kipput kipputtartoq kippoq (kivivaa) kipput kiisa kiisami, kiisatuaq kiisami aasiit kisaq (kivivaa) kisarfik kisarpoq kisarpaa kissaq (kiak) kissarsuutip kissaa kissappoq assakka kissapput uunnappoq cf. kissappaa kissassarpaa kissassarippoq, kissajavoq kissassaat kissasserpaa kissarserpoq innermut kissasserpunga kissattarpaa kissattaat kissatippoq kissalaarpoq (N.G) kialaarpoq cf. kissalivoq kissarsorpoq kissarsorpaa kissarsuut kissarsuut qisuppaa kissaallak (S.G) kissaallappoq kiisartoq (kiivaa) kissartut kiserliorpoq (kisimi) kiserliorniaq kisermaaq kisermaappaa

kipitsápâ kipitsatigâ nápáune angajorqâminut kipitsatigâ kipivâ ajáupíssat kipiniaruk oqalûsera kipigavko kipineqarpoq kipissaq kipínguvoq kipiuípoq kipiuitsumik, kipisuitsumik kipungavoq kípúpâ soraerúpâ kípúnago suliarâ kipúpoq kíput kíputartoq kípoq (kivivâ) kíput kîsa kîsame, kîsatuaq kîsame âsît kisaq (kivivâ) kisarfik kisarpoq kisarpâ kíssaq (kiak) kíssarsûtip kíssâ kíssagpoq agssáka kíssagput ũnagpoq kíssagpâ kíssagsarpâ kíssagssarigpoq, kíssajavoq kíssagsaut kíssagserpâ kíssagserpoq ingnermut kíssagserpunga kíssagtarpâ kíssagtaut kíssagtípoq kíssalârpoq kialârpoq kíssalivoq kíssarsorpoq kíssarssorpâ kíssarssût kíssarssût qissugpâ kísâtdlak kíssâtdlagpoq kîssartoq (kîvâ) kîssartut kiserdliorpoq (kisime) kiserdliorniaq kisermâq kisermáupâ

kisermaallugu illu salippaa kisermaappaat kisianni kisianni tusarumanngilaq upperissanngilaa kisianni takuguniuk allamik ajornaqaaq kisianni savimmik uakkut kisianni kisianneqarpoq kisianneerutissaq kisiannili kisiannimi kisippoq kisigaa, kisiffigaa qissigaa cf. kisseerpoq kisseerfigaa kissiippoq, kissiitsorpoq kissuariarpoq kisimi, kisiat kisimik, kisiisa, kisivit pl. kisissi kisitta una kisiat pissavara kisivit tikiuppit kisinnut kisinni kisissinnit kiserluinnaq kiserluinnarmi kisimiippoq kisinngorpoq kisinngoruppaa kisinngoruppoq kisippai kisitsivoq htr. kisissaapput kisissaanngillat kisissaanngitsorsuit kisinneritsut kitsineq, kisitsisit kisitsit kiisorpoq (kiivaa) qimmeq kiisortoq kiisutorpaa (S.G) kiisortuusaq kit, kiti kiterput sikueruppoq kitaa isortikkiarpoq kitinnguatsinni kimmut kimmukarpoq kimmukaappaa kitaamiut killeq killia killiiit tikerup nagguaa killeq

kisermautdlugo igdlo saligpâ kisermáupât kisiáne kisiáne tusarumángilaq ugperísángilâ kisiáne takuguniuk avdlamik ajornaqaoq kisiane savingmik uvavkut kisiáne kisiáneqarpoq kisiánêrutigssaq kisiánile kisiánime kissigpoq kissigâ, kissigfigâ qigsigâ kissêrpoq kissêrfigâ kissĩpoq, kissîtsorpoq kissuariarpoq kisime, kisiat kisimik, kisîsa, kisivit kisivse kisivta una kisiat písavara kisivit tikiúpit kisivnut kisingne kisivsínit kiserdluínaq kiserdluínarme kisimĩpoq kisíngorpoq kisíngorúpâ kisíngorúpoq kisípai kisitsivoq kisigssáuput kisigssáungitdlat kisigssáungitsorssuit kisíneritsut kisitsineq, kisitsisit kisitsit kîsorpoq (kîvâ) qingmeq kîsortoq kîsutorpâ kîsortûssaq kit, kite kiterput sikuerúpoq kitâ isortíkiartorpoq kitínguavtíne kímut kímukarpoq kímukáupâ kitâmiut kitdleq kitdlia kitdlît tikerup navguâ kitdleq

killeraa killiaqut sinaakkut cf. kittaq (kipivaa) kiterpaa kiliterpaa cf. kitserivoq htr. kitserut kilitserut cf. kitsi ussissaat cf. kitsiterpaa ussissarpaa cf. kitsiterivoq htr. kitik kitigarpaa kitigarpoq kigarneq kitigaat killavaaq killavaarpaa killavaartoq, killavaartooq kitsarluppai, kitsarliorpai (kisippai) kitserpaa (kivivaa) kitserpai kitsippoq kitsimavoq kitsuppoq kitsumavoq kitsippoq kitsissut kiivaa qimmip kiivaanga qimmit kiivaat kiivoq kiipput kiisivoq htr. kiisippaa kiisippai kiitippoq kiverpaa (kivivaa) immerpaa cf. kiversimasoq kiviivoq htr. kiversarpaa kiffattarpaa (kivippaa) kiffattaq kiffaq kiffaavoq kiffaanngilaq kiffaraa kiffartorpoq kiffartorfigaa kiffartortigaa kiffartuuppaa kiffartuut kiffartuutaa

kitdlerâ kitdliaqut sinãkut kítaq (kipivâ) kiterpâ kiIiterpâ kíterivoq kíterut kilíterut kíte uvsigsaut kítiterpâ uvsigsarpâ kítiterivoq kitik kitigarpâ kitigarpoq kitigarneq kitigaut kitdlavâq kitdlavârpâ kitdlavârtoq, kitdlavârtôq kitsardlugpai, kitsardliorpai (kisípai) kitserpâ (kivivâ) kitserpai kitsípoq kitsimavoq kitsugpoq kitsumavoq kitsigpoq kitsigsut kîvâ qingmip kîvânga qingmit kîvât kîvoq kĩput kîsivoq kîsípâ kîsípai kîtípoq kiverpâ (kivivâ) ímerpâ kiversimassoq kivîvoq kiverssarpâ kivfagtarpâ (kivigpâ) kivfagtaq kivfaq kivfauvoq kivfáungilaq kivfarâ kivfartorpoq kivfartorfigâ kivfartortigâ kivfartũpâ kivfartût kivfartûtâ

kiffartuutigaa kiffalugaq, kiffalukak kiffiuppaa kiffiutippaa kiffiarpaa (kivivaa) kiffiaavoq htr. kiffiuppaa kiffiutigaa kigguppaa kiggumiaq, v. kissumiaq kivippaa, kivippaa kivitsivoq htr. kivitsippaa nuia kivitsippaa kivingavoq (kivivaa) kivivaa kivivoq kivisippaa kivissat (C.Y.) kivissivaa savini kivisivaa kikkarpaa (kiivaa) kikkaavoq htr. kikkuleq (kivivaa) killippaa killiivoq htr. itigarpaa cf. killissarippoq killissaavoq killissaanngilaq killinnarpoq oqaatsit killinnartut killorpaa (kipivaa) killlorpai killuivoq htr. killuuppaa killuut kinneq (kipivaa) kissarpaa (kipivaa) kissaavoq htr. kissalik kissaatit kissumiaq, kiggumiaq (kivippaa) kissumiaa kissumiarpaa, kiggumiarpaa kissumisserpaa, kiggumisserpaa kissumissiuppaa, kiggumissiuppaa kooqqerpaa (kuuk) qooqqerpaa cf. kooqqersorpaa qooqqersorpaa cf. kooqqiuppoq kooqqiunneq kooqqiumaneq kooroq qooroq cf. koorortooq

kivfartûtigâ kivfalugaq, kivfalukak kivfiúpâ kivfiutípâ kivfiarpâ (kivivâ) kivfiaivoq kivfiúpâ kivfiutigâ kivgúpâ kivgumiaq, v. kivssumiaq kivigpâ, kivípâ kivitsivoq kivigtípâ nuia kivigtípâ kivingavoq (kivivâ) kivivâ kivivoq kivisípâ kivíssat kivissivâ savine kivissivâ kivkarpâ (kîvâ) kivkaivoq kivkuleq (kivivâ) kivdligpâ kivdlîvoq itigarpâ kivdligssarigpoq kivdligssauvoq kivdligssáungilaq kivdlingnarpoq oqautsit kivdlingnartut kivdlorpâ (kipivâ) kivdlorpai kivdluivoq kivdlũpâ kivdlût kivneq (kipivâ) kivssarpâ (kipivâ) kivssaivoq kivssalik kivssautit kivssumiaq, kivgumiaq (kivigpâ) kivssumiâ kivssumiarpâ kivgumiarpâ kivssumísserpâ, kivgumísserpâ kivssumíssiúpâ, kivgumíssiúpâ kôrqerpâ (kûk) qôrqerpâ kôrqersorpâ qôrqersorpâ kôrqiúpoq kôrqiuneq kôrqiumaneq kôroq qôroq kôrortôq

qoorortooq cf. qôrortôq kristumiu kristumio kristumiut kristumiut kristumiutut kristumiutut kristumiussuseq kristumiússuseq kuanneq kuáneq kuanniliarpoq kuániliarpoq kuanniusaq kuániussaq kuerarpaa (kuuk) kuerarpâ (kûk) kueraavoq htr. kueraivoq kueraaffik kueraivfik kuuerpaa (kuuk) kûerpâ (kûk) kuuerussartaq kûerússartaq kuueerpoq kûêrpoq kuueerutigaa kûêrutigâ kullak kugdlak kullassuaq-una kugdlagssuaq-una kuuppoq, v. kuuk kûgpoq, v. kûk kussagaa kugsagâ kussappoq, kussaguppoq, kussagusuppoq, kussippoq kugsagpoq, kugsagugpoq, kugsagusugpoq kussassivoq kugsagsivoq kussagunnartoq kugsagungnartoq kussaq, kussattaq kugsaq, kugsagtaq kussakkut pl kugsákut kussarpoq (kuuk) kugssarpoq (kûk) kussartippaa kugssartípâ kussangajaaq kugssangajâq kussangavoq kugssangavoq kussiaq, kussineq, v. kuuk kugssiaq, kugssineq, v. kûk kussuppaa kugsugpâ kussuttarpaa kugsugtarpâ kusuppoq kugsugpoq kussugaq kugsugaq kussunneq kugsungneq kussuk kugssuk kussuppaa kugssugpâ kussukullaat (N.G) kugssukutdlât kuuguaaq kûguâq kuivaa (kuuk) kuivâ (kûk) kuivoq kuivoq isai kuipput issai kuíput kuisivoq htr. kuissivoq kuimavoq kuimavoq kuisimavoq kuisimavoq kuisimasut kuisimassut kusimanngitsut kuisimángitsut kuisippaa kuisípâ kuisippoq kuisípoq kuisittussaq kuisítugssaq kuisinneq kuisíneq kuisivaa kuissivâ kuisivik kuisiffik kuissivik, kuisivfik kuisiffia kuisivfia kuissut kuíssut kuitsivik kuitsivik kuveerpoq, kuipeerpoq kuivêrpoq, kuipêrpoq kujak kujak

kujaaq pilattuut kujaalik kujappaa kujammippaa kujapigaq kujapaaserpaa kujat kujataa kujataanit suli tusanngilagut kujataanit ornittariaqarpoq kujataa nasikkiartorallaak kujalleq, kujaleq kujalia aasiaat kujalii qeqertat kujallersaat kujaleraa kujammukarpoq kujarpasippoq kujasippoq kujasinneruvoq kujasik kujataamiu kujavarpoq kuuk kuunnguaq kuussuaq kuuppoq kuutorsuuvoq kuuttuinnanngorpoq kuugaarpoq kussiaq kussiorpoq kussiorpaa kussiugaq kussineq kukkaq kukkaajarpoq kukkaajaat kukkarnaq, kukkarnaaq kukkarpoq kukkaartorpaa kukkaartuut kukik kukilik kukiffak kukiffaajooq kukitsialik kukiusaq kukkilappaa, kukkilattorpaa kukkilattorpoq kukkilattuivoq kukkilaq kukkilattoriaq, kukkilattariaq kukkilagut kukkilagutilik kukkilit (kukkaq) kukkilivoq

htr.

kujâq pilagtût kujâIik kujagpâ kujangmigpâ kujapigaq kujapigausserpâ kujat kujatâ kujatânit sule tusángilagut kujatânit ornigtariaqarpoq kujatâ nasíkiartoratdlauk kujatdleq, kujaleq kujalia Ausiait kujaIê qeqertat kujatdlersait kujalerâ kujámukarpoq kujarpasigpoq kujasigpoq kujasingneruvoq kujasik kujatâimio kujavarpoq kûk kũnguaq kûgsuaq kûgpoq kûgtorssûvoq kûgtuínángorpoq kûgârpoq kugssiaq kugssiorpoq kugssiorpâ kugssiugaq kugssineq kúkaq kúkaiarpoq kúkaiaut kúkarnaq, kúkarnâq kúkarpoq kúkârtorpâ kúkârtût kukik kukilik kukigfak kukigfâjôq kukitsialik kukiussaq kúkilagpâ, kúkilagtorpâ kúkilagtorpoq or kúkilagtuivoq kúkilak kúkilagtoriaq, kúkilagtariaq kúkilagut kúkilagutilik kúkilit (S.G.) (kúkaq), kúkilivoq

kukkaajarpoq cf. kuukooq kuukoorpoq kuukkuooriarsuaq (kuuk) kuukkoortitsivoq kukuppaa qamutilik kukuppaa kukuppoq kukuttaat kukuutissaq, kukoqqaatissaq kuukujuk kukkukooq timmiaat cf. kukkuvoq kukkuaa kukkuneq kukkunersiorpoq kukkunersiorneq kukkunersiorpaa kukkutaarpoq kukkutooq kulavak kuulti kuultimik aatsitsisoq kuultiuvoq assammiu kuultiusoq kuultiterpaa kuultitigaq kuultiterivoq htr. kuluippoq pikkulerusaarpoq cf. kuulukujoorpoq kuluusiit kumak arferup kumaa qisuup kumaa qallunaat kumaat, kumaat tingisartut pississartoq cf. kumappoq kumappaat kumagaavoq kumagaalluni toquvoq kumassiorpoq kumaarpaa kumaarpoq kumangerpaa kumangerpoq kumangiutit pl. kumalluk kumattalik kumaassat pl. kumigarpaa (N.G) kumigartuutit, kumeersuit kumigaat, kumigaatit eqiterutit cf. kumillat kumippaa

kúkaiarpoq kûkôq kûkôrpoq kũkôriarssuak (kûk) kũkôrtitsivoq kukugpâ qamutilik kukugpâ kukugpoq kukugtaut kukûtigssaq, kukorqautigssaq kûkujuk kúkukôq tingmiaut kúkuvoq kúkuvâ kúkuneq kúkunersiorpoq kúkunersiorneq kúkunersiorpâ kúkutârpoq kúkutôq kulavak kûlte kûltimik augtitsissoq kûltiuvoq agssangmio kûltiussoq kûltiterpâ kûltitigaq kûltiterivoq kuluípoq píkuluersârpoq kûlukujôrpoq kulûsit kumak arferup kumâ qissûp kumâ, qavdlunait kumait, kumait tingissartut pigsigsartoq kumagpoq kumagpât kumagauvoq kumagauvdlune toquvoq kumagsiorpoq kumaerpâ kumaerpoq kumangerpâ kumangerpoq kumangiutit kumagdluk kumagtalik kumaussat kumigarpa kumigartûtit, kumêrssuit kumigaut, kumigautit pl., (eqiterutit) kumigdlat kumigpâ

kumippoq kumilappoq kumilannarpoq kummivoq kummivaat kummisaq kummineq kummertooq kunik kunippaa kunissivoq htr. kunipput kunissorpaa kuniorarpaa kunnippaa kuntorooq kuungavoq (kuuk) sarpingavoq cf. kuungasivoq kuungasorpoq cf. kuungasoorpoq kuungasoorlunga angusassaraluara uniorpara kunngi kunngip tullia kunngissaq kunngeqarfik, kunngiuffik kunngorpaa (kumak) kunngut, kumiut kuppeq kupperpoq kuppilerpaa (B.G.) kaporpaa cf. kuppilersippoq kaportippoq cf. kuupeeq kusagaa kusassarpoq kusasarpaa kusanarpoq kusanartuliorpoq kusanarsarpaa kuseq (kuuk) kutsimit aserorpoq kuserfigaa kuseriarpoq kuseriarneq kuseriartarpaa kuserpoq manna kusersorsuuvoq kusersorsuuvugut kuserneq kusernermik sininngilagut kusernerit kusersippaa kusersitassaaq kusugaq (kuuk) kusugaasaq

kumigpoq kumilagpoq kumilangnarpoq kúmivoq kúmivât kúmissaq kúmineq kúminertôq kunik kunigpâ kunigsivoq kunigput kunigsorpâ kuniorarpâ kúnipâ kuntorôq kûngavoq (kûk), sarpingavoq kûngasivoq kûngassorpoq kûngassôrpoq kûngassôrdlunga angussagssaraluara uniorpara kúnge kúngip tugdlia kúngigssaq kúngeqarfik, kúngiuvfik kúngorpâ (kumak), kúngut, kumiut kúpeq kúperpoq kúpilerpâ kaporpâ kúpilersípoq kaportípoq kûpêq kussagâ kussagsarpoq kussagsarpâ kussanarpoq kussanartuliorpoq kussanarsarpâ kuseq (kûk) kutsimit aserorpoq kuserfigâ kuseriarpoq kuseriarneq kuseriartarpâ kuserpoq mána kusersorssûvoq kusersorssûvugut kuserneq kusernermit siníngilagut kusernerit kusersípâ kusersitagssaq kusugaq (kûk) kusugaussaq

kuusuppoq (kuuk) kuusugaa unaara kuusugaara kusuppoq kusupak kusupaavoq kusupiuppoq kutaa kutaarpaa, kutaarfigaa kutappoq kutaappoq, kuttaappoq kuti (kuuk) kuseq kuterpoq kutuulavoq qorluulavoq kutsappoq (kujak) kutseraaq, kutserivoq kutsineq kuutseq kuutseerpoq kuutsiiaarpoq sukuutserpoq kuutsiiaat sukuutseq kutsit (kuseq) kutsisit kutsivoq, kutsisimavoq kutsiorpoq kutsiorfigaa kutsisippaa kutsisitaq kutsiffigaa, kutsissutigaa kutsiuutigaa kutsuk kutsukujoopoq kutsukujoorfik, kutsukujoorut kutsuusiaq kulloq kullorfik laaja, laajaq laajaavoq laajarsiorpoq laajarsivoq lal´ laaq laama liiveq liiviusaq maggorluk (maavoq) magguppaa mangupaa mallappoq (makippoq) mallattorneq mallak mallaavoq ittappoq mallerpoq (malik)

(N.G) cf.

cf.

(S.G) cf. cf. pl.

(S.G)

cf.

(S.G) (S.G) cf.

kûsugpoq (kûk) kûsugâ unâra kûsugâra kusugpoq kusupak kusupauvoq kusupiúpoq kutâ kutârpâ, kutârfigâ kutagpoq kutáipoq, kútáipoq kute (kûk) kuseq kuterpoq kutûlavoq qordlûlavoq kutsagpoq (kujak) kutseraoq, kutserivoq kutsineq kûtseq kûtsêrpoq kûtsîârpoq sukûtserpoq kûtsîaut sukûtseq kutsit (kuseq), kutsisit kutsivoq, kutsisimavoq kutsiorpoq kutsiorfigâ kutsisípâ kutsisitaq kutsivfigâ, kutsíssutigâ kutsiûtigâ kutsuk kutsukujôrpoq kutsukujôrfik, kutsukujôrut kutsûssiaq kuvdloq kuvdlorfik lâja, lâjaq lâjauvoq lâjarsiorpoq lâjarsivoq lálâq lâma lîuveq lîuviussaq maggordluk (mauvoq) maggúpâ mangúpâ magdlagpoq (makípoq) magdlagtorneq magdlak magdlauvoq igtagpoq magdlerpoq (malik)

malliorpoq malliukkaaq malliukkaarpoq mallorpaa (makippoq) malluppaa (malik) malluserpaa mapperpaa (makippoq) ammarpaa mappaarpoq mappersaqagaq, mappersigaq mappersakkat, mappersikkat mappikaarpoq mappikaartoq mappilappoq mappilavoq mappiiniut mappiuppaa massappaa (makippoq) massalaannguaq qerneraannguaq massalavoq massalippoq, massilippoq massippoq massiiminerluunniit ajorpoq massikarpoq massorpaa mallorpaa massulippoq ersarlippoq maakkippoq maattuvoq maassak mattak maannak maannaasaq maannivoq maannineq maappoq majorpoq majorpaa majorappoq majorassaarpoq majorarpoq majorarnartoq, majorariaq majoriaq, majoqqaq majorteqivoq majuarpoq majuariaq, majorajaaq majuartarfik majuartarfiit majuuppaa majuuppoq majuussivoq majuussorpai majuffapput majuffaseq majuffasillit

cf.

pl.

cf.

cf. cf.

cf.

pl.

htr.

magdliorpoq magdliúkâq magdliúkârpoq magdlorpâ (makípoq), magdlúpâ (malik), magdluserpâ magperpâ (makípoq), angmarpâ magpârpoq magpersagaq, magpersigaq, magpersagkat, magpersigkat magpikârpoq magpikârtoq magpilagpoq magpilavoq magpîniut magpiúpâ magssagpâ (makípoq) magssalãnguaq qernerãnguaq magssalavoq magssaligpoq, magssiligpoq magssípoq magssĩminerdlũnît ajorpoq magssikarpoq magssorpâ magdlorpâ magssuligpoq ersaligpoq maigkípoq maigtuvoq maigssak mátak mainak mainaussaq maingnivoq maingnineq máipoq majorpoq majorpâ majoragpoq majoragsârpoq majorarpoq majorarnartoq, majorariaq majoriaq, majorqaq majorteqivoq majuarpoq majuariaq, majorajâq majuartarfik majuartarfît majũpâ majũpoq majũssivoq majũssorpai majuvfagput majuvfaseq majuvfasigdlit

maqaasivaa, maqaasigaa maqaasisaqanngilanga maqaasineq maqaasinarpoq maqaasinaqaatit maqippoq maqippaa maqigiaq, maqqaq maqqerluppoq maqivoq maqisarpaa maqisaat milluut and nusuut maqippaa maqiterpaa maqiterivoq maqunnak maqulluk marulluk makkarpaa, maakkarpaa makiarpaa (makippoq) makiarpoq makiarneq erlaq makiarniku makialavoq makilalippoq makialitsippaa, makialiterpaa makippoq makittuuvoq makitippaa makiterpoq makittaq makittaqarpoq makittaqanngilaq makittarpoq makittarippoq napparippoq makittarissaat makitavoq inuk makitasooq makitassuseq makittatigaa makitajuippoq makiseq, makit makisia, makisaa makisermippaa makisequt makuppaa (makippoq) makutaq makunniupput makussivoq makkuppoq malaq malarpoq malartipaa malartaappoq

cf.

htr.

cf.

cf.

cf.

maqaissivâ, maqaissigâ maqaississaqángilanga maqaissineq maqaissinarpoq maqaissinaqautit maqigpoq maqigpâ maqigiaq, marqaq marqerdlugpoq maqivoq maqisarpâ maqisaut mitdlût and nusût maqípâ maqiterpâ maqiterivoq maqúnak maqugdluk marugdluk mákarpâ, máukarpâ makiarpâ (makípoq) makiarpoq makiarneq erdlaq makiarniko makialavoq makialigpoq makialigtípâ, makialiterpâ makípoq makítûvoq makitípâ makiterpoq makítaq makítaqarpoq makítaqángilaq makítarpoq makítarigpoq náparigpoq makítarigsaut makitavoq inuk makitasôq makitássuseq makítatigâ makitajuípoq makiseq, makit makisia, makisâ makisermigpâ makisequt makúpâ (makípoq) makutaq makuniúput makússivoq mákúpoq malaq malarpoq malartípâ malartáipoq

malangavoq malasiut malamuk, malamooq qaqulluk cf. malereq (malik) malerippaa maleritaq maleritaa maleritaraa maleqqiarpoq malernerpoq malerniippoq malersorpaa malersuivoq or malersorpoq htr. malersorput maleruarpaa maleruaavoq or maeruarnippoq htr. maleruarti maleruartaa seqernup maleruartaa maleruuppoq malik malissuaq ajornaqaaq malialaarpoq malialuppoq maliallerpoq maligaarsiorpoq malippaa oqaasia malinniassavarput malinnippoq htr. maligaq, malitaq maligassaq maligassiuivoq maligassiuilluarpoq maligassiuinerluppoq malittaraa malittariipput malitariissariaq malittarisassaq malitsi malittaa malitsigaa malingaarpoq malinnaavoq malinnaappaa malluppaa cf. malinnaatippaa malinguartoq malivoq ameq malivoq malimaarpaa meqqorissarpaa cf. malugaa malugaara asagaanga aatsaat malugilerpakka marluusut malugisaqanngilanga misigaa and sianigaa cf.

malangavoq malasiut malamuk, malamôq qaqugdluk malereq (malik) malerípâ maleritaq maleritâ maleritarâ malerqiarpoq malernerpoq malernĩpoq malerssorpâ malerssuivoq or malerssorpoq malerssorput maleruarpâ maleruaivoq or maleruarnigpoq maleruarte maleruartâ seqernup maleruartâ malerũpoq malik maligssuaq ajornaqaoq malialârpoq malialugpoq maliatdlerpoq maligârsiorpoq maligpâ oqausia malingniásavarput malingnigpoq maligaq, maligtaq maligagssaq maligagssiuivoq maligagssiuivdIuarpoq maligagssiuinerdIugpoq maligtarâ maligtarîgput maligtarîgsariaq maligtarissagssaq maligte maligtâ maligtigâ malingârpoq malingnauvoq malingnáupâ magdIúpâ malingnautípâ malinguartoq malivoq ameq malivoq malimaerpâ merqorigsarpâ malugâ malugâra asagânga aitsât malugilerpáka mardlûssut malugissaqángilanga misigâ and sianigâ

malummik malunnarpoq malunnaappoq malunnaat malussarpoq malussarippoq maluttarpoq maluttaappoq malugusuppoq mamma mammarpoq mamagoq maamajooq mamarpoq tikka mamarpoq mamaappoq mamaagaa mamaraa mamangaaq siilupi mamanngerpoq mamalerpaa mamarliivoq mamarliisoq mammaarpoq mamarsarpoq mamartorpoq, mamatorpoq mamatuliaq mammatappoq mamaat iviangeq mamaarpoq mami mamik maminga mamitorpoq mamippoq mamiavoq mamiaappoq mamiasarpaa, mamisarpaa mamilerpoq mamilippoq mamitsippaa suluni mamilitsippai mamitarpoq mamitserpaa mamiuippoq, mamitsuippoq mamiagaa mamianarpoq mamiasaarpaa mamiasaarutigaa mamiasuppoq mamiasuutigaa mamiatsappoq mamiatsaatigaa mammivoq mammineq

(S.G) cf.

htr.

(N.G) (N.G) cf.

(S.G)

(S.G)

malungmik malungnarpoq malungnáipoq malungnaut malugssarpoq malussarigpoq malugtarpoq malugtáipoq malugusugpoq máma mámarpoq mamagoq mâmajôq mamarpoq tivka mamarpoq mamáipoq mamaigâ mamarâ mamangâq sîlupe mamángerpoq mamardlerpâ mamardlîvoq mamardlîssoq mámârpoq mamarsarpoq mamartorpoq, mamatorpoq mamartuliaq mámatagpoq mamaut iviangeq mamârpoq mame mamik maminga mamitorpoq mamípoq mamiavoq mamiáipoq mamiasarpâ, mamisarpâ mamilerpoq mamiligpoq mamiligtípâ sulune mamiligtípai mamitarpoq mamitserpâ mamiuípoq, mamitsuípoq mamiagâ mamianarpoq mamiasârpâ mamiasârutigâ mamiasugpoq mamiasûtigâ mamiatsagpoq mamiatsautigâ mámivoq mámineq

kinguaasiut cf. mamoqqaaq mammoortpoq, marmoorpoq manna, matuma illup matuma qalia makku, makkua matumani matumaniitilluta matumannga matumannga aappaagumullu matumuuna maanna maannamit maannamut maanakkut maannakkumit maannakkumut maannatut or maannakkutut qanormaanna oqarpa maannangaaq maanngagaaq maani maannga maana maanga maniinnaq ippoq, maaniinnarmiippoq maanimiut, tamaanimiut maneq manermiut mannequsaaq (mimik) (N.G) issuk cf. manerak (manippoq) maneraavoq manerippoq manerissivoq manernaq (manippoq) manigorpaa (manivaa) manigorserpoq maniguuppoq maniguuffigaa maniguunnarpoq manippoq, manittorpoq manippoq manissarpaa manissaavoq htr. manissaat manissivoq manissuakaaq maniilaq maniillat maniilappoq maniippoq cf. maniippoq maniitsoq mannik manniliarpoq manniliorpoq

kinguâgssiut mamorqâq mámôrpoq, marmôrpoq mána, matuma igdlup matuma qalia máko, mákua matumane matumanîtitdluta matumánga matumánga áipâgumutdlo matumûna mãna mãnamit mãnamut mãnákut mãnákumit mãnákumut mãnatut or mãnákutut qanormãna oqarpa mãnangâq mãngangâq mâne mãnga mauna maunga mânĩnaq ípoq, mânĩnarmĩpoq mânimiut, tamânimiut maneq manermiut mánequssâq (mimik) igssuk manerak (manigpoq) manerauvoq manerigpoq manerigsivoq manernaq (manigpoq) manigorpâ (manivâ) manigorserpoq manigũpoq manigũvfigâ manigũnarpoq manigpoq, manigtorpoq manigpoq manigsarpâ manigsaivoq manigsaut manigsivoq manigsuakâq manîlaq manîtdlat manîlagpoq manĩpoq manĩpoq Manîtsoq mánik mániliarpoq mániliorpoq

mannissarpoq mannissiorpoq manivaa siunni manivaa assani manivai seqinermut manillugu silamut manivaa manivoq manilerpaa mannivigaa, manilerfigaa manioqqat (N.G) manu manoqut manormippaa manorlorpoq, manullorpoq mangappaa manngerpoq manngertoq manngertumineq manngertippaa manngertippoq manngertitsivoq htr. manngeqqak manngertorneq manngertornerpoq manngertorniiarpaa, manngertorneriarpaa manngikaajaaq (S.G) mangiarpoq (makipoq) mangiarpaa manngoq (maavoq) nuussuup manngua mannguppaa magguppaa cf. mannguppaa mangussak, mangusseq milliaq and alliaq cf. issiaataq cf. mangussappoq (N.G) manussaapaa (N.G) mannguk (maavoq) mannguppoq, manngorpoq manngorpaa, mannguppaa manngusserpaa aasserpaa cf. maraneq mararna marniuvoq marangavoq maralluk marulluk cf. marallunngorpoq maqqartappoq maqqallappoq maqqallassaat avaakkallassaat cf. maqqerluppoq marluk (malik)

mánigsarpoq mánigsiorpoq manivâ siúne manivâ agssane manivai seqinermut manivdlugo silamut manivâ manivoq manilerpâ mánivigâ, manilerfigâ maniorqat mano manoqut manormigpâ manordlorpoq, manutdlorpoq mangápâ mángerpoq mángertoq mángertumineq mángertípâ mángertípoq mángertitsivoq mángerqak mángertorneq mángertornerpoq mángertornîarpâ, mángertorneriarpâ mángikâjâq mangiarpoq (makipoq) mangiarpâ mángoq (mauvoq) Nûgssup mángua mángúpâ maggúpâ mángúpâ manguvsak (N.G.), manguvseq migdliaq and atdliaq igsiautaq manguvsagpoq manuvsáupâ mánguk (mauvoq) mángugpoq, mángorpoq mángorpâ, mángugpâ mángugserpâ augserpâ maraneq mararna maraniuvoq marangavoq maratdluk marugdluk maratdlúngorpoq marqatágpoq marqatdlagpoq marqatdlagsaut avãkatdlagsaut marqerdlugpoq mardluk (malik)

qeqertaq marluk umiat marluk aappariit marluk marloqiusat pl. marloralik marloraaqqaaq marloraapoq marloriarpoq marloriarpaa marloriarlunga taavunnarpunga marloriarlugu issukkaluarpara amerlasuut marloriagassat marlussaq marlussat marlussuit marlussuk marlukkuutaarpai marluliaq marluliat pl. marlulik, allaat marlulik umiarsuaq marlulik marlunngorpoq marlunngorput marlunngorpai marlunngortussat marluupput marluuppaat marluussipput htr. marluuttarissat pl. marluiit sakkutuut marluiit marneq (maqivoq) marniliorpoq marnusaq maarpoq, maalavoq marraq (maraneq) marraap isikkua puugutaq marraasaq marrarpaa iga marragaq marrarterpaa marrarterivoq htr. marrarterut marrangavoq marraat marrippoq marriorpoq marriortoq marriorfik marriuut marulluk, marujuk (maavoq) maralluk cf. marsivoq (masak) massa (manna) kamaataraanga massa annoraamik tunillarinni massa nalunngilatit taamaassasut massami

qeqertat mardluk umiat mardluk áiparît mardluk mardloqiussat mardloralik mardlorâqaoq mardlorârpoq mardloriarpoq mardloriarpâ mardloriardlunga tâvungnarpunga mardloriardlugo igssúkaluarpara amerdlasût mardloriagagssat mardlugssaq mardlugssat mardlugsuit mardlugsuk mardlúkûtârpai mardluliaq mardluliat mardlulik, autdlait mardlulik umiarssuaq mardlulik mardlúngorpoq mardlúngorput mardlúngorpai mardlúngortugssat mardlũput mardlũpât mardlũssíput mardlũtaríssat mardluvît sákutût mardluvît marneq (maqivoq) marniliorpoq marnussaq mârpoq, mâlavoq marraq (maraneq) marraup issíkua pûgutaq marraussaq marrarpâ iga marragaq marrarterpâ marrarterivoq marrarterut marrangavoq marraut marrípoq marriorpoq marriortoq marriorfik marriût marugdluk, marujuk (mauvoq) maratdluk marssivoq (masak) mássa (mána) kamáutarânga massa ánorâmik tunitdlarivne mássa nalúngilatit taimáisassut mássame

massakkut masak ila masassuaq matsamit masappoq qaaserpoq cf. masatserpaa masatserut masatserutit pl. masannaveeqqut masarlerpaa masarlerut masarsuk masik masigissoq masiluttoq masimmiu uukkap masimmiua masiannippoq mikiarnippoq cf. mattak maassak cf. mattallit mattarpoq maatarpaa mattarkarpoq mattaangavoq materti matertaa matu mattorlerpoq matoorpaa ajorliaa matoorpaa matoorsivoq ajortaanik matoorfigaa tr. h matserpaa matserfik matsiuppaa matuerpaa matuerfigaa matuuivoq htr. matuuisartoq matuersaaserfik matuersaaserfiit pl. parnaarsaat cf. matuersaat matuersaataa matuiuppaa matuiiffigaa mattuppaa mattuppoq mattuttoq mattuffik matuaa matusivoq htr. matusartoq matusiniarpoq matusiniut

mássákut masak ila masagssuaq matsamit masagpoq qauserpoq masagterpâ masagterut, masagterutit masangnavêrqut masardlerpâ masardlerut masarssuk masik masigigsoq masiIugtoq masingmio ûvkap masingmiua masiangnigpoq mikiarnigpoq mátak maigssak mátagdlit mátarpoq mátarpâ mátakarpoq mátângavoq materte matertâ mato mátordlerpoq matôrpâ ajortuliâ matôrpâ matôrsivoq ajortainik matôrfigâ matserpâ matserfik matsiúpâ matuerpâ matuerfigâ matûivoq matûissartoq matuersauserfik matuersauserfît parnaersaut matuersaut matuersautâ matuiúpâ matuîvfigâ mátúpâ mátúpoq mátútoq mátúvfik matuvâ matussivoq matussartoq matussiniarpoq matussiniut

mattuserpaa mattusersorpoq mattusersorneq mattusiuppaa mattut massaat cf. mattutissaq mattutissiaq matsatserpaa (masak) maangarpoq (maavoq) maavarpoq cf. maagaarpoq maajuppoq maajugaa maajunnarpoq maajujuippoq maajutuvoq neqiluarpoq and nerilaappoq cf. maajorluerpaa maajooq maakkarpoq, maakkaliorpoq (maavoq) maakkaliornarpoq, maakkarpoq maakkaliut maakkaliuutit maanaqquppoq (manna) tamaanaqquppoq maanaqquppaa maangaannaq maangaannaq inuuvoq maannarpoq, tamannarpoq maavoq maasaraq (S.G) maavarpoq, maavaarpoq maappoq maappaa maanneq makkorpoq makkorpaluppoq kammit makkorpaluttut makkuluppoq makkulutsitsivoq massak massarpaa (mamippoq) mamiasarpaa cf. massaat mattut cf. masserpaa mamitserpaa cf. massippoq, masseriarpoq mamiavoq cf. massimaarpoq massiippoq, masseriippoq mamiaappoq cf. massuppaa massussaq massuavoq matsuippoq mamiuippoq cf.

mátuserpâ mátusersorpoq mátusersorneq mátusiúpâ mátut mavsaut mátutigssaq mátutigssiaq matsagterpâ (masak) maugarpoq (mauvoq) mauvarpoq maugârpoq maujugpoq maujugâ maujungnarpoq maujujuípoq maujutuvoq neqiluarpoq and neriláipoq maujordluerpâ maujôq máukarpoq, máukaliorpoq (mauvoq) máukaliornarpoq, máukarpoq máukaliut máukaliûtit maunarqúpoq (mána), tamaunarqúpoq maunarqúpâ maungáinaq maungáinaq inûvoq maungnarpoq, tamaungnarpoq mauvoq maussaraq mauvarpoq, mauvârpoq máupoq máupâ máuneq mavkorpoq mavkorpalugpoq kangmit mavkorpalugtut mavkulugpoq mavkulugtitsivoq mavsak mavsarpâ (mamípoq) mamiasarpâ mavsaut mátut mavserpâ mamitserpâ mavsigpoq, mavseriarpoq mamiavoq mavsimârpoq mavsĩpoq, mavserĩpoq mamiáipoq mavssúpâ mavssússaq mavssuavoq mavtsuípoq mamiuípoq

mattuvoq maattuvoq and sisaavoq mattuvooq meeraq naalungiaq meeqqat meerassivoq merlaaq merlertoq meerarpaluppoq meeraajunnaarpoq merarput (mippoq) miaapput merfivoq meriarpoq meriarpaa meriarneq meriaraa nerisani tamaasa meriarai meriarnarpoq meriarnartoq meriarsarpaa meriarsaat merarnartoq meriannguvoq meriannguneq merianngunarpoq meqqoq meqqui nunap meqqui meqqerfik meqqerfii meqqorluppoq meqqorippoq meqqorissarpaa meqqorterpaa meqqorterutit meqqueruppoq, meqquippoq meqquitsoq meqquiarpaa aqisseq meqquiaannarpara meqqujooq meqqulik ameq meqqulik qallersaat meqqulik meqqulinngorpaa meqqulualik meqquppoq, meqqunippoq meqqusaalik meqqut meqqutaarserpoq meqqutaajarpoq meqqutaasalik meqqutaasarpoq meqquserpoq meqquserpaa meqqusivik

cf.

cf.

cf.

cf.

(S.G)

mavtuvoq (maigtuvoq and sisauvoq) mavtusôq mêraq nâlungiaq mêrqat mêragssivoq merdlâq merdlertoq mêrarpalugpoq mêraujungnaerpoq merarput (mípoq) miãput merfivoq meriarpoq meriarpâ meriarneq meriarâ nerissane tamaisa meriarai meriarnarpoq meriarnartoq meriarsarpâ meriarsaut meriarnartoq meriánguvoq meriánguneq meriángunarpoq merqoq merque nunap merque merqerfik merqerfê merqordlugpoq merqorigpoq merqorigsarpâ merqorterpâ merqorterutit merquerúpoq, merquípoq merquitsoq merquiarpâ aqigsseq merquiáinarpara merqujôq merqulik ameq merqulik qagdlersaut merqulik merqulíngorpâ merqulualik merqúpoq, merqunigpoq merqûssalik merqut merqutaerserpoq merqutaiarpoq merqutaussalik merqutaussarpoq merquserpoq merquserpâ merqusivik

merngorpoq merngortorpoq nikillaangavoq cf. mernguserpoq qasuerserpoq cf. meerpoq, meertorpoq merseraa mersernarpoq mersersaarpoq mersorpoq (meqqut) mersorpaa mersorfik mersortarfik mersorneq mersorneq mersorneq akussiaasaq mersorneri mersorniannguaq mersortigaa mersuuppa mersuut meerujuk meerujuuvoq meerujutsippoq meerujutseqinak meqqoq meqqua qasutsiaruk miaggoorpoq mianivoq mianeraa Guuti mianeralugu mianernarpoq mianersorpoq mianisaarpoq misissorpoq cf. mianersuuppaa mianisaarpoq mianersorpoq, misissorpoq cf. miaapput (mipput) merarput cf. milliaq alliaq, mannguseq cf. qalaseq cf. millialerpaa, millisserpaa millivoq (mikivoq) millivaa millilerpaa, millisarpaa, millisippaa millequt, millisaat millequserpaa, millisaaserpaa millilerut missivoq, v. minippaa missaq (N.G) qaqulluk cf. missik, missi missinga, missaa umiarsuit qeqertarsuup missaanniipput missingaa ajunngissiartornissarput tassa missigisassarput

merngorpoq merngortorpoq nukigdlângavoq mernguerserpoq qasuerserpoq mêrpoq, mêrtorpoq merserâ mersernarpoq mersersârpoq merssorpoq (merqut) merssorpâ merssorfik merssortarfik merssorneq merssorneq merssorneq akuvsiaussaq mersornere merssorniánguaq merssortigâ merssũpâ merssût mêrujuk mêrujûvoq mêrujugtípoq mêrujugteqinak mevqoq mevqua qasutsiaruk miaggôrpoq mianivoq mianerâ Gûte mianeralugo mianernarpoq mianerssorpoq mianisârpoq misigssorpoq mianerssũpâ mianisârpoq mianerssorpoq, misigssorpoq miãput (mípoq) merarput migdliaq atdliaq, manguvseq qalaseq migdlialerpâ, migdlísserpâ migdIivoq (mikivoq) migdlivâ migdlilerpâ, migdlisarpâ, migdlisípâ migdlequt, migdlisaut migdlequserpâ, migdlisauserpâ migdlilerut migsivoq, v. minípâ migssaq qaqugdluk migssik, migsse migssinga, migssâ umiarssuit qeqertarssûp migssânĩput migssigâ ajúngísiartornigssarput tássa migssigissagssarput

missiliorpaa ikerasaa missiliorparput missiliorlugu oqaasia missiliorlugu qulit missiliorlugit (or missigissaat) naapertorpaa cf. missiluuppaa missiluuppaa missingiut mittaq, v. minippaa mikkappoq, v. mikippaa mikiaq, mikigaq mikissat, mikikkat mikiarpoq immuk mikiartoq mikiarserpaa mikiartorpoq mikiarnippoq mikigaa, v. mikivoq mikippaa mikippoq htr. mikkappoq mikkappaa mikkattorpaa mikkattortippoq mikivoq mikisoq mikisunnguaq, mikisuara, mikisoralak, mikisoralaaq mikisoralaannguaq or mikisuaraarannguaq

migssiliorpâ ikerasâ migssiliorparput migssiliordlugo oqausia migssiliordlugo qulit migssiliordlugit (or migssigissait), nâpertorpâ migssiliũpâ míssiliũpâ migssingiut migtaq, v. minípâ míkagpoq, v. mikigpâ mikiaq, mikigaq mikíssat, mikigkat mikiarpoq ímuk mikiartoq mikiarserpâ mikiartorpoq mikiarnigpoq mikigâ, v. mikivoq mikigpâ mikigpoq míkagpoq míkagpâ míkagtorpâ míkagtortípoq mikivoq mikissoq mikissúnguaq, mikissuaraq, mikissoralak, mikissoralâq mikissoralãnguaq or mikissuarâránguaq

mikigaa akia mikigaajuk aaqqatikka mikigissavatit mikileraq mikisunnguanngorpaa milak nutalleq cf. milattooq milattuuvoq, milattuvoq milaqarpoq or milaavoq milakippoq milakulak, milakulaannguaq milakulappoq, milakulaannguarpoq milakulaaq milakulaarpoq miili tasersuaq tukimut sisamanik miileqarpoq milik kissarsuutip milinga mileqqortooq, milittakkaaq miligarpaa milippaa milippoq milittak

mikigâ akia mikigaiuk ârqatíka mikigísavatit mikileraq mikissúnguángorpâ milak nutavdleq milagtôq milagtûvoq, milagtuvoq milaqarpoq or milâvoq milakípoq milakulak, milakulãnguaq milakulagpoq, milakulãnguarpoq milakulâq milakulârpoq mîle taserssuaq tukimut sisamanik mîleqarpoq milik kíssarssûtip milinga milerqortôq, miligtákâq miligarpâ miligpâ miligpoq miligtak

milittaak, miligartaat milinngavoq milippaa miliuuni qulinik miliuunillit milorpaa miloriarpoq miloriarpaa miloriarneq miloriarnertut ungasississigisumik miloriarnertuneqqisaapput miloriuppaa miluppoq miluppaa miluttoq miluerpoq miluersippaa milugiak milutsi (S.G.) milutsippaa milutsitsivoq htr. milutsitsisoq milutsitsisaa milaamasoq miluuppoq umiatsiaat miluupput minarpoq minarpaa minaaq minaaraa minaappaa mini minivoq minittorneq umiatsiaap minittornera minillalavoq miniulavoq minik minippaa, minitserpaa minippaa, mittaraa minitsivoq, missivoq htr. minippoq minitaq, mittaq minngavoq (merfiuvoq) minngaappoq minngerivoq (minguk) minngerit (atisassat) minngerisit mingerpoq (up.) pissippoq cf. mingippaa mingiuppaa minneq (mikivoq) minnermik minnerpaaq minnerpaavoq minnerpaaraat minneruvoq

miligtaut, miligartaut milíngavoq milípâ miliûne qulinik miliûnigdlit milorpâ miloriarpoq miloriarpâ miloriarneq miloriarnertut ungasigsigissumik miloriarnertunerqisáuput miloriúpâ milugpoq milugpâ milugtoq miluerpoq miluersípâ milugiak milugte milugtípâ milugtitsivoq milugtitsissoq milugtitsissâ milâmassoq milũpoq umiatsiait milũput minarpoq minarpâ minâq minârâ mináupâ mine minivoq minigtorneq umiatsiaup minigtornera minitdlalavoq miniulavoq minik minigpâ, minigterpâ minípâ, migtarâ minitsivoq, migsivoq minípoq minitaq, migtaq míngavoq (merfivoq) míngáipoq míngerivoq (minguk) míngerit (atissagssat) mingerisit mingerpoq pigsigpoq mingigpâ mingiúpâ mingneq (mikivoq) mingnermik mingnerpâq mingnerpauvoq mingnerpârât mingneruvoq

minnerutippaa minnerutippoq minnaarpaa minngoq mingortuvoq minguk mingerpaa minguppoq minguttoq minguttoq mingutippaa mingutippoa minguippoq mingunnarpoq mingunnaappoq minguuvoq mingulertippaa mipperpoq mipperiaq mipperiarpoq nippaarput mippaariat mippoq mikkiartorpoq misarpoq misarpaluppoq misaqqarnaq miseraq, misoraq (misuppaa) misertorpoq miserartorpaa (neqi) misertorfigaa (miseraq) miserartorfik miseraasivik miserartorfik misiarpoq misiarfigaa miserrappaa misiuppaa miserratigaa misiutigaa misigaa malugaa and sianigaa misigaara asagaanga unnulersoq misiginngilara misigaaq misigittaappoq misiginngitsoorpoq misiginngitsoortippaa misigissut misinnarpoq misinnaatsoorpoq misissarippoq misissaariippoq misissorpaa misissuivoq misissorpoq misissuisoq

(up.)

cf.

cf. cf. cf.

htr.

mingnerutípâ mingnerutípoq mingnârpâ míngoq mingortuvoq minguk minguerpâ mingugpoq mingugtoq mingugtoq mingugtípâ mingugtípoq minguípoq mingungnarpoq mingungnáipoq mingûvoq mingulerterpâ míperpoq míperiaq míperiarpoq mípârput mípâriat mípoq míkiartorpoq misarpoq misarpalugpoq misarqarnaq miseraq, misoraq (misugpâ) miserartorpoq miserartorpâ (neqe) miserartorfigâ (miseraq) miserartorfik miserausivik miserartorfik misiarpoq misiarfigâ miserrápâ misiúpâ miserratigâ misiutigâ misigâ malugâ and sianigâ misigâra asagânga únulersoq misigíngilara misigaoq misigigtáipoq misigíngitsôrpoq misigíngitsôrtípâ misigíssut misingnarpoq misingnaitsôrpoq misigssarigpoq misigssarĩpoq misigssorpâ misigssuivoq misigssorpoq misigssuissoq

palasinik misissuisoq naalagaaffiup piinik misissuisoq sakkutuunik misissuisoq naalagaaffiup akissaataanik misissuisoq sorsuutinik misissuisoq misissujuippoq, misissuaappoq misissuuppaa mianersuuppaa cf. misilippaa misiligaavoq misiligaalluarpoq misiliivoq htr. misiligutigaa misiliiartortoq misoraq, v. miseraq misiuppaa (misiarpoq) miserrappaa cf. misiutigaa misuppaa misussivoq htr. misuppoq misutaasoq misuttaaviit pl., misuttaavissat, misuttaatissiat misuttaavissat aappaluttut or aappalaartut misuttaavissat tungujortut or tungujorsiat misuttaavissat sungaartut or sungarpalugtut misuppaa (mippoq) mitappaa inukkutigaa cf. mitallerpoq htr. mitallersigaa mitannarpoq mitaarpoq mitaaraa mitaarutserpoq mitaatigaa, mittatigaa mitaatiginnippoq, mittatiginnippoq htr. mitaatillerpaa, mittatillerpaa mitassippoq tissisaarpoq cf. mitassiffigaa miteq meqqit, mitit pl. miteraq miteeraq miterpoq miterniarpoq, mitsiarpoq mitersiorpoq, miterivoq mitertaq mitertaa mitiusaq mitillivoq (N.G) milloorpaa (milorpaa) milloorpaa millorivoq htr. milluut milluarpoq (miluppaa)

palasinik misigssuissq nâlagauvfiup pînik misigssuissoq sákutûnik misigssuissoq nâlagauvfiup akigssautainik misigssuissoq sorssûtinik misigssuissoq misigssujuípoq, misigssuáipoq misigssũpâ mianersûpâ misiligpâ misiligauvoq misiligauvdluarpoq misîlivoq misiligutigâ misilîartortoq misoraq, v. miseraq misiúpâ (misiarpoq) miserrápâ misiutigâ misugpâ misugsivoq misugpoq misugtaissoq misugtaivît pI., misugtaivigssat, misugtautigssiat misugtaivigssat augpalugtut or augpalârtut misugtaivigssat tungujortut or tungujorsiat misugtaivigssat sungârtut or sungarpalugtut missúpâ (mípoq) mitagpâ inúkutigâ mitagdlerpoq mitagdlersigâ mitangnarpoq mitârpoq mitârâ mitârutserpoq mitautigâ, mítatigâ mitautigingnigpoq, mítatigingnigpoq mitautigdlerpâ, mítatigdlerpâ mitavsípoq tivsisârpoq mitavsivfigâ miteq merqit, mitit miteraq mitêraq miterpoq miterniarpoq, mitsiarpoq mitersiorpoq, miterivoq mitertaq mitertâ mitiussaq mitigdlivoq mitdlôrpoq (milorpâ) mitdlôrpâ mitdlôrivoq mitdlût mitdluarpoq (milugpâ)

seqineq milluarpoq milluarpaa milluartaat milluartoq milluaat milluaavoq milluppoq milluarpoq cf. millugut, milluut millungavoq milluuserpaa millusukarpoq millusukarpaa mitsappoq, mitsarpoq (mikiaq) mitsasserpaa, mitsarserpaa mitsimavoq (mippoq) mitsuitsoq miffigaa missi tisaaq cf. missilivoq morfippoq (maraneq) marrippoq cf. moriippoq moreerpaa moreersivoq htr. moreersit moreersisaasaq moreersivik moriillivaa morparpoq morsuppoq morsuffigaa moorpoq, moortorpoq muuamaakkoq, muuamaarmiu Muuamaakkut pl. mussoorpoq sussuulavoq mulik, muli mulequt muluvoq mussutigaa mullutigaa cf. mumerpoq niperujoorpoq cf. mumik, mummi mummianiippoq, muminganiippoq mumippaa mumippoq pingasunik mumippunga mumissivoq htr. mumitippaa mumigut, mumiut mumippaa mumitsivoq htr. mumisippaa mimisiterpai

seqineq mitdluarpoq mitdluarpâ mitdluartaut mitdluartoq mitdluaut mitdIuauvoq mitdlugpoq mitdluarpoq mitdlugut, migdlût mitdlungavoq mitdlûserpâ mitdlusukarpoq mitdlusukarpâ mitsagpoq, mitsarpoq (mikiaq) mitsagserpâ, mitsarserpâ mitsimavoq (mípoq) mitsuitsoq mivfigâ mivse tissâq mivsilivoq morfípoq (maraneq) marrípoq morĩpoq morêrpâ morêrsivoq morêrsit morêrsisaussaq morêrsivik morîtdlivâ morparpoq morssugpoq morssugfigâ môrpoq, môrtorpoq mûamãkoq, mûamârmio Mûamãkut mugsôrpoq mugsûlavoq mulik, mule mulequt muluvoq mulússutigâ mutdlutigâ mumerpoq niperujôrpoq mumik, múme múmianĩpoq, muminganĩpoq mumigpâ mumigpoq pingasunik mumigpunga mumigsivoq mumigtípâ mumigut, mumiut mumípâ mumitsivoq mumisípâ mumisiterpai

mumitsit mumingavoq miminngavoq munngoq musaq (S.G.) musaasat (Amm.) mullortuvoq (muluvoq) mulluppaa mullutigaa na`aa na`aana na`na`na naffaq, nassaq (napivaa) naffarpoq, nassarpoq naaffik, v. naappoq naagga, naakka (Amm.) naaggali naaggalerujussuaq naaggaarpoq naaggaartut naaggaarfigaa naggat (naavaa) naggammik naggataa ullut naggatissaat naggatigaa naggammeerpoq naggaserpaa naggasiut naggataaq naggataamik naggataarpoq naggammeerpoq cf. naggataarluni tikeraarpaatigut naggataarluni naalagiartitsivoq naggateqatigiit pl. naggateqatigiipput naggateqatigiissarpai naggateqatigiissaavoq htr. naggorippoq (naavoq) naggorissarpaa naggorissaavoq htr. naggorissaasoq naggorissaat naggorissaaserpaa naggorluppoq nagguik nagguigaa naggueqatigaa naggueqatigiit liivikkut naggueqatigiit afrikamiut naggueqatigiissortaat naallerpaa, v. naappoq nallerpaa (nali) sallilikkat qaleriit illup qaa nallerpaat angajuni nallerpaa angerlarfissarput nallerpaa

mumitsit mumingavoq mumíngavoq múngoq mussaq mussaussat mutdlortuvoq (muluvoq) mutdlúpâ mutdlutigâ ná-a ná-auna na-na-na nagfaq, navssaq (napivâ) nagfarpoq, navssarpoq nâgfik, v. nâgpoq nâgga, nâgka nâggale nâggalerujugssuaq nâggârpoq nâggârtut nâggârfigâ naggat (nâvâ) naggámik naggatâ uvdlut naggatigssât naggatigâ naggámêrpoq naggaserpâ naggasiut naggatâq naggatâmik naggatârpoq naggámêrpoq naggatârdlune tikerârpâtigut naggatârdlune nâlagiartitsivoq naggateqatigît naggateqatigîgput naggateqatigîgsarpai naggateqatigîgsaivoq naggorigpoq (nauvoq) naggorigsarpâ naggorigsaivoq naggorigssaissoq naggorigsaut naggorigsauserpâ nagordlugpoq nagguvik nagguvigâ nagguveqatigâ nagguveqatigît Lîvíkut nagguveqatigît Afrikamiut nagguveqatigîgsortait nâgdlerpâ, v. nâgpoq nagdlerpâ (nale) sagdliligkat qalerît igdlup qâ nagdlerpât angajune nagdlerpâ angerdlarfigssarput nagdlerpâ

naaffik naaffigaa nassarpaa nassagaa nassarpoq htr. nassataq nassataqarpoq nassataraa nassaappaa naassaavoq (naavaa) naassaanngilaq inuuneq naassaanngitsoq naassanngitsumik nasseraq nasserarpoq nassippoq, nassikarpoq, v. nassivoq nassippaa (nassarpaa) nassitsivoq htr. nassiuppaa nassiussarsiaa nassiussivoq htr. nassiussivigaa nassivoq nusutsippoq cf. nassippoq nassikarpoq nassikaarpoq (S.G.) nassinarpoq nassoqippai assigiissippai cf. nassoqitsivoq htr. nassoqqippoq, v. nassuk nassuk nassoqqippoq nassulluppoq nassulik kaagussanik nassullit katattartunik nassulik nassummippaa nassummigarpaa nassummigarput nassummigaagajuppoq nassuusaq natsippoq (nakerpoq) natsikkiartorpoq natsimavoq matsimaasarpoq natsimisaarpoq nakkisaarpoq cf. natsissuppaa anorliliuppaa cf. nattoraq, natseraq nattoralik immap nattoralia (N.G) tarraleqisaaq cf. nattoralaaq nattoraliusaq

nâgfik nâgfigâ nagsarpâ nagsagâ nagsarpoq nagsataq nagsataqarpoq nagsatarâ nagsáupâ nâgssauvoq (nâvâ) nâgssáungilaq inûneq nâgssáungitsoq nâgssaungitsumik nagseraq nagserarpoq nagsigpoq, nagsikarpoq, v. nagsivoq nagsípâ (nagsarpâ) nagsitsivoq nagsiúpâ nagsiússarsiâ nagsiússivoq nagsiússivigâ nagsivoq nusugtípoq nagsigpoq nagsikarpoq nagsikârpoq nagsinarpoq nagsoqípai assigîgsípai nagsoqitsivoq nagssorqigpoq, v. nagssuk nagssuk nagssorqigpoq nagssugdlugpoq nagssulik kâgússanik nagssugdlit katagtartunik nagssulik nagssungmigpâ nagssungmigarpâ nagssungmigarput nagssungmigaigajugpoq nagssûssaq nagtípoq (nakerpoq) nagtíkiartorpoq nagtimavoq nagtimaussarpoq nagtimissârpoq nákissârpoq nagtíssúpâ anordliliúpâ nagtoraq, natseraq nagtoralik ímap nagtoralia tarraleqisâq nagtoralâq nagtoraliussaq

naappoq naatsoq naatsut naagaa qarlikka naagaakka naalivoq naalivaa naalisippaa naanaarpaa naavaa naasaqarpoq naallerpaa aataaq naallerparput naattarpaa suna naattalerpara naamavaa cf. naamavaa naamavoq htr. naamasaqarpoq narajussivoq cf. najak najaa naanni aleqaq cf. najassiaq najassiaa najattaarpoq najangarpoq naajavoq (naavaa) najorpaa (naavaa) najorsivoq htr. ullut pingasut tupamik najorsinngilanga najorsippaa najorpilik najorsittaat najorsunnarpoq najuuppaa najuussivoq htr. najorpaa najorpoq or najuivoq htr. najuivoq narornippoq, najorliivoq or najuivoq najortigaa najugaq najukkakka najugaraa najoqqut najoqqutaraa najugassaaruppoq najummappoq najummatserpoq najummivaa najumminnippoq htr. najummisigaa najussimanarpoq ajussimaasarnarpoq najorpoq

náipoq naitsoq naitsut naigâ qardlíka naigãka nailivoq nailivâ nailisípâ nainârpâ naivâ naissaqarpoq naigdlerpâ âtâq naigdlerparput naigtarpâ suna naigtalerpara naimavâ naimavâ naimavoq naimassaqarpoq narajugsivoq najak najâ náine aleqaq najagsiaq najagsiâ najagtârpoq najangarpoq nâjavoq (nâvâ) najorpâ (naivâ) najorsivoq uvdlut pingasut tupamik najorsíngilanga najorsípâ najorpilik najorsítaut najorungnarpoq najũpâ najũssivoq najorpâ najorpoq or najuivoq najuivoq najornigpoq, najordlîvoq or najuivoq najortigâ najugaq najugkáka najugarâ najorqut najorqutarâ najugagssaerúpoq najúmagpoq najúmagterpoq najúmivâ najúmingnigpoq najúmissigâ najúsimanarpoq najúsimaussarnarpoq najorpoq

najortippaa najortippoq niorpoq najungavoq niungavoq najuppaa ilullivaa najuppoq najukallit naaq naamineq naakka or nassakka nai or naavi naqippoq nuna naqittoq naqerloq naqillivoq naqillisarpaa, naqillisippaa naqinneq naqinneqarpoq naqinnilerpaa naqinnerlunneq naqinneq nunap naqinnera naqippaa naqitsivoq naqissuserpaa naqissut naqitarivaa naqitarut naqitaruserpaa naqittarpaa naqittaavoq naqittaavik naqittaarivoq naqittaat naqiterit, naqiterut naqiterivik naqitigaq naqitikkat nuummi naqitikkat naqitsit naqitsivik nakappoq anori nakakkiartorpoq nakkakaavoq nakkalatserpai nakkalatserut nakkaalaniku nakkaalavoq, nakkalavoq nakalatsivoq nakangavoq nakkangavoq nakkaavaa nakkaavoq qaqqaq nakkaavoq nakkaasaq

cf.

cf.

htr.

htr.

(N.G)

najortípâ najortípoq niorpoq najungavoq niungavoq najugpâ ilugdlivâ najugpoq najukatdlit nâq nâmineq nãka or nássáka nai or nâve naqigpoq nuna naqigtoq naqerdloq naqigdlivoq naqigdlisarpâ, naqigdlisípâ naqíneq naqíneqarpoq naqínilerpâ naqínerdlungneq naqingneq nunap naqingnera naqípâ naqitsivoq naqíssuserpâ naqíssut naqitarivâ naqitarut naqitaruserpâ naqítarpâ naqítaivoq naqítaivik naqítârivoq naqítaut naqiterit, naqiterut naqiterivik naqitigaq naqitigkat Nûngme naqitigkat naqitsit naqitsivik nakápoq anore nakákiartorpoq nákakâvoq nákalagterpai nákalagterut nákâlaniko nákâlavoq, nákalavoq nakalatsivoq nakangavoq nákangavoq nákaivâ nákaivoq qáqaq nákaivoq nákaissaq

nakkariaq nákariaq nunakkut aqqutaa arlalinnik nakkariaqarpoq nunákut avqutâ ardlalingnik nákariaqarpoq kangerluk taanna umiartorfigineq ajornangajappoq nakkariaqarnermut umiartorfigineq ajornangajagpoq nákariaqarnermut kangerdluk táuna nakkariikkut nákarĩkut nakkarpoq nákarpoq tuia nakkarpoq tuvia nákarpoq nappaatini nakkaatigaa nápautine nákautigâ nakkarfigaa nákarfigâ nakkartippaa nákartípâ nakkartitsivoq htr. nákartitsivoq nakkartoorpoq nákartôrpoq nakkartitsivoq cf. nákartitsivoq nakassariaq nakássariaq nakassarpoq nakássarpoq nakataq, nakatassaq nakataq, nakatagssaq nakatarpoq nakatarpoq nakatarfik nakatarfik nakataapput nakatáuput nakkaallappoq nákâtdlagpoq nakkaallatsippaa nákâtdlagtípâ nakallorpaa nakatdlorpâ nakkaappoq nákáupoq naakka, v. naakigaa nãkâ, v. nâkigâ nakasuk nakasuk nakasukippoq nakasukípoq nakasunnaaq nakasungnâq nakasunnai nakasungnai nakasuusaq nakasûssaq nakerpoq nakerpoq nakeraa nakerâ nakerinngilaa nakeríngilâ nakerisarsiorpoq nakerissarsiorpoq nakersapaa nakersarpâ nakersaat (N.G) nakersaut nakertippoq, nakersivoq nakertípoq, nakersivoq nakerut nakerut avataaq cf. avatâq naakkigaa, naakkaa nãkigã, nãkâ naakkinginnippoq htr. nãkingnigpoq naakkittaappoq nãkitáipoq naakkittaarajuppoq, naakkisarajuppoq nãkigtarajugpoq, nãkissarajugpoq naakkinarpoq nãkinarpoq naakkinnituliaq nãkingnigtuliaq naakkinnittulivoq nãkingnigtulivoq naakkinnittuliffigaa nãkingnigtulivfigã naakkinninneq, naakkinnissuseq nãkingningneq, nãkingnigssuseq naakkinninnera nãkingningnera naakkinninneri nãkingningnere naakinniuippoq nãkingniuípoq naakkisaagajuppoq nãkissaigajugpoq naakisaarpoq nãkisârpoq naakkisaarfigaa nãkisârfigâ nakiippoq (nakerpoq) nakĩpoq (nakerpoq) nakkisaarpoq, nakkisaartarpoq nákissârpoq, nákissârtarpoq natsimisaarpoq cf. nagtimissârpoq nakivoq nakivoq nakiavoq, nakiatitsivoq nakiavoq, nakiatitsivoq

nakimavoq nakimmappoq, nakimmarpoq nakimmatigaa, nakimassutigaa nakimatitsivoq nakiatitsivoq cf. ernitsorluppoq cf. nakimmaappaa taamaatippaa cf. nakkoraa nakkoriippoq, nakkorusuppoq nakorsaq (nakuaq) kigutinik nakorsaq nersutit nakorsaat nakorsarpaa nakorsaavoq htr. nakorsaavik napparsimmavik cf. nakorsaasiorpoq nakorsaasiortoq nakorsaasiorfik nakorsaat, nakorsaatissaq nakorsaatissippaa nakuaq, nakuarsuaq nakuarsuuvoq nakuippoq sanngiippoq and qajannarpoq cf. nakussappoq nakussassarpaa, nakussatsippaa nakussassarpoq nakussatsippoq nakussassaat nakussassaatigaa nakuuserpoq nakuuserfigaa angutaaserfigaa cf. nakuuvoq nakuvoq nakunaq (N.G) oquutaq, qulassaq cf. nakungavoq ikkungavoq cf. nakuniarpoq nakuniarnarpoq nakuniuppaa nakkuppaa nakkutigaa nakutippaa naalappoq imminut naalappoq naalappaa naalagaq illup naalagaa nunap naalagaa umiarsuit naalagaat sakkutuut naalagaat naalagarsuaq

nakimavoq nakímagpoq, nakímarpoq nakímatigâ, nakimássutigâ nakimatitsivoq nakiatitsivoq ernitsordlugpoq nakímaupâ taimaitípâ nákorâ nákorîpoq, nákorigtáipoq nákorusugpoq nakorsaq (nakuaq) kigutinik nakorsaq nerssutit nakorsât nakorsarpâ nakorsaivoq nakorsaivik náparsímavik nakorsausiorpoq nakorsausiortoq nakorsausiorfik nakorsaut, nakorsautigssaq nakorsautigssípâ nakuaq, nakuarssuaq nakuarssûvoq nakuípoq sángĩpoq and qajangnarpoq nakússagpoq nakússagsarpâ, nakússagtípâ nakússagsarpoq nakússagtípoq nakússagsaut nakússagsautiga nakûserpoq nakûserfigâ angutauserfigâ nakûvoq nakuvoq nakunaq oqûtaq, qulagssaq nakungavoq íkungavoq nakuniarpoq nakuniarnarpoq nakuniúpâ nákúpâ nákutigâ nakutípâ nâlagpoq ingminut nâlagpoq nâlagpâ nâlagaq igdlup nâIagâ nunap nâIagâ umiarssuit nâIagât sákutût nâlagât nâIagarssuaq

naalagarsuit nâlagarssuit naalagaraa nâIagarâ naalagarsiorpoq nâlagarsiorpoq naalagarsiorfigaa nâIagarsiorfigâ naalagarsiortippaa nâlagarsiortípâ naalagaaneq nâlagauneq sakkutuut naalagaaneraat sákutût nâIagaunerat naalagaaniarpoq nâlagauniarpoq naalagaavoq nâlagauvoq naalagaaffik nâIagauvfik naalagaaffigaa nâlagauvfigâ naalagaassuseq nâIagáussuseq naalagaassusia nâlagáussusia naalaffik nâlagfik naalagiaq nâlagiaq naalagiarpoq nâlagiarpoq naalagiarfik nâIagiarfik oqaluffik cf. oqalugfik ajoqip illua naalagiarfigisarparput ajoqip igdlua nâIagiarfigissarparput nalunaaqutaq qulinngortoq naalagiarfiusarpoq nalunaerqutaq qulíngortoq nâIagiarfiussarpoq naalagiartitsivoq nâIagiartitsivoq naalakkerpaa nâlagkerpâ naalakkerpakkit allaqqullutit nâIagkerpavkit autdlarquvdIutit naalakkersorpaa nâlagkersorpâ naalakkersuivoq htr. nâlagkersuivoq naalakkersuisut naalakkiutaat nâIagkersuissut nâIagkiutait nunap naalakkersornera or nunap naalakkersorneqarnera nâIagkersornera or nunap nâIagkersorneqarnera nunap naalakkersuinera nâlagkersuinera naalakkersuut nâlagkersût naalakkisaarpoq nâlagkisârpoq naalakkisaarfigaa nâIagkisârfigâ nalakkisaartippaa nâIagkisârtípâ naalakkiut nâlagkiut naalasseriarpoq nâlagseriarpoq naalasseriippoq nâlagserĩpoq naalatsi nâlagte naalattaa nâIagtâ naalatsigai nâIagtigai naalatsigitippaa nâIagtigitípâ suut tamaasa tassumunnga naalatsigitippai sût tamaisa táussumúnga nâIagtigitípai naalaannarpoq nâláinarpoq naalaannarpaa nâIainarpâ naalaaserluppoq nâlaiserdlugpoq naalaalliorpoq, naalanngersorpoq nâlaitdliorpoq, nâlángerssorpoq naalannaarpaa nâlangnârpâ naalannarpoq nâlangnarpoq naalannassuseq nâIangnássuseq naalannassusia nâIangnássusia naalannarsivoq nâlangnarsivoq naalannarsili nâIangnarsile naalannaat nâlangnaut naalanneq, naalassuseq nâlangneq, nâlagssuseq naalannginneq, naalanngissuseq nâlángíneq, nâlángíssuseq naalaqqutooq nâlarqutôq naalaqutuuvoq nâIarqutûvoq naalaarpoq nâlârpoq naalaarpaa nâlârpâ

naalaruluppoq nâlarulugpoq nalaarpaa (nali) nalârpâ (nale) nalaarsorsaarpaa nalârssorsârpâ nalaarpoq (nalavoq) nalârpoq (nalavoq) nalaasaarfik nalaussârfik nalaappaa (nali) naláupâ (nale) paarpaa and naapippaa cf. pârpâ and nâpípâ nalaatsorpoq nalautsorpoq nalaatsorneq nalautsorneq nalaatsorfigaa nalautsorfigâ nalavoq nalavoq nalalluarpoq nalavdluarpoq nali, nalik nale, naIik nalinga nalinga isima nalaat issima nalât allaneri ullup nalaanut ersipput agdlangnere uvdlup nalânut erssíput umiarsuit iluliarsuup nalaaniipput umiarssuit iluliarssûp nalânĩput ippassaq tamatuma nalaagut igpagssaq tamatuma nalâgut naleqarpoq naleqarpoq naleqanngilaq naleqángilaq nappaataa nalissaqartinngilarput nápautâ naligssaqartíngilarput naligaa naligâ ataaseq naligaa atauseq naligâ naleraq naleraq innajuattoq nattoralinnguatigut nuillugu tassa naleraaivnajuagtoq nagtoralínguatigut nuivdlugo tassa nalerâ naleqqat nalerqat nalerarpaa nalerarpâ palasip aallarnera nalerarlugu tikippunga palasip autdlarnera nalerardlugo tikípunga nalerippoq nalerípoq naleripput naleríput nalerisarpaa nalerisarpâ nalerisarpai nalerisarpai naleqqatigiipput nalerqatigîgput naleqqerpaa nalerqerpâ naleqqiuppaa nalerqiúpâ iga naleqqiuppaa iga nalerqiúpa naleqquppaa nalerqúpâ naleqquppoq nalerqúpoq naleqqutua nalerqútua nalequtsippaa nalerqútípâ nalequtsivigaa nalerqútsivigâ nalerumavoq nalerumavoq naligiipput naligîgput nalikkaaq nalíkâq nalikkagut, nalikkak (N.G) nalíkagut, nalíkak nalikkaajarpoq nalíkaiarpoq nalinginnaq nalingínaq nalinginnat nalingínait inuit nalinginnaat inuit nalingínait nalinginnaq piumasoq nalingínaq piumassoq nalinnginnarnut atugassaavoq nalingínarnut atugagssauvoq nalinginnaavoq nalingínauvoq nalinginnaatippaa nalingínautípâ nalinginnaq iliorpoq nalingínaq iliorpoq nalinginnaraa nalingínarâ nalinginnarpoq nalingínarpoq nalinginnarsiorpoq nalingínarsiorpoq

nalimmappaa nalimmappoq nalimmatserpaa nalimmatserut nalu naloqquppaa naloqquppoq naloqqutsivoq htr. nalornivoq nalornivaa nalorninngilaa nalorninarpoq nalorsarpoq nalorsippaa, nalorsitsaarpaa ajorsippoq and ajorsitsaarpoq cf. nalorsitsaarut naloraarpoq (naluppoq) naloraariaq naloraariaannavoq naloraarusilik naloraarutit naluersorpaa (nalu) naluppaa, naluppaa nalussivoq htr. nalutaq naluppoq naluttorpoq naluumavoq nalunarpoq (nalu) nalunartoq siunissaq nalunartorsuuvoq nalunanngilaq nalunarumaanngilaq nalunarunnaarpoq nalunarunnaarsippaa nalunaarpoq nalunaarpaa nalunaarsivoq htr. nalunaarfigaa nalunaarasuartaat nalunaaqqut nalunaaqqutaq nalunaaqquttap kiinaasaa nalunaaqqutigaa, nalunaaqqutaraa anori kisiat nalunaaqqutaralugu ingerlavugut nalunaaqqutiliorpoq nalunaaqqutserpaa nalunaaqqutsiorpoq nalunaaqqutsiortoq nalunaaqqutsiaq tassa naluanaaqqutsiara nalunaarsippaa nalunaarsorpaa nalunaaruppaa, nalunaarsuppaa nalunaarut nalunaarutigaa nalunaajarpaa

nalingmagpâ nalingmagpoq nalingmagterpâ nalingmagterut nalo nalorqúpâ nalorqúpoq nalorqutsivoq nalornivoq nalornivâ nalorníngilâ nalorninarpoq nalorssarpoq nalorssípâ, nalorssitsârpâ ajorssípoq and ajorssitsârpoq nalorssitsârut nalorârpoq (nalugpoq) nalorâriaq nalorâriáinauvoq nalorârusilik nalorârutit naluerssorpâ (nalo) nalugpâ, nalúpâ nalugsivoq nalutaq nalugpoq nalugtorpoq nalûmavoq nalunarpoq (nalo) nalunartoq sujunigssaq nalunartorssûvoq nalunángilaq nalunarumãngilaq nalunarungnaerpoq nalunarungnaersípâ nalunaerpoq nalunaerpâ nalunaersivoq nalunaerfigâ nalunaerasuartaut nalunaerqut nalunaerqutaq nalunaerqútap kînaussâ nalunaerqutigâ, nalunaerqutarâ anore kisiat nalunaerqutaralugo ingerdlavugut nalunaerqutiliorpoq nalunaerqutserpâ nalunaerqutsiorpoq nalunaerqutsiortoq nalunaerqutsiaq tássa nalunaerqutsiara nalunaersípâ nalunaerssorpâ nalunaerúpâ, nalunaerssúpâ (S.G.) nalunaerut nalunaerutigâ nalunaiarpâ

nalunaajaavoq htr. nalunaajaasoq nalunaajaaffigaa nalunaajaappaa nalunaajaat nalunaajaatigaa naalungiaq naalungiarsuk, naalungiannguaq naluvoq (nalu) ipunneq naluvoq Guutimik nalusoq naluaa matu iluarsarneq naluaa nalujunnaarpoq nalujunnaarpaa nalujunnaarutigaa nalunngilaq nalunngilaa nalunnginneq, nalunngissuseq tarnima nalunngissusia nalusaqanngilaq Guutip nalusaqanngissusia nalussarpoq nalussarpaa naammappoq kamikka naammapput naammattumik naammagaa kamikka naammagaakka simini naammagaa Guutip atoqqusai naammagaakka naammagittarpoq naammagittaappoq naammassivoq naammassivaa naammassiavoq naammassissuppaa naammatsippaa uunga naammatillugu kipissavat naammatillugu akilinngilat naammatsippoq naamattoorpaa aallassasoq naammattoorpara naammattoorpoq naammaannarpoq naammaannartumik naammaqut, naammaat naammaqutissaq, naammaatissaq tassa akiata naammaqutissaa naammaqutigaa, naammaatigaa naammaquserpaa naammaqusiuppaa tuilissannut naammaqusiuppara naammappoq naami, naamik (naak) ornissanngilakkit akileraluarummaluunniit naami naamerluinnaq

nalunaiaivoq nalunaiaissoq nalunaiaivfigâ nalunaiáupâ nalunaiaut nalunaiautigâ nâIungiaq nâlungiarssuk, nâlungiánguaq naluvoq (nalo) ipungneq naluvoq Gûtimik nalussoq naluvâ mato iluarsarneq naluvâ nalujungnaerpoq nalujungnaerpâ nalujungnaerutigâ nalúngilaq nalúngilâ nalúngíneq, nalúngíssuseq tarnima nalúngíssusia nalussaqángilaq Gûtip nalussaqángíssusia naluvssarpoq naluvssarpâ nãmagpoq kamíka nãmagput nãmagtumik nãmagâ kamíka nãmagãka simine nãmagã Gûtip atorqussai nãmagãka nãmagigtarpoq nãmagigtáipoq nãmagsivoq nãmagsivâ nãmagsiavoq nãmagsíssúpâ nãmagtípâ ûnga nãmagtitdlugo kipísavat nãmagtitdlugo akilíngilat nãmagtipoq nãmagtôrpâ autdlásassoq nãmagtôrpara nãmagtôrpoq nãmáinarpoq nãmáinartumik nãmaqut, nãmaut nãmaqutigssaq, nãmautigssaq tássa akiata nãmaqutigssâ nãmaqutigâ, nãmautigâ nãmaquserpâ nãmaqusiúpâ tuviligssavnut nãmaqusiúpara nãmáupoq nâme, nâmik (nauk) ornísángilavkit akileraluarungmalũnît nâme nâmerdluínaq

naamerluinnaqqinnaaq (N.G) nâmerdluínarqingnâq nannannaarpoq (na' aa) nánánârpoq (ná-â) nannerivoq (nanu) nánerivoq (nano) nanerpaa nanerpâ naneqqajaqaakkit nanerqajaqâvkit naniivoq htr. nanîvoq nanertippaa nanertípâ nanequt nanequt naneqquserpaa nanerquserpâ nanertorpaa nanertorpâ nanertugaavoq nanertugauvoq nanertortigaa, nanertugaassutigaa, nanertorneqaatigaa nanertortigâ, nanertugáussutigâ, nanertorneqautigâ nanertuut nanertût nanertuutaavoq nanertûtauvoq naneruaq (nanivaa) naneruaq (nanivâ) naneruarfik, naneruartaat naneruarfik, naneruartaut naneruarpaa naneruarpâ naneruarpoq naneruarpoq naneruut nanerût naneruuserfik nanerûserfik nanippoq (nanerpaa) nanípoq (nanerpâ) ninippoq cf. ninípoq nanivaa nanivâ nanisivoq htr. nanissivoq nassaaraa cf. navsârâ nanu, nanoq nano, nanoq nannut pl. nánut nanooraq, nanuaraq nanôraq, nanuaraq atertaq cf. atertaq nanorluarpoq nanordluarpoq nannuppoq (nanu) nánugpoq (nano) nannuttaa nánugtâ nannunniaq nánungniaq nannunniarpoq nánungniarpoq nanunnguusaarpoq nanúngûssârpoq nangarpaa nangarpâ nangartarpaa, nangartorpaa nangartarpâ, nangartorpâ nangartaapput, nangartuupput nangartáuput, nangartũput nangartaat, nangartuut nangartaut, nangartût nangartaatigaa or nangartuutigaa nangartautigâ or nangartûtigâ nangaavoq nangâvoq nangaassutigaa nangãssutigâ nangeq nangeq naammi nangissaa naungme nangigssâ nanngerpaa nángerpâ nangiarpoq nangiarpoq nangialerpoq nangialerpoq nangiajuippoq, nangiippoq nangiajuípoq, nangîpoq nangiaraa nangiarâ nangiarnarpoq nangiarnarpoq nangippoq nangigpoq nangitippaa nangigtípâ sulian uannut nangitippaa suliane uvavnut nangigtípâ nanginnippoq nangingnigpoq nangimavoq nangimavoq nakorsaat tamanna nangimmatigiinnarpaa nakorsaut tamána nangímatigĩnarpâ nangippaa nangípâ

nangippoq nangitaq nangitsivoq nangitippaa nangitsippaa nangitippoq nangitinngilaq nangitinngissusia nanginniarpaa, nanniarpaa naanngivoq naanngivaa naanngisarpoq naanngisat nammappoq nammappaa nammagaq nammagaa nammakkerpaa nammakkersorpaa nammakkiuppaa, nammiuppaa nammatsigaa nammaaq nammaat pingasut nammaat, nammaataq nammerpaa nammakkerpaa nammik nammii nammissiaq nammineq nammineq or namminneq uanga nammineq taakku nammineq or namminneq nammineq qimmikka nammineq iluarisassinnik namminermigut namminitsinnit ilakka namminikka nammineraa namminerinngilara nammineerpoq nammineerniartoq namminertorpoq namminissarsiorpoq namminiliaq namminiliaa namminiliaraa nannippoq (nangippoq) nannitseqqissarpoq naaralavoq (naavoq) naarlaarpoq naaralaartitsivoq naaralaartitsivik naararput naaqqaarpoq naaqqaartoq naaqqaarneq

htr. cf.

pl.

cf.

pl.

(S.G.) (S.G.)

nangípoq nangitaq nangitsivoq nangitípâ nangigtípâ nangitípoq nangitíngilaq nangitíngíssusia nangíniarpâ, nangniarpâ (S.G.), nángiarpâ nãngivoq nãngivâ nãngissarpoq nãngissat nangmagpoq nangmagpâ nangmagaq nangmagâ nangmagkerpâ nangmagkersorpâ nangmagkiúpâ, nangmiúpâ nangmagtigâ nangmâq nangmât pingasut nangmaut, nangmautaq nangmerpâ nangmagkerpâ nangmik nangmê nangmigssiaq nangmineq nangmineq or nangmingneq uvanga nangmineq táuko nangmineq or nangmingneq nangmineq qingmika nangmineq iluarissavsínik nangminermigut nangminivtínit iláka nangminíka nangminerâ nangmineríngilara nangminêrpoq nangminêrniartoq nangminertorpoq nangminigssarsiorpoq nangminiliaq nangminiliâ nangminiIiarâ nangnigpoq (nangigpoq) nangnigterqigsarpoq naoralavoq (nauvoq) naoralaorpoq naoralaortitsivoq naoralaortitsívik naorarput naorqârpoq naorqârtoq naorqârneq

naaqqaarneq naaqqaat naarlaaq nappaja (napavoq) napparsisoq cf. nappaq napparpoq napparsimavoq nappararput napparsimmavik, napparsimaffik nappaat nappaatiga nappaalapput nappararput cf. napavoq napaannarpoq napakkarpoq napparpaa napparpoq napparsivoq htr. nappartippaa napariaq napaqqut cf. napariarsiorpoq napparippoq naparisserpai umiaq naparisserpaa or napariarpaa napaqqut napariaq N.G., cf. nappaqqut naparlivoq napparsisoq nappaja cf. nappartaq napaartoq napparut oqaluffiup napparutaa naparutaq napparuserpaa napasarpoq napasaqattaarpoq, napasartaarpoq napasariaq, napatariaq napasoq umiap napasui pusinngavii cf. napasorpoq napasorpaa napasortaq napasortaasaq napasuliaq nappallattaarput N.G qaarlumisaarput cf., S.G naperpaa napiarpa napiagaq, napititaq, napittortaq S.G. napippoq napitippaa

naorqârnere naorqaut naordlâq nápaja (napavoq) náparsissoq nápaq náparpoq náparsimavoq nápararput náparsímavik, náparsimavfik nápaut nápautigâ nápauláput nápararput napavoq napáinarpoq napákarpoq náparpâ náparpoq náparsivoq nápartípâ napariaq naparqut napariarsiorpoq náparigpoq naparísserpai umiaq naparísserpâ or napariarpâ naparqut (napariaq) náparqut napardlivoq náparsissoq nápaja nápartaq napârtoq náparut oqalugfiup náparutâ naparutaq náparuserpâ napassarpoq napassaqátârpoq, napassartârpoq napassariaq, napatariaq napassoq umiap napassue pusíngavê napassorpoq napassorpâ napassortaq napassortaussaq napassuliaq nápatdlagtârput qârdlumissârput naperpâ napiarpa napiagaq, napititaq, napítortaq (S.G.) napípoq napitípâ

napittorpoq N.G. qaattorpoq, qaattarpoq cf. napittortaq qaattugaq, qaattaq cf. naapertorpaa, v. naapippaa naapippaa aallalersoq naapippara naapitaqanngilanga naapitsivoq htr. naapippput, naapeqatigiipput naapertorpaa naapertorlugu missiliorpaa cf. inatsisit naapertorlugit qulissiut naapertorlugu agguiumaarputit naapertornarsivoq naapertuilluarpoq naapertuilluasuseq naapertuuppaa naapertuuppoq naapigiaq naapigiarpoq naapigiarfigaa napivaa napivoq napisartoq napisuitsoq qisuk napisuitsoq nappivoq, napivoq S.G. naappoq (naappoq) naaffigaa napu napulersorpai napulivoq napuliutit pl. nappuk (napivaa) nappuppaa ilivinnguaq kujammut nappullugu nappumapput naaraa (naavaa) ulloq naaralugu pulaarpugut illut naaralugit narajaq (naavaa) narajassaq narajarpoq narajarpaa narajorpoq narajorpaa narajuppaa naamavaa cf. narajussivoq htr. narasserpaa naraseq naarippoq (naaq) naarissoq qivaaqi cf. naarissaat

napítorpoq qâgtorpoq, qâgtarpoq napítortaq qâgtugaq, qâgtaq nâpertorpâ, v. nâpípâ nâpípâ autdlalersoq nâpípara nâpitaqángilanga nâpitsivoq nâpíput, nâpeqatigîgput nâpertorpâ nâpertordlugo migssiliorpâ inatsisit nâpertordlugit qulivsiut nâpertordlugo avguiumârputit nâpertornarsivoq nâpertuivdluarpoq nâpertuivdluássuseq nâpertũpâ nâpertũpoq nâpigiaq nâpigiarpoq nâpigiarfigâ napivâ napivoq napissartoq napisuitsoq qissuk napisuitsoq nápivoq, napivoq nãpoq (nâgpoq) nâvfigâ napo napulersorpai napuIivoq napuIiutit nápuk (napivâ) nápúpâ ilivínguaq kujámut náputdlugo nápumáput nârâ (nâvâ) uvdloq nâralugo pulârpugut igdlut nâralugit narajaq (naivâ) narajagssaq narajarpoq narajarpâ narajorpoq narajorpâ narajugpâ naimavâ narajugsivoq narásserpâ naraseq nârigpoq (nâq) nârigsoq qivâqe nârigsaut

naaqqavoq (naappoq) naaqqavik naateqqavik cf. naaqqaat nivinngaat cf. naqqippaa (nangippoq) naqqippoq naqqissivoq htr. naqqiffigaa naqqissigaa naqqissorpaa naqqissuuppaa, naqqissuppaa naqqissuupput assortuupput cf. naqqissuutigaa naqqippoq (nateq) naqqitsoq naqqiuppaa (nangippoq) naqqiuseq naqqiuseraa naqqiut naqqiutigaa, naqqissutigaa naqqoq naaqqortooq (naaq) naaqqortuvoq narlangavoq (naavaa) narlanngunarpoq cf. narlanngugaa narlannguvoq narlanngunarpoq narlangavoq cf. narlorpoq (narluvoq) narlorpaa narlorsarpaa naarluppoq (naaq) narluvoq narlumut narlumuinnaq narlumukaaq narlumukarpoq narlusaaqqut narlusaat narlusooq narnerpoq, narnippoq (nanerpaa) narnuaraa (nanerpaa) narnualiuppaa, narnuppaa narrappoq narrajavoq narrannarpoq narraappaa narraatigaa narrappaa (naavaa) narruvoq narrugaa asiginnarpaa cf. narrorsaarpaa narruttorpoq

nârqavoq (nâgpoq) nârqavik nâterqavik nârqaut nivíngaut narqigpâ (nangigpoq) narqigpoq narqigsivoq narqigfigâ narqigsigâ narqigssorpâ narqigssũpâ, narqigssúpâ narqigssũput agssortũput narqigssûtigâ narqípoq (nateq) narqitsoq narqiúpâ (nangigpoq) narqiuseq narqiuserâ narqiut narqiutigâ, narqíssutigâ narqoq nârqortôq (nâq) nârqortuvoq nardlangavoq (naivâ) nardlángunarpoq nardlángugâ nardlánguvoq nardlángunarpoq nardlangavoq nardlorpoq (nardluvoq) nardlorpâ nardlorsarpâ nârdlugpoq (nâq) nardluvoq nardlumut nardlumuínaq nardlumukâq nardlumukarpoq nardlusârqut nardlusaut nardlusôq narnerpoq, narnigpoq (nanerpâ) narnuarâ (nanerpâ) narnualiúpâ, narnúpâ narragpoq narrajavoq narrangnarpoq narráupâ narrautigâ narrápâ (naivâ) narruvoq narrugâ asigínarpâ narrorsârpâ narrugtorpoq

narrujuummivoq, narrujuumerpoq narrujuummissutigaa narrujuumminarpoq narrunarpoq narrunarsarpaa narrunarsivoq narrutsappoq narrutsaappaa narrutsaatigaa narrutsatsippaa narsaq narsaataa narsarmiutaq narsaamaneq narsingavoq narsingaarpoq narsuppaa narsuttaapput narsukattarpaa, narsoqattarpaa narsukattaavoq, narsoqattaavoq htr. narsukattaapput, narsoqattaapput narsukattaat naartu (naaq) ilumiu cf. naartuvoq naartulerpoq naartutippaa naartuigaa nassappoq (naaq) nassattoorpoq nassarippoq, naassarippoq naartuvoq cf. nasseraaq, nasserivoq nasserineq nasaq nasaarpoq nasaarsimavoq, nasaangavoq nasarpoq nasarsimavoq nasarpaa nasartaat nasaasaq naasaaq (naavaa) naasaangavoq naasaarpoq naasaarneq naasaarpaa naasoorpoq naasoorpaa misiligassannik naasoorpunga nasseraaq, v. nassappoq nasippoq nasiffik nasiffigaa nasippaa naasoorpoq, v. naasaaq nataaq (nateq)

narrujũmivoq, narrujûmerpoq narrujũmissutigâ narrujũminarpoq narrunarpoq narrunarsarpâ narrunarsivoq narrutsagpoq narrutsáupâ narrutsautigâ narrutsagtípâ narssaq narssautâ narssarmiutaq narssaumaneq narssingavoq narssingârpoq narssugpâ narssugtáuput narssukátarpâ, narssoqátarpâ narssukátaivoq, narssoqátaivoq narssukátáuput, narssoqátáuput narssukátaut nârto (nâq) ilumio nârtuvoq nârtulerpoq nârtutípâ nârtuvigâ nássagpoq (nâq) nássagtôrpoq nássarigpoq, nãssarigpoq nârqortuvoq násseraoq, násserivoq násserineq nasaq nasaerpoq nasaersimavoq, nasaingavoq nasarpoq nasarsimavoq nasarpâ nasartaut nasaussaq nâsâq (nâvâ) nâsângavoq nâsârpoq nâsârneq nâsârpâ nâssôrpoq nâssôrpâ misiligagssavnik nâssôrpunga násseraoq, v. nássagpoq nasigpoq nasigfik nasigfigâ nasípâ nâssôrpoq, v. nâsâq natâq (nateq)

nataassiaq nataaliarpoq (S.G.) nataarnaq nataarnarniarpoq nataarnarsiut natasserpaa nattaqqallisaarpoq, nattarlissarpoq nataqqoq nataqqornaq nataqqornat nataqqornarpoq nataqquaq nataqquartortippoq nateq natermut nakkarpoq illup naqqa immap naqqa naqqup ilua naterippoq naterluppoq naternaarpoq (N.G) naternik naternippoq natersiorpoq natersiortoq natersiut natersivoq natersivaa natiliorpoq, natsiorpoq natiliorpaa, natsiorpaa naaterpai (naappoq) naateqqavik naatippaa naatippoq naatittariaq paarnaarsaat naatittariaq nallarpoq (nalavoq) nallarluppoq nallaappaa nallavik nalloq (naluppoq) nallorippoq nalluuppaa nalluppoq (naluppaa) nalluivoq, nallorsuivoq (S.G.) ungujungujoorpoq cf. nalluiffigai, nallorsuiffigai nalluissutigaa, nallorsuissutigaa nallukattarpoq (S.G.) nallukattaappaa inuarpoq cf. nallukattaatit (S.G.) inukkat cf. nalluut naalluppoq (nalavoq) natseq natserpoq

natâgssiaq natâliarpoq natârnaq natârnarniarpoq natârnarsiut natásserpâ nátarqatdlisârpoq, nátardlíssarpoq natarqoq natarqornaq natarqornat natarqornarpoq natarquaq natarquartortípoq nateq natermut nákarpoq igdlup narqa ímap narqa narqup ilua naterigpoq naterdlugpoq naternârpoq naternik naternigpoq natersiorpoq natersiortoq natersiut natersivoq natersivâ natiliorpoq, natsiorpoq natiliorpâ, natsiorpâ nâterpai (nâgpoq) nâterqavik nâtípâ nâtípoq nâtítariaq parnaersaut nâtítariaq natdlarpoq (nalavoq) natdlardlugpoq natdláupâ natdlavik natdloq (nalugpoq) natdlorigpoq natdlũpâ natdlugpoq (nalugpâ) natdluivoq, natdlorssuivoq (S.G.) ungujungujôrpoq natdluivfigai, natdlorssuivfigai natdluíssutigâ, natdlorssuíssutigâ natdlukátarpoq natdlukátáupâ inuvarpoq natdlukátautit inuvkat natdlût nâtdlúpoq (nalavoq) natseq natserpoq

natsersaarpoq natsersârpoq natsersuaq natserssuaq natsersuarpoq natserssuarpoq natsersuarniarpoq natserssuarniarpoq natsiaq natsiaq natsillat natsigdlak natsiluaq natsiluaq natsinnaq (nateq) natsingnaq (nateq) natsit natsit natsisit natsisit natsisai natsisai naaja nauja naajappoq naujagpoq naajataa naujatâ naajaaq naujâq naajanniarpoq naujangniarpoq naajarluk naujardluk naajavarsuk naujavârssuk naak nauk naak illerigaluarikka, taamaattoq tamaasa tunniuppakka ivdlerigaluaríka, taimáitoq tamaisa túniúpáka nauk naallu naugdlo naak saviga nauk saviga naammi, naammi taava? naungme, naungme tauva? naallikiaq naugdlikiaq naalarnaq naularnaq kinguk cf. kinguk naaligaq (naappoq) nauligaq (nâgpoq) naaligarpoq nauligarpoq naaligaapput nauligáuput naaligaat nauligaut naalippoq nauligpoq naalippaa nauligpâ naalittaq nauligtaq naaneq, naasoq, v. naavoq nauneq, naussoq, v. nauvoq naavoq nauvoq nuna naavoq nuna nauvoq naaneq nauneq naarnit naornit naasoq naussoq naaneq cf. nauneq naasorippoq naussorigpoq naasorissarpaa naussorigsarpâ naasorissaasoq naussorigsaissoq naasorluppoq naussordlugpoq naasulersugaq naussulersugaq naasulivik naussulivik naasuusaq naussûssaq naatserpaa nautserpâ naatiiaq (N.G) nautsîaq naatiiat nautsîat naatsiiassaq nautsîagssaq naasup naatsiiassartai naussup nautsîagssartai naatsiivik nautsîvik naatsivik iipilequtilik nautsîvik îpilequtilik naatsiivik viinnequtilik nautsîvik vĩnequtilik naatsiivilerisoq nautsîvilerissoq naatsiiviliorpoq nautsîviliorpoq

naatsorsorpaa, naatsersorpaa (S.G.) naatsorsorniarallatigu naatsorsuivoq htr. naatsorsuutit naavaa ulloq naavara ujarlugu ukiorsuaq naallugu napparsimavoq inuunini naallugu inuk naallugu naavoq ulloq naalerpoq naassivoq htr. naafferarpaa naveerpaa (naviagaa) anorersuup naveeqaatigut tusarumanngikkumma naviillassavakkit naveersivoq htr. naveerpoq ippassaq sikukkut nakkarama naveeqaanga inuulerama aatsaat taama naveersigaanga naveersarpoq nagguaq (napivaa) nagguaatsoq nagguaatsuusaq nagguarlunneq naggut naviagaa siku pisunneq naviagilerpara naalungiannguaq issimut naviagaara puiaasaq ilinnut naviagaara naviattartuvoq naviattartooq naviattaappoq naviakkuppaa navialivoq (S.G.) navialiffik navianarpoq aqqutissarput navianakuluppoq nappaatit ilaat ilaminnit navianarnerusarput sikussat qaannanut navianaqaat navianartoq navianartorpassuit atortarpavut navianartoqanngilaq naviasuppoq navippaa (napivaa) navitsit, navissivik nallik (nali) nallinga nallingaa nallissivaa nalleqqarpaa nalliguppoq naammappoq cf. nallu (napivaa) nalloqut nalloquserpoq nallorpaa

nautsorssorpâ, nautserssorpâ (S.G.) nautsorssorniaratdlartigo nautsorssuivoq nautsorssûtit nâvâ uvdloq nâvara ujardlugo ukiorssuaq nâvdlugo náparsimavoq inûnine nâvdlugo inuk nâvdlugo nâvoq uvdloq nâIerpoq nâssivoq nâvferarpâ navêrpâ (naviagâ) anorerssûp navêqâtigut tusarumángíkungma navîtdlásavavkit navêrsivoq navêrpoq igpagssaq sikúkut nákarama navêqaunga inûlerama aitsât taima navêrsigaunga navêrsarpoq navguaq (napivâ) navguaitsoq navguaitsûssaq navguardlungneq navgut naviagâ siko pisungneq naviagilerpara nâIungiánguaq íssimut naviagâra puiaussaq ilingnut naviagâra naviagtartuvoq naviagtartôq naviagtáipoq naviákúpâ navialivoq navialivfik navianarpoq avqutigssarput navianakulugpoq nápautit ilait ilamingnit navianarnerussarput sikússat qáinanut navianaqaut navianartoq navianartorpagssuit atortarpavut navianartoqángilaq naviasugpoq navigpâ (napivâ) navigtit, navigsivik navdlik (nale) navdlinga navdligâ navdligssivâ navdlevqarpâ navdligúpoq nãmagpoq navdlo (napivâ) navdloqut navdloquserpoq navdlorpâ

nalluivoq htr. nannikaarpoq (N.G) sanimukaarpoq cf. nannerutitooq nimeruaartooq, ninnerutitooq cf. nassaaq nassaasa kingulliit ilaat tupinnaqaat nassaara pissara nassaaraa oqaasissara aatsaat nassaaraara nassaarpoq nassaaqaanga nassaarfigaa nassaarsiorpoq nassaq, v. naffaq nassu nassoqanngilaq nassuerpaa, nassuiarpaa nassuerpoq nassueriartorniarit nassueqquaa nassuerut upperisaq nassuerutigaa nassuiaat nassuippoq nassuinngilaq neqi neqaa neqigaa neqissaq neqaajarpaa neqaasaq neqaat neqaatiga neqiut cf. neqissarsiorpoq meqqit immap naqqani neqissarsiortarput neqissiortoq neqiluarpoq neqitaq neqitorpoq neqiut neqeruutigaa neraasarpoq (nigeq) nerfala (niverpoq) nerfalavoq toruffi cf. nerfalavoq nerfallarpoq nerfallartippaa neria (neqi) neriavoq nerilappoq nerilaappoq neqiluarpoq cf. nerilippoq nerilittaq

navdluivoq navnikârpoq sanimukârpoq navnerutitôq nimeruartôq; nivnerutitôq navssâq navssaisa kingugdlît ilait tupingnaqaut navssâra pigssara navssârâ oqausigssara aitsât navssârâra navssârpoq navssâqaunga navssârfigâ navssârsiorpoq navssaq, v. nagfaq navso navsoqángilaq navsuerpâ, navsuiarpâ navsuerpoq navsueriartorniarit navsuerquvâ navsuerut ugperissaq navsuerutigâ navsuiaut navsuípoq navsuíngilaq neqe neqâ neqigâ neqigssaq neqaiarpâ neqaussaq neqaut neqautiga neqiut neqigssarsiorpoq merqit ímap narqane neqigssarsiortarput neqigsiortoq neqiluarpoq neqitaq neqitorpoq neqiut neqerûtigâ neraussarpoq (nigeq) nerfala (niverpoq) nerfalauvoq toruvfe nerfalavoq nerfatdlarpoq nerfatdlartípâ neria (neqe) neriavoq nerilagpoq neriláipoq neqiluarpoq neriligpoq neriligtaq

nerinnarpoq nerinnartoq, nerinnasooq nerinnarsivoq neriorpaa (nippaa) neriorsorpaa (neriuppoq) neriorsuivoq annoraassannik neriorsorpaanga nerisassaq (neqi) nerisassarsiorpoq nerisassiorpoq nerisassiorpaa nerisassippaa nerlerpaa nerisarfik neriuppoq neriunneq neriuffigaa neriugaa neriugisaq neriulluarpoq neriulluutigaa neriusarpaa neriunarpoq, neriunnarpoq neriusaaq neriusaaraa neriusaarinngilara neriusaarpoq neriussutigaa neriuutigaa nerikkaq, nerukkaq (neqi) nerikkarpaa, nerukkarpaa nerikkaavoq, nerukkaavoq nerikkaavik, nerukkaavik nerikkaatissaq, nerukkaatissaq nerivoq (neqi) nerivaa nerisaq nerisaa neqqappoq (neqi) neeqqorpoq, neeqquluppoq mussoorpoq and titeqquluppoq nerleq nerlernaq nerlerpoq nerlerpaa (neqi) nerliivoq nerlernerluppaa nerliiaq nerliiaraa nerliorpoq nerliorpaa nerisassippaa nerliut nerliiaq nerliutigaa, nerliuppaa nerliiaraa nerliivik

htr.

cf.

htr.

cf.

htr.

cf. cf. cf.

nerínarpoq nerínartoq, nerínasôq nerínarsivoq neriorpâ (nípâ) neriorssorpâ (neriugpoq) neriorssuivoq ánorâgssavnik neriorssorpânga nerissagssaq (neqe) nerissagssarsiorpoq nerissagssiorpoq nerissagssiorpâ nerissagssípâ nerdlerpâ nerissarfik neriugpoq neriungneq neriugfigâ neriugâ neriugissaq neriugdluarpoq neriugdlûtigâ neriugsarpâ neriunarpoq, neriungnarpoq neriussâq neriussârâ neriussâríngilara neriussârpoq neriússutigâ neriûtigâ nerivkaq, neruvkaq (neqe) nerivkarpâ, neruvkarpâ nerivkaivoq, neruvkaivoq nerivkaivik, neruvkaivik nerivkautigssaq, neruvkautigssaq nerivoq (neqe) nerivâ nerissaq nerissâ nerqagpoq (neqe) nêrqorpoq, nêrqulugpoq mugsôrpoq and titerqulugpoq nerdleq nerdlernaq nerdlerpoq nerdlerpâ (neqe) nerdlîvoq nerdlernerdlugpâ nerdlîaq nerdlîarâ nerdliorpoq nerdliorpâ nerissagssípâ nerdliut nerdlîaq nerdliutigâ, nerdIiúpâ nerdlîarâ nerdlîvik

Naalakkap nerliivia nerliiviliarpoq nerliiviliartitsivoq nerloq nerlorpaa, nerlerpaa niulerpaa cf. nermajoraarpoq, nerngajoraarpoq (nimeq) nannikaarpoq cf. nermallappoq nermallaappaa nermallaappoq nermuppaa, nernguppaa nermuppoq nermussaajarpaa, nerngussaajarpaa nermussaat, nerngussaat neru nerpik (neqi) nerpia nerpissooq nerpilualik nerraaq, nerraannguaq (nigeq) nerraannguarpoq nerreritsappoq (neqi) nerrersooq nerrersuvoq nerrikippoq nerripput nereqatigiipput cf. nerrivik nerriviusaq nersorpaa nersuivoq htr. imminut nersorpoq nersoqqusaarpoq nersornarpoq nersornassuseq nersornaat nersornaataa nersunarpoq nersunaqaatit nersut nunatta nersutai nersutaat nersutaatai neruttorpoq (neru) neruttorpaa neruttuivaa asiillaavaa cf. nerukippoq nerukinaarpaa nerukillivoq, nerullivoq nerukillivaa nerumaarpoq nerummaarippoq nerumippoq imeq nerumittoq neruuppaa

Nâlagkap nerdIîvia nerdlîviliarpoq nerdlîviliartitsivoq nerdloq nerdlorpâ, nerdlerpâ niulerpâ nermajorârpoq, nerngajorârpoq (nimeq) navnikârpoq nermatdlagpoq nermatdláupâ nermatdláupoq nermúpâ, nerngúpâ nermúpoq nermússaiarpâ, nerngússaiarpâ nermusaut, nerngusaut nero nerpik (neqe) nerpia nerpigsôq nerpilualik nerrâq, nerrãnguaq (nigeq) nerrãnguarpoq nerreritsagpoq (neqe) nerrersôq nerrersuvoq nerrikípoq nerríput nereqatigîgput nerrivik nerriviussaq nersorpâ nersuivoq ingminut nersorpoq nersorqusârpoq nersornarpoq nersornássuseq nersornaut nersornautâ nersunarpoq nersunaqautit nerssut nunavta nerssutai nerssutaut nerssutautai nerugtorpoq (nero) nerugtorpâ nerugtuivâ asîtdlaivâ nerukípoq nerukinârpâ nerukitdlivoq, nerugdlivoq nerukitdlivâ nerumârpoq nerúmârigpoq nerumigpoq imeq nerumigtoq nerũpâ

neqiutituannguara kia ilinnut neruuppaa? neqiutituánguara kia ilingnut nerũpá? nerutuvoq (neru) nerutuvoq (nero) nerutusooq nerutusôq asiilavoq cf. asîlavoq nerutunaarpaa nerutunârpâ nerukkaq, nerukkaavik, nerukkarpaa, nerukkaatissaq, v. nerikkaq etc. neruvkaq, neruvkaivik, neruvkarpâ, neruvkautigssaq, v. nerivkaq etc nerussaqqut (neru) neruvssarqut (nero) nerussaqquserpaa neruvssarquserpâ niaqoq niaqoq niaqua niaqua niaqqi niarqe niaqorissaat niaqorigsaut niaqorluppoq niaqordlugpoq niaqornaq niaqornaq niaqororpaa niaqororpâ niaqorornaveeqqut niaqorornavêrqut niaqortaq niaqortaq niaqortaa niaqortâ niaqortooq niaqortôq niaqortuvoq niaqortuvoq niaqorut niaqorut niaqoruserpaa niaqoruserpâ niaquarpaa niaquarpâ niaquerpaa niaquerpâ niaqunnguvoq niaqúnguvoq assaarsinermit assakka niaqunngoqaat agssaersinermit agssáka niaqúngoqaut niaqunngutitsivoq niaqúngutitsivoq niaqunngunarpoq niaqúngunarpoq niaqqerivoq, niaqqeraaq niarqerivoq, niarqeraoq niaqqumoorpoq niarqumôrpoq nigaq nigaq niggat pl. niggat nigai or nigaliai nigai or nigaliai ninngut cf. níngut nigalik nigalik naasut nigaliliat naussut nigaliliat nigarpaa nigarpâ naperpaa cf. naperpâ nigartaq nigartaq nigaartorpoq nigârtorpoq qilorartorpoq cf. qilorartorpoq nigaartortaraa nigârtortarâ nigavippoq nigavípoq nigavitippaa nigavitípâ nigavinnerussaarpaa nigavínerúsaerpâ nigeq nigeq nerrup ornippaatigut nerrup ornigpâtigut niggerpoq niggerpoq niggiliuppaa niggiliúpâ niggerpaa (nigaq) niggerpâ (nigaq) niggit (niiorpaa) niggit (nîorpâ) niggisaa niggisâ nillarpoq (nilak) nigdlarpoq (nilak) nillaarippoq nigdlârigpoq imeq nillaarissoq imeq nigdlârigsoq nillaqquppoq nigdlarqúpoq nillarsarpoq, nillarserpoq nigdlarsarpoq, nigdlarserpoq, nigdlarsiatârpoq

nilleq nillera nillerpoq assakka nillerput nillerusaq nillorpoq suaasat nillulerput nillorserpaa nillorut nillujuitsoq nigorpoq nigorpaa nigortippaa nipparpoq (nikuippoq) nipparpaa nipparneq maappoq cf. nippariarpoq nissaappoq nissaagaa nissappallattoqanngilaq nissaaq nissaalaarpoq, nissakaalaarpoq nissavaarsuk, nissavarsuk (nigaq) nissik nissiarpaa (N.G) nissiaavoq htr. nissiaavik nissiaat nissikullattarpaa (S.G.) nissikullattaavoq htr. nissikullattaat nissinniut nissippaa umiaq nissippaa nissippoq or nissippoq nissiut nitserpaa (ningippaa) nitseriaq nitserissat pl. niguavoq (nigorpoq) nujuarpoq cf. nigussaanngilaq nikavoq nikavaa nikagaa nikassaasoq nikanarpoq nikanarsarpoq nikaarpoq nikallorpoq angussaarami nikallorpoq ullut tamaasa sorsunniartuusaarpai nikallorserlugit nikallortaaliorpaa, nikallortaaserpaa nikallujuippoq nikallungavoq nikalluuppaa

nigdleq nigdlera nigdlerpoq agssáka nigdlerput nigdlerussaq nigdlorpoq suaussat nigdlulerput nigdlorserpâ nigdlorut nigdlujuitsoq nigorpoq nigorpâ nigortípâ nigparpoq (nikuípoq) nigparpâ nigparneq máupoq nigpariarpoq nigsâgpoq nigsâgâ nigsagpatdlagtoqángilaq nigsâq nigsâlârpoq, nigsakâlârpoq nigssavârssuk, nigssavarssuk (nigaq) nigsik nigsiarpâ nigsiaivoq nigsiaivik nigsiaut nigsikutdlagtarpâ nigsikutdlagtaivoq nigsikutdlagtaut nigsíniut nigsípâ umiaq nigsípâ nigsípoq or nigsigpoq nigsiut nigterpâ (ningípâ) nigteriaq nigteríssat niguavoq (nigorpoq) nujuarpoq nigugssáungilaq nikavoq nikavâ nikagâ nikagssaissoq nikanarpoq nikanarsarpoq nikârpoq nikatdlorpoq angúsaerame nikatdlorpoq uvdlut tamaisa sorssungniartûssârpai nikatdlorserdlugit nikatdlortailiorpâ, nikatdlortaiserpâ nikatdlujuípoq nikatdlungavoq nikatdlũpâ

sungiusarniaraluarakku nikalluuppara nikalluutsuippaa nikippoq nikipput nikittaapput (S.G.) nikeqqusaapput pl. nikiimivoq nikinneq nikingavoq nikisippaa nikittaappaai nikittaapput nikorfavoq (nikuippoq) nikortaataq (S.G.) nikorraartorpoq (N.G) nikuippoq makippoq cf. nikuitippaa nikussaarpoq (S.G.) nikutserpoq nikutserupput nilak, nilakkaaq nilappoq, nilakkaarpoq nilattarpoq nileq nilaalavoq nilerpoq nilippoq nilisserfik nilippaa, nilitsippaa nimaarpoq ernisuttup nimaarneri nimeq nerma or nermia nimaasaq nimeriaq nimeriarluk nimerpaa nimiivoq htr. nimeruartuvoq nimeruartooq ninnerutituvoq cf. nimissiaq ungerutissiaq cf. ninippoq (N.G) nanippoq cf. ninngappoq ninngassarpaa, ninngassaarpaa ninngassarseriippoq ningarpoq ningaapaa ninngaappaa ninngaapput qaa ninngaateqisa ningaak, ningaaq ningaava sakiatsiaq, ukuaq, angajornoq, nukaarnoq cf. ningaannguaq, ningaasaq

sungiusarniaraluaravko nikatdlũpara nikatdlûtsuípâ nikípoq nikíput nikigtáuput (S.G.), nikerqussáuput (N.G.) nikîmivoq nikíneq nikingavoq nikisípâ nikitáupai nikitáuput nikorfavoq (nikuípoq) nikorfautaq nikorrârtorpoq nikuípoq makípoq nikuitípâ nikuvssârpoq nikuvterpoq nikuvterúput nilak, nilákâq nilagpoq, nilákârpoq nilagtarpoq nileq nilâlavoq nilerpoq niligpoq niligserfik nilípâ, niligtípâ nimârpoq ernisugtup nimârnere nimeq nerma or nermia nimaussaq nimeriaq nimeriardluk nimerpâ nimîvoq nimeruartuvoq nimeruartôq nivnerutituvoq nimigssiaq ungerutigssiaq ninípoq nanípoq níngagpoq níngagsarpâ, níngagsârpâ níngagsarserĩpoq ningarpoq ningáupâ níngáupâ níngáuput qâ níngauteqisa ningauk, ningaoq ningaua sakiatsiaq, ukuaq, angajornoq, nukaornoq ningáunguaq, ningaussaq

ningaassippoq ningaassiuppoq ningeq ningerpoq ningioq ningiorput ningioqut ningippaa ningitsivoq and nissivoq ningippoq ningittakkat ningittakkersorpoq ningujak (nimeq) ningujappoq ninngut (ningippaa) nigaq, nigaliaq ninnguvoq ninngusooq qisuk ninngusooq ninnguippoq niu nissut niua niui nissuni nioorarpai, niooqqarpai (niuaa) nioqqutissaq niorpiligaq (niu) niorpilikkat niorpoq najorpoq, sanguvoq, peqippoq niortippaa niortippoq niorpalik niiorpoq niiorpaa niiornikut niiggukut niiortorpoq niiortorpaa niiortuut niorruvoq (niuaa) nippaa nungullarpaa nipaarsaarpoq (nipi) nipaarsaarfik nipaanngarpaa nippappoq nillerpoq nipaappoq unnuaq nipaappoq uppingit nipaatsumik timmisarput nipaallivoq nipaaluppoq nipangerpoq nipangerit nipangerniarit

htr.

cf.

pl.

pl. cf.

pl.

cf.

cf.

ningaussípoq ningaussiúpoq ningeq ningerpoq ningioq ningiorput ningioqut ningípâ ningitsivoq and nigsivoq ningípoq ningítagkat ningítagkersorpoq ningujak (nimeq) ningujagpoq níngut (ningípâ) nigaq, nigaliaq nínguvoq níngusôq qissuk níngusôq nínguípoq nio nísut niua niue nísune niôrarpai, niôrqarpai (niuvâ) niorqutigssaq niorpiligaq (nio), niorpiligkat niorpoq najorpoq, sanguvoq, peqípoq niortípâ niortípoq niorpalik nîorpoq nîorpâ nîornikut nîggukut nîortorpoq nîortorpâ nîortût niorruvoq (niuvâ) nípâ nungutdlarpâ nipaersârpoq (nipe) nipaersârfik nipáingarpâ nípagpoq nivdlerpoq nipáipoq únuaq nipáipoq ugpingit nipaitsumik tingmissarput nipaitdlivoq nipâlugpoq nipangerpoq nipangerit nipangerniarit

nipangerfik nipangiuppaa nipangiutigaa nipangiivaa nipaarpoq nipi nipaa nipeqanngilaq nipeqanngitsumik niperujoorpoq mumerpoq cf. nipeqaaluppoq (nipippoq) nipeqqavoq nipeqqutaarpoq niperlerpaa masarlerpaa cf. niperlerut masarlerut cf. nipigippoq (nipi) nipilliunneq nipilliunnerit pl. nipittorpoq nipittortaa nipittuumisaarpaa nipikippoq nipikitsumik nipikitsumik oqaluppoq nipikillivoq nipilersorpoq nipilik nutsugiaq, supputaasaq cf. nipiliorpoq, nipilliorpoq nimaarpoq cf. nipiluppoq nipisivoq nipituvoq nipituumik nipituumik oqalugit nipitusaarpoq nipippoq nipiffigaa nipitippaa unaara nipitikkallarlugu puisi annaavara nipinngavoq nipinngapput nipinngavigaat nipinnarpoq nipinneqqut, nipinnequt qisummut nipinnequt pappiaramut nipinnequt nipippoq nipinneq nipisa nipisappoq nipisanniarpoq nipitarput nipitartut

nipangerfik nipangiúpâ nipangiutigâ nipangîvâ nipârpoq nipe nipâ nipeqángilaq nipeqángitsumik niperujôrpoq mumerpoq niperqâlugpoq (nipigpoq) niperqavoq niperqutârpoq niperdlerpâ masardlerpâ niperdlerut masardlerut nipigigpoq (nipe) nipigdliúneq nipigdliúnerit nipigtorpoq nipigtortaut nipigtûmissârpâ nipikípoq nipikitsumik nipikitsumik oqalugpoq nipikitdlivoq nipilerssorpoq nipilik nutsugiaq, súputaussaq nipiliorpoq, nipigdliorpoq nimârpoq nipilugpoq nipisivoq nipituvoq nipitûmik nipitûmik oqalugit nipitusârpoq nipigpoq nipigfigâ nipigtípâ unâra nipigtíkatdlardlugo puisse ánaivara nipíngavoq nipíngáput nipíngavigât nipingnarpoq nipínerqut, nipínequt qissungmut nipínequt pápiaramut nipínequt nipípoq nipíneq nipisa nipisagpoq nipisangniarpoq nipitarput nipitartut

nipitartuliorpoq nipitippaa nitsiarpoq nippuppoq nipunnertooq niisa niisappoq niisarnaq niisoraq niisoqqat niisorarpoq niisorarneq nisserivoq, nisseraaq (niu) niulerivoq niuarpaa (niu) niuleq niorlit or niulit niorlua niulii or niorlii qungasimineq niulerivoq, niuleraaq nisserivoq niulerpaa niulu niuluppoq niuluiarpoq niulutaq nilungerpaa niuuppoq niutak, niutaaq niutooq niungavoq (niorpoq) niungasoq najungavoq niunngarpoq najunngarpoq niuaa niuvoq niusivoq niusaat niuffiorpaa umiat niuffiortigik niuffiorpoq niutsit niutsivik niuerpoq (niuaa) niuerpaa niuerfigaa pisiniarpoq niuerniartitseqatigiit niuernerluppoq niuertarfik pisiniarfik niuertoq niuertoruseq niuertussaq niueruluppoq

pl.

cf.

pl.

cf. cf.

cf. cf.

htr. (S.G.)

htr.

cf.

cf.

nipitartuliorpoq nipitípâ nipitsiarpoq nípúpoq nipúnertôq nîsa nîsagpoq nîsarnaq nîsoraq nîsorqat nîsorarpoq nîsorarneq níserivoq, níseraoq (nio) niulerivoq niuarpâ (nio) niuleq niordlit or niulit niordla niuIê or niordIê qungasimineq niulerivoq, niuleraoq níserivoq niulerpâ niulo niulugpoq niuluiarpoq niulutaq niungerpâ niũpoq niutak, niutâq niutôq niungavoq (niorpoq) niungassoq najungavoq niúngarpoq najúngarpoq niuvâ niuvoq niussivoq niussaut niuvfiorpâ umiat niuvfiortigik niuvfiorpoq niutsit niutsivik niuverpoq (niuvâ) niuverpâ niuverfigâ pisiniarpoq niuverniartitseqatigît niuvernerdlugpoq niuvertarfik pisiniarfik niuvertoq niuvertoruseq niuvertugssaq niuverulugpoq

niuffagiaq, niuggiaq umiarsuit niuffagiat niuffagiarpoq niuffarippoq niuffarluppoq nivappaa nivappoq or nivaavoq nivaataq nivaattat niffakoq niverpoq issiallappoq niffik niffiit niggoq niggoqarpoq niggorneeqqutissaq niggornippoq nigguuvoq, nigguinnaavoq niviaq nivissat niviarsiaq niviaraq, niviarsiarannguaq niviarsiatsiaq niviarsiaavoq niviarsiannivoq niviarsiat niviarsiut palasikkut niviarsiutaat nivingavoq (niverpoq) nivinngarpaa nivinngarpoq nivinngaavoq nivinngaavik nivingatak, nivingataq nivinngaat naaqqaat niviorpaa (nivivaa) niviorpoq nivivaa nivisaarpaa nivitserpaa niviuvak, niviugak niviukkat, niviukkat nikku, nikkuliaq nikkulivoq nillerpoq (nipi) nillersarpoq nilliavoq nillialuppoq nillissaaruppoq nillingaarpoq nillinngilaq nilliivaa nillikarpoq nillikaapput ninnippoq (nimeq)

htr. pl.

cf. pl.

pl. (N.G)

htr.

cf.

pl.

niuvfagiaq, niuvgiaq umiarssuit niuvfagiat niuvfagiarpoq niuvfarigpoq niuvfardlugpoq nivagpâ nivagpoq or nivaivoq nivautaq niváutat nivfakoq niverpoq igsiatdlagpoq nivfik nivfît nivgoq nivgoqarpoq nivgornêrqutigssaq nivgornípoq nivgûvoq, nivguínauvoq niviaq nivíssat niviarsiaq niviaraq, niviarsiaránguaq niviarsiatsiaq niviarsiauvoq niviarsiánivoq niviarsiat niviarsiut palasíkut niviarsiutât nivingavoq (niverpoq) nivíngarpâ nivíngarpoq nivíngaivoq nivíngaivik nivingatak, nivingataq nivíngaut nârqaut niviorpâ (nivivâ) niviorpoq nivivâ nivisârpâ nivitserpâ niviuvak, niviugak niviuvkat, niviugkat nivko, nivkuliaq nivkulivoq nivdlerpoq (nipe) nivdlersarpoq nivdliavoq nivdlialugpoq nivdligssaerúpoq nivdlingârpoq nivdlíngilaq nivdlîvâ nivdlikarpoq nivdlikãput nivnípoq (nimeq)

ninnerutituvoq nivnerutituvoq ninnerutitooq nivnerutitôq nimeruartuvoq cf. nimeruartuvoq ninnigaa nivnigâ ninniorpoq nivniorpoq ninniortippaa nivniortípâ nissaqattak, nissaqattaaq, nissaqqataaq, nissak (niverpoq) nivssaqátak, nivssaqátâq, nivssarqatâq, nivssak nissi nivse missi cf. mivse nissilivoq nivsilivoq missilivoq cf. mivsilivoq nittavoq nivtavoq nittaappoq nivtáipoq nittaalaq nivtailaq nittaalarsuaq nivtailarssuaq nittaallat pl. nivtaitdlat nittaallat mikisut nivtaitdlat mikissut nittangerpoq nivtangerpoq nittarpaa nivtarpâ una nittariartoraluarpara una nivtariartoraluarpara nuisippaa cf. nuisípâ nittarpoq nivtarpoq nittarsaappaa nivtarsáupâ noqarpaa noqarpâ noqarpoq noqarpoq noqarti noqarte noqartaa noqartâ noqarut noqarut naparutip noqarutaa naparutip noqarutâ orpiup noqarutai orpiup noqarutai seeqquata noqarutai sêrquata noqarutai noqippaa noqípâ noqippoq noqípoq noqissutigaa noqíssutigâ nooqut (nuuk) nôqut (nûk) napparutip nooqutaa náparutip nôqutâ noorleq nôrdleq noorliit nôrdlît noqqaavoq (noqarpaa) norqaivoq (noqarpâ) allaffissaminut noqqaalerpoq autdlarfigssaminut norqailerpoq anniarnermit noqqaavoq ániarnermit norqaivoq noqqaapput norqáiput noqqillappoq norqigdlagpoq noqqupput (noqarpaa) norqúput (noqarpâ) noqquppaa norqúpât norloq nordloq norlut pl. nordlut qamutit napariaasa norlui qamutit napariaisa nordlue norraq norraq norralik norralik norraatsoq norraitsoq norrarpoq norrarpoq norsaq norssaq nuak nuak qiseq cf. qiseq nuani iiorarpaa nuane îorarpâ nuaarsarfik nuaersarfik

nuappaa, nuatserpaa nuappoq nuattariaq nuakoorfik nuannaraa qitornavut nuann nuannarinngilaa nuannaarpoq nuannaanngilaq nuannaarfik, nuannaariarfik nuannaariarpoq nuannaariat nuannerpoq asaqatigiilluartut nuannillaaraat nuanninngilaq nuannersarpoq nuanniippoq nuaraluaq nuaralua nuarluk, nuarleq (nuak) nuarluusaq nueq, nuik (nuivoq) nuffit nuii nuikka nuisit, nuffisit nuini niussaq nueriarpoq nueriarpaa nuerniarpoq nuerpaa nuernippoq and nuerpoq nuersaarpoq nuerloq, nuerluk (nuivoq) tinguup nuerlui nuerlut nuersarpaa (nuivoq) nuersaavoq nuersagaq nuersakkat nuersagassiaq killaagutissiaq and qilattagassiaq nuersorpoq qunngorsorpoq nuffiorpoq (nuivoq, nueq) nuffiorpaa nuffit, v. nueq nuuppaa (nuuk) nuuppoq nuussivoq, nuutsippaa nuggerpoq nutserpaa nutserpoq nutserivoq nutserisoq nuttaq (nutippoq)

pl.

htr.

htr. pl. cf. cf.

htr.

htr.

nuagpâ, nuagterpâ nuagpoq nuagtariaq nuakôrfik nuánarâ qitornavut nuán nuánaríngilâ nuánârpoq nuánãngilaq nuánârfik, nuánâriarfik nuánâriarpoq nuánâriat nuánerpoq asaqatigîgdluartut nuánitdlâraut nuáníngilaq nuánersarpoq nuánĩpoq nuaraluaq nuaralua nuardluk, nuardleq (nuak) nuardlûssaq nueq, nuik (nuivoq) nugfit nuê nuíka nuisit, nugfisit nuine nuigssaq nueriarpoq nueriarpâ nuerniarpoq nuerpâ nuernigpoq and nuerpoq nuersârpoq nuerdloq, nuerdluk (nuivoq) tingûp nuerdlue nuerdlut nuerssarpâ (nuivoq) nuerssaivoq nuerssagaq nuerssagkat nuerssagagssiaq kitdlaigutigssiaq and qilagtagagssiaq nuerssorpoq qúngorssorpoq nugfiorpoq (nuivoq, nueq) nugfiorpâ nugfit, v. nueq nûgpâ (nûk) nûgpoq nûgsivoq, nûgtípâ nuggerpoq nugterpâ nugterpoq nugterivoq nugterissoq nugtaq (nutigpoq)

nutinneq nuttaqarpoq nuia (nuivoq) nuissat nuiakkuaq nuiakkuarpoq nuiavoq nuisserpoq nuilaq (nuivoq) nuillat nuilaqqortuvoq nuilarmiut, nuilaqqutit nuillerpaa nuioragaq (nuivoq) nuiorakkat nuersagaq nuiorarpai nuffippai nuiuuppai nuiuupput nuivoq seqineq nuivoq nuivaa seqernup nuivaa meqqut nuivaa nuimavoq nuisavoq nuisaat nuffisaat nuisippaa nuisitaa nuisitsiartortarfik nujaarpoq nujaartippaa, nujaartoortippaa nujaartoorpoq nukkilitsivoq nujaq nutsat nujai nujaartorpaa nujaartuupput nujappippoq nujaajarpaa nujaajarpoq nujaajaatit nujalik, nujatsialik paaq nujarippoq nujarluppoq nujarmiut nujaasat nujoqqappoq (nuuk, nujuarpoq) nujoqqassarpaa nujualavoq (nuuk) nujuallarpoq nujuallarneq amuullarneq

cf.

pl.

pl.

pl. cf. cf.

cf.

cf. pl.

cf.

cf.

nutingneq nugtaqarpoq nuia (nuivoq) nuíssat nuiákuaq nuiákuarpoq nuiavoq nuísserpoq nuilaq (nuivoq) nuitdlat nuilarqortuvoq nuilarmiut, nuilarqutit nuitdlerpâ nuioragaq (nuivoq) nuioragkat nuerssagaq nuiorarpai nuvfípai nuiũpai nuiũput nuivoq seqineq nuivoq nuivâ seqernup nuivâ merqut nuivâ nuimavoq nuisavoq nuissaut nuvfissaut nuisípâ nuisitâ nuisitsiartortarfik nujaerpoq nujaertípâ, nujaertôrtípâ nujaertôrpoq núkilisitsivoq nujaq nutsat nujai nujaertorpâ nujaertũput nujagpigpoq nujaiarpâ nujaiarpoq nujaiautit nujalik, nujatsialik pâq nujarigpoq nujardlugpoq nujarmiut nujaussat nujorqagpoq (nûk, nujuarpoq) nujorqagsarpâ nujualavoq (nûk) nujuatdlarpoq nujuatdlarneq amûtdlarneq

nujuarpoq (nuuk) nujuarsarpaa nujuartaq nujuppoq nujuippoq nujuiserpoq nujuiserpaa nujuisersippaa nujuillisarpaa nuuk Nuummi nukappoq (nukaq) nukatsippaa nukalloq nukangavoq nukanganarpoq una kussangajaaq nukanganaqaaq nukanngavigaa nukaq nukkat pl. nukaa nukki angaju cf. nukappiaq nukappiaraq, nukappiarannguaq nukappiatsiaq nukaarnoq nukaarnua nukaarnoriipput angajornoriipput cf. nukarleq nukarliuvoq palasimit nukarliuvoq nukarlersaat nukarlersaraat nukarlequt, nukarliliaq (S.G.) nukarlequtaa, nukarliliaa nukariit nukatugaq nukatukkat pl. nukaappoq nukaappaa nukik nukingi nukeqarpoq nukeqaqqisaapput nukersorpoq nukeruaq nukerukkat pl. nukeruai noqarut and niulutaq cf. nukeeruppoq, nukingeruppoq nukillaangavoq nukillaarpoq nukittorpoq nukittoriartulerpoq nukilissuaq, nukittooq

nujuarpoq (nûk) nujuarsarpâ nujuartaq nujugpoq nujuípoq nujuiserpoq nujuiserpâ nujuisersípâ nujuitdlisarpâ nûk Nûngme nukagpoq (nukaq) nukagtípâ nukagdloq nukangavoq nukanganarpoq una kugssangajâq nukanganaqaoq nukángavigâ nukaq nugkat nukâ nugke angajo nukagpiaq nukagpiaraq, nukagpiaránguaq nukagpiatsiaq nukaernoq nukaornua nukaornorîgput angajornorîgput nukardleq nukardliuvoq palasimit nukardliuvoq nukardlersât nukardlersarât nukardlequt, nukardliliaq (S.G.) nukardlequtâ, nukardliliâ nukarît nukatugaq nukatugkat nukáupoq nukáupâ nukik nukinge nukeqarpoq nukeqarqisáuput nukerssorpoq nukeruaq nukerugkat nukeruai noqarut and niulutaq nukêrúpoq, nukingerúpoq nukigdlâingavoq nukigdlârpoq nukigtorpoq nukigtoriartulerpoq nukiligssuaq, nukigtôq

nukkilippoq, nukkilivoq nujaarpoq cf. nukkilisitsivoq nujaartoorpoq cf. nukinippoq nukinissarpaa nukinissarpoq nukingerpoq tuaviorpoq cf. nukingernarpoq nukingigaa nukingigilerlugu taamaatippara nukinginnarpoq nukinginnarnak nukingisaarpaa, nukingersorpaa nukinngiuppaa nukkiorpoq nuliaq nulia nulii nuleerpoq nuleerneq, nuleersoq nuleq norla nuleriipput nuliaraa nuliaraara nuliarilerpaa nuliassaq nuliassiaq nuliassiaa uvissaq cf. nuliassiarserpaa nuliariipput nuliariinneq nuliariissussat nuliariit nuliaqqippoq nuliaqqiut nuliaqqiutaa nuliarpoq nuliarpaa nuliarsarpaa nuliarsarpoq nuliartaaraa nuliartippoq, nuliuvoq nuliasuk nuliasugiit nulissiuppaa nulissiutippaa nuliusarfik nuloq nullut pl. nului nuluut nuluutit pl. norloq cf.

núkilípoq, núkilivoq nujaerpoq núkilisitsivoq nujaertôrpoq nukinigpoq nukinigsarpâ nukinigsarpoq nukingerpoq tuaviorpoq nukingernarpoq nukingigâ nukingigilerdlugo taimaitípara nukingingnarpoq nukingingnarnak nukingisârpâ, nukingerssorpâ nukingiúpâ núkiorpoq nuliaq nulia nulê nulêrpoq nulêrneq, nulêrsoq nuleq nordla nulerîgput nuliarâ nuliarâra nuliarilerpâ nuliagssaq nuliagssiaq nuliagssiâ uvigssiaq nuliagssiarserpâ nuliarîgput nuliarîngneq nuliarîgsugssat nuliarît nuliarqigpoq nuliarqiut nuliarqiutâ nuliarpoq nuliarpâ nuliarsarpâ nuliarsarpoq nuliartârâ nuliartípoq, nuliuvoq nuliasuk nuliasugît nulíssiúpâ nulíssiutípâ nuliussarfik nuloq nutdlut nulue nulût nulûtit nordloq

nuna nunaa nunaarussivaa nunagaa Ilulissat nunagigallarakkit nunallualik nunalluarpoq nunalluaraa nunassaq nunassaqanngilaq nunassarsivoq nunaqarpoq taavani nunaqarpoq angisuatsiamik Nuummi nunaqarpoq nunaqarfik nunaqarfia nunakkoorpoq nunalippoq nunaleqqaarama kalaallisut paasisaqanngilanga nunalinniarpoq, nunalisarpoq nunaliguppaa, nunalissuppaa nunamiu nunamiut tamarmik toqusussaapput nunamiutannguit nunangiak nunangiagaa, nunaluaraa, nunarluaraa nunangiappoq, nunaluarpoq, nunarluarpoq nunangiappoq, nunangiatserpaa nunarlualik nunarparpoq nunarpasippoq nunarpoq nunarsaq nunasarneq nunasarnerpoq nunasarnaasarpoq nunasiaq nunasiaraa nunasivoq nunasisoq nunasiartortoq nunasivigaa, nunasiffigaa nunataq nunataarpoq nunataasaq nunaat nunaataa nuniappoq nuniappai nuniagiarpoq nuniaaq nuniaat pl. nuniaakka nuniaarai nuniappai cf. nuniaat nunniorpaa

nuna nunâ nunaerússivâ nunagâ Ilulissat nunagigatdlaravkit nunagdlualik nunagdluarpoq nunagdluarâ nunagssaq nunagssaqángilaq nunagssarsivoq nunaqarpoq tâvane nunaqarpoq angisuatsiamik Nûngme nunaqarpoq nunaqarfik nunaqarfia nunákôrpoq nunalípoq nunalerqârama kalâtdlisut pâsissaqángilanga nunalíniarpoq, nunalisarpoq nunaligúpâ, nunalíssúpâ nunamio nunamiut tamarmik toqussugssáuput nunamiutánguit nunangiak nunangiagâ, nunaluarâ, nunardluarâ nunangiagpoq, nunaluarpoq, nunardluarpoq nunangiagpâ, nunangiagterpâ nunardlualik nunarparpoq nunarpasigpoq nunarpoq nunarsaq nunasarneq nunasarnerpoq nunasarnaussarpoq nunasiaq nunasiarâ nunasivoq nunasissoq nunasiartortoq nunasivigâ, nunasivfigâ nunataq nunatârpoq nunataussaq nunaut nunautâ nuniagpoq nuniagpai nuniagiarpoq nuniâq nuniât nuniãka nuniârai nuniagpai nuniaut núniorpâ

ujaqqanik nunniorpaa nunniuut nunnivoq nunalippoq cf. nunuvoq nunuvaa nununiaraluarama ajornaqaaq oqaasissara nunuvara nunuppaa, nunorpaa ninnippoq cf. nunngarut (nutippoq) nunngerpoq nunguvoq uunga nunguvoq qaammat nunguvoq nungulussinnarpaa nunguniku nungunikut qallunaatsiaat illoqarfiisa nunguniukui nunguppaa tamaasa nunguppakka nungulluta nungullugit tiguakka ullut nungullugit nungullugit takusaraangakku nungullugit tassuuna nuisarpoq nungussivoq htr. nunguppoq qimmivut nungupput aningaasaatikka nungupput nunguuppaa nungusaappaa nungusivaa tammaavaa cf. nunngut nunngutaa tassa ammassaatitta nunngutaat tiguavut nunngutaarpaa nunngutaarpai nungutippaa nungutitaavoq nungutitsisoq nungullarpoq nunguutsivoq aningaasanik aggorsimasunik nunguutsivunga piminik tamanik nunguutsivoq nuuppaa (nuuk) nuutsivoq htr. nuutippaa nusuarpaa (nuuk) nusuartigaa nusuartigiipput nusuppaa nusussivoq htr. nusuttagaq, nusuttaat nusuttaavoq nusutsippoq

ujarqanik núniorpâ núniût núnivoq nunalípoq nunuvoq nunuvâ nununiaraluarama ajornaqaoq oqausigssara nunuvara nunúpâ, nunorpâ nivnípoq núngarut (nutigpoq) núngerpoq nunguvoq ûnga nunguvoq qáumat nunguvoq nungulugsinarpâ nunguniko nungunikut qavdlunâtsiait igdloqarfîsa nungunikue nungúpâ tamaisa nungúpáka nungutdluta nungutdlugit tiguváka uvdlut nungutdlugit nungutdlugit takussarângavko nungutdlugit tássûna nuissarpoq nungússivoq nungúpoq qingmivut nungúput aningaussautíka nungúput nungũpâ nungusáupâ nungussivâ támaivâ núngut núngutâ tássa angmagssautivta núngutait tiguvavut núngutaerpâ núngutaerpai nungutípâ nungutitauvoq nungutitsissoq nungutdlarpoq nungûtsivoq aningaussanik avgorsimassunik nungûtsivunga piminik tamanik nungûtsivoq nũpâ (nûk) nûtsivoq nûtípâ nusuarpâ (nûk) nusuartigâ nusuartigîgput nusugpâ nusugsivoq nusugtagaq, nusugtaut nusugtauvoq nusugtípoq

nusukarpaa, nusukkarpaa nusukkarut nusukkarutaa nusuut milluut cf. nutaaq nutaamik nutaarsuaq, nutaarluinnaq, nutaaqqinnaaq nutaavoq nutaggarippoq nutaggarik nutassivoq nutaanngorpoq nutaanngortippaa nutarappoq nutaratsippoq (S.G.) uterpoq cf. nutaraq nutaqqat cf. nutarneq, nutarmeq nutarterpaa nutaraaluppoq (nutippoq) nutalleq nuuti nuutit nuuteqanngilaq nuutiutai nuutiliorpoq nuutiliorpaa nuutiliai nutippoq nutinneq nutitsippaa nullavoq (nuloq) nullangavoq nulluarpoq nutsuppaa (nuuk) paarnaqutit nutsuppai nutsuivoq htr. nutsugiaq (N.G.) nutsugissat pl. supputaasaq cf. nutsutsiterpai naasupilunnik nutsutserivoq nuffarliorpoq (nuak) nuffaserpoq nuffiorpoq nuffippaa (nuivoq) ujalussiaq nuffippaa nuffippai nuffersaappaa, nuffersuuppaa nuffersaapput, nuffersuupput nuiuupput cf. nuffisaat nuisaat cf. nuffit nuffisaa

nusukarpâ, nusúkarpâ nusúkarut nusúkarutâ nusût mitdût nutâq nutâmik nutârssuaq, nutârdluínaq, nutârqingnâq nutauvoq nutaggarigpoq nutaggarik nutagssivoq nutãngorpoq nutãngortípâ nutaragpoq nutaragtípoq uterpoq nutaraq nutarqat nutarneq, nutarmeq nutarterpâ nutarâlugpoq (nutigpoq) nutavdleq nûte nûtit nûteqángilaq nûtiutai nûtiliorpoq nûtiliorpâ nûtiliai nutigpoq nutingneq nutigtípâ nutdlavoq (nuloq) nutdlangavoq nutdluarpoq nutsugpâ (nûk) paornaqutit nutsugpai nutsuivoq nutsugiaq nutsugíssat súputaussaq nutsugtiterpai naussupilungnik nutsugtiterivoq nuvfardliorpoq (nuak) nuvfaserpoq nuvfiorpoq nuvfípâ (nuivoq) ujalugssaq nuvfípâ nuvfípai nuvferssáupâ, nuvferssũpâ nuvferssáuput, nuvferssũput nuiũput nuvfissaut nuissaut nuvfit nuvfisâ

oqaq oqqat pl. oqaatsoq oqaatsuaq oqajamaaq oqajamaavoq oqalualaaq, oqalualaarut, oqaluasaaq oqalualaarpoq oqaluasaarpoq and oqalungusiarpoq cf. oqalualuppoq, oqalukuluppoq oqalualuffigaa, oqalukuluffigaa oqalualuupput, oqalukuluupput takutsuupput cf. oqaluasaarpoq (N.G.) oqalualaarpoq cf. oqaluavoq oqaluppoq oqaluffigaa oqaluffik oqaluttarfik oqaluttartoq oqaasalik cf. oqaluinnarpoq oqalugiarpoq oqalutsi, oqalutseq oqalutsigaa oqaluttuaq oqaluttuaraa oqaluttualiaq oqaluttuarpoq oqaluttuuppaa oqaloqatigaa oqaloqatigiipput oqalunniutit pl. oqalungussarpoq oqalunguserpoq oqalungusiarpoq oqalualaarpoq cf. oqaluuppaa oqaluussivoq htr. oqaluussaanngilaq oqalupiluppoq oqalupiluffigaa oqaloqqippoq, oqalullaqqippoq oqalorujuppoq oqalorujuffigaa oqaloruusarpoq oqaluuseq oqaluuseraa oqaluussissutigaa oqaluutigaa oqarpoq oqarput oqarpaa oqarnippoq htr. oqarfigaa oqaaqqissaarpaa

oqaq orqat oqaitsoq oqaitsuaq oqajamâq oqajamauvoq oqalualâq, oqalualârut, oqaluasâq oqalualârpoq oqaluasârpoq and oqalungusiarpoq oqalualugpoq (N.G.), oqalukulugpoq (S.G.) oqalualugfigâ (N.G.), oqalukulugfigâ (S.G.) oqalualũput, oqalukulũput takutsũput oqaluasârpoq oqalualârpoq oqaluavoq oqalugpoq oqalugfigâ oqalugfik oqalugtarfik oqalugtartoq oqaussalik oqaluínarpoq oqalugiarpoq oqalugte, oqalugteq oqalugtigâ oqalugtuaq oqalugtuarâ oqalugtualiaq oqalugtuarpoq oqalugtũpâ oqaloqatigâ oqaloqatigîgput oqalungniutit oqalungússarpoq oqalunguserpoq oqalungusiarpoq oqalualârpoq oqalũpâ oqalũssivoq oqalûgssáungilaq oqalupilugpoq oqalupilugfigâ oqalorqigpoq, oqalutdlarqigpoq oqalorujugpoq oqalorujugfigâ oqalorûssarpoq oqalûseq oqalûserâ oqalũssissutigâ oqalûtigâ oqarpoq oqarput oqarpâ oqarnigpoq oqarfigâ oqaorqigsârpâ

oqapiluppoq oqapiluffigaa oqaraluarpoq oqarasuartaat oqariartorpoq oqariartuut oqarluarpoq oqarluarputit oqarsorpoq oqarsorfigaa oqaruserpoq oqaruserfigaa oqarusiut oqassarlerpoq uernarnermit oqassarlerpunga assortuukkanni oqassarlerpoq oqallipput oqallisigaa oqallorippoq oqalloriusaq oqallorluppoq oqallortuvoq, oqqartuvoq oqaappaa oqaassivoq oqaasalik oqaasat oqaaseq oqaasia oqaasii kalaallit oqaasii oqaasissaq oqaasissaqarpit oqaaseraa tamanna oqaaserinngilarput oqaatsini oqaasereqqippai oqaaserippoq oqaaserissaarpoq oqaaserinerluppaa oqaaserissannaaq oqaaserluppoq oqaasersivaa oqaasissaaruppoq oqaasissaarutippaa oqaasissiorpaa oqaasilerivoq oqaasilerissutit oqaasipiluk oqaasipilussuuvoq oqaasipiluliorfigaa oqaassut oqaatigaa oqaatiginerluppaa oqaatissuarpaa oqaatseriarpoq oqaatseriippoq oqqakippoq, oqallukippoq oqqapput

pl.

htr. pl.

pl.

oqapilugpoq oqapilugfigâ oqarasuarpoq oqarasuartaut oqariartorpoq oqariartût oqardluarpoq oqardluarputit oqarssorpoq oqarssorfigâ oqaruserpoq oqaruserfigâ oqarusiut oqássardlerpoq uernarnermit oqássardlerpunga agssortũkavne oqássardlerpoq oqatdlíput oqatdlisigâ oqatdlorigpoq oqatdloriussaq oqatdlordlugpoq oqatdlortuvoq, orqartuvoq oqáupâ oqáussivoq oqaussalik oqaussat oqauseq oqausia oqausê kalâtdlit oqausê oqausigssaq oqausigssaqarpit oqauserâ tamána oqauseríngilarput oqautsine oqausererqigpai oqauserigpoq oqauserigsârpoq oqauserinerdlugpâ oqauserísangnâq oqauserdlugpoq oqausersivâ oqausigssaerúpoq oqausigssaerutípâ oqausigssiorpâ oqausilerivoq oqausileríssutit oqausipiluk oqausipiluligssûvoq oqausipiluliorfigâ oqáussut oqautigâ oqautiginerdlugpâ oqautigssuarpâ oqautseriarpoq oqautserĩpoq orqakípoq, oqatdlukípoq orqáput

oqqarliorpoq orqardliorpoq oqqersorpaa orqersorpâ oqqersuivoq htr. orqersuivoq oqqersuiffigaa orqersuivfigâ oqqersuut orqersût oqqippoq orqípoq ooqanngitsoq (uuvoq) ôqángitsoq (ûvoq) ooqattaarpaa (uuppaa) ôqátârpâ (ûgpâ) ooqattaarpoq ôqátârpoq annoraartaara ooqattaarniarpara ánorârtâra ôqátârniarpara alloriarneq ooqattaassasutit avdloriarneq ôqátãsassutit qaannamut ooqattaartikkakku qáinamut ôqátârtíkavko ooqattaavoq ôqátaivoq uuttavoq cf. ûgtaivoq ooqattaavik ôqátaivik oqippoq oqípoq isumaa oqippoq isumâ oqípoq oqigaa oqigâ oqilavoq oqilavoq oqilaappoq oqiláipoq oqilasaarpoq oqilasârpoq oqilaaluk oqilailuk aamanganiaq, qalerualik cf. aumanganiaq, qalerualik oqilasooq oqilasôq oqilivoq, oqillivoq oqilivoq, oqitdlivoq oqilivaa, oqillivaa oqilivâ, oqitdlivâ oqilisippaa, oqillisippaa oqilisípâ, oqitdlisípâ oqimaappoq oqimáipoq oqimaagaa oqimaigâ oqimaalutaavik oqimailutaivik oqimaalutaq oqimailutaq oqimaalutaat oqimailutât oqimaalutaavik cf. oqimailutaivik oqimaalutarpaa oqimailutarpâ oqimaallivoq oqimaitdlivoq oqimaallivaa oqimaitdlivâ oqimaallisippaa oqimaitdlisípâ oqimangerpoq oqimangerpoq oqinninnguaq oqíninguaq oqorpoq, oqornarpoq oqorpoq, oqornarpoq siniffiga oqorpoq sinigfiga oqorpoq atisat oqortut atissat oqortut oqorsarpaa oqorsarpâ oqorunarpoq oqorunarpoq oqorunarpoq, oqorpoq cf. oqornarpoq, oqorpoq oqoruserpaa, oqorusersorpaa oqoruserpâ, oqorusersorpâ oqorut oqorut oqorutit oqorutit oquippoq oquípoq oquutaq oqûtaq nakunaq and qulassaq cf. nakunaq and qulagssaq oqqoq orqoq oqqua orqua oqqumut, oqqummut orqumut, orqúmut oqqiorpoq, oqqiuppoq orqiorpoq, orqiúpoq (S.G.) oqqioriartorpoq, oqquikkiartorpoq, oqqikkiartorpoq orqioriartorpoq, orquíkiartorpoq, orqíkiartorpoq oqqiorfissarsiorpoq, oqquiffissarsiorpoq, oqqiffissarsiorpoq orqiorfigssarsiorpoq, orquivfigssarsiorpoq

oqqorliorpoq orqordliorpoq oqquaq orquaq oqquippaa, oqqippaa orquípâ, orqípâ (N.G.) oqquippoq, oqqippoq orquípoq, orqípoq oqquisartorpoq orquisartorpoq oqqumukarpoq, oqumigaarpoq orqúmukarpoq, oqumigârpoq oqquusimaarpoq orqûsimârpoq oqquusimaariartorta orqûsimâriartorta oquk oquk oquppoq oqugpoq oqussunnippoq oqugsungnípoq oqummerpaa oqúmerpâ oqummeraq, oqummerassaq oqúmeraq, oqúmeragssaq oqummerartorpoq oqúmerartorpoq oqummersaq oqúmersaq oqummersivaa oqúmersivâ oqummersivoq oqúmersivoq oqummiaq oqúmiaq oqummiarpaa oqúmiarpâ oqummisserpaa (S.G.) oqúmísserpâ oqummisserpoq, oqummissivoq oqúmísserpoq, oqúmíssivoq (S.G.) oqummiuppaa oqúmiúpâ oriarpaa oriarpâ qiserpoq cf. qiserpoq oriarneq oriarneq oriartorpoq oriartorpoq oriartorfik oriartorfik qitserarfik cf. qitserarfik oriorpaa oriorpâ oriorneq and oriugaq oriorneq and oriugaq oriorfigaa oriorfigâ oqqappuq, oqqartuvoq, oqqakippoq, oqqersorpaa, v. orqáput, orqartuvoq, orqakípoq, orqersorpâ, v. oqaq oqaq oqqoq, oqqiorpoq, oqqiuppoq, etc., v. oqorpoq orqoq, orqiorpoq, orqiúpoq, etc., v. oqorpoq oqquppaa (uterpoq) orqúpâ (uterpoq) orluvoq ordluvoq orlerpoq ordIerpoq orlerpaa ordlerpâ orlorarput ordlorarput orloorarput ordlôrarput orlungavoq ordlungavoq orlussutigaa ordlússutigâ ornavappoq (uneq) ornavagpoq (uneq) ornavaffik ornavagfik ornavaffilik ornavagfilik ornilisit pl. ornilisit ornippaa ornigpâ ornigassaqanngilanga ornigagssaqángilanga ornigassarput ornigagssarput ornigaa ornigâ orniginngikkallarpara ornigíngíkatdlarpara ornigarpaat ornigarpât orniguppoq ornigúpoq orniguppaa ornigúpâ orpik orpik orpigaq orpigaq orpippassuit, orpippalik, orpissuartooq orpigpagssuit, orpigpalik, orpigssuartôq orpiliaq orpiliaq

orpiliarpoq orpinnguaq orpinnguarpaa, orpippaa orpinnguartippoq orpimmiutaq orraavoq (uerpoq) uvaavoq cf. orrajavoq orrajagaa orrarippoq orrarluppoq orrutigaa orseq orseqanngitsumik qilissavat orsilerpaa orsiutit pl. orsoq orserpaa orserfik orserfia orseraaq, orserivoq orsiarpoq orsiaat orsiorpoq orsivoq orsivik orsorpaa orsorsivoq orsualikaq, orsuarnisaaq orsualikarpoq, orsuarnisaarpoq orsuarlerpaa orsuarlequtissaq orsuarleqivoq orsuaasaq orsuaasat pl. orsuerneq orsuerpoq orsuiak, orsugiak orsuinnaavoq orsugasaarpoq orsunnguvoq, orsinnguvoq orsupalippoq orsulinnarpoq orsuuserpaa orsuut usserut cf. orsuutiterpaa usserivoq cf. orsuutiterivoq htr. orsuutiterutit pl. usserisit cf. orsuuvoq oruluvoq orulutippaa, orulusarpaa oruluutigaa oruluffigaa orulluppoq

orpiliarpoq orpínguaq orpínguarpâ, orpigpâ orpínguartípoq orpingmiutaq orrâvoq (uverpoq) uvâvoq orrajavoq orrajagâ orrarigpoq orrardlugpoq orrutigâ orseq orseqángitsumik qilísavat orsilerpâ orsiutit orssoq orsserpâ orsserfik orsserfia orsseraoq, orsserivoq orssiarpoq orssiaut orssiorpoq orssivoq orssivik orssorpâ orssorsivoq orssualikaq, orssuarnissâq orssualikarpoq, orssuarnissârpoq orssuardlerpâ orssuardlequtigssaq orssuardleqivoq orssuaussaq orssuaussat orssuerneq orssuerpoq orssuiak, orssugiak orssuínauvoq orssugasârpoq orssúnguvoq, orssínguvoq orssupaligpoq orssupalingnarpoq orssûserpâ orssût uvserut orssûtiterpâ uvserivoq orssûtiterivoq orssûtiterutit uvserisit orssûvoq oruluvoq orulutípâ, orulusarpâ orulûtigâ oruluvfigâ oruvdlugpoq

orulluvigaa oruluffigaa cf. orullugaa orunit pl. orunii orunitorpoq paggapput (paavaa) paggatigaat paggatigisaq paggerpoq (paaq) paggipput (paavaa) paapput cf. pagginneq paggit, v. paavoq pakkerpaa, pakkivaa (pakappaa) pakkerarpaa, pakkisarpaa pakkut (patippaa) pakkuserpaa paappaa paattorpaa paattuut paagutaq paagussat pl. avattap paaguai paaguppaa sanningasulimmut paaguppaa paagut, paaguseq paagutai or paagusai paatsoorpaa, v. paaq paavoq paggit (C.Y.) pajuppaa ullumi neqimik pajuppaatigut pajuppoq htr. umiarsuit pajuttut pajuttut pajugutigaa paaq paaraq paaq toqqup paa or paava qaannap paa paakippoq paatuvoq Paamiut paassaq paattuutitarpoq paatsoorpaa paaqartippaa paasivaa cf. paaqut paalerpaa paangerpaa paarleq paarsuaq paqumigaa paqumisuppoq

oruvdluvigâ oruluvfigâ oruvdlugâ orunit orunê orunitorpoq paggáput (pâvâ) paggatigât paggatigissaq paggerpoq (paoq) paggigput (pâvâ) pãput paggingneq paggit, v. paivoq pagkerpâ, pagkivâ (N.G.) (pakagpâ) pagkerarpâ, pagkissarpâ (N.G.), pagkut (patigpâ) pagkuserpâ pâgpâ pâgtorpâ pâgtût pâguaq pâgússat avátap pâguai pâgúpâ sáningassulingmut pâgúpâ pâgut, pâguseq pâgutai or pâgusai paitsôrpâ, v. pâq paivoq paggit pajugpâ uvdlume neqimik pajugpâtigut pajugpoq umiarssuit pajugtut pajugut pajugutigâ pâq pâraq pâq tovqup pâ or pâva qáinap pâ pâkípoq pâtuvoq Pâmiut pâgssaq pâgtûtitarpoq paitsôrpâ pâqartípâ pâsivâ pâqut pâlerpâ pângerpâ pârdleq pârssuaq paqumigâ paqumisugpoq

pakappaa, pakamippaa, pakammippaa sakappaa and kalluarpaa cf. pakasarpaa, pakasappaa tikeraat pakasarpaatigut pakasaarpoq pakassippaa, pakassippaa, pakassummippaa pakassipput, pakassummipput pakalak pakkaluaq pakatsivoq kanngugaa cf. pakatsisippaa, pakatsisarpaa pakatsissutigaa pakinippaa, pakanippaa pakinipput iperippaa cf. pakkuppaa (pakappaa) palasi palasiat palasigaa palasiuneq palak palaavoq palanngarpoq paleq pallit pl. palerpaa (paaq) palersivoq palersivoq palersineq ipeqqap palersinera piiginnaruk paluaq pakkaluaq cf. paluvoq palusippaa palungavoq palungataaq paamaarpoq paamaarnarpoq paamaaruppaa paamaarutigaa paamippoq paamigaa paaminnarpoq paaminnartoq paamitsappoq paamitsaappaa paamitsajuippoq pamioq paperoq cf. pamiortooq pamialluk pamiaq pana panalerpoq panarpaa, panavaa panaapput

pakagpâ, pakamigpâ, pakangmigpâ sakagpâ and kagdluarpâ pakasarpâ, pakasagpâ tikerât pakasarpâtigut pakasârpoq pakássigpâ, pakássípâ, pakássúmigpâ pakássigput, pakássúmigput pakalak pákaluaq pakatsivoq kángugâ pakatsisípâ, pakatsisarpâ pakatsíssutigâ pakinigpâ, pakanigpâ pakinigput iperigpâ pákúpâ (pakagpâ), palase palasiat palasigâ palasiuneq palak palauvoq palángarpoq paleq patdlit palerpâ (paoq) palersivoq palerssivoq palerssineq iperqap palerssinera pîgínaruk paluaq pákaluaq paluvoq palusípâ palungavoq palungatâq pâmârpoq pâmârnarpoq pâmârúpâ pâmârutigâ pâmigpoq pâmigâ pâmingnarpoq pâmingnartoq pâmitsagpoq pâmitsáupâ pâmitsajuípoq pamioq paperoq pamiortôq pamiagdluk pamiaq pana panalerpoq panarpâ, panavâ panáuput

panaattaqattaarput panaasalik panaavoq panerfaq panerfaa panerfi nuliasuk cf. panerfarserpoq panerfiuppaa panerpoq panerpaa panertoq panernitannguaqanngilaq pannarippoq panernaveeqqut panersarpaa panerserpaa panertulivoq paniasaat panik pania panni panissaq panissaarpoq uini panissaarfigaa nuliaminit panissaarpoq panissiaq panikaaq, pannakaaq panikaasiassat pangalippoq pangallappoq pangalluppaa paannaq, paannaat panneq angisoq cf. panniligarpoq panniligartaa paaq paassat pl. paasserpaa paasivik paaverluerpaa paaverluerpoq paaviarpaa paaviaavoq htr. paavinnarpoq paavinnaavoq paalerpaa paalersaat paaterpaa paaqqivaa paaqqinnippoq htr. paaqqisigaa, paaqqinnitsigaa paarmorpoq, paarngorpoq (paamaarpoq) paarmorpaa paarmortoq paarmorgigaa, paarngorfigaa

panáutaqátârput panaussalik panauvoq panerfaq panerfâ panerfe nuliasuk panerfarserpoq panerfiúpâ panerpoq panerpâ panertoq panernitánguaqángilaq pánarigpoq panernavêrqut panersarpâ panerserpâ panertulivoq paniasaut panik pania páne panigssaq panigsârpoq uvine panigsârfigâ nuliaminit panigsârpoq panigsiaq panikâq (N.G.), pánakâq (S.G.) panikâsiagssat (N.G.) pangaligpoq pangatdlagpoq pangatdlúpâ pângnaq, pângnât pangneq angissoq pangniligarpoq pangniligartâ paoq paugssat paugsserpâ paugssivik pauerdluerpâ pauerdluerpoq pauiarpâ pauiaivoq pauínarpoq pauínauvoq paulerpâ paulersaut pauterpâ paorqivâ paorqingnigpoq paorqissigâ, paorqingnigtigâ paormorpoq, paorngorpoq (pâmârpoq) paormorpâ paormortoq paormorfigâ, paorngorfigâ

paarmuliaq, paarnguliaq paarmuliarpoq paarmualaarpoq, paarngualaarpoq paarnaq, paarmaq, paarngaq paarnarsuaq saanilik paarnarsuaq saaneqanngitsoq paarnaqut paarnaqussuaq, paarnaqulluk paarnaliarpoq, paarniarpoq paarnarluk paarnaasaq paarpoq paartoq paartippaa paartigaa paarutigaa umiarsuit paarutigaavut paartorpoq paangarpoq paapaaq pappappoq (papik) pappangavoq papavoq, papattappoq pappiara, pappiala, pappilia papik pakka or papii papikajak, papikatsuk papilik papilleraq papilluppoq papeqquppoq papikilavoq, papeqilavoq paperoq paperorsorpoq paperortortippaa paperuusaq papimmisarujunnguaq papikuuju paaraa (paavoq) paarsivoq htr. paarsisoq meeqqanik paarsisoq savanik paarsisoq parnaarussanik paarsisoq ilagiit paarsisaat paarisassaq paarisassakka amerlaqaat paarsaq paarsisigaa paqqerpoq (panerpoq) paqqingavoq paqqippoq paqqisaarpoq, paqqasaarpoq ujalunnguamik paqqisaarfigiumagaluarpakkit paarlappaa, v. paarpaa parnaarpaa, pajannaarpaa parnaarivoq, pajannaarivoq htr.

paormuliaq, paornguliaq paormuliarpoq paormualârpoq, paorngualârpoq paornaq, paormaq, paorngaq paornarssuaq saunilik paornarssuaq sauneqángitsoq paornaqut paornaqússuaq, paornaqutdluk paornaliarpoq, paorniarpoq paornardluk paornaussaq paorpoq paortoq paortípâ paortigâ paorutigâ umiarssuit paorutigâvut paortorpoq paungarpoq pâpâq pápápoq (papik) pápangavoq papavoq, papátagpoq pápiara, pápiala (N.G.), pàpilia (S.G.) papik pavka or papê papikajak, papikatsuk papilik papigdleraq papigdlugpoq paperqúpoq papikilavoq, papeqilavoq paperoq paperorssorpoq paperortortípâ paperûssaq papingmigsarujúnguaq papikûjuk pârâ (paivoq) pârssivoq pârssissoq mêrqanik pârssissoq savanik pârssissoq parnaerússanik pârssissoq ilagît pârssissât pârissagssaq pârissagssáka amerdlaqaut pârssaq pârssissigâ parqerpoq (panerpoq) parqingavoq parqípoq parqisârpoq, parqasârpoq ujalúnguamik parqisârfigiumagaluarpavkit pârdlagpâ, v. pârpâ parnaerpâ, pajarnaerpâ (S.G.) parnaerivoq, pajarnaerivoq

panaarsorpaa parnaerssorpâ parnaarsaat parnaersaut parnaarsaat naatittariaq parnaersaut nâtítariaq parnaarut parnaerut parnaarsimaffik, parnaarsimmavik, parnaarsorfik parnaersimavfik, parnaersímavik, parnaerssorfik parnaaruppaa parnaerúpâ parnaarussaasoq parnaerussaussoq parnaarussivik parnaerússivik parnaarussaaffia parnaerússauvfia parnaarussaarpaa parnaerússaerpâ paarnaq pârnaq parnivaa (panerpoq) parnivâ (panerpoq) parnivoq parnivoq parnuppaa parnúpâ parnuppoq parnúpoq paarpaa pârpâ paariartorpaa pâriartorpâ paarsivoq htr. pârsivoq paarlappaa pârdlagpâ assani paarlappai agssane pârdlagpai paarlallugit pârdlagdlugit paarlapput pârdlagput paarlattoq pârdlagtoq paarlattua pârdlagtua paarlannera pârdlangnera paarlatsippaa pârdlagtípâ paarlattarfik pârdlagtarfik paarlangavoq pârdlangavoq paarlangapput pârdlangáput paarlagaapput cf. pârdlagáuput paarlagarpoq pârdlagarpoq paarlagaapput pârdlagáuput paarlangapput cf. pârdlangáput paarlaappaa pârdláupâ paarlaappoq pârdláupoq paartitsipput pl. pârtitsíput paarsiartorpaa pârsiartorpâ paariartorpaa cf. pâriartorpa parruppa (paarpoq) parrúpâ (paorpoq) parsangavoq parsangavoq paartitsipput, v. paarpaa pârtitsíput, v. pârpâ passappoq (patippaa) pásagpoq (patigpâ) passarluppaa (paarpaa) pássardlugpâ (pârpâ) pasivaa pasivâ pasinnippoq htr. pasingnigpoq pasillerpaa pasigdlerpâ pasillerpoq htr. pasigdlerpoq pasilliut pasigdliut pasinanngilaq pasinángilaq pasinaarsaarpoq pasinaersârpoq pasisaarpaa pasisârpâ pasitsaalivaa pasitsailivâ pasitsaalivoq pasitsailivoq pasitsappoq pasitsagpoq pasitsaappaa pasitsáupâ pasitsaassivoq htr. pasitsaussivoq paasivaa, paaqartippaa (paaq) pâsivâ, pâqartípâ (pâq)

siuneqartippaa cf. paasissaavoq paasissaanngilaq paasiluuserpaa, paasinerluppaa paassuppaa (patippaa) passussivoq htr. paasutaa pattappaa (patippaa) pattappoq pattaffik pattaffiit patittariaq cf. pattagiaq pattagiarpoq, pattagiarsorpoq pattappoq cf. pattagiaasaq nutsugiaq, supputaasaq cf. pattattorpoq patajavoq patajaappoq patanarpoq patanaarpaa paarnaarpaa cf. pattapalaarpoq pattaappoq pattaat pattorpaa pattorput pattorneq patuguppaa patuguppoq pateq paqqa paterpaa paterut, paqqut, patiiaat pattaku patinnguvoq patippaa patissivoq htr. patequt patittariaq, patiffik patittarissat, patiffiit pattaffiit cf. patippaa patitsivoq htr. patitsippaa, patitippaa patiterpai patiterivoq htr. patitsit patitsisaa orpinnguaq cf. paallorpoq, paallattoorpoq palleq pallit palliliarpoq orpiliarpoq cf. pallerpaa (paaq)

sujuneqartípâ pâsissauvoq pâsigssáungilaq pâsilûserpâ, pâsinerdlugpâ pássúpâ (patigpâ) pássússivoq pássutâ pátagpâ (patigpâ) pátagpoq pátagfik pátagfît patigtariaq pátagiaq pátagiarpoq, pátagiarssorpoq pátagpoq pátagiaussaq nutsugiaq, súputaussaq pátagtorpoq patajavoq patajáipoq patanarpoq patanaerpâ parnaerpâ pátapalârpoq pátáupoq pátaut pátorpâ pátorput pátorneq patugúpâ patugúpoq pateq parqa paterpâ paterut, parqut, patîaut pátako patínguvoq patigpâ patigsivoq patequt patigtariaq, patigfik patigtaríssat, patigfît pátagfît patípâ patitsivoq patigtípâ, patitípâ patiterpai patiterivoq patitsit patitsisâ orpínguaq pâtdlagpoq, pâtdlagtôrpoq patdleq patdlit patdliliarpoq orpiliarpoq patdlerpâ (pâq)

pallippaa (patippaa) palligassaanngilaq pallippoq (-mut) htr. pallittorpaa palliguppaa palliguppoq pallimavaa pallimavoq uannut pallimanngilaq pallorpoq (paluvoq) pallortippaa pallorfigaa pallungavoq pallunngarsorpoq palluumivaa (patippaa) patsit (pasivaa) patsisaa naluara patsisaavoq uanga patsisaavunga patsisigaa patsiseqarpoq patsisissaqarpoq patsissarpoq paassat, v. paaq paakkarut paakkaruserpaa, paakkarusersorpaa paangarpoq, v. paarpoq paatit (paarpoq) pl. paataarserpoq paataajarpoq paataajarpaa paataajartippaa pava pavani pavannga pavuuna pavunga pavaniippoq paffa panna, passuma pakku, pakkua pl. passumaak pakkorsii, pakkorsii-aa pakkuakkut-aa pavanngarnisaq pavuunaqquppaa pavunnarpoq paavaa paapput paannippoq htr. paannipput paaniarpaa paffik paffia paffilluppoq paavoq pi kia-una pia

patdligpâ (patigpâ) patdligagssáungilaq patdligpoq (-mut) patdligtorpâ patdligúpâ patdligúpoq patdlimavâ patdlimavoq uvavnut patdlimángilaq patdlorpoq (paluvoq) patdlortípâ patdlorfigâ patdlungavoq patdlúngarssorpoq patdlûmivâ (patigpâ) patsit (pasivâ) patsisâ naluvara patsisauvoq uvanga patsisauvunga patsisigâ patsiseqarpoq patsisigssarsiorpoq patsísarpoq paugssat, v. paoq páukarut páukaruserpâ, páukarusersorpâ paungarpoq, v. paorpoq pautit (paorpoq) pautaerserpoq pautaiarpoq pautaiarpâ pautaiartípâ pava pavane pavánga pavûna pavunga pavanĩpoq pavfa pavna, pavssuma pavko, pavkua pavssumâk pavkorsê, pavkorsê-â, pavkuákut-â pavángarnisaq pavûnarqúpâ pavungnarpoq pâvâ pãput pângnigpoq pângnigput pâniarpâ pavfik pavfia pavfigdlugpoq pâvoq pe kia-una pia

tassa uanga piga atuarfiup pii nunap pii anersaap pii piit nalinginnaat peqarpoq marlunnik peqarpoq tuttunik peqarpoq peqanngilaq illumini peqanngilaq saviga peqanngilaq peqangaarpoq ata peqanguussusia peqanngitsoorpaa peqanngitsoorpoq peqasaarpoq peqaqqippoq perpassuit pl. peqatigiipput (pii) peqatigiinniat peqippaa peqippoq peqitsivoq htr. peqitippaa peqimivoq peqingavoq peqinngarippoq peqitsivik pequvoq pequsarpoq, pequsappoq pequsaavaq pequerpoq pequt (pi) qaannap pequtai pequtivut tamaasa qimappavut pequtissat pl. pequut peqqumaat cf. pequusiaq nungusaanngitsumik pequusiaqarpoq peqqumaasiaq cf. pequusiorpoq pequusivik peqqumaasivik cf. peqataarpoq (pi) periarpaa (pi) periarpoq peqqarpoq (pi) peqqartaappoq peqqippoq (pi) peqqiippoq peqqiilliorpoq peqqissarpaa peqqissaat peqqissaarpoq peqqissaarpaa peqqissivoq

tássa uvanga piga atuarfiup pê nunap pê anersâp pê pît nalingínait peqarpoq mardlungnik peqarpoq tugtunik peqarpoq peqángilaq igdlumine peqángilaq saviga peqángilaq peqangârpoq ata peqangũssusia peqángitsôrpâ peqángitsôrpoq peqassârpoq peqarqigpoq perpagssuit peqatigîgput (pe) peqatigîngniat peqípâ peqípoq peqitsivoq peqitípâ peqimivoq peqingavoq peqíngarigpoq peqitsivik pequvoq pequssarpoq, pequssagpoq pequssâvaq pequerpoq pequt (pe) qáinap pequtai pequtivut tamaisa qimagpavut pequtigssat peqût perqumaut peqûsiaq nungúsángitsumik peqûsiaqarpoq perqumausiaq peqûsiorpoq peqûsivik perqumausivik peratârpoq (pe) periarpâ (pe) periarpoq perqarpoq (pe) perqartáipoq perqigpoq (pe) perqĩpoq perqîtdliorpoq perqigsarpâ perqigsaut perqigsârpoq perqigsârpâ perqigsivoq

peqqissimivoq peqqissimigaa, peqqissimissutigaa peqquppaa (peqippaa) peqquk peqquttaq peqqumaarpaa (pi) peqqumaat, peqqumaasiaq peqqumaasiorpoq peqquaa (pi) peqqusaq peqqusaatut piumaarputit peqqusakka kisiisa suliarissavatit peqqusaanik peqqunngilaa peqqussut taassuma peqqussutaanik taamaaliorpunga peqqussutigaa peqqusaarpoq peqquserluppoq (pi) peqqusersuippoq peqqusersuuvoq peqqusersuusaarpoq pequtserpoq cf. peqqusersiorpoq peqqusersiorfigaa peqqusissarsiorpoq peqqusiileqivoq peqqutserpoq perlaaq (peqippaa) perlarpaa perlaavoq htr. perlaavaa perlarneq perlarnikka perlaarpoq perlaajaq perlaaq cf. perlasserpaa perlassiivoq htr. perlataarpoq perlerorpoq perlequjaaq perlequjaavoq perlerpoq (pi) perlilerpoq kaappoq cf. perleraa imminut perleraaq perluk (pi) perluut cf. perlussuaq perluppoq perlutsippaa perlussiorpoq perlussivoq perloqquvaa perloqqunarsili

perqigsimivoq perqigsimigâ, perqigsimissutigâ perqúpâ (peqípâ) perquk perqugtaq perqumârpâ (pe) perqumaut, perqumausiaq perqumausiorpoq perquvâ (pe) perqussaq perqussâtut piumârputit perqussáka kisîsa suliarísavatit perqussânik perqúngilâ perqússut táussuma perqússutânik taimailiorpunga perqússutigâ perqusârpoq perquserdlugpoq (pe) perqusersuípoq perqusersûvoq perqusersûssârpoq perqutserpoq perqusersiorpoq perqusersiorfigâ perqusigssarsiorpoq perqusîleqivoq perqutserpoq perdlâq (peqípâ) perdlarpâ perdlaivoq perdlaivâ perdlarneq perdlarníka perdlaerpoq perdlaiaq perdlâq perdlásserpâ perdlássîvoq perdlatârpoq perdlerorpoq perdlequjâq perdlequjauvoq perdlerpoq (pe) perdlilerpoq kâgpoq perdlerâ ingminut perdleraoq perdluk (pe) perdlût perdlugssuaq perdlugpoq perdlugtípâ perdlugsiorpoq perdlugsivoq perdlorquvâ perdlorqunarsile

perloqqussut perloqqussutaa perloorpaa perluut perluliorpoq, perleerivoq pernaq, perngaq, pernaaq (pi) pernaavoq, pernarpoq pernartaq pernartaa nannuttara pernartara pernaat pernaataa perneq pernerpaa perniivoq or pernivoq pernermippaa pernermippoq peru perugaa peruaa perusivoq peroorpaa peruerpaa, peruiarpaa perorpoq (pi) pujarorpoq perorsarpaa peroorpoq perroorpoq peerpaa (pi) peerpoq peerit peersivoq peersippaa peersaat peersivaa peeruppaa peeruppoq perpaluk (pi) perpaluppoq perrappoq (pi) pujappoq perrannarpoq pujannarpoq perrassaat perroorpoq (pi) peroorpoq perrortuvoq perruualaarpoq persaqqut (pi) akornut persaqutigaa persaquserpaa persaqusersorpaa persalivoq persaqquppaa persataraa persinnilik

htr. htr.

cf.

cf.

cf.

htr.

cf. cf.

cf.

cf.

(N.G.)

perdlorqússut perdlorqússutâ perdlôrpâ perdlût perdluliorpoq, perdlêrivoq pernaq, perngaq, pernâq (pe) pernauvoq, pernarpoq pernartaq pernartâ nánugtara pernartara pernaut pernautâ perneq pernerpâ pernîvoq or pernerivoq pernermigpâ pernermigpoq pero perugâ peruvâ perussivoq perôrpâ peruerpâ, peruiarpâ perorpoq (pe) pujarorpoq perorsarpâ perôrpoq perrôrpoq pêrpâ (pe) pêrpoq pêrit pêrsivoq pêrsípâ pêrsaut pêrsivâ pêrúpâ pêrúpoq perpaluk (pe) perpalugpoq perragpoq (pe) pujagpoq perrangnarpoq pujangnarpoq perragsaut perrôrpoq (pe) perôrpoq perrortuvoq perrûalârpoq persaqut (pe) akornut persaqutigâ persaquserpâ persaqusersorpâ persalivoq persarqúpâ persatarâ persínilik

persoq persora persori perserpoq perserpa persorpoq qaqqat persulerput persorivoq persuaq (pi) persuarpaa persuarsiorpoq persuppaa persuarpaa cf. persuuppaa persuussaq persuttaapput persuusiaraa imminnut persuusiaraaq or imminut persuliaraaq pertaq (perneq) matusartoq cf. perterpaa, pertiterpaa perterivoq, pertiterivoq htr. pertujavoq (perneq) passappoq cf. pertujaappoq perujuk (pi) perujuit peeruppaa, v. peerpaa peruseq (pi) silap perusii perusuppoq (pi) perusoqanngilaq peruaa, v. peru peqqarpoq (pi) peqqarniippoq pl. pialunnguit (pi) piaraq (pi) piarai piaralik piarsuk, piarsunnguaq piarsunnguit piarittorpoq piaqqivoq piaaqqusiaq piaaraaq (pi) piaaraluni piaaralugu aserorpaa piaarinngilaq piaarinani unippoq piaarinaatsoorpoq piareerpaa (pi) piareersarpaa piareersarpoq piiarpaa (pi) nerrivik piiarpaa piiarpoq piiaavoq htr.

persoq persora persore perserpoq perserpa persorpoq qáqat persulerput persorivoq perssuaq (pe) perssuarpâ perssuarsiorpoq perssugpâ perssuarpâ perssũpâ perssũssaq perssugtáuput perssûssiarâ ingminut perssûssiaraoq or ingminut perssualiaraoq pertaq (perneq) matussartoq perterpâ, pertiterpâ perterivoq, pertiterivoq pertujavoq (perneq) pásagpoq pertujáipoq perujuk (pe) perujuit pêrúpâ, v. pêrpâ peruseq (pe) silap perusê perusugpoq (pe) perusoqángilaq peruvâ, v. pero pevqarpoq (pe) pevqarnĩpoq pialúnguit (pe) piaraq (pe) piarai piaralik piarssuk, piarssúnguaq piarssúnguit piarítorpoq piarqivoq piârqusiaq piâraoq (pe) piâralune piâralugo aserorpâ piâríngilaq piârinane unigpoq piârinaitsôrpoq piarêrpâ (pe) piarêrsarpâ piarêrsarpoq pîarpâ (pe) nerrivik pîarpâ pîarpoq pîaivoq

piiaasoq piiaat qinnilinnik piiaat qinneriaat cf. aqerluusamik piiaat piartorpoq (pi) anoraa piartunngilaq piartorpaa piartortippaa piiavoq (pi) pigaa (pi) pigilerpaa nersut pigineqartoq piginnippoq htr. pigiliuppaa pigippoq (pi) pigissaarpoq pigajuppoq pigaarpoq pigaartoq pigaarfik pigaappaa, piggappaa pigaassisoq piggatigaa piginnaavoq (pi) piginnaanera piginnaanertuvoq piginnaanngorsarpaa pillerpaa, pillerfigaa (pi) pillerpoq pilliivoq htr. pilliaq, pilliut pilliaraa, pillutigaa pillerpoq, (pikippoq) pissippoq cf. pillersuutsappoq pillertaq pilliorpoq (pi) pillitsivoq pilluppaa pilluppoq pilluivoq pillukarpoq pissaq (pi) pissaa pissaqarpoq pissaraa pissaqartinngilara pissarsiorpaa pissarsiorpoq pissaaruppaa igimanngilaq pissaarukkakku pissarussivaa aallaasaata putussaanik pissaarussivara pissaaleqivoq pissamaartippaa, pissamaarpaa pissamaat

pîaissoq pîaut qivnilingnik pîaut qivneriaut aqerdlûssamik pîaut piartorpoq (pe) anorâ piartúngilaq piartorpâ piartortípâ pîavoq (pe) pigâ (pe) pigilerpâ nerssut pigineqartoq pigingnigpoq pigiliúpâ pigigpoq (pe) pigigsârpoq pigajugpoq pigârpoq pigârtoq pigârfik pigáupâ, piggápâ pigáussissoq piggatigâ pigínauvoq (pe) piginaunera pigínaunertuvoq piginãngorsarpâ pigdlerpâ, pigdlerfigâ (pe) pigdlerpoq pigdlîvoq pigdliaq, pigdliut pigdliarâ, pigdliutigâ pigdlerpoq (pikigpoq) pigsigpoq pigdlersũtsagpoq pigdlertaq pigdliorpoq (pe) pigdlitsivoq pigdlugpâ pigdlugpoq pigdluivoq pigdlukarpoq pigssaq (pe) pigssâ pigssaqarpoq pigssarâ pigssaqartíngilara pigssarsiorpâ pigssarsiorpoq pigssaerúpâ igimaqángilaq pigssaerúkavko pigssaerússivâ autdlaisâta putugssânik pigssaerússivara pigssaileqivoq pigssamârtípâ, pigssamârpâ pigssamaut

pissiaq pissiaraa pissiariipput pissiaraa pissivaa pissippaa pissarippoq (pi) pissarluppoq pissippoq (pikippoq) pissippaa pillerpoq pissikarpoq pissikalavoq pissikalanerit pississartoq pississaarpoq pika pikani pikannga pikuuna pikunga pinnga, pissuma pikku, pikkua pissumaak pikkorsii pikaalavoq (pi) pikallisit pikkaluarpaa, pigaluarpaa (pi) pikkaluartaq, pigaluartaq pikatak (pi) pikatappoq, pikataavoq piktaappaa pikkerpaa (pi) isumakkeerpaa pikiarpoq (pikippoq) pikialavoq, pikialaarpoq pikiarsaarpoq pikippoq pikitippaa pikitsitsivoq pikivoq pikilerpoq pikkivaa, pikkippaa pikkinarpoq pikoq, piku (pi) pikukka taassuma pisarpai pikuuvoq pikunngorpoq pikoraa, pikugaa pikkugaa (pi) pikkorippoq pikkorluppoq pikkuluerpoq pikkuluersaarpoq pikkunaraa pikkunarpoq pikkunaappoq

cf.

pl.

cf.

htr.

pigssiaq pigssiara pigssiarîgput pigssiarâ pigssivâ pigssípâ pigsarigpoq (pe) pigsardlugpoq pigsigpoq (pikigpoq) pigsigpâ pigdlerpoq pigsikarpoq pigsikalavoq pigsikalanerit pigsigsartoq pigsigsârpoq pika pikane pikánga pikûna pikunga pínga, pigssuma píko, píkua pigssumâk píkorsê pikâlavoq (pe) pikatdlisit píkaluarpâ, pigaluarpâ (pe) píkaluartaq, pigaluartaq pikatak (pe) pikatagpoq, pikatauvoq pikatáupâ píkerpâ (pe) isumákêrpâ pikiarpoq (pikigpoq) pikialavoq, pikialârpoq pikiarsârpoq pikigpoq pikigtípâ pikigtitsivoq pikivoq pikilerpoq píkivâ, píkípâ píkinarpoq pikoq, piko (pe) pikúka táussuma pissarpai pikûvoq pikúngorpoq pikorâ, pikugâ píkugâ (pe) píkorigpoq píkordlugpoq píkuluerpoq píkuluersârpoq píkunarâ píkunarpoq píkunáipoq

pikkunaattoorpoq pikkunaat piikulavoq pikunnerpaa pikunnerarpaa pikkuppoq (pi) pikkuppaa pikkusuppoq pikkutsappoq pikkutiuippoq pikusuk pilappaa pilappoq htr. pilaavoq pilassivoq pilassivaa pilaaq pilai pilattorpaa pilattorpoq, pilattuivoq pilattornikut or pilattornerlukut pilattortippoq pilattuineq, pilattugaaneq pilattuut pilaappoq, pilaattoorpoq pilaatalik qussaanaq cf. pilangavoq pilaarpoq (pi) paamaarpoq cf. pilaartippaa pilaakkeerpoq pilarrartuvoq uummariippoq cf. pilaaruppaa piilatsivoq (pi) piilatsinermit seqqunngitsoorpunga pileraaq, pilerivoq (pi) pilerigaa pilerinarpoq pilerisuppoq pileritsappoq pilerituuvoq pileritooq piumatuvoq, piumatooq cf. pilernuvoq pilernuppaa pilernussaasutigaa pilernutuvoq pilernutooq pilerpaa (pi) pilersorpaa pilerpoq (pi) pilerpaa pileqqaarpoq pileqqaarnera pileqqaarnitsinni

píkunáitôrpoq píkunaut pîkulavoq pikungnerpâ pikungnerarpâ píkúpoq (pe) píkúpâ píkusugpoq píkutsagpoq píkutijuípoq pikusuk pilagpâ pilagpoq pilaivoq pilagsivoq pilagsivâ pilâq pilai pilagtorpâ pilagtorpoq, pilagtuivoq pilagtornikut or pilagtornerdlukut pilagtortípoq pilagtuineq, pilagtugauneq pilagtût piláupoq, piláutôrpoq pilautalik quvssaunaq pilangavoq pilârpoq (pe) pâmârpoq pilârtípâ pilãkêrpoq pilarrartuvoq ũmarĩpoq pilârúpâ pîlatsivoq (pe) pîlatsinermit serqúngitsôrpunga pileraoq, pilerivoq (pe) pilerigâ pilerinarpoq pilerisugpoq pileritsagpoq pileritûvoq pileritôq piumatuvoq, piumatôq pilernuvoq pilernúpâ pilernússáussutigâ pilernutuvoq pilernutôq pilerpâ (pe) pilersorpâ pilerpoq (pe) pilerpâ pilerqârpoq pilerqârnera pilerqârnivtíne

pileqqaarpaa pilerqârpâ pileqqaat pilerqaut pileqqaataa pilerqautâ pilersaarpoq pilerssârpoq pilersaarpaa pilerssârpâ pilersaarfigaa pilerssârfigâ pilersaarut pilerssârut pilersaarutaa pilerssârutâ pilersaarutigaa pilerssârutigâ pilertorpoq pilertorpoq pilertaqaasi pilertoqause pilertornarpoq pilertornarpoq piliaq (pi) piliaq (pe) piliaa piliâ piliaraa piliarâ piliarisatoqaavaa piliarissatoqaivâ pilittaq piligtaq pilivoq pilivoq pilissuppaa pilíssúpâ piliorpoq piliorpoq piliuppaa piliúpâ pilussorpaa piliússorpâ pilivik pilivik pilikaaq pilikâq pilikki pilíke pilikkissat pilíkigssat pilikkilivik pilíkilivik pilikkiiaavik pilíkîaivik pilu pilo piloqut piloqut pilutarpoq pilutarpoq pilutariarpoq,piluliarpoq,pilliarpoq pilutariarpoq, piluliarpoq, pitdliarpoq pilutaq pilutaq pilutai pilutai pilutarmiu pilutarmio piluusat pl. pilûssat piluarpoq (pi) piluarpoq (pe) piluaraa piluarâ pimmak (pi) pímak (pe) pimmaavoq pímauvoq ukioq kaataraluaqisugut uanga pimmanermit nukillaanngilanga ukioq kâgtaraluaqissugut uvanga pímaunermit nukigdlãngilanga pimmaatuvoq pímautuvoq pimiuvoq, pimiusorsuuvoq (pi) pimiuvoq, pimiussorssûvoq (pe) pinnappoq (pi) pínagpoq (pe) pinattorippoq, pinattorippoq pinagtorigpoq, pinagtorigpoq pinartorluppoq pinagtordlugpoq pinnalutaq (pi) pĩnalutaq (pe) pinarpoq (pi) pinarpoq (pe) pinaappoq pináipoq pinaaffigaa pinaivfigâ pinaasutigaa pináissutigâ pinaapput pl. pináuput pineq pineq, pernit, perngit pl. pernit, pervngit pinii pinê pinissat pinigssat pinaavarpoq pinauarpoq

pinerpai, pinilerpai pinerpai, pinilerpai pinerippai pinerigpai pinerissarpai pinerigsarpai pineerpai, perniarpai,perngiarpai pinêrpai, perniarpai, pervngiarpai pineqarpoq (pi) pineqarpoq (pe) qanorluunniit pineqaraangatta qanordlũnit pineqarângavta ataaseq pineqanngilaq atauseq pineqángilaq pineqartaalivaa pineqartailivâ pinerlivaa (pi) pinerdlivâ (pe) pinerluppoq pinerdlugpoq pinerluppaa pinerdlugpâ pinerluttoq pinerdlugtoq pinerluffigaa pinerdlugfigâ pinerlunneq pinerdlungneq pinerluttorpoq pinerdlugtorpoq perlussivoq cf. perdlugsivoq pinerlukoq pinerdlukoq pinerlukut pinerdlukut pinnerpoq (pi) pínerpoq (pe) alutornarpoq, kusanarpoq, takorannerpoq, inugippoq alutornarpoq, kussanarpoq, takoranerpoq, inugigpoq cf. pinnaraa pínarâ pinnequtigaa pínequtigâ pinnersarpaa pínersarpâ pinnersarpoq pínersarpoq pinnersaat pínersaut pinnersaaqqut pínersârqut pinnersivoq pínersivoq pinnersivaa pínersivâ pinnernaraa pínernarâ pinniippoq pínĩpoq pinniillivoq pínîtdlivoq pinniigaa pínîgâ piniinnaraa pinĩnarâ pinerrarippoq, v. piniarpoq pinerrarigpoq, v. piniarpoq pinertuvoq (pi) pinertuvoq (pe) pinertuneq pinertuneq piniarpoq piniarpoq piniartoq piniartoq piniarpaa piniarpâ pinialuppoq pinialugpoq nukappiaqqat pinialulerput nukagpiarqat piniaIulerput piniariarpoq piniariarpoq piniarsaraa piniarsarâ piniarti piniarte piniarteqarpoq piniarteqarpoq piniartigaa piniartigâ pinerrarippoq pinerrarigpoq pineerarluppoq pinerrardlugpoq piniarluarpoq piniardluarpoq piniaaseq piniauseq piniuppaa piniúpâ piniussivoq htr. piniússivoq piniussisoq piniússissoq piniussineq piniússineq uatsinnik piniussinera iluaqutigeqaarput uvavtínik piniússinera iIuaqutigeqârput piniut piniut pinniarpiarpaa (pi) pínipiarpâ (pe)

piinsi pînse piinsisiorpoq pînsisiorpoq pingajuat pingajuat pingajussaat pingajugssât pingajussaanik pingajugssânik pingajoraat pingajorât pingajoraarpoq pingajorârpoq pingasoraarpoq cf. pingasorârpoq pingajoralik pingajoralik pingajorarterut pingajorarterut pingajoqqat pl. pingajorqat pingasut pingasut pingasuit, pingasuiit pingasuit, pingasuvît pingasunngorpoq pingasúngorpoq pingasunngormat pingasúngormat nalunaaqutaq pingasunngorpat aallassaagut naIunaerqutaq pingasúngorpat autdlásaugut pingasunngorput pingasúngorput pingasunngorpai pingasúngorpai pingasunngorlugit aggussavatit pingasúngordlugit avgúsavatit pingasoraarpoq pingasorârpoq pingasoriarpoq pingasoriarpoq pingasoriarpaa pingasoriarpâ pingatserpai pingatserpai pingatsiivoq htr. pingatsîvoq pingatsiuppaa pingatsiúpâ pingaarpoq (pi) pingârpoq (pe) pingaarpaa pingârpâ pingaartumik pingârtumik pingaarnaappoq pingârnáipoq pingaarneq pingârneq inatsit pingaarneq inatsit pingârneq nunami pingaarnerit nuname pingârnerit pingaarnerusaq pingârnerussaq oqaatsit taakkua pingaarunerusaat oqautsit táukua pingârnerussât pingeq pingeq pinngilaq (pi) píngiIaq (pe) pinngitsoq píngitsoq pinngitsuutippaa píngitsûtípâ pinngisinniarpaa píngisíniarpâ pinngisaappoq píngisáipoq pinginnittuumavoq (pi) pingnigtûmavoq (pe) pingu pingo pinguttak pingugtak pingujak pingujak pingusineq pingusineq pingorpoq, pinngorpoq, pinguvoq, pinnguvoq, pinguppoq pingorpoq, píngorpoq, pinguvoq, pínguvoq pikunnerpaa cf. pikungnerpâ pingortoorpoq, pingusoorpoq pinguttoorpoq pingortôrpoq, pingortôrpoq, pingussôrpoq pingoorpaa pingôrpâ pinnguivoq pínguivoq pinnguivaa pínguivâ pinngorpoq (pi) píngorpoq (pe) pinngortippaa píngortípâ pinngortitsisoq píngortitsissoq pinngortitsisaa píngortitsissâ pinngortitsiserput píngortitsisserput pinngortitaq píngortitaq

pinngortitat pinngortitat tamarmik pinngortitat ileqqui pinnguaq (pi) pinnguit pl. pinngussat pinnguaraa pinnguajaaq pinnguarpoq, pinnguajaarpoq pinngunartoq (pi) neqitujuitsumut neqit pinngunartorsuupput piorpoq (pi) piorpaa piorsarpaa piorsarpoq piorsuppoq piorsuippoq piuarpoq piuarlerpaa piuarliaraa piuarlivaa piuaappoq piutserpoq pipallappoq (pi) pipippoq (N.G.) sipitappoq cf. pipiterpaa piippoq (pi) piitsoq piitsuuvoq piitsorsuuvoq piillasuk, piillasoq piisappoq piisaarpoq piisappaa issi aataanik piisatsissutigaa pisaq (pi) pisaa pisaraa nukatugarsuaq pisarineqanngilaq pisassaq pisassarput tigunngilarput pissak pissaq, pissarsuaq pissaavoq, pissarsuuvoq pissaassuseq pissaaneq nunami pissaanillit pissaanerit takussaanngitsut pissaanera pissaat pissaatigaa pissappoq nakussappoq cf. pissatsippaa pissassarpoq pissassaappaa

píngortitat píngortitat tamarmik píngortitat ilerque pínguaq (pe) pínguit píngússat pínguarâ pínguajâq pínguarpoq, pínguajârpoq píngunartoq (pe) neqitujuitsumut neqit píngunartorssũput piorpoq (pe) piorpâ piorsarpâ piorsarpoq piorsugpoq piorsuípoq piuarpoq piuardlerpâ piuardliarâ piuardlivâ piuáipoq piutserpoq pipatdlagpoq (pe) pipigpoq sipitagpoq pipiterpâ pĩpoq (pe) pîtsoq pîtsûvoq pîtsorssûvoq pîtdlasuk, pîtdlassoq (N.G.) pîsagpoq pîsaerpoq pîsápâ ísse âtânik pîsatsíssutigâ pissaq (pe) pissâ pissarâ nukatugarssuaq pissarineqángilaq pissagssaq pissagssarput tigúngilarput píssak píssaq, píssarssuaq píssauvoq, píssarssûvoq píssáussuseq píssauneq nuname píssaunigdlit píssaunerit takugssáungitsut píssaunera píssaut píssautigâ píssagpoq nakússagpoq píssagtípâ píssagssarpoq píssagsáupâ

pissassaapput pissaassatigaa pissanngatigaa (pi) pisareerpaa (pi) piareerpaa cf. pisareersarpaa pisariippoq pisariaqarpoq (pi) pitullugu pisariaqarpoq ajoqersortissatsinnik pisariaqarpugut pisariaqarpaa pisariaqaqaaq or pisarialissuuvoq pisariaqartippaa pisarialik pisariaaruppoq pisariakippoq pisariatuvoq, pisariatoqaaq, pisariuvoq ammassat pisariullaaraat pisarissersorpaa pissaqqaarpoq (pi) pisarpoq (pi) pisarpoq, pisartarpoq (pi) taama pisartarput pisarpaa or pisartarpaa qeqertaq simiuttamik pisartagaat piisaarpoq (pi) piisaarpoq cf. pisataq (pi) timip pisatai pisatalersorpaa, pisatsersorpaa pisatanngueruppaa,pisanngueruppaa pisatanngueruppoq or pisanngueruppoq piseq (pi) pitsiorpoq pitsiuupput pisiga (pi) pisippaa pisissivoq, pisinnippoq htr. piseriarpoq piseriarpaa aallaaserarpoq cf. piseriaatigaa piseriuppaa pisissarpoq (S.G.) pisissarpaa pisissartoq (S.G.) pisissarfik pisissaarpoq pisissaarpaa pisissi, pisisseq pisissia pisissani pisissitaq pisippoq (pi) piserpoq (Up.) piserlaarpoq pisiaq (pi)

pissagsáuput píssagsautigâ písángatigâ (pe) pissarêrpâ (pe) piarêrpâ pissarêrsarpâ pissarĩpoq pissariaqarpoq (pe) pitugdlugo pissariaqarpoq ajoqersortigssavtínik pissariaqarpugut pissariaqarpâ pissariaqaqaoq or pissarialigssûvoq pissariaqartípâ pissarialik pissariaerúpoq pissariakípoq pissariatuvoq, pissariatoqaoq (S.G.), pissariuvoq angmagssat pissariutdlâraut pissaríssersorpâ písarqârpoq (pe) pisarpoq (pe) pissarpoq, pissartarpoq (pe) taima pissartarput pissarpâ or pissartarpâ qeqertaq simiútamik pissartagât pîssârpoq (pe) pîsaerpoq pisataq (pe) timip pisatai pisatalersorpâ, pisatsersorpâ pisatánguerúpâ, pisánguerúpâ, pitánguerúpâ pisatánguerúpoq or pisánguerúpoq piseq (pe) pitsiorpoq pitsiũput pissiga (pe) pisigpâ pisigsivoq, pisingnigpoq piseriarpoq piseriarpâ autdlaiserarpoq piseriautigâ piseriúpâ pisigsarpoq pisigsarpâ pisigsartoq pisigsarfik pisigsârpoq pisigsârpâ pisigse, pisigseq pisigsia pisigsane pisigsitaq pisigpoq (pe) piserpoq piserdlârpoq pisiaq (pe)

pisiai pisiaraa pisiniarpoq pisiniarfik pisiartuvoq, pisiniartorpoq pisivoq pisisippaa piseruluppoq pitsippaa pitsissivoq htr. pisooq (pi) pisuuvoq pisoorsuuvoq pisuussuseq pisuvoq pisuttorpoq pisuussut pisuussutaa pisuussutigaa pisoq (pi) pisuuvoq aquttoq pisuuvoq pisuutippaa pisoqarnerpoq pisorpaluppoq pisortaq pisoorpoq pisussaaruppaa pisussaaruppoq pisussaanngortippaa pissuppaa meeqqat naviarnartumut pissuteqinagit pissuseq immikkut pissuseqarpoq pissuseraa pissuserput pissuserinngilarsi pissusiiarpaa pissut pissutigaa tamanna pissutigalugu pisoqaq (pi) utoqqaq cf. pisoqaavoq pisoqalivoq pisuppoq pisuppaa pisuttuarpoq, pisuloorpoq pisorartarpoq pisuuserluppoq pisullaqqippoq, pitsorippoq pitsorluppoq pitsortuvoq piitaappoq piitaannarpoq piitaalliorpoq, piitaarsorpoq piitaalliorfigaa, piitaasorfigaa piitaajuippoq

pisiai pisiarâ pisiniarpoq pisiniarfik pisiartuvoq, pisiartorpoq pisivoq pisisípâ piserulugpoq pitsípâ pitsíssivoq pisôq (pe) pisûvoq pisôrssûvoq pisũssuseq pisuvoq pisugtorpoq pisũssut pisũssutâ pisũssutigâ pissoq (pe) pissûvoq aqútoq pissûvoq pissûtípâ pissoqarnerpoq pissorpalugpoq pissortaq pissôrpoq pissugssaerúpâ pissugssaerúpoq pissugssángortípâ píssúpâ mêrqat navianartumut píssuteqinagit píssuseq ingmíkut píssuseqarpoq píssuserâ píssuserput píssuseríngilarse píssusîarpâ píssut píssutigâ tamána píssutigalugo pisoqaq (pe) utorqaq pisoqauvoq pisoqalivoq pisugpoq pisugpâ pisugtuarpoq, pisulôrpoq (N.G.) pisorartarpoq pisûserdlugpoq pisutdlarqigpoq, pitsorigpoq pitsordlugpoq pitsortuvoq pîtáipoq pîtáinarpoq pîtaitdliorpoq, pîtaerssorpoq pîtaitdliorfigâ, pîtaerssorfigâ pîtaiuípoq

piitangerpoq pitarpaa akippaa, akimorpaa, qaangerpaa cf. qummut pitarpaa ilisimassusiagut pitarpaa sialuup pitarpaa pitarpoq pitaruppoq pillattaarpoq (pi) pillagunarpoq pillalaarpoq pillammaavoq (pi) pimmaavoq cf. pillarpaa (pi) pillaavoq pillarneqarnera pillagassaavoq pillagaassaatippaa pillaat pillaataa pillarneqaat pillaqquaa, pillarneqaqquaa pillat (pilappoq) pillaserpoq pillaserpaa pitu nalikkagut cf. pitoq, pitu, pituk pitoraq pitorarpoq pitoraappaa pitoraapput pitsaalivaa (pi) pitsaalisivoq htr. pitsak pitsaavoq pitsaaqaagut pitsaagaa, pitsaagivaa pitsaaneq pitsaaneruvoq pitsaanersiorpaa pitsaanersiorpai pitsaasaarpaa pitsaasaarpoq pitseriarpoq (pi) pitseriippoq pitserpaa (pi) pitsiinnalerparput pitserpoq pitserput pitsorluppoq, v pisuppoq pitsuppaa (pi) illoqatitta iliarsuttannguartik pitsugariinngarpaat pituppaa (pitoq) pitussivoq htr. pitugaq or pitutaq pituttorpai

pîtangerpoq pitarpâ akípâ, akimorpâ, qângerpâ qúmut pitarpâ ilisimássusiagut pitarpâ sialûp pitarpâ pitarpoq pitarúpoq pitdlagtârpoq (pe) pitdlagunarpoq pitdlaIârpoq pitdlámauvoq (pe) pímauvoq pitdlarpâ (pe), pitdlaivoq pitdlarneqarnera pitdlagagssauvoq pitdlagagssautípâ pitdlaut pitdlautâ pitdlarneqaut pitdlarquvâ, pitdlarneqarquvâ pitdlat (pilagpoq) pitdlaserpoq pitdlaserpâ pito nalíkagut pitoq, pito, pituk pitoraq pitorarpoq pitoráupâ pitoráuput pitsailivâ (pe) pitsailissivoq pitsak pitsauvoq pitsaoqaugut pitsaugâ, pitsaugivâ pitsauneq pitsauneruvoq pitsaunersiorpâ pitsaunersiorpai pitsausârpâ pitsausârpoq pitseriarpoq (pe) pitserĩpoq pitserpâ (pe) pitsĩnalerparput pitserpoq pitserput pitsordlugpoq, v. pisugpoq pitsugpâ (pe) igdloqativta iliarssugtánguartik pitsugarĩnarpât pitugpâ (pitoq) pitugsivoq pitugaq or pitugtaq pitugtorpai

pituttuivoq htr. pituussaarpaa pituussaarpoq pituussaajarpai pituussaajaavoq htr. pituutaq pituutaajarpaa pituutserpaa piuarpoq, v. piorpoq piukkuppaa (pi) piukkunnarpoq piukkoorpoq aqagu piukkooraluarpunga piukkooruppaa tamanna matussaanut piukkooruppara aqagu piukkoorukkaluarpara piumaarpoq (pi) piumaarpaa piumaartussaq ulluni piumaartussani piumaarnertuvoq piumavoq piumavaa pilerivoq cf. piumarniarpoq piumaniarpaa piumassarsorpoq piumasarsupilunneq piummaseq, piumaseq, piumassuseq piummasipiluk or piumassusipiluk piumatuvoq piumatooq, piumartooq piumatussuseq piumatsappoq piumatsaappaa pileritsappoq, pileritsaappaa cf. piumatsannertooq piuminarpoq piuminaappoq piusarpoq (pi) piusarnertooq piusaraa piusaarpoq (pi) piusaartitsivoq isini sanatippai cf. piut (pi) tassa Paaviap piutaa piutserpoq, v. piorpoq piuvoq (pi) piunngilaq oqaatsit piunngitsut piunngitsoq piujunnaarpoq piunnalerpoq piunneruppaa piuneerussivoq htr. piuneerunnerit

pitugtuivoq pitũssaerpâ pitũssaerpoq pitũssaiarpai pitũssaiaivoq pitûtaq pitûtaiarpâ pitûtserpâ piuarpoq, v. piorpoq piúkúpâ (pe) piúkúnarpoq piúkôrpoq aqago piúkôraluarpunga piúkôrúpâ tamána matugssânut piúkôrúpara aqago piúkôrúkaluarpara piumârpoq (pe) piumârpâ piumârtugssaq uvdlune piumârtugssane piumârnertuvoq piumavoq piumavâ pilerivoq piumaniarpoq piumaniarpâ piumassarssorpoq piumassarsupilungneq piúmaseq, piumaseq, piumássuseq piúmasipiluk or piumássusipiluk piumatuvoq piumatôq, piumartôq piumatússuseq piumatsagpoq piumatsáupâ pileritsagpoq, pileritsáupâ piumatsangnertôq piuminarpoq piumináipoq piussarpoq (pe) piussarnertôq piussarâ piussârpoq (pe) piussârtitsivoq issine sanatípai piut (pe) tássa Paviap piutâ piutserpoq, v. piorpoq piuvoq (pe) piúngilaq oqautsit piúngitsut piúngitsoq piujungnaerpoq piúnalerpoq piunêrúpâ piunêrússivoq piunêrúnerit

piuneerutippaa piunêrutípâ piuneerutitsisoq piunêrutitsissoq piulluanngilaq piuvdluángilaq pivareerpoq (pi) (Up.) pivarêrpoq (pe) pereerpoq cf. perêrpoq piffik, piffissaq (pi) pivfik, pivfigssaq (pe) piffissaa pivfigssâ piffissaqanngilaq, piffissaaruppoq pivfigssaqángilaq, pivfigssaerúpoq piffissaasuavoq pivfigssaisuavoq pivippoq (pi) pivigpoq (pe) pivik (pi) pivik (pe) piviuvoq piviuvoq isuma piviusoq isuma piviussoq pikkarpaa (pi) pivkarpâ (pe) pikkarpoq pivkarpoq pilli pivdle pilliuvoq pivdliuvoq pillequjaaq pivdlequjâq pillingajak cf. pivdlingajak pillequjaavoq pivdlequjauvoq pillerorpoq pivdlerorpoq pilleruppoq pivdlerúpoq pillingaarpoq, pillingaarniarpoq pivdlingârpoq, pivdlingârniarpoq pillingaatigaa pivdlingautigâ pillingajak pivdlingajak pillingajaavoq pivdlingajauvoq putumavoq cf. putumavoq pilluarpoq (pi) pivdluarpoq (pe) pilluarpaa pivdluarpâ pilluarna, pilluarit pivdluarna, pivdluarit pilluanngilaq pivdluángilaq pilluarnngila pivdluángila pilluartippaa pivdluartípâ pilluassuseq pivdluássuseq pilluarfik pivdluarfik pilluaqquaa pivdluarquvâ pilluaqqusivoq htr. pivdluarqussivoq pilluaqqusinera pivdluarqussinera pilluaqqusaanera pivdluarqussaunera piulluaqqussut pivdluarqússut pilluaqqussutaa pivdluarqussutâ pilluarnarpoq pivdluarnarpoq pilluarnerarpaa pivdluarnerarpâ pilluarsarpaa pivdluarsarpâ pilluaat pivdluaut pilluutigaa pivdlûtigâ ernerput angusalermat pillutigileqaarput ernerput angussalermat pivdlûtigileqârput pivoq (pi) pivoq (pe) pivaa pivâ tamaasa pivigit tamaisa pivigit pillugu pillugu kiisa qupivoq pivdlugo pivdlugo kîsa qupivoq tamanna pinnagu tamána pínago takujumagamisigut pinngilaq, najukkani takukatakkamigit tikeraarpoq takujumagamisigut píngilaq, najugkane takukatagkamigit tikerârpoq paarilluarlugu pissavat pârivdluardlugo písavat pisuuvoq pissûvoq pisoq cf. pissoq qaannakkut pivoq qáinákut pivoq

qajaavoq cf. pillugu qitornakka pillugit nuukkumagaluarpunga tamanna pillugu pissutigaa cf. pisippaa pivorleerpoq ullulleerpoq cf. pissappaa (pi) pooq puua pattagissap puua timiusat puuat issat puuat siarnip puua puua or puutaa puut or puggut pl. puussaq puussaqarpoq puussaqarpunga puussaqartinngilara puulik pooqattaq poorpaa poortorpaa poortugaq, poortaq poortuivoq htr. poortalik poortuut pl. pooruseq poqerpoq poqiippoq poqiillivoq, poqiilliorpoq porpik porpivoq, porpippoq poorsimaaq poorski poorskisiorpoq portuvoq (pui) portusooq portusivoq portusisippaa pruffiti pruffiitia or pruffitaa pruffiitertaat pruffiitioqqusersoq puak (pui) puaa siutip puaa puaasaq puaasarpoq puaasarsiorpaa pualavoq (pui) pualagunarpoq nerinnarpoq cf. puallarpoq puallarippoq

qajauvoq pivdlugo qitornáka pivdlugit nûgkumagaluarpunga tamána pivdlugo píssutigâ pisípâ pivordlêrpoq uvdlutdlêrpoq pivsagpâ (pe) pôq pûa pátagissap pûa timiussat pûat íssat pûat sujarnup pûa pûa or pûtâ pût or puggut pûgssaq pûgssaqarpoq pûgssaqarpunga pûgssaqartíngilara pûlik pôqátaq pôrpâ pôrtorpâ pôrtugaq, pôrtaq pôrtuivoq pôrtalik pôrtût pôruseq poqerpoq poqĩpoq poqîtdlivoq, poqîtdliorpoq porpik porpivoq, porpípoq pôrsimâq pôrske pôrskisiorpoq portuvoq (pue) portusôq portusivoq portusisípâ pruvfîte pruvfîtia or pruvfîtâ pruvfîtertât pruvfîtiorqusersoq puak (pue) puâ siutip puâ puaussaq puaussarpoq puaussarsiorpâ pualavoq (pue) pualagunarpoq nerínarpoq puatdlarpoq puatdlarigpoq

puallarsarpaa pualut pl. puuararpoq (puuppoq) pueqqorpoq (pui), pueqqortippoq pui, puik puia or puinga pueraasaq, puaasaq pueraasarpoq, puaasarpoq puerpaa pullappaa cf. puerpoq puerfik puernippoq puertitsipput pl. paatitsipput cf. puppoq pugit pussinnarpoq puullak, puukullak qanikitsoq cf. pussorpoq, pussuppoq (pui) kamikka pussutipput pussorpaa cf. puttaaq (pui) puttaarpoq puttaqut puttaquserpaa puttalavoq puttallarippoq qaqulluit puttallareqaat puttallarluppoq puttallartaat puttarsivoq puttarsivaa puttavoq putsippoq, puffippoq putsinneq, puffinneq puugutaq (pooq) puututtat pl. puugutsiorpoq puiaq (pui) puiaasaq puialippoq puilitsippoq, puialitserpoq puippoq (pui) puilavoq (pui) puilasoq puilasuitsoq, puilasuitsoq puilasuliaq puiorpoq, puigorpoq puiorpaa sumut puiorpiuk puiunaappoq puiutuvoq puiutooq puiujuippoq puiuikkaarpoq

puatdlarsarpâ pualut pûararpoq (pũpoq) puerqorpoq (pue), puerqortípoq pue, puik puia or puinga pueraussaq, puaussaq pueraussarpoq, puaussarpoq puerpâ putdlagpâ puerpoq puerfik puernípoq puertitsíput pârtitsíput pugpoq pugit pugsínarpoq pûgdlak, pûkutdlak qanikitsoq pugssorpoq, pugssugpoq (pue) kamíka pugssugtíput pússorpâ pugtâq (pue) pugtârpoq pugtaqut pugtaquserpâ pugtalavoq pugtatdlarigpoq qaqugdluit pugtatdlareqaut pugtatdlardlugpoq pugtatdlartaut pugtarssivoq pugtarssivâ pugtavoq pugtípoq, puvfípoq pugtíneq, puvfíneq pûgutaq (pôq) pûgútat pûgutsiorpoq puiaq (pue) puiaussaq puialigpoq puialigtípoq, puialigterpoq puigpoq (pue) puilavoq (pue) puilassoq puilasuitsoq, puilassuitsoq puilassuliaq puiorpoq, puigorpoq puiorpâ sumut puiorpiuk puiunáipoq puiutuvoq puiutôq puiujuípoq puiuíkârpoq

puiuikkarpaa puiuikkarutigaa puiuikkaarnerluppaa puiuikkiuppaa puiusivaa puisi (pui) puisaaq qitsuk puisippoq puisinniarpoq puisivaa puisinngiliuk puisisivoq puivoq (pui) puikkarpoq puikkarneq pujak pujappoq perrappoq pujannarpoq perrannarpoq pujaterpaa pujavoq pujasunnippoq pujarorpoq perorpoq pujarorsarpaa pujoq putsut pujua pujorak, pujoraasaq pujorappoq, pujoraasarpoq pujorpoq putserpoq pujorpaa pujuivoq pujoorpaa pujortulik pujortuleeraq pujoorpoq pujoorpaa pujorpaa pujoorfik anilaarfik pujoortitsivoq pujorsarneq pujorsarnerpoq pujorsiut pujortaq pujortarpoq pujortartarpoq, pujortaamavoq pujortaat pujallattaarpoq pujuannguaq pujualak, pujoralak pujualavoq, pujoralavoq pujualanerit,pujoralanerit

(N.G.) cf.

cf. cf.

cf.

pl.

cf. (N.G.) htr. cf.

(S.G) cf. (S.G) cf.

puiuíkarpâ puiuíkarutigâ puiuíkârnerdlugpâ puiuikiúpâ puiussivâ puisse (pue) puissâq qitsuk puissigpoq puissingniarpoq puissivâ puissíngiliuk puissisivoq puivoq (pue) puivkarpoq puivkarneq pujak pujagpoq perragpoq pujangnarpoq perrangnarpoq pujaterpâ pujavoq pujasungnípoq pujarorpoq perorpoq pujarorsarpâ pujoq putsut pujua pujorak, pujoraussaq (N.G.) pujoragpoq, pujoraussarpoq (N.G.), pujorqerpoq pujorpoq putserpoq pujorpâ pujuivoq pujôrpâ pujortulik pujortulêraq pujôrpoq pujôrpâ pujorpâ pujôrfik anilârfik pujôrtitsivoq pujorsarneq pujorsarnerpoq pujorsiut pujortaq pujortarpoq pujortartarpoq, pujortaumavoq pujortaut pujuagdlagtârpoq pujuánguaq pujualak, pujoralak pujualavoq, pujoralavoq pujualanerit, pujoralanerit

pujugaq, pujuugaq pukak pukappoq pukaarpaluppoq pukeq pukii pukerippoq pukeerpaa pukippaa (puppoq) pukitsivoq htr. pukkippoq (pui) pukkitsoq pukkilivoq pukkilisippaa pukuppoq (puppoq) kujatitsinnut pukukkiartorta pukuppaa pukussivoq htr. pukuttuusat pukuluppoq pukulugiaq, pukugassaq pukuniarpoq pukusuk pikusuk, tunusuk cf. pukutsujoorpoq puukullak, v. puullak pukkuvoq ameq pukkutippallaarassiuk aangajasimavoq pulavoq (pooq) qaammat pulavoq seqineq pulavoq pulavaa issip pulavaa pulaffigaa, pullavigaa pulavaa cf. pulajartorpoq pulateriaq pulateriarsuk, pulateriaarsuk pulaterivoq pulakattarpoq pulammappoq pulammaappai pulammagiaq pulamippoq pulaarpoq pulaarpaa, pulaarfigaa tikeraarpoq cf. pulaartoq pulaartoqarpoq pulaartitsivoq pulaaruppaa puasivoq pulasivaa pulaallappoq puuluki puumikaarpoq (puppoq) puumisaarpoq

pujugaq, pujûgaq pukak pukagpoq pukârpalugpoq pukeq pukê pukerigpoq pukêrpâ pukípâ (pugpoq) pukitsivoq púkípoq (pue) púkitsoq púkilivoq púkilisípâ pukugpoq (pugpoq) kujativtínut pukugkiartorta pukugpâ pukugsivoq pukugtûssat pukulugpoq pukulugiaq, pukugagssaq pukuniarpoq pukusuk pikusuk, tunusuk pukutsujôrpoq pûkutdlak, v. pûgdlak púkuvoq ameq púkutípatdlâravsiuk aungajagsimavoq pulavoq (pôq) qáumat pulavoq seqineq pulavoq pulavâ íssip pulavâ pulavfigâ, putdlavigâ pulavâ pulajartorpoq pulateriaq pulateriarssuk, pulateriârssuk (S.G.) pulatiterivoq pulakátarpoq pulámagpoq pulámaupai pulámagiaq pulamigpoq pulârpoq pulârpâ, pulârfigâ tikerârpoq pulârtoq pulârtoqarpoq pulârtitsivoq pulârúpâ puassivoq pulassivâ pulâtdlagpoq pûluke pûmikârpoq (pugpoq) pûmissârpoq

punneq punnerpaa, punnilerpaa punnerusaq punnerusivik punngavoq (puppoq) punngavoq sila puunganaqaaq punngariarpoq punngarsorpoq punngarsuut punngujoorpoq punngujooruppaa pupik pupippoq pupeeruppoq pupeerutippaa pupillak pupillappoq pupissukaarpoq (Up.) pupiusaq pupiusat pl. pupiusaaq puuppoq puussutigaa pussaraa,pussarivaa pussarut kimmequt cf. pussaruserpaa pusivoq (puppoq) pusigarpoq pusigarneq pusingavoq pusippaa pusitaq pusippoq pusisippaa pusisaq pussorpaa (putu) pussorpoq kamikka pussorput pussorneq, pussoq pussuk, pussuuk, pussui pussukka or pussuukka puusuppaa pussutippaa pussunneq pussuinnarpaa soorlu ulloq pussuinnaraa pussuttartut pl. pussugut pussugutit pl. pussugussuit pl. pussukilliornarpoq pussukinnartuliorpoq pussulaarpoq, pussukulaarpoq, pussukulavoq pullappaa (pui) pullappoq

púneq púnerpâ, púnilerpâ púnerussaq púnerusiviq púngavoq (pugpoq) pûngavoq sila pûnganaqaoq púngariarpoq púngarssorpoq púngarssût púngujôrpoq púngujôrúpâ pupik pupigpoq pupêrúpoq pupêrutípâ pupigdlak pupigdlagpoq pupigsukârpoq pupiussaq pupiussat pupiussâq pũpoq pũssutigâ pússarâ, pússarivâ pússarut kingmequt pússaruserpâ pusivoq (pugpoq) pusigarpoq pusigarneq pusingavoq pusípâ pusitaq pusípoq pusisípâ pusisaq pússorpâ (puto) pússorpoq kamíka pússorput pússorneq, pússoq púsuk, púsûk (dual), púsue púsúka or púsũka púsugpâ púsugtípâ púsungneq púsuínarpâ sôrdlo uvdloq púsuínarâ púsugtartut púsugut, púsugutit púsugússuit púsukitdliornarpoq púsukínartuliorpoq púsulârpoq, púsukulârpoq, púsukulavoq putdlagpâ (pue) putdlagpoq

pullatsippoq pullaarpaa nilippaa cf. pullaarpoq pullaarnerit pl. aallunaasiornikut cf. pullaq pullaa pullaa aalassakkunnaarpoq pullaqivoq pullaqineq pullartaq puaasaq cf. pullaaseraq pullaaserarpoq pullat (pooq, pualavoq) pullatit pl. pullatit kiisartut pullappaa pullasiorpoq pullerpoq (pui) putu aallaasip putua putut putoqqavoq putoqqatippaa putoqqatippoq putumavoq cf. putoqquppaa putoqquppoq putoorpaa putoorpoq putoortuliorpoq putoortuliorfik puttortooq putuaq, putugaq putussarsivoq putuiarpoq putulik siutaasaq cf. putuliugaq putuliuut putuliutit pl. putuaa putuvoq and putusimavoq putunertuvoq, puttortuvoq putumavoq, putusimavoq putoqqavoq, pillingajaavoq cf. puttuppaa puttuppoq puttut putserpoq (pukoq) putserpaa iga putserpoq putsuarippoq putugoq putugumiarpoq, putukkumiarpoq

putdlagtípoq putdlaerpâ nilípâ putdlaerpoq putdlaernerit agdlunaussiornikut putdlaq putdlâ putdlâ aulagsagkungnaerpoq putdlaqivoq putdlaqineq putdlartaq puaussaq putdlauseraq putdlauserarpoq putdlat (pôq, pulavoq) putdlatit putdlatit kîssartut putdlápâ putdlasiorpoq putdlerpoq (pue) puto autdlaisip putua putut putorqavoq putorqatípâ putorqatípoq putumavoq putorqúpâ putorqúpoq putôrpâ putôrpoq putôrtuliorpoq putôrtuliorfik pútortôq putuaq, putugaq putugssarsivoq putuiarpoq putulik siutaussaq putuliugaq putuliût putuliutit putuvâ putuvoq and putusimavoq putunertuvoq, pútortuvoq putumavoq, putusimavoq putorqavoq, pivdlingajauvoq pútúpâ pútúpoq pútut putserpoq (pukoq) putserpâ iga putserpoq putsuarigpoq putugoq putugumiarpoq, putugkumiarpoq

putugumiartorpoq puffappoq (puuppoq) puffaappaa puffaatigaa puffassaarpaa puffippoq, v. putsippoq ritsi, ritsi-una (N.G.) ruusi saffiorpoq, saffiooq, v. saffiorpoq etc. saggaq saggaavoq torsuvoq cf. saggarpaa saggarpai saggaavoq htr. saagissisimaanarpoq (sak) saaginnaq (sak) sallavoq sallaappoq anori sallaatsoq nipi sallaatsoq salleq (sak) nunaqarfiup sallia salliuvoq Salliit sallerannguit salleqippaa, salleqisippaa salliartaq salliaruseq sallivoq (sak) sallivaa sallilerpaa saalivoq cf. salliligaq salliligarsuaq sallilikkiorpoq saallorpoq (sak), saarlorpoq, saallorsarpoq qaallorpoq cf. salloq (sak, saluppoq) salluuvoq sallu salloqittarpaa imminut salloqittarpoq salloqittaavoq htr. salloqittaajuippoq salluvoq sallutippaa sallugajuppoq salluttorpoq salluiorpaa salluiorpoq or salluiuivoq htr. sallunaveerut sallunaveerutaa sallunaveerutigaa sallusuippoq sallusuissuseq sallusuissusia

putugumiartorpoq puvfagpoq (pũpoq) puvfáupâ puvfautigâ puvfagsârpâ puvfípoq, v. pugtípoq rigte, rigte-una rôse sagfiorpoq, sagfiôq, v. savfiorpoq etc saggaq saggauvoq torssuvoq saggarpâ saggarpai saggaivoq sâgigsisimârnarpoq (sak) sâgínaq (sak) sagdlavoq sagdláipoq anore sagdlaitsoq nipe sagdlaitsoq sagdleq (sak) nunaqarfiup sagdlia sagdliuvoq Sagdlît sagdleránguit sagdleqípâ, sagdleqisípâ sagdliartaq sagdliaruseq sagdlivoq (sak) sagdlivâ sagdlilerpâ sâlivoq sagdliligaq sagdliligarssuaq sagdliligkiorpoq sâgdlorpoq (sak), sârdlorpoq, sâgdlorsarpoq qâgdlorpoq sagdloq (sak, salugpoq) sagdlûvoq sagdlo sagdloqítarpâ ingminut sagdloqítarpoq sagdloqítaivoq sagdloqítaiuípoq sagdluvoq sagdlutípâ sagdlugajugpoq sagdlugtorpoq sagdluiorpâ sagdluiorpoq or sagdluiuivoq sagdlunavêrut sagdlunavêrutâ sagdlunavêrutigâ sagdlusuípoq sagdlusuíssuseq sagdlusuíssusia

sallusuissut ilumoorpoq cf. sallutigaa sallutooq sallutuuvoq saagoq (sak) igalaap saagua siniffiup saagua kiinnamut saagoq saaguaa saagulerfik saaguliuppaa saappoq (sak) saappaa saassivoq htr. saanniarpoq saatippaa saattuaq (sak) saattuaasaq saalivoq saamavoq iisaqaraangami saamallaaraaq saammarpoq saammarput saammarsaasoq saammarsarpaa saammarsarpai saammaavarpoq saammaavarnarsivoq saammaavartippaa saammaanneq Guutip saammaanera saammaanermit tunissut saammaapaa saammaassivoq htr. saammaassineq saammaassisippaa saammaassuseq saammaasusia sammaassut saammassutaa saammaatitippaa saamaavoq saammaaffik ullut inuuffivut saammaaffiupput Kristusip sanningasulia saammaaffiuvoq sajavoq sajaappoq sajuppoq nuna sajuppoq nunap sajunnera assai sajupput sajuppiluppoq sajuppillappoq saaq (sak) saa or saava saassaq

sagdlusuíssut ilumôrpoq sagdlutigâ sagdlutôq sagdlutûvoq sâgoq (sak) igalâp sâgua sinigfiup sâgua kĩnamut sâgoq sâguvâ sâgulerfik sâguliúpâ sâgpoq (sak) sâgpâ sâgsivoq sângniarpoq sâgtípâ sâgtuaq (sak) sâgtuaussaq sailivoq saimavoq îssaqarângame saimatdlâraoq sáimarpoq sáimarput sáimarsaissoq sáimarsarpâ sáimarsarpai sáimáunarpoq sáimáunarsivoq sáimáunartípâ sáimáuneq Gûtip sáimáunera sáimáunermit tuníssut sáimáupâ sáimáussivoq sáimáussineq sáimáussisípâ sáimáussuseq sáimáussusia sáimáussut sáimáussutâ sáimautitípâ sáimauvoq sáimauvfik uvdlut inûvfivut sáimauvfiúput Kristusip sáningassulia sáimauvfiuvoq sajavoq sajáipoq sajugpoq nuna sajugpoq nunap sajungnera agssai sajugput sajugpilugpoq sajugpitdlagpoq sâq (sak) sâ or sâva sâgssaq

saqivoq (sak) saqivaa pisuppoq saqiallappoq saqiallattarpoq saqippaa saqippoq saqitippaa saqissaanngilaq saqippaa saqisaarpoq saqisaappaa saqisoq saqissuppaa, saqqippaa saqitsarpaa saqitsaapput assortorpaa, assortuuppput saqitseriarpoq saqitseriippoq uteriipoq, naalasseriippoq sak, saaq suju sammut saa or saava saani saani qeqarpoq saanut ingippoq umiarsuit saatigut ingerlavoq saannit aallarpoq sakavoq sakappaa sakaqinanga sakassivoq kalluarpaa, pakappaa sakattaapput sakaluuvoq sakamappaa sakamassivoq sakamattaq saki sakia sakigigalua sakikua sakiatsiaq sakiatsiaa sakiak sakissat sakiai sakiagippoq sakiagissaat sakiagissaatit sakialluppoq sakiaajarpoq sakiaqut sakiannappoq, sakissappoq sakiammippoq qillerut sakiammigiaq

cf.

cf.

cf. cf.

htr. cf.

htr.

pl.

pl.

saqivoq (sak) saqivâ pisugpoq saqiatdlagpoq saqiatdlagtarpoq saqigpâ saqigpoq saqigtípâ saqigssáungilaq saqípâ saqissârpoq saqissáupâ saqissoq saqíssúpâ, sarqípâ saqitsarpâ saqitsáuput agssortorpâ, agssortũput saqitseriarpoq saqitserĩpoq uterĩpoq, nâlagserĩpoq sak, sâq sujo sangmut sâ or sâva sâne sâne qeqarpoq sânut ingípoq umiarssuit sâtigut ingerdlavoq sâvnit autdlarpoq sakavoq sakagpâ sakaqinanga sakagsivoq kagdluarpâ, pakagpâ sakagtáuput sakalûvoq sakamagpâ sakamagsivoq sakamagtaq sake sakia sakigigalua sakikua sakiatsiaq sakiatsiâ sakiak sakíssat sakiai sakiagigpoq sakiagigsaut sakiagigsautit sakiagdlugpoq sakiaiarpoq sakiaqut sakiánagpoq, sakíssagpoq sakiangmigpoq qivdlerut sakiangmigiaq

sakisseraaq, sakisserivoq sakimmeraa sakimminarpoq sakimminaqaasi sakivoq sakku sakkussaq sakkussaa sakkussaqartippiuk sakkoqqortooq sakkortuvoq sakkortusoq or sakkortooq sakkuarpaa sakkuaapput sakkuaaqatigaa sakkugippoq, sakkugissaarpoq sakkussamaasivik sakkuiarpaa sakkukippoq sakkukillivoq quersornera sakkukilleriarami sakkulerpaa, sakkulersorpaa sakkulersorpoq sakkulisarpoq sakkunnerarpoq (S.G.) sakkunerlaaq sakkunipoq, sakkutaarpoq sakkutooq sakkutuussut sakkutuussutit sakramente Naalakkap sakramantia sakramantiliarpoq saalaavoq pitsaavoq cf. salavoq saaliaqut (sak) saalivaa qaperpaa cf. aaqqatissaq salisaq savik salissut ungiiaat cf. saligarpaa, saligartorpaa saligartaat saligartaatit pl. saligaappoq salippaa salippai salissimavoq saliivoq or salippoq htr. saligut saligutit pl. saniutit cf. salivoq (sak) saalivaa saalilerpaa saaliorpoq

sakísseraoq, sakísserivoq sakímerâ sakíminarpoq sakíminaqause sakivoq sáko sákugssaq sákugssâ sákugssaqartípiuk sákorqortôq sákortuvoq sákortussoq or sákortôq sákuarpâ sákuáuput sákuaoqatigâ sákugigpoq, sákugigsârpoq sákugssamausivik sákuiarpâ sákukípoq sákukitdlivoq quersornera sákukitdleriarame sákulerpâ, sákulersorpâ sákulersorpoq sákulissarpoq sákúnerarpoq sákunerdlâq sákunigpoq, sákutârpoq sákutôq sákutũssut sákutũssutit sakramente Nâlagkap sakramantia sakramantiliarpoq sâlauvoq pitsauvoq salavoq sâliaqut (sak) sâlivâ qaperpâ ârqatigssaq salissaq savik salíssut ungîaut saligarpâ, saligartorpâ saligartaut saligartautit saligáipoq saligpâ saligpai saligsimavoq salîvoq or saligpoq saligut saligutit saniutit salîvoq (sak) sâlivâ sâlilerpâ sâliorpoq

saaluallak saluppoq (sak) sanigorpoq saluarpaa, salummarpaa saluarpoq, salummarpoq saluarsarpaa, salummarsarpaa saloqqut saloqqutit saluni salunippoq sama samani samannga samuuna samunga samaniippoq samanngaq samanngarpoq saamik saamiup tungaa saamiata tungaa saamiuvoq saamilleq, saamerleq isaa saamilleq saamerlequtiga saamissorpoq saamiu (sak) saamiuliuppaa samuunaqquppoq (sama) samuunaqquppaa samunnarpoq sanavoq sanavaa sanaaq sanaa, sanavaa qajaq una kiaana sanaa sanaassaq sanaassaqanngilaq sannakut sannarlukut sanarfivoq sanarfivaa nuna sanarfisaq sanarfit sanarsorpaa sanarsorpoq sanarsuiarpaa sanarsuiarpoq sannarippoq sanaroorpoq sanasoq sannat sanaappaa, sannappaa sannavik sani sania sanimut

cf.

pl.

pl. pl.

(N.G.) (N.G.)

sâluagdlak salugpoq (sak) sanigorpoq saluvarpâ, salúmarpâ saluvarpoq, salúmarpoq saluvarsarpâ, salúmarsarpâ salorqut salorqutit salune salunigpoq sama samane samánga samûna samunga samanĩpoq samángaq samángarpoq sâmik sâmiup tungâ sâmiata tungâ sâmiuvoq sâmigdleq, sâmerdleq issâ sâmigdleq sâmerdlequtiga sâmigssorpoq sâmio (sak) sâmiuliúpâ samûnarqúpoq (sama) samûnarqúpâ samungnarpoq sanavoq sanavâ sanâq sanâ, sanavâ qajaq una kiauna sanâ sanâgssaq sanâgssaqángilaq sánakut sánardlukut sanarfivoq sanarfivâ nuna sanarfissaq sanarfit sanarssorpâ sanarssorpoq sanarssuiarpâ sanarssuiarpoq sánarigpoq sanarôrpoq sanassoq sánat sanáupâ, sánápâ sánavik sane sania sanimut

sanimut saappoq sanianut tuppoq saniani illoqarpugut sanigut ingerlassaase saninnut inginniarit saniatigut saneraq saneraa saneqqamigut ikeqarpoq sanerarluppoq sanerarmippaa nuunnguaq sanerarmillugu putusimavoq sanerarmippoq sanerarmiu sanerarmioraa savissuaq sanerarmioraa sanerarut matup sanerarutaa sanneriaq pisissitaq cf. saneqqiarpoq saneqqiartaat silerattaat cf. saneqquppaa sannerpoq umiarsuit sannerput sannersippaa sannersartoq sannerut sannerutserpaa sanigorpoq sanigoriartuinnarpoq saluppoq and salluuvoq cf. sanileq sanileraa sanileriippugut sanilequt saniliaq cf. sanileriikkuutaarput saniliaq saniliaa sanilequt cf. sanimoorpoq sanimorsorpoq sanimoorpoq cf. sanimut saappoq cf. killormoorpoq cf. sanimukarpoq sanimoorpoq cf. sanimukaarpoq sanninngarmik sanningavoq sanningasoq (S.G.) sanningasulik saningerpaa sanipippoq sanisarpoq sannisarpoq

sanimut sâgpoq sanianut tugpoq saniane igdloqarpugut saniagut ingerdlásause sanivnut ingíniarit saniatigut saneraq sanerâ sanerqamigut ikeqarpoq sanerardlugpoq sanerarmigpâ nũnguaq sanerarmigdlugo putusimavoq sanerarmigpoq sanerarmio sanerarmiorâ savigssuaq sanerarmiorâ sanerarut matup sanerarutâ sáneriaq pisigsitaq sanerqiarpoq sanerqiartaut sileragtaut sanerqúpâ sánerpoq umiarssuit sánerput sánersípâ sánersartoq sánerut sánerutserpâ sanigorpoq sanigoriartuínarpoq salugpoq and sagdlûvoq sanileq sanilerâ sanilerîgpugut sanilequt saniliaq sanilerĩkûtârput saniliaq saniliâ sanilequt sanimôrpoq sanimorssorpoq sanimôrpoq sanimut sâgpoq kigdlormôrpoq sanimukarpoq sanimôrpoq sanimukârpoq sáníngarmik sáningavoq sáningassoq sáningassulik saningerpâ sanipigpoq sanisarpoq (N.G.), sánisarpoq

silerattarpoq cf. sileragtarpoq sanerpaa, saniiarpaa, v. sanik sanerpâ, sanîarpâ, v. sanik sanik sanik sannit or sanngit pl. sangnit or sángit saniiarpaa, sanerpaa sanîarpâ, sanerpâ salippaa cf. saligpâ saniutit, saniiaatit pl. saniutit, sanîautit saligut cf. saligut saangerpaa (sak) sângerpâ (sak) saangiupaa sângiúpâ saangiuppoq sângiúpoq sangiappoq (sak) sangiagpoq (sak) sangiuppaa sangiúpâ sangiussivoq htr. sangiússivoq sangiussineq sangiússineq sanngiarpaa (sanik) (N.G.) sángiarpâ (sanik) sanngiaat sángiaut sanngippaa sángigpâ sanngippoq, sanngivoq sángigpoq (N.G.), sángivoq sanngisooq sángisôq sanngiippoq sángĩpoq sanngiissut sángĩssut sanngiissutigaa sángĩssutigâ sanngiillivoq sángîtdlivoq sanngiillisippaa sángîtdlisípâ sammivoq (sak) sangmivoq (sak) sammivaa sangmivâ isima sammisaat issima sangmissât sammisippaa sangmisípâ sammeqatigiipput sangmeqatigîgput sammeqqaq sangmerqaq sammersorneq sangmersorneq sammukarpoq sangmukarpoq sannerpaa (sanik) sangnerpâ (sanik) sanniarpaa sangniarpâ sanngiarpaa cf. sángiarpâ sanniaatit sangniautit qiviuiaatit cf. qiviuiautit saanniarpoq, v. saappoq sângniarpoq, v. sâgpoq sanguvoq (sak) sanguvoq (sak) sangusarpoq sangussarpoq sangoorpoq sangôrpoq sanngorippoq sángorigpoq sangujaaq sangujâq sangujaat sangujait sangujaarpoq, sangujoraarpoq, sangujoqisaarpoq, sangujoqilaarpoq sangujârpoq, sangujorârpoq, sangujoqisârpoq sangusarpoq cf. sangussarpoq sangungavoq sangungavoq sangussarippoq sangússarigpoq saaq saoq saassaq saugssaq saappaa (sak) sãpâ (sak) saapput sãput saatipaa sâtípâ sapangaq, sapangaaraq sapangaq, sapangâraq sapanngat sapángat sapangaaqqaat sapangârqat

sapangaasaq pl. sapangaussat sapangippaa sapangípâ qullini sapangiinnarpai quvdline sapangĩnarpai sapangatsivoq htr. sapangitsivoq iperarpaa cf. iperarpâ sapangiaq sapangiaq sapangissat pl. sapangíssat sapassippaa sapássípâ sapassivaa sapássivâ sapassivoq htr. sapássivoq sapassippaa cf. sapássípâ sapassisippaa sapássisípâ sapaat, sapaati sapât, sapâte sapaatip akunnera sapâtip akúnera sapaatip akunneri pingasut or sapaatit pingasut akunneri or sapaatit pingasut naallugit pingasut akúnere or sapâtit pingasut n sapâtip akúnere pingasut or sapâtit ullumi sapaataavoq or sapaatiuvoq uvdlume sapâtauvoq or sapâtiuvoq sapaatiummat sapâtiungmat sapaatiuppat sapâtiugpat sapaatisiorpoq sapâtisiorpoq sapaatisiutit pl. sapâtisiutit saperpoq saperpoq saperpaa saperpâ aataat saperpakka âtât saperpáka oqaluffigigaluarakku saperpara oqalugfigigaluaravko saperpara oqarfigineq saperpara oqarfigineq saperpara anori taama atsigisoq umiap saperpaa anore taima agtigissoq umiap saperpâ ajorpoq cf. ajorpoq sarpernarpoq sapernarpoq niutassat ilaanni sapernalaaraat niutagssat ilãne sapernatdlâraut ajornarpoq cf. ajornarpoq sapernivoq, sapernuvoq sapernivoq, sapernuvoq sapernussutigaa sapernússutigâ sapersarpoq saperssarpoq artorsarpoq cf. artorssarpoq sapersaatigaa saperssautigâ ajorsaatigaa cf. ajorssautigâ sapersippoq saperssípoq saperuttaappoq saperútáipoq sapinngilaq sapíngilaq sapinngilaa sapíngilâ sapinngisaq sapíngisaq sapinngisannik sanassavara sapíngisavnik sanásavara sapinngisassinnik iliorniaritsi sapíngisavsínik iliorniaritse sapiippoq sapĩpoq saperuttaarppoq cf. saperútaipoq aatsaat sapiitsoq or aatsaat sapiitsorsuaq aitsât sapîtsoq or aitsât sapîtsorssuaq sapiiserpoq sapîserpoq sapissangavoq sapísangavoq sapinngavaa sapísangavâ sapiuffigaa cf. sapiuvfigâ sapissangatippaa sapísangatípâ taanna sapissangatippara or taassumunnga sapissasangatippara táuna sapísangatípara or táussumúnga sapísangatípara sapiuppaa sapiúpâ sapiuppoq sapiúpoq tasamanunga sapiuppunga tasamunga sapiúpunga sapiuffigaa sapiuvfigâ sapissangavaa cf. sapísangavâ

sapivaa sapivai sassivoq htr. sassipput saappoq (sak) saattoq saatorsiorpoq saattunnguit saattuliorpoq saattoralaa, saanneralaaq saatoralaaq allalik saput (sapivaa) saputit pl. sapuserpaa sapusiorpoq sapusiorpaa sarappoq sarajappoq sarfaq sarfakujuk sarfarpoq sarfarippoq sarfarlerpoq sarfarserpoq sarfarsiorpoq sarfaappaa sarfaappaatigut sarfaappoq saarfaarsuk saarfaarsussuaq saqqappoq saqqannippoq saqqaq (sak) amerallup saqqaa saqqaavoq saqqaarpaa, saqqaajarpaa saqqaajarpoq saqqangerpaa kissarsuut saqqangerpaa saqqangiuppaa saqqangiussivoq htr. tusakkannik tamanik saqqangiussivigaakkit saqqarmiu saqqarmioq saqqarpasik (N.G.) saqqarsarneq cf. saqqarpasippoq saqqarpoq umiarsuit saqqarput saqqarpaa alanngua saqqarparput seqernup saqqarpaa saqqarsarneq saqqarsarnerpoq saqqerpaa saqqersippaa saqqersippoq

sapivâ sapivai savssivoq savssíput sãpoq (sak) sãtoq sãtorsiorpoq sãtúnguit sãtuliorpoq sãtoralâq, sãneralâq sãtoralâq agdlalik saput (sapivâ) saputit sapuserpâ sapusiorpoq sapusiorpâ sarápoq sarajagpoq sarfaq sarfakujuk sarfarpoq sarfarigpoq sarfardlerpoq sarfarserpoq sarfarsiorpoq sarfáupâ sarfáupâtigut sarfáupoq sârfârssuk sârfârssugssuaq sarqagpoq sarqangnípoq sarqaq (sak) ameragdlup sarqâ sarqauvoq sarqaerpâ, sarqaiarpâ sarqaiarpoq sarqangerpâ kíssarssût sarqangerpara sarqangiúpâ sarqangiússivoq tusagkavnik tamanik sarqangiússivigâvkit sarqarmio sarqarmioq sarqarpasik sarqarsarneq sarqarpasigpoq sarqarpoq umiarssuit sarqarput sarqarpâ alángua sarqarparput seqernup sarqarpâ sarqarsarneq sarqarsarnerpoq sarqerpâ sarqersípâ sarqersípoq

saqqisaarpoq seqinnisaarpoq cf. saqqippaa, v. saqivoq saqqummerpoq (sak) saqqummernera saqummerfigaa saqqummersippaa saqqummersitaa saqqumersitat saqqummiuppaa saqqummiuppoq saqqumivoq saqqummiivaa saqqummiisaa saaqquppaa (sak) saaqqut saaqqutit pl. sarlanikut (sak) pl. sarliaq (sak) sarliarpoq sarlisserpaa sarlissiuppaa saarlivoq (sak) saarlisaarpoq sukuutserpoq cf. saarlisaarut (N.G.) sukuutseq cf. saarloq (sak) saarlut pl. saarlorsaq saarlorsartooq saarlorserpaa sarmippaa (sak) sarmipput sarpik sarpigaarpoq sarpileeraq pujortuleeraq, tatartaaq cf. sarpilik umiarsuit sarpillit sarpingavoq sissanngavoq, kuungavoq cf. sarpingasoorpoq kuungasoorpoq cf. sarpitsuppoq kuusuppoq cf. sarpitsugaa kuusugaa cf. sarpiusaq sarpiusat pl. timmiaq sarpiusanik papilik sarrivoq sarrippoq quaappoq cf. sarsarpoq, sarsaavoq sarsakattaarpoq, sarsakattaavoq sarsakattak

sarqissârpoq seqínissârpoq sarqípâ, v. saqivoq sarqúmerpoq (sak) sarqúmernera sarqúmerfigâ sarqúmersípâ sarqúmersitâ sarqúmersitat sarqúmiúpâ sarqúmiúpoq sarqumivoq sarqúmîvâ sarqúmîssâ sârqúpâ (sak) sârqut sârqutit sardlanikut (sak) sardliaq (sak) sardliarpoq sardlísserpâ sardlíssiúpâ sârdlivoq (sak) sârdlissârpoq sukûtserpoq sârdlissârut sukûtseq sârdloq (sak) sârdlut sârdlorssaq sârdlorssartôq sârdlorsserpâ sarmigpâ (sak) sarmigput sarpik sarpigârpoq sarpilêraq pujortulêraq, tartartâq sarpilik umiarssuit sarpigdlit sarpingavoq sivsángavoq, kûngavoq sarpingassôrpoq kûngassôrpoq sarpitsugpoq kûsugpoq sarpitsugâ kûsugâ sarpiussaq sarpiussat tingmiaq sarpiussanik papilik sarrivoq sarrípoq quáipoq sarsarpoq, sarsaivoq sarsakátârpoq, sarsakátauvoq sarsakátak

sarsakattaarput, sarsakattaapput sarsuppoq (sak) Paamiut sarsutillugit sarsuapput pl. sarsuavaat sarsuartitsivik sarsuatseeriarpoq sarsuatserpai sarsuatsiivoq htr. sarsuppaa sarsussivoq htr. sarsuppoq sarsuppoq cf. sarsutsillugu takunngilara saarullik (sak) uuaq cf. saarulligaaraq saarullinniarpoq saarulliuteqarpoq sass saassuppaa (sak) saassussivoq htr. saaterpaa, saaterniarpaa (sak) sarlapput (salavoq) pl. saattoq, saattoralaaq, v. saappoq satsivigaa (sajavoq) satsippoq (sak) satsissut saaneq saarni saannappoq saannarippoq saannarluppoq saanneraaq, saannerivoq saannerpaa saanertaq saanertaa saaniku saanikut saanikui saanikuliaq saanikuliassaq saanikuliaraa saaniluk saannippoq saannivoq, saannaavoq saavaa (saaq) iffiat qajuusanik saallugit saavoq imminut saavoq saanngut saanngitit pl. saaq cf. sava savai tuluit nunaata savai savaataa

sarsakátârput, sarsakátáuput sarssugpoq (sak) Pâmiut sarssugtitdlugit sarssuáput sarssuavât sarssuatitsivik sarssuatsêriarpoq sarssuatserpai sarssuatsîvoq sarssúpâ sarssússivoq sarssúpoq sarssugpoq sarssutitdlugo (or sarssugtitdlugo) takúngilara sârugdlik (sak) ûvaq sârugdligâraq sârugdlingniarpoq sârugdliuteqarpoq sás sãssúpâ (sak) sãssússivoq sâterpâ, sâterniarpâ (sak) satdláput (salavoq) sãtoq, sãtoralâq, v. sãpoq satsavigâ (sajavoq) satsigpoq (sak) satsigsut sauneq saorne sáunagpoq sáunarigpoq sáunardlugpoq sáuneraoq, sáunerivoq saunerpâ saunertaq saunertâ sauniko saunikut saunikue saunikuliaq saunikuliagssaq saunikuliarâ sauniluk sáunípoq sáunivoq, saunaivoq sauvâ (saoq) igfiat qajûssanik sauvdlugit sauvoq ingminut sauvoq sáungut sáungutit saoq sava savai tuluit nunâta savai savautâ

savaatai savalimmiu savalimmiut savaaraq savaaraa savaasaq savaasaaraq savequt, saverorpaa, v. savik saffiorpoq (savik) saffiorpaa saffiortoq, saffiooq saffiugassaq sagussaarpaa (savik) sagussaarpoq sagguttartoq, savittartoq saavippoq saavippaa uippaa cf. saavippoq uisaavoq cf. saavitippaa saavisarneq saavisarnerpoq saavisivaa savik savik ujarak or ujaraasoq savia savini or saffi saviit or sarfit saveeraq saviup puua savequt savequtit pl. saverorpaa saverortitsivoq, kigutini saverortippaai saviarapaluppoq savigaat savippaa unaaq savippaa savittorpoq htr. saviliorpoq saviliortoq savimineq saviminermik qallersimasoq savippaa savitsivoq htr. savitooq savituvoq savitoorpoq savitoorfigaa savitujoorpoq sakkunnerivoq (sanna) sanna (sarna), sassuma sakku, sakkua sassumaak sakkorsii sassarpaa (sak)

savautai savalingmio savalingmiut savâraq savârâ savaussaq savaussâraq savequt, saverorpâ, v. savik savfiorpoq (savik) savfiorpâ savfiortoq, savfiôq savfiugagssaq savgússaerpâ (savik) savgússaerpoq savgútartoq, savigtartoq sâvigpoq sâvípâ uípâ sâvípoq uisauvoq sâvitípâ sâvisarneq sâvisarnerpoq sâvissivâ savik savik ujarak or ujaraussoq savia savine or savfe savît or savfit savêraq saviup pûa savequt savequtit saverorpâ saverortitsivoq, kigutine saverortípai saviarpalugpoq savigaut savigpâ unâq savigpâ savigtorpoq saviliorpoq saviliortoq savimineq saviminernik qagdlersimassoq savípâ savitsivoq savitôq savituvoq savitôrpoq savitôrfigâ savitujôrpoq savkúnerivoq (savna) savna (sarna), savssuma savko, savkua savssumâk savkorsê savssarpâ (sak)

sassaavoq sassarpoq sassarfigaa sassaallerfigaa sassaalliutigaa sassaaffigaa avalaffigaa sassasippoq sassat sassat (sapivaa) sassarpoq sassaapput sassiarpoq sassivoq, v. sapivaa sattappoq (savippaa) sattaaserpaa satsippoq satsippaa satsissaanngilaq satsiut nassuusaq satsivik (saavippoq) sii, sii seqajuk, seqijak seqajuuvoq, seqijaavoq seqerpaa seqerpoq seqiak seqippaa seqineq seqinerpoq seqinersiorpoq seqinersiorfik seqinersiut seqinniarpoq seqinnerpoq seqinnerpaa seqinnerippoq, seqinnarippoq seqineroorpoq seqinnisaarpoq saqqisaarpoq sequppaa sequppoq sequnneq sequtserpaa sequtserivik tuggaavik sequtserut sequmippaa sequmippoq sequmisippaa sequnngerpoq, sikornerpoq sequnngerlutit tigusiit seerasaarpaa serfaq serfaaq serfarniarpoq

htr.

cf. pl. pl.

cf.

cf.

cf.

savssaivoq savssarpoq savssarfigâ savssaigdlerfigâ savssaigdliutigâ savssaivfigâ avalaivfigâ savssasigpoq savssat savssat (sapivâ) savssarpoq savssáuput savssiarpoq savssivoq, v. sapivâ savtagpoq (savípâ) savtauserpâ savtigpoq savtigpâ savtigssáungilaq savtiut nagssûssaq savtivik (sâvigpoq) sê, ssê seqajuk, seqijak seqajûvoq, seqijauvoq seqerpâ seqerpoq seqiak seqípâ seqineq seqinerpoq seqinersiorpoq seqinersiorfik seqinersiut seqíniarpoq seqínerpoq seqínerpâ seqinerigpoq, seqínarigpoq seqinerôrpoq seqínissârpoq sarqissârpoq sequgpâ sequgpoq sequngneq sequgterpâ sequgterivik tuggaivik sequgterut sequmípâ sequmípoq sequmisípâ seqúngerpoq (S.G.), sikornerpoq (N.G.) seqúngerdlutit tigusît sêrasârpâ serfaq serfâq serfarniarpoq

seerivoq (seerpoq) seeripput seerigaa serivoq serisaarpaa seqqarpaa (seqerpaa) seqqippaa, seqqapaa seeqqineq, v. seqqoq seqqoq seeqqoq seeqqineq seeqqernit seeqqernak seeqqormippaa, seeqqorpaa seqqorpoq assani seqqortippai seqqortartoq seqqortaat qaartartoq suloraq seeqquaq (seqqoq) seeqquarpoq seqquinnarpoq (seqqorpoq) seqquluppoq seqquluttoq seeqqummerpoq (seqqoq) seeqqummerfigaa seeqqummerfik, seeqqumiarfik seeqqumiarpoq seeqqumiarfigaa seerlak (siippaa) seerlaavoq serlerpoq paamippoq serleraa serlernerpoq serlernartoq sermeq Qarajap sermia timaata sermia sermilik, sermersooq sermernarpoq sermerpaa sermerpoq sermersuq timaata sermia sermiiarpaa sermiiaat, sermeersiut sermiisorpoq nilattarpoq seernaq (seerpoq) seernarpoq seernartoq seernartussaq seernalerpaa seernalerpoq timiusat seernalersimanngitsut

(S.G.)

pl.

cf. (S.G.) cf.

cf.

cf.

cf.

sêrivoq (sêrpoq) sêríput sêrigâ serivoq serisârpâ serqarpâ (seqerpâ) serqípâ, serqápâ sêrqineq, v. serqoq serqoq sêrqoq sêrqineq sêrqernit sêrqernak sêrqormigpâ, sêrqorpâ serqorpoq agssane serqortípai serqortartoq serqortaut qârtartoq (suloraq) sêrquaq (serqoq) sêrquarpoq serquínarpoq (serqorpoq) serqulugpoq serqulugtoq sêrqúmerpoq (serqoq) sêrqúmerfigâ sêrqúmerfik, sêrqumiarfik sêrqumiarpoq sêrqumiarfigâ sêrdlak (sîgpâ) sêrdlauvoq serdlerpoq pâmigpoq serdlerâ serdlernarpoq serdlernartoq sermeq Qarajap sermia timâta sermia sermilik, sermersôq sermernarpoq sermerpâ sermerpoq sermerssuaq timâta sermia sermîarpâ sermîaut, sermêrsiut sermîsorpoq niIagtarpoq sêrnaq (sêrpoq) sêrnarpoq sêrnartoq sêrnartugssaq sêrnalerpâ sêrnaIerpoq timiussat sêrnaIersimángitsut

seernarsaat, seernarsaatissaq sernigaa sernissorpaa sernissuivoq or sernissaavoq htr. sernissuinera sernissortigaa sernisaavoq, sernigisaavoq serparpoq (seqerpaa) serparpaa serpalippoq serparneq, serpalinneq, serpartarneq serpatarpaa, serpaterpaa serpataavoq, serparterivoq htr. serpeq, serpik serpeqarpoq, serpiliorpoq serpigaa serpigalugu oqarpoq serpiuvoq, serpiluuvoq seerpoq seerpoq cf. seersippaa seersitsivoq htr. seersippoq seersineq putsinneq cf. seerpoq siit cf. seersartoq seerpoq seersarpoq seertorpoq seertorpaa serravoq serravaa serrat siallerpoq (sialuk) siallerfigaa sialliliuppaa siappai siapput siattut siatsippaa siatsippai siakatappoq, siikataavoq pikataavoq cf. sialuk sialuit ingattavipput sialuarpoq sialussiorpoq sialussiut siamapput (siappai) siammarpai siammarput siammaavoq htr. siammartippai siamasipput qaannat siamasipput

sêrnarsaut, sêrnarsautigssaq sernigâ sernigssorpâ sernigssuivoq or sernigssaivoq sernigssuinera sernigssortigâ sernissauvoq, sernigissauvoq serparpoq (seqerpâ) serparpâ serpaligpoq serparneq, serpalingneq, serpartarneq serpartarpâ, serparterpâ serpartaivoq, serparterivoq serpeq, serpik serpeqarpoq, serpiliorpoq serpigâ serpigalugo oqarpoq serpiuvoq, serpilûvoq sêrpoq ssêrpoq sêrsípâ sêrsitsivoq sêrsípoq sêrsíneq pugtíneq sêrsoq ssît sêrsartoq ssêrpoq ssêrsârpoq ssêrtorpoq ssêrtorpâ serravoq serravâ serrat siagdlerpoq (sialuk) siagdlerfigâ siagdliliúpâ siagpai siagput siagtut siagtípâ siagtípai siakatagpoq, sîkatauvoq pikatauvoq sialuk sialuit ingagtavigput sialuarpoq sialugsiorpoq sialugsiut siamáput (siagpai) siámarpai siámarput siámaivoq siámartípai siamasigput qáinat siamasigput

inuit nunami tamarmi siamasipput siaaneq, qaannap siaarni siaangavoq sianivoq sianigaa animmat sianiginngilara tigumiakka sianigaakka sianiginiarpaa sianingerpoq sianigiisarpoq sianinngilaq silaqanngilaq cf. sianiippoq sianisooq sianisuuvoq sianissuseq sianissut sianissutikka sianiilliorpoq sianiut sianiutai siaarpaa, siaartippaa (siappai) tupeq siaarlugu panersarniarsiuk suluni siaarpai tallit siaartiguk aleq siaarpaat siaarpoq siaarput siaqqivaa siaqqisaq siarsivai najugassakka siarsivakka siaruarpai siaruaavoq htr. siaruarterpai siaruarterivoq htr. siaruarterisoq siiffissarluppoq siggarpoq siggartarpoq siggartartitsivoq siggartarfigaa siggartaat siggartaatigaa siggippoq (siippaa) sigginneq siggiavoq seqineq kissattaleriarpat umiap amii siggialissapput siggilavoq sigguk siggoqut ersarut, issarut cf. sigguttooq siggukitsoq sillaq sillarpaa sillerpaa (sini)

inuit nuname tamarme siamasigput siâneq, qáinap siârne siângavoq sianivoq sianigâ aningmat sianigíngilara tigumiáka sianigãka sianiginiarpâ sianingerpoq sianingîssarpoq sianíngilaq silaqángilaq sianĩpoq sianisôq sianisûvoq sianíssuseq sianíssut sianíssutíka sianîtdliorpoq sianiut sianiutai siârpâ, siârtípâ (siagpai) tupeq siârdlugo panersarniarsiuk sulune siârpai tatdlit siârtiguk aleq siârpât siârpoq siârput siarqivâ siarqissaq siarsivai najugagssáka siarsiváka siaruarpai siaruaivoq siaruarterpai siaruarterivoq siaruarterissoq sîgfigssardlugpoq siggarpoq siggartarpoq siggartartitsivoq siggartarfigâ siggartaut siggartautigâ siggípoq (sîgpâ) siggíneq siggiavoq seqineq kíssagtaleriarpat umiap amê siggialísáput siggilavoq sigguk siggoqut erssarut, ivsarut siggugtôq siggukitsoq sigdlaq sigdlarpâ sigdlerpâ (sine)

sinerpaa, sinaakkuserpaa cf. siippaa siippoq siissivoq htr. siissisoq siiginnaqaq illuartaq cf. siikarpoq siikkaavoq sisserpaa siiguikkut sissaq usii suli sissamiipput sissaa ajorpoq sissaliarpoq, sissiarpoq sissangiuppoq, sissippoq tulappoq cf. sissariarsuk (N.G.) saarfaarsut cf. sissarmiu sissarmiutaq sissarsuit pl. sissiugaq sissingit pl. sissinnguaq sissingusaq sissuerpoq sissuerpaa sissuiffaarippoq, sissuffaarippoq sikappaa kaffik sikappai sikappoq sisaavoq, manngerpoq, matuvoq cf. sikatsippaa sikatsitsivoq htr. sikassarpaa igaq sikassagaq sikatsitsit sikatsitsivik sikalaarpaa sikannertooq sikaaq sikaataa sikaakoq sikaalivik sikaratsi sikaatorpoq sikaatugaa qamippoq sikaatorfik sikkik sikkigippoq sikkigissarpaa sikkilluppoq sikkisaarpoq sikkisaanngilaq sikippoq sikingavoq sikingasoq

sinilerpâ, sinãkuserpâ sîgpâ sîgpoq sîgsivoq sîgsissoq sîgínagaq igdluartaq sîkarpoq sîgkâvoq sigserpâ sîguíkut sigssaq usê sule sigssamĩpput sigssâ ajorpoq sigssaliarpoq, sigssiarpoq sigssangiúpoq, sigssípoq tulagpoq sigssariarssuk sârfârssuk sigssarmio sigssarmiutaq sigssarssuit pI. (N.G.), sigssiugaq (S.G.) sigssingit sigssínguaq sigssingussaq sigssuerpoq sigssuerpâ sigssuivfârigpoq (S.G.), sigsuvfârigpoq (N.G.) sikagpâ kavfit sikagpai sikagpoq sisauvoq, mángerpoq, mavtuvoq sikagtípâ sikagtitsivoq sikagsarpâ igaq sikagsagaq sikagtitsit sikagtitsivik sikalârpâ sikangnertôq sikâq sikautâ sikâkoq sikâlivik sikaráte sikâtorpoq sikâtugâ qamigpoq sikâtorfik síkik síkigigpoq síkigigsarpâ síkigdlugpoq síkisârpoq síkisãngilaq sikigpoq sikingavoq sikingassoq

sikisaarpoq sikkivigaa, sikiffigaa, sikisaarfigaa sikivoq siku sikut pl. sikuuvoq sikoqannginnersaq (S.G.) imarnersaq cf. sikorluppoq sikornepoq sequnngerpoq v sikorsuit pl. sikorsuatsiaq sikuaq sikussat sikuarlaaq sikuliaq cf. sikuarpoq sikuarpaa sikuerpoq sikuerpaa avanersuup avapput tamaat sikuersimavaa sikueruppoq sikujuippoq sikujuitsoq sikujuippoq sikulaaq sikuliaq sikuarlaaq cf. sikuliarpoq, sikkiarpoq sikunnaaq aatsaammi tassa sikunnaaq sikunarpoq sikkuppaa sikusiorpoq sikusioqaagut sikuvoq kangerluk tamarmi sikuvoq sikuaa kangerlupput avannap sikuaa siikorpaa siimmippaa, kunngorpaa cf. sikkutak sikkutappoq sila silap aappaani silamiippoq silamut pisa sila ajorpoq silaga aalavoq silaqarpoq cf. silap inua silaarsorpoq silaaruppoq silaarunnartoq imigassaq silaarunnartoq silagaa

sikissârpoq síkivigâ, sikigfigâ, sikissârfigâ sikivoq siko sikut sikûvoq sikoqángínerssaq imarnerssaq sikordlugpoq sikornerpoq seqúngerpoq sikorssuit sikorssuatsiaq sikuaq sikússat sikuardlâq sikuliaq sikuarpoq sikuarpâ sikuerpoq sikuerpâ avangnerssûp aváput tamât sikuersimavâ sikuerúpoq sikuijuípoq sikuijuitsoq sikujuípoq sikulâq sikuliaq sikuardlâq sikuliarpoq, síkiarpoq sikúnâq aitsãme tássa sikúnâq sikunarpoq síkúpâ sikusiorpoq sikusioqaugut sikuvoq kangerdluk tamarme sikuvoq sikuvâ kangerdlugput avangnap sikuvâ sîkorpâ sîmigpa, kúngorpâ síkutak síkutagpoq sila silap áipâne silamĩpoq silamut pisa sila ajorpoq silaga aulavoq silaqarpoq silap inua silaerssorpoq silaerúpoq silaerúnartoq imigagssaq silaerúnartoq silagâ

silaginiarpaa silagippoq tappanna silageqaaq silagissivoq silagik silasserivoq silassorippoq, silapparippoq silassorissaarpoq, silapparissaarpoq silattorpoq silattorsarpaa silattorsarpoq silattorsaatigaa silaannaq silaannakkut qaammat silaannartaqanngilaq silaappoq silaaserivoq silaaseriffigaa silaqassaanngilaq silaqarpoq sianivoq, siuneqarpoq cf. silaqassuseq silaqanngilaq silaqarniarit sianinngilaq, silaappoq cf. silaqanngitsoq silaqanngitsorpallappoq silaqivoq pissaaleqivoq cf. silakippoq silakilliorpoq silalivoq qarsorpoq cf. silalisimavoq silaaloqaaq, silaalooqaaq silaalukassak (N.G.) silaalunnguaq silaalunnguaq-una silamiu silammoorpoq kissarsuut silammoorpoq silammukarpoq silanimma (Up.) silanngajaarpoq imaangajaarpoq cf. silanngaarpoq (S.G.) silatangiaavoq cf. silapiluppoq silapiluk, silapalaaq silaqquppoq silaqquppaa silarleq silarlia paarleq cf. silarlerpoq silarluppoq silarluk

silaginiarpâ silagigpoq tagpavna silageqaoq silagigsivoq silagik silagsserivoq silagssorigpoq, silagparigpoq silagssorigsârpoq, silagparigsârpoq silagtorpoq silagtorsarpâ silagtorsarpoq silagtorsautiga siláinaq siláinákut qáumat siláinartaqángilaq siláipoq silaiserivoq silaiserivfigâ silaqagssáungilaq silaqarpoq sianivoq, sujuneqarpoq silaqássuseq silaqángilaq silaqarniarit sianíngilaq, silaipoq silaqángitsoq silaqángitsorpatdlagpoq silaqivoq pigssaileqivoq silakípoq silakitdliorpoq silalivoq qarsorpoq silalisimavoq silâloqaoq, silâlôqaoq silâlukavsak silâlúnguaq silâIúnguaq-una silamio silámôrpoq kíssarssût silámôrpoq silámukarpoq silaníma silángajârpoq imaingajârpoq silángârpoq silatangiaivoq silapilugpoq silapiluk, silapalâq silarqúpoq silarqúpâ silardleq silardlia pârdleq silardlerpoq silardlugpoq silardluk

silarsuaq usornaqaatit silarsuaq takussagakku silarsuarmiu silarsuarmiut silasiut silasiut appariartorpoq silasiut qullariartorpoq silasivaa malugaa cf. silasunnippoq silat ilutaq cf. illup silataa silatitsinni matup silataa silammut ilummut cf. silatangerpaa silatangerpaatigut silatangiivoq htr. silatangiarpaa silatangiaavoq htr. silatangiaat silatangiuppoq silatangiuppaa silatuvoq angut silatooq silatusaarpoq silerappoq sanisarpoq cf. silerappaa sileratsippaa sileratsillugu naammassavoq silerattarpoq (S.G.) saneqqiarpoq and sanisarpoq cf. silerattarpaa silerattaat (S.G.) saneqqiartaat cf. silippoq ammassannik silippugut siligaa qaannama siligaa silissivoq silissivaa silissisippaa silittoq silinaarpaa siiliki kakkissaat siilikiusoq siilikimik atisaqarpoq silivaa silivoq silu qilloq cf. siluliaq siluliaa siluliaraa

silarssuaq usornaqautit silarssuaq takúsagagko silarssuarmio silarssuarmiut silasiut silasiut ápariartorpoq silasiut qutdlariartorpoq silasivâ malugâ silasungnípoq silat ilutaq igdlup silatâ silativtíne matup silatâ silámut ilungmut silatangerpâ silatangerpâtigut silatangîvoq silatangiarpâ silatangiaivoq silatangiaut silatangiúpoq silatangiúpâ silatuvoq angut silatôq silatusârpoq sileragpoq sanisarpoq sileragpâ sileragtípâ sileragtitdlugo nãmásavoq sileragtarpoq sanerqiarpoq and sanisarpoq sileragtarpâ sileragtaut sanerqiartaut siligpoq angmagssanik siligpugut siligâ qáinama siligâ siligsivoq siligsivâ siligsisípâ siligtoq silinârpâ sîlike kákigsaut sîlikiussoq sîlikimik atissaqarpoq siIivâ silivoq silo qigdloq siluliaq siluliâ siluliarâ

silulivoq siluppoq orlerpoq cf. silutippaa siluguppaa siilupi (N.G.) ernutaasaq cf. mamagaaq siilvi siilviuvoq ermuseq siilviusoq simerpaa qallunaat ileqquisa simerpaatit simerpoq simerneq simernaveeqqut simerseriarpoq, simiavoq simerseriippoq, simerumaarnertuvoq simerserpaa sukkunik simerserpaa simersiat (N.G.) pl. simmerpaa (simik) simeerpaa simeersivoq htr. simeersit siimippoq (S.G.) siimippaa siumippoq v siikorpaa, kunngorpaa cf. simik simia simiaq simippaa simissivoq htr. simmerpaa cf. simissiaq simissorpaa simiutaq simiuttat pl. siminti sinaaq (sini) sikua sukkut sinaaqarpa sinaarsarpaa sinasserpoq sinaakkut sinaaliarpoq sinaalippoq sinarsuk sinarsugippoq sinarsugissoq sinarsulluppoq sinarsulluttoq sinarsuiarpaa sinaasiorpoq sinaasiorpaa sinaasaq sinaarsuppoq (sinik)

silulivoq silugpoq ordlerpoq silugtípâ silugúpâ sîlupe ernutaussaq mamangâq sîlve sîlviuvoq ermuseq sîlviussoq simerpâ qavdlunât ilerquisa simerpãtit simerpoq simerneq simernavêrqut simerseriarpoq, simiavoq simerserĩpoq, simerumârnertuvoq simerserpâ súkunik simerserpâ simersiat símerpâ (simik) simêrpâ simêrsivoq simêrsit sîmigpoq sîmigpâ sujumigpoq sîkorpa, kúngorpâ simik simia simiaq simigpâ simigsivoq símerpâ simigssiaq simigsorpâ simiutaq simiútat simínte sinâq (sine) sikua súkut sinâqarpa sinaersarpâ sinagsserpoq sinãkut sinâliarpoq sinâIípoq sinarssuk sinarssugigpoq sinarssugigsoq sinarssugdlugpoq sinarssugdlugtoq sinarssuiarpâ sinâsiorpoq sinâsiorpâ sinaussaq sinârssugpoq (sinik)

sini sissap sinaa kuup sinaa nunap sinaa puup or puggup sinaa sineriak sineriaa sinerissap avannaa sinerissap assinga sinerpoq sinerpaa titarnera sinerlugu qiussavoq nuna sinerlugu ingerlassaasi sinersooq sinersoorpoq sinersorpoq sinersorpaa siniuppaa sinik sinna (or sinnga) itivoq sinissaqanngilaq sinissaaruppoq sinippoq sinittoq itisuumik sinippoq saattumik sinippoq sineruluppoq siniffik siniffiliorpoq sinillugaa, sinilligaa siniorappoq, siniorarpoq sinippaarpoq sinippaartut sinissaaruppoq sinittarfik sinittariarpoq sinittariaq sinikujoorpoq siningajaarpoq siningaarpoq sininnartoq singaneerpaa siniuppaa, v. sini singarnaq singarpaa singarpoq singartippaa singartippoq singangavoq singartiterpaa singartitigaq singartiterut assalikarut sinngavoq sinngagaa singaappaa singappaa

cf.

cf.

sine sigssap sinâ kûp sinâ nunap sinâ pûp or puggup sinâ sineriak sineriâ sineríssap avangnâ sineríssap ássinga sinerpoq sinerpâ titarnera sinerdlugo qiúsavoq nuna sinerdlugo ingerdlásause sinersôq sinersôrpoq sinerssorpoq sinerssorpâ siniúpâ sinik singna (or sínga) itivoq sinigssaqángilaq sinigssaerúpoq sinigpoq sinigtoq itisûmik sinigpoq sãtumik sinigpoq sinerulugpoq sinigfik sinigfiliorpoq sinigdlugâ, sinigdligâ (S.G.) sinioragpoq, siniorarpoq sinigpârpoq sinigpârtut sinigssaerúpoq sinigtarfik sinigtariarpoq sinigtariaq sinikujôrpoq siningajârpoq siningârpoq siningnartoq singanêrpâ siniúpâ, v. sine singarnaq singarpâ singarpoq singartípâ singartípoq singangavoq singartiterpâ singartitigaq singartiterut agssalikarut síngavoq síngagâ singáupâ singápâ

sinngapput singeq singera or singia singii singerfik, singernequt singerneq singernera singernerluppoq singerpaa singerpoq singeerpaa singeerpoq singeerputit singippaa singissivoq htr. singippoq singissorpaa singippaa singippoq singitsivoq, sissivoq htr. sinnaarpaa (sinik) sinnassarpaa sinnassarpoq sinnassaatissaq sinnattoq, sinnattugaq sinnattugaa sinnattukka sinnattoraa sinnattorpoq sinnattorpunga marlunnik angullunga sinnakippoq sinnakilaarpoq sinnakilliorpoq sinnarippoq sinnarliorpoq sinnarliuutigaa sinnarluppoq sinnaarpaa sinnartuvoq sinnartooq sinnerivoq sinnerituvoq sinneriuppaa sinningiappoq sinningiagaa, sinningiuppaa sinnit sinnuppoq, sinnguppoq sipporuppoq, sipuupoq sisak sisaavoq sisaarpaa sisaaruppoq sisappaa sisamat sisamaat sisamanik sisamaavugut

síngáput singeq singera or singia singê singerfik, singernequt singerneq singernera singernerdlugpoq singerpâ singerpoq singêrpâ singêrpoq singêrputit singigpâ singigsivoq singigpoq singigsorpâ singípâ singípoq singitsivoq, sigsivoq singnaerpâ (sinik) singnagsarpâ singnagsarpoq singnagsautigssaq singnagtoq, singnagtugaq singnagtugâ singnagtúka singnagtorâ singnagtorpoq singnagtorpunga mardlungnik anguvdlunga singnakípoq singnakilârpoq singnakitdliorpoq singnarigpoq singnardliorpoq singnardliûtigâ singnardlugpoq singnârpâ singnartuvoq singnartôq singnerivoq singnerituvoq singneriúpâ singningiagpoq singningiagâ, singningiúpâ singnit singnúpoq, síngúpoq síporúpoq, sipûpoq sisak sisauvoq sisaerpâ sisaerúpoq sisagpâ sisamat sisamât sisamanik sisamauvugut

sisamassaanik sisamaraa sisamaat, sisamaviit sisamanngorpoq sisamanngorput sisamanngorpai sisamaralik sisamaraarpoq sisamararterut sisamarterutaat sisamarterutaat pingasut sisamariarpoq sisamariarlunga Nuummiittarama sisamariarpaa sisamariarlugu Atlantikkut ikaarsimavara sisamavilik sisammerpai sisammerput sisammiivoq htr. sisammiuppaa sisi sisit Sisimiut sisuvoq sisorarpoq, sisooraarpoq ataarpoq cf. sisoraat sisoraatit ataarutit cf. sisoorpoq aput sisoortoq sisoornerit sisoorfigaa sisooruppaa sisuat, sisuarsuit sisusariaq, sisorartariaq siit, siit seersoq cf. sillimmarpoq (silivaa) sillimmavoq, sillimmavoq sillimmat, sillammatissaq sillimmatissat sillimmatigaa upalungaaqqutigaa cf. sillit sitserpoq siterspaa sialuup sitserpaanga sitserneq simerpoq cf. sitsiuppaa sitsiuppoq sitsoqippoq (sisuvoq) sitsorpoq sitsungavoq sitsuppaa sitsuvigaa

sisamagssânik sisamarât sisamait, sisamavît sisamángorpoq sisamángorput sisamángorpai sisamaralik sisamarârpoq sisamararterut sisamararterutât sisamararterutait pingasut sisamariarpoq sisamariardlunga Nûngmĩtarama sisamariarpâ sisamariardlugo Atlantikut ikârsimavara sisamavilik sisámerpai sisámerput sisámîvoq sisámiúpâ sise sisit Sisimiut sisuvoq sisorarpoq, sisôrârpoq atârpoq sisoraut sisorautit atârutit sisôrpoq aput sisôrtoq sisôrnerit sisôrfigâ sisôrúpâ sisuat, sisuarssuit sisussariaq, sisorartariaq ssît, sît sêrsoq sitdlímarpoq (silivâ) sitdlimavoq, sitdlímavoq sitdlímat, sitdlímatigssaq sitdlímatigssat sitdlímatigâ upalungaerqutigâ sitdlit sitserpoq sitserpâ sialûp sitserpânga sitserneq simerpoq sitsiúpâ sitsiúpoq sitsoqigpoq (sisuvoq) sitsorpoq sitsungavoq sitsúpâ sitsuvigâ

siut siutai siutip puaa siutigaa siummiffigaa siummissarpoq siummissarpaa siummiu iverut cf. siunnak siunnaa sinnerarpoq siussarippoq siussarluppoq siuseraaq, siuserivoq, siusseraaq, siusserivoq siutaasaq siuteroq siutinnguvoq siutinngunarpoq siutisiortoq siutitooq siutituutaa siutitoorsuaq, siutitoornaq siulluppoq siuseraaq cf. sivi siveqarpoq siveqqerfigaa aterfiorpaa, niuffiorpaa cf. sivikippoq sivikitsunnguamik oqalussaanga sivikigaa ikersuaq sivikigeqaara sivisuvoq oqaluttuaq sivisooq kangerluk sivisoorsuaq sivisuumik najorpai qanoq sivisutigisumik taqqavaniippit sivisugaa palasip oqaluusia sivisugaara sivitsorpoq sivitsorpaa sivitsortaarpoq (N.G.) sivitsuut siffiaq siffiaa or siffiai siffiippoq singorpaa, sifforpaa siggortiterpai, siffortiterpai sigortiterivoq, siffortiterivoq htr. siggortorpaa, siffortorpaa sivikippoq, v. sivi sivingavoq sivinganeq, sivingajaaq sikkarpaa (sipivaa) sikkerpoq silleq (sipivaa)

siut siutai siutip puâ siutigâ siúmigfigâ siúmigsarpoq siúmigsarpâ siúmio iverut siúnak siúnâ siúnerarpoq siússarigpoq siússardlugpoq siuseraoq, siuserivoq, siússeraoq, siússerivoq siutaussaq siuteroq siutínguvoq siutíngunarpoq siutisiortoq siutitôq siutitûtâ siutitôrssuaq, siutitôrnaq siutdlugpoq siuseraoq sive siveqarpoq siverqerfigâ aterfiorpâ, niuvfiorpâ sivikípoq sivikitsúnguamik oqalúsaunga sivikigâ ikerssuaq sivikigeqâra sivisuvoq oqalugtuaq sivisôq kangerdluk sivisôrssuaq sivisûmik najorpai qanoq sivisutigissumik tarqavanĩpit sivisugâ palasip oqalûsia sivisugâra sivitsorpoq sivitsorpâ sivitsortârpoq sivitsût sivfiaq sivfiâ or sivfiai sivfĩpoq singorpâ, sivforpâ sivgortiterpai, sivfortiterpai sivgortiterivoq, sivfortiterivoq sivgortorpâ, sivfortorpâ sivikípoq, v. sive sivingavoq sivinganeq, sivingajâq sivkarpâ (sipivâ) sivkerpoq sivdleq (sipivâ)

qilaap sillia qilaup sivdlia sillineq, silli sivdlineq, sivdle sillinippoq, sillineqarpoq sivdlinigpoq, sivdlineqarpoq silliniiarpaa, sillingiarpaa sivdlinîarpâ, sivdlingiarpâ sinneq sivneq tamassa kikissat sinnerit tamássa kikíssat sivneri sinneruvoq sivneruvoq amissaq tamanna sinneruvoq amigssaq tamána sivneruvoq sinnerutippaa sivnerutípâ salliligaq ataaseq sinnerutippara sagdliligaq atauseq sivnerutípara sinneqarpoq sivneqarpoq amissat pingasunik sinneqarput amigssat pingasunik sivneqarput sinneqanngilaq sivneqángilaq sinneqartippaa sivneqartípâ taassuminnga sinneqartippakka táussumínga sivneqartípáka sinneraa sivnerâ amissat tamanna sinneraat amigssat tamána sivnerât sinnequt, sinngoqut sivnequt, sivngoqut aningaasat nassiussatit akissarsiannut sinneruqutigilluarpakka aningaussat nagsiússatit akigssarsiavnut sivnequtigivdluarpáka sinnequtarsivoq, sinnikutarsivoq sivnequtarsivoq, sivnikutarsivoq sinnerpaa sivnerpâ qulik sinnerpaat qulit sivnerpait sinniivoq htr. sivnîvoq sinnerseraapput sivnerseráuput ilioruupput cf. iliorũput sinnersigaa, sinniisigaa sivnersigâ, sivnîssigâ sinnersigiipput, sinniisigiipput sivnersigîgput, sivnîssigîgput sinneruppaa sivnerúpâ sipporuppaa cf. síporúpâ sinniisoq, sinniisussaq sivnîssoq, sivnîssugssaq sissaq (sipivaa) sivssaq (sipivâ) qarliit sissaqarput qardlît sivssaqarput sissappoq sivsagpoq sissatsippai sivsagtípai nissuni sissatsippai nísune sivsagtípai sissangavoq sivsangavoq illungavoq cf. igdlungavoq sissorpoq sivssorpoq sissorpai pl. sivssorpai sissorarpaa sivssorarpâ sissorarpoq sivssorarpoq sissumavoq sivsumavoq su so sua sua suata tungaani suata tungâne suanit ornittariaqarpara suanit ornigtariaqarpara puiorpunga suanut iligakku puiorpunga suanut iligavko sumi sume sumut sumut sukkut súkut suut pl. sût suut nalinginnaat sût nalingínait suu sô sooruna cf. sôruna sooq sôq soorli sôrdle soormi sôrme

soormi-aat soqarpoq soqanngilaq soqarpa soqanngila illu soqanngitsoq soqulavoq soqulajartorpoq, soqulliartorpoq soqulleq soqutaavoq (su) soqutaava soqutaanngilaq soqutigaa soqutiginngilaa soqutigineqanngilaq soqutigisaqanngilaq soqqusaappoq cf. soqutigittaappoq soraarpoq (su) kiffarput soraarsoq tusarpiuk soraatsiarallarta soraarsippaa soraarneq, soraarnikoq soraarnerussut soraarummeerpoq soraarummeerneq soraaruppaa soraarussat qatsussat cf. soraarussivoq htr. soraarut soraarutissamik soraarutissamik manna oqaatiginiarlara soraarutigaa soraarutigalugu ima oqarniarpunga soraajuerpoq soraajuerlunga eqqaassavara soraajuippoq soraajuitsumik soqqaq soqqaat soqqalik soqqartaq soqqartarssaq soqqartalerpaa, soqqarserpaa soqqartalersorpaa, soqqarsersorpaa soqqaarpaa (su) soqqaarut, soqqaartaat soqqusaappoq (su) sorlappoq sorlaasimavusi sorlannippoq sorlak sorlaa manngoq, niulutaq, noqarut, nukeruaq, amaaq cf. sorleq (su) sorliua

sôrme-ait soqarpoq soqángilaq soqarpa soqángila igdlo soqángitsoq soqulavoq soqulajartorpoq, soqutdliartorpoq soqutdleq soqutauvoq (so) soqutauva soqutáungilaq soqutigâ soqutigíngilâ soqutigineqángilaq soqutigissaqángilaq sorqusáipoq soqutigigtáipoq soraerpoq (so) kivfarput soraersoq tusarpiuk soraitsiaratdlarta soraersípâ soraerneq, soraernikoq soraernerússut soraerúmêrpoq soraerúmêrneq soraerúpâ soraerússat qatsússat soraerússivoq soraerut soraerutigssamik soraerutigssamik mána oqautiginiardlara soraerutigâ soraerutigalugo ima oqarniarpunga soraiuerpoq soraiuerdlunga erqáisavara soraiuípoq soraiuitsumik sorqaq sorqait sorqalik sorqartaq sorqartagssaq sorqartalerpâ, sorqarserpâ sorqartalersorpâ, sorqarsersorpâ sorqârpâ (so) sorqârut, sorqârtaut sorqusáipoq (so) sordlagpoq sordlagsimavuse sordlangnigpoq sordlak sordlâ mángoq, niulutaq, noqarut, nukeruaq, amâq sordleq (so) sordliuva

soorlikiaq (su) soorlu (su) soorlu ukallit iliortartut soorlut oqartutit soorlu ajoqersoraatit, taama iliussaatit soorlorpiaq, soorlulusooq sorluk sorlui sorlukka or sorluukka sorlummippoq sorlumingarpoq sorlunngunarpoq sorlunngavoq sororpaa (su) puisi sororpiuk? Uummaterorpara sororpoq sorpaluppoq (su) sorraappoq (su) sorruk sorruppoq sorruppoq sorsappoq avaakallappoq cf. sorsaatigaa avaakallaappaa cf. sorsuaq (su) sorsuaq-una sorsuarmi taava-una sorsuaraa sorsuppaa (su) sorsuppoq and sorsunnippoq htr. sorsunneq sorsuupput sorsuutit sorujuk (su) sorujussunnippoq sorujuiarpaa sorujunippoq sooruna (su) suappoq suappaa suak suai sualiorpoq sukkippoq cf. sualuppoq (suappoq) tillittut sualulerput nigeq avannamit sualunnerusarpoq sualuppallaaqaaq sualunngilaq sualugaa kakkagaa cf. sualuguppaa sualummik, sualuttumik sualummik salluvoq sualummik meeqqat ajunngisaarfigai ingammik cf.

sôrdlikiaq (so) sôrdlo (so) sôrdlo ukatdlit iliortartut sôrdlo oqartutit sôrdlo ajorqersorâtit, taima iliúsautit sôrdlorpiaq, sôrdlulusôq sordluk sordlue sordlúka or sordlũka sordlungmigpoq sordlungmigarpoq sordlúngunarpoq sordlúngavoq sororpâ (so) puisse sororpiuk? ũmaterorpara sororpoq sorpalugpoq (so), sorráipoq (so), sorruk sorrugpoq sorrúpoq sorssagpoq avâkatdlagpoq sorssautigâ avâkatdlaupa sorssuaq (so) sorssuaq-una sorssuarme tauva-una sorssuarâ sorssugpâ (so) sorssugpoq and sorssungnigpoq sorssungneq sorssũput sorssûtit sorujuk (so) sorujugsungnípoq sorujuiarpâ sorujunigpoq sôruna (so) suagpoq suagpâ suak suai sualiorpoq sugkiorpoq sualugpoq (suagpoq) tigdligtut sualulerput nigeq avangnamit sualungnerussarpoq sualugpatdlâqaoq sualúngilaq sualugâ kákagâ sualugúpâ sualungmik, sualugtumik sualungmik sagdluvoq sualungmik mêrqat ajúngisârfigai ingangmik

suami (su) suami tassa suami takugujara suangavoq (suappoq) suanngappaa suanngavigaa suangarluppoq suanngarpoq suanngariartorpoq suangasaarpoq suangasaarfigaa suaarpoq (suappoq) suaarpaa suaarpaluppoq suarsuk (su) suarsuinnaat-ukua suallappoq (su) suallappisimi taava suallassavakkit suaasaq (suak) suaasat qaqortut suaasarujuit suaasiassat pl. suerluppoq (su) uumaa, suerluersimasorujussuuvutit sueruppaa (su) sueruppoq sugaa (su) una illuarannguaq sugaajuk qisumininnguaq-una sugaajuk taassuma nulia sugaajuk suginngilara sugisaq sugisai sugisakka tamaani sugisaqanngilagut sugiipput suugaq suugassaq, saagassiaq suugarmippaa suffappoq (suaq) sukkiorpoq sualiorpoq cf. sullerippoq (su, sulivoq) sullisit pl. sullisai sullisigai sullivik suliffik cf. sullivigaa suliffigaa cf. sullivoq (suluk) sullineq sullugaa (su) sullusivoq htr. sullunarpoq suppoq (su) sussaq (su)

suame (so) suame tássa suame takugujara suangavoq (suagpoq) suángápâ suángavigâ suangardlugpoq suángarpoq suángariartorpoq suangasârpoq suangasârfigâ suaorpoq (suagpoq) suaorpâ suaorpalugpoq suarssuk (so) suarssuínait-ukua suatdlagpoq (so) suatdlagpisime tauva suatdlásavavkit suaussaq (suak) suaussat qaqortut suaussarujuit suaussiagssat suerdluerpoq (so) ûmâ, suerdluersimassorujugssûvutit suerúpâ (so) suerúpoq sugâ (so) una igdluaránguaq sugaiuk qissuminínguaq-una sugaiuk táussuma nulia sugaiuk sugíngilara sugissaq sugissai sugissáka tamâne sugissaqángilagut sugîgput sûgaq sûgagssaq, sâgagssiaq sûgarmigpâ sugfagpoq (suaq) sugkiorpoq sualiorpoq sugdlerigpoq (so, sulivoq) sugdlisit sugdlisai sugdlisigai sugdlivik sulivfik sugdlivigâ sulivfigâ sugdlivoq (suluk) sugdlineq sugdlugâ (so) sugdlussivoq sugdlunarpoq sugpoq (so) sugssaq (so)

sussaq-una sussat-una sussaraa sussarinngilaa sussaavoq sussaajunnaarpoq sussanngilaq sussamaarpaa manna sussamaarpiuk suguppoq (su) suikkaq, suikkak suikkaavoq suikkaassuseq suiikkutaq (su) suiikkutaraa Guutip oqaasia suiikkutariinnarpaat suilaarsarpoq, suilaaqivoq (su) suilaarsaat, suilaaqqut aajuna suilaaqqutissat suinni suinnippoq sialiaq (siappaa) sialivoq siatsivoq cf. sianeq siarngup puua sianaaq sianaarpoq sianaalavoq siannarippoq sianarluppoq sianerpoq sianerpaa sianerfigaa siarngut siappaa siatsivoq htr. siatsivik orsivik cf. siannikut pl. siu kingu cf. siumut siumut ilisimassuseq siumut oqarfigaara aningaasat ilaat siumut tiguakka siumuinnaq ingerlassaasi sioqut sioraq sioraa nunatta sioraa sioraanit ornippaa qeqertat siuraani kiinnassi sioraanut saqqummerpunga sioqqat, siorassat siorakitsoq siorangerpaa

sugssaq-una sugssat-una sugssarâ sugssaríngilâ sugssauvoq sugssaujungnaerpoq sugssáungilaq sugssamârpâ mána sugssamârpiuk sugugpoq (so) suíkaq, suíkak suíkauvoq suíkaussuseq suĩkutaq (so) suĩkutarâ Gûtip oqausia suĩkutarĩnarpât suilaersarpoq, suilaeqivoq (so) suilaersaut, suilaerqut âjuna suilaerqutigssat suingne suingnípoq sujaliaq (sujápà) sujalivoq sujatsivoq sujaneq sujarngup pûa sujanâq sujanârpoq sujanâlavoq sujánarigpoq sujanardlugpoq sujanerpoq sujanerpâ sujanerfigâ sujarngut sujápâ sujatsivoq sujatsivik orssivik sujánikut sujo kingo sujumut sujumut ilisimássuseq sujumut oqarfigâra aningaussat ilait sujumut tiguváka sujumuínaq ingerdlásause sujoqut sujoraq sujorâ nunavta sujorâ sujorânit ornigpâ qeqertat sujorâne kĩnavse sujorânut sarqúmerpunga sujorqat, sujoragssat sujorakitsoq sujorangerpâ

seqernut siorangerpaatigut seqernup sujorangerpâtigut siorarleq sujorardleq siorarlia sujorardlia isortup siorarlii isortup sujorardlê siorartooq sujorartôq siooravoq sujôravoq siooravaa sujôravâ ukiussaq sioorallugu ukiugssaq sujôravdlugo siooragaa sujôragâ siooranarpoq sujôranarpoq sioorasaarpaa sujôrasârpâ sioorassutigaa sujôrássutigâ sioqqerpaa sujorqerpâ sioqqiuppoq sujorqiúpoq sammivoq cf. sangmivoq sioqquppaa sujorqúpâ anorip sualukkiartornissa sioqqullugu tulakkasuarpugut anorip sualugkiartornigssâ sujorqutdlugo tulagkasuarpugut siorleq sujordleq siorna sujorna siornamit sujornamit siornatut, siornartut sujornatut, sujornartut siornaammat sujornaungmat siornaalerpoq sujornaulerpoq siorna-siorna sujorna-sujorna siornagut sujornagut siornaak sujornâk siornaligami sujornaligame siornalisaq sujornalisaq siornarnisaq cf. sujornarnisaq siornalitsivoq, siornanitsivoq sujornalitsivoq, sujornanitsivoq siornangerpaa sujornangerpâ siornarnisaq sujornarnisaq ammassat siornarnitsat angmagssat sujornarnitsat siornalisaq cf. sujornalisaq siornerpaa sujornerpâ siuaq sujuaq siuai sujuai siuarpaa sujuarpâ siuarpoq sujuarpoq siuartarpoq sujuartarpoq siuaavoq htr. sujuaivoq siuartippaa sujuartípâ siuaavaa sujuaivâ ilakka siuaagakkit takuungilakka iláka sujuaigavkit takúngiláka siuaasaq sujuaissaq siuaasavut sujuaissavut siuaappa, siuuppaa sujuáupâ, sujũpâ siuaassivoq, siuussivoq htr. sujuáussivoq, sujũssivoq siulleq sujugdleq siulliat sujugdliat siulliit sujugdlît siullermik sujugdlermik siulleraat sujugdlerât siulliuvoq sujugdliuvoq qarsaat aataanit siulliulaartarput qarssât âtânit sujugdliulârtarput siulleeq sujugdlêq siulliia sujugdlîa

siullermeerpoq siullermeerluni oqaluussivoq siullermeerpaa siulliarsuk siulliarsuit siulliit cf. siulluppoq siuttoq siuleq siulia qaammatip matuma siuliani siulii siuleraa siulequt siuleraq sileqqat pl. siulerartorpoq, siuleqqiutitorpoq siuleqqiut siuliut cf. siuleqqiutit siuleqqat cf. siulersorpoq siulersorpaa siulersuivoq htr. siulersuisoq siulersortaat siulippaa siulittarpaa siulittaavoq htr. siulittaasoq siulittaat qallilerut cf. siulittorpaa siulittuivoq htr. siulittuut siuliuttuutigaa siuliut siuliivoq siumippoq siumippaa siimmippaa cf. siumorpaa ammassappassuit siumorpavut siumoorpoq siumoortippaa siumukarpoq siumukaat, siumukaatissaq siuneq siuorna kinguneq cf. siunerput sikoqanngilaq siornanut tuppoq siuninniippoq silarluup siornagut apuuppugut siunikkut ingerlavoq siunissaq siuneqarpoq

sujugdlermêrpoq sujugdlermêrdlune oqalũssivoq sujugdlermêrpâ sujugdliarssuk sujugdliarssuit sujugdlît sujugdlugpoq sujugtoq sujuleq sujulia qáumatip matuma sujuliane sujulê sujulerâ sujulequt sujuleraq sujulerqat sujulerartorpoq, sujulerqiutitorpoq sujulerqiut sujuliut sujulerqiutit sujulerqat sujulerssorpoq sujulerssorpâ sujulerssuivoq sujulerssuissoq sujulerssortât sujuligpâ sujuligtarpâ sujuligtaivoq sujuligtaissoq sujuligtaut qagdlilerut sujuligtorpâ sujuligtuivoq sujuligtût sujuligtûtigâ sujuliut sujulîvoq sujumigpoq sujumigpâ sîmigpâ sujumorpâ angmagssarpagssuit sujumorpavut sujumôrpoq sujumôrtípâ sujumukarpoq sujumukaut, sujumukautigssaq sujuneq sujorna kinguneq sujunerput sikoqángila sujornanut tugpoq sujuningnĩpoq silardlûp sujornagut apũpugut sujunivkut ingerdlavoq sujunigssaq sujuneqarpoq

siuneqartippaa sujuneqartípâ una nimissiamininnguaq siuneqartinngilara una nimigssiaminínguaq sujuneqartíngilara siuneraa sujunerâ siunnerpaa sujúnerpâ siunnerpoq sujúnerpoq siunnerfik sujúnerfik siunersissavoq sujunersigssauvoq siunersissaanngilaq sujunersigssáungilaq siunersiorpaa sujunersiorpâ siunersiuivoq htr. sujunersiuivoq siunersivaa sujunersivâ siuneqartippaa cf. sujuneqartípâ siunnersorpaa sujúnersorpâ siunnersuivoq htr. sujúnersuivoq siunnersuisoq sujúnersuissoq siunnersortigaa sujúnersortigâ siunnersuut sujúnersût siunnersuutaa sujúnersûtâ siunertaraa sujunertarâ pisuunngornissi kisiat siunertaraa pisũngornigsse kisiat sujunertarâ siuneeruppoq sujunêrúpoq siunniuppaa sujúniúpâ sunaaffa uummannaq tasanna pigit, uanga panna uummanaq siunnikkaluarakkupigit, uvanga pavna ũmanaq sujúniúkaluaravko sunauvfa ũmánaq tasavna siusippoq sujusigpoq siuusaq sujûssaq siutaq sujutaq siukkaq sujuvkaq illit siukkaajumaarputit ivdlit sujuvkaujumârputit siorsuk sujorssuk siorsuppoq sujorssugpoq siorsunneq sujorssungneq siorsulavoq sujorssulavoq sukaq sukaq sukappoq sukagpoq sukavippoq sukavigpoq sukasimaarpoq sukagsimârpoq sukalavoq sukalavoq sukangavoq sukangavoq sukannerpoq sukangnerpoq sukannersumik iliorfigalugu sukangnersumik iliorfigalugo sukannersumik oqaluffigaanga sukangnersumik oqalugfigânga sukarpaa sukarpâ sukappaa sukápâ sukassarpoq sukássarpoq sukasimaarpoq sukasimârpoq sukasimaarfigaa sukasimârfigâ sukassut sukássut sukassutaasaq sukássutaussaq sukaterpaa sukaterpâ sukaterut sukaterut sukkavoq súkavoq sukkasooq súkasôq sukkaappoq súkáipoq sukkaallivoq súkaitdlivoq sukkalivoq, sukkatsippoq súkalivoq, súkagtípoq sukkalisaarpoq, sukkarsorpoq súkalissârpoq, súkarssorpoq sukkaniuppaa, sukkaqqisaappa súkaniúpâ, súkarqisáupâ

sukkaniupput, sukkaqqisaapput sukasik (su) sukasik-una suukiaq tassa sussasoq sukkippoq saanermik sukkippunga sukkippaa sukkinneq sukkinnera peerallaak sukkisaartitsivoq sukkiut sukisaarsaarpoq sukku, sukkoq sukkut sukkua sukkuutaa sukkutorpoq sukkutorumatooq sukorsi, sukorseq sukorserpallappoq sukorupoorpoq sukorupoornermit anissaarpoq avalluppoq sukuiarpaa (su) sukuiaavoq sukuiaat sukuiaappa, sukuiaaffigaa sukkulaa, sukkulaati sukkulaasivik sukkulaaliorpoq sukkulaatorpoq sukulooq sukulooqarpoq sukuluussaq sukuluussat sukuluussaaruppoq sukuluussaateqarpoq sukuloorpoq sukuloortarpoq, sukuluumavoq sukuluk (su) sorujuk sukuluiarpaa sukuluippoq sukuutseq saarlisaarut and kuutsiiaat sukuutserpoq kuutsiiaarpoq sukutseq (su) sukutsia sukutsia ajorpa sukutsiani ukalerpit sukkutsiaq sukkutsiarli suli (su) suli naamik suli marluk amiakkuupput

(S.G.) cf.

pl.

(N.G.)

cf. htr.

cf.

(S.G.) cf. cf.

súkaniúput, súkarqisáuput sukasik (so) sukasik-una sûkiaq tássa súsassoq súkípoq saunermik súkípunga súkípâ súkíneq súkínera pêratdlauk súkisârtitsivoq súkiut sukisaersârpoq súko, súkoq súkut súkua súkûtâ súkutorpoq súkutorumatôq sukorse, sukorseq sukorserpatdlagpoq sukorupôrpoq sukorupôrnermit anísaerpoq avatdlugpoq sukuiarpâ (so) sukuiaivoq sukuiaut sukuiáupâ, sukuiaivfigâ súkulâq (N.G.), súkulâte (S.G.) súkulaisivik súkulâliorpoq súkulâtorpoq sukulôq sukulôqarpoq sukulûgssaq sukulûgssaut sukulûgssaerúpoq sukulûgssauteqarpoq sukulôrpoq sukulôrtarpoq, sukulûmavoq sukuluk (so) sorujuk sukuluiarpâ sukuluípoq sukûtseq sârdlissârut and kûtsîaut sukûtserpoq kûtsîârpoq sukutseq (so) sukutsia sukutsia ajorpa sukutsiane ukalerpit súkutsiaq súkutsiardle sule (so) sule nâmik sule mardluk amiákũput

sulimi oqanngilaq suliaq (su) suliaa suliassaq suliassakka inerallassavakka aajuna suliassat suliassaqarpoq suliassaraa suliassaqarpit suliaqarpoq suliaqarpa suliaqarama saperallarpunga suliaraa suna suliaraajuk qaannassara suliaraara suliakkerfik suliorpoq suliorpaa annoraassaq suliorpaa suliorfigaa sulivoq suliva sulissuppaa sulissutigaa suliffik suliffissuaq suloraq (suluk) suloqqat suloorpoq (su) ata, suloorsimavutit suluk suluup suluttaa sulugissarpoq suluppaavaq suluppaavarniarpoq sulussugut sulussugutaa sulussugutiluttoq suluunnaq, suluunnaliugaq sulunippoq suluusaq sumi (su) suni sumit sunit sukkut sutigut sumut sunut sumik sunik sumik akilissava sumiippoq sumiippa sumiinnersoq naluara sumiginnarpaa (su) sumunnarpoq (su)

pl.

pl. pl. pl. pl. pl.

sulime oqángilaq suliaq (so) suliâ suliagssaq suliagssáka ineratdlásaváka âjuna suliagssat suliagssaqarpoq suliagssarâ suliagssaqarpit suliaqarpoq suliaqarpa suliaqarama saperatdlarpunga suliarâ suna suliaraiuk qáiniagssara suliarâra suliagkerfik suliorpoq suliorpâ ánorâgssaq suliorpâ suliorfigâ sulivoq suliva suIíssúpâ suIíssutigâ suIivfik sulivfigssuaq suloraq (suluk) sulorqat sulôrpoq (so) ata, sulôrsimavutit suluk sulûp sulugtâ sulugigsarpoq sulugpâvaq sulugpâvarniarpoq sulugssugut sulugssugutâ sulugssugutilugtoq sulũnaq, sulũnaIiugaq sulunigpoq sulûssaq sume (so) sune sumit sunit súkut sutigut sumut sunut sumik sunik sumik akilísavara sumĩpoq sumĩpa sumĩnersoq naluvara sumigínarpâ (so) sumungnarpoq (so)

sumunnarpit sumungnarpit sumunnanngilanga sumungnángilanga suna suup (su) suna, sûp (so) suut sût suna piviuk suna piviuk suut atussappat sût atúsápat suup nakkarfigaatit sûp nákarfigâtit suup-una ilaa sûp-una ilâ suut tamaasa isumagai sût tamaisa isumagai sunami suname sumi pl. sume sunatoq sunatoq sunatoq suliarilara sunatoq suliarilara sumittoq-una allartitsiarlara sumigtoq-una atdlartitsiardlara suna-una suna-una suut-uku sût-uko makkunngit, suut-uku mákúnguit, sût-uko sumit-una sumit-una suna-sanik suna-sanik sanik suna sanik suna sunaaffa sunauvfa sunaaffa ikerasaqartoq sunauvfa ikerasaqartoq sunaaffa-uku aallareersut sunauvfa-uko autdlarêrsut qisuusoralugu sunaafffa qeqquaq qissûsoralugo sunauvfa qerquaq sunaavoq sunauvoq manna sunaanerpoq mána sunaunerpoq sunaanersoq naluara sunaunersoq naluvara sunnerpaa (su) súnerpâ (so) angakkup napparsimasoq sunnerpaa angákup náparsimassoq súnerpâ ajorungnaersitdlugo sunniivoq htr. súnîvoq sunniinera súnînera oqaatsip sunniinera oqautsip súnînera sunniiuppoq súniúpoq sunniivigaa súnîvigâ suniuppaa (su) suniúpâ(so) sunoorsit pl. sunôrsit sunoorsivoq, sunoorserpoq sunôrsivoq, sunôrserpoq sunoorsisarpoq, sunoorsisortarpoq, sunoorsisuumavoq sunôrsissarpoq, sunôrsisortarpoq, sunôrsisûmavoq sunoorsivik sunôrsivik sungaq sungaq sungaa sungâ sunngat pl. súngat sungaasaq sungaussaq sungaarpoq, sungarpaluppoq sungârpoq, sungarpalugpoq sungaaqqippoq sungârqigpoq sungarnippoq sungarnípoq sungarnialaarpoq sungarnialârpoq sungarnit pl. sungarnit oruni cf. orune sungerpoq sungerpoq sungersartorpaa sungersartorpâ sungersuutigaa sungersûtigâ sungillit sungitdlit sungillisaa sungitdlisâ sungiuppaa sungiúpâ ippigigaluarakku sungiuppara igpigigaluaravko sungiúpara sungiussivoq htr. sungiússivoq

terianniaatiga sungiussivoq teriangniautiga sungiússivoq naajaat sungiussilertullaaraat naujât sungiússilertutdlâraut sungiusarpaa sungiusarpâ qaanamut sungiusarpaa qáinamut sungiusarpâ qamanermut sungiusarpaa qamanermut sungiusarpâ sungiusarpoq sungiusarpoq allannermut sungiusarpoq agdlangnermut sungiusarpoq sungiusarniaraluarpunga aaqqateqarnanga sungiusarniaraluarpunga ârqateqarnanga sungiusaatissaq sungiusautigssaq sungiusaatissat pl. sungiusautigssat sungiutaavoq sungiutauvoq summippoq sungmigpoq meeraq summisartuinnaalluni iserpoq mêraq sungmigsartuínauvdlune iserpoq summiffigaa sungmigfigâ sunnguaq (su) súnguaq (so) sunnguit tamaasa isimmissarpai súnguit tamaisa isingmigsarpai sunnguamilluunniit tuninngilaanga súnguamigdlũnit tuníngilânga supaluit (su) supaluit (so) supi supe ila supi ila supe supivaa supivâ supivoq supivoq supisivoq htr. supissivoq supippaa supigpâ supippoq supigpoq supisaat supigsaut supinarpoq supinarpoq illu qiianarajuppoq, avanna na natsimavallaartarluni supinarsimmat igdlo qîanarajugpoq, avangnaq nagtimavatdlârtardlune supinarsingmat supineq supineq supineri supinere supingavoq supingavoq supisarfik supissarfik supitippoq supitípoq anorimut supitileriarlugu kiinnama illua pullappoq anorimut supitileriardlugo kĩnama igdlua putdlagpoq supiffeeruppoq (S.G.) supivfêrpoq supiffeerulluinnalerpugut supivfêrdluínalerpugut arritsalluinnalerpugut cf. arritsagdluínalerpugut supporippoq súporigpoq suporluppoq supordlugpoq supoorpaa supôrpâ supoorut supôrut supoortoq (N.G.) supôrtoq nutsugiaq, supputaasaq cf. nutsugiaq, súputaussaq suppuppaa súpúpâ suppussaq súpússaq Sipeeriap kuussuisa suppussaat qisutigaavut Sipêriap kûgssuisa súpússait qissûtigâvut supput súput supputaasaq (S.G.) súputaussaq nutsugiaq, suppoortoq cf. nutsugiaq, supôrtoq sussa, sussasoq (su) súsa, súsassoq (so) sussasoorpoq súsassôrpoq sussarsooraa or sussasooriinnarpaa súsassôrâ or súsassôrĩnarpâ sussaq cf. sugssaq sussakasippoq súsakasigpoq sussakisippit súsakasigpit sussakasippami súsakasigpáme sussaarpoq (su) sussârpoq (so)

susivoq (su) susivit susinngilanga susiniarpit susiutigaa susiniutigaa mannit susiniutigaagit suusupagaa, suusupigaa (su) soqutiginngilaa cf. sutanngueruppoq (su) sutaaraa sutaaraajuk sutsiaarpoq sullarpoq (su) soorluunna sullartoq sullannguanngilaq sullannguarnani iserpoq sullatsaalivaa sutorpoq, sutuuppoq (su) sutorpit naajat tasakku sutuuttut tasakkut suuvarpoq suuvanngilaq (N.G.) ajunngilaq cf. suuvarunnaarpoq sueq (supi) ila suersuaq suerpoq suerpaa suilaarpoq suilaannguaq suilannguarpoq suilaannguartoq inuummarinnaqaaq suialaarfigitippaa suilaarfigitippoq sullarpaa sullarneq sullaajarpaa, sullarniiarpaa sulloq sullulik sulloqut sulloquteqarsimavoq sulloqutaajarpaa sullorsaq sullorsartuvoq sullorsarpoq sullortuvoq sullortooq sulluarpoq sulluarpaa sulluartaat sulluitsoq sulluitsuliarpoq, sulluitsortariarpoq sullukippoq sulluulavoq sullunippoq sullunnguvoq

susivoq (so) susivit susíngilanga susiniarpit susiutigâ susiniutigâ mánit susiniutigaigit sûsupagâ, sûsupigâ (so) soqutigíngilâ sutánguerúpoq (so) sutârâ sutâraiuk sutsiaerpoq sutdlarpoq (so) sôrdlûna sutdlartoq sutdlánguángilaq sutdlánguarnane iserpoq sutdlatsailivâ sutorpoq, sutũpoq (so) sutorpit naujat tasavko sutũtut tasavko sûvarpoq sûvángilaq ajúngilaq sûvarungnaerpoq suveq (supe) ila suverssuaq suverpoq suverpâ suvialârpoq suvialãnguaq suvialãnguarpoq suvialãnguartoq inũmaringnaqaoq suvialârfigitípâ suvialârfigitípoq suvdlarpâ suvdlarneq suvdlaiarpâ, suvdlarnîarpâ suvdloq suvdlulik suvdloqut suvdloquteqarsimavoq suvdloqutaiarpâ suvdlorssaq suvdlorssartuvoq suvdlorssarpoq suvdlortuvoq suvdlortôq suvdluarpoq suvdluarpâ suvdluartaut suvdluitsoq suvdluitsuliarpoq, suvdluitsortariarpoq suvdlukípoq suvdlûlavoq suvdlunigpoq suvdlúnguvoq

sullunngutitsivoq suvdlúngutitsivoq suvoq (su) suvoq (so) sua suva sunngila súngila suit suvit suniarpit suniarpit sugami tassa sugame tássa suiuk suviuk susoq-una sussoq-una sulluni suvdlune sulluni aniva suvdlune aniva iserpa? Suuluni iserpa? suvdlune sullutit tikippit suvdlutit tikípit sullungami suvdlungame tamaasa tammarpigit? Sullungami tamaisa támarpigit? suvdlungame soqaa, soqaa-una soqâ, soqâ-una suleqaa suleqâ suleqaat-una suleqait-una susassaq sussagssaq susassaq-una sugssagssaq-una susassarinngilaa sussagssaríngilâ suuvoq sûvoq suummat erligaajuk sûngmat erdligaiuk suunngilaq sũngilaq suutippaa sûtípâ suutinngilaa sûtíngilâ ta, taa ta, tâ ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta - taggaatsut (taappaa) pl. taggaitsut (tâgpâ) taggarippoq (taaq) taggarigpoq (tâq) taggarluppaa, taggerluppaa taggardlugpâ (N.G.) taggerdlugpâ (S.G.) (taivâ) taggit taggit tagiarpaa, tangiarpaa tagiarpâ, tangiarpâ ullumi tagiarnakaseqaaq uvdlume tagiarnakaseqaoq tagiuppaa tagiúpâ tagiuppoq tagiúpoq tagiut (S.G.) tagiut agiut cf. agiut taallerpaa (taaq) tâgdlerpâ (tâq) talleqqajuppoq (takivoq) tagdlerqajugpoq (takivoq) tallivoq tagdlivoq tallivaa tagdlivâ tallisippaa tagdlisípâ taappaa, taappaa tâgpâ, tãpâ kamikka taakkallarlakka kamíka tâgkatdlardláka taappoq, taappoq tâgpoq, tãpoq taassivoq, taatsivoq htr. tâgsivoq, tâtsivoq tappava, tappanna, tappavuunaqquppoq, tappavunnarpoq, v. pava tagpava, tagpavna, tagpavûnarqúpoq, tagpavungnarpoq, v. pava. tappippoq (takku) tagpigpoq (táko) tappikujuppoq, tappissuppoq tagpikujugpoq, tagpigssugpoq tappingerpoq tagpingerpoq tappiorappoq tagpioragpoq tappiut (S.G.) tagpiut takunnat cf. takungnat tappiippoq tagpĩpoq tappiillivoq tagpîtdlivoq tappiilliorpoq tagpîtdliorpoq

tappiilliorpaa tagpîtdliorpâ tappika, tappinnga, v. pika tagpika, tagpínga, v. pika tappikanngarpoq tagpikángarpoq tassaarpoq tagsârpoq tassaamisaarpoq tagsâmissârpoq iisaqusappoq cf. îssaqusagpoq taatserpoq (taappaa) tâgterpoq (tâgpâ) taaka, taannga, v. ika taika, táinga, v. ika taama, taamaallaat, taamatoq, taamaappoq, taamaalivoq, taamaaliorpoq, taamaasivoq, taamannak, taamunga, v. ima taimaisiv taima, taimâgdlât, taimatoq, taimáipoq, taimailivoq, taimailiorpoq, taavaa taivâ aqqagut taavaa arqagut taivâ aqqa taaguk arqa taiguk tamakku uiffannik taasarpavut tamáko uivfangnik taissarpavut taamattut piitsunik taasariaqanngillat taimáitut pîtsunik taissariaqángitdlat taasinnannaga taisínánga taaniaraluarpakkit tainiaraluarpavkit taasivoq htr. taissivoq taasineq taissineq taallak taigdlak taallai taigdlai taalliaq taigdliaq taalliorpoq taigdliorpoq taassaavoq taigssauvoq taassaanngilaq taigssáungilaq taaneq taineq taanerluppaa tainerdlugpâ taajorpaa, taagorpaa taiorpâ, taigorpâ taajorarpai taiorarpai ingerlatilluta nuunnguit tamaasa taajorassavakka ingerdlatitdluta nũnguit tamaisa taiorásaváka taajortariaq taiortariaq taajuut, taaguut taiût, taigût taalluartaat taivdluartaut oqaaseq taalluartaaserpaa oqauseq taivdluartauserpâ tajak tajak tatsat pl. tatsat tajarnaq tajarnaq tajarneq tajarneq tajarut, tajaqut tajarut, tajaqut taaq tâq taarmut or tarrumut nalulerpara târmut or tarrumut nalulerpara tarrup ataaniippoq tarrup atânĩpoq taqajak taqajak ilataqajaasutsit ilataqajáussutsit taqaleqisaaq (N.G.) taqaleqisâq pakkaluaq cf. pákaluaq taqaq taqaq taqarsiorpaa taqarsiorpâ taqarsiortippoq taqarsiortípoq taqarsiut taqarsiut taqqattorpoq táqátorpoq taqammorpoq taqámorpoq taqammivoq taqámivoq taqammisaarpoq taqámissârpoq taqammuuppaa taqámũpâ taqammuaq (N.G.) taqámuvaq ussuk cf. ugssuk taqamut (taaq) taqamut (tâq)

taqamut iseqarpoq taqamuppaa, taqammorpaa taqippoq taqissorpaa taqimavoq taqimaappoq taqisaarpaa taquaq taquarpoq taquarfik taqusserpaa, taqussippaa taqusserpoq taqussiuppaa taaqutaavoq (taaq) taalutaavoq (taaq) cf. takkajaarpoq (takivoq) takanna, takanani, etc. V. kana takkiga, takkigani, takkinnga, v. kiga takivoq takisooq takissuseq takineruvoq takinersaavoq tanneq, tanneruvoq cf. takigaa takisut pl. naatsut, seeqqernit cf. takisorpoq takku takkunni takkussinni takkuanni tamarmik takkuanni takorannaarpoq takorannaarpaa takorannaraa kissaviarsuk tuluarlu paasut takorannarillaraakka takorannerpoq takoqqippaa takoqqikkutta takoqqusaarpoq, takoqqusungaa takkorliorpaa takorliuppaa takorloorpaa takorluuivoq htr. takorloorneq takorloornikkut takuaa takorluugaq takorluugaqarluni oqarpoq takorluukkersaapoq takorluukkersaarut takkorluppaa takkorliorpaa cf. takornaraa takornarilerpaa takornarpoq takornarpaa

taqamut isseqarpoq taqamúpâ, taqámorpâ taqigpoq taqigssorpâ taqimavoq taqimáipoq taqisârpâ taquaq taquarpoq taquarfik taqússerpâ, taqússípâ taqússerpoq taqússiúpâ tâqutauvoq (tâq) tâlutauvoq tákajârpoq (takivoq) takána, takanane, etc., v. kana tákiga, tákigane, tákínga, v. kiga takivoq takisôq takíssuseq takineruvoq takinerssauvoq tangneq, tangneruvoq takigâ takissut naitsut, sêrqernit takissorpoq táko tákuvne tákuvsíne tákuáne tamarmik tákuáne takoránârpoq takoránârpâ takoránarâ kigssaviarssuk tuluvardlo pâssut takoránaritdlârãka takoránerpoq takorqigpâ takorqigkuvta takorqusârpoq, takorqussungârpoq tákordliorpâ takordliúpâ takordlôrpâ takordlûivoq takordlôrneq takordlôrníkut takuvâ takordlûgaq takordlûgaqardlune oqarpoq takordlûgkerssârpoq takordlûgkerssârut tákordlugpâ tákordliorpâ takornarâ takornarilerpâ takornarpoq takornarpâ

takornariatorpoq, takornarniarpoq takornariatorpaa, takornarniarpaa takornartaq takornartaavoq takorniorpoq takorniorpaa takorniuupput takorroorpoq isini sanatippai cf. takorruugaq or takorroornartoq takoruttorpaa takorusuppaa takullerpaa angusassaraluara takulleqigakku annaavarra takussaavoq takussaanngilaq takujarsuppaa isigiarsuppaa cf. takujuminarpoq takujumnarsarpaa takujuminarsarpoq takutatappaa takuluppaa takuummaavoq takuummaapput takummigaa takuminarpoq takunarpoq takunaqaatit takunnataatsoorpaa takunnat tappiut cf. takunnguvoq takunngunarpoq arajunnarpoq cf. takuunnguuppaa, takunnguutigaa arajuppaa cf. takkuppoq takutippoq cf. takusarpaa takussaarpaa takkorluppaa cf. takkutigaa takutippoq takkuppoq cf. takutsuppaa takutsuupput takuaa isigaa cf. takunnippoq htr. takussugaa takussunarpoq talakkappoq (N.G.) pikataavvoq, sajavoq cf. talakkassutigaa talarteq taleq

takornariartorpoq, takornarniarpoq takornariartorpâ, takornarniarpâ takornartaq takornartauvoq takorniorpoq takorniorpâ takorniũput takorrôrpoq issine sanatípai takorrûgaq or takorrôrnartoq takorugtorpâ takorusugpâ takugdlerpâ angussagssaraluara takugdleqigavko ánaivara takugssauvoq takugssáungilaq takujarssugpâ issigiarssugpâ takujuminarpoq takujuminarsarpâ takujuminarsarpoq takukatagpâ takulúpâ takúmâvoq takúmãput takúmigâ takuminarpoq takunarpoq takunaqautit takúnataitsôrpâ takungnat tagpiut takúnguvoq takúngunarpoq arajungnarpoq takúngũpâ, takúngûtigâ arajúpâ tákúpoq takutípoq takusarpâ takússârpâ tákordlugpâ tákutigâ takutípoq tákúpoq takutsugpâ takutsũput takuvâ issigâ takungnigpoq takuvsugâ takuvsunarpoq talagkápoq pikatauvoq, sajavoq talagkássutigâ talarteq taleq

talerpik talerpiup tungaa talerpiata tungaa talerpilleq assai talerpilliit talerpoq taleroq talippoq talippaa taliffak talu taloraa talornarpoq talornaraa talorsitsaarpoq taloruppaa mersukkakka ilinnut taloruppakka taloruppoq taloruffigaa taloraa talorunnarpoq taalutaq (taaq) taalutaavoq taaqutaavoq taalutaarpoq taarutaarpoq taalutserpaa taatserpoq taluaa (talu) taluvoq talulerpaa tamaq tamarpit tamarmi tamat tamatta tamassi tamaasa ulloq tamaat ullut tamaasa tamani tamanit tamanik tamatsinnut tamassinnit tamarsuarmik tamarluinnaasa tiguakka tamarluinnatta aallarpugut tamani tamaani tamaginni tamaginnit tamaginnut tamakkii tamakkerpoq tamkkerput tamakkerpaa tamakkerpai

cf.

cf. cf.

(S.G.)

talerpik talerpiup tungâ talerpiata tungâ talerpigdleq agssai talerpigdlît talerpoq taleroq talípoq talípâ talivfak talo talorâ talornarpoq talornarâ talorssitsârpoq talorúpâ merssugkáka ilingnut talorúpáka talorúpoq taloruvfigâ talorâ talorúnarpoq tâlutaq (tâq) tâlutauvoq tâqutauvoq tâlutaerpoq târutaerpoq tâlutserpâ tâutserpoq taluvâ (talo) taluvoq talulerpâ tamaq tamarpit tamarme tamat tamavta tamavse tamaisa uvdloq tamât uvdlut tamaisa tamane tamanit tamanik tamavtínut tamavsínit tamarssuarmik tamardluínaisa tiguváka tamardluínavta autdlarpugut tamane tamâne tamagingne tamagingnit tamagingnut tamákê tamákerpoq tamákerput tamákerpâ tamákerpai

tamakkerlutik aggerput orsoq tamakkissavara tamakkerlugit tunniuppakka tamakkiivoq (S.G.) tamalaaq tamalaat pl. inuit tamalaat oqaatsit tamalaat tamaleqisappoq, tamaloqisaarpoq tamalit, tamarlit pl. tamalerpassuit tamappoq tavappoq cf. tamaqqavoq tamarlivoq tamaleqisappoq cf. tamarmiuvoq tamariupput tamarsuaraa tamarsuaraara tamarsuuvoq tamasipput tamataaruppoq, tamataqanngilaq tamataajarpaa tamataajarpoq tamatigut tamatigut tamaani peqarpoq tamatigut assuarimmani qimaannarpai tamtikkarpoq tamallarput tamasipput cf. tamallarterpai tamaviat assut cf. tamaviaarpoq, tamatsiaarpoq tamaviaanarpoq tamanna, tamatuma etc. Tamaani, v. manna tammarpoq tammarpaa putsermat tammaleraluaqaagut tammartippaa tammartitsisoq tammaavaa tammajuippoq tammajuitsoq, tammajuitsussaq tammajuitsussippaa tammartajaarpoq, tammartakajaarpoq tammartarneq tammartarnivut sioqqatut amerlatigaat tammaappaa tamassa (manna) tamassa oqaasii massa cf. tamassaavoq kunngip inassutaa tamatumuuna, tamatumuunakkut (manna) tamatumuuna takunngilara tammooq (S.G.)

tamákerdlutik aggerput orssoq tamákísavara tamákerdlugit túniúpáka tamákîvoq tamalâq tamalât inuit tamalât oqautsit tamalât tamaleqisagpoq, tamaloqisârpoq tamalit, tamardlit tamalerpagssuit tamápoq tavagpoq tamarqavoq tamardlivoq tamaleqisagpoq tamarmiuvoq tamarmiúput tamarssuarâ tamarssuarâra tamarssûvoq tamasigput tamataerúpoq, tamataqángilaq, tamaqángilaq tamataiarpâ tamataiarpoq tamatigut tamatigut tamâne peqarpoq tamatigut agssuaringmáne qimáinarpai tamatíkarpoq tamatdlarput tamasigput tamatdlarterpai tamaviat agsut tamaviârpoq, tamatsiârpoq tamaviârnarpoq tamána, tamatuma etc., tamâne, v. mána támarpoq támarpâ putsermat támaleraluaqaugut támartípâ támartitsissoq támaivâ támajuípoq támajuitsoq, támajuitsugssaq támajuitsugssípâ támartajârpoq (N.G.), támartakajârpoq (S.G.) támartarneq támartarnivut siorqatut amerdlatigaut támáupâ tamássa (mána) tamássa oqausê mássa tamássauvoq kúngip inássutâ tamatumûna, tamatumûnákut (mána) tamatumûna takúngilara támôq

illersartoq cf. igdlersartoq tammoorpoq támôrpoq tammoorfik támôrfik tamorpoq tamorpoq tamorpaa tamorpâ tamorasaaq, tamorasassaq, tamorasisassaq, tamuasassaq, tamuagassaq tamorassâq, tamorassagssaq, tamorassissagssaq tamoraasaarpoq, tamorasisarpoq tamorassârpoq, tamorassissarpoq tamuaq, tamuaaq tamuaq, tamuâq tamuaat tamuaut tamuavoq tamuavoq tamuavaa tamuavâ arferit nerisatik iisarpaat tamuanagit tamuaateqannginnamik arferit nerissatik îssarpait tamuanagit tamuauteqángínamik tamugartortut pl. tamugartortut tamuluppoq tamulugpoq tamuluttunnguaq-una tamulugtúnguaq-una tamusserpaa tamússerpâ tamusserpoq tamússerpoq taaneq tâneq taanertuvoq tânertuvoq taanertunarpoq tânertunarpoq ullumi sila taanertunaqaaq uvdlume sila tânertunaqaoq taanikippoq tânikípoq tanerpaa tanerpâ tanertarpaa, tanerterpaa tanertarpâ, tanerterpâ tanippaa tanípâ tanippoq tanípoq tanitsivoq htr. tanitsivoq tangajorpoq tangajorpoq tangajorsarpoq tangajorsarpoq tangeq tangeq tangerit pl. tangerit tangeqarpoq tangeqarpoq tangeqanngilaq tangeqángilaq aanneqanngilaq cf. aungneqángilaq tangeqartippaa tangeqartípâ tangeqartitsineq tangeqartitsineq tangertaq tangertaq tangertat pl. tangertat tangertalerpaa tangertalerpâ tangertuvoq tangertuvoq tangikippoq tangikípoq tangikut pl. tangikut tangiarpaa, v. tagiarpaa tangiarpâ, v. tagiarpâ tammaarpoq tangmârpoq tammaarfik tangmârfik tammippoq (tagiarpaa) tangmigpoq (tagiarpâ) tammippaa tangmigpâ tammissivoq tangmigsivoq tammisivaa tangmigsivâ tammisarpoq tangmigsarpoq tanneq (takivoq) tangneq (takivoq) tanneruvoq tangneruvoq tannaarpaa tangnârpâ tannermoorpoq tangnermôrpoq taarti taorte palasip taartaa palasip taortâ savimma taartaa savingma taortâ

taartissaq taartaavoq taartigaa issaq pisiara taartigaara taatigilakkit taarserpaa taarsiivoq htr. aningaasanik taarsiisoq or taarsiisartoq taarsersippaa taarsigassarsiaq taarsigassarsivoq taasigassarsiniaraluartunga-una taarsuppaa taartigiipput taartigiitsigik taartisiaq uffa taartisiara taartisiaraa tapappoq taparpoq (S.G.) tapariaq, tapaat, tapaatersuut taparuseq tapariaq cf. tapeq taqqit pl. taperpaa tapiivoq htr. tapersiaq taperserpaa tapersiuppaa tapersivoq tapertaq tapertariipput tapippai tapinnarpoq tapinnaappoq tapitaleriippoq tapitaliipput tapitaleriissippaa tapitaleriissippai takkuppaa, tapuppaa orsut matoorakkit saviga tappussivara tarajoq taratsut pl. oqalusai tarajulissuupput tarajornippoq tarajorpoq tarajorpaa tarajorterpaa tareerpoq tariinnaavoq tariippoq tariisippaa tarritsoorpoq tarfivoq (S.G.) tavappoq cf. tarfisoq

taortigssaq taortauvoq taortigâ ivsaq pisiara taortigâra taortigilavkit taorserpâ taorsîvoq aningaussanik taorsîssoq or taorsîssartoq taorsersípâ taorsigagssarsiaq taorsigagssarsivoq taorsigagssarsiniaraluartunga-una taorsúpâ taortigîgput taortigîgtigik taortisiaq uvfa taortisiara taortisiarâ tapagpoq taparpoq tapariaq, tapaut, tapauterssût taparuseq tapariaq tapeq tavqit taperpâ tapîvoq tapersiaq taperserpâ tapersiúpâ tapersivoq tapertaq tapertarîgput tapípai tapínarpoq tapínáipoq tapitalerîgpoq tapitalerîgput tapitalerîgsípâ tapitalerîgsípai tápúpâ (S.G.), tapúpâ (N.G.), orssut matôravkit saviga tápúsimavara tarajoq taratsut oqalusai tarajuligssũput tarajornípoq tarajorpoq tarajorpâ tarajorterpâ tarêrpoq tarĩnauvoq tarĩpoq tarîsípâ tarîtsôrpoq tarfivoq tavagpoq tarfissoq

taqqalluk (S.G.) putsinneq cf. taqqalluppoq pputsippoq cf. taqqava, taqqavani, etc. Taqanna, v. qava taqqavanngarpoq taqqippaa taqqissorpaa taqqisuunnaq taqqissuut taaqqorpoq (taaq) taqqungavoq, taaqquumavoq taarmiuuvoq (taaq) tarni, tarneq, tarnik (taaq) tarnit or tarningit tarniga or tanera tarnaa or taninga inuit tamarmik tarneqarput tarnilik tarnillit tamarmik tarneeruppoq tarnip nalunngissusia tarnersorpoq tarniiarpaa tarnilerpaa tarningerpoq tarnuppaa (tanippaa) tarnut, tarnutissaq, tarnutissiaq tarnusersorpaa tarorpoq tarungavoq tarparpoq tarpangavoq imertarfik tarpangasoq tarpangaqut tarpangasussaq taarpoq (taaq) taarneq taarnersuaq tarraq illorsuup tarraa qaammatip tatsimi tarraa qaqqannguup tarraaniippoq tarrajarsuk tarrajuppoq tarraleqisaaq (S.G.) immap nattoralia cf. tarranippoq tarrarippoq tarrarsorpaa tarrarsorpoq assiliaq tarrarsuga tarrarsuut tarrartorpoq tarrippoq tarrippaa ujarassuarmut tarrissimavara

tarqagdluk pugtíneq tarqagdlugpoq pugtípoq tarqava, tarqavane, etc., tarqavna, v. qava tarqavángarpoq tarqigpâ tarqigssorpâ tarqigssũnaq tarqigssût târqorpoq (tâq) târqungavoq, târqûmavoq târmiûvoq (tâq) tarne, tarneq, tarnik (tâq) tarnit or tarningit tarniga or tarnera tarnâ or tarninga inuit tamarmik tarneqarput tarnilik tarnigdlit tamarmik tarnêrúpoq tarnip nalúngíssusia tarnerssorpoq tarnîarpâ tarnilerpâ tarningerpoq tarnúpâ (tanípâ) tarnut, tarnutigssaq, tarnutigssiaq tarnusersorpâ tarorpoq tarungavoq tarparpoq tarpangavoq imertarfik tarpangassoq tarpangaqut tarpangassugssaq târpoq (tâq) târneq târnerssuaq tarraq igdlorssûp tarrâ qáumatip tatsime tarrâ qáqángûp tarrânĩpoq tarrajarssuk tarrajugpoq tarraleqisâq ímap nagtoralia tarranigpoq tarrarigpoq tarrarssorpâ tarrarssorpoq ássiliaq tarrarssugaq tarrarsût tarrartorpoq tarrípoq tarrípâ ujaragssuarmut tarrísimavara

tarsak, tarsaq, tarsaannguaq tarssak, tarssaq, tarssãnguaq tarsappoq tarssagpoq tarrajuppoq cf. tarrajugpoq tarsiallappoq tarssiatdlagpoq taarsiorpoq târsiorpoq taarsissuppaa târsíssúpâ taarsivoq târsivoq taarsilernerani târsilernerane silaga taarsivoq silaga târsivoq taartippoq târtípoq tataarpoq tartârpoq taartarsuaq-una târtarssuaq-una tartartaaq tartartâq pujortuleeraq; sarpileeraq cf. pujortuIêraq; sarpilêraq tartu tarto tartui tartue tartoqut tartoqut tartunaq tartuneq tartunaq, tartuneq tartorngi tartornge tartunnaajarpoq tartúnaiarpoq tartunartuvoq tartunartuvoq umiatsiaap illua tartunartuneruvoq umiatsiaup igdlua tartunartuneruvoq tartutuuttut pl. tartutũtut tartuusaq tartûssaq taarutaarpoq (taaq) târutaerpoq (tâq) taarutaarpaa târutaerpâ taalutaarpoq cf. tâIutaerpoq tasama, tasamani, etc. Tasamunnarpoq, tasanna, v. sama tasamane, etc., tasamungnarpoq, tasavna, v. sama tasama, tassa tássa tassa tamarmik tássa tamarmik tassa umiarput tássa umiarput tassa inerpunga tássa inerpunga tassani tássane tassunga tássunga tassannga tássánga tassuuna tássûna tassaniippoq tássanĩpoq tassaniikkama takuakkit tássanĩkama takuvavkit tassanimiut tássanimiut tassa aatsaat tássa aitsat tassaannaq tássainaq tassaqa tássaqa ullumi aggissanerpa? Tassaqa uvdlume aggísanerpa? tássaqa tassaqa ullumi siallissavoq tássaqa uvdlume siagdlísavoq tassali tássale tassanngaannaq tássángainaq tassanngaannaq tássángáinaq tassanngaannarpoq tássángainarpoq tassungarluinnaavoq tássungardluínauvoq tassa-taava tássa-tauva tassa-taava takuara tássa-tauva takuvara tassa-taavaanna tulapput tássa-tauváinaq tulagput tassaavoq tássauvoq tassaavoq tusaamasat tássauvoq tusâmassat tassaavunga tássauvunga tassuugu tássûgo tassuugu aallarniarpoq tássûgo autdlarniarpoq

tassuugorpoq tassuugunngormat tassuugunngorpat taseq taseraq tasinngortaq tasiaq tasikumiarpoq tasikumissiuppaa tasiorpaa tasiorput tasiuivoq tasiortigaa tasissersorpaa tasissersorpakkit tasissersortaat tasissersuivoq tasissiuppaa, tasissersuuppaa tasiusaq (taseq) tasivaa tasisivoq tasivoq tasikkarsarpaa tasippaa tasitsivoq tasisuaartoq tasisuavoq tasitsarpaa tasitsaat tasitsigaa tassuppaa tatappoq qanna iluga tatappoq tataappoq tataagaa tataannarpoq tataatsappoq tatamippoq tatamippaa tataarpaa naveerpaa taateraaq taateraarnaq tatigaa tatigisaqarpoq tatigisassaavoq unneqqarippoq tatissaq tatissaraa tatigaa tatiguppaa (tativaa) tatimaarpaa tatituvoq tatitusaarpoq tativaa talleraaq, tallerivoq (taleq) tallimat (taleq)

htr.

htr.

htr.

htr. (N.G.)

cf.

cf.

cf.

pl.

tássûgorpoq tássûgúngormat tássûgúngorpat taseq taseraq tasíngortaq tasiaq tasikumiarpoq tasikumíssiúpâ tasiorpâ tasiorput tasiuivoq tasiortigâ tasíssersorpâ tasíssersorpavkit tasíssersortât tasíssersuivoq tasíssiúpâ, tasíssersũpâ tasiussaq (taseq) tasivâ tasissivoq tasivoq tasíkarsarpâ tasípâ tasitsivoq tasissuârtoq tasissuavoq tasitsarpâ tasitsaut tasitsigâ tássúpâ tatagpoq qavna iluga tatagpoq tatáipoq tataigâ tatáinarpoq tataitsagpoq tatamípoq tatamípâ tatârpâ navêrpâ tâterâq tâterârnaq tatigâ tatigissaqarpoq tatigissagssauvoq únerqarigpoq tatigssaq tatigssarâ tatigâ tatigúpâ (tativâ) tatisimârpâ tatituvoq tatitusârpoq tativâ tatdleraoq, tatdlerivoq (taleq) tatdlimat (taleq)

tallimaat tallimanik tallimassanik tallimat tallimanngorpoq tallimanngorput tallimanngorpai tallimaraarpoq tallimararterut tallimaraat tallimariarpoq tallimariarlunga tallimarsorpoq tallimarsorfigaa tallimmerpai tallimiivoq htr. tattoqippaa (tativaa) tikeraat illu tattoqippaat tattoqippoq tattoqut tattorliuupput pl. tattorpaa kamikka tattorpakka tattuivoq htr. tatsiaq (taseq) tatummiarpoq (tativaa) tattuuppoq annoraara tattuuppoq tattuupput taanna, taassuma, taakkua, taakku, v. una taannaavoq taattu taattua taattoqanngilaq taattorippoq taattorlerpoq taattorluppoq taattuppaa taattuuna taattuuku pl. taattuuna sallusupalaarsuaq taattuuku uteriitsut taava (uva) taava oqarfigaara taava takussaarpara taava-una taava-una tikitsutit taava-uku nunguttut taavaannaq taavaannaq taava-taamak tavappoq tarfivoq cf. asiuvoq cf. tammarpoq cf. taavani, taavannga, etc. Taavaniippoq, v. ava taqqaq

tatdlimât tatdlimanik tatdlimagssanik tatdlimait tatdlimángorpoq tatdlimángorput tatdlimángorpai tatdlimarârpoq tatdlimararterut tatdlimarât tatdlimariarpoq tatdlimariardlunga tatdlimarssorpoq tatdlimarssorfigâ tatdlímerpai tatdlímîvoq tátoqípâ (tativâ) tikerât igdlo tátoqípât tátoqípoq tátoqut tátordliũput tátorpâ kamíka tátorpáka tátuivoq tatsiaq (taseq) tatúmiarpoq (tativâ) tátũpoq ánorâra tátũpoq tátũput táuna, táussuma, táukua, táuko, v. una táunauvoq táuto táutua táutoqángilaq táutorigpoq táutordlerpoq táutordlugpoq tautugpâ tautûna tautûko tautûna sagdlussupalârssuaq tautûko uterîtsut tauva (uva) tauva oqarfigâra tauva takúsaerpara tauva-una tauva-una tikitsutit tauva-uko nungútut tauváinaq tauvainaq tauva-taimak tavagpoq tarfivoq asiuvoq támarpoq tâvane, tâvánga, etc. tâvanĩpoq, v. ava tavqaq

taqqaasaq taqqarmiu taqqaasarmiu tallippaa tallissimavoq talliguppoq talloq tallua tallorut tallorutit tasseq, tassik naalakkap nasaata tassia kissarsuutip tassii tassiaq tassiaasat tassippaa tassippoq tassiivoq tassivoq tassutaq (tapeq) tassutaariippoq tassutserpaa tattak tattaasaq tii, teeq tiit tiiliorpoq tiilivik tiitorfik tiitorpoq teqeqqoq, tikeqqoq teqeqqoqarpoq sisamanik teqeqqoqarniarit teqeqqorippoq teqeqqorissaat teqeqqorleq teqeqqorsiorpoq teqeqquarpaa teqeqquerpaa, teqeqquiarpaa teqigaa paqumigaa teqillerpoq tqillersimassutigaa teqilliuppaa teqilliutigaa teqigusuppoq teqilluk (terippoq) ussuaraq teriaq teriannguaq terianniaq terianniaraq terianniarpoq terianniarnaq terianniarpoq terippoq terittoq

pl.

htr.

cf.

(N.G.) cf.

tavqaussaq tavqarmio tavqaussarmio tavdligpâ tavdligsimavoq tavdligúpoq tavdloq tavdlua tavdlorut, tavdlorutit tavseq, tavsik nâlagkap nasâta tavsia kíssarssûtip tavsê tavsiaq tavsiaussat tavsigpâ tavsigpoq tavsîvoq tavsivoq tavssutaq (tapeq) tavssutarîgpoq tavssutserpâ tavtak tavtaussaq tê, têq tît tîliorpoq tîlivik tîtorfik tîtorpoq teqerqoq, tikerqoq teqerqoqarpoq sisamanik teqerqoqarniarit teqerqorigpoq teqerqorigsaut teqerqordleq teqerqorsiorpoq teqerquarpâ teqerquerpâ, teqerquiarpâ teqigâ paqumiâ teqigdlerpoq teqigdlersimássutigâ teqigdliúpâ teqigdliutigâ teqigusugpoq teqigdluk, (terigpoq) ugssuaraq teriaq teriánguaq teriangniaq teriangniaraq teriangniarpoq teriangniarniaq teriangniarpoq terigpoq terigtoq

terillivoq terigdlivoq teriippoq terĩpoq teqqalavoq, teqqakattarpoq,teqqakattaarpoq (tingivoq) terqalavoq, terqakátarpoq, terqakátârpoq (tingivoq) teqqalatippaa terqalatípâ teqqarpai terqarpai teqqaataq terqátaq aminnguaq teqqattaraa-aa amínguaq terqátarâ-â teqqattarpaa terqátarpâ teqqiaq terqiaq teqqialik terqialik teqqiinngaq terqĩngaq teqqiinngavoq terqĩngavoq teqqisserpoq terqisserpoq terlassivaa (terlik) terdlagssivâ (terdlik) terlassivoq htr. terdlagssivoq terlarorpoq terdlarorpoq terlarorsimavoq terdlarorsimavoq terlik terdlik terlinganit terdlinganit terlinnit terdlingnit terlinganit oqallisigaat terdlinganit oqatdlisigât terlippoq terdligpoq terligaarpoq terdligârpoq terlinganeerpaa terdlinganêrpâ ternganeerivoq htr. terdlinganêrivoq terlisaarpaa cf. terdlisârpâ terlisaarpaa terdlisârpâ terlisaarivoq htr. terdlisârivoq terlinganeerpaa cf. terdlinganêrpâ tiiarpaa tîarpâ tiiarut, tiiaqut tîarut, tîaqut tiggak tiggak tiigereq tîgereq tiggorluppaa (tiguaa) tiggordlugpâ (tiguvâ) tigguppaa tiggúpâ tiggupput tiggúput tiggunneq tiggúneq tiggunnerit tiggúnerit tilleq tigdleq tillera tigdlera tillerpoq tigdlerpoq uummatiga tillerallartillugu ûmatiga tigdleratdlartitdlugo puiga tilleqaaq puiga tigdleqaoq tillerneq tigdlerneq tillersiorpaa tigdlersiorpâ tilleeruppoq, tilleqanngilaq tigdlêrúpoq, tigdleqángilaq tillippoq tigdligpoq tillittoq tigdligtoq tillippaa tigdligpâ tilligaq tigdligaq tilliffigaa tigdligfigâ tillikkajuppoq tigdligkajugpoq tillitooq tigdlitôq tilluppaa (tiluppaa) tigdlugpâ (tilugpâ) tillunneq tigdlungneq tilluarpaa tigdluarpâ tilluusaq tigdlûssaq

tilluusarpoq tippik tippi tippilerpaa, tippilersorpaa tippilersorpoq tissaluppoq (tingivoq) aavata tissaluffigaanga Tissaluk tissaluttaat tissaluttuliaq tissalukaarpaa, tissalukaarfigaa tissalukaartaat tissalukaarutigaa tissarpoq tissarluersarpaa tissarluersagaq tissernaq, tissiarnaaq (tingivoq) tissiataarpoq, tisserpoq, tissiarpoq tissikarpoq, tissukarpoq tissikaavoq, tissukaavoq tissivaa tissorpoq (tini) malik tissoriartorpoq tissorpaa, tissortippaa tissujavoq tiguaa tigusivoq htr. immiarsivoq cf. tiguniarpaa isajanngappaa cf. tigoorpaa tigooaqqarpai tigoruluppaa tiguarpaa tiguaavoq htr. tiguaasoq tittutippaa tiulaagaq uku tigulaagarissavasi tiguleq tigulii pl. tigumavoq, tigumatuvoq tigumapput tiggupput cf. tigumatooq tigumiaq, tigmiaaq tigumiakkakka amerlagissavakka tigumiaqarama ajornaqaaq tigumiarpaa tigumiaavoq or tigumiarpoq htr. tigumiarti tigumiartaa tigumisserpaa tigummisiivoq cf. tigumiuppaa tigummivaa tigummisivoq or tigumminnippoq htr.

tigdlûssarpoq tigpik tigpe tigpilerpâ, tigpilersorpâ tigpilersorpoq tigssalugpoq (tingivoq) auata tigssalugfigânga Tigssaluk tigssalugtaut tigssalugtuliaq tigssalukârpâ, tigssalukârfigâ tigssalukârtaut tigssalukârutigâ tigssarpoq tigssardluersarpâ tigssardluersagaq tigsernaq, tigsiarnâq (tingivoq) tigsiatârpoq, tigserpoq, tigsiarpoq tigsikarpoq, tigsukarpoq tigsikâvoq, tigsukâvoq tigssivâ tigssorpoq (tine) malik tigssoriartorpoq tigssorpâ, tigssortípâ tigssujavoq tiguvâ tigusivoq ímiarsivoq tiguniarpâ isajángápâ tigôrpâ tigôarqarpai tigorulugpâ tiguarpâ tiguaivoq tiguaissoq tigtugtípâ tiulâgaq uko tigulâgarísavase tiguleq tiguIê tigumavoq, tigumatuvoq tigumáput tiggúput tigumatôq tigumiaq, tigumiaaq tigumiagkáka amerdlagísaváka tigumiaqarama ajornaqaoq tigumiarpâ tigumiaivoq or tigumiarpoq tigumiarte tigumiartâ tigumísserpâ tigúmissîvoq tigumiúpâ tigúmivâ tigúmissivoq or tigúmingnigpoq

tigummivik tigummivilerpaa tigusarpaa tigusarfik tigusaat tigutsit tigutsisilik tigulloqqut tikaagut (tikeq) tikaagullit tikaagulliusaq tikeq tikeq nataalik tikersorpoq tikersorpaa tikeraaq (tikippoq) tikeraarpoq tikeraarpaa, tikeraarfigaa, tikeraaffigaa pulaarpoq cf. tikeraartitsivoq tikeraartitsigallaat tikippoq tikippaa suli makinngitsoq tikippara sinittut tikippai soorlu upernassaq tikissanngikkaa tikillugu ullaamit unnut tikillugu tikisaq tikerarput tikeqqammeq tikeqqaarluut, tikeqqaarliut tikilavoq, tikiseqqavoq aniniaqinak, tikilasorsuuvoq tikisartorpoq, tikikkiartorpoq tikillaavoq tikilluarit, tikilluarna tikilluaritsi tikilluaqquaa tikiuuppaa kia allakkat tikiuppai meeqqat tikiutinngilakka tikiuppoq tikussivoq htr. tikiussorput pl. tikusaaq (tikeq) tikkivik tikkorpoq (tikeq) tikkuarpaa tikkuartaat tikkuartuuppaa, tikkuussorpaa tikkuuppaa tikkuuut tiliaq (S.G.) tilivaa tiluppaa tiluttorpaa

tigúmivik tigúmivilerpâ tigussarpâ tigussarfik tigussaut tigutsit tigutsisilik tiguvdlorqut tikâgut (tikeq) tikâgugdlik tikâgugdliussaq tikeq tikeq natâlik tikerssorpoq tikerssorpâ tikerâq (tikípoq) tikerârpoq tikerârpâ, tikerârfigâ, tikerauvfigâ pulârpoq tikerârtitsivoq tikerârtitsigatdlait tikípoq tikípâ sule makíngitsoq tikípara sinigtut tikípai sôrdlo upernagssaq tikísángíkâ tikitdlugo uvdlâmit únuk tikitdlugo tikisaq tikerarput tikerqámeq tikerqârdlût, tikerqârdliut (S.G.) tikilavoq, tikiserqavoq aniniaqinak, tikilassorssûvoq tikisartorpoq, tikíkiartorpoq tikitdlâvoq tikitdluarit, tikitdluarna tikitdluaritse tikitdluarquvâ tikiúpâ kia agdlagkat tikiúpai mêrqat tikiutíngiláka tikiúpoq tikiússivoq tikiússorput tikiussâq (tikeq) tíkivik tíkorpoq (tikeq) tíkuarpâ tíkuartaut tíkuartũpa, tíkũssorpâ tíkũpâ tíkût tiliaq tilivâ tilugpâ tilugtorpâ

tiluttuut timi timaa timip pii timitta isaanik takusartakkavut sinerissap timaa sermiinnaavoq qeqertap timaani timeqanngilaq timaannaavoq timangerpaa timangersorpaa timaappaa timerleq uagut timerliuvugut kikiai timerliit ataannarlit timerpasippoq timerpasissukkut ingerlaniarit timerpasissukkut qussassavat timerpaseqaagut, aasakku kangitta qaqqai timileq timilii timitaq orpiup timitaa immaqa timitaa takugaanni timiusaq ivik cf. timiusiaq (N.G.) timiusiorpoq (N.G.) timiusiortoq timiusiorfik iffiorpoq cf. timmut timmukarpoq tiinnaarpoq silanngajaarpoq cf. tini tinimut aallarpoq tinumukarpoq cf. tineqqavoq tinnerpaa, tinnersarpaa tinneraapput tinippoq, tinippoq (tini) tinikkiartorpoq tininneq, tininneq tinilerpoq tinimukarpoq tininngavoq tinoorpoq (tinuvoq) tinuuaarpoq, tinuuarpoq qaffiumisaarpoq cf. tinumavoq, tinupavoq tinupaqattuk tinupaqattuttuvoq tinupaarpoq cf. tinupaaluppoq tinupaarpoq tinupasoq

tilugtût time timâ timip pê timivta issainik takussartagkavut sineríssap timâ sermĩnauvoq qeqertap timâne timeqángilaq timainauvoq timangerpâ timangersorpâ timáupâ timerdleq uvagut timerdliuvugut kikiai timerdlît atáinardlit timerpasigpoq timerpasigsúkut ingerdlaniarit timerpasigsúkut quvssásavat timerpaseqaugut, âsavko kangivta qáqai timileq timiIê timitaq orpiup timitâ ímaqa timitâ takugaine timiussaq ivik timiussiaq timiussiorpoq timiussiortoq timiussiorfik igfiorpoq tímut tímukarpoq tínârpoq silángajârpoq tine tinimut autdlarpoq tinumukarpoq tinerqavoq tínerpâ, tínersarpâ tíneráuput tinípoq, tinigpoq (tine) tiníkiartorpoq tiníneq, tiningneq tinilerpoq tinimukarpoq tiníngavoq tinôrpoq (tinuvoq) tinûârpoq, tinûarpoq qagfiumissârpoq tinumavoq, tinupavoq tinupaqátuk tinupaqátugtuvoq tinupârpoq tinupâlugpoq tinupârpoq tinupassoq

tinnuppoq tinnuppaa (tini) tinuppoq tinuttarpaa, tinoqqavaa ikerasak tinuutagaq or tinoqqasaq tinutippaa tinuteqasaaq, tinutequsaaq, tinutequsaaq tinuvoq tiingavoq (tingi) tiinganeq tiinngarpoq tiinngatigaa tiingatooq, tiinnartooq tingi tingii tingajuk tingaasat pl. tingivoq tingitippaa tinngappoq tinngallappoq tinngallattarpoq tinngallattaarpoq tingerlaaq, tingeqqaaq tingerlaat tingerlaataajaarpoq tingerlaaserpoq tinginaveerutissaq tingippaa tingippoq umiarput tingippoq tingisartoq (N.G.) pissisartoq cf. tingisui tingisuerniarpoq timmeralavoq timmerallarpoq timmiaq timmissat timmiat timmiakuluk qaqulluk cf. timmiarsiut timmiaat timmippoq timmik timmisartoq timmisorpoq timmisorpaa timmisorniarpoq timmivoq tinguk tingui pl. tinguttak tinguttuuttut tartutuuttut cf. tingulaaq

tínúpoq tínúpâ (tine) tinúpoq tinútarpâ, tinorqavâ ikerasak tinútagaq or tinorqassaq tinutípâ tinuteqassâq, tinutequssâq tinuteqissâq tinuvoq tîngavoq (tinge) tînganeq tĩngarpoq tĩngatigâ tîngatôq, tĩgnartôq tinge tingê tingajuk tingaussat tingivoq tingitípâ tíngagpoq tíngatdlagpoq tíngatdlagtarpoq tíngatdlagtârpoq tingerdlâq, tingerqâq tingerdlaut tingerdlautaiarpoq tingerdlauserpoq tinginavêrutigssaq tingípâ tingípoq umiarput tingípoq tingissartoq pigsigsartoq tingisue tingisuerniarpoq tingmeralavoq tingmeratdlarpoq tingmiaq tingmíssat tingmiat tingmiakuluk qaqugdluk tingmiarsiut tingmiaut tingmigpoq tingmik tingmissartoq tingmissorpoq tingmissorpâ tingmissorniarpoq tingmivoq tinguk tingue tingugtak tingugtũtut tartutũtut tingulâq

tingulaat pl. tingulât tinnguppaa (tingivoq) tíngúpâ (tingivoq) orsoq tulukkap tinnguppaa orssoq tuluvkap tíngúpâ tipaaruppoq (tipi) tipaerúpoq (tipe) tikkeruppoq cf. tivkerúpoq tipaasarpaa tipaersarpâ tikkerusarpaa cf. tivkerusarpâ tippappoq típagpoq tipavoq tipavoq tipaatsuppoq tipaitsugpoq tipaatsupallaaleqigama nassagassaraluara puiorparatipaitsugpatdlâleqigama nagsagagssaraluara puiorpara tipaatsuttunnguuvoq tipaitsugtúngûvoq tipaatsunnera tipaitsungnera tipaatsutsippaa tipaitsugtípâ tipaatsussuseq tipaitsugssuseq tipaatsunnarpoq tipaitsungnarpoq tipaatsuut tipaitsût tipaatuutigaa tipaitsûtigâ tipaatuutissippaa tipaitsûtigssípâ tiipaqusuppoq, tiipakusuppoq tîpaqusugpoq, tîpakusugpoq tipi, tipik tipe, tipik tikka ajorpoq tivka ajorpoq tikka mamarpoq tivka mamarpoq tipi, tipersua tipe, tiperssua tipeqarpoq tipeqarpoq pilutut tipeqarput pilutut tipeqarput tipeqaqaaq tipeqaqaoq tipeqanngilaq tipeqángilaq tiperrusappoq tiperrusagpoq tipigippoq tipigigpoq tipigissarpaa tipigigsarpâ tipigissaavik tipigigsaivik tipigissaat tipigigsaut tipippoq tipigpoq tipituvoq tipituvoq tipivaa tipivâ tipivoq tipivoq tipisoq tipissoq tipisarneq tipisarneq tipisarnerpoq tipisarnerpoq tippuppaa típúpâ tippussaq típússaq tisavaa tissavâ tisavoq htr. tissavoq tissaappoq tíssáipoq tisaq tissaq tisorpoq tissorpoq titarpaa titarpâ titarneq titarneq titaq titaq tittai títai titartaasit titartaisit titartaavik, titartaat titartaivik, titartaut titartarpaa titartarpâ titartaavoq htr. titartaivoq titeqqorpoq, titeqquluppoq titerqorpoq, titerqulugpoq tivavoq (tipavoq) tivavoq (tipavoq)

tiffaseq tiffasii tiffarpaa (timi) tiffarpoq tiffasippoq timerpasippoq cf. tiffuppoq, tigguppoq tiffikujuppoq tiffuarpaa, tigguarpaa, tigguartorpaa tiffuallappoq, tigguallappoq tikkeruppoq (tipi) tipaaruppoq cf. tikkerusarpaa tipaarsarpaa cf. tilli tiffuppoq cf. tilleqarpoq tillikujuppoq tiffukujuppoq cf. tillinippoq tillingiarpaa tillingiarpoq tissaq,tissarluk (tipivaa) tissaqappaa tissaqatsivoq htr. tissarluuvoq tissarippoq (tipi) tissigaa illaatigaara tissigeqigakku tisseruarpoq tisaruaatigaa tissinarpoq tissisaarpaa mitassiffigaa cf. tivitsappoq titsiippoq (tipavoq) tooq (tuppoq) toqu toqua toqumigut annaappaatigut toqorarpai toqararput pl. toqaraavoq htr. toqararneq toqoqquaa, toquteqquaa toqoqqussut toqoqqusissut toquararpoq toquarnarpoq toquararsarpaa, toquarartippaa toqussaavoq toqussaanngilaq toqujavoq toqujasut toqujaappoq toqujannguvoq, toquliavoq, toquliungavoq toqulerpoq

tivfaseq tivfasê tivfarpâ (time) tivfarpoq tivfasigpoq timerpasigpoq tivfugpoq, tivgugpoq tivfikujugpoq tivfuarpâ, tivguarpâ, tivguartorpâ tivfuatdlagpoq, tivguatdlagpoq tivkerúpoq (tipe) tipaerúpoq tivkerusarpâ tipaersarpâ tivdle tivfugpoq tivdleqarpoq tivdlikujugpoq tivfikujugpoq tivdlinigpoq tivdlingiarpâ tivdlingiarpoq tivssaq, tivssardluk (tipivâ) tivssaqápâ tivssaqatsivoq tivssardlûvoq tivssarigpoq (tipe) tivsigâ igdlautigâra tivsigeqigavko tivseruarpoq tivsaruautigâ tivsinarpoq tivsisârpâ mitavsivfigâ tivitsagpoq tivtĩpoq (tipavoq) tôq (tugpoq) toqo toqua toqumigut ánaupâtigut toqorarpai toqorarput toqoraivoq toqorarneq toqorquvâ, toquterquvâ toqorqússut toqorqussíssut toquararpoq toquararnarpoq toquararsarpâ, toquarartípâ toqugssauvoq toqugssáungilaq toqujavoq toqujassut toqujáipoq toqujánguvoq, toquliavoq, toquliungavoq toqulerpoq

toquliorpoq toqunarpoq toqunartoq toquneq toqunera toqunissarput isumagitigu toqunerit or toqornit toqunngarmi nakkarpoq toqunngarmi toqunngarmik, toqunngaasa pl. toqunngaasa uniarpavut toqungavoq toqungasut tukungaseq, toqunngaseq toqungasia toqungasigaa, toqunngasigaa toqunngulaarpoq toquppaa toqutaq toqutsivoq htr. inummik toqutsisoq toqusarpaa toquusarpoq toqusiorpoq toqusivaa ernera toqusivara toqusussaavoq toqusussat toqusussaanngilaq toqusuusaarpoq toqussut toquussutigaa toqqutigaa cf. toqutassaatippaa toqutippaa toqullarpai toqutserusuppoq toqutsigajuppoq toqutsileraaq, toqutsilerivoq toqulluppoq toquffik toquffia naluara toquffissarput nalliuppat toquvoq toqusut tuluffi toruffi cf. toraarpaa, toraartippaa (tuppoq) toraarpoq isai toraarput toqqarpaa cf. toraajuvoq toraajuippoq torarput torerpoq torinngitsuliorpoq toriippoq

toquliorpoq toqunarpoq toqunartoq toquneq toqunera toqunigssarput isumagitigo toqunerit or toqornit toqúngarme nákarpoq toqúngarme toqúngarmik, toqúngaisa toqúngaisa uniarpavut toqungavoq toqungassut tokungaseq, toqúngaseq toqungasia toqungasigâ, toqúngasigâ toqúngulârpoq toqúpâ toqutaq toqutsivoq inungmik toqutsissoq toqusarpâ toqûssarpoq toqussiorpoq toqussivâ ernera toqussivara toqussugssauvoq toqussugssat toqussugssáungilaq toqussûssârpoq toqússut toqússutigâ torqutigâ toqutagssáutípâ toqutípâ toqutdlarpai toqutserusugpoq toqutsigajugpoq toqutsileraoq, toqutsilerivoq toquvdlugpoq toquvfik toquvfia naluvara toquvfigssarput nagdliugpat toquvoq toqussut toluvfe toruvfe torârpâ, torârtípâ (tugpoq) torârpoq issai torârput torqarpâ torâjuvoq torâjuípoq torarput torerpoq toríngitsuliorpoq torĩpoq

toqqarpaa toraarpaa piumasat toqqassavat toqqaarippoq toqqaserluppoq toqqaappaa toqqavoq toqqammavik toqqavik toqqippoq toqqissarpaa toqqissivoq toqqarpaa toqqorpoq toqqorsivik toqqorterivik toqqorteriviut toqquuppaa toqqusaaq (torluk) toqqusappoq toqqusassivaa toqqusaarluppoq toqqutigaa (toqu) toqussutigaa toqquvik toquffik toorlappoq (tuppoq) torluk torlorpoq torlorpaa torlorfigaa torluaq torluarpoq torluttaq, torluttai torlulaarpoq torlulaarpaa, torlulaarfigaa torlulaartaat torlulavoq torlulaffigaa tormi toornaq (taq) toornappaa, toornarpaa toornatippaa, toornartippaa toornagaavoq toornaarsuk toornivoq toornaviarsuk toorpaa (tuppoq) naqqa toorlugu ingerlavugut toortippoq tuuallappoq toorneq toornguaq torruppaa torrupput torrunnerit torrutaq

cf.

cf. cf.

pl.

(N.G.) cf.

torqarpâ torârpâ piumassat torqásavat torqârigpoq torqaserdlugpoq torqáupâ torqavoq torqámavik torqavik torqigpoq torqigsarpâ torqigsivoq torqorpâ torqorpoq torqorsivik torqorterivik torqorteriviut torqũpâ torqussâq (tordluk) torqussagpoq torqussássivâ torqussârdlugpoq torqutigâ (toqo) toqússutigâ torquvik toquvfik tôrdlagpoq (tugpoq) tordluk tordlorpoq tordlorpâ tordlorfigâ tordluaq tordluarpoq tordlugtaq, tordlugtai tordlulaorpoq tordlulaorpâ, tordlulaorfigâ tordlulaortaut tordlulavoq tordlulavfigâ torme tôrnaq (taq) tôrnápâ, tôrnarpâ tôrnatípâ, tôrnartípâ tôrnagauvoq tôrnârssuk tôrnivoq tôrnaviarssuk tôrpâ (tugpoq) narqa tôrdlugo ingerdlavugut tôrtípoq tûatdlagpoq tôrneq tôrnguaq torrúpâ torrúput torrúnerit torrutaq

torsooq torsuut torsormiutaq torsukattak torsuusaq torsuvoq torsusooq toortassiaq (tuppoq) tuussaq toortaasoq toruujuk toorujoorpaa (tuppoq) toorumisaq toorut, toorutissaq toorutaq toruffi tuluffi, nerfala tuappoq tualivoq tualilerpaa tuapak tuapaat tuapappaa tuarorpaa (tuppoq) tuarorpoq tuuallappoq (tuppoq) toortippoq tuavi tuaviinnaq tuaversorpaa tuavisaarpaa tuaviorpoq tuaviorlutit nukingerpoq tuaviornarpoq tuaviornanngilaq nukingernarpoq tuavisaarpaa tuaversorpaa tuaviukkaarpoq ujakkaarpoq tuaviuuppaa nukinga tuaviuuigaa tui, tuigguaq tuiutai, tuinnaatai tuugaaq, tuuaaq (tuppoq) attatit tuugaat tuugaalik qilaluaq qernertaq taagaarmippoq tuffik (tuppoq) tuffigaa tuffilerpaa tuggarpaa (tuppoq) tuggaavoq issunik tuggaavoq

pl.

cf.

(S.G.) cf.

(S.G.)

cf.

cf.

cf.

cf. cf. cf. cf.

cf.

htr.

torssôq, torssût torssormiutaq torssukátak torssûssaq torssuvoq torssusôq tôrtagssiaq (tugpoq) tûgssaq tôrtaissoq torûjuk tôrujôrpâ (tugpoq) tôrumisaq tôrut, tôrutigssaq tôrutaq toruvfe toluvfe, nerfala tuagpoq tualivoq tualilerpâ tuapak tuapait tuapagpâ tuarorpâ (tugpoq) tuarorpoq tûatdlagpoq (tugpoq) tôrtípoq tuave tuavĩnaq tuaverssorpâ tuavisârpâ tuaviorpoq tuaviordlutit nukingerpoq tuaviornarpoq tuaviornángilaq nukingernarpoq tuavisârpâ tuaverssorpâ tuaviúkârpoq ujákârpoq tuaviũpâ nukinga tuaviûigâ tue, tuíguaq tuiutai, tuínautai tûgâq, tûvâq (tugpoq) átatit tûgât tûgâlik qilaluvaq qernertaq tâgârmigpoq tugfik (tugpoq) tugfigâ tugfilerpâ tuggarpâ (tugpoq) tuggaivoq ivssunik tuggaivoq

orsumik tuggaavoq tuggaavik tuggaat sequtserut cf. tuggertooq tullarpaa (tuppoq) tullaaraa tulleraq tulleq (tuppoq) annerup tullia illu tulleq tullera tulliit or tullit tullikka tulliikka tulleriipput kunguleriipput cf. tulleriissarpai tullerunnaq pakalaaq cf. tullerut seqineq tulleruteqarpoq tullersorpaa pisakkut tullersorpara tullilerpaa tulliuppoq tuullik tuulligusaaq tuulligusaarpoq tulluaraa (tuppoq) annoraaq tulluaraara tulluarput pl. imminnut tulluarput tulluuppoq tulluummivoq tulluunnarpoq tulluussutigaa, tulluummissutigaa tuppallerpoq (tuppoq) tuppallersippaa tuppalliut tuppalliutigaa tuppallersarpaa nalerisarpaa cf. tuppallersaat tuppallersaatigaa tuppoq tuppaa tutsippaa sialuit tutsipput sinik tutsippara tukkiartorpoq tuussaq, tuussiaq (tuppoq) toortassiaq cf. tuppasippoq (tuppoq) tussapinnarpoq tussiarpoq qinuvoq cf.

orssumik tuggaivoq tuggaivik tuggaut sequgterut tuggertôq tugdlarpâ (tugpoq) tugdlârâ tugdleraq tugdleq (tugpoq) angnerup tugdlia igdlo tugdleq tugdlera tugdlît or tugdlit tugdlíka tugdlĩka tugdlerîgput kingulerîgput tugdlerîgsarpai tugdlerúnaq pakalâq tugdlerut seqineq tugdleruteqarpoq tugdlersorpâ pissavkut tugdlerssorpara tugdlilerpâ tugdliúpoq tûgdlik tûgdligussâq tûgdligussârpoq tugdluarâ (tugpoq) ánorâq tugdluarâra tugdluarput ingmingnut tugdluarput tugdlũpoq tugdlũmivoq tugdlũnarpoq tugdlũssutigâ, tugdlũmíssutigâ tugpatdlerpoq (tugpoq) tugpatdlersípâ tugpatdliut tugpatdliutigâ tugpatdlersarpâ nalerisarpâ tugpatdlersaut tugpatdlersâtigâ tugpoq tugpâ tugtípâ sialuit tugtíput sinik tugtípara tugkiartorpoq tûgssaq, tûgssiaq (tugpoq) tôrtagssiaq tugsapigpoq (tugpoq) tugsapingnarpoq tugsiarpoq qinuvoq

tussiarfigaa tussiaat, tussiut tussiaatit, tussiutit tussiutigaa tussiuppaa tussiussivoq tussiussisoq tussiutaarpoq tussiutaarut tussiutaarput tuttu tuttuavoq tuttunniaq tuttunniarpoq tuttuppoq tujorpaa tujoqattaarpoq tujorminaq tujormiaraa tujormivoq tujorminarpoq tujooruk toruujuk tuujuk tukappoq nujai tukapput tukaffaajooq tuujuk tukaallappoq, tukaallarpoq inuit tukaallapput tukaallassarpaa tuukkaq (tuppoq) tuukkaalik mamagoq tuukkarsualik tuukkalerpoq, tuukkerpoq tuukkaajarpoq tuukkaarserpoq tukkarpaa (tuppoq) tukkaavoq tukkaasoq tukkagaq tukkariaq, tukkaavik tukkarsarpoq tukkartorpaa tukkartuivoq tukkartorpoq tukerpaa tukersivoq tukerpoq suli tukinngillat tukerfik tukerfigaa tukernerpoq tukernersorpoq tukerumiaq tukik

(S.G.) (S.G.) htr. pl. pl.

cf.

cf.

(N.G.) cf. (N.G.)

htr.

htr.

htr.

tugsiarfigâ tugsiaut, tugsiut tugsiautit, tugsiutit tugsiutigâ tugsiúpâ tugsiússivoq tugsiússissoq tugsiutârput tugsiutârut tugsiutârput tugto tugtuavoq tugtúniaq tugtúniarpoq tugtúpoq tujorpâ tujoqátârpoq tujorminaq tujormiarâ tujormivoq tujorminarpoq tujôruk torûjuk tûjuk tukagpoq nujai tukagput tukagfâjôq tûjuk tukâtdlagpoq, tukâtdlarpoq inuit tukâtdlagput tukâtdlagsarpâ tũkaq (tugpoq) tũkâlik mamagoq tũkarssualik tũkalerpoq, tũkerpoq tũkaiarpoq tũkaerserpoq túkarpâ (tugpoq) túkaivoq túkaissoq túkagaq túkariaq, túkaivik túkarssarpoq túkartorpâ túkartuivoq túkartorpoq tukerpâ tukersivoq tukerpoq sule tukíngitdlat tukerfik tukerfigâ tukernerpoq tukernerssorpoq tukerumiaq tukik

tukinganit tukimut tukinganit putussavat tukimut saatissagit tukingavoq tukippoq qimmeq tukissimavoq tukitippaa tukimut saatippaa cf. tukkorpoq tukkuippoq tukkuvoq tukkorpoq cf. tukkusooq tukumavoq (tuppoq) qiilavoq cf. tukummappoq tukummaappoq qiilaappoq, aalassarluppoq cf. tukummarippoq aalassarippoq cf. tukkuvoq, v. tukkorpoq tulappoq (tuppoq) tulaffik tulagiaq tulaffik cf. tulaavik killisaat cf. tulajaq tulaappaa tulimaaq niungasoq cf. tulimassiuarpoq (C.Y.) tulorpoq (tuppoq) tulorsimavoq tulorpaa tuloriaq tulortagaq tulortaapput pl. tuluk tuloruseq tuluusaq (N.G.) tulukkorpoq (Up.) tuluaq, tulugaq tuluarnaq tuluarnitsoq tuluatsiaq tulukkaaq tulukkaasaq tumarpoq eqeqqora tumassaqqooqaaq tumarsimavoq, tumartorsimavoq tumannguvoq tumannguernarpoq tumannguersarpaa tumannguersarpoq tumaarpaluppoq, tumaasaq, v. tumi

tukinganit tukimut tukinganit putúsavat tukimut sâtísagit tukingavoq tukípoq qingmeq tukísimavoq tukitípâ tukimut sâtípâ túkorpoq túkuípoq túkuvoq túkorpoq túkusôq tukumavoq (tugpoq) qîlavoq tukúmagpoq tukúmáipoq qîláipoq, aulagsardlugpoq tukúmarigpoq aulagsarigpoq túkuvoq, v. túkorpoq tulagpoq (tugpoq) tulagfik tulagiaq tulagfik tulaivik kigdlisaut tulajaq tuláupâ tulimâq niungassoq tulimagsiuarpoq tulorpoq (tugpoq) tulorsimavoq tulorpâ tuloriaq tulortagaq tulortáuput tuluk tuloruseq tulûssaq tulúkorpoq tuluvaq, tulugaq tuluvarnaq tuluvarnitsoq tuluvatsiaq tuluvkâq tuluvkaussaq tumarpoq eqerqora tumásarqôqaoq tumarsimavoq, tumartorsimavoq tumánguvoq tumánguernarpoq tumánguersarpâ tumánguersarpoq tumârpalugpoq, tumaussaq, v. tume

tumi (tuppoq) tumai tumaarpaluppoq tumaasaq tumaasaavoq tumisiorpaa tumisiorpoq or tumisiuivoq htr. tumisivoq tumisivaa tumerparpaaq (S.G.) qilaat cf. tumerparpaarpoq (S.G.) pattappoq cf. tunaaraa (tuppoq) pisuussusera tunaarinngilara tunaaralugu aqqa tunaaralugu tunaarlerpoq htr. tunaarlersippaa, tunaarliuppaa tuneq tornit pl. tunersuk qatik cf. qaannap tunersui tunivaa tunisivoq htr. pilliivoq cf. tuniniarpoq tuniniarpaa tuniniaavoq htr. pisiniarfimmi tuniniaasoq tuniorpaa tuniorarpai tunioraavoq htr. tunioraappai tunioraapput qamutilinnik eqqarmata qaqqarsuit tunioraapput tunioraatigai, tunioqqaatigai tunioraappai cf. tunisivik tunisivigaa tunissut tunissutigaa tunissutisiaq tunillappaa tunillaavoq htr. tunillannarpoq aatsornarpoq cf. tunniuppaa tunniuppoq tunniussivoq htr. tunniussorpai tunioraappai cf. tunnoq (tunu) tunnorpoq tunnulik tunu, tunuk

tume (tugpoq) tumai tumârpalugpoq tumaussaq tumaussauvoq tumisiorpâ tumisiorpoq or tumisiuivoq tumisivoq tumisivâ tumerparpâq qilaut tumerparpârpoq pátagpoq tunârâ (tugpoq) pisũssusera tunâríngilara tunâralugo arqa tunâralugo tunârdlerpoq tunârdlersípâ, tunârdliúpâ tuneq tornit tunerssuk qatik qáinap tunerssue tunivâ tunissivoq pigdlîvoq tuniniarpoq tuniniarpâ tuniniaivoq pisiniarfingme tuniniaissoq tuniorpâ tuniorarpai tunioraivoq tunioráupai tunioráuput qamutilingnik erqarmata qáqarssuit tunioráuput tuniorautigai, tuniorqautigai tunioráupai tunissivik tunissivigâ tuníssut tuníssutigâ tuníssutisiaq tunitdlagpâ tunitdlaivoq tunitdlangnarpoq âtsornarpoq túniúpâ túniúpoq túniússivoq túniússorpai tunioráupai túnoq (tuno) túnorpoq túnulik tuno, tunuk

tunua tunuanit tikippara tununniippoq tunutsinni tunumut or tunummut tunoriarpoq, tunooriarpoq tunoqquppaa tunorleq, tunulleq tunuarmiu tunuariarpoq tunuarpaa tunuarpoq tunuaamitsiarit kinguarpoq cf. tunuartippaa tunulliuppaa ajoqip taassuma atuartitsinissani tunulliuttarpaa tunuppoq tunutippaa tunuleq kangaarsuup tunulia tunulequt, tunuliaqut tunuliaqutaa tunuleriipput tunumiu, tunumioq tunuamiu cf. tunumiuga, tunumiora tunumioraara tunumiuliuppaa tunumorsorpoq, tunuporsorpoq kingumorsorpoq cf. tunumorsuuppaa, tunuporsuuppaa tunumukarpoq, tunummukarpoq tununngavoq tununngatippaa tunuppaa tunupput tunussivoq htr. tunutippaa tunusippoq tunusuk tunusummi itersaqartut isumaloqaat tunusummippoq tunussutigiipput tunngavoq (tuppoq) tunngasarpaa tunngavik tunngavilerpaa tunngavilerpoq silarsuup tunngavileqqaarneranit tunngaviliivoq htr. tunngaviliisoq tungi (tuppoq) talerpiuk tungaa qaqqap tungaanit aggerpoq kuup tungaanut aallarpunga qeqertarsuup tungaanut qajartorpugut

tunua tunuanit tikípara tunungnĩpoq tunuvtíne tunumut or tunungmut tunoriarpoq, tunôriarpoq tunorqúpâ tunordleq, tunugdleq tunuamio tunuariarpoq tunuarpâ tunuarpoq tunuâmitsiarit kinguarpoq tunuartípâ tunugdliúpâ ajoqip táussuma atuartitsinigssane tunugdliútarpâ tunugpoq tunugtípâ tunuleq kangârssûp tunulia tunulequt, tunuliaqut tunuliaqutâ tunulerîgput tunumio, tunumioq tunuamio tunumiuga, tunumiora tunumiorâra tunumiuliúpâ tunumorssorpoq, tunuporssorpoq kingumorssorpoq tunumorssũpâ, tunuporssũpâ tunumukarpoq, tunungmukarpoq tunúngavoq tunúngatípâ tunúpâ tunúput tunússivoq tunutípâ tunusigpoq tunusuk tunusungme itersaqartut isumaloqaut tunusungmigpoq tunússutigîgput túngavoq (tugpoq) túngasarpâ túngavik túngavilerpâ túngavilerpoq silarssûp túngavilerqârneranit túngavilîvoq túngavilîssoq tunge (tugpoq) talerpiup tungâ qáqap tungânit aggerpoq kûp tungânut autdlarpunga qeqertarssûp tungânut qajartorpugut

tungernut or tunginnut tungernut or tungingnut tungissinnut tungivsínut Guutip isumavut tungerminut saatinniarpai Gûtip isumavut tungerminut sâtíniarpai tungaalippaa tungâlípâ nuussuaq tungaaliinnarlugu uterpugut nûgssuaq tungâlĩnardlugo uterpugut tungaasiorpaa tungâsiorpâ Maaniitsoq tungaasiorlugu ingerlavugut Manîtsoq tungâsiordlugo ingerdlavugut Ilulissat sisamanik untritillit tungaasiorlugit inoqarpoq Ilulissat sisamanik untritigdlit tungâsiordlugit inoqarput tungeq tungeq tungia tungia tungii pl. tungê tungerleq tungerdleq tungitsiarpoq (S.G.) tungitsiarpoq tummaaraa (tuppoq) tungmârâ (tugpoq) tummarpaa tungmarpâ tummarpoq or tummaavoq htr. tungmarpoq or tungmaivoq tummarfik tungmarfik tummarfiga aalavoq tungmarfiga aulavoq tummarfiit tiluttorlugit tungmarfît tilugtordlugit tummarnerluppoq tungmarnerdlugpoq tummeraq tungmeraq tummeqqat pl. tungmerqat tummeqqat tummerartai tungmerqat tungmerartai tummeqqerpaa, tummeralerpaa tungmerqerpâ, tungmeralerpâ tummeriuppaa tungmerqiúpâ tummerluppoq tungmerdlugpoq tummivaa tungmivâ tummisassara isiginngilara tungmissagssara issigíngilara tummisalerpaa tungmissalerpâ tunnerluppoq tungnerdlugpoq tuummivoq (tuppoq) tûngmivoq (tugpoq) tunnertuvoq (tuppoq) tungnertuvoq (tugpoq) tungu tungo tunguiarpaa tunguiarpâ tunguiaavoq htr. tunguiaivoq tunguiaaffik tunguiaivfik tungujorpoq tungujorpoq nuna tungujorpoq nuna tungujorpoq tungujorsarpaa tungujorsarpâ tungujorsaat tungujorsaut tungujorsiaq tungujorsiaq tungujorsivoq tungujorsivoq tungujoruusappoq tungujorûssagpoq tungujuarpoq tungujuarpoq tungujulaarpoq tungujulârpoq tungujulaarsaatit tungujuIârsautit tunguusaq tungûssaq tungusunnippoq tungusungnípoq tungusunnitsuut tungusungnitsût tungutsivoq tungutsivoq tungutsorippoq tungutsorigpoq tuunngusarpaa, v. tuuppa tũngussarpâ, v. tũpâ tunguvoq, tunguvoq, tunguppoq (tuppoq) tunguvoq, tunguvoq, tungùpoq (tugpoq) tuuppaa (tuppoq) tũpâ (tugpoq) tuunngusarpaa tũngussarpâ tupappoq tupagpoq tupatsippaa tupagtípâ

tupassaarpaa tupaammerpoq tupaarpaa tupaarpoq tupaatorpoq tupaarnaq tupaq, tupa tupaat tupaateqarpoq tassa kisimi tupaatiga tupakatappoq tuparuppoq, tupagiippoq tupatortarpoq, tupartortarpoq tupaasaq tupaasat tupeq tupia or toqqua tuperput toqqi tupaarsuk tupaarsuppoq tupermiuvoq tupersuaq tupigaa tupigeqaara agginngimmat qatanngutigiit kamaattut tupigillaaraakka tupigusuppoq tupisuguutigaa tupigutsappoq tupigutsaatigaa tupillivaa, v. tupilak tupilak (tupigaa) tupilaavoq (N.G.) tupilappaa (N.G.) tupillivaa tupinnaraa (tupippoq) tupinnarpoq, tupinnaqaaq tupinnaq (tupigaa) tupinnarpoq naalanngissusia tupinnaqaaq tupinnartoq tupinnartuliaq tuppiorpoq (tupeq) tuppiortoq tuppisarpoq tupippoq tupilerpoq tupititsiniarpoq (N.G.) ujukkuartorpoq cf. (S.G.) tupititsiniut, tupititsissut (N.G.) ujukkuartuut cf. (S.G.) tuussaq (tuppoq) tuussassiaq paakkarut cf. tusarpoq tusarpaa tusaaginnarpaa

tupagsârpâ tupãmerpoq tupârpâ tupârpoq tupâtorpoq tupârnaq tupaq, tupa tupaut tupauteqarpoq tássa kisime tupautiga tupakatagpoq tuparugpoq, tupagĩpoq tupatortarpoq, tupartortarpoq, tupatûmavoq tupaussaq tupaussat tupeq tupia or tovqa tuperput tovqe tupârssuk tupârssugpoq tupermiuvoq tuperssuaq tupigâ tupigeqâra aggíngingmat qatángutigît kamáutut tupigitdIârãka tupigusugpoq tupigusûtigâ tupigutsagpoq tupigutsautigâ tupigdlivâ, v. tupilak tupilak (tupigâ) tupilauvoq tupilagpâ tupigdlivâ tupínarâ (tupípoq) tupínarpoq, tupínaqaoq tupingnaq (tupigâ), tupingnarpoq nâIángíssusia tupingnaqaoq tupingnartoq tupingnartuliaq túpiorpoq (tupeq) túpiortoq túpissarpoq tupípoq tupilerpoq tupititsiniarpoq ujúkuartorpoq tupititsiniut, tupititsíssut ujúkuartût tũssaq (tugpoq) tũssagssiaq páukarut tusarpoq tusarpâ tusâgínarpâ

tusaaginnarnavianngilakkit tusassaavoq tusajuananngilaq tusakatappaa tusaamavaa tusaamavoq htr. tusaamasaq tusaamasaavoq tusaneraaq, tusanerivoq tusangiasaarpaa tusangiatsappoq tusanngugaa tusannguvoq tusanngunarpoq tusannguuppaa, tusannguutigaa tusaakatappaa cf tusarfigaa tusarfigitippoq tusaqqoorpoq tusaqqoorpaa tusarlerpaa aallarfissatsinnik tusarlinngilara anguartut tusarlerallakkit tusarliivoq htr. tusarliisigaa, tusarlersigaa kilitsigaa cf. tusarliuppaa tusarliuppoq tusarliussivoq htr. tusarluarpoq tusarluarpaa tusarnaraa tusarnarpaa tusarnaarpoq tusarnaarpaa tusarnartaq tusarnerluppoq tusarnerpoq tusarniigaa tusarniippoq tusarsaavoq tusarti tusartikka tusassaarpoq tusassaarpaa tusaavoq tusaavaa oqaloqatigiissut tusaavakka tusaavakkit tusaatippaa tusaatillugu tusiappoq tussik (tuppoq) tusilarpoq (tusarpoq) tusillarpoq, tusillappoq (S.G.) tusinnaq (tuppoq) tusinnaavoq

tusâgínarnaviángilavkit tusagssauvoq tusajuanángilaq tusakatagpâ tusâmavâ tusâmavoq tusâmassaq tusâmassauvoq tusaneraoq, tusanerivoq tusangiasârpâ tusangiatsagpoq tusángugâ tusánguvoq tusángunarpoq tusángũpâ, tusángûtigâ tusâkatagpâ tusarfigâ tusarfigitípoq tusarqôrpoq tusarqôrpâ tusardlerpâ autdlarfigssavtínik tusardlíngilara anguartut tusardleratdlákit tusardlîvoq tusardlîssigâ, tusardlersigâ kiligtigâ tusardliúpâ tusardliúpoq tusardliussivoq tusardluarpoq tusardluarpâ tusarnarâ tusarnarpâ tusarnârpoq tusarnârpâ tusarnartaq tusarnerdlugpoq tusarnerpoq tusarnîgâ tusarnĩpoq tusarssauvoq tusarte tusartíka tusássârpoq tusássârpâ tusâvoq tusâvâ oqaloqatigîgsut tusâváka tusâvavkit tusâtípâ tusâtitdlugo tusiagpoq tússik (tugpoq) tusilarpoq (tusarpoq) tusitdlarpoq, tusitdlagpoq tusínaq (tugpoq) tusínauvoq

tuutsinti tuusintillit sisamanik tuusintillit tuusintiat tusillappoq, tusillarpoq, v. tusilarpoq tussut, tussutissaq (tuppoq) tuussut tusuvoq tusugaa usoraa cf. tussunnguvoq qiasunnguvoq cf. tuteraq, tuteriaq (tuppoq, tutivaa) tutippaa (tuppoq) tutipput tutittut tutitsippai tutitsitsivoq htr. tutivaa (tuppoq) una tutissagit pujortaatinnguit tuteqqajaqaara aatsaat tamanna tutivara tutisassara naluara tutsaq (tusarpoq) tutsaani tusaatillugu cf. tutsarippoq tutsarissivoq tutsarluppoq tutsarluppaa tutsiuppoq tutsiuppaa (tutippaa) tuutsivoq tuutsineq tutsuvigaa (tuppoq) tutusuviginngilaa neriusaaraa cf. tutuk (tuppoq) tuuaaq, v. tuugaaq tuuffik (tuppoq, tuuppaa) tui, tueq (tuppoq) tuia tuini and tuffi tuii tuffini tuikka tuffisit tuiiarpoq tuilik kapitak, tuilia cf. tuillerpoq tuillivoq tuillivaa tuillisissat pl. tuimiu tuimiut tuiitsoq (S.G.)

tûsinte tûsintigdlit sisamanik tûsintigdlit tûsintiat tusitdlagpoq, tusitdlarpoq, v. tusilarpoq tússut, tússutigssaq (tugpoq) tũssut tusuvoq tusugâ usorâ túsúnguvoq qiasunguvoq tuteraq, tuteriaq (tugpoq, tutivâ) tutigpâ (tugpoq) tutigput tutigtut tutigtípai tutigtitsivoq tutivâ (tugpoq) una tutísagit pujortautínguit tuterqajaqâra aitsât tamána tutivara tutissagssara naluvara tutsaq (tusarpoq) tutsâne tusâtitdlugo tutsarigpoq tutsarigsivoq tutsardlugpoq tutsardlugpâ tutsiúpoq tutsiúpâ (tutigpâ) tûtsivoq tûtsineq tutsuvigâ (tugpoq) tutusuvigíngilâ neriussârâ tutuk (tugpoq) tûvâq, v. tûgâq tûvfik (tugpoq, tũpâ) tuve, tuveq (tugpoq) tuvia tuvine and tuvfe tuvê tuvfine tuvíka tuvfisit tuvîarpoq tuvilik kapitak; tuvilia tuvigdlerpoq tuvigdlivoq tuvigdlivâ tuvigdlisigssat tuvimio tuvimiut tuvîtsoq

akuilisaq cf. tunni tunnertooq tussarpaa (tuppoq, tumi) uaa uaarpoq, uaartorpoq uappaa uartaq qisuttaq cf. uernarpoq (uippoq) uernassaqanngilaq uernanngilaq cf. uernarnarpoq uerulavoq (uippoq) qataajaqivoq cf. ueruluppoq uugaq, v. uuvaq ugg uggorpoq, ugguarpoq uggoraa, ugguaraa aataaq ugguaraa killinnginnamiuk uggornaqaaq, ugguarnaqaaq qilaluarsuaq uggornaqaaq pituttunnginnatsigu ugguutigaa uulliaq (uuvoq) uullissat pingasut (N.G.) uullerpaa, uullissuippaa uullivaa uulliuppaa, uullissuppaa uullutigaa (uulippoq) uuppaa uppat uppatikka ilisimanngillat quttoraq cf. uppannappoq uppalluk upperpoq Guutimut upperpunga Guutip uppertai inuit uppertut uppertunngorpoq uppinngitsoq uppinngitsut upperfigaa Guuti upperfigigatsigu upperaa upperisaq kristumiut upperisaat upperisassaq uppernarpoq uppernanngilaq uppernanngitsoq uppernarsarpaa uppernarsaavoq or uppernarsaarivoq htr. uppernarsaarut, uppernarsaat uppernarsisippaa upperneq

akuilisaq tuvne tuvnertôq tuvssarpâ (tugpoq, tume). uâ uârpoq, uârtorpoq uápâ uartaq qissugtaq. uernarpoq (uípoq) uernagssaqángilaq uernángilaq uernarnarpoq uerulavoq (uípoq) qataiaqivoq uerulugpoq ûgaq, v ûvaq ugg uggorpoq, ugguarpoq uggorâ, ugguarâ âtâq ugguarâ kivdlíngínamiuk uggornaqaoq, ugguarnaqaoq qilaluvarsuaq uggornaqaoq pitugtúngínavtigo uggûtigâ ûgdliaq (ûvoq) ûgdlíssat pingasut ûgdlerpâ, ûgdlíssiúpâ ûgdlivâ ûgdliúpâ, ûgdlíssúpâ ûgdlutigâ (ûligpoq) ûgpâ ugpat ugpatíka ilisimángitdlat qugtoraq ugpánagpoq ugpatdluk ugperpoq Gûtimut ugperpunga Gûtip ugpertai inuit ugpertut ugpertúngorpoq ugpíngitsoq ugpíngitsut ugperfigâ Gûte ugperfigigavtigo ugperâ ugperissaq kristumiut ugperissât ugperissagssaq ugpernarpoq ugpernángilaq ugpernángitsoq ugpernarsarpâ ugpernarsaivoq or ugpernarsârivoq ugpernarsârut, ugpernarsaut ugpernarsisípâ ugperneq

uppernera uppernerput uppernermigut uppinnginneq uppernerlunneq uppersaarut uppersaarutit pl. uppersuseq, uppissuseq uppersutsimigut upperuseq asimiut ilaat upperutsinik suli pigisaqarput uppiavoq uppik uppiaraq ussapput (ukivoq) susut tasakku ussattorsuit ussappaat ussappai aqissit ussallugit tikippoq ussagarput pl. ussagarpaat ussarssaarpai ussarneq, ussuarneq ussarnerpoq ussik ussiutaa ussigit ussiaraq ussuppoq ussuk taqammuaq cf. ussuaraq (S.G.) teqilluk cf. uuttaavoq (aappaa) ooqattaavoq cf. uuttaavik (N.G.) uuttorpaa (S.G.) ussersarpaa cf. uuttuivoq htr. uuttorfigaa, uuttuiffigaa (S.G.) uutortaavoq uuttuuppaa (S.G.) ussersarpaa cf. uuttuut (S.G.) ussersaat cf. uuttuutigaa ussersaatigaa cf. uiaq uiariik uiarpaa uiariaq uiariaa sivisoqaaq uiartorpaa uiannisiaarpoq uigu, uiu uiorleq uiggiut

ugpernera ugpernerput ugpernermigut ugpíngíneq ugpernerdlungneq ugpersârut, ugpersârutit ugperssuseq, ugpissuseq ugperssutsimigut ugperuseq asimiut ilait ugperutsinik sule pigissaqarput ugpiavoq ugpik ugpiaraq ugsagput (ukivoq) sussut tasavko ugsagtorssuit ugsagpât ugsagpai aqigssit ugsagdlugit tikípoq ugsagarput ugsagarpât ugsagsârpai ugsarneq, ugsuarneq ugsarnerpoq ugsik ugsiutâ ugsigit ugsiaraq ugsugpoq ugssuk taqámuvaq ugssuaraq teqigdluk ûgtaivoq (âgpâ) ôqátaivoq ûgtaivik ûgtorpâ ússersarpâ ûgtuivoq ûgtorfigâ, ûgtuivfigâ ûgtortaivoq ûgtũpâ ússersarpâ ûgtût ússersaut ûgtûtigâ úsersautigâ uiaq uiarîk uiarpâ uiariaq uiariâ sivisoqaoq uiartorpâ uiánissiârpoq uigo, uio uiordleq uiggiut

uiggiutit pl. uigukumiaq, uiguloquttaq kinguliaqut, uikumiaq cf. uiguleriippai uiguleriissorpai uigunnerpaa uigunnersorpaa uiguut uiguaa, uiuaa uiguneq uikumiaq uuilaq (uuvoq) ooqanngitsoq cf. uiloq uillut pl. uiloraq uiloraasaarpoq uilortarpoq uilortorpoq uiluik uinngiarpoq uinngialavoq, uinngialaarpoq uinngiartorpoq, uinngiarsorpoq, uinngiarsuppoq uinngiarsorpaa uippoq siku uippoq ulloq uippoq uippaa uisaq saavippaa cf. uisippaa uippallerpoq, uippallappoq uippallersippaa uippalliuppaa uisaavoq qimmikka uisaasimapput uisavoq ukallit uisallutik sinittarput uisatippaa uisanguserpoq uisaqqarpoq uisaqqalaarpoq uisaruserpoq uisivoq uisorerpoq uisorerfigaa uisorernerinnakkut uisoriinnaq uisorersarpoq, uisorersorpoq uisorersarfigaa, uisorersorfigaa uisorilavoq uissuppaa uitsappaa, uitsatigaa uiverput, uiversorput uiffaq (uiarpaa) uiffak uiffaat pl. uissaarpoq (uippoq)

uiggutit uigukumiaq, uiguloqútaq kinguliaqut, uikumiaq uigulerîgpai uigulerîgsorpai uigúnerpâ uigúnersorpâ uigût uiguvâ, uiuvâ uiguneq uikumiaq ûilaq (ûvoq) ôqángitsoq uiloq uitdlut uiloraq uiloraussârpoq uilortarpoq uilortorpoq uiluvik uíngiarpoq uíngialavoq, uíngialârpoq uíngiartorpoq, uíngiarssorpoq, uíngiarssugpoq uíngiarssorpâ uípoq siko uípoq uvdloq uípoq uípâ uisaq sâvípâ uisípâ uípatdlerpoq, uípatdlagpoq uípatdlersípâ uípatdliúpâ uisauvoq qingmíka uisausimáput uisavoq ukatdlit uisavdlutik sinigtarput uisatípâ uisanguserpoq uisarqarpoq uisarqalârpoq uisaruserpoq uissivoq uisorerpoq uisorerfigâ uisorernerínákut, uisorĩnaq uisorersarpoq, uisorersorpoq uisorersarfigâ, uisorersorfigâ uisorilavoq uíssúpâ uitsápâ, uitsatigâ uiverput, uiverssorput uivfaq (uiarpâ) uivfak uivfait uivssârpoq (uípoq)

uissannguvoq uissanngunarpoq uissuummivoq uissuummissutigaa uissuumminarpoq uuj,uuj, huj, huj ujappoq ujakkarpoq ujakkarpaa ujakkaarpoq (S.G.) tuaviukkaarpoq cf. ujajarpaa, ujajaarpaa ujajaavoq and ujajarpoq htr. ujajaasoq ujajaarsuppoq ujajaarsuutigaa ujalu, ujaloq ilersaq cf. ujaluit ujaluuteqanngilaq ujaloqanngilaq ujalerivoq, ujallerivoq ujalerineq, ujallerineq ujalussaq ujalussaqartinngilara ujalussiaq ujaluaa nuiaa cf. ujameriak ujamerissat pl. ujameriassuit ujameriappoq imerput uumasunnguamik ujameriappoq ujameriapput ujamik ujammit pl. ujamerpaa, ujamilerpaa ujammerpoq, ujamilerpoq ujamippaa ujamissaarpoq ujamiliuppaa ujangippoq (ujappoq) ujarak ujaqqat pl. nunatta ujarai ulimaat ujarak aalisaatip ujaraa ujarassaq ujaraarserpoq ujarattassaq ujarattarpoq ujarattarfik ujarattaatissaq ujaraasiaq puuguttat ujaraasiat ujaqqeraaq, ujaqqerivoq ujaqqiarpoq

uivssánguvoq uivssángunarpoq uivssũmivoq uivssũmissutigâ uivssũminarpoq ûj, ûj, huj, huj ujagpoq ujákarpoq ujákarpâ ujákârpoq tuaviúkârpoq ujajarpâ, ujajârpâ ujajaivoq and ujajarpoq ujajaissoq ujajârssugpoq ujajârssûtigâ ujalo, ujaloq ilerssaq ujaluit ujalûteqángilaq ujaloqángilaq ujalerivoq, ujatdlerivoq ujalerineq, ujatdlerineq ujalugssaq ujalugssaqartíngilara ujalugssiaq ujaluvâ nuivâ ujameriak ujamerissat ujameriagssuit ujameriagpoq imerput ûmassúnguanik ujameriagpoq ujameriagput ujamik ujámit ujamerpâ, ujamilerpâ ujámerpoq, ujamilerpoq ujamigpâ ujamigsârpoq ujamiliúpâ ujangípoq (ujagpoq) ujarak ujarqat nunavta ujarai ulimaut ujarak aulisautip ujarâ ujaragssaq ujaraerserpoq ujaragtagssaq ujaragtarpoq ujaragtarfik ujaragtautigssaq ujaraussiaq pûgútat ujaraussiat ujarqeraoq, ujarqerivoq ujarqiarpoq

ujaqqiuserpaa ujaqqiut ujarpaa ujarlerpoq htr. ujarlersigaara ujariagaa kiffara ujariagaara ujariatsivoq htr. ujarianarpoq, ujarianaqaaq ujariatsivoq ujaritsinarpoq, ujariatsinaqaaq ujarliuppaa ujarliussivoq htr. ujaappaa cf. ujaappaa ujaasivoq or ujaasivoq ujatsiutit (ujappoq) pl. ujatsiuserpoq uujavoq (uuvoq) suaasat uujasut uujornuvoq ujoruk qangiaq cf. ujukkuaq (S.G.) ujukkuartorpoq (S.G.) tupitsiniarpoq cf. ujukkuartuut (S.G.) ujumik ujumippoq ujunnguartorpoq, uujungujortorpoq ujuvippoq silaga ujuvittorsuuvoq ujunngujoorpoq (N.G.) ujunngujoorpaa ungujunngujoorpoq, nallorsaavoq cf. ujunngujoorfigai ujunngujoorut ujunngujoorutissat pl. ujunngujoorutigaa uukasappoq ukaleq ukaleriaq ukalerpoq ukaliaq ukaliatsiaq ukalinnguaq ukaliusaq cf. ukaliusaq ukalinnguaq cf. ukaliusat ukamarpoq, ukumarpoq issiavik ukamartulik ukkappaa ukkassivoq htr. uukkarpoq uukkarnerit pl. sermersuaq uukkarpaluppoq

ujarqiuserpâ ujarqiut ujarpâ ujardlerpoq ujardlersigâra ujariagâ kivfara ujariagâra ujariatsivoq ujarianarpoq, ujarianaqaoq ujariatsivoq ujariatsinarpoq, ujariatsinaqaoq ujardliúpâ ujardliússivoq ujáupâ ujáupâ ujáussivoq or ujaussivoq ujatsiutit (ujagpoq) ujatsiuserpoq ûjavoq (ûvoq) suaussat ûjassut ûjornuvoq ujoruk qangiaq ujúkuaq ujúkuartorpoq tupititsiniarpoq ujúkuartût ujumik ujumigpoq ujúnguartorpoq (N.G.), ûjungujortorpoq (S.G.) ujuvigpoq silaga ujuvigtorssûvoq ujúngujôrpoq ujúngujôrpâ ungujúngujôrpoq, natdlorssaivoq ujúngujôrfigai ujúngujôrut ujúngujôrutigssat ujúngujôrutigâ ûkagsagpoq ukaleq ukaleriaq ukalerpoq ukaliaq ukaliatsiaq ukalínguaq ukaliussaq ukaliussaq ukalínguaq ukaliussat ukamarpoq, ukumarpoq igsiavik ukamartulik úkápâ úkássivoq ũkarpoq ũkarnerit sermerssuaq ũkarpalugpoq

uukkaappaa qaanngup uukkaappaanga uukkaapoq uukkaasorpoq uukaavoq ukeruuppoq (ukivoq) qerlertoruuppoq ukiaq (ukioq) ukiakkut ukiaru ukiaavoq ukiarpoq ukiarserpoq ukkiarneq ukioq ukiukkut ukiut sisamat tamaaniippunga manna ukiuutillugu ukiuuvoq ukiorippoq ukiorpoq ukiortaq ukiortaaq ukiortaami pilluarit ukiortaarsiorpoq ukiuuppaa ukippaa ukitsivoq ukivoq ukkippaa ukkissivoq ukisaat ukisaatit ukiivoq (ukioq) Nuummi ukiiniarpugut ukiigatta ukiivik ukiivia uku, ukua, ukorsii, v. una ukuaq ukuaa ukussi ukuaqatigiit ukuaqataa ningaak, angajornoq, nukaarnoq ukuaasaq ukussiuppoq ningaasiuppoq ukumarpoq, v. ukamarpoq ukungavoq, ukuppaa, v. ukuvoq ukulluippoq ukullersaarpoq ukutseq ukutsera ajorpoq ukutsianut ilivara ukutseriippoq ukutserissaat

cf.

htr.

htr. pl.

cf.

cf.

ũkáupâ qáungup ũkáupânga ũkáupoq ũkáussorpoq ûkâvoq ukerũpoq (ukivoq) qerdlertorũpoq ukiaq (ukioq) ukiákut ukiaro ukiauvoq ukiarpoq ukiarserpoq úkiarneq ukioq ukiúkut ukiut sisamat tamânĩpunga mána ukiûtitdlugo ukiûvoq ukiorigpoq ukiorpoq ukiortaq ukiortâq ukiortâme pivdluarit ukiortârsiorpoq ukiũpâ ukípâ ukitsivoq ukivoq úkípâ úkissivoq ukisaut ukisautit ukîvoq (ukioq) Nûngme ukîniarpugut ukîgavta ukîvik ukîvia uko, ukua, ukorsê, v. una ukuaq ukuâ ukússe ukuaqatigît ukuaqatâ ningauk, angajornoq, nukaornoq ukuaussaq ukússiúpoq ningaussiúpoq ukumarpoq, v. ukamarpoq ukungavoq, ukúpâ, v. ukuvoq ukutdluípoq ukutdluersârpoq ukutseq ukutsera ajorpoq ukutsianut ilivara ukutsernĩpoq ukutserigsaut

ukutserluppoq, ukutsilerivoq, ukutsileraaq ukuvoq ukungavoq ukuppaa, ukutippaa savik ukutippaa niaqqi ukuppaa makitassusia ukutippaa ukusarpoq savik ukusartoq ukusartut ukusarfigaa ukusarfigitippoq ukkut ulamerpoq ulammarippoq ulammusaq, ulannerusaq ulapippoq ulapinnermit suli aninngilanga ulapigaa ulapisarpaa ulapisarpoq ulapisaat ulapisaatigaa ulapissut, ulapput maanna ulapissutaruppunga ulapissutigaa makku ulapissutiginermit suli nerinngilanga ulappupput pl. ularuppai, v. uleruppai ulassupai (uleruppai) uli ulimut aallarpoq ulimukarpoq cf. uleqqaneq ulersuaq uleerpaa, v. ulik uleruppai, ularuppai pequtikka ulerutilerpakka ulerullugit taanna tigoqigakku ulerussivoq htr. ulerussisippaa ulerunnarput uulia uuliaqut uligiileq, uligiilik uulippoq uulissutigaa uullutigaa cf. uulikulaarpoq, uulikullappoq ulik (uli) uliiit ulissaq uleerpaa uligaa ilullikorsuaq uligaara ulippaa kiinni ulippaa

ukutserdlugpoq, ukutsilerivoq, ukutsileraoq ukuvoq ukungavoq ukúpâ, ukutípâ savik ukutípâ niarqe ukúpâ makitássusia ukutípâ ukussarpoq savik ukussartoq ukussartut ukussarfigâ ukussarfigitípoq úkut ulamerpoq ulámarigpoq ulámussaq, ulavnerussaq ulapípoq ulapínermit sule aníngilanga ulapigâ ulapisarpâ ulapisarpoq ulapisaut ulapisautigâ ulapíssut, uláput mãna ulapíssutaerúpunga ulapíssutigâ máko ulapíssutiginermit sule neríngilanga ulápúput ularúpai, v. ulerúpai ulavssúpai (N.G.) (ulerúpai) ule ulimut autdlarpoq ulimukarpoq ulerqaneq ulerssuaq ulêrpâ, v. ulik ulerúpai, ularúpai pequtíka ulerutilerpáka ulerutdlugit táuna tigoqigavko ulerússivoq ulerússisípâ ulerúnarput ûlia ûliaqut uligîleq, uligîlik ûligpoq ûlissutigâ ûgdlutiga ûlikulârpoq, ûlikutdlagpoq ulik (ule) ulît uligssaq ulêrpâ uIigâ ilugdlikorssuaq uligâra uligpâ kĩne uligpâ

ulissivoq htr. ulippoq uliguaq ulikattarpoq, ulikkiartorpoq, v. ulippaa uulikulaarpoq, uulikullappoq, v. uulippoq ulimavoq ulimaneq ulimmaku ulimaat ulimaatissaq ulimmavik ulimoorpoq (uli) ulimukarpoq ulimut aallarpoq cf. ulinnersuaq ulinngavoq uulineq (uuvoq) uulinerpaa,uulinilerpaa uulinerpoq uulinertippaa ulippaa (uli, ulik) ulitsivoq htr. ulippoq ulitippaa ulikattarpoq ulikkiartorpoq uliut uliunnappoq uliunnappaa uliusaaq (uli, ulik) saaginnaq cf. ulikkaarpoq (uli) ulikkaarpaa ulikkaarut ulikkaarutissaq ulikkarutigaa ulu ulussaq uloriarpoq uloriagaa kissaviarsuk tiguneq uloriagaara kikissat nuui nuisasut uloriagaakka ulorianarpoq millooqinak ulorianaqaaq uloriasaarpaa uloriasuppoq uloqqavaa, v. uluttarpaa uluak (ulu) uluai uluat or ulussat ulornaq, ulunnaq qalugissap ulornaa or ulunnaa tuukkap ulunnaa kitsap ulunnaa or ulunnaasaa uluaqqortuvoq uluppaa ulutippaa

uligsivoq uligpoq uliguaq ulikátarpoq, ulíkiartorpoq, v. ulípâ ûlikulârpoq, ûlikutdlagpoq, v. ûligpoq ulimavoq ulimaneq ulímako ulimaut ulimautigssaq ulímavik ulimôrpoq (ule) ulimukarpoq ulimut autdlarpoq ulínerssuaq ulíngavoq ûlineq (ûvoq) ûlinerpâ, ûlinilerpâ ûlinerpoq ûlinertípâ ulípâ (ule, ulik) ulitsivoq ulípoq ulitípâ ulikátarpoq ulíkiartorpoq uliut uliúnagpoq uliúnagpâ uliussâq (ule, ulik) sâgínaq ulivkârpoq (ule) ulivkârpâ ulivkârut ulivkârutigssaq ulivkârutigâ ulo ulugssaq uloriarpoq uloriagâ kigssaviarssuk tiguneq uloriagâra kikíssat nûe nuisassut uloriagãka ulorianarpoq mitdlôqinak ulorianaqaoq uloriasârpâ uloriasugpoq ulorqavâ, v. ulútarpâ uluak (ulo) uluai uluat or ulússat ulornaq, ulungnaq qalugíssap ulornâ or ulungnâ tũkap ulungnâ kitsap ulungnâ or ulungnaussâ uluarqortuvoq ulugpâ ulugtípâ

naggussamik ulutitsivoq uluttuuppaa ulungavoq ulumaat ulimaat cf. ulunnaq, v. ulu uluppaa, uluguppaa (uli) uluttarpaa,uloqqavaa ikkarluk uluttagaq ulussaaq (uluppaa) uuma, uumaak, v. una uummaq, uumak orpik uummaq qisuk uumaq naasut uumaat uumaavoq orpinnik uummaanersiorpugut uumarivoq uumarisaarpoq uumariippoq uummarpoq toqusorigatsigu uummarpoq uummarippoq uumaqqippoq uummaqqisippaa, uummaqqissarpaa uumarluppoq uumarnarpoq uummarsarpaa uumarsaavoq htr. uumartuvoq uumanertuvoq cf. uummasivaa uumasoorpaa cf. uummat uummataa uummammiugaa uummammiussarsivoq uummammiuliuppaa uummannaq uummataasaq uumavoq suli uumavoq imma uumalaarpoq inuuvoq cf. uumanertuvoq uummartuvoq cf. uumasoq uumasut uumasoorpaa uummasivaa cf. uumasorsiorpoq uumasorujuk uumassut uumasuut umerluk (umik) umerluusat pl. umerpaa

navgússamik ulugtitsivoq ulugtũpâ ulungavoq ulumaut ulimaut ulungnaq, v. ulo ulúpâ, ulugúpâ (ule) ulútarpâ, ulorqavâ íkardluk ulútagaq uluvssâq (ulugpâ) ûma, ûmâk, v. una ũmaq, ũmak orpik ũmaq qissuk ũmaq naussut ũmait ũmauvoq orpingnik ũmaunersiorpugut ûmarivoq ûmarisârpoq ûmarĩpoq ũmarpoq toqusorigavtigo ũmarpoq ũmarigpoq ũmarqigpoq ũmarqigsípâ, ũmarqigsarpâ ũmardlugpoq ũmarnarpoq ũmarsarpâ ũmarsaivoq ũmartuvoq ûmanertuvoq ũmassivâ ûmassôrpâ ũmat ũmatâ ũmámiugâ ũmámiugssarsivoq ũmámiuliúpâ ũmánaq ũmataussaq ûmavoq sule ûmavoq ingma ûmalârpoq inûvoq ûmanertuvoq ũmartuvoq ûmassoq ûmassut ûmassôrpâ ũmassivâ ûmassorsiorpoq ûmassorujuk ûmássut ûmassût umerdluk (umik) umerdlûssat umerpâ

umerpoq htr. umerpoq umeralaarpaa, umerorpaa, umerualaarpaa, umerumisaarpaa umerorpâ, umerualârpâ, umerumissârpâ umeralârpâ, ata, umeralaassagit ata, umeralãsagit umiaq umiaq umiat pl. umiat kikkut-uku kíkut-uko umeerivoq umêrivoq umeeriartorlit umêriartordlit umiaarpoq umiaerpoq umeerpoq umêrpoq umeerserpoq umêrserpoq umiaajarpoq umiaiarpoq umiariaq umiariaq umiiaqqassippoq umîarqavsípoq umiarluppoq umiardlugpoq umiiarpoq umîarpoq umiiarneq, umiiarniku umîarneq, umîarniko umiaarpoq,umiaartorpoq umiârpoq, umiârtorpoq umiarsuaq umiarssuaq umiarsuit pl. umiarssuit umiarsuaaraq umiarssuâraq umiarsuarpoq umiarssuarpoq umiarsuaartorpoq umiarssuârtorpoq umiartorpoq umiartorpoq umiatsiaq umiatsiaq umiatsiaat pl. umiatsiait upanniut, usingiaat, kalikattaq, assartuut cf. upangniut, usingiaut, kalikátaq, agssartût umiatsiarsuaq umiatsiarssuaq umiatsiarsuit pl. umiatsiarssuit umiatsiarpoq umiatsiarpoq umiatsiaartorpoq umiatsiârtorpoq iimigaa îmigâ pinngikinni uumigaanga píngíkivne ûmigânga qinngaraa cf. qíngarâ umigissarpoq (umik) umigigsarpoq (umik) umippaa (umik) umigpâ (umik) umippoq (N.G.) umigpoq umiffik umigfik uumissorpaa (uumigaa) ûmigssorpâ (ûmigâ) uumissuivoq htr. ûmigssuivoq qinngarsorpaa cf. qíngarssorpâ umik umik umma, unnga or pl. Umii ungma, uvnga or pI. umê umittooq umigtôq umittoormiu umigtôrmio umittoormiut nunaat umigtôrmiut nunât uumilavoq (uumigaa) ûmilavoq (ûmigâ) uumilanarpoq ûmilanarpoq uuminarpoq ûminarpoq uuminaqaaq toqqunnginnakkit ûminaqaoq torqúngínavkit qimmikasik uuminavippoq qingmikasik ûminavigpoq uuminakasik-una ûminakasik-una uuminarpoq ûminarpoq uminaaqqivoq, uminaaqqititsivoq uminârqivoq, uminârqititsivoq (N.G.) uminngatsivoq (umik) umíngatsivoq (umik) umimmak (umik) umingmak (umik) umimmappoq, umimmannippoq umingmagpoq, umingmangnigpoq

umimmattaa umimmiarpoq umiiorpoq (umiaq) umitaq (umik) uumillerpoq (uumigaa) uumitsappoq ummiuppaa (S.G.) umiuvoq (umiaq) umiupput umiivoq umiivik una, uuma uku, ukua uuma nasaa uuma tiguaa uumannga uumunnga umaa, aamaak ukorsii tusartikka ukorsii taanna cf. unaavoq taannavoq cf. unallerpaa (unavoq) nallertut uunnappoq (uuvoq) uunnappaa uunnaavoq htr. kissappoq cf. uunnassarpoq uunnassaat, uunnassaatissaq uunnaavik pl. unnaat (utivoq) unaaq ernannak cf. unarrat unaaliorpoq, unarriorpoq unaariarpoq unarrerfik unaqut (unavoq) unaqutaa unaqutigiipput unaqutigiit unnaalik (unnaat, utivoq) unammivaa unammigaluaranni naalakkumanngilaanga unammigisa kangerlunni qaannakku unammisinnaagaluarpakkit unamminarpoq unannippoq unaariarpoq, unarrerfik, v. unaaq uunarpoq (uuvoq) unaarsippoq (unaaq) unaarsippaa unarsivik unasungiaq (unavoq) unatarpaa

umingmagtâ umingmiarpoq umîorpoq (umiaq) umitaq (umik) ûmitdlerpoq (ûmigâ) ûmitsagpoq úmiúpâ umiuvoq (umiaq) umiúput umîvoq umîvik una, ûma uko, ukua ûma nasâ ûma tiguvâ ûmánga ûmúnga ûmâ, âmâk ukorsê tusartíka ukorsê táuna unauvoq táunauvoq unagdlerpâ (unavoq) nagdlertut ũnagpoq (ûvoq) ũnagpâ ũnaivoq kíssagpoq ũnagsarpoq ũnagsaut, ũnagsautigssaq ũnaivik únait (utivoq) unâq ernangnak unarrat unâliorpoq, unarriorpoq unâriarpoq unarrerfik unaqut (unavoq) unaqutâ unaqutigîgput unaqutigît únâlik (únait, utivoq) unangmivâ unangmigaluaravne nâIagkumángilânga unangmigisa kangerdlungne qáinákut unangmisínaugaluarpavkit unangminarpoq unangnípoq unâriarpoq, unarrerfik, v. unâq ûnarpoq (ûvoq) unârsípoq (unâq) unârsípâ unarsivik unasungiaq (unavoq) unatarpâ

anguvigarpaa cf. anguvigarpâ unatarneq unatarneq unataat unataut unavoq unavoq unapput unáput unavaa unavâ unasarpaa unasarpâ uneq uneq orna orna ornakkerpoq ornákerpoq unneq (utivoq) úneq (utivoq) unnerit únerit uuneq (uvoq) ûneq (uvoq) unneraarsuk (utivoq) únerârssuk (utivoq) unneraarsuppaluk únerârssugpaluk uneriffik (unippoq) unerivfik (unigpoq) unneqqarippoq, unneqqippoq únerqarigpoq (N.G.), únerqigpoq (S.G.) tatigisassaavoq cf. tatigissagssauvoq unneqqarluppoq,unneqaserluppoq, unneqqiserluppoq únerqardlugpoq, únerqaserdlugpoq (N.G.), unerlersoq (uneq) unerdlersoq (uneq) unnerluppoq (unerpoq) únerdlugpoq (unerpoq) unnerluffigaa únerdlugfigâ unnerluuppaa únerdlũpâ unnerluussivoq htr. únerdlũssivoq unnerluussisoq únerdlũssissoq unnerluussisaa únerdlũssissâ unnerluut únerdlût unnerluutaa únerdlûtâ unnerluutigaa únerdlûtigâ unermippaa (uneq) unermigpâ (uneq), unermippoq htr. unermigpoq unermiugaa unermiugâ unnerpoq únerpoq unnerpaa únerpâ aggerumalluni unnerpoq aggerumavdlune únerpoq toqusoq unnerpaa toqussoq únerpât oqaatigai aallanngitsut unnerlugit oqautigai autdlángitsut únerdlugit unniivoq htr. únîvoq unerraq (uniarpoq) unerraq (uniarpoq) unnersiorfigaa (unnerpoq) únersiorfigâ (únerpoq) unnersiutigaa únersiutigâ unnersiutigineqarnera únersiutigineqarnera nersorpaa cf. nersorpâ unnersorpaa únersorpâ unnersorpoq únersorpoq unnersuivoq htr. únersuivoq tamakkuninnga inunnut unnersuisoq tamákunínga inungnut únersuissoq unnersorfigaa únersorfigâ unnersuuppaa únersũpâ unnersuussivoq htr. únersũssivoq unnersuut únersût unnersuutaa únersûtâ unnersuutigaa únersûtigâ uniarpoq uniarpoq uniarpaa uniarpâ uniaavoq htr. uniaivoq uniaaq uniâq

uniaaluk uniakalaaq uniakalaava uniakalaarpoq uniakalaarpaa uniakattarpaa, uniaqattaarpaa uniartigaa uniaat uniut unikkerpaa unippoq tamaani unikkallaasut ilai aallaramik unippoq nalunaaqutaq unippoq aatsaat eqqarsaatikka unilerput seqernup uniffia unitsippaa unissarpaa uninngavoq uninngaavarpoq uninngavik, uninngaffik uninngavigaa uniorpaa uniorpoq isumaga uniorpoq unioqquppoq unioqqutippaa uniortippaa unisungarpaa uniutuvoq uniut (uniarpaa) uniaat uniuserpaa univippoq (unippoq) univiffissaqarpoq univiffissaaruppoq unikkaaq (unnerpoq) oqaluttuaq unikaaraa unikkaarpoq oqaluttuarpoq unikkaappaa oqaluttuuppaa ungaaq (ungavoq) ungaartorpoq ungaleq (ungat) qeqertarsuup ungalia satsissut ungalii ungalisaq ungalitsat ungalitserpaa ungaloq (ungat) ungaloqut ungaloorpaa ungalugaq ungalulerpaa ungaluaa mappersikkat ungalulerpai

cf.

cf.

cf.

cf. cf.

cf.

uniailuk uniakalâq uniakalâva uniakalârpoq uniakalârpâ uniakátarpâ, uniaqátârpâ uniartigâ uniaut uniut unigkerpâ unigpoq tamâne unigkatdlásaugut ilai autdlaramik unigpoq nalunaerqutaq unigpoq aitsât erqarsautíka unilerput seqernup unigfia unigtípâ unigsarpâ uníngavoq uníngauarpoq uníngavik, uníngavfik uníngavigâ uniorpâ uniorpoq isumaga uniorpoq uniorqúpoq uniorqutípâ uniortipâ uniussungarpâ uniutuvoq uniut (uniarpâ) uniaut uniuserpâ univigpoq (unigpoq) univigfigssaqarpoq univigfigssaerúpoq univkâq (únerpoq) oqalugtuaq univkârâ univkârpoq oqalugtuarpoq univkáupa oqalugtũpâ ungâq (ungavoq) ungârtorpoq ungaleq (ungat) qeqertarssûp ungalia satsigsut ungalê ungalisaq ungalitsat ungalitserpâ ungaloq (ungat) ungaloqut ungalôrpâ ungalugaq ungalulerpâ ungaluvâ magpersigkat ungalulerpai

ungaluut ungaluutit pl. ungaluaa ungalusivoq htr. ungaqquppaa (ungat) ungaqqutsivoq htr. ungasippoq (ungat) alimasippoq cf. ungasippaa ornigarput suli ungasipparput ungasiarpoq ungasigaa ungasillivoq ungasilliartorpoq ungasiinnarmi ungat ungataa ungammut ingigit kuup ungataa ungateqarpoq ungalleq ungalliuvoq uungatsiarpoq uungatsiarlunga suliarinngitsoorpara uungatsiarluni puiorpaa ungavaq (ungat) ungavariarpoq ungavoq ungagaa ungaginngilara ungatooq unganarpoq unganaqaasi ungasorsuaq ungerpaa (ungat) ungerpoq ungerfik ungerlatserpaa ungerlattorpaa ungerlattuiarpaa ungerlaat ungerut ungertissiaq (N.G.) ungerussaarpaa, ungerussaajarpaa unngersaq unngiaq unngiarpaa ungialissivoq ungilissivigaa ungilak ungilappoq ungilaarsaarpaa ungilaarsaarpoq ungilannarpoq ungiuppai (ungat) ummiarpaa, unngiarpaa (umik) umiarpoq

ungalût, ungalûtit ungaIuvâ ungalussivoq ungarqúpâ (ungat) ungarqutsivoq ungasigpoq (ungat) alimasigpoq ungasigpâ ornigarput sule ungasigparput ungasiarpoq ungasigâ ungasigdlivoq ungasigdliartorpoq ungasĩnarme ungat ungatâ ungámut ingigit kûp ungatâ ungateqarpoq ungatdleq ungatdliuvoq ûngatsiarpoq ûngatsiardlunga suliaríngitsôrpara ûngatsiardlune puiorpâ ungavaq (ungat) ungavariarpoq ungavoq ungagâ ungagíngilara ungatôq unganarpoq unganaqause ungassorssuaq ungerpâ (ungat) ungerpoq ungerfik ungerdlagterpâ ungerdlagtorpâ ungerdlagtuiarpâ ungerdlaut ungerut ungerutigssiaq ungerússaerpâ, ungerússaiarpâ úngersaq úngiaq úngiarpâ ungialigsivoq ungialigsivigâ ungilak ungilagpoq ungilaersârpâ ungilaersârpoq ungilangnarpoq ungiúpai (ungat) ungmiarpâ, uvngiarpâ (umik) ungmiarpoq

salivaa cf. ummiaat, unngiaat ummiorpoq, ummivoq (umik) unngoq unngorpoq unngortaarpoq unngorpaa, unnguukkiuppaa (ungat) ungoorsivoq htr. ungooqalugit unguukkat unguugai ungujungujoorpoq ungujungujoorpaa ujunngujoorpoq, nallorsuivoq cf. ungujungujoorfigai ungujungujoorut ungujungujoorutigaa unngutit (ungat) pl. unngussaarpoq unguaa (ungat) ungusivoq htr. ungusivik untriti, untritilik sisamanik untritillit aappaa avillugu untritillit untritissaat, untritilissaat untritilissaanik untritileriarpoq unnuaq (unnuk) unnuakkut unnussat or unnuat tamaasa unnussaq unnuaarpoq unnuariaannguaq unnuaru unnuarorpoq, unnuaruppoq unnuaruleraa tassunga pivugut unnuaruuppaa unnuaruutitippaa pujorsuup unnuaruutippai unnuivoq unnuiffigaa unnuk unnuk manna unnuup-ilaa or unnuumilaa unnukkut ippassaq unnukkut unnuit tamaasa unnugu unnuppoq unnusserpaa unnussinaarpoq pl. unnukkorsiorpoq unnukkorsiut unnuuppaa aggeratta unnuutilerpaatigut unnuutippaa

salivâ ungmiaut, uvngiaut ungmiorpoq, ungmivoq (umik) úngoq úngorpoq úngortârpoq úngorpa, úngũkiúpâ (ungat) ungôrsivoq ungôqalugit ungûgkat ungûgai ungujungujôrpoq ungujungujôrpâ ujúngujôrpoq, natdlorssuivoq ungujungujôrfigai ungujungujôrut ungujungujôrutigâ úngutit (ungat) úngússaerpoq unguvâ (ungat) ungussivoq ungussivik untrite, untritilik sisamanik untritigdlit áipâ avigdlugo untritigdlit untritigssât, untritiligssât untritiligssânik untritileriarpoq únuaq (únuk) únuákut únússat or únuat tamaisa únugssaq únuaerpoq únuariãnguaq únuaro únuarorpoq, únuarúpoq únuarulerâ tássunga pivugut únuarũpâ únuarûtípâ pujorssûp únuarûtípai únuivoq únuivfigâ únuk únuk mána únûp-ilâ or únûmilâ únúkut igpagssaq únúkut únuit tamaisa únugo únugpoq únugserpâ únugsinârput únúkorsiorpoq únúkorsiut únũpâ aggeravta únûtilerpâtigut únûtípâ

anorip unnuutippaatigut unnussaarpoq upaa uuppaa (uuvoq) seqernup uuppaanga uuttaq uuppoq uutsivoq htr. upaaq upappaa, upajavaa upappoq htr. upattorpoq upattorpaa upalorpoq upaluivaa upalungaarpoq upalungaarpaa piareerpoq cf. upalungaaqqut upalungaaqqutigiinnarlugu pisirissavara upalungaarsarpaa upalungaarsarpoq piareersarpaa cf. upalungaarsaappaa upalungavoq upannippoq (upaaq) upanniut upaappaa upaassarippoq uparuarpaa (upaaq) uparuartorpaa uparuartuuppaa, uparuussorpaa uparuuppaa upernaaq aasaq cf. upernassaq upernaassaq upernaarnisaq qimmeq una upernaarnisaq upernaaru upernarpoq upernivik, upernavik upernivia upernivoq upernivoq, uperngivoq uperngugivoq uppippoq uppitippaa uppikarpoq uppikajanngilaq uppikaavoq uppikarpoq cf. uppikaatippaa uppingavoq orlungavoq cf. upippoq upippaa

anorip únûtípâtigut únúsaerpoq upâ ũpâ (ûvoq) seqernup ũpânga ũtaq ũpoq ûtsivoq upâq upagpâ, upajavâ upagpoq upagtorpoq upagtorpâ upalorpoq upaluivâ upalungaerpoq upalungaerpâ piarêrpoq upalungaerqut upalungaerqutigĩnardlugo pisiarísavara upalungaersarpâ upalungaersarpoq piarêrsarpâ upalungaersáupâ upalungavoq upangnigpoq (upâq) upangniut upáupâ upássarigpoq uparuarpâ (upâq) uparuartorpâ uparuartũpâ, uparũssorpâ uparũpâ upernâq aussaq upernagssaq upernâgssaq upernârnisaq qingmeq una upernârnisaq upernâro upernarpoq upernivik, upernavik upernivia upernivoq upernivoq, uperngivoq uperngugivoq úpípoq úpitípâ úpikarpoq úpikajángilaq úpikauvoq úpikarpoq úpikautípâ úpingavoq ordlungavoq upípoq upípâ

kappialavoq cf. upissuppaa upput upputigaa ussat ussataa ussatit usi usi nuussimavoq usittaaq, usitsaaq usi usii pl. useqarpoq usivoq cf. userpaa userarpaa immerarpoq cf. userarpoq userartuavoq userpoq usserpaa (uuppaa) usserpoq ungasissumut pisunneq ussinngisaannarpoq usserneqarpoq or ussigaavoq ussiivoq htr. ussiisoq usserarpaa ussernarpoq ussernartoq ussersarpaa ussersaat (N.G.) ussersaavigaa (N.G.) ussersorpaa ussersorpoq ussersuuppaa uuttuuppaa cf. usiaq (usi) usiaqarpallaarama naatsorsorallassavara usiarpoq usiarpaa usigaa usilersorpaa usilersuuppaa usiliuppaa, usissiuppaa usiima, v. usiinna usingavoq (userpoq) usingiarpaa (usi) usingiaat assartuut cf. ussiut, ussiiniut (uuppaa, usserpaa) ussiuppaa usiuffa (usi) usiuffa-una tuttu usiuffa palasikkut aallarsimasut usiuffa-una aserussasoq usiuffa naapissagikkit usiinna, usiima

kápialavoq upíssúpâ úput úputigâ ússat ússatâ ússatit use use nûgsimavoq usítaoq, usitsaoq use usê useqarpoq usivoq userpâ userarpâ ímerarpoq userarpoq userartuavoq userpoq ússerpâ (ûgpâ) ússerpoq ungasigsumut pisungneq ússíngisáinarpoq ússerneqarpoq or ússigauvoq ússîvoq ússîssoq ússerarpâ ússernarpoq ússernartoq ússersarpâ ússersaut ússersaivigâ ússersorpâ ússerssorpoq ússersũpâ ũgtũpâ usiaq (use) usiaqarpatdlârama nautsorssoratdlásavara usiarpoq usiarpâ usigâ usilersorpâ usilersũpâ usiliúpâ, usigssiúpâ usîma, v. usîvna usingavoq (userpoq) usingiarpâ (use) usingiaut agssartût ússiut, ússîniut (ũgpâ, ússerpâ) ússiúpâ usiuvfa (use) usiuvfa-una tugto usiuvfa palasíkut autdlarsimassut usiuvfa-una aserúsassoq usiuvfa nâpísagivkit usîvna, usîma

usiinna aallartoq usîvna autdlartoq usivoq (usi) usivoq (use) nataarnanik usisorsuuvugut natârnanik usissorssûvugut umiarsuit nunasiartortunik usisut umiarssuit nunasiartortunik usissut usoraa usorâ usoreqqutoqq usorerqutôq usornarpoq usornarpoq usornaqaatit usornaqautit usornarsuseq usornarssuseq ila usornassutsit ila usornássutsit usornaat usornaut usronaataa usornautâ usorsippoq usorssípoq usorsisippaa usorssisípâ usorsinnarpoq usorssínarpoq usorsisimavoq usorssisimavoq usorsisimassutigaa usorssisimássutigâ usorsitsaarpoq usorssitsârpoq usorsitsaarutigaa, usorsitsaatigaa usorssitsârutigâ, usorssitsautigâ usoruppoq usorugpoq usorukkuppoq usorúkúpoq usuk usuk usuttak usugtak usunngusaq usúngussaq usunngusartaa usúngussartâ usuusaq usûssaq utaqqivoq utarqivoq utaqqivaa utarqivâ naatsorsorpaa cf. nautsorssorpa utaqqimaarpoq utarqimârpoq utaqqimaarpaa utarqimârpâ utaqqippaa utarqípâ toquvissaa Guutip utaqqikkallarpaa uatsinnut takusinnaanngoqqullugu utarqíkatdlarpâ uvavtínut takusínãngorquvdlugo toquvigssâ Gûtip utaqqisigaa utarqissigâ uti ute utimut saappoq utimut sâgpoq utimut saakkutta utimut sâgkuvta nagsarumârparput nassarumaarparput uterpoq uterpoq uterpâ utertippaa utertípâ uteqattaarpoq uteqátârpoq saqisaarpoq, pisuttuarpoq, pisuloorpoq cf. saqisârpoq, pisugtuarpoq, pisulôrpoq uterarpoq uterarpoq uterfigaa uterfigâ uteriarpoq uteriarpoq uteriartorpoq uteriartorpoq uteriippoq uterĩpoq saqitseriippoq, naalasseriippoq cf. saqitserĩpoq, nâIagserĩpoq uteqqiappoq uterqiagpoq uteriarpoq cf. uteriarpoq utersarpaa utersarpâ utersarpoq uterssarpoq utersariat pl. uterssariat utersigaa utersigâ utersinarpoq utersinarpoq utersinanngilaq utersinángilaq utertarpoq utertarpoq

utertarpaa utertaavoq htr. utertakajaarpoq, utertakattajaarpoq utertariaq utikappoq utikaffiginarpoq uuterpaa (uuvoq) uutigaq uuterivoq htr. uuterisoq iffiortoq, timiusiortoq cf. uuterivik utivoq utippaa utinikuusaq, utinnikuusaq utinikuusaasaq, utinnikuusaasaq utitserpaa uuttoq (uuvoq) (N.G.) qassimasoq cf. uuttorniaq uuttorniarpoq utoqqaq pisoqaq cf. utoqqaat siulliit cf. utoqqarsuaq utoqqaavoq utoqqassaq utoqqalivoq utoqqarmut utoqqarpasippoq, utoqqasaarpoq utoqqatsivoq utoqqatsissutigaa utoqqatsivigaa utserarpaa (userpaa) utsersorpoq utsersortippaa utsersuvoq (usi) umiatsiaq utsersooq utsersuuppaa utsikippoq, usikippoq utsippaa utsitsivoq htr. qamutit utsitsisut uutsivoq (uuvoq) uutsit aqerluliut cf. uutsivik aqerluliut cf. (Up.) uutsivik (uuppaa) ooqattaavik, uuttaavik cf. utsuk utsuppaluaq, utsuppaluaq paluaq, pakkaliaq cf. uutuk uutuerpoq uutuiarpaa

utertarpâ utertaivoq utertakajârpoq, utertakátajârpoq utertariaq utikagpoq utikagfiginarpoq ûterpâ (ûvoq), ûtigaq ûterivoq ûterissoq igfiortoq, timiussiortoq ûterivik utivoq utípâ utinikûssaq, utínikûssaq utinikûssaussaq, utínikûssaussaq utitserpâ ũtoq (ûvoq) qagssimassoq ũtorniaq ũtorniarpoq utorqaq pisoqaq utorqait sujugdlît utorqarssuaq utorqauvoq utorqagssaq utorqalivoq utorqarmut utorqarpasigpoq, utorqassârpoq (S.G.) utorqatsivoq utorqatsissutigâ utorqatsivigâ utserarpâ (userpâ) utserssorpoq utserssortípâ utsersuvoq (use) umiatsiaq utsersôq utsersũpâ utsikípoq, usikípoq utsípâ utsitsivoq qamutit utsitsissut ûtsivoq (ûvoq) ûtsit aqerdluliut ûtsivik aqerdluliut. v. ûtsivik (ûgpâ) ôqátaivik, ûgtaivik utsuk utsugpaluaq, utsugpaluvaq paluaq, pákaliaq ûtuk ûtuerpoq ûtuiarpâ

ua uani uannga ugguuna uunga uaniitippaa Ilulissat uaniitikkaluarpakka Nuuk uaniiteqaara uagajuppoq (uerpoq) orrarippoq uagut, v. uanga uuaq, uugaq saarullik uuarniarpoq uuarniaq uuarsiut ualeq (uerpoq) ualikkut ualeru ualeru pulaassavunga ualivoq uaaluppoq (uerpoq) uanitsoq uanga (ua) uanni uannik uannut uannit uakkut uattut uangaavunga uangaanngilanga uagut uatsinni uatsinnik uatsinnit uatsigut uatsitut uatsi uatseerpoq uatsiaq uatsiaq umiarsuit uvalapput uatsiarnit uatsiarnilli siallerami uatsiarnit ajunnginnerulaarpoq uuaavarpoq (uuvoq) uuaavaraa uavippoq, uivippoq uavippallaarasi uaavoq (uerpoq) orraavoq uaasoq ui uia uii or uine uui (uuvoq) igap uuii

cf.

cf.

cf.

pl.

uva uvane uvánga uvgûna ûnga uvanîtípâ Ilulíssat uvanîtíkaluarpáka Nûk uvanîteqâra uvagajugpoq (uverpoq) orrarigpoq uvagut, v. uvanga ûvaq, ûgaq sârugdlik ûvarniarpoq ûvarniaq ûvarsiut uvaleq (uverpoq) uvalíkut uvalero uvalero pulãsavunga uvalivoq uvâlugpoq (uverpoq) uvanitsoq uvanga (uva) uvavne uvavnik uvavnut uvavnit uvavkut uvavtut uvangauvunga uvangáungilanga uvagut uvavtíne uvavtínik uvavtínit uvavtigut uvavtitut uvatse uvatsêrpoq uvatsiaq uvatsiaq umiarssuit avalagput uvatsiarnit uvatsiarnitdle siagdlerame uvatsiarnit ajúngínerulârpoq ûvauarpoq (ûvoq) ûvauarâ uvavípoq, uvivípoq uvavípatdlârase uvâvoq (uverpoq) orrâvoq uvâssoq uve uvia uvê or uvine ûve (ûvoq) (igap) ûvê

uuigaa uerivoq, ueraaq (uerpoq) ukivoq cf. ueqqivigaa, ueritsaffigaa uerissutigaa ueritsappoq ueritsaatigaa ueritsanneq uerpoq uersarpoq (ui) uersarpaa uersarneq uersagaq uersaavoq uersaavaa, uersaaffigaa, uersaavigaa uersaannippoq uffa, ugga (ua) uffa tigusassat uffa tigugaluariga uffa oqarfigigaluarinni naalakkumanngilaanga ugguunaqquppoq ugguunaqquppaa uffarpaa uffarpoq ermippaa, assappaa cf. uffarfik uffaat uiallappoq (uerpoq) uuigaa, v. uui uillarpoq (ui) uillarneq uillaat uillaataa uissaq (ui) uissaa uissiarserpaa uiliuppaa uiliutippaa uineqqippoq uineqqiut uineqqiutaa uinippoq uinik uinna or uinnga uineqanngilaq uinequt ilulleq, ilupaaq, iluaqutit cf. uinequtigaa uineeruppoq uingavoq (uerpoq) uingasoq illup uingarna uingassut uingassutigaa orrutigaa cf. uinnappoq (uinik) uinnarippoq

ûvigâ uverivoq, uveraoq (uverpoq) ukivoq uverqivigâ, uveritsagfigâ uveríssutigâ uveritsagpoq uveritsautigâ uveritsangneq uverpoq uverssarpoq (uve) uverssarpâ uverssarneq uverssagaq uverssaivoq uverssaivâ, uverssaivfigâ, uverssaivigâ uverssainigpoq uvfa, uvga (uva) uvfa tigussagssat uvfa tigugaluariga uvfa oqarfigigaluarivne nâIagkumángilânga uvgûnarqúpoq uvgûnarqúpâ uvfarpâ uvfarpoq ermigpâ, assagpâ uvfarfik uvfaut uviatdlagpoq (uverpoq) ûvigâ, v. ûve uvigdlarpoq (uve) uvigdlarneq uvigdlaut uvigdlautâ uvigssaq (uve) uvigssâ uvigssiarserpâ uviliúpâ uviliutípâ uvinerqigpoq uvinerqiut uvinerqiutâ uvinigpoq uvinik uvingna or uvínga uvineqángilaq uvinequt ilugdleq, ilupâq, ilupaqutit uvinequtigâ uvinêrupoq uvingavoq (uverpoq) uvingassoq igdlup uvingarna uvingássut uvingássutigâ orrutigâ uvingnagpoq (uvinik) uvingnarigpoq

uisuk (ui) uisua ukkaq ukkuaq ukkusik iga, qulissiut cf. ukkusissaq ukkusissat ukkusissiarpoq ukkusissiorpoq, ukkusisserivoq, ukkusisseraaq ullaaq (ulloq) ullaakkut ullaannguaq ullaakkorsiut ullaakkorisutit pl. ullaariarpoq ullariartukkut nalunaaqutaq marlunngortoq iterpugut ullaarorpoq ullaarorluta aallaratta ullaarsarneq ullaarsarnerpoq ullaarsiorpoq ullasaat, ullisaat (ulloq) ullisaat (C.Y.) ulloq ullormi tamatumani ullut tamaasa ulluutillugu ullut inuuvigisakka ullqaleqqaarneranit ulluuvoq ullivoq ullivigaa ulloqeqqarpoq ulloqeqqarsiorpoq ulloqeqqarsiut ulloriaq ullorissat uisorilapput ullororpoq ullororiartillugu tikippugut ullorpoq ullorsiorpoq ullorsiutit pl. ullortuvoq ullortuneq ullortusivoq ulloruttorpoq ullorpoq, qaammarpoq cf. ulluerpoq ullukippoq ullukinneq ullukillivoq ullukisaarpoq ullukillisaat, ullukillisaarut aliikkutaq cf. ullumi ullumi tamaaniippoq

uvisuk (uve) uvisua uvkaq uvkuaq uvkusik iga, qulivsiut uvkusigssaq uvkusigssat uvkusigssiarpoq uvkusigssiorpoq, uvkusigsserivoq, uvkusigsseraoq uvdlâq (uvdloq), uvdlãkut uvdlãnguaq uvdlãkorsiut uvdlãkorsiutit uvdlâriarpoq uvdlâriartúkut nalunaerqutaq mardlúngortoq iterpugut uvdlârorpoq uvdIârordluta autdlaravta uvdlârsarneq uvdlârsarnerpoq uvdlârsiorpoq uvdlasaut, uvdlisaut (uvdloq) uvdlisaut uvdloq uvdlorme tamatumane uvdlut tamaisa uvdlûtitdlugo uvdlut inûvigissáka uvdloqalerqârneranit uvdlûvoq uvdlivoq uvdlivigâ uvdloqerqarpoq uvdloqerqarsiorpoq uvdloqerqarsiut uvdloriaq uvdloríssat uisoriláput uvdlororpoq uvdlororiartitdlugo tikípugut uvdlorpoq uvdlorsiorpoq uvdlorsiutit uvdlortuvoq uvdlortuneq uvdlortusivoq uvdlorugtorpoq uvdlorpoq, qáumarpoq uvdluerpoq uvdlukípoq uvdlukíneq uvdlukitdlivoq uvdlukitdlisârpoq uvdlukitdlisaut, uvdlukitdlisârut alĩkutaq uvdlume uvdlume tamânĩpoq

ullumi aggisanngilaq ullerujussuaq ulluminngorpoq or ulluminngorporli ullumikkut ullulleerpoq pivorleerpoq cf. ullut pl. ullulerisit pl. ulluliorpoq, ullussarpoq ullutarpoq ullutaakkat pl. ullutaakkakka unnia (ua) unnia ajunngitsorsuaq unnia qeqertaq aqissilik unniagooq unnit, unniit, unni uffa cf. uuvoq uusut ussippoq pujoq ussissoq usserivoq, usseraaq usserivaa usserit usserisit pl. usserut orsuut usserut manngertoq usserummut tanittaat usserit cf. ussissarpaa ussissaat ussiippoq uttoqippoq ittoqerpoq cf. versi versiliorpoq viinni viinnequt viinnequtip paarmiorfia naatsiivik viinnequtilik viinnequtilerivoq viinnequtilerisoq viinnissaq viinnissat viinnequtip paarmiorfia cf. viinniisivik viinnisorpoq viinnisorfik

uvdlume aggísángilaq uvdlumerujugssuaq uvdlumíngorpoq or uvdlumíngorpordle uvdlumíkut uvdlutdlêrpoq pivordlêrpoq uvdlut uvdlulerisit uvdluliorpoq, uvdlugssarpoq uvdlutarpoq uvdlutâgkat uvdlutâgkáka uvnia (uva) uvnia ajúngitsorssuaq uvnia qeqertaq aqigssilik uvniagôq uvnit, uvnît (N.G.), uvne uvfa ûvoq ûssut uvsigpoq pujoq uvsigsoq uvserivoq, uvseraoq uvserivâ uvserit uvserisit uvserut orssût uvserut mángertoq uvserúmut tanítaut uvserit uvsigsarpâ uvsigsaut uvsĩpoq uvtoqigpoq ivtoqerpoq verse versiliorpoq vĩne vĩnequt vĩnequtip paormiorfia nautsîvik vĩnequtilik vĩnequtilerivoq vĩnequtilerissoq vĩnigssaq vĩnigssat vĩnequtip paormiorfia vĩnîssivik vĩnisorpoq vĩnisorfik

Tuluttut - English Why; well! Hie; here; listen little sweet! you guy! here it is! it is down there! fancy! and then he is called a hunter! and then it is only a blind person who has made it! Should one think that a blind person has made it? half half of it separate compartment divides it into several compartments They live in separate rooms; they sleep in separate compartments scrap; remnant an almost separated part articulated animal 1) one who sleeps in his clothes; 2) a stockfish is underway; approaches approaches way the way he came by brings it day of arrival is a sudden gust of wind, squall sudden gust of wind, squall violin; rubbing stone (for the use of angakoks) v cello rubs; files; plays a violin files on it; plays it (the melody); plays on it (the instrument) rubs it against something file; violin bow; rubbing stone the future angakok rubs one stone against the other antler the antlers of the reindeer hovers, soars hovers, soars above it bear; land-bear stripe; spot; figure; pattern it is provided with figures; it is striped or figured writes writes it or on it writes to him writes about it; writes with it writing; book; books; lettter the Holy Scripture gets a letter gets a letter from him letter the letter he received note paper; writing paper is variegated, motley; has vivid colours writing table; office

carries mail; brings letters diary; journal pocket book; diary; journal; register table; slate writer; clerk; secretary (slate) pencil young saddleback (Phoca groenlandica) small young saddleback enters it (in writing); registers it; writes down register; note book variegated; striped; spotted; figured writing; letter embroiders it; draws designs on it; provides it with carvings embroidery; design; carving has a beautiful writing; writes calligraphically calligraphy writing; hand writing; manner of writing chalk pen; steel pen pen knife even; into the bargain even when they beat him, he remained silent even quite to the west there is no open water long-tailed duck (Pagonetta glacialis) ray (Raia) lower jaw; jaw-bone his teeth chatter chin strap dislocates the jaw pulls its jaw out of joint miscarry; bear prematurely; is abstinent (for cultic reasons); is under cultic rules miscarriage; still-born child abstains from it (for cultic reasons) abstains from it for his sake for the sake of her deceased husband she abstains from meat cultic rule, -s; taboo bladder dart catches it with a bladder dart; fixes the bladder dart into it a seal caught with a bladder dart escapes; comes out the sun shines through the clouds escapes; gets out to it grows; becomes it greater minor third (in music) has grown a little increases it; raises it microscope; magnifying glass breathing hole; hole (in the ice) fishing hole cleaves it (the bird dart); makes it tight (the seal bladder) is made tight dives (a sea bird) under the water) strap; thong; seal-thong straps

walks on a ropé rope; cable; line; string twine oakum hemp tow; hemptow Brünnich's guillemot (Uria arra) frequently occuring name of bird cliffs; the settlement Ritenbenk young guillemot little auk (Arctica alle) razor bill (Alca torda) skins it (a smaller animal) skins it (a large animal) flensing knife is dying, on the point of dying; lies in agony of death comes through penetrates the pack ice; works out of it enters the door leads the singing commences a song; leads it (the song) preludes; plays the prelude leads the singing instead of him; answers him; makes comments on it does it several times scolds him; blames him for something strikes on it so that it can be heard; strikes on it a single time strikes on it several times he strikes on his kayak in order to be heard digs (in) it; turns it over is dug; is turned over buries it turns over (so that the uppermost becomes the nethermost) turns it over, overthrows it; rolls it over (a single time) rolls; runs round; rolls along something rolls it round; rolls it forward wheel turns it over, overthrows it; rolls it over (a single time) turns about; turns on the other side; has been turned round turns it over; ploughs it he turns the hay plough harpoon knob (peg on the kayak on which the harpoon rests to prevent it from slipping overboard) protuberance (smooth and soft); load; cargo the cargo of the boat. Cf use burden; load; weight carries; carries a load; transports goods transports it great boat lighter finger; metacarpal bone hand, hands the skin under the nail has a beautiful or good hand; is handy; has great strength of hand has a bad hand or finger; does not understand how to use his hands; is clumsy rubs it between his hands; pulverizes it

rubs his eyes kneads it (the dough) grater rolling pin rolls dough rake ring; finger ring they pull at hooks they pull at hooks upper part of arm; humerus; shoulder (of animal). (S.G.) second cousin something which resembles fingers; teeth, e.g. of af rake the teeth of the rake; the arms of a star fish; star fish the arms of a star fish forearm crab uses his hands; has always something between his hands has it in hand guitar gimlet they move out east wind; land breeze; fjord wind there is an east wind there is a strong east wind, a fresh breeze from the east a slight east wind spills blood on it; mixes it (water, soup) with blood makes soup of dried blood butterfly larva constellation appearing on the shortest day of the year reticulum (of a ruminant) spits blood blood-spitting weather side to windward from windward goes, sails, drives against the wind; has the wind against him rows, drives, against the wind; has the wind against him has the wind a little against him the wind is scant; the wind is almost against him farthest out to windward goes to windward of it you must go to windward of the little iceberg gains against the wind contradicts him; resists him; quarrels with him opponent fight; opposition they fight with each other; they contradict each other; they quarrel reproves him; has something against him I have that against you, that you never keep the things you have used is apt to blame; critical has him against him; is reproves by him reproves someone for it is blamable this piece of wood is too crooked, it is not to be used finds him or it reprovable is blameless; unimpeachable

considers him blameless quickly! Go on! with all his might rather much gently! makes an effort; works hard, with all his might. In metaphoric sense: strives pulls himself together; works with all his might they exert themselves together; they wrestle makes an effort together with him; fights with him exerts himself with it sweepings; refuse heap dust bin; slop pail refuse heap his or their refuse heap trows out refuse; empties out the dust bin place of the refuse heap throws out refuse on the refuse heap dust bin; slop pail

touches it touches something; fits in with or adjoins somethin this dress fits well borders on or adjoins something facing; bandage; insertion (preventing two objects from touching) puts a facing round it well? Eh? What? exclamation of dismay oh, how tired I am!

moisture; steam; sweat is dim; sweats the windows are dim the other (of two); husband or wife, fellow, companion I have no one to go with next year year before next in the other world the second time; secondly bachelor lonely; unmarried one of two; married I have a companion is his companion, wife; goes with him come with me for a little while couple; comrades; husband and wife sweetheart; betrothed my little sweetheart is engaged to him or her they are engaged engaged couple; sweethearts proposes to her

marries tries to get him as a companion tries to get a companion for him adds one to it there must be one more is two years old adds it as the other one; lets him or it be the second has someone with him; has someone with him on the sledge is raw; is unboiled; is not sufficiently boiled does not like raw food; cannot stand raw or parboiled food does not like it, because it is not sufficiently boiled what? Please! please, come in! please, let me have it gapes; gasps; opens the mouth the earth cracked gapes; stands open; yawns with sleep only now; just now well I never! Now it is beginning in earnest take care, once more that was a dog worth having I have just heard it (for the first time) at this very moment fetches it; goes after it fetches it on the same occasion brings it brings him something brings it in several turns infects him; he carries infection; it is infectious an infectious, epidemic disease temptation sacrifice (to spirits in clefts and the like) maternal aunt; aunt she is his maternal aunt coursin of his mother no (Frederikshaab) pushes it away; stays it (by putting a prop under it); inserts crosstrees into it (the kayak) or seats into it (the boat) hits the mark in ring-and-pin ring-and-pin game plays ring-and-pin are together and sing drum songs for entertainment (Glahn) strikes against something (-mut) strikes against it pushed himself forward; supports himself on his hands supports himself against it gets up by pushing the oar against the bottom of the kayak pokes at something; uses a fork stikcks into it fork in the various senses of the word

can be moved is immovable pushes it from him (several times); can put it away from him stands upright and rows forward by pushing the oar away from him pushes him away; rejects him is rejected; stands upright and rows the boat by pushing the oar away from him pole, -s (for pushing away from one) is stiff; frozen stiff; dried stiff (clothes, furs and the like); becomes stiff, freezes stiff prop; support; prop of umiak props it up they put props, stays under the umiak is propped up props it cross-tree the cross-trees of the kayak puts a cross-tree into it (the kayak) puts cross-trees into it keept it (the boat) from the shore; makes it broader he presses out the sides of the umiak; keeps the umiak clear of the shore (so as to prevent it from grounding) push off a little! is pushed back; is frightened off puts him away from him; frightens him (so that he dare not come back) feels deterred by him; does not come to him a second time; does not wear it any longer (a piece of apparel) wooden platter; wooden platter made by means of a knife or a lathe; earthen platter supports the hand against something supports the hand against it strikes against; strikes against it strikes against it (with the end); is too long stikc, walkingstick; staff; crutch walks with a stick, with a crutch falls into the water (by pushing the boat out, while jumping ashore) falls down; collapses a person goes bankrupt, loses everything the sledge runners go zigzag his sledge collapses list along the upper edge of the sledge runners spit (an angakok word, Fabricius) is slimy, is slippery Fancy! How strange! wonders; is surprised wonders, is surprised at it is strange catechist; teacher their catechist pupil at a school for teachers

teaches him follows the instruction; follows the example follows his instruction or his example teaches him teaches teacher his teacher teacher pupil teaching pilot teaches him badly; teaches him evil false teacher false teaching sends him out as a missionary missionary missionary society teaching; doctrine text-book gives him instruction tells him the way is no good; is bad; wicked; is mot in the habit of -; cannot he never gets angry it is always or generally well is powerless against him or it I cannot close the door the worst becomes worse and worse obstacle is an obstacle, hurts there is nothing to prevent it is prevented by it puts obstacles in his way; prevents him; does not like it I do not like it is impossible; is difficult; one cannot -. it is impossible to sleep would that I had! if only I had a leister! it is easy to do it is easily done; there are no obstacles in the way meets difficulties; must do or forbear doing something (owing to circumstances) forces him lacks; suffers want; is conquered they lack fuel they lack a school the needy should be helped conquers him; wins from him is never in want; well-to-do is starvation time there is prosperity it delivers from need; it brings wealth want; lack there are many things which I lack

lacks it, needs it I have enough of them He gave them all they needed gets ill cannot manage to do it; must give it up; must go away emptyhanded gives it up makes him give it up conquers him; makes him give it up is stubborn; cannot be persuaded or brought to reason; does something which no one else can do wickedness thinks that he will not like it sin his sins sinner, sinful is free from sin takes away his sin has been freed from sin is freed from sin by it is without sin wicked, bad she has sewn it badly he treats him badly; he has sexual intercourse with her does harm; acts wickedly; sins does him harm; sins against him sin; misdeed; offence leads a sinful life copulates with her is in order; has recovered is offended, angry offence is easily offended offends him is offensive is offended by it superior is almighty the Almighty omnipotence wins; is conqueror conqueror vanquishes him is not quite well is shy; is unsatisfied with himself; excuses himself from it is unsatisfied with it, considers him or it not good enough considers him unworthy of it; considers himself unworthy or incapable of it begins to be bad; is feeble, lacking strenght (as with old age) we cannot get any farther is feeble, frail weakness; illness; that which is the matter that which is the matter with him or it comes to grief; is hurt does him harm; finds him worse makes him hurt himself; seduces him seducer; Satan is not very ill; will do is good; is well

can manage to do it he is able to read it fit efficient, good she has sewn them well he treated him well the best likes it; considers it good thinks he is better is not good; is far from good is kind, obliging treats him kindly becomes good; gets better; recovers goodness; ability does good; treats well does good towards him good deed good thing considers it or him good; declares it or him to be good cannot buy it; cannot get him something (-mik) he could not get me a knife he could not get payment for the knife can but it; can get him (what he wishes) is too slack to do his work is rather bad; is not worth much; excuses himself; is sad, depressed; is sorry for what he has done misses it; does not get it escapes cannot get back its former shape; cannot be put straight; is stiff bends it into another shape is elastic; spring; steel spring boil is full of boils a kind of boil; bivalve

extends it is extended extends it (more and more); muddles it kicks it (the football) towards the goal lateral point (on bird dart) loses, breaks off the lateral point (of bird dart) I broke off the lateral point breaks the lateral point off it; loses the lateral point puts a lateral point on it (the bird dart) hole for lateral point (on a bird dart) the holes for them (the lateral points) lashing (round the lateral points on the bird dart) hits it with the lateral point the lateral pionts do not project very much (on the bird dart) the bird dart has lateral points projecting sleeve sleeves his sleeve his sleeves

smock sleeve waistcoat half-sleeve half-sleeves my half-sleeves mitten, glove my mittens the black points on the wings of a kittiwake has wet sleeves; is cold (in the latter sense undoubtedly a secondary form of aarlorpoq, q.v.) puts his arm into the sleeve pulls on his sleeve cuff, edging (of a sleeve) fur for edging of a sleeve cuff (of shirt) sews on a sleeve sews a sleeve sews a sleeve for him to-morrow the day after; the following day the day after; the following day to-morrow the following day, to-morrow the day after to-morrow two days afterwards left over from yesterday, for the next day (chiefly about victuals) something which is to be used to-morrow has something left over from yesterday has it left over from yesterday; has kept it from yesterday postpones it until to-morrow, the following day it takes him another day if I live to see the day to-morrow belly, stomach, abdomen belly meat stomach his stomach stomachs the seal belly he uses prepares a belly he fills a seal belly with blood is crammed with food becomes giddy; feels sick gets sick with rushing downhill pipe bowl the bowl (of the pipe) his pipe bowl elder sister or brother pets it; caresses it; sings to it (the child) pets it; caresses it; "petting" song; lullaby; pet name makes a petting song makes a petting song for it (the child) ptarmigan (Lagopus mutus) young ptarmigan hunter of ptarmigan partridge (Perdix)

is soft, tender soft wood tender meat becomes soft, tender soaks it; makes it soft, tender softening his heart: Metaphorically soaks it in the urine tub (a skin) is dissolved; becomes soft (crust over wound or sore) gets the better of it the disease broke the strong man we managed to get the better of the humpback whale finds it easy to fix into a whale lead; tin; bullet tin solders it; tins it solders soldering the solder on it works in lead; casts bullets casting ladle bullet bag lead pencil; graphite graphite soldering bit soldering tin hits it (the ball) stern astern, aft astern is or lies astern, aft furthest aft the mast furthest aft steers; is at the helm mate; helmsman second mate steers it ( the vessel) steering oar; rudder sculls (over the stern) sculls it over the stern falls on his knees bends his knees; squats; curtsies bends his knees bends his knees before him squats squats sits on his tail resting reindeer there! Take that! there! Take that!

father´s brother his or her fathe´s brother is my father´s brother he is my father´s brother father´s cousin

large marine animal (seal or white whale); medium-sized likes him does not like him; cannot stand him is unpleasant, uncomfortable that which is on the other side; that which is right opposite to; payment; return; window; front platform on the other side of the fjord the country right across Gothaab right across us, on the other side of the fjord payment for the fox what does it cost? gratis place right opposite to us; on the other side of the fjord the island right across Narssak has it right opposite lie one on each side; are opposites travels, goes by boat to the other side of the fjord country on the other side; the coast of North America (on the other side of the Davis Strait), Labrador the Eskimos of Labrador edge (of a piece of ice) the edge of a piece of drift ive projecting above the water travels, sails by on the other side of the fjord answers answers him lets him answer, answers for him answers for him; answers on his behalf is quick at answering; has always an answer ready answer answers it; this is his answer is the loser in a quarrel; his mouth was closed he silences him reflects; is cleary visible; echoes shines on it is illumined (so as to throw back a reflection) the reflection from the mirror reflection its reflection is dimly visible echoes his voice echoed the mountain threw back the echo answers back; is unwilling to give in he will not give in to the disease you are irresistible it is irresistible; I cannot stand it answer each other back; dispute; quarrel; sing alternately alternate singing is elastic pays with it; buys for it; sells it; exchanges against it payment; money; price; wages cannot pay; has nothing to pay with the payment for the knife cannot pay it receives payment; earns money

has a fixed salary he earns money by it; he gets something for it wages; payment give him his wages valuable; money; medium of exchange spends money spends money for it or on it will pay with it; has kept it to pay with money; medium of exchange safe; treasury pays well is cheap; is bought cheaply at a cheap price, cheaply a cheap dress has become cheaper the price of sugar has been reduced lowers the price of it is reduced in price on account of it pays him or it; returns I helped him in return I will pay him back in kind loan; debt has debts takes it on credit; contracts debts lets him get it on credit pays for it in instalments pays taxes taxes; duty takes payment for it; requires payment for it lets himself be paid mercenaries pays (for it) in instalments pays for him or on his behalf; pays his debt advances payment here is my payment pays with it makes him pay; requires payment from him; fines him pays badly is compensation (for a deceased son or daughter) dear dearly; too high a price is dear, too dear thinks it too dear is dearer the price of tobacco has risen raises the price of it requires his payment costs nothing; is gratis gratis receives something without payment; takes on credit; contracts debts; owes has receives it (the payment); owes for it is in his debt lends him money debt

debtor revenges himself on him revenges himself is vindictive vendictive is vindictive avenges him revenges himself with it; avenges it retaliates or repays him retaliates return; retaliate retaliates with it; does, gives it in return retaliates it enemy; enemy of war; opponent; blood-avenger enemies are enemies; wage war against each other resist; speaks inimically resist him; contradicts him; scolds him adverasary; enemy antichrist they quarrel gets an enemy; contracts enmity or war takes over the blood vengeance; goes to war against someone resists him; holds his own against him offers a defence contrast; opposite they are contrasts barb barb on it has a barb on it a harpoon which only has a barb on one side has no barb an arrow head without a barb provides with a barb; puts a barb on it (the harpoon) knot knots gnarled; full of knots (board, wood many knots) wood with knots; board with knots; gnarled wood hook; jig the hooks of a jig surpasses him

is distinguished, prominent; is important, excellent most distinguished; most important; most excellent the most important town; the capital aristocrats; nobility the most prominent people becomes prominent, important furthermore; beyond all bounds; still more they rejoice still more surpasses him; outbids him; meets him on the other side (right opposite himself; cf. Sujumorpâ) excels him in woodwork he gave me more than I asked for crosses to the other side; leaps across (the ditch) strikes against

strikes against it lifts it (by pressure from below); lifts is by means of a jack screw jack screw; lever; helps him to carry they carry him (or ir) between them take hold (of it) together with me bier; hand-barrow; porters' braces jig teases him (the namesake of his near relative) calls after a deceased brother or sister pillow; head (of bed) pillows uses it as a pillow; puts it under his head something for a pillow mekes a bed makes a front or window platform lies, sits, stands (on the window platform) is seated on the window platform a strange guest (who has his place on the window platform) interval mounth of a river, thighbone of a seal rib of an umiak flap of a jacket with a hood for carrying a child front flap hind flap wood for rib. Fur for a flap; cryolite (S.G.) abdomen has pains in the abdomen the midmost the midmost of them Greenland place-name goes between them (islands, icebergs and the like) crosses between them (ice, skerries, stones) have small intervals; are close to one another; are frequent frequently; quick time; quickly I see him frequintly they row with quick strokes he speaks quickly have long intervals; are far from each other, scattered rarely; with long strokes; in slow time; slowly he rarely goes out visiting they row slowly, with long strokes they have equal intervals arranges them with equal intervals, in a row beats time time half-jacket (made of fur and used when kayaking) fork (of the body) is hurt in the fork; hurts the fork split splitflag gets the traces between the legs happens frequently; is frequent; quick

same as he comes here frequently distance between the eyes; bridge of the nose; post between the windows has the eyes close together; has narrow window posts projecting rock, between two fjords or valleys. (Greenland place-name) builds a window post patches the woodwork in it (the kayak); scarfs a new piece into its woodwork holds the mean; is medium-sized; does not fit quite (is a little too large or. a little too small) the temperate countries is lukewarm (in a metaphoric sense) thinks that the time is too far advanced; thinks that it is too late to begin has reached the middle; is midway between; is normal waters; is the equinox; is neither well- to-do nor poor does not quite fit; is insufficient; meets with obstacles; is stopped on the way; is unlucky; can not answer back we shall not see the Skinderhval to-day spends the night spends the night with him, in that place; makes a stay with him, in it shelter; inn; hotel mixes it as a rule they mix coffee with groats mixes something into it mixes something into it preaches the Preacher (in the Old Testament) puts mixed victuals, meat, fish, quans, blubberinto it (the bag) mixes it into something has mixed the powder with sand associates with others cleans it spices are mixed mixes them together, up mixes them together, they are mixed mixes it (atausiúngitsumik, with, other things) mixes several things together spices mixture; bastard are mixed up; are scattered mixes it a little; puts a little into it Ispreads, scatters them they spread, scatter interval among them; in their midst in our midst, among us mixed with sand middle piece, that which is between them cross-stick in front strap of sledge; foot-piece between the cross-straps of sledge stanchions puts, places some-thing between them places papers between them (more than two) separates them; places himself, interposes between them (to conciliate them) separates them (more than two) from each other interlude (in chorale)

changes, interchanges stars and dots alternate is in the middle; is intermediator has him between them; has him as a mediator places someone between them places him in the middle; makes him the intermediator places himself in the middle; makes himself the intermediator intermediator is scattered; is divided greater interval obstacle; difficulty is an obstacle; causes trouble is in the way, is an obstacle is in his way; prevents him prevents him; causes him difficulties prevents him constantly it hinders him; he is prevented by it northern bank; northern fog a northern bank has formed throws it up and down; plays ball with it; catches it as it flies sews back-stitches; sews it with back-stitches back-stitches fine sewing needle agrees with him (sometimes akueraoq) are agreed; give each other their consent consents, agrees to it approves it; agrees to it; is friends with him they are friendly with each other gives way to him; lets himself be persuaded by him long, for a long time has it blown long? he has not been conscious for a long time she sews slowly Hurry up! sole; sledge shoeing shoeing on a sledge the sole of a dog's paw has a small sole the sole is too small for him they are too large in the sole for him has worn through the soles; is soleless the dogs have cut their paws shoes it (the sledge) ; puts a shoeing under the sledge shady side the southern bank of the fjord is in the shade a shady place a sun shade does not touch it; looks away from it reads it by heart they pay no attention to each other; they are enemies lesson learnt by heart is left to himself

looks after him constantly; has an eye on him constantly turns away from it again and again; tries to avoid it catches sight of it the sun comes from behind the rock the sun is rising it open before him (nothing of it is hidden) reads it by heart; knows it by heart says the lesson by heart! lesson learnt by heart stares at it; looks at it fixedly catches the eye; is visible from everywhere; is to be seen everywhere (a person); is inquisitive; is intrusive; is saucy is inquisitive keeps an eye on him; observes it; watches for it or him; is curious about it watches it (N.G.); same as alapernaerssorpâ line; thong; harpoon line his or its line seal thong loses his harpoon line he has lost the line in a white whale elder sister (of a younger brother) his elder sister stocking his or its (the boot's) stocking mourns him Oh, how sad! is a pity; is sad it is a pity that you must go it is sad that he has begun to steal is pleasant; is homelike; is comfortable; is lovely pleasant people rejoices in him or it; thinks it lovely, comfortable remembers with pleasure; rejoices in the memory of what he has seen or heard or experienced enjoys life; makes himself comfortable; is at a picnic makes him sad; causes him grief. mourns; is sad. is bored; is melancholy mourning suit regrets it, is sorry for it is violently agitated by grief; is in despair is in despair about it. considers it too great is large; is ample considers it too great; same as aligâ rock crystal diamond tears it to pieces, across has been torn tears it; tears it to pieces is torn, tattered has it torn happens to tear his clothes or his things; is responsible for his going about in tatters. happens to tear something. entertainment, pastime

is entertaining has it as a pleasant entertainment; has him for company seeks entertainment; seeks company entertains him; keeps him company. is surprised by an unexpected sight; sees a ghost. I see to my surprise a tent standing there. beautiful wall papers. wall hanging; wall paper; wall skin. inexplicable sight; ghost. papers it. he covers the walls of the house with skin or paper walks off. walks off from it. removes him; keeps him or it away; has walked off; is at a distance is far off. thinks that it is too far off; considers it too far. has removed himself somewhat. the snowstorm has passed sole; foot sole

sandal; patten; ice spur. puts something on his feet has dirty feet. is dirty, bad going. dirt on the feet. plantigrade. has raw foot soles; has worn out the soles of his boots. has cold feet. has a pain in the soles of his feet. patches soles. a shoemaker's needle; needle with which to patch soles. wipes his feet; scrapes the dirt from his feet; scrapes the ground with its feet (an animal). mat; scraping board; scraper. licks it; licks it off. licks it; licks it up. sips it.

soup spoon. teaspoon, coffee spoon the steep side of the snow drift; moist ice licks his lips has his wife with him on the sledge they are always together (lovers) man and wife go together a female seal with her young married couple who are constantly seen together, who go visiting together miscarry; be delivered under concealment of pregnancy is delivered of it prematurely; is delivered of it miscarriage, abortion; child borne under concealment of pregnancy You are itl exclamation in child-ren's games. When they separate they must turn their backs on each other. He who turns round is it

playing touch You are it! is charmed with it; finds it beautiful, glorious, amusing is splendid, glorious loveliness; beauty; glory how splendid it is! is charmed with it again; once more; further; also more; once more in the same manner; also does something once more does it over again repitition root branch; offshoot (from tree root) wicker basket child carried in fur jacket with hood takes him on his back; carries him on his back carries a child in fur jacket with hood carries it in fur jacket with hood they play mother and children bug-bear; oppossum (Di-delphis) carries him on his back fur jacket with hood for carrying child they walk in a row, one behind the other, holding each other from behind male eiderduck snow-bunt-ing (Emberiza nivalis) suck n is clumsy; is ugly (N.G.) arctic wolf (Canis lupus) hide, skin skin of human being the skin a human being possesses the covering of the umiak they have skin clothes bark; paint; colour (of something; cf. amerneq and qalipaut) bark beetle (Bostrichus) echinoderm. n is naked covers it (a skin vessel); paints it (N.G.) is covered; has had his kayak covered; is painted (N.G.) painter paint; colour of something (N.G.) has a beautiful, glorious colour paint (for some-thing. N.G.) paint brush (N.G.) pachyderm n strips it (the boat) of its skin or covering; skins it has scraped off, abraded his skin; has lost its covering has stripped the covering off his boat or kayak abrasion scarlet fever (N.G.) old boat covering is worn through (covering); has worn through the covering of his kayak a half krone (old word) skins it; strips off its skin

is skin-ned; has abraded his skin has abraded the skin of it (the finger, the hand) boat skin; fish skin used for straining coffee. collects skins to cover it (the boat) with. has prepared it for a prepared boat skin. seeks a covering for it (the boat, the trunk). stripped-off covering. its (the boat's) or his stripped-off covering. cuttle fish (Cephalopod). prepares skins; tans. preparer of skins; tanner. is, becomes terrified; shudders. is terrified at it; is afraid of is dreadful; is nasty. exclamation used by children. they open their eyes wide in order to frighten the others. jelly fish (Companulia lati-folia). American n. (loan word). are many. many. quantity; multi-plicity; variety what a lot! adds the same number. hail (for shooting); hail stone hail. the greater part. they are more numerous. they are many more than these. most of them. more than they. you will see more than these. they are rather many. gives too many; takes too many; thinks that they are many. become more (in num-ber); increase (in number). increases them. increases them. increases their number; multiplies them multiplies number; multiplies (arith.) they are many over it they are many people engaged in building the umiak they eat by turns they do, use it by turns take turns with them they are several who take turns to use the umiak he performs his various works by turns remainder is a remainder, left over leaves a little for him (in particular for children) leaves it over and several others v. ameq is narrow, thin, slender thinks it far too narrow; is too narrow for it

your kayak is too narrow for me thinks it insufficient; is not content with it three ells are not enough for an anorak is insufficient; is deficient one of them is lacking insufficient, deficient cannot make it suffice has too little; cannot make it suffice draw-back, deficiency it has deficiencies gets nothing; there is no-thing for him there is not sufficient for it or him my comrades got all, I got nothing has not enough; cannot make both ends meet cannot make both ends meet incomplete, deficient an egg which is smaller than generally radius; fibula becomes narrower becomes narrower and narrower makes it narrower is oblong narrow; thin; slender; chewing tobacco rib of umiak narrow fjord (frequently used as place-name) narrow course; Holsteins-borg Fjord shoal of seals or white whales a large shoal pulls it up; pulls it out (a boat of the water); straightens it (something crooked) they pull at hooks he strained a tendon the fisherman hauls in the line (catches something) winds up the clock; ships the anchor; kedges pulls it up; ships it; kedges it winding-up place windlass lever of watch (where it is wound) pulley watch key pulls it (the boat) half ashore hauls up; hauls towards himself hauls it up; hauls it towards himself wire drawer; chest of drawers chest of drawers; bu-reau drawer trombone bureau; chest of pulls it out a little (a drawer or something under a bed) pulls it towards himself who sews in the night attracts ghosts ravels it out is ravelled; is easily ravelled thread

line or string for hauling an ice net up through the holes stick with screw for pulling out the wad of a gun his or its (the gun's) amutsit uses a point of support supports it he supported his telescope against his shoulder uses it as a point of support; uses it as a rest (for the rifle) supports it against some-thing; places it obliquely against some-thing is delivered is saved makes him be saved; saves him; misses it (the game); lets it escape he had a narrow escape saves him act of saviour, salvation saviour the Saviour of the World has him as a saviour; is saved by him the Saviour salvation my salvation the death of Jesus was my salvation saves through it God saved me through the death of Jesus God saved me for the sake of the death of Jesus salvation (time or place where someone was saved) my (impending) hour of salvation the place where he was saved the day when he was saved prepares salvation for him misses it; loses it he escaped from them the saddleback got away from me excrement, dung star-shoot rock moss has motions; relieves him-self acts as an aperient aperient n Epsom's salt gives him something to open his bowels administers an enema aperient n privy; latrine. is in want of relieving himself. dung-fly (Musca stercoraria). dirty calf-ice; black piece of calf-ice beaked whale (Hyperoodon rostratus), a small whale the meat and blubber of which acts as an aperient poppy. grandmother, -s his grandmother. great-grandmother mother

strikes him; hits him with a whip, a stick or the like attempts to strike someone or something; strikes at some-one with his eyes blindfolded (in a game). beats it; threshes it with a flail hits the barrel (game played on Shrove-Monday). Shrove-Monday batlet; flail. mangling board. a woman's elder brother her elder brother pain, suffering his pain has pains from it or in it I have no pain. I have much pain in my legs. hurts; pains my wound hurts very badly. has pains. does it hurt you? did you hurt yourself? causes him pain. has a pain in it, from it. my arms hurt has constant pains; suffers hurts, tortures him torturing place the place where he suffers torturing place. his torturing place (where he tortures others) suffers pain from it; is tortured by it it is a torture for me shrovetide. Lent is frightened frightens him is afraid (weaker than ánilârpoq) is terrible is frightened at it; be-comes frightened, afraid of it breath the breath of the whale the termination of the windpipe spirit evil spirit does not breathe any more expires spirit, ghost the Holy Ghost evil spirit in a spiritual manner religious meeting breathes; draws breath breathes several. times; breathes hard breathes on it sighs; groans heaves a sigh, sighs his sighs sighs at it gasps for breath as a preliminary to crying; is on the point of bursting out weeping; has difficulty in breathing

breathes heavily; groans; breathes calmly puffs; groans; is out of breath how lucky! splendid! how nice you are! how glad I am that you came to me! I hope it has not fallen down I hope that I have not forgotten it!

the moon (old Eskimo name from legends) coin money his money a rich man purse; money-box, -drawer bank; financial in-stitution broker goes out; comes out; the ice-fjord shoots out (N.G.) carries it or him out; throws it out; drives him out brings them out; throws them out a new-comer; a newly born child is out; has gone out one has more than enough of standing outside goes out a little in order to get fresh air veranda, balcony; meeting place (where the men assemble in bad weather or in the evening). is out (in order to be in the open air). balcony is outside; is placed out- side (a projecting pillar or the like). is weatherbeaten; is numb (with cold). they pour out; they come out in crowds (as e.g. from a divine service) gets out of it; escapes from it; comes off unscathed escapes lets them escape (against his will); missed them; it got away from him liberates him; helps him to escape from a danger deliverer stock in hand (after the winter). the place where one escapes its discharge or outlet (e. g. a fjord)

flue, chimney, smokehole; lamp glass has eruptions (S.G.); (the disease) breaks out eruptions (S.G.) after a disease (not psora; cf. kilak). brings it out; throws it out he stated what he wanted to say leads out something; miscarries abortion. the cold sweat bursts out; rubs off intr. (material); becomes damp with cold; the cold comes out on it (when coming from the co takes it out with him; throws it out. takes something out with him. takes something out to him. birth mark. a man or a woman with a birth mark. throws it out together with something; throws it out inadvertently (together with some-thing else). fjord wind (out through a fjord).

moves into a tent (in spring); leaves his own house and goes to live with others while it is still winter. tenting place. moves to it (a tent place). slips down (a stone in the wall); travels out of the fjord, breaks out; escapes. comes (with a umiak) out of it (the fjord). produces it; states it (his opinions, his thoughts, design 'or the like). eruptions (N.G.) capsizes in a heavy sea; emerges through the heavy sea. outlet; exit; opening (through which an animal slips out of its den); is slightly projecting; stands out time, place of going out. the. place, where he came out. goes out to him seeks an issue; celebrates an issue; keeps Easter (the Exodus of Israel) the Paschal Lamb Easter only in harness; dogs' traces harnesses it; puts it to puts them to unharnesses it; lets it loose fur over-all; blouse; dress clothes material; cotton; calico pI., cotton makes cotton clothes, dresses him clothes, dresses himself helps him to dress clothes him entirely clothes himself entirely clothes him; keeps him is poorly dressed; is in tatters is well dressed sews an anorak, a dress semp-stress undresses him undresses intr wind the wind in the air the wind is rather against storm gust; whirlwind; hurricane it is going to be a gale with gusts, a hurricane it blows in gusts there is a fresh breeze it blows it begins to storm; a storm is coming on he is caught in the storm the flame flickers in the wind puff; faint breeze

there is a gentle breeze pennant; vane; wing (of a mill) wind mill looks grave, severe looks happy, gay frightens him (by the example) has become frightened (by previous misfortunes) he has became nervous, because he fell into the water yesterday frightens him; warns him (by the example) example; caution; threat something to frighten with does not let himself be frightened; is intrepid; stanch intrepidity, stanchness

elder brother; elder sister his elder brother; her elder sister my elder brother (or sister) the oldest is the oldest; is older he is older than P the very oldest the oldest of them he (she) is the oldest of them his eldest son, daughter his eldest son, daughter; his first-born parents his parents has lost his parents an orphan is charitable his charity his charitable deed is kind to him brother-, sister-in-law his brother-in-law (the husband of his wife's elder sister); his sister-in-law (the wife of her hus-band's elder brother) they are brothers-, sisters-in-law pumice; lava mother's brother; uncle his or her mothers brother her brother's son; her brother's daughter sorcerer; shaman; basin (N.G.) does sorcery over him learns to be a sorcerer place of exercise for angakut (frequently occurring place-name) is in motion; walks about; is travelling traveller, travelling scientist planet the physician is out travelling he travels about the dwelling-places the thin ice is in constant motion

wanders through it ex-pedition moves; takes exercise walks or travels about with it; carries it with himself is independent; is able to fend for himself is a bad walker means of conveyance (boat, kayak or sledge) he has no kayak (or sledge) with which he can get about to other places something which one carries about with one his luggage traverses it flutters; flickers; quivers floats down is depressed; hangs his head goes home: travels back takes it home with is homesick becomes ho-mesick homewards when we return home

is blunt; is worn out (a knife, a file); assuages, abates (a pain) the pricking pain in me has abated child born under concealment of pregnancy is delivered under concealment of pregnancy. keeps silent about it; conceals it; keeps it a secret. secret. has a secret; conceals something secret, con-cealed. keeps something (-mik) concealed from him confesses. reveals a secret about him. disclosed that is was he who had saved him confesses to him. confesses it. clod of earth, which is being kicked they play ball with a clod of earth patch (on a boot sole). patch for the sole of a boot. patches it (the sole of a boot). cobbler. mushroom. I got nothing! In vain! gets nothing; comes home empty-handed; is disappointed. I looked in vain for an assistant. those who are not here will get nothing. disappointment. is disappointed by him. is disappointed at it. lets him go away empty-handed; disappoints him. goes his errand for him in vain; gets nothing for him.

soaks it. the fourth stomach of ruminants German sausage. eddy; wake. the wake of the umiak. sails in the eddy, the wake; is caught in an eddy.

keeps soaring in the air. is great, large. thinks it large; is too large for him your kayak is too large for me thinks that he has grown. his equal in size. his younger brother is as large as he. they are equally large. larger. an umiak which is larger than this one. to a higher degree. they compare their great; large. reinbuck; large marine animal. rather large. is rather large. size; greatness. how great it is! medium-sized. is rather large, not so very small.

is so large as large as a reindeer. how great? how much? something which is divided into equal parts. are equally large (same as angeqatigigput). divides them into equal parts or into an equal number. makes it too large; thinks it too large; thinks it larger than expected. contradicts him; main-tains his right towards him. they quarrel. greater, greatest. upper form (class). particularly; much more. very greatest is greater, greatest will be greatest; is conceited, superior considers him greater or greatest; thinks it most important considers himself the greatest or most im-portant very greatest; the most high (God) selects the greatest among them envies him is envious is tapering; is of small extent; of short duration; feels himself without support; is depressed has lost its support; gets into trouble is broad below; is of large extent, of great duration; is con-lident

breathes freely; is full or hope confidence; help; sup-port I feel con-fident of it (loall word) plays angkalâq, European game caplin (Mallotus villo-sus) hering; pickled hering dried caplin; caplin bag goes caplin fishing caplin fishing ground flint is round; is roundish frequently occurring place-name (of rocks) rein; bun; ball; bullet is circular; is of the shape of a ball; circle pair of com-passes is open opening opens it (a parcel, a barrel) opens; is opened hatch abdominal operation gets open sores on the hand, particularly chilblains nipple screw-key wilh which to loosen the nipple of a gun is loosely woven (material) finds it open; gets it open the head of the fjord will soon be open before us a place from where the fjord is seen lying open (abbreviation of angmaneq), fissure (in the ice) is tortured; is in trouble, in danger is pleased to have obtained or experienced something cannot help relieving himself, in his trousers, in his bed cannot help relieving himself relieves himself in the morning rows, paddles backs (the boat) astern rower (male and female) his rowers; his crew is a rower seeks a crew for his boat swims; makes swim-ming strokes; rows his kayak with one blade of the paddle swims badly swims well web swimmer paddle; short oar which the rower moves freely in the air, so as to be able to approach the prey as noiselessly as possible; fin, paddle steamer chewed bird skin here is a skin from which the fat is to be chewed

chews it (the bird skin); removes the fat by chewing exclamation of surprise man; male (of animals; cf. angutiviaq) his father it is his father short half-jacket (to pullover other clothes) is mad after men a harlot is a man, virile acts as a man. is violent, brutal. suppresses him. step-father. is mannish; behaves like a man (a woman). he-goat; ram; bull. idler. boy. the man of a family. he is the only man of them all. foster-father. male (especially used of birds). is mannish; plays the man. male fish; male of lump-fish (Cyclopterus lumpus). resembles his father; is the exact image of his father. adulterer. she has lovers. catches seal. catches it; reaches him. is there anyone who has caught seal? the seal he has caught. catches seals frequently. is to be caught, over- taken. to-day there is no opportunity of hunting, fishing. there is fre-quently an opportunity for them to hunt there. follows it at full speed; keeps pace with it. reaches him before he leaves; has known him when he lived; has experienced it. has managed to do it, although time is short. he just managed to do it or experience it. catches almost no-thing. lance (for sealing). kills it with the lance. lances it and pulls the lance backwards and forwards in the wound. kayak knife; hunting knife creeps after a seal on the ice creeps after it is out creeping after seal soars down; descends (a bird) soars down over him waves

yes he says yes says yes several times in successon says yes; assents they say yes to each other accepts him; makes a covenant with him they make a covenant (with each other) does not keep his word; agrees with an ill will tries to make him give his consent covenant; betrothal agrees with, to it; says yes out of respect for it nods in the affirm-ative nods to him in the affirmative monkey. (loan word) guenon food (children's word) variety of sea scorpion (Cottus scorpius) moves downwards; sinks the barometer falls moves it downwards lowers it a little asks him (-mik, about some-thing) question I have something to ask about asks about it asks him about sets forth a question is inquisitive questions him; hears him in his lesson they question each other question; (note of) interrogation asks about it lets himself be questioned; lets himself be heard in his lesson; is confIrmed candidate for confirmation gets right up to so as to take ground takes it right in or up (as far as it can get) strikes, runs against hurts himself on it thrust; blow runs against, into some-thing; meets something meets him speeds the boat so as to make it run ashore knock together; arrive at the same time; meet a number of sledges arrived in Umanak at the same time makes it knock against something; speeds it up, so that it strikes against something; makes him hurt himself. piece of wood employed to prevent an object from being injured by rubbing against another. shove each other; butt. makes him hold his tongue. reaches his destination. strikes against it. they lie quite close to one another. strikes against constantly. strikes against.

side-lathe (of the kayak). the side-lathe has been displaced and projects against the kayak cover. apostle. the apostle of the Greenlanders. snow (on the ground). that which is covered by newly fallen snow. aperdlaut, newly fallen snow. there is snow on it; it is covered with snow. snow has fallen on the mountain. there also falls snow on it. snow drift. moves about in snow; melts snow. snow shoe. fetches snow. has become heartily tired of something. the whale goes down and remains there. is tired of it. it is enough to make one tired. is unstable; is restless; gets quickly tired of something. did not observe it; it happened without his knowledge it escaped my attention. you did not see that he came in keeps him in ignorance of it. we went out, without his noticing it. tries to do it, without his no tieing it. is omniscient; notices everything. suffers from heat; is disinclined to move, because of the heat observes him from a hiding place; keeps an eye on him behind his back. the outer edge of the hand. strikes it with the outer edge of the hand. six (i. e. the passing over from one hand to the other) the sixth. they are six. they have become six. makes them six. has received six. happens or does something six times I have been up there six times. I have heard it six times. begins on the sixth. it is now the sixth day since he hecame ill. completes or has completed his sixth year. seven. the seventh. eight. the eighth. nine. the ninth. it is Saturday; it is last Saturday. on Saturday. it is eight o'clock. sixteen.

the sixteenth. seventeen. the seventeenth eighteen. the eighteenth nineteen. the nineteenth. whale. catches a whale. whaler. arfangniat, a whaling ship (with crew). arfangniut, whaling sloop. fIenses a whale. fIensing knife (for a whale). Arctic right whale (Balrena mysticetus). part of back betweens houlder blades the issue of There you are! I said as much! Yes, that is the old story! dwarf species of Phoca groenlandica a woman's younger brother Mary has got a little brother eleven. the eleventh. it is cleven o'clock. twelve. the twelfth. thirteen. the thirteenth. fourteen. the fourteenth. fifteen. the fifteenth. descends; dives. get down from the table! while swimming he dived several times. I missed the seal, because it went down. takes it down. take down the flag. sudden gust of wind (from the mountain). place of descent (from land to the ice). descends with it; dives with it. takes them down. makes it dive. the seal dived, before I could strike it. is below the water; is submerged. Metaphoric sense: holds one's breath. can stay long below the water. Metaphoric sense: can hold one's hreath for a long time carries it, takes it down. for I let my maid carry it down. friend; one who is being confirmed at the same time (N.G.). has him as a friend; gets on well with him. friends. they are great friends. the members of this family do not agree any longer. makes it over; repairs it. sets it right; arranges it.

direction for use is extremely com-forlablp; enjoys life. accepts it; determines it. is hurt, bruised. a permanent hurt. a long standing sore. is responsible for his being hurt. does himself an injury. infIicts a serious injury on him. inflicts a sprious injury on himself. is hurt by it. one or them. which of them is going? which of them is going to have it? the other of two parties (we being one). at an earlier time. several; rather many. they are rather many. a land animal in its second year. several parties, kinds. they are several who travel together, but each in their boat, or: several who sing together, each in his own way. there are various kinds of birds. apparel for changing. I have no other boots than those I wear. take turns. clothes for changing. is given something a second time; is given a second cup or coffee. after birth. fans him. fans himself. fan (natural or made). February. in February. is afraid of it (bad weather). the weather looks doubtful. exceeds, passes it. I lay in bed for more than a day makes a fuss about something; exaggerates greatly has too much to bear cannot take it with him I shall hardly be able to hold it all at the same time looks upwards he raises his eyes looks up at or towards him stands and looks upwards freezes and freezes at last to death killer (Orca gladiator) there are killers about the killer has driven them (the seals) away a delphin resembling a springer (Lagonorhynchus) dreams of a dead person; is possessed by a dead person; drinks water in a house where there is a death woman; female (of animals)

his mother it is my mother stepmother foster-mother girl is effeminate the female of lump-sucker and caplin old woman, hag; esp. the woman under the sea woman who belongs to a family or travelling party our, his women the housekeeper of the pupils at the training college goes with a party as a woman (to do the woman's work on a voyage or the like) a loose woman; harlot commits adultery (of a man) an effeminate man female of animal runs after, is mad after women dissolute, lecherous man is a hater of women; is tired of girls (when he has sufficient daughters) resembles his mother amulet provides himself with an amulet. provides him or it with an amulet. gasps for breath (after a fall). runs (a human being). kind of rounders. plays rounders. at a run. runs in the stanchions. runs (a bird). courser. runs off with him or it; runs a race with him. they run a race. runs a race. runs for the fun of the thing. runs after or to something. run for the carpenter! let me run and see who is coming. I got it (a wounded animal) by running up to it. runs with a message. runs with a message to him. message. sends him as a messenger; sends for him (N.G.). sends someone with a message sends someone with a message for him harp. (loan-word). plays the harp. feels hampered, oppressed by something (a garment, a job or the like) feels hampered by it so as to be unwilling to take it with him. Look, what is thatl Take care! I beg your pardon. is quickly angry or offended. is hot-tempered is in a hurry. are you already going?

is slow; takes one's time about it. gently' is in a hurry about it. robs him, deprives him of something. he "pinched" my pipe. tears something (-mik) from him in anger. they tussle (in order to try their strength). implement for trial of strength (two short pieces of wood, connected by a strap). they tussle, fight about something (-mik). they fight about it. has abundance. they have abundance of meat. place of superfluity (place-name). ball. plays ball. plays football. aurora borealis. there are aurorm borealies on the sky. dumpling (of boiled, dried seal blood). plays ball with it; considers it a light weight. ashes. is badly dyed. likes, loves him; pets him (a child). cannot manage it, him. I cannot move that large stone. he cannot get the upper hand of his enemies. it is impossible; it is difficult. it is hard to have trouble. is conquered; suffers defeat. conquers him. is inconquerable. can manage everything. my knife cuts everything. makes him give in; conquers him. suffers from heat; is sleepy with heat or food. washes it. wash the floor! washing cloth. spares him; bears with him. goes gently. kayak stool. Charles' Wain (constellation). strap on the kayak to which the stool is attached. exclamation of surprise. is loving. Mostly asassoq, asassúngûvoq. is selfish. loves him; shows him love (in words and deed). love; loving disposition. how loving he is! lovers.

they love each other mutual love. one who longs to be loved, who ingratiates himself. is lovable; is pleasant; he is liked. a beloved one; a person, whom one loves. In letters: Dear -, is his beloved. you are our beloved. gives him something (-mik) out of friendship. one who loves him. In letters: (Yours) sincerely. is the one who loves him. you are the one who love us. love. God is love. distance; the dwelling places out-side the settlement. in the dwelling places. out to the dwelling places. at some distance. lives at a dwelling place. a person from an outpost or a dwelling place. people from an outpost or a dwelling place (not from the settlement). has him or it at a distance; is away from it. keeps away from people. goes elsewhere, aside. goes out or aside with him. comes rarely to others. comes frequently to others; likes to associate with people scorns him; rejects it; renounces it. Do you renounce the Devil? insults him. is indifferent. makes believe to be wise; makes believe to be good. acts aimlessly. is pale; has lost his (its) colour. loses his has disappeared; is spoiled; is useless. spoils it; loses it. takes care of it. prevents it from decaying entirely; uses the remainder of it. deteriorates; becomes obsolete. Also used in a metaphoric sense. cannot be kept; is durable. is slack; (e.g. about clothes) does not fit; hangs loosely. become too large (clothes). his clothes have become too large for him (on account of emaciation). crack; chink; fracture. has been damaged; has begun to go to pieces. fragment; bit; broken fragment; remainder. destroys it; breaks it. it is broken. I broke the cup. now I am a little disturbed. that our friendship may never be broken!

one who is broken by illness. destroyer; seducer. is destructive. spoils it; destroys it; speaks evil of him. destruction; corrupt state. it was spoiled, came to nought (e. g. when he thought that he was going to shoot a seal, and it turned out to be a lump of ice). breaks easily; is perishable. is strong, unperishable. gets destroyed; becomes worse (an inflamed sore). is broken through it. destroys himself. breaks, crushes it; destroys it. I ground the coffee. wipe out what you have written! mill; coffee mill; mortar. mill stone; pestle; handmill; coffee mill. eaves. No, I will not! (Children's word). picture; portrait; drawing; map. have you seen the portrait of the King? the map of Denmark. a globe. has its equal. has no equal; is unequalled. peerlessly. resembles him or it. he resembles his father. I begin to grow old. his condition is unchanged. alike; equally. they resemble each other. makes them to the same pattern. makes it so thalit resembles the other; compares it with something. make it like my knife! I place him on a level with you. I repared, prepared it so that it was like the former. picture; photograph; painting; drawing. makes pictures, photographs; painls; draws. photographer; painter; draughtsman. studio. pictures it; photographs it; copies it camera. model; drawing copy; something which is to be copied. writes a copy for him. compares him or it with something. when comparing it with this or that. simile; parable; symbol (of something else). it is only a parable, means something else. uses it as a simile or symbol of something (-mut). gets a likeness to something. has a certain likeness to something or someone. you rather resemble your deceased father. as usual! It is the old story. Most frequently added to another word. well, there you are again! now I must again render thanks.

as usual, he will not. exclamation denoting: enough, at last! and then he is so fat! at last he said. well then! well then, there he is at last! I do not know. dismisses it. aimlessly; in fun; gratis. acts aimlessly; does or says something for fun. does something, merely for fun. not gratuitously; with a good reason. I speak in earnest. I have good reason to act as I do. puts them on (especially about one's Sunday clothes). makes himself smart; wears his Sunday clothes. makes himseIf smart makes him smart. titivates himseIf. titivates him. festive garb; Sunday clothes. ornaments himself with it; has it as his festive garb. flower; particularly: dandelion. lower part. the lower part of fur jacket. the lower part of the mountain, c: the country below the mountain. is often used as a place-name. the beach in front of our dwelling. the room below the table. the room below the floor, the cellar. under it. below it. from below. below you. below us. downwards. descends; sinks. is striped (downwards). longitudinal stripes. is below it, is under it. keeps under or below it; comes alongside below it. when they went to, Godthaab, they touched at our dwelling place. keeps helow something with it. they went part of the way with them, keeping close to the vessel with their umiak. comes down (for instance, from reindeer hunting in the interior, to the fjord or the coast); skies. ski. they come down with him (for instance, a sick or dead person or the like). goes below it; hits too low. something which is placed at the lower edge of a thing. (e.g. trimming on a piece of apparel). fur slipper (as used by reindeer hunters). slipper; shoe. goes down; descends. brings it down. goes down to him; goes down that way. when I went down the mountain.

goes with him down to the sledge or the boat. descends little by Iittle (from a tower, mountain or the like). bear cub (because the mother brings it down from the winter lair). cross-tree below the platform. the cross-tree of the platform is brolwn or fallen down foundation for the cross-tree of the platform. strap, to sew on to the lower edge of the kayak coat. has a narrow lower part; is narrow in proportion to the height. with a broad lower part. is broad in proportion to the height. is far down, low-lying, the shop lies lower than the church. has corne further down; has been lowered. the lower; particularly the lower lamp in an old Greenland house (contrasted with qutdleq). some-times especially the nether world. is farthest down, the lower-most. the very lowest. lower-most. the lowest of them. foundation; tray, foundation. the foundations of the umiak. here is that which I am going to put under my sleeping rug. nothing has been laid under them. creeps down from the platform (in order to cool). the under or lower side of it; the belly of an animal; the inner side of the fingers. bottom piece. threshold. places it at the bottom. exclamation to call attention. now, come and look at this! listen, be quiet! fancy, as great as that! fancy, how small it is! now then! (to children). look here! well now! now take care! now let us see! take care, now it falls down. let us see, to-day he is sure to come! just wait and see (what is going to happen). that was to be expected! (N.G.). as might be expected, they have not come yet. to be sure, that thing out there is a ship! grandfather. great-grandfather. saddle-back (Phoca groenlandica). young saddle-back. very large saddleback. small saddleback. fullgrown saddleback (four years and more). year-old saddleback. In olden times used about six "Skilling" (twelve øre). carcase of saddleback laid by. saddlebacks have come to this region. there have come saddlebacks to it. atangiúpâ, v. at. ataneq, atápâ, v. atavoq.

honours him; shows him respect; has respect for him. is venerable, honourable. form of address when writing to the Government, for instance. considers him worthy of honour. state of being venerable; venerable manner. one who aspires to honours; struggler. lends; hires. lends it. a hired servant. a chartered ship. lends him something (-mik). compensation for loan; interest; duty. he has an instalment to pay. compensates for the loan of it; pays interest on it.

father. one; one and the same. a group; a crowd. how is he? It is the same as yesterday. once. at the same time; at once they do the same at the same time. he does something at the same time with them. they shoot at the same time seal that has been killed by several persons together. are at a meeting, a festival. meeting; festival. has a festival. has them as his guests at a festival. a single person. is a single person; consists only of one. does a thing once. he only went in once. I have seen them once. takes them one at a time; treats them separately. gets one. when I was out hunting ptarmigan I only got one. does it at the same time, at once. is one with him. becomes one; it is one o'clock; it is Monday. when it is one o'clock, or, on Monday. when it was one o'clock; last Monday. one o'clock. Monday. on Mondays. he makes them one. is one, one and the same. God is Trinity. kills it at is connected with some-thing, -mut) ; subsists. it is continuous with the conti-nent. it must last for a long time. makes it last (as it is); maintains, acknowledges it. leave the glass on the lamp.

splint (to lash together a fracture). lashes it together with splints. connection, cohesion. Common place-name. sticks well together; keeps for a long time. has lost its connection; cannot stick together. has only small connection with something. connection. Used as a place name. a squarely built person the only one left; the only one existing (N.G.). now he (or it) is the only one left (of several or many). he is their only child (N.G.). makes it extend as far as something (-mut).

though I only intended to go to Godthaab, I nevertheless con-tinued as far as here. continues with it. when he continued his habit. is still ill; does not seem to recover. has grown so ill that he will hardly recover. scarcely hangs together; is on the point of going to pieces (a fractured implement); is on the point of being dismissed. together; the whole lot. they come to him all together. they ate the blubber and the meat together. that by which a thing hangs together; button; splint (to tie round a fracture). unbottons his clothes. unbuttons it. button-hole. sews on a button; puts a splint on it. buttons his clothes. buttons it up; lashes it up with splints. appendant. has it attached to him (it); trails it after him (it). it has a bladder attached to it. is attached to it together with something (-mut). hangs together with it; exists by means of it. name. in his name. has a name, is called. what are you called? he is called Peter. the person after whom he is called; that which it is called after. derives its name from him or it. does the same as his namesake. by-name; nick-name; surname (S.G.). future name. say what he is going to be called namesake. they are called by the same name. gives him something on account of their having the same name. gift on account of their having the same name. has it as a name; is called after him. has received it as a name. learns his name. did you not learn what he was called? remainder of name, i. e. the old Eskimo name by which someone is called, but not baptized; name, inherited from a deceased p nick-name. real name; the name he is called by; baptismal name.

gives him a name. for they called her by the name of Rachel. gives him a nick-name. nick-name. called after. he is called after his deceased relative. their namesake. puts his name under it; signs it. calls him after someone. we generally call our children after our dead. nameless. Place-name.

puts it on (a garment, a lid on a box, a door on its hinges). woman's jacket (of reinskin). combination suit; whaling costume. piece of apparel, clothes. bring my clothes. undresses undresses him. undress! wardrobe. dresses dresses him. puts him into it (-mik); puts it on him (-mut); makes it go on I help him into his blouse. he helped the child into its boots. the breast meat of a bird. the breast of a ptarmigan. the sky is clear; it clears up. at last it is beginning to clear up. it is quite clear; there is not a single cloud in the sky. a clear sky; blue sky between the clouds. wipes it. dish-cloth; towel.

is attached to the hook. safety-pin. is, can be used; borrows. some of the ancient customs are still in use. this is used to fish with. I would like to borrow a krone. uses it; spends it; lends it; experiences it. let me use (borrow) your knife. I have spent all my money. for I went along the road. he experienced a great sorrow. for they got nasty weather. position; office. consecrates, inaugurates it. inauguration festival. holds an inauguration festival.

use. it was naturally blunted by the use. disabuses it. the wind has abated. it does not blow hard; the wind is not so strong (that –one cannot sail). catches hold lightly (of a jig for sea-scorpion). something which is in use, can be used lends him something (-mik). lends it to someone. used. the conditions under which he lives. suffers adversity. something to be used. here is what you should use. will do; ca:n be used. uses it frequently; does not spare it. particularly: working clothes. is, has not been used; is useless; is unnecessary. bad habit. let them go out who have nothing to do here. here you have nothing to do or to say. uses it for everyday. particularly: everyday clothes. reads. reads it; follows it (a road, a sledge track etc.). writes an exercise. writing of exercises. exercise. book. the Bible. Bible Society. the South-Greenland periodical. book (as property). writes a book. writes books. book; writing. the book written by him. his works. has written that book. school. teaches him. teacher branch of learning subject reads about it. manner of reading. reads to him. read in chorus. reads badly. reads well. has learned to read well. south wind. it blows from the south.

father's sister.

neat; pretty. is neat, pretty.

sole. skin for a sole. cut-out soles. has prepared it for sole-skin. soles it. sewing needle, for soles. prepares sole skins. clamp. ties it fast. lacks, needs something. blood. the blood of the seal. bleeds to death; loses his blood. takes away his blood; wounds him mortally; bleeds him. clotted blood; meat with clotted blood. is full of clotted blood. cleans it of blood.

is soiled with blood hurts his own nose so that it bleeds. hurts his nose so that it bleeds. bleeds (a wound); has a flux of blood; menstruates. makes it bleed; strikes him, so that he bleeds. I hurt my wounds so as to make them bleed. is reddish; is of the colour of flesh. has a reddish tinge. is blood red. flag; the Danish flag (hence, metaphorically, of all other flags). is reddish, red. flamingo. has a reddish tinge. (same meaning). is pink. is dark red. is faintly red- dish. is a bright red. scarlet red n. used f. i. as a trimming on a dress, or a bait on a jig. reddish, edible sea-weed; frequently occurring place-name gathers reddish sea-weed. blushes. coats it over with blood (skin, in order to make it water-proof). coats it over with blood (skin, in order to make it water-proof) How sweet you are! thaws it (frozen meat by melts it; thaws it.

as molten lead (of dead calm). molten sugar. is melted, thawed. furnace; casting-ladle. mine. is dim, obscure (the windows, the eye, the air). has thawed loose (a frozen object); has begun to melt; is full of holes (the ice or the snow). (the sun) has thawed it loose. (the ice) is cut up by currents. ice cut up by currents; hole caused by the current. (the ice) is full of holes, caused by the current. (the ice) is entirely cut up by currents. is indistinct, not quite clear. doses. loses sight of it. is clear, distinct (also the voice). is dim, indistinct. becomes or has become indistinct; is out of sight. has got entirely out of sight. has become indistinct, got out of sight. is unsubstantial. is substantial; lasts long. husbands it. is unsubstantial; lasts a short time; gives out quickly (food, money). is rotten. rotten; rotting. decay; a piece of rotten wood; a rotten mountain hole caused by the current. is half-rotten. skin for a corpse. skin to wrap a corpse in. wraps, sews up (the corpse) into the skin. is soaked. soaks, softens it (a sore). moves; rocks; shakes; totters; rambles about. my head begins to swim. does not move; stands firm, untouched. how is your family? They are all alive. is restless, in motion (f. i. the sea). is unchanged; has not moved. is quite certain. is agile; is quick (of movement). is slow (of movement). (the air) quivers. it is not to be seen distinctly for the quivering of the air. is firm and whole; paralyzes it (by a blow or the like, so that it cannot move) does not move any more. lies or stands almost firm; gives way a little is easily moved; does not stand firm; is wavering stands firm; is unshaken. has become firm. is immovable (a thing); stands firm (by one's word, one's opinion).

fixes it;' does not intend to abandon it. holds by it or him. fastens, secures it; lashes it; strengthens him in some-thing; establishes it (a law, a regula-tion). staggers about; is drunk. quivers. vane; moves it; shakes it (him); waves it stirs them. sometimes: cradle. Frequently occurring place-name (in the sense jigging place). keeps it in constant motion; shakes, stirs it implement for keeping some-thing in molion; stirring ladle. shakes him angrily. is sluggish; is hard to move. they play ball. it is not like him (to do such a thing). (Labr. aulasarpoq), fishes fisherman. fishes at it (the fishing place). Melaphorically: questions him. fish. fishing place. fishing line. short fishing line; thin line 50 fathoms long; measure of depth. it is two and a half line deep, viz. 125 fathoms. glow; glowing coal. poker. tinder. heats, chars it. fire-pan. coal. coal box, scuttle. coal shed; coal cellar. glows; is glowing. makes it glowing. glows n. fire-pan. red stone; garnet; glassbead. lady bird. is slow. summer. it becomes summer. it is summer. spends the summer (in a certain place). summer place. spider. the settlement Egedesminde. leaves; breaks up; is set going (a clock, machine); is discharged (a shot). begins with them. beginning from the first and all along to the last does not go away; misses fire (a gun) did not discharge the shot. breaks up; is on the point of leaving. travel all together; moves with his family and belongings; goes to the summer place. is the first to travel. beginning (that with which something is begun).

at the beginning of the book. prelude; introduction. provides it with an introduction; uses it as an introduction. gives him permission to go; turns him away begins; has begun. when it had been begun, it was necessary to finish it. begins it beginning. begins with it. I made it, beginning with the legs. place of beginning. begins from it. I began telling them the story of the Greenlanders, beginning from Hans Egede. strives to get away. lets him go; sends him away; sets it going (a clock, a machine); begins it messenger. sends a message to him. I sent word to him by my little sister. the shot was discharged (against his will). he wounded himself by a chance shot. carries him or it away; takes him or it away with him carried away. shoots himself. shoots it shot wound. discharges a shot. shoop; at it; wounds it. a wounded animal is out hunting. hunting ground; shooting place. Frequently occurring place-name. hunter gun. sells his gun. loses his gun (by an accident). his gun breaks. cross bow (non-Eskimo; cf. pisigse). shoots with a cross bow. the director (of Greenland). is narrow, limited. sets about it in good earnest; makes haste to do it (a piece of work). is reindeer-hunting. is reindeer-hunting in it (the region); searches it for reindeer. goes out reindeer-hunting. hunting ground (for reindeer). walrus (Trichechus rosmarus). catches walrus. fabulous animal with short legs and a horn on the nose, ferocious and dangerous. north (on the east coast, south). in the north. from the north. towards the north. northward of. retromonstrative tâvane, tâvánga, tâvunga, tâvûna.

is in the north. man from northern parts. northeast wind. it blows from northeast. north wind. towards north. on account of north wind. north of it. to the north of it. particularly: North-Greenland. the vessels to North-Greenland. there is no prospect of north wind at the present time. he is caught in the north wind man from the northern parts; North-Greenlander; the North-Greenland periodical goes towards the north; travels towards the north. the clouds have a northerly drift. the more (most) northerly. the most northerly of them. goes to the north of it. moves towards north (the sun, a vessel or the like). is towards the north. go in a northern direction! the wind begins to go to the north. blows a steady, fresh breeze from the north. there is a faint north wind. it blows from the north. there in the north (is he or it). he in the north. retromonstrative: taiavna. hear, you there in the north! goes, travels towards the north. goes to the north. goes to the north of it does good towards him (-mik). charity, kindness. proves himself his benefactor (in word and deed) charity. back of head. hits him hard at the back of his head; punches him; kills him with a blow at the back of his head. strikes the back of his head. Metaphoric-ally: has got enough, will take care in the future. he will not use the ice any more, because of his unlucky experience with it. strikes it (the fish) on the head, in order to kill it. club, to kill fish with. feels loathing at the sight of something e. g. victuals, when one has had too much of them; can also be used metaphorically. is sick of it; is nauseated by it feels giddy; is on the point of fainting; is so tired of something that one will not think of it is tired to death of some-thing. is enough to make one feel giddy is heartily tired of it. howls. hoots him out.

calls and shouts after him (in order to mock him). dwarf birch (Betula nana).

outer side; surrounding; limb. outwards; off from the land. outside it. outside us (the sea outside). outside it. the edging of the dress. the limbs of the human body. outermost; the outermost. goes outwards; goes out towards the sea. passes on the outside of it. goes obliquely towards the right (a missile or a gun). is apt to go obliquely towards the right. will always go obliquely to the right of him. provides it with an edging, a frame is rather far out to sea. is somewhat off the shore. they sailed past our dwelling place, at some distance from the shore. keeps closely outside it; surrounds him or it. edging; silk ribbon, for a woman's anorak. has a load, in front as well as behind on the kayak. suffers from rheumagtism, from scurvy. rheumatism; scurvy. projects; heads off from the shore; departs for Denmark. the ship is getting underway. the clergyman and his family are leaving for Denmark for good. goes out on it (e. g. the ice); places the food on the table; shoots off the boat from the shore; leads it (a card). the food set out; entertainment. makes a festival in his honour. the best place for putting puts out from the shore. projects, inclines forwards. out- hauler (for a boat). shoots him or it off from the shore. takes him or it with him out to sea. nunap avalê, that which lies outside the country. branch. fin (of a flat fish). fin. mackerel (Scomber). projecting part of somesealing bladder. he comes home towing his catch, with the bladder floating. throws out the sealing bladder (from the kayak); sells his sealing bladder. loses his sealing bladder. plays with him (a mother playing at kayaking with her boy, letting him fall, now to one side, now to the other). bladder for a dart. towing bladder. bladder attached to something which is let go temporarily, viz., a seal which has been caught, a fishing line or the like.

attaches a bladder to it with the object of marking it. a piece of timber for roofing. is roofed (a house). puts on the roofing timber. fetches his roofing timber. separates Intr.; suffers from shingles. they have broken off their engagement. begins to separate into two parts; begins to suffer from shingles. separation; shingles; divorced (especially used of a man); seal cub deserted by its mother. shares with him. separates himself from him. they separate, go each their own way. he separates them. sin separates us from God cause, means of separation. separates from someone (-mut) on account of it. cuts off (f. i. a piece of meat) for himself. cuts off a piece for him. cuts off a piece of it for himself. a small square of coloured skin for embroidery. embroiders; makes skin skin embroidery. provides it with skin embroidering needle. can be divided, halved; is an equal number. skin embroidery. lemming (lemnus borealis). separates himself from the party. by himself. separates him or it from the others. halves it; gives change for it (a coin); divorces his wife. half a pound. three and a half. halved; a divorced wife. lets it be halved; has change given for (a coin). make the manager give change for it! concubine. co-concubines. bill of divorce. separates intr. (into several pieces). divides it; cuts it to pieces; changes it (a coin for small coins). on an average. part; fraction. one third of it. premium. lets it be divided; changes it (a coin for small coins). basin, bowl. is easily divisible; rotten (f. i. about rocks). divides something with several people; gets his share of something. divides it among several. they divide it between them gets a share from him.

gets a share with him. lets him get a share. share. divides it (without separating it entirely). (loan word) newspaper. resounds (in one's ears) it begins to resound in my ears. the seal cries out during the rutting season. makes a noise; shouts. rings, resounds. jingle. rings; resounds. chimes; tolls. golden eye (Fuligula clangula). is greedy, lavish. eats greedily; gives away everything. bolts his food. husbands it (food). eats up everything that he has they eat up, squander everything for each other. squanders it. glutton; waster; squanderer. way, road where is the road there? (line from a hymn), the road Lo heaven is no longer unknown. my ways (doings) have been evil. way for someone; op-portunity for travelling. when opportunity offers, I will send it. we are cut off from getting farther. goes that way; makes use of it (in order to attain a goal). we travelled to Sukkertoppen via Godthaab. by that way. through us. good road; good going. there is a good road; it is good going bad road; bad going. there is a bad road; it is bad going. goes by way of him or it; takes him or it along underway. takes it along and hands it in underway. broken trail; highway; street. constructed road. another; a stranger. thinks that he has changed; feels something unusual about him. is another; is not the person expected; is different from the others. becomes different; is changed (for instance, in manners) is changeable, fickle is unchangeable, staunch has become different; is not as he is wont to be. has become a stranger to one is changed. treats him differently from what he used to do; treats the matter differently acts differently; has changed his habits. stranger; someone belonging to another nation. goes a by another way. is unchangeable.

thinks that it is strange, different from what it used to be. commits adultery; has sexual intercourse with another. dissembles; makes himself unrecognizable. takes him for somebody else. different; in a different manner. does not do what he is wont to do. for he is different from most people. I cannot make it otherwise. acts in the manner of other people. straddles; steps. steps, jumps over it; passes over it. every second day. count them four at a time (constantly skipping three). step (measure of length). is on the point of taking a step; puts the leg forward. step. takes long steps. degree; latitude; longitude. marches strides or leaps over them, one after the other. by leaping over the blocks of ice we finally reached the shore. keeps step with him. we keep step. board for a tent door (standing edgeways). door sill walks with regular strides. straddles. straddles over it. pair of compasses. stands astride. has convulsions, the falling sickness. the dog had a fit. eiderduck (only rarely used); reproveshim; reproaches him with something; scolds him. defence; shield; screen; hanging; curtain. has it as a shield; is protected by it. protects himself; guards himself (against something, -mut, by means of something, -mik). protects, shields him; draws a curtain across it. obstacle (in his way). has him or it as an obstacle in his way. prevents him from making progress; is in his way. obstacle. is an obstacle. is prevented by it. puts obstacles in his way. is constantly in his way. they are constantly in each other's way. stands out of the way. stands out of his way. grows lean by giving suck. animal grown lean by giving suck. is dainty fie! oh! ugh, how nasty! the first sound made by a child. is disgusted with it; thinks it disgusting.

says fie; is disgusted. is disgusting, loathsome. says ê. the children can only say ê. help! calls for help. salmon; sea trout. fishes salmon; is out salmon fishing. salmon fisher. goes salmon fishing. Polar cod (Gadus saida). sea trout. Greenland shark (Scymnus glacialis). is ill from or "drunk" with shark's meat. fishes sharks; is out shark fishing. shark line. buys something for a shark line. is stiff; has difficulty in bending. has difficulty in doing, learning it. is soft, pliable. does gymnastics. gymnastics. gymnasium. is supple, pliable. star fish (Asterias); jelly fish (Acalephre). becomes supple, pliable. makes it soft, pliable. grain side. the grain of the skin. the right side of the material. the splint side of wood. water-tight skin. has lost the grain; is worn. decoloured skin; white skin. corner of the mouth. corner of his mouth. Frequently occurring place-name. the little finger; the little toe. the hooks of a sea-scorpion jig. inlet; creek. an inlet in a bay. hamster (Cricetus frumentarius). has awakened; is my eyes rouses him. Metaphorically: awakening. alarm clock. something to keep one awake (coffee, tobacco or the like); stimulant. lies awake; cannot sleep. feels revived, enlivened. is awake, alert. is awake; lies wide awake; wakes. keeps awake; watches over(in a metaphoric sense). cannot be bothered; does not feel inclined to do it (because of laziness). thinks it dull; does not feel inclined. is slow, slack.

is slack, remiss. is lazy. does not feel inclined; is lazy. is willing; is diligent; never refuses. sloth (Bradypus); also in a metaphoric sense. is tired of being unemployed. thinks that he has nothing to do; is tired of being without employment. shrinks (about material); is eager. the washing has shrunk. has spasms, cramps. shrinks. for it had shrunk because of the drought. compresses it; shrinks it; encompasses it; embraces him. the sun has made the skin shrink. he wrinkles his face. squeezing his hand. falls upon his neck. form; brief summary. they crowd together. is shrunk; is wrinkled. wrinkle; fold. they lie in a heap, are crowded together. a closely packed crowd. heap; crowd. trigger; compresses it; pushes, shovels it together; draws it together. glove to scrape caplin with; clew line. rake. they walk arm in arm. grasps it. handful. is distorted; becomes crooked. is crooked, distorted. has a crooked mouth. cross bill (Loxia). distorts it. distorts his face; makes a wry face. larva of mosquito. wipes his posterior. wipes himself. toilet paper; edible seaweed. coat or water-tight skin. makes a coat of water-tight skin. makes a coat of water-tight skin for him. rises (into the air). flutters in the wind. flag, banner. protects it; keeps it in a state of preservation; voice; tone; tune. his voice; its tune (a song). I know him by his voice.

I know the tune. sings the tune. to what tune is it sung? can sing; it (the song) has a tune. the Southlanders have a peculiar accent or dialect. has a good voice. his voice is changing. has a bad voice. celebrates him or it in song. sings; song; ditty. celebrates him or it in song; sings of him or it. they sing in chorus. choral singing. singing teacher. sings. sings; celebrates in singing; chants; intones. celebrates him or it in singing; intones it. intonation ritual. tune. composes. composes a tune for it. composer. ditty; song. waits; is impatient; longs for. waits for him or it impatiently; longs for him. it lasts so long. what a long time it (or he) takes! is tired of waiting; is impatient. longs violently for him. is patient. is bored. tries to shorten the waiting time; entertains himself. entertains himself with it. plucks hairs and feathers out of it. skin from which hairs and feathers have been plucked in spots. plucks all hairs and feathers off it; plucks it. water-tight skin. makes a water-tight skin. makes water-tight skin for him. scraper (for the depilation of skins). pluckedout hairs or feathers. is anxious to get it. exclamation of dismay. it looks bad! Just my luck! it looks threatening; it (we) may easily come to grief. dreads; fears misfortune. is threatening, bodes ill. is provided. puts it in a safe place. provides himself; is anxious; feels a lack. I greatly feel the lack of someone who may help me;

is anxious for it; feels the lack of it. remembers; bears in mind. remembers it. something which should be remembered. remembers, bears it in mind. memory. remembers by means of it; is made to remember by means of it. remembrance. memorial; monumental stone. keepsake. reminds him; reminds him of -. reminds someone of it. reflects; meditates on (what has happened). thought. considers it; reflects on it. mentions him or it; calls him or it to mind. I had just been speaking of you when you came in. reminds him of something; speaks to him of what had happened; judges him. God's judgment. they settle a matter between them. judge. place, court of justice. court house. day of judgment. law suit. ordinance, legal provision; judgment; sentence. has him sentenced, brought to trial. goes to trial. they upbraid each other. the day will come when we are to be brought to judgment. neighbourhood; vicinity. in the neighbourhood of it. in our neighbourhood. quite close to us. relative. is related to him. they are related to each other. mentions him as his relative; gives him something for the sake of relationship. gift for the sake of relationship. neighbour. the people of the neighbourhood. lives in the neighbourhood of it; mentions something approximately. in the vicinity of the house. some ten. his relative. his second cousin; a species of crayfish. thrusts them from him; shoots them, one after the other. several shots are heard, one after the other. shoots at it.

niggle; louse egg. is comfortable; has peace. gets peace; has peace. peace. has peace through him or it. tries to bring him peace. gives him peace. has peace with him. they live at peace with each other. has peace with or through, has found peace with him or it. has no peace; cannot find peace anywhere. concludes peace with him. they conclude peace with each other. posteriors; hinder part. something sitting on its hinder part. cod jig (N.G.) with four hooks. they turn their hinder parts against each other. sea urchin (Echinus). is hit; has been hit. to the point. hits him or it. I struck home with my words. a sure hit. tries to hit it. guesses it. lays a wager against him. they lay wagers against each other. lays a wager about it. shield. finds himself hit. guesses. bet; wager. hits with it. hits with a ball. hits, takes effect with his words. occurs; is fulfilled. is at his ease. lets it happen. keeps his word. fulfils his promise. is unusual, rare; is peculiar. artist. work of art. considers it peculiar. carries, brings it in. carries them in, one after the other. pulls it with him under the water. is pulled along under the water.

splinter. splinters; splits. only in pI. erdlavît, bowels. his or its bowels. takes out his or its bowels. intestinal worm.

spreads the flame (of a lamp). spreads (about fire). molar. is stingy, chary; (undoubtedly the same word as ivdlerpoq). miser. is stingy with it; appreciates it. is stingy towards him; is precious. precious stones. sacrifices himself. rectum. is disturbed, vexed; suffers want. is troublesome, vexatious. is vexed, disturbed by it. troubles himself about it; takes pains with it; presses him; forces him. is troublesome; causes trouble. has trouble about it; vexes himself with it; takes great pains about it. washes himself. washes him. wash basin. sponge; dish clout. ladle; drinking cup; bottle. drinks because of him or it; drinks to it; kayak skin (at bottom of a kayak). well; reservoir. harpoon shaft; winged harpoon; leaks; runs over; drips. dripping oil. dripping bowl; slop basin. treacle. uvdloríssat erngalugtut, stars with a reddish light. son. foster-son. stepson. gets a son. his wife has borne him a son. has borne a son to her husband. bears him; begets him. bears him a son. bears; has given birth to; lays eggs. lying-in woman. an animal that has given birth to young. brood; interest. spawn. the interest on my saved-up capital. gives birth to him or it; gives it in interest. breeds; brings forth young; gives interest. miscarry; bear prematurely. miscarriage. bears prematurely. is in travail. is midwife.

midwife. means to further delivery. is sterile, barren. has difficulty in being delivered. is born. is reborn. grandchild. great-grandchiId. does it at once, chieny in the following forms: he came in at once; I must go at once; I spoke to him at once. at once. at once. presently. has a broad handle (the throwing board). is anxious; is in trouble. is anxious about it. we are very anxious about the coming winter.

it causes trouble or anxiety. is anxious for that reason; is anxious about it. is seriously troubled; is deeply anxious. washes it. tomorrow we are going to wash; wash tub. washer woman; racoon (Procyon lotor). washing, also rinses it. when you have washed the plates, you must rinse them. basin; manifolds (of ruminants). comes in to it. the ship is coming in. shows his teeth. is rough; speaks dialect; speaks with the Southland accent; speaks the I-dialect. he does not like the food. cheek; gill-cover. whiskers. claps his cheek. boxes his ears. claps his hands. his jaw is out of joint; one side of his face is paralyzed (N.G.). muzzle. Metaphorically: in- junction to keep quiet. ties it round the muzzle (of a dog); pit of the stomach. feels a pain in his heart. I felt a stich in my side. I wonder who is speaking of me? (popular belief). white spot on the. breast of a dog.

shoulder. is visible, recognizable; is evident. he is open in all his dealings. which is obvious. becomes visible; appears. gets sight of it. when we have got round the foreland, we are within sight of the church. is clearly visible. is quite clear, evident. develops it (a photographic plate). developer vowel consonnant. is afraid, terrified. is afraid, terrified of it. is dreadful, dangerous. his dogs are dangerous. is timid, afraid. makes him afraid; threatens him. threat. prepares it (the skin of a land animal). preparer of skins. prepared skin. stone to prepare skins with. carries (on the shoulder). carries it. yoke; carrying pole; takes something on his shoulder; gives him something on his shoulder. hides from him. plays at hide-and-seek. pea. yellow peas. grey peas. beans. boils peas. is cleanly, tidy. is uncleanly, piggish. disorderly woman. is water-soaked (a skin); is hairless. cleans it; is clean; is cleanly; why, how could you do it! well! I see! hallo! here goes! is overwhelming. it is glorious weather out there. they play rounders. is indefinable; is neither the one nor the other; is tawny (a dog). oh, that looks bad! is anxious about something; is stingy. yields up his opinion.

cooking pot. boils; cooks food. boils it. cook. kitchen (in the passage of a Greenland house). cooking-pot goblin (from popular legends). kitchen (in a Danish house); cooking place (in the open); kitchen range. puts the pot on the fire. food (which is boiled). it smells of food. the glass in it. pane. glazier's diamond. glass (as material); pane. puts a window into it. sews a window (of gutskin). makes glass windows. tympanic membrane. wall covering; wainscot. leans; inclines. the iceblink calves. leans it against it. places it against the wall. support for the back. seat with support for the back. covers it (the wall); wainscots it. poor little dear! poor thing! throat; gullet. is hoarse. becomes hoarse. the loose piece of bone between the shaft and the head of the harpoon. iron head (on a bladder arrow). throws it away from him; throws it away. has been thrown away; shoots. is to be thrown away. is valueless. is worth something; ought not to be thrown away. a shot is heard. throwing implement. shoots at it. they shoot at it. he shoots at it. melts (blubber, snow, ice); runs (a sore, eruption). scar (on seal skin from eruptions). blubber which has become stock of such blubber. is melting (blubber). whaleskin laid by (which by decomposition runs into blubber). puts something by so as to make it rot.

smells of having been laid by, rotten. unravels it; clears it (that which has become entangled). combs his hair. disentangles the traces. let me disentangle the traces, (before I go on). comb. card. laughter. laughs. smiles to him. laughs at it, him. roars with laughter. is always ready to laugh. grins. is funny, ridiculous. grins; laughs mischievously. grins at him or it. foetus (in marine animal or reindeer); a loose heart in wood; the inmost shoot of a quan. child (obsolete word). platform. lies, on the platform. ledge (in a wall or rock). a very small ledge in a rock. board for platform or bed. boards for platform; bottom of bed. puts boards on it (the platform). provides his platform with boards. makes the platform ready. whale's food (Boreal clio). shoves, pushes it aside. chess or draughtmen. displaces it. moves backwards and forwards. moves it from one side to the other; shakes it. pushes into his kayak. chest. his, its chest (in which it is kept); his coffin. box; clothes' chest. stands by him; takes his part; protects him. protector. has him as a protector, a spokesman; is defended or protected by him. God is my protector. uterus. has an appetite for it; is keen to do it (probably the same root as erdliga and ivdlera). is appetizing, dainty. is desirous (of). one whose mouth waters for something. makes him long for-. inclination; desire. is very desirous of-. has a huge appetite for it. desire; passion. is in his dotage; sledge track; ski track.

puts it by together funereal sacrifice. house. ruin of house. castle; palace. dwelling place; village. town. small town. city. house-mate. I live in the same house with him; he is my house-mate. takes him as a housemate; lets him move into his house. assistance in building. shed. builds a house. builds a house for him. building site. hut; cottage. shelter (used.as a house). tubicuIous worm. gives him shelter. place of abode. who is it? it is he I am living with. lives with him; gets a shelter with him. tent (of the shape of a house). snow house; turf cottage; hunting cottage; bear's lair. lives in a snow or earthen hut. cousin. my cousin (male or female). he is my cousin. cousins. second cousin; relation of more remote degree. second cousins. they are second cousins. one of two things. the one, the other; the one, the other side; its half; the side pertaining to it; the end of twisted sinew-thread. from one side to the other. by pulling at it from one side and pushing it from the other. have you not seen my one boot? his one eye is smaller than the other. has only one eye. one-armed; one-legged. is blind in one eye. is odd, not matching. the moon is in its first quarter. the moon is in its last quarter. to the one side. metaphorically: on the other hand. has it as a mate; dances with him; has him as a partner (at table). they are a pair; they belong together. pair; two, who belong together. a narwhale with two horns. blubber or fat for dry food; point of twisted sinew thread. takes blubber for dry food; carries twisted sinew thread down to a point.

on both sides; from or at both sides. is open on both sides; has an opening at both sides. I cannot, as I have something in both hands. uses both hands or both sides. fetches water with both hands (a pail in each hand). carries on both shoulders. takes it with both hands. takes it with both hands. uses only one hand or side. a pistol. treats it on both sides. belabours it on both sides. boxes him on both ears. is bandy-legged. is somewhat to the side (not in the middle). moves to the side. moves it to the side. strips off the skin of an umiak by cutting it up at the side. the stripped-off skin of an umiak. we have reached more than halfway towards our destination. moves a little to the side. moves it a little to the side. move a little! hits him or it with a sling. killed with a sling. throws a sling. slinging stone. sling; bola. practises throwing a sling; is hurled to the sides. wound, from the throwing of a sling; spark. sling. gum. his gums. has sore gums. yesterday. the day before yesterday. the day before the day before yesterday. a short time ago. a few days ago. in a few days. is offended by it; docs not like it; thinks it disagreeable; has a pain in it. I have now frequently a pain in my eye. I do not feel comfortable in my new boots. his words offend me. has a pain in his chest. I no longer feel any pain. is offensive, disagree-able. his behaviour is very offensive. is not well; is ailing. feels troubled; suffers from something. is oppressed by it; suffers from it. is disagreeable; causes trouble. slope; bluff. rampart; fortress. emerges from the water; thrusts his head above the water.

skin bag; sewing bag. beroe. the end of the line (thrust into the holes of the harpoon). is a passenger (on a boat, sledge, etc,). our passengers; our travelling companions. his travelling companions (with whom he is a passenger). swings (backwards and forwards). pendulum (in a clock). swings. swing. sits; sits down. chair; bench. sits on it. falls backwards (so as to be made to sit down). seat (on a chair or a piece of skin in a kayak; v. manguvseq); saddle. puts a seat on it; saddles it. sits well, comfortably. attempts to sit comfortably; makes himself comfortable. sits badly; cannot be properly seated (because there is no room or because he has a boil or the like). manner of sitting. sits because of it or for its sake. is on the point of sitting down; sits on its haunches (an animal). the piece of wood behind the bends; squats. pieces of ice which at low water rest against the stones on the beach. stands curved or bent (the harpoon). they an sit down. thwart (in a boat). is rather square. stiffens; coagulates; solidifies. stiffens gradually (f. i. a dead person); coagulates. clotted mass. gore. clod of sand. testicle.

calcareous algæ. potato. has swollen testicles. pI., a species of heather with white flowers from which a yellow fluid stuff is obtained, which is used for the dying or skins. The p shrewd; clever. is shrewd; knows how to look to his own interests. shows his shrewdness. is spoilt. is shy; hesitates; dare not. is shy of him. is shy for that reason. is unapproachable; he (it) makes one feel ashamed. takes his courage in both hands; is courageous. is saucy, insolent. roar; rush. roars; rushes. the roar of the sea. the boom of the ocean.

roars; rushes (faintly or in the distance). stings him (an insect) calumniates him sting.

humblebee. wasp. there in the north. over there. from over there. through there. to there. is there. has gone there. blows from there. there! Over there! he, she, it over there. those over there. listen, you there! (sing.). listen, you there (pl.). If referring to the preceding these words formed of ika prefix the syllable ta: taikane, taikánga, taikûna, tai they gambol; they play; they are many (N.G.). a great crowd. they form shoals (fishes). is gay, lively. frolics with it; plays with it; dallies, fools with her. does not joke with serious matters. is shallow (water); is not deep (a hole, a wound and the like); in a metaphoric sense: is superficial. shallow water; shallow. a superficial thought. becomes more shallow (water); becomes less deep (wound). dredges it. rock; skerry. runs against a rock; runs aground. runs it (the vessel) aground. passes over a rock. has a ticklish sensation in it (the eye, the mouth, the hand). it tickles (the eye, the nose, etc); one must constantly rub or press it. wound. his wound. wounds him. the wounded. exclamation when suddenly touching something cold and wet. is cold, wet. redwood (hard and very tough drift wood, particularly used for kayak rings). sound; bay; fjord which is crossed. crosses (to the other side). crosses it. lets him cross to the other side; lays it right across. pl. crosses one after the other. scaffold. top stone; cross piece. provides it with a cross piece. pushes off from the shore (across a bay or fjord). place of crossing. bridge.

ferry. carries it gradually right across. weaves. weaver. loom. woven. they crossed from the ship, one after the other. ferries him across ferryman. furcula (of a bird). is about the middle of the sound. they passed through the middle of the fjord. keeps off the shore. opens it ajar (a lid, a door); spreads it out. is ajar. it lifts its wings a little. is broad to cross; is a broad water. is narrow to cross; is a narrow water. it is the narrowest place to cross. a sledge for one person. sound. Frequently occurring place-name. channel. shoe; sandal (obsolete). sole of a (skin) stocking. provides it (the stock-ing) with a sole. interval; the space below the surface (towards the middle). it is below the surface of the sea (but not at the bottom). I wear it below my fur jacket. splits it. split-up wood. splits easily. something that is placed in the interval. it is uneven, because it is divided by something. something to form a layer between; wadding. is dropsical. shines through the water (something which has been lowered); is absent-minded. shines through the clouds (sun or moon). between decks; lower deck. is absent; doses; walks round the rock. they are few. quite few. considers them few; thinks that they are few. become fewer; have become fewer; decrease. makes them fewer; decreases their number. takes or makes too few of them. I have made too few nails. friend; comrade. has him as a friend. he is our friend. they are friends. friendship. treats him as a friend; jokes with him. gives him something for the sake of friendship. shows friendship.

is friendly towards him. helps him. helper my helper. you have no one to help you. has him as a helper. they help each other. helps him; gives him a hand. is helped by him. is helpful. helps; assists. lights, sets fire to it. is lighted. lights a fire; lights the lamp. match. smokes. lamp smoke. what a smoke from the lamp; everything is dim. blasted land. burns it. has come in; has been placed in, goes on board (a boat, a vessel); sits up (in a carriage, a sledge). puts it into. as he had no one to go with, we took him with us (in the boat, on the sledge). put it into the bag. vessel; reservoir. puts it into (a vessel, a kettle, a bag, a boat, etc.); loads them (on a sledge, a carriage) a vessel, a reservoir. underlayer. provides it with an underlayer; puts something under it. stands up on something (so as to be able to reach). puts something under it here and there. goes reindeer-hunting; has gone into camp in order to hunt reindeer; the camping place of the reindeer hunters. burns; flames. flares up; catches fire. makes it burn; sets fire to it. fire. brimstone. is easily inflammable. means of kindling a lire; kindling wood. cuts or hacks it. cuts off his arm. cuts or hacks something (a bird with its bill). cuts it up. cut up. pick-axe; is lit; burns. burns well. makes it burn well. burns badly.

wood, blubber for kindling a fire. squints. elbow. ties up its fore legs. pushes him; jostles him with the elbow. supports himself against his elbow; rests on his elbow. supports his elbow against it. grooves it; makes it fast; plants it; puts it over the fire. plants a tree. set the pot over the fire. it has been planted, set over. plants himself there; sticks to someone or something. reaches a place and slays there. grooves them in gradually; plants them (one after the other). sews them with straight stitches. axe bag (for stone axe). keeps to him or it; prefers him. is smart, beautiful. is spoilt. well yes, that is true! it is true that he is well provided. by no means. it is quite true. is it not? it is far too large, is it not? yes, is it not! well, there you are. yes, that is what might be expected, is it not? there! he is handy with his fingers. yes, indeed. yes indeed, there is nothing to be done. yes, indeed! yes, that is quite true! to be sure! did you enjoy yourselves? yes, you may be sure we did! is it bad? you may be sure it is. is it not expensive? no, not at all. are you in a hurry? yes, indeed! , do you like meat? yes, I do. will you pay me? yes, to be sure I will. let go! part; companion; comrade; relative. a part of the country. your companions; your relatives; your comrades. my com-panions have already gone. my regards to your family (your housemates, your comrades). part of the stone is black, part of it reddish. some of them have come. one of them said to me. some are willing, others are not. many of the dogs died. through part of the country. in some of the houses. let one of us go. let one of you remain behind. once; sometimes. I saw him once when I was up north. once in a while they came to visit us.

sometimes the current is dangerous for the kayaks. is alone in the world. has him with him; has him as a relative; is together with him; is part of it. he moved here together with us. our country is part of it, is joined to it. they belong together; they are connected, allied. congrega-tion; community. his congregation. community. ties of community. by our faith we are in community with God. puts up with him; suffers him; lets him do what he likes. is polite, obliging. is kind towards him; shows him politeness. receives him; receives him kindly; is kind to him; greets him; takes it to heart. he did not receive us kindly (did not speak to us, did not look at us). his words found favour with them. companion; addition. there is no one to accompany us. here is that which is to be added to it. seeks, tries to secure companions. gets someone to accompany him. makes him come along. has a great following. only a part; only some of it. only some of it can be used. is only a fragment, incomplete. as he has not got all his dogs, they do not go at a great speed. has someone with him; is not alone; is not all; there is more coming. is alone; it is all. he who seems alone will soon get a large following. hedge hog (Erinaceus). belonging; relative. my family; my relatives. family; persons who are related and live together. does it with all his might; takes pains. is given a share in the catch. his share in the catch. is patient. adds something to it. puts up with what he does; does not proceed against him. adds it. when I added my seal thong, my fishing line was long enough. bit; fragment. fragment of a teacup. of the book there are only small fragments left. takes some of it; diminishes it. takes some of it; cuts (in cards); subtracts (in arithmetic); dozes. subtraction. prejudices him; takes something which he (an-other) should have. takes a piece of. reserves for him.

diminishes something for him. duty; delusion. takes duty. receiver of customs. custom house. gets part of it. gets some of it. lets him get some of it. is much together with him; prefers him. him I like the best; him I associate most with. good friends. adds it. joins him. comes togethcr with, goes with; he fares just as another. takes him with him; joins him. Also as ilaserpâ. tries to get him with him; tries to get a companion for him. looks for a companion. gets a companion. a companion one has got. has him with him. increases the family or the circle. increases the family or the circle with him. accompanies, goes with him. accompanies him; is in it. goes with him (them) as a passenger. passenger. adds to it; increases it; exaggerates it. has been increased.

increases it; adds to the speed of it (the sailing boat) by assisting with the oars; gives him something for the sake of relationship has it (the sail) to assist him in rowing. supplement. gives him a little more. exaggerates. heaps it up; scrapes it together; hopes that he will recover. scrapes money together. if only that would happen again! Wish there would be more! hesitates until he is set going. patch; is patched. something for patches; boatskin with which to patch the umiak. patches it; something to patch with. keeps someone company; acts as he does; imitates him. let us sing together with the children. what an ape you are! decoy bird. makes fun of him; makes him ridiculous (by mimicking him). is untidy; indifferent with his own person; looks tousled. is indifferent or untidy with it; lets it decay. ice scoop (implement with which to scoop up the ice which has been cut to pieces at the net hole).

gets entangled. I confuse it with something else.

to the right! (word of command for dogs). feels compunction towards him. is without a conscience; is remorseless. dare not touch it. has a bad conscience. repents of it. suffers greatly from remorse. repents of it bitterly. habit; custom; behaviour; proceeding; quality; circumstance; rule. that is his way; thus is its quality. this is what we are wont to do. it is good compared to what it usually is. has changed. is no longer as he used to be; is ailing, sickly. is again as he used to be; is well. as usual. is as usual; does as he is wont to do. is something apart, peculiar. the way of Nature. menstruation. duty. our duties towards our fellow beings. manner; char-acter; proceeding. is in the habit of doing thus. this is not, what we are in the habit of doing. an enjoined habit; regulation. behaves well; has good manners, habits. gets good manners; undergoes a change for the better. behaves badly; has bad manners, habits; is naughty. gets bad manner, habits; changes for the worse. makes him acquire good habits; educates him. tries to get accustomed to good habits; wants to appear better than he is. investigates him or it; examines its quality. does as he is in the habit of doing, sings, song, ditty.

fatherless; orphan. orphan. is an orphan. is burnt; smells of burning. burns, singes it. is curly; is depressed; loses heart. becomes curly.

curls his hair. cuts it out; makes a rough is cut out; cutter-out. pattern. cut-off patch. fashions it (the sinew) to sewing thread. sinew thread; ball; skein (yarn). twine. finely cut tobacco. assistant; confederate. his confederate. has him as an assistant. they assist each other; they are confederates. confederates. has him as an assistant or a confederate. expects him or it. yesterday I expected you. may be expected. at present no ship is to be expected here one would expect to find ptarmigan. the settlement Claushavn. makes him expectant. gives the hunting signal to the dogs. hunting signal (by means or which the dogs before the sledge are made to run as fast as possible). one may expect something good. expects something; expects something evil; does not feel safe; is anxious; is frightened (an animal). is in anxious expectation; fears danger. during the conjuring process the angakoq makes a voyage through the air or the like. peg (on front part of harpoon shaft).

has learnt it. I have learnt my lesson. is instructive. learns easily. has learnt something. has learnt it. is quick at learning; is slow at learning; one who has served his apprenticeship. tries to learn something; receives instruction. tries to learn it. school; v. atuarfik. seminary; university. elementary subjects. elements. a learned man; also one who is slow to learn. illiterate; ignorant. lets him be taught; teaches him. teaches; keeps school. teacher.

text book. is conversant with it; has accustomed himself to it (mostly about eatables) . has taught him something. recognizes him; knows it. is easily known, recognizable. you are like yourself. mark; emblem. is recognizable, intelligible. is not to be recognized; is not to be understood. knows all about it; is wise; is conscious; has feeling in a limb. a scribe. is no longer conscious. my feet are numb. is very wise (mostly ironical). you are afraid of everything. has knowledge of something. witness; knowledge; wisdom. gives himself airs about his knowledge. has obtained his wisdom or knowledge through him or it. makes believe to be wise. because he thinks himself wise, he commits one mistake after the other. is ignorant. ignorance. seeks information. expedition; explorers. pilot. obtains knowledge; begins to take notice; recovers; becomes conscious; gets feeling in a limb. is sensitive. learned man; scientist. , guides him; shows him how to act.

guide; steerer; overseer. head of a school. is guided by him; is instructed by him. recovers consciousness (after a dream); is conscious of something, as a first memory from his childhood. as long as I remembe the first thing I remember is that we stood in a tent beside a great waterfall. is from childhood accustomed to it (food). his first memories are connected with it is an expert. puts, places it; buries him. on Wednesday there is going to be a funeral. put by; buried. yesterday he was buried. the furniture of the house. puts them aside, one after the other; sets (that which is to be printed). setter. puts something (-mik) by for him. shelf; cupboard. book shelf. has put it by grave; coffin; bier.

churchyard. churchyard. buries him. hyena. crusader. digs a tomb. digs a tomb for him. lies buried blubber cache; meat pit. saves. saves, economizes it. buries something together with him. grave goods.

does; develops; behaves. goes about it; manages it. Is only used with the additions qanoq, ima, taima, sordlo and -tut or some other definition like ajortum at what hour did you arrive? at what hour are you going? how goes it with the boatskins? how did you manage to get up? you should make it in that way. these con-ditions having developed in that manner. behaves like an old person. changes (his manner, appearance or the like). changes him or it. does (is only used with additions, cf. iIivoq). deals with him or it. what did he do to you? you must deal with it in that way. he did, as I had told him. changes. changes it or him. deed. we know all his deeds. behaviour; proceeding. does towards him. he did well towards me; he treated me well. answers back. they quarrel; they dispute; they work alternately, take turns about something; they took turns about towing it. they take turns about it. he alternates them (various works, medicines and the like). shakes his head (with weakness). shakes his head (in shakes his head at him. practises witchcraft; conjures. practises witchcraft to his detriment. witch. conjures; practises witchcraft. monstrosity; clumsy, irregular object. becomes deformed; is maimed.

twists his body; does tricks. shape; appearance; character. that is how our task is. has a beautiful shape. has an ugly shape. oddity; monstrosity. is in bad humour; hangs his head; of his own age. a person of his own age. is of the same age as him or it; is from the same period as it. that clock is surely as old as the house. is right; is as it should be; is honest, just; is holy. the Holy Scripture. properly; rightly. you must place them properly. he was justly punished. justice. the justice of God. the most correct, proper; justice; holiness. you must try to pick the best among them. makes an effort to act rightly; sets up for virtues which he does not possess. has been put straight; has become better (a sick person). put it straight. sets the clock so that it is right. is put straight; grows better and better. is put straight by it; is improved by it. acts rightly. is a hypocrite. hypocrite. considers him just; justifies him. is justified by him or it. benefit; advantage. is useful. benefits by him or it; it is to his advantage, benefit. benefits by it. rightly; properly. is right, proper; happens rightly or properly; acts rightly. you act rightly. likes him; is pleased with it; approves it. I approve your words. this I do not like. at his pleasure. you must do what you think best. does not find fault with it; puts up with it. as there was no other way, I just put up with it. the right side (to the right of the kayak). on the right side. to the right of the kayak. improves, turns over a new leaf; gets better (a sick person). improves; feels better. is quieting. sedative. recovers; is put straight, appeased. is at ease, comfortable; is pleased is agreeable; is comfortable.

is lucky. is lucky in it (an enterprise); did it in the right manner. benefits by it; puts it straight; improves it; corrects it. monitor. puts something straight arranges it; fixes it. has things put straight. improves someone with or by it. does his work carefully. benefits by it; gets use for it; saves it. benefits, comes to use. do not throw it away, it may become useful. manages it; arranges it. the sledge is ready. was in time (so as to be able to come along or send something). I came just at the right moment to meet him. makes something pretty, lively; decorates it. is wrong; is unjust; is indecent; is unholy; is not well; is not at ease. wrong; injustice. thinks it wrong; disapproves of it. has no objection. does not feel well. faints. becomes ill; gets worse. does wrong. is whole, unimpaired. a whole seal. with all my heart. wholly. country which is connected with something else. Frequently occurring place-name. he or it wholly. they wholly. I saw the whole country. I tremble allover. in the whole country. does something to it all; gets or takes it entirely. does something entirely with himself. he gave away the whole of the saddleback. they have all gone. with all my heart. interior. the interior of the earth. the interior of the coffin. the interior of my mouth. my inner parts. our inner part. in its interior; within it. from its interior; from within. within us. inwards; to the left. goes into a fjord (to hunt seal or fish). goes into the fjord (a vessel, a boat, a marine animal).

gasps for breath; in-hales. whooping cough. rime (on the inside of a window, or in a tent). comes into it. the waves beat into the boat. make the seal bladder wet on the inside (with water or blubber, when it has got dry). makes water in his trousers; is in need of making water; goes obliquely to the left. is apt to go crookedly to the left. always goes crookedly to the left of him. innermost; petticoat. his innermost thoughts. drawers (N.G.). cup (as opposed to saucer). those who live further towards the interior than we. moves inwards. is far in. it hurts farther inwards. inner skin (in a tent); we are in want of innerskins. swell. there is a heavy swell. the moon disappears behind a cloud. shirt; chemise. puts him into a shirt. puts on a shirt. hollows it; sews the inner seam on it (a kayak covering). hollowing. hollowed out. gouge; chamfering plane. sinew thread for the inner seam of the kayak covering. has a small capacity. extends it. has a large capacity. bullet. bullet (for gun). shell; bomb. the things which are within it. loads it (the gun with a bullet). iron pin; heater (in flat iron); kernel (of nut). extractor of bullets. bullet pouch (N.G.). they are inside each other. iceberg. the settlement Jacobshavn. the innermost layer of meat in the breast of a bird; great-grandchild. Frequently occurring placename. is hollow; has a hollow, (as, for instance, a saucer). is made sad. foetus. is with child, with young (eggs). becomes pregnant. conceives. has it within himself; keeps it within himself.

fills, inspires him (for makes it enter something. ichneumon fly. to be sure; indeed. yes, indeed! yes indeed, if you had not met me (then it might have been bad). is truthful; keeps his word; is true (a story, a word). in truth, truthfulness. truthfulness, sincerity. is truthful or sincere towards him. the dew is falling. freezes to the bottom. is serious; earnest; takes pains; takes something to heart. is eager for it; takes pains with it; takes it to heart. it is a serious matter. it is a very serious matter to be giddy. is anxious. is anxious about it. causes anxiety. the hurt I have sustained causes me great anxiety. is impressed by something. is impressive. is wistful; is moved; feels sorrow. is sad about it. it is sad, heart rending. shirt; chemise. material for shirts. flax; cotton. puts him into a shirt. puts on a shirt or a chemise. underclothing; lining (of a piece of apparel); bast. drawers; inner gloves (in skin gloves). collar; edging (round furhood); ring (round sun or moon). inner side. surrounds him, it; encloses. it; makes rime on the inside of it, v. iloq; freezes it (the river) right down to the bottom. there is rime on the windows. they place themselves in a circle. they stand in a circle round it; they surround him;

thus (as follows). he said thus: - -; imane, some time ago. for a long time. far away from. These words are made retromonstrative by prefixing ta-: taima, taimáinaq etc. taimak, now it is gone. well, now my knife is gone. at that time. at random. from that time. likewise. thus also we will do. likewise. it is as great (as the one already mentioned). even thus (against expectation).

however, he let me come in. would that -! . only thus; without further ado. is inactive; is indifferent. they were not inactive; it is not a joke. is thus; is to be understood in that way. this means. never mind. stop that for the present. namely; for instance; what I was going to say. well. well, for all that; well, now it is time; begin now. remains as it is. how is he? he is the same. the wind does not increase any more. lets it be as it is; gives it up. they are alike; they are to be looked upon as equals. does so (in daily parlance, when something is understood, or when one has not the appropriate word ready at hand). when you -, then you must -. is empty. does so; has become thus. does it in that way. at that time; when matters were thus. does so. does so about it. becomes or became thus. makes it, does it so. you must make it so. speaks wildly; is delirious. perhaps; what if -; suppose we -? perhaps he has "forgotten it. what if we now attempted it! should we not go now! perhaps; that may be. is doubtful. thus; in that way. as many (as shown or as mentioned). is in that way; is so. they are so many. only says ima; cannot say what he wants to say. contents. has contents; there is something in it (a vessel, a speech); it is loaded (a gun). contains it. empties it (a vessel); unloads it (a gun). is emptied, unloaded. pumps it out; pumps the water out of it (a vessel, a cellar). pump. empties it gradually; pulls the charge out of it (the gun). is filled with milk (the breast of a woman; the udder of an animal). absorbs water (a vessel). my kayak makes water. the water reached him or it. cartridge. tobacco (S.G.).

contains only little. ashes scraped out of a pipe. water in a joint (the normal quantity). chronic disease in the joints. holds much. speaks with a husky voice (as if he had water in his mouth). gurgles. is far too full. fills it; puts something into it (a vessel); loads it (a gun); stuffs it (a skin). is filled; is loaded; is stuffed; loses at games. sausage. ramrod. his ramrod. breech loader. muzzle loader. fills, empties it into something (-mut). vessel. plays; casts lots. they play with each other; they cast lots. play for it; cast lots about it. stake (in a game). stakes it; plays for it; loses it in a game. wins at games; wins the stake. winnings. wins it. sea. throws it into the sea. the surface of the sea. the sea outside us. the main; the ocean. is good waters. has become good waters; the sea has subsided. a hole in the ice. becomes open water; the ice breaks up. becomes open water for him. is at sea. is an able seaman. fishing net for open water. broad waters. wants the open water to oneself (as a sealing ground). a patch of open water in the ice. sandgaper (Mya). ships a sea, the seas (a vessel). the seas rush into it (the vessel). a little open water one who with his kayak goes across land or ice to open water. goes with his kayak out to open water. is silent; bat. water; fresh water; drinking water; watering place. our watering place.

something to drink. nothing but water. it is nothing but water. drinks. drinks it. drinks frequently; is a drunkard. something to drink; drink; medicine (which is drunk). mead. his eyes fill with tears. capibara. rhinoceros. the weather yields moisture (to the land). it is wet. the weather helps him to get water. is thin (coffee, tea or the like); is liquid. liquid. dilutes it. looks for water. finds water. drinks frequently; fetches water. glass; drinking cup; fetches water for him. water pail; boat for the fetching of water. fetches water with it; uses it as a water pail. waters it; steeps it in water (for instance, edible seaweed). suffers from thirst; thirsts greatly. is thirsty. slakes his (an other's) thirst. slakes his thirst. beer; melted ice or snow. beer soup; porridge with beer. melts ice or snow to water; brews beer. brewing house. malt. brewer's grains. is a drunkard. drunkard. gives him to drink. give me a little to drink. has drifted out to sea. drinks because of him or it. is waterless; there is no water. lacks water (a human being). soaks it; washes it out.

vessel; tub (in which something is soaked). goes to fetch water. water jug. water tank. â, ermuseq, ernarpoq, ernauserfik, ernaut, ernautaussaq, q. v groin. thrusts, presses the groin against it.

tern (Sterna macrura). the terns brood on the island. the metatarsus (on a reindeer). resounds. makes a dent (in a metal vessel). dent. resounds; is distinctly heard. it is distinctly heard; the air is clear, so that sounds are heard from afar. to-day everything is distinctly heard in the open air. makes it resound. resin (far a violin bow). resounds. beats a tattoo on a drum. the moon is at its full. gives him a piece of work; sends him out to do a commission; orders something from him. order; commission. the work he has ordered; his order. orders it calls out for joy; the water is drawn from the shore. calls out several times milk; cheese (N.G.). cheese. loses milks it. milt ("soft roe") in fishes. milk jug. mille chamber in dairy. rolls it up (skin, material, paper); winds it into a ball (thread, yarn), into coils (rope, thong). is rolled up; rolls up; is turned (the edge of a knife); screws (the ice). coil; hummocky ice. rolls, wraps it into something; rolls it up with something. rolls it up. winds up a coil of it (the rope). winder (for fishing lines). winding up. its coils; swaddle. swaddles it; wraps it up. winder; gut. macaroni. sea slug (Holuthuria). cucumber. commands him; enjoins him; urges him. gives an order. order. issues an order about it. is disobliging; is slow to obey. order; command. his order. law. issues the order.

legislative assembly; parliament. gives an order about it. forbids him; dissuades him. he dissuaded me from going to-day. disciplines him. prohibition. issues a prohibition about it. as to that he has prohibited the taking of it. is compliant; is easily guided. is refractory, obstinate; does not pay attention to that which is forbidden. lies down to rest; goes to bed. his bed hour. lays it down; puts him to bed. lies down; has lain down; has gone to bed. his bed. lies badly. lies down with him. has sexual intercourse with a woman. they have all gone to bed. puts it out of order; molests, offends him. is put out of order. is molested by it; suffers by it. the wrong side (to the left of the kayak). I harpooned it to the left (of the kayak). is in disorder; lies in a wrong manner. drawback; inconvenience. is inconvenienced by it. is in order; is faultless. right. my right by which I am kept from suffering injustice. place (of residence); dwelling; room; bed; nest; lair; trace. where do you live? the room of the minister. the nests of the eiderducks. sledge track. a house with four rooms (compartments). lays it by; puts it into its place. has been put into its place. puts each of them into they have each of them been put into their places. takes up his place. room. he has room; there is room. I have no room for him or it. there is no room for us. seeks a place. seeks a place for him or it. finds a place for himself. finds a place for him or it. has nowhere to live. makes room for him or it. makes room for himself.

makes room for him or it. gets gets better room for it; extends it. has become more extensive. is narrow; has little room. is comfortable to be in; is pleasant. bird (in a cage). is accommodated (by someone, mut). lives with him. takes up much room; can hold much; is extensive. an extensive lake. thinks it pretty; finds it a pretty little one. is pretty, sweet. a sweet little child. finds him sweet; pets him. longs for human beings. peoples it. shuns the society of man. has finished it. is finished. is grown up. the grown-up. a full-grown seal. makes it quite ready. has finished it entirely. is quite finished; adult; ripe. the berries are on the point of ripening. ripens it. fruit. the fruits of the tree. makes them ready within a short time (several things, one after the other). recommends it. hesitates to take it; respects it as the property of somebody else. reserves it (for himself); seizes it. is free and easy; assumes rights; does not hesitate to use things belonging to another. he does what he likes, because he feels quite at home. hangs it up; spreads it out; lays it out to be dried. spreads it out to be dried; hangs it up (washing). drying frame (in a Greenland house). grate; grate in a stove. stretches it out for drying (a skin). drying frame (for skins). distending thong (with which a skin is made fast within the drying frame). does not reach it; cannot catch him up. I cannot reach as high as that. our thoughts are not able to grasp it. it was not quite ten. the child was not one year old. is not fully grown(also about a foetus). abates (the wind). cannot be reached; is inaccessible, incomprehensible. how incomprehensible! comes off a loser; cannot keep pace; must be left behind.

is too late to meet him; did not meet him; is born after he was dead. is too late. is too late with it. is on the point of being too late. is inferior to the others; under inuk). is supercilious. overlooks him. is too short; cannot reach as far as it should. my fishing line cannot reach the bottom. is not old enough to marry. it did not suffice for him. human being; Greenlander. Greenland. its inhabitant or owner. the owner of the house. the inhabitants of the house. the inhabitants of the country. the young in the egg. itch mite (Sarcoptes scabisi). the core. has an owner; is inhabited (a house, a place). is there anyone? there is no one; it is uninhabited. desert. fellow being. our neighbour. my fellow beings. his family; his in household. those who belong to the same household. the head of the family. murders; kills people. murderer; is deformed. a deformed person. grows; grows up. brings him up; has him with him during his childhood. has grown up. the place where he grew up. looks like a human being, but is not. is hospitable. showshospitability towards him. is conceited; makes a fuss of him. a poor wretch. a huge human being. small people. figures frompopular legends, who live in the mountains of the interior. murders; kills a human i being. murderer. a murdered person. has killed him. young have begun to form in it (the egg).

bereaves it of its owner. is bereaved of its owner. ownerless goods (tools, boat or the like, whose owner is dead). slave dealer. makes it empty of human beings. is empty of human beings. deserted dwelling place. they are many. is a handsome, well-made person. unmixed Eskimo (Up.). multitude (of human beings). crowd. a huge crowd. meets human beings; kills a man or woman. his people; his countrymen. God's people. the people he fell in with underway. a murdered person. has murdered him; wants to surpass others. slave. is kind, polite. agreeable people. is kind to him. is unkind, impolite. is unkind to him. is sociable; gets a human being to stay with him; buys a human being; meets, catches sight of human beings. did you not meet anyone? cairn; beacon. hay stack. puts the hay into stacks. large person; giant. is a boaster. a murdered person. has murdered him; man-slaughterer, murderer. eats human beings. cannibal. crowd; people. nations. his countrymen. is filled with human beings we have a lot of people with us. depopulates it (by violence, for instance, in war). place which is empty of human beings; desert. we are here in a desert place. seeks solitude; lives alone in a place. caravan. teases him; makes fun of him; mocks him; is irritating.

is of a teasing disposition. faints; gets (epileptic) fits; likes to see people; . peoples it (the country, the place); cannot agree with people; is a snob. Greenland food (N.G.). behaves like a Greenlander; looks like a Greenlander. is saucy, supercilious. man-hunter; robber. becomes man; is born. the place of his birth. wicked person; scoundrel. doll. statue. makes a statue. toe; finger; draughtsman. his fingers. cards (N.G.); plays cards (N.G.). plays with him. draught-board; chessboard. owner. the man in his kayak. I found traces, but saw nothing of from what they originated (men or animals). lives; is born; is a man; is a Greenlander (N.G.). he who lives with him; his contemporary. new-born babe. keeps in life; survives his contemporaries. is born. I have never seen it in all my life. is reborn. regenerates him. is extremely well; is bright. enlivens him; refreshes him. is enlivening, refreshing. lives long. long live the King! is to live with. well, I am still alive. he has a mortal disease. life; career; the duration of life. the eternal life. one knows nothing of how long one is going to live. leads a beautiful, honest life. leads a bad life. lives long; keeps alive long (a sick person who was expected to die). manner of living. his nature; his manner it is his, manner of living, his nature. has the falling sick-ness. suffers adversity.

is troublesome; causes trouble. has a beautiful carriage; has a fine appearance; has a good manner of living. has a poor appearance. is young. the young people; youth. life. his life; the fact that he lives. it is doubtful whether he can live. source of life; provision; patron. lives from it. provisions. occupation; livelihood. grows younger; his vitality increases. is made younger by it. has reached the prime of life. is faint, famishing. his health is broken. lives eternally. birthday; birth place; native country; keeps his birthday. his birthday comrade. my lifetime. lives well. good-bye. lives comfortably. leads a bad, luxurious life. congratulates him; sends him a greeting. greeting; congratulation; congratulatory card. goes too far. goes far too far; is too bad. exceeds the measure (for instance, fIlls something so as to make it run over; moves something too far away). lias grown worse (for instance, a disease). in particular. it is too much. has exaggerated; has eaten too much; it is far too much. went too far; exaggerated it. avoids it; seeks to avoid it. is not to be avoided; is inevitable. is a cry-baby; a howler. dregs. coffee grounds. empties it entirely. utters an exclamation of surprise, also on being contradicted. mons Veneris. saorna pubis. strides; advances (especially when travelling). to-day we have made good progress. we make no progress. while we were travelling south. you must go round by the west. does the clock go? makes it advance.

travelling companion. his fellow traveller. drives, sails, walks a race with him. they drive, sail, walk a race. rushes violently forwards. urges him to hurry; hurries it; tries to make him hurry. sets his dogs going. signal of going (to the dogs with the object of quickening the pace). urges to hurry. is blinded by it. it blinds, is blinding. is blinded; the light hurts his sight. arrives before him. the sun is up before I. the storm will overtake us, before we reach the shore. rival; travelling companion. his travelling companion (who accompanies him in another boat so that they may take turns to be first). they travel together, in the manner mentioned above. they take turns to be first. vies with him (about getting or reaching something). they vie with one another to be the first. does as he does; keeps him company (walking, travelling, singing etc.). he started singing, and the others joined in. keeps company; runs with him (for instance, a dog); goes with him (on a journey). sings with him; reads aloud with him. point (of a knife, needle, or mountain); spire. the church spire. points, sharpens it. breaks off the point. has lost its point. has a fine point; is pointed. angel. sits down (a human being or land animal); sits down on it. lets him sit sledge skin. swell. there is j no more swell. is out in the swell. there is a swell; the waves run high.

little. quite little; in a short time. a tiny bit. rather little; not very much. I was with him for a short while. there has not been much snow. gently! not so fast! gets little; does little. only used with case-endings, with or without indication of person. ingmine and ingmingne, ingminut (N.G. also ingmut) and ingm with, to, from myself, ourselves, yourselves. he killed himself.

they are with themselves, at home. they said to each other. it does not matter. separately. each of us separately. from myself. we went in to ourselves. have you then been at home? is by himself; sect, denomination. section; chapter. the third section. section, paragraph. separates it; consecrates it. separates them from each other. they are scattered. they are separated. acts on his own accord; is independent. is selfish. acts as he is in the habit of doing;

viviparous blenny (Zoarces viviparus). fire. matches (S.G.). gets fire; fetches fire; buys matches. fire shovel; burning glass; lantern; fire stick. figures from popular legends, who live hidden at the edge of the sea and have communication with man. phosphorescence (of the sea). glitters; (the water) is phosphorescent. gets fire; strikes fire. tries to get fire. apparatus for striking fire. flint; apparatus for striking fire. lightning; fire ball. lightens. shines; flashes. lightens. electric machine. wart; small excrescence on the human body, filled with blood.

speaks evil of him; calumniates him.

the ice screws. pressure ridge.

separates it. is separated. separates it piece by piece; breaks it down. has been separated into its individual parts. is separated; goes to pieces (for instance, a boat which separates in its joints, or a fishing line which is unravelled). to the left! Word of command for dogs. Also an exclamation used by children when mocking the person who does not hit the ta calls out iô-iô to him.

fibre; vein; grain (in wood, horn, bone or meat). has small fibres, fine veins. has large fibres, coarse veins. has parallel fibres; is fleshy. has gnarled or crosswise fibres. trouser flap. pocket watch. licks it (the dish, the pot); takes the last of it and eats it; leaves nothing in it or on it. licks them (plates, dishes); gathers all the fragments. lamp platform (in a Greenland house). is or lies on the lamp platform. handle (on basket, tub, kettle and the like). has a narrow isthmus; there is only a narrow strip of land between them (the fjords or the lakes). isthmus (narrow land between the country on which it forms). optic nerve. uncleanliness (on body, clothes, furniture); dried dirt (which must be washed off); is very dirty. is soiled from top to bottom. is clean. soils it. is dirty, soiled. dirties him or it deliberately. has been freed from dirt, made clean. cleans him or it; wick (in lamp or candle); harpoon thong (which is used in seal hunting on the ice). puts a wick into it (the lamp). cotton wool; lets it go; drops it; puts it aside (a habit, a piece of apparel); hits him with a whip. whips him; gives him several stripes. stripes or marks from a whip. whip. strikes it against something (as with a whip). knocks it out (by wades (through water or a bog); fording place. lies so that the end covers the end of something else. lie with the ends above each other (stones in a wall or two pieces of wood which are to be lashed together). lays them with the lays them with the ends above each other. gnat, mosquito. mosquito veil. is pestered by mosquitos. lifts it with a lever. lifts it several times. lever; crow bar; hand spike; tiller. windlass. moves it with a lever; turns it (a vessel, with the steering oar or the rudder). moves or turns it little by little. jams it (his leg) between two stones or the like. steering wheel.

is sharp (knife, axe etc.). has become sharp. sharpens it; grinds it. knife sharpener. cockle (Cordium edule). is blunt. has become blunt. flesh (nearest the bone). periosteum and the flesh on it. is choked. chokes him. is short of breath; cannot breathe. one gets short of breath from it (stuffy air or heat). skunk. tries to choke him. can eat it (the food). is choked by it (cough or the like). handle. the handle of it (knife, axe, spade). has a fine handle. without a handle. fixes a handle on it. something to which a handle has been fixed; the bone head with its iron point on a seal lance. is.; only with qanoq, ima, taima, sordlo, -tut and -me. how is he? it is thus. is in the house. is with me. it is as if it were not there. I regard him as my brother. thinks that it is. Only with qanoq. how do you think, like it? it is indifferent to me; I have nothing against it. becomes. makes it become. Only with qanoq, ima or -tut. how is it going to suffice. you must do it in that way. is for a long time; exists for a long time. is and remains as he is. is always; is everlasting. does not do anything. rows with an oar; sits and rows; rows it (the boat). rower. his rower. is a rower; rows well; is clever at rowing. rows badly. rows a race with him. they row a race. oar; makes an oar.

provides it (the vessel) with oars; puts out the oars in order to row. thole, oar strap. takes the oars from it (the vessel); takes the oars out of the straps. is stripped of its oars (the vessel); sells an oar. takes the oars out of it (the vessel). breaks an oar. we broke two oars. shuts the mouth. keeps the mouth shut. extends his arms. reaches after it; clasps it; strikes him in the face. spans it with the fingers. extends the arms. clasps it. fathom. is ten fathoms long. extends it. he extended his staff. stretches his hand after something (-mut). caplin bag with a broad bottom. stretches his hand after something. reaches after it. extends it; takes hold of it; takes up with it. let us start to do our work. reaches after it. wing. extends the wings. flutters the wings. breaks its wing. great auk (Alca impennis). penguin. they all go in. come in, all of you introduction; entrance psalm; entrance prayer; prelude. gate. moults; falls apart (a barrel, packing case). bird which has moulted (and cannot fly). cuts it up (a barrel, a packing case); pulls it down (a house). a piece of blubber with a fishing hook to catch gulls with. catches gulls with a fishing hook. drum skin; fiddle string; boot tip. its string. is tight across the toes (the boot). it squeezes his toes. puts a skin on the drum, or a string on the instrument. ankle. cuts it asunder. stretches (with laziness). eye. eye of a needle. eye of a type. the stone in a ring. one-eyed. esp. sees visions (literally: lets one's eyes create something). spectacles. my spectacles.

your spectacles. his spectacles. breaks his is spectacles. uses spectacles. puts out his eye; takes out is its eye. has lost its eye. injures, spoils his eye. has injured, spoiled his eye. rat mole. gets his eye injured. spot above the eye of a dog; crystalline lens. spectacles (S.G.), snow-goggles. that which resembles an eye; doughnut. inverted commas. one of the quotation marks. uses the eyes; "speaks" with the eyes; flirts. gets dust or motes into the eyes (in a gale). the eyes get full of dust in that wind. catches sight of him; sees it; can see it. I cannot see it. cannot see anything; is blind. in his sight. does not see well any more. in his sight. looks at him angrily. looks fixedly at him; glares at him. sees it indistinctly. is short-sighted. has good or fine eyes. eye-medicine; eye-salve. is a spectator. is his spectator; sees how he does a thing. the spectators. those who come in order to be spectators. scene; stage; theatre. makes as if he does not see it; connives at something. place from which there is a view. here is a fine view. appearance. has a bad appearance. glares at him in anger. stares. sees badly. stares, glares at him. they stare at each other. has a pain in his eyes. has bad eyes; sees badly; has ugly eyes. winks at him. cannot catch sight of it. gets something into his eye. has large eyes. in the proverb issitôq tagpîtsoq, cannot see the wood for trees. spawn. something in the eye.

that which he has got into his eye. cold; frost. two degrees of cold. is tarnished, warped by humidity (by coming from the cold into the warmth). milder weather; thaw (in the winter); föhn wind. it is mild weather or thaw; a föhn, a southeast wind is blowing. it is thawing; the weather gets milder. it is cold; it is freezing. it is freezing five degrees. the cold countries. is a severe and lasting cold. thermometer. icy fog. is icy fog. the weather brings cold. steam; smoke (particularly in the house). it steams, smokes. dims it (the house) with steam. haze. is hazy (the air). becomes hazy. smokes (a lamp); gets smoke into his eyes. cuts it into square bits. is checked. hides it. is hidden; has hidden himself. that which is hidden; a secret. a legendary figure, which hides in the ground. the groove in a barrel, where the bottom is fixed. never conceals anything; is candid. hides something (-mik) from him. goes in; strikes in (of eruption). pulls it with him under the water, goes in to him, is within. the furrow on a human body from back to anus. bobs up and down in the water (a lump of ice). wind up the fjord. blows up the fjord. something to be worn indoors. dressing gown. shoes. entrance. the brings it in gradually. brings in the harvest. goes in slowly; moves in (into a house in the autumn). isertertarfik the time to move into a house. toe; foot. his foot or feet. pedal. centipede.

sandal. foot (of a piece of furniture or the like). the feet of the sledge stanchions. pushes him with the point of the toe; kicks him. hurts the point of his toe. kicks him (several times). is sprained (the foot, the hand); is dislocated; turns its edge (the bone point of the harpoon, when it has struck home). sprains it. falls into the water. end. the end of the thong. the end of the country. from the beginning; from time immemorial. to the end; unto eternity. its extreme end. has an end. where is the end of it? has no end; there is no end to be seen. button, knob (on the end of something). the knob has fallen off it. the terminal knobs of the sledge stanchions. the outermost (in the row). flap; projecting point (of something). a short strap from the front spreads it out; unfurls it. is spread out, unfurled. topping sea (literally: without end). finishes it. arctic skua (Lestris). is straight; is extended. is long from one end to is short between the ends; has no great breadth of wing. is endless, infinite. extends, unfurls, spreads it gradually. stretches out (its leg). is offended by it; reproves it or him (a piece of work, a word, a person). is apt to find fault. is faulty, blamable. is faultless, blameless. is dim, opaque (the air because of clouds, the water because of clay or mud); obscure (about speech). it gets thicker and thicker (the weather). frequently occurring names of fjords with muddy water. is a little dim, obscure. explains it; makes it clear. is clear. half rotten fish or meat. imitates him or it. says the same words which he has used. imitates his manners. you must make it in the same manner, in which this one is made. dew; moisture. is damp. moisture; dew.

becomes damp. moistens it. wipes the moisture off it. the weather makes it moist. mind; thought; meaning; sense; judgment; will. in his mind. on his own accord; according to his own will. did you come on your own accord (uninvited)? let him act according to his own judgement. it broke by itself. acts according to his own judgment. acts according to his own judgment in the matter. meaning of a word. thinks of him or it; has a care for him; takes an interest in it. I have much to think of. care; interest. is kind-hearted; rightminded; pious; gentle. thought; idea. is nonplussed. reflects over something; ponders (over what resolution to make). consults him. an idea occurs to him; comes to a resolution. takes care of him; shows mercy towards him. his mercy. is thoughtless. acts thoughtlessly. thinks, is of the opinion that -; means. I think that I shall see him. I am of the opinion that he will not go astray. this word has the following meaning. finds a meaning in it; can imagine what it is meant for. that word in my opinion has the following meaning. I do not see the use of that little wheel there. lam of the same opinion as the clergyman. one who is of the same opinion or mind as another. does not think of'it any more; gives it up; forgives it. a deserted fox-trap. forgives him (his sin, ajortuliânik); remits, excuses him (his debt, akiligagssânik). is without gifts; is rather stupid. behaves in rather a stupid manner; acts thought-lessly. is anxious. anxiety. enthusiast. is considerate. is inconsiderate. reflects (what is going they thinks of it; reflects upon it. is difficult to get on with, grumpy. is anxious (for a sick or an absent person). is anxious for him. is full of forebodings. expects evil things from him. is anxious about it or for that reason. settles it (in order not to have to think about it). settles with him.

insurance; life insurance; fire insurance. widows' fund. tries to find the meaning of it (the word). has found the meaning contained in it. despairs. is thoughtful; has a deep meaning (a word). reflects on it; thinks deeply of it. is of opinion; thinks; intends. what do you mean? I had not thought (that it would be like that). resolves, imagines something; I feels anxiety about something. when her husband stays away long, she immediately becomes anxious. is confident. places his confidence in him. feels confident because of it. suggests to him. gets an idea; makes a resolution. agrees with him; settles, arranges with him. whispers. whispers it. whispers about him or it. whispers something to him. untidy; dirty. is untidy, dirty. is untidy about it; does not take the proper care of it. what an ugly person rectum; anus. his anus. rectum, of an animal. the bottom of the sea. stale urine (used for washing, depression; cavity. the lower part of the stomach. a species of sea scorpion. is tired of sitting. is fatiguing. awakes. awakes early. has got out of bed the wrong side. rouses him.

walks in his sleep. does not hit it properly (the hunted animal); wounds it a little (so that it escapes); the implement makes no impression on it; mak

is deep. deep. a very deep lake. abyss. depression (in a mountanous country); kettle-shaped depression (between mountains); kettle-shaped bay. depression; pit; cavity. something which is full of cavities; uneven. pock mark. pock-marked.

a pock-marked person. makes a dent has received a dent. makes a dent or dents. digs a hole in the ground. an excavated depression; ditch. moves in deep water; fishes in deep sea. deep water line. becomes deep. makes it deeper. the part of an object floating on the sea which is below the water. the part of the boat which is below the water line. the foot of an iceberg. reaches far down into the water. does not reach far. is snow blind. housefather; the oldest man in the house, or in the place, or among comrades, or those who travel together; leader. the eldest of the inhabitants of Claushavn. the eldest among us; our leader. the boss among the dogs. the oldest dog of the team; boss. inner skin (in a tent); skin which is placed above the roof of a house to protect it against rain. formerly; in the olden times; many years ago. a very long time ago. it is many years ago. in the olden times. old-fashioned; antique. people in the olden days. white (in an egg). the white of an egg.

they make an arrangement with each other. look out after something. looks out after it. peeps after something (through a window or through the ice or the water). peeps into it; looks after him or it. hunting by means of peeping through holes in the ice. is hunting seal by peeping through holes in the ice; looks for fish on the bottom of the sea. looks for it. long-shafted lance (to kill seals with on the ice). peeps in at someone (through the window). peeps in at him. peeping hole (in a gutskin pane or a frozen pane). crosses land or ice (from one water to the other); crosses a ridge (from one valley to the other). crosses it. narrow land between two fjords or bays where the boat can be carried across. place of crossing (between two fjords or bays). crosses land or ice several times. crosses it several times. we reached here by crossing the ice floes several times with the kayak. hangs over something (with the ends each on one side; for instance, washing on a line). hangs it over something. places, puts it in its place.

puts them in order; arranges them. the inner side of the hand; the palm; the inner side of the shoulder blade.

my hand is itching, so there is something good in store for me (proverb). strikes him with the palm of his hand. holds something in the holds it within his hand. holds it in the hollow of his hand. takes it into the hollow of his hand; takes something for him in the hollow of his hand; gives him something from the hollow of h swallows it; sucks it in.

has an empty stomach. has swallowed, eaten something. abstains from eating. Lent. swallows it together with something else; swallowed (that which had stuck in the throat); has absorbed it (that which was rubbe chews the fat off it (a bird skin, because it tastes good, not in order to dress it); the sea rises and falls slowly at the shore or at an iceberg. absorbs it gradually. swallows them, the one after the other. brandy. the lower part of the fishing line (between the hook and the sinker). medicine (powder or pills). ground swell (from the calving of the iceblink or a larger iceberg). there is ground swell. hook to catch birds with. bird, caught on a hook. gospel. the gospel which has been read to us. evangelist. hatches eggs; lies with her hatches it; holds it against his body (in order to heat it). egg which a bird hatches. spawn. onion; bulb. lies close against it; penetrates it. attaches it to something (-mut); appoints him; instals him. the officials appointed by the King. when the new minister was installed. ear ring. penetrates trough them (the masses of ice). we had to thread our way between the ice, when we crossed the fjord. satirizes him in song. sings a satirical song, a drumsong. people who travel to a drumsong meeting. only in pI. iviangit woman's breast; udder. her breast; its udder. frequently occurring name of twin peaks. has inflammation grass-straw, grass; straw basket (or other article made of straw); bread; hard bread (S.G.).

ship's biscuit. place-name. straw basket (or other article made of straw); one who is out to fetch grass; soft bread; rye bread. rye flour, is out to fetch grass (with a boat); is on a haying expedition. sews a straw basket; bakes bread. straw sewer; baker. baker's oyen; bakery. grass; fine grass. place-name. coarse grass; sedge. fetches grass. biscuit. brownish red earth or stone. trout (with a red belly). is hard, rough; scratches the tongue.

rattles; rumbles (a carriage or sledge on uneven ice). honours it; keeps it holy (same word as erdligâ). is valuable; is sacred (to the few). sanctifies him or it. sanctuary. his sanctuary. has become holy. hallowed be -. withholds something (-mik) from him; cannot find it in his heart to let him have or use it. he did not think his new umiak too good for us. you (sing.); you (pl.). with you (sing). from you (sing.). to you (sing.). like you (sing.). with you (pl.). from you (pl.). by you (pl.). like you (pl.). is it you? if I were in your place. if you had not been. that; that time. With the retromonstrative prefix taivna. that time when we met in the north. at that time. bluff; rocky wall. the wall of a house. moves about in steep places. incline; steep slope. climbs on a slope. runs up against a slope and is stopped by it. smacks his lips (when eating). sings (a satirical song, charm).

practises a satirical song. song; satirical song. In older language: hymn. the other day; some time ago. some time ago. in some time. it is some time ago. is short of breath; has difficulty in breathing. one becomes short of breath from it. muzzle; band round the muzzle of a dog. muzzles it; ties it (the animal) round the muzzle. juice (in plants or meat). its juice. coal gas. is juicy. gives off juice; sweats. presses off the juice; strains it. sieve. oatmeal; oatmeal soup. earth; mould; peat. stacks peat. has become earth. works on the soil; is peat working. casts earth upon him. has been buried; lies at or below the crust of the earth. digs peat. peat-pick. moss; lichen. fetches home peat. casts earth on him. has become covered with earth (the stone or the rock which was formerly bare). shakes; vibrates. shakes it. sniffs; sobs. shakes himself (in order to make something fall off); shakes it off. shakes himself; shakes oft something. shakes it out (in order to get rid of fluff, hair or the like). shakes; vibrates; flutters in the wind. when they struck against it, the masts were broken in the collision. is thick. thick. stammers. God. the only true God. has him as his God. you are my God. their belly is their God. a faIse god. idol. heathen. when our forefathers were still heathens.

faIse god; idol. idols are of no importance. the gods you have are faIse gods. practises idolatry. idolator. religion. all right! well then, try it! hurry! says qâ; croaks (a raven). surface. its surface; outer side. ship's deck. above, on top of. it lies on the table. put it on top of the wardrobe. voices sound from the small mountain. upwards. along it; metaphorically: out-wards. outwards it looks fine enough. gets up into the surface (a fish). over-clothing. has a beautiful surface; is smooth, white (on the surface). has an ugly surface; is dark, wrinkled, rough (on the surface); has eruptions. water and blood which is alternately rubbed on the sledge runners and left to freeze. treats the sledge runners in that way. rock. uppermost; outermost; crust of a wound. outwardly; superficially. they lie in a heap covers it; clothes it; lies on top of it. is covered; clothed. paints it a second time; covers it. over-clothing; mantle; coat. covers it (for instance, a piece of bread with meat, cheese, etc.) rough-planes it. rough-plane. upper side. the side which turns upwards; the back of an animal; the edge of a knife; the upper side of the fingers, toes or the like. tears the crust oft it (the wound). the crust has been torn oft or fallen off. forms a crust (a wound). places it uppermost. place it uppermost; let that side be uppermost. pit of the stomach. feels a movement in the pit of the stomach. twisted sinew-thread. twisted sinew-thread on or for a kayak or boat-covering. is uppermost or outer-most. wants to be uppermost; is proud; imperious. places it uppermost; turns that side upwards or outwards. brow; eyebrow. his eye-brow. salves it (from the water on to the shore as, for instance, driftwood).

thrusts his finger down his throat in order to vomit. depression; defile. gets up into the surface of the water (a fish). heaves, lifts it up (frombelow as, for instance, with a jack crew). rises (dough which is to be baked; the waves of the sea; rising waters); gets flatulency; floats up (in the water); gathers. the clouds gather morJ a;d more. makes it rise. baking powder; yeast. jack screw. lets it rise. feels sick; is on the point of vomiting. moves up and down; becomes rough; rises (the sea, when the wind comes). rise. the waves e of the sea. rises and subsides regularly (the swell of the sea; the ice in rough seas, etc.). gets up from the deep into shallow water (fish). puts something on the shore. has crept up on to ice or the shore (a marine animal). a seal basking in the sun. piles them up. throws up earth (for a wall). unties it (the amaut so that the child may rest in it). waistband, for an amaut. net; fishing net. salmon net. net for white whale. ice net. net for open water (the word qagssutit is frequently left out in all of these terms). sets out nets. knits nets. knits nets for him. makes net work. net work. carries on net hunting (seals); is out I q net hunting. sets out nets for it; has caught it in a net. catches several in a net. marine animal, caught in a net. is high, highly situated. becomes higher. hill. forms a ridge (water that gets a blister on the skin. blister (on the skin). water that runs over the edge of the ice and freezes. a dome-shaped elevation or they have a meal together; they feast together. feasts with them, for them.

gets there; is visiting. come hither! come here for a moment! come here, you! let him come here! Am I to come? Did you call me? when we were at the birthday party. comes here with it. bring it here! bring it here for a moment! let it be brought! let me get it. calls him; invites him; demands it. his vocation; his invitation. the call of God. call; vocation; invitation. invites him; his invitation; considers it fragile; is careful with it. is cautious, careful (with something). deals cautiously or carefully with it or him; indulges, spares him. is fragile; is apt to be hurt. be careful with the boat, it is very fragile. he is old and frail. is solid; does not break. secures it; makes it fast (so that there is no danger of its being damaged). kayak; kayak with a man in it. let me first arrange my kayak. there are two kayak men who come paddling. kayak companion; spare lance head; spare lance for the kayaker; spare knife for the kayak; loses his kayak. is without a kayak. has had his kayak damaged. kayak which is alone at sea. is the only kayak at sea; keeps away from other kayaks. beginner at kayaking. lance for hunting from a kayak. small kayak; beginner at kayaking (S. G.). canoe (from legends). kayaker (who acoompanies others). a woman's boat, which is accompanied by two kayakers. goes with someone as a kayaker. calls out "kayak.” paddles a kayak; is out in a kayak. paddIes a kayak on the Iittle lake. man out in a kayak for several days. practises kayaking; is on a long kayak journey (absent for several days). kayak costume. the jacket I generally wear when paddling in a kayak. paddles in a kayak for his pleasure. kayak model; circle of stones resembling kayak (for children's game).

odiferous heather plant (Ledum). has perished in a kayak. is at work on his kayak (repairs it or makes it ready to go to sea). makes a kayak. makes a kayak for him. leaves his kayak. kayak scaffold. soup. the soup of it; slag (of molten metal). lead ashes. froih (on soup); golden plover (Charadrius pluvialis). seal blood boiled as porridge. boiled seal blood mixed with crow-berries. four; wheat flour. wheat. ladle; scoop; coal scuttle. breast bone (its lower end). is chilly; is thin-skinned. is very chilly. chilly person. shudders at having to go out into it (the weather or the cold). one hesitates to go out in that cold. skin for sleeping plaform; feather-bed; mattress. uses it as a rug for sleeping platform, feather-bed; lies on it. the space below the sleeping platform. it lies below the sleeping platform. arranges a rug for him on the sleeping platform; prepares a bed for him on the sleeping platform. makes it into a rug for the sleeping platform. blames him; mocks him. mountain; rock. hill a mountainous country. goes into the mountains. lies up in the mountains. small mountain; hummock. ascends a mountain; goes into the mountains. wags its head (a child) with delight at hearing its petting song. extension; opening in something. the lower part of the chin (towards the neck). bodkin. is rancid; initates the throat. scrapes it out. one who is able to think of something new. his eyes become wet; his eyes smart (with smoke from fire, a lamp or the like). rakes up something; has curious ideas and fancies. scrapes out something which is choked up (a gun, a stove pipe). scraper; poker. why, how prettily it is made! middle piece of strap (laid across the forehead) or of sling (in which the stone is placed). the ptarmigan cackles. ascends something (-mut). gets upon it (for instance, from water on to land or ice, or on to a chair, a stone, a rock). advances by working against the current. they transport umiak and luggage from the fiord up across land to a lake in order to go reindeer hunting. pulls it up; takes it up from the deep.

tower. gore, in garment. puts a gore into it; pierces it from below upwards (a pain which is felt in the whole of the body). hits it from behind. hurts himself in the fork. is white. shining white. hoar frost (on something). is covered with rime; it is hoar frost. makes it white. soap. the white shines through. has become white. white over-clothing (which is used when hunting seal among ice). white fox (Canis lagopus). white whale (Delphinopterus leucas). rice. dandriff. white bread. fulmar; mallemoke (Fulmarus glacialis) large species of gull (Puffinus major). dew. dews. vb. cracks it with his teeth. nut; almond. boned and dried liver or seal meat; boiled and dried seal blood (placed in spoonfuls to be dried on the cliffs, thus obtaining the creaksi cracks. cracks it. lentil; brown bean. cracks it entirely with his teeth; crushes it (with his teeth). hind part of a bird or bladder dart. its rear part. bone knob at the hind part of the bird or bladder dart (with a small cavity for the knob of the throwing board). its bone knob. clove. when; some time (in the future). when are you coming back? when I meet him some day, I will tell him. in the distant future. delays something; leaves it for some future time. sometimes; now and then. once in a while. rarely. extremely rarely. is rare; happens rarely. he is rarely to be seen. bubble. bubbles (from the oar). boils; has got his Iood to boil. now my Iood is boiling. gets it boiling; lights a fire under it, so that it boils. it bubbles (for instance, something alive under the surface of the water). has boiled it. is boiled.

is on the point of boiling. bubble. boils vigorously. lets it boil up. boils easily. pulls in his stomach; humps his back. is hump-backed. navel; umbilical cord. ribbon; ribbon to tie round hair knot. table cloth. beautilul ribbons. gets, buys something to tie round a hair knot. cover (over something). cover (for a piece or furniture); table cloth. tile. outer skin (of tent). old skin (for tent covering). Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). fishes halibut. is out halibut fishing. has a pain in his wrist. they lie above cach othcr or round each other. places them above each other; piles them (peat, wood or the like). pile; stack. outer covering; overcoat. snail-shell. film over the eye; cataract. suffers from cataract. operates him for cataract. lady bird (Coccinella). is made uncomfortable by the damp; is disagreeably wet. is damp, wet, slippery. a slippery floor. how wet the weather is to-day. loft; ceiling. the lorf of the house. is in the loft. merchandise (the things to be found in the loft of the store). they lie above each other. lakes in the shape or terraces. a white piece of linen, generally embroidered, above the short women's boots (N.G.); deerskin jacket (S.G.). outer covering; epidermis (of something); egg shell; seed shell; chaff husk; rock moss; painting; colour (or something, S.G.); gilding. plucked-off shells or eggs, seeds, grain or the like; chaff. paints it; covers it with painting. paints il red. gilds it;

oil painting. is rich, strong in colours. brush; painter's brush. painter's brush. painting; colour.

the colour of the house. I have no paint for my house. scrapes the paint off it. smears it with paint. grows skin (after a wound or bruise). cream. is out gathering rock moss (for fuel). they surround it. whale lance. lances it (the whale). dart; lance. bales, scoops it out; bales it empty (the tub, the boat); receives him in a hospitable manner; is charmed that he is coming. bales (and keeps on baling); scoops caplin. scoops them (the caplin). scoops into it. stands baling them up. valley, on three sides surrounded by rocks; depression. fat lard. skims off grease. caplin dip. scoop; ladle. scoops up with it. scoop; dip. scoops up into it.

within; in there (when the person speaking is on the outside); out, out there (when the person speaking is on the inside). in there; out there. from in there; from out there. in through there; out through there. in there; out there. is in there; is out there. To all of these ta- can be prefixed, and the word then becomes retromonstrative: tarqama, tarqamane, e he in there (or out there). they in there (or out there). listen, you (sing.) in there! (or out there). listen you (pl.) in there! (or out there). To all of these words ta- can be pre-fixed, and the word then becomes retromonstralive: t lies in his kayak waiting for a seal. lies in waiting for it. lies in waiting for it (the seal); waits for it to come up. ground sought by kayaks when sealing. is inclined to go sealhunting. is extinguished. the fire is extinguished. the fire is out in the stove. there are no fires in the houses, owing to lack of blubber. is extinguished (permanently) has extinguished his fire; has no more to burn. as we have no more blubber, we are obliged to sit with extinguished lamps. puts it out. put out the lamp! has been extinguished. extinguishes it gradually (a large fire.) is busy at extmguishing.

fireman. extinguishes something (the lamp or the candle) for him. fire engine. extinguisher. is never extinguished; is permanently burning. becomes lean (with hunger or illness). is lean; looks famished (for instance, a dog). sledge. carriage. wheelbarrow; little sledge for sealhunting; model of sledge. shoots with a canon. artillery. sledge owner; a man with a sledge; canon. gunners. fires a canon. sledge runner. tent pole. fixes poles to it (the tent). places the tent poles. leaf-stalk (of an edible sea-weed). cross.bar (of window). auxiliary tent pole; auxiliary timber (for the roof of a Greenland house). supports the roof with an auxiliary pole; covers, provides the roof with auxiliary poles. mouth. his mouth. talks much. has a sore mouth. his mouth waters (for something that tastes well); rinses his mouth. mouth wash; vaseline. has to do with his mouth; cannot give it as much as it requires. now I shall have trouble with my mouth, because I have no more to give it. is in his mouth; indulges in (a word, an expression, which means nothing to him). mouth-organ. utters it. they are passing an oral examination. chews; munches. species of sea scorpion with a small mouth. is near. is close to him or it. near in time (past or future). I have not seen him lately. is closely related to him. comes quite close to it. has him or it too close to him; thinks it too close; is too closely related to him or. her (to be able to marry him or her). has come closer; has approached. has come close to him or it. approaches. is humble, gentle, yielding. humbles himself before him. makes him humble. comes too close to it; thinks it closer than expected. I think it is quite close; I thought it was much farther. goes part of the way with him (the person leaving).

comes unexpectedly upon him; surprises him or it. we surprised the thief. turns out to be near; looms high (a remote country or the like). is humble, gentle. sheltering wall (in front of the entrance to a housetent). snow-fake. snow (in the air); falling snow. it is snowing;

shivers (with illness or cold); has fever, is chilly, illness with shivers; fever. is able to stand cold. how. what did he say? how is he? I did not hear what he said. our deeds. his manner; his state; its quality. what did you say? what was it you said? yes; yes indeed I however-? what did he say? What does he write? well, however -? I wish! however is one to set about it? I wish he may recover! when? some time (in the past). when did they arrive? I have not heard when they arrived. how he -! how it -! how beautiful it is! how wrongly he aets! how happy they are! With the affix -nguarsse qanga comes to mean an exclamation. how it did smoke! long ago; far back in the past. it happened some time ago. it is some time since they came. they left long ago. how long ago it is! how long it is since I saw him! how long it is since they went away! but when? is it long ago? long ago. they went away long ago. it is already long since -; but when? Well, how long ago is it? It is already long ago. how it shone! obsolete; old-fashioned; something remote in point of time; a former action. cave (in a rock). rises. raises it.

rises with it. has a cavity under it. it sounds hollow (when beating or treading upon it). is inspiring (music, speech). has crept into a hollow cave, as a shelter against rain passes it; has passed it; surpasses him (in knowledge, growth or the like);

has passed. in the past week. lets it pass. has recovered from his illness. is too late (for his work or the appointed time). brother's child. his brother's son or daughter. heaps the measure. is heaping. heap measure. fails. lernean. booms; is intoxicated; it booms (repeatedly). forehead. his forehead. a high forehead. a low forehead. has a high forehead. has a low forehead. kerchief to be tied round the forehead. ties a kerchief round his forehead. recovers consciousness. tries to make him recover consciousness. human being or animal emaciated by sickness. is emaciated. weakling. is exhausted (by illness or hunger); is debilitated or sickly (a human being or a dog). appropriates, robs something. has appropriated, robbed it. catches it (a half-dead seal or bird, which has been wounded by another). is not quite well. bends; curves his back. stands with his back curved. scrapes it (in a direction away from himself with an obliquely placed tool); cuts it with a pair of scissors. lies obliquely in the water (for instance, a fishing line owing to the current). is dull; is unwilling to learn. chip; shaving. the skin is well scraped (viz. it has the same thickness everywhere). is oblique. scrapes; planes; scrapes a skin thin on the fleshy side.

scrapes, planes it. sings falsely. shuffles cards. scraping bench (where skins are scraped); joiner's bench. shavings. scraper; plane. peels it; deals with it in a superficial manner. legendary animal; wolverine (Alaska); badger (Labrador). disappears below the water; the sea closes above it. disappears below the surface of the water, so as to not to be visible any more (a whale). disappears frequently below the water (a whale). loses sight of it, because it disappears behind a wave or below the horizon. loses sight of it. disappears frequently behind the waves (for instance, land in rough sea). when we crossed the fiord, "Saddelen" frequently disappeared behind the waves. disappears behind something or within something. goes up and down in the water at short intervals (a whale). loses sight of something, because it drops below the horizon. makes it disappear below the water; the wave hides it (for instance, the front of the kayak). sticks (in something); cannot get any farther; must go back and look for another way. foam; froth; yeast; meerschaum. foams. foams; frothes; talks incessantly. rusk; bun. bay, encircled by rocks (common place-name); alcove; side compartment (in a Greenland house). hollow; cavity (in a rock or the like). is vaulted, arched. vault; of. breaks time after time (the sea against a skerry). brain. is intelligent. is unintelligent. jocularly: he is rather stupid. speculates. nape. is in a hurry to tell others what he has heard; a gossip.

haws; hums. pulls it over something (as, for instance, a boot or a mitten which is pulled over a narrow upright piece of wood in order to be dr mounting for a paddle; hoop round a handle. seaweed (N.G.). trousers. my trousers. your trousers. his trousers. his trousers (refl.). puts him into trousers. puis on his trousers. outer trousers; pull-over trousers. puts him into trousers.

puts on his trousers. skirt; long frock. material for trousers; cloth. does not wear trousers. pulls off his trousers. takes oft his trousers (refl.). is halanced (in the middle, but not at the ends). they seesaw. see-saw. lip. his lips. squeaks; twitters; squeals (especially about animals). jocularly; what are you talking about? blows a wind instrument. wind instrument. clarionet. flute. trumpet. French horn. trombone. key-bugle. All with qardlortaut affixed. organ pipe. grunts; brays. qardJoruJugpoq, the whale hoots, groans. hoop on a caplin dip (to which it is attached). clucks; chuckles. edge (on a dish or vessel). lures the seal from the edge to the ice. neighs. voice. its voice. every bird sings with its own voice. bittern (Ardea stellaris). crane (Grus). labridan. expects bad weather. wall. stone or turf to be used for a wall. builds it in brick work. bricklayer. brick. burns bricks. immures him or it. calls it; lures it to him (a dog). bursts it; makes it burst (a bladder, an egg). stings his eye. is burst; breaks (a wave). the seas broke over the boat. bursts easily. glass bead. is bursting (with food); is satisfied. I cannot eat any more. a water bubble in the ice. breaker; earth slide (caused by water welling from within). old boat covering (which is used to cover something).

percussion cap. misses fire (a gun). gets a breaker over him; gets a blood.fiUed vesica (on his skin). sounds hollow; is ripe; is on the point of bursting (a berry). cave. supreme peak. the supreme peak of the mountain. hits it on the head. the day breaks before him. the day broke without my having slept a wink. I did not think that he would live to see the following day. eats food or remains from the day before. delays him until dawn. loon (Colymhus glacialis). the loons are heard schrieking. is quite satisfied (with food). becomes satisfied; is quite satisfied. is filling. satisfies him. is satisfied with it (also used in a metaphoric sense). we are nourished by the word of God. something to satisfy one. Also used in a metaphoric sense: Gutip oqause tarnermut the word to God is satisfying to the soul. arrow (for how). makes an arrow. makes an arrow for him. quiver. is bleached (by the air). skeleton. bleached material (linen or cotton). unbleached material. bleaches it; picks off the meat from the bones. is bleached. hook; jig. takes the hook off it; unhooks it. catches it with a hook. hook, loop (to hook into). hook (on a door or a window). flows over; inundates. flows over it; inundates it. is superficial. is indifferent to it; did not observe it. bursts. throws it up on the shore. did not get enough (food). did not become satisfied with what he ate. a seal which has been put by whole and left to ferment. belly (or reindeer or other ruminant). bark (of fir tree, used for the dying of skins).

dyes it (a skin with bark).

is dusty, dust-coloured, grey. dust (on something). makes it grey. makes him or it dusty. dusts it; brushes the dust off it. speckled seal (Phoca vitulina). full-grown speckled seal. young speckled seal; dwarf seal. seal with small speckles. the settlement Christianshaab. catches speckled seal. is out hunting speckled seal. year-old speckled seal. larva of water beetle. (Dytiscus.) is bitter, sharp (of taste); stings (a wound). bitter words. pepper; all spice. ascidian. begins to sting. rattles; peals; rings. is ravenous, ferocious. tames it (a ferocious animal). is exhausted; is tired (of waiting). has rested. has round rest. time of rest. cannot find rest. rests. finds rest in it. rests (refl.). is tiring, dull. is slack (a line, a screw). slacks it. is tired. slacks it (more and more). is indefatigable. how indefatigable he is! is tired of it. eats remains. water tank; water tub. makes a water tank. makes a water tub for him. water tub; leather tub. comes to nothing. stays away. brother; sister. his brother or sister.

sisters and brothers. half-brother, -sister. foster-brother, -sister. foster-children; stepchildren. pitch. speaks in a squeaking voice (partly unintelligibly); sings falsetto. sings soprano; plays treble. is high (a note). treble; soprano; upper part; treble string. alto; second; sings or plays alto. gets a deeper note. has a light voice (human being, in speaking). has a high note (instrument). treble; soprano; treble string (on a violin). alto, second string (on a violin). gets a lighter voice, a higher note. old-fashioned stringed instrument. growls; grumbles; hums. growls; mumbles. sings or plays bass. has a coarse or deep voice; has a deep note. bass, second voice. tenor, third (on a violin). sings or plays tenor. has a deep or coarse voice (a human being). falsetto. hoop; plate (of bone or iron on the handle of something); knob. its knob. thrusts his legs through the ice. puts a knob or a plate on it. makes a plate or a knob. makes a knob for him or it. breast bone (of a bird). its breast bone. back (of human being or animal). my back. your back. his back. his back (refl.). its (the animal's) back. has a pain in his back; has a weak back. camel. ostrich. shows its back (a seal swimming in the surface of the water). is curved outwards.

is unwell; is indisposed; is numb (with cold or hunger). is well; is well disposed; does not lack anything; is bold.

is highly situated (tract). highland. has become quiet. calms off. calms oft somewhat; blows less.

calms off for a short space (between the showers). is quiet. calm; dead calm. daylight. is day. when it had become day. the day breaks. at day-break. shines. something which shines. white bone knobs or bits of material on a jig. is glaringly white. catches him in bed (literally, before it has become daylight for him). little white object. the white bone knobs on a kayak. the sea becomes white. cannot see where he steps (because of the gloom); steps too high or too low; falls down, blinded by the snow in darkness. the light is such that it is impossible to see where one steps (for instance, on a dark staircase). is bright, transparent; has bright surroundings; shines. light; shine. its shine. brightness; transparency. how bright (light) it is! globe (of lamp); lamp shade. becomes light; has become light. makes it become light. gives good light; is quite light. makes it shine brightly. gives better light now; has become quite light. makes it light. bas it to occupy himself with, until it becomes light. something to occupy him-self with, until it becomes light. lights, shines faintly. faint light (over the sea); moon; month. is a full moon. is a new moon. the moon is in its first quarter. is in its last quarter. January. the new moon has come. flashes; a star is shooting. is bright moonshine. almanac. morning star. is never daylight. arctic night; arctic region. is awake all night. has no idea of anything; is stupid. ice edge. the ice edge is gone. an ice edge has formed (along the beach). top hat. touches him or it lightly; passes his hand over it.

is wet (particularly on the inside); is wet through. is damp. south. in the south. from the south. towards the south. round by the south. is in the south. To all of these words ta- can be prefixed, making them retromonstrative: tarqavane, tarqavunga. etc. man from the south; term used to denote stupidity. south wind. it blows from the south. man from the south. behaves awkwardly. there in the south. that in the south

listen, you (sing.) there in the south! listen you (pl.) there in the south! To all of these words ta- -can be prefixed, making them retromonstrative: tarqavna, tarqavko e has gone south. epidermis (of a whale).

European, Dane. The word is naturally explained as being used of strangers coming from the south. The form qavagdlunâq als European object; European food. one who lives among Danes (at a settlement or outpost). kills a European (C.Y.). a European belonging their European partner. Icelander; Norseman. Iceland. behaves like a European. has dealings with Europeans. traveller to a settlement. goes to the trading post.

snores. takes the blubber off it (a skin, without scraping it). a seal skin with the blubber on it. skins (a seal) with the blubber attached to the skin.

how many? how many times? how many will they be with this one? they are now five with this one. how many are they? how many has he caught? how many times did he do it? several. many. a great number. they are several. they are several about it. has caught several.

does something several times. does something to him several times. I have spoken with him several times. grey or white hair. his grey, white hair. gets grey hair. grey-. white-haired. at last! stands upright (a human being); is confirmed. confirmation. candidate for confirmation. special kind of jig for the catching of sea scorpion. seals standing upright in the water, in a bunch. stands upright, erect. island. peninsula. line; whitewash. whitewashes it. mason's brush. cat fish (Anarrchichas lupus). cracks; breaks (something frozen, for instance, when trying to bend it). creaks (the snow in frosty weather). is still. stiffens; becomes stiff. prep; stay; frame (with which something is distended and kept still); splint (for a fractured limb). puts a prop to it; attaches a splint to it (a fractured limb). makes it stilt (lets it freeze or dry still); starehes it (washing). starch. heron (Ardea). is frozen stiff. it is cold weather, freezes. freezes it stiff; the cold affects him. I have got chilblains on my heel. suffers from chilblains. frostbite. the weather is so cold that one is apt to get chilblains or that everything freezes. (the cold) freezes it fast to something. the meat has frozen fast (literally, the cold has frozen it fast), I cannot get it loose. has frozen fast. seaweed. the great species of sea-weed. penetrates through it; forces something in under it; squeezes him out. forces his way in a crowd. penetrates it (rain or damp). they force their way between each other, or into something. works his way through it. forces his way through (for instance, a crowd). forces it in under or between something (-mut). forces his way.

passes it in under the cross-strap of his kayak; passes below it; shoots below the target; stirs him; tries to trip him up. see-saws. see-saw. wild duck (Anas boscas) teal (Anas crecca). conjures wind or storm (an angaqoq). calls it (the auxiliary spirit) to him. is black; is dark. black, dark; negro. is pitch black. is dark-coloured; dun. has black spots. something black appears (beCore one). ripple or breeze on the sea (caused by the wind). there is a raint breeze, ripple on the sea. the sea is dark (by wind). it begins to blow on the water. it blows in gusts across the sea. blackens him or it. printer's ink. blue fox. narwhale. black guillemot (Uria grylle) in its summer garb. is dusky. shrieks with terror. runs out into a point; cranes his neck; is in a hurry. is slow. slowIy; pile of stones (under a rock); talus. is in agony of death (especially about animals). the wild duck shrieks. epidermis (of a belly, gut or gullet which is pulled off, when it is about to be used). the central part of the belly; the muscles along both sides of the (human) navel. makes it (the gut) into gut skin. crying, tears. crying, tears in the future. he cannot keep back his tears. gives free vent to his tears. loud crying. cries. cries over him; mourns him. cries frequently, readily. makes him cry. cries himself to death. looks as if he had cried. whimpers. reels inclined to cry. cries about it. whimpers steadily. (his) goose flesh.

is cold; is numb with cold. warms himself. it is cold (the air, the weather, the room). it has become cold. looks cold. shivers (with fever). is apt to feel cold. he shudders with cold. it is freczingly cold. is discoloured; spotted. meat that is hung to dry in whole pieces, so that the outer part dries, while the inside is rotten. carcass (of a land animal). vulture. finds the carcass of a land animal. the carcass found by him. is angry because of something which bas been lost. he is angry that he has lost is boat. she is angry that her pot (to be suspended over a lamp) is broken. hops. leaps into the air (a child). leaps with joy. the sea rises choppily. a choppy sea. the high, choppy sea almost swallowed us up. yearns; is longing. is shy of, afraid of him.

is such that one should beware of him; one feels shy of him, of wearing it; it looks incongruous or glaring (variegated material o tries to keep an eye on him, unobserved; looks askance at him. dead nesh (below the nail or in a wound). gets dead flesh. only in the form qilamik, soon, within a little while; in connection with a negation: not so very soon. I shall soon be back. he soon ceased. you will not see me just yet. very soon; within quite a little while. longs for it; looks lorward to it wiht pleasure. looks forward to it in glad expectancy; longs for it. makes him gladly expectant, by giving him a taste of what is coming. takes a piece of meat from the pot, while it is cooking, to feel how it tastes. taste; radish (S.G.). dies suddenly. kills at the first shot or throw. knots, knits it; makes nets; knits. knitting. knitting wool. knitting needle. sky; cover of clouds.

the clouds move rapidly (before the wind). ascends to heaven. Ascension Day. palate; ceiling. his palate. it hangs below the ceiling. the ceiling of the house. the ceilings of the houses. dies from thirst. is thirsty. ties up its mouth. puffin (Fratercula arctica); one who has a thick voice. qilángauvoq speaks with a thick voice. has caught puffins. speaks as if he has no palate. drum; violin; guitar (N.G.). the drum is going. beals a drum. drummer. guard over a trigger (S.G.), ring on kayak stool; vault; rainbow. vault. white whale (Delphinopterus Ieucas). white whale. narwhale (Monodon monoceros). young white whale. has caught a white whale (or narwhale). fishes with a rod. conjures (over someone in order to learn his fate). conjures over him. conjures over him. charm. uses it in his conjuring, as a charm. is agile (of movements). although he is old, he is still very agile. is slow, sluggish; is heavy (of movements). hurries him up. hurries; tries to be quick. hurry up, please! scar. a scar has formed (after the wound). ties it up with a knot. ties two kayaks together (in order to transport something on them). they transport it across the water on kayaks tied together. knot. the knot on it. necktie. arranges her hair (refl.). arranges her hair. loosens her hair (refl.). loosens her hair. ribbon round hair knot. ties it together; ties it up (with several ribbons or from several parts); ties him hand and foot.

ties it fast to something; lies it together with something (with several ribbons). bundle (caplins, straw); sheaf; ball of thread. hair knot. her hair knot. makes fast his sealing line to something on the kayak, while uncoiling. ties it to something (-mut) (with a single ribbon). loosens, opens it. tie; bandage (for something). its ties (with which it is bound). takes the band off it. takes the bands off it; loosens it or him. tie; band (for something). tape. bone spike, on throwing board. catches small birds in a snare. snares it. snare (for the catching of birds). uses it as a bird snare. is botched, badly sewn. distends it. thinks that it is too short. I think that my clothes are too short. now the day begins to be too short (for my work). is crammed full. makes a short cut. barks; yelps. barks at him. the Pleiades. singes. singes it.

has a singed smell. singes him or it. he singed my cult a little. pulls it together; pulls it towards himself; helps him up (by pulling him towards himself); snares it (the bird, by pulling the snare t tightens the bow. opens the bag. shrinks together, has cramp. I get cramp in my leg. holds it (the bag) up, while it is being filled; also qilungmigkatdlánga, hold up the bag a little for me (while I fill it). has cramp. I get cramp in my leg. I wish it had been I leaves him or it is ruluctant to leave him, to let him go; is attached to him it is sad to have to go away from him leaves something; goes away. goes away with it or him. goes away and leave him. leaves something (-mik) to him winter stores (of dried meat or fish)

lays winter stores in a depot; collects stores depot; store (of provisions) feches home dried provisions from the depot flees puts him to flight. place of refuge. flees to him or takes refuge with him. flees with it. the dog tried to save its food by running away with it. they all run away. runs away form him or it. flees quickly. is gay, in high spirits. becomes gay encourages him exults. is in low, bad spirits is happy eye lashes. his eye lashes vertebra back; spine his back the back of a skin the ridge of a house midrib (of a leaf or a feather) regards it;

makes him look at something (-mik); shows it to someone (-mut). object lessons. gives him something (-mik) to look at. v. the following. strangles him. has become strangled; has hung himself. the rope in which nets are hung; the string with which a fox trap is set; the string in which snares are hung (for the catching of p puts a rope on a net; sets the string in a fox trap. pulls (a beast of draught dragging a sledge or carriage); drags the float after it (the harpooned seal). pulls it. pulls well. pulls badly. trains it (a dog) to pull. sledge (with the driver on it); a sledge (with dogs and human beings). rides (on a sledge, a carriage); rides on horseback. goes for a drive. sledge, carriage tracks. Melville Bay. calls "sledge". drives him. driver. beast of draught. has it as a beast of draught, as a riding horse.

horseman. cavalry. beast of draught. harnesses (dogs, horses) to his sledge or carriage. sea horse. railway train. rails. has overshot the mark. has gone farther than he should. it is past noon. puts his oar outside along the boat (when ceasing to row). is at an end. after Sunday I shall return. is too late; does not arrive at the appointed time. goes beyond everything. looks about him for something. looks about him in that place (for something he is seeking). chooses between them. election for municipal councils and the like. has elected it. has him to look about (in order to investigate or to find something). selects something (-mik) for him. looks about him for something. wreckage; some object among several which has been rejected. looks for something to catch; seeks work; looks about him for something. makes him look about him carefully. groans; grumbles (a sick or a querulous person). groans under a pressure or because he has made an effort or eaten too much. groans; whimpers (a sick person). is ferocious, grumpy, bitter. is grumpy towards him. gland. is scrofulous. slush snow (heavy, thick snow). ice scoop. is full of slush snow (the sea the shore). gives tongue; gives an alarm; says no. makes a child cry (by doing it harm); teases him. shrieks. pursues him; seeks his life. prays; prays for something. intercedes for him; asks for something for him. has him to intercede for him. prayer. his prayer. prays for it. prays fervently. begs him for something (-mik); prays to him. nostril. a protuberance at the base of a bird's bill. his nose.

a hole in the roof for ventilation. two holes in the harpoon through which the strap is passed. makes something pass from the mouth through the nose (tobacco smoke, water or the like); talks through his nose. nasal sound; drawl. king duck (Somateria spectabilis). turkey. has a sharply developed sense of smell. has a large nose. the front edge of the shin. Frequently occurring place-name. hurts his shin. the ridge of the shin; ridge; ridge of a roof; a ridge or snow which has been swept together. the dorsal fin of the lump sucker. splint (on fractured limb); suffers because is angry with him; despises him. despises him; considers him or it unworthy of something (-mut). considers himself unworthy of or too low for something. feeling of unworthiness. I am unworthy to invite you to my house. is unworthy of something (-mut). his unworthiness. considers himself unworthy towards him or of it. it is most annoying; receives him well; shows him friendship. shows him enmity; hates him. enemy. has him as an enemy. teases him; provokes him. is a tease. only in the expression issit qîngassut, oblique eyes (like those of the Mongols). dog. has it as a dog; has it as a domestic animal (a fox, a bird). loses his dogs; the dogs run away from him with the sledge. eats dogs' meat. puppy; dog which has been left behind. my dogs have been placed up there. places his dogs. I have placed my dogs on the island. always accompanies (as a dog his master). collects it for winter stores; puts it away; buries it for winter stores. gathers winter stores. meat pit; provisions put by in a meat pit. heap of stone with provisions. is indifferent as regards the collection of winter provisions. grumbles in anger. bottom (of a gun); head (of a fiord, a cave); quire (of a church); root of a nose. goes round the head of the fiord to the other side. reaches the head (and cannot get any further). reaches its head. something at the head of a fiord, a cave or the like. scrapings from the bowl of a pipe; enters its head. innermost; the innermost.

goes far inwards; it is far to the bottom. does not go far inwards; has a nose that is narrow at the root. has a nose that is broad at the root. looks surly. frowns. ray. the rays of the sun. shines; shines brighty. shines on it; shines brightly through the clouds. is grumpy; pouts; regards it through a pair of glasses. field glasses. field glasses. binocular. looks for it through a pair of glasses. cuts, pares it down. is cut down. cutting board. bits, left over from the cutting out of material, paper or the like. pl. smoking tobacco; cut tobacco (N.G.). tool for cutting. pair of scissors. coil; a single coil, for instance, in a rope. double twine. pinches his face. Generally used about the loser in a game. corner of the eye. furrow; channel (in wood, bone, metal, etc.). hollows it out; carves it; engraves it. a carved image. an engraved signet. engraved writing. carving. the carving work in it is bad. wood carver; engraver. forces his way (for instance, through a crowd). graving tool. blanket; feather bed. his feather bed. sells a blanket. takes the blanket or the leather bed off him. a family on a sledge journey (covered by their bedding) . covers him with the feather bed or blanket. is covered by a feather bed or blanket. covers him well. twists it; turns it (the key). cornet. twine. is twined. is twisted, crooked.

upright (supporting the cross-bar of a tent). appendix. has colic (especially about dogs). whirls round (the wind). damper (in a stove). street organ. twines, intertwines them. detour. is a detour. twines it with something else; fixes it with a screw. several twines (v. qípaq); vice; press, with screws. has died with longing for some enjoyment (which he could not obtain). is dying with longing for some enjoyment (which he has had to do witbout for a long time). I am dying for tobacco. burns with longing or desire for it. burns with longing or desire for an enjoyment or for food. something with which to satisfy the worst hunger. furrow (on the belly of the whale). humpback whale (Megaptera boops). the young of the humpback whale. catches a humpback whale. the humpback whale killed by him. a smaller whale. makes furrows in it. scratches it. is grumpy. bursts into tears. cries over it (that which pains or saddens him). cries before him (in order to rouse pity). spit. spits. spits on it. spittoon. spits on it (several times). one who is out looking for wood; a piece of driftwood, which has been found. the driftwood he has found. has found it (a piece of driftwood). is out looking for driftwood or fuel. finds a piece of driftwood. gets a spasm (in the faco sharks keep on having spasms (after they have been killed). puts the nails into it; is niggardly about it. scratch, with the nails. scratches it; puts the nails into it (in several places). hits with a crack (a stone or harpoon in the water, so that it does not splash). cat. lynx. the genus of cats. bone peg on the inner side of the kayak ring (over which the skin covering is tightened). the darkness in the sky which shows open water. the sky is dark above the open water.

wood (as material); driftwood; fuel. its wood. the room bas been beated witb peat. a piece of wood for special use (for instance, as a buoy on a net). a good piece of wood (to work on). uses it as fuel; burns it. we generally burn coal. puts fuel on it (the fire or the fire place). fuel. it is only good for fuel. wood work, of something. the wood frame of the umiak. the wood work of a window. the stock of a gun. the wooden stopper in a float. wood for the stock of a gun. makes a stock (for a gun). makes a stock for him. puts a stock on it (the gun). is out in order to gather fuel. puts fuel on it now and again. lights the stove. looks for driftwood or fuel; cuts wood. fetches fuel or wood (which he has formerly collected). puts a wooden stopper into it (the float). uses it for fuel; makes fuel of it. cinnamon. middle, centre, ace. its middle; his waist; its half. midnight. holds his midday rest. eats his midday meal. midday meal. in the centre of it. from the middle of it. mid-way across it. spinal cord or marrow. is midway; has reached the middle. it is midday. it was past midnight when we returned. back. midrib (of a feather or a leaf). midmost; the midmost; the middle finger. they pull at hooks (with their middle fingers). has a pain across his loins. reaches halfway with it. divide it into two equal parts! I have filled it to the middle or half. has reached the middle, is half full. it is half past four. half. half bottle. half barrel. has reached the middle (of the water crossed). has reached the middle of it. we have reached the middle of Storfjorden. hits it straight in the middle.

wriggles the middle part of his hody. belt; waistband. carries it in his waist band. puts a waistband round him. ties a waistband round himself. ties it round himself. armadillo. has a pain across his loins or in his back. dances. goes dancing. dancing tune. dances well, beautifully. is eager to dance. is now more lively in his movements. hurries him up. string round haft of sealing dart; pattern or threads of woven material. coarse material. fine material. fork. is cut off straight; is straight and at right angles at the edge; is steep. string which holds together the fur jacket in the fork ligament of the tongue. loosens his tongue. his tongue was loosened. is gorged; becomes sick or vomits from surfeit. child (of any age). his child. is childless. loses a child or children. has lost his children. gets a child. gets a child or children by him. gets a child or children by her.

is soft, pliable (also in a metaphoric sense). mollusc. falls noiselessly into the water. is rather soft. bends when someone treads on it (a board). is unpliable (an object). becomes soft, also in a metaphoric sense. makes it soft or pliable. sea anemone, actinia. is loose-limbed (human is consumed with laughter. is consumed with laughter (over him or it). twitters (a bird); speaks unintelligibly; speaks a foreign tongue. has frozen to death. freezes hard. is gay, Iively; is youthful. begins to be in high spirits. male or sea scorpion;

bends, curves hack; throws himself on his back (a stubborn child). bends it back (the cover of a chest, the trigger of a gun). hinge. the hinges of the door. turns round for something. looks towards him. look around you for this. tries to make him look towards him. is bent back, cocked (a scimitar. is erect; is conceited. down. down on a bird fIuff, flying about in the air. brushes down or flakes off it. brush. skin with the down on it; a young bird or seal which only has down or wool, the proper feathers or hairs not being as yet fully gr skin with the down on, the feathers having been taken off. has a tickling in his throat, because he has swallowed down. goes into the mountains (away from human beings, in anger or disappointment). man who goes into the mountains (there being many wonderful legends about his powers). goes into the mountains (for a time). has hidden in anger (a child).

bores in it (with an auger or the like). awl. auger. is bright; shines; glitters. mica. moth; buprestidian. is tarnished. is easily tarn-ished. shines brightly. a species of trout with particularly glittering scales. pearl side (Scapelus). glitters. glitters (as moonlight on the sea). glittering spot on the sea; polishes it; lacquers it. tin; tin-plate. box; tin box. winding, screw thread. screw (to screw into something). vice. has fine threads (a screw). has coarse threads. uncoils it. uncoils (a rope, a line). screw-driver. is coiled in long windings lying at some distance from each other. die-stock. jerks. jerks it! (a fishing rod, for instance).

wriggles out of his hand (a fish). jerks something several times; fishes with a rod; dances (a child on his knees). fishing rod, with appurtenances. jerks backwards and forwards; wriggles; flounces. jerks it. shakes his hands (to get something off them). pulls up fish with a rod. sprinkles or it with something. cannot fall asleep. winds; taugled (a line, thread, etc.). thread; spun yarn. turns suddenly. is tangled, twisted. ball of yarn. swirl (on a chain or fishing line, which can turn round and thus prevent the line from tangling). turns it round (with a single twist). turn the stopper tight. drizzle; sleet. is sleety weather. spins. spindle; spinning wheel. spinning wheel. swings it on to his back. urine. Same root as kûk. chamber pot; urine tub. makes water. makes water on it. is in need or making water. makes water now, in order not to have to do so at a later (inopportune) moment. relieves him of water (by means of an instrument). instrument with which to relieve someone of water; catheter. shadow of the land (in the water). is dark with the shadow of the land (the water). circumvents, surprises him.

likes him. becomes stunned (with noise). is deafening, stunning. larynx. pot. (loan word). spout; urethra. the spout of the kettle,. pours, showers down. funnel; crane; cock. ground oats. water fall. runs; showers; drips. has inflammation in the urethra. slavers. contraction (in a fiord or sound). Place-name. valley, furrow, groove (in something). makes a furrow or groove in it.

makes several grooves in it; flutes it. grooving plane. rifle. small groove. grooves it a little; makes small grooves in it. is slightly grooved. clenches his teeth (and does not answer, in pain or anger). green; yellowish green. is green; is pure green. is green, yellowish green. edge of something; ridge; roof ridge. an angular sewing needle. a round and smooth needle. a piece of wood with sharp angles; a lath. has sharp angles. provides it with an edge. provides it with several edges. rounds it; takes the edges off it. frozen meat. eats frozen meat. smooth. is smooth, slippery. slide. goes out sealing on smooth ice. moves about in slippery places, on smooth ice; is out sealing on smooth ice. catches it (the seal) on smooth ice. slips and falls. slips; is on he point of falling (where it is smooth or slippery). slimy moss or seaweed (slippery underfoot). cannot hold it fast; drops it (because it is slippery). bunch of flowers or seeds. gives out a grating sound. is frightened; starts in sudden fright. strikes him with sudden terror. round worm; children's worm. has round worms. shed; provision shed; barn provision shop; large provision shed. puts by meat. coughs. clears his throat. coughs. has a cough, suffers from cough. is about to cough; gets a cough. the white (of the eye). has inflammation in the white the eye. has cataract. cataract (in the eye). operates for cataract. folds it up; tucks it, hemstitches it. is folded up, tucked, hemstitched. fold; tuck. seam. folds it up i tucks it.

folds it up, in several layers; tucks it seyeral times (v. kugsugpâ). caterpillar; leech. leech. is worried (about the future) is timid. is reckless, regardless of conscquences. becomes timid. is anxious for him. is anxious about it. frozen urine (on the ground). is yellowish. stoops; tries to make himself small (so as to prevent the other from hitting him); puts down his chin into the collar of his hood. cowers (incessantly); stands cowering with cold or shyness. swan; white dog. Also qugssoq. three-comered file. towing strap (laid round the foreflipper of the seal). heaped measure. heaps it full. femur; thigh; ham. cuts the ham off it. sells a ham. breaks, dislocates his thigh. takes pleasure in something. thinks him or it amusing. does not think it amusing; considers it a serious matter. makes him ridiculous; makes fun of him. is funny. is not inconsiderable. it blew rather hard. he has a fairly large salary. makes it acceptable. has got rather many of them. I got rather a large number of seagulls. there is no fun in it; it is unpleasant, serious. makes fun; is witty, amusing. is amused at something. the narrow bone in the hind flipper of a seal (with or without meat). fears to suffer damage. fears to suffer damage by him; dare not touch it. he is embarassing, disquieting (to have about); it is unpleasant. she has become unpleasant to have near me, as she is constantly taking my needles. is busy to get off (because he fears that someone shall steal a march upon him). bursts out into exultation. is tickled; is ticklish. tickles him. it tickles.

thanks; says thanks. says thanks for him. is delighted with him. pet. is grateful. is grateful about it.

is grateful towards him. thank you; how lucky! many thanks. many, many thanks. it served him right. is worthy of being thanked. many thanks! thanks; (song of) praise. curries favour. curries favour with him. is pleased about it. makes him happy (by promising him something or telling him something pleasant). is ungrateful. thanks; thankgivings. thanks for it. makes him thank; says thanks on his behalf. is ungrateful. nine (generally pronounced qulingiluat). they are nine. house, with a flatroof. keeps above it (for instance, a bird hovering above something); occupies the space above him. holds his hand over him. carries it up above something (-mut). he stretched his hand above his head. they (the birds) con-stantly keep hovering above it; keep him down. doubts. doubts it; has misgivings, no hope about it. I do not doubt that I shall get what I want. does not doubt it any longer. is doubtful. is undoubted. there is no doubt that he is coming. proof. despairs of it. overshoots the mark. steps in so deeply as to get water or snow in above his boots. squeals (the fiord seal). lures it (the fiord seal) by imitating its call. flounder (Platessa). boiled guts which are eaten frozen with blubber. upper part; the space above it. upwards. its upper part; the space above it. the upper part of the umiak. the upper part or the door. the space above the mountain. that which is above us; the mountain at the foot of which we are living. above him or it. is above him or it. up above it. across it. across us. takes the roof off it. part of the upper part of something. the upper cross-bar of the door frame. heading; head line.

has it above him. are above each other. floors. keyboards above each other. gunwale. hairy edge (on a boot or skin stocking). has it as its upper part. something for the upper edging of a boot. washes his hair. washes his hair (refl.). knee pieces. deerskin jacket with the hairs inwards (for a man; cf. atigeq). upper edge (of boot or stocking). puts a roof on it (a house); covers it. is provided with a roof (a house, a person). yesterday our house was pro-vided with a roof. cooks over the lamp. cooks it over the lamp. pot, kettle, in which food is cooked over the lamp. hangs the pot over the lamp. cooks for him; fulmar. ten. they are ten (viz. the fingers, the uppermost). is the tenth of them. the tenth. thirty. fifty. the fiftieth. nine weakling, sickly person or animal. is a weakling; is sickly, pitiable. rumbles (for instance, the stomach). coos (a pigeon). gargles. swallows his food audibly; gurgles; ripples. the boat ripples during the passage. back of a bird or a bird skin. tape worm (same root as kumak). makes water frequently. frequent making of water. place-name. makes water in his becomes shorter (by being pushed together, for instance, a human being when pulling the head down between the shoulders, shortens it; pushes it together, limits it. sits crouching (a bird). sits crouching (human being or animal). pulls the arms back into the sleeve. stands with his arms pulled back from the sleeves. pulls it into his sleeve; keeps something for him.

rises; throws a stone straight into the air.

rises, stands up. In olden times qúmorssortoq meant a special coin (now no longer in use). jug. steep. pointed. rises, moves upwards. is clumsy, coarse, ugly. acknowledges himself to be powerless; dare not make resistance; is afraid. subjects him; humbles him. coward. acknowledges himself power-less against him; dare not resist him; is powerful. becomes powerful. has subdued him. neck; shirt collar. collar. coat collar. neck cloth; stripe round the neck of a bird, a dog or the like. cranes his neck. giraffe. hits it in the neck. breaks his neck. vertebra of the neck. has a sore throat. crack (in wood or bone). stands at a distance as a spectator; observes (for instance, an animal). observes it gleam of light. peeps out; begins to give light (the sun). smiles; shrinks (the skin) from being wet. smiles at him. is benign, smiling. smiles broadly. cabbage; scurvy grass. scurvy grass (Cocklearia); bog-bean (Menyanthes trifolia). legendary being in the sea. makes it narrower; limits its area or extent (a house, a garment). sometimes qugpoq, shrinks. the ice pieces begin to jam. collapses with old age. abates (the wind). jams it (the boat by the pieces of ices, literally, makes the space narrow around it). moves the legs together. is knock-kneed. holds it fast with his legs. is contracted. crack; fissure; half (of something that is divided length-wise; cf. agfaq); half of a killed animal; the crack in it; half of it. something which is or is placed in a crack; wedge (driven into something). inserts a wedge into it. split-off piece; half of something (split off lengthwise).

gets as his share half of a killed animal. long-legged. snow bunting (Emberiza nivalis). , passeres. titmouse. maggot. maggots have got into it. chætopod. fly-blow. it is fly-blown (meat or fish). Alpine bistort (Polygonum vipiparum). earth nuts. divides it into two parts (lengthwise). page (in a book); parting (of the hair). scatters them; splits them (one after the other). turns the leaves of a book. scatters them (a seal rushing into a shoal of fish); opens a book. cuts through the storm with his voice. folding door. keg; jar. is shy. knob (at the end of a shoestrap). elegant; foppish. is foppish as regards clothes. steep stretch where it is impossible to go ashore or come alongside with a boat. goes overland (while the boat follows the shore); follows the boat overland. follows it (the boat) overland. fool; idiot. lifts it higher (for instance, on a shelf or a line). lifts his hands. is hung or laid higher up. leads him up to a higher point. raises it gradually. hangs them up, one after the other. rolls up his trousers (in order to wade). the uppermost; lamp. the upper loft. the upper sail. the upper sea. his lamp. the very uppermost. the uppermost of the sails. the least common denominator. thanks on his behalf. one cannot help being pleased on his behalf. thanks for it. thanks him. is in high altitudes. the highest (person, object). the very highest; lark. small; tiny. when I was quite small. you little silly! only in pl. qutue his collar-bone. tear.

his tears. sheds tears; cries. begins to cry. wipes away his tears. wipes away his tears (refl.). splits it (several times). splits wood. dried strips of halibut; asbestos. cleft (in a rock). sticks in a cleft. half of a killed animal (when it is to be shared by two persons). gets half of a killed animal (as his share). splits it gradually; splits it with a wedge. a smaIl wedge-shaped fish. wedge. chisel. splits easily (wood, sinew thread). back sinew of a reindeer. is hard to split; is twisted. cake (loan word). thunder. it thunders. a word which is not used, but is given as the common root word of a number of extended forms, meaning: thrusts at it. is hungry. hunger; starvation. complains of being hungry. airs his clothes (in order to make the lice in them die with hunger). eats for the first time how clever he is Excellent! squats (in order to relieve himself or to slide down a slope). bits of ice drifting in the sea.

knocks it loose (a stone or something that lies fast). has palpitation of the heart. pegs it together. you must peg it together. groin (of human beings). does not take part in it; stays at home when the others go out; escapes when the others are ill. is always of the party. brown dog; brown animal; phalarope. is brown. becomes brown. fries it in a pan (so that is fried (for instance, butter in a pan). golden plover (Charodrius pluvialis) is brownish, tawny. is faint, languid (with one becomes languid keeps on running (by its own momentum) ; continues. fly-wheel. is ready, willing. a far-reaching gun.

is willing, eager to do it. encourages him to something. encouragement. takes a fancy to something. takes a run (before leaping); rushes off, with a greater speed. does not feel inclined; is unwilling, sulky. has lost the inclination; has become unwilling. feels drawn towards him; longs to get to him. loadstone. amber. yearns; is attracted; desires. is desirable, attractive. is urged by it. is drawn by it towards something; feels a longing because of it. goes too far; is extremely clever; is too bad. this is altogether too bad. thinks that it, he is too bad. it is surprising! It is too bad! What a lot! surprising, too badl is surprisingly tall. head of pin or nail. bone peg at the upper end of a throwing board for a harpoon; head of nail or pin. carries him on his head; carries him straddling over his shoulders. the fox barks. leister. snot. blows his nose. blows his nose (refl.) pocket handkerchief. kerchief. is snotty. upper lip (the part below the nose). sticks into it. stitches it up; bastes it. basting thread. stickleback (Gasterosteus aculeatus). bastes it; tatooes him. tatooes himself. tatooing. basting thread. sticks it (a needlc) into something. needle cushion; bit of clolh (skin) to keep needles in. stitches it up; binds it (a book). book binder. stitches it together (with a thread). stitches a book. sewing board. attaches it to something (-mut); mistakes it for something (-mut). has "pins and needles" in a limb. he has "pins and needles" in his leg or arm. thorn (on a plant).

thorn shrub; juniper; saxifrage (saxifraga tricuspidata). his teeth chatter (with cold, fever).

Greenlander. The word is only used in South Greenland, and attempts have been made at tracing a context between this and t behaves in the manner of a Greenlander; has Greenlandic manners. knows, is familiar with the habits of the Greenlanders. is a pure-blooded Greenlander. crash; sound. the sound of it. gives him a hint of some-thing; scares it (an animal). gets a hint of something, is scared (an animal). gives him a hint of something. gets a hint of something through it; is scared by it (an animal). . gives a hint of it. drags something after him; tows; trails something which has attached itself to his foot. drags it; tows it. one who tows. that which is towed. lets him tow. tows it; trails it. that which is towed. lets it be towed. trails it along (something quite small). trails something small after him. stern boat. drags it after him (for instance, something attached to his feet). drags his feet. shuffles his feet. breathes heavily. places his foot in front of a sledge, using it as a brake. towing implement (with which a kayak tows a seal). towing line. place where the towing line is attached. chain. tugs (a rower straining a boat against lhe current or a dog at its chain); aspires after something. strikes against it. guard to protect the trigger of a gun. breaks something, in carelessness. is careless (about things); frequently breaks something. strikes it against something (in carelessness) so that it breaks. strikes against it (so as to pull it down or put it out of order); calls at a place (taking something with him from there). puts up with him; tolerates much on his part. is patient, indulgent. is patient, indulgent. does not show the least indulgence. is tolerable. is not to be borne; is intolerable. we are so wet that no one can approach us.

is angry, hot-tempered. anger. his anger. is hot- tempered. a fire-eater. is angry with him; uses bad language to him. the person he is angry with are angry with each other. is angry about it, for that reason. Greenland boot. his boot. his boot (refl.). his boots. his boots (refl.). my boots. your boots. our boots. small lace-up boot (for reindeer hunting). puts him into boots. puts on his boots (refl.). pulls off his boots. pulls off his boots (reft.). (gradually) pulls off his boots. boot-jack. wears no boots; is barefoot. pull-over boot; European boot (N.G.). top of boot. helps him into his boots (more elaborately, by tying laces and the like). puts on his boots (reft.). haIf-boot. pull-over boot; deerskin boot (with the hairs outwards). is at work with boots (stretching and drying them). takes care of his boots. has her to take care of his boots. sews boots. sews boots for him. treats a boot with a boot stretcher; treats something, for instance, a mitten in the same manner. boot stretcher (for Greenland foot-wear). pushes it before him; shoves it (the kayak) into the water. continues on his way; keeps on travelling without a rest. something to be pushed forward. wheel barrow; pushes it (the umiak) forward with his kayak (by means of a line from the stern of the umiak to the front part of the kayak). line (from the stern of the umiak). continues; goes farther than calculated; does more than is necessary. west, below. below here; west of here. from below here; from west of here. down here; round the west of here. down here; westward. To all of these words ta- can be prefixed, making them retro-monstrative: takanane, , etc. is down here; is here to the west. goes down there; goes towards the west.

dissolute man. goes down or to the west. goes to the west of it. the man down there or to the west; To all of these works ta- can be prefixed, making them retromonstrative: takana, takako, etc. western wind. it blows from the west. becomes angry; is envious because he cannot attain as much as another. becomes envious of him, because he cannot attain as much as he. diaphragm. sea scorpion. armed bull-head (Agonus cataphractus). has fished sea scorpion. fishes for sea scorpion. line for fishing sea scorpion. jig for fishing sea scorpion. is out fishing sea scorpion. boils sea scorpions. shin; shank. stalk (of a flower); rib (of a lamp rod. bowsprit; sexual organ. the ends of the rail of the umiak, projecting in front and behind. loose woman; public prostitute. a common name. joining; mortising; contraction. it is joined in the middle. covers it with dew or rime. is dewy, covered with rime: dew drops; rime.

driftwood (a particularly sweet-smelling kind). is loosened; is no longer attached. loosens it (so that it can be taken off). east; land side; the place where a smaller part is joined to the larger. the region to the east of the mountain, landwards. the region to the east of us, landwards. the weather begins to clear in the east, towards land. upper part of my leg, towards the hip. the breech pin of gun. towards the east; landwards. projecting headland (only used as a place-name). promontory; headland. its extreme, high promontory. goes to the east of it; passes inside it. bay; creek; fiord. fiord; bay. moves farther towards the land. is rather far towards the land; is far eastwards. moves farther in (towards the land or on a bench). tucks it up (a garment). breech loader. carries it with him towards the land.

the western wind has carried the seals farther in towards land. the most easterly; the innermost. the most easterly of them. is most easterly, innermost. the islands which are situated east of Umanak. has something to the east of him. has it to the east of him, towards the land. they are situated in a row towards the land, the one farther east than the other. the country to the east. the country to the east of it. goes towards the east, farther inland. meets an obstacle; cannot make progress. puts an obstacle in his way; puts a stop to it. stop; obstacle. snow goose (Anser hyperboreus). kangaroo (loan word). considers it shameful; is ashamed to do it, of it. is chaste. is unchaste. shameful behaviour. becomes suddenly ashamed. scolds him sharply. is ashamed. is abashed before him. is ashamed of it. is shameless, impudent. is shameful, indecent. shame; indecency. commits an in- famous deed; commits fornication. bright metal. copper. brass. bronze. is red as copper, of the colour of bronze. the dark period; the winter night (north of the Arctic Circle). spine (of a bird). is anxious about him (for instance, a sick person). laments; wails (with sor-row or anxiety for someone). wails over it (his pain or anxiety); bewails him (for instance, a dead person). complains (in order to be pitied). is anxious (about a sick person). feels anxious about pulls the inner and outer parts of a double garment over each other; pulls the inner garment into the outer one (the stocking into inner garment (for instance, inner mitten, inner jacket). as there are no inner mittens in my mittens, my hands get cold. water-proof jacket. pulls them into each other (for instance, several pairs of boots, one within the other). puts on his water-proof jacket. gutskin jacket; water-proofjacket. puts on his water-proofjacket. makes a water-proofjacket. makes a water-proof jacket for him. salmon; herring. shrieks so as to make stings him (N.G.), harpoons it (the whale).

stings himself. sting; stab. spine; quill. an animal with spines instead of hairs. thistle; thorn shrub. sting; stab. stabs him several times; vaccinates him; makes him feel a stinging pain or a stitch. here I feel a stitch. pin. is vaccinated. has stitch. stitch; stinging pain. has "pins and needles" in a limb (when it has been numb). wood or bone spit for boiled pieces of meat (for instance, when they are to be served or to be carried about as a present). thrusts it into something (-mut), so that it sticks; attaches it firmly to a point. his eyes are stiff. thrusts his kayak paddle in under the cross-strap of another's kayak in order to support him or him-self. supports himself by thrusting something under the cross-strap of the kayak. kayak knife; lancet; sting of an insect (N.G., v. igût). the sea is against him. is constantly losing a little of it (for instance, an animal shedding its hairs). reindeer which is shedding its hairs. small particles which have fallen down gradually; crumbs of food which have fallen on the ground. goes round its extreme headland; goes to the west of it. bunch of flowers in the top of a plant; ear (of corn); grain. its ears. its (several) ears. begins to form ears. thrashed-out straw. cassowary (loan word). strikes against it; beats on it (as, for instance, when striking fire or as the tongue hits a bell). fire-steel. instrument with which one strikes against something. tongue of a bell. knocks at it several times. knocks at a door. thrusts it against something. they touch glasses with each other. they touch glasses, hammers; strikes against something. the sea strikes the boat against the shore. they strike against each other. has lost it; has dropped it. is lost; has fallen down; sheds its hairs (a land animal). falls off in part or gradually. his skin peels -off. has been left behind. shed hairs or horns. his clothes are in tatters. the inner end of a Greenland house passage. he or that which has his (its) place nearest the house passage.

small precipice. heretic. (loan word). newly married. a newly married couple. their banns have been published. gathering. quantity; host. gathers, collects something. gathers them; reaps them. they are gathered together; they assemble (from several places). gathers together; gathers provisions; reaps. gathering place where people crowd together. harvest; harvest season. gathers for him. they assemble. crowd. joins them together; spells them together; adds them up. together they make ten. are joined, married. bridal couple. his wedding day. celebrates his wedding day. they are gathered in a cluster. joint. the joint is not visible. hangs together with something (-mut). they hangtogether. they together. they went to him together. they are joined together, married. they are assembled; they hold a meeting. goes to a meeting. place, time of meeting. unites, marries them. wedding. wedding clothes. is ill at ease; does not feel disposed. is at ease; does not lack anything. sable. is beautifully brown. has peace and calm within himself. is quick at something; does something in a hurry. at once. he went in at once. I shall be back presently. is restless, disturbed within himself; is in a hurry. does not give himself any rest; walks without stopping. he is stirred up, agitated. cures, heals him;

physician.

medicine. the inner muscle of the upper arm. beats it (the drum); drums. drum. drums. drum stick. balanus. joins it to something. joins them together. they join about something. join, crowd together. surrounds something; is around it (-mut). turn, revolution, for instance, of machinery; bench (round a tree); circle (round something). surrounds it; extends around it. a kamik with ribbons all around. whirlwind. walks around it (once). walks around (once). revolution. ecclesiastical year. turns it round (once). brandy; gin. walrus skin. eats walrus skin. hammers it; hammers on it. pieces of ice (from the calving of an iceberg). beats it (frozen blubber). beats frozen blubber (in order to make it fluid) chops up blubber.

club (with which the frozen blubber is beaten); spermaceti. the stone with which the frozen blubber is beaten. oil from beaten blubber. beats it (for instance, meat with a club). hammers on it (repeatedly). hammer. chisel. anvil. thrusts the hand into it or under it (for instance, into the pocket or under a stone to feel for something); thrusts a last into it (a bi pocket. has it in his pocket. thrusts it into his pocket. has his hands in his pocket. muff. last (to distend bird skins). feels with his hand for it! (by thrusting it in under something). trying to catch the salmon below a stone. great coat. (loan word). thrusts, pushes him; scolds him. top (of something). the top of the house. top piece. the flower of a plant.

crown (of head). coffee berry (loan word). coffee tree. coffee grounds. treats to coffee. addition to coffee; chicory. makes coffee. puts the coffee over the fire. drinks coffee. coffee pot. walks around, in a circle; walks with a capstan; runs about. reels; is intoxicated. polka; waltz. walks around it; turns round it. revolves round its own axis. roller. capstan. humming top. revolves it; turns it round; repeats it to himself (in order to remember it). spit. whirlwind. axis; pole. its a.xis. the poles of the earth. carries it round something (-mut). pulley; disk (in a pulley). buzz; toy, which is turned round by the wind. rotifer. whirl wind.

bone mounting (on the end of a paddle). strikes against it with the paddle mounting. knocks the bone mounting off it (the paddle). loosens (from something to which it was attached); the hairs are loosened from the skin; the ice is loosened from the beach (an a depilated skin. is pushed forward by the waves (a kayak). pushes forward, in a sitting posture; makes his way across bad ice, sitting in his kayak. pushes the kayak or the sledge forward on it. entomostraca. pushes the sledge in front of himself. pushes it in front of himself (the sledge with human beings in it, a perambulator or the like). by pushing the kayak or sledge in front of him. we made progress by pushing the sledge in front of us. let go! well! now! well now, let me as usual take one (a cigar, a cake or the like which is being offered). says ke to him; says to him: well now, fall to! rows with alternate quick heat (in the air). what a heat! I am suffocating with heat. is hot (the air, the water, the room). the hot countries. heat. is tepid (food, water). heats it (the room, the air).

has become, is heated. boils it (the skin) in order to eat it (S.G.); treats it (the skin) with hot water in order to depilate it. a scalded skin. boils it (i. e. the morsel to be chewed), until the skin loosens. applies a hot poultice. has eructations (N.G.). perspires. perspiration. I cannot stand it any longer because of perspiration. drops of perspiration. sudorific. is apt to get warm. means of heating. heats. is covered with perspiration (the face). by the sweat of his brow. is warm (a room). it is beautifully warm in here! upper (fore) part of the body. the upper part of his body. upper part of water-proof kayak jacket (which is used over the half jacket in order to prevent the shoulders from becoming wet). shakes the upper shoulder blade. cock (of gun). cocks the gun. the gun is cocked. is broad-shouldered. is narrow-shouldered. is broad-shouldered. hurts the shoulder. has hurt the shoulder, is chest-foundered (land animal) south over there in the south from the south there about the south there in a southern direction. To all of these words ta- can be prefixed, and they then become retromonstrative: southwestern wind gale from the southwest it blows from the southwest. is slow; walks slowly slowly; gently; little by little speak slowly! you walk gently ahead, I follow. recovers stength little by little the blood is staunched (from a wound or the like) slackens (his speed, his eagerness). makes a notch or an incision in it. is incised (at the edge). notch; incision makes several notches, incisions in it. eats traces (a dog) mountain pass

bite mosqouito bite clothes´ pin beaver pinches it the door pinched my fingers. lets it get jammed; squeezes it (for instance, in a vice). my fingers got jammed in the door. the blood is staunched. hole (in something); sews up the holes in it. darning needle. darning wool or cotton; the kayak (or the umiak) has burst. his skin is chapped. limit. its limit. high water mark. at the edge of the iceblink; close to the glacier. from the very beginning. it has been t the very beginning. is limited (also in a metaphoric sense). is boundless, immoderate. is moderate. got as far as that and farther; returned from there. Narssaq was the farthest south I got. has reached a boundary, limit. has reached that. extends the boundary. open water forms round the iceberg. removes the boundary from it. he heard it all. bounds it; marks it off. edge of sleeping platform; front board of peat platform. finds or reaches its limit; finds out its context; investigates it. is interminable, not to be investigated. interrogates, him. lets himself be interrogated; is examined (before law court). court house. council; meeting of a council. fire place (in the open air). heads at stem and stern of umiak. ) brick. burns bricks. cooking range; hearth. wrong. now you are going the wrong way. you turn it the wrong way. he turns, goes wrong. you point in a wrong direction. does it in a wrong manner.

it is not the right one. wish it was I!

does something in the wrong manner; does the opposite of what he ought to do; is stubborn. does it in the wrong manner. does it in the wrong manner. does not do as he is wont to do; is different from what he is wont to be (stubborn, sulky, as he is otherwise not in the habit of be tells him something which he should not know; betrays something to him. scandal-monger. betrays something (-mik) to him.

traitor. betrays it; calumniates him. is worn off (skin, cover of book). wishes (that something may happen). wish. his wish. he wishes it. wishes something for him. I wish you a new house. we wish you a speedy recovery. retina (of animal). hawk (Labrador). falcon. scallop; cockle. pulls it to pieces, in two. is pulled to pieces, in two. piece which has been torn off. the piece which has been torn off it. tears himself (itself) loose. tooth. kernel or stone in berry or tree fruit. charred snuff (in a lamp wick). the jaw with the teeth; gum. has toothache. bog bilberry (Vaccinium uligenosum). muncher. tooth (of a comb, a rake or the like). brushes his teeth. tooth powder. tooth brush. catfish (Anarrhichas lupus). sperm whale (Physeter macrocephalus) . gets his teeth. flies with its wings backwards (a bird of prey); puts his arms backwards. has its wings lying back-wards when flying (a bird of prey); stands with his hands behind his back; projects in the middle with re nail; tack. bolt. screw. flat-headed nails. puts a nail or a screw into it; nails it fast. is nailed fast. hammers several nails into it. is nailed fast with several nails. nails it fast (with several nails) to something (-mut). is nailed fast. nails something fast to it. nails it fast to something (-mut) with a single nail.

is nailed fast. spare lance head (to be attached to the harpoon shaft); has used it as a nail; has hammered it into something as a nail. has been used as a nail. fie! cracks it (a cup, a dish). crack, hack. a cracked vessel (dish, cup). hole (in the ice) through which the seal crawls up. hole in something (garment vessel, ice). psora; eruptions. gets a hole in it (a garment, ice, a vessel). it has got a hole; has psora, eruptions. a hole in something. wounds him (in carelessness, with a knife, a stone or the like). wounds himself. wound (which one has received through care-lessness); scrapes it (the fat off a bird skin); informs him of something (cf. tusardlerpa). the scraped-off bird skin, or the scraped-off fat. the scraped-off fat. scraped berries; scrapes berries (the frozen berries off heather in winter). scrapes them. scraped-off berries. berry-sieve (a leather bag with small holes at the bottom by means of which the snow is separated from the berries). has him to acquire information, to ferret out things for him. spy; gossip. scrapes it; scrapes it clean (from dirt or blubber); erases it. scraper; eraser. cuts it into strips; cuts a skin into straps, a whalebone into strips, bread into slices. chaps (the teat). scrapes something together (sweepings, or what lies at the bottom of the sea). scrapes it (the floor, the bottom of the sea). scraper; dredge (with which to scrape the bottom of the sea). cuts it into several strips or slices. cuts bread. bread knife. cuts a strip out of it. scraping implement (especially a mussel shell); a mussel. (Up.; Angm.). legendary animal. In North foot end (of platform or bed); background, in a house or tent; background in a room. on to the platform. moves it towards the foot end of the platform or the back of the house. moves (refl.) backwards on the platform or towards the back of the room. stitch; seam. the seam on it; the texture in it, the soldering on it. a riveted pot or kettle. rips it up at the scam. is ripped up at the seam. rips it up.

with long stitches. with short stitches. edges it; provides it with an edging (for instance, a fur jacket). provides it with an edging. handle (of Greenland woman's knife, ulo). its handle. (inner) force, power; influence. is strong; takes effect. tries to persuade him; persuades him; has made an impression on him or it. tries hard to persuade someone, in order to have his way. urges, tries to persuade him, in order to have his way. one who wants his way, who keeps on trying persuasion. is bent on having his way; keeps on using persuasion. is powerful, strong (coffee, wine); takes effect. is thin, of no effect (coffee, medicine). has become slack, thin. makes it weaker; dilutes it. tears a hole in his skin. tears himself on something (a nail, a needle). tear. uses all his persuasive power. uses all his persuasive power on him.

who, whose (sing.). which, whom, whose (pl.). who do you mean? which of you has seen it? whose paddle did you use? I do not know who has done it. with whom (sing.). with whom (pl.). from whom (sing.). from whom (pl.). by whom (sing.). by whom (pl.). to whom (sing.). to whom (pl.). with whom (sing.). with whom (pl.). who then? why, who (whose)? why, who, which? whoever may it be? why, well, whose? whoever; (with a negative verb) no one. I will take whomsoever with me. no one has seen it. who is it? whose is it? from whom is it? whose dog is it? who are they? whoever would -! I wish someone would come with me! is who. whoever he is, I do not care about him.

who are you? face; edge (of a knife or the like). your face. spoils the edge of it. has become blunt. the black snout and eyes of the saddleback. saddle- back with a black snout. whets, sharpens it. do sharpen my pencil! mask. passenger falcon. is ashamed; feels foolish. has a swollen face. has a beautiful face. is sharp (a knife); has thorns (a plant). thorn bush; tree with thorns. has an ugly face; looks iII, sickly. is blunt, dull; cuts badly. watches his countenance (to see whether he is pleased or angry). confronts him; shows him a kind face (as a greeting). makes a wry face. has a full or fat face. shows his face. sledge strap;

puts a sledge strap under it. carries something before him (in an. apron or on his folded arms). is heavy (to penetrate, to drive or row in, snow, slush ice or the like); is heavy to transport (that which one drags along, or a lazy sour milk. you must boil the groats thick (for porridge). that which I tow is heavy to get along. the water has run off (a tub, a washed-up dish or the like). meets something which is heavy to penetrate. it was heavier or slower than I had ex-pected. finds it heavy, hard (to penetrate, to transport or to swallow). resistance; obstacle; thickening (for food); sledge strap; putting straps under the sledge to serve as a brake (when going downhill). is an obstacle; makes it heavy. is prevented by it. thickens it (food). has something heavy to drag along. thickening; arrow root. leaves it so that the moisture may run off it. stands so that the water may run off it (a dish which has been washed). dregs.

soaks it (by putting it into water). soaked. is soaked, softened. soaks it (by continued treatment). holds out a child. he in the south;

listen you there in the south! To all of these words ta- can be prefixed, making them retromonstrative: . incision in a rock. gap (in row of teeth, where a tooth has fallen out); the place on a glass against which the mouth is put when drinking. dregs;

is tall, towers (a rock, a frequently occurring chews it in order to make it soft and pliable (a skin, a strap or the like). strip sewed into something (white or dyed skin at the seam of a boot). inserts a strip of dyed skin at the seam of it. cowberry (Vaccinium vitis idrea). something which one holds between one's teeth; bit, bridle. holds, carries something between one's teeth. carries it between one's teeth. bridles it (a beast of draught). mouth piece (of a pipe). heel. his heel. kicks him or it with his heel. spur. prong (projecting backwards on an antler). hindmost band round the lateral points of bird dart. hinder part of a kayak; back; backwards; again. straight backwards. we have had to use again that which we had thrown away. behind; hinder part. its hinder part; the space behind him or it. approaches it from behind. comes behind him or it (without reaching him); does not find it in its place (because another has taken it). I was too late to find my knife (it had gone). is too late. takes his place; becomes his successor; comes after him. successor. his successor. has him as his successor. turns the back towards someone. comes after him or it; is later than it. late growths; growths which are later than others. has inherited it. heir. future heir. inheritance. future inheritance. co-heir. his co-heir. is a survivor. has him behind him; comes before him.

descendant; offspring. his descendants; his offspring. begets children. semen. moves it back. has got behind; comes later. our trayelling companions have been left behind. our clock is beginning to be slow. carries it back with him. moves backwards (in order to give room). the hindmost; the last; the next. the last but one. , the last of them. the later; the last (pl.). posterity. next time; another time; for the last time. for the very last time. hind leg, its hind leg. does something next time, for the last time. does something for the last time to him or it. try now to repair it for the last time. does or gets something once more. since I then got a seal I have only just now got one again. young. the young generation. treats it last; treats wait till last with those things. is behindhand; is the the clock is slow. next. the next after him; his successor; his descendant; his surviving wife. next month. his descendants. has someone after him or behind him. has him or it behind or after him. second course;

eats a second course. they follow each other. a number of years. is left behind; survives; his survivors. family name; surname. the wind rises again. but when the wind rose again, we could not get any farther. walks backwards. walks backwards with it. goes back; moves in the opposite direction (to the one hitherto followed). that which comes after in time or space; fruit; consequence. the consequences of it (the deed). what comes after it, later on.

after him or it. a little afterwards. somewhat afterwards. behind him or it. behind us. up behind you. future. a little afterwards. examines (that which has been done). rinses washing. water for rinsing washing. is fraught with con thinks it fruitful misses him. offaI of something; coffee grounds; tea leaves. drinks a second brew (from cofTee grounds or tea leaves). holds an after crop. holds an after crop on it or after him. takes it back with him. is far behind (on the road); comes late (for instance, bird of passage, Easter). is behindhand with it. gets another after him of the same kind; is not the only one of his kind. lets it be succeeded by another of the same kind. he commits one evil deed after the other. sandhopper; shrimp. shrimp. it is shrimp-eaten (a skin which has lain in the water). is shrimp-eaten. a shrimp-eaten skin. shrimp-eaten skin. they have moved on; they have left the place where they lived (animals, fishes, birds). capsizes; is turned over (with a sledge or carriage). someone, a kayak has capsized. capsizes easily; is cranky (a vessel). does not capsize easily; is stiff (a vessel). practises capsizing with a kayak. says yes to him; grants him something. cut-off piece. let me get the piece which is to be cut off. cut-off bit. is a cut-off bit. a bit of refuse. is cut off straight, at right angles. cuts off his front hair (so as to form a fringe). is checked. checked material. moves out towards the west or towards the open sea; moves out in spring to the outermost islands (to hunt). yearns for someone. longs for him with all his heart. is dying with longing (to see someone). is longing (to hear or see someone). I am longing to hear his stories. I am longing for him very much. has trouble with something; is longing painfully, hopelessly for something. is troublesome; rouses a painful longing. has trouble with it; longs for it painfully. is longing very much for someone (-mut).

is longing very much for him. is longing for someone (-mut) for that reason. on account of his illness he longed for his parents. cuts it off; shortens, interrupts it; circumcises him. cut a piece off your stick. for I broke off my speech. is cut off, shortened, interrupted; is circumcised. something from which a piece is obtrusive, importunate. is never cut off; never ceases; continues incessantly. uninterruptedly; without cessation. is cut off obliquely; is not at right angles. interrupts; stops it; together with something else; he at it incessantly. is warped. cutting implement; pruning knife. adjustable measuring instrument. subsides. precipitate (small particles in water or the like). finally; at last! I thought as much! anchor. anchoring place. anchors; throws an anchol'. makes it (the vessel) come to anchor. radiatioll of heat; heat (from something). the heat of the stove. becomes warm; has become warm. now my hands have become warm; has heated it. heats it (for instance, by putting it over the fire). becomes warm quickly; is easily heated. means of heating; a heating drink or the like. warms it (at the fire or in some other way). warms himself. I warm myself at the fire. puts warm poultices on it. warm poultice. glows with heat; gets sick with heat. is tepid; gets hot suddenly (with terror or joy). supplies heat; lights the stove. heats it (the room). stove. heats the stove. brandy. is warm (a room). knapsack; kit-bag. fox-trap. lives in loneliness. one who seeks solitude; a hermit. one who is alone about something. does it alone.

she cleans the house alone. they are several about him, who is alone. but; on the other hand; but only -; unless. but he would not hear. he will not believe it unless he sees it. it cannot be done except with a knife. only by me. there is something the matter; there is an objection. objection. but on the other hand. yes but; but in the meantime-. keeps back; lacks the courage (to do what he has in mind, for instance, praying for something). keeps back from him (because he fears a repulse). takes courage. takes courage in the face of it. has courage; is not in doubt; is not afraid (going to someone or of undertaking a job). makes a start (for instance, when about to attack.). he only. you (sing.) only. you (pl.) only. we only. I am going to have that only. have you come alone? to me only. with you (sing.) only. from you (pl.) only. quite alone. he quite alone. is alone, lonely. becomes alone; is left behind. lets him remain behind alone (by leaving him); takes him before him in private. has been left behind alone. counts them. counts; reckons. they are to be counted. they are not to be counted, countless. a countless crowd. innumerable. arithmetic. figure. is ferocious. a ferocious dog. has no peace because of it; does not feel safe about it. rapacious marsupial. west (strictly, that which lies towards the sea; hence, on the east coast, and in Labrador, east). the sea outside us is free of ice. the weather thickens in the west. a little to the west of us. towards the west; towards the sea. goes towards the west. carries him towards the west. those who live farthest towards the west. the most westerly; the outermost of something (for instance, of a part of the body). that which lies west of it. the most westerly (pl.), the outermost joint of the forefinger.

has it to the west of him. extreme edging (on a garment). cut-off slice (of bread or the like). cuts it into slices or pieces; cuts bread. knife to cut out pieces or slices with; bread knife. putty; (loan word). putties it;

strap. attaches the edge of the jacket round the kayak ring; stretches the skin of a drum. is stretched; has strapped his water-proof jacket. strap for stretching (the skin of a drum). something that is stretched over the manhole of the kayak; a half jacket which is strapped across the kayak ring (in order to pro incision (at the edge of something); mostly in pI. kitdlavât, the spaces between the fingers; dentate crest; common name for roc makes incisions, dents at the edge of it. incised at the edge; dentate. counts them wrongly. makes it (the water) precipitate. makes them (the impurities) settle. has subsided, settled at the bottom. has been precipitated. cannot float; sinks at once. lies deep down in the water; remains long under water. (kite) is far towards the west; is far out towards the open sea. islands lying far out to sea; common place-name. press together round something (the lumps of ice round the boat); bites him or it; takes it with its teeth (and carries it along or e I was bitten by a dog. the dogs have taken it. clenches his teeth. they press together (ice noes); they quarrel. bites at something; takes the hook (a fish). lets him or it be bitten. lets them press together. lets himself be bitten; lets itself be caught in a fox trap. crams it full; stuffs it (a skin); stuffed. ducks it time after time. raises, lifts it gradually (something heavy). something which it requires strength to lift. servant (male or female); hired worker; common sailor. serves. does not serve; is free. has him or her in his service; sends him or her on his errand. serves for, is in the service of someone (-mut); works as a hired man; takes the messages of someone. serves him. has him in his service, as.a day labourer, to go his errands. serves him. service; office; task. that for which he works; his wages; the work he performs.

works for it (for the wages); has it as his work, his office. maid, helper. takes him or her into his or her service. makes him take service with someone (-mut). stuffs it. stuffs it into something (-mut). crams something with it; stuffs with it. takes it with him when sinking. lifts it up. lets it be lifted up. the cover of clouds lifts; the weather clears up. goes with his trousers round his heels; drops his trousers. sinks it (below the water). is sunk. lets it sink; sinks it. little auks, kept in sealskins. has had it sunk (against his will). his knife sank. gnaws it off. one who has burst his trousers in the fork. wounds it severely (the animal); takes effect on it, him (weapon or implement, words or medicine); touches his conscience.

is easily influenced, is susceptible to impressions. can be influenced or worked with tools or the like; can be wrought upon by words. does not let himself be influenced; is hard-hearted; is not to be moved. takes effect or makes an impression; is powerful, effective (medicine). persuaive words. cuts off its length (several times). cuts off them (a piece of the length of each). cuts grass; mows. cuts off something for him. scythe; sickle. clearance; open water between calf ice and floe ice. cuts him; cuts his or its hair. a person witn his or her hair cut. cutting machine. something which is carried on the arm. that which he carries on his arm. lifts it; carries it in his arms. gives him something to carryon his arm. takes him or it on his arm. grooves it; makes a groove in it. makes several furrows or grooves in it. scratches something. wake (of vessel). channel; lane (in the ice). valley. rifle.

Christian. the Christians. in a Christian manner. (loan word). Christianity. quan (Angelica officinalis). goes out gathering quans. lady's mantle (Alchimilla glomerulans) . pours it out gradually; pours water or something else on it here and there; casts it. vessel, into which some- thing is poured. lets the river run dry (for the trout). trout, caught by leading off the water. is lavish; spends lavishly. spends it lavishly. clumsy; awkward. what a Glumsy chap! is chary of it (because there is so little left); does not believe that he can do it. omizes with something, of kug-econ- which there is only a small remainder left; only gives small helpings. takes little of the food. remainder (which is used sparingly). wagtail. singing birds. is sunk in front; gets the head downwards or lower than the feet. lowers it in front; inclines it (in order to get the contents out of it). slope; steep hill. is inclining, sloping; holds the head downwards (a human being). shortens it (by contracting the ends); diminishes it (by contracting the sides); tucks it. puts several tucks into it. short- ens himself (for instance, by sinking his chin into his collar). short strap, which connects the sealing bladder with the harpoon strap. tuck. witch. Occurs as a place- name. conjures over him. head covering. cougar. (loan word). pours it out; pours water or some other fluid on it; casts it; baptizes him. is poured out; is thrown away; is poured on. his eyes are running. slopes to the sides (so that the water cannot stagnate); is sloping, vaulted. is baptized. those who are baptized. those who are unbaptized (the heathens). baptizes him. is, has been baptized. one who is to be baptized. baptism. pours out for him. baptismal font. his day or place of baptism. baptismal name, water. casting mould; bullet mould (for rifle). his eyes water (for instance, in wind or cold). loin.

keel; string (of bow saw). bow saw. lies with her. carries it across the oins. vertebra. sews it with button holing. south. its (the place's, the country's) south part, side; strictly, the side one has on one's left when facing the open sea, viz. on the west we have not yet heard from South Greenland. it should be approached from the south. go into the mountains and see how it looks towards the south. the southern-most. that which lies nearest to the south of it. the regions immediately south of Egedesminde. the most southerly of the islands. has it nearest south of him. goes towards the south. lies, or is far towards the south. it blows from the south; lies far towards the south. is more southerly. south wind. Southlander. moves towards the south, comes farther south. river. brook. big river. runs downward. has a strong current (a river). is streaming with perspiration. flows slowly and calmly (a river through a flat country). water conduit; channel. makes a water conduit. makes a water conduit on it (the place) or for it (the water). gutter. river bed (dry). something which sticks between his teeth (meat or fish). picks his teeth. tooth pick. driedsealblood (which easily sticks between the teeth). gets something fast between his teeth. fishes it (the fish) from the beach with a line without a hook, merely with a bait. fishing line (with which fish are caught without a hook, merely with a bait). nail; claw; hoof. animal hoof. wolverine. wing of spur. powder flask. scratches it with the nails (so that it makes a sound). plays on a stringed instrument (guitar, harp or the like). cithern. guitar; harp; lute. plectrum (for striking the strings of some stringed instrument). stringed instrument (played with a plectrum). tooth pick; pin; clothes pin. picks his teeth; also kigutine kúkilivai,

cuckoo. (loan word). plays hide-and-seek; calls cuckoo (Danish form of hide-and-seek). crocodile. his eyes water (from the wind). puts fire to it; makes a fire in it (the fire place); burns him or it (by carelessness). fires off the cannon. it is set alight; burns himself. match (for firearms). something for making a fire (moss or peat soaked in blubber; small-cut faggots or the like). young eiderduck; snail. hen; poultry. makes a mistake; behaves wrongly. does it in the wrong manner. mistake. corrects an exer-cise; reads proofs; writes an exercise (spelling). orthography. corrects it. is unlucky; has an accident; acts wrongly. bungler; clumsy fellow. deer cow. gold. gold- smith. is gold, of gold. gold ring. (loan word). gilds it. gilt. is tidy, careful about his things. goes round. (Frederikshaab) gravel. (loan word). louse. whale louse. wood worm. fleas. is full of, eaten up by lice. they (the lice) eat him up. is eaten up by lice. has died with phthiriasis. looks for lice (in his clothes and on his person). louses him (with his hands). louses himself. louses him (with a louses himself;combs himself. small-toothed comb. small crustacean. bug. caraway seeds. rakes it (the soil,the garden); scrapes it (the soil in order to get berries, the bottom of the sea in order to find animals). scrub- bing brush. berry scraper; dredge (ct. kilisaut); rake ice oar (a kind of paddle with nails at both ends, which children use to punt across the ice, sitting on a lump of ice). scratches him.

scratches himself. is eager, restless; cannot let things be (children); is handy (a grown-up person). is tempting to touch; his fingers itch for it. is worm-eaten (a fruit, a plant). the worms have eaten it (the tree). worm-eaten wood. worm hole (in wood). a piece of wood which is full of worm holes. kiss. smells at it; kisses him. they kiss each other. kisses him (several times). smells it. lets him smell something (-mik). condor. (loanword). is bent inwards or crookedly to the left; turns his toes inwards. goes crookedly to the left (a fire arm or missile). happened to go crookedly to the left (the harpoon). as the harpoon went crookedly to the left of me, I missed the seal which I would otherwise have caught. king. minister. crown prince. (loan word). kingdom. strikes him on the head with his knuckles. scratching stick; louse rake. only in pI. kupit, small-pox. (loan word). has small-pox. vaccinates him. is vaccinated. crow-bar. (loan word). likes it; thinks it beautiful; is in love with him or it. ornaments himsell. ornaments him. is beautiful, attractive. makes beautiful things. tries to make it beautiful. drip; dripping. is ruined with dripping. drips on him or it. a drop fell. drop. drips it (for instance, medicine into the eye). it drips. this place drips badly. it drips badly where we are. dripping. I have not slept because of the dripping. the drops which drip down. lets it drip; lets it fall drop by drop. something which one should let fall drop by drop; medicine which is taken in drops. icicle; pitch tap. tap of sugar candy; crystal.

is apt to go crookedly to the left (a missile or fIre arm). it (the harpoon) is apt to go crookedly to the left of him. my harpoon always goes crookedly to the left of me. is pitiable to look at. by some used in the sense of shy, reserved; by others in the sense: he is a tramp. he is good at it. here comes the right person. good-day. says good-day to him. (loan word). stammers; lisps; speaks indistinctly. speaks distinctly; is clever. drop. it drips. drips badly. gets the rump of a killed animal. has a pain across his loins. lumbar vertebra. socket of hip joint. skates. slides on the ice with the socket of a seal hip-joint under his foot; skates: skate; skin or something else, stretched across the ceiling in order to catch drops.

is un-skilled in something (the opposite of sungiusarsimavoq); has become a ne'er-do-well; is spoilt through wrong up-bringing. is unaccustomed to something; prays someone to help him in a fix (S.G.). prays him to help him with something, which he lacks. neglects his education; spoils him by wrong upbringing. a neglected child. is un-practised in or unaccustomed to it. is unaccustomed to it, unskilled in it; asks for it. resin; gum. snatches. tinder-box (old-fashioned). wax. thumb; bind toe (of animal or bird). thumb-shield (a piece of skin employed when cutting). day labourer; hired labourer. is hired; is out working as a day labourer. (loan word)looks for day labourers. secures day labourers. children's word for qavdlunâq, Dane, European. lama. (loan word). lion. (loan word). sea lion. swamp; morass. sticks it in (for instance, a cork into a bottle); puts it in (for instance, into a pocket). is split, torn. hang-nails. shrewd; clever. is a clever chap; is sure to make a profit; the sea has risen.

labours in the waves (a vessel); is tossed by the waves. wave, rising by something falling into the sea (for instance, by the calving of an iceberg). is tossed in the waves with his vessel (kayak, flatbottomed boat, etc.). pulls it up; tears it off (grass, heather, peat or the like). walks after someone (-mut) with it; brings it after him. follows after him. opens it (a chest, a door, a book and the like); lies fiat. book. is opened; is lifted up (the one after the other). paddle wheel. is slashed, split. splits easily. picklock. opens for him. loosens the skin with the blubber attached to it (the caught seal). ripple, on the water. is easily loosened (on the surface, earth or similar soft things). is uneven; has an easily crumbling surface. rises (partly from a lying posture, without standing up entirely). he cannot cven rise a little. rises here and there; loosens and stands endwise. pulls it up; tears it off. is rough; is thin-skinned (literally). is hardy, callous; is without feeling (the skin). the skin of a whale (between the blubber and the rind); pad; finger tip. gingerbread nut. becomes hard, callous (the skin). corn; bunion. is sensitive, spoiled, soft; is sore (the skin). rises (the fish from the deep; fish or seal going up a river); galhC/'s (a cloud). tucks up (his clolhes). runs the boat for some dislance along the Oat sea shore. paddles his kayak towards lhe beach, in order to run up on it. goes (with a boat) against the cuncnt. counter current. defile; passage over a mountain. pulls up his trousers round his loins. goes upwards; ascends (human being or animal); goes upstairs in a European house. hill; rising ground. most freqncntly in stairs; ladder. goes up with it; carries it up. has been carried up. carries them up, one after the other. they all go up. climbing foot. scansorial birds,

misses him (one who is gone away or dead, or something that is missing). I miss nothing, longing; privation. is missed. you have been greatly missed. carries a kayak or umiak overland (to a lake or water on the other side). carries it (the boat). portage. has difficulty in carrying (something) on the loin. opens (an abscess or olher kind of inflammation). makes it (the boil, inflammation) come to a head; puts poultice on it. vesicant; taps it entirely. taps it gradually (beer, wine, etc.); pimple. (mauvoq) swamp. snaps his fingers at him. splinters it; loosens a splinter of it. is splintered; has loosened in splinters. splinter (which is not yet entirely separated); splinter (which is entereIy separated); splinter (which has fallen of). splinters easily. is frayed. frays it gradually. stands up; has risen; rises (from a lying posture). is the one who is up (while the others are still lying). raises him up. rights itself (himself) gradually (a capsized kayak or someone who is on the point of getting out of his bed). that by which something is made to rise (for instance, lead under a wooden block); ability to rise (on part of kayaker). can rise with his kayak. he cannot get up with his kayak. has risen more than once (a sick person or a kayak); can rise with his kayak. is upright, straight, horizontal; stands vertically; . plumb; plumb-rule. is out of bed; has risen; is proud, conceited. a conceited person. pride, conceit. prides himself on it. is humble. loin. his loin. carries it across his loins. loin-belt, -cloth. looks down upon him; silences, overrules him; manages it. leader (of team) which has lost its leadership. they fight for the leadership. is hardened, naughty; becomes stubborn. gets up again (also metaphorically); rises again (for instance, someone who has capsized in his kayak). throat. puts his head backwards; gives way. makes him put his head backwards; makes him give way. never gives in; is untiring.

stands or sits with his head laid backwards. towing hook, to be attached to the neck of a seal. fulmar (Fulmams glacialis). pursued; hunted sea mammal. kills the hunted sea mammal. killed. the sea mammal hunted and killed by him. has killed the seal (when he was seal-hunting with several persons). goes out (with several persons to hunt seal). is easily pursued; was killed quickly (a seal). is difficult to pursue; holds out long (before it is killed). pursues him or it; they are pursuing (an animal). follows closely upon him or it; successor. his successor. the evening star ; Venus. is obedient. wave, sea. what a rough sea! there is a little sea. there is some sea. there is rather a strong sea. sails in a rough sea. follows him; imitates him; takes after him; conforms to it. we must try to obey his word. followed. example (person or object); precept. is an example. is a good example. is a bad example. follows him (wherever he is); imitates him or it. they follow after each other. singing canon. rule; guide. follower. his follower. has him as his fol-lower; is followed or imitated by him. is wavy, undulating. follows (after the others have gone away). follows with it. lets it follow; forwards it. hunters' dance (old Greenland dance). rises. or chiefly ámip merque malíput the hairs rise on the skin (with dryness). moistens it (a skin, in order to make the hairs lie smooth); observes, discovers something with him or it; feels that he or it --. I feel that he loves me. now only did I perceive that there were two. I have not observed anything.

particularly. is distinct, easily recognizable, striking; is prominent (a person); is recognizable by a fault or blemish. does not make itself observed; is without blemish. distinguishing mark. has observed, noticed something. is quick at noticing something. is quick at learning, sensitive. is slow at learning, insensitive. rejoices that he has got something which he has formerly had to do without. food (children's language). eats (children's language). boy's harpoon (for practising). bug bear, ogre (with which children are frightened). tastes well; is delicate. literally: "its smell tastes good", it is fragrant. has a bad taste. thinks it has a bad taste. likes the taste of it; takes a liking to him; likes to speak of him. treacle; is fond of sweets. calumniates him;

calumniator. acquires a taste for something; it tastes.better and better to him. eats it with a relish. gets something the taste of which pleases him; gets an appetite (a sick person). sweets; cake. is sleepy; cannot help sleeping; oversleeps himself. udder (of female animal). . moults (hairs or skin); is hoarse. blubber, on the fleshy side of fleshy side (of a skin); wrong side (of a piece of materialf; earth side (of turf or the like). its fleshy, wrong side. eats the blubber scraped off a skin. is healed, closed (a wound, a hole in the ice). is quick at healing (a wound). is slow at healing. heals (the wound); lulls it (the child) asleep. is on the point of healing (a wound). closes well (for instance, the coyer which closes tightly round the leaves). folds it up closely. folds its wings (a bird). capsizes (a kayak); turns round entirely, so as to hang by the arms and legs, as a human being or animal swinging round a bra waits until it (the wound) is healed. is slow at healing (a wound). is shocked at him; thinks it offensive; shows that he is shocked at something; makes remarks about him. is offensive, shocking. shocks, offends him. shocks or offends someone by it. is shocked, offended. is shocked at it. is deeply offended. is deeply shocked at it. has a discharge of semen in the night. semen;

man's jacket (made of is starved. this. the roof of this house. these. in this; in this world. while we live in this world. from here; from this; from now onwards. from now onwards and until next year. by this; through this. To all of these words ta- can be prefixed, making them retromonstrative. tamána, tamatuma, tamáko, tamá now. from now onwards. until now; until this hour. nowadays. as compared with now; from now onwards. until now. as now. what was it he said? now, before it is too late. from now onwards. here. from here. through here. hither. To all of these words ta- can be prefixed, making them retromonstrative: tamâne, tamãnga, etc. is not in the place where it belongs (for instance, an unburied corpse). the people living in this place. moss (used for kindling a fire). place-name. testicle; even stretch (on land or ice). is smooth (the ice to drive on). is quite smooth. has become quite smooth (the sea, when the waves have subsided). excrescence (under the skin and growing constantly). humbles himself before him; tries to win him over by flattering words. expects humbleness; requires much cajoling before complying with a request. humbles himself; cajoles. humbles himself before him. one must humble oneself before him, cajole him. sobs; sniffs (with crying). is smooth (on the surface). smoothes it; planes it; mangles it; irons it. smoothing plane; mangle (for washing); flat iron. has become smooth (on the surface); the sea subsides. gradually sloping. unevenness. hummocky ice. is uneven; is uneven (land or ice). the Sukkertoppen settlement. egg. is out gathering eggs. boils eggs; lays eggs (rarer).

finds eggs. looks for eggs. offers it to someone. bends his ear forwards, in order to listen. extends his hand, in order to get or take something. sunning it. airs it; hangs, spreads it out to be dried. offers, shows himself. spreads it out to sun or air. offers something (-mik) to him. clothes' line. the place between neck and bib. carries it under the chin, by pressing it between chin and breast. is assuaged (a pain). gives him an order; enjoins him. is hard; is hard to bite or to cut; is hard-hearted, stubborn; is hard to get through the water (an umiak, the skin covering of which oak or beech timber. a piece of hard wood. makes it hard; hardens him. becomes hard; is hardened. suffers from constipation. hard snow. rust; spot of rust. is rusty, tarnished. scrapes the rust off it. hard snow. tears something loose with the teeth; grazes (a cow or a reindeer). pulls it with the teeth (animal eating grass). root (of tr'oe, tooth or the like); root end. the stretch where the Nugssuak Peninsula joins the continent. puts it into something (for instance, into his pocket); drives it into something (for instance, a cork or wedge),

thrusts it in (by repeated thrusts). a piece of skin which is placed in the back part of the kayak, as an underlayer for its cargo; a piece of skin as an underlayer for a picce of skin to serve as a cushjon or seat; mistakes something; takes something by mistake; misunderstands something; commits a blunder. takes it by mistake; misunderstands it; behaves stupidly about it. mildness (the weather). the cold goes from something; the weather gets milder; he gets warm again (a frozen person). the cold goes from it. takes the chill off it (by taking it into a hot room); turbid seal oil. the sediments of it (seal oil). or maranĩnauvoq is mere sediment. is thick, turbid (seal oil). morass; swamp; muddy place; has become muddy. collapses (a pile of wood, a badly lashed sledge or the like); bends double (for instance, the hunter crawling upon his prey). is satisfied. a dish from which one feels overfull; (maqivoq, does not burst, give off matter (a boil). For another marqerdlugpoq v. maqigpoq. two.

two islands. two umiaks. two pairs or couples. two who belong together; for instance, two rocks, divided by a fissure, but clearly belonging together. man with two wives. hen; poultry. has got two. does something twice. does something to him or it twice. twice I have been north. twice I shot after it. pellets for two shots. one, which can be made into two (for instance, a skin or a piece of material, of which it is possible to make two pairs of trousers several, which can be made into two (for instance, several bird skins, making two jackets). only a few. two figures. takes them two and two at a time. twin; doublebarrelled gun. vessel with two masts. it is Tuesday; it is two o'clock. they have become two. makes them two. pieces which are to be divided into two parts. they are two. they are two about it. they are two about it; they play fourhanded. duet (in music). two pluralities; two piles; two crowds. two detachments of soldiers. matter in a boil or inflamed part. matter gathers (in a wound). cap (for men). howls (a dog with pain). clay; china. the appearance of the clay. earthenware dish. puts clay on it; glazes it. a glazed pot. builds it (with mud); trowel. is clayey, argilliferous. glazing (of a cooking utensil). sticks in mud; is not to be got rid of. kneads clay; makes a clay vessel. potter. trough or the like in which the clay is kneaded. club, shovel with which the clay is kneaded. morass; swamp. his eyes water. to be sure; for; although. he is still angry with me, although I have given him an anorak. you know that they are to be like that. Shortened to mass! No indeed! yes, I know! Why yes!

now; at present. moisture. how wet it is here! owing to moisture. is wet (on the surface); moistens, waters it. swab; scrubbing broom; watering pot (for garden). oil-cloth carpet. wipes off the water. cloth, to wipe up the water. meadow; swamp; tundra. gill; the curved cross-tree in front of the ring of a kayak; the gills (of a fish). with free gills. having the gills fixed. lernean. the lernean of the cod. smells rotten; skin (of a whale); whales with hairless skins. pulls off his over-clothes; undresses; slips off the harness (a dog); slips off the snare (a ptarmigan). undresses him. slips oft its harness (a sledge dog); slips off its snare (a ptarmigan). is half-stripped. waist-band. his waist-band. mater tat, the bands (of the trousers). door; lid; hatch; cover (over something). is badly closed. covers it several times; covers it with several layers or articles. covers his trans-gression; atones for his sin. atones for his sin. provides it with a door or fastening. door frame. uses it as a door or fastening. opens it; takes the cover off it. opens the door on him. porter. keyhole. lock; key. his key; the key (of the door or the lock). opens the door for him; lets him out. opens the door for him; lets him in. locks him or it in; has it locked in with him (with or against his will). shuts himself in. monk; nun. monastery; nunnery. closes it (the door, the hatch); locks it; covers it. box; chip box. sets a trap (a flat stone with a couple of adjustable sticks, for little birds). snare (for little birds).

applies a plaster to it. bandages it. bandage. applies it as a plaster. plaster; something for a plaster. dressings (for a wound). moistens it much is soft or loose to tread on (the snow, the earth). is soft, loose to tread on; gives way under one's feet (earth or snow). feels loathing; is fastidious about his food. feels loathing for it. is loathsome; causes! loathing. is not fastidious about his food. is fastidious; makes it loathsome; fouls it (something eatable). lemming. wades (in deep snow, loose sand or the like). it is the kind of going where one must wade. something to wade in. foot-gear for wading. passes through here. passes by this. right here; without any purpose. leads a purposeless life. comes here. sinks in (with the feet, in snow, morass or shallow water). small ice-floe. is soft, loose to tread on. is out ice-hunting (waiting at the breathing holes of the seal so as to fix the harpoon into it, when it gets up in order to breathe). kills it (the seal by waiting at the breathing holes). the kind of sealing described above. clatters (some hard object striking against another hard object). clatters. European boots. clatters; rattles; the teeth clatter. cackles (the stork). milt. heals it (a wound); lulls it (a child) to sleep plaster for a wound; waits till it (the wound) is healed; heals quickly (a wound); is sleepy with heat. is slow at healing;

has closed for him or it (for instance, the hole in the ice, after a seal has crawled up). the one for whom the opening is closed; a seal which was caught because its hole had frozen up while it, lay on the ice; a buIle scolds because he is offended. cannot be healed; will always keep open (a wound);

is tough; is not easily separated; has a strong; constitution tough; hard. child; children (as contrast.ed with adults, cf. qitornaq). behaves as a child; is childish. child. child. behaves as a child; is childish, naive. is a child no longer. they have settled (a flock of birds); loses strength, because of the heal. vomits. vomits on it. vomiting. throws it up. he has thrown up all he has eaten. is enough to make one sick. emetic. makes him vomit; gives him an emetic. emetic;

feels sick; is on the point of vomiting. nausea. is nauseating. hair. his or its hair, (on the body, not on the head of a human being, cf. nujak); its bristles, spines, feathers. land vegetation. hair follicles. its hair follicles. has a thin covering of hair or feathers; is sparsely covered with vegetation. has a fine covering of hair or feathers; is well covered (the soil with grass or the like). smoothes the hair of it (a skin which is washed). scrubs, scours it. scrubbing brush. has lost its hair or feathers; has beeome bald (an animal or a skin); has lost its vegetation. a naked rock (place-name). depilates it; removes the hair or feathers from it (an animal or a skin); grazes it with his bullet in such a manner that only hair or I only shot some feathers off the ptarmigan. long-haired dog. hairy. a skin with the hair on. a woolly, hairy mantle. dresses it (a skin) so that the hair remains on it. woollen; made of wool; woollen goods. gets hair or feathers; is getting green with vegetation (the soil). coarse woollen material; rug; travelling rug. sewing needle. has lost his sewing needle. has broken his sewing needle. conifer. is of the shape of a needle (ice crystals or the like). takes his sewing needle. provides him with a sewing needle. needle case; pin cushion.

(merfivoq) becomes faint and powerless; cannot stand any more. is exhausted; gathers strength; rests; sits down a little in order to recover breath. bleats (a goat, a sheep). fears him; dare not tackle him or it (as he is afraid that he will have to beat a shameful retreat). he or it is difficult to have to do with. is superior; uses big words. sews. sews it. sewing machine; sewing table. sewing room. stitch. perdlagaussaq chain stitch. back stitches. the sewing on it; that which she has sewed. tailor bird. has her to sew for him. sews for him. sewing implement (needle, thread and the like). screamer. is dull, indisposed; is indifferent; is spoilt. snaps; bawls; has become indifferent, indisposed. don't be so affected. thigh of a bird; sheet (for a sail). slack the sheet a. little. howls (a dog). takes heed. is cautious about him; fears him (will do nothing against his wish). fearing God. one must beware of him or it; he or it is awe-inspiring. cautious. is careful about it. takes good care; they have settled . underlayer; cloth; tablecloth; skin on which the food is placed, umbilical cord, puts an underlayer under it; lays a table. becomes smaller; is diminished. has diminished it. makes it smaller; diminishes it. tuck (on garment). tucks it. that by which something is reduced; reef. fulmar (Fulmarus glacialis). line of direction. on a line with it; in relation to it. the boat is on a level with the large island. is on a level with it; observes, has it as an example, a guide. we must keep it in view that we should be better and better.

keeps on a level with it; resembles it (in shape, size, length. etc.); keeps in the middle of the fairway. we kept in the middle of the sound. according to; corresponding with. according to his word. about ten. adapts it. compares it with something. example.

fermented food. fermented provisions. has fermented (meat, fish, milk, sera pings from a pipe). cheese. puts it by to ferment. eats meat, fish or the like which has fermented. smells fermented, rotten. . pulls at it with the teeth in order to get it loose. plucks with the teeth (the hair from a sealskin); eats meat by tearing it with the teeth. tears at it with the teeth. pulls at it repeatedly with the teeth; pulls at the hook (a fish). he has a bite. is small. small. quite small. quite a small one.

thinks that it is small or too small, too inconsiderable; does not deign to take it. do you think the payment too small? my mittens will be too small for you. third finger. makes it quite small; pulverizes it. spot (dark against a light background or light against a dark background); congenital mark. speckled dog. has many (large) spots; is varicoloured. has spots. is slightly spotted; has few (and small) spots. freckle. is freckled. leopard. is finely spotted, speckled. mile (Danish = 4 English). the lake is four (Danish) miles in length. (loan word). something which stops the opening of a tube or the like; nail head. register (of stove). flat- headed nail. stops it. slops it; closes it. is stopped, closed (a hole). nut (of metal or wood).

register (or the like, with which something is closed up). is choked up (the nose, a pipe stem). stops something into it. million. ten millions. (loan word). hits it with a stone. throws a stone. throws stones after it. stone-throw. at a stone-throws distance. they compete as to who can throw a stone the longest distance. throws it. suckles. suckles her (the mother). suckling babe. is weaned. weans it (the child). bee. blotting paper. suckles it; suckles. nurse. the nurse (of the child). mammal. is taken into a household, a family, and remains with it (a child); grows against something (a plant). the boats lie striking against each other. takes some of the food home with him. keeps it; takes it with him. that which one keeps and takes home with one. has kept it; has taken it home with him (some of what he was given to eat). takes some (of the food) home with him. drizzle. it is drizzling; (N.G.) spends lavishly; is lavish with something. , the wake of the boat. it splashes. it is drizzling. coagulated seal oil. caulks (the seams of the umiak) with minik. passes over him at a distribution (with or against his will). omits himself. is passed over. has strength (rows harder and goes farther than the others). has no strength, or does not know how to use his strength. is engaged in dirty work, messes with blood, raw skin or the like. something which is used for dirty work. clothes for dirty work. leaps. gets it jammed (a finger, toe or the like) by a blow or pressure. jams it under something (his hand or something else). jams it under him; sits down too hard on it or against it. least; less. less; to a lesser degree. the very least. is the very least. is the very least of them. is smaller, the smallest, less important.

considers it less important. considers himself less (or of less importance). makes it too small; finds it smaller than expected. water beetle. is in great trouble, agony. dirt; impurity (wet or sticky); mud on the ground or the like. has cleaned it. minguersarpa, cleans it. is dirty. dirty; soiled. is full of dirt. sullies him. sullies himself. is clean, free from dirt. is unclean to touch. it does not make one dirty (when touching it). is dirty, sullied, greasy. forces it (the child) to eat; threatens him with his fist. begs; stands waiting to get something. beggar (who begs for something without words). comes when people are sitting down to a meal. they beg (several together). crowd of beggars. settles (like a bird on the water; for instance, an auk, ct. nákarpoq). flies down in order to settle. smacks (the lips); splashes (in the water). one hears him smacking his lips; one hears something splashing in the water. haddock. sauce; dipping (with the food). eats dipping with his food. eats it with dipping. dips his food in it. bowl for dipping; sauce boat. sauce boat; denies it; does not confess it. denies to him. denies concerning him; will not say what he knows about him; denies him; feels it (in himself); notices it; I feel that he loves me. I did not notice that evening was approaching. notices himself (how he is). is insensitive; does not possess deeper feelings. did not take care of himself; has acted incorrectly against his will. makes him act incautiously, does him harm inadvertently. sense. it can be fell; it has not escaped one's attention. did not feel how it was; did not notice the passing of time. is sensitive. is insensitive. pays attention to him or it; notices what he does; examines it. looks before him; is cautious. superintendent; di-rector; minister.

Minister of Ecclesiastical Affairs. Minis-ter of the Interior. War Secretary. Minister of Finance. Minister of Naval Affairs. is incautions; does not take care. takes care of it. examines it; tests him or it; tries to acquire knowledge of him or it. is examined, tested (a human being). has been tried and stood his test. examines something (-mut) with it. scout. makes a denial with regard to him; refuses to be known by him; denies him. dips it; dyes it (material). is dipped. dyer. dye-stuff. Brazil wood. logwood shavings. fustic. settles with it (a bird on the water). mocks him; makes fun of people. is mocked by him. is a laughing stock. makes a wry face; dresses up (especially on Twelfh Night). makes a wry face at it. puts on a mask; dresses up. makes fun of him; mocks him. mocks him. tries to make people laugh by making a wry face or the like; tries to make him laugh. eiderduck (Fuligula mollissima). young eiderduck. dwarf eiderduck. has killed an eiderduck. is out hunting eiderduck. pursues an eiderduck; is on the point of hunting an eiderduck. a killed eiderduck. the eiderduck killed by him. duck-bill. cannot be closed because of ice (a door, a window); is elastic (for instance, a ball of shark cartilage). throws stones (one after the other). throws stones after him or it.; stones him; that with which one throws (stones or something else). sucks in.

the sun draws water. sucks it in. siphon. sponge. sucking instrument. sucks in (incessantly). slicks in something; vesicant. is sunk. applies a vesicant to it. licks; sucks in the last drops. licks it (the glass). has fermented (only about fish). makes it (a fish) ferment. has settled (the bird). humming bird. settles on it (the bird). split, dried fish; prepares split, dried fish. wades, sticks in clay. is rounded at the end or at the edge; is blunt. grinds it. grinding stone. musical box. grinding trough (with a stone). rounds it. moves down; has moved down, for instance, from the cross-tree to the bottom of the boat. disappears inwards or downwards (a seal diving down); slips (into a hole). dives down, slips into it. bellows (a cow). Mohamedan. (loan-word). squeaks, creaks (a door which has not been greased, or the like). squeaks (and keeps on doing so). teat; blade of paddle; leaf (of a plant). leaf of a plant. hesitates; stays away; stays away long. stays away, hesitates: for that reason; hums; sings without words. page in a book. it is on the other page. turns it (something flat, for instance, a leaf in a book, meat or fish in a cooking pot). bas been turned; has turned the leaf of the book I have turned the leaf three times. makes it be turned by someone (-mut). ladle. turns it upside down; places, uses it in the wrong manner; distorts it. turns something upside down; makes a revolution. distorts it; lets someone (-mut) distort it. turns them (the leaves); turns the leaves of it (the book).

meat spit (frequently only a longish, flat stick); similar implement for turning pancakes. lies in a wrong manner; is wrong, distorted. lies upside down. ichneumon. (loan word). carrot. heather (also in West-Greenlandic legends). stays away long; is in the habit of staying away long. stays away with it. stays away for that reason. exclamation of pain. it hurts; let me be. exclamation of pain. crack; fracture; joint; half of an animal divided right across. gets half of an animal. no! to be sure, no! no and no once more. says no; protests. the Protestants. says no to him. end; conclusion; full stop. for the last time. its conclusion. the last (judgment) day. ends with it. does something for the last time. ends it; puts an end to it; puts a lull stop after it. conclusion. conclusion; that with which something is concluded. in conclusion. does something for the last time; he visited us for the last time. holds a larewell service. rhyme in verse. they rhyme. puts them to rhyme. makes rhymes. is fertile (the soil); is luxuriant (a growth). makes it fertile (the soil); manures it; cultivates it. agriculturalist; peasant. manure. throws, spreads manure on it (the field, the garden). is unfertile, barren (the soil). the place from which something springs; origin; root word; root in a metaphoric sense. springs from it; descends from him or it. has a common origin with him; is of the same race as he. race; kinsmen. Levi's tribe. the African tribes.

reaches as far as it (in length or height); has reached him (in size, ability, strength); has become his equal; (the time) has reach the piled-up planks reach the roof of the house. he has reached his elder brother (in size or ability). it is at the time that we shall go home.

stumbling block. strikes against it; stumbles over it. has it, takes it with him. that which he has taken with him. that which has been taken with him. takes something (from the one to the other); brings something. brings it (from the one to the other); drags it with him. brings something for him. is terminable, perishable. is interminable, eternal. the eternal life. for eternity. target (in archery). shoots at a mark, with a bow. gives him something to take to another; sends something (-mik) by him. sends it for someone (-mut). that which has been sent to him.

sends something (-mik) to him. his hook catches at the bottom of the sea, has become attached to the harpooned seal (without capsizing, the harpoon line hav

the line catches at the bottom. has become entangled in one of "the kayak implements (the harpoon line which was to run out). is pulled along (the kayak by the harpooned animal; the fisherman by the fish jerking at the line). one is apt to catch at the bottom of the sea with the fishing hook; it is a difficult bottom to fish on, because the hook is apt to ca makes no difference between them; likes them equally well; treats them in the same manner;

horn (of an animal or as material). is good horn (to work in). is bad horn (to work in). animal, with horns or antlers. the horny-sheathed. an animal with horns which are to be shed. butts him; pushes him with his horns (a single time). butts him (several times). they butt each other. is apt to butt. antennæ (or an insect). the wind is getting stronger. it is blowing more and more; the wind is increasing. there is a gale. it is blowing pretty hard. it is blowing in gusts; the gale surprised him; a crookedly whittled bone, making part or the towing strap or a kayak. eagle. ray; young eagle. vulture.

is short, too short. short. the under trousers of a Greenland woman. thinks that it is short or too short; it is too short for him or it. my trousers are too short for me. has become shorter. shortens it. makes it shorter. makes it too short. smells him or it; gets the scent of it. gets the smell (scent) of something. lets it (the animal) get the scent of him. we let the saddleback get the scent of us; the saddleback smelt us. gets the smell of it into his nose. what is it I smell. has got the scent of him or it; has got the scent of something; younger sister. his (her) younger sister. his (her) younger sister (refl.). foster sister. his foster sister; who is younger than he. gets a little sister. sits nodding in his sleep; sleeps in a sitting posture. is soon or easily ended; is temporal. sucks it through the nose or the mouth; snuffs it; imbibes it (coffee, food); . for three days I have not tasted any tobacco. lets him imbibe, smell at something. cusk (Brosmius vulgaris). ammonia. it has a fine smell. inhales it;

stays with him or in that place; lives with him. is present. stays with someone. is present on a particular occasion; is present at something. has him with him. place of abode. my master and mistress. stays with him; lives with him or at that place. something to hold by; something to support himself with (a stick, a person, a cause, a hope, a text to speak on). sticks to it, supports himself with it (bodily or mentally); has it as a text, a guide. is without a permanent abode; has no one to live with; is homeless. holds on. clings to something (while climbing). supports bim or it; prevents him or it from falling; supports a sick person (by holding him uprigbt); supports the kayak of another is supported by him (also in a metaphoric sense). is dreadful, threatening. is exciting (a book, a plot or the like). becomes crooked.

curves, bends it. curves, bends himself. is a little curved; is slightly bent. najungassoq, rib. hollows it; strips it off whole (the skin of a seal, in order to use it as a float). draws in the stomach. instrument with which to hollow something. belly (of human beings or animals). a piece of belly skin (for instance, of a seal). Mostly in pI. nássat, abdomen, belly. my stomach. his stomach. is low, depressed. low hilly country. depression; valley; mountain pass. becomes or bas been made lower. naqigdliva, has had it made lower. makes it lower. letter (printed); seal (imprinted in sealing wax). it has something printed on it; is sealed. seals it. printer's error. the lowest. the lowest part of the country. presses it down; seals it. lashes it (fast); seals it lashing; seal (on a letter). lashes it (fast). lashing. lashes it. presses it down several times; kneads dough. kneading trough. writes caligraphy. press (n). type. printer's press, office. printed. printed matter. printed at Godthaab. signet; sealing wax. implement for pressing out the oil of the residue of blubber. stoops; looks towards the ground; the line goes straight down. ´ the wind is on the point of turning (especially towards the west). rolls down; falls down step by step. sifts them. sieve (coarse and fine). bit; particles which have fallen down. falls down gradually, in particles. hangs his head (with shame or sorrow). hangs his head; stands with downcast eyes. is pendulous. drops it (that which one has in one's hands). drops, flings himself down. the rock slides, falls down. dice.

hill with a sharp drop; contraction with a rapid current. the road there across land has several steep hills. this fjord is hardly to be navigated, owing to its dangerous contractions. a raised edge (for instance, round a writing desk, to prevent things from falling down). falls down; falls through the ice; settles on the water (an auk); diminishes, becomes less (income, occupation, ability). his shoulder is out of joint. he was delayed on account of his illness. falls down on him or it. pulls, throws him or it down. suffers from hernia. he dropped something; drops ink on something, because the pen is too full; suffers from hernia; an incipient gradient. takes a downward direction (something which has been thrown into the air and is on the point of falling). a small stone, placed on a larger to serve as a target. plays ninepins. ninepin alley. they aim at a nakatagssaq (in order to strike it down); they play billiards. declines (in diligence, ability, etc.); fails to pass (his examination). puts him back (in the school, in his position). pinches him with his fingers. falls through; steps through (because the underlayer breaks). urinary bladder. must make water frequently (strictly: has a small urinary bladder). calf. his calves. ascidian. walks straight; makes a sure hit (a missile or a fire arm); runs straight out (ariver); goes straight for his goal (a human being). thinks that it goes straight (the missile or the fire arm); prefers him or it. is not inclined to do it. treats people differently (according to their social status). does something to it, in order to make it go straight (the arrow, the gun); waxes it (the thread) in order to be able to thread it. wax. has become sure of aim; now goes straight (the arrow, the ball); now runs straight out (the river). bladder (on the bladder dart); has pity for him; feels is pitying, compassionate. is merciless. is merciful; is constantly showing pity. is pitiable. deed of mercy. practises mercy. acts mercifully towards him. mercy; pity (in deed). his mercy. his deeds of mercy. never shows pity; is hard-hearted. is compassionate; is easily roused to pity. tries to rouse pity. tries to rouse his pity. does not go straight (the arrow); is apt to miss fire (the rifle). blows more strongly, now and again. cannot make water. has difficulty in making water.

hesitates; vacillates. becomes irresolute, vacillating. is in doubt about it. has difficulty in making water; has a difficult delivery, gives up him or it; banishes it from his mind. likes him. is intolerant; cannot get on with people. is tolerant; is kind in his dealings with people. physician. dentist. veterinary surgeon. cures him; consultation room; infirmary; makes medicine. apothecary. dispensary. medicine. gives him medicine. strong; capable at hunting. is strong; is an able hunter; is able to do more than others. is feeble; has no strength; is fragile; is strengthened. strengthens him. strengthens himself. is strengthened. tonic. is strengthened by it. Also used in a metaphoric sense. uses main force against someone (-mut); forces, subjects someone. uses main force against him; forces, subjects him; is strong; is able to do more than others. squints (inwards). plaice (Pleuronectes platessa). squints (inwards); looks fixedly at someone (who is close to one). one must strain one's eyes in order to see it. looks at it fixedly; strains his sight with it (in order to get it ready). looks at him or it fixedly; stares at him or it. has the whole of his attention directed towards him or it. makes him commit a folly; fascinates him. listens; obeys. is self-willed. listens for it (in order to catch the sound); listens for him (in order to hear what he says); obeys him. master; in Greenland especially, governor. master of a house. ruler of the country, captain (of a ship). officer. a high official; the director.

the high lords. has him as a master; obeys him. is subservient. subordinates himself to him. makes him subservient; forces him (to do a thing). overlord. general. wants to be master; encroaches upon something. is obeyed; is a master; governs. realm; rule. governs it (the realm). government, rule. his government, reign. temple. churchgoer. goes to church, service. place of worship; church, church time. we hold a service in the house of the catechist. the usual hour for church is ten o'clock. holds a service. gives him an order; orders him to do something. I order you to go. gives him orders; rules him; governs it. the orders of the Government. the manner of government of the country. his government, reign. order; ordinance. is under orders; dare not. is under his orders; dare not do it (for fear of him). suppresses him. order; ordinance. is obedient, willing. is disobedient, un-willing, stubborn. auditor; subject. his audience. they are his subjects. subjects it to his rule. he has subjected everything to him. is attentive. pays attention to what he wants to say; is only waiting for him to say it. feels anxiety (of what he is going to hear). is disobedient, naughty. listens with pleasure to them or it. must be obeyed; is powerful, glorious. glory. his glory; his majesty. becomes glorious; is glorified. glory be to him! glory; honour. obedience. disobedience. imperious. is imperious; demands obedience. listens; is attentive. listens to him or it.

is in great expectancy; hovers between hope and fear. aims straight in the direction of it; heads straight for it; gets right into it (the storm). hits it. is flat, even (a stretch of land or a river bed without a gradient. sofa; couch. meets him; occurs at this very moment (a storm or a misfortune). chance. it comes on him unexpectedly (a storm, a misfortune or the like). lies down (a plant, stone, animal, human being); is confined to bed, ill. lies well. corresponding to something else in time, place or value. its equal. the direction in which I am looking. the writing is visible when held against the light. the vessel is right off the large iceberg. this time yesterday. has its equal; has value. is peerless. we know no remedy against his illness. is on a level corresponds with it. is unchanged. mark of direction. when one has the Ivnajuagtoq Mountain above the Nagtoralinguit Mountain it is the mark of direction (of the place). Charles' Wain. happens simultaneously with it. I arrived at the same time as the clergyman left. is in the same direction as something else (for instance, the hairs of a skin); is satisfied (because he has had his wish fulfilled). they are reconciled. comforts him (in view of something in store for him); soothes him. smoothes them (the hairs of a skin); reconciles them (when quarrelling). they are lying in a row. is on a level with it; is straight off it. puts it on a level with something (-mut). puts the pot over the fire. conforms with it. (-mut) agrees with something. a parallel to it. paralellizes it with something (-mut). satisfies him; fulfils his wish. is gently increasing in height; is sloping upwards or downwards (a hill, a tract). they are right off each other; they are equal (in quality or importance). crutch (in trousers). lamp stool (foot for a Greenland lamp). has burst his trousers in the crutch. anybody; anything; never mind who or what; one of the usual kind. all sorts. all sorts of people; people generally. ilaule let anybody who wants to, come. it is for the use of anyone, anything. is of the usual kind; it is not necessary to pay any special attention to him or it. does not consider it of importance; profanes it. acts improvidently; does not reflect upon his acts; leads an unseemly life. does not care about it; profanes it. acts inconsiderately; does not care about what he does or how it goes; takes something promiscuously. takes promiscuously.

levels, smoothes it. is level (a tract). harrows it. harrow. ignorance. is uncertain with regard to him; dare not trust to things going well with him. does not trust that things will be going well with himself.

is uninformed. does not know about it; is uncertain about it; is not sure of it. knows about it; is certain, convinced of it. is doubtful, not to be decided; nothing is known about it. does not know his lesson. confronts him with something which he does not understand; puts a question to him which he cannot answer; does work which riddle. wades. ford. it (the river) is no deeper than that it can be forded. wader. waterproof boots. foresees it; knows how it will go; knows about it beforehand. throws it away from him; throws it away; thrown away. swims (a human being or a land animal). catches a swimming land animal. can swim. nalumasortoq, pharalope. that one does not know, understand; it is not to be understood. secret. the future is full of riddles. is evident, intelligible; is not to be mistaken. time will show. it is no longer a secret; is now evident. makes it evident; elucidates it. communicates; explains; gives evidence (about himself). makes it known; explains it. communicates something (-mik) to him; informs him. telegraph. mark; sign. mark; sign; sight; watch. clock-dial. has it as a mark of identification. we had only the wind to guide us on our journey (for instance, in mist or overcast weather). makes signs. marks it off; puts a mark on it; raises a stone or the like as a mark in order to find it. puts a mark or marks; makes watches. watch maker. a mark. this is my mark. lets him give evidence; gives evidence on his behalf. pays close attention to him or it; keeps it in his memory; explains it. gives evidence on his behalf. communication; announcement. communicates it; announces it. explains it; proves it; makes it evident; reveals it; informs against him; gives evidence concerning him.

interpreter; witness. explains something (-mik) to him; gives evidence on his behalf; confesses to him. announces, gives evidence on his behalf. explanation; proof; evidence. confesses it; bears witness to him or it; sets it forth as his evidence or his explanation. infant. small child. is ignorant; does not know that -; cannot -. cannot row. heathen. does not know it; does not know his opinion; does not know him; does not understand it; cannot-. cannot set the door straight. is no longer ignorant. knows, understands it now. has been informed of something through it. knows about something. knows it or him; understands it. knowledge. my conscience. knows everything; is omniscient. the omniscience of God. goes after something, not knowing where it is (for instance, a wounded animal or a man, not knowing whether he will find it or h goes after it at random. is sufficient, suitable, complete. I have boots enough; my boots fit me. sufficiently. considers it sufficient; it suits him (a garment or the like); puts up with it patiently; is content with it. my boots fit me. the cork fits it (the bottle). I am satisfied with what God ordains for me. is frugal. can never get enough. is ready, completed; has got enough (of what he collects or buys); is satisfied (with food). has accomplished, finished it. gets enough quickly; is soon satisfied. has accomplished something in his stead. finishes it; makes it suitable for something (-mut). you must cut it off so that it fits. you have not paid its full value. has become sufficient; is finished; is satisfied (with food). was lucky about it; managed so that it was sufficient (or that it fitted). I came across him when he was on the point of leaving. it was very lucky; it just fitted. is just enough (neither more nor less). just sufficient; moderately. supplementing, compensation (for what is lacking). something which is fit to supplement what is lacking. here is what was lacking in the payment. has his want supplied by it. adds what is lacking. uses it as a supplement or compensation. I have used it in order to make the skin for my water-proof jacket large enough. it fits, is neither too large nor too small (a garment or the like). he or it is not there; I do not know where it is; no. I will not come to you, not even if you paid me for it. there is nothing at all; no, by no means.

not at all; under no conditions whatsoever. groans in constant pain (strictly, says na, na, na). is busy with a bear; is fighting a bear. presses him or it downwards. I nearly fell over you. weighs it down with something (-mut). weight. places something heavy on it. rests on him or it with all his weight. is oppressed by something (for instance, sorrow). is oppressed by it. weight; heaviness. weighs heavily upon someone or something. torch. lantern. uses a torch to look for something which has been lost or to light his path. uses a torch to light his path (in order to find something). candle. candle stick. is pressed down by its own weight; subsides (for instance, a drift of snow); finds (that which one is looking for).

polar bear, bear cub; holds on to something; sits quite still, comfortably; lies with its forelegs stretched out (a dog). has killed a bear. his bear (which he has killed). bear-hunter. is out bear-hunting. plays at being a bear. growls and attacks people (the bear). prevents him from doing something; forbids him to do something; contradicts him. forbids him something (repeatedly). they contradict each other; they quarrel. prohibition; protest. forbids, protests for that reason (or in those words). is doubtful; does not know what to decide. is in doubt as to it. diaper; skin to be used as an underlayer (for a child). where is there a diaper for it? (the child). puts it (the child) into a diaper; puts a skin under it. is giddy, nervous (in dangerous, steep places or on the sea); is kayak "giddy." begins to be kayak "giddy." does not get giddy; is courageous. is afraid of it; dare not venture into it. is enough to make one giddy; is dangerous. continues (after an interruption); suffers a relapse (a sick person); revives; begins again to be as he used to be. lets it be continued, resumed (a piece of work). he let me continue his work. shoots again. gets worse; his illness increases. his condition is only made worse by this medicine. continues, resumes it (after an interruption); shoots again at a wounded animal.

is continued, repeated. continued. lets it be continued; he was unlucky once more. is always lucky. what luck! tries to hit it (a wounded animal). hops on one leg. hops on it or on to it. hops about on one leg. row of stones on which one hops on one leg from one to the other. carries something on his back (with a carrying strap across the forehead, as a draught animal). carries it on his back. burden (carried on his back). his burden. lays a burden on him. lays burdens on him; burdens him. takes it on his back; puts it on the back of someone (-mut). has him to carry his burden for him. load (for instance, of wood). three loads (something which can be carried in three turns) . carrying strap; yoke. gives him something to carryon his back. cross-tree (at the bottom of an umiak). its cross-trees. curved timber. own. I myself. they themselves. my own dogs. according to your pleasure. by himself. on our own accord or from ourselves. my own family. has it as his own (not as a loan). it is not my own; I have only borrowed it. acts on his own, on his own behalf. a selfish, an independent person. eats his own. looks for his own. self-made. that which he has made himself. has made, done it himself. has a relapse (a sick person). is stubborn, obstinate (a child which cries and is reproved). flares up (the fire). flares up again (the fire). lights a bonfire (for those who are out at sea). lighthouse. they come out, one after the other (plants, rash and the like). comes out first (before anything else). that which comes out first (of a flower or plant); that which develops first (of a series of events, one leading to the other). first growth.

their first-growth (used of plants). germ; sprout; first cause; beginning. new shoot (on a plant or tree). cooper. illness. gets ill. is ill. they get ill, one after the other. infirmary, hospital. illness. suffers from that illness. they get ill in great numbers; stands upright (mostly about inanimate things). stands without doing anything, is unoccupied; has no work. falls forward and down from something (for instance, a bench); swoops into the water for his prey (a seabird). places it upright; raises it on end. is placed upright. raises it; sets it up (for instance, the timber for a house or a ladder or a prop). stanchion (on a Greenland sledge); rib (on the side of a loaded umiak) (S.G.); runs in the stanchions. projects; is erect (inanimate objects); stands vertically. puts stanchions on it (the sledge). puts props against the sides of an umiak (in order to support the load, S.G.). prop against the side of a loaded umiak pillar; spire; cross or stone on a tomb. is lazy; does nothing. cooper. tub; vessel. mountain ash (Sorb us). mast. church spire. dorsal fin (on a whale). raises a mast in it (the vessel). falls forward and turns a somersault. practises standing upon his head; turns somersaults. sand hopper. upright; projecting. the projecting woodwork of the sides of the umiak; props on which the umiak is laid; lies on the scaffold (the umiak). places it on the scaffold. projecting bone (in ankle or wrist); lock of a gun. spur (on the leg of a cock). support (of wood or stone). they seesaw; has snared it (the bird). snares it (the bird); catches it in a snare. caught in a snare; snared (a bird). is caught in a snare (the bird). has snared it.

catches a seal in a net; a seal caught in a net.

meets him. I found him on the point of leaving. I met no one. they meet. pays attention to it. with a view to that; as in accordance with that. as in accordance with the laws. you must cut up as much as the pot can hold. it is now the time that the vessels can be expected. chooses the right; is just. justice. arranges it according to something else (-mut). it tallies; it fits well. a parasite; someone who appears at the time of meals. goes out in order to obtain something; sponges. sponges on him. breaks it; breaks it right across; divides it into equal parts (an animal). is broken. breech loader. cane. ash-wood. howls (a child). is caught in something. is caught in it. cross-tree (on a sledge). ties cross-trees on to it (the sledge). goes through as far as the cross-trees. lashing straps (with which the cross-trees on the sledge are made fast). (Disko), Northern wind. breaks it across together with something else; alters its direction there. when I turned towards the south at Ilivínguaq. turns the points upwards (the North Greenland kayaks). ends it; gets through it all. ends the day; reaches the end of the day. we visited the houses from one end to another. bait (for instance, in a trap). something to be used as a bait. goes by the smell. smells his way to it. smells at something. smells at it. the smell reaches his nose. gets the scent of something. baits it (the trap); puts In: out a bait for it (the fox). frog; toad. has a fine belly. female sea scorpion. stomachic essence (for the relieving of pain).

is suspended from something (-mut). hook, on which to hang something; peg. hook; strap. corrects it; corroborates, affirms it. revives (an animal which was looked upon as dead). repeats (his words) to him; assures him that -. is corrected, corroborated by him. corroborates what someone has said; gives evidence for him (of something) ; reminds him; reproves him. corroborates something; gives evidence on his behalf. they quarrel; they dispute with each other;

assures, gives evidence concerning him or it. is bottomless. bottomless deep; abyss. Also the opposite sense: reaches the bottom. corroborates; gives evidence on his behalf. correction; corroboration (that by which something is corrected or confirmed). is confirmed by it; is substantiated by it; sets it forth in corroboration or as evidence. correction; confirmation. corrects, confirms something (-mut) by it (by words); gives evidence about him or it; corroborates something for that reason; wa arrow head. big-bellied. has a big belly. has an evil smell; thinks that it has an evil smell. smells an evil odour. has an evil smell about it; becomes straight (that which was crooked). has straightened it. straightens it. has a pain in his abdomen; has a bad belly skin. is straight (a line, a road). straight out. quite straight out. lemming. walks straight out. ruled paper. ruler. straight. rows with all his strength. winds it tightly (so as to compress it). presses it down with his weight. gets angry, offended. is easily offended. is offensive. gets offended with him. gets offended over it. lets him smell at something which is evil-smelling. rejects; despises. despises him; rejects or despises it. teases him. is uncertain as regards his choice; is doubtful.

it is angered or shocked at something; feels disappointed, oppressed. is angered at it. rouses contempt; is offensive. is despicable. makes him or it despicable; violates her. has become despicable. is angered. is angered at him. is angered at it. angers him (by behaving in a contemptible manner). plain; field. Frequently occurring place-name. his field. Lapland bunting. flat and even tract (in a mountainous country). is snub-nosed. is rather snub-nosed. crosses him; comes up to him from the side; interrupts him; forbids him something. they say no to each other; they will not let each other speak. interrupts him incessantly; contradicts him. they quarrel, dispute. interruption; protest; contradiction. foetus. is with child (young). becomes pregnant. gets her in the family way. becomes gravid by him. becomes big-bellied. has a swollen abdomen. is bigbellied. has pains in his stomach. stomachache. hat; cap; fur hood. takes oft his hat; slips his hood back. stands with his head uncovered. pulls his hood over his head; puts on his hat. wears his hood or his hat. puts him into a cap or a hat. kerchief. hood of a woman's furjacket; the crest of a bladdernose. omen of death or impending misfortune. is afraid; fears imminent ruin. has received an omen of death or impending misfortune. omen. tries to bring it to a conclusion. finished something. finished it. I have now finished what was to investigate, so there is nothing left for me to do. is on the look-out; has gone up to the top of a mountain in order to look about him (at the weather, the sea or the like). mountain from which there is a look-out. looks about him from it. looks across it; is on the lookout after it (the ice, the sea, the boat). bottom (of vessel, tub or the like); crown of hat; solid cover of ice (S.G.).

tin plate. goes out on the solid ice in order to hunt. halibut. fishes halibut. line for fishing halibut. puts a bottom into it; provides it with a bottom (a vessel). stammers; hums and haws; speaks or reads in a hesitating manner. cartilage. hail. hail; glazed frost. it hails. cartilage of the nose. gets frost bite in the nose. floor; bottom. it fell on the floor. the floor of the house. the bottom of the sea. cellar. has a good bottom (the sea, for anchoring or fishing); has a good or beautiful floor. has a bad bottom (the sea); has a bad floor. the surface of the ice steams in the sun. drifting snow. the snow drifts low across ice or land. dives. diver. diver's costume. takes the bottom. reaches the bottom there. lays a floor; constructs a bottom (in a vessel). lays a floor in it (the room); builds a bottom in it (the vessel). hangs them up (several after each other). rack. hangs it on something (a nail, a hook). catches at something with his clothes. something to hang up. padlock. lies down. lies badly. lies down with it; strikes it down (for instance, hail striking down grass). bed; sick bed. ford; bog; swamp. swims well. the drift of the ice carries him with it. fishes with a line from the shore. throws it for scrambling; throws to them for scrambling. throwsit for scrambling. plays cards. plays cards with him. pl. cards (for playing). fishing line. throws himself on the sleeping platform, on the bed. fiord seal (Phoca phoetida); sealskin jacket (with the hairy side outwards). has got a fiord seal.

has got a new sealskin jacket with the hairy side outwards. bladdernose (Cystophora cristata). has got a bladdernose. is out hunting bladdernose. young fiord seal. old fiord seal. woman's jacket (covered by white material). even plane. board of a floor. boards of a floor. the floor boards or stones of the house. seagull. has caught a gull. the gull he has caught. young seagull. is out hunting gulls. greater black-back gull (Larus marinus). ivory gull (Larus eburneus). although; where; where is it. although I do not like to part with them, I have given them all away. and although. where is my knife. why yes, where is it? why, where is it? shrimp. toy harpoon (for boys to play with). throws a toy harpoon. they try to excel one another in the throwing of toy harpoons. dart (non-Eskimo). fixes his harpoon into a sea mammal. fixes, harpoons it. a harpooned prey. springs forth, develops (the plant, the human being, the event, a sum and the like). the soil is getting green. flower; growth; plant. flowers; plants. flower; plant; is fruitful. cultivates, tills it (the soil). agriculturalist; farmer; gardener. is unfruitful. flower-bed. flower-pot. coral. waits for it to grow. potato garden flowers and vegetables; radishes; turnips; potatoes. seed. the seed of the flower or the plant. garden; field. orchard. vinyard. gardener. lays out a garden.

waits a little to see how it will be (with the weather, an invalid, etc.); waits for him; adds up (figures); calculates it. for the present let us see how things will develop. account; accountbook; table; rate. ends, has finished it (his work, In his speech, his letter, his life); has let it run out entirely (a fishing line). I have looked for him all day. he has been ill a whole year. all his life; to the end of his days. a "whole" person, i. e. twenty (fingers and toes). is concluded. the day is drawing to a close. ends it gradually; pays it off in instalments; gradually fills (a larger vessel by means of a smaller one, etc.). endangers him; almost did him harm; castigates him. we were in a great danger because of the storm. if you will not listen to me, I will give you a regular whipping. is endangered. yesterstday, when I fell through the ice, I was in great danger. in all my life I have not been in such danger. is in danger. joint. elephant. sea elephant. rheumatism in go the joints. lump of ice; biscuit. does not dare (for fear that it might go wrong); considers it too dangerous. I now consider it dangerous to walk on the ice. I dare not expose the small child to the cold. I dare not trust you with the bottle. sees dangers everywhere (where there are none); is timid. coward. is daring. considers it dangerous or risky. gets into danger; an accident happens to him. the hour of danger. is dangerous. the road we are going by is rather dangerous. some diseases are more dangerous than others. the thin ice floes are dangerous for the kayaks. danger. we are surrounded by dangers. it is not fraught with any great danger. is in constant fear of dangers; does not venture to do anything. breaks it (a skin, a seal thong) by passing it over a raised edge with a view to making it pliable. piece of bone, with holes, for the softening of seal thongs. fitting; corresponding. that by which it is made to fit. it fits him. fits it in. just managed to get off well. is suitable for something. ham. garter. ties his garter. breaks it into several pieces; breaks it (the ice) up (a storm, the sea).

is cross-striped. cross-striped; find; discovery. some of the latest discoveries are most surprising. what I find is mine (proverb). finds it; discovers it. I have only just now thought of what I was going to say. finds, discovers something. there I found something; there I made a discovery. finds or discovers something in him or in that place. tries to find, discover something. indistinctness. is clear, distinct. makes it clear, explains it. gives an account of something; gives his opinion straight out. go and tell him. calls him to account. confession. he professes his faith. explanation; statement; note. is distinct; nothing is hidden; is intelligible. is indistinct, hidden (an object which it is difficult to catch sight of); is difficult to understand (a word or the like). meat; seal meat. the meat of it (the seal). has it as his food; is nourished by it. food; nourishment. takes the meat off it (the bone). meat (of a fruit); marrow in a walrus tusk or the like. provision (of meat). the meat I have put by. seeks his food. the eiderducks seek their food at the bottom of the sea. ship's steward. is fastidious. bait (on a fish hook). eats meat. provision, of meat. is proud of showing, telling it. it blows a steady wind from the southwest. trumps (in cards, N.G.). is a trump. lies on his (its) back. lies down on his back; has been laid on his back. lays him or it on the back. gross feeder; bay full of icebergs. Place-name. is greedy; always wants to eat. has gorged himself. never eats too much; is fastidious; swallows something the wrong way. uvula.

is heavy-limbed, stocky. stocky; heavily built. gets stout. wears it away (by rubbing); gnaws it. promises him something (-mik). he promised me material for an anorak. food. looks for something to eat; is out for something to eat. cooks. cooks for him. gives him food; dining room. hopes; has hopes (of something). hope. has hopes of him. hopes for it; awaits him with hope (that he is coming). that which one hopes. is hopeful. is hopeful about him or it. rouses his hopes. it may be hoped; it is to be expected. rainbow. trusts him; confides in him. I do not trust him, consider him reliable. has conceived hopes (of something); has hopeful forebodings. hopes because of that. hopes on account of that, for him or it. upper stomach (of ruminants); the edible contents of the stomach. feeds it. feeding place (for animals). fodder. eats. eats it. that which has been eaten. that which he has eaten. is overgrown with In flesh (a wound, a bone from which the flesh had been removed). creaks In (snow underfoot; a door on its hinges or the like). goose; wild goose (Bernicla leucopsis). white-footed goose (Anser albifrons). has shot, caught a goose. feeds him; puts out provisions for him. feeds him to his misfortune (with poisoned food or the like). food which has been set out for someone (-mut). feeds with it; sets it out for someone (-mut). cooks. cooks for him. food which has been set out. sets it out (food). time or place where someone is fed.

the communion table. partakes of the communion. celebrates the holy communion. only in pI. nerdIut, back bone (in a bird). breaks its back; is striped crosswise: whirls round. winds round something (-mut). winds it round something (-mut). is wound round something. lashes it to something (-mut). winds itself round something. takes the lashing off it. kerchief for covering the head. width, capacity. Only occurs in extended forms as nerugtorpoq, q. v. et seq. fish meat. the meat of it (the fish). star-fish. crawfish. a faint breeze from the south. is blowing a faint breeze from the south. is very hungry. gross feeder. is a gross feeder. is in the habit of eating little. they eat together; eating hour; eating place; eating table. table. praises him; praises himself. likes to be praised; does something in order to be praised. is praiseworthy, illustrious. praiseworthiness; renown. praise. his praise; that for which he is praised. is pitiable. you poor thing who must suffer so much; fancy that you can stand it! land animal. the animals of our country. domestic animal. his domestic animals; his cattle. has become more capacious. extends it. has got it too wide; it has become too wide for him; is narrow; has little width (a garment, a tube, a fiord and the like). makes it too narrow. has become narrower. makes it narrower. is soft (to sit on, to feel). is very soft to feel. gives way when pressed. tepid water. gives permission with respect to it.

who has given you permission to take my last bit of meat? is wide, capacious; has great width. wide, capacious.

has made it too wide. eruvkautigssaq, v. nerivkaq etc soft intermediary layer (placed there in order to avoid pressure or friction). puts a soft intermediary layer round or on it. head; dot (over an i). his head. his (refl.) head. remedy against headache. has a bad (weak) head; has a headache. headland (with a rock resembling a head); root piece (of drift wood, where the branches are broken off). Common place-name. hits him in the head. helm. elevation in frontal part of the skull. the elevation in the frontal part of the skull, for instance of a reindeer, forming the base of the antler. golden eye. has a large head. crown; diadem. puts an ornament on his head; crowns him. wounds his head. beheads him. is giddy, dazed (by noise or a blow); pricks with pain. my fingers prick with cold. feels a pricking pain. one gets giddy (with that noise). has a headache. does mental calculation. snare; spider's web. its (the spider's) web; wreath. flower wreath. snares it (the bird); mesh (in knitting and the like). catches birds in a snare (large birds); has caught it in a snare. winds round something (refl.); twists round something (a strap round a stone, a thread round another thread). gets his thread round him or it. unravels it; unties it. south wind; fohn wind; southwesterly wind (S.G.). we were caught in a southwesterly wind. it is blowing from the south. he was caught in a southerly wind. sets a snare for it (the bird). whir (in a drill, by means of which it is set going). its whir. has cooled himself. is icy. icy water. is cooled. cools himself.

cold (from something); radiation of cold. its coldness; the cold which is felt from it. is cold (to feel). my hands are cold. electricity (negative). gets cold; has become cold (to feel). the porridge begins to get cold. lets it stand and get cooled (food and drink). something for cooling instance, ice in drinking water). thermos flask. escapes; goes to one side; tries to get away from something. escapes him or it. lets him escape; removes him. stands watching at the breathing hole of the seal in the ice (in order to stab it). stands waiting for it. this kind of sealing. goes hunting at the breathing holes of the seal in the ice. belches. belches, gulps it up. not a sound is heard. gulping. coes (a ptarmigan, a pigeon). spider. hook; boat hook. crochets it; twists it. needle for twisting fringes. crochet needle. crochets it; crochet needle. kayak hook (made of whale bone). hooks it to him; pulls it to him with a hook. turns the umiak with a steering oar. is caught with a hook. hook (or something with which one pulls an object towards oneself). lowers it; tucks down (his clothes). place where one must be lowered. is shy (a human being); always wants to escape; is not to be avoided. is depressed, sad. is depressed by it; mourns-over him or it. thinks that he or it is too insignificant; thinks that he cannot be taken into consideration. victor. is too slight, too insignificant; cannot be taken into consideration. demeans himself. loses the milk (a woman's breast). is depressed (with disappointment, fatigue); renounces; is calmed. since he no longer can get seals, he has lost courage. he made a feigned attack on them every day, until they had been made to feel secure. importunes him; urges him with requests. never gives up his expectation, his hope.; is patient, frank. is dull. abandons his hope, his expectation of him or it.

I should like to train him, but now I have given him up. never gives up his expectation, his hope of him; is patient with him. is dislodged. they are dislodged. do not work in time (rowers, people who pull at a rope or the like). moves (reft.). crack (in the ice, the latter having been dislodged). has been dislodged. dislodges it. alternates them. they alternate regularly (strokes of a piston or the like); exchange wives. stands up; is upright. footstool (which the seal hunters place on the ice to stand on; cf. tuteraq). stands on tiptoe. rises (a sitting person); gets up. raises him up; makes him stand up. stands on tiptoe; rises on the hind legs. rises gradually. they all get up, one after the other, from their seats. piece of fresh water ice; glazed frost. there is a glazed frost. fetches fresh water ice. fart. lets off the air audibly (a bubble). farts. lets off the air (an inflated bubble). a place (a skerry or the like) where the sea birds lie basking after the meal. presses the air out of it (the bubble). groans. the throes of a labouring woman. wrapping; band. its band; its wrapping. temporary wrapping. eel. electric eel. winds it about. is striped crosswise. cross-stripes. wire. is compressed; subsides. is angry. irritates him; teazes him; makes him angry. is not apt to get angry; is patient. is jealous (a wife; ct. sangiagpoq). is jealous of her. gets angry with him. they get angry with each other. come, let us fight! brother-in-law; son-in-law. his or her brother in-law; his or her son-in-law. brother-in-law (through one's half sister); son-in-law (through one's step-daughter).

moves into the house of one's parents-in-law. allies himself by marriage with someone (-mut). share (of a seal, a white whale or the like) which one has killed together with others. gets his share of a sea mammal. matron, oldest woman of the house. the matron. oldest bitch (of a dog team). lowers it. is lowered; lowers himself down (by a rope or the like; the spider in its web). long line. fishes with a long line. ring worm. has ring worm. line, rope (with which something is lowered); spider's web; is tough (skin, material, ropes, wood, slime and the like). tough. ash wood. is brittle; breaks or bursts easily. leg, his leg. his legs. his leg or legs (refl.). unloads them (one after the other). merchandise. species of cod. curves; becomes curved; curves it; bends it. curves, bends (refl.). centipede. drills it (with a drill). drills in it. drill shavings. drills; bores. drills in it. drill. goes visiting (C. Y.). wears it (by rubbing, the skin cover of a boat); does something quietly; moves about noiselessly. Passion Week. silences him. is boisterous. is noiseless, quiet. "The night is so quiet" (a Danish song). the owls fly noiselessly. is no more heard so ndistinctly (the roar of the wind, the sea); is no more felt so strongly (a pain). whimpers. is silent; says no more; is heard no more; is assuaged (a pain). hold your tongue! be silent!

pause. is silent about it. is silent for that reason. hears no more his or its voice; silences him. bawls. voice; sound. his voice. it is quiet; no sound is heard. quietly; noiselessly. hums;

adheres to it; clogs (snow, loose soil). adheres partly. plays with icicles (taking them into the mouth to thaw and then letting them freeze to the ice so that they stand as upright cones wipes the water off it; clout (or the like, with which the water is wiped off); has a beautifull voice; sounds well (a musical instrument). birth throes. gets stronger (a voice); sounds louder. pedal (on a piano or the like). stresses it. has a faint voice; sounds faintly. in a faint voice. speaks gently. has become fainter (the sound, voice); is not heard so strongly. plays (an instrument); makes music. concertina groans (with pain); has a bad voice; is hoarse; sounds ill. hears a sound. has a powerful voice; is heard loudly. in a loud voice. speak loudly! raises his voice. adheres, sticks to something (-mut). adheres, sticks to it. makes it stick to something. as my harpoon shaft stuck to something, I lost the seal. adheres, sticks; keeps close to something. they stick together. they stuck to him, would not let him go. is sticky (glue, pitch). glue, paste. glue. paste. sticks to something (-mut); adheres to something (for instance, the porridge to the cooking pot). burnt food. lump fish (Cyclopterus lumpus). has caught lump fish. is out hunting lump fish. they stick together (dogs or foxes when copulating or the like). things which stick together; dried caplin which stick together.

lays caplin out to dry (so that they stick together). pastes it up. goes out (to another place) in order to fish lump fish. adheres, sticks to something (-mut); jams (for instance, a door). burdock. the common porpoise (Phoeama communis). has caught porpoises. ea ing whale (Globiceps melas). cavity of the neck (above the breast bone). hiccoughs. hiccough. has a pain in the legs. cleans it (a skin or a piece of skin apparel) by treading it in the snow. upper vertebra of the neck. the vertebra of his neck. the vertebrre of his or its neck. . has a pain in the legs. . breaks its neck (a bird caught in a snare). foot (of object, table, chair or the like); root (of a plant). has bad (deformed) legs; walks badly. has lost, broken a leg (a table, a chair or the like). root (of plant). takes hold of his legs (to throw him over). gambols, rolls (a dog in the snow) ; writhes; rubs (against something). sternpost (of boat, kayak). long-legged; spider; sea-spider. is curved, bent. rib. curves (refl.), takes, puts it out; ladles it out (food); unloads it (from a vessel, a sledge or carriage). gets out (of the boat or the sledge); has been laid or ladled out, unloaded. bone needle to attach the towing strap to the seal. goes out to the boat or the sledge (in order to receive the new comer or to say good-bye to the person leaving, ct. aterfiorpâ). let us go and pass the time of day with those who arrived in the umiak. ladle. tureen; dish. trades. trades with him. trades with him (or at his shop). trading company. trades badly; makes a bad deal. shop. trader; agent, governor of a settlement. manager of outpost. assistant. makes a good business transaction.

one who goes to another place in order to trade; commercial traveller. trading vessel. goes to another place in order to trade. is a clever business man; treats his customers well. is bad to trade with; treats his customers badly. flings it away; shovels it off. shovel; spade. excavated soil. falls backwards. internal membrane of the gut. fish slime. is covered with slime (the fish). something to take away the taste of fish (tobacco or a bite of something after a meal of fish). tastes or smells of fishslime. is slimy, full of fish slime. young girl; wench. young girl; virgin. a small girl. a half-grown girl. is a virgin. is virgin-like. willow herb (Epilobium an gustifolium). young girl assisting in a house. the young girl helping the household of the clergyman; the governess in the employ of the glergyman. is suspended from something (-mit); is suspended in or on something (-me). hangs it up on something (-mut); hangs him (in a gallows). hangs; hangs himself. hangs up something. peg; gallows. tassel. strap; hook (in which something is suspended). keeps above it; hovers above it (the bird above its nest). broods. seeks it; keeps to it (for instance, the raven to the carcass). lures it to something (-mut) or towards himself. lures it to himself; waits for it to come (for instance, the whale spreading its baleens and waiting for the whale's food to come). blow-fly. dried meat. dries meat. makes a sound; is loud-voiced; gives the alarm. calls out loudly (for instance, for help). cries out. groans. has no more to answer. calls out loudly. is silent; does not answer. gets pains in it, which he has not felt before. (nileq) floats tlp in the water (something lifeless). they float up in great quantities (dead fish or the like). is narrow, tight (a garment).

has cross-stripes (for instance, a zebra). cross-striped. thinks it narrow; thinks it too tight (a garment); cannot get through it (a hole, an opening or the like). is pressed, squeezed. gets him into a crowd. fringe. dried fish; dries fish; the rain (snow) has stopped. is thick weather (rain or snow). thick air with rain or snow. nasty, cloudy weather. snow, snow flakes. fine snow flakes. it will rain or snow. exhibits it; extends it (that one may see it). I come in order to show you this (if you feel inclined to buy it), it does not rain (snow) any longer. exposes it; tries to rouse the interest of people in it. tightens it (the mast with the shroud, the bow with the string). is drawn, twisted (a limb or a sinew). bow string; violin string. the string (of the bow). that with which something is tightened, drawn. the shroud of the mast. the roots of the tree. the tensors of his knee joint: holds it back (by pulling in the opposite direction); strains it towards oneself. stands in the stanch-ions (holding back the sledge when going downhill). is tightened, braced by it. something which is placed on the extreme point or at the end of something. the acorn of a mast. that which is farthest out on the point. those who live farthest out on the point (the Moravian Brethren at Neu Herrnhut). is drawn towards something; longs greatly for something; can find no rest. begins to long for the place where he intends to go. writhes with pain. each sticks to his opinion. will not give way to another. is tightened, fastened; gets patient. they pull at a rope. they pull at it, each from his end. hole; noose; hook (through which a line or strap is passed). the holes in a cooking pot (through which the straps are passed in which it is suspended above the lamp). the holes in the stanchions of a sledge, through which the straps are passed. reincalf; calf; colt. a cow with a calf; a horse with a colt. heifer; barren reindeer or cow. has killed a reincalf (when hunting). throwing board (with which the harpoon or the dart is hurled). saliva, cold (in his head). his mouth waters (strictly: he is all the time swallowing his saliva). lower part of tobacco pipe.

moistens it with saliva. has a cold (in his head). graphite; lead pencil. spittoon. thinks it pleasant; is pleased with him or it. arĩnarpavut our children only give us pleasure. does not like him or it. is pleased and satisfied; enjoys himself. is not pleased; feels discontent. place of entertainment. goes out to enjoy himself. people who have come in order to enjoy themselves. is pleasant, agreeable. it is a pleasure to see people who are really fond of each other. Frequently in exclamations nuan! it is not pleasant; there is no fun in it. ingratiates himself. is unpleasant; it is a pity (that it should turn out that way). child of one's sister. her sister's child. jelly fish (Aurelia). siphonophore. bird dart. his bird dart. my bird dart. your bird dart. his (refl.) bird dart. wood for a bird dart. throws a bird dart. throws a bird dart after it. is out hunting with a bird dart. hits it with the bird dart. harpoons it with his bird dart. has got a new bird dart. outstanding part. the membrane of the liver. small islets (which just stand out of the water). passes it in and out several times. sews a wicker basket; darns socks (ct. kigdlaerpoq); knits. basket; knitted article. wool; the sun throws its rays through the clouds; makes a bird dart. makes a bird dart for him. moves him or it. moves (for instance, from one house into another); has been moved or removed. moves him. moves (refl.). translates it. moves (into another house); moves up in the class. translator; interpreter. crack.

there is a crack in it. cloud. clouds, cover of clouds. thin cover of clouds. there is a thin cover of clouds. is cloudy, overcast. becomes cloudy, overcast. opening in upper part of garment, which is pulled over the head (for instance, a shirt). has a large opening in upper part; is low-necked (dress). bead collar (the Greenlandic one). makes an opening in it (the material); cuts it out. basket (woven of straw); strings them (several articles, one after the other). intertwines them (in wicker work). braids them together. they are entwined or entangled (for instance, the branches of a shrub). appears; becomes visible. the sun has risen. comes out, so that he can see it. the sun shines on it, is above that place. threads a needle. is outstanding; projects. projects (behind or above something) . point of wood or bone on a strap. takes it out; offers it for sale. that which he offers for sale. market. is sprained (a tendon, limb). sprains it (a tendon, his arm or foot). sprains a tendon; over- strains himself by lifting; hair (of the head), the hair of his head. pulls his hair. they pull each other's hair. has unkempt hair. cuts or tears the hair off his head. cuts off his hair. shearing machine. teal (Anascrecca crecca), has good, fine hair. has poor thin hair. ornamental comb. something which resembles hair; wig; small algæ on stones becomes shy, wild (a domestic animal). chases it off (a domestic animal) so that it becomes shy. is fibrous; is easily unravelled. has become fibrous. fibre;

is shy (an animal; cf niguavoq). frightens it (an animal). shy dog; lost animal (domestic animal which has run away and gone wild). moves to another place (particularly used of animals, seals, birds and the like). is not shy; is easily approached (a tame or wild animal). approaches boldly (a wild animal which threatens to attack). approaches him; threatens him. allures it (the animal, in order to attract it towards himself or to soothe it). tames it (the animal); accustoms it to be approached. headland, naze; point or' end of something (finger, staff, knife, wing, tower, etc.). As:. place-name: nûk, nũnguaq, nûgssuaq, nû in the settlement Godthaab. is loving; is greedy for caresses; is spoilt; tires of his work; is dulled. spoils him. young walrus (from the same year). is tired of his work; is dulled; boggles; is feeble, grumpy. is tiring; cannot be managed. it is a hill (the ascent of) which frightens one. is too feeble, too small to do it. the youngest among sisters or brothers (all of the same sex). his younger brother; her younger sister. his (her) younger brother or sister (refl.). bachelor. boy. half-grown boy. Esp. dried seal blood (which is apt to stick between the teeth. cf. kúkarnâq). brother-, sister-in-law. the husband of the younger sister of his wife; the wife of the younger brother of her husband. they are brothers-in-law (through their wives) or sisters-in-law (through their husbands). younger, youngest. is the youngest. he is younger than the clergyman. the youngest of them. he (or she) is the youngest of them. youngest son or daughter. his youngest child. brothers; sisters. reinbuck (in its third year). gets a young husband or wife. gets him or her for husband or wife. tendon. his tendons; his strength. is strong; has great strength. they try their strength against each other. they use all their strength. root running out from a tree. n ukeruai, its roots. its roots. is powerless; has lost his strength. is weakened. loses his strength (during an illness). recovers his strength (after an illness). he now recovers more and more. a strong chap.

is strained (a tendon), strains a tendon; strains himself by lifting. gets strength; becomes strong. tries his strength; works at making him strong. exercises his (refl.) strength. makes an effort (to finish something); hurries about something; is in a hurry; one must hurry about it. thinks that it requires too great an effort; thinks that one must hurry too much. I abandoned it, as I thought I would have to hurry too much about it. it tasks one's strength too much; one must hurry too much; he hurries one too much. do not hurry; take it quietly. hurries him. hurries about it; makes an effort about it. makes an effort; uses his strength. wife; mate. his wife: its mate. his (refl.) wife. has lost his wife. widower. father- or mother-in-law of one's son or daughter. father- or mother-in-law of his son or daughter. they are related through their children. is married to her. she is my wife. has married her. bride. betrothed. his sweetheart. proposes to her. they are married. marriage. bride and bridegroom. married couple; male and female (of animals). marries a second time. second wife. his second wife. marries; takes a wife; copulates. copulates with her. takes a wife for him. is courting, looking out for a wife. has got her as a wife. runs during pairing time (a female animal). mistress. man and woman who have sexual intercourse with each other without being married. takes her as a wife. marries her (to another). rutting. posterior. his posterior. only in the straps between the stanchions of a sledge.

country; the earth. his home; his dwelling; his native country. loses sight of it (the country). lives there; has his country there. while I still lived at Jakobshavn. satisfied with his abode (one who stays in a strange place). is satisfied with his abode. is pleased to live there. country for habitation. is uninhabitable (an inaccessible country). finds habitable country; finds a place where he can settle (house or tent). there is land; he dwells. up there in the north there is rather a large country. he lives at Godthaab. dwelling place; village. his dwelling place. goes across, by land. lands; enters a harbour. when I first arrived in the country. I did not understand Greenlandic. tries to land or to enter a harbour. lands with it; introduces it. earth dweller. all that lives on the earth is bound to die. humans as contrasted with supernatural beings. alder; red fir bark (from driftwood). is dissatisfied with it (his abode); thinks the place where he lives unpleasant. is dissatisfied with his abode. dyes it (the skin in red fir bark). dissatisfied with his abode. changes in the direction of land (the wind). it blows from land. touches land (a boat at the shore, which is pulled up or down). a cavity in the ice, where the seal lies. landwind. is a landwind; it blows from the shore. blows an even, fresh south-easterly wind. place where one has settled; settlement. has settled there. settles (in a place where he is not born); sights land. foreigner. emigrant. emigrates there. peak projecting from the inland ice; land on the inland ice. gets a new abode; settles in another place. oasis. cultivated soil. his soil; his field. gathers berries. gathers them. goes out (with a boat) in order to gather berries. gathered berries. the berries I have gathered. has gathered them (the berries); basket for berries. smoothes it; shapes it (building site, impassable ground).

paves it. earth pick-axe. arrives in the country; lands. restrains himself; forces himself; pauses. forces himself to do it. I tried to restrain myself, but could not help laughing (or the like). I refrained from saying what I wanted. makes it nar-rower; takes off from the width (of a piece of apparel) ; makes it smaller (his house). crack (crosswise); trap vein; trap dyke (in rock). cracks (crosswise). has disappeared; is consumed; is seen no more (something which disappears below the water or the horizon). it dis-appeared in there. there is a new moon. wastes it. remainder. remains. ruins of old Norse buildings. finishes it; devours, uses it up. I have used it all. we all without any exception. I have taken them all. every day. every time I see him. it appears every time in that place. there is no more of it. our dogs have died out. my money is spent. takes all that he has from him (at one time). wastes it all for him (by constant squandering for some length of time). he loses sight of it; last remainder. the last of it. now we have taken the last remainder of our stock of caplin. takes the last remainder of it. finishes them entirely; exterminates them. lets someone (-mut) finish it; exterminates it; leaves him or it out of consideration. is destroyed. destroyer. is worn, worn-out (by being used, for instance, a tool, clothes, etc.). has finished something (-mik); has no more of something or other; has sold out everything. I have no more small coin. he has nothing left of all he possessed. moves it with him; lets him or it be moved. pulls it towards him with small jerks; tows it (the same on sea as uniarpâ on land). has him to help him to tow (a seal). they tow together. pulls it towards him; pulls it out (for instance, a hair).

trigger (on firearm). has perished in a kayak (pulled along by a harpooned sea mammal). is pulled along by the harpooned sea mammal (the harpoon line becoming tangled so that one capsizes; cf. nagsikarpoq); is pu

pulls him with him (against his will). backstay (for sail or tent). its backstay. vesicant. new; novelty. afresh. brand-new. is new. is quite new. brand-new. thinks of something new; adds something. is renewed; has be-come new. renews it. behaves as new to the world (a child); turns out as someone who has no great understanding. behaves as a child (an old person); is in his dotage, young dog (which has just begun to pull). new ice. renews it; removes the old from it. crackles; sends out sparks (the fire). white spot (in the skin). note. music. there is no music for it (the song); he has no music. his music (which belongs to him). (loan-word). writes music. puts it to music (the song). his music (which he has composed). cracks; bursts (a glass from the heat); cracks (the ice). crack, fissure. makes it crack; bursts it (for instance, a glass with warm water). throws himself down on his stomach. lies on his stomach. lies on the surface of the water, sleeping (a seal). pulls it towards himself. pulls up heather (for fuel). concertina.

pulls them up (gradually); pulls them out (the weeds). pulls out the weeds. suffers from a cold in his head. has caught a cold (in his head). coughs up phlegm; slavers. carries it forward with him; brings it out. passes the thread through the eye of a needle. strings them (beads, fishes or the like). winds it (a thread or the like) into or round something several times. they are intertwined. point, of bone or wood attached to string (nuvfit). string on which something is strung (fishes, beads). his string.

tongue; partition in a soapstone lamp. . cormorant (Phalacrocorax carbo). young cormorant. babbler; tell-tale. is a tell-tale. narrative; legend; fairy-tale; fable. tells (for entertainment); tells tales. jests; says something in jest. jests with him. jest with each other; tells something (for entertainment); growls in anger; mumbles something unintelligible. speaks. speaks to him. church, chapel. pulpit. grammophone; speaks incessantly. gives a lecture. interpreter; spokesman. has him as a spokesman, an interpreter, a preacher. narrative; legend. tells of him or it. novel; fiction. tells a legend, a story. tells him something. speaks with him. they speak with each other; they converse. dictionary. speaks unintelligibly; mumbles; babbles. mutters to himself. tells; speaks to him; encourages him; exhorts him. preaches. is deaf to all expostulation. says rude things. says rude things to him. is eloquent. scolds; says rude things. scolds him. mutters; babbles. speech; sermon. mentions him or it; makes that speech or sermon. preaches of him or it; preaches on that occasion. speaks of him or it; preaches of him or it. says something. they quarrel; they scold each other. scolds him. says something to him. gives him strict injunctions; exhorts him; confirms his baptism (N.G.).

says something in an ugly or spiteful manner. says something in an ugly or spiteful manner to him. telephones. telephone. goes to leave a message, to do a commission. commission. says something with good justice. you are right there; it is just as you say. puts out his tongue. puts out his tongue at him. says something in jest; jests. jests with him. jest. does not speak any more; is silenced. I could not say any more, because I was so sleepy. I silenced him by contradicting him. they speak at the same time. calumniates him. is talkative; talks well. starling (Sturnus vulgaris). has a bad pronunciation; speaks badly. brags; speaks for a long time. tells him what to do; exhorts him. phonograph; grammophone. mountain azalea. word. his word. his words; his language. the Greenlandic language. something to say. have you anything to say, in answer to that? uses that word; says it. that word we do not use. he repeated what he had said. speaks prettily. flatters. uses it (a word) in a wrong manner. motto; favourite expression. uses improper language; abuses. obtains speech with him; gets a message from him. has no more to say (in support of one's assertion); has been silenced. silences him. tells him how to express himself. works with the language; learns grammar. grammar. abusive term; improper word. uses ugly words, improper speech. uses ugly words to him. message; exhortation. says something about him or it; mentions him or it. speaks evil of him. calumniates him. is easily governed; is willing or obedient. is not easily governed; is stubborn, unwilling. says little; speaks low. they abuse each other, quarrel.

the tongue fails. gives him an order; puts the words into his mouth. leaves a message with him. message. abuses. raw; unboiled. tries, attempts it. tries, attempts. I should like to try on my new dress. try to walk a step. for I let him try to paddle the kayak. tries the gun. target. is light. he is wavering, irresolute. considers it light; thinks that it is light. is light-footed; walks or runs quickly. is heavy-footed; moves slowly. hurries. lady bird. antilope. has become lighter. has made it lighter. makes it lighter. is heavy (to lift). considers it heavy, thinks that it is heavy. weight; scale; steelyard. weight (with which something is weighed down); weight (for scales); (N.G.) pound weight; pound. weight; weighs it. has become heavier. has had it made heavier. makes it heavier. becomes heavy; has a nightmare. deer. is warm. my bed is warm. warm clothes. dresses him warmly. is warm (a garment). puts him into warm clothes; covers him well (with bed clothes or the like). warm garment. bed clothes. is not warm; gives no warmth (a garment). wind-screen; flounder. lee; lee side. the lee side (of the mountain, the house). (as from orqut), before the wind; to leeward. has found shelter. finds shelter. seeks shelter.

is sheltered. place where there is shelter. takes it into shelter. seeks shelter. blows in gusts from the lee side. goes before the wind; has the wind from astern. is sheltered. let us seek shelter. mould (on something); maggot. is full of mould or maggots; is mouldy. tastes, is mouldy. puts it into his mouth. a piece of blubber or the like for cooking. eats a piece of blubber (fat, butter) with his food. fish hook. lets him take a mouthful; lets him taste. takes a bite. something which he has in his mouth. holds it in his mouth. gives him a bite. takes a bite. takes it into his mouth; takes something into his mouth for him. spits it out (phlegm, blood, bones in the food). that which has been spit out. spits out something. spittoon;

chews it (blubber) and spits out the oil (into the lamp or the food). the seal oil spat out. chews it together with something. rsorpâ, v. oqaq takes it home with him; returns with it. falls; falls down. lowers the missile in order to take aim; warns (a clock). aims at it (with his missile). they fall (many at a time, for instance, soldiers in a war). they fall (one after the other, for instance, corn struck down by hail or the like). is declining, on the point of falling. stumbles over it; falls for that reason. supports the arm against something. support for the elbow. crutch. hair in the armpit. goes to him or it; comes to him or it; applies to him (for help or the like). I have no one to apply to. the object (of our journey). has time to set about it. for the present I have no time to engage in it. they are walking towards it; they are on their way towards him. goes to someone (-mut). brings him or it to someone. tree. bush; copse. wood. one who fetches wood; Christmas tree.

goes to the woods ; goes out to gather fuel; is at a Christmas party. small tree; shrub; birch. birches him. is being birched. wagtail. rolls.

is cranky (a kayak, a boat). thinks that it is cranky. is cranky (a boat); is bad at rolling. is stiff (a boat). lists because of that. piece of bone or bone ring on dog traces; noose; bow; eye (for hook). you must tie it without a bow. attaches a bone ring or a hook to it; makes it into a noose; ties it in a bow. towing tackle (strap with a piece of bone at one end and a noose at the other, by means of which seals are hauled across the ic blubber, seal oil. puts blubber into it; fills it (the lamp) with oil. blubber can. the opening in a lamp through which it is filled with oil. works with blubber. is out fetching blubber (from an outpost to the settlement). long boat (for blubber). works blubber (for seal oil). skins the fat (from boiling food, fish or meat). blubber depot. greases it with blubber or fat; fertilizes it (the soil). admixes blubber. smooth spot on the sea from blubber. the water is smooth and shiny with blubber. puts blubber on it (the water in order to make it quiet and smooth, so that it becomes possible to see what is on the bottom). a piece of blubber for this purpose. the water is shiny with spilled blubber. white moss (greasy to the touch). fir tree (driftwood). sells blubber. felspar; cryolite. is smeared with blubber. is full of spots of blubber. feels sick from having ea'ten too much blubber. is greasy. it greases. puts blubber into it (the food). blubber, as property; blubber in food; grease; tar (N.G.). greases it; tars it (N.G.);

tar brush (N.G.); is blubber; is greasy on the surface from sea mammals (the sea). is grumpy; asks for something. makes his grumpy. is grumpy about it. is grumpy towards, with him; ask him for something. is grumpy.

asks him for something; hankers after it. great gut (of ptarmigan). its great gut. eats the gut of a ptarmigan. they scramble for something; they fight over something. they scramble for or fight over it; they take it by plundering. plunder; prey. is sooty (a chimney or a gun barrel). they fight with each other. fight, quarrel. parries it (a thrust or blow); jostles him, while he is on the point of throwing or shooting so that he misses his aim. parries it time after time. prop (thrust in under the cross-straps of the kayak, for the support of the latter). inserts a prop into it (the kayak). pagkuserpoq, props himself in the manner mentioned above. fastens it with a peg. distends it with pegs (the skin) for drying. peg. guard.

the guards of the sealing bladder (which by being passed in under the cross-straps of the kayak holds the bladder in its place). pegs it fast. crucifies him. peg. the pegs in it, with which it is made fast or distended. is at borne and takes care of the house or the tent; waits (C.Y.). provisions for the waiting period. gives him a gift. he has given us meat to-day.

the ships which bring pro-visions for the settlements. gift. brings it as a gift. redbreasted merganser (Mergus serrator). young merganser. mouth (of fiord, sound, gun, chimney, wind instrument, tube or the like) ; entrance (to house, tent or cave); opening (in kayak, b tent door. kayak ring (where the man sits). has a small mouth. has a large mouth or opening. Frederikshaab. wood for a kayak ring. misunderstands; makes a mistake; mistakes something for something else; gets contused; commits follies. misunderstands him. understands it. cuff; opening of shot pouch. puts a ring into it (the kayak). closes the entrance to him or it; blocks the way for the one who is inside. hall. en trance (to European house); kitchen. is shy of it for religious reasons; dare not do it (mention the name of a deceased person or the like). is shy of something for cultic reasons.

happens to jostle him or it. happens to jostle it; surprises him; overcomes him entirely. the guests surprised us. takes a deep breath after having lost one's breath (for instance, someone who has been under water). pulls at hooks with him. they pull at hooks with each other. rose root (Rhodiola). butterfly. is ashamed. shames him; makes him ashamed. is ashamed of it. lies with the end across it and weighs it down (for instance, a stone in a wall). they lie with the ends above each other. turns him towards himself; embraces him. clergyman. their clergyman. has him as a clergyman (loan-word). high priest. excellent; splendid. is excellent. the rheum loosens. cover (of caplin bag); wad. makes him brown, sunburnt. palersimavoq, is sunburnt. gets sunburnt. is charred (lamp-wick, wood). the charred part of something. only take off the charred part of the wick. butterfly. lies on its belly (a seal); bends it down. has hanging ears (a dog). dog with hanging ears. is slow. it takes long. takes a long time over something for him. is slow about it; takes a long time over something for that reason. is unpleasant (something which itches, or an intrusive, importunate person). finds it troublesome; finds him importunate or troublesome. is troublesome, importunate; wants to have a finger in everything. meddler. is tired of the perpetual run or importunity of someone. is tired of his perpetual run or importunity. puts up with all importunity. tail (on an animal with a round tail). long-tailed otter (Lutra vulgaris) . tail (of seal or walrus); rump bone (of human being). Placename. terminal peg of harpoon. large knife; sword. buckleo on a sword. strikes him with a sword. they fight with swords.

they fence with each other (for practice or fun). sword-fish. is nice, lovely. concubine. his concubine. his (refl.) concubine. takes a concubine. takes her for a concubine. is dry. (the air, the sun) has dried it. dry; dried meat or fish. he is wet through and through. is quite dry. water-proof covering for poultices. dries it (by a special treatment). dries it (by hanging it aside). prepares dried meat or fish. turpentine. daughter. his daughter. his (refl.) daughter. step daughter. has got a daughter. gets a daughter by her husband. gets a daughter by his wife. foster daughter. pancake (loan-word). wheat flour. runs, gallops (an animal). falls forward; stumbles. runs away with it. broad-leaved willow herb (epilobium latifolium). reinbuck; kills a reinbuck. his (killed) reinbuck. soot; powder (in fire arm). powder. puts powder into it (the the arm). powder flask. blackens him with soot. blackens himself with soot. cleans it of soot (a chimney, a fire-arm); shoots with blank cartridges. is sooty, full of soot. puts powder into it (the fire arm). powder measure. blackens it with soot. takes care of him. is nursed by him. creeps. creeps across it; creeps that distance. reptile. creeps after it or on it.

seal creeping on the ice (because the breathing hole is frozen up). catches a creeping seal. it is drifting a little. berry; tree fruit. dried plum. fig. berry heather. juniper. is out gathering berries. acorn (or similar juice less berry). grey pea. paddles a kayak; carries mail (by kayak or sledge). mail; mail carrier. sends him with the mail (in kayak or sledge). has him as a mail carrier; has him to go kayaking for one (for instance, in order to fetch something). is a mail carrier on this occasion. brings mail in connection with the arrival of a ship. flutters the wings (a bird taking wing). paddles hard. exclamation to frighten children. thrusts out the posterior; bends (a human being). walks slightly bent forward (thrusting out the posterior). leaps with joy. paper (loan-word). end of harpoon shaft; upper end of a fish line; tail (of a bird). its tail. short-rumped dog; dog without a tail. fir stake. thong connecting dog harness with the traces. lacks feathers in its tail (a bird). gets the tail piece of a white whale. wags its tail (a bird). papikilaneq, swallow tail (garment). fish tail. uses its tail; swims by using its tail (the fish). lets him eat the tail; lets him go away not entirely empty handed. tail (of a lizard or the like). wagtail. parrot (loan-word). takes care of him or it; supervises him or it. guardian; head (of school, etc.); member of municipal council. nurse (of children). shepherd. gaoler. bishop. something which is to be taken care of. there are many (persons or things), which I must take care of. guarded (strictly: pârissaq); a child someone has been appointed to take care of. has him as his guardian or shepherd; is being guarded or taken care of by him. gets dry; falls dry (a water course); gets pale (human being with fright or sickness). is pale,parched; bleached (wood, bone, human being). is dry, without moisture; is deprived of everything (human being). asks for assistance; begs. I should be glad if you would help me with a little sinew thread. lashes it; locks it.

lashes it (with several lashings). lock; bolt; shutter. padlock. lock; lashing. that to which something is lashed or made fast. locks him or it up; puts him into gaol; arrests him. prisoner. prison; arrest. his prison. takes off the lashings; opens the door to him or it; lets him out of prison. a rare species of dolphin. (the air) has dried it up so that it shrinks. is dried up so that it sticks or shrinks (for instance, a skin). the air has dried it to some-thing (-mut); has shrunk it. is dried up, shrunk. meets him. goes to meet him. passes him (in the opposite direction); puts it together crosswise. folds his hands. exchange them! they pass each other. wrong. the opposite of that; on the contrary. cross road. puts it together crosswise; exchanges him or it (with something else). muff. is crosswise (of something). they are tangled up with each other. walks backwards and forwards, in and out. they are tangled up with each other; mistakes it (for something); exchanges it (for something else); changes it. is mistaken or exchanged (for something else). heaves to (a vessel). goes to meet him. tries to keep pace with or overtake him in a kayak. is delicate (of health). is not sure in a kayak; is apt to capsize. missed him; passed by him without seeing him. accuses, suspects him; blames, accuses him. accusation. is not suspicious; is not to be believed. tries to avert the suspicion from himself. makes him suspected; betrays him. pasisarpoq, betrays himself; makes himself suspected. excuses him. excuses himself. becomes suspicious. suspects him of being guilty; has a suspicion that there is something the matter with him (that he has become ill or the like); understands it.

is intelligible, to be understood. is unintelligible, incomprehensible. misunderstands it. treats him or it (for instance, the physician his patient); beats him; ravishes her; the person or the thing which he treats. strikes something off him with his hand; strikes the snow off him; pats it; accompanies him. plays the organ or the piano; beats the drum (N.G.). key (on piano). keyboard. piano; harmonium. plays the organ or the piano. concertina. beats its wings together (a bird). is uncertain on his legs or in his kayak; walks or paddles unsteadily. is steady on his legs or in his kayak. stands unsteadily; is apt to fall (a person or thing). makes it stand firm.

thrums. plays ball. ball; drum stick. beats him or her (husband or wife). they fight (husband and wife). blow or mark of blow (in quarrel between married couple) squeezes it up (the thin ice a kayak, the cephalopod the animal caught). presses something; is compressed, squeezed together by something. marrow (in a bone). the marrow in it. extracts the marrow from it. marrow extractor. piece of bone from which the marrow has been extracted. has a pain in the marrow; has pains in marrow and bones. lays hands on him; strikes him with his hand; lays his hand on it (in order to keep it in its place); places his kayak paddle on his blotting paper. key (on piano or organ). keyboard; strikes him (with something which he holds in his hand); puts them together (for instance, two pieces of bread and butter). puts them upon each other (one after the other); birch (or the like for administering chastisement). his birch. fails; slides off (harpoon, lance or the like). willow; willow tree. willow capse. is out gathering willow for fuel; puts a cover on it (the caplin bag); inserts a wad into it (the gun).

comes close up to him or it; touches it. it is not to be approached. comes closer to it. comes quite close with it. comes, steps close to someone (-mut). approaches him (in ability); can compete with him. concerns. it does not concern me. lies down on his stomach; worships. lays him on his stomach. falls down on his face before him; worships him. lies on the stomach, the flat side. creeps on the stomach (human being). comes quite up to it. reason; cause. I do not know the reason. what the cause is. is the cause of something. it is I who am the cause of it; it is my fault. has it, mentions it as a cause, a pretext. has cause (to do or leave off doing something); is excused. tries to find a pretext; finds excuses. feigns. beam; cross-beam (in a house). puts cross-beams on it (the house).

kayak paddle. loses his kayak paddle. breaks his kayak paddle (refl.). breaks his kayak paddle. cuts the ground from under his feet; confuses him. east; upwards; inwards. in the east; up there. from the east; from up there. to the east; round about. towards the east; up there. is to the east of here; is up there. To all of these words ta- can be prefixed, making them retromonstrative: tagpava, tagpavane, there in the east; up there. he in the east; he up there. listen you (sing.) there in the east or you up there! listen you (pl.) in the east or up there. To this ta- can be prefixed, making it retromonstrative: tagpavna, tagpavko etc. Eastlander. goes to the east of it; goes round it. goes towards the east; goes up there. wrestles or fights with him. they wrestle, fight with each other.

they play (fish standing in shoals). ravishes her; caresses her; has a rendezvous with her. wrist. his wrist. has a pain in his wrist. peacock (loan-word). thing, word which in itself has no particular meaning, but can replace almost any word. As a rule it cannot be used without som whose is it?

it is mine. the inventory of the school. what belongs to this earth. spiritual conditions. everything possible. has something (-mik); there is. he has two. there are reindeer. is not here. he is not at home. my knife is not there. has much, abundance. how well-off he is! does not meet him. does not happen to be there. there are rather many. is a good housekeeper, is economical. great quantity. they have, possess something in common. association; community. bends it up. curves, bends (refl.). curves it. dives up a little and then goes down at once (a seal). is bent (for instance, with old age). peqingassoq, twisted bun. is greatly bent (for instance, a hook). a curved piece of wood across which to bend or shape a sealing bladder. bends up (and then straightens out again). bends several times. mosquito larva. is busy; is confused. property; appurtenance; luggage. the appurtenances of the kayak. we left all our things behind. ammunition. stores. stores gathered. he has inexhaustible stores. gathers stores. store-room; store-house. is conceited, vain. attacks it. prepares himself. is cautious. exaggerates; lives in great style. is healthy, dashing. is sickly, ailing; is stubborn, unkind. becomes unwell. heals him; preserves his health. medicine. does something with care. is careful about it. has become well; feels well again.

repents. repents it. bends over it. crayfish. shrimp. economizes with it; keeps it for later on. stores. gathers stores. bids him; permits him; bids or permits it. order; bid; permission. you must do as he has ordered. you must only do the things I have ordered or permitted. by his order; by his will. does not permit it; forbids it. order; permission. by his order (or permission) I have done it. gives orders or permission concerning it; orders it; permits it. tease,s; eggs on. is false; is a hypocrite. is sincere. is cunning. says, does something falsely; dissimulates; uses wiles. uses wiles towards him; does not give him his full share. tries to find excuses or pretences. gets shy; dare not say what he should say. dissimulates. twisted sinew thread; shoeing (of sledge runner). twists it (a single thread); twists it. plait (of hair). my plaits. loses its shoeing; collapses; falls down (for instance, human being who is on the point of fainting). twisted sinew thread; shoes it (the sledge runner); overturns; rolls round with the sledge; is hurt. is mad. Same word as pivdlerorpoq. fool. is a fool. starves, is starved to death. is hungry; starves before his eyes. starves himself to death. misfortune; affliction. storm. gets into trouble; suffers; it is bad weather. gets him into trouble; defeats him (in war). is out in a storm. gets into trouble; is hurt. curses him or it. cursed be he!

curse. his curse (i. e. uttered by him). turns it away. misfortune; affliction. causes trouble; revolts. beginner; unpractised. does something for the first time; kills an animal for the first time; gets his first seal; gives birth to her first child. first catch. the first animal he has killed. my first bear. that to which one does something for the first time. her first- born. elbow joint; the joining together of two pieces (of wood or bone). joins it together (two pieces). carries him or it on the arm. weight (on something). is weighed down by it. puts a weight on it; weights it down; imitates him. puts a weight on it in several places; covers it with stones or something else in order to keep it down. takes the weight oft it. develops; grows up. educates him; furthers it. is conceited, cocksure. takes it away; removes it; pulls it out; takes the lid or the cover off it; puts it aside. is removed, pulled off; is no more. out of the way with you! lets it be removed or taken away; removes him or it. bone at the end of a trace, by which the latter is attached to the ring (orseq). puts by something for him. strips him or it of something; takes all that he has or all that there is. is stripped of everything; disappears. sound; noise; uproar. a noise is heard; he makes a noise. goes smoothly; runs easily (for instance, a sledge on smooth ice, a boat in smooth seas) ; is easy to ride on, good going; something to smoothe with; wax. is conceited, affected. swaggers; exaggerates. is conceited. obstacle; delay. misses someone for that reason; is prevented or delayed by it. prevents, disturbs him. prevents or disturbs him repeatedly. stumbles (for instance over an extended line). misses him or it; did not meet him. shakes him. persipa (perneq), lashes it together; puts a tuck in it (a garment which is too long). crook-backed.

snow storm. snows it up. sea drift. it drifts (the air); there is a snow storm. snows it up. drifts (the earth, snow). the mountains begin to drift. there is a sea drift; it blows so that the sea smokes. large object. treats him with violence. holds great festivities. treats him with violence; abuses him; beats him; mostly in pI. perssũpât they attack and kill him or it together. an animal which several have had a hand in killing. they heap blows or abuse upon each other. considers him or it as something great; makes much of him or it. is conceited. dish, made of a piece of curved baleen with a wooden bottom inserted into it; chip box. folds it up several times (for instance, paper or hair arranged in a knot). is apt to capsize with his kayak; is firmly seated; does not lose his balance in a kayak. refuse (persons or things). rubbish. appurtenances. wind and weather. is ready, inclined; is in need of relieving himself. does not feel inclined at all; is torpid (a sick person).

has a narrow escape from it. makes too much of it. trifles. young one. its young ones. animal with young. trifle. trifles. has ceased growing; makes no more progress. gets young ones. only child, whose older sisters and brothers have died. does something on pur-pose. on purpose. he broke it on purpose. does something involuntarily. it was not on purpose that he remained behind. happened to do something against his will. has prepared, arranged it; has finished it. piarerpoq, is ready. works to prepare it; tries to make it ready. makes himself ready. takes something away from him; robs him; cleans it of something; empties it; rubs or scrapes it off (the dirt); pulls it out (a screw clears the table. goes away.

robber. tool to remove something with; screw driver; india rubber. is on his way to someone or something (-mut); increases (wind or sea); approaches his last hour (pivfigssaminut). the wind does not increase, remains the same. fetches it. lets him or it be fetched. is easily removed or wiped out. possesses it. has got it. domestic animal. appropriates it (for instance, does not return what he borrows). is tidy about everything belonging to him. is well-to-do. often gets something; is a lucky hunter or sealer. keeps vigil. watchman. watch; time or place of watching. watches over him or it. night watch. keeps a night watch for that reason or because of that. can, is able to. his ability or authority. can do something; has great ability. enables him to do something; prepares him. sets food or drink before him. holds a festival. sacrifices. food or drink which is set before someone; sacrifice. sets it before someone; sacrifices it. hops (with the legs together); is angry, offended. grass hopper. is badly provided. cannot keep his eyes open. passes, gets beyond it. fails; falls from its foundation; gets out of joint. drops something which one holds.in one's hands (a tool, a stone or the like). fails; gets out of joint. lot, share (destined for someone). his lot, his share. has something in store for him. has it as his future lot or share; it is destined for him. I have nothing for it. tries to get something for him or it. tries to get something for himself. has nothing for him or it; is in want of that which he was to give him or use for it. there is no bone point on the harpoon because I lacked something to make it from. lacks something for that which he has; cannot get him something for his -. I cannot get him a nipple for his rifle. is in want of something. destines it for someone (-mut); keeps it for someone. that which is destined or kept for someone.

sweetheart. my fiance( -ée). they are lovers. has put it aside for someone (-mut); is engaged to him or her. destines something for him; puts something aside for him. gives or sends him that which is destined for him; lets him get his share. is an able sealer, a good bread winner. is a poor sealer, a bad bread winner. jumps; makes a leap. leaps over it.

leaps up or aside (an object by a thrust or blow). spring in every direction (for instance, shavings when hacking at something). things which have sprung out and lie around (for instance, shavings). flea (S.G. cf. tingissartoq). leaps; rides on the knee of someone. up here; to the east of here. up here; above here; to the east of here. from up here; from the east here. up across here; through the east of here. up here; here towards the east. To all of these words ta- can be prefixed, making them retromonstrative: tagpika, tag-pikane, e he up there; he in the east.

listen, you (sing.) up there or you in the east. listen you (pl.) up there or in the east. To all of these ta- can be prefixed, making them retromon-strative: tagpinga, tagpiko etc. goes about in the house, busying himself with all sorts of works. work-clothes. wounds it (an animal). wounded (animal). careless. is careless. is careless about it. has given it up; dives out of the water (a bird). wells out. dives out of the water (a seal). gets into violent motion; gets restless; jumps up. makes him restless, agitated. alarms; agitates people. makes himself ready to start. is on the point of making himself ready to start. thinks him in need of something (a traveller). he is in need (of food, etc.). refuse. he is in the habit of getting my cast-off things. is cast-off. is, cannot be used any more. has cast it off; uses it no more; refuses it. thinks it strong, powerful. is capable, practical. is uncapable, unpractical. is careful, minute. is careful, tidy about his things. thinks it powerful, effective. is powerful, effective (food, word, medicine). is feeble, powerless.

comes off a loser. strength. is agile, light, youthful. gives him a box on the ear, a thrust in the side. keeps on striking him in the face, or thrusting him in the side. is shy of keeping on doing something. dare no more do anything to him. eats with a good appetite; speaks, works eagerly; is mischievous. wants to have more; is eager; becomes more and more eager; continues till it is finished. can never get enough; is exacting. nape. Same word as pukusuk. cuts in it; cuts it to pieces; flenses it. flenses. cuts something to pieces. cuts off a piece. cuts off a piece for him. piece flensed off. the pieces he has cut off the animal. cuts in it (several times); saws it; operates him. saws. saw dust. un-dergoes an operation. operation. saw. capsizes by making a wrong throw. a small wedge-shaped fish; is forward; promises well; looks as if he might become an able hunter or sealer. is slow; takes long over something. delays him. scrambles (for something). is slow, takes a long time over it. is desert, empty; is poor (in animals: region, place, water). as there was nothing, I did not get a shot at anything. feels inclined towards something; likes to -. inclines towards it; desires it. is desirable, worth possessing (or getting into contact with). is inclined. is eager to do or to have something; feels a burning desire for something. is very greedy; desires to possess every possible thing. greedy, miserly; wants to have everything another has or gets; is envious. envies him something. envies somebody it; competes with someone about it. is greatly envious; wants to have everything to himself. envious. provides him or it with something (-mik). provides him or it with several things (-nik). begins; begins to speak; exclaims. begins it; says something to him; answers him. begins (as the first). its first beginning. when we first began.

is the first to begin it. the first beginning. the first beginning, the germ of it. intends. has decided it. has resolved something with regard to him or it; intends to do something about it. intention; resolve. his intention, resolve. has the intention; intends to do it. does something within a short time, quickly; returns quickly from a voyage. you are quick about it; you were quick at coming back. that was quick. that which has been pre-pared. that which he has pre-pared (provisions). has prepared it. collects it for winter stores. householder; master of a house. prepares something; prepares provisions (for instance, dried meat and fish). prepares something for him. executes something; makes something (-mik). spends it on something. spends it piecemeal on something (-mut). store room; lumber room. pelican (loan word). ink. ink powder. ink pot (loan-word). pen wiper. leaf (particularly of a bog berry shrub). bilberry shrub. gathers bilberry leaves. is out gathering bilberry leaves. leaf. its (the tree's) leaves or foliage. plant louse. plant resembling clover; dwarf willow. rejects; does not like something. rejects it or him; neglects, slights him. practised. is practised in, accustomed to or experienced at something. we starved a good deal this winter, but as I am accustomed to it, I have not lost strength. is conceited; does not care about the bait (a fish). has abundance of game, food. gets abundance. is capable, a good hunter. does not understand his business. better than nothing. is easy to deal with; has to be done carefully. refuses something. refuses him something. declines it (or for that reason). they fight; they quarrel and fight (mostly about children). straw for boots. the straw (of the boot). straw for boots. is too full of straw (the boot).

puts straw into them (the boots). puts new straw into them (the boots). arranges the straw in them. takes the straw out of them (the boots). something is being done, happens to him. whatever happens to us. one has not been taken along, has not had something done to it. keeps something away from him; protects him; guards him or it. prevents him; resists him. treats ill; transgresses. treats it ill; transgresses about it. transgressor, ill-doer. treats him ill; transgresses towards him. transgression; ill deed. gets into trouble; some evil happens to him;

a piece of ground which has been searched for berries. the berries which are left on it. is beautiful. rpoq, inugigpoq thinks him beautiful. ornaments himself with it; it suits him. ornaments, decorates it or him. ornaments himself. trinket, ornament. ornament; trimming. has grown beautiful or more beautiful. has made it beautiful. it suits him. is ugly, plain. has become ugly. thinks him (or it) ugly. it suits him badly. is powerful, persevering. perseverance. makes an effort to get or to do something; acquires; goes hunting. seal hunter. strives after getting or doing it. goes hunting after small game. the boys begin to go hunting a little. goes out hunting (farther off to another hunting ground). hunts after it; pursues it. provider. has a provider. has him as a provider. is a capable hunter. is a poor hunter. strives in the right manner; is diligent; has not striven in vain. method of hunting; occupation. provides (for) him. provider. occupation; income. his occupation or income is of great benefit to us. hunting implement. has nearly fIlled it; considers it too smaIl; hardly believes that it can hold ail.

Whitsuntide. keeps Whitsun (loan-word). the third (of them). the third of them (which has not yet arrived). the third time; thirdly. they have him as a third. has got three; someone with three wives. third. a she bear with two cubs. three. three flocks. it is Wednesday, three o'clock. last Wednesday. we will leave at three o'clock. they have become three. makes them three. you must divide them into three parts. has got three. does something three times. does something to him or it three times. adds a third to them. adds a third; completes his third year. adds him as the third. is considerable, excellent; is of importance. does something to him in a high degree or abundantly. by preference; particularly. is impossible to deal with; is not desirable; is impossible. most important, chief. the chief command-ment. the principal people in the country. principal cause, contents. the chief contents of these words. red wood (drift wood). has not done or got anything; has not had anything done to it; is not the guilty person. innocent. declares him to be without guilt; acquits him. excuses him; defends him. has been everywhere; has tried a little of everything; is experienced. shows his joy in deeds; is eager in his joy; is in full force. gull's hummock. bog hummock. blister (on the skin). the region round the genitals (on men as well as on women). the harpoon rebounds when thrown; strikes with the fist. pingorpâ etc. strikes him. is unlucky in throwing the harpoon, that the harpoon rebounds. abuses, scolds him. loses the seal, in that the harpoon rebounds. loses it. becomes; comes into existence. lets it come into existence; creates it. creator. his creator. our creator. creature.

the creature; creation. the whole creation. the way of Nature. small thing; toy; dolls' clothes. trifles, playthings. plays with it. toy. plays. powerful; strong (food); something which one is heartily tired of. for the one who never eats meat, meat is loathsome. steals quickly paddling (a kayak) upon a sea mammal; swoops down after something (a bird of prey). steals upon it; swoops down after it. repairs it (for instance, the house). decorates himself. is practised in stealing upon sea mammals. is unpractised in stealing upon sea mammals; cannot get sufficiently close. acquires something by cunning. steals upon him or it (in order to kill or catch). steals upon it (an animal); tampers with it. was surprised by it. is gentle, pious. flatters; tries to ingratiate himself with someone. is superficial; does something carelessly. has burst in the crutch; is burst; flenses it (the seal) so that the meat adheres to the skin. is poor; possesses nothing. poor. is poor. is very poor. poor. (the region) is poor in something (-mik). is rich in something. the weather has made it rich in something. because of the cold it (the weather) has made the place poor in saddlebacks. got; caught. that which he has got or caught. has got, caught or killed it (the animal). the buck was not caught. something which is due to one. we have not got our due. strength; power. strong; powerful. is strong or powerful. strength; power. the strongest, most power-ful; strength; power. the powerful of the earth. invisible powers. his strength, power. strength; power. has his strength in that. is strengthened; strengthens him. exercises his strength. practises with him.

they exercise their strength together against each other. exercises his strength by it. is ready to take it (the child that walks unsteadily), or to catch it (the seal). has prepared, arranged it.

works to arrange it. is light, quick, easy. is necessary, important. it is necessary to bind it. we need someone to teach us (or to tell us what to do). he needs it. is very necessary, important. considers it necessary, im-portant. important; considerable. has become whole, complete; lacks nothing. there is only little work connected with it. there is much to take care of with it; it gives much work. the caplin require much work. causes him trouble. strictly: should first; it is sure to happen, even if it is going to last some time; it may last long before it happens, or before he doe takes his own life. happens frequently; does frequently. thus they are in the habit of acting. does it frequently; generally calls it -. the island which they are in the habit of calling Simiutaq. has a rather large quantity (of provisions); has abundance. (in all probability the same word). constituent; part. the parts of the body. provides it with the appertaining parts. strips him or it of everything pertaining thereto. is stripped of everything; possesses nothing more. ditty; drum song. makes a ditty. make ditties about each other. makes him do everything; thrusts everything on to him. shoots it with a bow. shoots with a bow after something. shoots after it; shoots with it; uses it as an arrow. shoots it (the arrow). shoots with a bow (several times). shoots at him or it (repeatedly). archer. place-name, viz. the archer's place. shoots with a bow (repeatedly), for pleasure or for practise. shoots after it. bow. his bow. his (reil.) bow. (boy's) bow. gets up and dresses. remains lying down. is too feeble to get up. bought.

the things he has bought. has bought it. trades; makes purchases. shop. makes large purchases. buys something (-mik). lets him buy something (-mik); sends him to buy something for him; gives him that for which he may buy something. makes a large purchase. buys something (-mik) for him. rich. is rich. is very rich. riches. has many things. has become rich. riches. his riches (that in which his riches consist). has become rich by it. happened; he who has done or got something. is the guilty person. it is the steerer's fault (proverb). considers him guilty; de-clares him to be guilty. people living in glass houses must not throw stones. makes a noise; there is a noise. the housewife, housekeeper. admits that he is the guilty person. does not know the guilty person; cannot get rid of it. the guilty person is not known; there is no one who wants it. destines, elects him for something. brings it. do not take the children to dangerous places. quality; nature. is something apart, of a peculiar quality. has that quality. you have not the same qualities (or manner of living) as we. betrays it; resembles him. cause. has it as a cause. for that reason; therefore. old (thing); is old. gets or has become old. walks. walks there, that distance (for instance, when hunting). walks; goes for a walk; goes after some thing (when hunting, after berries or the like). crawls on his knees. has a bad, rolling walk. is a good, quick walker. is a bad walker. is a good walker. is flippant, wanton, unchaste. it is unchaste or wanton. behaves in an unchaste, indecent manner. behaves in an indecent manner towards him or her. is chaste, demure.

speaks in an indecent manner. passes it; surpasses him. surpasses him in height. surpasses him in knowledge. the rain has made him wet through and through. is wet through and through. appears; has become visible; has come; strikes through (moisture or damp); is wet through and through. is awkward, clumsy in his movements. looks strong, powerful. progresses slowly. is practised. punishes him. his punishment (the punishment he gets). is culpable. considers him culpable. punishment. his punishment (the punishment which he allots to someone). punishment (the nature or cause of the punishment). sentences him to punishment. flensing knife. flenses. flenses it. lamp stool. front strap (on a sledge to which the traces are joined and attached). cold land wind blowing from the valleys. come travelling from afar (people); begins to blow (the wind). surprises him, attacks him (the storm). they come travelling from afar. prevents him from doing something; prevents it. excellent. is excellent. we are extremely well. likes it. the best. is better; is to be preferred. selects the best part of it. selects the best of them. tries to make it as well as possible. insinuates himself; flatters. is willing; is easy to deal with. is stubborn, difficult to deal with. waits for his death. we now only wait for him to die. awaits his (refl.) death. they are now no longer difficult to catch; there are many of them (especially: fish). mocks him, makes fun of him. our house mates are constantly witty at the expense of the little orphan they have with them. attaches him or it to something (-mut); tethers it; harnesses it (the animal); makes it fast (the vessel). harnesses (a single animal). made fast; harnessed. ties them (the one after the other); harnesses them.

harnesses (several animals). loosens him or it; casts it off (the boat); unharnesses it (the dog). is loosened, cast off or unharnessed. loosens them (one after the other). unharnesses (several animals). line; tether; fishing line; traces. loosens him or it. puts a tether (a line, traces) on it. considers him or it useful (for something). he or it is considered useful. thinks it useful to do what he intends; intends, prepares to carry out his purpose. to-morrow I should like to set about it in good earnest. intends to use it for something; means to carry out his intention with regard to it. this I think to use for the cover. to-morrow I intend to set about it. will happen. will do it; will do something to him or it; will get it. that which is going to happen or to come. in the coming days. it lasts long (before it happens or before he arrives). wants; has resolved to do something. wants it; desires it. wants; is eager to. is greedy for it. does what he wants. passion. will; desire; demand. evil, sinful desire. is greedy. greedy. greed. is keen to do or to get something. is keen about it; one who is very keen or greedy to get something. is desirable; is worth possessing or having to do with. is not worth having. is lavish. spendthrift. is lavish about it. seems to be something, but is nothing (for instance, a vision which again disappears). has a vision which disappears; thought to see a kayak, for instance, and then there was none; peculiarity; favourite expres-sion; sweetheart. it is Pavias habit or sweetheart. is a (useful) thing; can be used; is serviceable or useful. is of no use, valueless; is vain, empty, of no importance. vain words. girl child (old significance) . is no good any longer. begins to acquire it. spoils it. ruins; remains from a ruin.

lets it be ruined; destroys it. destroyer. is vulgar; is no good. has happened; is finished. time or place to do something; opportunity for something. his last hour. has no time. roams about; vagabondizes. arrives in a place in order to stay there. true; real. is true, real, genuine. its true meaning. kills him by magic. kills himself by magic. mad; furious. is mad, furious. fool. is foolish, deranged in mind. loses his mind; becomes insane or furious. Same word as perdlerorpoq. dies mad. behaves like a mad person; treats someone insolently. behaves like a mad person towards him; ill-treats him; treats him insolently. wag. is foolish or silly; acts as if he were not in his senses; he or it is lucky, happy. is lucky; does something to him or it thoroughly. good luck to you! is not lucky, well done. has not done it in the right manner, well . makes him happy, successful. happiness; bliss. bliss (as condition or time). blesses him or it. his blessing (the blessing communicated by him). his blessing (the blessing received by him). blessing. his blessing (the blessing imparted by him). it is lucky, blissful. calls him lucky. tries to make him happy, successful. luck; happiness. profits by it. now that our son has begun to kill seals, we profit greatly by him. does; gets; happens; comes. does something to him or it; gets it; means it. did you get them all? or: did you do to them all (what should be done); do you mean them all? after many efforts to split it, he at last succeeded in doing so. not that one. not because he wanted to see us, but because he was tired of seeing those whom he was with, he came on a visit. you must take good care of him. is the guilty person. has perished in a kayak.

for his sake. for my children's sake I should like to move. for its sake; for that reason. lets it happen; lets him get or do something; surrenders, carries him to someone (-mut). reads the gospel on