. Excepţie de neconstituţionalitate. Admisibilitate Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Judecata.

Dispoziţii generale Indice alfabetic: Drept procesual penal - excepţie de neconstituţionalitate C. proc pen., art. 303 alin. (6) Legea nr. 47/1992, art. 29 1. Excepţia de neconstituţionalitate este admisibilă, potri it art. 29 alin. (1), (2) !i (3) din "e#ea nr. $%&1992, republicată, dacă sunt 'ndeplinite următoarele condiţii( excepţia de neconstituţionalitate pri e!te o le#e sau o ordonanţă ori o dispo)iţie dintr-o le#e sau dintr-o ordonanţă 'n i#oare, care are le#ătură cu soluţionarea cau)ei 'n orice *a)ă a liti#iului !i oricare ar *i obiectul acestuia (alin. 1), excepţia este ridicată de una dintre părţi, de instanţa de +udecată sau de procuror (alin. 2) !i dispo)iţia care *ormea)ă obiectul excepţiei nu a *ost constatată ca *iind neconstituţională printr-o deci)ie anterioară a ,urţii ,onstituţionale (alin. 3). -ispo)iţiile care incriminea)ă *aptele pentru care inculpatul, autor al excepţiei de neconstituţionalitate, a *ost trimis 'n +udecată, precum !i cele care re#lementea)ă competenţa or#anului care a e*ectuat urmărirea penală au le#ătură cu soluţionarea cau)ei, 'n sensul art. 29 alin. (1) din "e#ea nr. $%&1992, republicată. 2. .n con*ormitate cu art. 29 alin. (6) din "e#ea nr. $%&1992, republicată, instanţa de +udecată respin#e cererea de sesi)are a ,urţii ,onstituţionale, numai dacă excepţia este inadmisibilă, *iind contrară pre ederilor alin. (1), (2) sau (3) ale aceluia!i articol. /rin urmare, 'n ca)ul 'n care cererea de sesi)are a ,urţii ,onstituţionale nu este moti ată, 'nsă condiţiile pre ă)ute 'n art. 29 alin. (1), (2) !i (3) din "e#ea nr. $%&1992, republicată, sunt 'ndeplinite, instanţa de +udecată nu poate respin#e cererea de sesi)are a ,urţii ,onstituţionale, 'ntruc0t moti area cererii nu este pre ă)ută de le#e printre condiţiile de admisibilitate supuse controlului instanţei de +udecată. 3. -acă recursul 'mpotri a 'nc1eierii prin care a *ost respinsă cererea de sesi)are a ,urţii ,onstituţionale este admis, instanţa de recurs casea)ă 'nc1eierea atacată, admite cererea, sesi)ea)ă ,urtea ,onstituţională cu excepţia de neconstituţionalitate !i, 'n temeiul art. 29 alin. (2) din "e#ea nr. $%&1992, republicată, !i al art. 303 alin. (6) ,. proc. pen., suspendă +udecarea cau)ei p0nă la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. 3.,.,.4., secţia penală, deci)ia nr. 2$9% din 29 iunie 2009 /rin 'nc1eierea din 19 iunie 2009 pronunţată de ,urtea de 5pel 6ucure!ti, 7ecţia penală !i pentru cau)e cu minori, s-a dispus, 'ntre altele, respin#erea, ca inadmisibilă, a cererii de sesi)are a ,urţii ,onstituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispo)iţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) !i alin. (1 2) din 8. 9. :. nr. $3&2002 !i a dispo)iţiilor art. 13 2 din "e#ea nr. %;&2000. /entru a dispune ast*el, instanţa a reţinut că, potri it art. 10 alin. (1) !i (2) din "e#ea nr. $%&1992, republicată, ,urtea ,onstituţională poate *i sesi)ată 'n ca)urile pre ă)ute expres de art. 1$6 din ,onstituţie sau de le#ea sa or#anică, iar sesi)ările trebuie *ăcute 'n *ormă scrisă !i moti ate. 8r, 'n speţă, de!i inculpatul ,.:. a susţinut că dispo)iţiile art. 13 alin. (1) lit. b) !i alin. (12) din 8. 9. :. nr. $3&2002 !i art. 132 din "e#ea nr. %;&2000 in 'n contradicţie cu pre ederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) !i art. 12$ alin. (2) din ,onstituţie, nu a moti at 'n niciun *el prin ce anume se aduce atin#ere acestor dispo)iţii din le#ea *undamentală, ast*el 'nc0t nu este 'ndeplinită condiţia imperati ă a admisibilităţii unei cereri

onstituţionale. republicată.nalta . 5!a *iind. moti pentru care instanţa constituţională a respins excepţia.. pen.onstituţionale 'n ederea soluţionării acesteia numai atunci c0nd excepţia este inadmisibilă. care a statuat că cen)urarea unei e entuale interpretări a dispo)iţiilor ce re#lementea)ă acti itatea !i competenţa -irecţiei <aţionale 5nticorupţie nu intră 'n competenţa . că s-a apreciat #re!it că dispo)iţiile le#ale la care se re*eră excepţia de neconstituţionalitate nu au le#ătură cu soluţionarea cau)ei. raportat la art. :.asaţie !i 4ustiţie constată . proc.urţii .&2000 !i că urmărirea penală a *ost e*ectuată de /arc1etul de pe l0n#ă . 7e constată.onstituţionale.urte de . 5 0nd 'n edere cele menţionate se constată că moti area cererii de sesi)are a . (2) din "e#ea nr. -e asemenea. ast*el 'nc0t 'n mod #re!it prima instanţă a reţinut că cererea nu poate *i admisă. ci a instanţelor +udecătore!ti.urţii . respecti dacă excepţia de neconstituţionalitate i)ea)ă o le#e sau o ordonanţă 'n i#oare. deoarece le#ea nu condiţionea)ă admisibilitatea cererii de sesi)are de moti area acesteia= 'n mod #re!it s-a apreciat că dispo)iţiile le#ale atacate cu excepţia de neconstituţionalitate nu au le#ătură cu cau)a !i că p0nă 'n pre)ent ele nu au *ost declarate neconstituţionale. 132 din "e#ea nr.. republicată.urte de . că toate cele trei dispo)iţii le#ale in ocate de inculpat ca *iind neconstituţionale au *ăcut obiectul -eci)iei nr. 'ntruc0t nu se aduce o critică textelor de le#e propriu-)ise. (2) !i (3) din "e#ea nr. $%&1992. $3&2002. republicată.urte de . 3nculpatul .:. 29 alin. b !i alin. (6) din "e#ea nr.nalta . 7-a mai reţinut că excepţiile in ocate nu au le#ătură cu cau)a.urţii . (2) raportat la art..%6 din 30 noiembrie 2006 a . poate respin#e cererea de sesi)are a .26 alin. con*orm art. pe de altă parte. 'n *aţa căreia a *ost ridicată o excepţie de neconstituţionalitate.-irecţia <aţională 5nticorupţie . 29 alin. este e ident că pre ederile le#ale la care se re*eră excepţia au le#ătură cu soluţionarea cau)ei. nr. :. ($) din "e#ea nr.urţii . instanţa de +udecată este competentă să eri*ice doar 'ndeplinirea condiţiilor pre ă)ute expres !i limitati 'n art. . 5st*el.urţii . este trimis 'n +udecată. potri it le#ii. 'n realitate dorindu-se modi*icarea acestora. autorul excepţiei. de asemenea. %. . ?eţin0nd !i *aptul că inculpatul *ace parte din cate#oria persoanelor la care se re*eră art. $%&1992.onstituţionale.urţii . nr.nalta . republicată..onstituţionale nu este pre ă)ută de le#e printre condiţiile de admisibilitate supuse controlului instanţei de +udecată. 2$. or#an a cărui competenţă este re#lementată de art. 13 din 8. 10 alin. (1).:. dar !i sub toate aspectele. . %. 'ntre altele. (1). . re)ultă *ără ec1i oc *aptul că instanţa. 12 din 8. 'ntruc0t nu este moti ată. $%&1992. din actele dosarului re)ultă că inculpatul . dispo)iţiile le#ale care incriminea)ă *apta dedusă +udecăţii (art.asaţie !i 4ustiţie constată că recursul este *ondat pentru următoarele considerente( -in dispo)iţiile art..nalta . pentru să 0r!irea in*racţiunii pre ă)ute 'n art. $%&1992. 'n soluţionarea unei cereri de sesi)are a . care are le#ătură cu soluţionarea cau)ei= dacă este ridicată de persoanele 'n drept !i dacă pre ederile le#ale i)ate de excepţie nu au *ost constatate ca *iind neconstituţionale printr-o deci)ie anterioară a .asaţie !i 4ustiţie . . 9.urte de .7er iciul >eritorial 7ucea a. 1 lit. 7-a reţinut. 13 alin.onstituţionale este nele#ală !i netemeinică. (3) . 29 alin. pe de o parte.onstituţionale. 'ntruc0t este contrară pre ederilor alin. a declarat recurs susţin0nd că( respin#erea cererii de sesi)are a . 9. 3. 13 2 din "e#ea nr. $3&2002).urţii . pen. se constată că pre ederile le#ale la care se re*eră excepţia nu au *ost declarate neconstituţionale printr-o deci)ie anterioară a . de asemenea.onstituţionale pre ă)ută 'n art. Examin0nd 1otăr0rea atacată prin prisma moti elor de recurs in ocate.&2000) !i.de sesi)are a .asaţie !i 4ustiţie reţine că. dispo)iţiile le#ale care re#lementea)ă competenţa or#anului care a e*ectuat urmărirea penală (art. 29 alin.urţii .urţii .onstituţionale.. (2) sau (3). 5t0ta timp c0t excepţia de neconstituţionalitate i)ea)ă.

9. d) . a sesi)at .s-a re enit asupra practicii anterioare. exprimată 'n condiţiile art.urţii . (1). (1) lit.asaţie !i 4ustiţie cu pri ire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată de inculpatul . ($) te)a 3.asaţie !i 4ustiţie a admis recursul declarat de inculpatul . 12%3 din % martie 200% a 7ecţiei penale a . p.naltei . 2 lit. (2) din "e#ea nr. p. b) !i alin.onstituţia ?om0niei. 2$9% din 29 iunie 2009 a 7ecţiei penale a .onstituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispo)iţiilor art. (1). con*orm art. publicată 'n Jurisprudenţa Secţiei penale pe anul 2007. 16 alin. e idenţiată 'n deci)ia nr.:. din 1% iulie 2009 .onstituţionale.urtea .naltei .urte de ..adoptată 'n +urisprudenţa .. proc. $%&1992.. a admis cererea *ormulată de inculpat. &ulegere de decizii pe anul 2007. $3&2002 !i art. (3) !i art. 13 2 din "e#ea nr. (1 2) din 8. b) !i alin. 3.asaţie !i 4ustiţie . 21 alin. :. nr. (6) . 303 alin.. republicată. (2) !i (3) din "e#ea nr.urţi de . a suspendat +udecarea cau)ei p0nă la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. este că dispo)iţiile art.. @aţă de considerentele ce preced. con*orm art. 132 din "e#ea nr.asaţie !i 4ustiţie. . prin deci)ia nr..:.naltei . 12$ alin.urţi de . pen. 9. %. re+udec0nd. <otă( /rin soluţia pronunţată 'n deci)ia nr. 13 alin. republicată... :.&2000 nu contra in dispo)iţiilor art. ast*el 'nc0t #re!it s-a respins cererea de sesi)are a . $3&2002 !i art.urţi de .&2000 !i.ompletului de 9 +udecători. 61. art. a casat 'nc1eierea atacată !i. 29 alin. %. (1) lit. (2) din .nalta . !" # !i $uletinul %urisprudenţei. 29 alin. 8pinia . . proc. !i art. pen.că sunt 'ndeplinite toate condiţiile pre ă)ute 'n art.212 pct. $%&1992. 29 alin. nr. (1 2) din 8. 13 alin. '()"'('. volumul I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful