JAMHURI YA MUUNGANO TANZANIA WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII

TANGAZO
Katibu Mkuu, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii anapenda kuwatangazia Wauuguzi wa ngazi ya Astashahada na ngazi ya Stashahada waliohitimu mafunzo mwaka 20 ! wawasilishe maombi ya kupangiwa vituo vya kazi. Waomba i wanatakiwa kupendekeza maeneo matatu wanayotaka wapangiwe kazi. Maeneo yenye nafasi za kazi yameainishwa kwenye tangazo la kazi kwenye tovuti ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii "www#m$h#g$#tz%# Maombi wayawasilishwe kwa &ati'u Mkuu( Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwa anuani ya hapa !hini kabla ya tarehe ) Ma*hi( 20 ).

&ati'u Mkuu( Wiza+a ,a A-,a .a Ustawi wa Jamii( S#/#0# 102!( 3AR 4S SA/AAM#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful