ACCIDENTS GREUS EN UNA ESTACIO D'ESQUI: ASPECTES ESTADISTICS

Dr Bernat Escoda , Dr D. Valle, Dr J.F. Parisi , Dr J.M. Boffa ,Dra A.Lopez, Dra R. Moreno, Dra Belen Simon , Dr M. Escoda, Dr Josep Marcel Escoda . Centre Medic Pas de la Casa- Grau Roig ANDORRA

ACCIDENTS GREUS?
  

Pronostic vital? Pronostic funcional? Risc potencial de complicacions?

NECESSITAT D’HOSPITALITZACIO

OBJECTE DE L’ESTUDI
Pacients traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell des de l’estacio d’esqui de Pas de la casa-Grau Roig del 23 de Novembre 2001 fins el 28 de febrer del 2002

MOTIU D’HOSPITALITZACI O?
 

Patologia que precisa mesures de reanimacio o tractament quirurgic urgent Necessitat de realitzar exploracions complementaries (radiologiques, biologiques ...) per tal d’establir un diagnostic precis Observacio d’una patologia amb possibilitats d’evolucio desfavorable o amb risc significatiu

de complicacions

SON FREQUENTS ELS ACCIDENTS GREUS?
DURANT EL PERIODE ESTUDIAT (23/11/01 – 28/02/02) 3767 atencions mediques 1 exitus 150 trasllats hospital (3,98 %)

IMPORTANCIA RELATIVA DELS ACCIDENTS GREUS
9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 1 r trim 2 otrim 3 r trim 4 trim e . d . e . to . Este DERIVACIO O ste e HOSPITAL

ALTA

EXITUS

N orte

COM ARRIBEN ELS ACCIDENTS GREUS AL CENTRE MEDIC DE SEU PROPI PEU (34%) PISTES? PEL
  

PORTATS EN BARQUETA PELS PISTERSSOCORRISTES (47%) PORTATS EN MOTO-NEU PELS PISTERSSOCORRISTES (4%) PORTATS EN HELICOPTER PELS PISTERS-SOCORRISTES (3%) ACOMPANYATS EN VEHICLE O TELECADIRA PELS PISTERS SOCORRISTES (5%) SORTIDA A PISTA DEL METGE (7%)

TRASLLAT PISTACENTRE MEDIC
MITJANS PROPIS PISTER BARQUETA PISTER MOTONEU HELICOPTER SORTIDA A PISTA METGE AMBULANCIA TELECADIRA NO SE SAP

CLASSIFICACIO DELS ACCIDENTS GREUS PER TIPUS DE PATOLOGIA

-TRAUMATISMES CRANIOENCEFALICS -TRAUMATISMES TORACICS I / O ABDOMINALS -LESIONS OSTEOARTICULARS -PATOLOGIA MEDICA -FERIDES COMPLEXES

ACCIDENTS GREUS PER TIPUS DE PATOLOGIA
ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA
70 60 50 40 30 20 10 0
NA CIC M A LU OR +T CO D A+ AB R TU MA C U RA RA T F E TC M FE DIC E M CO S XE E PL

Serie2 Serie1

ES RID

COM ES TRASLLADA EL FERIT O MALAT GREU FINS L’HOSPITAL? DE AMBULANCIA (SERVEI
 

BOMBERS) (94%) AMBULANCIA MEDICALITZADA (SUM) (1%) HELICOPTER (5%)

MITJA DE TRASLLAT FINS L’HOSPITAL

AMBULANCIA SUM HELICOPTER

TRASLLAT EN AMBULANCIA
+RAPIDESA +COMUNICACIO RADIO +QUALIFICACIO PERSONAL -no mesures de suport -no monitoritzacio -periodes de saturacio -inconvenients del transport terrestre

AMBULANCIA MEDICALITZADA
+MONITORITZACIO +++ +MESURES DE SUPORT, TERAPEUTIQUES -ALLUNYAMENT -DISPONIBILITAT -TRANSPORT TERRESTRE

HELICOPTER
+ RAPIDESA + MESURES DE SUPORT, TERAPEUTIQUES + TRANSPORT AERI - DISPONIBILITAT - CLIMATOLOGIA

TRAUMATISMES CRANIOENCEFALIC S
= CAUSA MES FREQUENT DE DERIVACIO PER PROTOCOL DERIVEM SI: perdua de conciencia Amnesia Examen neurologic anormal SIGNES SUBJECTIUS (cefalees, estat nauseos ...) LESIONS ASSOCIADES (traumatisme facial, ferides complexes... )

SIGNES QUE MOTIVEN EL TRASLLAT DELS TCE
MOTIUS DERIVACIÓ TCE
35 25 17 11 1
IA AT ALIT + AMNES C C P A + FO I PC NESIA LTRES A AM

40 35 30 25 20 15 10 5 0
ES AMN C+

11

P

REFLEXIONS
MITJA DE TRANSPORT FINS AL CENTRE MEDIC DE PISTES: -PROTOCOLITZACIO DIFICIL, -CONDICIONANTS EXTERNS (ALLUNYAMENT DEL LLOC D’ACCIDENT, SATURACIO DEL SERVEI DE PISTERS,CONDICIONS CLIMATOLOGIQUES...) -IMPORTANCIA D’UNA BONA COORDINACIO SERVEI MEDIC / PISTERS, DISPONIBILITAT, TRANSMISSIO D’INFORMACIO FIABLE I PRECISA

REFLEXIONS
INDICACIO DEL TRASLLAT A L’HOSPITAL: Malgrat, uns mitjans materials i humans considerables al centre de pistes -necessitat de tractament hospitalari urgent -necessitat d’exploracions complementaries -necessitat d’un control de l’evolucio

Importancia de l’intercanvi d’informacio entre centre medic de pistes i hospital (informes detallats en tots dos sentits)

REFLEXIONS
-INFRA UTILITZACIO DE L’HELICOPTER Per les caracteristiques del pais, l’helicopter es el mitja ideal per traslladar pacients en estat greu, ja sigui en el marc del rescat en muntanya, en accidents de pistes, accidents de circulacio +++

Gracies per la vostra atencio