You are on page 1of 2

Q !

. Bismillaahir Rohmaanir Rohiim, Bis-Mil-Laa-Hisy Sya-fi, Bis-Mil-Laa-Hil Kaafi, Bis-Mil-Laa-Hil Mu-aa-fi, Bis-Mil-Laa-Hil Waa-fi, Bis-Mil-Laa-Hil Rob-bis SaMaa-Waa-ti Wal-Ar-dhi, Bis-Mil-Laa-Hil La-Dzi Laa Ya-Dhur-Ru Ma-as-Mihi SyaiUn Fil Ar- hi Wa-Laa Fis-Sa-Maa-i Wa-Hu-Was Sa-Mii-ul !A-liim"# . .

Fadhilat Bismillah 7
. 1. Susah mendapat demam atau menghidap sakit teruk. . 2. Merapatkan hubungan suami isteri terutama yang dingin. . 3. Boleh memagar rumah dan pendinding diri serta keluarga. . 4. Dibaca semasa hendak makan di kedai atau tempat kenduri. . . Mengubati segala !enis santau dan tu!u"tu!u. . #. Mengubati segala !enis racun yang diperbuat dari bahan"bahan yang mendatangkan mudharat seperti dari kaca lampu$ miang rebung$ ulat bulu mati beragan$ hempedu katak bisa dan sebagainya.

. %. Mengubati segala !enis penyakit berbisa$ termasuk bisa sengatan binatang seperti ikan$ lebah$ ular dan kala !engking. . &. 'yat !Bismillah $ ini !uga sesuai di!adikan sebagai ayat Syi(a ataupun pena)ar tatkala ditimpa sesuatu musibah ataupun penyakit. . *. 'pa pun !uga kelebihan dan keistime)aannya$ semua itu adalah re+eki , dengan kuasa kehendak dari 'llah S./ semata"mata. . . . .

Kesan Sampingan Bismillah 7


. Selain khasiat di atas$ !uga menyebabkan kesan sampingan tertentu0 . 1. .u!udnya ge!ala pena)ar pada diri pengamal itu sendiri. 1ika pengamal Bismillah 7 melalui atau menegur orang yang sedang membuat tapai$ akan menyebabkan tapai tidak akan men!adi. Disarankan pengamal Bismillah 7 turut mengamalkan Bismillah 5 sebagai pengimbang dan pemulihnya. . . .

2. 3.

Amalan Bismillah 7
. 'lhamdulillah.. sudah ramai yang mendapat man(aat Bismillah 7 ini dan ianya sesuai di!adikan amalan setiap kali sebelum men!amah makanan$ mahupun pergi ke tempat"tempat a)am dan asing$ tetapi haruslah ingat dan yakin baha)asanya semua perkara itu terhasil dengan pertolongan 'llah /aala !ua. Mudah"mudahan kita semua memperoleh man(aat$ 2nsya'llah.. 'M234