TEMPERATURA ECHIVALENTĂ DE ZGOMOT ŞI FACTORUL DE ZGOMOT AL INTERFEŢEI ANALOGICE Din cele prezentate în capitolele anterioare rezultă că interfaţa analogică

a unui receptor radio este alcătuită din mai multe etaje ce reprezintă cuadripoli liniari activi sau pasivi, cu funcţii bine definite, conectaţi în cascadă. Cunoscând temperatura echivalentă de zgomot al fiecărui etaj, ne punem să determinăm temperatura echivalentă de zgomot al interfeţei analogice. Pentru aceasta vom analiza mai întâi un sistem format din doi cuadripoli, Q1, Q2 şi sursa de semnal, în cazul nostru antena. Fiecare cuadripol i, după cum se observă şi din fig. 8.1, este caracterizat de temperatura echivalentă de zgomot Tei , coeficientul de transfer în putere K p 0i , de aceeaşi bandă efectivă de trecere Be şi de puterea zgomotelor proprii la intrare Pzi = kTei Be , iar antena, de temperatura echivalentă de zgomot TA = t A ⋅ T0 , rezistenţa RA şi puterea zgomotelor PzA = kTA Be .

Fig. 8.1 Evaluarea temperaturii echivalente de zgomot În aceste condiţii, puterea totală a zgomotelor la ieşirea sistemului va fi: Pzies 2 = k ( ( TA + Te1 ) ⋅ K p 01 + Te 2 ) Be ⋅ K p 02 (8.1)

sau, exprimată prin intermediul temperaturii echivalente de zgomot a acestuia Te1, 2 : Pzies 2 = k (TA + Te1, 2 ) Be ⋅ K p 01 ⋅ K p 02 . (8.2) Egalând cele două relaţii obţinem:

Te1 ⋅ K p 01 + Te 2 = Te1, 2 ⋅ K p 01 ,

(8.3)

de unde rezultă temperatura echivalentă de zgomot a unui sistem format din doi cuadripoli conectaţi în cascadă: T Te1, 2 = Te1 + e 2 . (8.4) K p 01 În continuare vom înlocui sistemul format din cuadripolii Q1 şi Q2 cu un cuadripol echivalent, caracterizat de temperatura echivalentă de zgomot Te1, 2 şi coeficientul de transfer în putere K p 01, 2 = K p 01 ⋅ K p 02 , iar la ieşirea acestuia vom adăuga un nou cuadripol Q3. Procedând ca mai sus, vom găsi expresia temperaturii echivalente de zgomot a sistemului format din cei trei cuadripoli conectaţi în cascadă: Te1, 2,3 = Te1, 2 + Te3 T Te3 = Te1 + e 2 + . K p 01 ⋅ K p 02 K p 01 K p 01 ⋅ K p 02 (8.5)

Generalizând, rezultă expresia temperaturii echivalente de zgomot a unui sistem format din n cuadripoli conectaţi în cascadă, adică a temperaturii echivalente de zgomot a interfeţei analogice TeIA : TeIA = Te1, 2,3,..., n = Te1 + ∑ i −1
i=2 n −1

Tei . (8.6)

∏ K p0 j
j =1