Arbitraj

Operaţiunile de arbitraj se bazeaza pe exploatarea anomaliilor de preţ pentru un produs tranzacţionat simultan pe 2 pieţe de acelaşi tip (fie spot, fie futures) sau a diferenţelor dintre cotaţia spot şi cea futures pentru produsul respectiv. În general, operaţiunile de arbitraj presupun asumarea unor riscuri extrem de reduse, n unele cazuri apropiate de nivelul ! datorit" poziţiilor de sens opus care se desc#id simultan pe 2 pieţe$ cump"rare pe piaţa mai iefitn" şi v%nzare pe piaţa mai scump". &stfel de bloc#eaz" pentru o perioad" limitat" de timp o diferenţ" favorabil" marc%ndu'se un profit fix, indiferent in ce direcţie vor evolua preţurile produsului respectiv pe cele 2 pieţe. (n exemplu de arbitraj spot)spot l constituie tranzacţionarea simulan" a aurului pe pieţele de la *e+ ,or- şi .ondra$ dac" se ntampl" ca la un anumit moment aurul sa fie cotat la //! dolari)uncie la .ondra si la //2 dolari)uncie la *e+ ,or-, atunci se poate iniţia o operaţiune de arbitraj prin cump"rarea a 0.!!! uncii pe piaţa de la .ondra şi v%nzarea lor la *e+ ,or- la preţul de //2 dolari)uncie, realiz%ndu'se un profit cert de 2 dolari)uncie respectiv 2.!!! dolari pentru ntreaga tranzacţie. În general aceste 1anomalii2 de cotare a m"rfurilor pe diferite pieţe apar destul de rar şi se corecteaz" foarte rapid ntruc%t foarte mulţi traderi ncearc" s" profite de acestea la diferenţe (spreaduri) din ce n ce mai mici, p%n" n momentul n care preţurile de pe cele 2 pieţe se egalizeaz". (n arbitraj mult mai uşor de realizat este cel spot)futures. 3ea mai mare parte a timpului, o marf" care este tranzacţionat" at%t pe piaţa spot c%t şi pe cea futures va beneficia de cotaţii diferite datorit" decalajului de livrare dintre cele 2 pieţe (imediat pe spot şi la o anumit" scadenţ" care se poate ntinde pan" la 0 an sau c#iar peste pe piaţa futures). 4retul futures al unei acţiuni pentru o anumit" scadenţ" se determin" teoretic dup" formula$ Pret futures = Pretul spot x (1 + rata anualizată a dobânzii fără risc ) - dividendul 5eci, pretul de tranzactionare al unei acţiuni pe piaţa futures va conţine n plus faţ" de valoarea ei curant" pe piaţa spot şi un bonus (premium) care reprezint" un c%ştig sumei care, n loc sa fie investit" 0!!6 n cump"rarea acţiunii pe piaţa spot este plasat" cu dob%nd" n instrumente f"r" risc). 7xista si o alta formula de calcul a valorii teoretice pentru pretul futures al unei actiuni$

F = ! - P"(#iv)$ x er x (%-t) & unde

F ' pretul futures teoretic al actiunii ! ' pretul spot al actiunii P"(#iv) ' 4resent value a dividendului ce urmeaza a fi incasat de detinatorul actiunii in perioada 8't. r ' rata dobanzii fara risc e ' logaritmul natural

!!! acţiuni la pretul de 2. c%nd cele dou" pieţe vor furniza cotaţii indentice sau foarte apropiate.: c%t şi pe piaţa :<=<> sub form" de contracte futures. Operaţiunea de lic#idare a poziţiilor se poate face şi nainte de scadenţa contractelor futures dac" diferenţa de preţ spot)futures pe acţiunea respectiv" se micşoreaz" seminificativ.!!! acţiuni) pentru scadenţa septembrie la preţul de 2. investitorul va cump"ra de pe piaţa :.(%-t) ' numarul de zile intre data curenta si data scadentei contractului futures pe actiunea respectiva. la fel de important este accesul c%t mai direct sau comunicarea c%t mai rapid" dintre investitor şi bro-erul s"u. investitorul va lic#ida ambele poziţii şi va incasa profitul rezultat din diferenţa blocat".a scadenţ".BA/! lei dup" cum se poate observa din imaginile de mai jos. 5e preferat pentru astfel de operaţiuni este deţinerea de conturi de tranzacţionare on'line prin care investitorul poate urm"ri permanent cotaţiile pe cele 2 pieţe n timp real şi poate introduce singur ordinele de tranzacţionare./B!! lei şi se puteau vinde pe piaţa :<=<> 0/ contracte futures (ec#ivalentul a 0/.: o cantitate de acţiuni şi va vinde simultan sau foarte rapid aceeaşi cantitate de acţiuni n ec#ivalent contracte futures pentru scadenţa dorit". . 4rezent"m n continuare un scenariu de arbitraj care putea fi efecitv pus n practic" n cursul lunii august 2!!?. . ora 0A$A/. O alt" condiţie important" pentru investitor n vederea efectu"rii de tranzacţii de arbitraj spot)futures este desc#iderea de conturi de client at%t pentru piaţa spot c%t şi pentru piaţa futures şi deţinerea sumelor de bani n cas# necesare n ambele conturi. acţiunile >@=/ O. detaliind n acelaşi timp şi costurile pe care le implic" o astfel de operaţiune pe piaţa de capital din 9om%nia$ @n data de 0? august 2!!?.87*@& se puteau cump"ra de pe piaţa spot 0/. iar n momentul n care diferenţa de preţ dintre cele 2 pieţe este suficient de mare pentru a'i asigura randamentul dorit.:) şi pe piaţa futures (:<=<>) pe diferite scadenţe. elimin%ndu astfel timpul necesar contact"rii bro-erului şi comunic"rii detaliilor privind ordinele de tranzacţionare. 4rincipiul arbitrajului spot)futures este acelaşi ca şi n cazul arbitrajului spot)spot$ se cump"r" marfa pe piaţa cu cotaţia mai mic" şi simultan se vinde aceeaşi marf" pe piaţa cu cotaţia mai mare. 4ractic reprezinta intervalul de timp ramas pana la scadenta contractului futures. 3eea ce trebuie s" fac" un investitor n acest caz este s" urm"reasc" n paralel cotaţiile unei acţiuni pe piaţa spot (:. 5e asemenea. 4e piaţa de capital din 9om%nia pot fi efectuate operaţiuni de arbitraj ntre pieţele spot şi futures n cazul acţiunilor cotate at%t pe piaţa :.

respectiv pan" la A! septembrie.+ ora/ 10/0* sursa/ 1112onlinebro3er2ro tranzac(ie/ cu4părare 1*2.+ ora/ 10/0* sursa/ 78%9A:! %ranzac(ie/ vânzare 1* contracte futures #7!)F*-!7P 8a pre(ul de -&50*./B!! D !. ziua de scadnţ" a contractelor futures 57>@=/ pe piaţa :<=<>. ns" randamentul final al operaţiunii este variabil.. depinz%nd de preţurile de lic#idare la scadenţ" a poziţiilor pe cele 2 pieţe. investitorul şi bloca practic o diferenţ" de 2. *iveluri diferite ale acestor preţuri de nc#idere va genera comisioane diferite pl"tite pe piaţa spot precum si impozite pe profit diferite pe cele 2 pieţe.0?/! lei)acţiune pentru un interval de timp de maximum E/ de zile. 4rofitul brut pe acţiune aferent acestei operaţiuni este de !..ust -. sunt evidenţiate n tabelul de mai jos$ .BA/! C 2... lei6ac(iune 'otatii pia(a futures #7!)F*-!7P 1+ au..0?/! lei. lei6ac(iune 7fectu%nd tranzacţiile de mai sus.'otatii pia(a spot !)F* 1+ au. ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5.ust -. 3osturile şi fazele pe care le implic" aceste operaţiuni ţin%nd cont de variabilele menţionate mai sus.

.D 9B: Profit net (profit brut F co4isioane F i4pozit)/ 12-5* F --&* F --&* F -. x 1C = 0A*&* 9B: Piata ?@F@! 1+ au.. = 0E25*.2 @arjă i4obilizată (0.ust -.. septe4brie ora 1-/DD "ânzare 1*2. F 0A*&* F 0E5&* F 1E.. + 0A*&* + D2*... 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0A2**...+ ora 10/0* 'u4părare 1*2...D = 12..) x 1* x 12.. ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5. = 12-5* 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 12-5* x 1+C = -.nc<idere pozi(ii la pre( situat =ntre pre(urile spot >i futures blocate ini(ial Piata ?"? 1+ au.. = 12-. x 1* = D2*. F -&+*.-+ = 12-*1 9B: %otal su4e investite ini(ial/ 0A2**. x -&*5. ac(iuni !)F*) cu scaden(a =n 0. septe4brie ora 1-/ DD 'u4părare 1* contracte #7!F)*-!7P la pre(ul de -&+*.ust -.. F 0A2**. 9B:6contract) 0.!cenariul A .+ ora 10/0* "ânzare 1* contracte futures #7!)F* ( 1*2.-+ 9B: --* + 12... 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 12-.= --* 9B: %otal profit net arbitraj/ 0. 9B: 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: 0..9B: Profit net (profit brut F co4isioane F i4pozit)/ 12-.. lei6ac(iune (=n ziua de scaden(ă pre(urile pe pie(ele spot si futures sunt foarte apropiate& de 4ulte ori c<iar coincid) 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: Profit/ (-&50*.. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0E25*.. lei6ac(iune2 'ost total ac(iuni/ 1*2.. septe4brie -.+ la pre(ul de -&50*. lei6ac(iune2 %otal =ncasat/ 1*2.. x 1+C = 1E. + --&* = D02D*A 9B: 9anda4ent arbitraj pe ter4en de D* zile (profit6total inveti(ie)/ 12-*1 6 D02D*A = -&A5C 9anda4ent arbitraj anualizat/ (-&A x 0+*) 6 D* = --&5C . ac(iuni !)F* la pre(ul de -&+*.. x 1C = 0E5&* 9B: Profit/ 0E25*... = 0A2**.. x -&+*...

9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 052*... 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0A2**.. = 052*.*&* 6 D02D*A = -&*DC 9anda4ent arbitraj anualizat/ (-&*D x 0+*) 6 D* = -...ust -.. x 1C = 0A*&* 9B: Piata ?@F@! 1+ au.. ac(iuni !)F*) cu scaden(a =n 0. ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5.+ la pre(ul de -&50*.+ ora 10/0* "ânzare 1* contracte futures #7!)F* (1*2... + --&* = D02D*A 9B: 9anda4ent arbitraj pe ter4en de D* zile (profit6total inveti(ie)/ 121.nc<idere pozi(ii la pre( situat sub pre(ul spot blocat ini(ial Piata ?"? 1+ au. x -&*. Pierdere totală (pierdere + co4isioane) . septe4brie ora 1-/ DD 'u4părare 1* contracte #7!F)*-!7P la pre(ul de -&*.&+C >e remarc" faptul c" n acest caz randamentul este inferior celui din scenariul & datorit" faptului c" impozitul pe profit este mai mare (! pe spot şi /?E 9O* pe futures)....2 @arjă i4obilizată (0..12A1.12A1..... septe4brie -. lei6ac(iune (=n ziua de scaden(ă pre(urile pe pie(ele spot si futures sunt foarte apropiate& de 4ulte ori c<iar coincid) 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: Profit/ (-&50*. x 1* = D2*.+ ora 10/0* 'u4părare 1*2. ...12. =02*-* 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 02*-* x 1+C = *+D 9B: Profit net (profit brut F co4isioane F i4pozit)/ 02*-* F --&* F --&* F *+D = -2E1+ 9B: %otal profit net arbitraj/ ..*.. lei6ac(iune2 %otal =ncasat/ 1*2..) x 1* x 12. F 0A*&* F 05* = ... = 0A2**.*... x -&*5. 9B: 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: 0. 9B:6contract) 0. septe4brie ora 1-/DD "ânzare 1*2. lei6ac(iune2 'ost total ac(iuni/ 1*2. ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*. 9B: )4pozit (1+C din profit)/ . F 0A2**.&* + -2E1+ = 121..12.*&* 9B: %otal su4e investite ini(ial/ 0A2**.. x 1C = 05* 9B: Pierdere/ 052*. + 0A*&* + D2*.&* 9B: 0.ust -. F -&*. = .....!cenariul ? .

F -&A. + 0A*&* + D2*. 9B:6contract) 0. .. x 1+C = **.!cenariul ' .5-&* 6 DD2D00 = -&D1C 9anda4ent arbitraj anualizat/ (-&D1 x 0+*) 6 D* = 1E&*DC >e remarc" faptul c" n acest caz randamentul este inferior celui din scenariile & şi : datorit" faptului c" impozitul pe profit este mai mare (//2 pe spot şi ! pe futures şi datorit" necesit"ţii de suplimentare a sumei investite iniţial in marj" pe piaţa futures). x 1C = 0A*&* 9B: 0.. = E5* 9B: )4pozit (1+C din profit)/ . septe4brie -. = 0A2**.ust -. 9B: 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: 0.... ac(iuni !)F* la pre(ul de -&A. = 02D*.... comisionul pl"tit pe piaţa spot şi a suma necesare n marj" pe piaţa futures..**. + --&* + E5* = DD2D00 9B: 9anda4ent arbitraj pe ter4en de D* zile (profit6total inveti(ie)/ 12.. F 0A2**....+ ora 10/0* 'u4părare 1*2. = D-2.-.. 3u c%t preţul de lic#idare la scadenţ" va fi mai mare.5-&* 9B: Piata ?@F@! 1+ au...E-&* 9B: (-&50*.nc<idere pozi(ii la pre( situat peste pre(ul futures blocat ini(ial Piata ?"? 1+ au. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) D-2..+ ora 10/0* "ânzare 1* contracte futures #7!)F* (1*2... lei6ac(iune2 %otal =ncasat/ 1*2.. x 1C = D-.) x 1* x12.12.= -2. = 12. = ..2 @arjă i4obilizată (0.. . septe4brie ora 1-/ DD 'u4părare 1* contracte #7!F)*-!7P la pre(ul de -&A.. lei6ac(iune (=n ziua de scaden(ă pre(urile pe pie(ele spot si futures sunt foarte apropiate& de 4ulte ori c<iar coincid) 'o4ision (1&* 9B:6contract) 1* x 1&* = --&* 9B: Pierdere/ %otal su4e investite ini(ial/ 0A2**. 9B: )4pozit (1+C din profit)/ 02*D. lei6ac(iune2 'ost total ac(iuni/ 1*2.E-&* .. ac(iuni !)F*) cu scaden(a =n 0. x -&*5. 9B: 'o4ision (1C din valoarea tranzac(iei) 0A2**. 9B: %otal profit net arbitraj/ -2. cu at%t randamentul final al operaţiunii de arbitraj va fi mai mic datorit" creşterii urm"toarelor varibile$ impozitul aferent profitului marcat pe piaţa spot.E5* 9B: si ali4entare cont 4arjă cu su4e supli4entare aferente (ca ur4are a apelului =n 4arjă)/ (-&50*...9B: Profit net (profit brut F co4isioane i4pozit) 02D*..-.... 9B: Profit brut/ D-2.. F 0A*&* F D-.ust -. x 1* = D2*...) x 1* x 12..E5* F --&* F --&* = 12..... Pierdere totală (pierdere + co4isioane)/ . x -&A. ac(iuni !)F* la pre(ul de -&*5. F -&A.+ la pre(ul de -&50*. septe4brie ora 1-/DD "ânzare 1*2..

În acest sens. -A -A u. =iecare scadenţ" are propriile ei cotaţii şi tranzacţii.E/!! !. un participant la piaţ" sibian" care urm"reşte un grafic spread observ" mult mai repede anumite discrepanţe ntre preţurile a dou" scadenţe.E!!! !. 4reţurile derulate pe fiecare din aceste patru scadenţe sunt obligatoriu n creştere.2!!! !. cel la un an de zile va avea preţurile cele mai ridicate. pe acelaşi activ suport exist" patru pieţe care acoper" patru scadenţe trimestriale(pentru titlurile cu un nivel mai ridicat al lic#iditatii).+ -. + l-.+ 1D -A u. 4rimul dintre acestea. &ceast" creştere a preţului faţ" de piaţa spot reprezint" de fapt dobanda aferent" capitalului investit pentru perioada p%n" la scadenţa contractului.0/!! !. care ilustreaz" oportunit"ţi deosebite. 1A -# ec -.0!!! !.+ .+ l-. cu spread pe acelasi emitent dar cu scadente separate este şi cel mai atractiv. + +:o v-. -: ov -.2/!! !.+ -4ar . ->e poate profita de diferenţele de preţ pe acelaşi produs cu scadenţe diferite(intra' mar-et'spread)$ 57>@=/'mar!G) 57>@=/'iun!GH '>e poate efectua spread ntre dou" m"rfuri diferite(inter'commoditI spread)$ 57>@=2)57>@=/ sau >@:7FJ)>@:7F0GH '>pread ntre m"rfuri care deriv" una din cealalt"(crus# spread)$ soia' faina de soia'ulei de soia) sau c#iar şi dolar'aur. 7ste un avantaj de care investitorii de pe piaţa instrumentelor financiare derivate beneficiaz" faţ" de cei care au investit pe timp ndelungat pe piaţa spot.+ 11 -! ep -.5 !. astfel cel mai indep"rtat termen.+ 0Gu l15 -Gu 01 -Gu D#e cEB .A/!! !. &stfel. + -.+ -.!/!! !. + -* -! ep -. ?asisul #7!)F* scadentele dec . + -0 -B ct -.A!!! !. &l"turat am ataşat dou" exemple de grafice. pe piata >@:7F. + .!!!! ct.(n alt tip de arbitraj practicat de data aceasta doar pe piaţa >@:7F utilizeaz" tranzac(ii spread si const" n intrarea pe poziţii opuse pe dou" scadenţe diferite ale aceluiaşi contract atunci c%nd basisul dintre preţurile celor dou" scadenţe este suficient de larg. de speculat anomaliile de preţ ntre dou" scadenţe.

investitorii au la alegere o palet" larg" de strategii. ntre m"rfuri sau m"rfuri derivate. ep ep ov o v ec ar ec an an an eb eb ar 0-G 15.4oziţia de v%nzare acumuleaz" un profit mai consistent dec%t pierderea nregistrat" pe cump"rareH . &m luat un exemplu din piaţa 57>@=/ cu scadenţa 573!B)<&9!G.Glei)acţiune şi am cump"rat unul cu scadenţa 573!B la valoarea de E.EG/ lei)acţiune. funcţie de momentele din piaţ" se poate opta pentru strategia care i asigur" randamentul cel mai ridicat.!!!! ct ct u l Gu l Gu l u .5 !.0/!! !.7xist" riscuri ne nsemnate comparativ cu speculaţiile. u .>e bloc#ez" doar dou" marje la iniţierea tranzacţiei. 5ezavantaje$ '4oziţia de v%nzare nregistreaz" o pierdere mai nsemnat" dec%t c%ştigul adus de poziţia de cump"rareH '4oziţia de cump"rare nregistreaz" o pierdere mai consitent" dec%t profitul marcat de poziţia de v%nzareH '&mbele poziţii sunt pe pierdereH 3um se procedeaz"$ 4entru a iniţia o astfel de strategie este necesara formarea unei baze de date cu un istoric al spread'urilor cu monitorizarea celor trei variante de strategii$ diferenţele pe aceeaşi marf" cu scadenţe diferite. În consecinţ".0!!! !. 3a şi avantaje ale acestora avem$ .D-A A-A 1-! *-! E-B -0-B +-: .de v%nzare pe scadenţa apropiat")cump"rare scadenţa ndep"rtat" dac" basisul este micşorat.A/!! !.2/!! !.?A!)!H8 #7!)F* scadenta 4artie .E!!! !. 5atorit" spread'ului ridicat n 0A iulie am v%ndut 0 contract pentru <ar!G la preţul de E.A!!! !.-: D-# A-# 1-G 1*-G -E-G --F +-F --@ +-@ 1 1 1 1 1 - 3u aceast" strategie spread se pot iniţia tranzacţii$ .5-iunie .A0/! lei)acţiune.4oziţia de cump"rare acumuleaz" un profit mai consistent dec%t pierderea nregistrat" pe v%nzareH .&mbele poziţii deţinute acumulez" profitH . 5aca investitorul consider" necesar" nc#iderea unei poziţii el va r"m%ne doar pe o parte a pieţei pe o singur" poziţie.de cump"rare pe scadenţa apropiat")v%nzare scadenţa ndepartat" dac" ecartul este nsemnatH . comisioane reduse comparativ cu arbitrajul spot)futuresH .Ki pe o piaţ" neutr" se poate folosi cu succes o astfel de strategie. >trategia implic%nd o diferenţ" la start de !.01.2!!! !. Odat" cu trecerea . prima poziţie care nregistreaz" profit se marc#eaz" urm%nd ca cealalt" s" fie lic#idat" la revenirea preţurilor.!/!! !.

.0!!! !. u.A!!! !..?!!! E. Kedinţa respectiv" oferind deja posibilitatea nc#iderii strategiei.G E. u.G!!! E. ecartul ntre cele dou" piete s'a restr%ns. 5ac" calcul"m randamentul la banii imobilizaţi avem un E!6 profit.. . prin asumarea unor riscuri extrem de reduse n cadrul operaţiunilor de arbitraj se pot investi bani cu randamente anualizate situate mult peste cele generate de instrumente considerate sigure (titluri de stat. -.5 u. 5 4ret decembrie !B 4ret martie !G -A -A -- E- 1+ -0 0. -! ep -D -! ep -! ep Gu Gu Au -G -G -G -. -5 1. #7!)F* /.!!!! 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -. 5 -.5 .G0!2)5ec!B. l-.0/!! !. -.A !.E!!! E.Gu .. -A -5 +- -.A/!! !.0 lei.5 -! ep -D 15 u... -. u.Gu . l.. -. l-. depozite bancare)..5 -! ep 0. 10 0- 1. -.!/!! 5 5 u l. lu%ndu'se n calcul şi comisioanele de desc#idere şi nc#idere pentru ambele contracte. -A 10 -. . n 0G iulie aceasta mai nregistra o diferenţ" de doar !. 4reţurile de lic#idare fiind de E.5 . -. ?asis #7!)F* scadente dece4brie . demn şi pentru orice speculator. 'oncluzie$ in situaţii similare celor de mai sus.5 -. .5 u.Gu . 15 . 4rofitul net nregistrat fiind de 2!G. ul ul ul .5-4artie . u.5 5 .2!!! E.5 u l.0!!J lei)acţiune. l.G +.2!!! /.2/!! !..2!!! !.!!!! E.5 l.J000 )<ar!G şi E....timpului.! ep -! ep .A -A -A 1+ -0 0. !e p -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful