You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFI Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir (2011). Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu.

Puchong: Penerbitan Multimedia. Shahabudin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd. Zohir Ahmad (2007). Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Batu Caves: PTS Publications. Abdul Ghani Abdullah, Abd. Rahman Abd. Aziz & Abdul Rashid Mohamed (2007). Humor dalam Pengajaran. Batu Caves: PTS Professional Publishing. Kaedah Pembelajaran Perbincangan. (2012, Februari 18). Dilayari pada Februari 29, 2014, dari Portal Rasmi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak: http://btpnperak.moe.edu.my/v3/index.php Mat, M. Y. (2010, Mei 15). Pedagogi. Dilayari pada Februari 28, 2014, dari Mat Yusoff Che Mat: Kejayaan Menjadi Impian Semua Orang: http://matyusoff.blogspot.com/