You are on page 1of 10

Rancangan Semester (12 minggu) Sains Tahun 5 Minggu 1 (27/01/2014) (29/01/2014) Isi Kandungan 1. Mikroorganisma 1.

.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan jenis-jenis mikroorganisma. 2. Menyatakan bahawa yis adalah satu contoh mikrooganisma. 3. Menyatakan bahawa mikroorganisma bernafas. 4. Menyatakan bahawa mikroorganisma membiak. 5. Menyatakan bahawa mikroorganisma bergerak. 6. Merumuskan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat oleh mata kasar. 2 (05/02/2014) (07/02/2014) 1. Mikroorganisma 1.2 Memahami bahawa sebahagian mikroorganisma adalah berbahaya dan sebahagian adalah berguna. 1. Menyatakan contoh kegunaan mikroorganisma. 2. Menyatakan kesan bahaya mikroorganisma. 3. Memerihalkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh merebak dari seseorang ke seseorang yang lain. BBM: 1. Kad gambar 2. Video 3. Slide BBM: 1. Video 2. Yis 3. Roti 4. Tepung 5. Gula 6. Air suam Kaedah P&P: 1. Perbincangan 2. Aktiviti hands-on Catatan Kaedah P&P: 1. Perbincangan 2. Eksperimen 3. Aktiviti hands-on

3 (10/02/2014) (14/02/2014)

2.Kemandirian spesis 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesis mereka.

7. Memberi contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya. 8. Menerangkan cara haiwan menjaga telur dan anaknya.

Kaedah P&P: 1. Penggunaan teknologi 2. Perbincangan 3. Pembelajaran koperatif

9. Menerangkan sebab haiwan menjaga telur dan BBM: anaknya. 1. Video 2. Lembaran kerja 3. Carta 4. Komputer riba 1. Menyatakan pelbagai cara pencaran biji Kaedah P&P: benih dan buah. 2. Menerangkan sebab tumbuhan 1. Simulasi perlu 2. Perbincangan 3. Aktiviti hands-on

4 (17/02/2014) (21/02/2014)

2.Kemandirian spesis 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesis mereka.

memencarkan biji benih atau buah.

3. Memberi contoh-contoh tumbuhan yang BBM: dipencarkan melalui air. 4. Memberi contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui angin. 5. Memberi contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui haiwan. 6. Memberi contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui mekanisme letupan. 7. Menghubungkaitkan ciri-ciri biji benih dan 1. Kad gambar 2. Video 3. Lembaran kerja 4. Manila kad 5. Carta 6. Komputer riba

buah dengan cara mereka dipencarkan. 5 (24/02/2014) (28/02/2014) 2.Kemandirian spesis 2.3 Menyedari kepentingan kemandirian spesis. 1. Meramal kesan jika sebahagian spesis Kaedah P&P: haiwan dan tumbuhan tidak bermandirian. 1. Simulasi 2. Penggunaan teknologi 3. Pembelajaran koperatif 4. Aktiviti hands-on

3. Rantai Makanan dan Siratan Makanan. 3.1 Memahami rantai makanan. 1. Mengenalpasti haiwan dan makanannya. 2. Mengelaskan haiwan kepada herbivore, karnivor dan omnivor. 3. Membina rantai makanan. 4. Mengenal pasti pengeluar. 5. Mengenalpasti pengguna. 6 (03/03/2014) (07/03/2014) 3. Rantai Makanan dan Siratan Makanan. 3.2 Mensintesis rantai makanan untuk membina siratan 1. Membina siratan makanan. 2. Membina siratan makanan pada pelbagai habitat. 3. Meramalkan kesan jika terdapat perubahan

BBM: 1. Kad gambar 2. Carta 3. Video 4. Komputer riba 5. Kad perkataan

Kaedah P&P: 1. Simulasi 2. Penggunaan teknologi 3. Aktiviti hands-on

dalam populasi pada spesis tertentu dalam BBM: siratan makanan. 1. Kad gambar

makanan.

4. Menerangkan haiwan

kesan yang

terhadap makan

spesis sejenis

2. Carta 3. Video 4. Komputer riba 5. Kad perkataan

tertentu

makanan sahaja.

7 (10/03/2014) (14/03/2014)

1. Tenaga 1.1 Memahami kegunaan tenaga.

1. Menerangkan mengapa tenaga diperlukan. 2. Memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan. 3. Menyatakan pelbagai sumber tenaga.

Kaedah P&P: 1. Perbincangan 2. Aktiviti hands-on 3. Pembelajaran berpusatkan bahan.

1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

1. Menyatakan pelbagai bentuk tenaga. 2. Menyatakan bahawa tenaga boleh berubah bentuk. 3. Memberi contoh-contoh peralatan yang menunjukkan belakunya perubahan bentuk tenaga. BBM: 1. Kad gambar 2. Kad perkataan 3. Lembaran kerja 4. Carta

8 (17/03/2014) (21/03/2014)

1. Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

1. Menyatakan apakah tenaga yang boleh Kaedah P&P: diperbaharui . 2. Menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 3. Menyenaraikan dipernaharui. tenaga yang boleh 1. Video 2. Kad gambar 3. Manila kad 4. Kertas mahjung 5. Lembaran kerja

4. Menyenaraikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 5. Menerangkan mengapa kita perlu

menggunakan secara bijaksana. 6. Menerangkan mengapa tenaga boleh

diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 7. Memberi contoh bagaimana tenaga boleh dijimatkan. 8. Mengamalkan penjimatan tenaga. 9 (31/03/2014) (04/04/2014) 2. Tenaga 2.1 Mengetahui sumber tenaga elektrik. 2.1 Memahami litar bersiri dan litar selari. 1. Menyatakan sumber tenaga elektrik. Kaedah P&P: 1. Aktiviti hands-on 2. Eksperimen 3. Demostrasi

2. Mengenalpasti simbol pelbagai komponen BBM: elektrik dalam litar ringkas. 3. Melukis gambarrajah litar. 4. Mengenalpasti perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. 5. Membina litar bersiri 6. Membina litar selari. 1. Sel kering 2. Akumulator 3. Bateri yang boleh

dicas semula 4. Sel solar 5. Wayar

7. Membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. 8. Membandingkan kesan pada mentol

6. Manila kad

apabila pelbagai suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup. 10 (07/04/2014) (11/04/2014) 2. Tenaga 2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik. 1. Menyatakan cahaya bergerak lurus . 2. Memberi contoh untuk mengesahkan BBM: 1. Kad manila 2. Kertas mahjung 3. Cahaya 3.1 Memahami cahaya bergerak lurus. 3. Lampu suluh 4. Lembaran kerja 5. Kad gambar 1. Memerihalkan bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik. 2. Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik. Kaedah P&P: 1. Perbincangan 2. Penggunaan teknologi 3. Aktiviti hands-on 4. Eksperimen

bahawa cahaya bergerak lurus. 3. Memerihalkan bagaimana bayang-bayang terbentuk . 4. Mengeskperimen untuk mengenalpasti apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang berubah dengan menentukan

pembolehubah pembolehubah

yang

dimalarkan, dan

manipulasi

pembolehubah bergerak balas. 11 (14/04/2014) (18/04/2014) 3. Cahaya 3.2 Memahami cahaya bergerak lurus. 1. Mengeksperimen faktor bentuk menentukan yang untuk mengenalpasti Kaedah P&P: perubahan dengan yang 1. Perbincangan 2. Penggunaan teknologi 3. Aktiviti hands-on 4. Eksperimen

menyebabkan bayang-bayang

pembolehubah

dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas.

BBM: 3.2 Memahami cahaya boleh dipantulkan. 1. Menyatakan cahaya boleh dipantulkan. 2. Melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya. 3. Memberi contoh kegunaan pantulan 1. Kad manila 2. Kertas mahjung 3. Lampu suluh 4. Lembaran kerja 5. Kad gambar

cahaya dalam kehidupan seharian.

12 (21/04/2014) (25/04/2014)

6. Haba 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan.

1. Menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. 2. Menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. 3. Menyukat suhu dengan teknik yang betul. 4. Menyatakan unit piawai untuk menyukat

Kaedah P&P: 1. Eksperimen 2. Perbincangan

BBM: 1. Bikar

suhu. 5. Menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan meningkat apabila haba dibekalkan. 6. Menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan haba. 7. Membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan.

2. Termometer 3. Lembaran kerja 4. Slide 5. Penunu Bunsen 6. Air

6. Haba 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan.

1. Menyatakan bahan mengembang apabila Kaedah P&P: dipanaskan. 2. Menyatakan disejukkan. 3. Memberi contoh aplikasi prinsip bahan mengecut apabila 1. Eksperimen 2. Konstruktivisme 3. Perbincangan

pengembangan dan pengecutan dalam BBM: kehidupan seharian. 1. Belon 2. Batu 1. Keadaan bahan 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas. 1. Mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk. 2. Menyatakan ciri-ciri pepejal. 3. Menyatakan ciri-ciri cecair. 4. Menyatakan sesetengan cecair mengalir lebih laju dari yang lain. 5. Menyatakan ciri-ciri gas. 12 (21/04/2014) (25/04/2014) 1. Keadaan bahan 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari 1. Menyatakan air boleh berubah bentuk. 2. Membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk. 3. Mengenalpasti proses yang terlibat bila 3. Minyak masak 4. Susu 5. Air 6. Kertas 7. Klip kertas 8. Pembaris 9. Gam 10. Pam tayar. Kaedah P&P: 1. Eksperimen 2. Aktiviti hands-on 3. Perbincangan

satu bentuk ke bentuk

yang lain.

bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain.

4. Demostrasi

4. Mengenalpasti factor yang mempengaruhi BBM: kadar penyejatan air. 1. Ais batu 2. Air 3. Kad manila 4. Bikar 5. Cerek 6. Cermin