‫זבחים נד‬

‫בס"ד‬

‫וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד‬
‫אמר רבי אלעזר‬
‫לפי שלא היתה בחלקו של טורף‬
‫צפון‬
‫יהודה‬

‫בנימין‬

‫מזבח אוכל בחלקו‬
‫של יהודה אמה‬

‫רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה‬
‫ונכנסה בחלקו של בנימין‬
‫ובה מזבח בנוי‪ ,‬והיה בנימין הצדיק‬
‫מצטער עליה בכל יום לבולעה‬

‫פתח האולם‬

‫כבש‬

‫אולם‬

‫רצועה היתה‬
‫יוצאה מחלקו‬
‫של יהודה‬
‫ונכנסה בחלקו‬
‫של בנימין‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזרח‬

‫מזבח החיצון‬
‫היכל‬

‫מזבח אוכל בחלקו‬
‫של יהודה אמה‬

‫דרום‬

‫לפיכך זכה בנימין הצדיק‬
‫ונעשה אושפיזכן להקב"ה‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מערב‬

‫זבחים נד‬

‫בס"ד‬

‫וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד‬

‫רמב"ם פיה"מ‬

‫תפארת ישראל‬

‫שיטת רש"י‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫צפון‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מזרח‬

‫‪2‬‬

‫‪ 2‬אמות‬

‫‪31‬‬
‫מערב‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪32‬‬

‫מזרח‬

‫‪31‬‬
‫מערב‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪32‬‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫כבש‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫פיה"מ לרמב"ם מידות ג‪,‬ב‬
‫שבונים את היסוד מקיף‬
‫מארבע הרוחות כמו שנזכר‬
‫לעיל חוזרים וחותכים אותו‬
‫משני צדדים כדי שיהא הקף‬
‫היסוד למזבח כצורה זו וזו‬
‫צורתו‪) .‬עיין צורה ט לט‪ (:‬ומן‬
‫הציור הזה יתבאר לך מה‬
‫שנזכר כאן‪ ,‬ויתבאר לך‬
‫שקרן דרומית מזרחית לא‬
‫היה לה יסוד‬

‫תפא"י הקדמה לפ"ג מדות‬
‫מסיר את הדפוס‪...‬ונמצא‬
‫שנשאר בנוי כולו מקשה א'‬
‫שארכו בצפון ובמערב ל"ב‬
‫ל"ב אמה ואורך מזרח ודרום‬
‫רק ל' אמה )וב' טפחים( ל'‬
‫אמה )וב' טפחים( וגובה כל‬
‫הבניין ה' טפחים כנראה‬
‫בתמונה ב' כזה‪...‬‬
‫)עיין בציורים שם ובמאירות‬
‫פנים זבחים נג‪(:‬‬

‫רש"י זבחים נד‪.‬‬
‫רב אמר בבנין ‪ -‬בקרן‬
‫דרומית מערבית בנו היסוד‬
‫אמה באורך הדרום וחדלו‬
‫להם כל הדרום וכל המזרח‬
‫עד אמה סמוך לקרן צפונית‬
‫מזרחית כדאמרן אוכל‬
‫במזרח אמה ובדרום אמה‬
‫)עיין בציור ברש"י ד"ה‬
‫רצועה היתה זבחים נג‪(:‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נד‬

‫בס"ד‬

‫המזבח והכבש‬
‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫סובב‬
‫קרן‬

‫‪1‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫רום‬
‫ד‬

‫‪1‬‬
‫‪3‬א‬

‫‪1‬‬

‫מות‬

‫‪4‬‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬
‫‪1‬‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬
‫‪ 9‬אמות‬

‫כבש המזבח‬

‫הכבש והמזבח‬
‫ששים ושתים!‬
‫‪3‬‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נד‬

‫בס"ד‬

‫נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב‬

‫סובב‬

‫‪ 1‬אמה על הסובב‬
‫‪3‬‬

‫קרן‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫כבש המזבח‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫יסוד‬

‫רום‬
‫ד‬

‫‪ 1‬אמה על‬
‫)מקום( היסוד*‬

‫הכבש והמזבח‬
‫ששים ושתים!‬

‫*עיין זבחים נד‪ .‬ותוד"ה שיתין שם סב‪ :‬וצ"ע‬
‫‪4‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫יסוד‬

‫זבחים נד‬

‫בס"ד‬

‫מזבח החיצון‬
‫סובב‬
‫קרן‬

‫יסוד‬

‫‪1‬‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫רב‬
‫מע‬

‫‪3‬א‬
‫מות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫צפון‬
‫דרום‬
‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪5‬‬

‫מלבן‬
‫‪32 x 32‬‬
‫אמה‬

‫צפון‬

‫דמחית מידי‬
‫מתותיה‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫דרום‬

‫דרום‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫מלבן‬
‫‪28 x28‬‬
‫אמה‬

‫צפון‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מזרח‬

‫מערב‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫צפון‬

‫מזרח‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נד‬

‫מזבח החיצון‬

‫שיטת‬
‫קרן לרבי‬

‫חוט‬
‫הסיקרא‬

‫סובב‬
‫‪1‬‬
‫קרן‬

‫יסוד‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪3‬‬
‫‪1‬‬

‫מות‬

‫רב‬
‫מע‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬א‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫יסוד‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫דרום‬

‫צפון‬

‫ום‬
‫דר‬

‫מ‬

‫בבשש‬
‫ככ‬

‫כבש‬

‫רב‬
‫ע‬
‫‪1‬‬

‫מערב‬

‫‪6‬‬

‫צפון‬

‫פון‬
‫צ‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫מזרח‬
‫‪ 3‬אמה‬
‫‪ 1‬אמה‬

‫‪ 1‬אמה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫רח‬
‫מז‬

‫‪1‬‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪28‬‬
‫‪x28‬‬
‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‪32‬‬
‫‪x 32‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫לבןלבןל‪2‬בן‪32 30‬‬
‫מ מ מ‪8‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪3 3x2‬המהמה‬
‫‪ 0 8‬א‪2‬מא א‬

‫‪ 5‬אמה‬

‫‪ 3‬אמה‬

‫בס"ד‬

‫מיקומו של המקדש‬
‫יהושע פרק טו – יהודה‬
‫הוּדה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ֶאל גְּ בוּל ֱאדוֹם‬
‫גּוֹר ל ְל ַמ ֵטּה ְבּנֵי יְ ָ‬
‫ַיְהי ַה ָ‬
‫)א( ו ִ‬
‫ימ ן‪:‬‬
‫ִמ ְד ַבּר ִצן נֶגְ בָּה ִמ ְק צֵה ֵת ָ‬
‫ָהם גְּ בוּל ֶנגֶב ִמ ְקצֵה יָם ַה ֶמּלַח ִמן ַה ָלּ שֹׁן ַהפֹּנֶה נֶגְ בָּה‪:‬‬
‫ַיְה י ל ֶ‬
‫)ב( ו ִ‬
‫ָלה ִמ ֶנּגֶב ְל ָקדֵשׁ‬
‫ַק ַר ִבּים וְ ָע ַבר ִצנָה וְ ע ָ‬
‫)ג( וְ יָצָא ֶאל ִמ ֶנּגֶב ְל ַמ עֲלֵה ע ְ‬
‫ָסב ַה ַקּ ְר ָק ָע ה‪:‬‬
‫אַדּ ָר ה וְ נ ַ‬
‫ָבר ֶח ְצרוֹן וְ ָעלָה ָ‬
‫ֵע וְ ע ַ‬
‫ַבּ ְרנ ַ‬
‫וְהיוּ תּ ְֹצאוֹת ַהגְּ בוּל‬
‫ַחל ִמ ְצ ַריִ ם >והיה< ָ‬
‫ָצא נ ַ‬
‫)ד( וְ ָע ַבר ַע ְצמוֹ נָה וְ י ָ‬
‫ָמּ ה זֶה יִ ְהיֶה ָלכֶם גְּ בוּל ֶנגֶב‪:‬‬
‫יָ‬
‫ַר ֵדּ ן וּגְ בוּל ִל ְפאַת צָפוֹנָה‬
‫)ה( וּגְ בוּל ֵק ְד ָמה יָם ַה ֶמּלַח ַעד ְקצֵה ַה יּ ְ‬
‫ַר ֵדּן‪:‬‬
‫ִמ ְלּשׁוֹן ַהיָּם ִמ ְק ֵצה ַהיּ ְ‬
‫ֲרבָה וְ ָע ָלה ַהגְּ בוּל‬
‫ָבר ִמ ְצּפוֹן ְל ֵב ית ָהע ָ‬
‫)ו( וְ ָע ָלה ַהגְּבוּל ֵבּית ָחגְ לָה וְ ע ַ‬
‫אוּב ן‪:‬‬
‫ֶא ֶבן בּ ַֹהן ֶבּן ְר ֵ‬
‫ֲשׁר‬
‫גִּלגָּל א ֶ‬
‫ָלה ַהגְּ בוּל ְדּ ִברָה ֵמ ֵע ֶמק עָכוֹר וְ צָפוֹנָה פֹּנֶה ֶאל ַה ְ‬
‫)ז( וְ ע ָ‬
‫ָחל וְ ָע ַבר ַהגְּ בוּל ֶא ל ֵמי ֵעין ֶשׁ ֶמ שׁ‬
‫ֲשׁר ִמ ֶנּגֶב ַלנּ ַ‬
‫ֻמּים א ֶ‬
‫נֹכַח ְל ַמ עֲלֵה ֲאד ִ‬
‫וְ ָהיוּ ת ְֹצא ָֹתיו ֶאל ֵע ין רֹגֵל‪:‬‬
‫רוּשׁ ָלִם‬
‫בוּסי ִמ ֶנּגֶב ִהיא יְ ָ‬
‫)ח( וְ ָע ָלה ַהגְּ בוּל גֵּי ֶבן ִהנֹּם ֶאל ֶכּ ֶתף ַהיְ ִ‬
‫ָמּה ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה‬
‫ֲשׁר עַל ְפּנֵי גֵי ִהנֹּם י ָ‬
‫וְ ָע לָה ַהגְּ בוּל ֶא ל רֹאשׁ ָה ָהר א ֶ‬
‫ָאים ָצפֹנָה‪:‬‬
‫ֵע ֶמק ְרפ ִ‬
‫ָצ א ֶאל ָע ֵרי ַהר‬
‫תּוֹח וְ י ָ‬
‫ֶפ ַ‬
‫וְת אַר ַהגְּ בוּל ֵמ רֹאשׁ ָה ָהר ֶאל ַמ ְעיַן ֵמי נ ְ‬
‫)ט( ָ‬
‫וְת אַר ַהגְּ בוּל ַבּעֲלָה ִהיא ִק ְריַת יְ ָע ִרים‪:‬‬
‫ֶע ְפרוֹן ָ‬
‫ָבר ֶאל ֶכּ ֶתף ַהר יְ ָע ִרים‬
‫ָמּה ֶא ל ַהר ֵשׂ ִעיר וְ ע ַ‬
‫ָסב ַהגְּ בוּל ִמ ַבּעֲלָה י ָ‬
‫)י( וְ נ ַ‬
‫וְע ַבר ִתּ ְמנָה‪:‬‬
‫ָרד ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ ָ‬
‫ִמצָּפוֹנָה ִהיא ְכ ָסלוֹן וְ י ַ‬
‫)יא( וְ יָצָא ַהגְּ בוּל ֶאל ֶכּ ֶתף ֶע ְקרוֹן צָפוֹנָה וְ ָתאַר ַהגְּ בוּל ִשׁ ְכּרוֹנָה וְ ָע ַבר‬
‫ָמּ ה‪:‬‬
‫ַבנְ ֵא ל וְ ָהיוּ תּ ְֹצאוֹת ַהגְּ בוּל י ָ‬
‫ָצא י ְ‬
‫ַהר ַה ַבּ עֲלָה וְ י ָ‬
‫ָמּה ַהגָּדוֹל וּגְ בוּל זֶה גְּ בוּל ְבּנֵי יְ הוּדָה ָס ִביב‬
‫)יב( וּגְ בוּל יָם ַהיּ ָ‬
‫ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹת ם‪:‬‬

‫יהושע פרק יח – בנימין‬
‫ָל ם ֵבּין‬
‫ֵצ א גְּ בוּל גּוֹר ָ‬
‫ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ַויּ ֵ‬
‫גּוֹר ל ַמ ֵטּה ְבנֵי ִבנְ י ִ‬
‫ַעל ַ‬
‫)יא( ַויּ ַ‬
‫יוֹסף‪:‬‬
‫הוּדה וּבֵין ְבּנֵי ֵ‬
‫ְבּנֵי יְ ָ‬
‫ָה ם ַהגְּ בוּל ִל ְפאַת צָפוֹנָה ִמן ַה יּ ְַר ֵדּן וְ עָלָה ַהגְּ בוּל ֶאל ֶכּ ֶתף‬
‫)יב( וַיְ ִהי ל ֶ‬
‫וְהיוּ תּ ְֹצא ָֹתיו ִמ ְד ַבּרָה ֵבּית‬
‫ָמּה > והיה< ָ‬
‫ָל ה ָב ָהר י ָ‬
‫יְ ִריחוֹ ִמצָּפוֹן וְ ע ָ‬
‫אָוֶן‪:‬‬
‫ָרד‬
‫וְע ַבר ִמ ָשּׁם ַהגְּ בוּל לוּזָה ֶאל ֶכּ ֶתף לוּזָה נֶגְ בָּה ִהיא ֵבּית ֵאל וְ י ַ‬
‫)יג( ָ‬
‫ֲשׁר ִמ ֶנּגֶב ְל ֵבית חֹרוֹן ַתּ ְחתּוֹן‪:‬‬
‫אַדּר ַע ל ָה ָהר א ֶ‬
‫ַהגְּ בוּל ַע ְטרוֹת ָ‬
‫ֲשׁר ַע ל ְפּנֵי ֵבית‬
‫ָסב ִל ְפאַת יָם נֶגְ בָּה ִמן ָה ָהר א ֶ‬
‫)יד( וְ ָתאַר ַהגְּ בוּל וְ נ ַ‬
‫וְהיוּ ת ְֹצא ָֹתיו ֶאל ִק ְריַת ַבּ עַל ִהיא ִק ְריַת יְ ָע ִרים‬
‫חֹרוֹן נֶגְ בָּה >והיה< ָ‬
‫יְהוּד ה זֹאת ְפּאַת יָם‪:‬‬
‫ָ‬
‫ִעיר ְבּנֵי‬
‫ָמּה וְ יָצָא ֶאל‬
‫ָצ א ַהגְּ בוּל י ָ‬
‫וּפאַת נֶגְ ָבּה ִמ ְק ֵצה ִק ְריַת יְ ָע ִרים וְ י ָ‬
‫)טו( ְ‬
‫תּוֹח‪:‬‬
‫ֶפ ַ‬
‫ַמ ְעיַן ֵמי נ ְ‬
‫ֲשׁר ַע ל ְפּנֵי גֵּי ֶבן ִהנֹּם ֲא ֶשׁר‬
‫ָרד ַהגְּ בוּל ֶאל ְק ֵצה ָה ָהר א ֶ‬
‫)טז( וְ י ַ‬
‫ָרד ֵעין‬
‫גְבּה וְ י ַ‬
‫בוּסי ֶנ ָ‬
‫ָרד גֵּי ִהנֹּם ֶאל ֶכּ ֶתף ַהיְ ִ‬
‫ָאים צָפוֹנָה וְ י ַ‬
‫ְבּ ֵע ֶמק ְר פ ִ‬
‫רֹגֵל‪:‬‬
‫ֲשׁר נֹכַח ַמעֲלֵה‬
‫)יז( וְ ָת אַר ִמ ָצּ פוֹן וְ יָצָא ֵעין ֶשׁ ֶמשׁ וְ יָצָא ֶאל גְּ ִלילוֹת א ֶ‬
‫אוּבן‪:‬‬
‫ָרד ֶא ֶבן בּ ַֹהן ֶבּ ן ְר ֵ‬
‫ֻמּים וְ י ַ‬
‫ֲאד ִ‬
‫ָת ה‪:‬‬
‫ֲרב ָ‬
‫ָרד ָה ע ָ‬
‫ֲר ָב ה צָפוֹנָה וְ י ַ‬
‫)יח( וְ ָע ַבר ֶא ל ֶכּ ֶתף מוּל ָהע ָ‬
‫וְהיוּ‬
‫)יט( וְ ָע ַבר ַהגְּ בוּל ֶא ל ֶכּ ֶתף ֵבּית ָחגְ לָה צָפוֹנָה > והיה< ָ‬
‫>תצאותיו< תּ ְֹצאוֹת ַהגְּ בוּל ֶאל ְל שׁוֹן יָם ַה ֶמּלַח צָפוֹנָה ֶאל ְק ֵצ ה‬
‫ַר ֵדּן נֶגְ בָּה זֶה גְּ בוּל ֶנגֶב‪:‬‬
‫ַהיּ ְ‬
‫ָמן‬
‫ֲלת ְבּנֵי ִבנְ י ִ‬
‫ַר ֵדּן יִגְ בֹּל אֹתוֹ ִל ְפאַת ֵק ְד ָמה זֹאת נַח ַ‬
‫)כ( וְ ַהיּ ְ‬
‫יה ָס ִביב ְל ִמ ְשׁ ְפּ ח ָֹתם‪:‬‬
‫ִלגְ בוּל ֶֹת ָ‬
‫וּבית‬
‫יהם יְ ִריחוֹ ֵ‬
‫חוֹת ֶ‬
‫ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּ ֵ‬
‫)כא( וְ ָהיוּ ֶה ָע ִרים ְל ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִבנְ י ִ‬
‫וְע ֶמק ְק ִציץ‪:‬‬
‫גְל ה ֵ‬
‫ָח ָ‬

‫יְהוּדה ְל ִמ ְשׁ ְפּ ח ָֹת ם‪:‬‬
‫ָ‬
‫ֲלת ַמ ֵטּה ְבנֵי‬
‫)כ( זֹאת נַח ַ‬
‫ַיִּהיוּ ֶה ָע ִרים ִמ ְק ֵצה ְל ַמ ֵטּה ְבנֵי יְ הוּדָה ֶאל גְּ בוּל ֱאדוֹם ַבּנֶּגְ בָּה‬
‫)כא( ו ְ‬
‫וְע ֶדר וְ יָגוּר‪:‬‬
‫ַק ְב ְצ ֵאל ֵ‬

‫אַר ַבּע‬
‫רוּשׁ ַל ִם גִּ ְבעַת ִק ְריַת ָע ִרים ְ‬
‫ֵלע ָה ֶא ֶלף וְ ַהיְ בוּסי ִהיא יְ ָ‬
‫)כח( וְ צ ַ‬
‫ָמן ְל ִמ ְשׁ ְפּ ח ָֹתם ‪ :‬פ‬
‫ֲלת ְבּנֵי ִבנְ י ִ‬
‫ֵיהן זֹאת נַח ַ‬
‫וְח ְצר ֶ‬
‫ֶשׂ ֵרה ַ‬
‫עְ‬

‫הוּדה‬
‫ָכלוּ ְבנֵי יְ ָ‬
‫רוּשׁ ַל ִם לֹא >יוכלו< י ְ‬
‫יוֹשׁבֵי יְ ָ‬
‫בוּסי ְ‬
‫)סג( וְ ֶאת ַהיְ ִ‬
‫ירוּשׁ ַלִם ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ‪:‬‬
‫יְהוּדה ִבּ ָ‬
‫ָ‬
‫בוּסי ֶאת ְבּנֵי‬
‫ֵשׁב ַהיְ ִ‬
‫ישׁם ַויּ ֶ‬
‫הוֹר ָ‬
‫ְל ִ‬
‫פ‬

‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זבחים נד‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful