You are on page 1of 7

MELAYU NAMA KELAS L 1 ALPHA 1 BETA 1 THETA 1 DELTA 1 GAMMA 1 OMEGA 1 SIGMA JUMLAH 8 9 12 11 18 18 12 88 P 15 15 21 14 12 12 4 93 1 4 1 1 1 10 L 2

CINA P 7 8 L 4 2 1 2 2 1 3 1 1 20 4 16

INDIA P

LAIN-LAIN WARGANEGARA L P

LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA L P L

JUMLAH P 22 26 21 18 14 16 7 124

JUMLAH KESELURUHAN

14 2 1 11 14 1 1 4 2 9 2 1 0 1 1 1 16 23 21 17 116

36 37 35 34 37 37 24 240

MELAYU NAMA KELAS L 2 ALPHA 2 BETA 2 THETA 2 DELTA JUMLAH 11 20 17 11 59 P 17 7 12 1 37 L 3 3 1 4 11

CINA P 5 1 4 4 2 6 10 L

INDIA P 5 3 3

LAIN-LAIN WARGANEGARA L P

LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA L P L

JUMLAH P 27 11 15 1 54

JUMLAH KESELURUHAN

14 27 22 17

41 38 37 18 134

11

80

MELAYU NAMA KELAS L 3 ALPHA 3 BETA 3 THETA 3 DELTA JUMLAH 1 27 11 30 69 40 P 21 9 10 2 4 2 L

CINA P 2 1 1 2 2 2 4 6 L

INDIA P 2 1 2

LAIN-LAIN WARGANEGARA L P

LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA L P L 1

JUMLAH P 25 11 13 0 49

JUMLAH KESELURUHAN

26 42 26 36 130

31 13 2 36 0 0 0 81

MELAYU NAMA KELAS L 4 SAINS 4 AKAUN 4 EKONOMI 4 SENI JUMLAH 9 7 12 16 44 P 14 18 12 7 51 1 4 L 3

CINA P 1 1 L 2 4 6 4 2 16

INDIA P 5 4 2 2 13

LAIN-LAIN WARGANEGARA L P

LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA L P L

JUMLAH P 20 23 14 9 66

JUMLAH KESELURUHAN

14 11 18 21 0 0 0 0 64

34 34 32 30 130

MELAYU NAMA KELAS L 5 SENI 19 P 11 L

CINA P 2 L 1

INDIA P 3

LAIN-LAIN WARGANEGARA L P

LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA L P L

JUMLAH P 16

JUMLAH KESELURUHAN

20

36

JUMLAH MURID DI SMK TUN PERAK, RAWANG SEHINGGA 31 JANUARI 2013


LAIN-LAIN WARGANEGARA LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA

NAMA KELAS 1 ALPHA 1 BETA 1 THETA 1 DELTA 1 GAMMA 1 OMEGA 1 SIGMA JUMLAH 2 ALPHA 2 BETA 2 THETA 2 DELTA JUMLAH 3 ALPHA 3 BETA 3 THETA 3 DELTA JUMLAH 4 SAINS 4 AKAUN 4 EKONOMI 4 SENI JUMLAH 5 SENI JUMLAH

MELAYU L 8 9 12 11 18 18 12 88 11 20 17 11 59 1 27 11 30 69 9 7 12 16 44 19 19 40 14 18 12 7 51 11 11 0 1 4 P 15 15 21 14 12 12 4 93 17 7 12 1 37 21 9 10 2 4 3 2 1 4 1 1 1 10 3 3 1 4 11 L 2

CINA P 7 8 L 4 2 1 2 2 1 3 1 1 20 5 1 4 4 2 6 2 1 1 2 2 2 4 1 1 6 2 4 6 4 2 2 2 16 1 1 10 4 16

INDIA P

JUMLAH L 14 P 22 26 21 18 14 16 7 124 27 11 15 1 54 25 11 13 0 49 20 23 14 9 66 16 16

JUMLAH KESELURUHAN 36 37 35 34 37 37 24 240 41 38 37 18 134 26 42 26 36 130 34 34 32 30 130 36 36

11 14

1 1 4 2 9 5 3 3 2 1

16 23 21 17

116 14 27 22 17

11 2 1 2

80 1 31 13

2 5 5 4 2 2 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

36 81 14 11 18 21 64 20 20

JUMLAH KESELURUHAN

361

309

670

JUMLAH MURID TERKINI TAHUN 2013 SMK TUN PERAK


MELAYU NAMA KELAS L 1 ALPHA 1 BETA 1 THETA 1 DELTA 1 GAMMA 1 OMEGA 1 SIGMA JUMLAH 8 9 12 11 18 18 12 88 P 15 15 21 14 12 12 4 93 1 4 1 1 1 10 1 20 2 2 L 2 P 7 8 L 4 2 1 1 3 1 4 16 4 2 9 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 P CINA INDIA LAIN-LAIN WARGANEGARA L P LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA L P L 14 11 14 16 23 21 17 116 JUMLAH P 22 26 21 18 14 16 7 124 36 37 35 34 37 37 24 240 JUMLAH KESELURUHAN

2 ALPHA 2 BETA 2 THETA 2 DELTA JUMLAH

11 20 17 11 59

17 7 12 1 37

3 3 1 4 11

5 1 4 4 2 6 10

5 3 3

14 27 22 17

27 11 15 1 54

41 38 37 18 134

11

80

3 ALPHA 3 BETA 3 THETA 3 DELTA JUMLAH

1 27 11 30 69

21 9 10 2 40 4 2

2 1 1 2 2 2 4 6

2 1 2 2 5 2 0 0 0

1 31 13 36 81

25 11 13 0 49

26 42 26 36 130

4 SAINS 4 AKAUN 4 EKONOMI 4 SENI JUMLAH

9 7 12 16 44

14 18 12 7 51

1 1

2 4 6

5 4 2 2 13 0 0 0 0

14 11 18 21 64

20 23 14 9 66

34 34 32 30 130

1 4 2

4 16

5 SENI JUMLAH

19 19

11 11 0

2 2

1 1

3 3 0 0 0 0

20 20

16 16

36 36

JUMLAH KESELURUHAN

279

232

29

34

49

41

361

309

670

SENARAI NAMA KELAS YANG TELAH MENGHANTAR KEW.PA 7 UNTUK REKOD 2013

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA KELAS 1 ALPHA 1 BETA 1 THETA 1 DELTA 1 GAMMA 1 OMEGA 1 SIGMA 2 ALPHA 2 BETA 2 THETA 2 DELTA 3 ALPHA 3 BETA 3 THETA 3 DELTA 4 SAINS 4 AKAUN 4 EKONOMI 4 SENI 5 SENI

TANDAKAN ( / )

CATATAN

JUMLAH MURID DI SMK TUN PERAK, RAWANG SEHINGGA 07 JANUARI 2014


NAMA KELAS 1 KRK 1 ALPHA 1 BETA 1 THETA 1 DELTA 1 GAMMA 1 OMEGA JUMLAH 2 ALPHA 2 BETA 2 THETA 2 DELTA 2 GAMMA 2 OMEGA 2 SIGMA JUMLAH 3 ALPHA 3 BETA 3 THETA 3 DELTA JUMLAH 4 SAINS 4 AKAUN 4 EKONOMI 4 SENI JUMLAH 5 SAINS 5 AKAUN 5 EKONOMI 5 SENI JUMLAH 7 5 12 10 14 14 15 8 3 0 0 2 1 0 0 0 3 3 4 5 3 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 16 17 18 19 17 12 8 18 24 14 14 14 8 6 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 3 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 27 15 21 15 9 10 10 16 18 16 11 10 9 9 3 3 2 1 5 1 0 0 0 5 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 24 21 19 14 12 12 9 9 11 12 19 17 12 14 16 18 16 12 12 4 2 0 1 5 1 1 1 8 7 2 3 2 0 1 4 1 2 1 1 2 3 0 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 14 18 21 20 16 22 25 20 20 14 16 11 MELAYU L 8 14 17 14 13 13 17 P 12 15 16 13 18 14 12 L 2 2 0 0 2 2 0 CINA P 2 4 0 0 1 0 0 L 0 2 0 0 5 4 5 INDIA P 1 1 0 0 0 2 2
LAIN-LAIN WARGANEGARA LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA

JUMLAH L 10 18 17 14 20 19 22 P 15 20 16 13 19 16 14

L 0 0 0 0 0 0 0

P 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 0

P 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH KESELURU HAN 25 38 33 27 39 35 36 233 37 35 34 38 35 36 27 242 32 38 36 33 139 30 35 38 25 128 31 27 33 29 120

GT RUH CNM MAZ NIK MASTURA FIZAH UTHAYA

MAZ RANI MASTURINA SURAYANI NIZA SHAN UMMU

NORIDA HAFALIAH SHARIFAH SHARIZAH

KHAFIDAH HASNI NARIZA LAILI

LELA ANITA SYAWAL RATNA

JUMLAH KESELURUHAN

441

419

860

JUMLAH MURID DI SMK TUN PERAK, RAWANG SEHINGGA JANUARI 2014


NAMA KELAS 1 KRK 1 ALPHA 1 BETA 1 THETA 1 DELTA 1 GAMMA 1 OMEGA JUMLAH 2 ALPHA 2 BETA 2 THETA 2 DELTA 2 GAMMA 2 OMEGA 2 SIGMA JUMLAH 3 ALPHA 3 BETA 3 THETA 3 DELTA JUMLAH 4 SAINS 4 AKAUN 4 EKONOMI 4 SENI JUMLAH 5 SAINS 5 AKAUN 5 EKONOMI 5 SENI JUMLAH LELA ANITA SYAWAL RATNA KHAFIDAH HASNI NARIZA LAILI NORIDA HAFALIAH SHARIFAH SHARIZAH MAZ RANI MASTURINA SURAYANI NIZA SHAN UMMU MELAYU L P L CINA P L INDIA P
LAIN-LAIN WARGANEGARA LAIN-LAIN BUKAN WARGANEGARA

JUMLAH L P

JUMLAH KESELURU HAN

GT RUH CNM MAZ NIK MASTURA FIZAH UTHAYA

JUMLAH KESELURUHAN

BIL NAMA 1 MUHAMMAD AMIN BIN HASHIM 2 MOHAMAD AZHAR SHAMSUDIN KHAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J L L

KELAS 4SN 4 SN

IBU

BAPA KEDUA X X