Phân tích ảnh hưởng giữa các hệ thống thông tin di động trong dải tần gần nhau

KS. Nguyễn Huy Quân, Ths. Nguyễn Phi Hùng Tóm tắt: Hiện nay, hệ thống thông tin vô tuyến, di động sử dụng công nghệ khác nhau đã và đang được khai thác, triển khai.Việc cùng tồn tại trong các dải tần số gần nhau làm nảy sinh vấn đề nhiễu giữa các hệ thống. Nói chung, nhiễu giữa các hệ thống thường được gây ra bởi đường xuống của một hệ thống này sang đường lên của hệ thống khác khi anten của hai hệ thống gần và có hướng đối nhau. Bài báo phân tích ảnh hưởng nhiễu nói trên và đề xuất hướng xử lí. Giới thiệu Hiện nay, với tiềm năng và khả năng phục vụ người dùng đa dạng, tiện lợi, thông tin di động là một trong những lĩnh vực viễn thông phát triển mạnh nhất. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực có sự tham gia, cạnh tranh của khá nhiều nhà khai thác với công nghệ, hệ thống khác nhau. Nếu như mạng Vinaphone, MobiFone, Viettel sử dụng GSM 900/1800 thì một số mạng đưa vào khai thác gần đây như S-Fone, E-Phone hoặc mạng sắp đưa vào khai thác của Hanoi Telecom sử dụng cdma2000 1x/1x EV-DO. Đối với một quốc gia, việc cấp phép triển khai, khai thác thông tin di động thường được cơ quan quản lí viễn thông cấp quốc gia điều phối. Một trong những vấn đề quản lí đầu tiên là phổ tần vô tuyến. Đây là tài nguyên của từng quốc gia, khu vực, được quản lí theo hướng dẫn của ITU. Trên cơ sở các yêu cầu do ITU đặt ra, cơ quan quản lí viễn thông sẽ qui hoạch, cấp phát dải tần viễn thông của quốc gia cho các nhà khai thác. Ngoài qui định về tần số, cơ quan quản lí viễn thông còn đặt ra các tiêu chuẩn viễn thông với các qui định, yêu cầu bắt buộc đối với mọi hệ thống thông tin vô tuyến/di động được cấp phép nhằm mục đích tránh gây ảnh hưởng không có lợi đến hệ thống khác. Trong thông tin vô tuyến/di động, nhiễu do việc khai thác một hệ thống thông tin gây ra đối với hệ thống khác cần phải được quản lí, giảm sát chặt chẽ. Đối với nhiều nước, việc đưa vào khai thác các hệ thống thông tin di động có công nghệ khác nhau (với một số qui định khác nhau) sẽ gây ra một số vấn đề về nhiễu. Trong trường hợp này, ngoài việc nhà quản lí viễn thông đưa ra các qui định bổ sung, các nhà khai thác hệ thống khác nhau cần đánh giá hệ thống của mình và phối hợp với nhau để tìm biện pháp xử lí. Bài báo sẽ phân tích các ảnh hưởng về nhiễu giữa các hệ thống thông tin di động hoạt động trong dải tần gần nhau về hướng xử lí. Phần 2 sẽ trình bày về một số loại nhiễu điển hình giữa các hệ thống. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các loại nhiễu được đề cập trong Phần 3. Phần 4 đưa ra một số biện pháp kĩ thuật xử lí nhiễu trong các trường hợp trên. Phần 5 sẽ đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về nhiễu và đề xuất hướng xử lí. Các loại nhiễu giữa các hệ thống thông tin di động Hệ thống thông tin vô tuyến di động bất kì sẽ chia dải tần được cấp phát thành hai nửa dải thành phần. Nửa dải tần số cao hơn được trạm gốc (BTS) sử dụng để phát tín hiệu đến máy di động (MS), nửa dải tần số thấp hơn được MS sử dụng để phát tín hiệu đến BS. Đường tín hiệu từ BS đến MS gọi là đường xuống (DL - downlink hoặc forward link, tùy theo cách gọi trong hệ thống cụ thể). Đường tín hiệu từ MS đến BS gọi là đường lên (UL - uplink hoặc reverse link). Hình 1 minh họa trường hợp có 2 hệ thống (A), (B) được cấp phép khai thác ở vùng tần số gần nhau.

[m]. Khi đó. Để đánh giá ảnh hưởng của suy IMD3. . a) Nghẽn Giả sử máy phát của hệ thống (A) có công suất Pt dBmW.UL(A) DL(A) G UL(B) G: dải bảo vệ giữa các hệ thống. trong đó f1. nếu coi không gian giữa hai anten là không gian tự do. Một số loại nhiễu và hiện tượng gây ra do ảnh hưởng của DL (A) lên UL (B) bao gồm: Nghẽn (blocking): Nghẽn có thể gây ra do anten của (B) đối diện với anten của (A) và khoảng cách giữa hai anten gần nhau (trong khoảng 50 m). Trường hợp này xảy ra do sự sai khác về qui hoạch tần số của các tiêu chuẩn khác nhau. Việc đánh giá phát xạ tạp có thể được thực hiện bằng máy phân tích phổ. Phát xạ tạp (Spurious Emission) và tạp âm (Wide-Band Noise) của (A) lớn hơn độ nhạy máy thu (B) . Khi đó. công suất sau khi đi ra anten của (A) có thể đến đầu vào máy thu của (B) với mức công suất lớn hơn so với mức tín hiệu gây nghẽn qui định trong tiêu chuẩn máy thu (B). Trong các thành phần tần số xuyên điều chế. [dB] ⎝ c ⎠ trong đó. Suy hao xuyên điều chế (Intermodulation Distortion) do có hai hay nhiều tín hiệu vô tuyến với công suất đủ lớn hoạt động đồng thời sẽ tạo ra tần số xuyên điều chế nằm trong phổ máy thu (B). Hiện tượng này gây ra méo phi tuyến. c = 3 × 108 (m/s) là vận tốc ánh sáng. Tín hiệu từ anten (A) sẽ truyền qua không gian đến anten hệ thống (B). Bài báo này chỉ đề cập đến nhiễu trong trường hợp đầu tiên. DL(B) Hình 1. f [Hz] là tần số của tín hiệu (A). Tuy nhiên. sử dụng anten có tăng ích GA (dB). [dBm] trong đó Lt là suy hao do đường nối từ máy phát ra anten. Hệ thống thông tin vô tuyến di động triển khai trên băng tần gần nhau Trên hình minh họa trên. có thể thấy được trường hợp nhiễu từ đường xuống của hệ thống ở dải tần thấp hơn (DL(A)) đến đường lên của hệ thống ở dải tần cao hơn (UL (B)). Ngược lại. có thể sử dụng kết hợp tính toán năng lượng đường truyền vô tuyến và kết quả phân tích lí thuyết về hệ thống phi tuyến. trường hợp này sẽ được các tổ chức tiêu chuẩn hiệu chỉnh bằng qui định mới hoặc bằng một số sửa đổi. nhiễu trong trường hợp này nhỏ vì công suất máy phát di động nhỏ. f2 là các tần số sóng mang cùng sử dụng để phát tín hiệu. cập nhật trong phiên bản tiêu chuẩn hệ thống tiếp theo. nhiễu cũng có thể gây ra từ UL(B) đến DL(A). Khi đó. Nói chung.f2. công suất tín hiệu phát ra không gian theo hướng chính của búp sóng anten bằng: (1) PA = Pt − Lt + GA . Ảnh hưởng của nghẽn được xác định dựa trên tính toán năng lượng đường truyền vô tuyến. Gọi d là khoảng cách giữa hai anten. người ta thường quan tâm đến xuyên điều chế bậc 3 (IMD3) với tần số có dạng 2f1 . Đánh giá ảnh hưởng của nhiễu giữa các hệ thống thông tin di động Mục này sẽ bao gồm hai phần: đánh giá ảnh hưởng của nghẽn và đánh giá ảnh hưởng của IMD3. chèn ép mức tín hiệu mức thấp của (B). tín hiệu sẽ bị suy hao do khoảng cách với độ suy hao bằng: ⎛ 4π fd ⎞ Ld = 20 lg ⎜ (2) ⎟ .

Nói . đặc biệt là các bộ khuếch đại. Giả sử thiết bị được tác động bởi hai tín hiệu có tần số phân biệt nhưng có giá trị gần nhau f1 < f 2 : vi ( t ) = A1 sin ω1t + A2 sin ω2t Khi đó. Trong bài báo này. việc xác định chính xác ảnh hưởng của méo phi tuyến chỉ được thực hiện dựa trên kết quả đo cụ thể. méo phi tuyến được phân tích theo. thành phần tần số 2 f1 − f 2 < f1 sẽ có ảnh hưởng ít hơn so với thành phần 2 f 2 − f1 > f 2 . nếu tín hiệu từ hệ thống (A) với tần số f1 nhỏ hơn 2 2 tần số f2 (có thể là tần số sóng mang khác trong (A) hoặc tần số phát của MS trong (B)). GF là suy hao do bộ lọc đầu vào của máy thu (B) tạo ra. anten của (B) có tăng ích GB. Xét thành phần IMD3: K 3vi3 = K 3 ( A1 sin ω1t + A2 sin ω2t ) 3 ⎛ A3 sin 3 ω1t + 3 A12 A2 sin 2 ω1t sin ω2t ⎞ = K3 ⎜ 1 ⎜ +3 A A2 sin ω t sin 2 ω t + A3 sin 3 ω t ⎟ ⎟ ⎝ 1 2 1 2 2 2 ⎠ (5) Trong vế phải biểu thức (5). nếu tín hiệu nhiễu đến máy thu của (B) hoặc tín hiệu của MS trong (B) đủ lớn. Mức tín hiệu Pr của tín hiệu có tần số bằng tần số phát của hệ thống (A) có thể gây nghẽn cho máy thu (B) nếu lớn hơn mức qui định trong tiêu chuẩn của (B). Bằng biến đổi toán học. IMD3 sẽ gây ra nhiễu vào hệ thống. Vì vậy. có thể thấy trong thành phần thứ (2) và thứ (3) trong vế phải biểu thức (5) sẽ xuất hiện thành phần tần số ( 2 f1 − f 2 ) và ( 2 f 2 − f1 ) với độ lớn tỉ lệ với biên độ tương ứng bằng 3 2 3 2 A1 A2 . 2f2 hoặc f1 − f 2 . thành phần IMD bậc 2 được tính bằng: 2 K 2 ( A1 sin ω1t + A2 sin ω2t ) = K 2 ( A12 sin 2 ω1t + 2 A1 A2 sin ω1t sin ω2t + A2 sin 2 ω2t ) 2 (3) (4) Rõ ràng. Rõ ràng. tín hiệu khi truyền qua một thiết bị phi tuyến sẽ bị méo phi tuyến. Phần lớn các nghiên cứu về phi tuyến sẽ tập trung đưa ra mô hình thực nghiệm dưới một số điều kiện nhất định.IP3). f1 + f 2 đều có thể dễ dàng loại bỏ nếu sử dụng bộ lọc ở máy thu. Ảnh hưởng méo phi tuyến được trình bày khá nhiều trong các tài liệu chuyên ngành. A1 A2 . Để đánh giá ảnh hưởng của IMD3. Trên thực tế. thành phần IMD2 không gây nhiễu cho máy thu của hệ thống (B). [dBm] trong đó.Giả sử hai anten có hướng đối nhau (trường hợp ảnh hưởng nhiễu nặng nhất). b) Nhiễu xuyên điều chế bậc 3 Như đã biết. người ta sử dụng khái niệm điểm hội tụ phi tuyến bậc 3 (Intercept Point . Hiện tượng nhiễu xuyên điều chế gây ra do sự kết hợp giữa 2 hoặc một số tín hiệu có tần số khác nhau khi truyền qua thiết bị phi tuyến. thành phần đầu tiên và thành phần cuối cùng là hài bậc 3 của các tín hiệu đầu vào và có thể lọc bỏ dễ dàng. Như vậy. Đây là điểm giao nhau giữa thành phần tín hiệu tuyến tính và thành phần IMD3 như được biểu diễn trên Hình 2. Lr là suy hao đường nối từ anten đến máy thu (B). công suất tín hiệu (A) đến đầu vào máy thu của (B) được tính bằng: (2) Pr = PA − Ld + GB − Lr − GF . Khi đó. Tất cả thiết bị cao tần đều mang tính phi tuyến. các thành phần méo bậc 2 có tần số 2f1.

IMD là mức phi tuyến bậc 3 đưa vào băng thông máy thu. Đặc tính tín hiệu phi tuyến Giải pháp khắc phục nhiễu Để khắc phục. . méo phi tuyến hoàn toàn chi phối hệ thống. Độ triệt tiêu tín hiệu của bộ lọc được xác định bằng: 1 AIMD = ( IMD − I 0 ) (7) 3 trong đó. tín hiệu bị bão hòa. Lắp bộ lọc bên phát của hệ thống có tần số sử dụng thấp hơn: cần sự phối hợp giữa các nhà khai thác. Trong tiêu chuẩn về hệ thống vô tuyến. méo ảnh hưởng phi tuyến có ảnh hưởng càng lớn khi tín hiệu đầu vào càng tăng. mức nhiễu nền được tính bằng -110 dBm).chung. Nếu giá trị này lớn hơn IMD3 cho phép. có thể sử dụng một số biện pháp sau: Điều chỉnh hướng anten: biện pháp này dễ thực hiện. Hình 2. qui hoạch lại vùng phủ của một số BTS xung quanh. Dựa trên tính toán mức tín hiệu gây nhiễu đến máy thu của hệ thống (B). người ta qui định giá trị cho phép của IMD3. cần phải đưa vào trước máy thu bộ lọc để làm suy hao mức tín hiệu đến đầu vào máy thu. I0 là mức nhiễu nền của máy thu (với hệ thống GSM. Khi đó. hạn chế nhiễu giữa các hệ thống thông tin vô tuyến di động ở dải tần gần nhau. Ở gần vùng có IP3. có thể xác định được IMD3 tương ứng. nhưng sẽ kéo theo phải điều chỉnh.

CEPT. vol. Digital and Analog Communication Systems. Feb. Elec. 2004 3. 5th Ed." ECC Report No. cần chú ý đến nhiễu gây ra từ hệ thống có tần số thấp hơn đến hệ thống có tần số cao hơn." EN 301 908-5. Sep. 19. tần số. lắp thêm các bộ lọc phát. liên tục. W. Australia. thích hợp. các tham số hệ thống thực tế (vị trí trạm.." J. 1995 5. 1999 . Feb. 40. and Electron. Các biểu thức đưa ra trong bài báo cho phép định lượng được các tác nhân gây nhiễu. thu ở hai hệ thống.. Trong trường hợp này. Trên thực tế. A. việc đo kiểm và kiểm tra. Eng. Prentice-Hall. 41. Một số giải pháp hạn chế nhiễu đơn giản là điều chỉnh anten. từ đó có biện pháp xử lí cụ thể. Barbulescu and S. các bên liên quan cần phải phối hợp.2 of the R&TTE DirectiveS. tìm giải pháp xử lí chung. công suất. pp. S. 3rd Ed. Trong trường hợp có nhiễu giữa các hệ thống. Proakis." ECC Report No. "Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).2000 Third-Generation Cellular Networks. J. McGraw-Hill. Digital Communications.Lắp thêm bộ lọc bên thu của hệ thống có tần số sử dụng cao hơn: khi đó công suất thu sẽ bị suy hao do lắp thêm thiết bị. "Turbo codes: A Tutorial on a New Class of Powerful Error Correcting Coding Schemes. L. Part 2: Decoder Design and Performance. "Adjacent Band Compatibility Between GSM and CDMA-PAMR at 915 MHz. 2004 2. đánh giá hệ thống cần được thực hiện thường xuyên. các biểu thức trong Phần 3 cho phép xác định được chỉ tiêu yêu cầu đối với bộ lọc. điều kiện môi trường xung quanh trạm BTS. CEPT. CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) Covering Essential Requirements of Article 3. 1997 6. Pietrobon. G. S. Đối với một mạng di động. ETSI. Trong trường hợp sử dụng bộ lọc. Tài liệu tham khảo 1. 143-152. "Adjacent Band Compatibility Between CDMA-PAMR Mobile Services and Short Range Devices Below 870 MHz. Part 4: Harmonized EN for IMT-2000.. 2003 4. Repeaters and User Equipment (UE) for IMT. Couch II. Oct. …) cần được sử dụng để đưa ra kết quả tính toán cụ thể. Kết luận Bài báo đã trình bày về vấn đề nhiễu giữa các hệ thống thông tin vô tuyến di động ở dải tần hoạt động gần nhau. Base Stations (BS).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful