APA ITU DADAH?

Istilah 'Drug' dalam bahawa Inggeris diertikan sebagai ubat-ubatan menurut Kamus Dewan. Untuk memberi takrif penyalahgunaan kepada 'drug', perkataan 'use', 'misuse' atau 'abuse' perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan drug. Manakala dalam Bahasa Malaysia, dadah merupakan istilah khusus yang dicipta untuk memberi pengertian penyalahgunaan. Ini bermakna perkataan 'penyalahgunaan' atau 'salahguna' tidak b leh diikuti dengan perkataan dadah. !erkataan 'dadah' sudah menun"ukkan ia telah disalahgunakan. Dalam hal ini, perkataan 'penggunaan' atau 'penagihan' adalah perkataan yang sesuai digunakan bagi menggambarkan penggunaan dan "uga masalahmasalah yang berkaitan dadah.

DADAH DAN CIRI-CIRINYA
'Dadah' ialah bahan kimia psik aktif yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut # $a% Mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat $ tak dan saraf tun"ang%& $b% Digunakan bukan untuk tu"uan perubatan dan penggunaanya adalah dilarang& $c% Diper lehi secara haram& $d% Membawa kepada pergantungan fi'ikal dan psik l gikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah& dan $e% Mendatangkan kesan-kesan buruk(bahaya ke atas kesihatan dan fungsi s sial.

APAKAH PERGANTUNGAN KEPADA DADAH?
1. Terdapat dua jenis pergantungan kepada dadah apabila ianya digunakan secara kerap dan berterusan iaitu : (a) Pergantungan Secara Psikik/Psikologikal Pergantungan secara psikik/psikologikal merupakan satu keadaan di mana penagih mengalami gian atau mengidam untuk menggunakan dadah supaya dapat berfungsi secara normal serta mencapai ketenangan jiwa dan (b) Pergantungan Secara Fizikal Pergantungan secara fi!ikal ialah satu keadaan di mana badan penagih memerlukan dadah untuk proses fisiologi yang biasa dan jika penggunaan

#ejala"gejala tarikan ialah tanda"tanda tertentu dari segi tingkahlaku dan fi!ikal seseorang penagih dadah yang ditunjukkan semasa tidak menggunakan dadah dalam masa yang tertentu. 'aya tahan (keupayaan sel"sel tubuh badan menentang kesan"kesan dadah) 'aya tahan atau tolerance kepada dadah dikatakan meningkat apabila dos dadah yang biasa diambil tidak dapat memberi kepuasaan atau memberi kelegaan dalam mengatasi gejala tarikan. 'os dadah terpaksa ditambah untuk mencapai tahap kepuasaan/kelegaan yang sama. Peningkatan daya tahan (keperluaan meningkatkan dos dalam setiap penggunaan) tidak semestinya berlaku kepada seseorang yang bergantung kepada dadah. &. (d) *erasa terdesak atau gian untuk mengguna dadah% lebih" lebih lagi bila cuba mengurangkan atau berhenti menggunakan dadah dan tidak dapat mengawal jumlah dan kekerapan penggunaan. (c) Cara Penggunaannya . )eseorang bergantung kepada dadah apabila : (a) Penggunaan dadah menjadi bahagian penting dalam kehidupan seharian mengatasi lain"lain keperluan hidup seperti makanan dan minuman. (e) Terdapat tarikan atau kecenderungan menagih semula setelah berhenti mengguna dadah untuk beberapa waktu. (b) Jumlah Digunakan -esan daripada dos kecil adalah berbe!a daripada kesan dos besar% /ontohnya% dos kecil heroin mungkin menyebabkan rasa mengantuk atau euforia berbanding dengan dos besar yang mana aka menyulitkan pernafasan dan membawa maut. (b) 'aya tahan meningkat. $ntara tanda"tanda pergantungan ialah sakit perut% muntah"muntah% cirit birit% menggeletar dan sebagainya. . (. (c) *engalami gejala tarikan apabila tidak mengguna dadah.dadah dihentikan akan menimbulkan gejala"gejala tarikan.idu dan bergantung kepada beberapa faktor seperti berikut : (a) Jenis Dadah Perbe!aan dari segi kesan ke atas fungsi sistem saraf pusat iaitu sama ada ia merosotkan (contohnya heroin) atau merangsangkan (contohnya amfetamin dan kokain) atau merosot dan merangsangkan (contohnya ganja).aktor"faktor mempengaruhi kesan"kesan dadah -esan dadah ke atas seseorang berbe!a mengikut indi. +.

(d) Keadaan Individu -esan adalah bergantung kepada umur% jantina% berat badan% kesihatan% daya tahan% pengalaman penggunaan dadah% 'mood' dan akti. AKIBAT PENAGIHAN DADAH -esan dadah boleh dilihat dari + sudut iaitu : (1) Aki at ke atas !enagih . )ebahagian besarnya adalah belia"belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah kerajaan% swasta ataupun di pusat"pusat pengajian tinggi. 'i antara faktor"faktor yang mendorongkan mereka mengguna dadah ialah kerana : (1) (&) (() (+) (0) (1) (2) -eseronokan Perasaan ingin tahu Pengaruh rakan sebaya *eningkatkan keseronokan seksual )ecara tidak langsung selepas menerima rawatan perubatan )ecara tidak sengaja dan *engatasi tekanan jiwa. SEBAB-SEBAB PENGAMBILAN DADAH Profil Penagihan di *alaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur antara 10 " &0 tahun. (e) Situasi Ketika Mengguna -eadaan/tempat mengguna dadah dan sama ada atau tiada orang lain hadir bersama.iti penagih.-esan dadah bergantung kepada cara (sama ada ditelan% suntik% hidu% hisap atau diguna bersama dadah lain)% jangkamasa dan kekerapan mengguna.

'aya tahan badan penagih akan menjadi lemah dan ia mudah dijangkiti pelbagai penyakit seperti kancing gigi% mandul dan sebagainya. (&) Aki at ke atas keluarga !enagih *aruah dan nama baik keluarga penagih akan tercemar di kalangan masyarakat. 'idapati +67 daripada banduan penjara adalah pesalah dadah. 3a tidak bertanggungjawab kepada kerja atau persekolahannya. -eadaan seperti ini sudah tentu mengganggu keamanan% ketenteraman% ketertiban peraturan dan undang"undang negara.$kibat yang jelas ialah dari segi tingkahlaku diri penagih itu sendiri. Perpaduan% pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat penglibatan anak muda dengan dadah. 'ari segi fi!ikal% penagih menjadi kurus% lemah tenaga% malas dan kelihatan berada dalam khayalan% penagih boleh kehilangan tenaga seks% pitam% pengasan% berperasaan ganas% rasa ketagihan yang berlebihan% sakit perut dan berkemungkinan mati kerana menambil dadah berlebihan. (() Aki at ke atas masyarakat )uasana hidup di dalam masyarakat tidak lagi tenteram kerana terdapatnya kejadian mencuri% merompak dan lain"lain yang dilakukan oelh penagih"penagih yang memerlukan wang untuk membeli dadah. (+) Aki at ke atas negara 8egara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda negara ini. 'iri penagih boleh 'iri penagih boleh menjadi bebanan kepada keluarganya kerana terpaksa menghabiskan masa% tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. 5umah tangga akan menjadi porak peranda. Persengketaan dan perselisihan faham antara sebuah keluarga dengan keluarga yang lain boleh terjadi akibat penglibatan anak"anak dengan dadah. -os nyata termasuklah : . )i penagih akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan kumpulan penagih"penagih dadah% penjenayah serta penipu. -os yang tinggi ditanggung oleh negara atau masyarakat% dari segi kos nyata (tangible) dan kos tidak nyata (intangible). Perpisahan dan penceraian di antara ahli keluarga mungkin berlaku. 4arapan ibu bapa ke atas anak yang telah terlibat dengan dadah menjadi musnah.

-os tidak nyata yang mengakibatkan kerugian lebih besar yang mana sukar ditentukan jumlahnya dengan tepat% termasuklah ketakutan dan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat dan mangsa akti.urma% $fghanistan dan di beberapa buah negara <atin $merika serta semasa penyerahan 4ong -ong ke tangan . 3ni jelas menunjukkan bahawa golongan yang menghadapi risiko yang tinggi ialah kaum belia yang menjadi harapan nusa dan bangsa.iti jenayah yang berkaitan dan (e) -os bagi meneruskan kegiatan penguatkuasaan seperti menambahkan bilangan anggota polis%kakitangan jabatan penjara% mahkamah% hospital dan sebagainya. . Pengganas komunis dan anasir sub.ritish selepas Perang /andu di abad -elapan belas. -egiatan seperti ini telah terbukti di negara . -esan dadah yang lebih buruk kepada negara ialah dari segi keselamatan dan ketahanan negara.ertif boleh menggunakan dadah sama ada : (a) :ntuk menghancurkan nilai"nilai% akhlak dan maruah negara secara langsung (b) :ntuk menjadikan dadah sebagai punca kewangan bagi membiayai perjuangan mereka dan secara tidak langsung mendatangkan kesan buruk kepada keselamatan negara.iti"akti.iti jenayah yang dilakukan oleh penagih dan pengedar dadah.(a) -ehilangan/kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi (b) -os bagi menyediakan kemudahan"kemudahan rawatan dan pemulihan penagih dadah (c) -os bagi menyelenggara program"program pencegahan (d) -os kerana kerugian akibat daripada akti. #olongan masyarakat yang terbesar terlibat dengan masalah dadah ialah kaum belia yang menjadi tulang belakang pembangunan negara dan bakal pemimpin.iti"akti. Perangkaan yang lalu membuktikan bahawa dari jumlah penagih yang dikesan% kira"kira 107 adalah terdiri daripada kaum belia yang berumur di antara &6 " &9 tahun.

.eberapa tanda umum yang boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan dadah adalah : • -emerosotan kehadiran di sekolah atau tempat kerja% mutu kerja% disiplin dan hasil kerja • *eradang tidak tentu sebab% selalu menguap dan tidak bermaya • *engelakkan diri daripada tanggungjawab • -emerosotan rupa paras dan kebersihan diri • Tabiat suka menyembunyikan apa"apa yang dilakukan atau yang dimiliki • 4ilang selera makan% kurang berat badan% mata berkaca"kaca dan berair atau mata yang redup dan kuyu • Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja • . .TANDA-TANDA PENAGIHAN DADAH Tanda"tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui beberapa perubahan tertentu seperti rupa% sikap% tabiat dan tingkahlaku.agaimanapun% kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang itu penagih berdasarkan tanda"tanda ini sahaja. $da baiknya kita menyiasat dahulu% bertanya terus terang kepada diri yang berkaitan ataupun merujukkannya kepada pakar"pakar perubatan.erdampingan dengan mereka yang diketahui menagih dadah • *eminta wang secara berlebihan daripada keluarga • )uka meminjam wang daripada kawan"kawan atau mencuri barang"barang yang mudah dijual dari rumah% sekolah% tempat kerja% saudara mara atau kaum keluarga • )elalu mengunjungi tempat"tempat terpencil tanpa sebab% seperti stor% bilik kecil% tingkat bawah bangunan dengan tujuan untuk mengambil dadah .

.JENIS-JENIS DADAH 'adah boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut : (a) "!iat " /andu%morfin%heroin dan kodein (b) Cana inoid " #anja%kanabis dan hashish (c) Stimulan " *ethamphetamine (syabu)%dadah sintetik (ecstacy) dan kokain (d) De!resen " )edatif"hipnotik jenis barbiturat dan bukan barbiturat serta tran=uili!er (e) #alusinogen " <ysergic acid diethylamide (<)') meskalin%psilosibin Takrif dadah tidak meliputi bahan"bahan pelarut (gam dan petrol)% alkohol dan tembakau walaupun bahan"bahan ini mempunyai banyak persamaan dengan dadah dari segi kesannya.