Tugasan Modul 4 Tugasan Esei

Pelupusan aset alih kerajaan sering dianggap tanggungjawab yang rumit untuk dilaksanakan di sekolah. Adakah kenyataan ini benar? Bincangkan. (Jawapan anda perlu dalam 200 hingga 250 patah perkataan sahaja)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful