You are on page 1of 4

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Josipa vanderlik 0082040346

ZADATAK 1
Osnovna tablica baza podataka o promatranim mostovima
TEHNIKI PODACI ADMINISTRATIVNI DULJINA* PODACI* [m] Most 1 24 Most 2 13 Most 3 29 Most 4 45 Most 5 25 Most 6 29 IRINA* [m] 10 10,7 10,4 9,2 9,7 10,3 POVRINA STAROST* [m] 240,0 139,1 301,6 414,0 242,5 298,7 [god] 13 4 34 6 3 29 TRENUTNO STANJE 2 2 4 2 2 3

Osnovna tablica s prikazom budueg stanja, prema trajektoriji


STANJE MOSTA U BUDUNOSTI ADMINISTRATIVNI TRENUTNO PODACI* STANJE Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 2 2 4 2 2 3 NAKON god! 2 2 4 2 2 4 NAKON "# god! 3 2 4 2 2 4 NAKON " god! 3 2 4 2 2 4 NAKON $# god! 4 3 4 3 3 4

MOSTOVI 3

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Josipa vanderlik 0082040346

STRATEGIJA 1 Obavljaju se samo nuni radovi na mostovima koji su dosegli limit dotrajavanja (uli su u stanje 4)
STANJE MOSTA U BUDUNOSTI %PO STRATE&IJI "' STAROST TRENUTNO [god] STANJE NAKON NAKON NAKON NAKON god! "# god! " god! $# god! Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 13 4 34 6 3 29 2 2 4 2 2 3 2 2 " 2 2 4 3 2 2 2 2 " 3 2 2 2 2 2 " 3 2 3 3 2

STRATEGIJA 1 - Izraun cijene popravaka: jedinina cijena povrine mosta - Ulaganje u popravke po planskim petogodinjim razdobljima
STAROST TRENUTNO [god] STANJE Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 13 4 34 6 3 29 2 2 4 2 2 3 0 CIJENA ODR(AVANJA %STRATE&IJA "' [)] NAKON NAKON NAKON NAKON god! "# god! " god! $# god! 0,00 0,00 0,00 ) ""#!*##+## 0,00 0,00 0,00 0,00 ) ",-!.,/+## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) ",.!*#$+## 0,00 0,00 ) ",-!.,/+## ) ",.!*#$+## ) #+## ) ""#!*##+##

MOSTOVI 3

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Josipa vanderlik 0082040346

STRATEGIJA 2 Strategija limitiranih ulaganja u narednih 5 godina - cilj je u prvom petogodinjem razdoblju sanirati mostove koji su u tom razdoblju dosegnuli limit dotrajavanja, tj. mostove ije se stanje karakterizira stanjem 4, a u narednim petogodinjim razdobljima sanirati mostove ije se stanje karakterizira stanjem 4 i stanjem 3
STANJE MOSTA U BUDUNOSTI %PO STRATE&IJI $' STAROST TRENUTNO [god] STANJE NAKON NAKON NAKON NAKON god! "# god! " god! $# god! Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 13 4 34 6 3 29 2 2 4 2 2 3 2 2 " 2 2 4 " 2 2 2 2 " 2 2 2 2 2 2 2 " 2 " " 2

STRATEGIJA 2 - Izraun cijene popravaka: jedinina cijena povrine mosta - Ulaganje u popravke po planskim petogodinjim razdobljima
STAROST TRENUTNO [god] STANJE Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 13 4 34 6 3 29 2 2 4 2 2 3 0 CIJENA ODR(AVANJA %STRATE&IJA $' [)] NAKON NAKON NAKON NAKON god! "# god! " god! $# god! 0,00 ) .1!$##+## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) * !1#,+## ) ",-!.,/+## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) ",/!/$#+## 0,00 0,00 0,00 ) -#!#$ +## 0,00 ) ",.!*#$+## 0,00 0,00 ) ",-!.,/+## ) $"/!/#$+## ) #+## ) $/$! *-+##

MOSTOVI 3

SVEUILITE U ZAGREBU GRAEVINSKI FAKULTET ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE

Josipa vanderlik 0082040346

STRATEGIJA 3 Optimalna strategija mostovi koji dosegnu odreeno stanje (stanje 3) popravljaju se im u njega uu
STANJE MOSTA U BUDUNOSTI %PO STRATE&IJI ,' STAROST TRENUTNO [god] STANJE NAKON NAKON NAKON NAKON god! "# god! " god! $# god! Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 13 4 34 6 3 29 2 2 4 2 2 3 2 2 " 2 2 " " 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 " 2 " " 2

STRATEGIJA 3 - Izraun cijene popravaka: jedinina cijena povrine mosta - Ulaganje u popravke po planskim petogodinjim razdobljima
STAROST TRENUTNO [god] STANJE Most 1 Most 2 Most 3 Most 4 Most 5 Most 6 13 4 34 6 3 29 2 2 4 2 2 3 0 CIJENA ODR(AVANJA %STRATE&IJA ,' [)] NAKON NAKON NAKON NAKON god! "# god! " god! $# god! 0,00 ) .1!$##+## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) * !1#,+## ) ",-!.,/+## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) ",/!/$#+## 0,00 0,00 0,00 ) -#!#$ +## ) 1-! ."+## 0,00 0,00 0,00 ) $,.!,#.+## ) .1!$##+## ) #+## ) $/$! *-+##

REZIME - ukupni trokovi odravanja skupine mostova tijekom razdoblja od 20 godina


STRATE&IJA "2 ) ,-/! ,-+## STRATE&IJA $2 ) /".!--/+## STRATE&IJA ,2 ) .1!# +##

CIJENA ODR(AVANJA

300000 200000 100000 0 5 10 15 10 137402 216602 79200 STRATEGIJA 3 STRATEGIJA 2 STRATEGIJA 1 20 15 0 0 0 20 110400 262548 262548

STRATEGIJA 1 STRATEGIJA 2 STRATEGIJA 3

5 138736 138736 237307

MOSTOVI 3