Pregătirea fabricaţiei noilor produse

20

PREG Ă TIREA FABRICA Ţ IEI NOILOR PRODUSE

20.1 Alegerea variantei tehnologice optime 20.1.1 Alegerea variantei tehnologice optime pe baza costului tehnologic unitar

Studiu de caz

Din cercetările de marketing întreprinse de o societate comercială cu privire la cota vânzărilor pe piaţă ale produselor sale, s-a constatat că unul din produse înregistrează în ultimii ani scăderi pronunţate în ceea ce priveşte cota de vânzare. Acest fapt face ca managerii societăţii să pună problema luării unor decizii de înlocuire a acestui produs cu altul mai performant, în strânsă legătură cu cererile consumatorilor. Noul produs poate fi executat în două variante tehnologice, care prezintă următoarele niveluri ale cheltuielilor variabile şi convenţional constante: Varianta I tehnologică: - cheltuieli variabile, V1 = 10000 UV/produs - cheltuieli convenţional-constante: C1 = 120000 UV Varianta I tehnologică: - cheltuieli variabile, V2 = 8000 UV/produs - cheltuieli convenţional-constante: C2 = 200000 UV Noul produs poate fi realizat în loturi de 10, 20, 40, 60 buc.

3 b) Mărimea cantităţii critice N cr = CC 2 − CC1 200.3 . .000 − 8. 20 .Pregătirea fabricaţiei noilor produse 1) Criteriul „Cost tehnologic unitar” a) Soluţia analitică Tabelul 20. . .3 V2+ C2/N 28000 18000 13000 11333.000 80.1 Mărimea lotului (N) 10 20 40 60 Varianta I tehnologică V1 10000 10000 10000 10000 C1/N 12000 6000 3000 2000 V1 +C1/N 22000 16000 13000 12000 Varianta a II-a tehnologică V2 8000 8000 8000 8000 C2/N 20000 10000 5000 3333.000 − 120. deci este indiferent ce variantă tehnologică va fi aleasă.000 = = = 40produse V1 − V2 10. . costurile tehnologice unitare sunt egale.000 Pentru această mărime a lotului de fabricaţie.000 2.1 Graficul costului tehnologic unitar . c) Soluţia grafică Ctu (Mii UV) 28 Ctu1 22 18 16 13 12 11. . 40 60 Ctu2 N 10 Figura 20.

000 120. .N V1. deoarece costurile tehnologice totale ale celor două variante sunt egale cu 520.000 200. c) Soluţia grafică Ct T (Mii UV) 720 680 520 360 320 280 220 C t T1 . .000 680.000 Varianta a II-a tehnologică C2 V2N V2.000 220.Pregătirea fabricaţiei noilor produse Interpretarea rezultatelor: .2 Alegerea variantei tehnologice optime pe baza costului tehnologic total . 40 . 20.000 400.000 80.000 120.000 160.N+C2 200. CtT 2 60 N Figura 20.N > N cr .000 320. 10 20 .000 100.000 UV.000 320.N+C1 120. deci este optimă varianta I tehnologică.000 520. .1.000 720.000 520.6 Graficul costului tehnologic total . Ct u1 > Ct u 2.000 b) Cantitatea critică de produse este egală şi în acest caz cu 40. . deci este optimă varianta a II-a tehnologică.Rezolvare 2) Criteriul „Cost tehnologic total” a) Soluţia analitică Tabelul 20.N < N cr .000 360.000 200.000 480. .000 280.000 200. Ct u 2 < Ct u1.000 200.000 600.000 120.2 Mărimea lotului 10 20 40 60 Varianta I tehnologică C1 V1.

deci este optimă varianta I tehnologică. iar omologarea acesteia necesită patru zile.Pregătirea fabricaţiei noilor produse Şi pe baza rezultatelor din acest grafic putem trage aceleaşi concluzii ca şi în prima variantă: . 20.pentru N < Ncr. Proiectarea SDV-urilor necesare executării noului produs necesită 8 zile.pentru N > Ncr.5ore/piesă. deci este optimă varianta a II-a tehnologică. Elaborarea temei de proiectare şi a studiului tehnico-economic se va face în 12 zile. iar copierea normelor de timp pentru piesele tipizate şi refolosite necesită două zile. acestea fiind piesele cele mai importante.25 ore pe o piesă. trei zile. Executarea seriei zero se face în 8 zile. În cadrul proiectului tehnic pentru proiectarea şi realizarea unui desen de execuţie. pentru o piesă sunt necesare 8 ore. la acestea lucrând cinci normatori. iar fabricarea acestora se va face în 10 zile.2 Durata generală de pregătire a fabricaţiei Pentru adoptarea deciziei privind planificarea datei de începere a fabricaţiei de serie a noului produs. iar a celorlalte lucrări în 15 zile. La aceste operaţiuni lucrează 14 ingineri şi desenatori. CtT2 < CtT1. echipa de normatori cuprinşi în această operaţiune fiind formată din 4 persoane. Proiectul tehnic va cuprinde numai 40% din numărul pieselor originale. 0. Elaborarea prototipului durează 14 zile.5 ore. iar omologarea acestuia. iar pentru copierea desenelor de execuţie pentru piesele tipizate şi refolosite. iar copierea fişelor tehnologice pentru pieselor tipizate şi refolosite se va executa în 2 zile. în medie.15 ore pe piesa originală. . Produsul ce se asimilează în fabricaţie este format din 2500 de piese. restul pieselor urmând a fi detaliate în cadrul fazei de elaborare a desenelor de execuţie. Elaborarea normelor de timp pentru o piesă originală necesită 0. din care 35% reprezintă piese originale. managementul întreprinderii solicită compartimentului de proiectare determinarea duratei generale de pregătire a fabricaţiei. . Normarea consumurilor de materiale necesită. CtT1 > CtT2. Pentru elaborarea desenelor de execuţie pentru celelalte piese sunt necesare. 3 ore. în medie. iar copierea normelor de consum pentru piesele tipizate şi refolosite necesită o zi. Elaborarea documentaţiei tehnice şi economice se va face în zece zile. în medie. Elaborarea procesului tehnologic al pieselor originale se va face în 1. grupa de tehnologi cuprinsă în această lucrare fiind compusă din 11 tehnologi. sunt necesare 0. care urmează a se fabrica în condiţiile producţiei de serie. colectivul cuprins în această operaţiune fiind format din 12 ingineri.

în zilele efective şi calendaristice.02 .durata. Durata în zile efective a pregătirii fabricaţiei pentru diferite lucrări se determină după relaţia: De = De Tn Np dz Kn Ks = = = = = = Tn ⋅ K s . duratele. timpul normat necesar pentru executarea lucrării respective (în ore). .numărul de piese originale ce urmează a fi detaliate în cadrul proiectului tehnic: 875 ⋅ 40% = 350 piese . coeficientul planificat de îndeplinire a normelor. în zile efective. Ţinând cont de datele problemei. aspecte neprevăzute ce pot apărea etc. iar coeficientul cheltuielilor suplimentare de timp este de 1. în care: Np ⋅ dz ⋅ K n durata în zile efective a unei lucrări (etape). pe tipuri de lucrări (etape) şi pe total. durata zilei de lucru (în ore). după metoda analitică.04 (el ţine seama de necesitatea avizării unor lucrări. numărul de persoane ce lucrează concomitent la lucrarea respectivă.). a elaborării proiectului tehnic: De = 2800 ⋅ 1. a diferitelor lucrări sunt: a) Determinarea duratei zilei efective a proiectului tehnic: .04 ≈ 30 zile 12 ⋅ 8 ⋅ 1.numărul de piese originale din componenţa produsului ce urmează a fi asimilat: 2500 ⋅ 35% = 875 piese . în zile efective. . coeficientul cheltuielilor suplimentare de timp. Regimul de lucru al personalului din pregătirea fabricaţiei este de 1 schimb a 8 ore.02.timpul normat necesar pentru executarea proiectului tehnic: 350 ⋅ 8 = 2800 ore . coeficientul planificat de realizare a normelor este de 1. . Rezolvare Se determină durata pregătirii fabricaţiei.Pregătirea fabricaţiei noilor produse Lansarea în fabricaţie a noului produs necesită 4 zile.

în zile efective. în zile efective. a elaborării procesului tehnologic: 15 + 2 = 17 zile .durata.timpul necesar pentru copierea desenelor de execuţie pentru aceste piese: 1625 ⋅ 0.5 ore . necesare elaborării procesului tehnologic: . pentru piesele originale De = 1312.numărul de piese tipizate şi refolosite din alte proiecte ce sunt necesare pentru noul produs: 2500 − 875 = 1625 piese . pentru piesele originale necuprinse în proiectul tehnic: 525 ⋅ 3 = 1575 ore .numărul de piese originale detaliate în cadrul acestei lucrări: 875 − 350 = 525 piese .04 = 18 zile 14 ⋅ 8 ⋅ 1.25 = 406 ore .04 ≈ 15 zile 11 ⋅ 8 ⋅ 1.durata efectivă a elaborării procesului tehnologic.5 ⋅ 1. pentru piesele originale: 875 ⋅ 1.timp normat necesar pentru efectuarea desenelor de execuţie. necesare elaborării desenelor de execuţie: . în zile efective.timpul normat necesar elaborării procesului tehnologic. va fi: De = 1575 + 406 ⋅ 1.02 .5 = 1312. în zile efective.Pregătirea fabricaţiei noilor produse b) Determinarea duratei.durata totală. a executării acestei lucrări.02 c) Determinarea duratei.

04 ≈ 11 zile 5 ⋅ 8 ⋅ 1. pentru piese originale: De = 131. de normare a consumului de materiale: . pentru piesele originale: 875 ⋅ 0.15 = 131. în zile efective.5 = 437.durata totală a lucrării: 11 + 2 = 13 zile f) Determinarea duratei generale de pregătire a fabricaţiei pentru noul produs.Pregătirea fabricaţiei noilor produse d) Determinarea duratei.02 .durata efectivă a normării consumului de materiale. . .durata totală a lucrării.25 ⋅ 1. în zile efective: 4 + 1 = 5 zile e) Determinarea duratei.5 ⋅ 1.5 ore .02 .04 ≈ 4 zile 4 ⋅ 8 ⋅ 1.timpul normat necesar pentru efectuarea acestei lucrări.timpul normat necesar pentru executarea acestei lucrări.durata efectivă a normării consumului de manoperă pentru piesele originale: De = 437.3. în zile efective. în zile efective şi în zile calendaristice. pentru fundamentarea consumului de manoperă: . pentru piese originale: 875 ⋅ 0. este prezentată sistematizat în tabelul 20.25 ore .

43 1. după relaţia: K c1 = Fond de timp calendaristic 365 = = 1. în zile efective.43 1.43 1.43 1.43 1. a normelor de consum şi de timp pentru piesele tipizate şi refolosite se pot executa în paralel cu lucrările executate pentru piesele originale.43 1. nu mai este cazul să se aştepte terminarea în întregime a unei lucrări (etape) ca să poată să înceapă lucrarea (etapa) următoare.43 1. lucrările de copiere a desenelor de execuţie. crt. este de 171 zile.43 1.43 1. în condiţiile în care se utilizează metoda de îmbinare succesivă a lucrărilor. iar altele succesiv-paralel.3 Nr. durata totală a pregătirii fabricaţiei.43 Durata în zile calendaristice 17 43 26 20 4 24 12 14 7 19 12 6 14 21 6 245 Elaborarea temei de proiectări şi STE Elaborarea proiectului tehnic Elaborarea desenelor de execuţie Elaborarea prototipului Omologarea prototipului Elaborarea procesului tehnologic Proiectarea SDV-urilor Executarea SDV-urilor Normarea consumurilor de materiale Executarea seriei zero Omologarea seriei zero Elaborarea documentaţiei tehnice şi economice 13 Elaborarea documentaţiei tehnice şi economice 14 Elaborarea celorlalte lucrări 15 Lansarea în fabricaţie TOTAL GENERAL Pentru determinarea duratei generale de pregătire a fabricaţiei noului produs exprimată în zile calendaristice.43 1. În condiţiile în care se doreşte reducerea duratei totale a pregătirii fabricaţiei.Pregătirea fabricaţiei noilor produse Tabelul 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumirea lucrării (etapei) Durata în zile efective 12 30 18 14 3 17 8 10 5 13 8 4 10 15 4 171 Kc1 1. a fişelor tehnologice. se va calcula coeficientul de transformare din zile efective în zile calendaristice (Kc1).43 Fond de timp no min al 255 Aşa cum reiese din tabelul 20. Astfel. Datorită faptului că anumite lucrări se pot efectua paralel. se studiază posibilitatea aplicării metodei paralele sau succesiv-paralele de executare a lucrărilor.43 1.43 1. putându-se executa lucrarea următoare fără a se termina cea precedentă.3.43 1. iar în zilele calendaristice de 245 zile. ceea ce va determina reducerea duratei totale a pregătirii fabricaţiei.43 1. .43 1.

.importanţă 2.forma ergonomică a tastaturii.C. este interesată în reproiectarea produsului „CE314” – „Calculator de birou cu afişaj şi imprimantă”. cercetare. C . B .3 Metoda „Analiza valorii” utilizată pentru reproiectarea noilor produse Orice producător este interesat în realizarea unor mărfuri cu desfacere asigurată. control de calitate etc. – Felix. B . C . „Analiza valorii” este procedura organizată de identificare a cheltuielilor inutile şi ca urmare este menită să rezolve tocmai acest interes al producătorului. − Studiu de caz Societatea comercială I. producţie.): aceştia vor realiza produsul şi vor lua măsuri de reproiectare a componentelor sale.E.tipărire bicoloră. specializată în fabricaţia de calculatoare. ale căror costuri reale depăşesc costurile ideale. ergonomie. Opiniile specialiştilor au stabilit nivelurile de importanţă ale celor 3 funcţiuni: A .capacitate mare de lucru.importanţă 1. Acest produs se remarcă prin 3 funcţiuni principale: A . aprovizionare-desfacere.importanţă 3.Pregătirea fabricaţiei noilor produse 20. care să corespundă dorinţelor şi necesităţilor consumatorilor. aşa încât unul din principalele obiective ale acestuia va consta în realizarea unor produse cu valoarea de întrebuinţare maximă cu costuri cât mai mici. Aplicarea acestei metode este realizată de un grup de specialişti din diferite domenii de activitate (marketing.

125 .420 C (1) - Funcţii (nivel de importanţă) A (3) 9.5 Costul Nr.858 24. Rezolvare a) Costul reperelor din componenţa produsului CE314.273 11. Tabelul 20.420 Costul Nr.244 B (2) 5. B A.380 5.871 14.088 Funcţii (nivel de importanţă) A (3) 55.125 2.786 6.719 C (1) 1.500 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire repere Subansamblu logic Carcasă exterioară Transformator Placă alimentare Tastatură Suport imprimantă AxA. C B A. Denumire repere reperelor crt.428 5. B rolă hârtie Ştecher Funcţiunile reperelor A.364 11.000 165.644 8.420 9. crt.4 Nr.000 b) Repartizarea costurilor pe funcţii.000 2.380 5.644 8.500 24.871 14. Tabelul 20.000 98. Denumire repere reperelor crt.375 1. B A A A.871 8.000 2. (UV) 1 Subansamblu logic 92.Pregătirea fabricaţiei noilor produse .000 952 64.273 2 Carcasă exterioară 11. B A Costul reperelor (UV) 92. (UV) 3 4 5 6 7 8 Transformator Placă alimentare Tastatură Suport imprimantă Ax rolă hârtie Ştecher Total 9.420 B (2) 36.909 11.

000 476 1.290 2.costul funcţiei.871 14.273 11. crt.6 Nr.000 Funcţiile reperului A (3). C (1) B (2) A (3). unde: y . Pentru o funcţie de nivel de importanţă 1.644 8. O funcţie de nivel de importanţă n va avea un cost n ori mai mare decât o funcţie de nivel de importanţă 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire repere Subansamblu logic Carcasă exterioară Transformator Placă alimentare Tastatură Suport imprimantă Ax rolă hârtie Ştecher Costul reperelor (UV) 92.666 d) Determinarea costului calculat al produsului. Tabelul 20.806 3. Deci formula dreptei care trece prin origine va fi: y = a ⋅ x.454 3.380 5.000 2. proporţionalitatea dintre nivelul de importanţă şi costul funcţiei nu se respectă şi atunci vom căuta ca suma pătratelor abaterilor să fie minimă: . B (2) A (3).nivelul de importanţă al funcţiei.500 24. ecuaţia dreptei va fi: y = a ⋅1 Valoarea lui a nu se cunoaşte.420 9.Pregătirea fabricaţiei noilor produse c) Stabilirea costului fiecărei funcţii. x .125 12. costul ei va fi zero şi deci dreapta va trece prin origine. Pornind de la y = ax . Se utilizează formula dreptei y = ax + b (în cazul în care se respectă principiul după care costul funcţiunilor unui produs este proporţional cu nivelul de importanţă al lor în valoarea de întrebuinţare a produsului). B (2) A (3) A(3) A(3). avem y − ax = 0 De regulă. Pentru funcţia de nivel de importanţă zero. B (2) A (3) Suma nivelurilor de importanţă 5 3 3 5 4 2 5 3 Cost nivel de importanţă 18.928 2. deci aceasta va trebui calculată.

obţinem: a= 98244 ⋅ 3 + 64719 ⋅ 2 + 2125 ⋅ 1 294732 + 129438 + 2125 426295 = = = 32 + 2 2 + 12 9 + 4 +1 14 = 30450 Se calculează dreapta virtuală ce trece prin origine şi reprezintă o proporţionalitate ideală între costuri şi nivelul de importanţă al funcţiei: C B A yi = a ⋅x1= 30450 ⋅ 1 = 30450 y 2 = a ⋅ x 2 = 30450 ⋅ 2 = 60900 y3 = a ⋅ x 3 = 30450 ⋅ 3 = 91350 . unde: 2 i - n x y a = numărul funcţiilor unui produs. Înlocuind în relaţia lui a.Pregătirea fabricaţiei noilor produse S = ∑ (yi − ax i ) = min im 2 n S = ∑ yi − 2ax i yi + yi = min im 2 2 i =1 i =1 n ( ) Derivăm în funcţie de a: ∂S n 2 = ∑ 2ax i − 2 x i yi ∂a i =1 Se împarte relaţia cu 2: ( ) a ∑ x i − ∑ x i yi = 0 2 i =1 i =1 n n De aici: a = ∑x y i =1 n i n i ∑x i =1 . = coeficientul dreptei. = costul unei funcţii. = nivelul de importanţă al unei funcţii.

. 1 2 3 Niveluri de importanţă 30450 30000 2125 Figura 20.Pregătirea fabricaţiei noilor produse Costuri 98244 91350 64719 60000 C B. A B C.3 Graficul abaterilor costurilor reale faţă de costul calculat A. A. C. A. reprezintă costurile reale repartizate pe funcţii.. B. B. aşa încât costurile funcţiilor A şi B să fie reduse. sunt puncte care reprezintă costurile calculate în condiţii de proporţionalitate ideală între nivelul de importanţă şi costul unei funcţii.. iar costul funcţiei C să fie corelat mai mult cu nivelul de importanţă al acesteia. Graficul sugerează proiectanţilor direcţiile de studiu privind ameliorarea soluţiilor constructive şi tehnologice ale produsului. C. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful