You are on page 1of 7

MODELO OSI Unidades

PDUde datos de protocolo


7 APLICACIÓN
servicio

6 PRESENTACION
formato datosdatos

5 SESION establecer la sesion

Firewall 4 TRANSPORTE
QoS, segmentación
segmentos
datos1
pto or.
pto des.

Router 3 RED ruta, paquetes


paquetes
datos1
pto or.
pto des.
IP or.
IP des.
Switch, puente,
NIC 2 ENLACE DEerrores,
DATOStramas
tramasdatos1
pto or.
pto des.
IP or.
IP des.
MAC MAC
or. des.
Hub,
Repetidores, 1 FISICA medios, bitsbits 01011101011011
Tranceiver
datos2
pto or.
pto des.

FCS
MODELO TCP/IP PDU Unidades de datos de proto

HTTP, SMTP, FTP,


4 APLICACIÓN TFTP, DNS, POP3, datos datos
TELNET

3 TRANSPORTE TCP, UDP segmentos datos1 pto or.

2 INTERNET IP paquetes datos1 pto or.

tramas datos1 pto or.


1 ACCESO A LA RED Ethernet: LAN; WAN
bits 010
es de datos de protocolo

pto des. datos2 pto or.

pto des. IP or. IP des.

pto des. IP or. IP des. MAC or. MAC des. FCS

01011101011011
pto des.