You are on page 1of 3

Lu 3, 208 Thng Nht, TP .

V ng Tu Tell: (064) 3575 588, Fax (064) 3575 599 Cell: 0933 201 600 (Ms.Phng)

Email: phuongbth@gmail.com
Website: www.topeducation.vn

NGH THUT NI TRC CNG CHNG


(T K NNG N NGH THUT)
Khai ging 20/07/2012

GII THIU
Ngy nay, trong giai on ton cu ha, yu cu trong mi c nhn, mi Qun l, mi Lnh o,.. u phi t hon thin cho mnh kh nng ni chuyn trc m ng ni chung hay trc cng chng ni ring. Yu cu ny c t ra khng ch dnh cho nhng ngi lm Doanh nghip, m c nhng ngi ang lm vic ti cc t chc nh nc, trng hc,.. Kh nng ni trc cng chng mt cch thuyt phc v n tng, truyn t ht t tng ca mnh, bn cnh kh nng vit, ngi ni cn phi bit ni, ni hay, ni gii v c bit l kh nng din cm trc cng chng. Hiu c iu ny, t chc Gio dc TOP xy dng v t chc chng trnh Ngh thut ni trc Cng chng. Qua kha hc, chng ti cn mong mun a t k nng ni trc cng chng ln thnh mt ngh thut.

NHNG AI NN THAM GIA?


Cc cp Qun l, lnh o Doanh nghi p. Lnh o cc c quan, t chc nh nc, cc c quan ban ngnh, on th,.. Nhng ngi mong mun hon thin kh nng ny.

THI LNG
Thi lng: Chng trnh c hun luyn vi thi lng din ra trong 08 bui Thi gian hc: Th 6, Th 7, Ch Nht n gy 20, 21, 22/07/2012 Khai ging: Lc 8h00, Th 6, ngy 20/07/2012

HC PH
Hc ph trn kha l: 3.200.000VN. Hc ph bao gm n nh gia gi, ha n ti chnh v gi y chng ch kha hc.

PHNG PHP HUN LUYN


Hot ng hun luyn bao gm l thuyt c ng, ng vai, tnh hung v t t cu hi. Vic hc s uc nng cao thng qua vic tham gia tch cc lm cc bi tp n tp. Ngi hc s c c hi t nh gi v c khuyn khch phn hi hot ng nhm v c nhn. Ngi hc s lm vic trn cc ch theo nhm trong sut chng trnh. t bit, phng php hun luyn bao gm:

Cc bi ging n li cc nim ct li v gii thiu l thuyt v nghin cu mi Cc bi thc hnh c nhn v thc hnh nhm c th gip bn nng cao k nng cn thit thuyt trnh thnh cng Cc hot ng nhm gia tng s hiu bit ca bn v cc nim v khun kh then cht Thi gian t duy gip bn cm th thng tin v nh gi lm th no ng dng nhng k nng v kin thc mi Ti liu chng trnh phong ph gip bn c thm mt knh tham kho Cui kha hc, hc vin t yu cu s c T chc Gio dc TOP cp chng ch tt nghip.

IU KIN HC TP
Trang thit b hc tp hin i. Phng hc cao cp, my lnh, m thanh, nh sng theo tiu chun. Tea break gia gi.

NI DUNG KHA HC
1. Ting ni 2. Ngh thut din thuyt 3. Ngh thut s dng ngn t 4. Ngh thut tm hiu tm l i tng 5. Ngh thut din cm 6. Rn luyn s t tin khi ni trc cng chng 7. Ngh thut chinh phc ngi nghe 8. K thut s dng phng tin minh ha ni dung trnh by 9. Thc hnh 10. B ging v cp Gi y chng nhn

GING VIN
1. Thy Trn Trung Quang (Ch nhim & ging vin chnh) Ging vin, ch nhim chng trnh Ngi dn chng trnh v Ngh thut ni trc Cng chng do nh vn ha Thanh nin, Tp. HCM t chc hn 20 nm. Nguyn l ging vin trng sn khu in nh Tp.HCM Chuyn gia v ngh thut ni trc cng chng. 2. ThS Tm l Nguyn Ngc Qunh Dao Chuyn gia tm l qun l trong doanh nghip Trng khoa tm l trng i hc Si Gn 3. ThS Tm l V Th Tng Vi Chuyn gia tm l qun l trong doanh nghip Ging vin chnh cc chng trnh giao tip v ngh thut ni chuyn trc cng chng 4. Thy H Trung Thnh Ging vin chnh chng trnh Ngi dn chng trnh v Ngh thut ni trc Cng chng do nh vn ha Thanh nin, Tp. HCM t chc Ging vin cc chng trnh MC v ngh thut ni chuyn trc cng chng.