Viši slojevi-vrh činovnici, svećenici, vis voj dužnosnici. Niži slojevi-obrtnici, radnici, seljaci.

Nomarh-upravlj lokal provincijama. Pisar-prikup porez u ime far, provinc upravitelja ili hram činovnika. Vezir- obav najvaž poslove uprave i sudstva, nadgledao poštu. Administracija! "#$%!&$ '()*kraljev vlast-dvorski kancel, komornik, vrh uprav imanja+ vojska, mornaricavrhov zapovj+ vjer administracija-nadglednik proročišta+ svjetovna služba,, V$!&-.$ '()*vezana uz upravu guver u sj podr u -ir i 'ales+ upravu guver u juž zemlj današ -ud i /tiop,, '(-)(V0 V/1 1 .#$)& 20!$-". Imy-per- dokument o vlasništvu..FAJUM- 2(!&0 /. 3*4555-6655,,$*6655-7755,, 8ertrude9aton"hompson, /linor8ardner+ obale jezera :ajum*;er<er,,obrada zemlj, stoč, ribolov, lonč, uzg žitar, posu=e-crv peč keram,poliranje.MAADI-2(!&0 /.7555->?55*6km & od .aira,, stoč, obrada zemlj, trgov, obrada bakra, posude od @m za žito, živjel u kolibama u obl polumjeseca. Periodi acija-:linders 'etrie, Auibell*iskopavanje @BC7 u !agadi,, 'etrie*@BCC, tipologija keramike, lista najč pojavljiv u pojed razdoblj -2, @C?5 konačna lista-najst -2>5, period ujed -24D,?5 st-2>B,-2D>,. !ADA"I#AN$-8(#!& /.6655-7555.,obr zemlj, uzgoj živ, izrada oru=,oruž,lov zanemaren,grobovi rupe u zemlj-odvajanje bog sloj, tragovi keram,oru=,oruž,pal za šmink,figure od gline, posu=e s crn ili crv rubovima, unutr crna. NA%ADA I#AM"A&IAN$-7555->655,istraž &acEues de ;organ, veće grob,omotavanje u kožu gazelle ili koze, grob s više osob*majkaFdijete,, keram-crvena s cr rubom, kasnije s geometrij prikazima život, lova, uzgoj život, ječam, pšen, grašak, preteča luben. NA%ADA II#%'"('AN$>655->?55.veće grob,ukop i do 6 osob,? vrst posu=-grubo i posu= izra=eno od lapora ukrašeno sme= crtež na krem pozad, predmeti od bakra zamjenj one od kamen, gradnja kanal,uzg stoke,koza,ovac, prvi gradovi-!agada,$bid,Gierakonpol. NA%ADA III-podjela na stalež, grob prilozi od zlata i lapis lazuli dr kame, 2/-crv kruna,pas, 8/-bijela kruna, sokol,$bidos središte,Gierakonpol središte boga Gora*grob priloz, posud za vino iz 'ales, predm od slonov kosti, zlata,, grobnica -j*$bid, @65 pločica sadrže najst hijerogl zapise, >@65.,kralj%korp,,Gorova grobnica u Gierakonp*8lava toljage k.%korpgor.reljHniz stjegova noma, vise lukovi poraž i simboli 2onj /, srednj.reljHkralj,iznad znak škorp,nosi bijel krunu,drži ceremonij motiku da zakopa zemlju, donj.relj.Hmali otok na !ilu,čovjek koji obra= zemlju-simboli vegetac,napretka.'aleta za šmin.kralj.!armera-prednja stranaH!armer s bijel krun i toljagom da dokrajči čovjeka koji moli za milost na kolj,kraj poražen.znak harpuna*simbol delte,, sokol drži konop oko ljud.glava i trske*smbol delte,,gore smbol palače s imenom !armer okružen božicom Gathor.straž.stranaH!armer s crvenom krunom,slavi pobjedu,razgledava sa svitom neprijatelj.leševe,iza njega stjegonoše nose smbole gor.eg.,u sredini ? životinje obavij vatova,ispod bik koji rogovima razara neprijatelj.grad

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful