Lista de intrebari – Contabilitate bancara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Care sunt componentele sistemului bancar din Romania? Ce sunt institutiile de credit?

Cine este responsabil cu organizarea si conducerea contabilitatii intr-o banca? Ce trebuie sa asigure contabilitatea bancara? Care este obiectivul principal al contabilitatii bancare? Care sunt registrele obligatorii utilizate in contabilitatea bancara? Ce utilitate au registrele contabile obligatorii? Ce reprezinta balanta de verificare? Care sunt corelatiile verificate cu ajutorul balantei de verificare? Care sunt elementele componente ale activului bilantier? Care sunt elementele componente ale datoriilor? Care sunt elementelecomponente ale capitalurilor proprii? Care sunt instrumentele de plata care au la baza decontarii acceptarea platii? Care sunt instrumentele de plata care au la baza decontariipunerea la dispoziţie anticipat de sume în vederea efectuării plăţilor? Ce este cecul/cambia/biletul la ordin/acreditivul/scrisoarea de garantie? Ce reprezinta decontarile intrabancare? Care sunt documentele interne utilizate in vederea realizarii decontarilor intrabancare? Operatiunile intrabancare sunt evidenţiate contabil cu ajutorul contului ........ Ce reprezinta decontarile interbancare? Cum se pot realiza decontarile interbancare? Conturile utilizatre pentru realizarea decontarilor interbancare in mod indirect sunt ........ Conturile utilizatre penrtu realizarea decontarilor interbancare in mod direct sunt ........ Conturile de corespondent sunt conturi ... si conturi .... Ce reprezinta conturile de corespondent nostro? Ce reprezinta conturile de corespondentloro? Ce reprezinta depozitele interbancare? De cate feluri sunt depozitele interbancare? Depozitele interbancare la vedere sunt ....... Depozitele interbancare la termen sunt ...... Depozitele interbancare colatereale sunt .... Depozitele interbancare rambursabile dupa notificare sunt ....

9. 10. 11. 12. 13.

31. Ce reprezinta creditele interbancare? De cate feluri sunt? 32. Ce asigura contabilitatea operatiilor de trezorerie? 33. In baza caror documente se elibereaza numerar din casa? 34. In baza caror documente se primeste numerar in casa? 35. Ce asigura contabilitatea operatiunilor cu clientela? 36. Ce reprezinta conturile curente ale clientelei? Care este contul contabil cu ajutorul caruia se tine evidenta disponibilitatilor clientilor din contul curent? 37. Ce reprezinta creditele acordate clientelei? 38. Modalitatile de rambursare a creditelor de catre clienti sunt ..... 39. Ce reprezinta scontul? 40. Ce reprezinta factoringul? O institutie de credit prezinta urmatoarele informatii privind decontarile realizate pe parcursul unei perioade: 1. 2. Se depunenumerar, 500 lei, de catre ALFA SRL in vedereadeschideriiunuicontcurent Se incaseazapentru ALFA SRL contravaloareauneiuneifacturiemiseunui client al acesteia, respectivsuma de 2.000 lei. Clientulsocietatii ALFA are contdeschis la altasbunitate a bancii. Se platestepentru ALFA SRL datoria fata de unfurnizor in valoare de 600 lei. Furnizorulsocietatii ALFA SRL are contdeschis la o altabanca din aceeasilocalitate. Bancile nu au cont de corespondent. Societatea ALFA depune un cec in valoare de 800 lei in vedereadecontarii SocietateaALFAalimenteazacontulcurent cu numerar in suma de 5.000 lei Bancaplatestepentrusocietatea ALFA salariileangajatiloracesteia in suma de 3.000 lei. Angajatiisocietatii ALFA au conturicurentedeschise la banca. Bancaprimesteunimprumut de la o altainstitutie de credit in suma de 10.000 lei, petermen de doualuni.Bancile nu au cont de correspondent. Bancaconstituieundepozit al alteibanci in suma de 8.000 lei, petermen de o luna. Bancile nu au cont de corespondent.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

3.

4. 5. 6.

21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

7.

8.

sumaneutilizata din acreditiv. peste 15 zile. 20.000 lei Bancalichideazadepozitulconstituitalteibancisia chitadobandaaferenta Bancaprimestesprescontareefectecomerciale in valoare de 6. 10. 18. sumafiind de 500 € la cursul de 4. respectivsuma de 5. comision 10 lei. Taxa de scont 5% pe an. 15. 19. Bancaincaseazacontravaloareaefectelorcomerci alescontatesocietatii ALFA Bancavireazasuma de 500 lei catre o altainstitutie de credit din aceeasilocalitate in vedereaconstituiriiunuiacreditivunuifurnizor al societatii ALFA. societatii ALFA Bancaplatestedobandaaferentaimprumutuluipri mitsi prima transa din imprumut. Bancadeschide un contcurent in euro pentrusocietatea ALFA . Scadentaefectelorcomercialeeste in aceasiluna. 12. 16. dobanda la depozitulconstituitalteibanci in suma de 170 lei Bancainregistreazaconstiuireaunuidepozitpentr usuma de 200 lei.9. .31 lei/€ Bancaincaseaza 50 lei.000 lei de la societatea ALFA. Lichideazadepozitulconstituitsocietatii ALFA siplatestedobandaaferenta in contulcurent al acesteia. 17. Bancainregistreazadobanda la depozitulconstituitsocietatii ALFA in suma de 50 lei. 14. 13. petermen de o luna. Un angajat al societatii ALFA SRL retragenumerar in suma de 200 lei de la bancomatulalteibanci Bancainregistreazadobandaaferentaimprumutu luiprimit de la institutia de credit in suma de 200 lei. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful