Báo cáo tàu GREAT FISH, số IMO 8920115, kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec, Cát Lái

Chương Trình Báo Cáo Kiểm Tra An Toàn Tàu Dầu

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

Số Báo Cáo: Tên Tàu: Số IMO: Công Ty Kiểm Tra: Ngày Kiểm Tra: Cảng Kiểm Tra:

11VE/ĐG/30009 GREAT FISH 8920115 PV EIC 15/02/2010 PETEC – CATLAI, VIỆT NAM

1

Báo cáo tàu GREAT FISH, số IMO 8920115, kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec, Cát Lái

Phần 1. Chương 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 Thông tin chung Tên tàu : Số IMO: Ngày kiểm tra: Cảng kiểm tra: Cờ: Trọng tải: (mét tấn) Dung tải toàn phần: Ngày tàu được giao: Tên công ty thanh kiểm tra: Thời gian thanh tra viên lên tàu: Thời gian thanh tra viên rời tàu: Tên thanh tra viên: Hoạt đông của tàu tại thời điểm kiểm tra: Sản phẩm đang chuyên chở: Có cập nhập sẵn HVPQ trên tàu không Loại tàu: Loại vỏ: Tên của Người khai thác tàu: Địa chỉ của Người Khai Thác: GREAT FISH 8920115 15/02/2011 Petec - Catlai, Việt Nam Panama

6,174 3778
09/03/1990 Công Ty Cổ Phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam 15h30 on 17.06.10 22h00 on 17.06.10 Trần Văn Tiến Dỡ hàng Fuel oil Có Tàu chở dầu sản phẩm Vỏ đôi Công ty cổ phần hàng hải – Dầu khí Hải Âu Số 182 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 84 8 3517 3815 84 8 3517 4216 seagull@seagullcorp.com.vn 07/12/2009 17/09/2010 Đà Nẵng, Việt Nam

1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26

Số điện thoại: Số Fax: Địa chỉ E-mail: Ngày Người khai thác đảm trách tàu: Ngày kiểm tra của chính quyền hành chánh cảng gần nhất: Cảng tiến hành kiểm tra: Ý kiến bổ sung

Tàu ‘GREAT FISH’ tên trước đây là SUNNY FALCON, được đóng tại nhà máy SANUKI SHIPYARD, Nhật Bản. Đăng kiểm NK. NK ghi nhận cấp tàu như sau: NS* (Tanker, Oils- flashpoint below 60 deg. C) (ESP) & MNS*. Tàu có trang bị hệ thống hâm nóng hầm hàng bằng hơi nước. Đại diện Người khai thác cùng đi với nhân viên tàu trong suốt quá trình kiểm tra. Tàu được kiểm tra trong lúc cập cầu Petec Oil Ter., để dỡ hàng dầu sản phẩm (Fuel Oil).

2

Báo cáo tàu GREAT FISH, số IMO 8920115, kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec, Cát Lái

Những ghi chú và lỗi phát hiện được trong Bản báo cáo này đã được thông qua và thống nhất với thuyền trưởng, các sỹ quan và đại diện Công ty có mặt trên tàu. Chương 2 2.6 2.7 2.8 2.9 2.11 2.12 Chương 3 3.10 Hồ sơ và giấy chứng nhận Tổ chức phân cấp: Ngày hết hạn của giấy chứng nhận phân cấp: Ngày hoàn thành kiểm tra đặc biệt trước đó: Ngày khởi hành từ ụ sửa chữa tàu trước đó: Ngày hoàn thành kiểm tra trung gian trước đó: Ngày hoàn thành kiểm tra hàng năm trước đó: Quản lý thuyền viên Tất cả các sỹ quan và thuyền viên có khả năng chuyên môn phù hợp; mức Y độ đào tạo huấn luyện và kinh nghiệm của họ có thỏa đáng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các sỹ quan boong và máy đều có các chứng chỉ về tàu dầu phù hợp với vị trí mà mình đảm nhiệm. N NS NA Đăng kiểm NK 20/01/2015 28/04/2010 28/04/2010 Not applicable Not applicable

Các chi tiết về Sỹ quan boong
Năng lực Chuyên môn Quốc tịch Giấy CN khả năng chuyên môn Quốc gia cấp Chấp nhận của chính quyền HH Chứng chỉ tàu hàng lỏng STCW V mục 1 hoặc 2 cho loại hàng đang chở Khả năng khai thác VTĐ Số năm làm việc với operator Số năm đảm nhiệm chức danh Số năm làm việc trên cùng loại tàu chở hàng lỏng này Thuyền Trưởng VN T/Trưởng VN Panama Oil 2 Có 1 2 10 Đại phó VN Đại phó VN Panama Oil 2 Có 4 2 4 Phó 2 VN Deck Off VN Panama Oil 2 Có 1.5 1.5 1.5 Phó 3 VN Deck Off VN Panama Oil 2 Có 1.5 1.5 1

None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a

3

5 3.5 10 T ốt 1 9 TB N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a Các chi tiết về Sỹ quan máy Năng lực Chuyên môn Quốc tịch Giấy CN khả năng chuyên môn Quốc gia cấp Chấp nhận của chính quyền HH Chứng chỉ tàu chở hàng lỏng STCW V mục 1 hoặc 2 cho loại hàng đang chở Khả năng khai thác VTĐ Số năm làm việc với operator Số năm đảm nhiệm chức danh Số năm làm việc trên cùng loại tàu chở hàng lỏng này Số năm làm việc trên tất cả các loại tàu dầu Số tháng làm việc trên tàu trong đát này Khả năng tiếng anh (tốt/tb/kém) 3. Cát Lái Số năm làm việc trên tất cả các loại tàu dầu Số tháng làm việc trên tàu trong đát này Khả năng tiếng anh (tốt/tb/kém) 11 1 T ốt 4 11 T ốt 1. số IMO 8920115.5 1.Báo cáo tàu GREAT FISH.14 3.5 9.5 1.5 1. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.5 12.5 15.16 Máy Trưởng VN C/E VN Panama Oil 2 Không 3.12 3.5 10 T ốt Máy Hai VN E/OFF VN Panama Oil 2 Không 2 2.5 10 TB Máy tư VN E/OFF VN Panama Oil 2 Không 1 1.5 5.5 9 TB None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a None N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a Ghi mức tối đa nồng độ cồn trong máu đã được quy định: Ghi lại tần suất của việc thử chất gây nghiện không báo trước: Ghi lại tần suất của việc thử chất cồn không báo trước: Ghi lại ngày tháng thử chất cồn không báo trước gần nhất trên tàu: Ghi lại ngày tháng thử chất gây nghiện và chất cồn không báo trước gần 40 12 01 12/02/2011 01/10/2010 4 .15 3.5 1.13 3.5 11 TB Máy Ba VN E/OFF VN Panama Oil 2 Không 1 2.

19.6 .15.71 . 11. Chương 7 Tình trạng kết cấu 7. 6.10.15. 11. 5.19.9. 9.15. Chương 10 Thông tin 10. 5.9.29. 4.3.37.69.9. 5.62.23. 12. Phần 3.51.10. 5.8. 6. 5.31 -11. 5.3. 11.33.11. 2. 8. 5. 11.4. 12.4. 11.11. 4.12.65.40.68.21. 8.79. 10.28.20. 8. 6. 6. 11.25. Chương 8 Hệ thống hàng hóa và nước dằn – xăng dầu 8. 6.41.25. 7. 10. 6.16. 11. 5.12. 9. 11.82 .31.8. 11.56.28. 9. 5.9.5.7. 10. 11. 8.32.53. 5. 8. 11. 8. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.19.11. 8. 6. Các câu hỏi đánh dấu “YES” không cần giải thích thêm Chương 2 Hồ sơ và Giấy chứng nhận 2.30. 6. 6.83.3. 9.8. 8. 4.10 -12. 4. 8.8.22.4.3.17.15.23.59.23.13 . 5. 12. 11.22.16.8.32.77.5.23. 5. 5.17 .35.6. Chương 9 Neo buộc tàu 9.8.Báo cáo tàu GREAT FISH.14.43.54-5.51. 4.9. 8. 7. 8. 8. Chương 3 Quản lý thuyền viên 3.22-4.4.32. 6. 8.21.19.18. 12. 6.65.7. Các câu hỏi có sự diễn giải của cả Thanh tra viên và Người khai thác Chương 2 Các giấy chứng nhận và hồ sơ 5 . 2. 6.27. 5. 8. Chương 12 Hình dạng và tình trạng chung 12.48.45. 5.13. 6.7. 4.41. 4.54. 2.26.11. 8.28.15.22 – 9.61. 12.4. Chương 11 Buồng máy và buồng máy lái 11. 5. 3.73. 6.6. 12.32.10. 12. 12.7. 3. 4.46.24.49. 9.12. 6. 5.38.30. 8. Cát Lái nhất do cơ quan bên ngoài tiến hành: Phần 2.21.5.78. 5.9.85. 5. 9. 10.49 .17.2.24.5. 4.33. 8. 5.73-5.13.27.4. 11.20-12.16. 11. 4.6.17.47.15 . Chương 4 Hành hải 4. Chương 6 Ngăn ngừa ô nhiễm 6.6. 6. 6. 8. 6.24. 11. 8. 5.2.31.17-11.11. 2. số IMO 8920115.64. 5.39. 5. 4. 11.43.36. Chương 5 Quản lý an toàn 5.58. 11. 11. 8.9.41.67.23.17 .14-12.

N NS NA 2. nếu có.1 Tất cả giấy chứng nhận theo luật định được liệt kê dưới đây.2 Các sổ tay qui trình của người khai thác tàu có đáp ứng yêu cầu của Bộ Y luật ISM không? Ý kiến của Thanh Tra Viên Sổ tay được soạn thảo bằng Tiếng việt và Tiếng anh. Tàu không chạy đến Mỹ.O. số IMO 8920115. trong đó DOC có giá trị đến ngày: 22/05/2013. phòng Thuyền trưởng. GCN CLC-92.5 Thuyền trưởng có tiến hành xem xét hệ thống quản lý an toàn và báo Y cáo cho người khai thác về mọi khiếm khuyết hay không? Ý kiến của Thanh Tra Viên Biên bản soát xét hệ thống quản lý an toàn của Capt thực hiện ngày 30/05/2010. SMC và ISSC do Đăng kiểm Panama IBS cấp.13 Ngày tháng trong báo cáo tình trạng tàu của đăng kiểm trước đó: Y Ý kiến của Thanh Tra Viên N NS NA 6 . kiểm tra các biên bản khắc phục nhận thấy các obs đã được hoàn thành vào ngày 23/04/2010. N NS NA 2. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. N NS NA 2. SMC & ISSC: 03/06/2015.4 Trên tàu có báo cáo gần đây của người khai thác và có hệ thống khép Y kín để xử lý những sự không phù hợp hay không? Ý kiến của Thanh Tra Viên Biên bản đánh giá nội bộ ngày 21/04/2010 bao gồm 04 obs. Cát Lái 2.3 Đại diện của người khai thác tàu có thăm tàu ít nhất 2 lần trong một Y năm hay không? Ý kiến của Thanh Tra Viên Người khai thác thăm tàu lần gần nhất ngày 28/09/2010. và ship’s office. GCN an tòan vô tuyến điện do NK có giá trị đến ngày: 02/01/2015.E có thời hạn đến 20/02/2012. có còn hạn và kiểm tra Hàng năm và kiểm tra trung gian có được thực hiện Y trong thời hạn yêu cầu hay không? Ý kiến của Thanh Tra Viên DOC. N NS NA 2. đặt tại Buồng lái. N NS NA 2. các GCN theo luật định còn lại do NK cấp có giá trị đến: 03/06/2015 GCN định biên an tòan tối thiểu do Chính quyền Panama cấp qui định 12 thuyền viên (06 sỹ quan và 06 (thủy thủ + thợ máy)).10 Kỳ sửa chữa theo kế hoạch gần nhất có được tiến hành trên đà khô hay không? Y Ý kiến của Thanh Tra Viên Ngày hoàn thành kiểm tra trên đà khô gần nhất ngày 28/04/2010. GCN BCC và GCN vào hội C. Tàu được trang bị 03 bộ sổ tay. N NS NA 2.Báo cáo tàu GREAT FISH.

kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.2 % nằm trong giới hạn cho phép.20 Nếu tàu có chiều dài trên 130m và trên 10 năm tuổi . số IMO 8920115. Ballast được duy trì trên tàu. kết cấu hầm hàng. ghi nhớ hoặc ghi chú đáng kể? Ý kiến của Thanh Tra Viên Không tìm thấy ghi chú nào của NK trong báo cáo nói trên. N NS NA 2.5 mét. Y N NS NA 2.18 Có báo cáo đo độ dày tôn vỏ hay không? Y N NS NA N NS NA N NS NA 2.24 Các ấn phẩm hàng hải nếu áp dụng với tàu theo bảng kê dưới đâycó áp dụng trên tàu hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các ấn phẩm hàng hải được cập nhật đầy đủ theo danh mục yêu cầu.16 Trên tàu có các qui trình để thuyền viên tiến hành các cuộc kiểm tra thường xuyên hầm hàng và các két nước dằn. Y N NS NA 2.Báo cáo tàu GREAT FISH. Y N NS NA Chương 3 Quản lý thuyền viên 7 . Cát Lái Báo cáo tình trạng đăng kiểm gần nhất được tìm thấy ghi nhận ngày 10/01/2011.21 Người khai thác tàu đã hoàn tất và đệ trình kế hoạch kiểm tra CAS hay chưa? Ý kiến của thanh tra viên Tàu là loại vỏ đôi. 2. 2.19 Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy báo cáo đo độ dày tôn vỏ phát hành ngày 14/04/2010 ghi nhận điểm hao mòn lớn nhất 12. Trên tàu có các tài liệu sau hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Trên tàu có các tài liệu về sơ đồ.15 Tàu không có các khiếm khuyết tồn tại của cơ quan phân cấp hoặc các Y khuyến cáo. các khoang trống và Y khoang cách ly và biên bản có được lưu lại hay không? Ý kiến của thanh tra viên Chính sách của người khai thác là thuyền viên tiến hành kiểm tra hầm hàng và két nước dằn định kỳ 06 tháng 01 lần.tiêu chuẩn về sức bền dọc của các dầm thân tàu qui định đối với tàu dầu có được đáp ứng không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu có chiều dài 105. 2.

01 thủy thủ trưởng. Thủy thủ và thợ máy: 6 Thực tế: Sỹ quan : 8. thợ máy: 02 Thêm vào còn có 01 bếp trưởng. tất cả Y các sỹ quan boong đã được học các khóa huấn luyện thích hợp chưa? Ý kiến của thanh tra viên Tàu không trang bị hải đồ điện tử.1 Tàu có được trang bị đủ qui trình và các hướng dẫn về hành hải của người khai thác hay không? Y N NS NA 8 .Báo cáo tàu GREAT FISH. chất gầy nghiện phù Y hợp với các chỉ dẫn của OCIMF hay không? Ý kiến của thanh tra viên Người khai thác có các chính sách về chất cồn và chất gây nghiện và được niêm yết ở các điểm công cộng trên tàu: hành lang các tầng.8 Nếu tàu được trang bị hệ thống ECDIS được phê duyệt đầy đủ. N NS NA 3. Thủy thủ: 3. Y N NS NA 3. 01 phục vụ. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. N NS NA 3. Tổng cộng 19 thuyền viên tham gia công tác trên tàu. CCR. Diễn giải thêm Câu 3.9 không áp dụng cho bản báo cáo này. nhà ăn. 01 thợ cả. buồng lái.11 Người khai thác có các chính sách về chất cồn.4 Tất cả các thuyền viên có khả năng giao tiếp với nhau một cách hiệu Y quả bằng một ngôn ngữ chung hay không? Ý kiến của thanh tra viên Ngôn ngữ chung làm việc trên tàu là Tiếng Việt và Tiếng Anh. N NS NA Chương 4 Hành hải 4. N NS NA 3.1 Số lượng định biên đáp ứng hay vượt mức qui định trong GCN Định Y biên An toàn Tối thiểu? Ý kiến của thanh tra viên Định biên yêu cầu : Sỹ quan :6 . số IMO 8920115.6 Các sỹ quan quản lý bộ phận boong đã tham gia khóa học về quản lý Y ca trực buồng lái hay chưa? Ý kiến của thanh tra viên Tất cả các sỹ quan boong đều đã trải qua khóa học về quản lý trực ca buồng lái. Cát Lái 3. 02 thợ bơm.5 Người khai thác có đưa ra các chính sách đào tạo huấn luyện vượt quá yêu cầu luật định hay không? Ý kiến của thanh tra viên Người khai thác trang bị chương trình huấn luyện CBT trong các máy tính. N NS NA 3.

3 Các nhật ký boong và Nhật ký điều động có được duy trì đúng và có ghi chép đầy đủ các hoạt động hành hải cả khi chạy biển lẫn khi có Y hoa tiêu trên tàu hay không? N NS NA Ý kiến của thanh tra viên Nhật ký điều động chưa ghi rỏ tên tàu lai Diễn giải của Người khai thác Thuyền trưởng và các sĩ quan đã được nhắc nhở bởi DPA.2 Tàu có được trang bị đủ các qui trình và hướng dẫn về hành hải của Y người khai thác hay không? N NS NA Ý kiến của thanh tra viên Không có sẳn trên buồng lái bảng thông tin hiệu ứng sụt lái ở trạng thái hành trình có hàng và chạy ballast Diễn giải của người khai thác Thuyền phó lập và thuyền trưởng đã duyệt Bảng hiệu ứng sụt lái của tàu cho hai trạng thái full load và ballast condition yết thị tại buồng lái của tàu Diễn giải thêm của thanh tra viên Người khai thác đã thông qua Chính sách về UKC như sau: + Ngoài khơi: 10% mớn nước lớn nhất của tàu sau khi trừ đi hiệu ứng sụt lái (squat). 4. 4. 4. + Trong luồng hoặc khu vực giới hạn của cảng: 10% mớn nước hành trình của tàu sau khi trừ cho Squat.3 mét với mớn mùa hè nhỏ hơn 10m. 4. 0.Báo cáo tàu GREAT FISH.8 Qui trình chuyển đổi lái tự động sang lái tay có được xác định rõ ràng Y không? Ý kiến của thanh tra viên Qui trình chuyển đổi lái tự động sang lái tay theo hướng dẫn nhà chế tạo được niêm yết cạnh máy lái (buồng lái).6 mét với mớn mùa hè nhỏ hơn khoảng 10-18m. Tên tàu lai đã được ghi phù hợp trong sổ điều động của tàu trong các chuyến gần đây. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên Tàu được trang bị đủ các hướng dẫn theo qui định quốc tế và có các qui trình hành hải phù hợp. + Cập cầu: 0.4 Có các qui trình thử các thiết bị buồng lái trước khi tàu đến và rời Y cảng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu được cung cấp đầy đủ các qui trình và DMKT trước lúc tàu đến ngày 15/02/2011 được tìm thấy. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.9 mét với mớn mùa hè vượt quá 18m. 0. N NS NA N NS NA 9 . số IMO 8920115.

12 Các sai số ghi trong sổ sai số la bàn nhìn chung có phù hợp với bảng Y độ lệch không? Ý kiến của thanh tra viên Bảng độ lệch la bàn được cơ quan bên ngoài thực hiện vào ngày 25/06/2010. Cát Lái 4. Việc chuyển hải đồ trong các thuyến hành trình đã được thực hiện phù hợp Có đầy đủ hệ thống để xử lý các cảnh báo hàng hải và các cảnh báo đó Y có được ghi lên hải đồ hay không? Ý kiến của thanh tra viên Hồ sơ theo dõi các cảnh báo từ Navtex và phần III của NTMs được xem xét và nhận thấy thỏa mãn. N NS NA 4.21 Việc xác định vị trí trong suốt chuyến đi trước có thỏa mãn và tần suất Y làm điểm có phù hợp với kế hoạch chạy tàu không? N NS NA Ý kiến của thanh tra viên Không làm lại điểm vị trí cũ khi chuyển sang hải đồ tiếp theo Diễn giải của Người khai thác Thuyền trưởng và các sĩ quan boong được nghiêmklhắc nhắc nhở bởi sĩ quan an toàn Công ty là phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình buồng lái theo chính sách của Công ty.18 Thiết bị ghi của máy đo sâu có được ghi ngày tháng tham chiếu và Y thời gian của các lầm bật máy hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu đã ghi lại thời gian tham chiếu vào bản ghi độ sâu khi bật/ tắt máy đo sâu tại vị trí đánh dấu trên hải đồ và lúc tàu hành trình trong luồng. N NS NA 4.15 N NS NA 4.25 N NS NA 10 . N NS NA 4. 4. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. sổ lệnh đêm được kiểm tra và nhận thấy phù hợp. N NS NA 4.Báo cáo tàu GREAT FISH. số IMO 8920115. Y Các hải đồ sử dụng cho chuyến đi trước có phù hợp không? Ý kiến của thanh tra viên Các hải đồ phù hợp đều được sử dụng.9 Thuyền trưởng có ban hành lệnh thường trực không và lệnh đêm có Y được thực hiện không? Ý kiến của thanh tra viên Lệnh thường trực được yết thị ở buồng lái.13 Tất cả hải đồ giấy và hải đồ điện tử nếu phù hợp đã được cung Y cấp và tu chỉnh đầy đủ cho chuyến đi dự kiến chưa? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy hợp đồng tự động cung cấp ấn phảm hàng hải với Calvin Hughes có giá trị đến 31/12/2011.

sự cố.Báo cáo tàu GREAT FISH. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. họp an toàn được tổ chức hàng tháng. Biên bản gần nhất ghi nhận 25/01/2011. N NS NA 4. 5.3 Các thiết bị bảo vệ cá nhân như quần áo bảo hộ.1 Sỹ quan an toàn đã được chỉ định và đào tạo để đảm trách vai trò đó Y chưa? Ý kiến của thanh tra viên Đại phó được chỉ định là Sỹ quan an toàn trên tàu và có Quyết định chỉ định từ Công ty.26 Thiết bị hành hải có tương xứng với kích cỡ tàu và trong tình trạng Y hoạt động tốt không? Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra các sổ nhật ký và quan sát tình trạng các thiết bị cho thấy chúng trong tình trạng hoạt động tốt. có ghi biên bản họp không và người khai thác có ý kiến chỉ đạo phản hồi từ Y bờ hay không? Ý kiến của thanh tra viên Theo SMS của Cty.v có được trang bị theo yêu cầu và có được sử dụng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các sỹ quan và thủy thủ mặc đồ bảo hộ thích hợp với các thiết bị an toàn (nón bảo hộ. dụng cụ bảo vệ mắt và tai. giày/ủng an toàn. sự không phù hợp và các cận nguy hiểm hay không? Y N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 11 .v.5 Các cuộc họp an toàn có được tổ chức thường xuyên không?. đai an toàn và thiết bị bảo vệ chống hóa Y chất .2 Các sỹ quan của tàu có thông thạo với việc vận hành các thiết bị cứu Y hỏa. cứu sinh và thiết bị sự cố khác hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các sỹ quan phụ trách được yêu cầu vận hành thử các thiết bị cho thấy nắm bắt được và thông thạo.6 Có các qui trình báo cáo.27 N NS NA Chương 5 Quản Lý An Toàn 5. găng tay…). 5. 5. 5. điều tra và kết thúc các tai nạn. số IMO 8920115. giầy bảo hộ. Cát Lái 4. Các đèn hành trình có trong tình trạng tốt hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Đã tiến hành thử và nhận thấy trong tình trạng làm việc tốt.

Thuyền trưởng đã nghiêm khắc yêu cầu các sĩ quan kiểm tra phương tiện rời taù và ghi chép đầy đủ trong biên bản thực tập/huấn luyện cứu hỏa N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 12 . 5.10 Hệ thống điều hòa không khí của khu vực cabin có được duy trì ở chế độ tái tuần hoàn một phần không khí trong khi tác nghiệp hàng hóa Y hay không? Ý kiến của thanh tra viên Đường ống hút điều hòa trung tâm cho khu vực cabin được duy trì ở chế độ hút cả khí trời và khí trong khu vực cabin.8 Các qui định về việc hút thuốc có đuợc niêm yết và được dán vào các buồng qui định hút thuốc và các buồng hút thuốc có được xác định là Y phù hợp hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu qui định 03 điểm được phép hút thuốc như sau: CCR. nên áp suất trong khu vực cabin luôn lớn hơn áp suất khí trời.7 Có Danh mục kiểm tra An toàn tàu/bờ (DMKT) hoàn thiện theo ISGOTT và các nội dung của nó có được tuân thủ hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Các hạng mục “R” ghi nhận rõ thời lượng tái kiểm tra là 4 giờ. 5.13 Các cuộc thực tập về các qui trình ứng phó tình huống khẩn cấp có Y được thực hiện hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các cuộc thực tập được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch huấn luyện năm 2011 của người khai thác cung cấp. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. 5. nhà ăn thuyền viên và buồng điều khiển máy. Tất cả đều được báo cáo khắc phục vào ngày 23/04/2010. Tìm thấy biên bản báo cáo khiếm khuyết lập ngày 21/04/2010 ghi nhận 04 obs. Kiểm tra nhận thấy các khu vực được phép hút thuốc là phù hợp. sự không phù hợp và các cận nguy hiểm có trong SMS. Diễn giải của Người khai thác Trong các lần thực tập cứu hỏa.Báo cáo tàu GREAT FISH. sự cố. 5.14 Các cuộc thực tập xuồng cứu sinh và cứu hỏa có được tiến hành Y thường xuyên hay không? Ý kiến của thanh tra viên Biên bản thực tập cứu hỏa tháng 1/2011 không đề cập đến sử dụng bơm cứu hỏa chính và kiểm tra thiết bị cứu sinh cho việc rời tàu. thuyền viên tàu đều cho chạy bơm cứu hỏa sự cố và sau đó là bơm cứu hỏa chính nhưng lại không ghi chép đầy đủ vào biên bản. số IMO 8920115. điều tra và kết thúc các tai nạn. 5. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên Các qui trình báo cáo.

22 Có duy trì ca trực boong đầy đủ để ngăn ngừa việc tiếp cận bất hợp Y pháp hay không? Ý kiến của thanh tra viên Thủy thủ trực ca thường xuyên theo dõi khu vực lên xuống tàu. Cát Lái Ý kiến thêm của thanh tra viên Thực tập cứu hỏa và cứu sinh gần nhất ngày 26/01/2011. 5.15 Việc huấn luyện thường xuyên về sử dụng trang thiết bị cứu sinh có Y được tiến hành hay không? Ý kiến của thanh tra viên Không có bằng chứng huyến luyện thường xuyên sử dụng các thiết bị cứu sinh và cứu hỏa trên tàu Diễn giải của Người khai thác Sĩ quan tàu đã không ghi chép đầy đủ vào “Biên bản huấn luyện trong nhà” hàng tháng mặc dù việc này thực tế vẫn được tiến hành. số IMO 8920115.16 N NS NA N NS NA 13 .20 Sỹ quan an ninh tàu đã được bổ nhiệm hay chưa? Y Ý kiến của thanh tra viên 2nd/O là người được bổ nhiệm làm sỹ quan an ninh. 5. giấy phép vào khu vực kín.25 Qui vào buồng bơm có được tuân thủ không? N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 5. 5. 5. Thực tập chống ô nhiễm tràn dầu trên boong ngày 13/01/2011.24 Các qui trình vào khu vực kín có phù hợp các khuyến cáo của Y ISGOTT không? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy biên bản kiểm tra các hầm ballast đính kèm biên bản đánh giá rủi ro. Sĩ quan an toàn Công ty đã nghiêm khắc nhắc nhở thuyền trưởng và sĩ quan tàu ghi chépnhững việc nêu trên trong mẫu ISM-05-03 của Công ty và sẽ thường xuyên kiểm tra khi tàu về các cảng Việt Nam Các cuộc thực tập xử lý ô nhiễm có được tiến hành thường xuyên để xác định rằng kế hoạch phòng chống ô nhiễm trên tàu đã được cập Y nhật và có hiệu quả.19 Người khai thác đã cung cấp cho thuyền trưởng các thông tin mà Bộ Y luật ISPS yêu cầu hay chưa? Ý kiến của thanh tra viên ‘IBS’ đã phê chuẩn kế hoạch an ninh của tàu. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. và có lưu biên bản hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các cuộc thực tập chống ô nhiễm được tổ chức hàng tháng theo yêu cầu của SOPEP. 5.Báo cáo tàu GREAT FISH. 5. có quyết định chỉ định từ Công ty.

H2S.35 Trên các tàu có HT khí trơ. 5. 5.39 Thiết bị khò và hàn hơi có trong tình trạng tốt không? N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 14 . 5. 5. cơ cấu nối được cung cấp đầy đủ để hiệu chuẩn các thiết bị đo khí xách tay. nếu có Y và chúng có hoạt động tốt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu không được trang bị hệ thống khí trơ. CO) được tìm thấy trong tình trạng hoạt động tốt. có sẵn các dụng cụ có khả năng đo hàm lượng hy-đrô các-bon trong bầu không khí thiếu ô-xy không.4 hay không? Ý kiến của thanh tra viên Công việc nóng chỉ được giới hạn tại Workshop trong buồng máy. 5. chưa thực hiện hạng mục công việc nóng nào. 5. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.34 Có đủ khí hiệu chuẩn cho các loại thiết bị phân tích cố định và cầm Y tay trên tàu hay không? Ý kiến của thanh tra viên Bình khí thử (span gas) và van giảm áp.31 Các thiết bị phân tích khí và ô-xy cầm tay có phù hợp với loại hàng Y đang chuyên chở và chúng có trong tình trạng hoạt động tốt không? Ý kiến của Thanh tra viên 02 thiết bị đo nồng độ ô xy và HC hiệu RKI và 02 thiết bị đo khí cá nhân hiệu RKI (đo 04 loại khí: HC. ô xy. 5. số IMO 8920115.37 Các qui trình công việc nóng có phù hợp với khuyến cáo của ISGOTT Y mục 9. Yêu cầu phải có sự cho phép của người khai thác để thực hiện công việc nóng bên ngoài khu vực chỉ định. bao gồm cả các hầm dẫn ống có Y được theo dõi thường xuyên về sự tích tụ gas hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các khoang liền kề hầm hàng được kiểm tra và đo khí hàng ngày khi tàu chở hàng.26 Buồng bơm có được thông gió đầy đủ hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Buồng bơm được thông gió đầy đủ. Tàu mới mua về. Cát Lái Y Ý kiến của thanh tra viên Quy trình vào buồng bơm được kiểm soát và tuân thủ tốt. quạt thông gió buồng bơm và các ống thông gió ở tình trạng tốt. Tuy nhiên vẫn trang bị đủ các thiết bị nói trên.29 Các không gian liền kề các hầm hàng.Báo cáo tàu GREAT FISH.

số IMO 8920115. 5.Báo cáo tàu GREAT FISH.47 Các xuồng cứu sinh. 5.45 Các bảng phân công và hướng dẫn cách mặc áo phao cứu sinh có Y được niêm yết hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các poster hướng dẫn cách mặc áo phao cứu sinh được niêm yết tại các khu vực công cộng. Cát Lái Y Ý kiến của thanh tra viên Thiết bị khò và hàn hơi là thiết bị Oxy-Acetylene.42 Các chai khí ô-xy và a-xê-ty-len có được cất giữ riêng trong nhưng kho qui định và các kho có được đánh dấu rõ ràng. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. được thông gió đầy Y đủ và đặt ở phía ngoài khu vực sinh hoạt và ngoài buồng máy không? Ý kiến của thanh tra viên Các chai khí ô xy và acetylene được lưu trữ trong các kho riêng biệt và sơn màu phù hợp để dễ phân biệt chúng.52 Các máy VHF cầm tay và SART trang bị cho phương tiện cứu sinh có Y trong tình trạng tốt và được nạp điện đầy đủ hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu được trang bị 03 VHF cầm tay kèm theo 03 pin dự trữ còn hạn sử dụng đến 14/03/2014. nhà ăn và buồng lái. N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 15 . 5. kể cả trang thiết bị và cơ cấu hạ của chúng có Y trong tình trạng tốt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Băng dính phản quang trên các xuồng trong tình trạng mờ. marking và dán băng phản quang mới đầy đủ. đã kiểm tra thiết bị và toàn hệ thống nhận thấy thỏa mãn. 5. 5. Diễn giải của Người khai thác Thuyền viên tàu đã sơn lại xuồng.44 Có hướng dẫn bảo dưỡng trang thiết bị cứu sinh cụ thể của tàu và việc Y kiểm tra hàng tuần và hàng tháng có được thực hiện hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các trang thiết bị cứu sinh được kiểm tra. bảo dưỡng hàng tuần và hàng tháng theo kế hoạch bảo dưỡng của công ty.46 Có chương trình bảo dưỡng và thử cơ cấu nhả có tải của xuồng cứu Y sinh hay không? Ý kiến của thanh tra viên NK đã thử tải và cấp GCN ngày 27/04/2010 trong lần kiểm tra đặc biệt gần nhất. các hành lang. 5.

N NS NA 5.69 Các bình chữa cháy xách tay có trong tình trạng tốt và các hướng dẫn Y vận hành có được niêm yết rõ ràng hay không? Ý kiến của Thanh tra viên Các bình chữa cháy xách tay trong tình trạng tốt được cơ quan trên bờ cấp GCN bảo dưỡng ngày 30/08/2010. hàng tháng có được tiến hành hay không? Ý kiến của thanh tra viên Bản cứng (hard copy) kế hoạch bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa có sẳn trên tàu. có trong tình Y trạng tốt và các hướng dẫn rõ ràng về vận hành có được niêm yết hay không? Ý kiến của thanh tra viên Hệ thống foam dùng cho khu vực boong được NK kiểm tra chứng nhận gần nhất ngày 28/04/2010. N NS NA 5. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. Hệ thống Halon được trang bị trong buồng máy và buồng bơm được NK kiểm tra và chứng nhận gần nhất ngày 28/04/2010. nếu có. Kho sơn được trang bị hệ thống chữa cháy bằng phun nước dạng sương.61 Có các biên bản chứng minh các mẫu chất tạo bọt đã được thử theo Y tần suất thường xuyên không? Ý kiến của thanh tra viên Các mẫu chất tạo bọt được thử ngày 06/04/2010 bởi Phanta. N NS NA 5. trong buồng bơm.70 Trang thiết bị cho người chữa cháy và thiết bị thở có trong tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng hay không? Y N NS NA 16 .60 Có các hướng dẫn bảo dưỡng trang thiết bị cứu hỏa cụ thể của tàu và Y việc kiểm tra hàng tuần.66 Các hệ thống phát hiện và báo cháy cố định có trong trình trạng tốt và Y được thử thường xuyên không? Ý kiến của thanh tra viên Hồ sơ lưu biên bản thử hàng tháng hệ thống báo cháy cố định theo tần suất 1 tháng 1 lần.67 Các hệ thống chữa cháy trên boong chính.Báo cáo tàu GREAT FISH. buồng máy và các hệ thống chữa cháy cố định khác. số IMO 8920115. N NS NA 5. Cát Lái 5.57 Các vị trí để các trang thiết bị cứu sinh có được dán các ký hiệu của Y IMO hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các vị trí để các trang thiết bị cứu sinh đều được dán các ký hiệu IMO và các hướng dẫn sử dụng. N NS NA 5. N NS NA 5. Các hệ thống này còn trong tình trạng tốt.

số IMO 8920115.1 Nhật ký dầu . 6. các két tiếp nhận phải không có hàng và hệ thống bơm chuyển đã được ĐK duyệt hay chưa? Ý kiến của thanh tra viên Không lắp đặt hệ thống như vậy. N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 17 . 6.hàng hóa (Phần II) Y có được ghi chép chính xác không? Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra các nhật ký dầu phần I và phần II cho thấy các ghi chép thỏa mãn.6 Tàu có Kế hoạch Ứng cứu Ô nhiễm do Dầu từ tàu (SOPEP) hoặc Kế hoạch Ứng cứu Ô nhiễm biển (SMPEP) theo MARPOL và đã được Y duyệt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu (SOPEP) đã được NK phê duyệt ngày 18/12/2009. Chương 6 Ngăn ngừa Ô nhiễm 6.74 Các cánh chắn lửa dạng cửa chớp có trong tình trạng tốt và được đánh Y dấu rõ ràng để chỉ ra các khoang mà nó phục vụ hay không? N NS NA Ý kiến của thanh tra viên Các cánh chắn lửa dạng cửa chớp trong khu vực cabin chưa đánh dấu vị trí Đóng & Mở Diễn giải của Người khai thác Thuyền viên tàu đã đánh dấu đóng/mở và ghi chú đầy đủ tại các vị trí có cánh chắn lửa rạng cửa chớp trong ca-bin tàu.Báo cáo tàu GREAT FISH.80 Nếu tàu có khu vực để máy bay trực thăng đáp xuống hoặc khu vực chỉ sử dụng tời từ trực thăng. 5.buồng máy (Phần I) và Nhật ký dầu . hoặc nếu không có phê duyệt thì chúng có thỏa mãn theo các hướng dẫn của ICS hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu không có khu vực bãi đáp trực thăng. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên Tàu được trang bị 04 bộ cho lính cứu hỏa và 8 bình BA dự trử được cơ quan bên ngoài cấp GCN bảo dưỡng ngày 28/04/2010.5 Nếu đã thải nước lẫn dầu của buồng máy hoặc dầu cặn vào một hầm hàng hoặc két lắng thì sự việc đó có được ghi trong cả hai Nhật ký Y dầu. thì các khu vực đó có được Cơ quan Y chức năng Hàng không phê duyệt. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. 5.

23 Các khay hứng dầu tràn có được bố trí quanh tất cả các lỗ thông hơi Y của các két dầu đốt.29 Nếu ODME đã không hoạt động thì việc đó có được ghi trong Nhật ký Y dầu không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu có trang bị hệ thống ODME. số IMO 8920115.20 Các khay hứng dầu tràn và sàn trên mặt khay có được bố trí ngay tại Y các đầu ống làm hàng và trong tình trạng tốt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra và nhận thấy các khay hứng dầu tràn tại đầu ống làm hàng là thỏa mãn. N NS NA 6. kết quả self-test tại thời điểm kiểm tra cho thấy thỏa mãn. N NS NA 6.12 Tình trạng các nút và các lỗ thoát nước có được nút hiệu quả hay Y không? Ý kiến của thanh tra viên Khi Thanh tra viên lên tàu các lỗ thoát nước được nút và đều ở trạng thái tốt.9 Tàu có Kế hoạch ứng phó trên tàu (VRP) được USCG duyệt hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Tàu không vận chuyển hàng đến Mỹ.Báo cáo tàu GREAT FISH. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. dầu Diesel và dầu nhơn hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các khay hứng dầu tràn bố trí tại các lỗ thông hơi két dầu có chiều cao thấp hơn các đầu thông hơi. N NS NA 6. N NS NA 6. thử tại thời điểm kiểm tra cho thấy sự thỏa mãn. N NS NA 6.26 Buồng bơm có được lắp các thiết bị báo động mức lacanh cao hay không và chúng có được thử thường xuyên và kết quả thử có được ghi Y lại hay không? Ý kiến của thanh tra viên Thiết bị báo động mức la-canh cao được lắp đặt. N NS NA 6. N NS NA 6.30 Người khai thác tàu có kế hoạch quản lý nước dằn và cặn lắng và các biên bản có được duy trì đối với tất cả các lần tiến hành chuyển đổi Y N NS NA 18 . Cát Lái 6.14 Có sẵn các phương tiện để xử lý các vụ tràn dầu nhỏ hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên 02 bơm gió được cung cấp gió đầy đủ cả 2 bên mạn tàu.

1 Vỏ tàu không có các khiếm khuyết về kết cấu có thể nhìn thấy được Y và không cần phải điều tra thêm? Ý kiến của thanh tra viên Vỏ tàu. phần nổi được quát sát xung quanh tàu và không phát hiện khiếm khuyết đáng kể nào. 6. N NS NA N NS NA Y N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 19 . Diễn giải của Người khai thác Thuyền viên tàu đã thay bằng thùng sắt chứa rác có nắp đậy an toàn và tiện dụng.38 Thiết bị phân ly dầu nước buồng máy có được lắp thiết bị dừng tự Y động không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu có DWT nhỏ hơn 10. Cát Lái nước dằn hay không? Ý kiến của thanh tra viên Kế hoạch quản lý nước dằn do NK phê duyệt. số IMO 8920115. 6.36 Thiết bị phân ly dầu nước có trong tình trạng tốt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Đã được kiểm tra và nhận thấy hoạt động thỏa mãn. cửa hút la-canh sự cố có được nhận dạng rõ ràng và van thoát mạn Y khẩn cấp. có được niêm yết bảng cảnh báo để ngăn ngừa bị mở vô tình hay không? Ý kiến của thanh tra viên Van cửa hút la canh sự cố được đánh dấu rỏ ràng và có niêm chì.000 tấn.Báo cáo tàu GREAT FISH. nếu có. 6.33 Hệ thống bơm và xử lý nước lẫn dầu trong buồng máy có có trong tình Y trạng tốt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Hệ thống bơm và xử lý nước lẫn dầu trong buồng máy được kiểm tra và nhận thấy ở tình trạng thỏa mãn. 6. 6.40 Tàu có kế hoạch quản lý rác và rác thải có được thu gom và xử lý phù Y hợp với qui định của MARPOL hay không? Ý kiến của thanh tra viên Thùng chứa rác trong khu vực buồng máy làm bằng vật liệu gỗ. Chương 7 Tình Trạng Cấu Trúc 7.34 Các hệ thống bơm la-canh sự cố có sẵn sàng để sử dụng hay không. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.

các hầm/két đó có ở trong tình trạng thỏa mãn không? Ý kiến của thanh tra viên Hầm ballast: 3P/S & FPT được mở. số IMO 8920115. 8. hướng dẫn và quy trình về các tác nghiệp hàng hóa an toàn được ghi rõ trong sổ tay SMS. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. N NS NA Chương 8 Hàng hóa và hệ thống nước dằn 8. N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 20 .1 Người khai thác có cung cấp cho Tàu các Công bố chính sách. Cát Lái 7. tại buồng Y kiểm soát làm hàng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Bản vẽ sơ đồ hệ thống ống công nghệ được niêm yết trong CCR.3 Có các sơ đồ đường ống được cập nhật và dễ đọc và/hoặc sơ đồ hệ thống làm hàng. 8.2 Các boong thời tiết không có các khiếm khuyết về kết cấu có thể nhìn Y thấy được và không cần thiết kiểm tra thêm? Ý kiến của thanh tra viên Boong thời tiết được quan sát và không phát hiện khiếm khuyết nào. quan sát từ trên boong cho thấy lớp sơn phủ bề mặt còn trong tình trạng tốt.6 Nếu tàu sử dụng chương trình xếp hàng bằng máy tính thì chúng có Y được cơ quan phân cấp phê duyệt hay không? Ý kiến của thanh tra viên Máy tính làm hàng “LOAD COM” được NKK phê duyệt ngày 31/10/2006. 8. 8. N NS NA 7. Hệ ballast là SBT.5 Có quy trình bằng văn bản về an toàn tác nghiệp nước dằn trong điều kiện thời tiết xấu vào hầm hàng trên tàu dầu có két nước dằn cách ly Y hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu là loại vỏ đôi. hướng Y dẫn và qui trình về các tác nghiệp hàng hóa an toàn hay không? Ý kiến của thanh tra viên Chính sách.Báo cáo tàu GREAT FISH.2 Thông tin về tốc độ nhận hàng tối đa và năng lực thông hơi có sẵn hay Y không? Ý kiến của thanh tra viên Được yết thị rõ ràng trong CCR. khí trơ và HT thông hơi.5 Nếu có kiểm tra hoặc quan sát các hầm hàng và/hoặc két nước dằn từ Y trên boong . nếu có lắp đặt.

13 Tất cả các sỹ quan đều thông thạo với hệ thống hàng hóa? Y Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra đại phó.11 Nếu phù hợp. BM được tìm thấy theo từng giai đoạn của cargo plan.Báo cáo tàu GREAT FISH. N NS NA 8. số IMO 8920115. N NS NA 8. N NS NA 8.15 Kế hoạch làm hàng đã được lập chưa và nó có ghi chi tiết trình tự tác Y nghiệp hàng hóa và nước dằn? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy kế hoạch dỡ hàng ngày 19/06/2010.10 Các sổ tay khai thác của người khai thác có bao gồm qui trình phục hồi tính ổn định tàu trong trường hợp phát sinh tình trạng mất ổn định Y trong quá trình làm hàng hay không (nếu áp dụng)? Ý kiến của thanh tra viên Tàu chỉ trang bị hầm hàng cánh. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. Các tính toán tính ổn định và ứng suất. các sỹ quan có nhận thức được những nguy hiểm do hiệu ứng mặt thoáng và khả năng hư hại cấu trúc tàu do hiện tượng Y sóng sánh trong các hầm hàng gây ra hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu chỉ trang bị hầm hàng cánh. được chuẩn bị chi tiết theo từng chặng có trạng thái ballast kèm theo. Biên bản thử độ chính xác của máy tính làm hàng ghi nhận ngày 04/02/2010. N NS NA 8. có Y được thực hiện cho tác nghiệp hàng hóa chuyến hiện tại không và Sỹ quan trực ca hàng hóa có am hiểu các hạn chế (nếu có) hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các thông tin GM & SF.7 Biên bản có chỉ ra rằng máy tính xếp hàng được thử thường xuyên để Y đảm bảo hoạt động chính xác hay không? Ý kiến của thanh tra viên Hồ sơ về các bài toán mẫu được NKK phê chuẩn. cho thấy thông thạo với hệ thống hàng hóa và cách tác nghiệp.16 Sỹ quan trực ca đã ký vào kế hoạch làm hàng để xác nhận hiểu rõ kế Y hoạch chưa? Ý kiến của thanh tra viên Kế hoạch làm hàng chuyến hiện tại thiếu chữ ký của phó 2 và phó 3 Diễn giải của Người khai thác Đại phó và thuyền trưởng đã được nghiêm khắc yêu cầu phải phổ biến N NS NA 21 . Cát Lái 8. N NS NA 8. N NS NA 8. nếu áp dụng.8 Thông tin về ổn định và ứng suất có được nêu trong Kế hoạch làm hàng không.

0 Kg. số IMO 8920115.Tàu trang bị hệ thống chỉ báo radar saab. tất cả đều được calib bởi Bond và còn thời hạn sử dụng đến 05/2011. Ngoài ra. 8. Đại phó phải định kỳ kiểm tra lại trong quá trình làm hàng. . tại cửa ra vào buồng bơm và 02 bên manifolds. . áp lực thử 12. . 8.Báo cáo tàu GREAT FISH.Tàu trang bị 02 bơm hàng chính và 01 bơm vét.21 Các thiết bị sau đây (nếu trang bị) có hoạt động tốt và có bằng chứng Y ghi lại việc thử thường xuyên? Ý kiến của thanh tra viên . 8.20 Hệ thống TTLL truyền miệng giữa tàu và bờ có thỏa đáng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Liên lạc bằng VHF kênh 2. các đường ống thông hơi riêng biệt còn dẫn tới một đường ống chính được N NS NA N NS NA N NS NA Y N NS NA N NS NA Y N NS NA 22 . chỉ báo các thông số: ullage. 8. 8.28 Hệ thống thông hơi hàng hóa có trong tình trạng thỏa mãn không? Y Ý kiến của thanh tra viên Lắp đặt các van thông hơi riêng biệt cho từng hầm hàng. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. Cát Lái kế hoạch làm hàng chi tiết cho các sĩ quan boong và yêu cầu họ ký nhận ngay vào kế hoạch làm hàng ngay sau khi đọc hiểu.Hệ thống báo động đầy hàng ở mức 95%. . 8.04 vị trí ngắt khẩn cấp bơm hàng tại: CCR.26 Nếu tàu đang làm hàng dễ bay hơi hoặc hàng có tính độc thì tác nghiệp có tiến hành trong tình trạng kín hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Hàng hóa được tác nghiệp trong điều kiện kín.Hệ thống chỉ báo nhiệt độ ổ đỡ trục bơm đặt trong CCR.25 Nếu không trang bị các máy đo hàng cố định thì tàu có đủ các thước đo cầm tay để có thể đồng thời đo được các hầm đang làm hàng hay Y không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu trang bị hệ thống đo radar saap chỉ báo qua các thông số qua màn hình máy tính.22 Các đường ống hàng có được thử hàng năm không? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy hồ sơ thử áp lực đường ống ngày 24/04/2010.Tàu có 05 thước đo MMC. temperature & pressure cho từng hầm hàng. Các thông số này cũng được đánh dấu trên đường ống trên boong. . Kiểm tra ngẫu nhiên hầm số 5P/S nhận thấy báo động bằng đèn và còi thỏa mãn.

q. các van P/V được bảo dưỡng định kỳ theo PMS.0.025 kg/s.Lower: .39 N NS NA 8. cơ cấu ngắt và thiết bị ghi áp suất và hàm lượng ô-xy đều hoạt động tốt? Y N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 8.35 Tại thời điểm kiểm tra. Cát Lái kết nối liên hoàn với các van thông hơi riêng biệt. số IMO 8920115.30 Các qui định của SOLAS về hệ thống thông hơi dự phòng có được Y tuân thủ không? Ý kiến của thanh tra viên Mỗi hầm hàng được trang bị một van P/V loại full flow.cm+ 10% .34 Trên tàu có lắp đặt hệ thống khí trơ không? Y Ý kiến của thanh tra viên Tàu có DWT nhỏ hơn 20. Các cảm biến áp suất của hệ thông hơi thứ cấp được cài đặt như sau: .Báo cáo tàu GREAT FISH.Upper: 0.cm -10% 8. 8. báo động. hệ thống khí trơ có đang được vận hành Y không? Hệ thống khí trơ. 8.14 kg/s. kể cả các thiết bị đo khí. 8. thấp hơn hay bằng mức tối đa cho phép? Y Thiết bị phân tích ô-xy cố định có được hiệu chuẩn trước khi vận hành hệ thống khí trơ không? Y Số đo của các thiết bị ghi áp suất và hàm lượng ô-xy tại máy tạo khí trơ.43 N NS NA 8. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.44 N NS NA 8.63 N NS NA 23 .40 Hàm lượng ô-xy trong dòng khí trơ cấp.q. trên buồng lái và trong buồng điều khiển làm hàng (nếu có) có Y khớp nhau không? Khi các khóa hơi được lắp đặt cho các hầm hàng mà các ống đo không có chiều dài suốt dọc độ sâu hầm hàng thì các biện pháp ngăn ngừa Y tĩnh điện để đảm bảo có đủ thời gian lắng hay không? N NS NA 8.000 MT.31 Nếu có lắp đặt các van chặn để cách ly các hầm cụ thể khỏi hệ thống thông hơi chung thì chúng có được lắp đặt các khóa chủ động và các Y chìa khóa đó có được các sỹ quan phũ trách kiểm soát không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu trang bị van chặn để cách ly từng hầm khỏi hệ thống thông hơi chung được Đại phó kiểm soát.

ngăn nắp.66 Nếu sử dụng các rồng rửa hầm di động thì việc thử tính dẫn điện có Y được thực hiện và kết quả thử có được ghi lại hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy hồ sơ đo điện trở các rồng di động dùng rửa hầm hàng.86-8. 8. số IMO 8920115.88: Không áp dụng cho bản báo cáo này. 8. 8.34-8.60. 8. Kết quả đo gần nhất ghi nhận ngày 15/04/2010. N NS NA 24 .75. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên Các ống đo hàng là loại dài suốt dọc độ sâu hầm hàng. 8. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. có dây nối mát phù hợp.70 Các đồng hồ áp suất đầu ống nối rồng có lắp phía ngoài các van đầu Y ống nối rồng ở cả 2 mạn và chúng có trong trạng thái tốt không? Ý kiến của thanh tra viên Các đồng hồ áp suất đầu ống nối rồng được kiểm tra và nhận thấy trong tình trạng thỏa mãn.79 Hệ thống theo dõi khí cháy trong buồng bơm có trong tình trạng tốt và Y được kiểm tra thường xuyên không? Ý kiến của thanh tra viên Buồng bơm được trang bị 02 đầu dò khí cháy cố định và được thử thường xuyên. gọn gàng.74. gọn gàng và không có vật liệu dễ cháy? Y Ý kiến của thanh tra viên Buồng bơm sạch sẽ. 8.9.89 Các DMKT chuyển tải tàu/tàu có được thực hiện hay không? Y N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA Ý kiến bổ sung Các câu hỏi 8. Chương 9 Buộc dây 9.1 Tàu có chứng chỉ của tất cả các dây buộc tàu và cáp buộc tàu hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Chứng chỉ dây buộc tàu được tìm thấy ghi nhận ngày cấp 07/10/2007. 8. 8. 8.64 Các thước đo kim loại và các thiết bị đo hoặc lấy mẫu khác có được nối liên kết một cách hiệu quả trước khi đưa vào trong hầm hay Y không? Ý kiến của thanh tra viên Sử dụng thước đo MMC.80 Buồng bơm sạch.Báo cáo tàu GREAT FISH.84. 8. 8.

kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. N NS NA 9. Cát Lái 9.5 Có chính sách về việc thử phanh tời và kết quả đó đã được ghi lại hay Y không? Ý kiến của thanh tra viên Lần thử phanh tời gần nhất 25/04/2010. tất cả các dây buộc tàu có được cô không quá Y một lớp trên trống chịu tải của tời? Ý kiến của thanh tra viên Không có tời loại split. N NS NA 9. các cột bích và lỗ sô ma không có Y rãnh? Ý kiến của thanh tra viên Các con lăn chuyển hướng được kiểm tra ngẫu nhiên và cho thấy sự thỏa mãn.21 Thiết bị buộc tàu có được đánh dấu Tải trọng làm việc An toàn (SWL) Y không? Ý kiến của thanh tra viên Các thiết bị buộc tàu được hàng viền ‘SWL’ và sơn nổi thích hợp. N NS NA 9.16 Nếu các máy tời chạy bằng điện đặt trong khu vực nguy hiểm về khí thì các mô tơ có phải là loại không đánh lửa ra ngoài (“Ex ‘d’”) hay Y không? Ý kiến của thanh tra viên Tời dây được lai bằng thủy lực.29 Các hệ thống lai dắt sự cố có sẵn sàng triển khai ở mũi và lái hay không? Y N NS NA 25 .10 Đối với tời loại split. N NS NA 9.Báo cáo tàu GREAT FISH. N NS NA 9. con lăn kín và các con lăn khác đều được tra đầy đủ mỡ và xoay dễ dàng. N NS NA 9. N NS NA 9.20 Các con lăn chuyển hướng. Các thông số và ngày thử được đánh dấu trẹn các bệ tời mũi và lái. số IMO 8920115. Cơ cấu đuôi buộc dây không sử dụng.11 Nếu đoạn dây nối được đấu vào dây cáp thì mối nối có phù hợp và Y được đấu đúng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Chỉ sử dụng dây mềm.2 Các dây các và dây nối (nếu có) có đáp ứng được hướng dẫn của OCIMF? Y Ý kiến của thanh tra viên Trên tàu không có dây nối.

Báo cáo tàu GREAT FISH.9. 10. hàng tuần và hàng tháng thích hợp.6 Các sỹ quan có am hiểu chức năng của hệ thống báo động an ninh tàu Y và cách thức hoạt động của nó hay không? Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra và nhận thấy các sỹ quan có sự am hiểu về chức năng của hệ thống báo động an ninh tàu.1 Hướng dẫn vận hành thiết bị gọi chọn số (DSC) và thiết bị TTLL vệ tinh trong tình huống khẩn cấp có được niêm yết rõ ràng không? Y Ý kiến của thanh tra viên Được niêm yết bên cạnh các thiết bị GMDSS.qui sự cố của thiết bị vô tuyến điện có được cập nhật không? Y N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 26 .28 không áp dụng cho bản báo cáo này.8 Các cuộc thử định kỳ thiết bị TTLL có được tiến hành theo đúng qui Y đinh? Ý kiến của thanh tra viên Nhật ký GMDSS được cập nhật và duy trì kiểm tra (KT) hàng ngày. 10.2 Hô hiệu và số nhận dạng trạm inmarsat của tàu có được ghi rõ ràng Y trên thiết bị vô tuyến hay không? Ý kiến của thanh tra viên Được yết thị rõ ràng trên INMARSAT. 10. 10.000 MT. nhật ký ac. Chương 10 Thông tin liên lạc 10. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên DWT của tàu nhỏ hơn 20. 10.26 . số IMO 8920115. MF/HF và VHF.3 Các sỹ quan có thể thuyết trình một cách thỏa đáng về hiểu biết và vận Y hành thiết bị TTLL trong tình huống khẩn cấp hay không? Ý kiến của thanh tra viên Phó 2 diễn giải được cách sử dụng vận hành thiết bị GMDSS trong tình huống khẩn cấp.7 Đã chỉ định một Sỹ quan có đủ chuyên môn để tác nghiệp TTLL cứu nạn chưa? Y Ý kiến của thanh tra viên Phó 2 được chỉ định tác nghiệp các thông tin liên lạc khẩn cấp. 10. Ý kiến bổ sung Các câu hỏi : 9. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.10 Nếu có.

pin có hạn đến tháng 04/2013). 10. 10.1 Tàu có được cung cấp đầy đủ các hướng dẫn và qui trình của người khai thác không? Y Ý kiến của thanh tra viên Được ghi rõ trong Sổ tay SMS trên tàu .12 Các thiết bị thông tin liên lạc có trong tình trạng tốt không? Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra ngẫu nhiên và nhận thấy các thiết bị TTLL ở tình trạng thỏa mãn. điện được nạp đầy. 11. 10. số IMO 8920115. thủy thủ trực ca và thợ bơm.16 Tàu có được trang bị các máy vô tuyến cầm tay bản chất an toàn để sử Y dụng trên boong hay không? Ý kiến của thanh tra viên Máy vô tuyến điện cầm tay được trang bị đủ cho thuyền trưởng các sỹ quan boong.14 Ắc qui sự cố phục vụ thiết bị vô tuyến có trong tình trạng thỏa mãn và được nạp đầy điện hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Ắc qui sự cố thiết bị TTLL được kiểm tra và nhận thấy trong tình trạng tốt. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên Ác qui sự cố được thử hàng tuần và ghi nhật ký đầy đủ.11 Trên tàu có chương trình bảo dưỡng để đảm bảo tính sẵn sàng hoạt Y động của các thiết bị vô tuyến không? Ý kiến của thanh tra viên Hợp đồng bảo dưởng thiết bị radio với Maritech có sẵn trên tàu và còn hạn đến 23/11/2014. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. 10. Chương 11 Buồng máy và buồng máy lái 11. sẵn sàng và được dán nhãn đúng và Y được kiểm tra theo đúng các yêu cầu của nhà chế tạo hay không? Ý kiến của thanh tra viên Epirb vệ tinh được lắp đặt tại cánh gà buồng lái. 10.13 Epirb vệ tinh có được lắp đặt.Báo cáo tàu GREAT FISH. kiểm tra thấy ở tình trạng thỏa mãn (bộ nhả thủy tĩnh có hạn đến tháng 05/2011.2 Nhiệm vụ của sỹ quan và thợ máy trực ca có được qui định rõ không? Y Ý kiến của thanh tra viên Nhiệm vụ của sỹ quan và thợ máy được qui định rõ trong lệnh thường N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA Y N NS NA N NS NA 27 .

dầu nhờn Y và dầu thủy lực không? Ý kiến của thanh tra viên Theo chích sách Người khai thác dầu đốt được thử mỗi khi nhận dầu.13 Hệ thống bảo dưỡng theo kế hoạch có được tuân thủ và được cập nhật hay không? Y Ý kiến của thanh tra viên Kế hoạch bảo dưỡng được Người khai thác lập hàng năm. 11.4 Nếu buồng máy đang được vận hành theo chế độ có ngươì thì trên tàu Y có đủ sỹ quan máy hay không? Ý kiến của thanh tra viên Trên tàu có đủ các chức danh sỹ quan bộ phận máy. Cát Lái trực của máy trưởng. Kiểm tra sổ lệnh đêm cho thấy C/E ghi nhận đầy đủ.10 Có qui trình để khởi động lại các thiết bị thiết yếu không? Y Ý kiến của thanh tra viên Được yết thị trong buồng điều khiển máy và cạnh các thiết bị. 11. 11.9 Nhật ký buồng máy có được ghi chép đầy đủ không? Y Ý kiến của thanh tra viên Nhật ký máy được ghi chép đầy đủ.3 Nếu buồng máy được chứng nhận để vận hành không người trực ca thì Y nó có hoạt động trong chế độ đó không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu không được chứng nhận loại tàu buồng máy không người trực ca. Kiểm tra N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 28 . số IMO 8920115.5 Máy trưởng đã ban hành các lệnh thường trực chưa và các lệnh đêm Y có đang được thực thi hay không? Ý kiến của thanh tra viên Standing order được yết thị trong buồng điều khiển máy. dầu nhờn và thủy lực 3 tháng/ lần. 11.11 Người khai thác tàu có xác nhận chương trình thử dầu đốt. 11. rõ ràng. 11.7 Có đủ các qui trình về ngăn ngừa ra vào buồng máy không được kiểm soát không? Y Ý kiến của thanh tra viên Buồng máy luôn luôn có người trực. 11.Báo cáo tàu GREAT FISH. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. 11.

22 Các bề mặt có nhiệt độ cao.16 N NS NA Các biên bản có thể hiện việc thử thường xuyên các thiết bị sự cố Y không? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy các biên bản thử các thiết bị sự cố được tiến hành hàng tuần N NS NA 11. đặc biệt là ở các động cơ diesel không có dấu hiệu dính dầu F. dụng cụ trong buồng máy.27 Vật cách điện với mặt boong có được trang bị phía trước và phía sau bảng điện trung thế (220v trở lên) và nó có trong tình trang thỏa mãn Y hay không? Ý kiến của thanh tra viên Các bảng điện được trải tấm cách điện thỏa mãn. buồng N NS NA 11. Tất cả các cơ cấu lỏng lẻo trong các khoang chứa máy. phụ tùng. Cát Lái ngẫu nhiên một số hạng mục bảo dưỡng máy ghi nhận đã tuân thủ đúng thời hạn 11.26 Bảng điện chính.34 N NS NA 29 . kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. kho tàng và buồng máy lái có được buộc chặt không? Y Ý kiến của thanh tra viên Các cơ cấu lỏng lẻo. N NS NA 11. 11.O. N NS NA 11.O và L. D. kho. máy tàu.32 Trên tàu có giữ các biên bản kiểm tra và thử thường xuyên các thiết bị Y nâng không? Ý kiến của thanh tra viên Không tìm thấy biên bản kiểm tra và thử thường xuyên thiết bị nâng Diễn giải của Người khai thác Thuyền viên tàu đã bổ sung mục các thiết bị nâng của tàu vào mẫu ISM-10-01”Danh mục bảo quản. N NS NA 11.O? Y Ý kiến của thanh tra viên Các máy móc và động cơ diessel trong điều kiện sạch sẽ. bảo dưỡng các thiết bi. các máy phát điện xoay chiều và các thiết bị điện Y khác có được bảo vệ thỏa đáng khỏi các tia nước bắn vào hay không? Ý kiến của thanh tra viên Bảng điện chính được lắp đặt bên trong buồng điều khiển máy.Báo cáo tàu GREAT FISH. số IMO 8920115.14 Biên bản kiểm kê phụ tùng vật tư có được cập nhật và có trên tàu Y không? Ý kiến của thanh tra viên Tìm thấy các Biên bản kiểm kê phụ tùng vật tư được báo cáo hàng tháng. vỏ.

11.47 Máy lái sự cố có được thử trong vòng 3 tháng gần đây chưa và có lưu kết quả không? Y Ý kiến của thanh tra viên Máy lái được kiểm tra và nhận thấy thỏa mãn.50 Két dầu dự trữ của máy lái có được nạp đủ không? Y Ý kiến của thanh tra viên Két dầu dự trữ của máy lái đã được điền tới mức cao. số IMO 8920115. 11.42 Các hướng dẫn xúc tích về khởi động máy phát điện sự cố có được Y niêm yết rõ ràng hay không? Ý kiến của thanh tra viên Tàu không trang bị máy phát điện sự cố 11. nhận thấy đều thỏa mãn. Cát Lái máy lái đều được chằng buộc hoặc đặt trên các kệ chắc chắn. 11. 11.44 Trường hợp tàu không được trang bị máy phát điện sự cố thì các ắcqui sự cố trong buồng máy có trong tình trạng tốt và được nạp đủ điện Y hay không? Ý kiến của thanh tra viên Buồng Ắc quy sự cố trong tình trạng tốt. 11.52 Các tuyến thông tin liên lạc với buồng lái có thỏa mãn không? Y N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 11.Báo cáo tàu GREAT FISH.38 N NS NA N NS NA 30 .40 Các hạng mục sau (tùy trường hợp cụ thể) đều trong tình trạng hoạt Y động tốt và được bảo dưỡng tốt? Ý kiến của thanh tra viên Các thiết bị trong buồng máy được kiểm tra và thử ngẫu nhiên. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec.36 Các không gian chứa máy và buồng máy lái có sạch không và không có dấu vết rò rỉ dầu và tiêu chuẩn chung về ngăn nắp và bảo dưỡng kết Y cấu có thỏa mãn không? Ý kiến của thanh tra viên Buồng máy và máy lái gọn gàn sạch sẽ Hệ thống báo động la-canh cao có được thử thường xuyên và có lưu Y giữ biên bản thử không? Ý kiến của thanh tra viên Đã tiến hành thử và ghi nhận thỏa mãn. 11.

N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA N NS NA 31 . 12. mặt sàn buồng máy lái được lót gỗ chống trượt. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. Chương 12 Hình dạng và tình trạng chung 12.9 Các ống thông hơi két nhiên liệu. 11. 12.25.4 Tình trạng chung.43 không áp dụng cho bản báo cáo này.42 và 11. Cát Lái Ý kiến của thanh tra viên Điện thoại trực tiếp trong buồng máy lái được tiến hành thử và ghi nhận thỏa mãn. 11. 12.6 Tình trạng chung của các đường ống công tác có thỏa mãn không và không bị rỗ và ăn mon đáng kể và không được bó và sửa chữa tạm Y thời? Ý kiến của thanh tra viên Theo quan sát bên ngoài nhận thấy hệ thống đường ống công tác trong tình trạng thỏa mãn. két nước dằn và các két khác và các ống gió có trong tình trạng thỏa mãn không . hình dạng và tình trạng sạch sẽ nhìn thấy được của Y vỏ tàu có thỏa mãn không? Ý kiến của thanh tra viên Quan sát thấy tình trạng chung về hành dạng và tình trạng vệ sinh là thỏa mãn. hình dạng và tình trạng sạch sẽ nhìn thấy được của Y các boong thời tiết có thỏa mãn không? Ý kiến của thanh tra viên Việc bảo quản được tiến hành thường xuyên.13 Tình trạng chung của các thiết bị điện kể cả các ống dẫn và dây điện có thỏa mãn không? Y Ý kiến của thanh tra viên Đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận thỏa mãn.Báo cáo tàu GREAT FISH. 12. Ý kiến bổ sung N NS NA Các câu hỏi : 11.và có bằng chứng nhìn Y thấy được chỉ ra bảo dưỡng thường xuyên không? Ý kiến của thanh tra viên Các ống thông hơi được kiểm tra ngẫu nhiên và nhận thấy ở trạng thái kỹ thuật thoả mãn.55 Buồng máy lái có lắp đặt các lan can và bề mặt lối đi được lót sàn gỗ Y hoặc sơn chống trượt không? Ý kiến của thanh tra viên Lan can được lắp đặt xung quanh máy lái.1 Tình trạng chung. số IMO 8920115.

Hoang Ngoc Thanh – DPA {email address:seagull@seagullcorp. Cát Lái 12. kho thực phẩm. khu vực chế biến thức ăn. vệ sinh. Y và các buồng chia thức ăn có sạch. kiểm tra ngày 15/02/2011 tại Pectec. số IMO 8920115.19 Các khu vực công cộng bao gồm phòng hút thuốc. kho lạnh. nhà bếp. N NS NA Ghi chú: Diễn giải ban đầu của người khai thác được đưa vào bởi: Capt. gọn gàng và thỏamãn điều kiện vệ sinh không? Ý kiến của thanh tra viên Kiểm tra ngẫu nhiên và nhận thấy những khu vực được kiểm tra thường xuyên được dọn dẹp. N NS NA 12.17 Khu vực sinh hoạt có sạch sẽ và gọn gàng không? Y Ý kiến của thanh tra viên Khu vực sinh hoạt gọn gàng và sạch sẽ.vn} 32 . khu vực vệ sinh.com. phòng ăn.Báo cáo tàu GREAT FISH.