You are on page 1of 11

KEMAHIRAN MENDENGAR

Satu proses yang melibatkan dua kemahiran:


a. menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama b. memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa, klausa dan ayat.

Proses mendengar adalah satu aktiviti yang aktif. Pendengar mesti mengenal pasti dan mengetahui makna bunyi bahasa. Pendengar juga memilih dan menyimpan apa yang difahami dalam ingatannya. Ini menunjukkan mendengar adalah satu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar.

Masalah dalam menguasai kemahiran mendengar

a)
b) c) d) e)

Kekeliruan dalam membezakan bunyi Kelemahan dalam memahami apa yang didengar Tidak cekap dalam memproses maklumat Kelajuan dalam pertuturan Gaya pertuturan tekanan, intonasi, nada, jeda, kepanjangan dan dialek.

KEMAHIRAN BERTUTUR

Bertutur merupakan cara utama manusia berkomunikasi. Bertutur memerlukan dua proses: i. Proses mental pengetahuan bahasa ii. Proses fizikal menggunakan organ-organ ujaran untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa.

MASALAH DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN


BERTUTUR Disebabkan oleh gangguan secara lisan, seperti masalah dengan lidah atau lelangit. Frenulum (tali lidah) pendek juga boleh mengehadkan pergerakan lidah untuk bercakap. Masalah motor-oral, bermakna ada komunikasi di kawasan otak yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan percakapan mereka tidak cekap. Masalah pendengaran

(PERMAINAN BANGUN DUDUK)

ARAHAN
1. 2. 3.

4.

5.

6.

Murid-murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi nama kumpulan. Setiap ahli kumpulan diminta duduk di atas kerusi membelakangkan ahli kumpulan di dalam bulatan seperti dalam permainan kerusi beracun. Ahli kumpulan perlu berdiri apabila guru menyebut nama kumpulan tersebut dan duduk apabila guru menyebutnya sakali lagi. Keadaan itu berterusan sehingga terdapat ahli daripada kumpulan yang tidak peka apabila nama kumpulan mereka disebut dan ahli kumpulan tersebut dikira kalah dan terkeluar. Permainan berterusan sehingga terdapat pemenang.

LADANG

PADANG

LALANG

PALANG

ARAHAN
1. Untuk aktiviti ini, setiap murid perlu berpasangan. 2. Setiap pasangan akan memilih satu objek secara rawak dan mereka akan diberi arahan seterusnya. 3.Pasangan tersebut perlu menerangkan secara spontan mengikut cabutan nombor yang disediakan oleh guru.

Murid perlu memberi 3 cara penggunaan objek mengikut situasi tersebut


I.

II.
III. IV.

Alatan sukan untuk membina otot Hiasan rumah di ruang tamu Perhiasan kereta mewah Ubat-ubatan untuk penyakit dalaman