J udeţul ………………………………..……...

C E N T R A L I Z A T O R U L

MORBIDITĂȚII ÎN CABINETUL MEDICAL DE FAMILIE (U/R)
SE VA COMPLETA CÂTE UN
EXEMPLAR PE TOTAL, URBAN ŞI
RURAL
Localitatea……………………………..….….
Unitatea Sanitară …………………………….

Peluna………………………………. anul ………
Cap. 1 - CAZURI NOI  Reviziaa10-aO. M. S.
Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
TOTAL CAZURI (001-975)
001 Holera A00
002 Febra tifoidă A01.0
003 Febreleparatifoide A01.1-A01.4
004
Alte infecţii cu salmonella
(infecţii şi toxiinfecţii alimentare)
A02

005 Shigelloza (dizenteria bacilară) A03
006 Alte infecţii intestinale bacteriene A04
007 Botulismul A05.1
008
Alte intoxicaţii alimentare de
origine bacteriană
dinA05

009 Amibiaza A06
010 Giardiaza(lambliaza) dinA07
011
Alteboli intestinaleprin
protozoare
dinA07

012
Alte infecţii virale şi
intestinale,precizate
A08

013
Diareea şi gastroenterita (de
natura infecţioasă)
A09

014 Tuberculozaaparatului respirator A15-A16
015 Tuberculozasistemului nervos A17
016 Tuberculozaaltor organe A18
017 Tuberculoza miliară A19
018 Antraxul A22
019 Brucelloza A23
020 Leptospiroza A27
021 Alteantropo-zoonozebacteriene dinA20-A28
022 Lepra[BoalaHansen] A30
023 Tetanosul neonatorum A33
024 Tetanosul obstetrical A34
025 Alteformedetetanos A35
026 Difteria A36
027 Tusea convulsivă A37
028 Scarlatina A38
029 Infecţia cu meningococi A39
030 Erizipelul A46
031
Alteboli bacterieneneclasatela
altelocuri
A30-A49

032 Sifilisul congenital A50
033 Sifilisul recent (primar,secundar) A51
034 Sifilisul tardiv A52
035
Alte forme de sifilis,fără
precizare
A53

036 Infecţia gonococică A54
De reportat

19.4; A3; t2
Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
037 Sancrul moale A57
038 Trichomoniaza A59
039
Alte boli precizate al căror mod
detransm. esteînspecial sexual
dinA50-
A64

040 Trahomul A71
041 Alteboli prinChlamydia
dinA70-
A74

042 Tifosul exantematic A75.0
043 Tifosul recrudescent (boalaBrill) A75.1
044 Alterickettsioze
dinA75-
A79

045 Poliomielita acută A80
046 Rabia A82
047 Encefalita şi meningita virala
A81;A83-
A87

048
Alte infecţii virale ale sistemului
nervos
dinA80-
A89

049 Varicela B01
050 Zona (herpeszoster) B02
051 Rugeola B05
052 Rubeola B06
053
Alte infecţii virale cu leziuni
cutaneo-mucoase
dinB00-B09

054 Hepatita virală acută A B15
055 Hepatita virală acută B B16
056 Altehepatiteviraleacute B17-B19
057
Imunodeficienţa umană virală
(VIH) cu unele boli infecţioase şi
parazitare

B20

058
Imunodeficienţa umană virală
(VIH) cutumori maligne
B21

059
Imunodeficienţa umană virală
(VIH) cualteboli specificate
B22

060
Imunodeficienţa umană virală
(VIH) în alte afecţiuni
B23

061
Imunodeficienţa umană virală
(VIH) fără precizare
B24

062 Oreionul B26
063 Mononucleoza infectioasă B27
064
Alteboli cuvirus,neclasatelaalte
locuri
dinB25-B34

065 Dermatofitoze B35
066 Candidiaza B37
067 Altemicoze B35-B49
068 Malaria B50-B54
069 Toxoplasmoza B58
070 Alteboli prinprotozoare dinB50-B64
071 Echinococoza B67
072 Teniaza B68
073 Trichinelloza B75
074 Ascaridiaza B77
075 Oxiuriaza B80
076 Altehelmintiaze dinB65-B83
077 Scabia B86
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
078 Alteinfestaţii B85-B89
079 Boli infecţioase,alte şi neprecizate B99
080 Tumora malignă a buzei C00
081 Tumora malignă a bazei limbii C01
082
Tumora malignă a limbii,alte şi
neprecizate
C02

083 Tumora malignă a gingiei C03
084 Tumora malignă a planşeului gurii C04
085 Tumora malignă a palatului C05
086
Tumora malignă a gurii,alte şi fără
precizare
C06

087
Tumora malignă a glandei
parotide
C07

088
Tumora malignă a glandelor
salivare principale, altele şi fără
precizare
C08

089 Tumora malignă a amigdalei C09
090 Tumora malignă a orofaringelui C10
091 Tumora malignă a rinofaringelui C11
092
Tumora malignă a sinusului
piriform
C12

093 Tumora malignă a hipofaringelui C13
094
Tumora malignă a buzei,cavităţii
bucale şi a faringelui cu alte
localiz. şi rău definite

C14

095 Tumori malignealeesofagului C15
096 Tumori malignealestomacului C16
097
Tumora malignă a intestinului
subţire
C17

098 Tumora malignă a colonului C18
099
Tumora malignă a jonctiunii recto-
sigmoidiene
C19

100 Tumora malignă a rectului C20
101
Tumora malignă a anusului şi
canalului anal
C21

102
Tumora malignă a ficatului şi
canalelor biliare intrahepatice
C22

103 Tumoramaligneaveziculei biliare C23
104
Tumori maligne ale căilor
biliare,alte şi neprecizate
C24

105 Tumori malignealepancreasului C25
106
Tumora malignă a organelor
digestive cu altă localizare şi rău
definită
C26

107
Tum mal a foselor nazale şi ale
urechii medii
C30

108 Tumora malignă a sinusurilor feţei C31
109 Tumori malignealelaringelui C32
110 Tumora malignă a traheei C33
111
Tumora malignă a bronhiilor şi a
pulmonului
C34

112 Tumora malignă a timusului C37
De reportat
Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
113 Tumora malignă a
inimii,mediastinului şi pleurei
C38

114 Tum mal a ap.resp, şi a
org.intratoracice,cu alte localizări şi
rău definite
C39

115 Tumori maligne ale oaselor şi
cartilagiilor articulareale membrelor
C40

116 Tumori maligne ale oaselor şi
cartilagiilor articulare, cualte
localizări şi neprecizate

C41

117 Melanomul malignal pielii C43
118 Altetumori malignealepielii C44
119 Mesotheliomul C45
120 Sarcomul Kaposi C46
121 Tumora malignă a nervilor
periferici şi a sistemului nervos
autonom
C47

122 Tumora malignă a
retroperitoneului şi peritoneului
C48

123 Tumora malignă a tesutului
conjunctiv
C49

124 Tumora malignă a sânului C50
125 Tumora malignă a vulvei C51
126 Tumora malignă a vaginului C52
127 Tumora malignă a colului uterin C53
128 Tumora malignă a corpului uterin C54
129 Tumora malignă a
uterului,localizare neprecizată
C55

130 Tumora malignă a ovarului C56
131 Tumora malignă a organelor
genitale la femei,alte şi
neprecizate
C57

132 Tumora malignă a placentei C58
133 Tumora malignă a penisului C60
134 Tumora malignă a prostatei C61
135 Tumora malignă a testiculului C62
136 Tumora malignă a organelor
genitale la bărbat, alte şi
neprecizate
C63

137 Tumora malignă a rinichiului, cu
excepţia bazinetului renal
C64

138 Tumora malignă a bazinetului
renal
C65

139 Tumora malignă a ureterului C66
140 Tumora malignă a vezicii urinare C67
141 Tumora malignă a organelor
urinare,alte şi neprecizate
C68

142 Tumora malignă a ochiului şi
anexelor sale
C69

143 Tumora malignă a meningelui C70
144 Tumora malignă a creierului C71
145 Tumora malignă măduvei
spinării,a nervilor cranieni şi alte
părţi ale sistemului nervos central

C72

146 Tumora malignă a tiroidei C73
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
147 Tumora malignă a suprarenalei C74
148
Tumora malignă a altor glande
endocrine şi structuri înrudite
C75

149
Tumora malignă cu alte localizari
şi nespecificate
C76

150
Tumora malignă a ganglionilor
limfatici,secundară şi neprecizată
C77

151
Tumora malignă secundară a
organelor respiratorii şi digestive
C78

152
Tumora malignă secundară,cu alte
localizări
C79

153
Tumori malignecusediu
neprecizat
C80

154 BoalaHodkin C81
155
Limfomfolicular (nodular) non-
Hodgkin
C82

156 Limfomdifuz non-Hodgkin C83
157
Limfoame periferice şi cutanate cu
celuleT
C84

158
Limfonnon-Hodgkin, dealte
tipuri şi neprecizate
C85

159 Boli imunoproliferativemaligne C88
160
Mielom multiplu şi tumori
malignecuplasmocite
C90

161 Leucemia limfoidă C91
162 Leucemia mieloidă C92
163 Leucemia monocitară C93
164 Alteleucemii cuceluleprecizate C94
165 Leucemiacuceluleneprecizate C95
166
Tumori maligneale
ţesut.limfoid,hematopoetic şi
înrudite, alte şi nepr.
C96

167
Tumori maligne cu localizări
multipleindependente (primare)
C97

168
Carcinom in situ al cavităţii
bucale, al esofagului şi stomacului
D00

169
Carcinominsitual organelor
digestive, alte şi neprecizate
D01

170
Carcinominsitual urechii
mijlocii şi al aparatului respirator
D02

171 Melanominsitu D03
172 Carcinominsitual pielii D04
173 Carcinominsitual sânului D05
174 Carcinominsitual colului uterin D06
175
Carcinominsitual organelor
genitale, alte şi neprecizate
D07

176
Carcinom in situ cu alte localizări
şi neprecizate
D09

177
Tumori benigne cu alte localizări
şi rău definite aleaparatului
digestiv
D13

178
Tumori benigneaurechii mijlocii
şi a aparatului respirator
D14

179
Tumora benignă a organelor
intratoracice, alte şi neprecizate
D15

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
180
Tumora benignă a osului şi a
cartilajului articular
D16

181 Tumora lipomatoasă benignă D17
182
Hemangiom şi limfamgiom, toate
localizările
D18

183 Tumori benignealepielii D22-D23
184 Tumora benignă a sânului D24
185 Leiomiomul uterului D25
186 Altetumori benignealeuterului D26
187 Tumora benignă a ovarului D27
188
Tumora benignă a organelor
genitale, la femeie, alte şi
neprecizate
D28

189
Tumora benignă a organelor
urinare
D30

190
Tumorabenignă a creierului şi
altor portiuni aleSNC
D32;D33

191
Tumora benignă a glandelor
endocrine, alte şi neprecizate
D34;D35

192
Tumora benignă cu alte localizări
şi fără precizare
dinD10-D36

193
Tumora cavit. bucale şi a org.digestive
cu evol.impreviz. şi necunocustă
D37

194
Tumoraurechii mijlocii, a
org.resp.intrator.cu ev.imprev şi
necunoscută
D38

195
Tumoraorg.genit lafemeie,cu
evol. imprev. şi necunoscută
D39

196
Tumora org.genit.la bărbat, cu
evol.imprev. şi necunoscută
D40

197
Tumoraorg.urinare, cu
evol.impreviz. şi necunoscută
D41

198
Tumora creierului şi a SNC, cu
evol.imprev. şi necunoscută
D43

199
Tumoraglandelor endocrine, cu
evol.imprev. şi necunoscută
D44

200 Poliglobulia esenţială D45
201
Alte tum.de ţesut limfoid,
hematopietic şi înrudite cu ev.imprev.
şi necunoscută

D47

202
Tumora cu alte localiz. şi nepreciz., cu
evol.imprev. şi necunoscută
D48

203 Anemia prin carenţa de fier D50
204
Anemia prin carenţa în vitamina
B12
D51

205 Anemia prin carenţa în acid folic D52
206 Alte anemii de nutriţie D53
207
Anemia datorită tulburărilor
enzimatice
D55

208 Thalassemia D56
209
Afecţiuni cu hematii falciforme
[drepanocitoze]
D57

210 Alteanemii hemoliticeereditare D58
211 Anemia hemolitică dobândită D59
212
Aplazia medulară dobândită pură
(eritroblastopenia)
D60

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
213 Alteaplazii medulare D61
214 Anemiapost-hemoragică acută D62
215 Alteanemii D64
216
Coagularea intravasculară
diseminată (sindromul de
defibrinare)
D65

217 Carenţa ereditară în factorul VIII D66
218 Carenţa ereditară în factorul IX D67
219 Alteanomalii decoagulare D68
220
Purpura şi alte afecţiuni
hemoragice
D69

221 Agranulocitoza D70
222
Tulburări funcţionaleale
polinuclearelor neutrofile
D71

223 Alteanomalii aleleucocitelor D72
224 Bolilesplinei D73
225
Alte boli ale sângelui şi ale
organelor hematopoietice
D75

226
Unele boli ale ţesutului
limforeticular şi ale sist. reticulo-
histiocitar
D76

227
Imunodeficienţa cu predominarea
anomaliilor deanticorpi
D80

228 Imunodeficienţe combinate D81
229
Deficit imunitar asociat altor
anomalii majore
D82

230 Imunodeficienţa comună variabilă D83
231 Alte imunodeficienţe D84
232 Sarcoidoza D86
233
Alte tulbrări implicând sistemul
imunitar,neclasificatelaaltelocuri
D89

234
Sindromul insuficienţei tiroide
congenitale
E00

235
Afecţiuni tiroidiene şi înrudite,
legate de carenţa în iod
E01

236
Hipotiroidia prin carentă
subclinică în iod
E02

237 Alte guşe netoxice E04
238 Tireotoxicoza(hipertiroidia) E05
239 Tiroidita E06
240 Alteafecţiuni ale tiroidei E07
241
Diabetul zaharat insulino-
dependent
E10

242
Diabetul zaharat neinsulino-
dependent
E11

243 Diabetul zaharat demalnutriţie E12
244 Alteformedediabet zaharat E13
245 Diabet zaharat, fără precizare E14
246 Coma hipoglicemică non-diabetică E15
247
Alte tulburări ale secreţiei
pancreaticeinterne
E16

248 Hipoparatiroidia E20
De reportat
Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
249
Hiperparatiroidia şi alte boli ale
glandei paratiroide
E21

250
Hipersecreţia glandei hipofizare
[pituitara]
E22

251
Hiposecreţia, alte tulburări ale
glandei hipofizare
E23

252 Sindromul Cushing E24
253 Tulburări adreno-genitale E25
254 Hiperaldosteronismul E26
255
Alte tulburări ale glandei
suprarenale
E27

256 Disfuncţia ovariană E28
257 Disfuncţia testiculară E29
258
Tulburările pubertăţii neclasate la
altelocuri
E30

259 Disfuncţiuni pluriglandulare E31
260 Boliletimusului E32
261 Alte tulburări endocrine E34
262
Malnutriţia proteino-energetică
gravă fără precizare
E43

263
Malnutriţia proteino-energetică
usoară sau moderată
E44

264
Întârzierea de dezvoltare datorită
malnutriţiei proteino-energetice
E45

265
Malnutriţia proteino-energetică,
fără precizare
E46

266 AvitaminozaA E50
267 Carenţa în tiamina E51
268 Carenţa în acid nicotinic [pelagra] E52
269 AlteavitaminozedingrupaB E53
270 Carenţa în acid ascorbic E54
271 Rahitismul evolutiv E55.0
272
Carenţa în vitamina D, fără
precizare
E55.1-E55.9

273 Alteavitaminoze E56
274 Carenţa alimentară în calciu E58
275 Carenţa alimentară în seleniu E59
276 Carenţa în zinc E60
277
Carenţa în alte elemente
nutriţionale
E61

278 Alte carenţe nutriţionale E63
279 Obezitatea E66
280 Alteexcesedeaport E65;E66;E67
281 Fenilcetonuria clasică E70.0
282
Tulburări de metabolism al
acizilor aminaţi aromatici
E70.1-E70.9

283
Altetulburări de metabolism ale
acizilor aminaţi
E72

284 Intoleranţa la lactoză E73
285
Alte tulbărări de metabolism al
hidraţilor de carbon
E74

De reportat
Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
286
Tulburărări de metabolism al
sfingolipidelor şi al altor lipide de
rezervă
E75

287
Tulburări de metabolism al
glicosaminoglicani
E76

288
Tulburări de metabolism al
glicoproteinelor
E77

289
Tulburări de metabolism al
lipoproteinelor şi alte lipidemii
E78

290
Tulburări de metabolism al
purinelor şi al pirimidinei
E79

291
Tulburări de metabolism al
porfirinei şi bilirubinei
E80

292
Tulburari demetabolismal
mineralelor
E83

293 Fibroza chistică E84
294 Amiloidoza E85
295 Hipovolemia, deshitratarea E86
296
Alte tulburări de echilibru acido-
bazic hidric şi electrolitic
E87

297 Alte tulburări de metabolism E88
298
Tulb.metab. şi endocr.după
prest.med.în ved.diag.şi trat.necl.în
alteloc.
E89

299 Demenţa vasculară F01
300
Demenţa fără precizare (presenilă,
senilă)
F03

301
Sindromamnezicorganic,neindus de
alcool şi alte subst psiho-active
F04

302
Delir, neindus de alcool şi alte
subst psihoactive
F05

303
Altetulb.ment.dat.unei
lez.cerebr.,unei disf.cereb.şi unei
af.somatice
F06

304
Tulburări ale personalit. şi
comportam.dat.unei afecţiuni, leziuni
şi disfuncţii cerebrale

F07

305
Tulburare mentală organică sau
simptomatică, fără precizare
F09

306
Tulburări mentale şi de comportament
legatedeconsumul dealcool
F10

307
Tulb.ment.decomp.leg.de
consum.opiacee.,derivate,canabis,coca
ină, halucinogene
F11;F12;
F14;F16

308
Tulburări ment. şi de comp.legate de
consumul sedativelor sauhipnot.
F13

309
Tulb. ment. şi de comp.leg..de
cons. Altor stimulenteinclusiv
cofeină
F15

310
Tulburări mentale şi de
comportament legatedeconsumul
tutunului
F17

311
Tulburări mentale şi de
comportament leg.deconsum
solvenţi volatili
F18

312 Schizofrenia F20
313 Tulburare schizotipică F21
314 Tulburări delirante persistente F22
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
315
Tulburări psihotice acute şi
tranzitorii
F23

316 Tulburare delirantă indusă F24
317 Tulburări schizo-afective F25
318 Alte tulburări psihotice neorganice F28;F29
319 Episodmaniacal F30
320 Tuburareafectivă bipolară F31
321 Episoddepresiv F32;F33
322
Tulburări ale dispoziţiei
afectivităţii
F34

323
Alte tulburări ale dispoziţiei
afectivităţii
F38

324
Tulburări ale dispoziţiei
afectivităţii, fără precizare
F39

325 Tulburări anxioase F40;F41
326 Tulburare obsesională-compulsivă F42
327
Reacţia la un factor de stress
important şi tulburări de adaptare
F43

328
Tulburări disociative [de
conversie]
F44

329 Tulburări somatice F45
330 Alte tulburări nevrotice F48
331 Tulburări de alimentaţie F50
332 Tulburări de somn neorganice F51
333
Disfuncuncţie sexuală, nedatorită
unei tulburări sau boli organice
F52

334
Tulburări ment.şi de comp.asoc.cu
puerperiu, neclasatelaaltelocuri
F53

335
Fact.psih.şi comportament asoc
boli sautulb. clasatelaaltelocuri
F54

336
Abuz desubst.nedeterminind
dependenţa
F55

337
Sindr.comp
nepreciz.asoc.perturb.fiziologice şi
factorilor fizici
F59

338
Tulburări specifice ale
personalitaţii
F60-F63

339
Tulburări de identitate sexuală şi
de preferinţă sexulă
F64;F65

340
Probleme psihologice şi
comportamentaleasociate
dezvoltării sexuale şi orientării

F66

341
Alte tulburări ale personalităţii şi a
comportamentului laadult
F63;F68

342 Întârziere mentală uşoară F70
343 Întârziere mentală medie F71
344 Întârziere mentală gravă F72
345 Întârziere mentală profundă F73
346
Alte forme de întârziere mentală şi
fără precizare
F78;F79

347
Tulburări specifice de dezvoltarea
vorbirii şi a limbajului,
achiziţiilor şcolare

F80;F81

De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
348
Tulburări specifice de dezvoltare
motorie
F82

349
Alte tulburări ale dezvoltării
psihologice si fără precizare
F83;F88;
F89

350 Tulburări hiperchinetice F90
351 Tulburări de conduită F91;F92
352
Tulburări emoţionale cu apariţia în
mod special în copilărie
F93

353
Tulburări ale funcţiei sociale,cu
apariţia specif.în perioada
copilăriei şi adolescenţei
F94

354
Alte tulburări de comp.şi
tulb.emoţion.apărând deobicei în
per.copilăriei şi adolescenţei

F95;F98

355
Tulburare mentală fără alte
indicaţii
F99

356
Meningita bacteriană, neclasată la
altelocuri
G00

357
Meningita datorită altor cauze şi
neprecizate
G03

358 Encefalita, mielita, encefalomielita G04
359
Abces şi granulom intracranian şi
intrarahidian
G06

360
Flebita şi tromboflebita
intracraniană şi intrarahidiană
G08

361 CoreeaHuntington G10
362 Ataxia ereditară G11
363
Amiotrofia spinală şi sindroame
înrudite
G12

364 BoalaParkinson G20
365 Sindromparkinsoniansecundar G21
366
Alteboli degenerativeale
nucleilor centrali cenuşii
G23

367
Altesindroame extrapiramidale,
tulburări de motricitate
G24;G25

368 BoalaAlzheimer G30
369
Alte afecţiuni degenerative ale
sistemului nervos, neclasatatela
alteloc.
G31

370 Scleroza multiplă G35
371
Alte afecţiuni demielinizanteacute
diseminate
G36

372
Alte afecţiuni demielinizante ale
sistemului nervoscentral
G37

373 Epilepsia G40
374 Stare de rău epileptic G41
375 Sindroamedealgii cefalice G43-G44
376
Accidenteischemicecerebrale
tranzitorii şi sindroame înrudite
G45

377 Tulburări desomn G47
378 Afecţiunile nervilor cranieni G50-G52
379
Afecţiunile rădăcinilor şi
plexurilor nervoase
G54

380 Mononevrite G56-G58
De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
381 Neuropatia ereditară şi idiopatică G60
382 Polinevriteinflamatorii G61
383 Altepolinevrite G62
384
Alte afecţiuni ale sistemului
nervosperiferic
G64

385
Miastenia şi alte afecţiuni
neuromusculare
G70

386
Afecţiuni musculare primitive
(Distrofia musculară Duchenne)
G71

387 Alte afecţiuni musculare G72
388 Paralizia cerebrală infantilă G80
389 Hemiplegia G81
390 Paraplegia şi tetraplegia G82
391 Altesindroameparalitice G83
392
Afecţiuni ale sistemului nervos
autonom
G90

393 Hidrocefalia G91
394
Encefalopatia toxică şi alte
afecţiuni ale creierului
G92;G93

395 Alte afecţiuni ale măduvei spinării G95
396
Alte afecţiuni ale sistemului
nervoscentral
G96;G98

397
Afecţ.sist.nerv după un act
medical învedereadiagn.şi
tratamentului neclasatelaalte
locuri

G97

398 Orgelet şi chalazion H00
399 Alte afecţiuni ale pleoapei H02
400 Afecţiuni ale aparatului lacrimal H04
401 Afecţiuni ale orbitei H05
402 Conjunctivita H10
403 Alte afecţiuni ale conjunctivei H11
404 Afecţiuni ale scleroticei H15
405 Cheratita H16
406
Cicatrice, opaciăţi corneene,alte
afecţiuni ale corneei
H17;H18

407 Iridociclita H20
408
Alte afect. ale irisului şi corpilor
ciliari
H21

409 Cataracta senilă H25
410 Altecataracte H26
411 Alte afecţiuni ale cristalinului H27
412
Chorioretinita şi alte afecţiuni ale
choroidei
H30;H31

413 Dezlipirea şi ruptura retinei H33
414 Alte afecţiuni retiniene dinH34;H35
415 Glaucomul H40
416 Afecţiuni ale corpului vitros H43
417 Afecţiuni ale globului ocular H44
418 Nevrita optică H46
419
Alte afecţiuni ale nervului şi căilor
optice
H47

420 Strabismparalitic H49;H50
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
421
Alte anomalii de mişcare
binoculară
H51

422
Vicii de refracţie şi tulburări de
acomodare
H52

423 Tulburări de vedere H53
424 Cecitatea şi scăderea văzului H54
425
Nistagmus şi alte miscări
anormalealeochilor
H55

426
Alte afecţuini ale ochiului şi
anexelor sale
H57

427
Afecţiuni ale ochiului şi anexelor
sale după un act medical în
vedereadiagnosticului şi
tratamentului neclasat laalte
locuri

H59

428 Otita externă H60
429 Alte afecţiuni ale urechii externe H61
430 Otitamedienesupurata H65
431
Otita medie supurativa şi fără
precizare
H66

432
Inflamaţia, obstrucţia şi alte
afecţiuni ale trompei Eustache
H68-H69

433 Mastoidita şi afecţiuni asociate H70
434 Colesteatomul urechii medii H71
435
Perforaţia şi alte afecţiuni ale
timpanului
H72-H73

436
Alteafecţiuni ale urechii medii şi
apofizei mastoide
H74

437 Otoscleroza H80
438
Afecţiunile funcţiei vestibulare şi
sindroamedevertij
H81

439 Alteboli aleurechii interne H83
440
Surditate de transmisie şi
neurosenzorială
H90

441
Alte pierderi ale auzului şi
surdomutitatea
H91

442 Otalgia şi otoreea H92
443
Alte afecţiuni ale urechii,
neclasatelaaltelocuri
H93

444
Afecţiuni după un act medical de
diag. şi tratament la nivelul urechii
şi apofiz. mastoideneclasatela
altelocuri

H95

445
Reumatism articular acut fără
menţionarea complicaţiilor
cardiace
I00

446
Reumatismarticular acut cu
complicaţii cardiace
I01

447 Coreea reumatismală I02
448
Boli alevalvulei mitrale,
reumatismale
I05

449
Boli alevalvulei aortice,
reumatismale
I06

450
Boli alevalvulei tricuspide,
reumatismale
I07

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
451 Boli multiplevalvulare I08
452 Alteboli reumaticealeinimii I09
453 Hipertensiunea esentială (primară) I10
454 Cardiopatia hipertensivă I11
455 Nefropatia hipertensivă I12
456 Cardio-nefropatia hipertensivă I13
457 Hipertensiunea secundară I15
458 Angina pectorală I20
459 Infarct miocardic acut I21
460 Infarct miocardic ulterior I22
461 Alteboli ischemiceacutecardiace I23;I24
462 Cardiopatia ischemică cronică I25
463 Emboliavaselor pulmonare I26
464 Altecardiopatii pulmonare I27.0-I27.8
465 Cordpulmonar cronic I27.9
466 Alteboli alevaselor pulmonare I28
467 Pericarditaacută I30
468 Alteboli alepericardului I31
469 Endocardita acută şi subacută I33
470
Afecţiuni nereumatice ale valvulei
mitrale
I34

471
Afecţiuni nereumatice ale valvulei
aortice
I35

472
Afecţiuni nereumatice ale valvulei
tricuspide
I36

473 Afecţiunile valvulei pulmonare I37
474 Endocardita, valvula nespecificată I38
475 Miocardita acută I40
476 Cardiomiopatia I42
477 Hemoragia subarahnoidă I60
478
Hemoragia intracerebrală şi alte
hemoragii intracraniene
netraumatice
I61-I62

479 Infarct cerebral I63
480
Accidcerebral nespecificat ca
hemoragic saucainfarct
I64

481 Alteboli cerebro-vasculare I65-I67
482 Ateroscleroza I70
483 Anevrismul şi disecţia aortică I71
484 Alteanevrisme I72
485 Alteboli vasculareperiferice I73
486 Embolia şi tromboza arterială I74
487
Alte afecţiuni ale arterelor şi
arteriolelor
I77

488 Bolilecapilarelor I78
489 Flebita şi tromboflebita I80
490 Embolia şi tromboza venoasă I82
491
Venevaricoasealemembrelor
inferioare
I83

492 Hemoroizi I84
493
Varice esofagiene şi alte afecţiuni
alevenelor
I85;I87

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
494
Limfadenita nespecifică,
exceptând cea acută
I88

495 Hipotensiunea I95
496
Afecţiuni postchirurgicale sau
postproceduralepeap. circulator
FAI
I97

497
Alte afecţiuni nespecifice ale
aparatului circulator
I99

498
Rino-faringita acută [guturaiul
comun]
J 00

499 Sinuzita acută J 01
500 Faringita şi amigdalita acută J 02-J 03
501 Laringita şi traheita acută J 04
502
Laringita obstructivă acută (crup)
şi epiglotita acută
J 05

503
I.C.R.S cu localizări multiple şi
neprecizate
J 06

504 Gripa, cuvirusgripal identificat J 10
505 Gripa, cuvirusneidentificat J 11
506
Pneumonia virală, neclasată la alte
locuri
J 12

507
PneumoniaprinStreptococcus
pneumoniae
J 13

508
PneumoniaprinHaemophilus
influenzae
J 14

509
Pneumonii bacteriene, neclasate
laaltelocuri
J 15

510
Pneumonia datorită altor
microorg.infecţioase, neclasate la
altelocuri
J 16

511
Pneumonii cumicro-organisme
neprecizate
J 18

512 Bronsita şi bronsiolita acută J 20-J 21
513
Infecşii acute ale căilor
respiratorii inferioare, fără
precizare
J 22

514 Rinita alergică şi vasomotorie J 30
515
Rinita, rino-faringita şi faringita
cronica
J 31

516 Sinuzita cronică J 32
517
Boli cronice ale amigdalelor şi
vegetaţiilor adenoide
J 35

518 Angina flegmonoasă J 36
519 Laringita şi laringo-traheita J 37
520
Bolile corzilor vocale şi ale
laringelui, neclasatelaaltelocuri
J 38

521
Alte boli ale căilor respiratorii
superioare
dinJ 30-J 39

522
Bronşita neprecizată ca acută sau
cronică
J 40

523
Bronşita cronică simplă şi
mucopurulentă
J 41

524 Bronşita cronică FAI J 42
525 Emfizemul J 43
De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
526
Alteboli pulmonareobstructive
cronice
J 44

527 Astmul J 45-J 46
528 Bronşiectazia J 47
529
Pneumoconioza de cărbune a
minerilor
J 60

530
Pneumoconioza datorită azbestului
şi altor fibre minerale
J 61

531
Pneumoconioza datorită pulberii
desiliciu
J 62

532
Pneumoconioza datorită altor
pulberi neorganice şi fără
precizare
J 63;J 64

533
Pneumoconioza asociată cu
tuberculoza
J 65

534
Afecţiuni ale căilor aeriene
datoritepulberilor organice
precizate
J 66

535
Afecţiuni respiratorii datorite altor
agenţi externi
dinJ 60-J 70

536 Edempulmonar J 81
537
Alte afecţiuni pulmonare
interstiţiale
dinJ 80-J 84

538
Abcesul pulmonar şi al
mediastinului
J 85-J 86

539 Pneumothorax J 93
540 Afecţiuni pleurale J 90;J 92;J 94
541
Tulb.resp. după un act medic
privind diagnosticul şi tratamentul,
necalsat laaltelocuri
J 95

542 Alte tulburări respiratorii J 98
543
Tulburări de odontogeneza şi de
eruptie
K00

544 Carii dentare K02
545 Alte boli ale ţesutului dentar dur K03
546
Afecţiuni ale gingiei şi crestei
alveolareedentale
K04-K06

547
Anomalii dento-faciale[inclusiv
malocluzia]
K07

548 Alteboli alemaxilarelor K10
549 Bolileglandelor salivare K11
550 Stomatitele şi afecţiunile înrudite K12
551
Alte boli ale buzelor şi mucoasei
bucale
K13

552 Bolilelimbii K14
553 Esofagita K20
554 Alteboli aleesofagului K21;K22
555 Ulcerul gastric K25
556 Ulcerul duodenal K26
557
Ulcerul peptic, culocalizare
neprecizată
K27

558 Ulcerul gastro-jejunal K28
559 Gastrita şi duodenita K29
560 Dispepsia K30
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
561
Alte boli ale stomacului şi
duodenului
K31

562 Apendicita acută K35
563 Alteboli aleapendicelui K36-K38
564 Hernia inghinală K40
565 Hernia diafragmatică K44
566 Altehernii abdominale dinK40-46
567 Boala Crohn [enterita regională] K50
568
Recto-colita hemoragică [colita
ulceroasă]
K51

569
Altegastro-enterite şi colite
neinfectioase
K52

570 Tulburări vasculare ale intestinului K55
571
Ileus paralitic şi ocluzia intestinală,
fără menţionarea herniei
K56

572 Diverticulozaintestinului K57
573
Sindromul intestinului iritabil şi alte
tulb. funcţionale ale intestinului
K58-K59

574
Fisura, fistula şi abcesul regiunii
anale şi rectale
K60-K61

575 Alteboli aleintestinului K62-K63
576 Peritonita K65
577 Alteboli aleperitoneului K66
578 Boala alcoolică a ficatului K70
579 Boala toxică a ficatului K71
580
Hepatita cronică, neclasată la alte
locuri
K73

581 Fibroza şi ciroza ficatului K74
582 Alteboli inflamatorii aleficatului K72;K75
583 Alteboli aleficatului K76
584 Litiaza biliară K80
585 Colecistita K81
586
Alte boli ale vezicii şi căilor
biliare
K82

587 Pancreatita acută K85
588 Alteboli alepancreasului K86
589 Malabsorbţia intestinală K90
590
Afecţiunile ap.dig după un act
medical de diag. şi tratament
neclasat laaltelocuri
K91

591 Alteboli aleaparatului digestiv K92
592 Impetigo L01
593
Abces cutanat, furuncul şi
furuncul antracoid, flegmon
L02;L03

594 Limfadenita acută L04
595 Chist dermoidpararectal L05
596
Alte infecţii locale ale pielii şi
tesutului celular subcutanat
dinL00-L08

597 Pemphigus L10
598 Altedermatozebuloase L13
599 Dermita seboreică L21
600 Dermita alergică de contact L23
De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
601 Lichen simplex cronic şi prurigo L28
602 Altedermite dinL20-L30
603 Psoriazis L40
604 Lichenplan L43
605 Alteleziuni papulo-scuamoase dinL40-L44
606 Urticaria L50
607 Eritempolimorf L51
608 Eritemnodos L52
609 Alteformedeeritem L53
610 Insolaţia L55
611 Radiodermite L58
612
Alte afect ale pielii şi tesut celul
subcut.
dinl55-l59

613 Bolileunghiei L60
614 Alopecia areată L63
615
Alteformenecatricialede
rarefiereasistemului pilos
L64-L66

616 Hipertrichoza L68
617 Acneea L70
618 Acneearozacee L71
619 Afecţiuni foliculare L72;L73
620 Afecţiunile glandelor sudoripare L74;l75
621 Vitiligo L80
622 Ulceraţia de decubitus L89
623 Lupuseritematos L93
624
Alte afecţiuni localizate ale
ţesutului conjunctiv
L82;L84;
L94

625
Alte afecţ. ale pielii şi ţesutului
celular subcut. neclasatelaalte
locuri
dinL80-L98

626 Artritacubacterii piogene M00
627 Artropatia de reacţie M02
628 Artrita reumatoidă M05-M06
629 Artrita juvenilă M08
630 Guta M10
631 Alteartrite M11-M13
632 Poliartroza M15
633 Coxartroza(artrozacoapsei) M16
634 Gonartroza(artrozagenunchiului) M17
635 Alteartroze M18-M19
636
Deformaţii dobândite ale degetelor
mâinii şi picioarelor
M20

637
Alte deformaţii dobândite ale
membrelor
M21

638 Alte afecţiuni articulare precizate M22-M24
639
Alte afecţiuni articulare, neclasate
laaltelocuri
M25

640
Poliarteritanodoasă şi afectiunile
înrudite
M30

641 Lupuseritematosdiseminat M32
642
Alteatingeri sistemiceale
ţesutului conjunctiv
dinM30-
M35

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
643 Cifoza şi lordoza M40
644 Scolioza M41
645 Altedorsopatii deformante M42;M43
646 Spondilartrita anchilozantă M45
647 Altespondilopatii inflamatorii M46
648 Spondiloză M47
649 Altespondilopatii M48
650 Atingeri alediscurilor cervicale M50
651
Alteatingeri alediscurilor
intervertebrale
M51

652
Altedorsopatii, neclasatelaalte
locuri
M53

653 Dorsalgii M54
654 Miozita M60
655 Alteatingeri musculare M61-M62
656 Sinovite şi tenosinovite M65
657
Alte atingeri ale sinovialei şi
tendonului
M66-M67

658
Afect ale ţesuturilor moi legate de
o solicitare excesivă a articulaţiei
M70;M71

659 Leziunile umărului M75
660
Alte afect ale ţesuturilor moi,
neclasatelaalteloc
dinM70-
M79

661 Osteoporoza M80;M81
662 Osteomalaciaadultului M83
663
Alte atingeri ale densităţii şi ale
structurii osoase
M84;M85

664 Osteomielita M86
665
Boala osoasă Paget [osteita
deformantă]
M88

666 Alteboli osoase M87;M89
667
Osteochondrita juvenilă a şoldului
şi bazinului
M91

668 Alte afecţiuni ale cartilajului M92-M94
669
Alte deformaţii dobândite ale
sistemului osteo-articular şi ale
muşchilor
M95-M99

670 Sindromul nefritic acut N00
671
Sindromul nefritic cu evoluţie
rapidă şi progresivă
N01

672
Hematuria recidivantă şi
persistentă
N02

673 Sindromul nefritic cronic N03
674 Sindromul nefrotic N04
675 Sindromul nefritic, fără precizare N05
676
Proteinuria izolată cu lezini
morfologiceprecizate
N06

677
Nefropatia ereditară, neclasată la
altelocuri
N07

678 Nefritatubulo-interstiţială acută N10
679 Nefritatubulo interstiţială cronică N11
680
Nefrita tubulo interstiţială,
neprecizată ca acută sau cronică
N12

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
681 Uropatia obstructivă şi prin reflux N13
682
Atingerile tubulo-interstiţiale şi
tubularedatoratemedicamentelor
şi metalelor grele
N14

683 Alteboli renaletubulo-interstiţiale N15
684 Insuficienţa renală acută N17
685 Insuficienţa renală cronică N18
686 Insuficienţa renală, fără precizare N19
687 Litiaza rinichiului şi ureterului N20
688 Litiaza căilor urinare inferioare N21
689 Colica nefritică, fără precizare N23
690
Afecţiuni datorate unei rele
funcţionari tubulare
N25

691 Rinichi scleros,fără precizare N26
692 Rinichi mic de cauză necunoscută N27
693
Alte afecţiuni ale rinichiului şi
ureterului
N28

694 Cistita N30
695
Disfuncţia neuro-musculară a
vezicii
N31

696 Alte afecţiuni ale vezicii N32
697 Uretrita şi sindromul uretral N34
698 Strictura uretrală N35
699 Alte afecţiuni ale uretrei N36
700 Alte afecţiuni ale aparatului urinar N39
701 Hiperplaziaprostatei N40
702 Hidrocelul şi spermatocelul N43
703 Orhita şi epididimita N45
704
Hipertrofia prepuţului, fimoza,
parafimoza
N47

705
Alte afecţiuni ale organelor
genitale la bărbat
dinN40-
N51

706 Displaziilemamarebenigne N60
707
Afecţiunile inflamatorii ale
sânului
N61

708 Alte afecţiuni ale sânului N62-N64
709 Salpingita şi ooforita N70
710
Afecţiunile inflamatatorii ale
uterului, cu excepţia colului
N71

711
Afecţiuni inflamatorii alecolului
uterin
N72

712
Alte afecţiuni inflamatorii
pelvienelafemei
N73

713
Alte inflamatii ale vaginului şi
vulvei
N75;N76

714 Endometrioza N80
715 Prolapsul genital lafemeie N81
716 Fistuleletractului genital lafemeie N82
717
Afecţini neinflamatorii ale
ovarului, trompei Fallope şi
ligamentului larg
N83

718 Polipul tractului genital lafemeie N84
De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
719
Alte afecţiuni neinflamatorii ale
uterului, exceptândcolul
N85

720
Eroziuneacuectropionacolului
uterin
N86

721 Displaziacolului uterin N87
722
Alte afecţiuni neinflamatorii ale
colului uterin
N88

723
Alte afecţiuni neinflamatorii ale
vaginului
N89

724
Alte afecţiuni neinflamatorii ale
vulvei şi perineului
N90

725
Amenoreea, oligomenoreea,
hipomenoreea
N91

726
Menoragia, polimenoreea şi
metroragia
N92

727
Alte sângerări anormale ale
uterului şi vaginului
N93

728
Dureri şi alte afecţiuni ale
org.genit.la fem şi tulb.ciclului
menstrual
N94

729
Tulburările menopauzei şi alte
tulburări ale perimenopauzei
N95

730 Avort repetat N96
731 Sterilitatealafemeie N97
732
Afecţ.ap.genito-urindupaunact
med.de diag.şi trat., neclasate la
altelocuri
N99

733 Sarcinaextrauterina O00
734 Molahidatiforma O01
735 Avortul spontan O03
736 Alteformedeavort O04-O06
737
Complicaţiile consec. unui avort,
sarcini extrauterine şi molare
O07-O08

738
Hipertensiunea preexistentă
complicînd sarcina, naşterea şi
lauzia
O10

739
Sindromhipertensiv preexistent,
cu proteinurie supraadaugată
O11

740
Edem şi protein.
gestaţională(legate de sarcină) fără
hipertensiune
O12

741
Hipertensiune gestationala(legată
de sarcină) fără proteinurie
importantă
O13

742
Hipertensiune gestaţ.(legată de
sarcină) cu proteinurie importantă
O14

743 Eclampsia O15
744
Hipertensiunea mamei, fără
precizare
O16

745 Hemoragiadeladebutul sarcinii O20
746
Vomaincoercibilă în cursul
sarcinii
O21

747 Complicatii venoasealesarcinii O22
748
Infecţiile aparatului genito-urinar
încursul sarcinii
O23

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
749 Diabetul zaharat încursul sarcinii O24
750 Malnutriţia încursul sarcinii O25
751
Îngrijiri acordatemamei pt. alte
afecţiuni legate în principal de sarcină
O26

752
Rez. anormaleconstatateîncursul
examen.prenatalesistem. alemamei
O28

753
Complicaţiile unei anestezii în
cursul sarcinii
O29

754
Complicatiilespecificeunei
sarcîni multiple
O31

755 Hidramnios O40
756 Ruptura prematură a membranelor O42
757 Placentapraevia O44
758
Hemoragie precedând naşterea,
neclasatelaaltelocuri
O46

759 Travaliuprelungit O63
760
Distocia de obstacol datorată unei poz.
şi prezentări anormale a fătului
O64

761
Distocia de obstacol datorată unei
anomalii pelvieneamamei
O65;O66

762
Trav. şi naşt complic. cu hemoragie
intrapartum, neclas. laaltelocuri
O67

763
Trav. şi naşt complic. cu anomalii
decordonombilical
O69

764
Ruptura perineală în cursul
naşterii
O70

765 Altetraumatismeobstetricale O71
766 Hemoragiepostpartum O72
767
Retenţia de placentă şi de
membrane, fără hemoragie
O73

768
Complicaţiile unei anestezii în
cursul travaliului şi naşterii
O74

769
Alte complicaţii ale travaliului şi
naşterii
O75

770 Naşterea O80-O84
771 Infecţii puerperale O85-O86
772
Complicaţii venoase în cursul
lăuziei
O87

773 Embolia de origine obstetricală O88
774
Complicaţiile unei anestezii în
cursul lăuziei
O89

775
Complicaţii puerperale, neclasate
laaltelocuri
O90

776 Infectia sînului asociată naşterii O91
777
Alte afecţiuni ale sînului asociate
naşterii şi tulburări de lactataţie
O92

778
Făt şi nou-născut afectaţi de
tulb.mat,cu si fara legăt. cu sarcina
actuală
P00

779
Făt şi nou-născut afectaţi de
complicaţiile sarcinii, la mamă
P01

780
Făt şi nou-născut afect.de
complic.priv.placentă,cordon omb. şi
membr.
P02

781
Făt şi nou-născut afectaţi de alte
complic. ale travaliului şi nasterii
P03

De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
782
Făt şi nou-născut.afectaţi de efect
nociv.transm. transplacent.saulapte
P04

783
Întîrzierea creşterii şi malnutriţia
fătului
P05

784
Tulb.relative la scurtarea gestaţ. şi
greutate insuf.la naştere, neclas. la alte
locuri
P07

785
Tulburăriprivind prelungirea gestaţiei şi o
dificultate crescută la naştere
P08

786
Ruptură şi hemoragie intracraniană
datorată traumatismului obstetrical
P10

787
Alteleziuni alesist.nervoscentral datorate
traumatismului obstetrical
P11

788 Altetraumatismeobstetricale dinP10-P15
789 Hipoxieintra-uterină P20
790 Asfixia obstetricală P21
791 Pneumopatia congenitală P23
792
Sindroame de aspiraţie în perioada
neonatală
P24

793
Emfizem interstiţial şi afecţiuni înrudite
survenind în per.perinatală
P25

794
Hemoragia pulmonară survenind
în perioada perinatală
P26

795
Alte tulburări resp. survenind în
perioada perinatală
P22;P27;
P28

796
Tulburări cardio-vasculare
survenind în per.perinatală
P29

797 Rubeola congenitală P35.0
798 Boli congenitalevirotice P35.1-P35.9
799
Infecţia bacteriană a nou-
născutului
P36

800
Alte boli infecţioase şi parazitare
congenitale
P37

801
Omfalitanou-nascutului, cusau
fără hemoragie uşoară
P38

802
Alteinfecţii specifice perioadei
perinatale
P39

803 Hemoragii fetale şi neonatale P50-P54
804
Boala hemolitică a fătului şi nou
născutului
P55

805
Anasarcafeto-placentară datorată
bolii hemolitice
P56

806 Icter nuclear [kernicter] P57
807
Icter neonatal datorat altor
hemolize excesive, şi altor cauze
P58;P59

808
Altetulbhematologiceale
perioadei perinatale
P60;P61

809
Tulbendocrinetranzitorii alenou-
născutului
P72

810 Ocluzia intestinală la nou-născut P76
811
Enterocolita necrozantă a fatului si
nou-născutului
P77

812
Altetulb. perinatalealeaparatului
digestiv
P78

813
Afecţiuni aletegumentelor,
specifice fătului şi nou-născutului
dinP80-P83

814 Convulsiilenou-născutului P90
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
815
Alte tulburări cerebrale ale nou-
născutului
P91

816
Tulburările de alimentaţie ale nou-
născutului
P92

817
Reacţii şi intoxicaţii
medicamentoase la făt şi nou-
născut
P93

818
Tulburări de tonus muscular la
nou-născut
P94

819 Moarte fetală de cauză neprecizată P95
820
Alte afecţiuni a căror origine se
situează în perioada perinatală
P96

821 Microcefalia Q02
822 Hidrocefalia congenitală Q03
823
Alte malformaţii congenitale ale
creierului
Q00;Q01;
Q04

824 Spinabifida Q05
825
Alte malformaţii ale măduvei
spinării
Q06

826
Alte malformaţii congenitale ale
sistemului nervos
Q07

827
Anoftalmia, microftalmia şi
macroftalmia
Q11

828
Alte malformaţii congenitale ale
feţei şi gâtului
dinQ10-
Q18

829
Malformaţiile congenitale ale
cavităţilor, orificiilor şi ale
sept.cardiac
Q20;Q21

830
Alte malformaţii congenitale ale
inimii
Q22-Q24

831
Malformaţii congenitale ale
arterelor mari
Q25

832
Malformaţii congenitale ale
venelor mari
Q26

833
Alte malformaţii congenitale ale
aparatului circulator
Q27-Q28

834
Malformaţii congenitale şi alte
anomalii ale
laringelui,traheii,bronh.
Q31;Q32

835
Malformaţia congenitală a
pulmonului
Q33

836
Alte malformaţii congenitaleale
aparatului respirator respirator
Q34

837 Fisura palatină Q35
838 Fisura labială Q36
839 Buzadeiepurecupalatoschisis Q37
840
Malformaţii congenitale ale căilor
digestivesuperioare
Q39;Q40

841
Absenţa, atrezia şi stenoza
congenitală a intestinului subţire
Q41

842
Alte malformaţii congenitale ale
intestinului
Q42;Q43

843
Malformaţii congenitale ale vezicii
biliare, căilor biliare, ficatului
Q44

844
Alte malformaţii ale aparatului
digestiv
Q45

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
845
Malformaţiile uterului şi
cervixului
Q51

846
Alte malformaţii congenitale ale
organelor genitalefeminine
Q50;Q52

847
Malformaţii congenitale ale
organelor genitalemasculine
dinQ50-Q56

848
Agenezie renală şi alte defecte ale
rinichiului
Q60

849 Boala chistică a rinichiului Q61
850
Alte malformaţii congenitale ale
aparatului urinar
Q60-Q64

851
Deformaţii congenitale ale
şoldului
Q65

852
Deformaţii congenitale ale
piciorului
Q66

853
Deformaţii osoase ale capului, feţei,
coloanei vertebrale şi ale pieptului
Q67

854 Polidactilia şi sindactilia Q69-Q70
855
Alteanomalii congenitaleale
membrelor
Q74

856
Malformaţii şi anomalii
congenitalealecoloanei
vertebrale,coaste,stern
Q76

857
Malformaţii congenitale ale
sist.osteo-art., neclasatelaaltelocuri
dinQ65-Q79

858
Alte malformaţii congenitale
specificate, afectândsist multipleFAI
Q80-Q87

859
Alte malformaţii congenitale,
neclasatelaaltelocuri
Q89

860 Sindromul Down Q90
861
Sindromul Edwards şi sindromul
Patau
Q91

862
Altetrisomii,trisomii
parţiale(dublare) a
autosomiilor,neclas.laalteloc.
Q92

863
Monosomia şi lipsa de autosomi,
neclas. laalteloc
Q93

864
Rearanjarea echilibrată şi markerii
structurali neclasatelaaltelocuri
Q95

865 Sindromul Turner Q96
866
Alteanomalii alecromozomilor sex.,
fenotipfemininneclaslaalteloc.
Q97

867
Alteanomalii alecromozomilor sex.,
fenotipmasculinneclaslaalteloc.
Q98

868
Alteanomalii alecromozomilor
sex, neclasatelaaltelocuri
Q99

869
Simpt.şi semne referitoare la
ap.circ şi ap.resp.
R00-R09

870
Simpt.şi semne referit. la ap.digest
şi abdomen
R10-R19

871
Simpt.şi semne ref. la sist nerv şi
osteo-musc.
R25-R29

872
Simpt.şi semne referitoare la
aparatul urinar
R30-R39

873
Simpt.şi semne ref.la constienţa,
percepţie,comportament
R40-R46

874 Simptome şi semne generale R50-R69
De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
875
Rezultateanormaleale
examenelor de sânge, fără
diagnostic
R70-R79

876
Rezult anormalealeinvestig. din
urină, fără diagnostic de boală
R80-R82

877
Rez. anorm.aleexam.altor
lichide,subst. şi tesut. fără
diagnostic.
R83-R89

878
Rez.anorm. ale imag.diagnostice şi
probe.funct.,fără diagnostic.
R90-R94

879
Leziunea traumatică superficială a
capului
S00

880 Plaga deschisă a capului S01
881 Fractura craniului şi oaselor feţei S02
882
Luxaţia, entorsa şi întinderea de
ligamente ale articulaţiei capului
S03

883
Leziunea traumatică a nervilor
cranieni
S04

884
Leziunea traumatică a ochiului şi
orbitei
S05

885 Leziunea traumatică intracraniană S06
886 Zdrobirea traumatică a capului S07
887
Amputaţia traumatică parţială a
capului
S08

888
Leziuni traumaticealecapului,
alte şi fără precizare
S09

889
Leziunea traumatică superficial a
gâtului
S10

890 Plaga deschisă a gâtului S11
891 Fracturagâtului S12
892
Luxaţia, entorsa şi intind.de
ligamentealeart. Gâtului
S13

893
Leziunea traumatică a nervilor şi a
măduvei spin.la nivelul gâtului
S14

894
Leziuneatraum. avaselor
sangvinelanivelul gâtului
S15

895
Leziunea traum. a musşhilor şi
tendoanelor gâtului
S16

896 Zdrobirea traumatică a gâtului S17
897
Amputaţia traumatică la nivelul
gâtului
S18

898
Leziuni traumaticealegâtului, alte
şi neprecizate
S19

899
Leziunea traumatică superficială a
toracelui
S20

900 Plagadeschisaatoracelui S21
901
Fractura de coaste , stern şi
coloană vertebrală
S22

902
Luxaţia, entorsa şi intinderea de
ligamente ale articulaţiilor
toracelui
S23

903
Leziunea traum. a nervilor şi a
măduvei spinării la nivelul
toracelui
S24

904
Leziunea traumatică a vaselor
sangvinealetoracelui
S25

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
905 Leziunea traumatică a inimii S26
906
Leziuni traumaticealeorganelor
intratoracice, alte şi neprecizate
S27

907
Zdrobirea traumatică a toracelui şi
amputarea traum.parţială a toracelui
S28

908
Leziuni traumaticealetoracelui,
alte şi fără precizare
S29

909
Leziunea traum superficială a
abdomen,lombelor şi bazinului
S30

910
Plaga deschisă a
abdomenului,lombelor şi bazinului
S31

911
Fractura coloanei vert. lombare şi
abazinului
S32

912
Luxaţia,entorsa şi întind.lig ale
artic. coloanei vertebrale şi
bazinului
S33

913
Leziunea nerv. şi a col.vert.lomb. şi
abdomen, partea inf.spate şi bazin
S34

914
Leziunea traumatică a vaselor sang.la
nivelul abdomen,lombelor,bazin.
S35

915
Leziunea traumatică a organelor
intra-abdominale
S36

916
Leziunea traumatică a organelor
pelviene
S37

917
Zdrobirea şi amputaţia traumatică a
abdomenului, lombelor şi bazinului
S38

918
Leziuni traumaticeale
abdomen,lombelor şi bazinului,alte şi
nepreciz.
S39

919
Leziunea traumatică superficială a
membrului superior
S40

920 Plagă deschisă membru superior S41
921 Fracturamembrului superior S42
922
Luxaţia,entorsa şi întinderea de
ligamente ale articulaţiei
memb.sup.
S43

923
Leziunea traumatică a nervilor
membrului superior
S44

924
Leziuneavaselor sangvinea
membrului superior
S45

925
Leziunea traumatică a muşchilor şi
tendoanelor,la nivel umăr şi braţ
S46

926
Zdrobirea traumatică a membrului
superior
S47

927
Amputatiatraumaticaa
membrului superior
S48

928
Leziuni traumatice, alte şi
neprecizateamembrului superior
S49

929
Leziunea traumatica superficială a
membrului inferior
S70

930
Plagadeschisaamembrului
inferior
S71

931 Fractura membrului inferior S72
932
Luxaţia, entorsa şi intind de lig.a
articulatiei membrului inferior
S73

933
Leziuneatraumaticaanervilor
membrului inferior
S74

De reportat


Nr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
934
Leziuneatraumaticaavaselor
sangvinemembrului inferior
S75

935
Leziunea traumatica a muschilor şi
tendoanelor membrului inferior
S76

936
Zdrobirea traumatică a membrului
inferior
S77

937
Amputatia traumatică a
membrului inferior
S78

938
Leziuni traumatice, alte şi
neprecizateamembrului inferior
S79

939
Leziuni traumaticesuperficialecu
mai multe localizări ale corpului
T00

940
Plăgi deschise cu mai multe
localizări ale corpului
T01

941
Fracturi cu alte localizări multiple
alecorpului
T02

942
Luxaţii, entorse şi întind. de lig. cu
loc multiplealecorpului
T03

943
Zdrobiri traumatice cu localizări
multiplealecorpului
T04

944
Amputatii traumaticeculocalizari
multiplealecorpului
T05

945
Alteleziuni traumaticecu
localizări multiple ale corp. neclas
laalteloc.
T06

946
Leziuni traumatice multiple, fără
precizare
T07

947
Corp străin in partea externă a
ochiului
T15

948 Corp străin în ureche T16
949 Corp străin în căile respiratorii T17
950 Corp străin în căile digestive T18
951 Corp străin în căile genito-urinare T19
952
Arsura şi coroziunea capului,
gâtului şi trunchiului
T20;T21

953
Arsura şi coroziunea umărului şi
membrului superior
T22;T23

954
Arsura şi coroziunea şoldului şi
membrului inferior
T24;T25

955
Arsuri şi coroziuni limitate la ochi
şi anexele sale
T26

956
Arsuri şi coroziuni ale altor organe
interne
T27;T28

957
Arsuri şi coroziuni cu localizări
multiplealecorpului
T29

958
Arsuri şi coroziuni ale corpului cu
localizări neprecizate
T30

959
Arsuri clasate după intinderea
lezată a suprafeţei corpului
T31

960
Coroziuni clasate după intinderea
lezată a suprafeţei corpului
T32

961 Degeratura superficială T33
962 Degeratura cu necroză de ţesut T34
963
Degeratura corpului cu localizări
multiple şi fără precizare
T35

De reportatNr.
crt.
Denumireabolii
Codul din
reviziaa10-a
O.M.S
Numar cazuri noi pegrupedevirstasi sex
Total 0- 4ani 5- 9ani 10-14ani 15-19ani 20-24ani 25-29ani 30-34ani 35-39ani 40-44ani 45-49ani 50-54ani 55-59ani 60-64ani 65-69ani 70-74ani 75-79ani 80-84ani 85+ani
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
T
o
t
a
l

F
e
m
.
A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
964
Intoxicaţii prin medicamente şi
substanţe biologice
T36-T50

965
Efectele toxice ale substanţelor în
special nemedicamentoase
T51-T65

966 Efectele radiaţiilor, fără precizare T66
967 Efectele căldurii şi ale luminii T67
968 Hipotermia T68
969
Efectele presiunii atmosferice şi
alepresiunii apei
T70

970 Asfixia T71
971 Sindroame datorate unei maltratări T74
972 Efectelealtor cauzeexterne T75
973
Complic. aleactelor medicalede
diagn.şi tratam. neclas la alte
locuri
T80;T81

974
Complic. protezelor,implantelor şi
grefelor cardiace şi vasculare
T82-T87

975
Altecomplic. aletrat.chirurg şi
medical, neclasatelaaltelocuri
T88

Din care: TOTAL ACCIDENTE (879 – 975)

976 Accidentedetransport V01-V89
977 Accidentedetransport pe apă V90-V94
978
Accidente de transport aerian şi de
zbor spaţial
V95-V97

979
Accidente de transport, alte şi fără
precizare
V98-V99

980 Căderi W00-W19
981 Expunerea la forţe mecanice W20-W64
982 Înecul şi submersia accidentală W65-W74
983
Expunerea lacurent electric,
radiaţii, temp. şi pres.extreme ale
med.
W85-W99

984
Expunerea la fum,foc şi flăcări,
contact cu sursa cald şi subst.
Arzânde
X00-X19

985 Expunerea la forţele naturii X30-X39
986
Intoxicaţii accidentale prin
expunerelasubstantenocive
X40-X49

987
Expunerea accidentală la factori,
alţii şi fără precizare
X58-X59

988 Leziuni auto-provocate X60-X84
989 Agresiunea X85-Y09
990
Evenimente a căror intenţie nu
este precizată
Y10-Y34

991
Intervenţia forţei publice în caz de
război
Y35-Y36

992
Complicaţiile ingrijirilor medicale
şi chirurgicale, medicamente şi
sub-stanţe biologice care au
provocat efecteindezirabileîn
cursul utilizării terapeutice
Y40-Y84

TOTAL CAUZE EXTERNE (976 - 992)

NOTĂ: TOTAL ACCIDENTE (879 – 975) = TOTAL CAUZE EXTERNE (976 - 992)


Cap. 2 - CAZURI NOI DE BOLI INFECTIOASE SI PARAZITARE
Nr.
crt.
Codul
Denumireabolii
(inordineaalfabetica acodului)
Mediul
Cazuri noi - pegrupedevirstainani
Total - 1an 1an 2ani 3ani 4ani 5- 9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
A B C D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
005 A03 Dizenteriabacilara

007 A05.0; A05.2-A05.9 Toxiinfectii alimentare
009 A07.1 Giardioza(lambliaza)

012 A09 Boli diareice

025 A37 Tuseconvulsiva

026 A38 Scarlatina

027 A39 Infectii cumeningococi

028 A46 Erizipel

036 A59 Trichomoniaza

049 B01 Varicela

051 B05 Rujeola

052 B06 Rubeola

054 B15 HepatitaA

055 B16 HepatitaB

056 B17 Altehepatiteacutevirale

057 B18; B19 Alteformedehepatitevirale
063 B26 Oreionul

065 B35 Dermatofitoze

068 B58 Toxoplasmoza

070 B67 Echinicoccoza

071 B68 Teniaza

072 B75 Trichinelloza

076 B86 Scabia

231 J 10; J11 Gripa

233 J 20.0 Anghinacustreptococi


Cap. 3 - BOLNAVI IN EVIDENTA
Specificare
R
â
n
d

Tbc.
A15-A19
Malarie
B50-B54
Tumori maligne
C00-C97
Anemii (seexclud
anemiilesecundare)
D50-D64
Guşa simplă şi
nodulară netoxică
E01-E04
Diabet
zaharat
E10-E14
Malnutriţie
proteinocalorică
E40-E46
Rahitism
evolutiv
E55
Obezitate
E66
Tulburări mentale
şi de comportament
F00-F99
Boli psihice
F01-F39
BoalaAlzheimer
G30
Scleroză
multiplă
G35
A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Aflaţi 01
Intraţi 02
Ieşiţi 03
Rămaşi în evidenţă 04
Indici de prevalenţă 05
- continuare-
R
â
n
d

Epilepsie
G40-G41
Reumatism
articular acut
I00-I02
Cardiopatii
reumatism. cornice
I05-I09
Boli
hipertensive
I10-I15
Cardiopatie
ischemică
I20-I25
Cordpulmonar
cronic
I27.9
Boli cerebro-
vasculare
I60-I69
Boli pulmonare
croniceobstruct.
J 41-J 47
Boală ulceroasă
K25-K28
Cirozaşi alte
hepatitecronice
K70-K76
Insificienţa renală
cronică
N00-N08;
N10-N19
Calculoză
urinară
N20-N23
Anomalii
congenitale
Q00-Q99
Anom. congenit.
ap. circulator
Q20-Q28
MaladiaDown
Q90
B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01
02
03
04
05
Semnatura si parafamedicului
L. S