Tematica de pregatire pe categorii de salariati pe linie de protectie civila Personalul muncitor - 2014

Tema 1 2 ! 4 * + , " . 10 11 12 Continutul temei TEMA 1 PC - Drepturi si o ligatii ale salariatilor art !1 Legea Ianuarie 4"1#2004 cu completarile si modi$icarile ulterioare TEMA 2 PC - Acte normative care reglementea&a managementul situatiilor de urgenta-organi&area protectiei civile la nivelul %e ruarie institutiilor pu lice 'capitolul II din Legea 4"1#2004 cu completarile si modi$icarile ulterioare TEMA ! PC - (eguli si masuri ce tre uie urmate inainte )pe timpul Martie si dupa cutremur TEMA 4 PC - (eguli si masuri ce tre uie urmate inainte )pe timpul Aprilie si dupa incendiu TEMA * PC - (eguli si masuri ce tre uie urmate pe timpul si dupa Mai producerea unui accident cu su stante periculoase TEMA + PC - (eguli si masuri ce tre uie urmate pe timpul si dupa Iunie producerea unei tornade Iulie TEMA , PC - -otiuni generale despre de&astre August TEMA " PC - Protectia prin evacuare /eptem rie TEMA . PC - Protectia prin adapostire 0ctom rie TEMA 10 PC - Protectia medicala TEMA 11 PC - Cunoasterea semnalelor de alarmare si modul de -oiem rie actiune al salariatilor pe timpul alarmarii TEMA 12 PC - Continutul si semni$icatia mesa1elor de averti&are Decem rie meteorologica si 2idrologica-codul de culori Personal administrativ Continutul temei TEMA 1! PC - Drepturi si o ligatii conducatorilor institutiilor pu lice - sectiunea II cap3I4 Legea 4"1#2004 cu completarile si modi$icarile ulterioare TEMA 11 PC - Cunoasterea semnalelor de alarmare si modul de actiune al salariatilor pe timpul alarmarii TEMA 2 PC - Acte normative care reglementea&a managementul situatiilor de urgenta-organi5area protectiei civile la nivelul institutiilor pu lice 'capitolul II din Legea 4"1#2004 cu completarile si modi$icarile ulterioare TEMA ! PC - (eguli si masuri ce tre uie urmate inainte )pe timpul si dupa cutremur Luna

Tema 1 2 ! 4

Trimestrul I II III I4

Drepturi si o ligatii conducatorilor institutiilor pu lice .Personalul de conducere Tema 1 2 Semestrul I II Conţinutul temei TEMA 1! PC .Acte normative care reglementea&a managementul situatiilor de urgenta-organi5area protectiei civile la nivelul institutiilor pu lice 'capitolul II din Legea 4"1#2004 cu completarile si modi$icarile ulterioare .sectiunea II cap3I4 Legea 4"1#2004 cu completarile si modi$icarile ulterioare TEMA 2 PC .

.

L !0. P/I ' 0MAI 1+!#200. P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) cap II) sectiunea a-4-a) organi&area activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca3 TEMA 2 P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare mpotriva incendiilor) Cap 4II) Controlul respectarii normelor de Decem rie aparare impotriva incendiilor6 -Antrenament practic privind $olosirea mi1loacelor de prima interventie . '-orme generale de aparare impotriva incendiilor6 -Clasi$icarea stingatoarelor de incendiu) $unctionarea si modul de utili&are a acestora TEMA ! P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva incendiilor6 -Antrenament practic de e7ecutare a interventiei la locul de munca) in 1 Ianuarie 2 %e ruarie ! Martie 4 * + . '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap III) /ectiunea a !-a Limitarea i& ucnirii) propagarii si Mai de&voltarii incendiului si a e$luentilor incendiului in interiorului si in a$ara incintei $ocarului de incendiu6 TEMA + P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva Iulie incendiilor) Cap I4) /ectiunea a 2-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la e7ecutarea lucrarilor cu $oc desc2is6 TEMA " P/I ' 0MAI 1+!#200.#20+) art3 22 0 ligatiile /alariatilor -0rgani&area apararii impotriva incendiilor la locul de munca 0MAI 1+!#200. 10 11 12 ca& de incendiu3 TEMA 4 P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva August incendiilor) Cap I4) /ectiunea a !-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la e7ploatarea cailor de evacuare6 TEMA . " . '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap III) /ectiunea 1 Indeplinirea cerintei esentiale Aprilie 8/ecuritatea la incendiu8 .Consecintele nesupraveg2erii $ocului desc2is TEMA * P/I '0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva /eptem rie incendiilor) Cap I4) /ectiunea a !-a Masuri generale privind reglementarea $umatului6 TEMA 10 P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare 0ctom rie impotriva incendiilor) Cap I4) /ectiunea a 2-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la e7ecutarea lucr9rilor cu $oc desc2is TEMA 11 P/I '0MAI 1+!#200.Tematica de pregatire pe categorii de salariati pe linie de P3/3I3 Personalul muncitor Tema Luna Continutul temei TEMA 1 P/I . '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap III) /ectiunea a *-a Limitarea propagarii incendiului la Iunie constructiile invecinate6 -Antrenament practic de e7ecutarea interventiei la ar2iva TEMA . '-orme generale de aparare -oiem rie impotriva incendiilor) Cap 4I) Plani$icarea si e7ecutarea e7ercitiilor privind modul de actiune in ca& de incendiu6 TEMA 12 P/I ' 0MAI 1+!#200.

.

'-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap I4) /ectiunea a !-a Masuri generale privind reglementarea $umatului6 TEMA 12 P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap 4II) Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor6 TEMA 2 P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare mpotriva incendiilor) Cap 4II) Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor6 -Antrenament practic privind $olosirea mi1loacelor de prima interventie TEMA " P/I ' 0MAI 1+!#200.Tema 1 2 ! Trimestrul I II III Personal administrativ Continutul temei TEMA 10 P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap I4) /ectiunea a !-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la e7ploatarea cailor de evacuare6 I-T0CMIT) AP(0:) . '-orme generale de aparare impotriva incendiilor) Cap I4) /ectiunea a 2-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la e7ecutarea lucr9rilor cu $oc desc2is TEMA . P/I ' 0MAI 1+!#200. '-orme generale de aparare impotriva incendiilor6 -Clasi$icarea stingatoarelor de incendiu) $unctionarea si modul de utili&are a acestora 4 I4 Tema 1 Semestrul I 2 II Personalul de conducere Conţinutul temei TEMA 12 P/I ' 0MAI 1+!#200.

DI(ECT0( <E-E(AL) Paolo ME--I-I .Ing3 Dan M0CA-.