3

CUPRINS

O carte necesară .................................................................. 5
Geopolitica, instrument de cunoaştere a relaţiilor internaţionale
sau parte a fenomenului politic internaţional contemporan? .... 9
Prefaţă ................................................................................ 13
Capitolul I
MANIFESTĂRI GEOPOLITICE ŞI GEOSTRATEGICE
ÎN MEDIUL INTERNAŢIONAL DIN ANTICHITATE PÂNĂ
ÎN PREZENT.................................................................. 19
1.1. Atitudini şi acţiuni geopolitice şi geostrategice
în antichitatea greco-romană .................................. 20
1.2. Geopolitică şi geostrategie în evul mediu
şi epoca modernă.................................................... 27
Capitolul II
GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA ÎN PRIMA JUMĂTATE
A SECOLULUI XX...................................................................40
2.1. Dezbateri teoretice şi scheme geopolitice de interpretare
a evoluţiilor în relaţiile internaţionale ...............................40
2.2. Utilizarea geopoliticii în propaganda politică
şi apariţia „mitului” geopolitic .................................. 59
Capitolul III
TEORII GEOPOLITICE ŞI SCENARII GEOSTRATEGICE
ÎN A DOUA PARTE A SECOLULUI XX ......................... 69
3.1. Acţiuni geopolitice şi scenarii ale marilor puteri
în timpul războiului rece .......................................... 69
3.2. Evoluţii geopolitice în lume
după încheierea războiului rece .............................. 89
3.3. Dezbateri şi dispute în definirea locului şi rolului
geopoliticii şi geostrategiei în analiza relaţiilor
internaţionale în a doua parte a secolului XX........ 105
4

Capitolul IV
GEOPOLITICA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
CONTEMPORANE............................................................. 127

.........3....................... Elaborarea scenariilor geostrategice................... 325 ...................... Geostrategia şi disputa de paradigme.......... ..................2....... 216 5... ..............................1. Comportamentul actorilor în câmpul geopolitic contemporan ...... Percepţia în teoria şi fenomenul geopolitic contemporan .......................................289 ÎNCHEIERE ..................... 196 5.............................................................................. Puterea şi rolul ei în geopolitica postmodernă ... 151 Capitolul V PARADIGMELE ANALIZEI GEOPOLITICE ŞI GEOSTRATEGICE ..2...............4.2.........228 Capitolul VI GEOSTRATEGIA ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN CÂMPUL GEOPOLITIC CONTEMPORAN ................ Interesul şi comportamentul actorilor în câmpul geopolitic....................1.1...................... Geopolitica în analiza mediului internaţional contemporan ........ 201 5...............246 6.. 246 6............. Metode şi tehnici de analiză geopolitică... 127 4..........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful