Veiledning for trådløs sikkerhet

Din AL29150 ruter er levert med sikkerhet aktivert som standard. For å koble til ruteren manuelt, bruker du krypteringsnøkkelen (Default Encryption Key) som du finner under ruteren.

(Example)

(4) eller om du bruker Jensen AL85300v2 eller AL25150 wireless USB adapter. kan du trykke WPS knappen i 3 sekunder. følg stegene under (1 . Du kan nå enten trykke ”PBC” knappen i løpet av 60 sekunder. (3) Trykk på WPS fanen. I Jensen Wireless Utility vil det nå se ut som på bildet under. (Slipp når WLAN lampen begynner å lyse konstant).5 for å koble til flere PC/Laptop med WPS funksjonen.Koble til AL29150 med WPS . (2) Dobbelklikk på Jensen Wireless ikonet på oppgavelinjen for å åpne Jensen Wireless Utility. (6) Repeter steg 1 . eks. . AL85300v2/AL25150).Jensen Extreme-N Wireless Om du har en pc med innebygget trådløst kort/fra annen produsent. Om du har et Jensen Wireless-N klient produkt (f.6) for å koble til med WPS : (1) For å starte WPS tilkoblingen trykk og hold ”RESET/WPS” knappen i ca. 3 sekunder. vennligst se produsentens manual for hvordan du kobler til et kryptert/sikret trådløst nettverk. (5) Etter 30 – 60 sekunder vil den trådløse forbindelsen være tilkoblet og du er nå tilkoblet ruteren med sikkerhet aktivert.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful