You are on page 1of 2

Assistents: Mario López, Jara Loureiro, Miriam Calderón, 7 de setembre

Mireia Gutierrez, Ramón Anglada, Gemma Domínguez, DATA:


de 2009
Bruno Feliu, Miranda Duran, Miriam Sacristà, Clara Roldan,
Sara Lema, Laia Nonell, David Palacios, Rubén Mato, Sílvia
Zambrana, Cristian Sànchez, Pere Monguió, Míriam HORA: 14h - 16'30h
Calderón, Iris Olivet, Paula Rubio, Carlota Perea, Eduard
Lladó, Gemma Cuartielles,
LLOC: Local d'Estudiants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

1. Aprovació acta reunió anterior, si s'escau


2. Aprovació de la proposta d'organització de la FMComunicació 09, si s'escau
3. Afers de tràmit
4 . Torn de precs i preguntes

La sessió s'inicia a les 14.15h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Reolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió del
30 de setembre.

2. Aprovació de la proposta d'organització de la FM Comunicació '09


El secretari presenta el punt tot explicant la feina que havia quedat pendent la setmana anterior que eren
aconseguir el pressupost actualitzat dels subministradors de l'any anterior (SIS i Moritz) i els
subministradors que s'havien proposat com alternatives. També s'havia de determinar els diners de que
disposen els estudiants per a aquest curs acadèmic i s'havia d'aconseguir l'autorització per a fer la festa.

El secretari explica que ja s'ha aconseguit l'autorització per a la festa. També informa que els estudiants
disposem de 850€ per a projectes, ja s'han demanat els punts de llum per a fer la festa i ja es tenen les
tarifes dels subministradors de l'any anterior.

El secretari exposa que les dades dels pressupost de SIS (Sonorització) ascendeix a 892€ (equip de
música, sonorització i escenari) que en el cas de ser aprovat seria finançat per l'ETC que aportaria 600€ i
la resta seria finançat pels diners que els estudiants. Aquesta diferència seria assumida pels beneficis que
aportara la venda de beguda a la festa.

Jara, durant el trascurs de la reunió, va aconseguir determinar qui era el pressupost que els seus
subministradors podien aconseguir. El pressupost ascendia a 250€ que incloia els altaveus i la
sonorització. Faltaria la microfonia i l'escenari.

Una vegada presentades les dades es sopesa la possibilitat d'acceptar el pressupost presentat per Jara.
Aquesta possibilitat implica haver de buscar un escenari (segons el que havíem pogut averiguar rondaria
els 450€) i la microfonia que podíem demanar a l'ETC, i llavors seria gratuït.

Finalment s'accepta aquesta proposta tenint en compte que s'ha de buscar pressupost de l'escenari i que
des de l'ETC han d'aceptar prestar només la part de l'equip de música corresponent a la microfonia. Per
tant, segons les estimacions el pressupost rondaria els 700€.

El secretari presenta els preus de Moritz i confirma que el preu del surtidor de cervesa és més baix que el
de les llaunes. Miranda informa que des de Macro no faciliten les tarifes per telèfon. Per tant, s'ha d'anar
al supermecat o s'ha d'aconseguir d'alguna altra forma aquestes dades. De moment no s'acorda cap dels
subministradors per a la beguda.

Finalment el secretari explica les diferents tasques que queden per fer i la divisió en comissions que es
proposa. Carlota, Gemma C., Miriam S., Clara, Paula i Bruno manifesten la seua voluntat de participar a
la comissió de difussió. Iris fa el mateix amb la comissió logística.

Resolucions:

– S'aprova el pressupost presentat per Jara


– Queda pendent buscar l'escenari i la microfonia que no estan inclosos en el pressupost
aprovat.
– Queda pendent aprovar el subministrador de la beguda.

3. Afers de tràmit

El secretari proposa tornar-se a trobar la setmana següent per tal d'acabar de tancar tots els punts que
falten per a la festa. Queda pendent determinar el dia de la reunió.

Resolucions:

- S'aprova la proposta de fer una nova reunió la setmana següent.

4. Torn de precs i preguntes

No n'hi consten.